Page 1

jaargang 14, nummer 3, JUNI 2013

Bethel M A G A Z I N E


8 daagse reis

Voralberg Bodenzee

â‚Ź 589,- p.p. half pension

Vertrek 7 september 2013 Vraag ook eens naar onze dagtochten voor uw kerk of vereniging, speciaal voor u op maat gemaakt, ook hebben we vele voorbeelden kant en klaar voor u uitgezocht. Ook meerdaagse reizen kunnen wij voor u op maat maken. Wie zijn wij? Wij zijn een Evangelische reisorganisatie die vanuit Noord Nederland, zonder winst oogmerk vakantiereizen organiseert met een Christelijke identiteit. Van een eventuele winst, gaat er een gedeelte naar een goed doel. Zo hebben wij al diverse projecten ondersteund, met een financiĂŤle bijdrage.

www.seo-reizen.nl Stichting Evangelische Ontmoeting Reizen, Postbus 24, 8433 ZS Haulerwijk Tel: (0516) 78 50 57, mobiel: 06 286 41 474


Redactioneel

Colofon BethelMagazine is een uitgave van de Vrije Baptistengemeente ‘Bethel’ Postbus 554 9200 AN Drachten (0512) 33 54 00 Bankrekeningnr. 29.88.25.325 Redactieadres: BethelMagazine Gertim Alberda De Koppel Paarden 31 9363 LP Marum Gertim1@home.nl Eindredactie: Gertim Alberda Medewerkers: Koos Bijlsma Peter Brink Bert Koers Janny Kramer Farduw Stavenga Retse Talsma Sieberen Visser Hessel Weerstand Shandra Willemse Jur Zandbergen Fototeam: Folkert Algera Roelof Bijker Mart Boven Bas van Harten Jan Iepema Mark van der Schaaf Opmaak: Rizzo Schouten Mediapalet Businesspark Friesland West 35 8446 SL Heerenveen (0513) 745 020 Druk: Drukkerij Veldhuis Raalte

Eindelijk zijn we dan in zomerse sferen. De eerste warme zomerdagen mochten we beleven. De barbeques zijn uit de schuur gehaald, we bereiden ons voor op de vakantie. De huiskringen hebben hun laatste bijeenkomst gehad, de bijbelstudies stoppen, de Theologische Academie Bethel heeft haar eindtoets afgenomen (nog niets op het nieuws gehoord over gestolen opgaven). Kortom: het seizoen wordt afgesloten, met ook nog net op de valreep een nieuw BethelMagazine. Het is opvallend dat niet alleen veel activiteiten afgerond worden, maar dat er juist zo eind juni ook heel veel wordt voorbereid voor het nieuwe seizoen. Leest u hoe de medewerkers van Onderwijs juist nu heel druk zijn om het nieuwe programma rond te krijgen. Kinderwerk is volop bezig met de voorbereidingen voor Powerjump. Communicatie heeft de dienstenfolder voor het nieuwe seizoen weer klaar en wist u dat het Dienstenteam de eerste brainstorms voor de Kerstnachtdiensten al weer achter de rug heeft? Bethel is zijn tijd ver vooruit. We lijken wel een beetje op Albert Heijn dat momenteel de oliebollen en pepernoten aan het bakken is. En dat mag ook wel want de langste dag is al weer achter de rug. Maar laten we na deze vooruitblik eerst genieten van de vakantie en daarna onze taken weer oppakken. O nee, bedieningen volgens het Bethel Bedieningen Bureau. Lees in BethelMagazine over het 10-jarig jubileum en de honderden mensen die via hen een passende bediening hebben gevonden. We hopen dat BethelMagazine u weer veel leesplezier mag verschaffen, maar bovenal dat het u mag helpen op de hoogte te blijven van wat er zoal in de gemeente gebeurt. Wij gaan ondertussen van start met het oktobernummer.

INHOUD

12 16 20

Geen gemeente zonder de Heilige Geest

4

Uit de Raad

7

Van blowen naar dopen

8

Jezus geeft mij passie voor mijn omgeving

9

Fusie op komst

12

Jan Fokkema

13

10 jaar Bethel Bedieningen Bureau

14

Nieuwe oudsten

16

Vrijwilligersdag 2013

20

Colourkids

25

Het Huisgezin

26

Onderwijsteam

27

Evangeliseren 2.0

29

Met blijdschap

30 B e t h e l M a g a z i n e | JU NI 2013

3


Geen gemeente zonder de Heilige Geest Hoewel voor ons gevoel de Heilige Geest misschien wat ongrijpbaar is, spreekt de Bijbel hier heel breed over. Jezus zelf geeft ons veel informatie in Johannes hoofdstuk 13 tot en met 17. Als je één ding zou moeten onthouden van de Heilige Geest, dan is het dat hij er is voor óns. Hij is onze Helper, onze Trooster, onze Advocaat, de erbij geroepene. Zonder de Heilige Geest is het niet mogelijk gemeente te zijn. De Heilige Geest ontvangen De Heilige Geest is een gift, een geschenk. “Bekeer je, laat je dopen en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen”, zegt Handelingen 2:38. Het krijgen van de Heilige Geest heeft dus niet te maken met hoe goed je je inzet, welke prestaties je levert of welke opleiding je gevolgd hebt. Als je je bekeert en je laat dopen komt er een veranderingsproces op gang, dat geleid wordt door de Heilige Geest. Je gaat dingen anders doen, je stopt met dingen die niet goed waren, je wordt een navolger van Jezus. De Heilige Geest overtuigt van zonde. Iedere keer dat je denkt “vroeger zou ik dit gewoon gedaan hebben, nu niet meer” is de Heilige Geest aan het werk. Je hoeft er dus niet aan te twijfelen dat je de Heilige Geest ontvangen hebt. Het is wel belangrijk dat je de gift in ontvangst neemt, dat je je er naar uitstrekt.

In de afgelopen maanden is er in de ochtenddiensten gepreekt over de Heilige Geest. Wie is Hij, wat doet Hij, wat doet Hij in ons. Dit naar aanleiding van veel verzoeken van gemeenteleden om hier eens wat dieper op in te gaan. Ik wil de kernpunten nog eens op een rij zetten.

De Heilige Geest woont in ons De Heilige Geest, die we als een gift gekregen hebben, neemt zijn intrek in ons. Hij woont in ons. Aangezien de Heilige Geest God is en God in een tempel woont, wordt ons lichaam dan ook een tempel van de Heilige Geest genoemd. Omdat Hij bij ons in woont, maakt Hij alles mee wat wij

J. Kooistra: Doop van Jezus

4


is de Wederkomst. Degenen die verzegeld zijn zullen Jezus tegemoet gaan en met Hem verenigd worden. Ook hier geldt weer: twijfel je er aan of je er bij de Wederkomst wel bij zult zijn? Kijk dan of je het onderpand van de Heilige Geest herkent in je leven. Als je dat onderpand ziet, ben je ook zeker van het echte grote geschenk. Doop met de Heilige Geest De uitdrukkingen dopen met de Heilige Geest, ontvangen van de Heilige Geest en uitstorten van de Heilige Geest worden in de Bijbel door elkaar gebruikt en betekenen hetzelfde. Johannes zegt: Hij die na mij komt zal jullie dopen met de Heilige Geest. Elders staat dat Jezus op mensen blies en zij ontvingen de Heilige Geest. En als Petrus in Handelingen 2 uitlegt wat er ’s ochtends met de discipelen gebeurd is, noemt hij dat het uitstorten van de Heilige Geest door Jezus. Je ziet het effect bij Petrus: hij gaat van Jezus getuigen. Dat is ook de bedoeling van het gedoopt zijn met de Heilige Geest bij ons: stromen van levend water moeten uit ons binnenste vloeien. Je kunt eenvoudigweg de overtuiging die je hebt gekregen niet voor je houden. Je wilt vertellen, getuige zijn (Handelingen 1:8). De doop, ofwel het ontvangen van de Heilige Geest is een startpunt. Je gaat groeien in geloof en wordt er steeds voller van. Naarmate je je meer op de Heilige Geest richt, wordt de vervulling met de Heilige Geest zichtbaar (Efeze 5:19).

