Page 3

‘Ik weet zo goed als zeker dat ik het was die de eerste sigaret aanbood. Ik draaide voorzichtig een dun laagje tabak in het papier, likte het dicht, legde het terzijde en stak toen de buidel omhoog naar Karl Dijk. Hij knikte en stond half op, boog zich naar voren over onze versleten bureaus en nam tabak en vloeipapier van mij aan. Daarna gaf hij ons beiden vuur en terwijl een aangename scherpe lucht zich tussen ons in verspreidde, keken wij elkaar uitvoerig aan. Een glimlach om twee monden, kringelende rook daartussen. Wacht even. Een glimlach. Kan het dezelfde, precies dezelfde zijn geweest? Bewaard in de tijd, meer dan veertig jaar? Het was nog geen gewoonte om bij de eerste ontmoeting meteen je doopceel te openbaren. Er waren geen vergaderingen, geen voorstelrondjes. Verhoudingen hadden te maken met wat mensen deden, niet met wie of wat ze wilden zijn. Dat woordeloze roken was meer dan genoeg intimiteit.’

– uit Dijk

H.M. van den Brink

5