Page 1


Blader naar pagina 8 voor een overzicht van alle cursussen en trainingen. Ook deelnemen aan een kring? Kijk op pagina 30 e.v. voor de mogelijkheden.


WELKOM Als VBG staan we aan het begin van een nieuwe fase. Een nieuwe fase van zoeken, ontdekken, groeien en keuzes maken. Een fase waarin we bovenal meer willen leren over wie God is en hoe ons leven zich mag verhouden tot Hem. We zijn er van overtuigd dat we God het beste leren kennen door samen op te trekken. Onze God is een God van relaties. En daarom zijn de kringen het kloppende hart van de VBG! Door relaties die je mag aangaan met mensen op een kring leer je God beter kennen. Je ziet wie God is voor de ander en wie Hij ook voor jou wil zijn! Daarnaast hebben we een breed aanbod van cursussen en trainingen. Met daarbij voor jou de vraag: waarin wil jij je het komende jaar verder laten toerusten? We wensen je veel zegen en groei toe in het nieuwe seizoen! Arjan Zantingh Pastor Volwassenen VBG


Hieronder worden de vier pijlers kort uitgewerkt, met bij iedere pijler een vertaalslag naar het onderwijs- en kringenwerk.

p de wer eld

Intimiteit met God Persoonlijke vorming Omzien naar elkaar Gericht op de wereld

Gericht o

• • • •

Omzien naar elkaar

Onze focus als gemeente ligt op de volgende vier geestelijke pijlers:

d t Go it me e t i Intim ing ijke vorm Persoonl

Vier pijlers

Pijler 1: Intimiteit met God Er bestaat een rechte, onbevangen, vertrouwelijke omgang met de Heer, zonder kramp, los van schuld en vrij van wetticisme. Persoonlijk en als gemeente willen we groeien in verlangen naar God, passie voor Jezus en honger naar meer van Hem. In een opgetogen en bloeiende relatie met Hem ligt de bestemming van ons mens-zijn en de grond van het gemeentezijn. Het is als Paulus die zegt: ‘Ik wil Christus kennen’. De rest is zoveel minder belangrijk. Via vier verschillende wegen willen we hier komend seizoen meer voeding aan geven: • Prekenserie over Intimiteit met God. Dit doen we a.d.h.v. het beeld van de tabernakel, lezend vanuit de komst van Jezus (sep – dec 2013). • Module 1 van de nieuwe discipelschapstraining staat geheel in teken van ‘Intimiteit met God’ (sep-dec 2013). • 40 dagen lang 24/7 gebed in de gemeente vanaf 12/1/’14. • Huis van gebed, waarin iedere maandag- en woensdagavond en vrijdagochtend intimiteit met God centraal staat.

Onderwijsfolder 2013 / 2014 | 4


Pijler 2: Persoonlijke vorming Als gelovigen zijn we vernieuwde mensen en mogen we opnieuw weer iets van Gods heerlijkheid weerspiegelen. Van dag tot dag vernieuwd de Geest ons in ons innerlijk naar het beeld van Christus: houden van de dingen waar Hij van houdt. Waarde hechten aan de dingen waar Hij waarde aan hecht. Zien zoals Hij mensen zag. Gods Geest wil ons karakter vormen en de vrucht van de Geest steeds meer gestalte geven in ons leven. God is er op uit dat Zijn glorie in ons weerspiegelt wordt, dat Zijn Zoon in ons zichtbaar wordt, dat we goed eindigen en met Paulus kunnen zeggen: ‘ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.’ Als gemeente willen we vanuit intimiteit met God, gericht zijn op persoonlijke vorming door God, tot bloei van ons karakter, met veel en blijvende vrucht in onze omgeving en gericht op een goede finish. Via drie verschillende wegen willen we hier komend seizoen meer voeding aan geven: • Prekenserie over deze pijler in het voorjaar van 2014 • Module 2 van de nieuwe discipelschapstraining staat geheel in teken van ‘Persoonlijke vorming’ (mrt-apr 2014). • Diverse andere cursussen die hier op deelgebieden een rol in kunnen spelen.

Pijler 3: Omzien naar elkaar Deze pijler spreekt van het verlangen om een gemeente te zijn waarin de overweldigende genade van God zo rijkelijk stroomt, dat we mens zonder geheimen durven te zijn. Dat de onvoorwaardelijke liefde van God zo overvloedig woont, dat we mens zonder muren durven te zijn. We geloven dat vanuit een rijke intimiteit met God, tot uiting komend in persoonlijke vorming naar het beeld van Christus, omzien naar elkaar als een natuurlijke bloedsomloop verder gestalte zal krijgen in ons midden. Dat de talloze ‘elkaar’-teksten die in Gods Woord welhaast over elkaar heen buitelen, steeds meer realiteit zullen zijn in de VBG.


De belangrijkste weg om hier in de VBG uiting aan te geven zijn de kringen. De kringen vormen onverminderd het kloppende hart van de gemeente. De VBG is dan ook een gemeente VAN kringen. Ook al onderneem je verder niets qua toerusting, zorg in ieder geval dat je onderdeel uitmaakt van een kring! Voor nieuwe leden die nog niet op een kring zitten én voor gasten die willen onderzoeken of de VBG een thuisgemeente voor hen zou kunnen zijn is er de introkring. Daarna(ast) zijn er huiskringen, een seniorenkring en God2Live-kringen (18-25 jaar).

Pijler 4: Gericht op de wereld Gods hart gaat uit naar de weduwen, de wezen, de verschoppelingen, de weerlozen, degenen die niet meer om hulp kunnen roepen, de mensen zonder stem. God heeft oog voor verschoppelingen en zondaren. En Hij vraagt als Hoofd van de gemeente aan Zijn lichaam om uit te gaan en de wereld in te trekken. Daar waar we wonen, werken, naar school gaan, of de kinderen naar school brengen. Thema’s als zending, evangelisatie, gerechtigheid en diaconie – daar willen we gezamenlijk invulling, vorm en focus aan geven. Persoonlijk en als gemeente. Want het evangelie is in essentie: geven – royaal, gul, buitensporig en overmatig. En dan te merken: hoe meer ik geef, hoe meer ik leef. Komend seizoen zullen we dit met name voeden vanuit het 24/7–gebed en de activiteiten vanuit de aan de VBG gelieerde 4e Musketier. In het seizoen 2014-2015 zal er een grote focus op deze pijler zijn. Zowel qua diensten als qua aanvullende toerusting.

