Houtekiet najaar 2022

Page 1

NAJAAR 2022een PERFECT cadeau

p6

p 10

p 12

p 14

p 18

p 22

p 24

p 26

p 32

p 36

p 40

p 44

!

Ssss

nend sspanNON FIC TIE


p 6 / non-fictie /

Dé cadeautip voor het eindejaar

Brigitte Balfoort & Joëlle Vanden Houden

MATHILDE 50 20 X 24,5 CM GEÏLLUSTREERDE HARDCOVER CA. 250 BLZ. OMSLAG HERMAN HOUBRECHTS ISBN 9789089249166 NUR 698 PRIJS € 29,99 VERSCHIJNT NOVEMBER 2022

9 789089 249166 BIOGRAFIEËN / ROYALTY

Verschijnt tegelijkertijd in het Frans


/ non-fictie / p 7

van dé royaltywatchers van België

WIJ VIEREN DE

VIJFTIGSTE VERJAARDAG

VAN KONINGIN MATHILDE MET EEN VERRASSEND PORTRET In januari 2023 wordt koningin Mathilde 50 jaar. In juli vieren zij en koning Filip hun tiende ambtsjubileum. Mathilde groeide uit van een onbekende jonkvrouw tot een ambitieuze prinses. Als koningin speelt ze intussen een humanitaire en diplomatieke rol op wereldniveau. Thuis is ze de spilfiguur van een warm gezin. Tal van intimi en dichte medewerkers spreken voor het eerst vrijuit. De auteurs kozen hierbij de opmerkelijkste foto’s.

Brigitte Balfoort en Joëlle Vanden Houden zijn al jaren dé royaltywatchers van België. Ze schreven bestsellers als Prinsessen van België (2020) en Koninklijke stijl (2021).


p 8 / non-fictie /

© PHOTONEWS

F O C U ST ITE VOOR O L N MARKET S ING ­ TEAM


/ non-fictie / p 9

Op 20 januari 2023 wordt onze koningin 50 jaar

De mooiste foto’s van 50 jaar Mathilde nu verzameld * * * * * * *

POSTKAARTEN MET HAAR MOOISTE PORTRETTEN BACKCARD VANAF 5 EXEMPLAREN AFFICHES BESCHIKBAAR XL 3D-BOEK OP AANVRAAG ADVERTENTIES IN MAGAZINES EINDEJAARSCAMPAGNE FILMPJES OP SOCIAL MEDIA


Putter

Carduelis carduelis

p 10 / non-fictie /

Lengte: 12 - 13,5 cm Spanwijdte: 21 - 25,5 cm Lichaamsgewicht: 14 - 17 g

Frans: Chardonneret élégant Engels: European Goldfinch Duits: Stieglitz

Vlaanderen: niet in gevaar — Wallonië: niet in gevaar — Nederland: niet in gevaar

rode voorkruin

brede, witte halsband

zwarte teugel

Verschil geslachten

♂ en ♀ zien er, op één detail na (grootte rood masker), hetzelfde uit.

Scan de QR-code en hoor de vogeltjes fluiten !

rode keel geluid

Algemeen

Putters hebben een vlijmscherpe snavel, het ideale instrument om de kleine zaadjes uit planten als bijvoorbeeld de kaardenbol te halen. Deze soort is ook bekend als distelvink, een naam die ze te danken heeft aan haar voorliefde voor allerlei zaden van composieten, waaronder verschillende soorten distels. De putter is – omwille van zijn uitermate kleurrijk verenkleed – een geliefde kooivogel. Vroeger werd hij massaal gevangen tijdens de najaarstrek. Net als de meeste andere vogels is hij nu onvoorwaardelijk beschermd.

witte stuit

brede, heldergele streep

Habitatvoorkeur

De soort heeft zich aangepast aan de menselijke omgeving en broedt nu vooral in laaggelegen, gecultiveerde gebieden zoals boomgaarden, groene dorpen en steden, en extensieve landbouwgebieden met braakliggende gronden waarop wilde kruiden groeien.

Voedsel

zwarte nekring

zwarte kruin

bruine mantel

Zaden van planten als distel, teunisbloem, zonnebloem en paardenbloem.

roze, spitse snavel met donkere punt

Nest en nestplaatskeuze

Putters nestelen in een boom, minder algemeen in een struik, meestal tussen twijgjes aan het einde van een tak van een boom met een open bladerdek. Het nest is een zorgvuldig gebouwde, compacte, komvormige structuur van mos, wortels, gras en korstmos.

inktzwarte vleugels met witte vlekjes

geel-bruine zijborst

Broedsel

Doorgaans 4-6 eieren • Twee legsels per jaar, soms drie. witte buik

Standvogel of wintergast

Deels standvogel, deels trekvogel. Trekkers overwinteren in Zuidwest-Europa.

geel-bruine flank

zwarte staart met witte vlekjes

Mogelijk te verwarren met ...

De putter is onmogelijk met andere soorten in deze gids te verwarren.

