Page 1

jaargang 14, nummer 4, november 2013

Bethel M A G A Z I N E


Hier had uw advertentie kunnen staan! Neem voor meer informatie over adverteren in BethelMagazine contact op met Retse Talsma: r.talsma1@chello.nl.


Redactioneel Voor u ligt al weer het laatste BethelMagazine van 2013. Deze uitgave is opnieuw een heel speciale geworden! Als redactie hebben we ons uiterste best gedaan de gemeente in alle facetten aan u te laten zien.

Colofon BethelMagazine is een uitgave van de Vrije Baptistengemeente ‘Bethel’ Postbus 554 9200 AN Drachten (0512) 33 54 00 Bankrekeningnr. NL13RABO0309027853 Redactieadres: BethelMagazine communicatie@bethel.nl Eindredactie: Ingrid Benjamins Medewerkers: Koos Bijlsma Peter Brink Bert Koers Janny Kramer Farduw Stavenga Retse Talsma Sieberen Visser Hessel Weerstand Shandra Willemse Jur Zandbergen Fototeam: Folkert Algera Roelof Bijker Mart Boven Bas van Harten Jan Iepema Mark van der Schaaf Opmaak: Rizzo Schouten Mediapalet Businesspark Friesland West 35 8446 SL Heerenveen (0513) 745 020

De rode draad dit keer is ‘geven’. Oh nee, horen we u denken, gaat het Magazine helemaal over geld? Integendeel! We laten u juist zien hoe breed en hoe wijd en hoe groot(s) ’geven’ is. Natuurlijk is er Bijbels onderwijs over ‘geven’. Ons hoofdartikel hebben we hier aan gewijd, want we merken dat veel mensen niet goed weten wat de Bijbel allemaal zegt over dit onderwerp. Waar het God eigenlijk om gaat. Maar we belichten ook het ‘geven’ dat de gebedsmedewerkers aan bezoekers van de gemeente doen. U leest meer over wat we als gemeente ‘geven’ via de Bolder75-avonden aan zowel de Bekende Nederlanders (!) als aan de bezoekers van deze bijzondere avonden. We ‘geven’ onze ouderen en zieken pastoraat, zoals de pastor aan u zal verhalen. In het indrukwekkende getuigenis leest u hoe muziek de gift was en is voor deze zuster. We zien wat wij als gemeente hebben gegeven aan ons voorgangersechtpaar en ook wat zij beide aan ons hebben gegeven. We lezen hoeveel tieners aan de gemeente ‘geven’ en hoe belangrijk het is wat we onze kinderen (mee)’geven’! We laten ook zien wat het betekent dat u ‘geeft’ door op tijd in het gebouw zijn. Kortom, ‘geven’ is on-ein-dig veel. Precies zoals God on-ein-dig veel is. De redactie wenst u veel leesplezier.

INHOUD

9 16

Druk: Drukkerij Veldhuis Raalte

26

Geven in crisistijd

4

Uit de Raad

7

Goed georganiseerd gebedswerk

8

Bolder75

9

Ouderen- en ziekenpastoraat

12

Getuigenis Janny Ploegh

14

Jubileumdienst Orlando en Nelleke Bottenbley

16

Woodbrookers

20

Op tijd komen en parkeren

23

Colorkids

25

Ruach - gebedsgroep

26

Voortgang renovatie: Bethel in bedrijf

27

Inzet van onze tieners

29

Met blijdschap....

30

B e t h e l M a g a z i n e | N O VEMBER 2013

3


Geven i n crisistijd Als we het onderwerp ‘geven’ in de Bijbel bestuderen, dan blijkt dat de geestelijke principes met betrekking tot geven altijd blijven gelden. De economische omstandigheden kunnen nooit de bijbelse principes onderuit halen. Of het je nu goed gaat of dat je in financieel lastige omstandigheden zit, je kunt in Gods Woord terecht om te ontdekken wat God van je verwacht met betrekking tot het geven voor Zijn Koninkrijk. Het blijkt te gaan om geven vanuit je hart, geven naar vermogen, je verantwoordelijkheid nemen, prioriteiten stellen, maar ook God op de proef stellen.

Bijbelse principes

De gevolgen van de financiële crisis zijn duidelijk zichtbaar, niet alleen in de maatschappij, maar ook in onze gemeente. Inkomsten worden minder of vallen weg door ontslag. Bedrijven vallen om of hebben minder omzet. En toch hebben we grote renovatieplannen en vragen we de gemeente om meer te geven. Hoe is dat te rijmen? Hoe gaan we om met geven in crisistijd?

4

In het Oude Testament stelt God het geven van de tienden als norm. Dan is het eigenlijk heel simpel: gaat het je beter of slechter, dan bewegen je gaven, de tienden, mee met jouw omstandigheden. In het Nieuwe Testament komen de principes ‘geven met je hart’ en ‘geven naar vermogen’ meer naar voren, maar het is opvallend dat Jezus nergens het principe van de tienden herroept. Net als bij de onderwerpen ‘Gij zult niet doden’ en ‘Gij zult niet echtbreken’ verlegt Jezus het letterlijk uitvoeren van een gebod naar handelen vanuit je hartsgesteldheid (Mattheus 5 en 6). Zijn onderwijs over geven, bidden, vasten en bezorgdheid over levensonderhoud sluit hij af met het principe “Zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden”.

Geven met je hart Een indrukwekkend voorbeeld is altijd het penningske van de weduwe (Marcus 12:41-44). De rijken geven veel, de weduwe geeft weinig. Maar de rijken geven uit hun rijkdom, de weduwe uit haar armoede. Jezus geeft aan dat de weduwe meer gegeven heeft dan de rijken, zelfs alles wat ze had. Een heel ander indrukwekkend verhaal is dat van Ananias en Saffira (Handelingen 5). Zij volgen het voorbeeld van anderen om hun bezittingen te verkopen en de opbrengst bij de apostelen te brengen. Maar ze houden een deel achter. Op zichzelf was dat helemaal niet erg, maar ze liegen en beweren dat ze alles gegeven hebben. Beiden vallen dood neer. Deze voorbeelden geven aan dat het God gaat om je hart. Je moet niet met tegenzin geven, maar uit liefde voor Jezus en Zijn gemeente.


Crisis Dit geldt ook als wij in de crisis minder te besteden hebben. Aan niemand wordt gevraagd om boven vermogen bij te dragen. Wat wel gevraagd wordt is om voor jezelf te bepalen wat ‘eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid zoeken’ betekent voor jouw geefgedrag. We kunnen gerust stellen dat velen van de eerste christenen in een crisissituatie leefden. Jezus volgen betekende vaak je baan kwijt raken, gediscrimineerd en vervolgd worden. In 2 Korintiërs 8 wordt aangegeven dat de gemeente van Macedonië grote verdrukking te verduren had en dat ze in diepe armoede leefden. Ze leefden echt in een ernstige crisissituatie en je zou zeggen dat ze hard geld nodig hadden. Toch vermeldt Paulus dat deze gemeente uit eigen beweging hem dringend verzocht of ze mee mochten doen aan de collecte voor Jeruzalem. Een prachtig voorbeeld van vrijgevigheid en het eerst zoeken van Zijn Koninkrijk.

Verantwoordelijkheid Het volgen van Jezus heeft voor ons (nog?) niet de consequenties die het had voor de eerste christenen en die het heeft voor vervolgde christenen elders op de wereld. Wij kunnen in alle vrijheid als gemeente bepalen wat het volgen van Jezus voor ons inhoudt. Dit is vastgelegd in onze visie ‘Jezus vinden, volgen en verkondigen’ en wordt door de diverse taakgroepen vertaald in plannen, activiteiten en financiën. Gezamenlijk hebben we ook dit jaar weer de begroting goedgekeurd. Daarmee hebben we het werken in Zijn Koninkrijk vertaald naar wat dit betekent voor de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Vervolgens begint het op verantwoorde wijze realiseren van de plannen en het naar God toe verantwoorden van de besteding van inkomsten.

opgemerkt dat God best met weinig tevreden is in het Oude Testament. Je mag 90% van je inkomsten voor jezelf houden, hoeft slechts 10% aan hem terug te geven. In het Nieuwe Testament legt hij de verantwoordelijkheid meer bij ons neer: je mag geven naar draagkracht.

Je gaven Het gaat inderdaad om teruggeven uit wat God je in deze wereld gegeven heeft. Dat beperkt zich niet tot geld, het gaat ook om je natuurlijke talenten en geestelijke gaven. Barnabas was een welgesteld mens, hij is bewogen met mensen die in crisis zijn, hij wil echt iets voor anderen betekenen zonder zelf in de picture te staan. Maar hij zet ook zijn tijd en zijn talenten in om Paulus te helpen, hij bouwt daadwerkelijk mee aan Gods koninkrijk door gemeenten te bezoeken en met Paulus op reis te gaan. Dat is zijn invulling van ‘zoek eerst …’.

