Atlas Contact 2021 voorjaar non fictie

Page 1

VOORJAA R

‘Ik schrijf deze woorden in blauwe inkt om in gedachten te houden dat alle woorden de kleur hebben van water.’ MAGGIE NELSON, BLUETS

UITGEVERIJ ATLAS CONTACT

2021

NON-FICTIE


u i tge v e r i j at l a s c on t ac t

2021

VOORJAAR

VOORJAAR 2021

2

ZIE ONZE APARTE FOLDERS


INHOUD 22

Ernst Arbouw H.W.R. was hier

MRT

32

Arie van den Berg De leeuw van Alpi

8

Annegreet van Bergen Gouden jaren scheurkalender 2022

AUG

48

Pauline de Bok Blankow of het verlangen naar heimat (Olympus)

APR

51

Alain de Botton Religie voor atheïsten (Olympus)

MRT

10

Inger Boxsem Naar omstandigheden nogal slecht

FEB

42

Michael Cox Omschakeling

MEI

24

Peter Delpeut Het vergeten kwaad

APR

40

Pauline Harmange Mannen, ik haat ze

FEB

6

Daan Heerma van Voss De bange mens

MRT

36

Romke van de Kaa & Paul Geerts Tuinscheurkalender 2022

AUG

14

Margalith Kleijwegt Verdriet en boterkoek

MRT

34

Elizabeth Kolbert Onder een witte hemel

APR

44

Jacob van Lennep De zomer van 1823 (midprice)

APR

2

Geert Mak et al. Verleden van Nederland

MEI

49

Floor Milikowski Van wie is de stad (Olympus)

FEB

28

Maggie Nelson Bluets

MEI

45

Annemarie Postma Samen sterk (midprice)

JUN

20

Jaap Seidell & Jutka Halberstadt Andere kost

MRT

16

Charles Seife Hawking Hawking

APR

18

Joyce Sylvester Bent ú de burgemeester?

MRT

30

Ida Lødemel Tvedt Een sleepnet in de Marianentrog

APR

45

Koen Vergeer MaxMania (midprice)

FEB

50

Ivo van Vulpen De melodie van de natuur (Olympus)

12

Fareed Zakaria De wereld na de pandemie

FEB

38

Gerrit Jan Zwier Reis naar het spiegelpaleis

FEB

FEB

MRT

1


NEDERLAND, VAN DE PREHISTORIE TOT DE CORONACRISIS, BESCHREVEN DOOR ’S LANDS VOORTREFFELIJKSTE HISTORICI ‘De nationale geschiedenis nu eens niet als een reeks feiten, maar als boeiend verhaal.’ – fd Persoonlijk

2


3


De nationale geschiedenis als boeiend verhaal

PAPERBACK MET FLAPPEN 656 BLZ. CA. € 34,99 E-BOOK CA. € 16,99 GEÏLLUSTREERD 4

FORMAAT 15 X 23 CM OMSLAG STUDIO JAN DE BOER

ISBN 978 90 450 4371 5 NUR 680 VERSCHIJNT IN MEI 2021


GEERT MAK, JAN BANK, GIJSBERT VAN ES, PIET DE ROOY, RENÉ VAN STIPRIAAN

Verleden van Nederland

EEN NIEUWE GESCHIEDENIS Iedere generatie stelt andere vragen over het verleden. Iedere generatie verwerft andere inzichten dan eerdere generaties. Verleden van Nederland is een geschiedenis die past bij de eenentwintigste eeuw. Het is het ver­ haal van de prehistorie tot en met de coronacrisis, van de Tachtigjarige Oorlog tot en met de opkomst van de verzorgingsstaat, van Rembrandt tot en met Karel Appel. Dit uiterst toegankelijke boek, vol feiten, data, anekdotes en analyses, biedt een nieuwe blik op de geschiedenis, soms ontnuchterend, maar telkens weer verrassend. En tegelijk is het een fascinerend verhaal, hoofdstuk na hoofdstuk, geschreven door een ent­ housiast en uniek samenwerkingsverband van vijf bijzondere historici. Dit rijkgeïllustreerde boek maakte in 2008 deel uit van een groter multimediaal project, inclusief televisieserie. Deze nieuwe versie is grondig herzien, uitgebreid en geactualiseerd.

Over Verleden van Nederland (de eerste editie): ‘De echte kracht ligt in de uiteenzetting, door het hele boek verspreid, van enkele van de meest saillante aspecten van de Nederlandse geschiedenis, het overzicht van de nieuwste historische inzichten, de internationale vergelijkingen die nu en dan worden getrokken en de actieve poging de lezer van hardnekkige misvattingen over het verleden af te helpen. Dankzij deze kenmerken heeft dit boek een frisheid en een energie die veel lezers genoegen zal doen.’ – nrc Handelsblad GEERT MAK (1946) is journalist en schrijver.

de eerste ‘canon’ van de Nederlandse geschiede­

Grote verwachtingen. In Europa 1999-2020 is

nis, Kortweg Nederland (2005).

zijn meest recente boek.

PIET DE ROOY (1944) is emeritus hoogleraar

JAN BANK (1940) is emeritus hoogleraar vader­

Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit van

landse geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Amsterdam en auteur van onder andere Republiek

Zijn laatste publicatie is God in de oorlog. De rol

van rivaliteiten. Nederland sinds 1813 (2002).

van de Kerk in Europa 1939-1945 (Amsterdam

RENÉ VAN STIPRIAAN (1959) is auteur van onder

2015); Engelse versie: Churches and Religion in

andere Het volle leven en De hartenjager. Leven

the Second World War (London 2016).

werk en roem van Gerbrandt Adriaensz. Bredero, en

GIJSBERT VAN ES (1960) is redacteur van nrc. Hij

werkt nu aan een boek over Willem van Oranje.

publiceerde samen met Jan Bank en Piet de Rooy 5


Foto: © Fjodor Buis

Wat is angst? Die vraag heeft Daan Heerma van Voss, van jongs af aan geplaagd door angsten, lang beziggehouden. Maar diep graven durfde hij niet. Totdat zijn vriendin hem op een herfstochtend een opdracht gaf – hij moest het fenomeen angst doorgronden, voor het te laat was, voor hemzelf én hun relatie. Dat moment betekende het begin van een lange reis, door tijd en ruimte, langs filosofen, kunstenaars en angstlijders, van Jakarta naar San Francisco en van de Vallée de Misère naar het Engelse platteland. Onderweg kan de auteur ook zijn eigen jeugd, de geschiedenis van zijn familie en de farmaceutische industrie niet ontwijken. Is angst erfelijk bepaald? Wat is het verband tussen angst en agressie, of creativiteit? In Nederland hebben inmiddels meer dan een miljoen mensen een angststoornis. Hoe is het zover gekomen? De bange mens is een boek over iets dat ons allemaal aangaat. DAAN HEERMA VAN VOSS (1986) is historicus en schrijver. Voor zijn journalistieke werk won hij De Tegel. Zijn literaire werk werd voor verscheidene prijzen genomineerd, en ver­ taald in het Zweeds, Spaans, Duits en Chinees.

Over Coronakronieken (15.000 exx. verkocht): ‘Zijn indringende kroniek brengt in herinnering hoeveel er in die korte, ontwrichtende periode gebeurde en hoeveel je al vergeten bent.’ – Jeroen Vullings, Elsevier ‘Heerma van Voss vervlecht ook verhalen van anderen met zijn verhaal. Als scènes uit al die levens snel door elkaar zijn gesneden, krijgt het verhaal iets wervelends, iets begoochelends. Het tilt het uit boven herkenbaarheid alleen.’ – de Volkskrant

• Een verhelderend en persoonlijk boek over angst • Steeds meer mensen lijden aan een angststoornis

6


Een even ontroerend als onthullend verhaal over een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van nu: angst

PAPERBACK 336 BLZ. CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 14,99

FORMAAT 13,5 X 21 CM OMSLAG ROALD TRIEBELS

ISBN 978 90 450 4368 5 NUR 320/301 VERSCHIJNT IN MAART 2021 7


365 dagen lang het Gouden jaren-gevoel in tal van nieuwe verhalen

KALENDER 365 BLZ. CA. € 15,99 GEÏLLUSTREERD 8

FORMAAT 13 X 18 CM OMSLAG BART VAN DEN TOOREN

ISBN 978 90 450 4388 3 NUR 014 VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2021


Foto: © Jelmer de Haas

ANNEGREET VAN BERGEN

Met haar bestsellers Gouden jaren en Het goede leven liet Annegreet van Bergen zien hoe Nederland in de afgelopen vijftig jaar bijna onherkenbaar veranderde. Nu is er deze scheurkalender, waarmee we elke dag kunnen genieten van het Gouden jaren-gevoel. Van Bergen verzamelde hiervoor talloze nieuwe verhalen: kinderen die bij familie aan het Neude in Utrecht voor het eerst van hun leven stoplichten zien; jongens die landjepik spelen; meisjes die kaatseballen; kinderen die op hun veertiende gaan werken en al het verdiende geld aan hun ouders moeten afdragen. Ze haalt herinneringen op aan woorden en uitdrukkingen als bukshag, handen als kolenschoppen en iets op de groei kopen, en schotelt de lezer verbazingwekkende feiten voor. En wie herinnert zich nog dat supermarkt DE SPAR zijn naam dankt aan de afkorting Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig? De Gouden jaren scheurkalender zorgt elke dag weer voor gespreksstof over de tijd van toen.

(1954) is econoom en journalist. Ze schreef De lessen van burnout (2000), Mijn moeder wilde dood (2010), Gouden jaren

Over Gouden jaren (330.000 exx verkocht) en Het goede leven (50.000 exx):

(2014), dat 100 weken in de

‘Een feest der herkenning!’ – nrc Handelsblad

bestsellerlijst stond, Het goede

‘Heerlijk.’ ★ ★ ★ ★ – Algemeen Dagblad

leven (2018) en Een (ongewone) geschiedenis van doodgewone dingen (2019). Haar werk werd meermaals genomineerd, onder meer voor de Libris Geschiedenis Prijs en de NS

‘In Gouden jaren komt van alles voorbij: de kolenkachel, het sokken stoppen, het loonzakje, het bellen bij de buren, het uitgewassen condoom. Haar generatie zal er veel in herkennen, wie van latere datum is kan zich verwonderen.’ – de Volkskrant

Publieksprijs.

9


INGER BOXSEM (1967) werkte als redacteur voor Sonja Barend, Pauw & Witteman en verschillen­ de uitgeverijen. Artikelen ver­ schenen in ELLE Eten, Het Parool en LINDA. In 2012 maakte ze met fotograaf Wout Jan Balhuizen Vet!, een boek over kinderen met obesitas. Momenteel verdeelt ze haar tijd tussen het schrijven, professioneel koken en beter worden. Met haar man en (vol­ wassen) kinderen beheert ze een collectie modieuze aandoenin­ gen, waaronder dyslexie, ADHD, burn­out en depressie.

10

Het leven van redacteur en schrijver Inger Boxsem wordt hardhandig onderuit geschoffeld door een burn­out en een langdurige depressie. Ze werpen haar met een smak op de bodem van haar gestel en van de sociaal­maatschappelijke ladder. Tijdens haar ziekte en gesprek­ ken met therapeuten, bedrijfsartsen en hoogleraren maakt ze stapels aantekeningen. Over de veeleisende televisiewereld waarin ze jaren werkte, haar goedgehumeurde maar chaotische gezin, haar opname in een kliniek, haar worsteling met antidepressiva, de ziekmakende bezoeken aan het UWV. Haar zoektocht naar genezing en oplossingen voeren haar langs schuld, schaamte, begrip en onbegrip. Ziet haar omgeving wel hoe ziek ze is? Telt ze nog mee zonder carrière? Wordt ze ooit nog beter? En: is zij nou gek of is de hele maatschappij doorgedraaid? Want hoe raken in het gelukkigste land ter wereld 800.000 mensen aan de antidepressiva en evenzoveel in een burn­out? Inger onderzoekt, leest en praat. Openhartig en met verbazingwekkende lichtheid schrijft ze over de zwaarste en zwartste tijd in haar leven. Naar omstandigheden nogal slecht is een aangrijpend en, eerlijk is eerlijk, vaak herkenbaar boek voor iedereen die alles uit het leven wil halen, maar er niet aan onderdoor wil gaan.


De literaire neerslag van een zwarte periode: open, aangrijpend en herkenbaar

PAPERBACK MET FLAPPEN 296 BLZ. CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 14,99

FORMAAT 15 X 23 CM OMSLAG MOKER

ISBN 978 90 450 3727 1 NUR 320/770 VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2021 11


en auteur. Hij presenteert zijn eigen programma op CNN en schreef eerder Lof van de geesteswetenschappen en De wereld na Amerika. 12

Foto: © James Kegley

FAREED ZAKARIA is een wereldberoemde journalist, politicoloog


DE MONDIALE VERANDERINGEN DOOR CORONA IN KAART GEBRACHT

FAREED ZAKARIA

DE WERELD NA DE PANDEMIE Lenin zei ooit: ‘Er zijn decennia waarin er niets gebeurt en weken waarin zich decennia lijken te voltrekken.’ We beleven nu zo’n versnelling. Zowel de positie van de VS als een fenomeen als thuiswerken is op slag veranderd. Fareed Zakaria helpt lezers de aard van een post­pandemische wereld te begrijpen, met name de politieke, sociale en technologische gevolgen die zich in de komende jaren gaan voordoen. In tien hoofdstukken over mondiale thema’s, variërend van bio­ logische risico’s tot de definitieve doorbraak van digitaal leven tot een opkomende bipolaire wereldorde, helpt Zakaria lezers na te denken over de mondiale effecten van de coronacrisis. De wereld na de pandemie is een urgent en actueel werk, en nodigt uit tot reflecties op het leven in de eenentwintigste eeuw.

‘Fareed Zakaria is in zijn analyse van mondiale kwesties altijd al briljant geweest, en zeldzamer nog: hij heeft ook altijd gelijk gekregen. Nu heeft hij weer een meesterwerk vol diepe inzichten geschreven.’ – Walter Isaacson, auteur van Steve Jobs

PAPERBACK 288 BLZ. CA. € 21,99 E-BOOK CA. € 12,99 FORMAAT 13,5 X 21 CM OORSPRONKELIJKE TITEL TEN LESSONS FOR A POST-PANDEMIC WORLD (W.W. NORTON) VERTALING TON ZWAAN OMSLAG STUDIO JAN DE BOER ISBN 978 90 450 4375 3 NUR 740 VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2021

‘Lees dit boek. Het is een intelligente, goed gedocumenteerde en oordeelkundige gids voor een wereld die er al bijna is.’ – Josef Joffe, The New York Times

• Voor de lezers van Rutger Bregman, Ivan Krastev en Steven Pinker • Een actuele analyse van veranderingen die al gaande waren en ineens zijn versneld 13


MARGALITH KLEIJWEGT

Foto: © Allard de Witte

HOE DE OORLOG IS VERDWENEN

MARGALITH KLEIJWEGT werk­

Haar moeder, documentairemaakster Netty Rosenfeld, was joods opgevoed, had ondergedoken gezeten en worstelde met haar beladen verleden. De oorlog, zei ze, had ze ‘van zich afgevochten’, het joods­ zijn beschouwde zij vooral als een last. Voor Margalith Kleijwegt, haar dochter, was die gespleten houding ingewikkeld, ze voelde de zwaarte van dat verleden, haar eeuwige gevecht met het jodendom en wist niet altijd hoe daar op te reageren. ‘Mam, mag ik mijn keppeltje al op?’ vroeg haar achtjarige zoon lang voordat de seideravond zou beginnen. Zo’n blijmoedige associatie met het jodendom verraste en ontroerde Kleijwegt. Ze zag diezelfde onbekommerde houding bij de kinderen van haar broer, en bij de kleinkinderen van haar neef Jaap die in de oorlog als jongetje ondergedoken had gezeten. Geen ongemak meer, maar trots. Margalith Kleijwegt vertelt in een intiem familieverhaal hoe drie generaties met dat verleden, ‘die shit van jullie’, omgaan.

te jaren voor Vrij Nederland en publiceert over onderwijs, opvoeding en de multiculturele samenleving in Trouw, De Groene Amsterdammer en LINDA. In 2005 verscheen de bestseller Onzichtbare ouders, die ook in het Duits werd vertaald, Sofia volgde in 2010. Welkom Today! met foto’s van Ad van Denderen en Lebo­ hang Tlali, verhaalt over de jonge generatie Zuid­Afrikanen die het verleden van de apartheid ach­ ter zich wil laten.

14

‘Ze heeft zich bewonderenswaardig ingeleefd in haar hoofdpersoon, met als resultaat dat haar boek de kwaliteiten heeft van een ontroerende roman.’ – de Volkskrant over Sofia ‘Margalith Kleijwegt doet verslag met scherpe blik en compassie.’ – AD over Familie is alles


De derde generatie is trots op haar joodse identiteit

MARGALITH KLEIJWEGT

Verdriet en

Boterkoek HOE DE OORLOG IS VERDWENEN

PAPERBACK, CA. 208 BLZ. CA. € 19,99 E-BOOK CA. € 12,99

FORMAAT 12,5 X 20 CM OMSLAG RINEKE DIJKSTRA/SUZAN BEIJER

ISBN 978 90 450 4210 7 NUR 320 VERSCHIJNT IN MAART 2021

15


CHARLES SEIFE

Toen Stephen Hawking stierf, werd hij algemeen erkend als ‘s werelds beste natuurkundige, en volgens sommigen zelfs als slimste persoon op aarde.

Foto: © Sigrid Estrada

Hij was geen van beide.

CHARLES SEIFE is professor journalistiek aan New York Uni­ versity en auteur van meerdere populairwetenschappelijke wer­ ken, zoals Zero: the biography of a dangerous idea en Proofiness.

In Hawking Hawking onderzoekt wetenschapsjournalist Charles Seife hoe Stephen Hawking te boek zou komen te staan als het grootste genie van de mensheid. Hawking begon zijn carrière in de theoretische natuurkunde, maar zijn bekendheid berustte niet op zijn wetenschappelijke bijdragen. Hij was een meester in zelf­ promotie, organiseerde feesten voor tijdreizigers, claimde de overwinning op problemen die hij niet had opgelost en verkeerde in kringen van miljardairs. Hoewel gekluisterd aan zijn rolstoel en afhankelijk van anderen slaagde Hawking er steeds in de mensen om hem heen te boeien – en ze te gebruiken. Deze intellectuele biografie onthult de authentieke Hawking. Het is het verhaal van een man wiens aanvankelijke genialiteit in de natuurkunde werd geëvenaard door zijn genialiteit in het construeren van zijn eigen mythe.

Over Zero: • Een fascinerende mix van biografie en populaire wetenschap • Een mythe doorgeprikt 16

‘Zijn verhaal schakelt soepel over van geschiedenis en filosofie naar wetenschap en technologie en zijn proza heeft de kwaliteit om complexe ideeën duidelijk te maken.’ – The Dallas Morning News


Hoe ‘s werelds beroemdste genie zijn eigen mythe schiep

PAPERBACK 544 BLZ. CA. € 29,99 E-BOOK CA. € 14,99 GEÏLLUSTREERD FORMAAT 15 X 23 CM

OORSPRONKELIJKE TITEL HAWKING HAWKING (BASIC BOOKS) VERTALING JOOST POLLMANN EN ALBERT WITTEVEEN

OMSLAG MOKER ISBN 978 90 450 3996 1 NUR 320/924 VERSCHIJNT IN APRIL 2021 17


De eerste Nederlandse vrouw van Surinaamse afkomst met een ambtsketen

J OYC E S Y LV E S T E R B E N T Ú D E B U R G E M E E S T E R ?

w.atlascontact.nl

18

J O Y C E S Y LV E S T E R

BENT Ú DE BURGEMEESTER? Autobiografie van een pionier


J OYC E S YLV E S T E R

BENTÚDEBURGEMEESTER? Autobiografie van een pionier

DR. JOYCE JUANITA SYLVESTER (1965) is sinds 2016 Substituut Ombudsman. Ze studeerde politicologie en communicatiewetenschap en promoveerde in 2000 in het staats- en bestuursrecht. Naast haar ervaring in het openbaar bestuur, heeft zij als consultant in het bedrijfsleven gewerkt. Joyce Sylvester woont in Huizen.

‘Tijdens de drukbezochte receptie in de raadszaal van het histo­ rische stadhuis keek een man naar mij. “Bent ú de burgemeester? Nee, dat geloof ik niet!” Voor ik iets kon zeggen nam een van de bodes de man bij de arm de menigte in. Al snel raakte ik in gesprek met anderen, maar na een half uur stond hij opnieuw voor me. Met een rood hoofd maakte hij hakkelend excuses; hij had te laat gezien dat ik de ambtsketen droeg. Van een burgemeester had hij een ander beeld. Maar ik moest ook mijn beeld bijstellen, blijkbaar was het minder vanzelfsprekend dat ik dit ambt uitoefende.’ Joyce Sylvester is een pionier, steeds is zij de eerste zwarte vrouw in haar functie. Sinds 2016 is ze Substituut Nationale Ombudsman, eerder was ze waarnemend burgemeester van Anna Paulowna en Naarden. Twaalf jaar lang was ze senator voor de PvdA. In haar autobiografie Bent ú de burgemeester? vertelt ze over de weg die ze heeft afgelegd en laat ze zien dat ze een rolmodel is voor alle mannen en vrouwen die, zoals ze het zelf zegt, ‘eruitzien zoals ik’.

• Hoe is het om overal de eerste zwarte vrouw in een witte omgeving te zijn?

PAPERBACK 192 BLZ. CA. € 19,99 E-BOOK CA. € 12,99 GEÏLLUSTREERD

FORMAAT 13,5 X 21 CM OMSLAG NANJA TOEBAK

ISBN 978 90 450 4331 9 NUR 740 VERSCHIJNT IN MAART 2021

19


Ons huidige voedselsysteem kraakt in zijn voegen. Wij worden ziek, de planeet wordt ziek: verandering is bittere noodzaak. Maar wie heeft de macht en verantwoordelijkheid om zo’n ommekeer tot stand te brengen? Wat kun je zelf doen, en wat kunnen we samen? Over die vragen buigen Jaap Seidell en Jutka Halberstadt zich in Andere kost. Ze laten zien dat je als individu een bijdrage kunt leveren door betere, bewuste keuzes. Maar zo’n individuele benadering alleen schiet ernstig tekort. Aan de hand van heldere voorbeelden maken de auteurs inzichtelijk dat we een collectieve verantwoordelijkheid dragen. En daar hoort een krachtig en samenhangend overheidsbeleid bij. Seidell en Halberstadt schrijven een prikkelend en informatief pleidooi dat niet alleen moet leiden tot een vruchtbaarder debat, maar nu ook écht tot verandering.

Over Het voedsellabyrint (zeven keer herdrukt): ‘Seidell en Halberstadt scheppen duidelijkheid.’ – Trouw ‘Nuttig inzicht in de rol van voedsel in onze maatschappij en de keuzes die we dagelijks (denken te) maken.’ – Joël Broekaert • Hoe schadelijk zijn ultrabewerkte producten? • Moeten we minder suiker, melk, koolhydraten eten? • Maakt armoede ziek? PAPERBACK 256 BLZ. CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 12,99 FORMAAT 13,5 X 21 CM OMSLAG BART VAN DEN TOOREN ISBN 978 90 450 4386 9 NUR 440/860 VERSCHIJNT IN MAART 2021 20

• Hoe ver gaat het recht op ongezond leven? • Kan onze voeding duurzaam, diervriendelijk én gezond zijn?


Foto: © Peter Valckx

Het is hoog tijd dat we onze voedselproductie en ons consumptiepatroon drastisch wijzigen

JAAP SEIDELL is hoogleraar Voeding en Gezond­

JUTKA HALBERSTADT is psycholoog, universitair

heid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij

docent kinderobesitas aan de Vrije Universiteit

adviseert nationale en internationale weten­

Amsterdam en is de landelijk projectmanager

schappelijke organisaties, waaronder de WHO

van Care for Obesity. Samen schreven de auteurs

en de Gezondheidsraad. Hij is lid van de KNAW.

Tegenwicht (2011), Het voedsellabyrint (2014) en Jongleren met voeding (2018). Ze publiceren regel­ matig in onder meer Het Parool over voeding, gedrag en gezondheid.

21


Een spoor in het landschap leidt tot een indrukwekkende zoektocht

22


ERNST ARBOUW

H.W.R. was hier CANADA, NEDERLAND, DE BEVRIJDING EN DE ZOEKTOCHT NAAR SOLDAAT HAROLD WILBERT ROSZELL

Foto: © Ruud Pos

In een stukje bos in Eelde, net buiten de stad Groningen, vindt journalist Ernst Arbouw een boom met de initialen van een Cana­ dese soldaat erin gekerfd: H.W.R. Toronto. Canada. Arbouw raakt gefascineerd en geobsedeerd. Wie was H.W.R.? Met niet meer dan die drie letters gaat hij op zoek en vindt in een geallieerd archief een naam: Harold Wilbert Roszell, 21 jaar oud, gesneuveld bij de bevrijding van Groningen op 16 april 1945. In H.W.R. was hier reist de lezer mee met de adembenemende zoektocht die begint bij de schrijver in de straat en uiteindelijk leidt naar een voordeur in Toronto. Onderweg vertelt Arbouw het verhaal van gewone Canadese soldaten en hun rol bij de bevrijding van Nederland. Waarom meldden ze zich aan en hoe zagen ze Europa en de Nederlanders? Zo komt de oorlog bijna tastbaar dichtbij in deze prachtig geschreven, noodlottige geschiedenis.

Freelancejournalist ERNST

‘Een hartverwarmend verhaal.’ – CBC News Ottawa

ARBOUW (onder meer de Volkskrant) schrijft over onder­ werpen die uiteenlopen van oorlogsarchieven tot tijger­DNA. Voor H.W.R. was hier reisde hij ruim zes weken door Canada,

• De rol van Canada is in de geschiedschrijving relatief onderbelicht • Verschijnt voorafgaand aan de herdenking van de Slag om Groningen

waar hij sprak met veteranen en historici. Ook ontmoette hij familieleden van Harold Roszell en diens gelijktijdig gesneuvelde kameraad John Tuckey.

PAPERBACK 320 BLZ. CA. € 21,99 E-BOOK CA. € 14,99 GEÏLLUSTREERD

FORMAAT 13,5 X 21 CM OMSLAG STUDIO JAN DE BOER

ISBN 978 90 450 4347 0 NUR 680 VERSCHIJNT IN MAART 2021

23


PETER DELPEUT

Het vergeten kwaad DE HERINNERINGEN VAN CINEAST JONAS MEKAS

Foto: © Bob Bronshoff

Peter Delpeut is al sinds zijn studententijd een bewonderaar van de Litouws-Amerikaanse cineast Jonas Mekas. Op zijn boekenplank, op grijpafstand naast zijn bureau, staat het standaardwerk Movie Journal, dat Jonas Mekas bijna een halve eeuw geleden schreef.

PETER DELPEUT (1956) is cineast, romanschrijver en essayist. Hij was adjunctdirecteur van het Nederlands Filmmuseum en ontving voor drie van zijn films een Gouden

Totdat hij in juni 2018 wordt opgeschrikt door een artikel in The New York Review of Books. Historicus Michael Casper beweert dat Mekas bepaalde gebeurtenissen in het Litouwen van de Tweede Wereldoorlog bewust is vergeten of verkeerd heeft voorgesteld. Van de ene dag op de andere is Mekas de zoveelste gevallen engel in een lange rij van culturele beroemd­heden die door hun ‘oorlogsverleden’ werden achter­­volgd. Het overkwam Günter Grass, Paul de Man, Emil Nolde en recent nog in Nederland de dichter Lucebert. Wat te doen? Het artikel voor waar aannemen en teleur­gesteld in zijn held overgaan tot de orde van de dag? Of de beschuldigingen terzijde schuiven – een al even gemakkelijke vluchtweg. Delpeut koos voor onderzoek. Een onderzoek over geschiedschrijving versus individuele herinnering, waarin hij Mekas, Casper noch zichzelf ontziet.

Kalf. Hij publiceerde onder meer de romans Het vergeten seizoen (bekroond met de Halewijnprijs 2007), Kruisverhoor en In het zwart van de spiegel. Zijn essaybundels In de woestijn fiets je niet en Pleidooi voor het treuzelen beschrijven de genoegens en uitdagingen van de verbeelding.

24

Over In het zwart van de spiegel (2018), de vuistdikke roman verkleed als een essay: ‘Schitterend. Delpeut heeft een meesterwerk geschreven.’ – Toon Tellegen, schrijver ‘Briljant essay... Delpeuts wereld en blik zijn zo rijk...’ – Mieke Bernink, hoofd Master Filmacademie ‘Literatuur in optima forma: obsessief, gedetailleerd, nieuwsgierig en vol van prikkelende beschouwingen en ontmoetingen.’ – Kees ’t Hart, De Groene Amsterdammer


Wat doe je als een van je helden van zijn voetstuk valt?

Peter Delpeut

Het vergeten

KWAAD de herinneringen van Jonas Mekas

PAPERBACK 256 BLZ. CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 14,99

FORMAAT 12,5 X 20 CM OMSLAG TESSA VAN DER WAALS

ISBN 978 90 450 4349 4 NUR 320/672 VERSCHIJNT IN APRIL 2021 25


Literaire essayistiek van eigenzinnige, nieuwsgierige stemmen. Rijk en beeldend proza dat getuigt van intense belangstelling voor menselijk gedrag en de wereld. Poëtisch, lichtvoetig, diepzinnig.

BESPIEGELINGEN IN BLAUW

NiñaWeijers_ZelfDoen_rug26,7.qxp_AC 11-02-20 16:32 Pagina 1

EEN S L EEPN E T I N DE

M ARIANENTROG

Getuigenissen van het Zweedse platteland

MAGGIE NE LSON

IDA L ØDEMEL T VEDT L I T E R A I R E S S AY

Zelf doen

Niña Weijers

Zelf doen Niña WeijersFoto: © Harry Dodge

Sinds Bluets in 2009 verscheen, verwierf het een cultstatus. Het oogstte lof, won prijzen en vestigde haar eigen genre: dat van de literaire, associatieve, persoonlijke essayistiek. Het verschijnt nu eindelijk in Nederlandse vertaling.

MAGGIE NELSON (1973) is een genre­overstijgend schrijver, essayist, dichter en criticus.

Het uitgangspunt van Bluets is een fascinatie met de kleur blauw. In een mozaïek van 240 korte teksten (‘proposities’) met thema’s als verlangen, kunstenaarschap, alcohol, vrouwelijke seksualiteit, ple­ zier en pijn, cirkelt Nelson rondom die betekenisvolle en prachtige kleur. De verteller beschrijft onder andere het pijnlijke einde van een liefdesrelatie en een ernstig ongeluk van een goede vriendin. Ze onderzoekt wat de waarde is van kunst en schoonheid in tijden van groot verdriet. De lezer blijft betoverd achter: hoe is het moge­ lijk dat iemand in woorden zo dicht bij het onzegbare kan komen? Bluets is een rauwe, poëtische, onvergetelijke leeservaring.

Ze schreef negen boeken, waaronder de veelgeprezen memoires De Argonauten. Nelson woont in Los Angeles en geeft er les aan de School of Critical Studies. Bluets verscheen oorspronkelijk in 2009.

‘Het beste voorbeeld dat ik ken van hoe schoonheid, verdriet en de wil tot leven zich kunnen samenballen in taal.’ – Marieke de Groot, Pantheon Boekhandel ‘Nelson is een van de meest opwindende schrijvers en scherpste denkers van haar generatie.’ – Olivia Laing ‘Het beste wat ik in lange, lange tijd heb gelezen.’ – Karl Ove Knausgård

• Internationaal erkend meesterwerk, nu eindelijk in Nederlandse vertaling • In het najaar van 2021 verschijnt de nieuwe essaybundel van Nelson: De mythe van de vrijheid

28


‘Een briljant boek dat je leven verandert.’ – The Guardian

GEBONDEN MET STOFOMSLAG 140 BLZ. CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 12,99 FORMAAT 13,5 X 21 CM

OORSPRONKELIJKE TITEL BLUETS (WAVE BOOKS) VERTALING NICOLETTE HOEKMEIJER

OMSLAG MARINKA REUTEN ISBN 978 90 450 4393 7 NUR 300/323 VERSCHIJNT IN MEI 2021 29


Levendige en eigenzinnige essayistiek van de nieuwe Noorse ster aan het literaire firmament

PAPERBACK 296 BLZ. CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 14,99 FORMAAT 13,5 X 21 CM 30

OORSPRONKELIJKE TITEL MARIANEGROPEN (GYLDENDAL) VERTALING GERI DE BOER

OMSLAG MARINKA REUTEN ISBN 978 90 450 4312 8 NUR 320/323 VERSCHIJNT IN APRIL 2021


Foto: © Synne Borgen

We varen door onze volwassenheid met een enorm sleepnet achter ons aan, we overbevissen onze herinnering, de ene zeemijl na de andere, en vernietigen het bezinksel.

IDA LØDEMEL TVEDT (1987) schrijft essays, reportages en recensies voor diverse Noorse kranten. Ze verdeelt haar tijd tussen Bergen en New York, waar ze lesgeeft in literaire essayistiek aan Colombia University en The New School. Haar debuut Een sleepnet in de Marianentrog is door Noorse critici geprezen om zijn vitaliteit en scherpzinnigheid.

‘Een memorabele gebeurtenis voor de Noorse literatuur’: zo werd de publicatie van Een sleepnet in de Marianentrog beschreven in de Noorse media. Ida Lødemel Tvedt, de nieuwe ster aan het firmament, schrijft hoogst oorspronkelijke, intense essays over kindertijd en volwassenheid; eenzaamheid en identiteit; taal en woede; melk en make-up; pornografie en stand-up comedy; feminisme en alt­right, Bergen en New York. Op briljante wijze laveert ze tussen uiteenlopende onderwerpen. Er tekent zich een dreigend portret van onze tijd af, waarin velen zoeken naar houvast en een thuis. Associatief en genre­overstijgend, geschreven in rijk en beeldend proza: Een sleepnet in de Marianentrog is verrassend en uiterst vitaal. Een boek om je aan over te geven en je door mee te laten voeren.

‘Een verzameling intense, gretige essays.’ – Stavanger Aftenblad ‘Haar kennis, onafhankelijke denken, reflectie, levenservaring, sensitiviteit en verbeeldingskracht stellen Lødemel Tvedt in staat tot grote hoogte te stijgen.’ – Morgenbladet ‘Zonder twijfel een van de beste boeken van het jaar.’ – Literair tijdschrift BLA

• Voor lezers van Niña Weijers, Nina Polak en Hanna Bervoets • Door meerdere Noorse critici verkozen tot een van de beste boeken van het jaar

31


De geschiedenis van ‘het beestenspel’, de vroege voorloper van de dierentuin

Arie van den Berg De leeuw van Alpi Handel en wandel van een beestenman

GEBONDEN 160 BLZ. CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 12,99 GEÏLLUSTREERD 32

FORMAAT 14 X 20 CM OMSLAG J. TAPPERWIJN

ISBN 978 90 450 1353 4 NUR 680/430 VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2021


Arie van den Berg De leeuw van Alpi

Foto: © Fjodor Buis

Handel en wandel van een beestenman

ARIE VAN DEN BERG (1948)

Olifanten, neushoorns en roofkatten waren eeuwenlang ‘koninklijke’ dieren. Het volk kreeg ze niet te zien; maar omstreeks 1750 veranderde dit. Kermisgasten trokken met steeds grotere ‘beestenspellen’ door Europa. Een van die reizende menageriehouders was de Parmezaan Antonio Alpi. Hij stelde zijn dieren niet alleen tentoon, maar verkocht ze ook. De handelswaar varieerde van rendier tot neushoorn. In 1799 sleet hij een compleet beestenspel aan de keizer van Oostenrijk, en in 1808 aan koning Lodewijk Napoleon. Een succesvol zakenman dus – maar Alpi was meer dan dat. Hij had ook contact met wetenschappers die de natuur in kaart brachten. Zijn levensschets is dan ook meer dan de biografie van een enkeling. De leeuw van Alpi beschrijft de kinder­ jaren van de dierentuin. Vijftien jaar lang onderzocht Van den Berg de geschiedenis van het beestenspel dat hij tegenkwam op kermisdrukwerk. De leeuw van Alpi is het fascinerende resultaat van die speurtocht.

publiceerde drie dichtbundels, recenseerde poëzie in nrc Handelsblad

en schrijft

cultuurhistorische essays.

• De geschiedenis van het ontstaan van dierentuinen • Biografie van een menageriehouder

33


ELIZABETH KOLBERT

O N D ER EE N W IT TE H EM EL

Foto: © Barry Goldstein

De natuur van de toekomst

ELIZABETH KOLBERT schrijft

Met Het zesde uitsterven opende Elizabeth Kolbert de ogen van velen voor de desastreuze effecten die we als mensheid hebben op de atmosfeer, de oceanen, de bossen en rivieren van de wereld. Ditmaal stelt ze de vraag of we nog eenmaal de natuur moeten manipuleren, nu om haar te redden. In haar kenmerkende proza introduceert Kolbert vele innovaties die mogelijkheden bieden om ecorampen af te wenden. We maken kennis met een genetisch gemanipuleerde muis gericht op het uitroeien van invasieve knaagdieren; nepbomen ontworpen om kooldioxide uit de lucht te zuigen; ‘verzwaarde’ wolken bespoten met zeewater om zonnestralen terug te kaatsen en veerkrachtig ‘superkoraal’, ontworpen om een warmere oceaan te overleven. Onder een witte hemel overziet de mogelijkheden van geo­enginee­ ring, die kansen bieden maar ook weer nieuwe, onvoorziene gevol­ gen kunnen hebben. Paradoxaal genoeg zijn de steeds krachtigere technologieën van de mens die onze planeet in gevaar hebben gebracht nu misschien wel de enige hoop op redding.

voor The New Yorker en is auteur van de veelgeprezen internationale bestseller Field Notes from a Catastrophe. Haar boek Het zesde uitsterven won de Pulitzerprijs in 2015.

Over Het zesde uitsterven: ‘Een prachtig boek, het maakt heel duidelijk dat er grote, abrupte veranderingen kunnen plaatsvinden. Dat is eerder gebeurd, het kan opnieuw gebeuren.’ – Barack Obama ‘Verrassend luchtig, boeiend en vermakelijk. Kolbert is een meesterlijke, tot nadenken stemmende verslaggever.’ – The Boston Globe

• Een gezaghebbende stem op het gebied van klimaat over een van de spannendste en zorgelijkste ontwikkelingen • Verschijnt wereldwijd in 15 landen

34


Menselijke innovatie veroorzaakte een klimaatramp, maar is nu misschien de enige kans om de wereld te redden

PAPERBACK 288 BLZ. CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 14,99 GEÏLLUSTREERD FORMAAT 13,5 X 21 CM

OORSPRONKELIJKE TITEL UNDER A WHITE SKY (CROWN) VERTALING ROGIER VAN KAPPEL OMSLAG BIJ BARBARA

ISBN 978 90 450 3799 8 NUR 740/600 VERSCHIJNT IN APRIL 2021

35


De 25e editie van de klassieker onder de scheurkalenders

SCHEURKALENDER CA. € 14,99 36

FORMAAT 13X 18 CM OMSLAG SUZAN BEIJER

ISBN 978 90 450 4379 1 NUR 014 VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2021


• Bloemrijke editie, geheel van composteerbaar papier en zaad voorzien, een jubileumboeket in kalenderformaat

1997 was een gedenkwaardig jaar. In dat jaar werd Kofi Annan benoemd tot secretaris­generaal van de Verenigde Naties, werd de voorlopig laatste editie van de Elfstedentocht verreden, kwam prinses Diana om het leven bij een auto­ongeval in Parijs, verscheen het boek Harry Potter en de Steen der Wijzen én lag de allereerste editie van De Tuinscheurkalender van Romke van de Kaa en Paul Geerts in de winkel. Nu, 25 jaar later, wordt deze onvolprezen everscheurder nog even gretig gekocht door tuin­ en balkonbezitters in Nederland en Vlaanderen. Als altijd staan de tuinveteranen Van de Kaa en Geerts garant voor betrouwbare tips voor de tuinliefhebber; ook de 25e editie van deze kalender bevat weer prachtige tuingedichten, smakelijke recepten en allerhande wetenswaardigheden over bloemen en planten.