48

De_slimste_vogelgids_WINTER_2022_QR_DRUKKLAAR.indd 52

Drieteenstrandloper Calidris alba

8/04/2022 10:24

De_slimste_vogelgids_WINTER_2022_QR_DRUKKLAAR.indd 53

Lengte: 18 - 21 cm Spanwijdte: 40 - 45 cm Lichaamsgewicht: 49 - 70 g

8/04/2022 10:24

Wintergast/doortrekker

Frans: Bécasseau sanderling Engels: Sanderling Duits: Sanderling

egaal grijze kruin en nek onduidelijke teugel lichtgrijze mantel

Verschil geslachten

♂ en ♀ zien er hetzelfde uit.

zwarte snavel geluid

Algemeen

De drieteenstrandloper is in België en Nederland een doortrekker en wintergast. Drieteenstrandlopers die hier overwinteren, zijn broedvogels uit Groenland en Noordoost-Canada. De reden waarom dit vogeltje 'drieteenstrandloper' wordt genoemd, is eenvoudig: in tegenstelling tot de meeste andere vogelsoorten beschikt het niet over een achterteen. In de winter is het verenkleed vrij eenvoudig gekleurd: overwegend wit, grijs en zwart. In de zomer draagt hij een aantrekkelijke, donkergevlekte, rood-bruine borstband.

zwarte poten witte onderzijde

geen achterteen winterkleed

Habitatvoorkeur

De soort broedt tijdens een relatief kort broedseizoen in het hoge noordpoolgebied op eilanden, schiereilanden en langs kusttoendra's. In de winter zwerven drieteenstrandlopers vooral langs zandstranden van de Noordzeekust waar ze 'spelen' met de golven. donkere handdekveren

Voedsel

donkere vleugelachterrand

Kleine krabbetjes, garnalen, schelpdieren, wormen en insecten.

Nest en nestplaatskeuze

Drieteenstrandlopers nestelen meestal op droge plaatsen met een lage begroeiing en verspreide rolsteen- en kiezelvlakten. Het nest ligt op de grond, meestal tegen een pol vegetatie aan. Het is een diep kuiltje, bekleed met dode bladeren of ander plantenmateriaal.

donkere armdekveren

korte staart

Broedsel

Doorgaans 4 eieren • Eén legsel per jaar, soms twee meteen na elkaar. brede, witte vleugelstreep

Standvogel of wintergast

Wintergast. Overwinteraars zijn vooral afkomstig uit Groenland en Noordoost-Canada.

In zijn dertigjarige carrière als professionele vogelbeschermer zag Jan Rodts vele vogelgidsen de revue passeren. Uiteindelijk schreef hij zelf de ultieme vogelgids.

Mogelijk te verwarren met ...

Bonte strandloper (130), paarse strandloper (140), kanoet (162). winterkleed 134

De_slimste_vogelgids_WINTER_2022_QR_DRUKKLAAR.indd 138

Grote barmsijs Acanthis flammea

8/04/2022 10:28

De_slimste_vogelgids_WINTER_2022_QR_DRUKKLAAR.indd 139

Lengte: 12,5 - 13,5 cm Spanwijdte: 19 - 21 cm Lichaamsgewicht: 13 - 16 g

8/04/2022 10:28

Wintergast

Frans: Sizerin flammé Engels: Common Redpoll Duits: Birkenzeisig

rode voorkruin

geel snaveltje

klein, zwart befje

Verschil geslachten

witte vleugelstreep

♂ en ♀ zien er hetzelfde uit.

‘Deze kloeke gids biedt in één oogopslag duidelijkheid.’ — De Visdief

Algemeen

geluid

De grote barmsijs is een broedvogel van Fennoscandinavië en Rusland. Hij doet België en Nederland enkel 's winters aan met in sommige jaren een invasieachtig voorkomen. Veel zuidelijker dan België trekken ze gewoonlijk niet. Tijdens de broedperiode hebben de mannetjes een steenrode borst, maar zo zien wij ze hier bij ons in de winter dus niet. In de winter zijn hun borst en buik vuilwit. Het rode kruintje, het zwarte befje en de zwarte teugel zijn goede kenmerken. De flanken zijn krachtig gestreept, de snavel is kort en geel.

Habitatvoorkeur

vuilwitte onderzijde

krachtig gestreepte flank

zwarte poten

winterkleed

De soort broedt hoofdzakelijk in berkenstruikgewas, gemengd naald- en berkenbos, gebieden met struiken, heidevelden met verspreide bomen of gecultiveerde gebieden met boomkwekerijen, maar vooral beschutte plaatsen die haar beschermen tegen de wind.

Voedsel

donkere teugel tot voorbij het oog

Zeer kleine zaden, vooral van berken. Tijdens het broedseizoen ongewervelde diertjes.

Nest en nestplaatskeuze

Grote barmsijzen nestelen doorgaans in een boom, struik of heester, vaak hoog in bomen, maar soms ook dicht bij het grondniveau. Het nest is een klein, komvormig bouwsel van fijne takjes, gras en plantenstengels, bekleed met plantenpluis, veren en haar.

Broedsel

Doorgaans 4-5 eieren • Eén of twee legsels per jaar.

Standvogel of wintergast

Wintergast. Trekt 's winters zuidwaarts, soms massaal, maar niet zuidelijker dan België.

Mogelijk te verwarren met ...

Kleine barmsijs (44), frater (50), kneu (56). winterkleed 52


* MEER DAN 30.000 EXEMPLAREN VERKOCHT * VAN DÉ VOGELSPECIALIST VAN VLAANDEREN * UNIEK CONCEPT

/ non-fictie / p 11

ONMISBARE GIDS VOOR VOGEL­ SPOTTERS IN DE WINTER

MET ­ VOGEL EN GELUID VIA QR CODES

Jan Rodts

DE SLIMSTE VOGELGIDS WINTEREDITIE 14 X 21,5 CM INTEGRAALBAND 436 BLZ. OMSLAG BURO BLIKGOED AUTEURSFOTO ANN DEWULF ISBN 9789089248916 NUR 411 PRIJS € 34,99 VERSCHIJNT SEPTEMBER 2022

9 789089 248916 NATUUR / VOGELS

In deze gids staan niet alleen alle winter­ gasten en doortrekkers, maar ook de broed­vogels die de Lage Landen in de herfst niet verlaten. Het concept van De slimste vogelgids is inmiddels alom gekend en geroemd: de rangschikking van klein naar groot, de prachtige foto’s en de aanwijsstreepjes die de belangrijkste kenmerken van elke vogel aanduiden. Dankzij de QR-codes hoor je meteen ook de geluiden.


p 12 / non-fictie /

WAT JE NOG NIET WIST OVER BOMEN EN BOSSEN

Jeroen Schreel is post­docto­raal onderzoeker in de plantwetenschappen aan Florida Inter­ national University. Bomen in een notendop is het resultaat van zijn doctoraatsonderzoek over watertransport in bomen. Hij werkt ook aan een wetenschapspodcast met de titel ‘Apple Finch Pudding’.

Iedereen weet hoe fotosynthese werkt, maar hoe functioneren bomen nu eigen­ lijk? En hoe zijn ze door de eeuwen heen geëvolueerd? Hoe stroomt water in bomen en op welke manier is dat gekoppeld aan hun evolutionair ontstaan? Jeroen Schreel legt wetenschappelijke inzichten helder en kleurrijk uit en zoomt uit naar het belang van bossen voor het klimaat.

* PODCAST * ONLINECAMPAGNE SPECIFIEK NAAR NATUURLIEFHEBBERS * VOORPUBLICATIE


/ non-fictie / p 13

Jeroen Schreel

BOMEN IN EEN NOTENDOP 14 X 22 CM PAPERBACK CA. 60 BLZ. OMSLAG MAARTEN DECKERS ISBN 9789089245021 E-ISBN 9789089245939 NUR 410 PRIJS € 19,99 PRIJS E-BOOK € 11,99 VERSCHIJNT OKTOBER 2022

9 789089 245021 NATUUR

‘Jeroen Schreel weeft basis­bomen­biologie mooi in een pleidooi voor bosbescherming. Het is een nuttig werk.’ — Dirk Draulans —


p 14 / non-fictie /

Bart Vanacker is het brein achter Tijdreizen, dat monumenten en erfgoed een tweede leven geeft via verhalen, beelden, video’s en tours. Samen met Reinout Bossuyt publiceerde hij Verdwijnend België (2018) en Atlas van Vergeten België (2020).

HET VERGETEN VERHAAL VAN DE MAN DIE EUROPA VERANDERDE De ambities van John Cockerill waren groot. Héél groot. Hij introduceerde stoommachines, hoogovens, spoorstaven en treinen. Zo joeg hij België en bij uitbreiding het hele continent de industriële revolutie in. Hij wond politici en koningen om zijn vinger, ging steeds verder, wilde steeds meer. Tot zijn hoogmoed hem ten val bracht. Zijn opmerkelijke levens­verhaal leest als een roman.

* BOEKVOORSTELLING IN INDUSTRIE­MUSEUM GENT * WEDSTRIJD VIA ERFGOED­ ORGANISATIES * VOORPUBLICATIE * MET ILLUSTRATIES VAN REINOUT BOSSUYT


/ non-fictie / p 15

GESCHIEDENIS DIE LEEST ALS EEN TREIN

‘Het boek gaat over meer dan één man, het gaat over de grootste ommezwaai die we ooit hebben gekend: de industriële revolutie.’

Bart Vanacker

JOHN COCKERILL 15,5 X 23,5 CM PAPERBACK CA. 256 BLZ. OMSLAG CAROLINE VERMEIR ISBN 9789089249838 E-ISBN 9789089244925 NUR 680 PRIJS € 24,99 E-BOOK € 15,99 VERSCHIJNT SEPTEMBER 2022

9 789089 249838 BELGISCHE GESCHIEDENIS


p 16 / non-fictie /

Johan Verberckmoes

WIJ, HABSBURGERS 15,5 X 23,5 CM PAPERBACK CA. 256 BLZ. OMSLAG BORIS SNAUWAERT ISBN 9789089249722 E-ISBN 9789089249739 NUR 680 PRIJS € 24,99 PRIJS E-BOOK € 15,99 VERSCHIJNT OKTOBER 2022

9 789089 249722 GESCHIEDENIS

Voor de lezers van De Bourgondiërs


/ non-fictie / p 17

Geschie­denis van ­eigen bodem

HOE DE HABSBURGERS VOORGOED ONZE WERELD OPENDEN Tussen 1500 en 1800 ontdekten we stilaan de wereld. In dit boek volgen we een aantal gewone mensen op hun buitengewone tochten naar verre oorden als Brazilië, India en Congo.

* AUTEUR BESCHIKBAAR VOOR LEZINGEN * ADVERTENTIES IN GESPECIALISEERDE PERS


p 18 / non-fictie /

Eindelijk vertaald naar het Nederlands

Jean-Philippe Leclaire is een Franse journalist. Hij schreef meerdere bestsellers over sport en actualiteit. Voor het eerst werd zijn boek over de Heizel vertaald én verfilmd. In november komt de gelijknamige documentaireserie van Jan Verheyen uit op VTM.


* MET EEN VOORWOORD VAN JAN VERHEYEN * 3-DELIGE REEKS IN SEPTEMBER OP CANVAS, 6-DELIGE REEKS IN NOVEMBER OP VTM * GOEDE BUITENLANDSE KRITIEKEN

/ non-fictie / p 19

Het aangrijpende relaas van een zwarte bladzijde in de voetbalgeschiedenis

HET BOEK BIJ DE SERIE VAN JAN VERHEYEN Jean-Philippe Leclaire

HET HEIZELDRAMA VERTAALD DOOR ANNEMARIE DE JAGER 15,5 X 23,5 CM PAPERBACK CA. 312 BLZ. OMSLAG JAN HENDRICKX ISBN 9789070876869 E-ISBN 9789070876937 NUR 680 PRIJS € 24,99 PRIJS E-BOOK € 15,99 VERSCHIJNT SEPTEMBER 2022

9 789070 876869 ACTUALITEIT

29 mei 1985. In het Heizelstadion maakt iedereen zich klaar voor de match tussen Juventus en Liverpool. Vlak voor de match loopt het grondig mis. Engelse hooligans vallen Italiaanse supporters aan, wat leidt tot paniek. Mensen vluchten in de verkeerde richting en verpletteren elkaar voor de ogen van 400 miljoen televisiekijkers. Hallucinant genoeg gaat de match toch door, ondanks de 39 doden. In dit boek nemen de getuigen van het eerste uur het woord en wordt het drama gereconstrueerd, minuut na minuut.


© NyklyN/eyeworks

EEN ONTROEREND VERSLAG VANOP DE EERSTE RIJ


/ non-fictie / p 21

interview

DE SERIE WORDT NET ZO PAKKEND ALS HET BOEK In het najaar verschijnen maar liefst twee documentaire­ series over het Heizeldrama. Een daarvan is gebaseerd op het boek van Jean-Philippe Leclaire en wordt geregisseerd door niemand minder dan Jan Verheyen.

Waar was jij op 29 mei 1985? Net zoals iedereen van mijn generatie was ik aan de televisie gekluisterd en keek ik gefascineerd, geschokt en ontroerd naar de ramp die zich tijdens de Europacupfinale tussen Liverpool en Juventus live voor 400 miljoen kijkers voltrok: dronken, agressieve Engelse supporters vielen de Juventus-aanhang in het aangrenzende vak aan en toen het stof ging liggen, waren 39 mensen dood. Waarom koos je dit boek als basis voor je serie? Een paar jaar geleden bezorgde producente Geneviève Lemal me het boek van de Franse journalist Jean-Philippe Leclaire, adjuncthoofdredacteur van de iconische sportkrant L’Équipe. Ze wou een internationale documentaire­ reeks maken met filmische ambitie en dat vond ik

een geweldige uitdaging. Het Heizeldrama is een onwaarschijnlijk verhaal van stuntelige orde­ handhaving, slordige organisatie en brutaal tribaal gedrag. Voetbal zou na het Heizeldrama nooit meer hetzelfde zijn en het boek van Jean-Philippe vertelde dat hele, complexe, aangrijpende verhaal op heldere, pakkende wijze. Het boek werd dan ook de leidraad voor een zesdelige reeks waarin we overlevenden, getuigen, betrokkenen en verantwoordelijken gingen opzoeken in heel Europa. Net als het boek is de reeks (die in het najaar bij ons op VTM en RTL, maar ook in verschillende Europese landen te zien zal zijn) een verslag vanop de eerste rij van een van de grootste littekens op de geschiedenis van het voetbal.


p 22 / non-fictie /

OH PLEASE! Dit boek zal je leven veranderen

Is nee zeggen voor jou een uitdaging? Zeg je vaak sorry? Bepalen de verwachtingen van anderen jouw agenda? Alarm! Het is tijd om jezelf weer in de spotlights te zetten! In dit boek legt Sofie Leemans stap voor stap en helder uit waarom we pleasen en vooral hoe we het concreet anders én beter kunnen aanpakken. Sofie Leemans is klinisch psycho­loge, maar werkt vandaag vooral als coach. Ze is gespe­cia­ liseerd in burn-out, creatieve generalisten, perfectionisten en people pleasers. Op een ­praktische manier leert ze hen opnieuw hun eigen weg te ontdekken en te volgen.

* VEEL MEDIA-AANDACHT * GROTE ONLINECAMPAGNE


/ non-fictie / p 23

Sofie Leemans

OH PLEASE! 15,5 X 23,5 CM PAPERBACK CA. 220 BLZ. OMSLAG KATRIEN VAN DE VIJVER ISBN 9789089240651 E-ISBN 9789070876944 NUR 770 PRIJS € 22,99 PRIJS E-BOOK € 15,99 VERSCHIJNT OKTOBER 2022

9 789089 240651 GEZONDHEID

Creëer een leven dat écht bij jou past!


p 24 / non-fictie /

VOOR IEDEREEN DIE DE MENS BETER WIL LEREN BEGRIJPEN Wat betekent menselijkheid? Dirk Verhofstadt en Johan Braeckman gaan op zoek naar antwoorden op een aantal fundamentele vragen. Waarom is er nog steeds oorlog? Is de vrije wil een illusie? Is onze omgang met dieren moreel verantwoord? Worden we binnenkort allemaal honderd jaar? Waar komen taal en kunst vandaan? Wat is de zin van het leven en wat maakt het de moeite waard?

* AUTEURS GEVEN VEEL LEZINGEN, ZOWEL IN VLAANDEREN ALS NEDERLAND * DEELNAME AAN FESTIVALS ZOALS DE NACHT VAN DE VRIJDENKER * EINDEJAARSCAMPAGNE ROND DEEL I EN DEEL II

In de zomerperiodes van 2020 en 2021 voerden Dirk Verhof­stadt en Johan Braeckman wekenlang indringende gesprekken over diverse onder­werpen. De rode draad in hun conversaties is de vraag wat menselijkheid betekent.


/ non-fictie / p 25

DEEL II VAN DE ZOEKTOCHT NAAR MENSELIJKHEID 2500 REN EXEMPLA HT C O K VER

Dirk Verhofstadt & Johan Braeckman

IN GESPREK MET JOHAN BRAECKMAN DEEL 2 15,5 X 23,5 CM PAPERBACK MET FLAPPEN CA. 368 BLZ. OMSLAG HERMAN HOUBRECHTS ISBN 9789089249807 E-ISBN 9789089249814 NUR 730 PRIJS € 24,99 PRIJS E-BOOK € 15.99 VERSCHIJNT NOVEMBER 2022

9 789089 249807 FILOSOFIE


p 26 / non-fictie /

WIM DISTELMANS OVER 20 JAAR EUTHANASIEWET

Wim Distelmans is onco­loog en professor in de palliatieve geneeskunde aan de VUB. Hij pionierde in België voor de erkenning van palliatieve zorg en het recht op euthanasie.

2002 was een belangrijk jaar op ethisch vlak. In mei werd de euthanasiewet goed­ gekeurd door de Kamer van Volksvertegen­ woordigers, een maand later volgde de wet op de palliatieve zorg, in augustus werd de wet betreffende de patiëntenrechten ­gestemd. Wim Distelmans was niet alleen een bevoorrechte getuige van de totstand­ koming van deze wetten, hij gaf er ook mee de aanzet toe. Vandaag, twintig jaar later, maakt hij een balans op.

* VEEL MEDIA-AANDACHT * VOORPUBLICATIE * AUTEUR GEEFT LEZINGEN


/ non-fictie / p 27

Wim Distelmans

HET LEVENSEINDE IN EIGEN REGIE 14 X 22 CM PAPERBACK 200 BLZ. OMSLAG JAN HENDRICKX AUTEURSFOTO ERIC DE MILDT ISBN 9789089244918 E-ISBN 9789089245014 NUR 740 PRIJS € 22,99 PRIJS E-BOOK € 15,99 VERSCHIJNT MEI 2022

9 789089 244918 MENS & MAATSCHAPPIJ

Een mijlpaal in de geschiedenis van onze gezondheidszorg


p 28 / non-fictie /

EEN HELDER BOEK OVER EEN COMPLEX ETHISCH DEBAT

Frank Schweitser schreef een doctoraat aan de VUB over euthanasie in de psychiatrie en biedt in dit boek een algemene introductie in het thema.

Niet elke patiënt met een ongeneeslijke psychiatrische aandoening komt vandaag in België in aanmerking voor euthanasie. De wet legt een aantal eisen op, waaronder wilsbekwaamheid. Dat criterium is niet alleen van belang bij mensen met een psychiatrische problematiek, maar ook bij andere patiëntencategorieën, zoals bijvoorbeeld bij (jong)dementen met een (te vroege) euthanasievraag. In dit boek gaat Frank Schweitser dieper in op argumenten van voor- en tegenstanders van de euthanasiewet. * MET EEN VOORWOORD VAN WIM DISTELMANS


/ non-fictie / p 29

Frank Schweitser

EUTHANASIE IN DE PSYCHIATRIE 15,5 X 23,5 CM PAPERBACK 400 BLZ. OMSLAG GOLDMUND ISBN 9789089249821 NUR 740 PRIJS € 22,99 VERSCHIJNT JUNI 2022

9 789089 249821 MENS & MAATSCHAPPIJ

‘Frank Schweitser is onze perfecte, zeer welgekomen gids.’ — Johan Braeckman —SP AN NI NG


p 32 / spanning /

SPANNING VAN EEN LITERAIRE PEN Een lijk in een peperduur pak, met een nog duurder horloge, gevonden naast een drukke laan in Brussel. De dode blijkt een wereldberoemde beverdeskundige te zijn en koes­ tert in het geheim extreemrechtse sympathieën. Was de moordenaar een dolgedraaide ecologist? Of een linkse activist? Commissaris Kluft en zijn twee brigadiers tasten in het duister. Kunnen zij de dader vinden? En vatten?

* HET LIJK IN DE BOOMGAARD EN DE DANSERES EN HET MES: VANAF OKTOBER ALS MIDPRICES! * LOVENDE RECENSIES * GESIGNEERDE EXEMPLAREN VOOR DE BOEKHANDEL

Geert van Istendael is schrijver, vertaler, essayist en dichter. Met Het lijk in de boomgaard won hij de Fred Braeckman Award voor beste thrillerdebuut.


/ spanning / p 33

DERDE DEEL IN DE REEKS MET COMMISSARIS KLUFT MIDPRICE 15 E U R O

Geert van Istendael

DE PIEKFIJNE DODE 14 X 22 CM PAPERBACK CA. 224 BLZ. OMSLAG JUDITH VAN ISTENDAEL & PETER DE ROY AUTEURSFOTO TIM COUVREUR ISBN 9789070876722 E-ISBN 9789070876845 NUR 330 PRIJS € 22,99 PRIJS E-BOOK € 15,99 VERSCHIJNT OKTOBER 2022

9 789070 876722 SPANNING


p 34 / spanning /

Lof voor ‘Een zwierige en geestige misdaadpersiflage mét weerhaakjes.’ — De Morgen —

‘De danseres en het mes is meer dan een misdaadroman: het is een superieure zedenschets.’ — Knack Focus —

‘Een schalks naar Maigret knipogend moordmysterie.’ — HUMO —

‘Van Istendael dolt graag met stereotypen en clichés uit de kunst en de misdaadliteratuur.’ — De Standaard —


/ spanning / p 35

van Istendaels politieromans

ST I L I ST I SCHE PARELS M EEN KNI ET POOG

Het slot van de trilogie


p 36 / spanning /

€ 17,99

HET VERVOLG OP DE ZIENER, MAAR OOK PERFECT APART TE LEZEN

Kevin Valgaeren won De ­Schaduw­­prijs voor zijn debuut De Ziener. Hij is een van de weinige Vlaamse auteurs die zich waagt aan het genre van de gothic novel. Hij werd genomi­ neerd voor meerdere prijzen en krijgt lovende besprekingen van critici en lezers.

David Mayfair moet wennen aan zijn nieuwe bestaan als vampier. Hij is vastberaden zijn menselijkheid te bewaren. Tegelijkertijd probeert hij zijn grote liefde, Sterre Schemers, te beschermen tegen de gevaarlijke Valeth. Aan de hand van dagboekfragmenten van de verschillende personages volgen we een bloedstollende race tegen de klok. In de bossen van Oud-Turnhout staat een huis waar niets is wat het lijkt. * BOEKTRAILER * ONLINE CAMPAGNE GERICHT OP FANS VAN GOTHIC NOVELS * EERSTE DEEL DE ZIENER VANAF OKTOBER 2022 AAN VERMINDERDE PRIJS * VOLLEDIG NIEUWE VERSIE


/ spanning / p 37

Kevin Valgaeren

BLOEDLIJN 15X22,8 CM PAPERBACK 400 BLZ. OMSLAG SANDER PATELSKI AUTEURSFOTO KOEN BROOS ISBN 9789070876005 E-ISBN 9789070876579 NUR 330 PRIJS € 22,99 PRIJS E-BOOK € 14,99 VERSCHIJNT OKTOBER 2022

9 789070 876005 SPANNING

‘Eindelijk een Vlaamse schrijver die het gothicgenre aandurft en erin excelleert.’JEU GD


p 40 / jeugd /

echt zooo schoon!

WAAROM DE (S)TOVERIJ MET FRIETENREEKS HET ZO GOED DOET Deze reeks is classic Marc de Bel: een avontuurlijke setting in een herkenbaar Vlaams dorp, humor, spanning, wat magie, vervelende pestkoppen, vriend­ schap en zelfs een vleugje romantiek. Hoofdpersonage Mona is een dood­ gewoon meisje, dat ongewone dingen meemaakt. Voor kinderen is het makkelijk om zich in haar te herkennen. In het derde deel proberen Mona en haar vrienden het verlaten kasteeltje in het bos te redden, zoeken ze wie giftige hondenbrokken voor het vossenhol legt en ontdekken ze of de schat van bompie Bombus nu echt bestaat of niet.

* PRACHTIGE TEKENINGEN VAN JAN BOSSCHAERT * VAN DEEL 1 ZIJN TOT NU TOE AL MEER DAN 7000 EXEMPLAREN VERKOCHT * NIEUWE SCHOLENWEDSTRIJD * SAMENWERKING MET FRITURISTEN * PLACEMATS * BLADWIJZERS IN DE VORM VAN EEN FRIETZAK * AFFICHES OP AANVRAAG

Marc de Bel is de bekendste jeugdschrijver van Vlaanderen. Zijn debuut Het ei van oom Trotter (1986) was een overdonderend succes. Sindsdien rijgt de rebelse auteur het ene succes aan het andere. Het hele jaar reist hij van school naar school. Met zijn heerlijke optredens krijgt hij hele generaties aan het lezen.


/ jeugd / p 41

DERDE DEEL VAN BESTSELLERSREEKS STOVERIJ MET FRIETEN 10.000 REN EXEMPLA HT C O K VER

Marc de Bel

(S)TOVERIJ MET FRIETEN 3 14 X 21,5 CM GEÏLLUSTREERDE HARDCOVER CA. 168 BLZ. OMSLAG HERMAN HOUBRECHTS & JAN BOSSCHAERT ISBN 9789089249159 NUR 280 PRIJS € 17,99 VERSCHIJNT OKTOBER 2022

9 789089 249159 JEUGD / 9 TOT 12 JAAR


p 42 / jeugd /

Het allereerste


/ jeugd / p 43

tel-, zoeken rijmpjesboek in één

VOOR KINDERE N VANAF DRIE JAA R

Een pareltje waar elke ouder voor smelt Marc de Bel & Nikola Hendrickx (illustraties)

VAN 1 KONIJN TOT 1 DOZIJN

* PRACHTIGE ILLUSTRATIES VAN NIKOLA HENDRICKX * SINTERKLAASCAMPAGNE * POSTERS OP AANVRAAG * GRATIS KLEURPLAAT * COVER REVEAL ­CAMPAGNE OP SOCIAL ­MEDIA

21 X 21 CM GEÏLLUSTREERDE HARDCOVER CA. 42 BLZ. OMSLAG NIKOLA HENDRICKX & BURO BLIKGOED ISBN 9789089245922 NUR 272 PRIJS € 14,99 VERSCHIJNT OKTOBER 2022

9 789089 245922 PRENTENBOEK


p 44 / jeugd /

HELEMAAL JO CLAES, VOOR JONGE LEZERS Het is februari. Berekoud. In de school van Matthias, Rani en Dante worden aan de lopende band handschoenen gestolen. Ook die van Matthias verdwijnen spoorloos. Maar daar blijft het niet bij. Op het schoolplein halen onbekenden de ene vandalenstreek na de andere uit en laten daarbij telkens een duivelsmasker achter. Als de directeur Matthias beschuldigt, zit er voor het drietal niets anders op dan zelf de daders te ontmaskeren.

* BESTSELLERAUTEUR * HERKENBAAR ÉN SPANNEND

‘Jo Claes kan zich duidelijk inleven in de leefwereld van jongeren.’ — Pluizer —

Jo Claes is vooral bekend door de misdaadreeks rond Thomas Berg, maar hij is in vele genres thuis. Sinds enkele jaren schrijft hij ook spannende boeken voor jongeren.


/ jeugd / p 45

ZESDE DEEL VAN DE SUCCESREEKS

Jo Claes

ONTMASKERD! 14 X 22 CM PAPERBACK CA. 184 BLZ. OMSLAG BURO BLIKGOED AUTEURSFOTO HILDE TAEKELS ISBN 9789089248084 E-ISBN 9789089248923 NUR 283 PRIJS € 17,99 PRIJS E-BOOK € 12,99 VERSCHIJNT SEPTEMBER 2022

9 789089 248084 JEUGDROMAN 10 +


p 46 / audiobooks /

TROTS OP ONZE AUDIOBOEKEN

De terugkeer Mark Cloostermans België, 1869. De jonge criminoloog Henri Conscience keert terug naar Turnhout om er een zaak op te lossen. Zijn methodes doen wenkbrauwen fronsen.

De Finse weduwe Mark Cloostermans 1869. De Brusselse politie roept de hulp in van privéonderzoeker Henri Conscience bij een wel heel aparte moordzaak.

De verovering Mark Cloostermans 1870. Op een kruispunt in het landelijke Waterloo wordt een dode vrouw gevonden. Henri Conscience staat voor een raadsel.


/ audiobooks / p 47

De zaak Torfs Jo Claes Een Leuvense kunstexpert lijkt zelfmoord te hebben gepleegd, maar Thomas Berg ontdekt dat er meer aan de hand is.

De blinde vlek Jo Claes Berg onderzoekt een moord die verband lijkt te houden met een munten­ diefstal én met de aantrekkingskracht van het slachtoffer op vrouwen.

Dood in december Jo Claes Op een ijskoude ochtend in december spoelt het naakte lijk van een jonge vrouw aan op de oever van de Dijle.

Het oog van de naald Jo Claes Terwijl Berg de handen vol heeft met het ontrafelen van een dubbele moord, wordt hij zelf het mikpunt van een stalker.

Tot de dood ons scheidt… Jo Claes Berg probeert een kluwen van misdaden op te lossen aan de hand van een dagboekfragment en foto’s uit de oorlog.

Getekend vonnis Jo Claes In Leuven worden studentes verkracht, verminkt en vermoord. Telkens ligt er een pagina uit een stripverhaal naast het lijk.


p 48 / audiobooks /

De mythe van Methusalem Jo Claes In een lab wordt een ontdekking gedaan, maar de hoofdonderzoeker pleegt zelfmoord. Of is het moord?

Vermoorde onschuld Jo Claes Het imago van een auteur krijgt een deuk wanneer een bewonderaarster vermoord wordt. Is hij de dader?

Voor wie de klok slaat Jo Claes Op de openingsdag van het nieuwe academiejaar worden schoten afgevuurd op de stoet professoren.

Over elk vergeten heen Jo Claes Een oud liefdesverhaal, een moord op Valentijnsdag, een pijl in het hart... Kopieert de dader de mythe van Eros en Psyche?

Het gewicht van de haat Jo Claes Een aantal Leuvenaars van vreemde origine worden om het leven gebracht, telkens volgens een vast patroon.

Want alles gaat voorbij, maar niets gaat over Jo Claes Twee koppels uit Bergs kennissenkring worden vermoord.


/ audiobooks / p 49

Een tragisch verhaal Jo Claes In een vijver van de Park­ abdij te Heverlee wordt het lijk van een professor muziekgeschiedenis ­gevonden.

Race tegen de klok Jo Claes Drie studenten worden ontvoerd. Kan Berg hen redden voordat ze worden vermoord?

Van de hemel in de hel Jo Claes In een containerpark ligt een afschuwelijk verminkt lijk. Het wordt een van de moeilijkste zaken uit Bergs carrière.

De doden voorbij Jo Claes Twee mannen worden in hun woning door een inbreker neergeslagen. Beiden sterven en telkens verdwijnt er iets waardevols.


p 50 / audiobooks /

Het tuinfeest Bettie Elias Het perfecte tuinfeest voor Cleo’s perfecte 40ste verjaardag loopt helemaal fout wanneer de dochter van een van de gasten verdwijnt.

De ongewenste gast Bettie Elias Alexander leidt een tevreden bestaan maar draagt een gigantisch geheim met zich mee. De komst van Brent zet alles op de helling.

Haal alles uit uw beleggingen Luc Van den Borre & Danny Reweghs Drempelvrees om te beleggen komt doorgaans door een gebrek aan kennis. Dit boek vol tips & tricks helpt je snel op weg.

Anders gaat ook Elise Cordaro Ontdek de praktische tips van Elise Cordaro om te leven met ADHD en ASS. Gebaseerd op haar eigen ervaringen.

Bloedbanden Bettie Elias De negenjarige Vik wordt ontvoerd. De oom van het jongetje staat voor een tweestrijd.


/ audiobooks / p 51

Blinker. De bakfietsbioscoop Marc de Bel Blinker en zijn vrienden beleven de zomer van hun leven. Blinker werkt hard aan een project voor de uitvinderswedstrijd. Maar dan gooit een motorbende roet in het eten.

Blinker. Het BagBag-juweel Marc de Bel Blinkers vakantiedagen zijn aardig gevuld. Maar een vakantie zonder Nelle is geen echte vakantie. Tot er een brief in de bus valt die de vakantie een supersonische vaart geeft.

Kit Kapoen. De ridders van de Konijnenberg Marc de Bel Kit Kapoen en haar vriendje Wiete Splinter trekken stiekem op avontuur. Als dat maar goedkomt met Slodder Vos in de buurt.

Kit Kapoen. Het snotneusvirus Marc de Bel De konijnen van de Konijnenberg zijn ziek. Kit en Wiete vertrekken op een gevaarlijke tocht op zoek naar een medicijn.

Blinker. De bezemstaf van de Belleheks Marc de Bel Blinker en Nelle nemen deel aan een dropping, maar die loopt niet als gepland.


De everseller

* TE BELUISTEREN VIA ALLE GROTE PLATFORMEN * BETAALDE ONLINE TEASERCAMPAGNE * IN VLAAMSE ÉN NEDERLANDSE VERSIE * VEEL MEDIA-AANDACHT VOOR JOSTEIN GAARDER * VERSCHIJNT IN SEPTEMBER


MEER DA N 20 UUR LUISTER ­ PLEZIER

eindelijk ook als luisterboek

Jostein Gaarder

DE WERELD VAN SOFIE AUDIO ISBN 9789089243706 NUR 302 PRIJS € 14,99 VERSCHIJNT SEPTEMBER 2022

9 789089 243706 ADOLESCENTEN

Verschijnt naar aanleiding van het nieuwe boek van Jostein Gaarder


VERSCHIJNINGSLIJST NAJAAR 2022 NON-FICTIE Brigitte Balfoort & Joëlle Vanden Houden — Mathilde 50 Jan Rodts — De slimste vogelgids wintereditie Jeroen Schreel — Bomen in een notendop Bart Vanacker — John Cockerill Johan Verberckmoes — Wij, Habsburgers Jean-Philippe Leclaire — Het Heizeldrama Sofie Leemans — Oh please! Dirk Verhofstadt & Johan Braeckman — In gesprek met Johan Braeckman deel 2 Wim Distelmans — Het levenseinde in eigen regie Frank Schweitser — Euthanasie in de psychiatrie SPANNING Geert van Istendael — De piekfijne dode Kevin Valgaeren — Bloedlijn JEUGD Marc de Bel — (S)Toverij met frieten 3 Marc de Bel — Van 1 konijn tot 1 dozijn Jo Claes — Ontmaskerd!U ITG E VERIJ H O UTE KI E T maakt deel uit van Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep (VBK)

Uitgeefdirecteur Vé Bobelyn +32 (0)3 355 28 32 vbobelyn@vbku.be

Accountmanager Tom Van den Corput +32 (0)497 03 26 15 tvandencorput@vbku.be

Acquirerend redacteur Liesbet Depauw + 32 (0)3 355 28 34 ldepauw@vbku.be

Verkoop binnendienst +32 (0)3 355 28 36 en +32 (0)3 355 28 42 verkoop@vbku.be

Productie & marketing Felice Polet +32 (0)3 355 28 35 fpolet@vbku.be

Accountmanager Nederland Marieke Lindhout +31 (0)20 524 54 18 mlindhout@amboanthos.nl

Group accountmanager Kim Hellemans +32 (0)494 52 35 60 khellemans@vbku.be

NEDERLAND

Manager marketing & sales Nederland Maartje de Jong +31 (0)6 113 80 399 mdejong@amboanthos.nl

VBK België Schaliënstraat 1 bus 11 2000 Antwerpen Ontdek al onze boeken op onze nieuwe website www.houtekiet.be info@houtekiet.be www.facebook.com/uitgeverijhoutekiet www.instagram.com/uitgeverijhoutekiet De prijzen en verschijningsdata in deze brochure zijn onder voorbehoud. Alle wijzigingen voorbehouden Coverillustratie © Sander Patelski