Page 18

ACTUEEL | Waarde groen

waarde groen voor waarde woningen:

effect groter dan gedacht

Wat is de waarde van natuur in de omgeving? Gaat het om uitzicht op natuur? En wat is dan eigenlijk natuur? Een grasveldje, een weiland of een waterpartij in het park? Dr. Michiel Daams, economisch geograaf, deed onderzoek naar de waarde van natuur voor woningkopers. Zijn conclusie is verrassend: aantrekkelijke natuur stuwt de prijzen van woningen veel meer op dan eerder werd gedacht. Niet alleen als die natuur dichtbij is, maar tot op een afstand van zeven kilometer. Wie in de directe nabijheid van aantrekkelijke natuur woont (binnen 500 meter), profiteert het meest: zelfs zonder uitzicht op het groen is het prijseffect maar liefst 16%. Op zeven kilometer is het effect bescheiden, maar raakt het de waarde van veel woningen. Dat telt dus flink op. Op grotere afstanden is het effect verwaarloosbaar. Daams adviseert beleidsmakers om met dit gegeven rekening te houden als er gezocht wordt naar locaties voor nieuwbouw rond steden. Bovendien raadt hij de overheid af om nog meer te bezuinigen op het onderhoud van natuur.

M

ichiel Daams verrichtte zijn promotieonderzoek

ving, de wijdere regio en in Nederland als geheel. Bossen,

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen aan de

stadsgroen konden worden gemarkeerd. Daaruit ontstond

bij de afdeling Economische Geografie van de

Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij werkt nu als postdoc-

toraal onderzoeker aan de RUG, en is tijdelijk gestationeerd in Parijs, waar hij werkt voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

meren, parken of agrarisch gebied; zelfs kleine stukjes

een landelijk dekkend beeld van de waardering die woningkopers hebben voor natuurplekken. De plaatsen die

op nationale schaal door respondenten als aantrekkelijk werden aangemerkt, zijn ook in dit onderzoek opgenomen. Niet geheel onverwacht bleken de Veluwe en de Noordzee-

Daams: “Juist in de stad staat de natuur onder druk.

kust hoog te scoren, dit is nu voor ruim 200 plaatsen in heel

De onderhoudskosten van natuur zijn relatief laag, maar

leidsmakers moet worden beschermd tegen grootschalige

Nederland bekend. Het Groene Hart – dat volgens veel be-

de opbrengsten van alternatief grondgebruik zijn hoog,

nieuwbouw – scoort heel laag als het gaat om aantrekke-

zeker als er woningen worden gebouwd. Veel gemeenten

gepleit voor – beperkte – woningbouw in het gebied tussen

hebben dan ook grote plannen voor inbreiding, en dan is het belangrijk om naar de lange termijn te kijken”

lijkheid. Niet voor niets wordt nu ook steeds vaker openlijk

de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De kwestie blijft gevoelig, maar bebouwing aan de randen van de steden komt steeds meer in beeld.

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van ruim 200.000

BUITEN DE RODE CONTOUREN BOUWEN?

online enquête van Greenmapper.org. Respondenten kun-

uitgegaan van de natuur binnen een beperkte afstand,

woningen die recent verkocht zijn en op gegevens uit de

nen in Greenmapper met ‘pinnen’ op een kaart aangeven welke natuur ze aantrekkelijk vinden in hun lokale omge-

18 |

| VAS T GOED AD VISE U R

Daams: “Traditioneel werd door ruimtelijke planners bijvoorbeeld één kilometer van de woning. Daarmee wordt de invloed van natuur op de woningwaarde dus

JUNI 2017

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur juni 2017  

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Financiën zijn abstract, daar denkt consument niet graag over na" | Kadaster: Veel kansrijke woning...

Vastgoed Adviseur juni 2017  

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Financiën zijn abstract, daar denkt consument niet graag over na" | Kadaster: Veel kansrijke woning...

Advertisement