Crisis? Niet voor iedereen heeft de crisis ingrijpende consequenties. Er zijn ook mensen en bedrijven die geen last hebben van de crisis of het zelfs extra goed hebben door de crisis. Ga eens na wat de crisis voor jou betekent en of jij niet extra kunt bijspringen als anderen helaas minder kunnen doen. Ook in die zin zijn we binnen de gemeente aan elkaar gegeven. Wie meer wil weten over het bijbelse onderwijs met betrekking tot geven kan de brochure ‘Geven’ aanvragen bij de informatiebalie of bij communicatie@bethel.nl. Moge de Heer ons zegenen in ons werk voor Hem en in ons geven.

God beproeven Zoals eerder aangegeven gaat het om geven met je hart en geven naar vermogen. Toch mogen we ook nadenken wat Maleachi 3 voor ons betekent. Blijkbaar is het mogelijk God te bestelen (minder in Zijn Koninkrijk besteden dan wat Hij vraagt), maar ook Hem op de proef te stellen (gewoon beginnen met geven en dan kijken hoe God je zegent). Het eerste gaat om prioriteiten: is geven aan de gemeente in balans met uitgaven aan je auto, computer, mobieltje, eten, vakantie of uitgaan? Het tweede gaat om vertrouwen: durven we de uitdaging aan die God hier concreet neerlegt? Waarbij B e t h e l M a g a z i n e | N O VEMBER 2013

5


MODO verkoopt exclusieve damesjurkjes gemaakt van speciaal geselecteerde stoffen in vele hippe, stijlvolle en unieke prints. Het gehele proces van ontwerp tot het uiteindelijke resultaat ligt in handen van Minke & Yvette Brouwer en door deze kleine oplage ben je dus verzekerd van een uniek jurkje! Tijdloos en voor alle leeftijden! Wij verwelkomen je daarom graag in onze webwinkel.

Minke & Yvette www.modojurkjes.nl

ONGEËVENAARDE MOGELIJKHEDEN EN VEILIGHEID ERVAREN... Subaru XV

Nieuwe Subaru Forester

Nieuwe Subaru Outback

Deze compacte en zeer zuinige cross-over is

Uiteraard heeft de nieuwe Forester ook permanente

Een primeur: de Boxer dieselmotor op de Outback

standaard zeer riant uitgerust en heeft vele speciale

vierwielaandrijving en een krachtige zeer zuinige

is leverbaar met een automaat (CVT). Ideaal voor de

functionaliteiten. Daarnaast zorgen o.a. Symmetrical

Boxermotor waardoor u altijd alle omstandigheden

automobilist die in alle rust en comfort kilometers

All Wheel Drive (Subaru’s ongeëvenaarde permanente

aankunt en hem tot de ideale trekauto maakt. Net

wil maken. De Outback heeft ook Symmetrical AWD

vierwielaandrijving) en de Subaru Boxer motor ervoor

geïntroduceerd en daarom met speciale introductie

(permanente vierwielaandrijving) maar is zo veelzijdig

dat u dat u altijd verzekerd bent van optimale controle.

aanbieding: een gratis automaat (CVT).

dat u het pas gelooft als u het zelf heeft ervaren.

U rijdt al een XV vanaf Gunstig brandstofverbruik

Vanaf B-label

€ 26.495,-

Trekgewicht 1600 kg

U rijdt al een Forester vanaf Gunstig brandstofverbruik

Vanaf B-label

€ 34.995,-

U rijdt al een Outback vanaf

Trekgewicht 2000 kg

Gunstig brandstofverbruik

€ 33.995,-

Trekgewicht 1800 kg

AUTOBEDRIJF VAN DER PLOEG B.V.

Koartelane 70, 9298 RJ Kollumerzwaag, telefoon: 0511-441250 | info@autobedrijf-vanderploeg.nl | www. autobedrijf-vanderploeg.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00 uur en zaterdag 10:00 tot 17:00 uur Gem. verbruik resp. CO2-uitstoot afhankelijk van type/uitvoering: 5,6 - 10,0 l/100 km, 10,0 - 17,9 km/l; 146 - 232 gr/km. Prijs is incl. BTW/BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. Het energiezuinige B-Label is alleen van toepassing op de CVT uitvoering. Leasetarieven zijn in euro’s per maand, op basis van full operational Lease, 60 maanden en 20.000 km per jaar. Exclusief btw en brandstof. Trekgewicht van 1600 kg is alleen van toepassing op de modellen met 6 handgeschakelde versnellingen. 5 Euro NCAP sterren volgens test 2011. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.


Uit de Raad

Een nieuw seizoen Na een heerlijke, mooie zomer zijn alle gemeenteactiviteiten weer opgestart. De tieners hadden hun startweekenden ‘Discover’ en ‘Explore’. Het kinderprogramma startte weer met het zondagse kinderprogramma en niet te vergeten was er weer ‘Power Jump’, het jaarlijkse Bethel kinderkamp dat opnieuw plaatsvond in het FCD. De avonddiensten zijn weer begonnen en één keer per maand de veelbesproken Bolder75-avonden, waarin bekende Nederlanders, gelovig en ongelovig spreken over het thema ‘Is er MEER’. Het onderwijsprogramma draait inmiddels weer en de kringen zijn begonnen.

Gemeentejaarvergadering Op 8 oktober vond de gemeentejaarvergadering plaats. Na de behandeling van het jaarverslag vertelden een aantal gemeenteleden iets over hetgeen hen het afgelopen jaar heeft geraakt en over hun bediening. Het thema bij dit deel van de vergadering was: ‘Het vuur dat in ons hart brandt, we willen het niet kwijt!’. In alle getuigenissen kwam naar voren wat voor enorme zegen er ligt in samen gemeente zijn. We willen u een getuigenis over de Bolder75-avonden niet onthouden. Sommige broeders en zusters hebben aangegeven moeite te hebben met deze avonden. Dat is begrijpelijk, maar er is ook een andere kant (van dit eerlijke getuigenis is een geplaatst op www.bethel.nl/Mijn Bethel/Notities). Daarna werd uitleg gegeven over de jaarrekening 2012-2013 en de begroting 2013-2014. Beiden zijn na deze toelichting goedgekeurd. Ondanks forse besparingen, dreigen we opnieuw op een exploitatietekort

af te stevenen als gevolg van gedaalde inkomsten uit vaste bijdragen en collecten. Als we met elkaar de schouders eronder zetten, kunnen we die trend ombuigen. Hiermee zouden ingrijpende kostenreductie-maatregelen (in de personele sfeer) kunnen worden voorkomen. Het college van Bestuurlijk Oudsten en het MT bereiden plannen voor, voor het geval geen verbeteringen optreden in de financiële situatie. De gemeentevergadering werd afgesloten met gezamenlijk gebed.

25-jarig jubileum voorgangersechtpaar Op zondag 13 oktober hebben we als gemeente gevierd dat Orlando en Nelleke Bottenbley 25 jaar als voorgangersechtpaar verbonden zijn aan onze gemeente. In de tweede dienst werd onze voorganger koninklijk onderscheiden. Burgemeester Tjeerd van Bekkum spelde hem de versierselen op. Een woord van dank voor ieder die betrokken is geweest bij de voorbereiding van de diensten en

daarover de vereiste geheimhouding heeft betracht. Dat laatste geldt eigenlijk voor ieder gemeentelid, chapeau!

Geestelijk leven Maandagavond 23 september was er een gemeentelijke gebedsavond, waarin we aan de hand van vijf thema’s in groepen konden bidden voor het seizoen dat voor ons ligt. Deze gebedsthema’s waren toegelicht in een gebedsboekje. Een schilderij van Bruin van der Duim met een biddende Mozes, die ondersteuning ontving van Aäron en Chur werd toegelicht door de schilder zelf. Voor de oudsten was er onder leiding van Orlando Bottenbley en Wieger Sikkema een studieavond over ‘Kerk-zijn in de huidige cultuur’ en ‘Bijbelse grondlijnen voor ethische besluitvorming’. De hoofden hebben tijdens een visiedag met elkaar nagedacht over het thema ‘Discipelschap’ (hoe zijn we zelf discipel en hoe kunnen we anderen helpen een discipel te worden).

B e t h e l M a g a z i n e | N O VEMBER 2013

7


Go ed g eo r gan i se e rd ge b e d swerk rondom diensten, cursussen en activi t e i t e n

Gebedswerk, focus op veiligheid en organisatie Er zijn zondagen dat het aantal mensen dat aanklopt om gebed op de vingers van één hand is te tellen. Maar als de voorganger een aansprekend thema heeft aangeroerd en mensen in de zaal hierdoor in hun hart zijn geraakt, gebeurt het ook dat een veel groter aantal belangstellenden zich na afloop meldt voor gebed. Aan het op deze manier bidden met mensen zijn in onze gemeente afspraken verbonden. Zo moeten de vrijwilligers die aan het gebedswerk rondom diensten, cursussen en activiteiten mee willen doen, vooraf een gerichte toerusting ondergaan. Alvorens actief te worden ingezet, volgen de aspirantgebedswerkers een opleiding die bestaat uit zes instructieavonden. Verder zijn er ieder jaar twee à drie toerustingdagen.