Stromen van levend water meemaken, doen of denken. Dat maakt hem zo’n prima trooster of helper. Hij kent ons van haver tot gort. Maar als Hij continu in ons woont, maakt Hij ook onze minder goede kanten mee. We kunnen hem bedroeven (Efeze 4:30). We kunnen hem zelfs uitdoven (1 Thessalonisenzen 5:19). In plaats van ons te laten leiden leggen we hem het zwijgen op. Op dit punt moet je jezelf dus continu toetsten. Je hebt de Heilige Geest ontvangen, Hij woont in je, maar laat je Hem ook zijn werk doen? Een helper bij je hebben is prachtig, maar ben je bereid je ook te láten helpen? Ben je bereid je te laten overtuigen van zonde? Laat dit eens op je inwerken als je er aan twijfelt of de Heilige Geest in je werkt. De Heilige Geest als onderpand Als je iets in onderpand krijgt, verwijst dat altijd naar een moment in de toekomst waarop je het echte krijgt. Zo kun je bij een tankstation je paspoort in onderpand geven als je geen geld bij je hebt. Als zekerheid dat je het geld komt brengen geef je dan een onderpand. De Heilige Geest is ons als garantstelling gegeven (2 Korinthiërs 1: 21 en 22) voor de heerlijkheid die we ontvangen zullen. Ook zijn we verzegeld. Dat laat het eigendomsrecht zien: we zijn gekocht, betaald en verzegeld. Het grote gebeuren in de toekomst

Vrucht van de Geest De vrucht van de Geest wordt genoemd in Galaten 5:22. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Het is één vrucht, er wordt niet gesproken over verschillende vruchten, waarvan je de een hebt en de andere niet. Het is als een sinaasappel, die één vrucht is, maar meerdere te onderscheiden partjes heeft. Moet ik dan in al die eigenschappen perfect zijn? Nee, en dat kan ook niet. Maar je moet wel kijken in hoeverre de aspecten van de vrucht van de Geest in jou zichtbaar zijn. Dit is weer zo’n heel eenvoudig toets: kijk eens bij jezelf of je sinds je bekering gegroeid bent op de onderdelen van de vrucht van de Geest. Ben je vriendelijker geworden? Ben je trouw in je afspraken of beloftes, heb je inderdaad meer zelfbeheersing dan vroeger? En het belangrijkste: groei je nog steeds? Komt de vrucht tot volle ontwikkeling in jou? Iedere vrucht aan een boom krijgt tijd om te groeien, gelukkig jij ook. Wie vrucht voortbrengt laat Jezus zien. De Heilige Geest wil ons helpen Jezus steeds meer zichtbaar te laten worden. Je verspreidt steeds meer de geur van Jezus in je eigen omgeving, maar ook in de gemeente. De Heilige Geest rust ons toe om onze plek in de gemeente goed in te kunnen vullen (zie artikel Bethel Bedieningen Bureau), zodat de gemeente optimaal functioneert. Het meest wordt dit zichtbaar in de onderlinge liefde. De liefde is de kern van Jezus zichtbaar maken in je leven. Kun je beamen dat je duidelijk gegroeid bent op dit punt van de vrucht van de Geest?

B e t h e l M a g a z i n e | JU NI 2013

5


MODO verkoopt exclusieve damesjurkjes gemaakt van speciaal geselecteerde stoffen in vele hippe, stijlvolle en unieke prints. Het gehele proces van ontwerp tot het uiteindelijke resultaat ligt in handen van Minke & Yvette Brouwer en door deze kleine oplage ben je dus verzekerd van een uniek jurkje! Tijdloos en voor alle leeftijden! Wij verwelkomen je daarom graag in onze webwinkel.

Minke & Yvette www.modojurkjes.nl

ONGEËVENAARDE MOGELIJKHEDEN EN VEILIGHEID ERVAREN... Subaru XV

Nieuwe Subaru Forester

Nieuwe Subaru Outback

Deze compacte en zeer zuinige cross-over is

Uiteraard heeft de nieuwe Forester ook permanente

Een primeur: de Boxer dieselmotor op de Outback

standaard zeer riant uitgerust en heeft vele speciale

vierwielaandrijving en een krachtige zeer zuinige

is leverbaar met een automaat (CVT). Ideaal voor de

functionaliteiten. Daarnaast zorgen o.a. Symmetrical

Boxermotor waardoor u altijd alle omstandigheden

automobilist die in alle rust en comfort kilometers

All Wheel Drive (Subaru’s ongeëvenaarde permanente

aankunt en hem tot de ideale trekauto maakt. Net

wil maken. De Outback heeft ook Symmetrical AWD

vierwielaandrijving) en de Subaru Boxer motor ervoor

geïntroduceerd en daarom met speciale introductie

(permanente vierwielaandrijving) maar is zo veelzijdig

dat u dat u altijd verzekerd bent van optimale controle.

aanbieding: een gratis automaat (CVT).

dat u het pas gelooft als u het zelf heeft ervaren.

U rijdt al een XV vanaf Gunstig brandstofverbruik

Vanaf B-label

€ 26.495,-

Trekgewicht 1600 kg

U rijdt al een Forester vanaf Gunstig brandstofverbruik

Vanaf B-label

€ 34.995,-

U rijdt al een Outback vanaf

Trekgewicht 2000 kg

Gunstig brandstofverbruik

€ 33.995,-

Trekgewicht 1800 kg

AUTOBEDRIJF VAN DER PLOEG B.V.

Koartelane 70, 9298 RJ Kollumerzwaag, telefoon: 0511-441250 | info@autobedrijf-vanderploeg.nl | www. autobedrijf-vanderploeg.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00 uur en zaterdag 10:00 tot 17:00 uur Gem. verbruik resp. CO2-uitstoot afhankelijk van type/uitvoering: 5,6 - 10,0 l/100 km, 10,0 - 17,9 km/l; 146 - 232 gr/km. Prijs is incl. BTW/BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. Het energiezuinige B-Label is alleen van toepassing op de CVT uitvoering. Leasetarieven zijn in euro’s per maand, op basis van full operational Lease, 60 maanden en 20.000 km per jaar. Exclusief btw en brandstof. Trekgewicht van 1600 kg is alleen van toepassing op de modellen met 6 handgeschakelde versnellingen. 5 Euro NCAP sterren volgens test 2011. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.


Uit de Raad

Binnen het zorgbeleid hebben pastoraal-ethische onderwerpen in het afgelopen seizoen de nodige aandacht gekregen. De Raad is twee keer een hele zaterdag bijeen geweest om na te denken over vragen rondom huwelijk en samenwonen, hertrouwen, voorwaarden voor de doop en tucht. Hoe gaan we om met de waarheid van Gods Woord in concrete en vaak gebroken pastorale situaties? Hoe combineren we waarheid met liefde en genade? Boeiende vragen waarop nog lang niet alle antwoorden zijn gegeven. Lees BethelMagazine van januari en april er nog eens op na. In het nieuwe seizoen zullen we hierop voortborduren en de uitkomsten van de studiedagen trachten om te zetten in concreet beleid. Vanuit de taakgroep Gemeentezorg zijn naar aanleiding van de serie preken over ethische onderwerpen twee open pastorale avonden georganiseerd. Eén voor iedereen die of zelf worstelt met homofiele gevoelens of direct met mensen te maken heeft die hiermee worstelen. De tweede avond is voor mensen die door de pijn van een echtscheiding zijn gegaan. Doel van

deze avonden is te inventariseren wat de ervaringen zijn met pastorale begeleiding en waar de behoeften liggen. Op voordracht en in samenspraak met Gemeentezorg zal hierop pastoraal beleid worden gemaakt of aangepast. Binnen het college van oudsten zorgbeleid is tevens nagedacht over beleid ten aanzien van het versterken van huwelijken en het bevorderen van geestelijk leiderschap. Het eerste beleidsstuk is ‘teruggegeven’ aan de werkvloer, teams en taakgroepen, om mee aan de slag te gaan. Daarbij gaat het om drie doelen; tieners en jongeren voorbereiden op het huwelijk, versterken van bestaande huwelijken en herstellen van huwelijken die door een crisis gaan. Het is ons gebed dat er een preventieve werking zal uitgaan van gericht en samenhangend beleid op dit terrein. Het beleidsstuk over geestelijk leiderschap wordt nog nader uitgewerkt in overleg met de taakgroephoofden. Vanaf september zullen alle nieuwe leden worden opgevangen in een discipelschapskring. We merken dat geestelijke groei niet automatisch tot stand komt en dat mensen een stevig fundament nodig hebben om zelfstandig Jezus te leren volgen. Van elk nieuw lid wordt deelname verwacht gedurende drie maanden op wekelijkse basis. De input voor de discipelschapskring komt uit de cursus ‘Als discipel leven’

die de afgelopen twee seizoenen in het onderwijsprogramma opgenomen is geweest. Na drie maanden zal elk nieuw lid persoonlijk geadviseerd worden over mogelijke vervolgstappen. Concreet betekent dit dat men pas na de discipelschapskring ingedeeld zal worden in een huiskring. Bouwen aan de gemeente is investeren in mensen. Streven naar geestelijke volwassenheid en discipelschap op alle terreinen van het leven zijn het fundament van een gedegen zorgbeleid. Die verantwoordelijkheid ziet de Raad als een belangrijke prioriteit. We merken dat de reacties op de financiële actie ten behoeve van de renovatie van het gebouw trager binnenkomen dan gehoopt. Ongeveer 40% van de aangeschreven financiële eenheden heeft gereageerd. Tot nu toe blijven daardoor ook de financiële toezeggingen achter op de verwachtingen, maar wel in mindere mate. Ongeveer 70% van de financiële doelstelling is gehaald. Op het moment dat dit geschreven wordt is nog niet bekend wat dit voor gevolgen voor de uitvoering van de plannen gaat hebben. Het zou fantastisch zijn als er toch nog veel reacties zouden binnenkomen. Veel kleine beetjes tellen al snel op tot een aanzienlijk bedrag.

