Vastgoed Adviseur augustus 2017

Page 18

ACTUEEL | Woonconcepten

wonen in de stad? desnoods op 30 vierkante meter!

Slimme nieuwe woonconcepten kunnen de doorstroming bevorderen Wonen op 30 vierkante meter – of minder; willen we dat eigenlijk wel? En wie wil dat dan, en waarom? Zijn de strenge hypotheekregels de oorzaak dat mensen te weinig financieringsruimte hebben en daarom maar genoegen nemen met weinig ruimte, of zijn er gewoon onvoldoende ruime woningen? Veel gezinnen met kinderen willen een woning met veel ruimte en een tuin, maar er zijn ook veel stedelingen die er – ook als er kinderen komen – tegenop zien om de stad te verlaten. Toch maar allemaal naar de stad? Wat wil de woonconsument nu echt?

O

p 16 juli jl. hield Platform31 (in samenwerking met

de interesse in duurzaamheid neemt toe. We zien ook dat

atelier) het evenement ‘Klein Wonen; de hype

catie. De status van de woning is meer opgehangen aan de

RVO, de gemeente Almere en het Woningbouw-

voorbij?’. Reden: de initiatiefnemers constateren dat de vraag naar klein wonen sterk stijgt. Tiny houses of ‘micro

apartments’ zijn vooral in de stadscentra enorm in trek. En de vraag blijft de komende decennia groeien, verwacht

Maarten Hoorn, projectleider bij Platform31. “Het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt nog steeds; de populariteit van de stad zal ook nog wel een tijd aanhouden en

woonoppervlakte er anno 2017 minder toe doet dan de lolocatie dan aan het aantal vierkante meters. In Rotterdam worden kleine woningen aangeprezen met de tekst ‘in de nabijheid van de Markthal’. Stadsbewoners leggen in veel gevallen graag toe op de oppervlakte als ze op de gewenste

plek kunnen – blijven – wonen. En het budget speelt natuurlijk ook een rol.” TINY EN MICRO

Ook buiten de centra van steden zijn kleine woningen in trek. Sinds enige tijd is de tiny house movement in Neder-

Steeds meer alleenwoners

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat van de 7,7 miljoen huishoudens 38% uit één persoon bestaat. In Amsterdam en Utrecht is dat

percentage inmiddels gestegen tot boven de 50%. Die trend zet zeker tot 2045 door, denkt het CBS.

land actief. Een andere manier van wonen en leven staat

hierbij centraal: duurzaamheid, minder gericht op bezit en

juist meer op ‘ontspullen’. Almere experimenteert met deze concepten bij de BouwEXPO Tiny Housing.

De motieven van bewoners van tiny houses versus ‘micro

apartments’ zijn verschillend. ‘Waar bewoners van tiny hou-

Smart Small Living

Het concept Smart Small Living gaat uit van klein en slim wonen, o.a. door het gemeenschappelijke gebruik van voorzieningen. Het voorziet in de behoefte van veel doelgroepen (alleenwoners, statushouders, maar ook mensen die

in scheiding liggen of hun huis verkocht hebben vóór ze hun nieuwe woning kunnen betrekken).

Hoofdkenmerken zijn flexibiliteit en functionaliteit. Ofwel: meer woongenot per vierkante meter woonoppervlak, stelt Platform31, dat adviseert om ook de thema’s flexibel en demontabel bouwen mee te nemen. Het resultaat: duurzame ontwikkeling van de stad.

18 |

| VAS T GOED AD VISE U R

ses sterk hechten aan duurzaamheid, willen de bewoners

van kleine appartementen (veelal minder dan 40 m2) vooral

genieten van het bruisende leven in de stad. Dus willen ze daar ook absoluut wonen.

“Een leuke innovatie”, noemt Hoorn de ‘micro apartments’.

“Het lijkt misschien of je teruggaat naar je studentenhuis, want je deelt een aantal voorzieningen die je niet iedere dag nodig hebt. Zo zie je in deze complexen bijvoorbeeld een gemeenschappelijke wasmachineruimte of een grote

keuken. Overigens: de bewoners van deze kleine apparte-

AU G USTUS 2 0 1 7