Houtekiet Najaar 2019

Page 1

Uitgeverij Houtekiet Najaar 2019


Houtekiet Najaar 2019

juli 2019 Taxipraat Veerle Maebe augustus 2019 De Balkan Raymond Detrez september 2019 Anders gaat ook Elise Cordaro Het meisje zonder handen Ed Franck Wij, Millennials Charlotte Van Looy Lacht nor mij Slongs Genoeg Yentl Keuppens Digitale etiquette Brigitte Balfoort & Max Dedulle Spiegelgevechten Jo Claes Nagelaten geschriften Etienne Vermeersch De slimste vogelgids Jan Rodts Dertigers oktober 2019 Doe ik het goed? Lotte Vanwezemael Een man op maat Elisabeth Vincke Engelenlust K.R. Valgaeren Het Londens kwartet Wim Belaen Schaduwliefde Bob Van Laerhoven De Schelde Stefan van den Bossche Geluk gezocht Mieke Mievis & Hilde Martinez Sabena Cynrik De Decker november 2019 Brussel Luckas Vander Taelen De toekomst van de kat Rutger Lazou Ide Leib Kartuz David Van Turnhout & Dirk Verhofstadt
GESCHIEDENIS

David Van Turnhout en Dirk Verhofstadt

Kleermaker in Auschwitz Ide Leib Kartuz David Van Turnhout volgt samen met Dirk Verhofstadt het spoor van zijn Joodse grootvader, Ide Leib Kartuz. Op de vlucht voor antisemitisme en geweld, kwam hij in 1929 naar Antwerpen, waar hij zich vestigde als kleermaker. Zijn achtergebleven familie belandde in het getto van Radomsko. Elk familielid werd vergast in Treblinka, er bleef niemand meer over. In België ging Kartuz bij het verzet, maar in 1942 pakten de nazi’s hem op en deporteerden hem via Breendonk en de Dossinkazerne naar Auschwitz. Zijn vrouw en twee kinderen vonden meteen bij hun aankomst een gruwelijke dood. Zelf overleefde hij in een commando van kleermakers en onderging hij een onmenselijke dodenmars naar Mauthausen. Na de oorlog maakte hij in Antwerpen maatpakken voor bankiers, diamantairs en andere toplui. Hij hertrouwde en kreeg opnieuw twee kinderen. Zijn laatste strijd voerde hij tegen de Belgische staat voor erkenning als Belg, weerstander en

oorlogsslachtoffer. Slechts weinigen weten hoe bijzonder moeilijk het na de bevrijding voor de Joden in België nog was. De auteurs graven tot diep in de kern van de Holocaust en onderzoeken van Radomsko tot Miami elk spoor. In de archieven van Auschwitz ontdekten ze onuitgegeven getuigenissen van kleermakers in Blok 1. Totaal onverwacht vonden ze in Florida ook een nichtje van Ide. Zij overleefde door als kind onder te duiken op een zolder in Brussel. Hun zoektocht slingert een jaar lang tussen belangrijke ontdekkingen en tegenslagen, maar in dit eerbetoon krijgt een onbekende geschiedenis eindelijk een gezicht. David Van Turnhout is de kleinzoon van Ide Leib

Kartuz. Hij is copywriter en communicatieconsultant. Dirk Verhofstadt is professor aan de Universiteit

Gent en auteur van onder meer Pius xii en de vernietiging van de Joden.

Dat er na 75 jaar nog nieuwe getuigen ontdekt worden, is uitzonderlijk, maar dat er ook nog beeldmateriaal aan de oppervlakte komt, is heel uniek. ✒ 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog geven

de auteurs een gezicht aan een ondergedoken kind ✒ Grote boekpresentatie

formaat 15,5 x 23,5 cm omvang 392 blz uitvoering geïllustreerde paperback omslag Pascal Van Hoorebeke isbn 978 90 8924 796 4 e-isbn 978 90 8924 797 1 nur 686/320 prijs € 24,99 prijs e-book € 15,99 verschijnt november 2019

9 789089 247964FILOSOFIE

Etienne Vermeersch

Nagelaten geschriften Met het overlijden van Etienne Vermeersch is een hele bibliotheek aan kennis en wijsheid teloorgegaan. Zijn geheugen was indrukwekkend. Hij kon bijvoorbeeld foutloos lange fragmenten uit de Ilias van Homerus, de Divina Commedia van Dante of de cantates van Bach voordragen. Hij was net zo goed vertrouwd met wiskundige inzichten, van de gulden snede over de Fibonaccigetallen en de identiteit van Euler, tot de relativiteitstheorie en de wetten van de thermodynamica. Hij had een grondige kennis van de architectuur, de muziek, het theater en de beeldende kunsten, van Giotto en Caravaggio tot Kandinsky en Roger Raveel. Hij was bekend met de paleontologie, de cybernetica, de semiotiek, de moleculaire biologie en de astronomie. Weinigen kenden beter het werk van Baruch Spinoza, Immanuel Kant en Karl Popper. Verder was hij expert in de geschiedenis en de geschriften van het christendom, het jodendom, de islam en zelfs van het hindoeïsme en het confucianisme.

bezighielden. Het boek bevat wetenschappelijke en filosofische artikelen die hier voor het eerst in een Nederlandse vertaling verschijnen en toespraken, nota’s en opiniestukken die hij in de loop van zijn lange academische carrière schreef over zaken als identiteit, migratie, geloof, milieu, abortus, euthanasie, overbevolking en kunst. De teksten geven de tijdgeest weer van de voorbije decennia en maken duidelijk hoezeer Etienne Vermeersch zijn stempel drukte op de mentaliteitswijzigingen die tijdens zijn leven plaatsvonden.

Nagelaten geschriften bevat een reeks teksten over de thema’s die Etienne Vermeersch zijn hele leven

Dirk Verhofstadt is moraalwetenschapper en

Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt waren medewerkers, collega’s en bovenal intieme vrienden van Etienne Vermeersch. Ze brengen met dit boek een eerbetoon aan de intellectuele erfenis van een van Vlaanderens belangrijkste filosofen. Johan Braeckman is filosoof en hoogleraar

wijsbegeerte aan de Universiteit Gent.

auteur van verschillende boeken.

Etienne Vermeersch leeft verder in zijn geschriften formaat 15,5 x 23,5 cm omvang 380 blz uitvoering paperback omslag Herman Houbrechts isbn 978 90 8924 752 0 e-isbn 978 90 8924 753 7 nur 730 prijs € 21,99 prijs e-book € 14,99 verschijnt september 2019

✒ Uitzonderlijke bundeling teksten ✒ Zeer uiteenlopende thema’s

5

9 789089 247520


FILOSOFIE

Rutger Lazou

De toekomst van de kat Over vraagstukken waar katten ons voor plaatsen Het zijn moeilijke tijden voor katten. Hun snelle voort­ planting zorgt voor overvolle asielen en hopeloze zwerf­ katten. Daarenboven slingeren critici vanuit diverse hoeken verwijten naar hun onschuldig ogende kopjes. Mensen ondervinden overlast door opengescheurde vuilniszakken, geurhinder en nachtlawaai. De milieu­bescherming hekelt het jaaggedrag van katten en bom­bardeert de kat tot meedogenloze killer. Ook de kattenvoerindustrie staat niet stil. Ondertussen worden sterilisatiewetten strenger en raakt de verkoop van raskatten in opmars… Is er nog plaats voor de gewone huiskat in onze maatschappij? Kunnen we onze geliefde viervoeter redden, zonder de belangen van andere mensen en dieren te negeren? Moraalfilosoof Rutger Lazou opent een controversieel en emotioneel beladen, maar broodnodig debat. We mogen de toekomst van de kat niet overlaten aan het toeval, we moeten ze zelf in handen nemen. Want als we de kat uit de boom kijken, zien we ze misschien nooit meer terug. Rutger Lazou studeerde

moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent en werkte als leerkracht niet-confessionele zedenleer en filosofie. Momenteel doctoreert hij aan de Universiteit van Graz (Oostenrijk) met een onderzoek over wie de kosten moet dragen van de transitie naar een koolstofarme economie.

Met een woord vooraf van Johan Braeckman ✒ Toegankelijk filosofisch werk over een populair thema ✒ Zo dachten we nog niet eerder na over katten

6

formaat 14 x 22 cm omvang 240 blz uitvoering paperback omslag Buro Blikgoed isbn 978 90 8924 786 5 e-isbn 978 90 8924 757 2 nur 730 prijs € 21,99 prijs e-book € 14,99 verschijnt november 2019

9 789089 247865


GESCHIEDENIS

Raymond Detrez

De Balkan Een geschiedenis De Balkan. Een geschiedenis biedt een overzicht van de bewogen geschiedenis van Zuidoost-Europa, van de verovering van het schiereiland door de Osmaanse Turken in de veertiende eeuw tot de Euro-Atlantische integratie vandaag. De nadruk ligt op de negentiende en twintigste eeuw, waarin de grenzen tussen de heden­ daagse Balkanstaten moeizaam vorm kregen en de samenlevingen er zich moderniseerden. Dit boek gaat in op een aantal aspecten die doorgaans minder aandacht krijgen: de Osmaanse aanpak van religieuze diversiteit, de culturele en ideologische ontwikkelingen onder de orthodoxe christenen, de verlichting, vormen van civiel nationalisme, de ‘koninklijke dictaturen’ tijdens het interbellum, de desintegratie van Joegoslavië en de vele Westerse oordelen en vooroordelen over de Balkan. De Balkan. Een geschiedenis is de vrucht van dertig jaar onderwijs, eigen historisch onderzoek en persoonlijke betrokken­ heid bij het wel en wee van de Balkanvolken. Raymond Detrez was hoogleraar Oost-Europese

geschiedenis en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Gent en doceerde Geschiedenis van de Balkan aan de ku Leuven. Hij publiceerde in binnen- en buitenland over religieuze en nationale identiteit en gemeenschapsvorming op de Balkan en over actuele politieke problemen in de regio.

‘Een mooie synthese waarin je het meesterschap van een carrièrelange gerichtheid op Rusland en Oost-Europa proeft.’ – De Leeswolf

✒ Van de succesauteur van Rusland. Een geschiedenis ✒ Standaardwerk

7

formaat 15,5 x 23,5 cm omvang 656 blz uitvoering paperback omslag Boris Snauwaert isbn 978 90 8924 766 7 e-isbn 978 90 8924 767 4 nur 680/695 prijs € 24,99 prijs e-book 14,99 verschijnt augustus 2019

9 789089 247667GESCHIEDENIS

Cynrik De Decker

Sabena Het turbulente verhaal van een pionier Het jaar 1919 betekent de start van de Belgische commerciële luchtvaart. In dat jaar lanceert een groepje bankiers en piloten de voorloper van Sabena. Met een handvol tweedekkers gaan ze de lucht in om te onderzoeken of commerciële luchtvaart mogelijk is. De ambities zijn groot: het vervoer van passagiers, post en vracht in Europa en Belgisch Congo.

Deze kleurrijk geïllustreerde studie schetst de turbulente rol van een van de eerste luchtvaartmaatschappijen ter wereld. Sinds zijn studententijd verzamelt Cynrik De Decker archiefstukken, beelden van en verhalen over de nationale luchtvaartgeschiedenis. Hij publiceerde een dertigtal boeken rond het thema en is stichtend lid van de Belgian Aviation History Association. Hij werkte mee aan tv-programma’s als Histories en Publiek Geheim en onderhoudt mee de online database Luchtvaartgeschiedenis.be.