Onderwijsfolder 2013 / 2014 | 6


Praktische informatie Waar? Alle cursussen vinden plaats in de Stadskerk, Friesestraatweg 221 te Groningen. Tenzij bij de cursusomschrijving iets anders wordt weergegeven.

Tijden? Alle cursussen in de Stadskerk beginnen om 19:30 uur en eindigen om uiterlijk 22:00 uur. Tijdens de cursus is er een korte koffiepauze. Alleen de Alpha-cursus heeft afwijkende tijden (18.30-21.30 uur).

Kosten? Aan alle cursussen zijn kosten verbonden. Soms alleen een vergoeding voor materiaalkosten, koffie en gebouw. Soms ook een groter bedrag i.v.m. aan te schaffen boeken of sprekersvergoedingen. Per cursus/training staat aangegeven wat de kosten zijn. Kosten mogen overigens geen probleem zijn om een cursus te kunnen volgen! Mocht dit voor jou wel het geval zijn, neem dan even contact op met Arjan Zantingh (arjan.zantingh@vbgroningen.nl of 06-53206022).

Opgeven? Het is belangrijk om je van tevoren op te geven voor de activiteiten waar je aan deel wilt nemen. Zo weten wij of we passende zaalruimte hebben gereserveerd en hoeveel handouts we per avond nodig hebben. Opgave via kringen@vbgroningen.nl, tenzij anders aangegeven.


Programma

Blz

Nieuw in de VBG?

# avonden

Start

7

Alpha

12

sep + jan + apr

8

Introkring

10

sep + jan + apr

9

Doop en lidmaatschap VBG

1

sep - mei

Toerusting op gebied van huwelijk/opvoeding/gezin 10

Huwelijksvoorbereidingskring

6

sep + dec + apr

11

Huwelijksverdiepingskring

7

nov + mrt

12

Zwangerschap + bevallen

6

mrt-mei

13

Huwelijk en autisme

6

sep

14

Vader zijn met hart en handen

5

okt

15

Moeder zijn met hart en handen

5

okt

16

Bidden met kinderen - hoe doe je dat?

2

jan

17

Kinderen en grenzen

3

apr

18

Happy Me (incl. ouderavonden)

10

okt + mrt

20

Discipelschapstraining - module 1

21

Creatieve aanbidding

22

Huis van gebed 40 dagen 24/7 gebed

40 dagen

jan-feb

Toerusting m.bt. pijler ‘Intimiteit met God’

14

okt

4

jan - feb

3 keer pw

sep-jun

Toerusting m.bt. pijler ‘Persoonlijke vorming

23

Ministry-gebed

5

aug-okt

24

Celebrate Recovery

20

sep

25

Kringleiderstraining

2

sep + mrt

26

Discipelschapstraining - module 2

14

mrt

26

Leven in vrijheid

3

mrt-apr

27

ETS-bijbelschool

9 zat

sep

28

Groundwork Basis

3 dag

okt

29

VBG-dagboek

32

Discipelschapstraining - module 3

14

apr

30

Huiskring

20

doorlopend

31

Seniorenkring

20

doorlopend

God2Live - (18-25 jaar)

20

feb

sep, jan, apr

Toerusting m.bt. pijler ‘Omzien naar elkaar’

Onderwijsfolder 2013 / 2013 | 8


Nieuw in de VBG? Â

# avonden

start

Alpha

12

sep + jan + apr

Introkring

10

sep + jan + apr

Doop en lidmaatschap VBG

1

sep - mei

Alphacursus De Alpha-cursus bied je de mogelijkheid om op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt.

Doel van de cursus Meer zicht krijgen op waar het christelijk geloof voor staat en om draait. De avond begint met een maaltijd waar je elkaar op een leuke informele manier kunt leren kennen. Een cursusavond bestaat uit drie gedeelten: een maaltijd, een korte inleiding en daaropvolgend een dynamisch gesprek in vaste kleine groepen.

Onderwerpen die aan bod komen We staan stil bij o.a. de volgende onderwerpen: Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Hoe leidt God ons? Wat kan ik met de rest van mijn leven doen? Geneest God vandaag nog? Cursusleider: Verschillende sprekers Data: Startavond op 18 sep, 22 jan en 9 apr Kosten: Geen, behalve kleine bijdrage maaltijden Tijd: 18.30-21.30 uur Opgave : alpha@vbgroningen.nl


Introkring Vrije Baptistengemeente Groningen Het komende seizoen zullen er op verschillende momenten nieuwe introkingen worden opgestart. Ieder nieuw lid wordt uitgedaagd om deel te nemen aan deze kring. Ben je gast en wil je onderzoeken of de VBG een thuisgemeente voor je kan zijn? Dan is dit de ideale kring om dat te onderzoeken. In principe wijd je jezelf toe voor tien avonden, daarna beslis je of je door gaat of niet. Op deze avonden komen de volgende onderwerpen aan de orde: • Vaderhart van God • Geloofszekerheid • Leven met Jezus van dag tot dag • De Doop • De Gemeente • Persoon en werk van de Heilige Geest • Verandering van denken • Rentmeesterschap • Lidmaatschap van de VBG Ontdek in tien avonden wat het is om een hechte Bijbelse gemeenschap te vormen en te groeien in je geloof! Er zijn het komend seizoen drie startmomenten van de introkring, te weten: • September (Vanaf maandag 16 sep) • januari • April Iedereen wordt ingedeeld in een kring die geografisch zo logisch mogelijk is. Kosten: geen Data: tweewekelijks een avond in de even weken Opgave : jboonstra.nl@home.nl

Onderwijsfolder 2013 / 2014 | 10


Doop en lidmaatschap van de VBG Deel 1 - Het voorrecht van de doop: Hoe Jezus ons vrijmaakt om Hem vol overgave te volgen. Deel 2 - De visie op de gemeente: Hoe wij bestaan voor God en deel mogen uitmaken van Zijn werk in deze wereld. Ben jij op zoek naar meer van Jezus? Overweeg je je te laten dopen? Zoek je een geestelijk thuis in een plaatselijke gemeente? En ben je benieuwd naar de visie van de VBG voor de komende jaren en of je daar deel vanuit wilt gaan maken? In één avond kun je verder komen in deze vragen. Of je nu al geruime tijd de diensten in de VBG bezoekt, of je nu onlangs je leven hebt overgegeven aan Jezus, of dat je misschien überhaupt zoekende bent in de dingen van God, je ben van harte welkom. In een notendop bestaat een avond uit: kennismaking, onderwijs, delen van visie en gesprek. Belangrijk: Omdat deze avond zo’n wezenlijke kennismaking is met de doop en de visie van de gemeente, volg je eerst deze avond en kun je daarna toetreden tot of je laten dopen in de VBG. Het volgen van een avond is kosteloos en opgave vooraf is niet nodig. Door: Arjan Zantingh (Pastor Volwassenen) en Theo van den Heuvel (Voorganger) Data: 2-9, 30-9, 28-10, 25-11, 6-1, 27-1, 3-3, 31-3, 22-4, 26-5


huwelijk/opvoeding/gezin Toerusting

# avonden start

Huwelijksvoorbereidingskring

6

sep + dec + apr

Huwelijksverdiepingskring

7

nov + mrt

Zwangerschap + bevallen

6

mrt-mei

Huwelijk en autisme

6

sep

Vader zijn met hart en handen

5

okt

Moeder zijn met hart en handen

5

okt

Bidden met kinderen - hoe doe je dat?

2

jan

Kinderen en grenzen

3

apr

Happy Me (incl. ouderavonden)

Huwelijksvoorbereidingskring Hebben jullie elkaar gevonden, en zijn jullie klaar om met elkaar verder te gaan als man en vrouw? Gefeliciteerd! Een huwelijk is een prachtig avontuur, waarin je niet alleen je vriend(in) beter en beter leert kennen, maar als het goed is ook jezelf. Samen begin je een leven met elkaar, en met God. Op de huwelijksvoorbereidingskring onderzoeken we in zes avonden samen met jullie en nog een aantal stellen wat de basis is van een goed en gezegend huwelijk. Wat is een huwelijk eigenlijk? Wat verwachten jullie van elkaar? Wat verwacht God van jullie? Welke hobbels kun je verwachten? Op deze vragen zullen we uitgebreid ingaan, net als op belangrijke thema's als communicatie en seksualiteit. Wanneer je met elkaar de tijd neemt om over al deze dingen na te denken, en ze samen te bespreken neem je een kostbare schat aan voorbereiding mee in je huwelijk.

Onderwijsfolder 2013 / 2014 | 12


Je bent welkom bij de huwelijksvoorbereidingskring op drie verschillende instroommomenten. September én april: Klaas en Sietske Kremer (dejongsietske@hotmail.com) December: Margretha en Richard Koekoek (richard.koekkoek@planet.nl)

Huwelijksverdiepingskring De huwelijksverdiepingskring wordt gegeven door twee verschillende echtparen. In de cursus bespreken we o.a. de volgende onderwerpen: • Het huwelijk in het licht van de bijbel • Communicatie • Seksualiteit • Vergeving en verzoening • Rolpatronen • Het gezin van herkomst en de invloed daarvan. De samenstelling en de wensen van de groep kan van invloed zijn op de invulling van de avonden. Als cursist krijg je via de mail het leeswerk en de opdrachten toegestuurd, er hoeft geen boek aangeschaft te worden.

Cursusleiders 1: Jan de Haan, Gera Folkers Jan de Haan, fysio- en manueel therapeut, lid team pastorale counseling en taakgroep huwelijk en gezin. Gera Folkers (echtenote van Jan), gezinscoach bij het Leger des Heils, lid taakgroep huwelijk en gezin. Wij zijn in 1986 getrouwd en hebben een liefdevol, sterk en dynamisch huwelijk. We willen


andere echtparen bemoedigen dat dit niet alleen voor ons is weggelegd! Maar‌liefde is een werkwoord, het komt niet vanzelf. Wij geven de cursus gedurende 6 å 7 zaterdagavonden vanaf begin november 2013. Informatie: 050-4096351 (na 19.00u) Opgave: gerafolkers62@gmail.com

Cursusleiders 2: Peter en Mirjam Bulder Wij gaan de cursus voor het eerst geven. We hebben hem zelf gevolgd en hebben dit als zeer waardevol ervaren! We zien ernaar uit samen te leren, samen op weg te gaan, elkaar te bemoedigen en op te tillen tijdens de wedloop die we met zijn allen lopen hier op aard! Wij zijn 17 jaar getrouwd en hebben uit Gods hand 2 prachtige kinderen mogen ontvangen. We leren elke dag nieuwe dingen en mogen onze tekortkomingen voor het kruis neerleggen en ons uitstrekken naar wat we graag veranderd zien in ons huwelijk en gezin. (Joh. 15:16b - Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.) Wij geven de cursus gedurende 6 a 7 zaterdagavonden vanaf begin maart 2014. Opgave: pbulder@scarlet.nl

Zwangerschap + bevallen Geborgen in God Ik ben Jolien Bode, 10 jaar gelukkig getrouwd met Pieter en ik heb een grote passie voor vrouwen. Ik vind het geweldig om als zwangerschaps- en geboortecoach betrokken te zijn bij alles wat met geboorte

Onderwijsfolder 2013 / 2014 | 14


te maken heeft. Veel vrouwen heb ik mogen ondersteunen tijdens de zwangerschap en bij de bevalling. Anno 2013 lijkt het wel of bevallen steeds meer wordt gezien als een onnodige marteling om een kind ter wereld te brengen. Moeten we dat zo zien, of kunnen we dat ook anders bekijken? Hoe heeft God dat ooit bedoeld? In deze zwangerschapscursus willen we zwangerschap en geboorte bekijken vanuit Gods perspectief. O.a. de volgende onderwerpen komen aan bod: • Wat verwachten jullie van een bevalling? • Hoe heeft God jou als vrouw gemaakt? • Hoe zit dat met hormonen, weeën en pijn? • En wat als er complicaties zijn? • Thuis is eigen, maar heb ik in het ziekenhuis ook nog wat te vertellen? • Stress en ontspanning; je leert het door samen te oefenen. • Hechting en geborgenheid bij het eerste contact met julliebaby. • Borstvoeding; heeft het nog meer functies? Data: 6 avonden, 24-2, 3-3, 10-3, 17-3, 24-3 en 31-3 2014 Kosten: 30 euro per stel Opgave : verplicht bij Jolien Bode (jolien4life@telfort.nl) Maximaal 6 stellen; ook als je er alleen voor staat van harte welkom!

Huwelijk en autisme Tijdens vijf avonden zullen Erik Valk en Joke Leene (beiden zijn verbonden aan Dit Koningskind) zich met u verdiepen in wat het betekent wanneer een huwelijk te maken heeft met problemen rond autisme-spectrum stoornissen. Waar: Stadskerk, zaal 1 Wanneer: 9-9; 23-9; 7-10; 21-10; 4-11 Kosten: 20 euro Opgave: kringen@vbgroningen.nl Gedurende de rest van het jaar zullen nog gespreksavonden e.d. georganiseerd worden over diverse onderwerpen rondom huwelijk en gezin.


Vader zijn met hart en handen Jij, vader, jij doet er toe, in het leven van je zoon en van je dochter. Wist je dat? Wat jij als vader te bieden hebt heeft de moeder van je kind(eren) niet, omdat zij vrouw is en jij man. Jij hebt van de Here God een enorme mogelijkheid gekregen om van betekenis te kunnen zijn in het leven en de ontwikkeling van jouw kind(eren). Jij mag je dochter moed en onbevreesdheid meegeven. Jij mag haar (als eerste man) duidelijk maken dat ze mooi is, je mag haar de zin van avontuur bijbrengen. Jij mag haar veiligheid en vertrouwen geven zodat niet de eerste de beste jongen er met haar vandoor gaat (omdat ze een vaderfiguur mist). Jij bent de eerste man in het leven van je zoon, zijn leermeester, voorbeeld. Je zoon heeft jouw nodig op weg naar mannelijke volwassenheid, zodat hij geen seksueel ongewenst gedrag of agressief gedrag nodig heeft om zijn mannelijkheid te demonstreren. Geweldig hè? Het zijn 5 avonden waarin de theorie en de praktijk worden afgewisseld. Er zal worden gekeken naar thema’s als: God de Vader, de relatie met je eigen vader, het begin van vaderschap, je vrouw die moeder is geworden, en de dagelijkse omgang met je kind(eren). Tijdens de bijeenkomsten is er weinig ruimte voor de toeschouwerrol. Spannend, kwetsbaar, maar daardoor verdiepend en verrijkend. Cursusleider: Bert Reinds Data: 8-10, 22-10, 5-11, 19-11 en 3-12 Kosten: 35 euro Opgave : kringen@vbgroningen.nl Het boek: Vader zijn met hart en handen 2.0, geschreven door Bert Reinds vormt de basis van deze cursus. Deze kan tijdens de eerste bijeenkomst bij Bert worden aangeschaft.

Onderwijsfolder 2013 / 2014 | 16


Moeder zijn met hart en handen Moeder zijn: Geweldig toch? Ja, dat IS het. Maar ervaar jij dat ook zo? Misschien weet je heel goed, door de mensen en de wereld om je heen, hoe belangrijk jij bent in het leven van je kinderen. Voor hun karakter, hun geluk, hun ontwikkeling op allerlei gebieden. Misschien voel je daardoor druk en niet zoveel ruimte om ECHT te delen hoe je je rol als moeder ervaart? Weet jij al hoe God jou ziet als moeder? In 5 avonden verdiepen we ons in moederschap: Wat zegt de Bijbel over moeders? Wat betekent moeder zijn? Hoe word je een moeder van betekenis? Ons uitgangspunt is het hart: je eigen hart, het hart van je kind maar bovenal Gods Hart! Daarbij zal er steeds een theoretisch gedeelte zijn waarin handvatten worden aangereikt om moederschap handen en voeten te geven. We gaan ook in gesprek met elkaar op verschillende manieren om te onderzoeken, te overleggen, te delen en samen te groeien. De avonden zijn bedoeld voor alle type moeders. Cursusleider: Alice Kremer & Claudia Zantingh Data: 14-10, 28-10, 11-11, 25-11 en 9-12 Kosten: 20 euro Opgave : kringen@vbgroningen.nl


Bidden met en voor kinderen hoe doe je dat? In de maanden januari en februari zetten we 40 dagen apart om ons als gemeente 24/7 te richten op gebed. We verlangen ernaar dat dit iets wordt van alle generaties. In de praktijk van onze gezinnen blijkt het niet altijd eenvoudig te zijn om handen en voeten te geven aan het gebed van, met en voor je kinderen. Hoe werkt bidden bij kinderen en hoe kunnen we hen daarin helpen als ouders en kinderwerkers? In de training komt o.a. het volgende aan bod: • Wat zegt de bijbel over bidden en wat heb je daaraan in je gezin/ kinderwerk? • Hoe vinden wij het om te bidden met kinderen? • Vinden kinderen bidden moeilijk? • Hoe leer je kinderen bidden? • Verschillende manieren om met kinderen te bidden? • Hoe zegen je je kinderen? • Heb je als ouder specifieke autoriteit die je in gebed voor je kind(eren) kunt inzetten? Een training die zowel voor ouders als kinderwerkers relevant is. Cursusleider: o.a. Alice Kremer Data: 13-1 en 27-1 Kosten: 10 euro Opgave : kringen@vbgroningen.nl

Onderwijsfolder 2013 / 2014 | 18


Kinderen en grenzen Liefde en discipline Kinderen zijn geliefd, ze zijn vaak vertederend, maar een eigen wil hebben ze gelukkig ook. Hoe uit je je liefde voor hen? Hoe ga je als ouders en als kinderwerkers om met regels en grenzen? M.a.w. hoe zijn liefde en discipline in evenwicht? In de training wordt opvoeden bekeken vanuit deze Bijbelse principes “liefde en discipline”. In de training komt het volgende aan bod: • Waarom is liefde en discipline in de opvoeding zo belangrijk en hoe maak je het concreet? • Wat zegt de bijbel over dit onderwerp en hoe is dat een uitgangspunt voor de opvoeding? • Er wordt stil gestaan bij de communicatie tussen volwassenen en kinderen en de randvoorwaarden die aanwezig moeten zijn in een goede kinderdienst. • Hoe ga je om met regels en grenzen, welke regels en hoe hanteer je ze?

Kinderen met gedragsproblemen & het stellen van grenzen Dan zijn er ook kinderen die om een specifiekere aanpak vragen. Er kunnen namelijk vele oorzaken zijn van (het voor ons) lastige gedrag van een kind. We zullen stilstaan bij gedragsproblemen in de brede zin van het woord. Hoe kunnen we een omgeving creëren waarin ook deze kinderen tot hun recht komen en zich niet alleen geliefd weten maar dit ook ervaren? Ook kijken we zelf in de spiegel, wat kan IK anders doen, hoe kijk IK naar dit kind? We gaan, afhankelijk van de vraag, ook in op specifieke diagnoses bij kinderen zoals autisme, Ad(H)D e.d. Cursusleiders: o.a. Alice Kremer Data: 25-3, 8-4 en 22-4 Kosten: 10 euro Opgave: kringen@vbgroningen.nl


Happy Me

(incl. ouderavonden) Happy Me is een training/cursus die kinderen geworteld in het Leven wil laten staan. Zodat ze sterke mannen en vrouwen van God zullen worden! Omdat het ons verlangen is dat thuis de plek is waar de wortels gezond geplaatst en verzorgd worden gaan we Happy Me anders aanbieden dan voorgaande jaren. Dit hebben we afgelopen voorjaar voor het eerst gedaan en met succes! We gaan met jullie als ouders onderweg met het materiaal van de kinderen. Om in jullie eigen leven te leren ontdekken wat je aan leugens nog bij je draagt die je in de weg staan om vol in de Waarheid van God te staan en te leven. Omdat we geloven dat wanneer jullie dit principe "Leugen eruit, Waarheid erin" leren toepassen, jullie ook ZELF dit aan jullie kinderen kunnen leren. Jullie worden de "trainers" in jullie gezin. En jullie als ouders hebben zo veel meer invloed dan wij als trainers! Natuurlijk gaan we nog wel met de kinderen op de woensdagmiddag leuke dingen doen! Alleen al omdat we dat zelf zo leuk vinden :-) maar ook om ze in de groep te doordrenken met de Waarheid en ze te leren om, hetgeen ze te thuis van jullie leren, in een groep toe te passen.

Korte inhoud • Identiteit & eigenwaarde • Omgaan met (moeilijke) gevoelens • Omgaan met jezelf en anderen • Gezonde weerbaarheid • Sociale en emotionele vaardigheden • Leugens & waarheid ontdekken Trainers: Alice Kremer, Caroline Postma, Annie van den Hoek en Jonathan van den Helder Kosten: 50 euro Start najaarscursus: 2 okt ’s middags (7 okt 1e ouderavond) Start voorjaarscursus: 5 maart ‘s middags (10 maart 1e ouderavond)

Onderwijsfolder 2013 / 2014 | 20


Intimiteit met God Toerusting Prekenserie najaar 2013 – Tabernakel

# avonden

start

10

sep -dec

40 dagen 24/7 gebed

40 dagen

jan-feb

Discipelschapstraining - module 1

14

okt

Creatieve aanbidding

4

jan - feb

3 keer pw

sep-jun

Huis van gebed

Prekenserie najaar 2013 – Tabernakel Het najaar van 2013 staat de pijler ‘Intimiteit met God’ centraal in een prekenserie in de diensten op zondag. Dit willen we doen aan de hand van de Tabernakel, lezend vanuit de komst van Jezus Christus, te beginnen bij de voorhof en uiteindelijk uitkomend in het heilige der heiligen. Hoe heeft God de omgang met de mens bedoeld? Hoe kunnen we vrijmoedig naderen tot Hem? In deze periode staan ook een aantal thema-avonden op zondagavond in het teken van intimiteit met God. Zo zal Jos Douma op 3 nov een avond invullen over Lectio Divina (mediterend bijbellezen, gericht op ontmoeting met Jezus).

40 dagen lang 24-7 gebed De ontdekkingstocht naar groeien in intimiteit met God loopt uit op een 40-dagen tijd van doorlopend 24-uursgebed in de gemeente. Daarin willen we onszelf oefenen in de omgang met God, in het zijn bij God, onszelf bepalen bij onze afhankelijkheid van God. We weten nog niet precies hoe deze reis van 40 dagen eruit zal gaan zien. Maar we geloven dat als we grote dingen voor God ondernemen, we ook grote dingen van God mogen verwachten.


Discipelschapstraining - module 1 In het najaar start er een compleet nieuwe discipelschapstraining. Een training die veel meer dan voorheen een integrale benadering heeft. Verschillende cursussen en toerustingen uit het verleden zoals Greep op de Bijbel, Netwerk (ontdek je gaven) en In de Frontlinie zijn, gecombineerd met nieuwe onderwerpen, samengesmolten tot één geheel. Het is een training en geen cursus. Dat wil zeggen dat waar mogelijk de ‘lesstof’ zo concreet en praktisch mogelijk wordt gemaakt en er ook per avond huiswerkopdrachten worden gegeven. De training is opgebouwd uit 4 modules, te weten de 4 pijlers waar we ons als gemeente op willen focussen: • Intimiteit met God (okt-dec) • Persoonlijke vorming (mrt-apr) (zie bladzijde 26) • Omzien naar elkaar (apr-jun) (zie bladzijde 32) • Gericht op de wereld (seizoen 2014-2015) De training kan als geheel worden gevolgd, maar ook het alleen volgen van een losse module is een mogelijkheid. De module ‘Gericht op de wereld’ wordt pas volgend seizoen aangeboden. Concrete onderwerpen m.b.t. de module ‘Intimiteit met God’ zijn o.a. De kracht van Avondmaal vieren Verschillende manieren van gebed God zoeken in de stilte – hoe werkt dat? Blokkades voor intimiteit herkennen en opruimen

• • • •

Cursusleiders: o.a. Arjan Zantingh, Mark Stoorvogel en Lian Veeneman Data module 1: 7-10, 21-10, 4-11, 18-11, 2-12 en 16-12 Kosten: 20 euro per module (excl. evt. boeken) Opgave : kringen@vbgroningen.nl

Onderwijsfolder 2013 / 2014 | 22


Creatieve aanbidding Gebed en aanbidding is zoveel meer dan alleen maar danken en vragen vanuit ons rationele bewustzijn. Ook ons gevoelsleven en creativiteit mag een rol mag spelen in de aanbidding naar God toe, maar ook God zelf kan spreken door creatieve werkvormen toe te passen in onze stille tijd. Deze cursus is bewust gepland in de 40-dagen periode van 24-uurs gebed. Om ons te voeden in creativiteit als het gaat om gebed en aanbidding. In deze cursus van vier avonden komen de volgende onderwerpen aan bod: 1. God aanbidden met bewegen (dans) 2. God aanbidden met beelden ( schilderen / tekenen) 3. God aanbidden met zang 4. God aanbidden in de natuur (wandeling / fotografie). Uiteraard gaat ook iedere avond de Bijbel open, om te ontvangen van Gods woorden. Die vormen de basis voor het creatieve deel. God Zelf is de grote Creator en Zijn Woorden hoeven we niet alleen in ons hoofd te houden, maar mogen we laten landen in ons hele zijn. De creatieve werkvormen kunnen ons daarbij helpen. Vanuit haar eigen verlangen om te groeien in het liefhebben van God met heel haar hart, ziel, kracht en verstand heeft Marlies mogen ontdekken hoe verrijkend deze vormen van aanbidding daarin zijn. Locatie: Stadskerk, met uitzondering van avond 4 Cursusleider: Marlies van Dijk Opgave: Mailen naar marliesvdijk@gmail.com Data: 14-1, 28-1, 4-2 en 11-2 Kosten: 25 euro


Huis van gebed ‘Het Huis van Gebed is een plaats waar gelovigen op elk moment van de dag terecht kunnen om God te ontmoeten in intimiteit en om gehoor te geven aan Zijn oproep om onophoudelijk voorbede te doen voor mensen, plaatsen en situaties, om hen zo onder Heerschappij van Jezus te brengen’. Dit is de visie van het Huis van Gebed in de VBG; een plaats te creëren waar we God in alle rust kunnen ontmoeten en waar Hij op Zijn beurt tot ons hart kan spreken, opdat wij Zijn hart meer en meer gaan kennen voor onszelf en de naaste. Het Huis van Gebed is dan ook géén plaats voor vergaderingen, koffiemomenten of andere gezellige aangelegenheden; deze plek is apart gezet voor gebed, aanbidding, bijbelstudie en meditatie.

Hoe ziet het er uit? De gebedsruimte is overdag open voor iedereen. Er is een geluidsinstallatie waar gebruik van kan worden gemaakt om CD’s te draaien. Daarnaast zijn er gezamenlijke gebedstijden (sets) onder leiding van een worshipteam en één of meer gebedsleiders. Tijdens deze gebedssets kan alles wat er gebeurd worden geschaard onder de twee peilers van het Huis van Gebed; het kennen Jezus en het beleven van een persoonlijke relatie met Hem, en het doen van gezamenlijke voorbede voor mensen, plaatsen en situaties, zodat Gods Koninkrijk ook daar kan doorbreken. De in- en uitloop is vrij, kom en ga wanneer je wilt!

Tijden en locatie Vanaf september zijn er gebedsbijeenkomsten met begeleiding op vaste tijden. Het Huis van Gebed is te vinden aan de linkerzijkant van het gebouw (links van het grote auditorium), achter de moeder-kind ruimte. Er is elke maandag- en woensdagavond een gebedsset, van 19:30 tot 21:30. En op vrijdagochtend van 9.00 - 11.00 uur.

Onderwijsfolder 2013 / 2014 | 24


Persoonlijke vorming Toerusting

# avonden

Ministry-gebed

5

start aug-okt

Celebrate Recovery

20

sep

Kringleiderstraining

2

sep + mrt

Discipelschapstraining - module 2

14

mrt

Leven in vrijheid

3

mrt-apr

ETS-bijbelschool

9 zat

sep

Groundwork Basis

3 dag

okt

VBG-dagboek

sep, jan, apr

Ministry-gebed Een belangrijk aspect bij de pijler ‘omzien naar elkaar’ rondom de diensten op zondag is het vormgeven aan ‘ministry-gebed’. Het streven is om dit iedere zondag beschikbaar te hebben, tijdens en na de dienst. Deze toerusting is erop gericht om bidders sleutels in handen te geven om op een goede, zorgvuldige en krachtige manier invulling te geven aan die korte, cruciale contactmomenten. De toerusting staat daarbij open voor iedereen die ernaar verlangt om toegerust te worden in het bidden met andere mensen, ook los van het ministry-gebed op de zondagen.

Onderwerpen Een bijbelse basis De praktijk van ministry Bidden om vervulling met de Heilige Geest Bidden om genezing Luisteren naar God Ontvangen en geven van vergeving Reageren op kwade machten De leiding van God in je leven Data: 28-8, 11-9, 25-9, 9-10 en 23-10 Cursusleiders: o.a. Gerard Krielaart, manager Zorg Kosten: 10 euro


Celebrate Recovery Innerlijk herstel door middel van een 12- stappenprogramma We leven in een gebroken wereld. Deze gebrokenheid be誰nvloedt alle facetten van ons bestaan. Relaties staan onder druk. Op allerlei terreinen kunnen we beschadigd raken of beschadigen we zelf anderen door onze houding en gedrag. Dat kan leiden tot een worsteling met je identiteit, verkeerde gewoonten of met oncontroleerbaar gedrag, met negatieve gevolgen. Juist hiervoor is Jezus naar de aarde gekomen! Tijdens zijn rondwandeling op aarde had Hij hier juist extra tijd en aandacht voor. En tijdens de ontmoetingen die Hij had met mensen die worstelden, stelde Hij meestal deze vraag: "Wat wilt u dat Ik voor u doe?" Het antwoord was bijna altijd: Dat ik gezond mag worden. En dat is wat Hij deed: mensen gezond maken. Innerlijke genezing is iets dat we vanuit onszelf niet kunnen bewerkstelligen. Daar hebben we Jezus bij nodig. Hij is het die zegt: Ik ben gekomen om de mens het leven te geven in al zijn volheid. (Joh 10:10). In Zijn tijd op aarde heeft Jezus ons een aantal principes gegeven die ons de weg naar innerlijke genezing wijzen. Vanuit deze Bijbelse principes, zoals we die o.a. vinden in de Bergrede, is het herstelprogramma Celebrate Recovery ontstaan. Velen hebben hierdoor de weg naar Jezus en innerlijk herstel gevonden. Iets voor u? Een programma dat voor iedereen goed zou zijn om een keer gevolgd te hebben! Startdatum najaar: 4 september Startdatum voorjaar: januari (volgt via mededelingenblad / website) Kosten: 25 euro (excl. boekjes van 3 euro p.s.)

Onderwijsfolder 2013 / 2014 | 26


Kringleiderstraining Ontdek het kringleiderschap in de VBG Heb jij het verlangen om andere mensen verder te helpen in hun geestelijke groei? Dan is kringleider wellicht iets voor jou! De kringleiderstraining is een mooie manier om te ervaren of dit een bediening is die bij je past! In twee avonden wordt de basis voor een gezond kringleiderschap gelegd! Onderwerpen die aan bod komen • Wat is de visie en structuur van het kringenwerk binnen de VBG? • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een kringleider? • Hoe deel je een kringseizoen in? • Hoe ziet een kringavond eruit? • Hoe bereid je een kringavond voor? • Een aantal praktische “hoe doe je dat”-zaken op een rij Mocht je in de toekomst graag een kring willen gaan leiden, dan willen we je vragen eerst deze training te volgen. Data: 9-9 en 23-9 2013 of 11-3 en 25-3 2014 Cursusleiders: Joost de Vries en Claudia Zantingh Kosten: Geen Opgave : Opgeven niet nodig


Discipelschapstraining - module 2 In het najaar start er een compleet nieuwe discipelschapstraining. Op bladzdijde 20 van deze onderwijsfolder lees je alle basisinformatie. De training kan als geheel worden gevolgd, maar ook het alleen volgen van een losse module is een mogelijkheid. In het voorjaar van 2014 kun je de module ‘Persoonlijke vorming’ volgen. Concrete onderwerpen m.b.t. de module ‘Persoonlijke vorming’ zijn o.a. • Snoeien doet groeien • Vernieuwing van denken • Gods Woord vertalen naar hier en nu Cursusleider: o.a. Arjan Zantingh en Mark Stoorvogel Data module 2: 1-3, 24-3, 7-4 en 14-4 Kosten: 20 euro per module (excl. evt. boeken) Opgave: kringen@vbgroningen.nl

Leven in vrijheid Het leven waar je naar verlangt! Geloof jij ook dat iedere volgeling van Jezus kan leven in vrijheid? Verlang je ook naar meer inzicht in hoe je nu werkelijk vrij kunt komen van lasten, zonden en gebondenheden? Wil je graag leugens in je denken leren ontmaskeren en leren hoe je Gods Woord hier tegenover kunt stellen? Dan is de korte cursus “Leven in Vrijheid” iets voor jou. Ontdek dat Waarheid nooit je vijand, maar altijd als een bevrijdende Vriend is! De eerste 2 avonden gaan in op vragen als: hoe ziet de geestelijke wereld er uit? Kan een christen gebonden zijn en hoe? Wat zijn nu invalspoorten van gebondenheid? Maar ook: Waarom is vergeving zo belangrijk en hoe hanteer ik die geestelijke wapenrusting nu? De derde avond is een gebedsavond, waarbij gezamenlijk en individueel gebeden wordt. Data: 11-3, 25-3 en 8-4 2014 Cursusleiders: Johan en Els Fleurke Kosten: 15 euro Opgave : elsfleurke@gmail.com

Onderwijsfolder 2013 / 2014 | 28


ETS-bijbelschool Net als op 50 andere plaatsen betreft het hier een interkerkelijke Bijbelcursus over de inhoud, achtergrond en boodschap van de Bijbel. Een zeer uitgebreide rondreis door de bijbel!

Inhoud van de cursus De Evangelische Toerusting School wil mensen helpen om de Bijbel beter te begrijpen en te groeien in geloof. Om dit te bereiken staat het leren lezen van de Bijbel centraal. In het studiemateriaal en in de lessen wordt aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema’s, moeilijke passages en de boodschap van elk Bijbelboek. De inhoud van de cursus is verdeeld over vier cursusjaren waarin alle Bijbelboeken aan bod komen.

Oude en Nieuwe Testament Elke maand wordt er zowel over het Oude Testament als ook over het Nieuwe Testament 2½ uur lesgegeven. In elke les wordt meestal één Bijbelboek behandeld. De cursisten bereiden zich vanuit het cursusmateriaal voor op deze les. In de les zelf worden de belangrijke thema’s van elk Bijbelboek besproken. De cursisten worden zo persoonlijk betrokken bij de Bijbelse boodschap voor het leven van elke dag. Data: 14-9, 12-10, 16-11 en 14-12 2013 en op 11-1, 1-2, 15-3, 12-4 en 10-5 2014 Cursusleiders: Wim Stoorvogel (OT) en Wim Miedema (NT) Meer info en opgave via: www.ets-cursus.nl


Groundwork Basic Tegenwoordig lijk je bij alles een gebruiksaanwijzing te krijgen. Maar veel mensen hebben moeite met het dagelijkse leven, omdat ze de basisvaardigheden missen om het leven te leven. Verlang je ernaar om effectief te zijn in je persoonlijke leven en in je relaties? Dan zul je zeker baat hebben bij deze training. Die is ontworpen om je te helpen grip te krijgen op de problemen waar je mee worstelt. Je zult leren om je handelswijze, je gevoelens en emoties te analyseren en jezelf inzichtgevende vragen te stellen. Er zal onderwezen worden hoe je je leven op de waarheid kunt funderen en hoe je de basisprincipes van mentale en emotionele gezondheid kunt toepassen in je relaties, werk, geestelijk leven en gezinsleven. Groundwork - Basic is een 3-daagse training (donderdag, vrijdag en zaterdag), waarbij je leert om patronen in jezelf, die je relaties belemmeren en saboteren, te herkennen. Door middel van lezingen, gebed, praktische oefeningen en reflectiemomenten word je geholpen om deze patronen te ontrafelen en te vervangen met gezonde manieren van reageren. Ook wordt aandacht geschonken aan de onderliggende oorzaak van het ontwikkelen van ongezonde relatiepatronen of manieren van reageren. Het materiaal is een mix van theologie en psychologie, waarin Christus centraal staat. De cursus biedt je begeleiding en levensvaardigheden. Data: 3 – 5 oktober Kosten: € 250,- per persoon. Meer info en inschrijven (vóór half september!!): www.groundwork.nl

Onderwijsfolder 2013 / 2014 | 30


VBG-Dagboek In de eerste helft van 2013 hebben we een prachtige gezamenlijk reis door het bijbelboek Handelingen gemaakt. Op een nieuwe, unieke digitale en interactieve manier. Vanaf september gaan we verder met het volgende bijbelboek. En dat zal de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs zijn.

Hoe werkt het precies? We reizen digitaal en interactief samen door de bijbel.

Digitaal

Samen

Elke dag een mailtje met o.a. de reflectie van de dag

Per jaar max. 200 reflecties, 200 personen

Apart deel op VBG-website

Te linken met Facebook etc.

Iedereen kan meereizen, of je nu wel of niet een reflectie aanlevert.

Interactief •

Gemeenteleden schrijven een reflectie bij één dag, één bijbelgedeelte

De bijbel •

Samen tegelijkertijd door hetzelfde Bijbelboek

Waar mogelijk koppeling met preekseries en cursussen

Meerdere Bijbelboeken per jaar, vanaf september

Anderen kunnen reageren

Iedereen kan meereizen in het digitale leesrooster dat we gaan volgen. Data: Start september 2013 Kosten: geen Opgave : Meld je aan voor het meelezen en/of het schrijven van een reflectie via http://dagboek.vbgroningen.nl


Omzien naar elkaar Toerusting

# avonden

start

Huiskring

20

doorlopend

Seniorenkring

20

doorlopend

God2Live - (18-25 jaar)

20

feb

Discipelschapstraining - module 3

14

apr

Huiskring Dé drager voor de pijler ‘Omzien naar elkaar’ is de kring. Op het moment dat je als gemeente groter groeit, moet je ook ‘kleiner groeien’. We ervaren het als cruciaal dat iedereen die de VBG als thuisgemeente beschouwd een goede plek heeft om onderdeel te zijn van het gezin van God. De kring is er om samen te komen. Samen te zijn. Samen te groeien. Samen te leven. Delen, leren, met elkaar lachen en huilen, elkaar dienen, samen zingen en bidden en daarmee God aanbidden en zoeken. Huiskringen worden zoveel mogelijk geografisch ingedeeld. Dat heeft het voordeel dat je elkaar als kringleden ook op andere momenten dan de kringavond gemakkelijk kunt tegenkomen en er voor elkaar kunt zijn indien nodig. Zoals de naam al zegt, komen de huiskringen samen bij één van de kringleden thuis. Data: avond verschilt per kring, maar altijd in de even weken Opgave : kringen@vbgroningen.nl Zodra jij je opgeeft voor een kring doen wij ons best om zo snel mogelijk een kring te vinden die geografisch zo goed mogelijk past. Houdt er echter rekening mee dat dit enkele weken kan duren.

Onderwijsfolder 2013 / 2014 | 32


Seniorenkring Zoals het voor jongeren en jeugd goed is om samen te komen met leeftijdsgenoten, zo kan het ook voor senioren heel waardevol zijn om met leeftijdsgenoten op te trekken. Deze kring vindt eens per twee weken op vrijdagochtend plaats in de Stadskerk. Mensen vanaf 65 jaar zijn hier van harte welkom. Data: Kringenrooster, even weken, vrijdagochtend Locatie: Stadskerk Opgave : kringen@vbgroningen.nl

God2Live-kring (18-25jr) God2Live wil jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 25+ jaar een eigen plek bieden binnen de VBG, waar ze door Jezus God leren kennen. Betrokkenheid en aandacht voor elkaar vindt God2Live erg belangrijk. Naast een aantal basisgemeenschapavonden in de vorm van een feest, bowlen of een barbecue organiseren we elke twee weken een kringavond. Ieder even week komen de God2Live-kringen bij elkaar om de onderlinge verbondenheid te versterken, God beter te leren kennen en om samen gemeente te zijn. Per kring worden er afspraken gemaakt over welke avond voor iedereen het meest geschikt is. Momenteel zijn er zo’n 10 kringen die in februari 2014 zullen stoppen, waarna iedereen opnieuw kan kiezen voor een nieuwe kring. De nieuwe kringen worden gepresenteerd op het God2Live weekend in februari 2014. Opgave: god2live@vbgroningen.nl


Discipelschapstraining - module 3 In het najaar start er een compleet nieuwe discipelschapstraining. Op bladzdijde 20 van deze onderwijsfolder lees je alle basisinformatie. De training kan als geheel worden gevolgd, maar ook het alleen volgen van een losse module is een mogelijkheid. Van april - juni 2014 kun je de module ‘Omzien naar elkaar’ volgen. Concrete onderwerpen m.b.t. de module ‘Omzien naar elkaar’ zijn o.a. • De kracht van woorden • Gaven van de Geest, bediening, roeping • Passie en persoonlijkheid, je plek innemen De coach, spreekster en schrijfster Paulien Vervoorn zal op 6 april een inleidende thema-avond verzorgen over ‘Hartelijk getalenteerd’ Cursusleider: o.a. Paulien Vervoorn, Arjan Zantingh en Piet Rouw Data module 3: 28-4, 12-5, 19-5 en 2-6 Kosten: 20 euro per module (excl. evt. boeken) Opgave: kringen@vbgroningen.nl


Vragen? Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met een van onderstaande personen.

Albert en Nicoline de Jonge (Kringenwerk, aanmelding, indeling) Tel: 050 573 63 93 | E-mail: kringen@vbgroningen.nl Arjan Zantingh (Pastor Volwassenen) Tel: 06 532 06 022 | E-mail: arjan.zantingh@vbgroningen.nl


Onderwijsfolder 2013  

De Onderwijsfolder van de Stadskerk | VBG bevat een overzicht van kringen en cursussen die in het seizoen 2013/2013 op het programma staan.