Page 1

Magazine JAARGANG 12 NUMMER 1 FEBRUARI 2011

In dit nummer:

• Bethel in de schoolbanken • Als je niet genezen wordt... • Moslim wordt Christen, dat kost wat! • Kindermuziekteams. Geen kinderspel!


Topaz Mediation & Coaching Schoolstraat 21, 9251 EA Burgum T. 06-53957989 I. www.topazmediation.nl E. info@topazmediation.nl

Als je er samen niet meer uit komt -bemiddeling bij huwelijks- en relatieproblemen-echtscheidingsbemiddeling-bemiddeling bij familieruzies-

NIEUW:

GRATIS Relatie Quick Scan Een vrijblijvend gesprek op het gebied van: • communicatie • intimiteit • financiën • taakverdeling • opvoeding kinderen

Jacoline Steegstra, NMI mediator

méér dan een kaartje! Ter bemoediging, vertroosting en felicitatie vanuit de onvoorwaardelijke liefde van Jezus.

Nu in de p Bethelsho of bestel makkelijk en snel op s.nl spiritcard

Gebruik kortingscode BETHEL en u ontvangt 20% korting op uw bestelling.* *Actie alleen geldig op spiritcards.nl, t/m 14 februari 2011


COLOFON BethelMagazine is een uitgave van de Vrije Baptistengemeente ‘Bethel’ Postbus 554 9200 AN Drachten Tel. 0512 33 54 00 Bankrekeningnr. 29.88.25.325 Redactieadres: BethelMagazine Marc Stallinga Ropta 96 9202 KL Drachten mpstallinga@tiscali.nl Eindredactie: Marc Stallinga Medewerkers: Koos Bijlsma Douwe Hellinga Bert Koers Janny Kramer Tineke Kuipers Retse Talsma Sieberen Visser Farduw Wagenmakers Eveline Wijma Jan Hendrik IJtsma Fototeam: Folkert Algera Roelof Bijker Jan Iepema Gerrit Miedema Bert Molema Opmaak: Wietze de Boer Giesbers Multimedia Pim Mulierlaan 33 8443 DA Heerenveen Tel. 0513 636 600 www.giesbers.nu

INHOUD

Een gigantisch feest in 2011 ....4

REDAC TI ONEEL

Onlangs bereikte ons de vraag “Waarom heeft jullie kerk eigenlijk

Uit de Raad ..................................7

zo’n blad?” Ja, goede vraag, waarom eigenlijk? Is het omdat iedere zichzelf respecterende organisatie wel een

BM Reporter: Christian Singles Encounter.....9

blad maakt? Is het omdat we zo graag willen laten zien wie we zijn? Nee, als redactie hopen we dat als het u

Bethel in de schoolbanken.....11

gevraagd zou worden, uw antwoord is dat u dit blad niet kunt missen.

Als je niet genezen wordt ......12

Onze gemeente is omvangrijk. Dan kun je niet meer weten wat er allemaal in de gemeente gebeurt.

Zoon zit vast in Venezuela.....15

Daarom willen we via BethelMagazine een deel van het gemeenteleven met elkaar delen:

Sipke de Boer was mee

welke ontwikkelingen er zijn, wat de

op de Logos Hope ....................18

taakgroepen doen, welke activiteiten plaatsvinden, maar ook wat individuele leden meemaken en

Nieuwe oudsten .......................21

welke rol Jezus in hun leven speelt. Dit keer gunnen Kora Hoekstra, Marjolein Hennevelt en Sipke de

Moslim wordt christen,

Boer u een blik in hun leven en u leest

dat kost wat! .............................23

wat moslims meemaken als ze christen worden. U kunt ook lezen dat er 12 kindermuziekteams blijken

Prekenserie Openbaring ........27 Druk: Veldhuis Media Raalte

te zijn en dat Bethelleden weer in de schoolbanken blijken te zitten.

Kindermuziekteams. In alle artikelen klinkt het ‘Jezus

Geen kinderspel!......................29

vinden, volgen en verkondigen’ door. En hoe kan het ook anders als dat de

‘Timor deelt ook zegen uit aan ons’................................33

missie van de gemeente is. We hopen dat ook dit nummer bijdraagt aan deze missie en dat u weer veel plezier beleeft aan het lezen van de artikelen.

www.bethel.nl

3


We staan weer aan het begin van een nieuw jaar en het is goed om er dan weer eens over na te denken wat het belangrijkste is dat jij en ik in het nieuwe jaar willen bereiken. Dat geldt ook voor ons als gemeente: waar gaan we voor, hoe willen we gemeente zijn in 2011?

EEen gigantisch feest “Verkondig het evangelie, desnoods met woorden”

4

Als we daar over nadenken helpt het om eerst te kijken naar wat God belangrijk vindt. Waar wordt God nu het meest blij van in 2011. Natuurlijk is God blij als we zonden overwinnen, als we als gemeente liefde en eenheid uitstralen, als het ons lukt om een fijn gezinsleven op te bouwen. Maar het meest blij is God als er weer iemand behouden wordt. In Lucas 15 wordt in 3 gelijkenissen aangegeven dat het feest is in de hemel als er één zondaar behouden wordt.

Daarom hebben we als gemeente onze missie geformuleerd als: Jezus vinden, volgen en verkondigen. Waar het werkelijk om draait is, dat mensen ontdekken wie Jezus voor hen is, dat ze Jezus gaan volgen en dat ze wat ze zelf ontdekt hebben weer doorgeven aan anderen. Als dat de missie van de gemeente is, en ik deel uitmaak van deze gemeente, dan wil dat zeggen dat ik deze missie tot de mijne heb gerekend. Neem alstublieft even de tijd om voor je zelf na te gaan of dit klopt. Is het waar dat jij zegt: ik heb Jezus leren kennen, ik ben Hem gaan volgen en het belangrijkste voor mij in 2011 is dat ik Hem verkondig.

Verkondigen Jezus verkondigen kun je als enorme druk voelen. Moet ik dan de deuren langs, moet ik dan ruzie in de familie riskeren omdat ik ze wil bekeren? Het antwoord zit niet in wat je móet. Je moet niets. Het gaat erom wat je wilt, wat je passie is, waar je voor gaat. Je mag invulling geven aan de missie op een manier die bij jou past. Het gaat veel meer om wie je bent, dan om wat je zegt. Een oude kerkvader heeft eens gezegd: “Verkondig het evangelie, desnoods met woorden”. Je hoeft dus niet altijd een boodschap te brengen, maar je bént de boodschap. Mensen hebben heel goed door wat

echt is. Je getuigenis is dus veel meer hoe je leeft en wat je uitstraalt dan wat je met woorden zegt.

Kettingreactie Het is heel mooi om te zien hoe dat in de praktijk werkt. Een voorbeeld: Coby zat op een gegeven moment diep in de problemen en snapte niet hoe haar zus zoveel rust uitstraalde. Ze vroeg het haar zus en die zei dat dit kwam doordat ze Jezus had leren kennen. Coby zei: “Dat wil ik ook” en vroeg Jezus in haar leven te komen. En dat deed Hij. In het leven van haar broer Tjeerd speelde drank een grote rol. Coby vroeg haar broer mee naar een Alfa cursus. Om er maar van af te zijn ging hij er een keer heen. Wat hij nooit verwacht had gebeurde: hij zag iets wat hij zelf ook wilde en hij kwam vaker en kwam tot bekering. Auke, een collega van Tjeerd, merkte dat er iets gebeurd was in het leven van Tjeerd en vroeg hem waarom hij was gaan geloven. Tjeerd legde het uit en vroeg Auke mee naar de kerk om eens te kijken of het voor hem ook niet iets zou zijn. Auke kwam en werd door Jezus aangeraakt. Zijn vrouw Tineke merkte natuurlijk dat Auke helemaal veranderd was en vroeg wat er aan de hand was. Auke legde het uit en na 16 jaar niet in een kerk te zijn geweest dacht Tineke: daar moet ik dan ook maar eens heen. Ze is nooit meer weggebleven. Tineke ontmoette …. De ketting gaat verder. Wat je ziet is dat mensen het merken als jij veranderd bent. Een prachtig voorbeeld in de bijbel is het verhaal van de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Jezus doorbreekt de cultuur en de blokkades en gaat als Jood dwars door Samaria en ontmoet daar een vrouw. Hij kent haar niet, maar vertelt precies wie zij is en hoe haar leven er uit ziet. Dit treft haar zo, dat ze naar haar stad gaat en vertelt dat ze de