Doorheen de twintigste eeuw vliegt Sabena als vaandeldrager van de Belgische natie. Het logo schittert boven Afrikaanse wouden, de Atlantische Oceaan en de Zuidpool. Via steun aan de geallieerden tijdens de oorlog, expedities en spectaculaire reddingsoperaties houdt Sabena de eer en de belangen van het land hoog. De sierlijke S op de staart staat al die tijd voor Service, steeds met de modernste vloot. Maar de kroniek telt ook zwarte bladzijden: dramatische ongevallen, dubieuze wapenleveringen, mysterieuze missies, internationaal terrorisme, rode cijfers en een omstreden faillissement.

De eerste kritische kroniek die de volledige geschiedenis van Sabena belicht, van het prille begin tot het faillissement

✒ Sabena was ongetwijfeld Belgiës boeiendste bedrijf ✒ Veel media-aandacht voor 100 jaar Belgische burgerluchtvaart

9

formaat 20 x 24,5 cm omvang 240 blz uitvoering geïllustreerde paperback omslag Pascal Van Hoorebeke isbn 978 90 8924 783 4 nur 680 prijs € 21,99 verschijnt oktober 2019

9 789089 247834SEKSUALITEIT

Lotte Vanwezemael

Doe ik het goed? Seks en relaties voor beginners Jongeren zitten met veel vragen rond liefde, relaties en seksualiteit. Via het internet en sociale media krijgen ze al eens misleidende beelden voorgeschoteld en er is in onze maatschappij nog niet veel openheid om hierover te spreken. Ze vragen zich daarom vaak af: ‘Ben ik wel normaal als…’ of ‘Is het wel oké dat…’.

Voor alles kan er een eerste keer zijn, dus het boek is vanuit dat oogpunt geschreven. Onderwerpen zoals de eerste keer kussen, de eerste keer verliefd zijn, de eerste keer porno kijken, de eerste keer klaarkomen… komen aan bod. Lotte Vanwezemael is klinisch psychologe en

seksuologe, maar vooral bekend van Seksuolotte van Generation m bij mnm. Ze vindt het belangrijk om jongeren op een vlotte, no-nonsense manier te helpen met hun vragen op vlak van relaties en seksualiteit zodat ze die op een veilige en toffe manier kunnen exploreren en beleven.

Jonge twintigers zijn dikwijls nog onzeker en gaan door verkeerde informatie soms dingen doen waarbij ze zich helemaal niet goed voelen. Met dit boek wil Lotte Vanwezemael jongeren geruststellen aan de hand van juiste informatie, ervaringen van anderen en tips & tricks, op een manier die aansluit bij hun leefwereld, zodat ze naar hartenlust en op hun eigen manier op ontdekkingsreis kunnen gaan.

De nieuwe Goedele Liekens

✒ Marketingcampagne in samenwerking met MNM ✒ Onmisbare gids voor elke jongere

11

formaat 14,7 x 21 cm omvang 216 blz uitvoering geïllustreerde paperback omslag Katrien Van de Vijver isbn 978 90 8924 768 1 nur 860/865 prijs € 19,99 verschijnt oktober 2019

9 789089 247681MENS & MAATSCHAPPIJ

Slongs

Lacht nor mij Lacht nor mij en ik lach terug nor A. Is het echt allemaal zo simpel, Slongs? Hoe komt het dat jij altijd zo positief bent? Neem jij misschien happy pills?

Elk op hun manier hebben die helden mij gevormd, van onzekere puber tot vreedzame krijger. Dit boek is mijn eerbetoon aan hen. Slongs (Charissa Parassiadis) heeft Grieks

bloed maar is Antwerpse in hart en nieren. Van underground hiphop queen ontpopte ze zich in amper twee jaar tijd tot publiekslieveling met het hart op de tong. ‘Lacht Nor mij’ was dé Vlaamse zomerhit van 2013, en leverde Slongs dat jaar de mia Award op voor ‘Beste Doorbraak’. In 2015 bracht ze haar debuutalbum Goeien Dag uit bij Sony Music, goed voor goud. Slongs is sindsdien een vaste waarde geworden in het medialandschap, met talloze radio- & tv-passages. Zelfs internationaal: begin 2019 zetelde ze in de jury van de Amerikaanse talent show The World’s Best (cbs). Op 8 maart 2019, Internationale Vrouwendag, stelde Slongs in de Arenbergschouwburg het langverwachte tweede album voor, #GOEGAAN. Ze toont zich dit keer van haar meest kwetsbare kant. Dankbaar voor wat ze bereikte, heeft Slongs afscheid genomen van Dievanongs, het typetje met de stoere blingbling uit de begindagen. #GOEGAAN is de openhartige reflectie van die evolutie.

Wel, het vraagt gewoon een beetje toewijding en zelfreflectie. En af en toe los met je smoel tegen de muur lopen. When the going get’s tough, the tough get going. Die eerste tough wil zeggen moeilijk, de tweede zachtmoedige vastberadenheid, een eigenschap die ook mijn grote helden typeert. Mijn heroes en sheroes blinken uit in vreedzaam verzet. Het is de tweede tough die hen drijft. Hoe komt het dat Nelson Mandela na zevenentwintig jaar gevangenis niet verbitterd raakte? Hoe kan het dat Jezus stervend aan het kruis vergiffenis vroeg voor zijn vervolgers? Waar haalt de Dalai Lama zijn lichtvoetigheid vandaan terwijl hij al decennia in ballingschap leeft? Wat al mijn helden en heldinnen gemeen hebben, is dat ze hun eigen geest leerden kennen. Om daarna heilzame eigenschappen als vriendelijkheid en mededogen te versterken, en negatieve zoals haat en hebzucht te stoppen. Om te zoeken naar wat ons verbindt en niet naar wat ons onderscheidt.

formaat 14 x 22 cm omvang 240 blz uitvoering paperback omslag Irene Schampaert isbn 978 90 8924 769 8 e-isbn 978 90 8924 716 2 nur 740 prijs € 21,99 prijs e-book 14,99 verschijnt september 2019

✒ Sluit aan bij theatertournee najaar 2020 ✒ Slongs staat weer volop in de belangstelling

met haar nieuwe cd

13

9 789089 247698


MENS & MAATSCHAPPIJ

Mieke Mievis & Hilde Martinez

Geluk gezocht De beste manieren om geluk te vinden in je relaties Na een heuse zoektocht naar de Liefde in Hart Gezocht, speuren Hilde Martinez en Mieke Mievis verder in hun tweede boek. Deze keer gaan ze op zoek naar Geluk. Want wat is geluk eigenlijk? Het is iets wat je niet alleen zomaar kan overkomen, je kan het ook gedeeltelijk zelf maken. Bovendien is de definitie van geluk voor iedereen anders en verandert ons geluksgevoel met de leeftijd. Een onderzoek waard! In dit boek brengen Hilde en Mieke de resultaten van hun zoektocht naar geluk, opgedeeld in verschillende fasen in ons leven. Verwacht je aan herkenbare verhalen, handige tips, praktische oefeningen en wetenschappelijk onderbouwde uitleg over waarom iets ons gelukkig kan maken, uiteraard alweer met de nodige humor overgoten. Word je eigen gelukzoeker, dankzij Geluk Gezocht! Mieke Mievis studeerde familiale

en seksuologische wetenschappen aan de ku Leuven en haalde een postgraduaat gezins-, relatie-, en sekstherapie. Ze heeft twee privépraktijken (tcternat.be) als relatietherapeut en seksuologe, werkt mee aan diverse radio- en televisieprogramma’s, schrijft artikels en heeft een boek of vijf op haar naam staan. Hilde Martinez studeerde communicatiewetenschappen

aan de vub en haalde een postgraduaat in de audiovisuele journalistiek. Ze is sportjournaliste bij Proximus tv en werkte jaren voor Sporza. ✒ Na het succes van Hart gezocht ✒ Een van de bekendste relatietherapeuten van Vlaanderen

14

Hart gezocht isbn 978 94 8924 632 5 prijs € 19,99

formaat 14 x 22 cm omvang 240 blz uitvoering paperback omslag Kim Duchateau & Keet auteursfoto Koen Bauters isbn 978 90 8924 754 4 e-isbn 978 90 8924 755 1 nur 740 prijs € 19,99 prijs e-book 12,99 verschijnt oktober 2019

9 789089 247544


MENS & MAATSCHAPPIJ

Charlotte Van Looy

Wij, Millennials Waarom perfect niet gelukkig maakt Ben jij erg gedreven en wil je daardoor zo snel mogelijk succesvol zijn op elk gebied? Is de chaos in je hoofd niet te temmen, omdat je zoveel mogelijkheden hebt en niet weet waar eerst te beginnen? Ben jij in de war over wat je nu eigenlijk wil? Panikeer je van tijd tot tijd, omdat het echte leven je overvalt? Dat klinkt alsof je een millennial bent, de generatie die zogezegd alles kreeg, maar zichzelf ongelukkig maakt door een hang naar perfectie. Vol humor en zelfrelativering analyseert Charlotte Van Looy haar generatie. Ze interviewde tal van millennials, stuurde enquêtes uit, beluisterde tientallen podcasts en las minstens evenveel boeken over het onderwerp. Wij, Millennials is de stem van een generatie, maar vooral een boek met een overload aan hoop, moed, tips en kleine gelukjes. Charlotte Van Looy is freelance writer & content

creator bij Charlie-Mia.

Met getuigenisssen van onder anderen Élodie Ouédraogo, Jens Dendoncker, Thomas F. Jacobs en Charlotte Leysen formaat 17 x 24 cm omvang 176 blz uitvoering paperback omslag Katrien Van de Vijver isbn 978 90 8924 765 0 nur 740 prijs € 21,99 verschijnt september 2019

✒ Van en voor een hele generatie ✒ Met vele bekende gezichten

15

9 789089 247650


In Tienen hebben ze mijn leven gered. Dat klinkt dramatischer dan ik zou willen, maar sommige dingen moet je zeggen zoals ze zijn. Toen ik werd opgenomen in de eetkliniek van Ter Berken woog ik zesentwintig kilo. Dat is te vergelijken met het gewicht van een negenjarig kind. Ik was net achttien geworden. Terwijl de mensen met wie ik opgroeide hun weg in het leven begonnen te zoeken, studierichtingen kozen, heel hard twijfelden en net zo hard feestten, voelde ik niets. Geen onzekerheid over de toekomst. Geen vragen over aan te vatten studies. Geen verdriet om stukgelopen relaties. Gewoon niets. Eens je onder een bepaald gewicht komt, schakelen je emoties zichzelf helemaal uit. Misschien is dat een soort van overlevingsmodus. Misschien vergen emoties energie van je lichaam die er niet meer is. Wat maakt het uit, het resultaat is een grote leegte in je hoofd. Een wit vlak waar je moeilijk voorbij kunt. Totale apathie.


MENS & MAATSCHAPPIJ

Yentl Keuppens

Genoeg Eetstoornissen doen zwijgen

Yentl Keuppens heeft een succesvolle blog, een

carrière in de journalistiek, een eigen kleding­ lijn en zo’n honderdduizend volgers via sociale media. In haar eerste boek 100% Yentl beschreef ze een periode uit haar jonge offline leven. In ON just my own LINE liet ze haar volgers in haar online wereld binnengluren. Met dit nieuwe boek wil ze haar eigen ervaringen met een eetstoornis delen om anderen te helpen.

✒ Met advies van experten en getuigenissen van lotgenoten ✒ Veel aandacht voor behandelingen en oplossingen

van alle eetstoornissen

formaat 14 x 22 cm omvang 192 blz uitvoering paperback auteursfoto Jeffrey Croes isbn 978 90 8924 776 6 e-isbn 978 90 8924 777 3 nur 740 prijs € 21,99 prijs e-book € 14,99 verschijnt september 2019

9 789089 247766


MENS & MAATSCHAPPIJ

Luckas Vander Taelen

Brussel Mijmeringen over mijn stad In Brussel. Mijmeringen over mijn stad staat Luckas Vander Taelen stil bij de toestand van Brussel, de stad waar hij van houdt en die aan een razend tempo verandert. Van een wat saaie en verouderende stad in de jaren tachtig tot de exploderende metropool van 2019: Brussel is de meest diverse stad ter wereld geworden met een nooit geziene bevolkingsgroei. Vander Taelen wandelt en fietst door zijn buurt en andere stadsdelen die hem dierbaar zijn en mijmert over verleden, heden en toekomst. De onloochenbare dynamiek eigen aan de verjonging van de stadsbevolking, wat tot een ware aardverschuiving leidde bij de laatste verkiezingen, biedt volgens hem grote kansen. Om die niet te missen, blijft het echter noodzakelijk om het ook over de samenlevingsproblemen te hebben die onvermijdelijk opduiken als groeipijnen in een superdiverse grootstad. Zijn eigen overpeinzingen toetst Vander Taelen af bij een aantal wijze generatiegenoten. Samen praten ze over de toekomst van de boeiendste stad van dit land. Luckas Vander Taelen werkte als tv-regisseur voor het legendarische Strip-Tease en maakte de documentairereeksen De Laatste Getuigen en Arm Wallonië. Hij is columnist voor De Tijd. Eerder verschenen Berichten uit Brussel, De Laatste Getuigen, Brussel! De tijdbom tikt verder, De Grote verwarring, Mijn gedacht en Het kostuum van mijn vader.

✒ Unieke gids van een Brusselaar in hart en nieren ✒ Met verborgen plekken en fascinerende verhalen

18

formaat 14 x 22 cm omvang 240 blz uitvoering paperback omslag Herman Houbrechts auteursfoto Carmen De Vos isbn 978 90 8924 788 9 e-isbn 978 90 8924 789 6 nur 320/740 prijs € 21,99 prijs e-book € 14,99 verschijnt november 2019

9 789089 247889


LIFESTYLE

Brigitte Balfoort & Max Dedulle

Digitale etiquette Beleefd groeten, met de juiste vork eten en een oudere dame laten voorgaan. Dit is lang ons idee geweest over ‘etiquette’. Vandaag leven we grotendeels in een virtuele wereld zonder duidelijke regels. Wanneer moeten we die mail beantwoorden? Wat zijn de omgangsregels als het gaat om online samenwerken met collega’s? Hoe reageren we als we via Facebook een overlijdensbericht ontvangen? En ja, hoe gaan we digitaal daten met de bedoeling elkaar uiteindelijk toch echt te ontmoeten? Over deze 1001 dagelijkse dilemma’s hebben etiquetteconsultant Brigitte Balfoort en digitaal expert Max Dedulle zich uitgebreid geïnformeerd. Het resultaat is een praktische handleiding om met zijn allen ook dezelfde digitale taal te spreken. Brigitte Balfoort is dé Vlaamse

autoriteit over hedendaagse etiquette. Ze is auteur van onder meer De Etiquettebijbel, De Etiquettebijbel op de werkvloer en De Etiquettebijbel voor kinderen. Bedrijven, scholen en verenigingen kunnen haar boeken voor causerieën en workshops over sociale, zakelijke en digitale etiquette.

✒ Dé etiquettespecialist van Vlaanderen ✒ Op algemeen verzoek

Max Dedulle heeft een jarenlange

ervaring als journalist, als leerkracht en in de culturele sector. Hij is ervaringsdeskundige op het vlak van digitale communicatie en weet als geen andere hoe het moet… en hoe het vooral niet moet.

19

formaat 14 x 22 cm omvang 240 blz uitvoering geïllustreerde paperback omslag Stien Verbelen auteursfoto Ella Dedulle isbn 978 90 8924 780 3 nur 450 prijs € 21,99 verschijnt september 2019

9 789089 247803ROMAN

Dertigers Wat voorafging. Het verhaal van Pieter Pieter is het evenbeeld van zijn tweelingbroer Robin, maar hun karakters kunnen niet meer verschillen. Robin durft zich voluit in nieuwe avonturen te storten, terwijl Pieter eerder een dromer is. Wanneer de broers op kot gaan in Antwerpen is het Robin die zijn broer meesleurt, tegen de wil van hun ouders in.

niet voor terugdeinst om rechtuit haar gedacht te zeggen. Bart houdt van feesten en plezier, maar als zijn vrienden hem nodig hebben, staat hij klaar. De schuchtere Nora durft soms onverwacht kordate beslissingen te nemen. Bij Alex kan Pieter terecht wanneer hij weer eens verstrikt zit in zijn eigen gedachten. En dan is er Saartje, voor wie Pieter eerst wat schrik heeft, maar die hem altijd aanmoedigt om uit zijn schulp te kruipen en voor zichzelf op te komen.

Op kot leren ze nieuwe vrienden kennen met wie ze al snel lief en leed delen: Tinne, Bart, Nora, Alex en Saartje. Tinne is een felle madam die er

De banden tussen de vrienden worden almaar hechter. Maar de relatie tussen de tweelingbroers barst wanneer Pieter voelt dat Robin zijn zinnen zet op het meisje op wie hijzelf verliefd is. Dit boek vertelt het verhaal van Pieter Leirs als student, vijftien jaar voor de televisiereeks Dertigers begint.

Voor alle fans van de populaire televisiereeks

formaat 14 x 22 cm omvang 240 blz uitvoering paperback omslag Maarten Deckers isbn 978 90 8924 778 0 e-isbn 978 90 8924 779 7 nur 340 prijs € 21,99 prijs e-book € 14,99 verschijnt september 2019

✒ Dé succesreeks van 2019 ✒ Nieuwe afleveringen in productie

21

9 789089 247780


ROMAN

Elisabeth Vincke

Een man op maat Hij had het lang verdrongen, maar als hij eerlijk was tegen zichzelf, moest hij toegeven dat er niet iets in zijn leven ontbrak, maar iemand. Hoewel Simon Van Kent bang is om gekwetst te worden, wil hij graag iemand ontmoeten om zijn leven mee te delen. Daarom gaat hij op zoek naar wat vrouwen aantrekkelijk vinden in een man. Het besluit is eenvoudig: hij moet veranderen. Maar hoever kan je gaan zonder jezelf te verloochenen? Dat is de vraag waarmee Simon worstelt terwijl hij een Edvard Munchtentoonstelling voorbereidt met als centrale thema ‘liefde en pijn’. Een man op maat vertelt het verhaal van een situatie waarin meer en meer dertigers terechtkomen. Hun studententijd is voorbij. Vrienden trouwen en krijgen kinderen. Gelegenheden om nieuwe mensen te leren kennen worden schaarser. In tegenstelling tot wat datingapps beweren, blijft het moeilijk om in de vluchtigheid van deze tijd een onuitwisbare indruk te maken en zo een partner te vinden. Elisabeth Vincke studeerde

Germaanse talen. Ze wil verhalen schrijven over gewone mensen en dingen die níet voorbijgaan. Een man op maat is haar debuutroman.

‘Ik heb me met veel plezier door dit boek laten meeslepen. Zelden zo’n doorleefd verhaal gelezen van zo’n jonge schrijfster.’ – Jo Claes

22

✒ Opmerkelijk debuut ✒ Herkenbaar thema formaat 14 x 22 cm omvang 240 blz uitvoering paperback omslag Herman Houbrechts auteursfoto Uschi Claes isbn 978 90 8924 792 6 e-isbn 978 90 8924 793 3 nur 301 prijs € 21,99 prijs e-book 14,99 verschijnt oktober 2019

9 789089 247926


LITERATUURWETENSCHAP

Stefan van den Bossche

De Schelde Een literaire biografie In De Schelde. Een literaire biografie gaat de auteur op zoek naar sporen van literaire auteurs die de stroom in hun werk geïntegreerd hebben. Voor heel wat schrijvers fungeerde de Schelde als een thuishaven; anderen maakten haar tot een wezenlijk thema in hun oeuvre. Dit boek leidt de lezer naar onvergetelijke literaire hoogtepunten en naar pittoreske plekjes langs de Schelde. Het voelt aan als een soort biografie, weliswaar geconstrueerd uit de levensfeiten van een groot aantal schrijvers – belangrijk of vergeten – en hun talrijke literaire personages. Ze zijn verbonden door een natuurlijke levensdraad, de slagader die op haast organische wijze al die levens en schrijfsels met elkaar verbindt. Stefan van den Bossche is als literatuur­historicus en cultuurwetenschapper verbonden aan de kuLeuven en de ucll. In 2005 promoveerde hij tot doctor in de Letteren aan de vu Amsterdam op een studie over leven en werk van de dichter Jan van Nijlen. In 2017 publiceerde hij Ge zijt zoveel mensen geweest, de biografie van Herman Teirlinck.

De pers over Ge zijt zoveel mensen geweest : ‘Van den Bossche is er zeker in geslaagd een mooi beeld te geven van de ongelooflijk veelzijdige, invloedrijke en interessante figuur die Herman Teirlinck was. (…) Lees die achthonderd bladzijden!’ – Mappalibri

✒ Origineel concept ✒ De Schelde is de meest geliefde rivier van België

23

formaat 15,5 x 23,5 cm omvang 440 blz uitvoering paperback omslag Boris Snauwaert isbn 978 90 8924 784 1 e-isbn 978 90 8924 785 8 nur 320/617 prijs € 24,99 prijs e-book € 14,99 verschijnt oktober 2019

9 789089 247841ROMAN

Jo Claes

Spiegelgevechten Matthias Minne bevindt zich een op een moeilijk moment in zijn leven. Hij wil zijn baan als leraar opzeggen, hij heeft problemen met zijn leeftijd, hij is gefrustreerd omdat hij nooit schrijver is geworden en hij vermoedt dat zijn vrouw Lucia een minnaar heeft.

Jo Claes publiceerde

bestsellers over mythologie, hagiografie en iconografie. Zijn schrijversloopbaan begon met De Stenen Toren, dat werd bekroond met de Debuutprijs. In 2008 verscheen De zaak Torfs, zijn eerste misdaadroman over de Leuvense inspecteur Thomas Berg. Daarna volgden nog twaalf delen. Met De mythe van Methusalem won hij de Hercule Poirot Publieksprijs 2014 en De Gouden Strop 2015. Met Het gewicht van de haat won hij de Hercule Poirot Publieksprijs 2017.

Dat laatste lijkt bevestigd te worden wanneer Lucia besluit om alleen op vakantie te gaan. Vanaf dat ogenblik heeft Matthias geen moment rust meer en wordt het een obsessie om te bewijzen dat Lucia hem bedriegt. Tot hij op een dag de veel jongere Luna ontmoet. Wat zij voor hem lijkt te voelen, streelt zijn gekwetste ego en geleidelijk aan wordt het een dwanggedachte om Lucia haar bedrog betaald te zetten, al is het nog maar de vraag wie nu eigenlijk wie bedriegt in dit kluwen van onzekerheden, pijnlijke vermoedens en vruchteloos nagejaagde dromen.

Over Het kaïnsteken : ‘In trefzekere, directe, onverbloemde bewoordingen geeft de schrijver (1955) een indringend, inzichtelijk en psychologisch beeld van het heden en verleden van de hoofdpersoon en diverse prominente figuren uit de Italiaanse gemeenschap en hun emoties daarbij.’ – NBD Biblion

✒ Jo Claes wint met elk boek aan lezers ✒ Prachtige literaire roman van bestsellerauteur

25

formaat 14 x 22 cm omvang 240 blz uitvoering paperback omslag Wil Immink Design auteursfoto Uschi Claes isbn 978 90 8924 790 2 e-isbn 978 90 8924 791 9 nur 301 prijs € 21,99 prijs e-book 14,99 verschijnt september 2019

9 789089 247902


VERHALEN

Ed Franck

Het meisje zonder handen En andere verhalen van Grimm De sprookjesverzameling van de gebroeders Grimm was oorspronkelijk bedoeld voor volwassenen. Daarom ging Ed Franck de uitdaging aan om vier van hun sprookjes zodanig te bewerken dat ze ook door hedendaagse volwassenen als boeiende literatuur ervaren kunnen worden. Hij koos met opzet niet voor klassiekers als Sneeuwwitje, Roodkapje, Assepoester of Hans en Grietje, maar voor vier minder bekende, omwille van het verrassingseffect. Dankzij zijn ruime ervaring als bewerker van waardevolle oude teksten slaagt Ed Franck erin om van de bordkartonnen sprookjesfiguren uit Het meisje zonder handen, De trouwe Johannes, Vrouw Holle en Raponsje ontroerende mensen van vlees en bloed te maken. En dit zonder de gegeven verhaalelementen en conflictsituaties te verraden. Of hoe volkssprookjes een fascinerende literaire leeservaring kunnen worden. Ed Franck beoefent diverse genres, van

prentenboeken tot psychologische tienerromans en zowel proza als poëzie. Naast eigen werk specialiseert hij zich in bewerkingen van oude teksten, ook voor volwassenen. Zijn werk werd vaak gelauwerd. Hij ontving onder andere twee keer de driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Jeugdliteratuur. formaat 15 x 23 cm omvang 304 blz uitvoering paperback omslag Herman Houbrechts isbn 978 90 8924 781 0 e-isbn 978 90 8924 782 7 nur 300/303 prijs € 21,99 prijs e-book € 14,99 verschijnt september 2019

✒ Voor echte literatuurliefhebbers ✒ Sprookjes voor volwassenen ✒ Prachtig geïllustreerd

26

9 789089 247810


VERHALEN

Bob Van Laerhoven

Schaduwliefde Waarom kunnen mensen zo wreed tegen elkaar zijn? In zijn zoektocht naar antwoorden concentreert Bob Van Laerhoven zich op individuen, maar op de achtergrond schemeren ideologieën, religies en politieke structuren door. Op confronterende wijze neemt de auteur ons in tien verhalen mee naar verschillende landen en tijdperken, met als rode draad de destructieve gevolgen van onze hartstochten: van het hedendaagse Syrië tot Algerije in de jaren vijftig, van de burgeroorlog in Liberia in de jaren negentig tot de opstand in Belgisch Congo in de jaren zestig. De tien verhalen belichten de schaduwkant van de liefde die de brandstof vormt voor onze gewelddadig­ heid, innerlijke eenzaamheid en gulzige ego’s. Bob Van Laerhoven schreef

vijfenveertig boeken. In 2007 won hij met De wraak van Baudelaire de Knack Hercule Poirot Prijs. De verhalen uit Schaduwliefde verschenen eerder in de Amerikaanse bundels Dangerous Obsessions en Heart Fever. Na Italiaanse, Franse, Spaanse, Zweedse, Poolse en Portugese vertalingen verschijnen ze nu in het Nederlands.

Na het succes in de VS nu ook in het Nederlands

‘Van Laerhoven schrijft zonder ook maar iets te verbloemen over de hardvochtige en wrede aspecten van de menselijke natuur.’ – Hubert O Hearn, San Diego Book Review

27

formaat 14 x 22 cm omvang 240 blz uitvoering paperback omslag Mark Hesseling auteursfoto Studio Schrever isbn 978 90 8924 774 2 e-isbn 978 90 8924 775 9 nur 300/303 prijs € 21,99 prijs e-book 14,99 verschijnt oktober 2019

9 789089 247742THRILLER

K.R. Valgaeren

Engelenlust Beste AnnabeLee,

K.R. Valgaeren studeerde

Westerse Literatuur in Leuven. In 2011 won De Ziener prompt de Schaduwprijs voor het beste spannende debuut in de Lage Landen. Seance werd genomineerd voor de Harland Awards Romanprijs, en in 2018 belandde zijn bovennatuurlijke thriller Blackwell op de shortlist van de Hercule Poirotprijs. Engelenlust is zijn vijfde boek.

Dit is het verhaal van het dode lichaam dat jij straks zal begeren. Maak kennis met een jongeman die verlangt naar het koude vlees van zijn overleden geliefde. Leer over zijn nachtelijke avonturen in het mortuarium. Leef mee met de gruwelijke vergissing die hij beging. Huiver met zijn beproeving. Juich met zijn wederopstanding. Huil wanneer je zijn allergrootste geheim ontdekt. Dit is mijn verhaal. K.R. Valgaeren schreef met Engelenlust een originele en beklemmende gothic novel, met verrassende plotwendingen, donkere onthullingen en scherpe humor, geschreven in een beeldende stijl die door lezers en critici wordt geprezen. Engelenlust is een duistere parel over een doodgewone man met een dodelijke passie.

Houtekiet is trots K.R. Valgaeren te mogen verwelkomen in haar fonds

✒ Veelbekroonde auteur ✒ Huiveringwekkende roman over een duistere perversie

29

formaat 14 x 22 cm omvang 240 blz uitvoering paperback omslag Wil Immink Design auteursfoto Koen Broos isbn 978 90 8924 770 4 e-isbn 978 90 8924 771 1 nur 332 prijs € 21,99 prijs e-book € 14,99 verschijnt oktober 2019

9 789089 247704


THRILLER

Wim Belaen

Het Londens kwartet Om het recente verlies van zijn dochter te verwerken, lanceert opperdiplomaat Lord Percy Ashdown een internationale topacademie voor jonge kunstenaars. Maar op het moment dat hij het project aankondigt in de pers, worden de Britse ministers van binnenlandse en buitenlandse zaken ontvoerd. Het begin van een verhaal vol geheimen en complotten, in volle brexitchaos. Slachtoffers vallen. Pers, politie en veiligheidsdiensten staan voor een raadsel. Niets is wat het lijkt. Max Brunelli, talentvolle tv-maker, en Natalie Silva, jonge diplomate en protegee van Lord Percy Ashdown, raken mee verstrikt in het web van intriges. Hun relatie komt onder zware druk te staan en hoe meer ze ontrafelen, hoe meer hun eigen leven in gevaar komt. Wim Belaen is professioneel muzikant. Als klarinettist

en dirigent werkte hij met verschillende orkesten in binnen- en buitenland. Hij is directeur van de kunst­ academie Art’Iz en debuteerde met Het Venetiaans Concerto.

Na het grote succes van Het Venetiaans Concerto, geeft Wim Belaen ons opnieuw een thriller die je vanaf de eerste bladzijde meevoert in een rollercoaster van emoties en intriges.

✒ Opvolger van een bejubeld debuut ✒ Ook afzonderlijk te lezen

30

formaat 15 x 23 cm omvang 480 blz uitvoering paperback omslag Sander Patelski isbn 978 90 8924 772 8 e-isbn 978 90 8924 773 5 nur 332 prijs € 21,99 prijs e-book € 14,99 verschijnt oktober 2019

9 789089 247728


Reeds aangeboden Maarten Jagermeester Meneer de Dierendokter

Al tientallen jaren runt Maarten Jagermeester een dieren­artsen­ praktijk in Herentals. In dit boek beschrijft hij de meest pakkende momenten uit zijn carrière. Of het nu om een doodgeschoten koe, een achtergelaten slang of een verwaarloosde hond gaat, Jagermeester vertelt het met zoveel humor dat geen mens onberoerd blijft. Een warm boek met een groot hart voor dieren. isbn 978 94 8924 761 2 prijs € 19,99

Wim Distelmans Voor ik het vergeet

De tragiek van dementie en andere wilsonbekwaamheid is niet te onderschatten. Ondanks menselijke (palliatieve) zorg willen sommigen niet aftakelen. Angst voor controleverlies motiveert voor het opstellen van wilsverklaringen. De wilsverklaring euthanasie geldt echter alleen bij onomkeerbaar coma. Dit boekje legt haarfijn uit wat in België momenteel wel en niet kan. isbn 978 94 8924 763 6 prijs € 15,00

Lisa Spillebeen Over eitjes en bijtjes

Lisa Spillebeen tekent op heerlijk herkenbare wijze hoe zij, haar vriend en omgeving omgingen met de ivf-pogingen die ze ondernamen. Op die manier doorbreekt ze heel wat taboes en maakt ze een geladen onderwerp bespreekbaar. isbn 978 94 8924 760 5 prijs € 12,50


Uitgeverij Houtekiet maakt deel uit van Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep (VBK)

VBK België Katwilgweg 2 2050 Antwerpen Directeur Vé Bobelyn +32 (0)3 355 28 32 vbobelyn@vbku.be Uitgever Els Wouters +32 (0)3 210 30 68 ewouters@vbku.be Productie & marketing Mathieu Morret +32 (0)3 210 30 53 mmorret@vbku.be Acquirerend redacteur Liesbet Depauw +32 (0)3 210 30 57 ldepauw@vbku.be Group accountmanager Kim Hellemans +32 (0)494 52 35 60 khellemans@vbku.be

Accountmanager Tom Van den Corput +32 (0)497 03 26 15 tvandencorput@vbku.be Verkoop binnendienst Marianne Poupaert +32 (0)3 355 28 36 mpoupaert@vbku.be Hans Tubbax +32 (0)3 355 28 42 htubbax@vbku.be Vertegenwoordiging Nederland Bertine Schipper +31 (0)6 512 61 842 bschipper@amboanthos.nl Suzanne Snel +31 (0)6 250 38 931 ssnel@amboanthos.nl Sander Steggink +31 (0)6 158 22 950 ssteggink@amboanthos.nl Manager marketing & sales Maartje de Jong +31 (0)6 113 80 399 mdejong@amboanthos.nl

www.houtekiet.be info@houtekiet.be www.facebook.com/uitgeverijhoutekiet Alle wijzigingen voorbehouden Coverillustratie © iStock Vormgeving www.intertext.be