Page 14

daniel c. dennett

Gereedschapskist voor het denken Win voortaan elke woordenstrijd! paperback 448 blz. ca. € 29,95 formaat 15 x 23 cm oorspronkelijke titel Intuition Pumps and Other Tools for Thinking (W.W. Norton) vertaling Miebeth van Horn, Annoesjka Oostindiër, Daniëlle Stensen omslag Herman Houbrechts isbn 978 90 450 2527 8 nur 730 oktober 2013 ook als e-book

Hoe word je zo slim als Daniel Dennett? In zijn wetenschappelijke carrière heeft Dennett zich op talrijke terreinen bege­ ven: psychologie, biologie, computer­ wetenschap, natuurkunde, Dennett heeft erover geschreven en gesproken. Dit boek is een staalkaart van zijn kun­ nen, en ook een handreiking aan de lezer: op basis van voorbeelden en beelden laat hij zien hoe je scherper kan denken en hoe je ideeën overtuigender over het voetlicht kan krijgen. Die voorbeelden gaan van sprinkhanen die priem­getallen begrijpen tot en met het spelletje ‘steen papier schaar’: Dennett biedt een strategie om dat te winnen, en legt uit dat je met die vaardigheid aan de onderhandeltafel een stevigere positie kan veroveren.

‘Als een van de grote denkers van deze tijd is Daniel Dennett een bron van inspiratie voor collegawetenschappers, voor studenten uit verschillende disciplines, evenals voor een breed algemeen publiek.’ — Jury Erasmusprijs ‘Dit is hét boek van Dennett om mee te beginnen.’ — The Guardian

daniel c. dennett is een Amerikaanse filosoof, gespe­ cialiseerd op het gebied van bewustzijn en kunstmatige intelligentie. Ons bewustzijn verklaard, De evolutie van de vrije wil en De betovering van het geloof zijn enkele van zijn bekendste boeken. Hij werd beroemd in Nederland dank­ zij zijn bijdrage aan Een schitterend ongeluk. In 2012 ontving hij de Erasmusprijs voor zijn wetenschappelijk werk.

27

Nonfictie najaar 2013  
Nonfictie najaar 2013