Page 4

UIT DE MEDIA

CBS: Voor starters op koopwoningmarkt weinig aanbod eengezinswoningen Voor starters op de woningmarkt is het aanbod eengezinswoningen beperkt.

Eind 2014 stonden er 12 duizend eengezinswoningen met een vraagprijs onder de 150 duizend euro te koop. Dit is 3% van het totaal aantal bewoonde woningen

met, in 2012, een WOZ-waarde in deze prijsklasse. Duurdere eengezinswoningen

Huis met energielabel A of B levert 5.000 euro meer op

woningen met, in 2012, een WOZ-waarde boven de 150 duizend euro. Aangezien

Huizen met energielabel A of B worden voor 5.000 euro

van een eerste woning gefinancierd worden met een hypotheek en eventueel

is. Dat blijkt uit onderzoek van TIAS School for Business

staan in verhouding vaker te koop, namelijk 5% van het totaal aantal bewoonde

starters geen opgebouwd vermogen hebben uit een vorig huis, moet de aanschaf spaargeld. Alleenstaanden met een modaal inkomen kunnen ongeveer 140 duizend euro hypotheek krijgen en voor modale tweeverdieners ligt de toelaatbare

hypotheekhoogte rond de 180 duizend euro. De provincie Utrecht heeft relatief weinig aanbod goedkope eengezinswoningen, de meeste keus is er in de provincies Friesland, Limburg en Groningen.

meer verkocht dan huizen waarvan het energielabel lager

and Society onder de 112.127 transacties van een woning

met energielabel, die sinds 2008 zijn voltooid. Een gunstig label (A en B) versnelt de verkoop met ruim 89 dagen en zorgt voor een 2,6% hogere verkoopprijs. Bij een prijs van

een doorsnee woning betekent dat een hogere verkoopprijs van 5.000 euro.

Gemiddelde vraagprijs per m2 gebruiksoppervlakte, eind 2014

Het energielabel is 7 jaar geleden in de Nederlandse

woningmarkt geïntroduceerd en kan de verkoopsnelheid

Nederland

vergroten en de transactieprijs verhogen. “Kopers waar-

Amsterdam

deren een zuinige woning en het energielabel maakt op

Utrecht (gemeente)

voorhand duidelijk welke woningen zuinig zijn”, aldus

’s-Gravenhage (gemeente)

prof. dr. Dirk Brounen.

Rotterdam 0

500

1.000

1.500

Meergezinswoningen

2.000

2.500

3.000

3.500

Eengezinswoningen

4.000 Euro

Bron: Tias Business School

Meer keus voor starters in appartementen

Aantal verkochte woningen februari 2015

meer keus. In de categorie meergezinswoningen, waaronder ook appartementen

Stijging 16.6% t.o.v. februari 2014 – 10.030

Starters die op zoek zijn naar een appartement onder de 150 duizend euro hebben

vallen, stonden bijna 20 duizend woningen te koop. Dit is 5% van het totaal aantal bewoonde woningen met, in 2012, een WOZ-waarde in die prijsklasse. ZuidHolland heeft met ruim 40% het grootste aandeel in het aanbod appartementen. Bron: CBS

Februari 2015 – 11.697

Stijging 23.9% t.o.v. januari 2015 – 9.437.

Woningtypen

Stijging twee-onder-een-kapwoningen t.o.v. februari 2014 – 17.5%

CBS: Vooral huurwoningen gebouwd en gesloopt

Stijging appartementen t.o.v. februari 2014 – 9.5%

Gesloopte woningen, naar eigendom, 2013

januari 2015 – 36.1%

Stijging twee-onder-een-kapwoningen t.o.v.

Nieuwbouw woningen, naar eigendom, 2013

Stijging appartementen t.o.v. januari 2015 – 5%.

7,0%

14,7% 39,2%

9,6%

43,3%

Aantal geregistreerde hypotheken Februari 2015 – 17.229

Stijging 15.7% t.o.v. februari 2014 – 14.890 Stijging 20.9% t.o.v. januari 2015 – 14.253. 16,5%

59,2% 10,5%

Huurwoning in bezit gemeentelijk woningbedrijf of woningcorporatie

Huurwoning in bezit overige huurders

Eigen woning

Onbekend

Aantal executieveilingen Februari 2015 – 155

Stijging 17.4% t.o.v. februari 2014 – 132. Bron: Kadaster

Bron: CBS

4 |

| VAS T G OED AD VISEU R

a pr i l 2 0 1 5

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur april 2015  

Peter Boelhouwer: “Zorg voor meer differentiatie bij inkomenstoets voor verantwoord financieren” | Woningwaardegroepen voor bijzondere tax...

Vastgoed Adviseur april 2015  

Peter Boelhouwer: “Zorg voor meer differentiatie bij inkomenstoets voor verantwoord financieren” | Woningwaardegroepen voor bijzondere tax...

Advertisement