Page 33

COLUMN

Rabobank Nederland

rente, rente, rente De laatste maanden is de hypotheekrente vaak het onderwerp van gesprek. Aan de keukentafel overleggen woningbezitters of ze moeten oversluiten en de media voeden hun twijfel door telkens weer nieuwe laagterecords te melden. Waar houdt het op? De Nederlander is meer dan ooit bezig met het toekomstige niveau van de hypotheekrente. En dat is maar goed ook.

U

als makelaar of taxateur heeft wellicht vaak

hypotheekverstrekkende instellingen. Steeds meer is

locatie de waarde van de woning bepalen. Dat

Loan-to-Value (LTV). Hoe lager de hypotheeklening ten

tegen klanten gezegd dat locatie, locatie en

snijdt hout, maar in de afgelopen crisisperiode zijn nieuwe trends ontstaan waarmee oude patronen

definitief zijn doorbroken. De waarde van de locatie

staat onder druk, doordat vooral jonge mensen minder honkvast zijn dan vroeger. Wellicht is het tijd voor een nieuw adagium voor de vastgoedwaarde. Ik kies dan voor rente, rente en rente.

Iedereen heeft tegenwoordig verstand van de rente. Dat is nieuw. Vroeger kocht je een huis, nam je een

hypotheeklening met een lange rentevastperiode en dat was het. De meeste woningbezitters volgden de renteschommelingen niet. Maar nu is dat anders.

De rente daalt en daalt. En men beseft dat de historisch lage rente een kans biedt op langdurig lage

hypotheeklasten. Ten minste als je kunt oversluiten of als je een woning koopt. In het meest recente

Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank kunt u lezen dat de hypotheekrente dit jaar naar onze ver-

wachting gemiddeld lager uitvalt dan het gemiddelde over 2014, maar dat er een kans is dat de rente stijgt

in de tweede helft van dit jaar. Alles hangt af van het economische herstel. Risico

het hypotheektarief afhankelijk van de hoogte van de

opzichte van de woningwaarde, des te lager het hypotheekrentetarief. U kunt uw klanten trouwens adviseren om eens contact op te nemen met de bank. Als ze door aflossen of door waardestijging onder een LTV-

grens zakken, dan kunnen ze weleens een rentevoordeeltje krijgen.

We moeten ons ervan bewust zijn dat de dalende

hypotheekrente ervoor zorgt dat de woningprijzen de

komende kwartalen zullen stijgen. Let wel, de komende kwartalen. Doordat de rente daalt, nemen de hypo-

theeklasten af waardoor kopers vervolgens weer net

iets meer bieden (en verkopers hun vraagprijs iets ver-

hogen) en daardoor stijgt de transactieprijs. Dat is een bekend marktmechanisme. Maar wat als de hypo-

theekrente gaat stijgen doordat de economie aantrekt? Logisch is dan dat de rentestijging de prijs drukt, maar dat een toename van het huishoudinkomen de prijs-

ontwikkeling juist ondersteunt. Wellicht ter geruststelling kan ik u melden dat uit de recente masterscriptie

van Rabobank-stagiair Niels van der Windt blijkt dat de prijzen bij een versneld economisch herstel – ook al is

er een recordstijging van de hypotheekrente naar 4% – in 2016 toch blijven toenemen. ■

Maar niet alleen economische groei zorgt voor hogere

hypotheekrentetarieven. In die tarieven zitten ook kos-

Paul de Vries,

tenposten verwerkt. Als we, als maatschappij, bijvoor-

senior woningmarkt-

banken riskanter is dan voorheen, dan geeft dat extra

Economisch Onderzoek

beeld vinden dat het verstrekken van hypotheken door

econoom Kennis en

kosten. En dus een hoger hypotheektarief. We zien dat

Rabobank Nederland

ook terug in het nieuwe beleid van

VBO MAKELAAR | V A STGOE D A DV I SEU R | 33

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur april 2015  

Peter Boelhouwer: “Zorg voor meer differentiatie bij inkomenstoets voor verantwoord financieren” | Woningwaardegroepen voor bijzondere tax...

Vastgoed Adviseur april 2015  

Peter Boelhouwer: “Zorg voor meer differentiatie bij inkomenstoets voor verantwoord financieren” | Woningwaardegroepen voor bijzondere tax...

Advertisement