Page 1

natuur zit stampvol

‘De

verbazingwekkende

verhalen.’ Koos Dijksterhuis, Handboek voor natuurwandelingen

najaar 2019

olympus U I T G E V E R I J AT L A S C O N TAC T


Salomon Kroonenberg

De menselijke maat De aarde over tienduizend jaar

Salomon Kroonenberg

DE MENSELIJKE MAAT DE AARDE OVER TIENDUIZEND JAAR

‘Buitengewoon mooi en belangrijk boek over de planeet waarop we leven.’ – NATUURWETENSCHAP & TECHNIEK

Hoe lang duurt duurzaamheid? Hoe eeuwig zingen de bossen? Wanneer komt de volgende ijstijd? Allemaal vragen die ons dwingen ver in de tijd vooruit te kijken. En niet alleen maar tot het jaar 2100, zoals de meeste klimaatmodellen doen; dat is de toekomst gemeten met de menselijke maat. We moeten minstens tot het jaar 10.000 kijken, omdat natuurlijke processen als klimaatverandering, zee­ spiegelstijging, aardbevingen en vulkanische erupties in veel grotere tijdschalen fluctueren. Over tienduizend jaar zullen er nog mensen leven die de consequenties van onze huidige activiteiten ondervin­ den, die misschien juist blij zijn met het beetje extra broeikasgas dat wij aan de atmosfeer hebben toegevoegd, want daardoor is de ijstijd waarin zij leven niet zo koud. Dit boek betoogt dat wij ook nu rekening moeten houden met die grotere tijdschalen, met de maat van de natuur. We weten niet of het klimaat in het jaar 2100 warmer zal zijn dan nu, maar we kunnen wel voorspellen dat na de huidige warme tijd weer een ijstijd zal komen.

‘Buitengewoon mooi en belangrijk boek over de planeet waarop we leven.’ – Natuurwetenschap & Techniek ‘Kroonenberg, gepensioneerd hoogleraar toegepaste geo­ lo­gie uit Delft, ontpopte zich als een literair begenadigd wetenschapsschrijver, die moeiteloos de grote geschiedenis van de aarde verweeft met zijn eigen veldwerkervaringen.’ – de Volkskrant

PAPERBACK 340 BLZ. CA. € 17,50 GEÏLLUSTREERD FORMAAT 13,5 X 21 CM ISBN 978 90 467 0740 1 NUR 410, 320 VERSCHIJNT IN OKTOBER 2019 2


Bill Bryson Bill Bryson

auteursnaam

DE ZOMER VAN 1927

TITEL

Bill Bryson

DE WEG NAAR LITTLE DRIBBLING EEN REIS DOOR GROOT-BRITTANNIË

‘De Monty Python-versie van Geert Mak. Kijk uit als je dit boek leest op openbare plekken, want je schiet in de lachkramp van dit boek.’ – BOEKENPANEL DWDD

Bill Bryson

DE ZOMER VAN 1927 ‘Bomvol excentrieke, flamboyante personages en memorabele verhalen. Zeer amusant.’ – THE GUARDIAN

De weg naar Little Dribbling

De zomer van 1927

Een reis door Groot-Brittannië

Het was de zomer waarin de Amerikaanse effec­ tenbeurs floreerde, een honkballer genaamd Babe Ruth het spel voorgoed veranderde, een beeldhou­ wer het idiote plan had opgevat om vier reusachtige hoofden in een berg te houwen, en een onbekende vliegenier de bekendste man ter wereld werd. Het was ook de zomer waarin de televisie uitgevonden werd, Al Capones macht zijn hoogtepunt bereikte, en een ondoordachte beslissing genomen werd die tot de Grote Depressie zou leiden. Bill Bryson ver­ vlecht al deze prestaties tot één groot avonturen­ boek en beschrijft de zomer waarin de Verenigde Staten de eerste stappen zette naar volwassenheid.

Bill Brysons kennis over Groot-Brittannië ontwik­ kelde zich van ‘weet bijna niets’ naar ‘grondige vertrouwdheid’ tot ‘complete verbijstering: wat weet ik eigenlijk weinig’. Twintig jaar na zijn eerste kennismaking met Groot-Brittannië, die hij uitge­ breid heeft beschreven in Een klein eiland – een van de meest geliefde reisboeken van de afgelo­ pen decennia –, besluit hij tot een gloednieuwe reis om ‘zijn’ land te herontdekken. Wederom leidt dat tot hilarische anekdotes waarmee hij de typische kijk van de Engelsen op hun eiland schit­ terend tot uitdrukking weet te brengen.

