Page 23

rudi rotthier geert van istendael

De naakte perenboom

Arm Brussel

geert van istendael (1947) is schrijver, essayist, dichter en vertaler. Van hem verscheen onder meer de everseller Het Belgisch labyrint. In 2012 publiceerde hij samen met Benno Barnard de bestseller Een geschiedenis van België voor nieuwsgierige kinderen (en hun ouders), waarvan meer dan 15 000 exemplaren zijn verkocht.

44

De hoofdstad van Europa verandert ra­zend­snel. De bevolking groeit ziender­ ogen. Werkloosheid en armoede stijgen schrikbarend. De auto is de tiran van de stad. Brussel was tientallen jaren tweetalig, Brussel is een halve eeuw multicultureel. Ook dat is veranderd. Brussel is nu de stad van de hyperdiversiteit. De Brusselaars proberen elke dag opnieuw op een beschaafde manier samen te leven. Meer dan ooit wil dit boek laten zien: Brusselaar, waar je ook vandaan komt, dit is jouw stad, met haar verleden, haar ontstellende gebreken, haar kleine deug­ den, haar schaarse boeken en haar ontel­ bare verhalen. In 1992 verscheen de klassieker Arm Brussel voor het eerst. In 2002 bezorgde Geert van Istendael een nieuwe, geheel herziene uitgave. Ook deze editie is grondig bijgewerkt.

‘Van Istendael op zijn best. […] Op elke bladzij ontmoet de lezer een geëngageerde journalist en een begenadigd auteur.’ — Standaard der Letteren

Op reis met Spinoza

Een onmisbare handleiding voor de bezoekers van Brussel en zijn inwoners

Geert van Istendael

Arm Brus sel

paperback 264 blz. ca. € 21,95 met zwart-witfoto’s formaat 13,5 x 21 cm omslag Zeno isbn 978 90 450 2518 6 nur 323 oktober 2013 ook als e-book

rudi rotthier (1957) werk­ te tot 1989 als journalist voor de Vlaamse krant De Morgen, sindsdien is hij een fervent reiziger. Eerder verschenen van hem De koranroute, waar­ voor hij de Bob den Uyl-prijs ontving, en God, Darwin en natuur (2009), dat hij schreef over de vermaarde reisschrij­ ver Redmond O’Hanlon.

Jaren geleden las Rudi Rotthier een onbegrijpelijk boek waarin de schrijver zich verzette tegen berouw en zich hard maakte voor de idee dat vrijheid en inzicht samenvallen. Die schrijver was Spinoza, het betreffende boek was Ethica. Rotthier gaat in De naakte perenboom op zoek naar Spinoza, naar de betekenis van zijn werk, en naar het land waarin dat werk ontstond, Nederland. De ontdek­ kingsreis leidt van de woonplaatsen van Spinoza naar Almere (‘de meest spinozis­ tische stad van Nederland’), naar Wad­ dinxveen (het dieptepunt van het land), naar Deventer en Zwolle. Terwijl hij reist langs rechte wegen ontdekt en toont Rotthier zijn wellicht kronkelige versie van Spinoza, iemand die de mislukking een kans gaf, en met de mislukking de democratie.

Rudi Rotthier De naakte perenboom op reis met spinoza

paperback 352 blz. ca. € 21,95 formaat 13,5 x 21 cm omslag Zeno isbn 978 90 450 2552 0 nur 508 oktober 2013 ook als e-book

Over De koranroute: ‘Een uiterst actueel, toegankelijk, bij vlagen ontroerend maar toch vooral verontrustend boek […] Zijn stijl is zuiver, onopgesmukt en in al zijn eenvoud doeltreffend.’ — Juryrapport Bob den Uyl-prijs

45

Nonfictie najaar 2013  
Nonfictie najaar 2013