Page 15

MARKTONDERZOEK

makelaars poll

consumenten poll

Uitstroom koopwoning senioren

Uitstroom koopwoning senioren

Aangepaste woningen van

senioren zijn moeilijker verkoopbaar. Bron: Ledennet VBO Makelaar

Eens

60

%

Oneens

40

%

Eens

75

%

Oneens

25

%

De aangepaste koopwoning

van een senior zal ik niet gauw kopen. Bron: www.VBOmakelaar.nl

marktrapportage Woongedrag van pas afgestudeerden Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en onderzoeksbureau Kences hebben gezamenlijk opdracht gegeven voor een onderzoek naar de binding van pas afgestudeerden. Welke steden in ons land slagen erin hun (pas) afgestudeerden voor langere tijd aan zich te binden? En welke factoren spelen daarbij een rol? Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de ligging van een studiestad samenhangt met het patroon van aantrekken en binden van pas afgestudeerden. Zo trekken studiesteden in de Randstad veel nieuwe studenten aan, maar zij raken ze ook weer makkelijk kwijt. En studiesteden in de periferie van ons land trekken veel jongeren, maar zij houden hen ook wat makkelijker vast nadat ze zijn afgestudeerd.

Wonen in een transformatiewoning Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Crisislab geven in dit onderzoek inzicht in de overwegingen van bewoners om in een transformatiewoning te gaan wonen en hoe tevreden men hierover is. Het onderzoek wijst uit dat driekwart van de bewoners zeer tevreden is met hun woning. Het minst tevreden zijn de bewoners van sommige sociale huurwoningen. Verbeterpunten zitten vooral bij mankementen aan het pand en warmteregulatie en ventilatie. Ook blijkt dat het merendeel van de bewoners niet bewust voor een woning heeft gekozen omdat het een transformatiewoning betreft, maar vanwege andere redenen zoals locatie en prijs van de woning en de snelle beschikbaarheid.

Q&A Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn Vanaf 2017 kunnen eigenaren van een woning die loodrecht onder een hoogspanningskabel staat, deze aan het ministerie van EZ verkopen. Eigenaren die een brief hebben ontvangen, kunnen van de regeling gebruik maken. Na aanmelding zal samen met de eigenaar een onafhankelijk taxateur gezocht worden. Een eventuele second opinion is mogelijk voor eigen rekening, de eerste waardering betaalt de overheid. Na waardevaststelling heeft men nog een bepaalde tijd om een nieuwe woning te zoeken. In totaal gaat het om een kleine 400 woningen verspreid over het land. Bedrijven komen niet aanmerking, de regeling voor woningen is vrijwillig. De regeling zal in het najaar worden gepubliceerd en loopt tot en met 31 december 2021.

Cijfers over Wonen en Bouwen 2016 Uit het rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat de transformatie van overtollige kantoren en overbodig zorgvastgoed in Nederland tussen 2012 en medio 2015 ruim 18.000 nieuwe woningen heeft opgeleverd. Het ombouwen van winkels (bijna 5.000) en industriĂŤle gebouwen (bijna 3.000) leverde ook veel nieuwe woonruimtes op. Van alle provincies voert Noord-Holland de ranglijst aan met 6.800 woningen uit transformatie in de afgelopen 3,5 jaar, gevolgd door Zuid-Holland (5.900) en Noord-Brabant (4.800). Vorig jaar werden er 48.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. De bouwkosten voor een gemiddelde woning waren in 2014 86.000 euro. Huurwoningen zijn sinds 2011 14.000 euro goedkoper geworden.

Smart small living Smart small living is een woonvorm die uitgaat van kleiner en slimmer wonen, bijvoorbeeld door het gemeenschappelijke gebruik van voorzieningen. Het verkleinen van de woning en verhogen van het voorzieningenniveau, houdt wonen in dure stadscentra betaalbaar. Bovendien sluit Smart small living aan bij een trend die al langer zichtbaar is, zoals het kantoor-aan-huis en de opkomst van blurring die ontstaat door detailhandel en horeca te mixen. Desondanks lijkt de regelgeving hier nog niet voldoende rekening mee te houden. Smart small living zorgt ervoor dat op een andere manier tegen bestaande vormen van wonen of regelgeving kan worden aangekeken. VBO M AKELAAR | V A STGOE D A DV I SEU R | 1 5

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur juni 2016  

Yvonne van Mierlo, Blauwhoed Studio: “Samenwerking is het motto van de toekomst” | Vergrijzing doet woningmarkt kantelen: meer huizen in ver...

Vastgoed Adviseur juni 2016  

Yvonne van Mierlo, Blauwhoed Studio: “Samenwerking is het motto van de toekomst” | Vergrijzing doet woningmarkt kantelen: meer huizen in ver...

Advertisement