Messias heeft ontmoet. Heel kort zegt ze: “Hij weet alles van mij”. De manier waarop deze vrouw reageert heeft tot gevolg dat de stad uitloopt naar Jezus en velen zich bekeren en Jezus vinden. Vervolgens zegt Jezus tot zijn volgelingen dat de velden rijp zijn voor de oogst. De oogst moet binnengehaald worden. Als wij volgelingen van Jezus zijn, als wij het zout der aarde zijn, moet dat zoutpotje niet rechtop op tafel blijven staan, maar het zoutpotje moet op de kop. Dan kan het zout er uit en zijn werk doen. Zo moeten we misschien blokkades doorbreken en het besluit nemen om actief te worden en gewoon in onze eigen omgeving kleur te bekennen. Het is goed om als zout mensen uit te nodigen om mee te komen naar een dienst. Vergeet niet dat de meeste mensen echt op zoek zijn naar zekerheid, naar de zin van het leven. Mensen staan meer open dan je denkt.

in 2011 Missie: Jezus vinden, volgen en verkondigen Visie: We zijn een gemeente van toegewijde volgelingen van Jezus Christus. Onder leiding van de Heilige Geest  leven we naar bijbelse normen  verheerlijken we God op enthousiaste wijze  zorgen we voor elkaar en dienen we elkaar met onze gaven en talenten  trekken we door onze uitstraling buitenstaanders tot Jezus Christus

Visie In onze visie hebben we geformuleerd dat we een gemeente zijn van toegewijde volgelingen van Jezus. Ook hier weer de vraag: neem even de tijd, laat dit goed op je inwerken als je onderdeel uitmaakt van de gemeente: is het waar dat je van jezelf kunt zeggen dat je een toegewijde volgeling van Jezus bent? We beseffen heel goed dat dit uit onszelf niet lukt. Het lijkt wel dat God dat ook heel goed beseft en tevoren al besloten heeft ons een helper te sturen, de Heilige Geest. God werkt samen. Probeer de visie zoals die afgebeeld is op het visitekaartje van de gemeente eens heel persoonlijk op jezelf te betrekken. Visie betekent letterlijk: ik zie. Met andere woorden: als ik in 2011 naar mijn eigen leven kijk, zie ik dan dat de Heilige Geest met mij bezig is en zie ik dan het volgende:

• ik leef naar bijbelse normen Dat wil niet zeggen dat we de bijbel hanteren om lijstjes te maken van wat wel of niet mag. Het gaat erom dat we de bijbel zien als het historisch betrouwbare Woord van God. Dat de bijbel gezaghebbend is en dat we ons een levensstijl eigen maken, die in overeenstemming is met hoe Hij ons onderwijst vanuit zijn liefde.

• ik verheerlijk God op enthousiaste wijze Dat doen we natuurlijk in de zondagse diensten, maar ook in onze persoonlijke levens. Dat zagen we in de ketting van mensen die vol vuur elkaar aanstaken, zodat het vuur zich verder verspreidde.

• ik zorg voor anderen in de gemeente en ik dien anderen met mijn gaven en talenten Maak eens een lijstje van de mensen in de gemeente waar jij voor zorgt of van de mensen die jij dient. We hebben zo vaak de neiging om alleen maar hulp te vragen of te willen genieten van wat de gemeente te bieden heeft. Maar de gemeente heeft alleen maar iets te bieden als de leden van de gemeente willen geven. Gelukkig zingt de hele zaal het lied: ‘k Geef mij zelf aan U volkomen’ enthousiast mee, maar besef wel wat je zingt. Je geeft jezelf aan Jezus en dat wordt zichtbaar in wat je voor de mensen om je heen doet, ook in de gemeente.

• door mijn uitstraling trek ik buitenstaanders tot Jezus Christus We denken vaak dat een collega of buurman zo antichristelijk is, dat we maar niet over het geloof beginnen. Doorbreek dat vooroordeel. Zet je schaamte aan de kant. Mensen zijn op zoek naar God en God vindt het belangrijk dat ze Hem vinden. Daar schakelt hij jou voor in. Daar heeft hij jou gaven en talenten voor gegeven en je mag het gelukkig op je eigen manier doen. God werkt met jou samen aan Zijn doel. God heeft zijn aandeel, maar je hebt zelf ook je aandeel. Jouw enthousiasme maakt dat anderen het zien en zeggen “dat wil ik ook”. Wat zal het een feest in de hemel zijn als ieder van ons in heel 2011 ook maar 1 persoon zijn enthousiasme laat zien, waardoor die ene persoon Jezus gaat vinden. Laten we ons er voor inspannen dat het een gigantisch feest in de hemel zal worden, zodat er uiteindelijk een nog groter feest zal plaatsvinden, een gigantisch bruiloftsfeest, de bruiloft van het Lam dat Zijn gemeente als bruid krijgt. We zien uit naar dat feest!

5


Op maandagavond 1 november is er een extra gemeentevergadering geweest. Deze vergadering was geheel gewijd aan een voorstel tot wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement. Deze wijziging hing samen met een verandering in de structuur binnen de Raad van Oudsten. De voorstellen werden toegelicht en er werden diverse vragen gesteld. Aan het eind van de vergadering werd de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd. Het algemeen bestuur is als college komen te vervallen. Een nieuw college wordt belast met het toezicht op het functioneren van het management team. Het tienerwerk heeft op donderdagavond 3 november een goedbezochte ouderavond georganiseerd onder het thema ‘wie ben jij, wie ben ik?’. Op deze avond is een indruk gegeven van de verschillende activiteiten van het tienerwerk. Tevens sprak Martin Tensen over de invloed van ouders op de identiteitsontwikkeling van hun tiener.

U

gelegenheid om te groeien in het kennen van God? Een onderwerp met veel aspecten. Er is besloten om hier nog verder met elkaar over te spreken.

Pastorale zaken Er is besloten om het overleg tussen oudsten zorgbeleid en kringoudsten op een iets andere leest te schoeien. Het aantal plenaire vergaderingen wordt beperkt tot drie per jaar. Deze hebben als doel bemoediging en toerusting. Het kleine kringoudstenoverleg krijgt een grotere rol en een nieuwe naam: regionaal pastoraal oudstenoverleg.

Uit de

Raad

Huisvesting Inmiddels heeft het architectenbureau ‘de Zwarte Hond’ verslag gedaan van haar onderzoek betreffende de mogelijkheden van een langdurig gebruik van het huidige gebouw aan de Bolder. De Raad bezint zich nog op volgende stappen en verwacht de gemeente in het voorjaar te informeren en te betrekken bij de keuzes die gemaakt moeten gaan worden.

Kaderavond Op vrijdag 12 november is er een kaderavond geweest voor oudsten en hoofden met hun echtgenoten, respectievelijk echtgenotes. Er is uitgebreid met elkaar van gedachten gewisseld over het thema ‘No perfect people allowed’, vrij vertaald ‘Verboden voor volmaakte mensen’. De vraag stond hierbij centraal welke elementen in de cultuur van vandaag voor mensen een belemmering zijn om zich tot God te keren. Maar ook: wat is de cultuur van de kerk, onze kerk. Op welke terreinen kunnen we ons verbeteren? Stoten we mensen af of bieden we ze de

Broeder Han Jansen heeft zijn taak als Ouderen- en Ziekenpastor met ingang van 1 januari 2011 neergelegd. In oktober vorig jaar is een sollicitatieprocedure gestart. We zijn blij dat br. Gerard Grit de taken van br. Han Jansen per 1 februari 2011 gaat overnemen. Hoewel deze broeder nog relatief jong is heeft hij een groot pastoraal hart voor ouderen en zieken. Br. Han Jansen zal hem de komende inwerken en begeleiden in zijn nieuwe functie.

Afgetreden en nieuwe oudsten: Recent zijn de volgende oudsten afgetreden: br. Ate IJtsma, br. Piet Hemel, br. Geert van der Velde, br. Kees Rijm, br. Harrie Bekkema en br. Han Jansen. Als oudsten zijn aangesteld: br. Klaas Oosterloo, br. Sander Alma, br. Hendrik Jan Knol, br. Paul Mooij. Eind januari zullen D.V. br. Gerrit Miedema en br. Jan Christiaan de Jonge worden ingezegend.

Terugblik op de decembermaand Op zondag 12 december hebben we in grote dankbaarheid stilgestaan bij het jubileum ‘10 jaar Bethel aan de Bolder’. We kijken terug op prachtige kerstdiensten. Tijdens de kerstnachtdiensten hebben 100 mensen te kennen gegeven hun leven aan Jezus overgegeven te hebben. Ons thema blijft: Jezus vinden, volgen en verkondigen!

7


De BM reporter ging een bijeenkomst bijwonen voor alleenstaanden (de officiële naam is Christian Singles Encounter). De eerste gedachte van de getrouwde BM reporter was ‘laten ze mij als niet-single wel binnen.’ Dat viel gelukkig mee. Ik mocht gewoon naar binnen. Er was geen trouwringcontrole.

Een gezellige avond voor alleenstaanden

Help! Dating De tweede gedachte die de BM reporter had was ‘wordt ik nu gezien als een potentiële huwelijkskandidaat en belaagd door...’ Dat bleek niet het geval te zijn. Ik werd op een normale manier gevraagd wie ik was en waarom ik geen naamkaartje op had. Na enkele gesprekken bleek al gauw dat de gasten die ik sprak er heen gaan voor de ontmoeting met elkaar en een leuke avond en niet in de eerste plaats voor het vinden van een partner, alhoewel dat natuurlijk een leuke bijkomstigheid zou zijn. Want die verhalen zijn er ook. Mensen die nu met elkaar getrouwd zijn en die elkaar hebben leren kennen op zo’n avond.

Sfeer De BM reporter was er dus al achter gekomen dat het vooral gaat om het ontmoeten van elkaar, het gezellig bij elkaar zijn en met elkaar praten. De gasten waar ik mee sprak, die hier voor de eerste keer waren, voelden zich gelijk thuis.

De avond startte met een toch wel serieus onderwerp. Broeder Haaije Bruinsma vertelde in zijn hoedanigheid als politieagent het een en ander over ‘single en veiligheid’. Je denkt er inderdaad niet zo over na, maar een single moet wel altijd alleen over straat. Vanuit de zaal werden vele voorbeelden gegeven van hoe je je het best kunt gedragen. Je moet vooral geen angst uitstralen. Iedereen was enorm onder de indruk van het verhaal van een jonge vrouw, die gewoon de kroegen van Drachten doorging om de dief van haar fiets te pakken te krijgen. Zo moedig hoeft natuurlijk niet iedereen te zijn.

Ik kon zien dat men ervan genoot om zo op een informele manier een leuke avond met elkaar te hebben.

Aanrader Er waren zo’n 40 gasten, maar er is plek zat in Plexat. Dus Christian Singles (dus niet alleen Bethel Singles) kom eens langs en proef zelf hoe leuk zo’n avond is. Bent u zelf geen single, maar kent u mensen voor wie dit misschien een geweldige avond kan zijn, dan mag u hen van harte uitnodigen. De eerstvolgende avond is op 19 februari vanaf 19:45 uur in Plexat.

Gastvrouwen en gastheren Na de pauze, waarin er weer gelegenheid was om gezellig met elkaar te praten, gingen de aanwezigen in groepjes aan tafeltjes zitten, een nootje erbij, wat drinken en deelnemen aan een spel. Aan de hand van foto’s vertelde iedereen iets over zichzelf. Sommige verhalen waren serieus, maar er werd ook flink gelachen.

Het organisatieteam is al weer druk bezig met het voorbereiden van de volgende avonden en zoekt nog mensen die het leuk vinden om gasten welkom te heten, een praatje met ze te maken en ze eigenlijk ongemerkt in een gesprek te betrekken. Is dit iets voor u, dan kunt u zich aanmelden via aveerden@bethel.nl.

9


Verhuur van: • alle soorten graafmachines • laadschoppen • trekkers en dumpers • rupsdumpers • stalen en kunststof rijplaten

www.bbbv.nl

Tel. 0512-472100


Het was muisstil, opperste concentratie! Zo’n 50 studenten aan de Theologische Academie Bethel deden in december hun eindtoets van het eerste halfjaar. Voor sommigen was het lang geleden dat men zo aan de tand gevoeld werd.

Bethel in de schoolbanken B Toets Theologische Academie Bethel

In september 2010 is de Theologische Academie Bethel van start gegaan. Parallel aan de gewone studieavonden van de Bethelgemeente kunnen mensen die dieper willen graven de lessen volgen van de Theologische Academie Bethel. Gedurende 4 jaren kan men in totaal 8 modules volgen, die elk met een toets worden afgesloten. Wie alle modules volgt ontvangt een eindcertificaat, maar het is ook mogelijk om per module in te schrijven. Het hoofddoel van de Academie is mensen de mogelijkheid te bieden om echt diepgaand Gods Woord te bestuderen, onder leiding van docenten, die hun sporen in het (theologische) onderwijs hebben verdiend.

Het afgelopen half jaar gaf docente Gieneke van Veen - Vrolijk een inleiding op het Oude Testament en dan vooral hoe

Jezus het Oude Testament gebruikte in zijn leer. Pittige avonden, maar toch voor iedere geïnteresseerde prima te volgen. Het was voor Gieneke best even zoeken. Normaal staat ze voor een groep studenten, maar dit was de eerste keer dat ze lesgaf aan een groep mensen van een gemeente. Na 6 avonden was het dan zo ver. Wie het wilde kon zijn kennis laten toetsen.

Het ging net als bij een examen: de deelnemers gingen aan aparte tafeltjes zitten, kregen de vraagstukken uitgereikt en gingen aan de slag. En net als bij een echt examen waren de eersten al in de helft van de tijd klaar. “Het was best te doen hoor!” Gieneke was al bang dat ze het te moeilijk gemaakt had en dat dit de mensen zou afschrikken om verder te gaan. “Als je de stof een beetje serieus

hebt doorgenomen, was het niet moeilijk”, zegt de volgende deelnemer die klaar is. Maar de laatsten gaven aan dat het best pittig was, alhoewel iemand toegaf dat hij toch wel wat meer had mogen studeren. Natuurlijk gaat het niet om de toets of het diploma. De Theologische Academie Bethel is geen reguliere HBO opleiding, alhoewel de kennis die aangeboden wordt wel op dat niveau ligt. Het gaat er om dat een fantastisch stuk kennis, dat op de theologische scholen aanwezig is, nu ook voor ons als Bethelgangers beschikbaar is. Dat diegenen die dat willen in de gelegenheid zijn om deze geweldige kennis tot zich te nemen. Vanaf januari kan dat door de lessen van Henk Wulffraat te volgen. Henk geeft les over het Nieuwe Testament. De eerstvolgende avond is op 1 februari.

11


Als je ziek bent ga je naar een dokter. Soms moet je naar het ziekenhuis. Er zijn jaarlijks duizenden mensen die horen dat hun kwaal chronisch en ongeneeslijk is. Dan wordt alles anders. We bezoeken allerlei artsen in de hoop dat zij ons kunnen helpen. Of een genezingsdienst. En soms gebeurt er een wonder. We horen regelmatig prachtige getuigenissen van mensen die genezen zijn op gebed, terwijl dat medisch gezien niet mogelijk was.

AAls je niet genezen wordt … “Ik kon soms niet meer bidden.”

12

Usher

Mijn naam is Kora Hoekstra. Vanaf mijn geboorte ben ik ernstig slechthorend en vanaf mijn puberteit is mijn gezichtsveld langzamerhand afgenomen. In mijn puberteit werd ik nachtblind en vlak na mijn 28ste verjaardag is geconstateerd dat ik ‘Retinitus Pigmentosa’ (RP) heb. Dat is een aandoening van het netvlies. De oogziekte tast het netvlies zodanig aan dat er eerst nachtblindheid en later vernauwing van het blikveld optreedt. Mensen met deze aandoening zien alleen recht voor zich uit scherp, maar alles om hen heen ontgaat hen, met het gevolg dat ze gemakkelijk struikelen over obstakels en of er tegenaan botsen. Mijn gezichtsveld met beide ogen is ongeveer 40 graden. Ik zie als het ware door kokers, ook wel ‘kokerzicht’ genoemd. Deze combinatie van slechthorendheid en RP heeft de naam ‘syndroom van Usher’ en is nog niet te genezen.

Waarom? In 1990 besloot ik rijlessen te nemen. Na een aantal lessen bleek dat ik alles veel te laat zag en moest ik naar de oogarts. Hij deed een gezichtsveldonderzoek en zei dat ik Retinitus Pigmentosa had. Hij gaf een korte uitleg en zei dat ik op mijn 40ste blind kon zijn. Ik stond perplex. Ik fietste terug naar huis en dacht: “God, dit kan toch niet waar zijn. Ik ben al slechthorend, dit wil ik er niet meer bij hebben!”

Ik kon mijn gezichtsvermogen gewoon niet missen! In die tijd ben ik vaak verdrietig geweest en boos en opstandig. Ik heb het uitgeschreeuwd naar God. Waarom moest dit er ook nog bij! Al die jaren had ik Hem gedankt voor mijn ogen, omdat die mijn belangrijkste hulpmiddel waren en al die jaren wist Hij dat het zicht uit mijn ogen zou verdwijnen. Ik voelde me bedonderd, was geschokt en twijfelde hevig aan de macht van God. Op de een of andere manier ervoer ik het als een afgang, dat ik niet één, maar zelfs twee beperkingen had. Ik accepteerde het gewoon niet. Mijn gezichtsvermogen ging in de loop der jaren achteruit. Ik worstelde heel erg met de vraag waarom God deze beperkingen toeliet in mijn leven en waarom Hij me (nog) niet genas. Ik wilde zo graag beter worden en weer goed kunnen horen en zien, zodat ik al mijn gaven en talenten ten volle in zou kunnen zetten. Het was een heel emotionele tijd en ik heb vele tranen gelaten. Het is een rouwproces geweest en ik moest steeds weer inleveren en loslaten.

