Page 28

ACTUEEL | Energietransitie In de dikke Van Dale komt het woord nog niet voor. Maar bijna iedereen weet wat met het begrip ‘energietransitie’ wordt bedoeld en welke ingrijpende maatschappelijke gevolgen eraan vast zitten. De opgave die de overheid zich heeft gesteld met het Klimaatakkoord, zijn dan ook niet mis. Nieuwe woningen krijgen geen gasaansluiting meer. In 2030 moeten

energielabel moet op de schop voor welslagen energietransitie De overheid heeft de energietransitie hoog in het vaandel. Hoe staat het met burgers? Hoe krijgen we die mee? Door hen een wortel voor te houden of met een stok achter de deur?

“Ik geloof dat beide benaderingen nodig zijn. De gemeentelijke duurzaamheidsleningen worden steeds populairder. Het is goed dat het Rijk bijdraagt aan de onrendabele toppen

van aardgasvrije wijken, al gebeurt dat nu nog vrij zuinigjes. Daar gebruik je dus de

wortel. Aan de andere kant is in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat we over dertig jaar geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Ik vind het heel goed dat VBO in

hun plan de wijkbewoners centraal stelt. Dat past bij de programmatische aanpak die

gemeenten voorstaan. Als wethouder stond ik in contact met onder meer energiebedrijven, woningcorporaties en bewonersorganisaties. Zij vroegen ons als gemeente ook nadrukkelijk de regierol te nemen. Maar de precieze aanpakken moeten nog worden ingevuld.”

Ruim 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen moeten worden getransformeerd. Kunnen de gemeenten die opgave wel aan?

“Alle gemeenten moeten in 2021 een warmtevisie hebben opgesteld waarin zij aangeven hoe de wijken over 20 of 30 jaar verwarmd worden. Die zijn heel belangrijk, omdat deze zekerheid

bieden. Ook welke collectieve aanpak voor de hand ligt. Dat is vaak goedkoper dan ieder huis afzonderlijk aan te pakken. Je kunt het vergelijken met de terpen waarmee dorpen zich Paul Smeulders is Tweede Kamerlid voor GroenLinks met Wonen in zijn portefeuille. Van 2014 tot 2018 was hij wethouder van Financiën, Duurzaamheid en Grondzaken in Helmond. Het blad Binnenlands Bestuur riep hem toen uit tot beste lokale bestuurder van 2017.

tegen het water beschermden. Daarna kwam het besef dat het handiger is om dijken aan te

leggen. De grote vraag is wat het kabinet gaat doen met de uitkomsten van de klimaattafel

Gebouwde omgeving en de kosten daarvan. Iedereen is het erover eens dat bijvoorbeeld de gebouwgebonden financiering een prachtig instrument zou zijn. Het kabinet zegt echter dat ze dat praktisch niet voor elkaar kunnen krijgen. Dat is voor ons niet acceptabel.”

U stelde onlangs kamervragen aan minister Ollongren over het huidige energielabel. Leverden die wat op?

“Nee. De antwoorden waren onbevredigend. Wij hebben hier helemaal geen goed gevoel bij. Het huidige energielabel blijkt vaak een wassen neus.”

Is het voor het welslagen van de energietransitie essentieel dat er een nieuw en betrouwbaar energielabel komt dat aangeeft welke ingrepen nodig zijn om energietechnisch optimaal te kunnen scoren?

“Helemaal mee eens. Als een koper ineens ontdekt dat hij 50.000 euro extra moet

investeren, dan betekent dat nogal wat. Nederland heeft met het doe-het-zelf-energielabel voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. In heel Europa is geen land te vinden dat het

zo minimaal heeft ingevuld. De aankoop van een huis is juist het moment dat de koper aan de hand van het energielabel kan zien wat hij allemaal zou moeten doen om de energetische

waarde te verbeteren. Het is logisch dat er dan ook deskundig adviseurs klaar staan om te helpen met de verduurzaming.”

28 |

| VAS T G OED AD VISEU R

DE C EM B ER 2 0 1 8

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur december 2018  

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland: “Meer afdwingbare afspraken tussen Rijk en lagere overheden noodzakelijk” | Friso de Zeeuw: “...

Vastgoed Adviseur december 2018  

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland: “Meer afdwingbare afspraken tussen Rijk en lagere overheden noodzakelijk” | Friso de Zeeuw: “...

Advertisement