Keycord

Meer dan honderd gemeenteleden zijn betrokken bij het gebedswerk in onze gemeente. Na afloop van iedere dienst, maar ook bij cursussen en activiteiten als X-Stream, Alpha-cursus, Radical of Kinderwerk, kunnen mensen die dat willen, vragen om gebed.

Het bidden gebeurt in koppels van twee. Na afloop van iedere dienst stellen de tweetallen zich achterin de kerkzaal op. De teamleden zijn herkenbaar aan het Bethel-keycord dat ze dragen om de hals. Bethel hecht eraan dat mensen die gebed willen, hiervoor te rade gaan bij de gebedsmedewerkers. Dat heeft zijn reden. Volgens Ytsje Minnema, coördinator van het gebedswerk en Ammy van Eerden, Hoofd Gemeentezorg, komt het wel eens voor dat individuele gemeenteleden in gebed gaan met mensen die hierom vragen. Alle goede intenties ten spijt pakt dat in de praktijk niet altijd even goed uit. Van Eerden: “De gebedsmedewerkers zijn Bijbels onderlegd en goed geïnstrueerd. Als een willekeurig individueel gemeentelid met iemand bidt merken we dat soms zaken worden uitgesproken namens God die in strijd zijn met de Bijbelse waarheid of visie van onze gemeente. Dat kan beschadigend uitwerken voor degene met wie wordt gebeden.” Dat kan zo beschadigend zijn dat de betrokkene hierdoor later pastoraal in de knel komt en naar Gemeentezorg moet worden doorverwezen. “Laatst hoorden we dat zo’n individuele bidder tegen iemand had gezegd dat het echt niet meevalt om tot God te komen. Hij/zij deed het voorkomen dat het hard werken is voor een mens om toegang tot Hem te krijgen. Dit druist in tegen het Woord van God waarin staat dat God toegankelijk is voor ieder mens die Hem zoekt. Ongeacht de zondelast en beschadigingen die we met ons meedragen. Dankzij het verzoenende bloed van Jezus Christus is de verbinding naar de hemel open.”

Tandvlees Soms hebben gelovigen de neiging op te willen treden als middelaar tussen God en degene die om gebed vraagt. Maar iemand die met een ander bidt, is geen middelaar. De enige Middelaar is Jezus Christus zélf. Dat beseffen de leden van de gebedsteams. Bewust trekken ze op in tweetallen: dat geeft degene die om gebed vraagt, een gevoel van veiligheid. En indien nodig kan het ene teamlid het andere teamlid corrigeren. Dat is volgens Ammy van Eerden ook de kracht van de huiskring: “In de huiskring zoeken de leden sámen Gods aangezicht. De aanwezigheid van anderen komt het ordelijke verloop ten goede.” De ervaring van Ytsje Minnema is dat mensen soms beschroomd zijn om af te stappen op één van de teams om te vragen om gebed. “Je hoeft niet te wachten tot je op je tandvlees loopt, alvorens bij ons aan te kloppen. Ook zaken als een sollicitatiegesprek, problemen thuis of zorgen om je baan mag je in gebed voorleggen aan God. Wees welkom. Onze gebedsmedewerkers willen graag dienstbaar zijn.”

8


He t h o e e n wa a r o m v a n d e B o l d e r 7 5 - a von d en

G e du rf d e n v e rnie u we nd maatschappij mensen te bereiken met het evangelie. Daarbij moeten we voor ogen houden dat Jezus ons heeft geroepen en ons verantwoordelijkheid heeft gegeven om van Hem te getuigen.

Voor het eerst naar de kerk

Sinds september vorig jaar komt bijna maandelijks een viertal bekende Nederlanders het podium van onze kerk bezetten om te praten over de vraag ‘Is er MEER?’. De reacties op deze speciale avonden zijn op zijn minst uiteenlopend te noemen. Initiatiefnemers Jan Hendrik IJtsma en Orlando Bottenbley leggen uit waarom deze avonden worden georganiseerd. Er wordt binnen Bethel regelmatig gebrainstormd over nieuwe formats voor diensten. We willen immers alle kansen aangrijpen om Nederland-breed de postmoderne mens te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Daarom is het belangrijk om steeds nieuwe mogelijkheden en vormen aan te boren, zonder af te doen aan de boodschap.

Eerste doelgroep: ongelovigen Wij moeten als gemeente niet terugdeinzen voor de mensen die in zonde leven. We moeten ze niet veroordelen, maar vanuit de liefde van Jezus benaderen. Jezus werd zelf beschuldigd door de kerkelijke leiders dat hij vriendschappen had met hoeren en tollenaars, maar daar trok Hij zich niets van aan. Hij sloot geen compromis met de duisternis, maar stapte er binnen met Zijn Licht. Zo willen wij ook open staan voor mensen met verschillende achtergronden en levensstijlen.

Tweede doelgroep: gelovigen We willen de gemeente graag confronteren met moeilijke, ingewikkelde vragen waar ongelovigen mee zitten. We willen laten zien hoe mensen op de kerk zijn afgeknapt. Wij als gelovigen moeten zien hoe moeilijk het is om in de hedendaagse

Er was een gemeentelid die zelf geen zin had om naar de Bolder75-avond te gaan. Maar toen haar man hoorde dat Johan Derksen zou komen, wilde hij graag gaan kijken. Ook hun zoon, die al een paar jaar niet meer in de kerk kwam, was enthousiast. Ze nodigden vrienden uit, die ook weer vrienden meenamen. Zo vulden ze een hele rij met mensen die anders nooit in een kerk zouden komen.

Johan Derksen Tijdens de Bolder75-avond in september jl. ontstond een heftige discussie. Arenda Haasnoot getuigde van haar geloof, maar Johan Derksen, Ernst Daniël Smid en John Jorritsma gingen bikkelhard tegen haar getuigenis in. Achteraf reageerde Derksen enigszins verontschuldigend. Hij was nog nooit ergens geweest waar mensen zo aardig waren. Hij gaf toe dat hij onaardig en respectloos met Arenda was omgegaan. De meeste BN’ers reageren achteraf heel positief. Ze zijn onder de indruk van de goede sfeer en de aardige mensen. Zo verbaasde Ernst Daniël Smid zich over de sfeer, de gepassioneerde mensen en de hoge kwaliteit van de techniek.

Chemie tussen gasten Dat het er in september zo hard aan toe ging, was niet te voorspellen. We proberen altijd een combinatie te vinden van een uitgesproken atheïst, een twijfelaar, een minder praktiserende gelovige en een radicale christen. Maar we weten niet van iedereen wat zijn of haar achtergrond is. Daar komt bij dat de planning van de gasten ook niet altijd even goed uitkomt. De BN’ers krijgen voor een optreden vaak duizenden euro’s betaald. Bij ons is dat niet zo, we geven ze maximaal 150 euro voor reiskosten. Achteraf willen de meeste gasten die

vergoeding niet eens aannemen. Ze hebben dan zo van de avond genoten dat ze er geen geld voor willen hebben.

Toekomstige gasten Voor de Bolder75-avond in mei jl. hadden we Jörgen Raymann uitgenodigd. Zijn dochter was echter geselecteerd voor een landelijke dansgroep, die op die avond hun debuutvoorstelling hadden. Jörgen kon het niet maken om daar niet bij aanwezig te zijn. Hij heeft beloofd dat hij alsnog gaat komen. Verder staan nog op de planning Humberto Tan, Jan Marijnissen (SP) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie).

Populariteit Hoewel de landelijke media (nog) geen aandacht schenken aan de avonden, wordt er wel veel gereageerd op Facebook en Twitter. De livestream wordt goed gevolgd en ook achteraf worden de opnames via internet veel bekeken. De avond van september jl. is inmiddels meer dan 6.000 keer bekeken. Andere kerken willen ook graag iets dergelijks gaan doen.

Bidden We willen met deze avonden de schoonheid en uitnemendheid van het geloof in Jezus Christus laten zien. De gemeenteleden die niet gecharmeerd zijn van de avonden, willen we graag oproepen om toch te komen en in de zaal te gaan zitten. U kunt immers bidden voor de avond, voor de gasten en dat er mensen tot geloof zullen komen. Op die manier kunt u toch meewerken aan een schitterende avond.

B e t h e l M a g a z i n e | N O VEMBER 2013

9


Gerard Grit

O ud e re n - en z i ek en pa s t or “Zo eenvoudig is het niet!” Gerard wil graag hier in BethelMagazine uitleggen hoe het ouderen- en ziekenpastoraat in elkaar zit. “Ik ben pastor voor 24 uur per week in een gemeente van bijna 3.000 volwassen leden. Dus kan het niet anders dan dat ik een groot deel van mijn taak over moet laten aan de pastorale teams die ik aanstuur. Ik heb een team voor het ouderenpastoraat, en een team pastorale werkers voor chronisch zieken. Die doen heel veel bezoekwerk bij zieke gemeenteleden. Dan zijn er ook nog twee oudsten speciaal vrijgesteld voor het pastoraat aan ouderen en zieken, Marcus Popkema en Sijmon Miedema.”

