Alfabet Uitgevers Najaar 2022

Page 1

Alfabet Uitgevers

Najaar 2022


Najaar. Tijd om te lezen. Alfabet Uitgevers.


4 GIDEON RACHMAN 8 CORINE NIJENHUIS 12 ED NIJPELS 16 HELLA ROTTENBERG 20 WIM DANIËLS 24 JAPKE-d. BOUMA 28 ROLF HEYNEN 32 ANNA HAAG 36 ORNA DONATH 40 MARISKA TJOELKER


‘Hoognodig en allesomvattend. Om te begrijpen wat de ­huiveringwekkende inzet is in het wereldwijde Grote Spel dat deze eeuw definieert – de strijd tussen autocratieën en ­democratieën – hoef je alleen maar Rachmans magistrale en goed geschreven boek te lezen.’ Catherine Belton, auteur van De mannen van Poetin

‘Actueel, haarscherp en verontrustend. Door ons te v­ ertellen over sterke mannen die de politiek over de hele wereld ­domineren, schetst Gideon Rachman een beeld dat afwisselend verhelderend en angstaanjagend is. Een must-read.’ Peter Frankopan, auteur van De nieuwe zijderoutes


Van Poetin, Trump en Bolsonaro tot Erdogan, Xi en Modi. Gideon Rachman schrijft een haarscherpe en eerste ­ mondiale analyse van het nieuwe nationalisme. Het ­tijdperk van de sterke man biedt een gedurfd nieuw paradigma om onze heden­daagse wereld te begrijpen.


GIDEON RACHMAN

Het tijdperk van de sterke man Hoe de cultus van de leider de democratie bedreigt

V

anaf het begin van het nieuwe millennium, toen Vladimir Poetin de macht overnam in Rusland, zijn autoritaire leiders langzamerhand de wereldpolitiek gaan domineren. Zelfverklaarde sterke mannen zijn aan de macht gekomen in Moskou, Peking, Delhi, Boedapest, Ankara en Washington. Het zijn nationalisten en sociaal-conservatieven, met weinig tolerantie voor afwijkende meningen, minderheden en immigranten. Tegenover hun onderdanen beweren ze op te komen voor de gewone man en in het buitenland presenteren ze zich als de ­belichamingen van hun naties. Inmiddels opereren ze niet alleen in autoritaire politieke systemen, maar infiltreren ze ook het hart van de liberale democratie. In Het tijdperk van de sterke man laat Gideon Rachman op indringende wijze zien hoe en waarom deze nieuwe stijl van sterk leiderschap is ontstaan. Leidt deze vorm van leiderschap automatisch tot oorlog of economische ineen­ storting? En welke krachten kunnen deze sterke mannen in toom houden? Is het tij e­ igenlijk nog wel te keren?

Gideon Rachman (1963) is een Britse journalist. Lange tijd was hij verbonden aan de bbc en The Economist. Sinds 2006 is hij hoofdcommentator Buitenlandse Zaken van de Financial Times. In 2016 won hij de Orwell-prijs voor politieke journalistiek. In hetzelfde jaar werd hij bekroond met de Commentator Award bij de European Press Prize Awards.

20 OKTOBER 2022 / PAPERBACK / 13,6 X 21,5 CM / 352 PAGINA’S / NUR 320 / OORSPRONKELIJKE TITEL THE AGE OF THE STRONGMAN VERTALING FABIAN PETIT / ISBN 978 90 213 4182 8 / € 22,99 / ISBN E-BOOK 978 90 213 4183 5 / € 12,99 / OMSLAGONTWERP BIJ BARBARA AUTEURSFOTO PAKO MERA, ALAMY

6


‘Dit is een boek waarvan de betekenis wordt versterkt door ­onvoorspelbare ­gebeurtenissen. Een kernachtig en krachtig boek.’ The Observer

‘In een chaotische wereld waar oude ­definities van links en rechts niet langer ­gelden, legt Rachman vakkundig de onder­liggende politieke, economische en culturele patronen bloot achter de ­ nieuwe, wereld­wijde machts­systemen.’ Peter Pomserantsev auteur van Dit is geen propaganda

‘Rachman heeft goede journalistiek ­gecombineerd met een scherpe analyse van de machtsverhoudingen.’ The Sunday Times

‘Rachman zet aan tot dieper nadenken over hoe het Westen zou moeten omgaan met de uitdagingen van de sterke man. (…) Een helder, goed onderbouwd boek.’ The Times

‘Veelomvattend en scherpzinnig. Rachmans krachtigste punt betreft niet de sterke mannen zelf, maar het wensdenken van Westerse politici en ­commentatoren over hen.’ The Economist


Mijn moeder, een tuindersdochter uit Walcheren, sprak over de ­vooraankondiging van de zee; hoe duizenden ­wormen de grond uit kropen omdat het grondwater zout werd. En over het vervolg: hoe de honderden fruitbomen in haar vaders boomgaard uitbundig

NATIONAAL ARCHIEF/COLLECTIE RVD-EIGEN/SHELL

bloeiden hoewel ze in een zee van zout water stonden.


Het beeld dat mijn moeder schetste, heeft mij geleerd anders te kijken. In de voormalige boomgaard van mijn grootouders kijk ik niet naar de nieuwgebouwde huizen, maar naar de enige overgebleven ­fruitboom, die uitbundig bloeit in het voorjaar. Als een spoor uit de ­geschiedenis.


CORINE NIJENHUIS

Een nieuwe tijd Hoe het Zeeland na de ramp verging

I

n februari 2023 is het zeventig jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. Over de ramp zelf zijn vele verhalen verteld, in Een nieuwe tijd beschrijft Corine Nijenhuis hoe het Zeeland daarna verging. Een moderne tijd diende zich aan. Niet alleen het Deltaplan had ingrijpende gevolgen, de overheid greep het moment ook aan om op allerlei terreinen het moderne leven in te voeren. ­Nijenhuis stuit op bijzondere verhalen van scheepsslopers en sluiswachters, ­sjouwers en schippers, boerenknechten en kerkgangers. Over hoe de overlevenden van ­Capelle nooit mochten terugkeren naar hun vertrouwde dorp. Over scheepswerf Moed en Trouw, die de watersnoodramp overleefde, maar krap twintig jaar later alsnog werd onteigend toen de nieuwe Deltadijk het bedrijf doormidden sneed. Over de mosselvisser die zijn stilzwijgen over zijn reddings­acties tijdens de ramp decennia later eindelijk doorbrak. Met fijnzinnige pen en bijzonder inlevingsvermogen ­beschrijft Nijenhuis de persoonlijke geschiedenissen die samen het grote verhaal ­vertellen van Zeeland na de ramp. Een belang­wekkend en urgent boek dat lezers in Zeeland, maar ook daarbuiten zal aanspreken.

Corine Nijenhuis (1965) ­debuteerde in 2011 met de non-fictieroman Luchtcowboy. In 2015 volgde Een vrouw van staal, de lovend ontvangen biografie van een binnenvaartschip. In 2020 verscheen de historische roman Waddenwolf. Met haar Zeeuwse klipper bevaart Nijenhuis de af­ gedamde zeearmen van de Zuidwestelijke Delta op zoek naar de gevolgen van de Waters­noodramp uit het ver­ leden en de invloed ervan op de toekomst.

19 JANUARI 2023 / PAPERBACK / 13,6 X 21,5 CM / 320 PAGINA’S / NUR 301 / ISBN 978 90 213 4084 5 / € 22,99 ISBN E-BOOK 978 90 213 4085 2 / € 12,99 / OMSLAGONTWERP BIJ BARBARA / AUTEURSFOTO PETER ARNO BROER

10


Over Een vrouw van staal: ‘Wie van mooie woorden houdt, en van mensen zonder fratsen wier taal door ­lastig water en noeste arbeid is gevormd, moet Een vrouw van staal lezen. Wat een hartveroverend boek – ontroerend, spannend en op een leuke manier leerzaam.’ Adriaan van Dis 11Van stotterend ­astmajochie tot ­klimaatpaus. Komische, ­ont­roerende en ­onthullende ­scènes uit een actief p ­ olitiek ­ leven.


ED NIJPELS

Nooit wachten op later De langverwachte autobiografie van Ed Nijpels

A

ls jongetje leed Eddy Nijpels aan ernstige astma-aanvallen. Bij het voet­ ballen op straat werd hij steevast als voorlaatste gekozen. Maar eenzaam of zielig was Eddy niet. Want hij had een droom. In zijn fantasie zag hij zich op het ­gemeentehuis achter een groot bureau zitten, met de ambtsketen om zijn nek. In dit openhartige boek vertelt Nijpels hoe het stotterende astmajochie zich ­ontwikkelde tot gemeenteraadslid, Kamerlid, vvd-fractievoorzitter, minister, ­burgemeester en ten slotte commissaris van de Koningin. Hij beschrijft zijn ­ervaringen met politieke kopstukken als Hans Wiegel en Ruud Lubbers en laat zien hoe milieu en klimaat een rode draad vormen in zijn loopbaan. Dit alles ­gelardeerd met anekdotes, zoals over die keer dat hij ruzie kreeg met prins Philip en met slaande deuren Buckingham Palace verliet, of de keer dat hij in tranen uitbarstte op het Binnenhof. Nijpels deelt komische, ontroerende en onthullende scènes uit zijn persoonlijke en politieke leven, voortgedreven door het besef dat je niks moet uitstellen.

Ed Nijpels was minister van VROM, burgemeester van Breda en Commissaris van de Koningin van Friesland. Hij volgde met 32 jaar Hans Wiegel op als VVD-partijleider en bezorgde de partij een verkiezingswinst van tien zetels. Al in de jaren tachtig maakte hij zich sterk voor het milieu en dat doet hij tot op de dag van vandaag, onder meer in zijn rol als voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

3 NOVEMBER 2022 / LUXE PAPERBACK / 13,6 X 21,5 CM / 256 PAGINA’S, GEÏLLUSTREERD / NUR 321 / ISBN 978 90 213 4133 0 / € 22,99 ISBN E-BOOK 978 90 213 4134 7 / € 9,99 / OMSLAGONTWERP BIJ BARBARA / AUTEURSFOTO ELS DEKKER

14
Oorlog in Europa. Ondenkbaar, dachten we. Poetin bluft. Zo gek zou hij niet zijn, dachten we. Hoopten we. Maar we hadden ­ongelijk, verschrikkelijk ongelijk. Willen we ons verweren tegen ­Poetin, dan moeten we ons wensdenken stoppen en onze ogen ­openen voor wat hij ambieert en hoe hij redeneert.


HELL A ROTTENBERG

Z Hoe Poetin ­Rusland weer groot wilde ­maken

O

p 24 februari 2022 gaf Poetin het bevel om Oekraïne binnen te trekken met als doel de regering omver te werpen en het land te ‘denazificeren’. De ­letter Z werd het symbool van de invasie en de spoedig verwachte victorie. De propaganda op de Russische staatstelevisie schakelde over van schreeuwen naar brullen om de Russische bevolking ervan te doordringen dat Oekraïne door ­nazi’s werd ­bestuurd en een dodelijk gevaar vormde. Elk dissident geluid werd gesmoord. In een paar weken tijd gleed Rusland af van een autocratie naar een samenleving op weg naar een totalitaire dictatuur. Poetin nam ­revanche op het Westen, op Oekraïne, op zijn binnenlandse tegenstanders, ja, op de ­geschiedenis zelf. In Z analyseert Hella Rottenberg de ontwikkelingen in ­Rusland die leidden tot de fatale beslissing van de invasie.

Hella Rottenberg is jour­nalist en schrijfster. Tijdens de Sovjet­inval in Afghanistan studeerde zij in het toen­malige Leningrad. Later versloeg ze als correspondent voor de Volkskrant het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Ze is een van de drie oprichters van het kennisplatform Raam op ­Rusland. In 2017 schreef zij samen met Sandra Rottenberg De sigarenfabriek van Isay Rottenberg, die op de shortlist stond van de Libris Geschiedenisprijs.

10 NOVEMBER 2022 / GEBONDEN MET STOFOMSLAG / 12,5 X 20 CM / 160 PAGINA’S / NUR 740 / ISBN 978 90 213 4192 7 / € 18,99 ISBN E-BOOK 978 90 213 4193 4 / € 9,99 / OMSLAGONTWERP JAN VAN ZOMEREN / AUTEURSFOTO PETER ARNO BROER

18


Over De sigarenfabriek van Isay Rottenberg: ‘Een gewetensvolle, ­vast­houdende speurtocht, een meeslepend ­verhaal, vol ­inkijkjes in de voor­­oorlogse machtsuitoefening door de nazi’s.’ Jol ande Withuis

‘Ademloos leesvoer.’ Job Cohen

‘Zo doen Hella en Sandra ­Rottenberg niet alleen recht aan de gebeurtenissen in een Duits stadje rond de ­nazi-­machtswisseling, maar ook aan het verleden van hun grootvader.’ NRC Handelsblad


Toen de fiets pas net was ­uitgevonden ­besloot een succesvolle – en dove – o ­ ndernemer alles ­ achter te laten en op zijn rijwiel te stappen. Hij fietste onder meer naar Rusland en Jeruzalem.


Tal van Nederlandse kranten s­ chreven met grote regelmaat over de ‘doofstomme wielrijder’. Wie was toch deze ­fascinerende figuur en wat dreef hem om de ­wereld te verkennen per fiets?


WIM DANIËLS

Het wonderbaarlijke ­ verhaal van een stille avonturier De vrolijke geschiedenis van een negentiendeeeuwse botanicus die de wijde wereld in fietste

A

lbert Sutherland Royaards (1855-1900) was een tiener toen er een voertuig werd uitgevonden dat niet alleen de wereld, maar ook zijn eigen leven ingrijpend zou veranderen. Royaards werd geboren op Ambon, overleefde ternauwernood een hersenvliesontsteking en verloor daardoor zijn gehoor. Als kleine jongen maakte hij per boot de lange reis naar Nederland, waar hij, ondanks zijn handicap, een geslaagd ondernemer werd. Op zekere dag besloot hij echter zijn bloeiende tuinbouwhandel te verkopen, stapte op zijn Burgers-rijwiel en begon te fietsen. Royaards bezocht onder meer Rusland, het Afrikaanse continent en ­Jeruzalem op zijn tweewieler. Kranten en tijdschriften berichtten met regelmaat over de avonturen van ‘de doofstomme wielrijder’. Wie was toch deze figuur, die duizenden kilo­meters aflegde en een enorme bezienswaardigheid moet zijn geweest? Wim ­Daniëls schrijft een prachtig portret van een man die op ontdekkingstocht ging.

Wim Daniëls is taalkundige, schrijver en theatermaker. Hij treedt regelmatig op in radioen tv-programma’s. Met Huub Stapel presenteert hij de tv-serie Het dorp, naar zijn gelijknamige boek. In het voorjaar van 2022 publiceerde hij De Dikke Daniëls.

17 NOVEMBER 2022 / GEBONDEN / 12,5 X 20 CM / 176 PAGINA’S, GEÏLLUSTREERD / NUR 320 / ISBN 978 90 213 4122 4 / € 19,99 ISBN E-BOOK 978 90 213 4123 1 / € 9,99 / OMSLAGONTWERP JAN VAN ZOMEREN / AUTEURSFOTO PETER ARNO BROER

22BELLEN

IK

KAN NU


WANT

IK

ZIT IN EEN

CALL De nieuwe Japke-d.


JAPKE-d. BOUMA

Ik kan nu niet bellen want ik zit in een call De nieuwe Japke-d. Bouma!

H

et zijn spannende tijden. Corona en #metoo hebben het leven definitief veranderd. Ook op kantoor dient met het ‘hybride werken’ de nieuwe tijd zich aan. Maar hoe gedraag je je op je werk als je maanden thuis hebt gezeten? Werk je thuis, of op kantoor, of allebei? Hoe krijg je iedereen mee? Wat doe je met mensen die niet meer terug willen? Wat doe je met mensen die juist heel graag terug willen, maar niet elke dag mogen? Maar ook: hoe benader je je collega’s? Hoe geef je complimenten? Kun je nog zeggen wat je wilt, of moet je oppassen? En zo ja, hoe doe je dat dan? In dit boek laat Japke-d. Bouma zien hoe we overleven in die spannende, moderne tijd. De wereld is veranderd, maar de expertise van Japke-d. Bouma sleept ons er gelukkig als vanouds doorheen.

Japke-d. Bouma schrijft wekelijks een column in NRC over werk, carrière en ­(kantoor)taal. Eerder ver­ schenen Gids voor de kantoorjungle, Uitrollen is het nieuwe doorpakken, Ga lekker zélf in je kracht staan, Mag ik even iets tegen je aanhouden?, Werken doe je maar thuis, Hoe vind je zélf dat het gaat?

Over De 19 dingen die je nooit met collega's moet doen:

en De 19 dingen die je nooit met je collega’s moet doen.

‘Via praktische tips en grappige lijstjes komen universele regels én misstanden bovendrijven.’ Linda

20 OKTOBER 2022 / PAPERBACK / 12,5 X 20 CM / 224 PAGINA’S / NUR 320 / ISBN 978 90 213 4190 3 / € 17,95 ISBN E-BOOK 978 90 213 4191 0 / € 9,99 / OMSLAGONTWERP MOKER ONTWERP / AUTEURSFOTO JEROEN JUMELET

26


Over De 19 dingen die je nooit met collega’s moet doen: ‘Je kan eigenlijk niet meer naar je werk zonder dit boek.’ Gerard Ekdom

‘Journalist en kantoor­watcher Japke-d. Bouma schreef opnieuw een boek dat elke werknemer zou moeten lezen.’ Algemeen Dagblad


Is de wereld nog te

Je hoeft maar om je heen te kijken of de krant open te slaan; we weten allemaal

redden?

­dondersgoed dat het anders moet.


Tegelijkertijd zijn

Enerzijds zien we zwarte

­nagenoeg alle ­oplossingen

­scenario’s opdoemen, anderzijds

al aan­wezig. Dat maakt

is het paradijs op a­ arde binnen

deze tijd zo ­beangstigend

hand­bereik; we hoeven het al-

én ­opwindend.

leen nog maar te dóen!


ROLF HEYNEN

Het kan dus wél Hoe we onze ­wereld kunnen redden in 9 stappen

D

e mensheid staat vandaag de dag voor één levensgrote kwestie: kunnen we het tij nog keren, en zo ja, kan dat nog op tijd? Hoe kunnen we bovendien één front vormen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden, zowel op politiek als op maatschappelijk niveau? Deze vragen zijn van cruciaal belang, en tegelijkertijd zijn ze zo groot dat ze voor veel mensen verlammend werken. Het moedeloze gevoel dat wij als gewone consumenten nauwelijks iets kunnen doen, is wijd­ verspreid. In dit boek laat duurzaamheidsspecialist en ondernemer Rolf Heynen zien dat die moedeloosheid onterecht is. Voor alle grote problemen, zoals over­ bevolking, klimaatverandering en een onhoudbare agrarische sector, bestaan allang pasklare en relatief eenvoudige oplossingen, die door de mens zelf ontwikkeld zijn. Heynen geeft concrete handvatten voor consumenten, bedrijven en overheden om onze planeet te redden. Het kan dus wél bevat een hoopvolle boodschap: er is een uitweg, maar daarvoor moeten we wel aan de slag!

Rolf Heynen (1979) is politi­ coloog en ondernemer. Hij bouwde diverse duurzame bedrijven op, die zich richten op de energietransitie. Daarnaast is hij werkzaam als spreker, journalist, coach en consultant.

27 OKTOBER 2022 / PAPERBACK / 12,5 X 20 CM / 256 PAGINA’S / NUR 740 / ISBN 978 90 213 4023 4 / € 19,99 ISBN E-BOOK 978 90 213 4024 1 / € 9,99 / OMSLAGONTWERP JAN VAN ZOMEREN / AUTEURSFOTO PETER ARNO BROER

30
‘Het dagboek van Anna Haag kan zich meten met de beroemde dagboeken van ­Victor Klemperer.’ Frankfurter Allgemeine Zeitung

‘Bijna geen enkel historisch document geeft een dergelijk helder en onverhuld beeld.’ Der Spiegel

‘Een onwaarschijnlijk indrukwekkend ­document. Ik las het in één ruk uit. ’ Götz Aly, Berliner Zeitung


ANNA HAAG

Vreemdeling in eigen land Een indringend ­verslag van het ­dagelijks leven in het Derde Rijk

D

e Duitse journaliste Anna Haag hield tijdens de oorlogsjaren een dagboek bij waarin ze onomwonden schreef over het dagelijks leven in het Derde Rijk. Ze tekende gesprekken op tussen mensen in trams, op straat en in winkels. Ze beschreef ontmoetingen met vrienden, buren en familieleden. Het resultaat is een boek vol ontroerende en haast onwerkelijke verhalen. Over soldaten die hun ouders smeekten om niet terug te hoeven keren naar het front, over gruwelijkheden die plaatsvonden in bezette gebieden, over dwangarbeiders die onder barre omstandigheden aan het werk werden gezet én over de Holocaust, waar men blijkbaar meer van wist dan we lange tijd vermoedden. Vreemdeling in eigen land is een herontdekking van formaat: een even indringend als aangrijpend verslag van het leven in het Derde Rijk.

Anna Haag (1888 - 1982) was schrijfster, journaliste en politica. Ze stond aan de wieg van een wet die jonge Duitsers in de Bondsrepubliek in staat stelde om dienst te weigeren. Haar dagboek verscheen afgelopen jaar in Duitsland en werd bekroond tot geschiedenisboek van het jaar.

24 NOVEMBER 2022 / PAPERBACK / 15 X 23 CM / 512 PAGINA’S / NUR 680 / OORSPRONKELIJKE TITEL DENKEN IST HEUTE ÜBERHAUPT NICHT MEHR MODE VERTALING IRENE DIRKES EN LUCIENNE PRUIJS / ISBN 978 90 213 4178 1 / € 29,99 / ISBN E-BOOK 978 90 213 4179 8 / € 14,99 / OMSLAGONTWERP BIJ BARBARA / AUTEURSFOTO ERVEN ANNA HAAG

34
Een taboedoor­brekend en u ­ iterst belangrijk boek over de maatschappelijke druk rondom het m ­ oederschap


ORNA DONATH

Spijt van het moederschap Een taboe­ doorbrekend en uiterst belangrijk boek

V

rouwen die ervoor kiezen niet moeder te worden, krijgen vaak de waar­ schuwing dat ze later in hun leven spijt zullen krijgen van deze beslissing. ­Zelden wordt gesproken over het tegenovergestelde: dat er vrouwen zijn die spijt hebben van het moederschap. Op basis van jarenlang onderzoek en ­interviews met ­vrouwen van verschillende achtergronden, beschouwt socioloog Orna D ­ onath spijt als feministische kwestie. Ze spreekt met vrouwen over ­vrijheden en onvrijheden, frustraties, schuldgevoelens, de liefde voor hun ­kinderen en wensen die niet in vervulling zijn gegaan. In Spijt van het moederschap bevraagt Donath de nog altijd geldende veronderstelling dat elke vrouw bestemd is voor het m ­ oederschap. Dit indringende en provocerende boek ­veroorzaakte internationaal talloze ­verhitte debatten en verschijnt in een tijds­ gewricht waarin de positie van ­vrouwen nog altijd bevochten moet worden.

Orna Donath is een Israëlische socioloog, docent, schrijver en feministisch activist. Ze ­doceert aan de Universiteit van Tel Aviv, de Ben Gurion Universiteit en het Academisch College van Tel Aviv-Yaffo. Spijt van het moederschap werd in dertien landen gepubliceerd.

6 OKTOBER 2022 / PAPERBACK / 13,6 X 21,5 CM / 288 PAGINA’S / NUR 320 / OORSPRONKELIJKE TITEL REGRETTING MOTHERHOOD VERTALING LAURA VAN CAMPENHOUT / ISBN 978 90 213 4180 4 / € 22,99 / ISBN E-BOOK 978 90 213 4181 1 / € 9,99 OMSLAGONTWERP JAN VAN ZOMEREN / AUTEURSFOTO TAMI AVEN

38
‘Tjoelker schrijft virtuoos en l­evert met Stof tot zwijgen een overtuigende en doorvoelde roman af.’ Martin Olde Benneker, Boekhandel Broekhuis, Enschede


MARISKA TJOELKER

Stof tot zwijgen Het aangrijpende ­verhaal van drie ­generaties, een ­onmogelijke liefde en een groot familie­geheim

E

nschede, 1907. Weduwnaar Janus Warrink werkt al jaren als knecht en chauffeur voor de joodse textielfabrikant Levi Goedmoedt. Janus’ zoontje Janneman speelt vaak met Levi’s dochtertje Sara – tot Janneman op zijn achtste naar de weversschool moet. Janneman en Sara zien elkaar pas weer terug als zij studeert en hij als wever in de fabriek van Sara’s vader werkt. Terwijl de spanningen tussen de arbeiders en de fabrikanten oplopen, worden ze verliefd. Hun onmogelijke liefde komt verder onder druk te staan als de Tweede Wereldoorlog zich aandient. In april 1942 heeft de Duitse bewindvoerder van de textielfabriek een opdracht voor Levi: hij moet 569.355 Jodensterren vervaardigen. Generaties later kampen beide families nog altijd met de ontwrichtende gevolgen van deze opdracht. In Stof tot zwijgen brengt Mariska Tjoelker de werelden van de joodse familie Goedmoedt en de arbeidersfamilie Warrink op indringende wijze tot leven. Stof tot zwijgen is gebaseerd op ware feiten.

Mariska Tjoelker (1970) studeerde geschiedenis en debuteerde in 2016 met Mien, een biografische roman over Mien van Bree, de eerste vrouwelijke Nederlandse wereldkampioen wielrennen. Mien werd genomineerd voor de Nico Scheepmaker Beker, de juryprijs voor het beste sportboek van het jaar.

'Mariska Tjoelker heeft een humane blik en weet zich meesterlijk in anderen te verplaatsen. Deden we dat allemaal maar! Een talent om te blijven volgen.' Adriaan van Dis

13 OKTOBER 2022 / PAPERBACK / 13,6 X 21,5 CM / 320 PAGINA’S / NUR 301 / ISBN 978 90 213 4045 6 / € 22,99 ISBN E-BOOK 978 90 213 4046 3 / € 12,99 / OMSLAGONTWERP STUDIO JAN DE BOER / AUTEURSFOTO PETER ARNO BROER

42


Over Mien: ‘Haar leven en loopbaan worden geschetst in het licht van de vrouwenemancipatie en dan vooral de sport­ vrouwenemancipatie. Dat heeft Tjoelker goed gedaan.’ de Volkskrant

‘Een boeiend boek.’ NRC Handelsblad

‘Interessant maar pijnlijk levensverhaal.’ AD Magazine

‘Meeslepend geschreven.’ Opzij

‘Tjoelker schreef een ­indringende biografie over dappere Mien en geeft zo een mooi tijdsbeeld van de vrouwenemancipatie.’ De Telegraaf


‘Wat kan Deen prachtig schrijven. Hoe treffend zet hij een veelheid aan aansprekende personages neer, hoe ingenieus steekt zijn plot in elkaar in deze waddenthriller.’ Het Parool

44

‘Deen snapt hoe een goede detectiveroman in elkaar hoort te zitten. Slim verborgen ­aanwijzingen en een perfect uitgewerkte plot ­zorgen ervoor dat De Hollander een feest is om te lezen.’ Vrij Nederland


15.00 EXEMP 0 LA VERKOC REN HT

‘De stralende kracht die van Herman van Veen uitgaat heeft lichtjaren nodig om uit te doven.’ Die Welt

45


ALFABET MARKETING

POSTER A2 / 8713791080886

POSTER A2 / 8713791080893

BANIER 150 X 60 CM / 8713791080879


ALFABET UITGEVERS

VERKOOP NEDERLAND

VERKOOP BELGIË

Oostenburgervoorstraat 88 1018 MR Amsterdam

VBK media Herculesplein 96, 3584 AA Utrecht Postbus 13288, 3507 LG Utrecht T +31 (0)88 700 2600 F +31 (0)88 700 2999 www.vbkmedia.nl

VBK België Schaliënstraat 1 – bus 11, 2000 Antwerpen e verkoop@vbku.be wwww.vbkubelgie.be

Publiciteit Sylvie Steffers M + 31 (0)6 21700691 e ssteffers@alfabetuitgevers.nl

Klantcontactcentrum t +31 (0)88 700 2700 e verkoop@vbkmedia.nl Commercieel directeur Vanessa van Hofwegen m +31 (0)6 270 501 59 e vvanhofwegen@vbkmedia.nl Accountmanagers retail Emiel Hendriks m +31 (0)6 200 381 53 e ehendriks@vbkmedia.nl Jos Heusinkveld m +31 (0)6 514 932 97 e jheusinkveld@kokboekencentrum.nl Hedi de Zanger m +31 (0)6 514 590 46 e hdezanger@vbkmedia.nl Salesmanager B2B Andrea Meijers m +31 (0)6 532 172 42 e ameijers@vbku.nl Accountmanager B2B Rudmer Koopal m +31 (0)6 295 652 70 e rkoopal@vbku.nl

Senior accountmanager Kim Hellemans m +32 (0)494 523 560 e khellemans@vbku.be Accountmanager Tom Van Den Corput m +32 (0)497 032 615 e tvandencorput@vbku.be Verkoop binnendienst verkoop@vbku.be PR en marketing Brecht Hortensius T +32 (0)476 66 25 88 E bhortensius@vbku.be


www.alfabetuitgevers.nl VORM G EV ING M OK ER ON TW ERP PRE PRE SS P LUSWORK S