__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jan BrokkEn

de rechtvaardIGen HoE EEn nEdErlandsE ConsUl dUIZEndEn JodEn rEddE


EEn mEEslEPEnd EPos ovEr HEt makEn van dE JUIstE kEUZEs oP HEt JUIstE momEnt

3

Jan Zwartendijk met dochter Edith en zoon Jan in Kaunas, 1940 Visum voor Curaรงao, verstrekt door Jan Zwartendijk en de Japanse consul Aankomst van Joodse vluchtelingen in Kobe, Japan


de rechtvaardIGen HoE EEn nEdErlandsE ConsUl dUIZEndEn JodEn rEddE Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ontdekte de Nederlandse consul in Kaunas (Litouwen) een manier om duizenden uit Polen gevluchte Joden het leven te redden: hij schreef voor hen een visum uit voor Curaçao. Daarmee reisden de Joden met de Trans-Siberië Express naar Japan, van waaruit ze zich over de hele wereld verspreidden – vrijwel allen overleefden de oorlog. Het verhaal van die Nederlandse consul, Jan Zwartendijk, is even verheffend als heldhaftig. In de tien dagen dat hij er de gelegenheid toe had, schreef hij koortsachtig duizenden visa uit. Hij werd bij zijn actie geholpen door zijn Japanse collega in Kaunas en de Nederlandse ambassadeur in Riga. In 1997 kreeg hij postuum de Yad Vashem-eretitel ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’. Jan Brokken beschrijft het leven van Jan Zwartendijk en de lotgevallen van veel van de ontkomen Joden in een meeslepend epos, waarin een treffend beeld wordt geschetst van een wanhopige tijd. De rechtvaardigen is een les in moed, in het maken van de juiste keuzes op het juiste moment.

Jan BrOKKen

De rechtvaarDigen hoe een nederlandse consul duizenden Joden redde

Over eerder werk: ‘Een sensationeel boek. Brokken houdt ons voor dat de oorlog pas voorbij is als de mensen alle verhalen verteld hebben. Dus nooit.’ – Die Welt over De vergelding

4

‘Knap, verbazingwekkend, aangrijpend.’ – La Stampa over De Kozakkentuin ‘Jan Brokken heeft de passie van een betoverende schrijver en het oog van een tijdloze chroniqueur.’ – La Repubblica over De gloed van Sint-Petersburg ‘Een parel in zijn genre. Schitterend geschreven.’ ★ ★ ★ ★ – Le Figaro over Baltische Zielen paperback 520 blz.

ca. € 21,99

rijk geÏllustreerD formaat 15 x 23 cm omslag roalD triebels isbn 978 90 450 3664 9 nur 320 / 680 e-book ca. € 9,99

‘Een meesterwerk van verhalende non-fictie.’ – The New York Times over Jungle Rudy

verschijnt in oktober 2018

Jan Brokken (1949) is schrijver van romans, reisverhalen en literaire non-fictie. Ook internationaal verwierf hij faam met onder meer De regenvogel, De blinde passagiers, Mijn kleine waanzin, Baltische zielen, In het huis van de dichter, De vergelding en De Kozakkentuin.

5


Midprice

• Bekroond met de Premio Letterario Guiseppe Acerbi

‘Een verteller van formaat’ – de Volkskrant Brokken Zaza en de president WT_. 18-12-14 16:03 Pagina 1

Op een dag krijgt de ik-persoon uit Zaza en de president een even raadselachtig als verontrustend telefoontje: zijn vrouw, die in het politiek instabiele Burkina Faso verblijft, verkeert in moeilijkheden. Hij neemt onmiddellijk het vliegtuig naar Afrika, maar als hij aankomt, blijkt zijn vrouw verdwenen te zijn. In Zaza en de president combineert Jan Brokken fantasie en werkelijkheid: het verhaal speelt zich af in de periode waarin de president van Burkina Faso, Sankara (1949 - 1987), door een jeugdvriend wordt afgezet en vermoord. ‘De pioniersroman van de Nederlandse faction.’ – Elsbeth Etty, NRC Handelsblad

‘Ik neem heel diep mijn hoed af voor dit boek. Aan zijn toch al imposante oeuvre heeft Jan Brokken een zeldzaam geslaagd meesterwerk toegevoegd. Het is hartverscheurend.’ – Maarten ’t Hart

‘Het beeld dat opgehangen wordt van Burkina Faso en van de hele situatie is bijzonder overtuigend. Met een combinatie van feitenkennis en persoonlijke ingrediënten heeft Brokken de juiste toon getroffen en schreef hij een meeslepend boek.’ – De Standaard Jan Brokken (1949) is auteur van de bestsellers Mijn kleine waanzin, In het huis van de dichter, Baltische zielen en De vergelding.

www.atlascontact.nl www.janbrokken.nl isbn 978 90 450 2923 8

JAN BROKKEN ZAZA EN DE PRESIDENT

In het huis van de dichter

‘Jan Brokken is de Graham Greene van de Lage Landen.’ – Jan Cremer

JAN BROKKEN ZAZA EN DE PRESIDENT

‘Een ontroerend eerbetoon.’ – Bas Heijne in nrc Handelsblad

paperback 384 blz.

ca. € 15,-

‘Een buitengewoon knap boek, dat ik met heel veel plezier, en dat is echt een voorzichtig woord, heb gelezen. Subliem.’ – Frénk van der Linden in Kunststof

formaat 13,5 x 21 cm omslag zeno isbn 978 90 450 3772 1 nur 301 e-book ca. € 9,99

6

ca. € 15,-

formaat 13,5 x 21 cm omslag zeno isbn 978 90 450 3773 8 nur 301 e-book ca. € 9,99

verschijnt in oktober 2018

isbn 978 90 450 2534 6

€ 15,-

isbn 978 90 450 2923 8

paperback 256 blz.

€ 12,50

isbn 978 90 467 0647 3

paperback 240 blz.

€ 19,99

isbn 978 90 450 1919 2

Mijn kleine waanzin

7

‘Jan Brokken beschrijft op een prachtige – en vaak ook geestige – manier zijn jongensjaren als domineeskind in een Zuid-Hollands dorp. Mijn kleine waanzin is een must voor iedereen die de vezels van dit land beter wil leren kennen. Alles zit erin: het calvinisme, de kleinheid, de grootsheid, de luchten, de wind, en achter alles de schaduw van een koloniaal verleden. Zo’n typisch Nederlandse jeugd, je beleeft het zelf opnieuw.’ – Geert Mak

paperback 416 blz.

€ 12,50

paperback 208 blz.

€ 15,-

verschijnt in oktober 2018

Midprice

paperback 176 blz.

paperback 416 blz.

€ 15,-

isbn 978 90 450 2189 8

paperback 272 blz.

€ 15,-

isbn 978 90 450 3684 7

paperback 352 blz.

€ 12,50

isbn 978 90 450 3684 7

paperback 304 blz.

€ 24,99

isbn 978 90 450 2463 9

‘Zo scherp, eerlijk, maar toch ook vol mededogen ten opzichte van zijn familie. En een schitterend tijdsbeeld, schijnbaar terloops geschetst, maar daarom juist des te overtuigender. Ik kon niet stoppen met lezen.’ – Judith Koelemeijer

€ 15,-

paperback 464 blz.

€ 15,-

isbn 978 90 450 3685 4

paperback 272 blz.

€ 12,50

isbn 978 90 450 3684 7

paperback 384 blz.

€ 15,-

isbn 978 90 450 3462 1

paperback 224 blz.

€ 19,99

isbn 978 90 450 3330 3


UItGEBrEIdE Pr- En markEtInGCamPaGnE • Voor de lezers van Baltische zielen • Socialmediacampagne en De vergelding • Podcastserie • Lezingen in Nederland • Spreker op het Geschiedenisfestival en België 6 oktober • POS-materiaal • Advertenties in de landelijke dagbladen • Radiocommercials • Postercampagne, billboards

• Voorpublicatie Historisch Nieuwsblad • Veel aandacht in de Maand van de Geschiedenis • Tentoonstelling over Jan Zwartendijk in het Philips Museum

UITGEVERIJ ATLAS CONTACT nEdErland

PUBlICItEIt

T +31 (0)20 5249800 www.atlascontact.nl @AtlasContact

Marjet Knake t 020 524 98 40 mknake@atlascontact.nl

Hoofd vErkooP

Yvette Cramer t 020 524 98 26 ycramer@atlascontact.nl

BInnEndIEnst

Thea Bon t 020 524 98 02 tbon@atlascontact.nl aCCoUntmanaGEr

Joyce in ’t Zandt m 06 29 56 52 66 jintzandt@atlascontact.nl

Vanwege de vroegtijdige bekendmaking van titels in deze prospectus wordt voor de vermelde verkoopprijs, omvang en verschijningsmaand een voorbehoud gemaakt. Op offertes en leveringen zijn de Algemene voorwaarden van Atlas Contact BV, alsmede de Wet op de Vaste Boekenprijs van toepassing. Toezending van Algemene voorwaarden geschiedt op aanvraag.

markEtInG

fotoGrafIE aUtEUr

Ellen van Dalsem t 020 524 98 20 evandalsem@atlascontact.nl

© Jelmer de Haas vormGEvInG BroCHUrE

Loudmouth CommErCIEEl manaGEr

Bart Jeroen Kiers t 020 524 98 00 bjkiers@atlascontact.nl

lItHoGrafIE

Bert van der Horst, BFC

Profile for Veen Bosch & Keuning uitgeversgroep

Atlas Contact najaar 2018 Jan Brokken  

Atlas Contact najaar 2018 Jan Brokken  

Profile for vbku

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded