Atlas Contact voorjaar 2019 non-fictie

Page 1

TWEE KRONIEK van Van bigVAN bang tot burn-out (met Witte Hoogendijk) en

Wilma de Rek is chef boeken bij de Volkskrant, en auteur Stand-up filosoof (gesprekken met René Gude).

VERLOREN GEWAANDE

REMBRANDTS

Gerdien Verschoor

HUIZINGA

HET MEISJE EN DE GELEERDE

Gerdien Verschoor

Het belang van Darwins evolutietheorie, die hier in zeer kort bestek wordt weergegeven, kan moeilijk worden overschat. Ze vormt de basis van alle biologische kennis, hoewel ook in onze tijd nog lang niet iedereen de consequentie ervan aanvaardt: namelijk dat alles wat op aarde leeft gevormd is door de tijd, en met elkaar is verbonden door een gemeenschappelijke afstamming.

HET MEISJE EN DE GELEERDE

DE KLEINE

In Over het ontstaan van soorten ontvouwde de Britse natuurwetenschapper Charles Darwin in 1859 zijn baanbrekende ideeën over natuurlijke selectie als belangrijkste mechanisme achter de evolutie. Hij toonde aan hoe organismen niet vanuit het niets op aarde zijn neergedaald, maar stukje bij beetje zijn ontstaan, als veranderlijke variaties op andere soorten. Het fundament voor die ideeën legde Darwin tijdens een lange reis met het schip de Beagle naar Zuid-Amerika, waar hij dieren, planten en fossielen bestudeerde.

MAR OOMEN

S T E P H E N P. WI LLIAM S

Willem Otterspeer

atlas contact

leerde en het meisje.qxp_Gerdien Verschoor 24-09-18 23:07 Pagina 1

BL K DE KLEINE

HUIZINGA

Willem Otterspeer

www.atlascontact.nl

05-10-18 13:02

BET T INA STA NGN ET H

Leugens lezen

Leugens lezen

BET T INA STA NGN ET H

De fantastische meneer Willughby

EEN FAMILIEGESCHIEDENIS VAN KATHOLIEKE WERELDVERBETERAARS

Hoe blockchain de bouwstenen biedt voor een gelijkwaardiger, duurzamer toekomst

9 789045 035284

Huizinga cover def.indd 1

MISSIE VADERS

VOOR BL K

De klassieker Herfsttij der Middeleeuwen samengevat

tim birkhead

RUDY KOUSBROEK Wat nooit eerder

MAARTEN ASSCHER

kort geluk

De mooiste essays over KUNST en TECHNIEK

gebeurde

De eerste echte ornitholoog

Het

lange voorjaar Met de vogeltrek mee door Europa

Laurence Rose

mijn

vrienden

2019/1

aboriginals

Wilma de Rek is chef boeken bij de Volkskrant, en auteur van Van big bang tot burn-out (met Witte Hoogendijk) en Stand-up filosoof (gesprekken met René Gude).

Wayne McLennan

Wieteke van Zeil 9 789045 035284

DE BEAUVOIR

Het belang van Darwins evolutietheorie, die hier in zeer kort bestek wordt weergegeven, kan moeilijk worden overschat. Ze vormt de basis van alle biologische kennis, hoewel ook in onze tijd nog lang niet iedereen de consequentie ervan aanvaardt: namelijk dat alles wat op aarde leeft gevormd is door de tijd, en met elkaar is verbonden door een gemeenschappelijke afstamming.

de

DE KLEINE

In Over het ontstaan van soorten ontvouwde de Britse natuurwetenschapper Charles Darwin in 1859 zijn baanbrekende ideeën over natuurlijke selectie als belangrijkste mechanisme achter de evolutie. Hij toonde aan hoe organismen niet vanuit het niets op aarde zijn neergedaald, maar stukje bij beetje zijn ontstaan, als veranderlijke variaties op andere soorten. Het fundament voor die ideeën legde Darwin tijdens een lange reis met Wat je ziet ben zelf het schip de Beagle naarjeZuid-Amerika, waar hij dieren, planten en fossielen bestudeerde.

Ieder z’n Rembrandt

EEN NACHT BIJ DE RIVIER

VOGEL TIJDSCHRIFT VOOR LEZERS

Marja Vuijsje

DE SCHARRE LAAR

DE KLEINE

Wolf

DE BEAUVOIR Haar baanbrekende De tweede sekse samengevat

Dertien essays over de vrouw

Marja Vuijsje

www.atlascontact.nl

Beauvoir cover def.indd 1

05-10-18 15:53

Simon Rozendaal

JOOP BOUMA

JOOP BOUMA

M A M A’ S

WARME AARDE, KOEL HOOFD

De sjoemel sigaret

De sjoemel sigaret

L A AT S T E K N U F F E L Over emoties bij dieren en wat ze ons zeggen over onszelf

Hoe artsen en overheid de tabaksindustrie vrij spel gaven

F RAN S D E WA A L

Op jacht

Isabella Rozendaal

de ogen van

REMBRANDT

C a ro l a H o u t e k a m e r e n Fre e k S c h ra ve s a n d e

AFRIT AKERSLOOT Een reis langs plaatsen waar niemand de baas is

Simon Rozendaal

WARME AARDE Kanttekeningen bij de energietransitie

KOEL HOOFD

JAN BROKKEN ZEEDRIFT VERZAMELDE VERHALEN

SIMON

Op pad met jagers van over de hele wereld

SCHAMA ROMKE VAN DE KAA EN PAUL GEERTS

2020 DE TUIN~ SCHEURKALENDER

NON-FICTIE VOORJAAR 2019 uitgeverij atlas contact