Atlas Contact zomer 2021 Non-fictie

Page 1

Z OM E R

‘Literatuur is een podium voor verbeeldingsvol spel waar gevaarlijke krachten kunnen worden opgeroepen en geconfronteerd.’ OLIVIA LAING, IEDER EEN LICHAAM

UITGEVERIJ ATLAS CONTACT

2021

NON-FICTIE


INHOUD 20

Rob Bijlsma Kerken van goud, dominees van hout

JUN

60

Rob Bijlsma Mijn roofvogels (Olympus)

JUN

40

Christien Brinkgreve De ruimte van Herman Hertzberger

MEI

48

Jeroen Brouwers De laatste deur (midprice)

OKT

49

Jeroen Brouwers Kroniek van een karakter (midprice)

SEP

10

Ian Buruma Na de moord in Amsterdam

SEP

50

Ton Eggenhuizen De knobbelzwaan

SEP

22

Sheera Frenkel & Cecilia Kang Een smerige waarheid

JUN

Dave Goulson Stille aarde

AUG

6 52

Kristoffer Hatteland Endresen Het varken

SEP

44

Olivia Laing Ieder een lichaam

SEP

42

Johnjoe McFadden Leven is eenvoudig

SEP

36

Michelle Nijhuis Bedreigde dieren

SEP

Fokke Obbema Een zinvol leven

SEP

2

‘Brokken brengt elke zin tot leven. De tuinen van Buitenzorg is vintage non-fictie van een internationaal gewaardeerd vakman.’ ★ ★ ★ ★ – De Standaard ‘Een van zijn beste boeken.’ • • • • – Michel Krielaars, nrc Handelsblad ‘“Verdwaal maar niet in ons verleden” had Brokkens moeder eens tegen hem gezegd. Hij is in De tuinen van Buitenzorg allerminst verdwaald. Hij is de sensibele en weetlustige gids.’ – Carel Peeters, Vrij Nederland

2

‘Een bijzonder boek. Brokken reist door de geschiedenis én komt thuis.’ – De Telegraaf ‘Dankzij Brokkens jaloersmakend elegante stijl is De tuinen van Buitenzorg weer een feest voor zijn lezers.’ – Katja de Bruin, VPrO Gids

61

Mar Oomen Missievaders (Olympus)

AUG

51

Gerard Ouweneel De wilde eend

JUN

12

Luc Panhuysen Het monsterschip

OKT

26

Li An Phoa & Maarten van der Schaaf Drinkbare rivieren

JUN

30

Steven Pinker Rationaliteit

JUL

32

Catherine Raven Vos & ik

AUG

38

Bettina Stangneth Sekscultuur

JUN

56

Louis Stiller Plot

AUG

62

Paul Theroux Het diepe Zuiden (Olympus)

JUL

16

Margot Vanderstraeten Minjan

SEP

54

Koen Vergeer Zandvoort

JUN

46

Kelli van der Waals Koud water

SEP

63

Gerrit Jan Zwier Noordwaarts (Olympus)

JUN

‘Jan Brokken toont zich telkens weer romancier én journalist.’ – ★ ★ ★ ★ Dagblad van het Noorden

1


FOKKE OBBEMA

EEN ZINVOL LEVEN ‘In mijn ogen kun je de begrippen goed en slecht wel op gedrag, maar niet op mensen zelf toepassen.’ officier van justitie Disa Jironet

‘De voortzetting van het leven is de zin. De rest is amusement.’ paleontoloog John de Vos

‘Belangrijk is dat je jezelf niet te serieus neemt – het leven als zodanig wel, maar jezelf niet.’ schrijver Maartje Wortel

‘Mijn boodschap is vooral: oordeel niet. Wees open, begin met begrip, luister onbevooroordeeld.’ ex­verslaafde Manfred Buijs

2

Foto’s: © JitskeSchols

DE MENS EN ZIJN VERHAAL

FOKKE OBBEMA SPREEKT DE MENS OVER ZIJN VERHAAL 3


DE OPVOLGER VAN HET VEELGEPREZEN DE ZIN VAN HET LEVEN

FOKKE OBBEMA

EEN ZINVOL LEVEN DE MENS EN ZIJN VERHAAL

FOKKE OBBEMA was onder meer commentator, corres­ pondent-Frankrijk en chef van de economieredactie bij de Volkskrant. Hij schreef eerder China en Europa, dat zowel in het Nederlands als het Engels verscheen. Tegenwoordig legt hij zich voor de krant toe op zingeving.

Een zinvol leven is het vervolg op Fokke Obbema’s De zin van het leven. Dat boek bevatte zijn populaire interviewserie uit de Volkskrant (met als vaste beginvraag ‘Wat is de zin van ons leven?’), voorafgegaan door Obbema’s persoonlijke verhaal over zijn hartstilstand. Zijn nieuwe boek is de bundeling van zijn tweede reeks interviews, ditmaal met als eerste vraag: ‘Wat is voor u een zinvol leven?’ Zonder vooringenomenheid gaat Fokke Obbema het gesprek aan met zeer uiteenlopende onbekende en bekende Nederlanders. Elk gesprek bewijst hoe diep de menselijke behoefte is de eigen ervaringen in een verhaal te vatten en van betekenis te voorzien – en hoe die inzichten anderen tot nadenken aanzetten. Obbema sluit af met een essay over de gesprekken, toegespitst op het belang van het levensverhaal: welke functie heeft dat en hoe verhoudt het zich tot de werkelijkheid?

Over De zin van het leven:

Foto: © Jitske Schols

‘De beste interviewserie van 2019.’ – Matthijs van Nieuwkerk in dwdd

4

‘Adembenemend, meer dan inspirerend en wijs bovendien.’ – nrc Handelsblad

• Van De zin van het leven werden meer dan 60.000 exemplaren verkocht

‘Een schitterende serie vraaggesprekken.’ – Sheila Sitalsing

PAPERBACK MET FLAPPEN 340 BLZ. CA. € 24,99 E-BOOK CA. € 13,99 GEÏLLUSTREERD

FOTO’S JITSKE SCHOLS FORMAAT 13,5 X 21 CM OMSLAG MARRY VAN BAAR

ISBN 978 90 450 4457 6 NUR 730/770/740 VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2021 5


6

7


Foto: © Finn Goulson

De aarde is hard op weg naar een ecologisch armageddon. Wereldwijd daalt het aantal insecten snel en één ding is zeker: zonder insecten stort alles in. Bijna 80 procent van onze belang­ rijkste voedselgewassen wordt bestoven door wilde insecten. En talloze dieren (die weer als voedsel dienen voor talloze andere dieren) zijn voor hun voedsel afhankelijk van insecten. Kortom: het uitsterven van insecten heeft desastreuze gevolgen voor de hele voedselketen. Inclusief de onze. Met een groep Duitse entomologen kwam Goulson tot de onthut­ sende conclusie dat in de afgelopen jaren de insectenaantallen met zo’n 80 procent zijn afgenomen. De belangrijkste oorzaak hiervan is het massale gebruik van pesti­ ciden in de landbouw. Stille aarde luidt de alarmbel maar laat gelukkig ook zien dat het nog niet te laat is. Léés dit boek voor het wél te laat is. DAVE GOULSON (1965) is hoogleraar biologie en is gespecialiseerd in de hommel. Met Een verhaal met een angel veroverde hij de harten van vele lezers. Ook schreef hij Geroezemoes in het gras en De vlucht van de hommel. In 2019 verscheen De tuinjungle, dat zes keer werd herdrukt. 8

Over De tuinjungle (7.000 verkocht): ‘Goulson beschikt over het zeldzame talent uitvoerig verslag te doen van de ecologische catastrofe die zich binnen en buiten Engeland afspeelt en tegelijkertijd zijn goede humeur en gevoel voor humor – althans op papier – te bewaren.’ – de Volkskrant ‘Dave Goulson […] onderbouwt zijn verhaal met feiten en cijfers zonder drammerig te worden.’ – Roots

PAPERBACK 352 BLZ. GEÏLLUSTREERD CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 14,99 FORMAAT 13,5 X 21 CM

OMSLAG JAN VAN ZOMEREN OORSPRONKELIJKE TITEL SILENT EARTH (VINTAGE)

VERTALING NICO GROEN ISBN 978 90 450 4384 5 NUR 410/922 VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2021 9


IAN BURUMA

Na de moord in Amsterdam De moord op Theo van Gogh en de grenzen van tolerantie

IAN BURUMA (1951) is een

Zeventien jaar na de moord op Theo van Gogh keert Ian Buruma terug naar de ‘plaats delict’ en vraagt zich af wat er veranderd is en wat niet. Nederland belandde in een identiteitscrisis. Van Gogh liet zich provocerend uit, maar vóór 2 november 2004 was het ondenkbaar geweest dat iemand in ruimdenkend Nederland deze prijs voor zijn mening zou moeten betalen. Ian Buruma probeerde de crisis te doorgronden. Zijn boek stuitte destijds op kritiek van mensen die de islam zagen als een bedreiging voor ‘onze westerse waarden’. In hoeverre hadden deze critici gelijk? En hoe heeft de reactie op de moord op Van Gogh zich verder ontwikkeld? Buruma’s nieuwe essay bij dit nog steeds actuele boek is een belangrijke bijdrage aan het felle debat over rechts­populisme, de vermeende islamisering van het Westen, en het ‘multiculturele drama’ dat sommigen hadden voorspeld.

wereldberoemd essayist en historicus. Hij schrijft voor The New Yorker en nrc Handelsblad. In 2008 ontving hij de Erasmusprijs en in 2018 De Gouden Ganzeveer. Buruma schreef onder meer Occidentalisme (2004), 1945 (2013), Hun beloofde land (2016) en Tokio mon amour (2018). In 2020 verscheen Het

‘Een levendig relaas, zowel ernstig als geestig, dat alle clichés van het multiculturalisme doorprikt.’ – Oliver Roy, auteur van De globalisering van de islam Over Het Churchillcomplex: ‘Buruma heeft een scherp oog voor machtsverhoudingen, een fijne neus voor politieke finesses en vooral een intense aandacht voor de menselijke factor. (…) Een mooi boek.’ • • • • – nrc Handelsblad Foto: © Merlijn Doomernik

Churchillcomplex.

Over Moord in Amsterdam:

10

PAPERBACK 224 BLZ. CA. € 19,99 E-BOOK CA. € 12,99 FORMAAT 13,5 X 21 CM

OMSLAG ZENO VERTALING HENK SCHREUDER

ISBN 978 90 450 4270 1 NUR 323/686 VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2021

11


In zijn nieuwe boek Het monsterschip vaart Luc Panhuysen mee met admiraal Maarten Tromp en zijn vloot in de strijd van de Republiek tegen het Spaanse Rijk

12

13


Hoe admiraal Tromp de Nederlandse vloot opnieuw uitvond en zo geschiedenis schreef

Foto: © Jelmer de Haas

Op de plechtigheid rond Tromps benoeming tot admiraal in 1637 viel op dat het feestvarken er bedrukt uitzag. Het vaderland stond er maritiem gezien dan ook beroerd voor. Spanje rukte op in de noordelijke wateren. Visserij en koopvaardij leden onder kaperij. In Den Haag riep men dat het land aan de zeekant werd belegerd. Twee jaar later zou Tromp de Spaanse opmars een definitief halt toeroepen door de Armada vernietigend te verslaan. Hoe was dat mogelijk? Een vloot bestond uit meer dan alleen hout en canvas, het was ook een organisatie. Onvermoeibaar zoekt Tromp naar manieren om de zeemacht sterker te maken dan de som der schepen. Wanneer hij uiteindelijk de strijd aanbindt met de Spaanse overmacht, formeert hij zijn vloot tot een ‘monsterschip’. Met opmerkelijke details over het rauwe leven op zee vertelt Luc Panhuysen op meeslepende wijze het nieuwe verhaal van de historische zeeslag bij Duins.

LUC PANHUYSEN (1962) studeerde geschiedenis. Hij was onder andere als journalist werkzaam bij Het Parool en De Groene Amsterdammer. Hij publiceerde eerder De beloofde stad, De ware vrijheid en De zonnekoning. Zijn boek Rampjaar 1672 is een moderne klassieker.

Over eerder werk: ‘Luc Panhuysen wekt in De ware vrijheid een klassiek onderwerp tot nieuw leven. Hij actualiseert in de eerste plaats door er erg mooi over te vertellen.’ – nrc Handelsblad ‘Door de vele perspectiefwisselingen krijgt Rampjaar 1672 een aantrekkelijk karakter. Zijn verslaglegging is heel precies en meeslepend.’ – de Volkskrant ‘Superieure geschiedenis, die heel dichtbij komt.’ – De Groene Amsterdammer

GEBONDEN MET STOFOMSLAG 528 BLZ. CA. € 29,99 E-BOOK CA. € 14,99 GEÏLLUSTREERD 14

FORMAAT 15 X 23 CM OMSLAG ROALD TRIEBELS

ISBN 978 90 450 4071 4 NUR 680 VERSCHIJNT IN OKTOBER 2021

• De Slag bij Duins was een beslissende confrontatie op zee tussen de Republiek en het Spaanse Rijk op 31 oktober 1639

15


Het vervolg op de internationale bestseller Mazzel tov

Over Mazzel tov tov: • Bekroond met de E. du Perronprijs 2017 • Uitverkoren tot het beste religieuze boek van 2017 • Beste non-fictieboek, De Standaard

Foto: © Debby Termonia

• Vertalingen verschenen in Duitsland, Frankrijk, Polen, Hongarije, Tsjechië, Engeland en de VS

16

• Internationale filmrechten verkocht aan Other Angle Pictures, Paris/LA • In België en Nederland al 60.000 exemplaren verkocht 17


MARGOT VANDERSTRAETEN is een veelvuldig bekroond schrijfster en journaliste. Zij publiceerde diverse inter­ viewboeken en romans zoals Mise en place en Het vlindereffect, de novelle Het zusje van de buurvrouw en Mazzel tov, waar­ van al 60.000 exemplaren zijn verkocht in België en Nederland.

Margot Vanderstraeten heeft met Mazzel tov een gevoelige snaar geraakt: niet alleen werd het boek een internationale bestseller, het leidde ook tot bijzondere nieuwe ontmoetingen binnen de orthodox­ joodse gemeenschap. Zo zijn er chef­kok Moshi van het beroemde Hoffy’s in Antwerpen, die iedereen die daarom vraagt graag uitleg geeft over de joods­culinaire traditie en het chassidische leven; Dan Z., een buitenbeentje met een humorvolle blik die al decennialang als enige de chassidische gemeenschap mag fotograferen; Esther, met wie Margot redetwist over de ultraorthodox­religieuze opvoeding en scholing; en ook koningin Mathilde passeert – wanneer zij wordt rondgeleid in de Dossinkazerne in Mechelen, waar foto’s van Dan Z. en teksten van Margot werden getoond en de ontroerende chassidische meneer Schwarz voor het eerst in zijn leven foto’s van de Holocaust zag. In Minjan is Margot Vanderstraeten op haar best: nu eens ernstig, dan weer lichtvoetig tot ironisch maar altijd met oprechte interesse zoekt zij, op haar eigen niet­godsdienstige manier, verbinding met buren die nabij een zo ander leven leiden.

Over Mazzel tov: ‘Een mustread voor iedereen. […] Margot Vanderstraeten presteert wat elke schrijver groot maakt: tonen hoe moeilijk het is om mens te zijn onder de mensen.’ ★ ★ ★ ★ ★ – De Standaard ‘Onthullend en integer.’ – nrc Handelsblad 18

PAPERBACK 288 BLZ. CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 13,99 FORMAAT 13,5 X 21 CM

OMSLAG DAN ZOLLMANN/ SUZAN BEIJER ISBN 978 90 450 4389 0 NUR 740/756 VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2021 19


ROB BIJLSMA

Het Nederlands natuurbeleid? De bezem erdoor

Kerken van goud, dominees van hout OVER DE VERWORDING VAN DE NEDERLANDSE NATUURBESCHERMING Met natuurbehoud hoog in het vaandel nemen natuurorganisaties maatregelen die overbodig en niet zelden volslagen zinloos zijn. Bomen worden onnodig gerooid, exoten uitgeroeid, bossen omgevormd tot heidevelden, beken omgeleid en luttele jaren later weer teruggeleid. De natuur is een industrie en vooral een verdienmodel geworden waaraan duizenden mensen dik verdienen. Vogelonderzoeker en hardcore veldwerker Rob Bijlsma’s kennis op dit terrein is ongeëvenaard. In dit boek stelt hij dit groene circus, ‘de geldgedreven onzin van de negen-tot-vijf natuurbeschermers’, op overtuigende wijze aan de kaak en haalt hij de bezem door wat hij de augiasstal van de hedendaagse natuurbeschermingsorganisaties noemt.

ROB BIJLSMA (1955) heeft een aantal gezaghebbende wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Van zijn boek Mijn roofvogels zijn inmiddels 10.000 exemplaren verkocht. Bijlsma is een

‘Rob Bijlsma is een erudiete leermeester in het buiten­ gebied.’ – nrc Handelsblad ‘Ondanks de duizelingwekkende hoeveelheid velduren blijft Bijlsma juist opmerkelijk bescheiden. “We weten zo weinig,” is een van zijn uitspraken. Maar gelukkig beschrijft hij die enorme onwetendheid met een fijne en vlotte pen.’ – Friesch Dagblad

bron van inspiratie voor veel vogelaars, natuurbeschermers en ornithologen. PAPERBACK MET FLAPPEN 256 BLZ. GEÏLLUSTREERD CA. € 24,99 E-BOOK CA. € 14,99 20

FORMAAT 15 X 23 CM OMSLAG HERMAN HOUBRECHTS

ISBN 978 90 450 4463 7 NUR 410/907 VERSCHIJNT IN JUNI 2021

21


De dagen dat Mark Zuckerberg gekleed in hoodie als coole ceo op het podium kon paraderen zijn voorbij. Tegenwoordig moet hij verantwoording afleggen over de gevaren van Facebook voor de samenleving

22

23


Sheera Frenkel Cecilia Kang

SHEERA FRENKEL en CECILIA KANG zijn prijswinnende journalisten en schrijven voor The New York Times al jaren over Facebook. Ze maken deel uit van het team dat

De afgelopen vier jaar heeft Facebook constant onder vuur gelegen vanwege opeenvolgende controverses en crises. Terwijl de techgigant de wereld verbond, bleek dat het ook de gegevens van gebruikers verzamelde, nepnieuws verspreidde en polariserende, haatzaaiende uitlatingen versterkte. Grootschalige privacyschending en Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 waren nog maar het topje van de ijsberg. Elke misstap veroorzaakte een nieuwe cyclus van excuses en beloften: ‘We zullen het beter doen.’ Maar de genoemde schandalen zijn geen bugs; het zijn kenmerken die zijn ingebakken in het DNA van het bedrijf en zijn algoritmen. En terwijl consumenten en wetgevers hun verontwaardiging richten op inbreuken op de privacy en desinformatie, consolideert Facebook de macht, verslindt het de concurrentie, boekt het recordwinsten en versterkt het zijn dominantie via agressieve lobby­inspanningen. In dit boek wordt Facebooks strijd van binnenuit verteld. Het is een ongemakkelijke waarheid die de wereld moet kennen.

na maandenlang intensief onderzoek in november 2018 het geruchtmakende artikel ‘Delay, Deny and Deflect’ publiceerde. Het betekende een keerpunt in de publieke en politieke opinie over Facebook.

• Voor de lezers van baanbrekende onderzoeksjournalistiek als Zij zei, Dit kan niet waar zijn en Het is oorlog maar niemand die het ziet • Vertalingen verschijnen gelijktijdig met de Engelstalige editie in tien landen • Hoe ceo Mark Zuckerberg (voorplat) en coo Sheryl Sandberg (achterplat) continu de groei van het bedrijf boven alles plaatsen

24

PAPERBACK MET FLAPPEN 496 BLZ. CA. € 24,99 E-BOOK CA. € 13,99 FORMAAT 15 X 23 CM

OMSLAG MARRY VAN BAAR OORSPRONKELIJKE TITEL AN UGLY TRUTH: INSIDE FACEBOOK’S BATTLE FOR DOMINION (HARPER)

VERTALING LINDA BROEDER, ROGIER VAN KAPPEL & PON RUITER ISBN 978 90 450 4000 4 NUR 740/775 VERSCHIJNT IN JUNI 2021 25


‘Natúúrlijk! Zo dronken mensen vroeger altijd water. Waarom is dat nooit eerder bij me opgekomen? Hoe kan het dat ik me überhaupt nog nooit heb verbeeld dat je uit een rivier zou kunnen drinken? En dat terwijl ik geboren ben in de Nederlandse delta, een rivierenlandschap bij uitstek, waar de Maas en de Rijn na een lange reis samenkomen en één pot nat

Foto: © Henk Ganzeboom, Kobalt Fotografie

vormen vlak voordat ze de Noordzee in stromen.’

26

27


Li An Phoa Maarten van der Schaaf

Stap voor stap naar een gezond ecosysteem met ‘de vrouwelijke Indiana Jones’

Drinkbare rivieren

Foto: © Fjodor Buis

EEN REIS, EEN DROOM, EEN LEVENSWERK

LI AN PHOA (1980) is oprichter van Drinkable Rivers en de no­ madische school Spring College, waarop ze buiten wandelend

Al tijdens haar jeugd in een dichtbebouwde voorstad van Rotterdam verwondert Li An Phoa zich over de wildernis in de buurt, het mos tussen de stoeptegels en de reigers in de sloten. Als twintiger trekt ze voor het eerst de echte wildernis in. Tijdens een kanotocht door het Canadese Noordpoolgebied ontdekt ze dat ze uit de rivier kan drinken. Maar als ze drie jaar later terugkeert kan dat niet meer: de rivier is vergiftigd, het ecosysteem verstoord. Die ervaring vormt het begin van een ambitieus initiatief, ‘Drinkable Rivers’, waarmee Phoa wereldwijd aandacht vraagt voor het belang van gezonde rivieren en mensen aanspoort tot actie. In dit boek, een rijk weefsel van reisverhaal, memoires, reportage, filosofische overpeinzing en poëzie neemt Li An Phoa de lezer mee op haar avonturen langs rivieren op vier continenten. Te voet legt ze meer dan 15.000 kilometer af en ervaart de diepe verbondenheid tussen alles wat leeft. Ze ontmoet beren, ratelslangen en libellen en spreekt boeren, schrijvers en ecologen. Met haar originele blik en ontwapenende aanpak stelt ze doorlopend de vraag: hoe kunnen onze rivieren weer drinkbaar worden?

lesgeeft. Ze studeerde bedrijfs­ kunde, filosofie en systeemecologie. De Volkskrant omschreef Phoa als ‘vrouwelijke Indiana Jones’. MAARTEN VAN DER SCHAAF (1980) is journalist en schrijver. Phoa en Van der Schaaf wonen PAPERBACK 256 BLZ. CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 12,99 GEÏLLUSTREERD 28

FORMAAT 13,5 X 21 CM OMSLAG HERMAN HOUBRECHTS

ISBN 978 90 450 4431 6 NUR 410/907 VERSCHIJNT IN JUNI 2021

samen in Amsterdam, op een

• Voor de lezers van Silent Spring van Rachel Carson, Pelgrim langs Tinker Creek van Annie Dillard en het werk van Robert MacFarlane en Arita Baaijens • In 2018 wandelde Phoa 1000 kilometer langs de Maas, van de bron in Frankrijk tot de monding in de Noordzee, waarover de documentaire Drinkbare Maas (KRo-NcRV) werd gemaakt

steenworp afstand van de Amstel. 29


Het onderwerp kan bijna niet actueler. Hoe is het mogelijk dat de menselijke soort de grootste wetenschappelijke inzichten heeft verworven en tevens almaar meer nepnieuws, complottheorieën als QAnon en post­truth­retoriek produceert? In de eenentwintigste eeuw bereikt de mensheid nieuwe hoogten van wetenschappelijk inzicht – en lijkt tegelijkertijd haar verstand te verliezen. Rationaliteit legt de belangrijkste instrumenten voor rationeel denken uit, leidt de lezer door de basisprincipes van logica, kritisch denken, waarschijnlijkheid, correlatie en causaliteit, en helpt ons om alleen en met anderen rationele keuzes te maken. Redelijkheid is de belangrijkste troef waarover burgers en bestuurders beschikken. Na Verlichting nu, waarin Steven Pinker de menselijke vooruitgang bezong, laat hij nu zien hoe we rationaliteit in ons leven en in de publieke sfeer kunnen versterken.

Over Verlichting nu (zevenmaal herdrukt): ‘Een geweldig boek. Pinker biedt inzicht op tal van terreinen, van gezondheid tot oorlog, het milieu, geluk, gelijke rechten en de kwaliteit van het leven.’ – The New York Times ‘Vijf sterren voor de empirische onderbouwing, vijf sterren voor overtuigingskunst en zeker ook vijf extra dikke sterren voor het sterke einde. Koop en lees dit boek!’ – Mathijs Bouman, in Fd

• Rationaliteit is gebaseerd op het gelijknamige, enorm populaire college van Pinker voor eerstejaars aan Harvard

GEBONDEN MET PAPIEROMPLAKTE BAND, 448 BLZ. GEÏLLUSTREERD CA. € 27,99 E-BOOK CA. € 14,99 30

FORMAAT 14 X 21 CM OMSLAG STUDIO JAN DE BOER OORSPRONKELIJKE TITEL RATIONALITY (PENGUIN)

VERTALING FRANS REUSINK ISBN 978 90 450 3441 6 NUR 730 VERSCHIJNT IN JULI 2021

Foto: © Rose Lincoln/Harvard University

• Voor de lezers van Hans Rosling en Rutger Bregman

STEVEN PINKER is een experimenteel psy­ choloog en professor psychologie aan de uni­ versiteit van Harvard. Het unieke van Steven Pinker is dat zijn onderzoek op zoveel terreinen plaatsvindt: psychologie, taalkunde, evolutie­ biologie – en dat maakt hem tot een van de be­ langrijkste intellectuelen ter wereld. Verlichting nu werd door diverse media verkozen tot een van de beste boeken van 2018. 31


HET WAARGEBEURDE VERHAAL OVER EEN VRIENDSCHAP MET EEN VOS

‘Toen de vos zich naast me nestelde en me door zijn oogspleetjes aankeek, sloeg ik mijn boek open.’

HET DEBUUT VAN HET JAAR: INSPIREREND, VERRASSEND` EN ONVERGETELIJK 32

33


Foto: © Henry Randel Chinn

De ontmoeting tussen een vos en een vrouw verandert beiden voorgoed

CATHERINE RAVEN promoveer­ de in de biologie aan Montana State University en was bos­ wachter in verschillende natio­ nale parken in de Verenigde Staten, waaronder Yellowstone. Haar artikelen verschenen onder meer in American Scientist. Vos & ik is haar debuut.

• Hoopgevende memoir over de natuur en verbinding • Voor de lezers van Max Porter, Paolo Cognetti en Helen Macdonald • Vertaald door de gelauwerde Henny Corver (Annie Dillard, Pelgrim langs Tinker Creek) • Verschijnt tegelijkertijd in tien landen

34

De troost die natuur kan bieden was de jonge Catherine Raven al bekend. Maar ze had er niet op gerekend ooit nog eens vriendschap met een vos te sluiten. En toch is dat wat haar overkomt nadat ze een huisje bouwt in de wildernis van het bergachtige Montana (VS). Er gaan weken voorbij dat ze niemand ziet, maar elke dag om kwart over vier in de middag komt Vos langs en zij leest hem voor. Hoewel ze zich niet per se eenzaam voelt in het ruige landschap, begint ze toch uit te kijken naar zijn bezoek. Als biologe weet ze dat ze dieren geen menselijke eigenschappen hoort toe te dichten, maar Vos is een goede luisteraar. Naarmate hun relatie zich ontwikkelt en het vertrouwen groeit, blijkt Vos Catherine ook iets te vertellen te hebben. Maar vrienden zijn niet onfeilbaar en kunnen niet alles oplossen – sommige dingen zal Catherine zelf moeten doen. In deze even realistische als betoverende fabel leer je de wilde natuur, de pijn van verlies en de kracht van doorzettingsvermogen, vriendschap en gehechtheid op een nieuwe wijze kennen.

‘Catherine Raven heeft iets unieks bereikt in de literatuur over natuur: oprechte liefde voor de wildernis binnen de kaders van wetenschappelijke observatie. Een unieke vertelstem.’ – Andrei Codrescu ‘Een diep en origineel boek over een vrouw en een vos. Als Thoreau De kleine prins had gelezen, dan had hij Vos & ik geschreven.’ – Yann Martel, auteur van Het leven van Pi

GEBONDEN MET STOFOMSLAG 320 BLZ. CA. € 24,99 E-BOOK CA. € 13,99 FORMAAT 13,5 X 21 CM OMSLAG MOKER ONTWERP

OORSPRONKELIJKE TITEL FOX & I (SPIEGEL & GRAU) VERTALING HENNY CORVER

ISBN 978 90 450 4391 3 NUR 410/320/922 VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2021

35


BEDREIGDE

DE EERSTE NATUURBESCHERMERS EN HUN ONSCHATBARE ERFENIS

Foto: © Darcy Hunter

DIEREN

MICHELLE NIJHUIS is een Ame­ rikaans wetenschapsjournalist en schrijft over natuurbehoud en klimaatverandering voor onder meer The Atlantic, National Geographic en het New York Times Magazine.

• Voor de lezers van Andrea Wulfs De uitvinder van de natuur

PAPERBACK 368 BLZ. CA. € 27,50 E-BOOK CA. € 14,99 FORMAAT 13,5 X 21 CM 36

OORSPRONKELIJKE TITEL BELOVED BEASTS (W.W. NORTON) VERTALING HANNEKE BOS

OMSLAG JAN VAN ZOMEREN ISBN 978 90 450 4467 5 NUR 410/907 VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2021

Al aan het einde van de negentiende eeuw werd duidelijk dat onze snel industrialiserende samenleving een desastreuze invloed heeft op de leefomgeving van dieren en planten. De slachtingen onder bizons, de internationale jacht op vogels voor hun veren en de wereldwijde ontbossing leidden destijds tot de geboorte van de eerste natuurbeschermingsorganisaties. In Bedreigde dieren volgt wetenschapsjournalist Michelle Nijhuis de geschiedenis van deze natuurbewegingen: van de inspanningen om soorten zoals de zwarte neushoorn en Amerikaanse zeearend te redden tot de wereldwijde inzet om het leven op grotere schaal te verdedigen. Ze laat zien hoe belangrijk de rol is geweest van activisten als Aldo Leopold, Rachel Carson en WWF­oprichter Julian Huxley, maar ook van de minder bekenden in de geschiedenis van het natuurbehoud. Michelle Nijhuis laat in Bedreigde dieren overtuigend zien hoe de inspanningen en het idealisme van een enkeling kunnen leiden tot grote en invloedrijke natuurbeschermingsorganisaties – en die zijn vandaag de dag misschien wel noodzakelijker dan ooit.

‘Een verrukkelijk boek. Nijhuis’ nauwkeurige onderzoek zal natuurliefhebbers en -beschermers gegarandeerd bekoren.’ – Publishers Weekly 37


Foto: © Dieter Rielk

Seks is geweldig. In theorie tenminste. Maar als het om de praktijk gaat, blijft het meestal in nevelen gehuld. Ondanks alle informatie lijkt seks steeds maar één ding te zijn in deze eeuw: een probleem. Past de menselijke instinctieve aard gewoon niet meer in onze moderne wereld? Seks is niet de belichaming van onze dierlijke aard. Elke poging om het dier in ons te temmen of het middels een seksuele revolutie te bevrijden schiet onvermijdelijk haar doel voorbij. Bettina Stangneth stelt de heel simpele vraag wat seks eigenlijk is. Haar filosofische benadering helpt ons anders naar seksualiteit te kijken. Volgens Stangneth vergt het moed om positief over seks te spreken. Er is een Hooglied van hartstochtelijke liefde voor nodig.

BETTINA STANGNETH (1966) studeerde filosofie in Hamburg en promoveerde op een proef­ schrift over Immanuel Kant en het radicale kwaad. Ze werd wereldberoemd met haar boek Eichmann in Argentinië, dat werd bekroond met de NDR Kultur Sachbuchpreis. Van haar

‘Stangneth doet wat je van een filosofe verwacht: ze overdenkt de zaak grondig, in zeer begrijpelijke taal en niet gespeend van humor, zodat het makkelijk en plezierig is om met haar mee te denken.’ – Frankfurter Allgemeine Zeitung ‘Iedereen die droomt van (meer) seksuele bevrijding kan aan dit slimme boek zijn gedachten scherpen. Een studiereis naar het orgasme.’ – Die Zeit

verschenen eerder Het kwade denken en Leugens lezen.

• De scherpste denker van Duitsland over het onderwerp waar we het zachtst over spreken PAPERBACK 288 BLZ. CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 14.99 FORMAAT 13,5 X 21 CM

38

OMSLAG ZENO OORSPRONKELIJKE TITEL SEXKULTUR (ROWOHLT VERLAG)

VeRTALING cHARLoTTe VAN RooDeN ISBN 978 90 450 4459 0 NUR 730/865 VERSCHIJNT IN JUNI 2021 39


CHRISTIEN BRINKGREVE

De architect van de menselijke maat

De ruimte van Herman Hertzberger

Foto: © Peter Smith

EEN PORTRET

CHRISTIEN BRINKGREVE (1949) schrijft op heldere en trefzekere wijze over mensen en plaatst hun ervaringen in de context van de tijd waarin ze leven. Naast essays en columns

Herman Hertzberger is een van de belangrijkste Nederlandse architecten. Tot zijn bekendste gebouwen behoren Vredenburg, Centraal Beheer, het Chassé Theater, het Ministerie van Sociale Zaken en zijn scholen. Maar niet alleen zijn werk is toonaangevend, ook zijn visie is van groot belang, juist ook voor deze tijd. Hij richt zich op wat mensen nodig hebben: naast geborgenheid ook uitzicht, naast een eigen plek ook het gevoel deel uit te maken van een groter geheel. Hij wil als architect de ruimtelijke condities scheppen voor samenleven, en daarin is zijn manier van kijken en denken verwant aan de sociologie, het vak van schrijfster Christien Brinkgreve. In De ruimte van Herman Hertzberger schetst Brinkgreve een portret van Hertzberger, ze gaat in op zijn visie en werk als architect, zijn achtergrond, de buurt waarin hij opgroeide, de personen die hem gevormd en gevoed hebben. De ruimte van Herman Hertzberger is een ontmoeting tussen de architectuur en de sociologie, en tussen mensen die elkaar al ruim een halve eeuw kennen en tien jaar geleden opnieuw in gesprek raakten.

schreef ze onder meer De vrouw en het badwater, Van huis uit, Het verlangen naar gezag en Het raadsel van goed en kwaad.

PAPERBACK 256 BLZ. GEÏLLUSTREERD CA. € 24,99 E-BOOK CA. € 14,99 FORMAAT 17 X 22 CM 40

OMSLAG ELIANE BEYER/JOSEPH PLATEAU

Over Het raadsel van goed en kwaad: ‘Een moedig boek. Omdat de auteur zich bevrijdt van het jargon van de sociologie en in een persoonlijke taal schrijft.’ – nrc Handelsblad

ISBN 978 90 450 3969 5 NUR 648/641 VERSCHIJNT IN MEI 2021

41


Foto: © Andrew McKay

Een monnik, de oorsprong van het leven en de grandioze eenvoud van het heelal

JOHNJOE MCFADDEN is pro­ fessor quantumbiologie aan de universiteit van Surrey. Hij heeft diverse populairwetenschappe­ lijke werken op zijn naam staan, waaronder Hoe leven ontstaat, samen met Jim Al­Khalili.

• Wetenschapsgeschiedenis voor de lezers van Bill Bryson PAPERBACK 464 BLZ. GEÏLLUSTREERD CA. € 29,99 E-BOOK CA. € 14,99 FORMAAT 15 X 23 CM 42

OMSLAG ROALD TRIEBELS OORSPRONKELIJKE TITEL LIFE IS SIMPLE (BASIC BOOKS)

VERTALING ROBERT VERNOOY ISBN 978 90 450 3351 8 NUR 910/600 VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2021

• Op het kruisvlak van big idea-biologie en sterrenkunde

Engeland, veertiende eeuw. Een franciscaner monnik, William van Ockham, gaat in tegen de dan heersende theologische opvatting en scheidt wetenschap van religie. Zijn nieuwe filosofische positie brengt hem in conflict met de paus en Ockham vlucht naar München. Ockhams scheermes (de these dat alle aannames die niet bijdragen aan het verklaren van een verschijnsel moeten worden weggelaten) is tegenwoordig een van de bekendste theoretische principes. Gek genoeg is de naamgever Ockham zelf minder bekend. Johnjoe McFadden richt met dit boek een monument op voor deze dwarse denker, die volgens hem als oervader van de moderne weten­ schapsbeoefening mag worden beschouwd. We volgen het scheer­ mes in de handen van Copernicus, Galilei, Newton, Darwin en Einstein. En passant verklaart McFadden de oorsprong en evolutie van ons heelal.

Over Hoe leven ontstaat: ‘Een zeldzaam verrassend boek, dat de leek zomaar écht nieuwe wetenschap laat zien, en en passant waarschijnlijk heel wat biologen gaat wakker schudden.’ – de Volkskrant ‘Fascinerend boek.’ – Trouw 43


‘De taal van Olivia Laing is wonderschoon, haar toon ontwikkeld en intiem.’ – Hilary Mantel

OLIVIA LAING (1977) is schrijver van een roman, Crudo, en vier veelgeprezen non-fictieboeken, Naar de rivier, Het uitstapje naar Echo Spring, Funny Weather en De eenzame stad, dat in 17 talen verscheen en wereldwijd meer dan 100.000 exemplaren verkocht. Ze publiceert over kunst en cultuur in onder meer The Guardian en The New York Times. Ieder een lichaam is haar eerste boek bij Atlas Contact.

Ons lichaam is een bron van plezier en van pijn, het is zowel kwets­ baar als krachtig. Dat we een lichaam hebben is vanzelfsprekend en tegelijk kun je het gevoel hebben erin opgesloten te zitten, het is complex en soms problematisch. Geweld, macht, ziekte, seksualiteit, racisme oefenen hun invloed uit op lichamen en stellen ons op de proef. In Ieder een lichaam onderzoekt Olivia Laing wat het betekent om een lichaam te hebben, aan de hand van haar eigen ervaringen en de levens en het denken van belangrijke, fascinerende en ge­ compliceerde personen uit de twintigste eeuw, van de in ongenade gevallen psychoanalyticus Wilhelm Reich tot Nina Simone, Andrea Dworkin, Sigmund Freud, Susan Sontag en Malcolm X. Ieder een lichaam is een volmaakt oorspronkelijke reflectie op vrijheid en lichamelijkheid van een schrijver met een onafhankelijke geest, oog voor complexiteit en een glasheldere pen. Ook in een technolo­ giserend en digitaliserend tijdperk als het onze blijft het lichaam een bron van kracht en verzet die de wereld kan veranderen.

PAPERBACK 304 BLZ. CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 14,99 FORMAAT 15 X 23 CM 44

OMSLAG MARINKA REUTEN OORSPRONKELIJKE TITEL EVERYBODY (PICADOR)

VERTALING HENNY CORVER ISBN 978 90 450 4480 4 NUR 730/735 VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2021

Foto: © Sophie Davidson

• Ieder een lichaam is door The Times, The Standard en Lithub uitgeroepen tot ‘een van de boeken om het meest naar uit te kijken in 2021’.

‘Met een even persoonlijke als onderzoekende blik analyseert Olivia Laing haar onderwerpen; kunst, literatuur en het leven van de makers. Ze pendelt steeds tussen privé en politiek, en tussen binnenwereld en buitenwereld. Zo maakt ze op wonderschone manier voelbaar dat kunst niet losstaat van “het leven” maar diepe verbinding zoekt met onze emoties en ervaringen. Olivia Laing is een van de origineelste schrijvers van deze tijd.’ – Wieteke van Zeil 45


Kelli van der Waals

Samenlevingsdiagnostica Van der Waals legt de vinger op de zere plekken van onze tijd

KOUD WATER Hoe te leven in het digitale tijdperk

KELLI VAN DER WAALS (1984)

Kelli van der Waals schrijft al jaren over de invloed van technologie en digitalisering op onze levens. ‘Een ware samenlevingsdiagnostica’ wordt ze genoemd, vanwege haar vermogen om deze veranderende, wonderlijke tijd te duiden en te ontrafelen. In Koud water kijkt ze naar zichzelf, naar haar medemens en hoe die vorm krijgt in de populaire cultuur – van koudwaterzwemmers en woonminimalisten tot Swapfietsers en Jennifer Aniston. Ze ziet hoe we lijf, omgeving en voorkomen optimaliseren als wapen tegen een onzekere wereld. Hoe vrouwen proberen meisjes te blijven, en wat de on demand­ economie doet met ons verantwoordelijkheidsgevoel. Hoe sociale technologie ons bijeenbrengt én uit elkaar drijft, ons tegelijk een breder en verknipter beeld van de wereld (en van onszelf) geeft. Dat we maar mondjesmaat erkennen dat de wereld die ons ooit was voorgehouden er niet van is gekomen. Een winner takes all­wereld is bepaald geen ideaal, maar wie niet meedoet is sowieso een verliezer. Hoe te leven in dit digitale tijdperk?

is journalist en schrijft voor Vrij Nederland, de Volkskrant en Trouw. Ze werd bekroond met een Mercur Award voor Beste Reportage van 2018. In 2020 verscheen haar debuut Picture perfect. Het publieke leven van de smartphone-generatie. In Koud water zijn haar analyses en

Over Picture perfect: ‘Een herkenbaar, tijdloos portret van wat het betekent om dertien, veertien jaar te zijn.’ – De Groene Amsterdammer ‘Van der Waals volgde 25 pubers en tekende op hoe hun online wereld met hun offline levens verweven is. Haar boek is een schat van informatie.’ – nrc Handelsblad

Foto: © Annelie Bruijn

bespiegelingen bijeengebracht.

PAPERBACK 188 BLZ. CA. € 19,99 E-BOOK CA. € 12,99 46

FORMAAT 12,5 X 18 CM OMSLAG MOKER ONTWERP

ISBN 978 90 450 4455 2 NUR 736/735 VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2021

• Voor fans van Netflixdocumentaires als The Social Network en lezers van The New Yorker, Jia Tolentino en Maxim Februari

47


MIDPRICE

MIDPRICE

JEROEN BROUWERS De laatste deur

JEROEN BROUWERS Kroniek van een karakter

ZELFMOORD IN DE NEDERLANDSTALIGE LETTEREN

EEN MAGISTRAAL ZELFPORTRET IN BRIEVEN

Liefde-literatuur-dood is de thematische drie-eenheid binnen het oeuvre van Jeroen Brouwers. Zijn fascinatie voor zelfmoord dateert van het begin van de jaren zeventig, toen een vriendin zich het leven had benomen. Brouwers’ wens om het zelfmoordraadsel te begrijpen resulteerde in het inmiddels legendarische boek De laatste deur. Dit is de ingrijpend herziene en zeer uitgebreide editie van het dertig jaar geleden verschenen werk, dat handelt over de zelfverkozen dood van Nederlandstalige schrijvers. Vanuit gevoelens van mededogen, begrip en solidariteit met hen die in het verleden en de meer recente tijd de hand aan zichzelf sloegen, poogt Brouwers aan de hand van hun literaire werk een mogelijke verklaring te vinden voor hun ultieme daad. Brouwers karakteriseert op integere en invoelende wijze uiteenlopende figuren als François Haverschmidt, Menno ter Braak, Halbo Kool, Jan Emmens, Jan Arends, Dirk de Witte, Jan Emiel Daele, Jotie T’Hooft en tal van anderen. Deze nieuwe editie bevat ook levensgeschiedenissen van overledenen in de laatste jaren: Anil Ramdas, Nanne Tepper, Joost Zwagerman, Wim Brands en Naima El Bezaz.

In 1987 publiceerde Jeroen Brouwers twee kloeke delen met brieven: Kroniek van een karakter. De beide boeken telden samen ruim 800 bladzijden. Van deze magistrale brievenboeken verscheen in 1992 een eendelige uitgave met een selectie van iets minder dan 400 pagina’s. Kroniek van een karakter, in de woorden van Jeroen Brouwers zelf ‘een ongeretoucheerd zelfportret’, is een van de vele hoogtepunten in Brouwers’ rijke oeuvre. Volkomen terecht dus dat er bijna 35 jaar na de verschijning van de eerste uitgave weer een nieuwe editie van deze selectie in de boekhandels ligt.

‘Iedereen zal erkennen dat Kroniek van een karakter leest als een roman (en misschien moet je het op de eerste plaats ook zo lezen) en er zijn buitengewoon geestige passages in, die je doen schateren, zelfs als er een diepe laag melancholie onder ligt.’ – De Standaard JEROEN BROUWERS (1940) is de grootmeester van de Nederlandstalige letteren. Hij schreef een imposant

‘Brouwers heeft zijn toch al monumentale boek van 1983 laten uitgroeien tot een ware schatkamer aan verhalen en gegevens over zelfmoord.’ ★ ★ ★ ★ ★ – de Volkskrant ‘Met zijn herziene De laatste deur zet Jeroen Brouwers een kroon op zijn essayistisch werk.’ – De Morgen

oeuvre bij elkaar dat romans, verhalen, essays, brieven en polemieken omvat. In 1992 werd hij opgenomen in de Orde van de Vlaamse Leeuw en sinds 1993 is hij Ridder in de

‘Een zelfportret dat zich nooit verliest in al te persoonlijke details en dat aan één stuk door de aandacht afdwingt.’ – nrc Handelsblad ‘Kroniek van een karakter is kostelijke lectuur. Brouwers is een man van uitgesproken meningen, die geen blad voor de mond neemt. Hij heeft zich met hart en ziel aan de literatuur uitgeleverd; die hartstocht vormt zijn grote kracht, evenals zijn stilistisch vermogen.’ – Leeuwarder Courant

Belgische Kroonorde. In 1993 kreeg hij voor zijn hele oeuvre de Constantijn Huygens-prijs. In 2018 werd aan Brouwers door de Radboud Universiteit Nijmegen een eredoctoraat toegekend.

PAPERBACK 758 BLZ. CA. € 25,00 E-BOOK CA. € 12,99 48

FORMAAT 15 X 23 CM OMSLAG ROALD TRIEBELS

ISBN 978 90 450 4471 2 NUR 323 VERSCHIJNT IN OKTOBER 2021

PAPERBACK 400 BLZ. CA. € 21,99 E-BOOK CA. € 12,99

FORMAAT 13,5 X 21 CM OMSLAG ROALD TRIEBELS

ISBN 978 90 450 0419 8 NUR 301 VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2021 49


TWEE NIEUWE MONOGRAFIEËN

IN DE SUCCESVOLLE VOGELSERIE

TON EGGENHUIZEN

GERARD OUWENEEL

De knobbelzwaan is geen vogel waar de fanatieke vogelaar opgewonden van raakt. Veel vogelaars vinden het maar een suf parkbeest. Zelfs Linnaeus meende dat de knobbelzwaan niks anders was dan de tamme tegenhanger van de wilde zwaan. Anders dan de soortenjager genieten de meeste gewone vogelliefhebbers doorgaans wél van de knobbelzwaan en dichten het dier zelfs allerlei mooie eigenschappen toe. Zo staat de knobbelzwaan symbool voor trouw en liefde. De Almeerse stadsecoloog Ton Eggenhuizen is ook een liefhebber, maar dan een professionele. In zijn monografie laat Eggenhuizen zien dat knobbelzwanen juist in de stedelijke omgeving goed in staat zijn hun natuurlijke gedrag te vertonen; de vogels handhaven zich prima in de menselijke omgeving, storen zich weinig aan ons. De knobbelzwaan is niet alleen een rijke monografie over een van onze sierlijkste vogels, het is ook een hartstochtelijk pleidooi voor het waarderen van de stadsnatuur.

Van alle in Nederland voorkomende eenden is de wilde eend de bekendste en talrijkste. Zo bekend zelfs dat je bijna zou vergeten hoe mooi het mannetje is: zijn kop flonkerend groen met daaronder een gedistingeerd wit halsringetje. Zijn bovendelen bruingrijs, zijn onderdelen lichtgrijs, zijn staart wit met zwarte dekveren. En vergeet dat lefgozerige staartkrulletje niet, waaraan je ziet dat hij niet zomaar een eend is, maar een eend van de wereld. Letterlijk, want zijn verspreidingsgebied is groot. Mede dankzij de mens, die de wilde eend zelfs meenam naar Australië en NieuwZeeland. En dat terwijl zijn oorspronkelijke broedgebied al het gehele noordelijke halfrond bestreek. Het moge duidelijk zijn: in dat enorme verspreidingsgebied voelt de wilde eend zich vrijwel overal thuis. Ook bij de keuze van zijn voedsel is hij niet kieskeurig: hij eet zaden, waterplanten, gewassen, ongewervelde waterdieren en soms zelfs amfibieën en visjes. Geen gewone eend dus, zoals Gerard Ouweneel, de nestor onder de Nederlandse vogelaars, met kundige pen laat zien in de monografie De wilde eend.

De knobbelzwaan

De wilde eend

TON EGGENHUIZEN (1960)

GERARD OUWENEEL (1937)

groeide op in Amsterdam-

is een vogelkenner annex

Osdorp, maar woont al sinds

vogelbescher­mer, reisleider,

1989 in Almere, waar hij

columnist en publicist. Hij

tegenwoordig stadsecoloog

schreef honderden arti­kelen

is. Daarnaast is hij trekteller

over vogels. Vijftien jaar lang

en houdt hij zich ook in zijn

maakte hij deel uit van het

vrije tijd met de natuur bezig

redactieteam van Vogels,

als vogelringer van roofvogels,

het tijdschrift van Vogel­-

zangvogels en natuurlijk

be­scherming.

knobbelzwanen.

INTEGRAALBAND 288 BLZ. GEÏLLUSTREERD CA. € 24,99 E-BOOK CA. € 14,99 50

FORMAAT 14 X 21 CM OMSLAG MELLE HAMMER

ISBN 978 90 450 3725 7 NUR 435 VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2021

INTEGRAALBAND 208 BLZ. CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 14,99

FORMAAT 14 X 21 CM OMSLAG MELLE HAMMER

ISBN 978 90 450 4465 1 NUR 435 VERSCHIJNT IN JUNI 2021 51


Foto: © Auteur

KRISTOFFER HATTELAND

De relatie tussen varkens en mensen zit vol tegenstrijdigheden. Varkens worden al eeuwen geassocieerd met viezigheid, maar zijn ondertussen wel de meest gegeten diersoort ter wereld. Ze zijn genetisch nauw verwant aan de mens, maar worden vetgemest in mensonterende omstandigheden. Hoe kan dat? En wat zegt dat over ons? Om het dier dat achter zijn supermarktkarbonaadje schuilgaat te leren kennen, meldde Kristoffer Hatteland Endresen zich aan bij een varkenshouderij. Daar doorgrondde hij niet alleen een megalomaan en industrieel productieproces. Bovenal ontdekte hij wat een mooie, slimme en veelzijdige dieren varkens zijn – en wat voor belangrijke rol ze spelen in ons leven. In Het varken verkent Hatteland Endresen de vele facetten van dit bijzondere dier. Springend van de biologie naar de archeologie, en van de filosofie naar de medische wetenschappen laat hij zien waarom varkens méér zijn dan een stuk vlees: waarom het het waard is ze eens in de ogen te kijken.

ENDRESEN (1983) groeide op in het Noorse Jæren, een streek waar meer varkens dan mensen leven. Hij is werkzaam als journalist en historicus. Het varken is zijn eerste boek.

‘Hatteland Endresen behandelt werkelijk elk denkbaar aspect van onze relatie met varkens door de eeuwen heen – en laat zien hoe belangrijk het dier voor ons geweest is.’ – Paula Stevens, vertaler Noors

• Een unieke kijk op de vleesindustrie • Van ‘onrein’ tot culinair hoogstandje, van zinnebeeld van de duivel tot medisch proefdier: het varken is het allemaal • Verschijnt ook in het Engels, Russisch en Duits PAPERBACK 288 BLZ. CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 12,99 FORMAAT 13,5 X 21 CM 52

OMSLAG ZENO OORSPRONKELIJKE TITEL LITT SOM OSS. EN FORTELLING OM GRISEN (SPARTACUS)

VERTALING MAUD JENJE ISBN 978 90 450 4451 4 NUR 922/320 VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2021 53


E E, RD IE E W IT U SE ED IE LI E N UA N CT ZIE EA ER H

G

EN

Geschiedenis van de Grote Prijs op Zandvoort zoals alleen Koen Vergeer die kan vertellen

Foto: © Fjodor Buis

Met Max Verstappen op jacht naar de wereldtitel keert de Formule 1 terug naar het circuit van Zandvoort. Een plek met een roemrucht autosportverleden. Helden als Fangio, Stewart, Lauda en Senna – allemaal scheurden ze door de duinen. In Zandvoort. Een kleine geschiedenis van de Grote Prijs van Nederland vertelt Koen Vergeer het verhaal van het Zandvoortse circuit en hoe de Formule 1 en het hele circus eromheen veranderden. Hij vertelt je over coureurs in de straten van een gezellige badplaats, over Tarzanbocht en Scheivlak, vuurzeeën, over epische duels en onvergetelijke triomfen. Zandvoort laat je voelen waarom het zindert wanneer in september 2021 de ultieme raceklasse opnieuw door de duinen raast.

KOEN VERGEER (1962) is schrij­ ver (o.a. voor het tijdschrift Formule 1) en raceliefhebber. Eerder verschenen ook Le Mans, Pole Position en MaxMania (6500 exx. verkocht). Zijn De Formule 1-fanaat geldt als een klassieker in de raceliteratuur. In 2020 verscheen Kalff, over het leven

Over MaxMania: ‘Geschreven alsof het een misdaadroman is.’ – Auto Review ‘Vergeers schrijfstijl is jongensachtig spannend en moedigt je aan het boek tot de laatste punt in één ruk uit te lezen.’ – Autovisie ‘Koen Vergeer, de enige man in Nederland die literatuur en autosport in één boek kan verenigen.’ – Rob Kamphues

van Allard Kalff.

• Op 5 september 2021 keert de Formule 1 weer terug naar Zandvoort • Overzicht van historische races • Analyse van het parcours

PAPERBACK 160 BLZ. GEÏLLUSTREERD CA. € 15,00 E-BOOK CA. € 9,99 54

FORMAAT 12,5 X 20 CM OMSLAG STUDIO JAN DE BOER

ISBN 978 90 450 4461 3 NUR 480 VERSCHIJNT IN JUNI 2021 55


LOUIS STILLER

De Schrijfbibliotheek presenteert een nieuwe reeks in een nieuw jasje

Plot BEDENK HET VERHAAL ACHTER JE VERHAAL

Nog aan te bieden:

Meer dan een miljoen Nederlanders willen een boek schrijven. Ruim veertig delen lang biedt de Schrijfbibliotheek aspiranten en gevorderde schrijvers ideeën, inzichten en praktische hulp bij het creatief schrijfproces. Louis Stiller, grondlegger van de Schrijfbibliotheek, biedt in zes nieuwe delen verdere verdieping door zich te richten op de gereedschappen van de schrijver: plot, tijd, ruimte, personage, scènes en show­don’t­tell. Het eerste deel, Plot, belooft precies zijn titel waar te maken: wat is een plot, wat betekent het voor het schrijfproces, voor de personages, het perspectief en de scène­opbouw, en hoe kom ik van plotten naar schrijven? Na Plot zullen Ruimte, Tijd en vervolgens Show, don’t tell, Schrijven in scènes en Dialogen (met Don Duyns) volgen.. September 2021 start bovendien de podcastreeks Write On!, waarin Louis Stiller samen met ‘Lettervrouw’ Maaike Molhuysen schrijvers, redacteuren en diverse verhalenmakers interviewt over de technische aspecten van het schrijverschap.

• Vanaf september 2021 de podcastserie Write On! i.s.m. Schrijven Online • Plot is het eerste deel van zes praktische nieuwe delen binnen de Schrijfbibliotheek

LOUIS STILLER (1959) was jarenlang schrijfdocent aan de Schrijvers­ vakscholen van Amsterdam en Groningen, hoofdredacteur van Schrijven Magazine en de Schrijfbibliotheek van Atlas Contact en PAPERBACK 128 BLZ. CA. € 14,99 E-BOOK CA. € 9,99 56

FORMAAT 14 X 20 CM OMSLAG VERA POST

ISBN 978 90 457 0622 1 NUR 624 VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2021

bedenker van Schrijven Online. Hij is auteur van zo’n dertig boeken en won prijzen voor essays, non-fictie en journalistiek. 57


58

59


ROB BIJLSMA

MAR OOMEN

Mijn roofvogels

Missievaders EEN FAMILIEGESCHIEDENIS VAN KATHOLIEKE WERELDVERBETERAARS

Al meer dan veertig jaar klimt Rob Bijlsma in boomtoppen om roofvogels te bestuderen. Hij begon daarmee in de late jaren zestig, tijdens het diepste dieptepunt voor roofvogels in een grondig vergiftigde wereld. Nu zijn ze alomtegenwoordig, zelfs tot in hartje stad. Hoe valt dat te rijmen met de afname van belangrijke prooisoorten en met landschappelijke veran­ deringen van ongekende omvang? Rob Bijlsma ziet patronen en begrijpt wat er aan de hand is, op grond van geduldige observaties en metingen. Bij hem wordt de roofvogel een individu dat dagelijks beslissingen neemt. Mijn roofvogels is het verslag van een gepassioneerde zoektocht naar de leefwereld van roofvogels, geschraagd met terzijdes, langlopend onderzoek in binnen- en buitenland, jeugdige overmoed en ongevraagde meningen.

‘Je zou Bijlsma veel etiketten kunnen opplakken: ornitholoog, roofvogel­ deskundige, natuuronderzoeker of excentriekeling, maar bovenal is hij een dwarse onderzoeker die graag tekeergaat tegen loze praatjes.’ – Het Financieele Dagblad

Mar Oomen

MISSIEVADERS EEN FAMILIEGESCHIEDENIS VAN KATHOLIEKE WERELDVERBETERAARS ‘Invoelend beschrijft Oomen de levenspaden van haar grootouders en ouders, en de veranderende wereld waarin zij opereerden.’’ ●●●● — NRC HANDELSBLAD

• Shortlist Libris Geschiedenis Prijs

‘Wie via Bijlsma’s blik over vogels in hun natuurlijke omgeving heeft gelezen, popelt van verlangen zelf de natuur in te trekken. Hij is een erudiete leermeester in het buitengebied.’ – nrc Handelsblad

In Missievaders biedt Mar Oomen een bijzonder perspectief op een onderbelichte bladzijde uit de koloniale geschiedenis: de hoogtijdagen van de katholieke missie. In 1933 stapte de grootvader van Oomen met zijn gezin op een boot vol missionarissen en missiezusters naar Nederlands-Indië. Hij was een van de velen die eropuit gingen met de intentie de wereld te verbeteren. Vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog leverde Nederland verhoudings­ gewijs de meeste missionarissen ter wereld. Behalve kerken en scholen bouwden ze ziekenhuizen en zorgden ze voor zieken en gewonden. Oomens vader, tropenarts, vloog in 1958 met vrouw en kind in een vliegtuig vol religieuzen naar Tanzania om daar hetzelfde te doen. Toen zij zich in de jaren zestig weer in Nederland vestigden, was alles anders. ‘Missie’ was een beladen begrip geworden. Oomens familiegeschiedenis vertelt het verhaal van mensen die met de beste bedoelingen de wereld in trokken maar ingehaald werden door de geschiedenis.

‘Wat Missievaders zo goed maakt, is dat Oomen niet alleen invoelend en goed gedocumenteerd de levenspaden van haar grootouders en ouders beschrijft, maar ook een helder en overtuigend beeld schetst van de veranderende wereld waarin zij opereerden.’ • • • • – nrc Handelsblad

‘Haarscherpe waarnemingen van een roofvogelaar.’ – Bionieuws PAPERBACK 416 BLZ. CA. € 17,99 E-BOOK CA. € 9,99 60

FORMAAT 15 X 23 CM OMSLAG NANJA TOEBAK

ISBN 978 90 467 0777 7 NUR 435 VERSCHIJNT IN JUNI 2021

PAPERBACK 320 BLZ. CA. € 17,99 E-BOOK CA. € 12,99

FORMAAT 13,5 X 21 CM OMSLAG NANJA TOEBAK

ISBN 978 90 467 0778 4 NUR 680 VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2021 61


PAUL THEROUX

GERRIT JAN ZWIER

VIER SEIZOENEN OP TWEEBAANSWEGEN

INSPIRERENDE REIZEN DOOR SCANDINAVIË

Het diepe Zuiden

Noordwaarts

Het diepe Zuiden van Paul Theroux gaat over het Zuiden van de Verenigde Staten, een gebied met twee gezichten: er wonen de vriendelijkste en meest gastvrije mensen van Amerika. Men hecht er het meest aan traditie, er wordt hard gewerkt, en met succes. Maar racisme ligt hier vaak nog aan de oppervlakte en het contrast tussen arm en rijk is groter dan in de rest van het land. De band met het land is intens: ondanks natuurgeweld – overstromingen, orkanen, met als recent dieptepunt Katrina – wil ieder die het ontvlucht, niets liever dan terugkeren. Het Zuiden ziet zichzelf graag als het échte Amerika, en dat heeft het hard te verduren gekregen. Dit is het gebied dat Paul Theroux ontdekt in Het diepe Zuiden, en hij reist erdoorheen als was het een vreemd land: ‘De hoofdweg verlaten, de musea overslaan, op zoek naar de menselijke architectuur.’ Dus gaat hij naar de kerk, naar een wapenshow, langs boerderijen die nog steeds ‘plantages’ worden genoemd; hij gaat naar het hart van de zuidelijke geschiedenis. Op zoek naar het geheim van dit gebied.

Als gesjeesde student mocht Gerrit Jan Zwier graag vertellen dat hij aan een Grand Tour naar het hoge noorden wilde beginnen. De lezer die ook meer aangetrokken wordt door fjorden, wouden en toendra’s dan door de kunstschatten en het zoete leven in zonniger oorden, heeft met Noordwaarts feilloos het goede boek uitgekozen. Zwier lijdt al een leven lang aan het ‘noordelijk gevoel’, een wat onduidelijk sentiment, dat met een verlangen naar ruimte en eenzaamheid heeft te maken. In deze bundel wordt het noordelijke gebied in alle uithoeken verkend. Maar ook de boeken, muziek en schilderijen van Scandinavische kunstenaars die door het landschap geïnspireerd werden komen aan bod.

‘Zwier is een begenadigd verteller.’ – nrc Handelsblad ‘Klassieke reisboekenliteratuur.’ – Trouw

• Bevat de bundels Altijd Lapland, Altijd Noorwegen & Er gaat niets boven Zweden

‘Het diepe Zuiden is typisch Theroux: ernstig en vlijmscherp.’ ★ ★ ★ ★ – ad Magazine

PAPERBACK 528 BLZ. CA. € 21,99 E-BOOK CA. € 9,99 FORMAAT 15 X 23 CM 62

OMSLAG NANJA TOEBAK OORSPRONKELIJKE TITEL DEEP SOUTH (PENGUIN)

VERTALING MIEBETH VAN HORN ISBN 978 90 467 0776 0 NUR 508 VERSCHIJNT IN JULI 2021

PAPERBACK 656 BLZ. CA. € 17,99 E-BOOK CA. 14,99

FORMAAT 13,5 X 21 CM OMSLAG NANJA TOEBAK

ISBN 978 90 467 0779 1 NUR 508 VERSCHIJNT IN JUNI 2021 63


VERSCHIJNINGSKALENDER MEI Christien Brinkgreve De ruimte van Herman Hertzberger Michael Cox Omschakeling Caspar Janssen Het bijenbalkon Geert Mak et al. Verleden van Nederland Maggie Nelson Bluets Joyce Sylvester Bent ú de burgemeester?

Jaap Seidell & Jutka Halberstadt Andere kost

Koen Vergeer Zandvoort Gerrit Jan Zwier Noordwaarts (Olympus)

Prinsengracht 911­915 1017 KD Amsterdam t +31 (0)20 524 98 00

Ton Eggenhuizen De knobbelzwaan

JULI Annegreet van Bergen Gouden jaren Scheurkalender 2022

Olivia Laing Ieder een lichaam

Rob Bijlsma Kerken van goud, dominees van hout

Steven Pinker Rationaliteit

Rob Bijlsma Mijn roofvogels (Olympus)

Paul Theroux Het diepe Zuiden (Olympus)

Sheera Frenkel & Cecilia Kang Een smerige waarheid

AUGUSTUS

Jürgen Osterhammel De metamorfose van de wereld

Merel Leeman De Keien

Gerard Ouweneel De wilde eend

Mar Oomen Missievaders (Olympus)

Li An Phoa & Maarten van der Schaaf Drinkbare rivieren

Catherine Raven Vos & ik

Dave Goulson Stille aarde

Louis Stiller Plot

Postbus 13 1000 AA Amsterdam

Ian Buruma Na de moord in Amsterdam

Kristoffer Hatteland Endresen Het varken

JUNI

64

NEDERLAND

Jeroen Brouwers Kroniek van een karakter (midprice)

Bettina Stangneth Sekscultuur

Romke van de Kaa & Paul Geerts Tuinscheurkalender 2022

Annemarie Postma Samen sterk

SEPTEMBER

Johnjoe McFadden Leven is eenvoudig

Accountmanager Oda Ritsema van Eck m 06 14 36 27 40 oritsemavaneck@ atlascontact.nl

Accountmanager Publiciteit Joyce in ’t Zandt Marjet Knake m 06 29 56 52 66 t 020 524 98 23 jintzandt@atlascontact.nl mknake@atlascontact.nl

Hoofd verkoop binnendienst Thea Bon t 020 524 98 02 tbon@atlascontact.nl

Publiciteit Marketing Yvette Cramer Karlijn Theeven t 020 524 98 26 t 020 524 98 33 ycramer@atlascontact.nl ktheeven@atlascontact.nl

VBK BELGIË

Michelle Nijhuis Bedreigde dieren

Katwilgweg 2 2050 Antwerpen

t +32 (0)3 355 28 30 f +32 (0)3 355 28 40

Mirjam Pool Leefgeld Fokke Obbema Een zinvol leven Margot Vanderstraeten Minjan Kelli van der Waals Koud water

OKTOBER Jeroen Brouwers De laatste deur (midprice) Luc Panhuysen Het monsterschip

‘ZAKARIA HEEFT EEN

Directeur

Verkoop binnendienst

Verkoop

Vé Bobelyn

Hans Tubbax

Kim Hellemans

t 03 355 28 32

t 03 355 28 42

t 03 355 28 39

m 04 95 58 97 68

verkoop@vbku.be

m 04 94 52 35 60 khellemans@vbku.be

vbobelyn@vbku.be

INSPIREREND EN LEERZAAM BOEK GESCHREVEN OVER EEN BETERE WERELD NA DE PANDEMIE.’ – FD

Marketing en publiciteit

Verkoop binnendienst

Verkoop

Catherine Doolaege

Marianne Poupaert

Tom Van Den Corput

t 03 355 28 43

t 03 355 28 36

m 04 97 03 26 15

m 04 95 28 30 88

verkoop@vbku.be

tvandencorput@vbku.be

cdoolaege@vbku.be INFO@ATLASCONTACT.NL | WWW.ATLASCONTACT.NL FACEBOOK.COM/ ATLASCONTACT

TWITTER @ATLASCONTACT

INSTAGRAM @ATLASCONTACT

FACEBOOK.COM/ VBKBELGIE

Vanwege de vroegtijdige bekendmaking van titels in deze prospectus wordt voor de vermelde prijzen een voorbehoud gemaakt. Op offertes en leveringen zijn de Algemene voorwaarden van Atlas Contact BV, alsmede de wet op de Vaste Boekenprijs van toepassing. Toezending van Algemene voorwaarden geschiedt op aanvraag.

Lithografie Bert van der Horst, BFC

Vormgeving brochure Loudmouth


D

LESSEN DIALE R DE MON NG MENLEVI

MIE

t s con tac

FAREEDIA DE ZAKADR WEREL NA DE MIE PANDE

EN TIEN LESSMONDIALE VOOR DE VING SAMENLE

tac t atla s con

FAREEDIA DE ZAKADR WEREL NA DE IE

EN TIEN LESSMONDIALE VOOR DE VING SAMENLE

FAR DE ZAK WERE NA DE PAND