De huiskring is de basis

Gerard Grit is onze ouderenen ziekenpastor. Dus als je oud bent of ziek wordt, dan komt Gerard en staat je bij in alles wat je nodig hebt!

12

Maar, benadrukt Gerard: de huiskringen zijn de basis waaruit alles gebeurt. Als iemand ziek wordt, dan zijn de huiskringleden van diegene de eerste personen die klaar staan om hulp te bieden. Je mag het zo zien: huiskringleden zijn de mensen die aan jou zijn gegeven. Die mogen je helpen met de gaven en talenten die ze hebben gekregen. Wij zijn als gemeente zo groot geworden dat we soms denken dat alles vanzelf gebeurt, dat overal bezoekteams voor zijn, maar het is onze taak als christen voor elkaar te zorgen. Het is prachtig om te zien hoe dat kan functioneren. Ik heb het bijvoorbeeld meegemaakt dat een huiskring praktisch behulpzaam was door elke avond een maaltijd te maken voor iemand die een moeilijke tijd meemaakte. Een ander voorbeeld is de betrokkenheid van een kring bij een


Huiskring

• Incidentele zieken • Chronische zieken

Pastorale oudste • Ernstige zieken OZ Pastor • Levensbedrijgende ziekte • Begrafenis • Rouwverwerking

ziekenhuisopname. Ik heb het meegemaakt dat een kring bij elkaar kwam om te bidden voor een ernstige operatie. Dit zijn mooie voorbeelden van hoe er vanuit de huiskring omgezien kan worden naar elkaar. Mocht iemand in de gemeente ernstig ziek zijn dan komt de Pastoraal Oudste in beeld die aanvult op de zorg die de huiskring blijft bieden. Bij langdurige ziekte kan er iemand van een van de pastorale teams de zieke begeleiden. Pas wanneer de ziekte levensbedreigend is, en de terminale fase intreedt, dan wordt Gerard als pastor ingeschakeld. Deze scheidslijnen lopen soms wel wat door elkaar heen. Het is en blijft mensenwerk.

Dankbaar werk Een groot deel van de taak van Gerard is het voorgaan in rouwdiensten en het begeleiden van nabestaanden na een overlijden.”Dat is heel erg dankbaar werk. Je kunt heel veel voor een familie betekenen in een hele ingrijpende periode in hun leven. Het is soms een uitdaging om iets van God mee te geven in een uitvaartdienst. Ik kom vaak in contact met families waar niet iedereen meer gelooft. In zo’n traject met een familie is het net zo belangrijk wie je bent als wat je zegt. Je wordt soms meer ingezet voor de begeleiding van de familie dan voor een uitvaartdienst zelf. Ik stimuleer families ook zo veel mogelijk een uitvaart in te vullen zoals zij dat willen. Maar als er plotseling iemand overlijdt is het voor de familie fijn dat er veel dingen door mij worden geregeld.”

Niet te oud om te leren Na tweeëneenhalf jaar studeren aan de Christelijke Hogeschool in Ede is Gerard sinds de zomer van 2013 afgestudeerd als pastor. Maar met zijn eenendertig jaar is hij niet te oud om te leren. Hij doet in Groningen nu een Master geestelijke verzorging. “Ik wil mij meer bekwamen in mijn werk om de mensen in onze gemeente nog beter te kunnen helpen.” Als vader van de vierjarige Sem en de tweejarige Ruben en getrouwd met Marjolein hoeft Gerard zich niet af te vragen hoe hij zijn dagen moet vullen.

In the Picture

Tjitske en Reitse Schurer Tjitske en Reitse zijn mensen die het liefst achter de schermen werken. Zo is Reitse al 12 jaar betrokken bij de doopdiensten. Hij maakt het bad schoon, vult het (5 uur!) met warm water en maakt de kleedkamers klaar. Tjitske coördineert het gastteam dat helpt bij alle niet-Bethel activiteiten, zoals de Volkskerstzang, de Global Leadership Summit en concerten van artiesten als bijvoorbeeld Kees Kraayenoord. Samen coördineren zij ook alles rond de begrafenisdiensten. Ze onderhouden het contact met de familie en de begrafenisondernemer, maken de zaal klaar en samen met een gastteam zorgen zij er voor dat de plechtigheid goed verloopt. Tjitske en Reitse vervullen zo op de achtergrond een belangrijke rol bij diverse gebeurtenissen.

B e t h e l M a g a z i n e | N O VEMBER 2013

13


Getuigenis Janny Ploegh

“Muziek is mijn leven!” “Al in mijn jeugd speelde muziek een grote rol. Met al mijn broers en zussen stonden we rondom de piano te zingen. Klinkt misschien mooi, maar de aanleiding was minder rooskleurig. Ik was zes jaar toen mijn moeder overleed. Mijn vader bleef achter met vijf kleine kinderen. Hij hertrouwde vrij snel en toen kwamen er nog vijf kinderen bij. Het was een moeilijke tijd. Rouwverwerking was er in die tijd niet. Je moest doorgaan en overleven. Mijn vader was voorganger van een evangelische gemeente, dus van ons werd verwacht dat we zongen. We moesten zingen. Dat was onze rouwverwerking.

Een identiteit had ik niet Van mijn moeder herinner ik mij eigenlijk alleen de begrafenis. Ze overleed op 33-jarige leeftijd. Dat vormt je leven. Toch heb ik altijd diep van binnen geweten dat God hiervan niet de oorzaak was. Mijn geloof in Hem was heel sterk. Maar een identiteit had ik niet. Ik groeide erg onzeker op, snakte naar liefde en was erg beïnvloedbaar. Bewust bad ik om een goede man. Op mijn zestiende kwam ik Appie tegen. Ik wist direct: dit komt van God. Dit is goed. Ik zeg altijd: God en mijn man zijn mijn redding geworden.

Bestemming: Rottevalle. Route: onbekend. De TomTom laat het afweten terwijl ik mij haast om op tijd te komen. De persoon die ik zo ga ontmoeten geeft gelukkig een paar aanwijzingen. ‘Na het derde huis rechts loopt een smal weggetje dat je snel over het hoofd ziet. Deze moet je nemen.’ Even later bevind ik mij op een onverharde weg die dwars door landerijen leidt. Voor mij doemt een prachtig landhuisje op. Bijna in handen van Doutzen Kroes, maar nu een warm thuis voor Janny Ploegh (55), aanbiddingsleider in de Bethelgemeente. Een vrouw die op het podium één brok passie uitstraalt. ‘Muziek is mijn leven. Ik vind niks mooier dan God aanbidden, er is niks waar ik zo emotioneel van word. Het raakt mijn hart. Ten diepste’.

14

Toen we zelf kinderen kregen, begon ik te beseffen wat ik gemist had aan moederliefde. Na ons derde kind raakte ik erg depressief. Ik werd wakker met de gedachte: hoe kom ik deze dag door? We hadden een eigen bedrijf. Altijd druk, altijd mensen. Ik deed de dingen omdat ze moesten, maar alles kostte me zóveel moeite. Toen kreeg een van onze zonen een ernstig autoongeluk, twee weken lang lag hij in coma. Wonder boven wonder herstelde hij helemaal, maar ik had geestelijk en lichamelijk teveel te verduren gehad. Mijn lichaam kon het niet meer aan. Een opname van drie maanden in Lindenstein (revalidatie) volgde. Een erg moeilijke periode voor ons gezin.

Het lichtje ging uit Tijdens mijn opname kon ik niets meer, niet meer lopen en geen gesprekken meer voeren. Het lichtje ging uit. Ik leerde beter mijn grenzen aan te geven, de balans te zoeken en meer bewust te genieten. Ook werd er in de gemeente gebeden voor al mijn trauma’s. Dat gebed was voor mij een stuk bevrijding, ik kon meer afstand houden van pijnlijke emoties. Dat betekent niet dat ik nu geen pijn of verdriet meer voel over de dingen die ik meegemaakt heb. Ik ken geen moederliefde.


Wie kan er nu een moeder missen? De wonden zijn geheeld, maar de littekens zijn en blijven er. Ze herinneren mij heel vaak aan het verleden, maar bepalen niet meer mijn leven. Ondanks alle moeilijkheden en omstandigheden bleef ik gepassioneerd zingen. Het gaf me kracht om door te gaan. Bij de Bethelgemeente werd ik gevraagd als aanbiddingsleider. Inmiddels doe ik dat alweer twaalf jaar. Samen met het koor de aanbidding leiden vind ik prachtig om te doen. Geweldig om mensen aan te sporen en te bemoedigen. Lofprijs en aanbidding geeft zo’n vreugde en kracht! Op het podium wil ik maar één ding: de gemeente meenemen naar de troon van God. Daar is liefde.

Ik voel me gezegend. Van mijn dochter en drie zonen, schoondochters en kleinkinderen geniet ik ontzettend! En van mijn man natuurlijk. Hij lacht en huilt met mij, luistert en bemoedigt altijd. Al bijna 40 jaar is hij de liefde van mijn leven. Nog elke dag vind ik het een feestje als hij thuis komt van zijn werk. Wat wil een mens nog meer?”

Ik ben een vechter Helaas moest ik het afgelopen anderhalf jaar tijdelijk afscheid nemen van deze bijzondere bediening. Door een operatie raakte ik uit de running. Ik kon er moeilijk weer bovenop komen. In de kerk kon ik niet zijn, dan werd ik onwel. Teveel prikkels. Ook als mijn kinderen of kleinkinderen langs kwamen werd het me al gauw teveel. Na anderhalf jaar krabbelde ik er langzamerhand weer bovenop. Wel bleef ik last houden van een constante hoofdpijn. Spierspanningshoofdpijn, veroorzaakt door overgevoeligheid door alle gebeurtenissen. Maar ik laat de moed nooit zakken, ik ben een vechter! Momenteel gaat het goed met mij. Daar ben ik heel dankbaar voor. Het leven kan soms moeilijkheden met zich meebrengen, dat is de realiteit. Maar ik weet dat God trouw is en je niet in de steek laat. Ik ervaar iedere keer weer, ook als ik de aanbidding leid, dat Hij mij draagt.

B e t h e l M a g a z i n e | N O VEMBER 2013

15


J ub i l eum die n s t Orla n do Zondag 13 oktober, de dag ontwaakt, regendruppels vallen gestaag. De herfst kleurt al. Rond de ingang van het kerkgebouw is een boog met feestelijke kleurige ballonnen geplaatst en de herfst wordt weer zomer in m’n hoofd. Deze herfstdag wordt door als een ontluikende jubelende zomerdag bezongen in de ochtenddiensten! Er is namelijk iets bijzonders aan de hand. Orlando is samen met zijn vrouw Nelleke een kwart eeuw verbonden aan de Bethelgemeente. Dat wordt gevierd en hoe! Er zijn voor de diensten enkele gemeenteleden uitgenodigd die worden geïnterviewd door Renze Klamer van de Evangelische Omroep. Marja Krans over bijzondere kenmerken van Orlando: “een visionair die afhankelijk is van God, iemand die patroon-doorbrekend denkt”. En “Orlando zei wel over

16

gemeentewerk” “alleen kan ik soms sneller, maar samen komen we verder”. Piet Hemel: “Orlando heeft een passie om vanuit de kracht van zijn geloof mensen tot wedergeboorte te brengen”. Ook Eef Vernhout, Lieuwe Steendam, Bert Koers, Gert van der Vijver, Djoke Mulder en Evert van Wieren zijn geïnterviewd door Renze. Dit levert veel hilarische verhalen, voorvallen en een filmpje vol bloopers op. Als verassing treden in beide diensten Sharon Kips en Pearl Jozefzoon samen op. Orlando en Nelleke zijn duidelijk geëmotioneerd door de optredens en de keuze van de liederen van deze geweldige zangeressen.


o en N ell ek e Botte n ble y Tijdens de eerste dienst zien we interviews met drie oudstage-echtparen. Ze hebben allemaal een paar jaar in de Bethelgemeente stage gelopen en werken nu vol passie in hun thuisland Suriname. Ze hebben tijdens hun stagetijd ontdekt dat Orlando niet goed kan koken, veel tijd investeert in begeleiding, scherpe inzichten heeft en dat je wel mag vallen, maar niet mag blijven liggen. In de tweede dienst zijn opnames van gesprekken met Wigle Tamboer en Bill Hybels te zien. Wigle kent Orlando en Nelleke al voordat zij getrouwd zijn en er heeft zich een diepe vriendschap ontwikkeld. Bill Hybels bemoedigt Orlando met zijn persoonlijke ‘lijfvers’: 1 Kor. 15:58. Orlando zelf zegt in een gefilmd portret dat de ontmoetingsdiensten hoogtepunten voor hem waren. “Er is geen ontmoetingsdienst geweest zonder dat iemand tot

bekering kwam”. Toch bespeurt Orlando een traditionele, bijna gezapige sfeer, op sommige momenten in de gemeente. “We moeten als gemeente meer getuigen met hart, ziel en de middelen die God ons gegeven heeft”. “Mijn droom is dat de passie van God onze missie is als toegewijde volgelingen”. Vrij vertaald uit Handelingen 1:8, en jullie zullen Mijn getuigen zijn te Drachten, in geheel Friesland en Nederland en tot het uiterste der aarde. En zijn sleutel om altijd positief te blijven? “Een diepe relatie met Christus, dat is mijn drive, het helpt mij om de grootste blokkades te overwinnen.” Orlando en Nelleke ontvangen als cadeau van de gemeente bloemen en een reischeque. De allergrootste verrassing is in de tweede dienst als Burgemeester Tjeerd van Bekkum Orlando de versierselen opspeldt, behorend bij de benoeming ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’. B e t h e l M a g a z i n e | N O VEMBER 2013

17


Mr Fokje Kooi Notariskantoor Beetsterzwaag

Folkertslân 68 9244 ED Beetsterzwaag Tel.: (0512) 38 24 15 Fax: (0512) 38 24 45 beetsterzwaag@mevrouwdenotaris.nl

www.mevrouwdenotaris.nl

Dé Topkappers van Drachten

Noordkade Noordkade 45, 45, 9203 9203 CE CE Drachten Drachten

Tel. Tel. (0512) (0512) 51 51 16 16 09 09


Radersma.indd 1

10-01-2008 12:11

zorg op maat Wij bieden • Appartementen voor begeleid wonen & werken • Logeeropvang in weekenden en vakanties, woensdagmiddagopvang en zaterdagopvang • Thuisbegeleiding • Ontspanning, christelijke identiteit, eigenwaarde, plezier en geborgenheid • Enthousiaste, betrokken en professionele begeleiders

Meer informatie www.eigendraads.nl info@eigendraads.nl (0594) 646 555


Woodbrookers, behandelcentrum voor jongeren met problemen

Als het thuis echt niet mee r gaat... In 1937 werd het Woodbrookers-gebouw in Kortehemmen geopend. In het gebouw zijn veel cursussen gegeven, o.a. voor werklozen, verpleegkundigen, dominees en vrijwilligers. Daarna is het een hotel en conferentiecentrum geweest. In 2007 is het gebouw door Jeugdhulp Friesland gekocht en sinds 2010 worden er Friese jongeren (12 tot 18 jaar) met gedrags- en psychiatrische problemen behandeld. Deze jongeren kunnen thuis niet meer functioneren in het gezin en hebben een plek nodig waar ze kunnen verblijven, terwijl ze nog gewoon naar school gaan.

Sommige mensen kennen de naam, anderen hebben er nog nooit van gehoord. Wat is Behandelcentrum Woodbrookers precies en wat is de link met Bethel?

20

Geestelijke zorg Jeugdhulp Friesland, waaronder Behandelcentrum Woodbrookers valt, is geen christelijke maar een algemene instelling. Zij voorziet in een behoefte aan orthopedagogische en psychiatrische behandeling. Sommige jongeren hebben problemen vanuit hun aanleg, anderen door (ernstige) problemen thuis zoals misbruik of mishandeling. Naast opvoedings- en opgroeiproblemen kampen deze jongeren vaak ook met zingevingsvragen. Wie ben ik? Waar ga ik naar toe? Wat is mijn droom voor de toekomst? Voor jongeren die met deze vragen worstelen willen we als kerk natuurlijk open staan. Wat zou het geweldig zijn als de jongeren gaan zien en ervaren dat Jezus ook naar hun leven omziet en dat de Vader een thuis biedt!


Visie Binnen Behandelcentrum Woodbrookers werken christenen, waaronder gemeenteleden van Bethel. Ook heeft Woodbrookers een geestelijk verzorger. De bestuurder van Jeugdhulp Friesland en Behandelcentrum Woodbrookers, Gabriël Anthonio, is lid van onze gemeente. Het behandelcentrum is ontstaan vanuit zijn visie en diepe bewogenheid voor deze jongeren die tot voor kort door heel Nederland in opvangcentra en jeugdgevangenissen verbleven. Dat is nu verleden tijd. Friese jongeren worden nu allemaal in Friesland opgevangen.

Taxi Sommige van de jongeren die in Behandelcentrum Woodbrookers verblijven komen uit een gelovig gezin, soms ook uit onze gemeente en waren altijd gewend om op zondag naar de kerk te gaan. Voorheen werden taxikosten soms vergoed, maar in de tijd van bezuinigingen door de overheid niet meer. Dit was voor geestelijk verzorger drs. Tjeerd van der Meer een reden om alle kerken in Friesland te benaderen. Hij stelde een samenwerking voor, waarbij gemeenteleden vrijwillig de jongeren zouden ophalen om naar de kerk te gaan en daarna weer veilig thuis te brengen. Op die manier bezorgt de vrijwilliger de jongere een leuke ochtend.

Werkwijze Dit voorstel werd door een aantal kerken aangenomen. Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die eerder dit jaar ook door Bethel is ondertekend. Vanuit Behandelcentrum Woodbrookers wordt een aanvraag bij

Gemeentezorg ingediend voor een jongere die naar de kerk wil. Vervolgens wordt er binnen de gemeente een vrijwilliger gezocht.

Oproep Er worden nog gemeenteleden gezocht die als vrijwilliger de jongeren van Woodbrookers willen ophalen voor de kerkdiensten van Bethel. Hebt u nog geen functie in de gemeente of hebt u een hart voor jongeren en wilt u ze graag van dienst zijn? Neem dan contact op met Gemeentezorg op telefoonnummer (0512) 335424 of via e-mail aveerden@bethel.nl.

Column Verbeelding Veel volken in vroege tijden ‘verbeelden’ hun god. Dat deden ze letterlijk. Ze maakten een beeld van steen of hout. Vervolgens gingen ze dat beeld aanbidden. God verbood dit Zijn volk uitdrukkelijk. God houdt namelijk niet van nep. Daarvoor is Hij te echt. Als we het ware, de Ware, uit het oog verliezen, komen we vroeg of laat bij de afgoden uit. De ‘Ik-ben’ houdt te veel van ons dat Hij ons daarvoor niet zou waarschuwen. In onze huidige moderne tijd hebben we afgerekend met dergelijke afgoden,… zou je denken. De atheïst gelooft immers in geen God of afgod. Helaas, het tegendeel blijkt waar. De mens blijkt een beeldend kunstenaar in optima forma. We leven in een beeldcultuur, een cultuur waarin imago belangrijker lijkt dan identiteit. Imago’s worden zorgvuldig gecultiveerd en gepimpt, maar ook… afgebroken en beschadigd. Dat kan ook heel subtiel, door een karikatuur te maken van de werkelijkheid. In ons digitale tijdperk wordt met korte tweets de complexe werkelijkheid vereenvoudigd tot lekker ‘bekkende’ one-liners. Met de werkelijkheid of waarheid heeft dit niet zo veel meer van doen. Het is een schijnwereld. Ik vond dat ook terug in sommigen commentaren in de kranten naar aanleiding van het lintje van onze voorganger. Er werd een karikatuur gemaakt van een ethisch standpunt, van onze gemeente en van onze maatschappij en vanuit de karikaturen

werden conclusies getrokken. Het eigen gelijk als afgod. Door van een ander een karikatuur te maken verhef je jezelf. Dan heb je echt wel verbeelding! De Zoon van God heeft dit ook ondervonden. De Farizeeën haalden dezelfde truc uit toen ze Jezus Christus wilden kruisigen. Valse getuigen maakten een karikatuur van Jezus’ verkondiging. Het volk riep daarop: Kruisig Hem! Het is blijkbaar een probleem van alle tijden. Laten we ons maar niets verbeelden, wij zijn allemaal - ook christenen - goed in het maken van karikaturen. Zaken versimpelen en inkleuren ligt ons allemaal, zeker als we menen ons een oordeel te moeten aanmatigen. Daarom heeft God het oordeel over de mens Zichzelf voorbehouden. Gelukkig maar. Met beelden is het ook lastig een relatie op te bouwen. Bij het maken van karikaturen is dat ook niet eens de bedoeling. Praten over blijkt veel makkelijker dan praten met. Maar God wil juist contact met ons, Hij verlangt naar onze aandacht, want Hij houdt van ons. Die boodschap van heil heeft Gods Zoon het leven gekost, omdat wij er een karikatuur van maakten, een beeld, niet kloppend met de werkelijkheid. We hebben soms te veel verbeelding, de aloude smet… op de mens. Uw column is’t

B e t h e l M a g a z i n e | N O VEMBER 2013

21


Brouwer & Brouwer BV www.bbbv.nl

Verhuur van: alle soorten graafmachines laadschoppen trekkers en grondkarren rupsdumpers stalen- en kunststof rijplaten

Eastermar | Buitenpost | Eemshaven | tel. 0512-472100

Kooi Kunststofbouw Gerrie Kooi Souwe 3 9247 DC Ureterp M 06 212 24 474 E info@kooikunststofbouw.nl

Kunststof kozijnen Nieuw- en verbouw Kunststof gevelbekleding Dakkapellen Garagedeuren Zonwering Zonnepanelen

www.kooikunststofbouw.nl


Meten is weten, moet Frank van der Vliet, Hoofd Beheer & Dienstverlenging bij de Bethelgemente, hebben gedacht. Dus ging hij weken achtereen iedere zondagmiddag bij de entree van het gebouw staan om het aantal laatkomers te tellen. Zelf keek hij op van de uitkomst van zijn tellingen. “Ik denk dat ik wel een keer of twintig heb geteld. Het gemiddelde aantal laatkomers dat ik telde bij aanvang van de tweede ochtenddienst tussen half twaalf en kwart voor twaalf, is 220. Daarbij telde ik iedereen mee: ouders én kinderen.” Van der Vliet geeft toe dat het aantal laatkomers bij de tweede ochtenddienst groter is dan bij de eerste dienst. Maar ook tussen het officiële aanvangstijdstip van negen uur en pakweg kwart over negen druppelen er vaak nog heel wat laatkomers binnen. Gastenteam, muziekteam, leiding van het kinderwerk, parkeerwacht, voorganger maar ook de mensen die wél op tijd van huis gingen, ervaren dit als storend. “Noodgedwongen moeten we de dienst tegenwoordig beginnen met het zingen van vier liederen omdat het binnenkomen van de vele laatkomers anders een al te grote inbreuk is op het karakter van de dienst”, zegt hij.

Uitdaging Onze voorganger Orlando Bottenbley kondigt aan binnenkort een beroep te willen doen op gemeenteleden en vaste gasten, om in het belang van het ordelijk verloop van de dienst voortaan op tijd te komen. “Ik ga vragen om met zijn allen de uitdaging aan te gaan voortaan op tijd binnen te zijn zodat de dienst op het afgesproken tijdstip van aanvang ook daadwerkelijk te kunnen beginnen. De eerstvolgende keer dat ik voorga - dat is eind deze

Ru i m 2 0 0 ke r kg a n g e r s ko me n n o g b in n en a l s d i e n s t a l i s b e gon n en

Naar B e th e l ? O p ti jd v an h ui s ! maand - wil ik een oproep hiertoe doen aan de gemeente. Dan kunnen we een of twee weken later bekijken in hoeverre hieraan gehoor is gegeven. Ik ben heel benieuwd.” De laatkomers zijn niet de enige storende factor. Bottenbley stelt vast dat steeds meer mensen de zaal al verlaten meteen nadat de zegen is uitgesproken. “Het zingen van het slotlied wachten zij niet meer af. Ik weet dat achterblijvers die het belangrijk vinden om het slotlied uitbundig mee te zingen, dit als storend ervaren. Ik zou het heel fijn vinden wanneer gemeenteleden en gasten ook in dit opzicht rekening met elkaar houden. Zelfs in zo’n ogenschijnlijk detail willen we toch met elkaar één gemeente zijn?”

Schuinparkeren Het leeuwendeel van de bezoekers van de diensten komt met de auto naar de kerk. Het kan hen niet zijn

ontgaan dat het parkeerterrein van Bethel onlangs anders is ingedeeld. Er is nieuwe belijning aangebracht. Nu al is gebleken dat de doorstroming hierdoor is verbeterd. De nieuwe parkeervakken zijn schuin van vorm. Alleen vanuit de rijrichting kan de automobilist het parkeervak inrijden. In het verleden reden veel bestuurders achteruitrijdend het parkeervak in. Dit gaf niet zelden oponthoud. Sinds de nieuwe indeling is dit euvel voorbij. Wie denkt dat de parkeercapaciteit is vergroot door de nieuwe indeling heeft het mis. “We konden voorheen 360 auto’s kwijt op ons parkeerterrein. Dat aantal is gelijk gebleven”, zegt Frank van der Vliet die net als de parkeerwachters blij is met de logistieke voordelen van de nieuwe indeling.

B e t h e l M a g a z i n e | N O VEMBER 2013

23


Voor al uw notariële zaken akten en adviezen

Notarispraktijk Velema adres: De Zulthe 1, Roden Postbus 32, 9300 AA Roden mr. W.J. Velema notaris & estate planner telefoon (050) 50 10 515 telefax (050) 50 10 535 e-mail notaris@velema.knb.nl

Pelletverwarming

Velema.indd 1

Verkrijgbaar bij uw gecertificeerde KWB-partner

BlijvendTechniek lageen planning stookkosten? Kies ook voor de Pelletverwarming KWB Easyfire kW Easyfire-pelletverwarming nieuwe 2,4-35 KWB De biomassaverwarming

Wij geven energie voor het leven!

De biomassaverwarming

• Zonder vallende as • Met nog net meetbare emissies • Past in iedere verwarmingsruimte en bij ieder warmteverdeelsysteem • Eenvoudige bediening • Te combineren met zonnecollectoren • Zeer efficiënte turbulatoren • Stofafscheider met cycloonwerking • Stressvrije verbranding • 6 jaar garantie

Verkrijgbaar bij uw gecertificeerde KWB-partner

Jan Damstra Allround Installatie • Rijksstraatweg 4, 9254 DJ HURDEGARYP Telefoon: 06-12806950 • E-mail: info@jandamstra-installatie.nl

10-01-2008 11:50


Wij hebben een goed werkend kinderwerk in de Bethelgemeente. Kinderen krijgen elke zondag les op hun eigen niveau, waarbij we de nieuwste technieken gebruiken en allerlei technische snufjes. Mensen werken hard om het Evangelie aan de kinderen te vertellen op allerlei creatieve manieren.

Alleen maar bijbelverhaaltjes Toch zijn er kinderen die afhaken als ze de tienerleeftijd bereiken. Eén van de grootste en pijnlijkste vergissingen die bij het werken met kinderen wordt gemaakt is dat we aannemen dat kinderen niet in staat zijn de diepere waarheid van Gods Woord te begrijpen. Als kinderen 12 jaar lang alleen maar bijbelverhaaltjes zien en horen via de allernieuwste technische snufjes, hebben we iets fundamenteels laten liggen!

Kinderen worden tieners We hebben soms het idee dat kinderen pas naar behoren gaan functioneren, en hun geloof gaan verdiepen als ze de tienerleeftijd bereiken. Maar dan kijk je alleen met ‘natuurlijke’ ogen naar de kinderen. Het is ook heel moeilijk om je beweeglijke, slordige, ‘met plakkende handen’-kinderen voor te stellen als volwaardige volgelingen van Jezus. Terwijl ze tegelijkertijd ook gewoon kind mogen zijn. Als we het vertellen van het Evangelie pas serieus oppakken als de kinderen tieners zijn geworden, is het te laat. Als wij niet in staat zijn gebleken het hart van onze kinderen te bereiken tegen de tijd dat ze 10, 11, of 12 jaar zijn geworden, is het heel

Colorkids in Be t he l

I s k i n d erw er k w el n o o d z a k el i j k ? goed mogelijk dat we ze als volgelingen van Jezus kwijt raken tegen de tijd dat ze tiener worden. We kunnen de schuld dan niet leggen bij de roerige tienerjaren. De basis om het hart van de kinderen te bereiken ligt dus in het kinderwerk!

verlangen vurig naar échtheid in de kerk en écht christen zijn. Zij willen écht Zijn aanwezigheid voelen, zij willen écht Zijn stem horen. Zij moeten leren hoe het is om samen met God te leven!

Vrijwilliger bij Colorkids

Gelukkig hebben wij in de Bethelgemeente een goed functionerend kinderwerk. Toch stellen wij onszelf regelmatig vragen. Geven wij de kinderen genoeg? Vragen wij niet teveel van vrijwilligers in het kinderwerk? Trainen we de kinderwerkers voldoende? Moeten we de ouders vaker uitnodigen met de leiders te spreken over het kinderwerk? Eind november gaan we onder leiding van Marja Krans juist over deze vragen met alle kinderwerkers praten en discussiëren. Om tot een nog beter functioneren van kinderwerk te komen binnen Bethel.

Als mensen wordt gevraagd mee te werken bij Colorkids is hun antwoord soms ‘nee’, omdat ze de dienst in de Voorhof niet willen missen, of hun eigen geestelijke voeding willen hebben. Zou die voeding dan niet aanwezig zijn in de diensten van het kinderwerk? Zou God daar minder aanwezig zijn? Het is noodzakelijk een klimaat te scheppen in het kinderwerk dat kinderen daar God kunnen ervaren en ontmoeten. Daarvoor zijn leiders en begeleiders nodig die het voortouw nemen en zich willen inzetten voor de nieuwe generatie tieners. Kinderen

Van goed kinderwerk naar beter kinderwerk

B e t h e l M a g a z i n e | N O VEMBER 2013

25


Ru a ch - g e b e d sgr oe p

Twee Bethelleden uitgenodigd bij President van Israël Uitnodiging Tijdens een telefoongesprek met een medewerkster van de Israëlische Ambassade in Den Haag, werd Anja Mook verteld dat de President van Israël naar Nederland zou komen. Daarbij werd zij uitgenodigd om een bijeenkomst met Shimon Peres bij te wonen. Ze mocht ook iemand meenemen en dat werd Grada Brink. Na een zorgvuldige veiligheidscontrole stapten beide dames zondagmiddag 29 september de prachtige, 350 jaar oude ‘Esnoga’ in Amsterdam binnen.

Shimon Peres

Van 29 september tot en met 2 oktober was de 90-jarige Israëlische President en Nobelprijswinnaar, Shimon Peres, op Staatsbezoek in Nederland. Hij had een ontmoeting met koning WillemAlexander, premier Rutte, hield een toespraak voor de Eerste en Tweede Kamer en trad op in het programma College Tour. Extra bijzonder was dat twee leden van Bethel, Anja Mook en Grada Brink, een uitnodiging kregen om een toespraak van President Peres bij te wonen in de Portugese Synagoge in Amsterdam.

26

Mijn vraag aan de dames is hoe ze dit ervaren hebben. Anja: “We hebben allebei liefde voor het volk Israël en willen hen graag dienen, tastbaar bezig zijn. Allebei hadden we het verlangen om het Licht van Jeshua door ons heen te laten schijnen en daar hadden wij van tevoren voor gebeden.” Grada vult aan: “In feite hadden ze door ons uit te nodigen, ook hun Messias en hun Koning uitgenodigd.” De toespraak van President Peres heeft indruk op de dames gemaakt. Hij sprak volgens hen wijze, en met levenservaring doorspekte woorden. En wat bijzonder opviel was zijn waardige, vitale en energieke uitstraling. Genade, als je nog zo bent op de hoge leeftijd van 90 jaar! Hij sprak de aanwezigen aan als zijn broeders en zusters. “Dat kennen wij alleen binnen onze kerk. Je spreekt zelf andere Nederlanders namelijk niet zo aan. Het was vooral een ‘Joodse’ bijeenkomst, maar wij vonden het erg leuk om te horen wat er zoal ‘leeft’ onder de Joodse gemeenschap in Nederland. Dit kunnen wij ook praktisch gebruiken, als we elke laatste donderdag van de maand bidden voor onze ‘oudere broer’ Israël, bij de Ruach-gebedsgroep in onze kerk.”

Praat mar Frysk “We hadden allebei een lieve dame op leeftijd naast ons zitten. Toen één van hen hoorde dat wij uit Drachten kwamen antwoordde ze in het Fries, want ze had tijdens de tweede wereldoorlog ondergedoken gezeten in Burgum. Dat raakte ons!” Dan komt bij Grada de tekst ‘Troost, troost, Mijn volk’ uit Jes. 40:1 heel dichtbij. En bij Anja ‘Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God’ uit Ruth 1:16. We zijn niet apart, Jood en Christen, maar mogen samen als broers en zussen in Gods Koninkrijk werken.

Volksliederen De bijeenkomst werd afgesloten door het volkslied van Israël ‘Ha Tikva’ en het Nederlandse volkslied ‘Wilhelmus’ te zingen. Vooral om daar tussen Gods volk, waar wij dus ook deel van uitmaken, het zesde couplet van het ‘Wilhelmus’ te zingen is wel heel speciaal!


Vo o r t g a n g r e n o vatie

Bethel in bedrijf De renovatie van onze kerk zal in verschillende fases verlopen onder leiding van een bouwprojectgroep. Zodra er genoeg geld beschikbaar is zal een fase worden opgepakt.

Bouwprojectgroep De renovatiewerkzaamheden en de organisatie daarvan worden in eigen beheer gedaan door een stuurgroep bestaande uit Frank van der Vliet, Jur Zandbergen, Lico Kielstra en Mark Winkelman. Slim, want dit bespaart de kosten voor een projectmanager weer uit.

Fase 1 van de renovatiewerkzaamheden

Financiering Kinderparadijs

Deze is inmiddels van start gegaan en bestaat uit de vervanging van de centrale installaties, waaronder de verwarmingsinstallatie en isolatie van de voorhof. Bouwlieden zijn inmiddels begonnen de glazen dakkoepels van de Voorhof te vervangen door geïsoleerde dakbeplating. Daarna zal de buitengevel van de Voorhof worden geïsoleerd en worden de zwaar verouderde installaties voor verwarming en luchtverversing vervangen en verbeterd. De financiering komt uit een hypothecaire lening, die half oktober is aangevraagd. Als deze fase is afgerond, zal zich dat op termijn terugverdienen, doordat het energieverbruik veel lager zal zijn dan nu.

Er is nog niet genoeg geld beschikbaar om het Kinderparadijs aan te kopen. Op de gemeentejaarvergadering is een optie aangereikt om de aankoop te financieren: een uitdaging voor 100 leden die ieder € 4000,- of meer renteloos aan Bethel willen lenen. Hiermee komt een bedrag beschikbaar van € 400.000,-, waarmee het Kinderparadijs wordt aangekocht. Jaarlijks wil Bethel 10% van het totaalbedrag weer beschikbaar stellen door uitloting. Gemiddeld heeft u uw inleg over 5 jaar weer terug. Doet u mee of wilt u meer informatie? Mail naar b.pelster@planet.nl (penningmeester) of financien@bethel.nl.

In the Picture

Stewards Kinderkerk Iedere tweede zondag van de maand is er Kinderkerk. Meer dan 800 kinderen van de basisschool beleven dan een feestelijke dienst. Om dit in goede banen te leiden staat het team van Stewards onder leiding van Marten Rozema elke maand weer paraat. Zij zorgen er voor dat de zaal wordt aangekleed, dat de kinderen welkom worden geheten, een plekje in de zaal krijgen, geholpen worden als ze er even uit moeten en ze doen hun best om (voor zover mogelijk) de diensten rustig te laten verlopen. Soms betekent dat het vermanend toespreken van de wat oudere kinderen en in het ergste geval de ouders er bij halen. Maar dat komt zelden voor, want meestal worden alle kinderen gepakt door het aangeboden programma. Aan het eind volgt nog een lastig karwei voor de stewards: de kinderen op ordelijke wijze de zaal laten verlaten en de zaal weer netjes maken.

B e t h e l M a g a z i n e | N O VEMBER 2013

27


Aximax.nL Aruimximax is een internetwinkel met een uitgebalanceerd, assortiment in huishoudelijke apparatuur, tv’s, geluidsapparaten en speelgoed met een scherpe prijs en uitstekende service.

U bent altijd verzekerd van een goed advies en een oplossing die past binnen uw situatie. Wij zijn pas tevreden

als u dat bent. In onze grote showroom kunt u een aantal artikelen zelf bekijken. Omdat wij een zeer grote eigen voorraadopslag van meer dan 1500 m2 hebben zijn wij in staat snel te bezorgen, eventueel met installatie. Afhalen in Surhuisterveen kan natuurlijk ook. www.aximax.nl info@aximax.nl

Rooilijn 2A 9231 DZ Surhuisterveen

Verkoop brommobielen  Onderhoud Onderdelen nodig? Kijk eens op  Reparaties www.brommobielsloperij.nl  Verhuur Meer dan 4000 onderdelen,  Proefritten zowel nieuw als gebruikt.  Rijlessen 

Hier had uw advertentie kunnen staan! Neem voor meer informatie over adverteren in BethelMagazine contact op met Retse Talsma.

Minicarcentre Ureterp De Gilden 7 9247 CX Ureterp 0512-589184


Sharon Visser – kinderwerk | Bas Bijl – Dans | Dana Visser – kinderwerk | Woute

Inzet van onze tieners

Smeding – muziekwerk | Lynn Begrman – kinderwerk | Petra de Groot – technie | Elise Kunnen – kinderwerk | Weiko Drent – muziekwerk | Annemieke Dijkstra

kinderwerk | Tamara Straatsma – kinderwerk | Kyra Kuiper – dans | Sera van de

Vijver – dans | Tim van de Velden – muziekwerk | Myrthe Veenstra – kinderwer | Esmee Huisman – kinderwerk | Laura de Wilde – kinderwerk | Esther Meinsma kinderwerk | Joelle Steendam – kinderwerk | Selisa Moorlag – kinderwerk | Hann Jongsma – dans | Elkan Valkenburg – kinderwerk | Sjoukje Vlasma – kinderwerk

Naniene van Beukering – Dans | Nicky Nijstad – kinderwerk | Lola Brouwer – tie nerwerk | Annemarie Scholtens – kinderwerk | Wouter Wielhouwer - kinderwerk Leonie Kwant – kinderwerk | Boudewijn Benjamins – kinderwerk | Thomas Gort kinderwerk | Eline de Klein – dans | Corien Hakvoort – kinderwerk | Elza van W eren – dans | Gerben Feitsma – kinderwerk | Geronimo Chancoso – dans | Dimith Postma – dans | Esther Jongsma – dans | Naomi Keuning – kinderwerk | Phoeb

Keuning – kinderwerk | Stefanie Pool – kinderwerk |Eva van der Vliet – kinder

werk | Rosa van der Vijver – muziekwerk | Jelmer Kooistra – techniek | Job Boon

Laat niemand op je neerkijken jonge maar L u a n n a P r i n s – d a n s | A n n avanwege M o l e m a – mje uzie k w e r k | leeftijd Aron Snipp e – muziekwerk Zorah Molenaar – muziekwerk | Wouter Wielhouwer – kinderwerk | Wouter Sijbes wees een voorbeeld voor alle ma – muziekwerk | Sjoukje Vlasma – kinderwerk | Margrit Sikkema – dans | Ir O r u c e v i c – d a n s | S t e r r e J o o r e – k i n d e r w e rgelovigen k | Berber Dijkstra – dans | Sebastiaa stra – tienerwerk | Joram Busstra – tienerwerk | Rianne Merkus – dans | Geartsj Krist – dans | Albert Allema – muziekwerk | Aron van der Vijver – kinderwerk

Benjamins – muziekwerk | Sander Kooistra – kinderwerk | Ryon Keizer – technie

| Ruben Bruinsma – muziekwerk | Rowena Willemse – muziekwerk | Robin Brink

naar 1 Tim. 4:12

man – techniek | Patrick Saes – kinderwerk | Nynke Blom – muziekwerk | Nienk

Hospes – muziekwerk | Niels Frik – techniek | Deborah Mayanga - dans | Naom

Rozema – Kinderwerk | Tamarah Straatsma | Naniene van Beukering – muziekwer

| Marten Bosma – Techniek | Margrit Sikkema – kinderwerk | Lydia Hamoen – muz iekwerk | Arsen Mushire – dans | Luanna Prins – muziekwerk | Denise Meester

dans | Hendrieke Meindertsma – dans | Lois Timmer – kinderwerk | Ilse Krist – dan | Annemarie van Kammen – kinderwerk | Eva van Kammen – kinderwerk | Marlee Bruinsma – dans | Lisa Wiersma – muziekwerk | Kinny Krist –muziekwerk | Noree

Berkhout – dans | Kevin Rozema – kinderwerk | Irene Geersma – dans | Julia Tee

ninga – muziekwerk | Jannyck Veenstra – dans | Julia Frieling - muziekwerk | Jord

Fernandes – muziekwerk | Joey Postma – techniek | Joelle Steendam – kinderwer

| Joelle Rozema – dans | Jitske Krist – muziekwerk | Jerina Valkenburg – kinder werk | Jeftha de Rijk - techniek | Naomi Rozema – dans | Nynke Blom – dans Jane Buurlage – muziekwerk | Julia Teeninga – dans | Dorien Alssema – dans

Henk Jan Hospes – muziekwerk | Hannah Joore – muziekwerk | Gerbrich Straats

ma – muziekwerk | Emma Dijkema – muziekwerk | Famke Louisa Kremer – dan

| Nickayla Doctor – dans | Eline Gjaltema – muziekwerk | Tineke van der Wa – dans | Roxanne Meijer – kinderwerk | Danielle Moorlag – kinderwerk | Diann

Jacobi – kinderwerk | Dirk-Jan Sijbesma – muziekwerk | Myrthe Veenstra – dan | Danielle de Weerd – muziekwerk | Rozemarijn Dekker – dans | Daniel van Be

zen – kinderwerk | Dana Visser – kinderwerk | Colin Bosma – muziekwerk | Chris

thoper Janga – techniek | Celine van de Weert – muziekwerk | Bern van Beuker ing – muziekwerk | Bram Smaling – kinderwerk | Laure Broekman – Dans | Riann

van Sluis – dans | Melanie Bergsma – dans | Sara Brink – kinderwerk | Ilse van de

Veen – kinderwerk | Hinke den Heijer – kinderwerk | en nog veel meer namen... |


Met blijdschap...

Liam gebore n op 8 oktober 20 13 Zoon van Hen drik en Nienke de Graaf Colin ge boren 7 aug Zoon va n Gail T ustus 2013 jie A Nj iem

013 op 29 juli 2 olf geboren nstra R e n e F ia tst a le o b Se Lianne P n e n e rt a e Zoon van M van Daniqu en broertje

Chris en Gerda Zaal 15 oktober 2013 50 jaar getrouw d

30

Donny en Tirsa van de r Velden Getrouwd op 26 septem ber 2013

Dirk en Tjitske Mook r getrouwd 1 augustus 2013 50 jaa


de Otterberg camping

Vertrouwd genieten met de hele familie! KOM NAAR DE OTTERBERG! * * * * * *

Verwarmd zwembad Midgetgolfbaan Multi sportplein Manege Horeca Modern sanitair

IN HET HOOGSEIZOEN * Kerkdiensten * Dagsluiting * Recreatieteams

Op zoek naar rust? In het voor- en naseizoen speciale prijzen voor senioren!

Reserveer nu!

www.otterberg.nl Drijberseweg 36a Tel.: 0593 562 362

Wijster (Drenthe)

info@otterberg.nl


Bethel magazine november 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you