‘De Tuinscheurkalender is eigenlijk een groot en dik inspirerend tuinboek met veel wetenswaardigheden.’ – Tuinhappy.nl ‘Met auteurs als Romke van de Kaa en Paul Geerts mag u rekenen op betrouwbare tips, gestoeld op de praktijk.’ – De Tuin in vier seizoenen ‘Voor je dagelijkse portie tuintips, citaten over tuinieren, recepten van eigen oogst en… heerlijk droge tuinhumor.’ – Buitenleven

37


Een ode aan het reisboek Al eeuwenlang vertrouwen reizigers hun ervaringen aan het papier toe. Soms hebben ze nieuwe gebieden ontdekt of verkend, soms stellen ze hun eigen belevenissen centraal. In de tijd gezien volgen de ontdekkingsreiziger, de reiziger en de toerist elkaar op. Toch valt er, zelfs voor toeristen, nog steeds opnieuw van alles te ontdekken in een wereld die tot in alle hoeken en gaten in kaart is gebracht. Reis naar het spiegelpaleis is een doorlopend verhaal over vele tientallen belangwekkende reisboeken. Onder koppen als weten­ schappelijke, romantische of erotische reis wordt enige orde in de chaos aan reisverslagen aangebracht. Zo ontstaat een geheel nieuw soort reisboek, bestemd voor lezers die dit genre een warm hart toedragen en net als Gerrit Jan Zwier óók leunstoelreiziger blijken te zijn.

Foto: © Dolph Kessler

Over eerder werk: ‘Nuchter observerend, maar stiekem verlangend naar romantiek en mysterie, ziet Zwier zich telkens terugverwezen naar de literatuur.’ – Hans Bouman in de Volkskrant GERRIT JAN ZWIER is antro­ poloog en geograaf. Hij is gespecialiseerd in noordelijke gebieden. Eerder schreef hij

‘Inspirerende, literaire reisverhalen met een no-nonsense karakter.’ – Vladimir Mars in Te voet ‘Zwier is een begenadigd verteller.’ – nrc Handelsblad

onder meer Het noordelijk gevoel, De knoop van IJsland, Altijd Noorwegen, Er gaat niets boven Zweden, Op de Schotse toer en Vijftig tinten groen.

• Een nestor beziet zijn genre • Voor liefhebbers van reizen en reisboeken • Reizen in tijden van corona: blijf in eigen land, lees over een ver land

38


Reisschrijver Gerrit Jan Zwier bleef noodgedwongen in eigen land en doorkruiste daarom talloze reisklassiekers

PAPERBACK 256 BLZ. CA. € 21,99 E-BOOK CA. € 12,99 GEÏLLUSTREERD

FORMAAT 13,5 X 21 CM OMSLAG ROALD TRIEBELS

ISBN 978 90 450 4377 7 NUR 508/320 VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2021

39


MANNEN, IK HAAT ZE Pauline Harmange

Foto: © Magali Delporte

Vrouwen die zich kritisch uitlaten over mannen karakteriseren als mannenhater: het is nog altijd een wijdverspreide tactiek om vrou­ wen monddood te maken. Pauline Harmange is de misogynie en on­ gelijkheid in de wereld zat en verheft scheldwoord tot geuzennaam: ja, ze is een mannenhater. Want vrouwen hebben goede redenen om mannen te verwerpen en te verafschuwen. Haar systeemkritiek gaat een stap verder: wat als woede jegens man­ nen in feite een vreugdevolle, emancipatoire weg is naar een recht­ vaardiger wereld? Wat als het verwerpen van mannen nieuwe ruimte biedt voor vrouwelijke relaties die wel wederkerig en gelijkwaardig zijn? Dit bruisende pleidooi is onbeschroomd, controversieel en pole­ misch: een breekijzer in een maatschappelijk debat dat gevoerd móét worden. PAULINE HARMANGE (1995) is schrijver, freelance redacteur en feministisch activiste. Ze woont in Lille en blogt al bijna tien jaar, tegenwoordig op Un Invincible Été. Ze is als vrijwilliger verbon­ den aan L’Échappée, een orga­ nisatie tegen seksueel geweld.

‘Een essay dat de vinger op een zere wonde legt. In de traditie van Simone de Beauvoir maakt Harmange zich los van de groep mannen die haar identiteit willen bepalen. Ze legt uit wat iedereen eigenlijk al moet weten. Omdat het zo vanzelfsprekend is.’ – Saskia De Coster in De Standaard ‘Harmange deelt gratis munitie uit aan échte vrouwenhaters [...] en helpt het nobele streven naar een samenleving waarin mannen en vrouwen gelijke rechten en kansen krijgen niet bepaald vooruit.’ – Daan Pieters, Tzum ‘Dit feministische boek zorgt voor behoorlijke opschudding. De verkoop is niet bij te houden.’ – Metronieuws.nl

• Mannen, ik haat ze verscheen aanvankelijk in een oplage van 400 exemplaren. De verkoop ontplofte nadat een regeringsadviseur had aangedrongen op censuur. Inmiddels is het een internationale bestseller.

40


De Franse feministische sensatie, verschijnt in aanloop naar de Boekenweek

PAPERBACK 96 BLZ CA. € 14,99 E-BOOK CA. € 12,99 FORMAAT 12 X 20 CM

OORSPRONKELIJKE TITEL MOI LES HOMMES, JE LES DÉTESTE (MONSTROGRAPH/SEUIL) VERTALING ANNELIES KIN & NATHALIE TABURY

OMSLAG MOKER ISBN 978 90 450 4413 2 NUR 745/740 VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2021

41


‘Dit boek is een must read als je wilt begrijpen hoe het voetbal de afgelopen jaren veranderd is.’ – Pieter Zwart

PAPERBACK 480 BLZ. CA. € 20,20 E-BOOK CA. € 12,99 FORMAAT 15 X 23 CM

42

OORSPRONKELIJKE TITEL ZONAL MARKING (BOLD TYPE BOOKS) VERTALING RALPH VAN DER AA & ERIK DE VRIES

OMSLAG ZENO ISBN 978 90 450 4149 0 NUR 480 VERSCHIJNT IN MEI 2021


Foto: © The Athletic

MICHAEL COX geldt als een van de slimste voetbaljournalisten van Engeland. Hij werd bekend door zijn eigen tactiekblog Zonal

Voetbal is oorlog, voetbal is emotie en cultuur. Maar voetbal is ook een idee en ideeën worden constant gekopieerd, aan­ gepast en verbeterd. In Omschakeling beschouwt Michael Cox dertig jaar Europese tactiek door steeds een voetballand uit te diepen. Het begint met de erfenis van het vermaarde Nederlandse totaalvoetbal, om van daar verder te gaan naar de verde­ digende organisatie van Italië toen de Serie A de sterkste competitie ter wereld was, de kracht en snelheid van Frankrijk met Zidane, de opkomst van de back als Portugese uitvinding van Mourinho, het tiki­taka van Spanje en de Gegenpressing van Klopp en Bayern uit Duitsland. Tegenwoordig vind je al deze elementen terug in de Engelse Premier League. Voetbal in Europa is een verhaal van continu omschakelen qua stijlen en invloeden. Terwijl het tactische en stilistische zwaartepunt voortdurend verschuift van land naar land, is er één constante in dit boek: de schitterende herinneringen aan legendarische wedstrijden en spelers die met liefde voor het spel beschreven worden.

Marking en schrijft regelmatig voor The Guardian en ESPN. Zijn boek The Mixer over de tactische geschiedenis van de Premier League werd een bestseller.

• Voor de lezers van Pieter Zwart, Jonathan Wilson en Hard gras • Na dit boek kijk je nooit meer hetzelfde naar voetbal • Verschijnt in aanloop naar het EK 2021 (11 juni - 11 juli)

‘Verdiepen zonder te vervelen is een zeldzame gave. Michael Cox bezit ’m. Het is razend knap hoe hij de tactische inzichten van beroemde voetbalcoaches compact en begrijpelijk uitlegt. De perfecte inleiding voor iedereen die zich wil verdiepen in voetbaltactiek.’ – Michiel de Hoog, correspondent Sport bij De Correspondent ‘Wat The Shock of the New van Robert Hughes deed voor moderne kunst en architectuur en Bertrand Russells A History of Western Philosophy voor de filosofie, doet Michael Cox’ Omschakeling voor het moderne voetbal.’ – Observer ‘Een geweldig overzicht van de tactische ontwikkeling van voetbal in Europa.’ – The Times ‘Fascinerend.’ – The Observer 43


MIDPRICE

JACOB VAN LENNEP De zomer van 1823

HET DAGBOEK VAN ZIJN VOETREIS DOOR NEDERLAND Bezorgd door Geert Mak en Marita Mathijsen

Jacob van Lennep

De zomer van 1823 Het dagboek van zijn voetreis door Nederland Bezorgd door Geert

Mak en Marita Mathijsen

In de zomer van 1823 maken twee Leidse studenten een soort inspectietocht door Neder­ land: de stijfdeftige Dirk van Hogendorp en de latere schrijver Jacob van Lennep. Ze wandelen door een land dat voor ons bijna onherkenbaar is. Een derde van het land is nog pure woestenij, de wegen bestaan vaak enkel uit modder. Kort daarna zal alles veranderen, met kanalen en straatwegen, spoortreinen en stoommachines, tot uiteindelijk een Nederland dat wij herkennen. Van Lennep laat ons de sfeer, de kleur, de waarden en normen uit die tijd ervaren. In hun inleiding voeren Geert Mak en Marita Mathijsen ons mee naar het Nederland van voor de industriële revolutie, en laten zien hoe die tijd tot de dag van vandaag sporen nalaat. Het oor­ spronkelijke reisdagboek van Jacob van Lennep is voor deze uitgave in modern Nederlands omgezet.

• Voordelige en uitgebreide heruitgave van Van Lenneps reisdagboek

Verschijnt gelijktijdig met de nieuwe editie van Verleden van Nederland PAPERBACK MET FLAPPEN 304 BLZ. CA. € 20,- E-BOOK CA. € 9,99 44

FORMAAT 16,5 X 24 CM OMSLAG ROALD TRIEBELS

ISBN 978 90 450 4415 6 NUR 321/680 VERSCHIJNT IN APRIL 2021


MIDPRI CE

€ 15,-

€ 15,-

KOEN VERGEER

ANNEMARIE POSTMA

MaxMania

Samen sterk

‘Geschreven alsof het een misdaadroman is.’ – Auto Review

‘Postma laat prachtig zien hoe de speel­ sters de voorbije jaren hebben beleefd. Postma kent de ins en outs en is bovendien gezegend met een vlotte pen. Samen sterk is daardoor de perfecte voorbereiding op het komende WK voor iedereen die nog één keer terug wil blikken op die bijzondere periode die het vrouwenvoetbal in Nederland voorgoed heeft veranderd.’ – Wouter Schollema, Friesch Dagblad

DE WEG NAAR DE TOP

‘Vergeers schrijfstijl is jongensachtig spannend en moedigt je aan het boek tot de laatste punt in één ruk uit te lezen.’ – Autovisie ‘Koen Vergeer, de enige man in Nederland die literatuur en autosport in één boek kan verenigen.’ – Rob Kamphues

• Compleet vernieuwd voor seizoen 2021, met nu echt Zandvoort op de racekalender

PAPERBACK 256 BLZ. CA. € 15,GEÏLLUSTREERD FORMAAT 13,5 X 21CM OMSLAG STUDIO JAN DE BOER ISBN 978 90 450 4416 3 NUR 480 E-BOOK CA. € 9,99 VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2021

HET GEHEIM VAN DE ORANJE LEEUWINNEN

‘Een leuk kijkje achter de Oranje schermen.’ – Vrouw

• Deze zomer gaan de Oranje Leeuwinnen weer voor goud op de Olympische Spelen in Tokio PAPERBACK 224 BLZ. CA. € 15,- E-BOOK CA. € 9,99 FORMAAT 12,5 X 20 CM OMSLAG STUDIO JAN DE BOER ISBN 978 90 450 4227 5 NUR 480 VERSCHIJNT IN JUNI 2021 45
PAULINE DE BOK Blankow

OF HET VERLANGEN NAAR HEIMAT Een vrouw uit Amsterdam strijkt neer op een boerderij in het lege noordoosten van Duitsland, met een hond. In de bouwvallen en de bodem vindt ze restanten van het leven van vorige bewoners en raakt langzaam in hun ban. Stukje bij beetje ontvouwt zich de geschiedenis van Blankow, dat begin negentiende eeuw werd aangelegd. Het voorwerk draagt nog de oude sporen van de lijfeigenschap, de sporen van de opkomst en ondergang van het naziregime. En van de arbeiders- en boerenstaat onder de vleugels van de Sovjetunie. ‘Voor wie iets van de DDR, en van de Duitse geschiedenis wil begrijpen, is dit een onmisbaar boek.’ – Cees Nooteboom ‘Een zekere raadselachtigheid draagt uiteindelijk bij tot de grote kwaliteiten van dit boek dat boeit van begin tot eind.’ – Uit het juryrapport van de M.J. Brusseprijs 2008

PAPERBACK 280 BLZ. CA. € 17,99 E-BOOK CA. € 9,99 48

FORMAAT 13.5 X 21 CM OMSLAG NANJA TOEBAK

ISBN 978 90 467 0772 2 NUR 300 VERSCHIJNT IN APRIL 2021


FLOOR MILIKOWSKI

Van wie is de stad DE STRIJD OM AMSTERDAM In Van wie is de stad schetst Floor Milikowski een meeslepend portret van Amsterdam aan het begin van de 21ste eeuw. De bevolking groeit snel, het aantal toeristen neemt toe en de stad raakt in de greep van vastgoedhandelaren en beleggers uit binnen- en buitenland. In de binnenstad worden bakkers en boekhandels vervangen door ijswinkels en grote internationale ketens. Tegelijkertijd maken de hoge woningprijzen Amsterdam onbetaalbaar voor middeninkomens. Het zijn ontwikkelingen die ook spelen in steden als Venetië, Londen en Parijs en die van grote invloed zijn op de identiteit van de stad. Milikowski doet al jaren onderzoek naar de veranderingen en de machtsverhoudingen in Amsterdam. Ze neemt de lezer mee op haar zoektocht naar de winnaars en verliezers en stelt de vraag: van wie is de stad? ‘Een levendig en kritisch verslag van de snelle recente sociaaleconomische veranderingen in de hoofdstad.’ • • • • – nrc Handelsblad ‘Meeslepend portret over Amsterdam.’ – Boekhandel Schimmelpennink, Amsterdam ‘Een heel interessant boek over de vraag: is de stad van de bewoners, van de ondernemers, of van de bezoekers?’ – Tracy Metz in Radio 1 Spraakmakers

PAPERBACK 288 BLZ. CA. € 17,99 E-BOOK CA. € 12,99

FORMAAT 13.5 X 21 CM OMSLAG NANJA TOEBAK

ISBN 978 90 467 0773 9 NUR 758 VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2021 49


IVO VAN VULPEN

De melodie van de natuur DE ZOEKTOCHT NAAR DE BOUWSTENEN VAN HET HEELAL In De melodie van de natuur neemt Ivo van Vulpen ons mee in de zoektocht naar de kleinste bouwstenen van de natuur. Het is een ongekend spannend avontuur, waarin het de wetenschap lukt om steeds dieper door te dringen in een mysterieuze wereld die we met het blote oog allang niet meer kunnen zien. Enkele jaren geleden stond de wetenschappelijke wereld op zijn kop: de ontdekking van het Higgs-deeltje was een doorbraak die, net als de relativiteitstheorie van Albert Einstein, onze kijk op het heelal fundamenteel veranderde. Maar wat was er nu eigenlijk precies ontdekt? Wat zijn we wijzer geworden? In dit boek leren we niet alleen welke geheimen we al aan de natuur hebben ontfutseld en hoe we die hebben ingezet in onze maatschappij, maar maken ook kennis met de vragen waar de wetenschap nog geen antwoord op heeft gevonden. ‘In glasheldere taal, met slimme voor­ beelden, leidt Van Vulpen ons haast ongemerkt tot aan de rand van de menselijke kennis, op een manier die voor iedereen te volgen is. Eindelijk.’ – New Scientist

PAPERBACK 320 BLZ. CA. € 17,99 E-BOOK CA. € 12,99 50

FORMAAT 13.5 X 21 CM OMSLAG NANJA TOEBAK

ISBN 978 90 467 0774 6 NUR 924 VERSCHIJNT IN MAART 2021


ALAIN DE BOTTON

Religie voor atheïsten EEN HEIDENSE GEBRUIKERSGIDS Proberen te bewijzen dat God niet bestaat kan een geliefd tijd­verdrijf zijn voor atheïsten, maar waar het werkelijk om gaat is niet zozeer de vraag of er een God is, maar hoe je verder redeneert wanneer je hebt besloten dat Hij er niet is. In dit uiterst originele boek betoogt Alain de Botton dat de seculiere samenleving veel kan leren van religies als het gaat om zaken als gemeenschapszin, ethiek, onderwijs en kunst. Religie voor atheïsten zet de dogmatische kanten van religies overboord, waarna er enkele aspecten uit gefilterd worden die troostrijk kunnen zijn voor de sceptische hedendaagse mens.

‘Religie voor atheïsten is typisch De Botton: origineel.’ – nrc Handelsblad ‘De Botton slaagt er als geen ander in filosofie te verbinden aan het dagelijks leven.’ – De Morgen

PAPERBACK 320 BLZ. CA. € 15,00 E-BOOK CA. € 9,99

FORMAAT 13.5 X 21 CM OMSLAG NANJA TOEBAK

ISBN 978 90 467 0535 3 NUR 320 REEDS VERSCHENEN 51


VERSCHIJNINGSKALENDER FEBRUARI

MAART

APRIL

Stephanie Archangel Slavernij

Ernst Arbouw H.W.R. was hier

Pauline de Bok Blankow (Olympus)

Arie van den Berg De leeuw van Alpi

Pauline de Bok De poel

Peter Delpeut Het vergeten kwaad

Alain de Botton Religie voor atheïsten (Olympus)

Cal Flyn Verlaten oorden

Diverse auteurs De scharrelaar – 2021/1

Inger Boxsem Naar omstandigheden nogal slecht

Daan Heerma van Voss De bange mens

Dave Goulson De tuinjungle (midprice)

Caspar Janssen Het bijenbalkon

Elizabeth Kolbert Onder een witte hemel

Margalith Kleijwegt Verdriet en boterkoek

Jacob van Lennep De zomer van 1823 (midprice)

Merel Leeman De Keien

Charles Seife Hawking Hawking

Warna Oosterbaan Het leven van dingen

Ida Lødemel Tvedt Een sleepnet in de Marianentrog

Jan Brokken De tuinen van Buitenzorg Frans Douw Het zijn mensen Pauline Harmange Mannen, ik haat ze Ayaan Hirsi Ali Prooi Milikowski, Floor Van wie is de stad (Olympus)

Jaap Seidell & Jutka Halberstadt Andere kost

Layla Saad Witte suprematie & ik

Joyce Sylvester Bent ú de burgemeester?

Koen Vergeer MaxMania (midprice)

Jan Johan Vlug De fuut

Fareed Zakaria De wereld na de pandemie

Ivo van Vulpen De melodie van de natuur (Olympus)

Gerrit Jan Zwier Reis naar het spiegelpaleis

52

MEI Michael Cox Omschakeling Geert Mak et al. Verleden van Nederland Maggie Nelson Bluets

JUNI Annemarie Postma Samen sterk (midprice)


NEDERLAND Prinsengracht 911­915 1017 KD Amsterdam t +31 (0)20 524 98 00

HISTORISCHE EN ACTUELE POLITIEKE BOEKEN BIJ ATLAS CONTACT

Postbus 13 1000 AA Amsterdam

Accountmanager Oda Ritsema van Eck m 06 14 36 27 40 oritsemavaneck@ atlascontact.nl

Accountmanager Publiciteit Joyce in ’t Zandt Marjet Knake m 06 29 56 52 66 t 020 524 98 23 jintzandt@atlascontact.nl mknake@atlascontact.nl

Hoofd verkoop binnendienst Thea Bon t 020 524 98 02 tbon@atlascontact.nl

Publiciteit Marketing Yvette Cramer Karlijn Theeven t 020 524 98 26 t 020 524 98 33 ycramer@atlascontact.nl ktheeven@atlascontact.nl

VBK BELGIË Katwilgweg 2 2050 Antwerpen

t +32 (0)3 355 28 30 f +32 (0)3 355 28 40

Directeur

Verkoop binnendienst

Verkoop

Vé Bobelyn

Hans Tubbax

Kim Hellemans

t 03 355 28 32

t 03 355 28 42

t 03 355 28 39

m 04 95 58 97 68

verkoop@vbku.be

m 04 94 52 35 60 khellemans@vbku.be

vbobelyn@vbku.be

Marketing en publiciteit

Verkoop binnendienst

Verkoop

Catherine Doolaege

Marianne Poupaert

Tom Van Den Corput

t 03 355 28 43

t 03 355 28 36

m 04 97 03 26 15

m 04 95 28 30 88

verkoop@vbku.be

tvandencorput@vbku.be

cdoolaege@vbku.be INFO@ATLASCONTACT.NL | WWW.ATLASCONTACT.NL FACEBOOK.COM/ ATLASCONTACT

TWITTER @ATLASCONTACT

INSTAGRAM @ATLASCONTACT

FACEBOOK.COM/ VBKBELGIE

Vanwege de vroegtijdige bekendmaking van titels in deze prospectus wordt voor de vermelde prijzen een voorbehoud gemaakt. Op offertes en leveringen zijn de Algemene voorwaarden van Atlas Contact BV, alsmede de wet op de Vaste Boekenprijs van toepassing. Toezending van Algemene voorwaarden geschiedt op aanvraag.

Lithografie Bert van der Horst, BFC

Vormgeving brochure Loudmouth


LESSEN DIALE R DE MON NG MENLEVI

MIE

TVED DEMEL IDA L Ø AY IR ESS LITERA

T

M A RGA

LI TH KL

gerrit r jan zwie

reis t naar hele g spie s pa lei

T EI JW EG

t s con tac

Arie rg d n va en Bean v w eu De le Alpi ndel van Handel en wa n een beestenma

W IS VERD

aan het Een ode k reisboe

MAGG

L IE NE

ENEN

Jacob va

n

De z van

Het dag voetreis

a heerm

ss van vo Elke dag genieten van nieuwe verhalen

Bezorgd

en Ma

FAREEDIA DE ZAKADR WEREL NA DE MIE PANDE

EN TIEN LESSMONDIALE VOOR DE VING SAMENLE

e daan h

tac t atla s con

Jacob va

n L enne

N EL IN GE BE SP IEG AU W IN BL

er De zom 3 2 8 1 n va

zijn oek van Het dagb derland door Ne voetreis Bezorgd

MAGG

LSO IE NE

ndel va Handel en wa n een beestenma

eert Mak jsen ita Mathi

door G

en Mar

n voss

erma va

Arie rg d n a v en Bean v w eu De le Alpi n

p

gerrit r jan zwie

reis t naar hele spieg s pa lei

N

aan het Een ode k reisboe

Elke dag genieten van nieuwe verhalen

Jacob va

n L enne

p

er De zom 2 8 van 1 3

EE PN EE N SL

nd Handel en wa n een beestenma

FAREEDIA DE ZAKADR WEREL NA DE IE

EN TIEN LESSMONDIALE VOOR DE VING SAMENLE

MAGG

IE

N NELSO

N

G E N T RO

Bezorgd

T VEDT DEMEL IDA L Ø AY IR ESS LITERA

FAR DE ZAK WERE NA DE PAND

ut Peter Delpe

n Het vergete

Elke dag genieten van nieuwe verhalen

KWAAD de herinne

ringen van

Jonas Meka

gerrit r jan zwie

s

eert M ita Mathi

door G

en Mar

EN

Arie rg van den Bean v w eu le e D Alpi el van

Elke dag genieten van nieuwe verhalen

zijn oek van Het dagb derla door Ne voetreis

E T I N DE

M A R IA

N EL IN GE BE SP IEG AU W IN BL

k

t Verdenrie oek Bot erk OORLOG HO E DE

N EL IN GE BE SP IEG AU W IN BL

D

reis