Job Ik kon soms niet meer bidden, maar kwam toch steeds weer bij God met mijn vragen. In de tijd dat ik het zo moeilijk had heb ik het bijbelboek Job gelezen. Job had het nog veel moeilijker dan ik. Toch herkende ik er veel in. Het leek wel dat God ook bij hem zweeg. Pas na aandringende vragen en


opstandigheid van Job, antwoordt God. Een heel ander antwoord dan ik (en vast ook vele anderen) gedacht zouden hebben. God dondert: Wie heeft de aarde gemaakt en haar gegrondvest. Wie staat er aan het begin van de schepping, etc. Job werd stil en ook ik werd stil. Ik moest erkennen: God staat aan het begin en aan het eind, Hij ziet wat er gaat gebeuren in de toekomst, terwijl Hij ook betrokken is bij het nu en vandaag. Wij leven met een beperkt tijdsbesef en geestelijk vermogen, maar God overstijgt dat alles. Ik heb veel gebeden om genezing. Op een gegeven moment kreeg ik tijdens een gebed te horen: Lees Mattheus 6:33. Het werd heel nadrukkelijk in mijn hoofd gezegd en ik zocht het op: Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Dat was wel wat anders dan ik verwacht had! Geen belofte van genezing. Ik moest het even laten bezinken maar ben toen toch serieus weer gaan lezen in de bijbel om God te zoeken en te ontmoeten. En ik ontmoette Hem weer…; Hij is voor mij en niet tegen mij! We leven in een wereld waarin we te maken hebben met ziekte, teleurstellingen en strijd. Ja, ik moet leven met mijn beperkingen. Dat is soms frustrerend en deze beperkingen hebben invloed op mijn zelfbeeld. Het maakt me heel onzeker als ik bepaalde dingen niet goed hoor en zie. Ik maak fouten en blunders.

Gezegend God wil ons zegenen, maar soms op een andere manier dan wij zelf zouden willen of wensen. Sta er voor open en focus je niet alleen op de genezing van je ziekte of beperking. Het uiteindelijke doel van God is dat we veranderen naar Zijn beeld. Lees de bijbel, lees goede boeken, praat erover met goede vrienden of zoek hulp. Dat heb ik ook gedaan en heeft me enorm geholpen. Als je God vraagt om je te zegenen, zal Hij je zegenen! Hij geeft genezing van je hart en wil je vrede geven. Door mijn relatie met God kijk ik met andere ogen en oren naar mensen en de dingen om mij heen. Ik kan er van genieten, maar bemerk daarin ook de diepe verbondenheid met God. Het raakt me intens. Daarnaast voel ik me gezegend met mijn

man, onze 3 jongens, onze kerk en lieve vrienden. Bij Stichting Koinonia heb ik de cursus Pastorale Hulpverlening gevolgd en daar heb ik veel geleerd. Aan het eind van de cursus heb ik een scriptie geschreven met de titel: “Niet horen, niet zien en dus

zwijgen?” Deze scriptie gaat over het leven met God en een beperking. Tijdens het voorbereiden van de presentatie van deze scriptie kreeg ik via Dagelijks Woord een tekst uit Sefanja 3:17, die prachtig aansloot bij mijn verhaal:

De HEER, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, In zijn liefde zal hij zwijgen, In zijn vreugde zal hij over je jubelen.

13


www.seo-reizen.nl


De zoon van Marjolein Hennevelt (61) verblijft al meer dan twintig maanden onder mensonterende omstandigheden in een gevangenis in Venezuela. Voor smokkel van drugs is hij veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Eind vorig jaar zocht Marjolein haar zoon in de gevangenis op. Ondanks de erbarmelijke omstandigheden, waarin haar zoon Samuel zich bevindt in dit land vol gevaren, voelen moeder én zoon zich gedragen door God.

'Mam, je móet betalen. M

Zoon (34) van Marjolein Hennevelt zit vast in Venezuela

Anders maken ze me dood' 15

Die dag in februari 2009 zal haar nog lang heugen. "Ik kwam terug van familiebezoek uit Suriname, toen één van mijn kinderen mij van Schiphol haalde. Pas toen we thuis waren, vertelde mijn zoon dat Sam – hij is de op-één-na jongste van mijn zes kinderen - in Venezuela door de politie was opgepakt." "Als ouder ben je vaak geneigd zaken van je kinderen te vergoelijken. Maar ik wist meteen dat hij schuldig was. Ooit is hij in de Bethel gedoopt. Maar hij is afgegleden en geloofde vaak in zijn eigen leugens. Mijn wereld stortte in, toen ik hoorde van zijn arrestatie. Aanvankelijk zat hij in een politiecel. Daar mocht hij bellen. Al bij ons eerste telefonische contact merkte ik hoe groot de corruptie in Venezuela is. Door de telefoon zei hij tegen me: 'Mam, je móet geld overmaken. Anders maken ze me dood'." "Die eerste keer dat hij hierom vroeg, heb ik geld gegeven. Dat hielp een tijdje. Maar al gauw keerden de dreigementen terug. Als hij volkomen over z'n toeren weer belde, word je als moeder verscheurd. Ik poogde hem te kalmeren door te zeggen: 'Sam, probeer te bidden. Alleen de Heer kan je helpen'." "Via dominee Bottenbley kwam ik contact met de stichting Epafras die op christelijke basis hulp verleent aan Nederlandse gevangenen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Via de stichting kwam ik in contact met dominee Benk Hengeveld uit Huizen. Hij zocht Sam in de gevangenis op. Dat bezoek deed mijn zoon erg goed."

Zes doden "De toestand in de gevangenis is schrikbarend. Gevangenen moeten huur betalen voor hun verblijf. Ook voor het eten moet betaald worden. Zelf maak ik maandelijks geld over en ook de ambassade. Toch is de kwaliteit van het eten slecht. Vaak is het bedorven. En meestal is het veel te weinig. Je krijgt in zo'n gevangenis zoveel eten dat je net niet doodgaat. Daar komt bij dat de gevangenis erg onveilig is. Voordat ik afreisde naar Venezuela deden zich binnen de gevangenismuren waarin mijn zoon verblijft, nog schermutselingen voor. Sommige gedetineerden treden op als bewakers en dragen wapens bij zich. Bij een schietpartij in de gevangenis vielen zes doden..!" "Eigenlijk wilde ik Sam meteen al in 2009 in de gevangenis opzoeken. Vanwege het huwelijk van een andere zoon in april 2010 heb ik dat uitgesteld. Gelukkig woont vlakbij de gevangenis de Nederlandse zendeling Paul van der Weide. Ik ken hem uit een vorige kerkelijke gemeente. Sam ging bij hem ooit naar de zondagsschool. Hij was bereid mijn zoon af en toe in de gevangenis te bezoeken. Zo'n bezoek is geen pretje. Je moet vaak uren wachten in een lange rij voordat je naar binnen mag. Paul en zijn vrouw nodigden me uit bij hen te verblijven ten tijde dat ik in Venezuela was om Sam te bezoeken. Tijdens dit verblijf hielp ik nog mee bij een zendelingproject: de bouw van een schooltje voor het armste deel van de bevolking."


LOOKIN’ GOOD

KAPSALON SCHOONHEIDSSALON HAIREXTENSIONS WELLNESS METAMORFOSE EN BRUIDSARRANGEMENTEN

NOORDKADE 45, DRACHTEN

0512 - 51 16 09 WWW.CREATIVODRACHTEN.NL


Ondervoed "Aanvankelijk wilde Sam zijn moeder liever niet zien. Hij wilde niet ik hem onder deze omstandigheden zou zien. Pas toen hij hoorde dat zijn moeder z茅lf graag wilde komen, stemde hij ermee in. Een extra stimulans voor mij om te gaan, waren signalen die mij bereikten dat het niet goed met hem ging. Een andere zendelinge, Hiske Engels, zocht hem ook wel op en bracht soms brood en een soort kaassmeersel mee. Desondanks was hij op een gegeven ogenblik zo ondervoed dat hij niet meer zelfstandig kon lopen." "Dankzij een nichtje dat bij Lufthansa werkt, vloog ik business-class naar Venezuela. Aangekomen op het vliegveld aldaar was de controle streng. Ik moest mijn koffer openmaken. Ik arriveerde op dinsdag en ging op zaterdag samen met zendeling Paul naar de gevangenis. Al om 6.15 uur 's morgens moest ik er zijn en kon pas om 9.00 uur naar binnen door de aparte vrouweningang. Tussen joelende vrouwen moest ik al die uren doorbrengen totdat de poort openging. De zon brandt 's morgens al fel. Ter bescherming tegen de zon gebruikte ik een handdoek omdat een hoofddeksel niet mag."

"Om naar binnen te kunnen, moet je een fouillering ondergaan. Erg vernederend. Ik had een briefje bij me waarop stond: 'Ik spreek geen Spaans. Ik kom mijn zoon te bezoeken'. Ik moest door donkere gangen en langs allerlei hekken. Uiteindelijk was er een bewaker-gedetineerde die me vergezelde om op zoek te gaan naar Sam. Eerst konden we hem tussen al die duistere mensen niet vinden. Je hoort voortdurend mensen tegen elkaar schreeuwen. Verder is er een klerenherrie aan muziek. 't Is daar de hel. Letterlijk en figuurlijk. Uiteindelijk kwamen we in de eetzaal en ineens zag ik Sam voorbijlopen."

Schaterlach "Het weerzien was emotioneel. 'Mama!' zei hij tegen mij. We vlogen elkaar langdurig om de hals en huilden allebei. Ik had stokbrood en Hollandse kaas meegenomen. Ook een vriend at mee. Op het dak van de gevangenis, de luchtplaats, hebben we samen gewandeld. Ik probeerde hem te bemoedigen door te zeggen: 'Probeer te genieten van de bergen die je ziet en de vogels. Laten we net doen alsof we hier wandelen over het bospaadje van Bakkeveen'. Hij schaterde het uit. Het plezier straalde van zijn gezicht. Hij was

erg blij dat ik er was. In totaal bezocht ik hem in drie weken vijfmaal. Daar in die levensgevaarlijke gevangenis was ik geen moment bang. Ik kon mezelf zijn en wist dat velen in Nederland voor me baden. Daardoor voelde ik me erg gedragen. 't Is alsof God je in zo'n situatie boven jezelf uittilt." "Tijdens de gesprekken vertelde Sam dat zijn verblijf in de gevangenis niet voor niks is. Hij zei tegen mij: 'God heeft ingegrepen in m'n leven. Dat is maar goed ook. Anders was het niet goed gekomen met mij. Ik zag dat dit gemeend was en oprecht. Het afscheid in de gevangenis bij mijn laatste bezoek was minder emotioneel dan ik had gedacht. Ik zei tegen God: 'Sam is van U. Ik kan hem niet meenemen." "Het belang van loslaten. Dat heb ik nog het meest geleerd van de situatie waarin Sam verkeert. Zelf ben ik van nature nogal een controlefreak. Pas als je kunt loslaten, merk je dat de Heer je leven leidt. En ga maar na: terwijl sterke kerels niet naar binnen durven in zo'n doodenge gevangenis, was ik geen moment bang. Ik voelde me gedragen. Dat m贸et God zijn geweest. Een andere verklaring weet ik niet."

17


S

“Ik heb hem een bijbel mogen geven en een paar van mijn kleren”

Sipke de Boer was mee Regelmatig gaan jongeren of ouderen op zendingsreis. God roept ze ertoe hun land te verlaten om elders over Hem te vertellen of praktisch voor Hem de handen uit de mouwen te steken. Sipke de Boer doet verslag van zijn reis.

18

Afgelopen zomer mocht ik twee en een halve maand mee op de Logos Hope, een schip van Operatie Mobilisatie. We call it God’s ship, is de slogan op het schip. Het andere schip van OM is ook heel bekend: de Doulos. De enige reden dat deze schepen varen is om het reddende Evangelie van Jezus Christus te brengen bij alle volken. George Verwer is de man die deze bediening is begonnen.

Logos Hope Een beetje achtergrond bij de naam van het schip. Logos is een grieks woord en betekent “Woord”. Dit komt naar voren in Johannes 1:1“In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God”. Het Woord is dus Jezus Christus. En Jezus is Degene die hoop heeft gebracht in deze wereld door te sterven aan het kruis voor onze zonden. “Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt”, zegt Johannes de Doper wanneer hij Jezus ziet aankomen.

Roepstem Dit voorjaar ben ik met Hessel van der Heide naar de Logos Hope geweest tijdens de periode dat het schip in Harlingen lag. Dit bezoek heeft de doorslag gegeven om mee te gaan. De schepen hebben mij al lange tijd geïnteresseerd, maar steeds was er weer iets dat me

tegenhield. Deze zomer heb ik de knoop doorgehakt en antwoord gegeven aan de roepstem van God om te gaan met het schip. Ik was daarom ook vrij snel aangenomen en heb alles goed voorbereid. 15 Augustus ben ik vertrokken richting het Caribisch gebied. Het schip lag toen in de haven van het eiland Grenada. We zijn hier anderhalve week geweest. Daarna zijn we twee weken in Tobago geweest, vervolgens vijf weken in Trinidad en tenslotte 10 dagen in St Lucia. Vanaf St.Lucia ben ik weer naar huis gevlogen. Veel mensen die aan boord komen ervaren een warm welkom op God´s ship. We laten ze eerst een filmpje zien over het hoe en wat van het schip. Al het werk op het schip wordt gedaan door vrijwilligers. 400 mensen leven aan boord van het schip en deze mensen komen uit 43 verschillende landen. Ook zijn er gezinnen aan boord. Zij zijn lange tijd verbonden aan het schip. De kinderen kunnen gewoon naar school op het schip en zij ontvangen gelijkwaardig onderwijs, dat door de overheid erkend wordt. De kapitein is een Nederlander die samen met zijn vrouw en twee kinderen woont op het schip. Allemaal zijn we op het schip om te leren van God en te doen wat God van ons vraagt, hoewel ik ook een gesprek heb gevoerd met iemand die zoekende is naar Gods wil in zijn leven.


op de Logos Hope

19

Eenheid Wat een geweldige eenheid op het schip en dat is een deel van ons getuigenis. Een onmisbaar deel van ons getuigenis. “En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven. Opdat zij allen 1 zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt”, Johannes 17: 20-21. Ik heb mogen getuigen over mijn leven, mogen bidden met mensen, mogen preken voor mensen en vele andere geweldige dingen vertellen, die ik heb meegemaakt. Mensen werden aangeraakt door onze werkwijze, door onze gastvrijheid. In Trinidad zijn bijna 100.000 mensen aan boord geweest en zij hebben het Evangelie gehoord. Hieronder zaten ook veel moslims met burka’s. Ook zij hebben gehoord van Jezus, dat Hij de Zoon van God is! In Trinidad zijn de meeste boeken ooit verkocht waaronder 13.000 bijbels. Een van de laatste dagen aan boord kwam er een man bij me die niks had om van te leven. Twee spijkerbroeken en een paar truien en een klein beetje ondergoed. Hij was aan de kant gezet door zijn vrouw, ondanks dat zij enthousiast gelovige is. Onbegrijpelijk dat zulke dingen gebeuren, maar ze gebeuren wel en satan gaat rond

als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. We hebben met elkaar gesproken over zijn en mijn leven. Maar ook over onze God die wél trouw is tot in eeuwigheid. Waar mensen ons verlaten, daar blijft God steeds bij ons. De volgende dag hebben we met elkaar gesproken over vergeving. Hoe moeilijk vergeven is, het is noodzakelijk om verder te leven zonder wrok en bitterheid. We hebben met elkaar gebeden en gedankt dat God trouw is en hoop geeft, op elk moment van je leven! Ik heb hem een bijbel mogen geven en een paar van mijn kleren. Zo hebben we afscheid genomen en hij heeft bemoediging ervaren vanuit Gods Woord door mij heen.

Samen bouwen Geweldig dat God gewone mensen zoals jij en ik wil en kan gebruiken om te bouwen aan het Koninkrijk. Hij maakt ons bekwaam. “Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde”, Handelingen 1:8 . Wil jij ook betrokken raken bij dit geweldige werk van de Heer, meegaan met het schip of meer informatie krijgen, bezoek dan de site van Operatie Mobilisatie: www.om.org of neem contact op met het zendingsteam.


Elk seizoen worden er in onze gemeente oudsten ingezegend die de gemeente gaan dienen met hun gaven en talenten. Hendrik Jan Knol, Sander Alma, en Klaas Oosterloo zijn voor de gemeente oude bekenden. Ze zijn al eerder een of meerdere termijnen oudste geweest. Paul Mooij is nieuw. Hij en zijn vrouw Rianne zijn rond de zomer als oudsten-echtpaar gevraagd.

Nieuwe oudsten N Onverwacht

Drie jaar geleden zijn Paul en Rianne, en hun kinderen Mathijs (19), Iris (17) en Wessel (13) vanuit Nieuwehorne naar Boornbergum verhuisd. Hun verlangen was om daar een huiskring op te zetten. En dat is gelukt. Vorig seizoen zijn ze huiskringleiders geworden van een hechte club, die elkaar dient en God looft en prijst. De vraag om oudste te worden kwam dan ook geheel onverwachts. Ze hebben daarom ook ruim de tijd genomen om te bidden en te kijken of deze taak de juiste was voor hen.