‘Er waren momenten tijdens het lezen dat ik hardop zat te gieren van het lachen.’ – The Times PAPERBACK 352 BLZ. CA. € 15,FORMAAT 15 X 23 CM ISBN 978 90 467 0734 0 NUR 508, 320 VERSCHIJNT IN OKTOBER 2019

‘Het boek staat bomvol excentrieke, flamboyante personages en memorabele verhalen.’ – The Guardian

PAPERBACK 544 BLZ. CA. € 15,FORMAAT 15 X 23 CM ISBN 978 90 467 0741 8 NUR 320 VERSCHIJNT IN OKTOBER 2019 3


Koos Dijksterhuis Handboek voor natuurwandelingen Koos Dijksterhuis

HANDBOEK VOOR NATUURWANDELINGEN ‘Er is veel te zien in Nederland. Je moet er alleen een heel eind voor lopen. En een ervaren gids in de hand nemen: Koos Dijksterhuis!’ – KOOS VAN ZOMEREN

In dit handboek maak je kennis met de meest uiteenlopende land­ schappen: duinen, stranden, heiden, bossen, akkers, heuvels, rivie­ ren, meren en moerassen. Elk landschap heeft zijn eigen planten, bloemen, insecten en zoogdieren. In verruigde rietvelden tref je blauwborsten aan, in vochtige duinvalleien en op zilte strandvlakten vind je de zeldzame parnassia, in drassige heidevelden hoor en zie je in het prille voorjaar heikikkers, die in paartijd prachtig blauw kleu­ ren. In elk jaargetijde en bij elk weertype valt er weer iets anders te ontdekken. Koos Dijksterhuis attendeert je op wat er zoal te zien is tijdens deze lange wandeltochten, en waar je op kunt letten. Het is het ideale natuurboek voor iedereen die graag meer wil waarnemen tijdens het wandelen, maar niet goed weet waar te beginnen.

‘Er is veel te zien in Nederland. Je moet er alleen een heel eind voor lopen. En een ervaren gids in de hand nemen: Koos Dijksterhuis!’ – Koos van Zomeren

PAPERBACK 248 BLZ. CA. € 15,FORMAAT 13,5 X 21 CM ISBN 978 90 467 0736 4 NUR 410, 900 VERSCHIJNT IN JANUARI 2020 4


Tim Flannery De eeuwige grens Een ecologische geschiedenis van Noord-Amerika

Tim Flannery

DE EEUWIGE GRENS EEN ECOLOGISCHE GESCHIEDENIS VAN NOORD-AMERIKA ‘Tim Flannery heeft het vermogen complexe ideeën – ogenschijnlijk zonder veel moeite – heel toegankelijk op te schrijven.’ – SYDNEY MORNING HERALD

Tim Flannery beschrijft op diepgravende wijze de geschiedenis van Noord-Amerika vanuit een volstrekt originele invalshoek. De geboor­ te van het huidige Noord-Amerika wordt gevolgd vanaf het moment dat 65 miljoen jaar geleden een meteoor van tien kilometer in door­ snee in de Golf van Mexico insloeg. Deze inslag maakte onder meer een einde aan het tijdperk van de dinosauriërs en vernietigde een groot stuk van het nog jonge continent. Flannery volgt de wedergeboorte van de planten en dieren en het ontstaan van het huidige klimaat en de vorm van het landschap. We reizen met hem mee van Alaska tot Panama, ontmoeten vleeseten­ de beren en laten de voormalige regenwouden van Groenland aan ons voorbij trekken. Ook ontdekken we hoe de zo typische Indian summer en de cactussen in de Sonorawoestijn zijn ontstaan. Flan­ nery geeft een verrassend beeld van de invloed van de mens, die het continent opnieuw veranderde, vooral nadat Christoffel Colombus in Amerika aankwam in 1492.

‘Tim Flannery heeft het vermogen complexe ideeën – ogenschijnlijk zonder veel moeite – heel toegankelijk op te schrijven.’ – Sydney Morning Herald

PAPERBACK 440 BLZ. CA. € 17,50 FORMAAT 13,5 X 21 CM ISBN 978 90 467 0738 8 NUR 410, 930 VERSCHIJNT IN NOVEMBER 2019 5


Jodi Kantor BARACK EN MICHELLE

Jan Hendrik Bakker

IN STILTE EEN FILOSOFIE VAN DE AFZONDERING

‘In stilte is Bakkers antwoord op de vraag hoe we de vereenzaming en nutteloosheid kunnen verhelpen.’ ***** – DE MORGEN

Jodi Kantor

BARACK EN MICHELLE HET OPENBARE HUWELIJK VAN DE OBAMA’S

‘Een van de beste verslagen van het functioneren van Barack Obama tot nu toe.’ – DE GROENE AMSTERDAMMER

Jan-Hendrik Bakker

Jodi Kantor

In stilte

Barack en Michelle

Een filosofie van de afzondering

Het openbare huwelijk van de Obama’s

Ooit was het individualisme het grootste goed van de moderne mens, nu lijkt het ons grootste probleem: we willen vrij zijn, maar onze hebzucht dwingt ons in een economisch keurslijf; we willen authentiek zijn, maar de omgeving bepaalt in be­ langrijke mate onze identiteit; we willen betrokken zijn, maar de digitale wereld weerhoudt ons van werkelijk contact. Hoe kunnen we het tij keren? Jan-Hendrik Bakker pleit voor een herwaardering van afzondering in stilte. Je afzonderen is tegen­ woordig moeilijker dan ooit, en daarom juist zo essentieel. In stilte laat zien dat afzondering dé ma­ nier is om onze individuele waarden te herijken.

Toen Barack Obama in 2008 de presidentsverkiezin­ gen won, won hij ook een jarenlange strijd met zijn vrouw. Tegen Michelles bange vermoedens in was het hoogste politieke ambt toch een waardig stre­ ven gebleken. Samen hebben Obama en zijn vrouw plannen gesmeed voor een zo normaal en even­ wichtig mogelijk leven in het Witte Huis. Totdat ze er gingen wonen, en de realiteit heel anders bleek. In Barack en Michelle doet Jodi Kantor van binnen­uit verslag van het dagelijks leven en de persoonlijke belevenissen van het presidentsechtpaar.

‘Vaardig en smeuïg geschreven.’ – nrc Handelsblad

‘Jan-Hendrik Bakker beschrijft de merites van de afzondering aan de hand van een reeks illustere persoonlijkheden.’ – de Volkskrant

PAPERBACK 240 BLZ. CA. € 15,FORMAAT 13,5 X 21 CM ISBN 978 90 467 0737 1 NUR 730 VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2020 6

PAPERBACK 352 BLZ. CA. € 15,FORMAAT 15 X 23 CM ISBN 978 90 467 0739 5 NUR 320 VERSCHIJNT IN OKTOBER 2019


Oktober

November

Francis Fukuyama De oorsprong van onze politiek

Bill Bryson De weg naar Little Dribbling

Tim Flannery De eeuwige grens

Bill Bryson De zomer van 1927

Januari

VERSCHIJNINGSKALENDER

Augustus

Reeds aangeboden

Koos Dijksterhuis Handboek voor natuurwandelingen

Jodi Kantor Barack en Michelle

Luc Panhuysen Rampjaar 1672

Februari

Salomon Kroonenberg De menselijke maat

Reeds aangeboden

Jan-Hendrik Bakker In stilte

N ederland

vbk belgi ë

Prinsengracht 911-915 1017 kd Amsterdam t +31 (0)20 524 98 00

Postbus 13 1000 aa Amsterdam

Katwilgweg 2 2050 Antwerpen

t +32 (0)3 355 28 30 f +32 (0)3 355 28 40

Salesmanager

Accountmanager

Directeur

Verkoop binnendienst

Verkoop

Edo Dietvorst

Joyce in ’t Zandt

Vé Bobelyn

Hans Tubbax

Kim Hellemans

t 020 524 98 49

m 06 29 56 52 66

t 03 355 28 32

t 03 355 28 42

t 03 355 28 39

edietvorst@atlascontact.nl

jintzandt@atlascontact.nl

m 04 95 58 97 68

verkoop@vbku.be

m 04 94 52 35 60 khellemans@vbku.be

vbobelyn@vbku.be

Hoofd verkoop binnendienst

Accountmanager

Verkoop binnendienst

Verkoop

Thea Bon

Oda Ritsema van Eck

Marianne Poupaert

Tom Van Den Corput

t 020 524 98 02

m 06 14 36 27 40

t 03 355 28 36

m 04 97 03 26 15

tbon@atlascontact.nl

oritsemavaneck@atlascontact.nl

verkoop@vbku.be

tvandencorput@vbku.be

start@atlascontact.nl

www.atlascontact.nl

facebook.com/ atlascontact

Twitter @atlascontact

Instagram @atlascontact

facebook.com/ vbkbelgie

Vanwege de vroegtijdige bekendmaking van titels in deze prospectus wordt voor de vermelde prijzen een voorbehoud gemaakt. Op offertes en leveringen zijn de Algemene voorwaarden van Atlas Contact bv, alsmede de wet op de Vaste Boekenprijs van toepassing. Toezending van Algemene voorwaarden geschiedt op aanvraag.

Vormgeving brochure Loudmouth

Reeds aangeboden

Lithografie Bert van der Horst, bfc

Dave Goulson Geroezemoes in het gras


2 9 1 N A V R E OM Z E E D L L E H C I M BARACK EN son Bill Bry

ntor Jodi Ka

nte pe amboya

a

m Fukuya Francis

G VATNDE OVERNLICHTING N O R P S R O RIE TO DE O

r k Bakke

STILTE

F VAN DE A

IN ZONDER

K Z E P O L I T IE

DEEL 1: VA

N DE PREH

is en a kenn raal qu L ‘Magist JO UR NA ST REET – WALL

G

enza de vere hoe we vraag RG EN rd op de ’ ***** – DE MO ntwoo n. pe verhel unnen

erensw

aardig

onbesc

BA R E

ste ve n de be

ISTO

bewond

HET OPEN

K VAN HUWELIJ

in zij heiden

n ambi

rslagen

MM ‘Een va ST ER DA NE AM – DE GROE

tie.’

van he

D E O BA M

t func tio

neren

A’S

van Ba

rack Ob

t nu ama to

toe.’

rsonag

es en m

emorab

ele verh

alen .

rieke, fl DIAN l excent AR ‘Bomvo – TH E GU usant.’ Zeer am

ER

ming

auteurs naam TI TE L

erg

b roonen

nK Salomo

is ksterhu

OOR N V K E O B D N HA INGE L E D N A W R NATUU

ij Koos D

LI T T L E R A A N G E DE W ING DRIBBL n

so Bill Bry

LLE E H C I M N E BARACK ntor

Jodi Ka

BA R E HET OPEN

HUWELIJ

en e verslag de best

K VAN DE

van he

t func tio

OBAMA’S

neren

van Ba

rack Ob

ama to

t nu to

e.’

OT-BRIT TA

NNIË

st op op boek lee als je dit EN PANEL DWDD Kijk uit EK er t Mak. n dit boek .’ – BO van Ge va sie p er m on-v hkra nty Py th schiet in de lac ‘De Mo , want je plekken

EEN REIS

DOOR GRO

IJK DE MENSEL E OV DE A ARD

pen. voor lo el eind MEREN een he VAN ZO – KOOS alleen erhuis!’ moet er st Je jk . Di : Koos derland en Ne m in ne en el te zi de hand ‘Er is ve varen gids in er En een

enbare

ER TIEND

UIZEND

rij belang mooi en NI EK ewoon & TECH CHAP ‘Buiteng WE TENS – NATU UR

JA AR

k boek

over d

n MM ER ‘Een va ST ER DA NE AM – DE GROE

ne

n Tim Fla

DE EEU

akker ndrik B

E T L I T S IN

Jan He rg onenbe

Kro

ry

nne Tim Fla

LOGIS

CHIEDE CH E GES

NIS VAN

NOORD-A

MERIK A

er lijk zond

nu toe.’

E OVER T

IEN

boek ngrijk

bela mooi en NI EK ewoon & TECH CHAP ‘Buiteng WE TENS – NATU UR

over de

planee

t waaro

p we le

ven.’

twoord ’ ***** kkers an en verhelpen. e is Ba ‘In stilt eid kunn eloosh tt nu en

DE ZO M ER

hijn ogensc G HERALD eeën – IN plexe id SYDN EY MO RN en com .’ – vermog te schrijven t he t lijk op ry heef ke ne an an eg ‘Tim Fl heel to oeite – veel m

EEN ECO

DE A ARD

JA AR DUIZEND

CH

heeft annery el to ‘Tim Fl he oeite – veel m

DERING E AFZON zaming vereen IE VAN D F O e we de S O IL aag ho RG EN EEN F op de vr – DE MO so n Bill Bry

AT A M E K J I L E ENS M E D S EN R G E G I W U EE E D E L EL n Salomo

LOGIS EEN ECO

VA N 19 27

auteurs naam TI TE L

Profile for Veen Bosch & Keuning uitgeversgroep

Atlas Contact najaar 2019 Olympus  

Atlas Contact najaar 2019 Olympus  

Profile for vbku

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded