Page 8

Het zijn allemaal zaken waar we ons als bancaire sector

mee bezig moeten houden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de zzp’er en andere mensen met een flexibel dienst-

verband. Ook over dat onderwerp gaan we het gesprek aan om tot een passende oplossing te komen. Dat gebeurt nog vóór de zomer. Je ziet het: we komen uit onze ivoren torens!”

Er is dus ook hoop voor ondernemers.

“Die staan nadrukkelijk op ons netvlies. Ook voor ondernemers maken we een speciale website waarop ze informatie

vinden over financieringsmogelijkheden, maar ook over de vraag of ze wel vreemd vermogen nodig hebben voor hun plannen. Veel ondernemers hebben geen goed beeld van

hun financieringsbehoefte. Met deze site geven we hun een beter beeld van de mogelijkheden.”

De banken worden op die manier een soort bedrijfsadviseur.

“Dat klopt: onze rol zal steeds meer evalueren in de richting

van adviseur en intermediair. Ondernemers hebben gerichhet ‘uitbodemen’ zijn: we schuren nu over de bodem van

de woningmarkt. De eerste tekenen van licht herstel zijn

er, en dat is goed voor alle bedrijven in de woonketen. Met de ijkpunten die door het kabinet zijn bepaald, kunnen we aan de slag.”

Financiering van de restschuld is ook nog een probleem.

“Op die vraag heb ik een simpel antwoord: kijk op www.

restschuldinfo.nl. Dan zie je dat ook hier beeld en wer-

kelijkheid niet altijd overeenstemmen. Financiering van de restschuld is steeds vaker mogelijk. Banken kunnen

restschulden meefinancieren door een uitzondering te maken op de maximale Loan to Value van 104% van de woningwaarde. Het inkomen van de consument moet dat

natuurlijk wel toelaten. Het is voor het eerst dat we als

te informatie nodig. Daarom zoeken we ook nadrukkelijk

de samenwerking met stakeholders zoals MKB Nederland. Je ziet steeds meer nieuwe initiatieven zoals kredietunies en crowdfunding, die een aanvulling vormen op de financiële dienstverlening.”

Als het om verhuur gaat, willen banken alleen zaken doen

met bemiddelingsbureaus. Dat is VBO Makelaar een doorn in het oog. We hebben heel veel tijd en energie besteed aan een systeem van verhuurvalidatie, waarbij huurdocumenten en contracten uitvoerig worden gecheckt.

“Ga in gesprek met de banken, zou ik zeggen. Laat zien

welke systemen je ontwikkeld hebt, en toon aan dat je dezelfde (wellicht zelfs betere) zekerheden biedt als bemiddelingsbureaus. Pak je kansen!”

sector zo’n site inrichten, die de bezoekers in staat stelt om

Erfpacht is weer volop in het nieuws. Een groot aantal

de site ook vragen stellen en zaken melden.”

problemen met de verkoop van de woningen en met ver-

de eigen financiële situatie in kaart te brengen. Je kunt op

Dat klinkt als méér maatwerk.

“Inderdaad, maar dat is toch ook de taak van de banken? Zowel de minister van Financiën als de toezichthouder

AFM hebben aangegeven dat er ruimte moet zijn voor

maatwerk in financieringen. In het verleden hield de AFM te strikt toezicht, en kregen de banken maar heel beperkt

ruimte om maatwerk te leveren. Daardoor werden banken terughoudend; bang als ze waren voor reputatieschade (en

een forse boete). Banken stellen er een eer in om maatwerk in hypotheken te leveren. Of dat zal leiden tot een toename

van het aantal explain-hypotheken (hypotheken die hoger

zijn dan de Loan to Income-normen en dus uitleg nodig hebben)? Dat zou best kunnen!

8 |

| VAS T G OED AD VISEU R

contracten blijkt niet te deugen. Dat geeft bijvoorbeeld volgfinanciering.

“Wij hebben daarover uitvoerig gesproken met make-

laars, notarissen, erfpachters en andere betrokkenen. De conclusie is duidelijk: er moet orde worden geschapen in die contracten. Het zelfregulerende vermogen van de

markt heeft hier onvoldoende gewerkt. Er zijn grote in-

spanningen geleverd om tot betere contracten te komen, maar we moeten helaas vaststellen dat het resultaat te

wensen overlaat. Er is veel onduidelijkheid en dat geeft de nodige belemmeringen, met name als het gaat om vervolgfinanciering.

Het gaat om heel complexe financiële producten. Er ligt hier een duidelijke taak voor de overheid, want de banken

a pr i l 2 0 1 4

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur april 2014  

Drs. Chris Buijink, voorzitter NVB: “We komen uit onze ivoren torens!” | BKR: Op weg naar integrale registratie van schulden | Vinger aan de...

Vastgoed Adviseur april 2014  

Drs. Chris Buijink, voorzitter NVB: “We komen uit onze ivoren torens!” | BKR: Op weg naar integrale registratie van schulden | Vinger aan de...

Advertisement