Wie zijn wij om nee te zeggen? Na lang wikken en wegen hebben ze de vraag omgedraaid en zich afgevraagd of er een reden was om het oudstenschap niet

aan te nemen. Paul: “Wie zijn wij om nee te zeggen?” Paul is in het dagelijks leven groepsleerkracht op een basisschool in Haulerwijk. Het onderwijs heeft zijn hart en hij ziet het als uitdaging om daar zijn energie en capaciteiten in te stoppen. Rianne houdt zich bezig met interieurstyling en is zelfstandig ondernemer in verkoopstyling. Ze past het interieur aan van woningen, die in de verkoop gaan of staan, om zo de verkoopkansen te vergroten. Daarnaast werkt ze drie ochtenden per week voor ZuidoostZorg. In hun vrije tijd trekken Paul en Rianne er graag samen op uit, maar zijn ook graag lekker thuis met een goed boek op de bank. Het meest genieten ze van de avondmaaltijd, als het hele gezin gezellig

aan tafel zit en ieder z’n verhaal doet. Verder is Paul een enthousiast zeesportvisser en watersporter. Ook fitnest hij twee keer per week met zijn oudste zoon Mathijs.

Mooi werk Tot nu toe geniet Paul van zijn taak als oudste. “Het is ontzettend mooi werk. Er zijn op dit moment veel moslimbroeders die in de asielzoekerscentra tot geloof komen. We hebben er in de afgelopen doopdiensten getuige van mogen zijn. De gesprekken met deze mensen zijn zo waardevol. Ook de gesprekken met jonge ouders die hun kindje laten opdragen zijn hoogtepunten.” Paul oefent zijn nieuwe taak met veel plezier uit!

21


Het grootste wonder dat nog elke dag plaats vindt, is het veranderen van een hart door de Heilige Geest. Als iemand vanuit de islam tot geloof in Jezus Christus komt, dan heeft dat een behoorlijke impact. Dan gaat het je letterlijk wat kosten. Regelmatig zien wij in de doopdiensten dat voormalige islamieten of mensen uit islamitische landen zich laten dopen en met Jezus verder gaan. Heel bijzonder. Wat kost het hun dan?

Moslim wordt M Verstoten door familie en bedreigd met de dood

christen, dat kost wat! 23

Kerstnachtdienst Tijdens de kerstnachtdienst heeft u getuigenissen kunnen horen van Shair Nazari en Yunis Khalid. Hoe zij door de Heilige Geest zijn overtuigd van Jezus als Enige Redder. Op 23 mei 2010 liet Peiman Mohsenian Naghani zich dopen (zie foto). Op basis van gesprekken met deze mensen en van wat zij weten over anderen krijgt u iets te zien van de impact van deze verandering van binnenuit.

Bouwkundige Shair is geboren in Afghanistan en is opgegroeid in Pakistan. Hij is islamitisch opgevoed. Als student zat hij bij een communistische/marxistische groepering. Zij waren atheïstisch. Omdat zij niet actief aan ledenwerving deden en niet voor problemen zorgden, maar juist positief aanwezig waren, werd dat gedoogd. Hij woont nu zo’n 14 jaar in Nederland en spreekt de taal goed. Hij is bouwkundige en woont in Frieschepalen. Door een doopdienst bij te wonen is hij aangeraakt. Op een gegeven moment kon hij bijna niet wachten om zijn hand op te steken om zo aan te geven dat hij in Jezus geloofde. Als een blad aan de boom is hij veranderd. Hij komt veel op het AZC om te getuigen en kent enkele ex-moslims en krijgt van hen te horen dat zij geïntimideerd en genegeerd worden.

Geheime gelovige Shair heeft tegen zijn familie in Pakistan nog niet gezegd dat hij christen is geworden. Hij wil een lans breken voor de geheime gelovigen. Zij geloven in Jezus, maar komen daar niet openlijk voor uit. Door hun veranderde leven planten zij zaadjes. Zijn zus wist van niets, maar kon zien dat Shair was veranderd. Hij wil ook kwijt dat het heel erg belangrijk is voor de ex-moslim dat hij groeit in geloof door omgang met het Woord van God en andere gelovigen. Zo kan er stand gehouden worden als er sprake is van intimidatie. De gemeente kan hierbij helpen. De doop is pas het begin voor de ex-moslim.

Iranees Peiman was atheist en heeft zich in mei 2010 laten dopen. Hij is tot geloof gekomen door dromen en door een christelijk gezin waar hij tijdelijk woonde. Nu gaat Peiman elke dag naar het AZC om Jezus te verkondigen, vooral aan taalgenoten, op een indirecte manier. Hij neemt ze mee naar voetballen en de kerk. Als hij terug zou gaan naar Iran, dan zou hij een groot probleem hebben als christen. Hier in Drachten heeft hij nooit problemen gehad. Hij is de enige Iraniër en dan wordt hij ook niet aangesproken op zijn christen zijn. Als hij al een


Voor een goed cont(r)act!!

Notarissen: mr. F. Kooi mr. A. de Vries

mr. F. Kooi Folkertsl창n 68 9244 ED Beetsterzwaag Postbus 24 9244 ZN Beetsterzwaag Tel : 0512-382415 Fax : 0512-382445 beetsterzwaag@mevrouwdenotaris.nl

mr. A. de Vries De Telle 1 9247 BH Ureterp Postbus 10 9247 ZN Ureterp Tel : 0512-303403 Fax : 0512-303404 ureterp@mevrouwdenotaris.nl


probleem zou hebben, dan is dat met het Centraal Orgaan Asielzoekers. Hij mag van hen (maar dat mag niemand) niet openlijk evangeliseren. Dat hij op de vingers is getikt zegt wel iets over zijn verandering. Volgens Peiman heeft een ex-moslim nog het meeste te duchten van een islamitische landgenoot. Het is hun plicht om de nieuwe christen te wijzen op deze dwaalleer en om zich weer te bekeren tot de islam en intimidatie is dan geoorloofd.

Geslagen Yunis komt uit Irak. Hij moest niets van christenen hebben. Hij kreeg het evangelie van een christen te horen in zijn eerste asielland. Toen is het zaadje geplant. Hier in Drachten heeft hij zich over gegeven aan Jezus. Door landgenoten is hij hierom geslagen. Zijn moeder woont nog in Irak en hij heeft haar verteld dat hij christen is geworden. Daarop zijn twee ooms uit Irak hier naar toe gekomen om dit uit zijn hoofd te praten.

Elders gedoopt Sabah komt uit Irak en was moslim. Hier in Nederland is hij in aanraking gekomen met christenen. Hij ging mee naar de kerk en

dat raakte hem. Hij heeft het besluit genomen om Jezus te volgen, maar dat kostte hem wel wat. Toen hij het aan zijn islamitische vrienden vertelde werd hij weggestuurd en ze wilden niets meer met hem te maken hebben. In Irak is het een doodzonde om christen te zijn. De enige straf is de doodstraf. Ook in Nederland is hij niet volledig veilig. Het kan altijd nog dat hij gestraft zal worden. Die angst zal altijd blijven. Islamieten hebben ook hun ontmoetingen. In de moskee of daarbuiten en daar krijgen ze dingen te horen. Het kan best dat daar een oproep wordt gedaan om moslims die christen zijn geworden te doden. Hij denkt er sterk over om naar een ander land te gaan en daar te zeggen dat hij christen is, zonder dat andere islamieten weten dat hij vanuit de islam, christen is geworden. Hij zegt dat dit wel geaccepteerd wordt.

Algemeen In de Islam bestaan twee stromingen. De soennieten zijn de gematigden en de sjiieten zijn de radicalen. Voor de islamiet is de Islam de waarheid. Als je tot geloof komt in iets anders, dan zal er met je worden gepraat om terug te keren en vergeving te vragen. Dat zal aan jou worden gevraagd, maar ook aan je familie. Weiger jij of je familie om hieraan mee te werken, dan zullen er straffen volgen. Het eerste wat je familie zal doen is je verstoten. Voor je vader ben je niet meer zijn zoon. In een islamitisch land zul je de doodstraf krijgen als je geen afstand neemt van je nieuwe geloof. Het hangt van het land af (en zelfs de streek) hoe de doodstraf plaats zal vinden.

Steun U ziet het. Voor een moslim heeft het enorme consequenties als hij christen wordt. Steunt u hen daarom en bid voor hen. Ook voor de broeders en zusters die de mensen in het asielzoekerscentrum bezoeken en helpen.

25


One-Stop-Shopping • • • • • • • •

Sponsored- en Relatiemagazines Reclamedrukwerk Huisstijlen Folders & Flyers Narrowcasting Fotografie Bedrijfsfilms Websites

Geïnteresseerd? Vraag eens een vrijblijvende offerte aan! Pim Mulierlaan 33 8443 DA Heerenveen Tel. 0513-636600 Sieberen Visser s.visser@giesbers.nu www.giesbers.nu

Taxi Frankes

Wij brengen u van A naar B met een mooie degelijke auto, een vriendelijke chauffeur en dat voor een zacht prijsje.

