Page 1

‘pas wie een

boekenkamer inricht weet hoe klein, of hoe groot, het hoofd is’ - Bernard Dewulf, Alle dagen zomer 2019

olympus U I T G E V E R I J AT L A S C O N TAC T


AUTEURSNAAM TITEL

Bernard Dewulf Alle dagen

Bernard Dewulf

ALLE DAGEN ‘Dewulf slaagt erin het doodgewone zo op te schrijven dat het weer nieuw wordt.’ – TROUW

Als je een gezin krijgt, verandert alles, zo laat Bernard Dewulf zien in deze bundeling van Kleine dagen en Late dagen, twee even succesvol­ le als fijnzinnige boeken waarin hij beschrijft wat het vaderschap be­ tekent. Hij kijkt naar zijn dagelijkse omgeving: het huis, de kinderen, de vrouw, de tuin, het licht – een kleine wereld waarin soms grootse dingen gebeuren, ook al gebeurt er schijnbaar niets. In Kleine dagen zijn de kinderen klein, spelen ze nog buiten, in Late dagen zijn ze ouder en kiezen ze een eigen invulling van de dagen en de nachten. En dan maakt verwondering steeds vaker plaats voor de opvoeding. Soms is de vader toeschouwer en soms ligt hij wakker. Soms is het zomer, altijd weer wordt het herfst.

Dave Goulson

GEROEZEMOES IN HET GRAS ‘Wat een geweldige schrijver!’ – HANS DORRESTIJN

Over Kleine dagen:

Dave Goulson

‘Een fascinerende schildering van de evolutie van het samen­ leven in een gezin, met de allure van een getijdenboek met schitterende miniaturen.’ – Juryrapport Libris Literatuur Prijs 2010

Geroezemoes in het gras

‘Het ene literaire pareltje volgt op het andere.’ – De Morgen Over Late dagen: ‘Het is altijd Dewulfs kracht geweest: om met zijn schrijvers­ penseel naast grootse ook vooral kleine dingen te schilderen. Zijn bespiegelingen hult hij in mooie metaforen, de eerste zin al gutst binnen als een lepel schoonheid.’ – Cutting Edge ‘Boordevol vondsten die je even in verrukking brengen.’ – Trouw

Dave Goulson verlangt ernaar een stuk grond te bezitten dat hij naar believen kan beheren, alsof het zijn eigen natuurreservaat is. Zijn oog valt op een vervallen huis in het Franse dorp Epenède, in de Charente. Hij richt het zo in dat het een para­ dijs wordt voor alle insecten en kleine dieren die in en om het huis leven. In Geroezemoes in het gras leidt hij ons daar rond. Op hartverwarmen­de wijze vertelt hij hoe een doodskloppertje zijn part­ ner vindt, wat de rol van een gewone huisvlieg is, waarom vlinders stippen op hun vleugels hebben en hoe waterjuffers de liefde bedrijven. Goulson laat zien hoe prachtig de natuur in al haar verschij­ ningsvormen is, maar ook hoe kwetsbaar.

‘Een boek dat je vooral zin geeft om op een lome zomerdag in het gras te gaan liggen om naar het gezoem van insecten en het gekwetter van vogels te luisteren.’ ★★★★– paperback 368 blz. ca. € 17,50 formaat 12,5 x 20 cm isbn 978 90 467 0729 6 nur 320 verschijnt in juni 2019 2

Het Parool

paperback 304 blz. ca. € 17,50 formaat 13,5 x 21 cm isbn 978 90 467 0730 2 nur 922 verschijnt in augustus 2019

Daniel Goleman & Richard J. Davidson

MEDITATIE

DE BLIJVENDE EFFECTEN OP LICHAAM, GEEST EN HERSENEN ‘Een even aansprekend als relativerend betoog over de nieuwste inzichten over mediteren.’ – PSYCHOLOGIE MAGAZIN e

Daniel Goleman & Richard J. Davidson Meditatie De blijvende effecten op lichaam, geest en hersenen

In Meditatie brengen Daniel Goleman en Richard Davidson, als ervaringsdeskundigen én weten­ schappers, verslag uit van al meer dan dertig jaar onderzoek naar het blijvende effect van meditatie. Wat doet meditatie voor ons brein, onze gewoon­ ten, onze genen? Zijn er veranderingen waar te nemen op de langere termijn? Door de vercommer­ cialisering van meditatie zijn er veel misvattingen ontstaan. Er blijkt meer nodig te zijn dan dagelijkse korte oefeningen om een blijvend effect te sorteren. We kunnen veel meer profijt hebben van meditatie, en de auteurs laten overtuigend zien hoe.

‘Dit boek kan daadwerkelijk je leven veranderen.’ – Arianna Huffington paperback 336 blz. ca. € 17,50 formaat 13,5 x 21 cm isbn 978 90 467 0728 9 nur 770/756 verschijnt in juni 2019 3


auteursnaam TITEL

Romke van de Kaa

BUITEN DE PERKEN ‘Mijn hart heeft hij toch vooral gestolen met zijn credo dat elke tuin mooi is “zolang de planten het er maar naar hun zin hebben”.’ – MIDAS DEKKERS

Francis Fukuyama

DE OORSPRONG VAN ONZE POLITIEK DEEL 1: VAN DE PREHISTORIE TOT DE VERLICHTING ‘Magistraal qua kennis en bewonderenswaardig onbescheiden in zijn ambitie.’ – WALL STREET JOURNAL

Ewoud Kieft

HET VERBODEN BOEK MEIN KAMPF EN DE AANTREKKINGSKRACHT VAN HET NAZISME ‘Ingenieuze verklaring van het gegeven dat nationaalsocialisme zoveel aanhang kreeg in Duitsland.’ – NRC HANDELSBLAD

Alain de Botton

WEG VAN LIEFDE ‘De Botton ontleedt pijnlijk precies waarom langdurig liefdesgeluk lastig is.’ **** – ELSEVIER

Romke van de Kaa

Francis Fukuyama

Ewoud Kieft

Alain de Botton

Buiten de perken

De oorsprong van onze politiek

Het verboden boek

Weg van liefde

Tuinieren met gezond verstand

Deel 1: van de prehistorie tot de Verlichting

Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme

Francis Fukuyama schrijft en spreekt al tientallen ja­ ren over de democratie. De bestuursvormen die in de antieke cultuur zijn ontstaan, zijn nog steeds te herkennen in de manier waarop onze maatschappij is georganiseerd, en veel problemen waarmee ont­ wikkelingslanden en mislukte staten nu te maken hebben – nepotisme, corruptie, chaos – kunnen verklaard worden uit het feit dat ze de stap naar een moderne organisatievorm nooit hebben gemaakt. Het is tijd voor een heruitgave van deze nieuwe ge­ schiedenis van onze democratie.

Mein Kampf: velen hebben er een mening over, vrijwel niemand heeft het gelezen. Sinds het boek in januari 2016 opnieuw in Duitsland verscheen, nadat het zeventig jaar verboden was geweest, is het debat over Mein Kampf weer in volle gang, ook in Nederland. Door onverwachte gebeurtenissen raakte schrijver en historicus Ewoud Kieft verstrikt in wat ooit de bijbel van het nationaalsocialisme was. Hij besloot Mein Kampf minutieus door te spitten, telkens met de vraag in het achterhoofd: waarom hebben miljoenen Europeanen zich hier­

In Weg van liefde onderzoekt Alain de Botton wat er gebeurt als twee mensen verliefd worden, wat ervoor nodig is om de liefde te behouden en waar­ om het vaak toch misgaat. Met filosofisch inzicht en psychologische scherpzinnigheid toont De Botton dat onze huidige romantische idealen ons veel schade kunnen berokkenen en geeft hij alter­ natieven voor een nieuwe romantiek. De conclusie is – zoals de personages in dit boek zullen onder­ vinden – dat langdurige liefde vooral een ‘vaardig­ heid’ is die wij ons langzaam en met de nodige moeite eigen maken.

Tuinieren is een kwestie van nuchter verstand, de juiste keuzes maken en heel hard werken. Planten zijn net mensen: je hebt staanders, krui­ pers, leuners en steuners. De een kan de ander niet uitstaan; sommige gedijen alleen hier, an­ dere daar. Van de Kaa geeft een overzicht van de planten­families, van technieken, maar ook van de verschillende mogelijkheden, zoals de bloe­ menweide, de rotstuin en de kindertuin. De auteur streeft met Buiten de perken geen vol­ ledigheid na. Hij doet verslag van zijn verworven kennis, zijn eigengereide inzichten en van zijn hartstochtelijke liefde voor de tuin.

‘Morgen ga ik de hele dag in mijn tuin zitten en lees er mijn planten voor uit Romke van de Kaa.’ – Midas Dekkers in Vroege Vogels

paperback 240 blz. ca. € 12,99 formaat 13,5 x 21 cm isbn 978 90 467 0725 8 nur 420 verschijnt in juni 2019 4

door aangetrokken gevoeld?

‘Dit is een zeldzaam historisch werk dat tot op de dag van vandaag relevant is.’ – Publishers Weekly

paperback 574 blz. ca. € 22,99 formaat 15 x 23 cm isbn 978 90 467 0733 3 nur 740 verschijnt in augustus 2019

‘Alain de Botton is een ongewoon geestige en intelligente schrijver.’ – Vrij Nederland

‘Ewoud Kieft las het onleesbare Mein Kampf en schreef er een juist heel leesbaar boek over.’ – Vrij Nederland

paperback 288 blz. ca. € 15,formaat 13,5 x 21 cm isbn 978 90 467 0726 5 nur 680 verschijnt in juni 2019

paperback 240 blz. ca. € 15,formaat 13,5 x 21 cm isbn 978 90 467 0727 2 nur 320/730 verschijnt in juli 2019 5


HOE DE REPUBLIEK AAN DE ONDERGANG ONTSNAPTE ‘Dit is superieure geschiedenis, die heel dichtbij komt.’ – DE GROENE AMSTERDAMMER

jun

4 Francis Fukuyama De oorsprong van onze politiek 1

aug

3

Daniel Goleman & Richard J. Davidson Meditatie

jun

3

Dave Goulson Geroezemoes in het gras

aug

4 Romke van de Kaa Buiten de perken

jun

5 Ewoud Kieft Het verboden boek

jun

6 Luc Panhuysen Rampjaar 1672

aug

ESSAYS OVER KUNST ‘Lichtvoetig en speels.’ **** – NRC HANDELSBLAD

Rampjaar 1672

In ogenschouw

Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte

Essays over kunst

6

2 Bernard Dewulf Alle dagen

IN OGENSCHOUW

Julian Barnes

paperback 480 blz. ca. € 22,99 formaat 13,5 x 21 cm isbn 978 90 467 0731 9 nur 680 verschijnt in augustus 2019

jul

Julian Barnes

Luc Panhuysen

Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiede­ nis gegrift als het Rampjaar. In dat jaar werd de Republiek overrompeld door een gecombineerde aanval van de Franse koning, de Engelse koning en de bisschoppen van Münster en Keulen. Het laatste uur voor de Republiek leek aangebroken. Hoe kwam het dat het land toch overleefde? Aan de hand van de belevenissen van het gezin Van Reede – een vader, een moeder en hun zoon – laat Luc Panhuysen zien hoe de dagelijkse prak­ tijk eruitzag, maar ook hoe de Republiek zichzelf opnieuw uitvond. Rampjaar 1672 beschrijft op indringende wijze de grootste crisis van de Gouden Eeuw, een jaar van zeventien maanden waarin Nederland ‘redeloos, radeloos, reddeloos’ heette.

5 Alain de Botton Weg van liefde

Julian Barnes heeft kunst en literatuur zelf moeten ontdekken, en dat gebeurde pas op latere leeftijd. Op een dag bezocht hij het Musée Gustave Mo­ reau, zonder precies te weten wie de schilder was, en werd getroffen door zijn ongewone, weelderige werk. De mystiek van de schilderijen in combina­ tie met het feit dat hij een ‘eigen ontdekking’ had gedaan, zette hem in vuur en vlam. Julian Barnes weet hoe kunst je hart kan veroveren en hoe dat op de lezer over te brengen. In prikke­ lende essays neemt hij de lezer mee op ontdek­ kingsreis langs de romantiek en het realisme naar zijn favoriete stroming, het modernisme.

Nederland

vbk belgië

Prinsengracht 911-915 1017 kd Amsterdam t +31 (0)20 524 98 00

Postbus 13 1000 aa Amsterdam

Katwilgweg 2 2050 Antwerpen

t +32 (0)3 355 28 30 f +32 (0)3 355 28 40

Salesmanager

Accountmanager

Directeur

Verkoop binnendienst

Verkoop

Edo Dietvorst

Joyce in ’t Zandt

Vé Bobelyn

Hans Tubbax

Kim Hellemans

t 020 524 98 49

m 06 29 56 52 66

t 03 355 28 32

t 03 355 28 42

t 03 355 28 39

edietvorst@atlascontact.nl

jintzandt@atlascontact.nl

m 04 95 58 97 68

verkoop@vbku.be

m 04 94 52 35 60 khellemans@vbku.be

vbobelyn@vbku.be

‘Lichtvoetig en speels.’ ★ ★ ★ ★ – nrc Handelsblad

paperback 320 blz. ca. € 17,50 formaat 13,5 x 21 cm isbn 978 90 467 0732 6 nur 320 verschijnt in juli 2019

Hoofd verkoop binnendienst

Accountmanager

Verkoop binnendienst

Verkoop

Thea Bon

Oda Ritsema van Eck

Marianne Poupaert

Tom Van Den Corput

t 020 524 98 02

m 06 14 36 27 40

t 03 355 28 36

m 04 97 03 26 15

tbon@atlascontact.nl

oritsemavaneck@atlascontact.nl

verkoop@vbku.be

tvandencorput@vbku.be

Instagram @atlascontact

facebook.com/ vbkbelgie

start@atlascontact.nl

www.atlascontact.nl

facebook.com/ atlascontact

Twitter @atlascontact

Vanwege de vroegtijdige bekendmaking van titels in deze prospectus wordt voor de vermelde prijzen een voorbehoud gemaakt. Op offertes en leveringen zijn de Algemene voorwaarden van Atlas Contact bv, alsmede de wet op de Vaste Boekenprijs van toepassing. Toezending van Algemene voorwaarden geschiedt op aanvraag.

Vormgeving brochure Loudmouth

RAMPJAAR 1672

jul

Lithografie Bert van der Horst, bfc

Luc Panhuysen

6 Julian Barnes In ogenschouw

Inhoud

verschijnt


huysen

n

e Botto

Alain d

EPUB HOE DE R

arnes Julian B

huysen

n Luc Pa

UBLIEK A

rieur is supe

e gesc

DA ‘Dit AM ST ER OENE – DE GR

ig is.’

hieden

is,

NDER

di die heel

chtbij ko

‘Lichtv

oetig en

’ **** – speels.

NR C HA

ND EL SB

tleedt

EL SEVI

pi

om lang

durig lie

fdesge

luk last

is, di hieden e gesc ER perieur ‘Dit is su NE AMSTERDAMM OE GR DE –

ig is.’

e he

GA N G O N

tbij ko el dich

mt.’

ER

LAD

mt.’

MM ER

AU TE U R SN L A A M TI TE

lf

d Dewu Bernar

ALLE

on Davids hard J. ic R & n Golema Daniel

E I T A T I D ME

oulson Dave G

ATIE

N E G A D ALLE

GEE

over de

nieuws

te inzic

zo gewone t dood W erin he t.’ – TROU f slaagt w word ‘Dewul er nieu we t dat he

EN

hten

op te sc

n ‘Wat ee

geweld

ijver!’ –

HANS

DO RR ES

ENDE EF

FECTEN

O

toog end be lativer d als re ZIN e MAGA preken en aans – PSYCHO LO GIE ev en ’ ‘E n. editere over m

ST EN HER

over de

nieuws

te

ge t dood erin he – TR f slaagt wordt.’ ‘Dewul nieuw t weer dat he

SENEN

en inzicht

TIJ N

hrijven

naam TI TE L

Romke

BU K E O B N E D HET VERBO

Kieft Ewoud ma Fukuya Francis

e Kaa

van d Romke

KEN R E P E D N E UIT B K E O B N E VERBOD

ieft

EN DE A A

ige schr

DE BLIJV

AM , GEE P LICHA

auteurs

CHA AM ,

SEN ST EN HER

OE S GEROEZEGMRAS IN HE T

lf d Dewu Bernar

on Davids hard J.

betoog e

AN DE O

TE

tton on

** ** –

s waar

DE ONDER

L A A M TI TE

EP HOE DE R

TSNAP GA N G O N

ESSAY

‘De Bo

ecie jnlijk pr

LIEK A AN

AU TE U R SN

HOUW C S N E G UNST IN O RK S OV E

2 7 6 1 R A A J DE RAMP

uk last

1 R A A J P M A R E D F E I L WEG VAN n Luc Pa

NGSKR NTREKKI

ACHT VA

N HET N

cialis naalso t natio ven da LA D t gege ND EL SB g van he land .’ – NRC HA rklarin its Du g in ng kree

AZISME

m ke tuin o dat el KKERS n cred DA S DE met zij en”.’ – MI stolen oral ge zin hebb vo n ch hu to t hij r naar rt heef n het er maa ‘Mijn ha ante g de pl “zolan

ooi is

E POLITIEK

Z NG VTOATNDE OVENRLICHTING O R P S R O O DE DE PREHISTORIE DEEL 1: VA

N

is en a kenn

bewond

erensw

aardig

onbesc

heiden

in zijn

’ ambitie.

MEI

EN N K AMPF

EKKI DE A ANTR

NGSKRAC

HT VAN

HET NAZI

SME

r ‘Mijn ha g “zolan

me socialis

naal t natio ven da LA D t gege ND EL SB g van he land .’ – NRC HA rklarin euze ve kreeg in Duits ni ge ‘In nhang aa el zove

raal qu L ‘Magist JO UR NA ST REET – WALL

me

n

E D F E I L N A WEG V e Botto

Alain d

arnes Julian B

huysen

n Luc Pa

HOUW C S N E G UNST IN O RK S OV E ESSAY

‘De Bo

tton on

** ** –

tleedt

EL SEVI

ER

pi

ecie jnlijk pr

s waar

om lang

durig lie

fdesge

luk last

ig is.’

Profile for Veen Bosch & Keuning uitgeversgroep

Atlas Contact Zomer 2019 Olympus  

Atlas Contact Zomer 2019 Olympus  

Profile for vbku