Page 21

Wijsmuller: “Gezien de beperkte ruimte binnen de

Haag CS, HS en Laan van NOI. Met deze verdichting willen

we juist ook mogelijkheden en ruimte creëren voor het

gemeentegrenzen van Den Haag én omdat we het

punten hebben we vastgelegd in de Agenda Ruimte voor

bestaande groen in de stad juist koesteren, zoeken we in

vergroenen en verduurzamen van de stad. Die uitgangsde Stad, waarin de groei- en woningbouwopgave van Den

de bouwopgave naar compacte vormen, transformatie

Haag richting 2040 is uitgewerkt.”

en (waar kansrijk) hoogbouw. Met deze verdichting

OOK WATER

willen we juist ook mogelijkheden en ruimte creëren

aandacht voor waterlocaties, zegt Wijsmuller. “Groen en

voor het vergroenen en verduurzamen van de stad”

Bij ‘vergroenen’ gaat het overigens ook nadrukkelijk om water zijn bij uitstek delen van de openbare ruimte waar mensen kunnen ontspannen, sporten en ontmoeten. Het

zijn ook kwaliteiten die bijdragen aan de vastgoedwaarde

20

van (onder meer) woningen en die de uitstraling van

16,04

onze stad verhogen zodat het vestigingsklimaat verbetert.

Denk aan het verhogen van de aantrekkelijkheid van de groengebieden, het aanleggen van struingebieden met

natuurspeelplaatsen, het openbaar maken van nog gesloten landgoederen en buitenplaatsen etc. Naast deze ‘groen-blauwe’ structuren zullen we ook meer en meer

15 Effect op prijs (%)

grachtengordel, het toegankelijker maken van de grote

10,68 8,78

10 6,29 3,73

‘gebouwgebonden’ groen gaan ontwikkelen. Dit zal zeker

3,53

5

2,98 1,60

in de hoogstedelijke gebieden van belang zijn.”

stedelijk te bouwen, heeft de gemeente de Ladder voor

6-7

5-6

4-5

3-4

2-3

1-2

0,5-1

Aangezien Den Haag zelf al de ambitie heeft om binnen-

0-0,5

0

LADDER?

Afstand natuur tot object (in km)

Duurzame Stedelijke Ontwikkeling niet nodig, stelt de wethouder. “De Ladder zorgt er wel voor dat er in eerste instantie binnen het bestaand stedelijk gebied naar ruimte

OMGEVINGSWET

delijk bouwen sluit naadloos aan bij de uitgangspunten

nu specifieke Omgevingsvisies aan het opstellen. Hoeveel

gezocht wordt voor woningbouw. De focus op binnenstevan Den Haag, die zijn geformuleerd in de Agenda Ruimte voor de Stad. Die is in 2016 samen met de stad opgesteld en

door de gemeenteraad vastgesteld. Als gezegd zijn daarin onze leidende principes vastgelegd hoe we in onze bouwopgave omgaan met groen. Daarnaast heeft Den Haag een gemeentelijke hoofdgroenstructuur, die beschermd is

en waarin niet zomaar gebouwd kan worden. Aanvullend daarop heeft de gemeente ook beleid om ‘natuur inclusief bouwen’ te stimuleren. Het is wel belangrijk dat het kabi-

net de opgave om binnenstedelijk te bouwen ondersteunt en bevordert en daar ook middelen voor beschikbaar stelt.”

In het kader van de nieuwe Omgevingswet zijn gemeenten

ruimte is er voor groen in deze visies, nu de vraag naar nieuwbouw groot is? Wijsmuller: “De bedoeling van de

nieuwe Omgevingswet is om voor alle aspecten van de fysieke leefomgeving goede afwegingen te maken. Dus niet alleen woningbouwprogramma’s, maar ook groenop-

gaven, milieuaspecten en bijvoorbeeld klimaatadaptatie

zijn zaken die ‘integraal’ meegenomen dienen te worden bij het opstellen van een Omgevingsvisie. De gemeente is

al druk bezig met de nieuwe Omgevingswet, en we starten nu ook met het opstellen van de Omgevingsvisie, waarin groen absoluut ook een belangrijke plek inneemt.” ■

VBO M AK ELAAR | V A STGOE D A DV I SEU R | 21

Tekst: Carola Peters Beeld: o.a. RUG en Roger Wouters

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur juni 2017  

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Financiën zijn abstract, daar denkt consument niet graag over na" | Kadaster: Veel kansrijke woning...

Vastgoed Adviseur juni 2017  

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Financiën zijn abstract, daar denkt consument niet graag over na" | Kadaster: Veel kansrijke woning...

Advertisement