Page 5

NO NONSENSE

lente op woningmarkt vraagt om groeizaam weer Het lijkt wel lente op de woningmarkt. Nu een economisch herstel zich voorzichtig aandient, richt de woningmarkt zich op. Het consumentenvertrouwen herstelt. Het aantal nieuwe hypotheekaanvragen is dit kwartaal met 50% toegenomen. Het aantal transacties blijft stijgen. De prijsdaling lijkt gestopt en maand op maand is er zelfs sprake van een voorzichtige stijging. Maar voor groei moeten de omstandigheden goed zijn. Haagse rust zal het zonnetje laten schijnen. Een goede financiering van de banken moet de ontluikende woningmarkt van de nodige regen voorzien.

P

ositief is dat minister Blok pas op de plaats heeft

Vereniging van Banken geeft in dit magazine aan dat

die het ontluikende consumentenvertrouwen

ken te leveren’. Mooi! Dat heeft de woningmarkt ook

gemaakt. Er komen geen nieuwe maatregelen

kunnen verstoren. Wel hangt het advies van de commissie-Wijffels om de Loan-to-Value (LTV) naar 80%

‘banken er een eer in stellen om maatwerk in hypothenodig.

terug te brengen ons na 2018 wellicht nog boven het

Het grootste gevaar ligt in de nieuwe koers die de drie

voorwaarden zou te ver doorslaan; inmiddels is de

gaan varen. ABN AMRO heeft aangegeven geen verdere

hoofd. Een verdere aanscherping van de financieringsgezamenlijke hypotheekschuld met 8 miljard afgeno-

men, er wordt voortijdig afgelost en de buffers van de banken worden opgehoogd. De Nederlandsche Bank heeft niet voor niets aangegeven dat onze banken

goed op weg zijn om aan de eisen van Basel III te vol-

doen. Dus hopelijk kunnen we de minister overtuigen dat we niet moeten doorschieten en dat een verdere

verlaging van de LTV het feestje behoorlijk zou kunnen verpesten.

Financiering woningmarkt

Hoe staat het met de financiering van de woning-

markt? De hypotheekfinanciering lijkt weer op gang te

zijn gekomen. Vanuit het werkveld plaatst onze achter-

ban echter een kanttekening bij de verwerkingstermijn van hypotheekaanvragen. De banken schijnen ruim de

tijd te nemen om een hypotheekaanvraag goed te keuren. Dit vertraagt de verkooptransactie.

grootste banken opvallend genoeg vrijwel tegelijk

groei in de hypotheekmarkt te wensen. De winstmar-

ges zouden niet meer aantrekkelijk zijn. Ook ING heeft

inmiddels te kennen gegeven niet verder in deze markt te willen groeien. De derde grote speler op de hypo-

theekmarkt, Rabobank, wil het marktaandeel zelfs verkleinen. Als de drie grootste banken een

terugtrekkende beweging op de woningmarkt maken, dan is de kans aanwezig dat de rente aanzienlijk

omhoog gaat. Met alle gevolgen van dien voor de

woningmarkt. Dan moeten in ieder geval alle barrières worden weggenomen om toetreding tot de

Nederlandse hypotheekmarkt te stimuleren van verzekeraars, pensioenfondsen en buitenlandse banken. De financiering van de woningmarkt blijft dus zeker een

punt van aandacht. Laten we hopen dat het een groei-

zame lente wordt voor de woningmarkt en de financiering rijkelijk mag vloeien.

Daar staat tegenover dat er weer meer maatwerk

mogelijk is. Waar eerder strikt toezicht van de AFM tot

Ed Hamming

boetes leidde, mogen de banken bij een hypotheekaan-

Voorzitter VBO Makelaar

vraag weer naar het toekomstperspectief van de aanvrager kijken. Voorzitter Buijink van de Nederlandse

VBO MAKELAAR | V A STGOE D A DV I SEU R | 5

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur april 2014  

Drs. Chris Buijink, voorzitter NVB: “We komen uit onze ivoren torens!” | BKR: Op weg naar integrale registratie van schulden | Vinger aan de...

Vastgoed Adviseur april 2014  

Drs. Chris Buijink, voorzitter NVB: “We komen uit onze ivoren torens!” | BKR: Op weg naar integrale registratie van schulden | Vinger aan de...

Advertisement