Page 21

conclusies Platform31 ziet vier concrete kansen om voor groei van de particuliere huursector te zorgen. Het gaat dan om het beeld van de sector, de mismatch tussen middelen en product, de kansen buiten de topregio’s en de hardheid van de liberalisatiegrens.

Conclusie 1: Onbekend maakt onbemind Ambtenaren kennen de investeerders niet en omgekeerd. Ze zijn nauwelijks op de hoogte van elkaars belangen, werkwijzen en

behoeften. Investeerders kiezen vaak automatisch voor toplocaties, en weten zelden waar groeigebieden te vinden zijn. Het beeld van de particuliere huursector is lang niet altijd positief: het beeld van de huisjesmelker overheerst.

Advies aan gemeenten en investeerders: leer elkaar beter kennen, en maak investeringskansen zichtbaar.

Conclusie 2: Veel geld, weinig product Er zijn miljarden euro’s beschikbaar maar er zijn te weinig mogelijkheden om al dat geld uit te geven. Er is een mismatch tussen (ruime) financiën en (schaarse) locaties.

Advies: zorg als gemeente voor een makelende en schakelende houding ten opzichte van investeerders, en wees niet star. Denk in ‘setjes’: een toplocatie in combinatie met een plek waar de investeerder zelf niet zo snel aan zou denken. Verbreed je blik!

Conclusie 3: Lokale investeerders bieden kansen De slager op de hoek heeft misschien nog wat geld waar hij geen bestemming voor heeft. Dat biedt kansen, want grote investeerders kijken vooral naar toplocaties. Daar verwachten ze immers het meeste rendement. Maar ook in minder gewilde steden zijn goede buurten. Dan moet de gemeente wel de markt kennen en lokale investeerders willen zoeken.

Advies: zoek je investeerder lokaal, want lokale investeerders zien de plaatselijke kansen veel eerder dan grote financiers.

Conclusie 4: Kunstmatige ophoging middelhoge huren De grote behoefte aan middeldure huurwoningen wordt bijna automatisch vertaald in huurhoogtes vanaf de liberalisatiegrens

(> 710,68 euro). Die grens wordt vanaf 2016 voor drie jaar bevroren. In grote delen van het land zijn huren van ca. 700 euro echter

nogal hoog. In de praktijk worden er weinig huurwoningen aangeboden die net onder die grens zitten, want dan heeft de verhuurder te maken met het Woningwaarderingsstelsel, de verhuurderheffing etc. Net boven de grens biedt dus voordelen. Er worden – door

enkele simpele ingrepen te doen – punten gesprokkeld om boven de liberalisatiegrens uit te komen. Niemand wil die ‘gouden kranen’ maar ze leveren wel meer huur op.

Advies aan het Rijk: verken de mogelijkheden voor ‘regelluwe’ locaties. In een aantal gebouwen, wijken en regio’s zou het mogelijk moeten zijn om nieuwbouw en verbouw te plegen zonder de dwang van de puntengrens. Laat de markt zelf bepalen welke huur gevraagd wordt!

naar woningen (lege kantoren, scholen, kloosters etc.). Het

hoeft dan niet te gaan om permanent hergebruik; tijdelijk

Minister Blok: “Er is veel vraag naar locaties voor zelfbouw, maar de grondprijs is dan nogal eens een belemmering.

is soms goedkoper omdat er minder intensief verbouwd

Ook investeerders zullen eerder toehappen als de

derde optie: 800.000 woningen hebben minstens 142 pun-

gemeente bereid is om de grondprijzen te verlagen”

hoeft te worden. Liberaliseren van huurwoningen is een

ten volgens het Woningwaarderingsstelsel, en komen dus

in aanmerking te worden geliberaliseerd (de grens ligt bij

kopen. Beleggers hebben over het algemeen een voorkeur

het DAEB-bezit en dat heeft voor de corporaties nogal wat

derheid hebben in een VvE, is dat ook een optie.

141 punten). Dat betekent wel dat ze niet meer horen tot juridische en administratieve consequenties. Corporaties kunnen hun bezit ook verkopen aan beleggers. 30% van

de corporaties overweegt om complexgewijs te gaan ver-

voor niet-versnipperde complexen, maar als ze een meer-

Een vijfde mogelijkheid is de verhuur van koopwoningen.

Dat gebeurt wel als een appartementencomplex moeilijk verkoopbaar is. ■

Tekst: Carola Peters Beeld: Roger Wouters

VBO MAKELAAR | V A STGOE D A DV I SEU R | 21

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur april 2015  

Peter Boelhouwer: “Zorg voor meer differentiatie bij inkomenstoets voor verantwoord financieren” | Woningwaardegroepen voor bijzondere tax...

Vastgoed Adviseur april 2015  

Peter Boelhouwer: “Zorg voor meer differentiatie bij inkomenstoets voor verantwoord financieren” | Woningwaardegroepen voor bijzondere tax...

Advertisement