B e t h e l M a g a z i n e | JU NI 2013

7


Van blowen naar dopen “O n td e k k e n w i e je ec ht bent, ho e m o o i is dat! ” Stiekem blowen ‘De afgelopen drie jaar was ik mijzelf niet. Toen mijn beste vriendin begon te roken en te drinken, vond ik dat in het begin heel erg. Ik ging voor haar bidden, maar bleef wel met haar omgaan. Doordat ik toch een beetje buitengesloten werd van de vriendengroep, wilde ik mijzelf bewijzen. Dus ging ik ook meedoen. Het begon met blowen, stiekem. Maar het stiekeme ging er al snel af. Het werd standaard, een gewoonte. We beleefden leuke tijden, maar ondertussen experimenteerden we steeds meer en vaker met drugs. Het ging van kwaad tot erger, mijn vriendin raakte zelfs depressief. Onze vriendschap werd zo close, dat haar leven mijn leven was. Doordat ik altijd met haar bezig was, herkende ik mijzelf niet meer. Doordat ik altijd blowde accepteerde ik niet dat ik zonder drugs ook leuk was. Mijn gevoelens kon ik niet meer uiten zonder een joint. Mijn ouders vroegen zelfs: houd je nog van ons? Altijd was er ruzie thuis. Echt een drama.

Klazina Miedema (17), een levenslustige, stralende tiener vol met mooie toekomstdromen over het kappersvak en ‘de fashion’. Nog niet zo lang geleden keek deze jonge meid minder stralend uit haar ogen. Klazina: ‘Zonder een joint lukte het me niet meer mijn gevoelens te uiten.’

8

Emotioneel uitgeput Na een nacht stappen werden mijn vriendin en ik wakker op mijn kamer. We hadden amper geslapen. Emotioneel waren we zo uitgeput dat we niet konden stoppen met huilen. Achteraf vertelde mijn moeder dat God die nacht tegen haar zei dat ze voor ons moest bidden. De volgende dag vroeg mijn moeder haar vriendin om advies. Met deze vrouw had ik een goed gesprek. Zij vertelde dat ze dit zelf ook had meegemaakt en destijds had besloten die desbetreffende vriendschap te verbreken. Dat zette mij aan het denken. Ik was zo moe, zo uitgeput. Mijn leven moest anders, zonder mijn vriendin, en haar leven moest anders, zonder mij. Daarom besloot ik ons contact voor 5 weken te verbreken. Dat was het begin van mijn herstel proces. Vrienden van toen zag ik amper meer. Toch had ik nog regelmatig een terugval en ging ik weer blowen. Maar op wonderlijke wijze ontmoette ik dan mensen met wie ik goede gesprekken had, waardoor ik opgebouwd werd. Vooral het meedoen aan ‘Life hurts, God heals’ deed mij goed. Meer en meer besefte ik hoe dom het was om te blowen. Als je blowt denk je niet logisch. Nu kan ik helder nadenken, ik word steeds slimmer! (lacht) Geen geheimen meer Precies een jaar nadat ik het contact met mijn vriendin verbrak, heb ik mij laten dopen. Door het afgelopen jaar ben ik erg veranderd, ik ben open en eerlijk geworden. Ook tegenover mijn ouders. Ik vond het belangrijk dat ze mij kenden, echt wisten wat er in me omging. Geen geheimen meer. Iedereen weet nu alles, dat voelt goed. Met mijn vriendin heb ik inmiddels weer contact, ook zij is erg veranderd. Samen zijn we dit jaar naar Opwekking geweest! Natuurlijk heb ik nog steeds momenten dat het niet altijd goed gaat, dat ik bij vrienden ben en wel eens een drankje teveel drink. Maar ik weet dat ik ook daarmee bij God kan komen. Ik weet aan welke punten ik wil werken, ik leef bewuster. Mijn leven is een doek en God beschildert het. Ik ontdek nu wie ik ben en wie ik wil zijn, hoe mooi is dat!’


‘Jezus ge eft mij passie voor mijn omgev ing’ H et Wes terkwartier proj ect Bidden in de Heerlijkheid. Klinkt als muziek in de oren voor veel gelovigen. Voor Hendrik Zuidersma (23) is het wekelijkse realiteit. Elke woensdagavond komt hij samen met tientallen jongeren in restaurant de Heerlijkheid in Marum. Doel: zo veel mogelijk jongeren uit het Westerkwartier in contact brengen met Jezus. Het begon allemaal met een bijzondere droom. Aanbidding in discotheek Hendrik: ‘Een aantal jaren geleden kreeg ik een droom. In die droom zag ik allemaal jongeren in discotheek de Kruisweg in Marum die God aanbaden. Dat beeld zette me echt aan het denken, het liet me niet meer los. Ik geloofde dat God hier een bedoeling mee had en besloot het te delen met mijn neef. De droom veranderde in een dagdroom. We gingen nadenken over een manier waarop we dit concreet konden maken en begonnen met een bidstond bij mij thuis. Dit groeide al snel uit tot het Westerkwartier project: een groep jongeren die hart heeft voor Jezus en voor elkaar. Als groep willen we alle jongeren uit het Westerkwartier in contact brengen met Jezus en samen met hen dichter naar God toe groeien. De jongeren in deze omgeving hebben weinig kans om Jezus te leren kennen. Zelf ben ik wel christelijk opgevoed, maar voor mij bleef het bij opvoeding. Op mijn 14e was de kerk de plek waar ik mij het meest verveelde, dus besloot ik niet meer te gaan. Ik dacht dat het leven toen pas echt begon: elke week op stap, uitslapen op zondag en genieten van het leven! Toch werd ik er uiteindelijk niet gelukkiger van. Ik leefde van weekend naar weekend. Door mijn doelloos bestaan raakte ik depressief, ik sliep liever dan dat ik wakker werd.

Overtuigd van God Op mijn 18e had ik een ervaring waardoor ik overtuigd raakte van Gods bestaan. Als gameverslaafde zat ik altijd op mijn studeerkamer. Toen op een avond internet het niet deed, belandde ik in de woonkamer bij mijn ouders. Mijn moeder wilde mij een christelijke tekst voorlezen en ik besloot het een kans te geven. Tijdens het voorlezen gebeurde er iets vreemds: rondom mijn moeder begon een licht te stralen. Mijn verstand kon er niet bij, kon het geen plekje geven. Vanaf dat moment wist ik zeker dat God bestond en wilde ik Hem beter leren kennen. Sinds ik Jezus heb leren kennen, ben ik veranderd. Ik denk bewuster na en geniet volop! Ook krijg ik steeds meer passie voor mijn omgeving. Mijn droom zegt iets over Gods hart, Hij verlangt er naar om ons te ontmoeten en samen in relatie te leven. Dat heeft mij in beweging gezet. Als we nu boven restaurant de Heerlijkheid bijeenkomen, kijken we uit op discotheek de Kruisweg. We zitten tegenover onze droom! Het is niet alleen meer mijn, maar onze droom geworden. De mensen die naar het Westerkwartier project komen zijn voornamelijk jongeren uit de omgeving. Jongeren die eerst niets met God hadden en nu enorm aan het veranderen zijn. Dat is super mooi! Het geeft veel voldoening om te zien dat de Heilige Geest in levens van jongeren werkt. Je kunt nog zo je best doen om iets te organiseren, maar je kan niet organiseren dat harten worden geraakt. Dat is echt het werk van God!’ Meer informatie over het Westerkwartier project? Ook een meeting bijwonen? Kijk op www.hwproject.nl

B e t h e l M a g a z i n e | JU NI 2013

9


F u si e o p k oms t

Een h e i d l a t en z i en a l s get u i ge n i s i n d e w er el d Op 19 juni werd in Amersfoort een toelichting gegeven op de voorlopige resultaten van dit onderzoek. Het document dat voor deze avond aan de aangesloten gemeenten is verspreid vermeldt twee motieven voor dit onderzoek. Principieel is er het verlangen naar éénheid tussen gelovigen, met verwijzing naar Jezus’ gebed in Johannes 17. Praktisch gezien biedt samensmelting kansen om op een meer efficiënte manier de krachten te bundelen voor de gemeenschappelijke opdracht om het Gods Koninkrijk zichtbaar te laten worden en het evangelie uit te dragen. Een viertal werkgroepen hebben over de volgende inhoudelijke aspecten verslag gedaan: ‘Identiteit’, ’Internationale betrekkingen’, ‘Herstelde verhoudingen’ en ‘Gemeentemodel’. We lichten hieronder met name de bevindingen van de werkgroep ‘Identiteit’ er uit.

In opdracht van de Algemene Vergadering van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland (Unie) en de Algemene Leden Vergadering van de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten (ABC) is in het voorjaar van 2012 een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van een samensmelting tussen beide geloofsgemeenschappen met het oog op de toekomst. In totaal betreft het 150 zelfstandige gemeenten met ongeveer 24.000 leden.

12

Als algemeen geldende kenmerken van de identiteit worden genoemd: de ‘grote opdracht’ uit Mattheus 28, de viering van het avondmaal en de doop op grond van persoonlijke belijdenis en door onderdompeling. Punten waarop uitgangspunten per gemeente kunnen verschillen zijn de ‘eschatologie’ (leer van de laatste dingen en dan in het bijzonder het verschil tussen het heil van Christus dat we nu ervaren en wat in de toekomst ligt), de plaats van de vrouw in de gemeente en de ethiek (o.a. beschermwaardigheid van het leven, recht doen voor de samenleving en huwelijk & seksualiteit). De conclusie van de werkgroep is dat “er voldoende reden is dat beide kerkgenootschappen zich vormen tot een samenwerkingsverband, waarmee de ABC-gemeenten en de Unie van Baptisten Gemeenten elkaar wederzijds aanvullen en versterken in het geloof.” Ook bij de andere drie werkgroepen kwamen er uiteraard aandachtpunten en verschillen naar voren. Hierbij werd in alle gevallen geconcludeerd dat deze verschillen geen belemmeringen vormen voor het nemen van vervolgstappen. De doordenking van de onderwerpen bleek juist ook voedsel te bieden aan een gezonde toetsing van de ‘eigen-aardigheden’. De algehele conclusie is dat er in beide geloofsgemeenschappen een kritische opbouwende houding ten opzichte van zichzelf en elkaar is; dat er enthousiasme over het proces tot nu toe is; en dat er de wens is om met respect voor elkaar en elkaars verschillen vervolgstappen te zetten. Hierbij worden een viertal terreinen genoemd: • Een helder omschreven geloofsbelijdenis, waarvoor de werkgroep identiteit een voorzet heeft gedaan; • Wederzijdse bereidheid om elkaar over en weer te blijven dienen en inspireren; • Ontmoeting tussen de afzonderlijke gemeenten ; • Organisatie (landelijke organisatievorm en financiën). Tijdens de besprekingen op 19 juni werden ook kritische geluiden gehoord vanuit verschillende gemeentes. Om de eenheid in Jezus Christus praktisch vorm te geven en in je hart te ervaren is lastiger dan je op het eerste ook zou vermoeden. Navraag leert dat het fusieproces tussen de Vrije Baptistengemeenten en CAMA gemeenten, dat tot de huidige ABC-gemeenten leidde, zo’n zeven jaar in beslag genomen heeft. In dat licht bezien zijn er grote stappen gemaakt in een korte tijd.


Jan Fokkema (83) blikt terug op een bewogen leven. “Je kunt er een boek over schrijven”. En dat deed hij dan ook, hij hoopt dat het in het najaar uitkomt. BethelMagazine zocht hem op.

Gezicht Jan is op een bijzondere manier bij de Bethelgemeente gekomen. Hij kreeg een beeld door van een kerkje dat werd afgebroken. Toen het helemaal weg was en men het fundament ging verwijderen vond men onder het fundament een steen. Op die steen stond heel duidelijk zijn naam: Jan Fokkema. Toen hij dit aan iemand voorlegde kreeg hij te horen: “Jij bent die steen, Jan. Jij moet ingevoegd worden in de gemeente”. Hij aarzelde geen moment en werd lid. Huwelijksbijbel Jan stortte zich enthousiast op het kerkelijk leven. Samen met zijn vrouw Jantje werd hij huiskringleider. Hij gaf bijbelstudies, was lid van het pastoraal team voor bevrijding en werkte mee in het ziekenpastoraat en het ouderenpastoraat. Maar de meeste mensen kennen Jan van de huwelijksbijbel. Jarenlang vergezelde hij br. Bottenbley bij de huwelijken die in de gemeente voltrokken werden. Na de preek en de huwelijksinzegening mocht Jan de huwelijksbijbel overhandigen, als cadeau van de gemeente. Hij hield er altijd een gloedvolle toespraak bij, vertelde er op komische en gevatte manier anekdotes bij en moest regelmatig door hij br. Bottenbley afgebroken worden, als het langer dreigde te duren dan de preek. Pijn Een leven van 83 jaar kent vele hoogteen dieptepunten. Het hoogtepunt

‘Veel te jong voor een scootmobiel’ Jan Fokkema schrijft boek vormen de 58 jaar die hij zeer gelukkig getrouwd is geweest met Jantje. “Wat een schat van een vrouw”, zegt hij. Hij kan dan ook absoluut niet snappen dat mensen tegenwoordig zo vaak scheiden. Jan mist haar nog elke dag sinds ze is overleden. Zowel de 8 jaar achteruitgang in Bertilla als haar sterven hebben Jan diep geraakt. Zelfs dusdanig dat hij ver van God af kwam te staan. Zijn gebeden om genezing werden niet verhoord. Heel pijnlijk is het haar te moeten missen. Inmiddels overheerst de blijdschap van de overtuiging dat ze bij de Heer is en het beter heeft dan hij. Jan heeft ook veel lichamelijke pijnen gehad, is drie maal aan kanker geopereerd en kan amper 10 meter lopen vanwege een pijnlijke voet, veroorzaakt doordat hij uit bed viel. Heel blij was hij met het bezoek van 3 broeders die met hem gebeden hebben. Hij merkt dat de pijn nu duidelijk minder wordt.

kerk. “Bij de uitgang knuffelt br. Bottenbley me bijna kapot”, vertelt hij. Jan is vol lof over de gemeente, maar het valt hem wel wat tegen dat hij zo weinig bezoek krijgt. Na al die jaren van dienen zou het zo mooi zijn als hij nu ook ontvangen mag. Dus mensen, als u die prachtige verhalen wilt horen, waar je inderdaad boeken mee kunt vullen (Jan denkt na over een tweede boek) dan bent u van harte welkom op Kleinzand 27.

Veel te jong Jan heeft een prachtige scootmobiel in de schuur staan, maar gebruikt hem amper. Het voelt als een afgang als hij op zo’n ding moet zitten. Hij is daar nog veel te jong voor. Datzelfde geldt voor een rollator, die gebruikt hij ook niet. Liever stapt hij op een motor. Jarenlang heeft hij met zijn vrouw motor gereden. Nu brengt zijn zoon hem soms naar de B e t h e l M a g a z i n e | JU NI 2013

13


‘Iedereen een plek die bij hem past’ 10 jaar Bethel Bedieningen Bureau Wat doet het Bedieningen Bureau? Het Bedieningen Bureau zorgt er voor dat mensen die in de gemeente willen gaan functioneren een plek krijgen die bij hen past. De gemeente functioneert als een lichaam met Jezus aan het hoofd. In het menselijk lichaam werken alle lichaamsdelen perfect samen. De kunst is uit te vinden of jij het beste als hand, voet, oor, long of spier functioneert in het lichaam van Jezus. Zijn jullie een soort uitzendbureau? Nee, dan zou de nadruk te veel op werken liggen, op het moeten uitvoeren van taken. Maar de werkwijze om iemand op de juiste plek te laten landen is wel vergelijkbaar. Aan de ene kant geven taakgroepen aan wat voor soort mensen ze nodig hebben (vacatures) en aan de andere kant zijn er mensen die bepaalde eigenschappen hebben die hen geschikt maken voor bepaalde taken. En daar komt het grote verschil met de maatschappij om de hoek kijken. De Heilige Geest heeft iedereen geestelijke gaven gegeven, die het mogelijk maken dat een gemeente functioneert. Je mag dus een bediening vinden die past bij die gaven. En die is er. Je kunt het zelfs omdraaien. Als je niet je plek inneemt die God voor jou op het oog heeft, functioneert Zijn gemeente niet optimaal.

Afgelopen week heeft het Bethel Bedieningen Bureau haar 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar hebben meer dan 1000 mensen met hulp van het Bedieningen Bureau hun plek gevonden in de gemeente. “Een plek om de gemeente te dienen, die past bij de gaven die God je gegeven heeft en bij je persoonlijke stijl”, aldus Jolanda Zandbergen, die leiding geeft aan het team.

14

Hoe weet je wat je geestelijke gaven zijn? Dat is een kwestie van jezelf onderzoeken. In de Bijbel vind je verschillende passages waar wordt gesproken over geestelijke gaven, dus je kunt zelf kijken of je de gave van dienen hebt, van leiding geven, van bidden, van onderwijzen of van pastoraal bezig zijn. En heb je geen idee wat je gaven zijn, dan kun je binnen de Bethel de cursus “Ontdek je gaven” volgen. Naast onderwijs over welke gaven de Bijbel aangeeft word je heel praktisch geholpen met het ontdekken van jouw geestelijke gaven. Want een ding is zeker: iedereen heeft minstens één geestelijke gave, daar hoef je niet aan te twijfelen, je moet hem alleen ontdekken.


Hoe gaan jullie te werk? Allereerst gaan we met iedereen die een taak zoekt een gesprek aan. In die gesprekken proberen we duidelijk te krijgen wat iemands gaven en talenten zijn, maar ook wat iemands interesse is of zijn verlangen of passie. Verder is belangrijk hoe lang iemand christen is, wat zijn persoonlijke omstandigheden zijn en welke stijl hij hanteert. Als we dat goed in beeld hebben dragen we een aantal taken aan die passen bij de persoon. Dan volgt een kennismakingsgesprek met een leider van een taakgroep en daarna beslist die persoon of iemand in een team geplaatst kan worden. Soms is dat direct duidelijk, maar je kunt ook proefdraaien om uit te vinden of het een passende bediening is. Alle voorstellen om iemand op een plek te laten functioneren worden voorgelegd aan de Raad van Oudsten, die eindverantwoordelijk is.

voor het kinderwerk. Zo aan het eind van het seizoen geven velen aan komend jaar te stoppen of iets anders te willen doen en bij het begin van het nieuwe seizoen wil je wel goed bemand starten met het gemeentewerk.

Hoe zijn jullie te vinden? Wij presenteren ons op de laatste avond van de Gavenstudie en op de avonden voor nieuwe leden. Daarnaast plaatsen we de “Vacature van de Week� in BethelActueel en er is een vacaturebord in de Herberg. Dat is een bord met beschrijvingen van taken. En heel belangrijk: op de site van de Bethel kun je ons vinden onder Mijn Bethel. Daar staan ook alle vacatures en functieprofielen en kun je een zo genaamd taakadviesgesprek aanvragen.

Wat moet je daar voor kunnen? Voor de adviseurs zijn de belangrijkste eigenschappen dat ze goed kunnen luisteren, doorvragen en zelfstandig kunnen werken. Zeker als iemand zijn gaven nog niet ontdekt heeft moet je er achter zien te komen wat iemands verlangen of passie is. Een leerkracht van het basisonderwijs wordt natuurlijk al gauw gevraagd voor kinderwerk. Maar sommigen willen in de kerk juist iets anders doen of komen helemaal tot hun recht in een andere taakgroep, bijvoorbeeld het onderwijs aan volwassenen. Onze eigen passie is dat we allemaal die plek in het lichaam van Christus mogen innemen die Hij voor ons bedoeld heeft, opdat de gemeente nog beter mag gaan functioneren. Hierbij bent u van harte uitgenodigd om een taakadviesgesprek met ons aan te vragen, zowel nieuwe leden, maar ook mensen die al lange tijd in de gemeente komen, we gaan graag met u samen op zoek!

Waar is op dit moment het meest behoefte aan? Eigenlijk is er bij alle taakgebieden voortdurend verloop. Zeker binnen grote taakgebieden met vele honderden vrijwilligers in de teams zijn er altijd vacatures. Lastig in te vullen vacatures zijn vooral beheerders (degenen die het gebouw openen en sluiten en aanspreekpunt zijn voor wat er in het gebouw gebeurt), parkeerwachters en groepsleiders

Hoe is jullie eigen team samengesteld? Taeke de Vries zorgt er als secretaris voor dat alle aanvragen voor gesprekken verwerkt en ingepland worden. We vinden het belangrijk dat mensen die zich melden snel van ons horen en een gesprek kunnen hebben. Teake Vrijburg verzorgt de functieprofielen en de site. En dan hebben we vier adviseurs, Alie-Jet Allema, Froukje Pater, Klaas Ytsma en Jolanda Zandbergen, die de gesprekken voeren en suggesties doen voor een passende bediening. Binnenkort stopt een van onze adviseurs, dus we hebben dan zelf een vacature.

B e t h e l M a g a z i n e | JU NI 2013

15


N ieuw oudstenechtpaar stelt zich voor

Leren leven in afhankelijkheid van God Voetbal en lekker eten De passie van Nico is voetbal. Niet dat hij alle wedstrijden volgt op TV, maar hij is actief bij de lokale voetbalclub VV Jistrum als hoofdtrainer, waar hij elke donderdagavond mee bezig is en op zaterdag ondersteunt hij het eerste team bij de wedstrijden. Tjallina houdt van boeken lezen (voornamelijk christelijke boeken en studieboeken, ze volgt ook de Theologishe Academie Bethel) en vooral koken. Geen zakjes en poedertjes, als ze een recept ziet moet ze het uitproberen. Nico wijst naar zijn buik en lacht “en zoals je ziet is het allemaal erg lekker!”. Eigen zaak Nico komt van oorsprong uit het bank- en verzekeringswezen. In 2004 heeft hij het plan opgevat om een eigen hypotheekadvieskantoor op te richten, waarbij Tjallina ook mee kon werken als makelaar. Tijdens de opstartfase kwamen ze iemand tegen die vroeg om advies. Uiteindelijk hebben ze samen met hem een v.o.f. opgericht.

Op zondag 19 mei jl. werden Nico en Tjallina den Heijer ingezegend als pastoraal oudsten. In dit artikel maken we kennis met dit echtpaar uit Jistrum. Nico (51) en Tjallina (48) hebben vijf kinderen, Jeffrey (25), Isaäc (20), Hinke (15), Sjaak (13) en Jelle (12). Nico is in het dagelijks leven manager klanttevredenheid bij Liftintermediair, een adviesbureau van o.a. liften en roltrappen. Tjallina is pedicure en schoonheidsspecialiste.

16

In die tijd gingen Nico en Tjallina elke zondag trouw naar de traditionele kerk. Ze geloofden in God, maar Jezus zei ze weinig en met de Heilige Geest hadden ze niks. Een buurvrouw vroeg Tjallina of ze eens mee ging naar een doopdienst in de Bethelkerk. Ze vond het mooi en ze zou graag ook eens naar een gewone dienst willen. Daar heeft ze bij een uitnodiging haar hand opgestoken. Het echtpaar ging toen lange tijd als gast naar Bethel. Alles kwijt In 2007 ging binnen het bedrijf een aantal dingen niet goed. De zakenpartner bleek niet eerlijk te handelen. Op weg naar een vergadering luisterde Tjallina naar een preek van Bert Bruinekreeft over eerlijk zakendoen. Hij zei dat je een oneerlijke zakenpartner moest verlaten. Ze liet deze preek ook aan Nico horen en ze besloten dat ze van hun zakenpartner af wilden. Maar hoe doe je dat op een christelijke manier? Toen ze de volgende dag op het werk kwamen, vroeg de zakenpartner om een gesprek. Hij gaf aan dat hij het bedrijf wilde verlaten en zo werd het gebed verhoord. Maar er bleek te zijn gefraudeerd er was sprake van oplichting. Hiervoor werden Nico en Tjallina aansprakelijk gesteld en hierdoor raakten ze buiten hun schuld om het bedrijf en hun huis kwijt. Tjallina heeft toen haar oude beroep, pedicure, weer opgepakt en ze had het geluk dat binnen een verzorgingstehuis een pedicure met pensioen ging, zodat ze meteen 75 klanten had. Nico zat echter anderhalf jaar thuis voordat hij bij zijn huidige werkgever terechtkwam. Tjallina was dus kostwinner en dat viel niet altijd mee. Plan van God In die moeilijke periode heeft Nico het uitgeschreeuwd naar God. Waarom moest hij dit meemaken? Hij zou zo graag iets merken van God. Mensen zeiden dat God een ander plan met hen had, maar ze zagen het zelf niet. Nico heeft toen veel steun gehad aan een bijbeltekst op een tegeltje, dat nog van zijn opa is geweest. Psalm 28:7 zegt “De HEERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen.” Door deze crisis kwam de familie Den Heijer als gezin dichter bij elkaar.


Het hele proces heeft hen ook dichter bij de Heer gebracht. Nico kreeg weer werk via een deelnemer van CBMC, een christelijke organisatie voor zakenmensen. In 2008 zijn ze gedoopt en Nico is actief geweest als producer tijdens de kerkdiensten. Samen zijn ze ook huiskringleiders geweest en Tjallina is gespreksleider bij Nieuw Leven. “Broeder Gabriël Anthonio zei het laatst heel mooi, we moeten niet in de achteruitkijkspiegel kijken, want zo kom je niet vooruit”.

Minima-dag Laatst was er in de kerk een minima-dag, waarbij Tjallina heeft meegewerkt. Ze zou eigenlijk als pedicure meedoen, maar uiteindelijk is ze bij het gebedsteam terechtgekomen. “Achteraf bedacht ik me dat we net zo goed als deelnemer naar de minima-dag hadden gekund, maar daar hebben we geen moment over nagedacht. We voelen ons rijk en gelukkig, we zijn gezond en we wandelen met de Heer”.

Column Absoluut We leven in verwarrende tijden. Tenminste, zo ervaar ik dat. De tijden die achter ons liggen waren veel minder verwarrend. Vindt u niet? Of zouden we dat alleen maar zeggen omdat oude tijden voorbij en dus geschiedenis zijn? Over wat eens was kun je hoogstens herinneringen op halen, er wat van vinden en er wat van leren. Het verleden is echter niet meer te veranderen. Die uitdaging is weg. Gedane zaken nemen immers geen keer. Dus, vermoed ik, is het verleden altijd minder verwarrend dan het heden, want vandaag moet ik keuzes maken, niet gisteren. Dat gezegd zijnde blijft de huidige tijd mij verwarren. Wat mij verwart is het volgende: iedereen vindt alles zo verhipte relatief. Een exclusief geloof is uit de tijd bij veel mensen. De kerken hebben er een potje van gemaakt dus kookt ieder nu z’n eigen privé geloofspotje. We willen er niet meer aan: absolute uitspraken. Exclusieve claims van één Weg, één Waarheid, één God zijn verdacht. Wellicht is dit een reactie op de vroegere dorre en starre dogmatiek, waarbij geloofszaken tot op de millimeter werden uitgeplozen en bijzaken tot absolute waarheden werden verheven. Misschien is het ook wel de zo vaak genoemde tijdgeest, wat dat dan ook maar is.

Tijdens onze Bolder75 avonden zie ik dat ook terug. Op zoek naar een goed gesprek over het geloof zoek je de onderlinge relatie. Hoe houd je die verbinding intact in het gesprek over het christelijk geloof als mijn gesprekpartners heilig geloven in relatieve waarheden? Dat is de uitdaging van deze verwarrende tijd voor ons als christenen, voor u en mij. Ik heb de indruk dat we hier niet altijd even goed mee weten om te gaan. Mij helpt de volgende gedachte: als het waar zou zijn dat alle waarheid maar relatief waar is, is deze uitspraak dat zelf ook. Dat biedt dan weer ruimte voor het absolute en het getuigenis over de Absolute. En wellicht kunnen we ons in ons getuigenis beperken tot het absolute van de absolutie, ofwel Gods genade. Paulus koos daar ook voor volgens 1 Kor. 2 vers 2. Hij beperkte zich toen tot de gekruisigde Christus, Zijn genade, Zijn absolutie. Een bovenmenselijk getuigenis, maar waar? …Absoluut! Uw column is’t

B e t h e l M a g a z i n e | JU NI 2013

17


Mr Fokje Kooi Notariskantoor Beetsterzwaag

Folkertslân 68 9244 ED Beetsterzwaag Tel.: (0512) 38 24 15 Fax: (0512) 38 24 45 beetsterzwaag@mevrouwdenotaris.nl

www.mevrouwdenotaris.nl

Dé Topkappers van Drachten

Noordkade Noordkade 45, 45, 9203 9203 CE CE Drachten Drachten

Tel. Tel. (0512) (0512) 51 51 16 16 09 09


Radersma.indd 1

10-01-2008 12:11

zorg op maat Wij bieden • Appartementen voor begeleid wonen & werken • Logeeropvang in weekenden en vakanties, woensdagmiddagopvang en zaterdagopvang • Thuisbegeleiding • Ontspanning, christelijke identiteit, eigenwaarde, plezier en geborgenheid • Enthousiaste, betrokken en professionele begeleiders

Meer informatie www.eigendraads.nl info@eigendraads.nl (0594) 646 555


Vrij wi lli ge rs dag 201 3 Rook boven FCD en Brand in Bethel Bedankt Als voorafje werd er koffie, thee of ranja met koek geserveerd. In een grote zaal ging iedereen zitten en al gauw was het gezellig en was men druk met elkaar aan het praten. De kinderen hadden al snel het luchtkussen gevonden en konden in een aparte zaal tekenen, spelletjes doen en chips eten. Ondertussen werden in de grote zaal diverse filmpjes getoond op een groot scherm. Alle taakgroepleiders hadden een videoboodschap ingesproken, waarin zij iets vertelden over hun team en de teamdoelen en waarin ze de vrijwilligers bedankten voor wie ze zijn, voor hun inzet, voor hun input, voor hun tijd en voor nog veel meer. Deze boodschap werd een uur lang behoorlijk luid herhaald, maar als er ergens toch nog vrijwilligers zijn die het ondanks dat toch gemist hebben, dan volgt hier de verkorte boodschap:‘bedankt voor jullie inzet en tijd’.

De jaarlijkse Bethel Vrijwilligersdag werd dit jaar gehouden in het Fries Congrescentrum Drachten. En voor u zich ongerust maakt: het FCD werd gratis ter beschikking gesteld om deze dag te kunnen organiseren.

20

Live bedankt Wieger bedankte alle vrijwilligers daarna live en gaf het stokje door aan Orlando, die het in vijf minuten nog eens dunnetjes over deed en ook nog een impressie gaf van de impact van al dat vrijwilligerswerk buiten de eigen gemeente. Een mooie opsteker is de uitspraak: ‘Als je denkt dat je taak niet veel voorstelt, weet dan dat God het ziet en Hij dit gebruikt tot eer van Zijn naam’. De laatste bedanker, Jur, was behoorlijk onder de indruk van deze korte en duidelijke boodschap. Hij had gedacht dat Orlando minsten 15 minuten aan het woord zou zijn en daarom deed hij zijn uiterste best om dan zelf maar 15 minuten vol te maken. En dat lukte, maar zijn gehoor had duidelijk meer belangstelling voor de geuren van de eerste stukjes vlees van de barbeque.


B e t h e l M a g a z i n e | JU NI 2013

21


Brouwer & Brouwer BV www.bbbv.nl

Verhuur van: alle soorten graafmachines laadschoppen trekkers en grondkarren rupsdumpers stalen- en kunststof rijplaten

Eastermar | Buitenpost | Eemshaven | tel. 0512-472100

Kooi Kunststofbouw Gerrie Kooi Souwe 3 9247 DC Ureterp M 06 212 24 474 E info@kooikunststofbouw.nl

Kunststof kozijnen Nieuw- en verbouw Kunststof gevelbekleding Dakkapellen Garagedeuren Zonwering Zonnepanelen

www.kooikunststofbouw.nl


BBQ-buffet Na de praktische instructies en het verdelen van de groepen, zoals de discipelen ook deden bij de wonderbaarlijke spijziging, ging de eerste groep in twee rijen naar het BBQ-buffet om diverse versnaperingen in ontvangst te nemen. De betaalde krachten, die vrijwillig voor deze taak hebben gekozen, zetten zich in om de vrijwilligers te bedienen en te voorzien van een natje en een droogje. Toen de eerste groep het eten al op had, moest de derde groep de gang naar buiten, naar het BBQ-buffet, nog maken. Want het valt niet mee om maar liefst 800 vrijwilligers tegelijkertijd van eten te voorzien. Een oefening in geduld, die de gelegenheid bood om weer eens met heel andere mensen te praten die voor of achter je in de wachtrij stonden. Brand in de Bethel De rookwolken rond het FCD waren na anderhalf uur opgetrokken en de vrijwilligers hebben heerlijk genoten van de salades en de diverse soorten vlees. Maar dan volgt de mededeling dat er Brand is in de Bethel. Gelukkig blijkt het om Martin Brand te gaan, die in de Bethel een optreden zal verzorgen waarvoor alle vrijwilligers van harte uitgenodigd worden. Dat blijkt niet voor niets: een werkelijk fantastisch concert van Martin, zijn band en zijn koor vormden een waardige afsluiting van de dag. Bedankt Zo werden de vrijwilligers bedankt en vanaf deze plek willen we namens alle vrijwilligers het FCD, de betaalde krachten en alle verdere medewerkers aan deze vrijwilligersdag 2013 bedanken.

B e t h e l M a g a z i n e | JU NI 2013

23


Voor al uw notariële zaken akten en adviezen

Notarispraktijk Velema adres: De Zulthe 1, Roden Postbus 32, 9300 AA Roden mr. W.J. Velema notaris & estate planner telefoon (050) 50 10 515 telefax (050) 50 10 535 e-mail notaris@velema.knb.nl

Pelletverwarming

Velema.indd 1

Verkrijgbaar bij uw gecertificeerde KWB-partner

BlijvendTechniek lageen planning stookkosten? Kies ook voor de Pelletverwarming KWB Easyfire kW Easyfire-pelletverwarming KWB nieuwe 2,4-35 De biomassaverwarming

Wij geven energie voor het leven!

De biomassaverwarming

• Zonder vallende as • Met nog net meetbare emissies • Past in iedere verwarmingsruimte en bij ieder warmteverdeelsysteem • Eenvoudige bediening • Te combineren met zonnecollectoren • Zeer efficiënte turbulatoren • Stofafscheider met cycloonwerking • Stressvrije verbranding • 6 jaar garantie

Verkrijgbaar bij uw gecertificeerde KWB-partner

Jan Damstra Allround Installatie • Rijksstraatweg 4, 9254 DJ HURDEGARYP Telefoon: 06-12806950 • E-mail: info@jandamstra-installatie.nl

10-01-2008 11:50


Naast het reguliere kinderwerk verzorgt de Bethel ook zondagochtenddiensten voor kinderen waarbij de ontwikkeling anders verloopt en die niet goed kunnen meedoen in de gewone groepen. Dit kan zijn door een ontwikkelingsachterstand, autisme, adhd, of een combinatie hiervan.

Wij zijn een enthousiaste groep leiders die elke zondag tijdens de 1e dienst klaar staat om met kinderen die veelal op zml scholen zitten een ochtenddienst te verzorgen. Wij bieden hen zoveel mogelijk rust en structuur, duidelijkheid en ruimte. Aangepaste werkjes en benadering. We streven naar een gezellige, liefdevolle, veilige, ochtend waarin we samen naar een verhaal luisteren, zingen, knutselen, spelen en bidden. Het bestaan van onze Diamanten groep is nog redelijk onbekend. Dus als u ouder(s) of pleegouder(s) bent van zo een bijzonder kind, en u misschien om die reden niet naar de zondagse diensten gaat, neem dan gerust contact met ons op of loop eens binnen om te kijken hoe het bij ons toegaat. Wie weet mogen we dan ook uw kind een onvergetelijke zondagochtend bieden. Zo groeit het aantal Diamanten. Dat betekent dat ook mensen die graag met deze kinderen werken van harte welkom zijn als groepsleiders of buddy’s. Ook studenten SPF3 of 4 zijn welkom en kunnen deze taak innen de Bethel laten tellen als “stageplaats”.

I n de s pot l i g h t ! D IAMANT EN, K INDERWER K VOOR ZML LEER L IN G EN .

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website of neem dus contact op met teamleidster Margriet Klerks: margrietklerks@gmail.com.

Pow e r j u m p De voorbereiding voor Powerjump zijn weer in volle gang. Het belooft weer een fantastisch weekend te worden, dus ouders, meldt uw kinderen zo spoedig mogelijk aan. Het is ook nog mogelijk om als medewerker mee te gaan. Wil je meewerken als groepsleider, schoonmaker, cateraar of bidder: ook dan zien we je aanmelding zo spoedig mogelijk tegemoet. De rest van de gemeente willen we oproepen om vooral voor dit weekend te bidden.

POWERJUMP Voor alle kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 in het Fries Congrescentrum in Drac hten

Info en aanmelden: www.bethel.n l/kinderen/powerjump Voor leiders € 35,- p.p.

Kosten:€ 70,- (per kind) colorkids

Ook voor volwassenen is er de mogelijk heid om Power Jump mee te maken, meld je snel aan als groepsleider!

B e t h e l M a g a z i n e | JU NI 2013

25


Het Huisgezin “ N u w is t e n w e h e t z eker, dit is o nz e levens weg”.

In “Het Huisgezin” wonen 5 pleegkinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. De naam “Het Huisgezin” is in 2011, toen de stichting werd opgericht, bewust vanuit het geloof gekozen. Pieter zegt “ons fundament is het Woord van God”, Annemarie vult aan “en het gezin is de hoeksteen van de samenleving”. “Opvangen van kinderen en tienermoeders is niet iets wat wij alleen doen, het wordt breed gedragen. We werken met veel trouwe vrijwilligers. De een naait, de ander wast en de volgende helpt met het werken in de tuin. Daarnaast is Myrna Ploegh een vaste medewerkster, zij ondersteunt ons gezin in de dagelijkse bezigheden. Zonder deze mensen zouden we dit niet kunnen doen. Samen gaan we er volledig voor”. Pieter en Annemarie hadden altijd al een zwak voor kinderen die in moeilijke thuissituaties leven. Het lag op hun hart om deze kinderen op te vangen in een liefdevolle omgeving zonder grote-mensen-zorgen.

Aan de noordkant van Drachten ligt het dorp Opeinde. Waar vroeger de turven gegraven werden, wonen de bewoners van het dorp nu op ruime kavels in het mooie open Friese landschap. De woning waar Pieter en Annemarie Smaling met 7 kinderen wonen heet “Het Huisgezin”, ze wonen dicht bij alle voorzieningen en toch “Bûten ût”.

26

Annemarie zegt: “Nadat we dit al langer deden vanuit verschillende situaties, kwam er een moment dat we zeiden, dit is het plan van God met ons leven. We hebben toen besloten om Hem om raad vragen, dat Hij ons een aanwijzing zou geven of we hiermee echt “Zijn” wil zouden doen”. Pieter: “God gaf ons antwoordt. We waren op vakantie en de box ging stuk, ik vond een 2e hands box en kon deze voor bijna niets overnemen. De verkopers kwamen plotseling veel meer andere kinderspullen brengen met de mededeling dat wij deze spullen nu en in de toekomst goed zouden kunnen gebruiken. Direct daarna op een regenachtige dag waren we met de kinderen aan het spelen in de ballenbak, een vrouw sprak ons aan, ze had iets op haar hart en gaf ons een schilderijtje met de tekst: “Laat de kinderen tot Mij komen”. “Nu wisten we het zeker, dit is onze levensweg”. Nu na veel jaren is het tijd voor verdieping van het werk. De stichting “Het Huisgezin” is opgericht, er is een bestuur, het beleidsplan nadert zijn voltooiing. Er is een tekort ontstaan aan praktische ruimtes voor bijvoorbeeld kinderen die een spelletje willen spelen maar ook voor opvang van tienermoeders. Samen met het bestuur willen Pieter en Annemarie de kenbaarheid vergroten door middel van een wervingsfolder, donateurs gaan aanschrijven en fondsen benaderen. “Er is nog zoveel nood, wij kunnen onze ervaringen met meer mensen en kinderen delen”. “Het Huisgezin” mag groeien. Andere huisgezinnen met dezelfde doelstelling zouden zich aan kunnen sluiten. “Het geheel is beter dan de som der delen”. “Het effect is dan, dat ieder deel op zich zijn waarde heeft maar door er samen de schouders onder te zetten er een mooier en beter geheel ontstaat dan alleen de optelsom”.


Volg je een cursus uit het onderwijsaanbod van de gemeente, dan stap je rond 20.00 uur een lokaal binnen, je luistert aandachtig naar de docent en je bestudeert het uitgereikte studiemateriaal, vooraf of achteraf. Voordat zo’n cursus gegeven wordt is er al heel wat organisatorisch werk verzet. BethelMagazine richt de schijnwerpers op het bijna onzichtbare Onderwijsteam.

Gerard Krielaart is als Hoofd Onderwijs eindverantwoordelijk voor alle cursussen die in de gemeente gegeven worden. Samen met zijn vrouw Fransje bereidt hij het cursusprogramma voor. Ze zijn momenteel dan ook druk bezig met de brochure voor het nieuwe seizoen. Ditmaal wordt het een folder in plaats van de bekende onderwijsgids. “We gaan met de tijd mee. In de folder wordt het cursusaanbod opgesomd en op de onderwijswebsite kunnen de gemeenteleden uitgebreide informatie vinden en zich inschrijven”, aldus Gerard. Nog enkele docenten moeten benaderd worden, dan kan alles in het najaar weer starten. Het onderwijsteam verwerkt de aanmeldingen, plant de zalen die het best passen bij het aantal deelnemers en heeft regelmatig contact met de docenten. Het team zorgt er ook voor dat op de avond zelf alles goed

Onderwijsteam werkt achter de schermen “Lesgeven mogelijk maken” verloopt. De lokalen worden in orde gemaakt, sommige docenten geven aan wat de optimale opstelling van de tafels en stoelen is. Anderen hebben een beamer nodig, willen een video- of geluidsfragment laten zien of horen of willen een paar liederen projecteren aan het begin van de avond. Dat alles moet goed werken en wordt daarom ’s middags al klaargezet en getest. En dan gebeurt het soms nog, dat iemand om waarschijnlijk heel goede redenen tijdens het avondeten een kabel “leent”, waardoor je ’s avonds voor een verrassing staat. Ook dan staat het team klaar om alles weer zo snel mogelijk aan de praat te krijgen. Wil een docent ’s avonds materiaal uitdelen, dan meldt hij dat ruim van te voren aan het team en dan ligt het ’s avonds klaar. Bij alle cursussen gaat een presentielijst rond. Het team verwerkt de gegevens in de computer, zodat goed bijgehouden kan worden wie er welke

avond was. Om goede communicatie mogelijk te maken tussen docent en cursisten, liggen er elke avond batches klaar met de namen er op. Ook voor de cursisten onderling is dat handig. Momenteel is het team druk bezig met het verwerken van de uitslagen van de examens van de Theologische Academie Bethel. Van elke module worden de resultaten bijgehouden, er worden certificaten klaargemaakt en wie alle modules doorlopen heeft ontvangt een einddiploma. Dat vraagt een nauwkeurige administratie en een goed archief. Met veel plezier voert het team deze werkzaamheden uit. Er is maar een ding waar ze voor gaan: “lesgeven mogelijk maken”.

B e t h e l M a g a z i n e | JU NI 2013

27


Aximax.nL Aruimximax is een internetwinkel met een uitgebalanceerd, assortiment in huishoudelijke apparatuur, tv’s, geluidsapparaten en speelgoed met een scherpe prijs en uitstekende service.

U bent altijd verzekerd van een goed advies en een oplossing die past binnen uw situatie. Wij zijn pas tevreden

als u dat bent. In onze grote showroom kunt u een aantal artikelen zelf bekijken. Omdat wij een zeer grote eigen voorraadopslag van meer dan 1500 m2 hebben zijn wij in staat snel te bezorgen, eventueel met installatie. Afhalen in Surhuisterveen kan natuurlijk ook. www.aximax.nl info@aximax.nl

Rooilijn 2A 9231 DZ Surhuisterveen

Verkoop brommobielen  Onderhoud Onderdelen nodig? Kijk eens op  Reparaties www.brommobielsloperij.nl  Verhuur Meer dan 4000 onderdelen,  Proefritten zowel nieuw als gebruikt.  Rijlessen 

Ouders, laat uw tieners dit levens veranderende weekend niet missen!!!

Diensten, sport, spel, gebed, ontmoeting.

Minicarcentre Ureterp De Gilden 7 9247 CX Ureterp 0512-589184


Sinds een aantal jaren komen leerlingen van CSG Liudger Raai één keer in de week onder de naam New Generation in de pauze bijeen om met elkaar te bidden, over God te praten, te zingen en acties te bedenken waarmee ze het geloof in hun school kunnen uitdragen. Het idee van New Generation: medescholieren vertellen over het geloof. Vanuit het jeugdwerk moedigen we tieners en jongeren aan om mee te doen aan de New Generation groepen op diverse scholen. New Generation is een organisatie die in 1996 in Noorwegen is ontstaan, met als visie het opzetten van kleine gebedsgroepen op scholen en universiteiten. Sinds de oprichting is de beweging erg hard gegroeid. Op dit moment zijn er op zo’n 300 scholen in landen als Zweden, Groot Brittannië, Tsjechië en zelfs Singapore en Indonesië New Generation gebedsgroepen opgestart. Het motto ‘My School, My Responsability’ vertelt precies wat de visie van New Generation is. Ze willen dat jonge mensen hun leeftijdsgenoten bereiken met de boodschap van Jezus door hun eigen ideeën, acties en gebeden. Ook in Nederland krijgt New Generation voet aan de grond. Zo werd er vorig jaar tijdens een X-Stream dienst een oproep gedaan voor jongeren om het heft in eigen handen te nemen en een eigen New Generation groep op te starten op hun eigen school. De New Generation groep op het CSG Liudger is hieruit ontstaan. Met een enthousiaste groep jongeren hebben ze al heel wat teweeg gebracht op hun school. Zo mochten

Evangeliseren 2.0 “H e t is o nt z et t end gaaf o m elk aar z o te zien gro eien e n o m er vo o r elk aar t e zijn.” ze een kerstviering organiseren. Met live muziek, dramastukjes en een inspirerende peptalk van Fedor Christiaanse wisten ze de kerstviering van zijn stoffige karakter te ontdoen. Een paar maanden later deden ze hetzelfde met de paasviering waar Theo Tolsma sprak. Doordat het initiatief vanuit de leerlingen komt, sluiten de activiteiten goed aan bij de interesses van de jongeren op school. “Maar New Generation is er ook voor om elkaar te bemoedigen en om met elkaar te praten. De New Generation groep van de Raai is een echte vriendengroep geworden. Maar naast dat we gezellig doen, bidden we ook voor onze school en bedenken we acties.” Aldus Lola Brouwer, al vanaf het begin bij New Generation Raai betrokken. “Het is ontzettend gaaf om elkaar zo te zien groeien en om ervoor elkaar te zijn.” Met de start van het nieuwe schooljaar gaat ook New Generation weer van start met acties en veel meer.

Wist je trouwens dat ook op de Friese Poort locatie Leidijk een New Generation groep is ontstaan? Voor info en tijden mail naar Tirsa van den Broek: tirsavandenbroek@gmail.com Nog geen New Generation bij jou op school? Dat hoeft geen probleem te zijn, want via Tirsa van den Broek of www.newgeneration.co.uk vind jij alle informatie die nodig is om op jouw school te beginnen met New Generation. Overtuig jouw vrienden om samen naar de schoolleiding te gaan en hen te overtuigen van het belang van New Generation op hun school.

Zit je op het CSG Liudger de Raai en ben je benieuwd naar wat er op de bijeenkomsten gebeurt? Elke dinsdag tijdens de grote pauze van 11:50 tot 12:20 is er een bijeenkomsten in lokaal 43 op de Burgemeester Wuiteweg. En wees gerust, je hoeft niet mee te zingen... B e t h e l M a g a z i n e | JU NI 2013

29


Met blijdschap...

Gebore Madelie n op 21 maar t 2013 f, doch ter van Reinier Ypie Ve en enstra.

i 2013, ren op 11 januar Stan Jawi, gebo Veen. en Lize van der zoon van Johan

12 juni 2013 55 jaar getrou wd, Wim Brink en Hilly Brink-Ro ffel.

Gerrit van der Veer en Veronica Perez, getrouwd op 5 april 20 13.

30

ukje Rozendal, Adriaan Feitsma en Sjo 2013. getrouwd op 20 april


de Otterberg camping

Vertrouwd genieten met de hele familie! KOM NAAR DE OTTERBERG! * * * * * *

Verwarmd zwembad Midgetgolfbaan Multi sportplein Manege Horeca Modern sanitair

IN HET HOOGSEIZOEN * Kerkdiensten * Dagsluiting * Recreatieteams

Op zoek naar rust? In het voor- en naseizoen speciale prijzen voor senioren!

Reserveer nu!

www.otterberg.nl Drijberseweg 36a Tel.: 0593 562 362

Wijster (Drenthe)

info@otterberg.nl


Bethel magazine juni 2013  
Bethel magazine juni 2013  
Advertisement