Wij verzorgen:

• WMO (gemeentelijk) vervoer • particulier vervoer • zakelijk vervoer • groepsvervoer • Schipholvervoer

0512-461173 / 06-22623991 Bel ons vandaag!


Elke 2e of 3e zondag van de maand wordt er in de avonddiensten gepreekt over het bijbelboek Openbaring. Een bijzonder bijbelboek, met veel beeldspraak en vol van verschrikkelijke gebeurtenissen, die uitlopen op de eindstrijd en de overwinning van Jezus. Een bijzondere prekenserie, die belangrijk is om te weten waar het in de wereld op uitloopt. Eerstvolgende avond: 20 februari D.V.

PPrekenserie Openbaring Jezus wil ons iets vertellen

27

Bij het horen van het woord Openbaring kan je van alles te binnenschieten: de persoon Johannes, de brieven aan de 7 gemeenten, de enorme rampen die over de wereld zullen komen, de antichrist, de soms onbegrijpelijke beelden van draken met horens, de eindstrijd, de bruiloft van het Lam en natuurlijk de beelden van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Heel veel onderwerpen in een vrij klein bijbelboek helemaal aan het eind van de bijbel. Het lijkt wel of de bijbel eindigt met het meest ingewikkelde bijbelboek, dat niet te begrijpen is. Als u de prekenserie gaat volgen zult u merken dat Openbaring soms best lastig is, maar dat er ook heel veel wĂŠl te begrijpen valt. Het eerste vers van Openbaring geeft aan, dat het de Openbaring van Jezus Christus is. Johannes moet het weliswaar

opschrijven, maar Jezus zelf heeft ons iets te vertellen, te onthullen. Jezus wil ons als het ware ‘verklappen’ hoe de wereldgeschiedenis zal eindigen. Niet omdat het voor ons zo interessant is om dat allemaal te weten, niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar om ons voor te bereiden op wat komen gaat en ons moed in te spreken. Dat was zeker nodig in de bijbeltijd, toen de christenen zwaar vervolgd werden. Maar ook voor ons, die ook op allerlei manieren geconfronteerd worden met de gebrokenheid van deze wereld, is het geweldig om weet te hebben van de ontknoping van de geschiedenis. Jezus vertelt ons heel duidelijk dat Hij de overwinnaar is, dat Satan is overwonnen. Jezus gaat Zijn Koninkrijk vestigen. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar de macht van de zonde en de dood verbroken is. Openbaring is opgeschreven in de

vorm van een boek dat voorgelezen moest worden in de gemeenten van Jezus. Heel gewone mensen moesten dus de boodschap horen. Jezus zou geen onbegrijpelijke zaken laten voorlezen, dus laat ons dat stimuleren om ook Openbaring te gaan lezen en voor wie wil: te bestuderen. Voorlezen hoeft niet meer in de gemeente, omdat wij allemaal in staat zijn om Openbaring zelf te lezen. In de prekenserie kunt u dan verdere toelichting krijgen en er dieper over nadenken. U bent van harte welkom op deze zondagavonden en uiteraard is het geweldig om gasten uit te nodigen om samen met u Openbaring te gaan ontdekken. Want Openbaring is ook voor ons geschreven. Jezus heeft ook voor ons in deze tijd belangrijke zaken te onthullen.


Bij de diensten in onze kerk worden er muziekteams ingeschakeld. Dat is ook zo bij de kinderdiensten, maar dan werken er kindermuziekteams mee. Bestaan deze teams alleen uit kinderen, en wie zijn ze dan?

G Geen kinderspel! Kindermuziekteams

Joyce Huisman stuurt deze teams met veel enthousiasme aan. “Vanaf acht jaar kunnen kinderen auditie doen om mee te doen in een team. Ze moeten een instrument goed kunnen bespelen, of goed kunnen zingen. Als ze goed genoeg zijn gaan ze meedoen in een team. Vaak moeten ze dan nog leren om in een bandsetting mee te draaien, want in je eentje op gitaarles kunnen spelen is toch wat anders dan meedoen in een band.

Auditie Het is niet zo dat er alleen kinderen in zo’n team zitten, bij voorkeur niet zelfs! Er spelen volwassenen mee, maar ook tieners. Er wordt auditie gedaan door mensen van alle leeftijden. Het is de bedoeling dat wanneer je door bent, je eerst een tijd in een kindermuziekteam meedraait. Als je een jaar lang hebt laten zien dat je gemotiveerd en goed bent dan kun je als je wilt doorstromen naar de X-streamdiensten of de diensten in de Voorhof. Maar dat doet niet iedereen, er zijn genoeg volwassenen die toch liever met kinderen werken.

Thuis oefenen

Er zijn twaalf kindermuziekteams. Allen aangestuurd door Joyce, die ook repetitieleidster is. Ze neemt met de band de liederen door en ze corrigeert waar nodig. “Je kunt de nummers niet met ze instuderen, daarvoor is de tijd te kort. We repeteren voor de eerste dienst, dus moet er voor die tijd thuis goed geoefend worden. Een paar weken voor de dienst zoekt de zangleider de liedjes op die er gedaan worden en dan komen die op PCO, het online planningsschema waar alle diensten op gepland worden. Daar kunnen ze de bladmuziek vandaan halen, en de MP3‘tjes die nodig zijn om een nummer goed te oefenen. Soms mogen kinderen die op muziekles zitten in hun les een liedje oefenen dat ze moeten kennen voor een dienst, maar lang niet alle muziekdocenten willen dat. Het zijn wel christelijke liedjes, en dat wil niet iedereen”. De band van de kinderkerk oefent wel apart. Joyce heeft ook daarover de leiding. Ze heeft van Cor Westra onlangs de knoppen in de oefenruimtes leren

bedienen. “Ik ben onder andere kapster en directiesecretaresse geweest, dan heb je niet automatisch verstand van techniek” lacht Joyce.

Parels Op een zondag ga ik eens kijken bij een kinderdienst. Ik tref in de tijd tussen de diensten een paar muziekanten aan. Rudy van der Mei, van vijftien jaar, de gitarist van de band van de Parels zegt dat hij een paar jaar geleden door de zangleidster was gevraagd mee te spelen in de kinderdiensten. Hij vindt het heel erg leuk en het lijkt hem zelfs leuker dan meespelen bij de diensten voor volwassenen: “Je kunt echt aan de kinderen merken als ze de muziek mooi vinden of niet. Als ze het niet leuk vinden dan blijven ze gewoon zitten en doen niet mee met de liedjes. Je ziet echt dat kinderen de muziek aannemen”.

Drie generaties De band- en zangleider van deze band is Irwing. Samen met zijn vrouw Willy heeft hij de leiding over deze muziekgroep. Irwing is met zijn 61 jaar en Willy met haar

29


www.

jonkmanfeestverlichting .nl

Ooievaar - Abrahams - Sara’s Springkussens Partytenten - stoelen - sta-tafels Feestpalen

0512 - 522037 Folgeralaan 7 9207 AH Drachten info@jonkmanfeestverlichting.nl

Allround kapster aan huis Knippen / Föhnen • Kleuren • Permanent Epileren/Harsen • Wimpers en wenkbrauwen verven

Bel of mail voor een afspraak 06 45958088 Tjitskeshaarstijl@gmail.com www.tjitskeshaarstijl.nl • Drachten


63 jaar van de ‘oude garde’. “We staan hier echt met drie generaties op het podium. En dit is een hele leuke ploeg om mee te werken. Ze zijn allemaal zo gemotiveerd. Jammer genoeg willen veel mensen die auditie voor de muziek hebben gedaan meteen door naar de diensten voor volwassenen. Maar als ze hier een poos mee zouden draaien, zullen ze merken dat hier bij de kinderen zoveel valt te halen!”

Vol overgave Joëlle Rozema is samen met haar zusje Naomi een van de zangeressen. Joëlle van veertien heeft een paar jaar geleden auditie gedaan. “Ik was heel erg zenuwachtig, maar ik was toch door. Mijn stem trilde helemaal! Ik vind zingen erg leuk, en ook bewegingen erbij doen vind ik leuk. Je merkt meteen aan de kinderen of ze het leuk vinden of niet, ze blijven gewoon zitten als ze er niets aan vinden!”

Haar geloof wordt er ook door opgebouwd: “Ik ben meer met geloof en kerk bezig dan als ik dit niet zou doen”. Ondertussen stromen de groepjes kinderen de zaal binnen. De bandleden nemen hun plaats in, en het eerste lied klinkt. De kinderen gaan allemaal staan en doen vol overgave mee met de liedjes.

IIn the picture: Bethelshopteam De Bethelshop bestond vorig jaar tien jaar. In 2000 werd er begonnen met de verkoop van CD’s en videobanden met opnames van de diensten. Voor die tijd werden deze al op cassette opgenomen, maar was er nog geen winkel.

De Bethelshop is bedoeld voor leden en niet-leden. Dankzij internet worden klanten uit alle windstreken bereikt, overal komen bestellingen vandaan. Na al die jaren lopen de opnames van diensten op CD en DVD nog altijd goed. Daarnaast is er veel animo voor de prekenseries of de zelf samengestelde vakantiepakketten. Collectebonnen zijn ook verkrijgbaar in de Bethelshop en omdat de vraag naar wenskaarten toeneemt, zal het assortiment binnenkort worden uitgebreid. Op donderdag worden alle bestellingen afgewerkt en op zondag kunt u natuurlijk na de diensten in de Bethelshop terecht. De nieuwe webshop komt binnenkort online, waarbij er ook via IDeal kan worden betaald. Uitbreiding, modernisering en professionalisering zijn een wens, waarbij kassa’s, PC’s, een artikelenscanner en een PINautomaat op het verlanglijstje staan.

Op de foto staan Anke Bijma, Hendrika Poortinga, Hennie Vogelzang, Janny van der Kloet, Margriet Kalf, Wilma de Vries, Alida en Simon Soepboer. Het team bestaat verder uit Fons Jonker, Harma van der Wal, Janny de Boer, Jelly de Haan en Tjalling Talsma.

31


Voor al uw notariĂŤle zaken akten en adviezen

Notarispraktijk Velema adres: De Zulthe 1, Roden Postbus 32, 9300 AA Roden mr. W.J. Velema notaris & estate planner telefoon (050) 50 10 515 telefax (050) 50 10 535 e-mail notaris@velema.knb.nl


'Timor deelt ook T zegen uit aan ons' De actie 'Bethel Timor voor IndonesiĂŤ' begon november 2009. Vooraf werd gemikt op 300 sponsorkinderen. Op dit moment staat de teller op 280 kinderen die worden gesponsord door leden van onze gemeente.

Team druk bezig met voorbereiding van twaalfdaagse reis

Teamleider Afke van der Meulen van Bethel Timor gaat ervan uit dat het streefgetal haalbaar is. "Tijdens een Radical-dienst zijn onlangs nog vijftien informatiemapjes afgehaald. Dat geeft goede moed." Veel aandacht gaat op dit moment uit naar de twaalfdaagse reis die van 30 april tot 12 mei vanuit Bethel wordt georganiseerd voor onder andere de sponsorouders naar Timor. Om de reis doorgang te laten vinden, zijn minimaal twintig deelnemers nodig. Het team begrijpt dat mensen aanhikken tegen de kosten (bijna 2000 euro per deelnemer). Ze benadrukt evenwel het belang van de reis: "Het sponsoren van een kind op Timor is geen doel op zichzelf. Wat wij willen, is tevens banden aanknopen met onze vier christelijke partnergemeenten op het eiland. Om die relatie op gang te brengen, is het belangrijk dat we de broeders en zusters aldaar leren kennen en dat zij ons leren kennen. De reis helpt daar geweldig bij. Wat ons voor ogen staat is tweerichtingsverkeer: we willen van elkaar leren en elkaar dienen." Tijdens de reis is er volop gelegenheid om de sponsorkinderen te ontmoeten en

33


34 samen activiteiten te ondernemen. Allereerst wordt geland op Bali, waar het gezelschap wordt voorbereid op de reis naar Timor. Nu onderhoudt de christelijke organisatie Compassion de contacten nog met de vier gemeenten op Timor. Uit die contacten weet het Timor-team dat het bezoek aan het eiland bijzonder wordt gewaardeerd.

Malaria De actie blijft niet beperkt tot het sponsoren van kinderen. In de afgelopen anderhalf jaar zijn verschillende activiteiten ontplooid, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan 'Timor'. Het ging onder meer om een bessenpluk-, een kerstboom-, een kaartenactie en een rommelmarkt. “In november is het geld aangekomen op Timor. Inmiddels weten we hoe de opbrengst wordt besteed. Zo komt 40 procent ten goede aan een programma om

de ziekte malaria op het eiland te bestrijden. Dit houdt onder andere in dat er geld beschikbaar is voor meer voorlichting en aanschaf en verspreiding van muskietennetten. De overige 60 procent wordt verdeeld over onze vier partnergemeenten op Timor. Eén van de gemeenten gebruikt het geld voor het voorbereiden van de grond waarop een klaslokaal verrijst. De tweede gemeente gebruikt het geld voor de renovatie van een gebouwtje waar kinderactiviteiten plaatsvinden. De derde gemeente gebruikt het geld voor de bouw van een bibliotheek. En de vierde gemeente schaft hiervoor computers aan voor de kinderen in hun gemeente.” Dankbaar is de werkgroep verder nog voor het zogenoemde varkensproject dat met zendingsgeld van onze gemeente wordt bekostigd. Veertig ouders uit de vier

gemeenten op Timor worden begeleid bij het opstarten van een varkenshouderij om daarmee ook op langere termijn in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze veertig ouders worden zo opgeleid dat ze zelf ook weer een nieuw gezin dat hieraan begint op kunnen leiden.

Psalm 67 Het Timor-team laat zich, zegt Afke van der Meulen, graag inspireren door psalm 67. Ze zegt: “Deze psalm gaat over Gods zegen voor alle volken. Dit geldt wederzijds. Wij mogen van onze zegen die we van God ontvangen hebben uitdelen, maar we zullen merken dat ook Timor door God is gezegend en dat ook zij aan ons zegen willen uitdelen. ’t Is belangrijk dat we hier oog voor krijgen en ook Timor de gelegenheid geven hun zegen met ons te delen. Zo kan God werken door hen en door ons.”

Aanmelden voor de reis kan nog tot 1 februari via www.compassion.nl


GARAGE PLOEGH MOLENWEG 4 SURHUISTERVEEN TEL. 0512 - 361251

Even Voorstellen...!! In 1969 begon Opa Gerrit Ploegh aan de Groningerstraat in Surhuisterveen met zijn garagebedrijf. Hij had vooral klanten uit de directe omgeving in een straal van ca. 30 km. Al vrij snel daarna in 1980 kwam het bedrijf onder de hoede van de huidige eigenaar Appie Ploegh. Hij heeft het bedrijf doen uitgroeien tot wat het nu is. Na 30 jaar vindt hij het tijd om langzaam maar zeker wat “gas terug te nemen”. Twee van zijn zoons zijn enthousiast om het stokje van hem over te nemen. Arjan en Geraldus kunnen het goed met elkaar vinden en zijn sinds 2007 mede-eigenaar en voltijds actief in het familiebedrijf. Samen vullen ze elkaar goed aan, ieder met hun talenten en gaven. Ze zijn zeer gemotiveerd om het bedrijf voort te zetten. De garage begon destijds als DAF-dealer. Kleinschalig en met slechts een paar auto’s op voorraad. Dat is in de afgelopen 40 jaar flink uitgegroeid tot een all round autobedrijf met een in alle prijsklassen variërend aanbod van 100 tot 150 occassions. In de Service werkplaats zijn dagelijks drie deskundige en gekwalificeerde

monteurs werkzaam die auto’s van elk merk repareren en voorzien van APK. Alle vormen van onderhoud kunnen worden uitgevoerd. Tegenwoordig worden er veel auto's verkocht via internetsites. Daar doet Garage Ploegh uiteraard volop aan mee. Raadpleeg maar eens onze website voor het dagelijks wisselende aanbod: www.garageploegh.nl. Het gebeurt dan ook wekelijks dat we auto's verkopen aan klanten uit het hele land: van Dokkum tot Den Haag en van Groningen tot Cadzand. Op een bedrijfsterrein van 6500 vierkante meter aan de Molenweg 4 in Surhuisterveen bestaan er zeker veel mogelijkheden om het familiebedrijf verder uit te breiden in de toekomst. We zien dan ook de toekomst met vertrouwen tegemoet. U bent ook van harte welkom bij ons in Surhuisterveen voor de juiste "Used Car" en voor de juiste prijs, want we bieden al onze gebruikte auto's scherp aan voor netto / netto internet prijzen.

Beleefd aanbevolen en graag tot ziens, want er is

Keus genoeg bij Garage Ploegh. Vriendelijke groet, Geraldus, Arjan en Appie Ploegh.

GARAGE PLOEGH MOLENWEG 4 SURHUISTERVEEN TEL. 0512 - 361251

WWW.GARAGEPLOEGH.NL

Bethel Magazine (februari 2011)  

Jaargang 12, nummer 1. Bethel Magazine is een 3 maandelijkse uitgave van de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten.