Page 1

NOBELPRIJS VOOR DE ECONOMIE 2017 C A S S S UNS T E IN

We kunnen mensen met zachte hand — met een nudge — naar betere keuzes leiden, zonder hen te beperken in hun keuzevrijheid. Bijvoorbeeld door in schoolkantines gezonde voeding op ooghoogte te zetten, of door besparen te vergemakkelijken met een energie-app die verbruik inzichtelijk maakt.

Richard Thaler ontving in 2017 de Nobelprijs voor de Economie voor zijn grote bijdrage aan de gedragseconomie.

Zijn toonaangevende theorie samengevat

‘Dit is een must-read voor iedereen die zowel zijn eigen denkproces als de samenleving wil verbeteren.’ DANIEL KAHNEMAN

Hoe we de gedragseconomie uitvonden

‘Het conceptuele betoog is heel sterk en de meeste sugges-

Nudge [nd] por ⇒ stoot(je), duwtje in de goede richting

NUDGE

KEYNES

RICHARD THALER & CASS SUNSTEIN

NUDGE Naar betere beslissingen over gezondheid, geluk en welvaart

Sinds de publicatie van Nudge in 2008 heeft het boek veel teweeggebracht. Thaler en Sunstein zijn adviseurs geworden van de regering van Barack Obama. David Cameron heeft het boek verplichte kost gemaakt voor al zijn partijgenoten. Dit boek toont op baanbrekende wijze hoe kleine beleidswijzigingen grote impact kunnen hebben.

DE KLEINE

R IC H A R D T H A L E R

Hoe kunnen wij de mensen in onze samenleving ertoe brengen om de juiste keuzes te maken, keuzes die hen gezonder en gelukkiger maken en waardoor ze over meer welvaart en vrijheid beschikken?

ties van de auteurs geven blijk van gezond verstand op de

best mogelijke manier… Daar zouden we allemaal hard voor

MISBEHAVING BEHAVING

moeten applaudisseren.’

NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

www.businesscontact.nl

Richard Thaler

Winnaar Nobelprijs voor de economie 2017 Keynes cover.indd 1

12-02-18 14:51

VAN DE AUTEUR VAN DE BESTSELLER SPREEK ALS TED

Jasper Meerding

EN NU WEER AAN HET WERK! Het geheim van een onuitwisbare indruk

Maak vergaderen boeiend en efficiënt

CARMINE GALLO

business zOmer 2018

lezer

Nudge omslag 2017.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 09/10/17 / 17:03 | Pag. All Pages

EEN ECHTE

In 5 stappen naar echte vernieuwing

IK BEN

Disruptie in de zorg


verschijningskalender Juni Denis Bukin Breinbootcamp David Graeber Bullshit jobs Kees Klomp & Nadine Maarhuis Pioniers van de nieuwe welvaart Vakantieboek voor professionals Juli Raj Raghunathan Als je zo slim bent, waarom ben je dan niet gelukkig?

Augustus Chris Bailey Hyperfocus Carmine Gallo Vijfsterrencommunicatie Jasper Meerding En nu weer aan het werk! September De kleine Keynes Koen Jordaans Social Shift Menno Lanting Disruptie in de overheid Disruptie in de zorg


INHOUD David Graeber

4

Bullshit jobs

Kees Klomp & Nadine Maarhuis

8

Pioniers van de nieuwe welvaart

Menno Lanting

10

Disruptie in de overheid Disruptie in de zorg

Koen Jordaans

12

Social Shift

Chris Bailey

14

Hyperfocus

Carmine Gallo

16

Vijfsterrencommunicatie

Denis Bukin

18

Breinbootcamp

Jasper Meerding

20

En nu weer aan het werk!

Vakantieboek voor professionals22 De kleine Keynes24 Raj Raghunathan

25

Als je zo slim bent, waarom ben je dan niet gelukkig? midprice

Daniel Kahneman

26

Ons feilbare denken

Richard Thaler Nudge Misbehaving

27


V I ER O P T I EN W ERK N EM E R S NOE W ERK M T ZI NLO OS

4

ZALTBOMMEL – 40 procent van de werknemers in ons land vindt zijn eigen werk zinloos. Daardoor zijn ze minder bevlogen in hun werk, hebben ze geen regie en sluit hun baan niet aan op hun talent en de drijfveren die ze hebben om te werken. Kortom, ze worden er niet gelukkig van. Dit blijkt uit onderzoek van Schouten & Nelissen onder 1900 werknemers. – overhetnieuwewerken.nl, maart 2017


DE WACHTER Ik werkte in 2010 als receptionist bij een Nederlandse uitgeverij. De telefoon ging maar één keer per dag, dus ik kreeg de volgende extra taken: • houd de snoepschaal gevuld; • wind één keer per week de antieke klok op; • houd de Avon-verkoop van je collega-receptionist bij (dit deel nam de meeste tijd in beslag!). DE OPLAPWERKER Mijn baan was het kopiëren van e-mails met een technologisch verzoek naar een ander format voor hetzelfde verzoek. Dit is niet alleen een typisch automatiseerbare klus, hij was ooit geautomatiseerd! Vanwege een onduidelijk meningsverschil in de directie was de automatische omzetting teruggedraaid. DE AFVINKER Ik ben Senior Quality and Performance Officer bij een Engelse gemeente. Ik schrijf rapporten voor het senior management en wek vooral de indruk dat alles goed verloopt. Het is niet meer dan feeding the beast en de illusie van controle in stand houden. Ik doe niets voor de mensen in de gemeente zelf.

5


MET EEN VOORWOORD VAN RUTGER BREGMAN

6


David Graeber Bullshit Jobs Over zinloos werk, waarom het toeneemt en hoe we het kunnen bestrijden Dankzij de technologie kunnen we voor de werkelijke productiebehoefte ongeveer met een vijftienurige werkweek toe, en toch werken we allemaal volle dagen. Een groot deel van ons werk moet dus wel bullshit zijn, stelde antropoloog David Graeber in een online artikel. De reacties waren explosief: heel veel mensen – over de hele wereld – bleken het fenomeen te kennen. Nota bene: een bullshit job is een baan waarvan de persoon zelf weet en vindt dat het een onzinbaan is. Graeber beschrijft in dit boek het hoe en waarom van deze banen, die voortkomen uit het kapitalisme maar er eigenlijk haaks op staan (ze zijn niet productief en lijken dus meer op de werkverschaffing in het voormalige Oostblok). Een andere bron van onzinbanen is onze calvinistische overtuiging dat werkeloos zijn slecht is. De geciteerde verhalen zijn hilarisch en tragisch tegelijk, en Graebers betoog is uniek in zijn helderheid en scherpte. Voor iedereen die anders wil kijken naar werk, kapitalisme en zingeving is dit boek een must-read.

paperback, 416 blz.

ca. ¤ 24,99 formaat 15 x 23 cm Oorspronkelijke titel Bullshit Jobs (Simon & Schuster) vertaling Tracey Drost-Plegt omslag Studio Jan de Boer isbn 978 90 470 1176 7 nur 740 e-book ca. ¤ 19,99

verschijnt in juni 2018

• Voor de lezers van Gratis geld voor iedereen en Dit kan niet waar zijn. • Auteursbezoek David Graeber is hoogleraar antropologie aan de London School of Economics. Hij schreef onder meer The Utopia of Rules, The Democracy Project en de bestseller Schuld. Hij was een van de organisatoren van Occupy en schrijft onder meer voor de The Guardian, The Baffler and Harper’s Magazine. Hij woont in Londen.

7


Kees Klomp & Nadine Maarhuis Pioniers van de nieuwe welvaart DRIJFVEREN en dilemma’s van ondernemers in de betekeniseconomie paperback, 224 blz.

ca. ¤ 22,50 formaat 14 x 21 cm omslag Bij Barbara isbn 978 90 470 1165 1 nur 780 e-book ca. ¤ 14,99

verschijnt in juni 2018

Kees Klomp studeerde politicologie en communicatiewetenschappen. In 2006 8

liep hij vast in de reguliere reclamewereld. Vanuit de nieuwe attitude ‘ondernemen met compassie’ ontstonden bureaus en projecten als Forth Worth en Circle of Life. Eerder schreef Klomp Handboek betekenis­ vol ondernemen. Nadine Maarhuis raakte tijdens haar studie sociologie gefascineerd door de interactie tussen individuen en structuren. Als journalist en filmmaker voor onder andere Follow the Money en MaatschapWij vertelt ze de verhalen van maatschappijvernieuwers en betekenisvolle onder­nemers.

De betekeniseconomie is in wording. Ondernemers als Tony’s Chocolonely, Dopper en De Vegetarische Slager zijn succesvol bij een groot publiek, en gevestigde financiële adviesbureaus als bcg en pwc nemen maatschappelijke impact integraal mee in de bedrijfswaardering. Maar een financieel gezonde business runnen die tegelijk sociale en ecologische meerwaarde creëert is niet gemakkelijk. Tegen welke dilemma’s lopen de pioniers van de nieuwe wel­vaart aan bij het bouwen van hun missiegedreven bedrijven? En hoe tackelen ze die?


9

In dit boek vertellen deze ondernemers open­ hartig over hun pieken en dalen en delen ze lessen uit de praktijk. Het dringt door tot de kern van betekenisvol ondernemerschap en is daardoor voor beginnende én groeiende pioniers verplichte kost. Ook leiders in gevestigde bedrijven die de omslag naar ‘maatschappelijk’ willen maken krijgen door dit boek zicht op de thematiek van werkelijk waarde creëren.


menno 10

innOvAtie in de Overheid en in de zOrg

Disruptie in de zorg In 5 stappen naar echte vernieuwing


Lanting

Disruptie in de overheid Disruptie in de zorg Menno Lanting geldt als dé expert op het gebied van de impact van digitale technologie op organisaties, leiderschap en innovatie. Met zijn nieuwste bestseller De disruptieparadox geeft hij inzicht in de zin en onzin van disruptie. In Disruptie in de overheid en Disruptie in de zorg spitst hij die kennis toe op deze twee sectoren. gebonden 124 blz.

ca. ¤ 20,00 formaat 12,5 x 18 cm omslag adept vormgeving Disruptie in de overheid isbn 978 90 470 1180 4 nur 801

Disruptie in de zorg isbn 978 90 470 1181 1 nur 801

Lanting geeft aan de hand van herkenbare voorbeelden en cases praktische handvatten en advies over hoe overheid en zorg zichzelf op grote en op kleine schaal kunnen vernieuwen. Zo maken onder andere virtual reality, de blockchain en kunst­ matige intelligentie meer mogelijk dan we ons voor kunnen stellen. Ook hier geldt dat de paradox zit in het feit dat het weinig nut heeft disruptie na te streven zolang de basis niet voldoende op orde is.

Over De disruptieparadox: e-book ca. ¤ 14,99

verschijnt in september 2018

Menno Lanting is een veelgevraagd spreker en adviseur. Meer dan 100.000 mensen lazen zijn bestsellers De disruptieparadox, Olie­ tankers en speedboten, De slimme organisatie, Iedereen ceo en Connect! (Managementboek van het Jaar 2011).

‘Menno Lanting zet ons op zijn vertrouwde manier weer met beide voeten op de bodem.’ – Annet Aris, adjunct-professor Strategy, insead ‘Feilloos en stevig onderbouwd uiteengezet hoe u echte vernieuwing doorvoert.’ – Slow Management ‘Helder, goed leesbaar en met praktische tips over hoe innovatie écht kan.’ – Management Scope

11


12


Koen Jordaans social shift Van social media naar social thinking Wil je met je bedrijf het contact met je doelgroep niet ver­ liezen, dan moet je deel gaan uitmaken van de netwerken van je klanten: ‘social’ worden. Dat doe je niet door je communicatieafdeling een Twitterstrategie te laten uitrollen; echt contact maken met je huidige en toekomstige doelgroep doe je door je medewerkers – alle medewerkers – social skills bij te brengen én ze die te laten benutten. Dat is de Social Shift, en Koen Jordaans laat in dit boek zien hoe je dat stap voor stap doet en hoe je omgaat met thema’s als veiligheid, transparantie en eigen verantwoordelijkheid. Met dit boek en model kun je het social media-niveau van elke individuele medewerker meten en verbeteren: van Social Learner naar Social Master. Zo kun je het social media-niveau van het bedrijf als geheel verbeteren en eindelijk écht inhoud geven aan het begrip ‘merkambassadeur’.

paperback 192 blz.

ca. ¤ 24,99 formaat 13,5 x 21 cm omslag pankra isbn 978 90 470 1144 6 nur 801 e-book ca. ¤ 14,99

verschijnt in september 2018

Koen Jordaans, ceo van social media-softwareontwikkelaar Apostle, was in een vorig bestaan horecaondernemer en com­ municatie­man. Apostle werd in 2013 Sprout Startup van het Jaar. Hij schrijft onder meer voor Marketing Online.

13


Vol effectieve tactieken voor productiviteit en creativiteit

14


Chris Bailey Hyperfocus de nieuwe wetenschap van productiviteit, aandacht en creativiteit We zijn nog nooit zo overgestimuleerd geweest als nu. We proberen zo veel mogelijk activiteiten in ons leven te proppen en onze aandacht zo goed mogelijk te verdelen. Maar echt multitasken is niet zo makkelijk. Chris Bailey geeft in Hyperfocus tips, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, over hoe we onze aandacht het best kunnen managen in een drukke wereld. Ons brein heeft twee standen die je kunt benutten als je je aandacht selectief inzet: een gefocuste stand (hyperfocus), die de basis is voor productiviteit, en een creatieve stand (scatterfocus), waardoor we ideeën op een nieuwe manier kunnen verbinden. Bailey helpt je om elk van deze twee mentale standen te ontgrendelen, zodat je ze effectief gebruikt. 15

Verder legt Bailey uit wat de vier belangrijkste soorten afleiding en onderbreking zijn; hoe je een duidelijke fysieke en mentale werkomgeving kunt creëren; hoe je je motivatie vasthoudt; wanneer je op moet letten; en wanneer je je aandacht nuttig kunt laten afdwalen.

paperback, 224 blz.

ca. ¤ 20,00 formaat 13,5 x 21 cm geïllustreerd oorspronkelijke titel Hyperfocus (Viking) omslag Bij Barbara isbn 978 90 470 1170 5 nur 770, 765 e-book ca. ¤ 14,99

verschijnt in augustus 2018

Chris Bailey organiseerde een productiviteitsproject om te ontdekken hoe hij zo productief mogelijk kon worden. Hij schreef onder meer voor The New York Times, The Huffington Post, New York Magazine, Harvard Business Review, ted, Fast Company en Lifehacker.


Carmine Gallo VijfSterrenCommunicatie Het geheim van een onuitwisbare indruk De waarde van een eenentwintigste-eeuwse professional wordt grotendeels bepaald door de waarde van zijn ideeën. Maar hoe briljant jouw idee ook is, zolang jij de enige bent die dat doorheeft, schiet je daar weinig mee op. Overtuigingskracht is dan ook niet langer een ‘soft skill’. Het vermogen om anderen te overtuigen en hen tot actie aan te zetten is misschien wel de belangrijkste en meest onderscheidende vaardigheid voor de professional van vandaag.

16

In Vijfsterrencommunicatie laat Carmine Gallo zien hoe je anderen over­tuigt van de waarde van jouw idee, hoe je grote groepen kunt inspireren en hoe je je ontwikkelt tot een gezaghebbende professional, zodat jouw vijfsterrenkwaliteiten duidelijk over het voetlicht komen. Gallo sprak met neurowetenschappers, economen, historici, miljardairs en leiders van bedrijven als Google, Nike en Airbnb, die openhartig delen wat zij doen om onze aandacht te vangen, onze fantasie te prikkelen en uiteindelijk onze dromen te beïnvloeden.

‘Overtuigingskracht is de enige vaardigheid die jouw waarde met 50 procent vergroot.’ – Warren Buffett paperback, 256 blz.

ca. ¤ 20,00

Voormalig cnn- en CBS-correspondent Carmine Gallo is best­ seller­auteur en veelgevraagd spreker. Als communicatieadviseur heeft Gallo vele topmanagers gecoacht. Eerder verschenen van zijn hand Masterclass Steve Jobs, Spreek als ted en De kracht van storytelling.

formaat 13,5 x 21 cm Oorspronkelijke titel Five Stars (St. Martin's Press) omslag Bart van den Tooren isbn 978 90 470 1167 5 nur 810 e-book ca. ¤ 14,99

verschijnt in augustus 2018


Het logische vervolg op Spreek als ted en De kracht van Storytelling

VAN DE AUTEUR VAN DE BESTSELLER SPREEK ALS TED

17

Het geheim van een onuitwisbare indruk

CARMINE GALLO


Kruip in de huid van een kgb-agent

18


Denis Bukin Breinbootcamp voor een beter geheugen en een scherpe geest Stel je voor dat je feilloos kunt onthouden wat er in een belang­rijk gesprek is gezegd, of nooit meer vergeet iets te doen wat je beloofd hebt. Dat je geen namen meer vergeet en makkelijk een nieuwe taal oppikt. Door je geheugen te trainen en je geest opmerkzamer te maken kun je van je brein een betrouwbare bondgenoot maken. In Breinbootcamp ga je gelijk op met Andrei Simonov, een Russische student die door de kgb wordt gerekruteerd. Naarmate hij vordert van informant naar analist en dubbelagent krijg jij dezelfde training voor je geheugen en geest. Een kunstige mix van fictie, (neuro)psychologie en spel, gebaseerd op werkelijke ervaringen van kgb-agenten. 19

• Voor de liefhebbers van Mindf*ck en Het ge­ heugen­paleis, van escape rooms en iq-trainers. • Verschijnt in 13 landen, o.a. Duitsland, GrootBrittannië, Italië en Zweden

paperback 272 blz.

ca. ¤ 20,00 geïllustreerd formaat 13,5 x 21 cm oorspronkelijke titel spy school (pan macmillan /alpina publishers) vertaling robert neugarten omslag adept vormgeving isbn 978 90 470 1164 4 nur 770, 765, 776 e-book ca. ¤ 14,99

verschijnt in juni 2018

Denis Bukin werkt voor een groot Russisch bedrijf waar vele exkgb’ers werken. Hij raakte onder de indruk van hun geheugen en opmerkzaamheid. Gebaseerd op hun ervaringen en vele tips die hij kreeg, schreef hij deze Russische bestseller.


Jasper

maak een eind aan de vergaderterreur

20

Jasper Meerding (1986) is al vanaf zijn zestiende ondernemer met interesse voor teams, tech en innovatie. Hij is founder van onder andere ContactCare en Gaiku.


meerDinG

en nu Weer AAn het Werk! mAAk vergAderen bOeiend en eFFiciënt Jasper Meerding heeft van zijn grootste ergernis zijn levensmissie gemaakt: de wereld redden van slechte vergaderingen. Meerding begon al vroeg met ondernemen en naarmate zijn bedrijf groeide, nam ook de vergaderdruk toe. Met als resultaat dat hij regelmatig naar huis ging met de vraag: wat heb ik nou gedaan vandaag? Hij verdiepte zich in alles wat hij kon vinden over beter vergaderen en besloot van de nood een deugd te maken: hij richtte een nieuw bedrijf op, GAIku, waarmee hij vergaderingen weer boeiend en efficiënt maakt. In En nu weer aan het werk! geeft Meerding een handig en toegankelijk overzicht van de do’s en don’ts voor efficiënte en waardevolle vergaderingen. Met tips om ervoor te zorgen dat iedereen geboeid en betrokken is en alles opvolging krijgt. Zo wordt vergaderen weer leuk!

21

Jasper Meerding

EN NU WEER AAN HET WERK!

paperback, ca. 112 blz.

¤ 15,00 Maak vergaderen boeiend en efficiënt

GeïllustreerD formaat 20 x 16 cm omslaG jorick serto isbn 978 90 470 1178 1 nur 810, 806 e-book ca. ¤ 9,99

verschijnt in auGustus 2018


Vakantieboek voor professionals Het hele jaar door ben je als professional bezig om targets, deadlines en doelstellingen te halen. Op vakantie wil je daarom het liefst even bijkomen van dat drukke bestaan. Maar je vakantie kan je nog veel meer opleveren dan alleen rust en ontspanning. Het is ook het uitgelezen moment om los te komen van de waan van de dag en na te denken over je werkende leven, je doelen en drijfveren, zonder druk van buitenaf. Met het Vakantieboek voor professionals in de hand kun je lekker bijlezen, ontspannen en opladen, maar het biedt ook veel stof voor reflectie. Lees over trends in managementland, laat je verrassen door handige technieken om werk en privé slimmer te organiseren en leer van de nieuwste inzichten in de wetenschap. Met tests, columns, inspirerende quotes – én doedingen, want het is per slot van rekening een vakantieboek. Samengesteld uit de meest originele, nuttige, verrassende of juist gedegen boeken en artikelen die het afgelopen jaar onder de aandacht kwamen van de redactie van uitgeverij Business Contact, aangevuld met superhandige samenvattingen van de boeken waar je als professional wel iets van gelezen móét hebben. Zo ga je na je vakantie met nieuwe inspiratie aan de slag.

22

Lezers over de vorige edities:

paperback 160 blz.

ca. ¤ 15,00 geïllustreerd formaat 17 x 24 cm omslag Adept Vormgeving isbn 978 90 470 1179 8 nur 400, 801

verschijnt in juni 2018

• ‘prima om je vakantie mee te beginnen en langzaam je werk los te laten’ • ‘leuke mix tussen ontspanning en inhoud’ • ‘mooie samenvatting van actuele en bruikbare vaklectuur’


23


De kleine Keynes Zijn toonaangevende theorie samengevat Met The General Theory of Employment, Interest and Money, dat in 1936 verscheen, schreef de Britse econoom John Maynard Keynes (1883-1946) hét economische werk van de twintigste eeuw. Keynes was ervan overtuigd er een belangrijke rol is weggelegd voor de overheid als stimulator van de economie in crisistijd. Ga niet bezui­nigen, maar pak de werkloosheid aan door middel van overheidsinvesteringen en de economie herstelt zich vanzelf, aldus Keynes.

24

Zijn advies werd gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw afwisselend omarmd en verguisd door beleidsmakers en collega-economen. Nu steeds duidelijker wordt dat we ons kapitalistisch systeem een andere wending moeten geven, duikt de naam Keynes weer vaker op. Wat kunnen we van hem leren om het kapitalisme te verduurzamen? Om deze vraag te beantwoorden is er nu een overzichtelijke en toegankelijke samenvatting van zijn levenswerk.

In de serie ‘De kleine…’ verschenen eerder: Piketty, Covey, Cialdini, Allen, Marx, Semler en Laloux

DE KLEINE

KEYNES Zijn toonaangevende theorie samengevat

Keynes cover.indd 1

gebonden 80 blz.

ca. ¤ 9,99 formaat 11,5 x 18 cm omslag Steven Boland isbn 978 90 470 1142 2 nur 781 e-book ca. ¤ 6,99

verschijnt in september 2018

De belangrijkste econoom van de twintigste eeuw

12-02-18 14:51


Midprice

‘Gelukkig én succesvol zijn is koorddansen, maar het is te leren.’ – NRC Handelsblad ‘Als je zo slim bent, waarom ben je dan niet gelukkig? laat zien hoe je verkeerde aannames kunt vervangen door voorwaarden en gewoontes die wél leiden tot een gelukkig leven.’ – Earth Matters ‘Een praktisch, prettig leesbaar boek over hoe je voldoening kunt vinden in je leven.’ – Adam Grant, hoog­ leraar psychologie en auteur van Geven en nemen en Originals

paperback, 320 blz.

ca. ¤ 12,50 formaat 13,5 x 21 cm omslag Bij Barbara ISBN 978 90 470 1182 8 NUR 770 e-book ca. ¤ 9,99

verschijnt in juli 2018

25


26


27


Uitgeverij business Contact Nederland

marketing

commercieel

Prinsengracht 911-915 1017 kd Amsterdam Postbus 13 1000 aa Amsterdam t 020 524 98 00 f 020 622 36 97 start@businesscontact.nl www.businesscontact.nl

en publiciteit

manager

Femke Bilderbeek t 020 524 98 34 m 06 10 92 25 59 fbilderbeek@atlascontact.nl

Bart Jeroen Kiers t 020 524 98 05 bjkiers@atlascontact.nl

accountmanagement

Joyce in ’t Zandt m 06 29 56 52 66 jintzandt@atlascontact.nl

Vanwege de vroegtijdige bekendmaking van titels in deze prospectus wordt voor de vermelde verkoopprijs, omvang en verschijningsmaand een voorbehoud gemaakt. Op offertes en leveringen zijn de Algemene voorwaarden van Atlas Contact bv, alsmede de Wet op de Vaste Boekenprijs van toepassing. Toezending van Algemene voorwaarden geschiedt op aanvraag. Fotografie auteurs

België

marketing

verkoop

vbk belgië

en publiciteit

Katwilgweg 2 2050 Antwerpen t 03 355 28 30 f 03 355 28 40 www.facebook.com/vbkbelgie

Carmen Carnier t 03 355 28 43 m 04 74 51 14 62 ccarnier@vbku.be

Kim Hellemans t 03 355 28 39 m 04 94 52 35 60 khellemans@vbku.be

directeur

verkoop@vbku.be Hans Tubbax t 03 355 28 42 Marianne Poupaert t 03 355 28 36

Vé Bobelyn t 03 355 28 32 m 04 95 58 97 68 vbobelyn@vbku.be

verkoop binnendienst

Tom Van Den Corput m 04 97 03 26 15 tvandencorput@vbku.be

© Melville House Publishing (p. 7), Fjodor Buis (p. 8, 12), Angela Lanting (p. 10), Luca Sartoni (p. 16) Vormgeving brochure

Loudmouth Lithografie

Bert van der Horst, bfc, Amersfoort

Zomeraanbieding Business Contact 2018  
Zomeraanbieding Business Contact 2018