Page 1

januari 2018 – NUMMER 1088 – JAARGANG 95

Ouderlingen blad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw

In gesprek met dementerenden Waken in de Stille Week

Als een ramp ons overkomt


RICHARD VISSINGA

‘Als we maar gezond mogen blijven, dominee, dat is toch wel het allerbelangrijkste.’ Dat hoor ik vaak als ik begin januari de mensen die ik ontmoet heil en zegen toewens, of een gelukkig Nieuwjaar. Gezondheid scoort in de beleving van velen hoog, staat om niet te zeggen op de eerste plaats. Dat is een opmerkelijke verschuiving in de afgelopen decennia. Zo’n vijftig jaar geleden gaven veel mensen als het belangrijkste in hun leven aan een goed huwelijk, op de voet gevolgd door vrede in het land en in de wereld, goede relaties met vrienden en familieleden en zeker ook een sterk geloof. Wat is daar veel in veranderd. Met de ongelofelijk voortgeschreden medische techniek en mogelijkheden en met een sterk besef van de maakbaarheid van ons eigen bestaan staat nu een goede gezondheid met stip op de eerste plaats. De overheid trekt voor de volksgezondheid in 2018 het immense bedrag van een kleine 100 miljard euro uit. Toch voel ik me altijd wat ambivalent bij die stellige uitspraak over gezondheid als het allerbelangrijkste. Ik vind het zelf ook een groot goed. Daarbij ben ik voor zover ik weet gezond. Ik ben daar blij mee en dankbaar voor. Maar zouden heil, zegen en geluk toch niet nog belangrijker zijn? Ik ken veel mensen die gelukkig goed gezond zijn, maar ze zijn in het geheel niet gelukkig. Sommigen zijn eenzaam, anderen zelfs wanhopig. Sommigen zitten met de scherven van hun leven in hun handen

Ouderlingen blad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw

redactioneel en zien geen uitweg. Anderen klagen over wat hen allemaal is overkomen en raken daardoor verbitterd. En daarnaast ken ik veel mensen, die bepaald niet over een goede gezondheid beschikken. Ze zijn chronisch ziek of hebben iets vreselijks te verduren gekregen, zijn verlamd geraakt en zullen maanden in een revalidatiecentrum moeten verblijven. Maar van bitterheid is geen spoor te bekennen. Integendeel. De collega die ik vorige maand opzocht in de Hoogstraat in Utrecht voelt zich ondanks wat haar is overkomen een gelukkig en dankbaar mens! Zulke ervaringen leren mij steeds weer dat gezondheid niet het belangrijkste in het leven is. Je kunt ook gelukkig zijn zonder een goede gezondheid; sterker nog, gelukkig zijn mét en in alle butsen die je in het leven oploopt. Het is waar wat Leonard Cohen in één van zijn liederen zingt: there is a crack in everything, that’s how the light comes in (in alles zit een scheur, zo valt het licht naar binnen). Laten we niet hoogmoedig zijn en meegaan in wat ons van alle kanten wordt toegeroepen, namelijk om van ons leven een geslaagd project te maken, om alles uit dit leven te halen en om onze zinnen te zetten op een fantastisch leven! Laten we met open oren en open ogen en een open hart in het leven staan en ons realiseren, dat er geen leven is zonder tekorten en gebreken. Daarom blijf ik, zeker aan het begin van een nieuw jaar, ieder die ik ontmoet heil en zegen toewensen.

2


2 redactioneel 22 gejut

in dit nummer

27 boeken 33 prikbord

7

28 14

4 ‘Nu leef ik nog, maar eenmaal komt mijn dood’ Pastorale overwegingen bij Liedboek 949 – NIENKE VAN ANDEL

10 In gesprek met dementerenden Bezoekwerk bij mensen die vergeetachtig worden is belangrijk, maar vaak ook moeilijk – ANJA BRUIJKERS EN HADEWEY BUITENWERF

6 Bijbelwoorden nu Het woord ‘evangelie’ in bijbels perspectief – MARIEKE DEN BRABER 7 Back to Basics Derde artikel in de serie over de missionaire opdracht van de kerk

23  ‘Tweepoligheid’ als instrument voor geloofsverandering en –groei Het doet ons geloof goed als we op meerdere plekken binnen én buiten de kerkelijke gemeente actief zijn – SAKE STOPPELS

14  Waken in de Stille Week – een hedendaagse vorm met oude wortels Waar komt het vandaan en hoe en waarom gebeurt het vandaag? – MARIAN GEURTSEN

28  aan de slag Als een ramp ons overkomt Handreikingen voor bijeenkomsten om emoties te kanaliseren – NELLEKE BOONSTRA

– NYNKE DIJKSTRA-ALGRA

18 Geloven na incest?? Hoe het godsbeeld van vrouwen verandert door incest-ervaringen – ADRIANA BALK-VAN ROSSUM

THEMA: ‘IS DIT MIJN GEMEENTE NOG WEL?’ Gemeente-zijn in het Nieuwe Testament Eenheid, en ook verscheidenheid. De veranderde context De samenleving verandert, de kerk dus ook. Waar blijft veiligheid en zekerheid?

3

volgend nummer

Veelkleurige gemeente – tussen ideaal en werkelijkheid Hoe kan de kerkenraad beleid maken om met alle verscheidenheid om te gaan?

Omgaan met weerstand en conflicten In het pastoraat moet oog zijn voor voor- en tegenstanders van veranderingen. Hoe kan dat? En nu aan de slag Praktische handvatten voor gemeenten en kerkenraden. Januari 2018 – nummer 1088 – Jaargang 95

Ouderlingenblad 1088, jan 2018  
Ouderlingenblad 1088, jan 2018  

Maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw. Het meest en best gelezen tijdschrift binnen het kerkenwerk. Betrokken bij de kerk? Ouderlingenb...