Page 1

Bethel

“Hij is hier niet; Hij is opgewekt!”

jaargang 14, nummer 2, APRIL 2013

M A G A Z I N E


8 daagse reis

Eifel Altenahr v.a. â‚Ź 593,vol pension

Vertrek 1 mei 2013 Vraag ook eens naar onze dagtochten voor uw kerk of vereniging, speciaal voor u op maat gemaakt, ook hebben we vele voorbeelden kant en klaar voor u uitgezocht. Ook meerdaagse reizen kunnen wij voor u op maat maken. Wie zijn wij? Wij zijn een Evangelische reisorganisatie die vanuit Noord Nederland, zonder winst oogmerk vakantiereizen organiseert met een Christelijke identiteit. Van een eventuele winst, gaat er een gedeelte naar een goed doel. Zo hebben wij al diverse projecten ondersteund, met een financiĂŤle bijdrage.

www.seo-reizen.nl Stichting Evangelische Ontmoeting Reizen, Postbus 24, 8433 ZS Haulerwijk Tel: (0516) 78 50 57, mobiel: 06 286 41 474


Redactioneel

Colofon BethelMagazine is een uitgave van de Vrije Baptistengemeente ‘Bethel’ Postbus 554 9200 AN Drachten (0512) 33 54 00 Bankrekeningnr. 29.88.25.325 Redactieadres: BethelMagazine Gertim Alberda De Koppel Paarden 31 9363 LP Marum Gertim1@home.nl Eindredactie: Gertim Alberda Medewerkers: Koos Bijlsma Peter Brink Bert Koers Janny Kramer Farduw Stavenga Retse Talsma Sieberen Visser Hessel Weerstand Shandra Willemse Jur Zandbergen Fototeam: Folkert Algera Roelof Bijker Mart Boven Bas van Harten Jan Iepema Mark van der Schaaf Opmaak: Rizzo Schouten Mediapalet Businesspark Friesland West 35 8446 SL Heerenveen (0513) 745 020 Druk: Drukkerij Veldhuis Raalte

Fantastisch dat we de nieuwe editie van ons BethelMagazine tijdens Pasen aan u kunnen presenteren. Het uitkomen van een nieuw nummer is elk kwartaal weer heel speciaal. Voor het team omdat het proces van 12 weken brainstormen, schrijven, fotograferen, opmaken en drukken weer is afgerond. En voor u als gemeente omdat u zich weer op de hoogte kunt stellen van wat er zoal in de gemeente gebeurt. Ditmaal weer een keur aan artikelen over diverse onderwerpen. Het belang van een dienstbare opstelling loopt ditmaal als een rode draad door het blad. In het hoofdartikel ligt de nadruk op keuzes maken die in overeenstemming zijn met Gods Woord. We mogen daarin een voorbeeld nemen aan Jezus, die de uiterste consequentie aanvaardde van zijn keuze om de Vader gehoorzaam te zijn. Wat een dienstbaarheid aan de mensheid! In alle bescheidenheid mogen wij ons ook dienstbaar opstellen en uit dankbaarheid voor wat Hij heeft gedaan, onze naasten en de gemeente dienen. Sjouke en Martha Geertsma vullen dat in door ons ‘s zondags en doordeweeks van eten en drinken te voorzien met het cateringteam. Jan en Froukje Pater kiezen ervoor om Nuas, een asielzoeker, in afwachting van hoger beroep gastvrij in hun huis op te nemen. Jonathan Both verzorgt de beelden die tijdens de diensten (hé, wat is de relatie met dienen?) vertoond worden. En wat dacht u ervan wat het betekent om elke zondag 500 kinderen op je af te zien stormen? Heine Bosma dient op een plek die vermoedelijk onderhevig is aan de meeste kritiek. Hij vertelt over zijn activiteiten als hoofd muziekwerk. Jan Kooistra geeft aan God te willen eren met zijn prachtige schilderijen. Daarmee geeft hij iets terug van het talent dat God hem heeft gegeven. Is dat niet wat we allemaal willen? God en de gemeente dienen met onze gaven en talenten? Hoe dient u? Wellicht lezen we in BethelMagazine van juni over hoe u onze opgestane Heer dient.

INHOUD

12 16 20

Hoe handel ik op grond van de Bijbel?

4

Uit de Raad

7

Gastgezin voor asielzoeker

8

Bethel-vertaalteam

12

Kracht van Beeld

14

Hoofd Muziekwerk

16

Jan Kooistra schildert leven van Jezus

20

Bethel Ondernemers Comité

23

Colorkids

25

13 jaar Catering

26

Tienerwerk

29

Met Blijdschap

30

Voorpagina: Jan Kooistra, de Opstanding van Jezus B e t h e l M a g a z i n e | APR IL 2013

3


Hoe handel ik op grond van de Bijbel? Ethisch-theologische vraagstukken Ook al gebruikt u het woord ethiek niet dagelijks, iedereen heeft er mee te maken. Ethiek is het nadenken over wat je wel of niet doet, over wat je wel of niet goed vindt. Of je nu christen bent of niet, iedereen maakt afwegingen in het leven van alle dag. Wat doe je bijvoorbeeld als je terugkomt van de supermarkt, de bon nakijkt en ontdekt dat een pot jam niet is afgerekend? Wat doe je als de garagehouder het klusje ook wel zonder bon wil uitvoeren? Wat doe je als oma ongeneeslijk ziek is en jou dringend vraagt om haar leven te laten beëindigen? Hoe je op dit soort vragen reageert, hangt af van je normen en waarden. Die liggen van mens tot mens anders. Voor een deel als gevolg van opvoeding en voor een ander deel als gevolg van persoonlijke ontwikkeling en ervaringen. Natuurlijk steel jij als student geen fiets, maar wat als er inmiddels drie van jou gestolen zijn? Natuurlijk is echtscheiding niet goed, maar wat als je als echtpaar totaal geen gevoelens meer hebt voor elkaar? Jouw mening over dit soort kwesties hangt af van je eigen normen en waarden.

Enkele maanden geleden werd een bijzondere vraag gesteld: wilt u als gemeente onderwerpen aandragen voor de prediking? Heel veel aanvragen betroffen ethische vragen: hoe moet je omgaan met homofilie, euthanasie, seks voor het huwelijk, hertrouwen na echtscheiding enzovoorts. Grote vraagstukken, waarbij we als toegewijde volgelingen van Jezus Christus willen handelen in overeenstemming met Gods Woord. De komende maanden wordt de prediking aan deze onderwerpen gewijd.

Hoe anders? En als je christen bent? Hoe anders wordt het dan? Het wordt in zoverre anders, dat je je normen en waarden zult toetsen aan de Bijbel. Of zoals de jongeren zeggen: What Would Jesus Do? Wat zou Jezus doen in deze situatie? Als we navolgers van Jezus willen zijn, toegewijde volgelingen, dan is er maar één manier om er achter te komen wat Jezus zou doen: de Bijbel bestuderen. De Bijbel is het onfeilbare, historisch betrouwbare Woord van God. De eerste vraag is of we dat echt belijden. Wil je je laten leiden door wat God over bepaalde dingen zegt? Of gaat jou dat te ver, doe je water bij de wijn en bepaal je zelf in hoeverre je het met de Bijbel eens bent? Dit vraagstuk bestond al in de tijd dat de Bijbel geschreven is. Kijk maar. In 2 Timotheüs 3:16-17 staat (Herziene Statenvertaling) dat elk Schriftwoord, dus de hele Bijbel, door God is ingegeven en daarom nuttig is om ons te onderwijzen, onjuiste meningen te weerleggen, ons te verbeteren en ons op te voeden. Met als doel dat wij volkomen zullen worden. Dat wil zeggen dat wij zo worden als Hij ons bedoeld heeft. God wil ons dus ontwikkelen tot mensen waar Hij blij mee is.

Als er drie van jou gestolen zijn?

4


van God. Ieder mens is door God geschapen en moeten we liefhebben. Vandaar dat we liefhebbend de naaste mogen wijzen op zaken die niet in overeenstemming zijn met Gods Woord. Niet om kritiek te spuien of hem te veroordelen, maar om hem te helpen een mens te worden zoals God hem bedoeld heeft.

de gezonde leer niet meer verdragen

In hoofdstuk 4 wordt Timotheüs dringend opgeroepen om dit onderwijs onverkort door te geven. Want er zal een tijd komen (4:3) dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen en (Nieuwe Bijbel Vertaling) leraren om zich heen zullen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hen naar de mond praten. Zij zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Dit vraagt van ieder van ons een keuze: is voor jou Gods Woord de norm of verdraag je Gods Woord niet en ga je mee met moderne theologie en staat jouw norm boven die van God? In onze visie geven we aan dat we als gemeente willen leven naar bijbelse normen. We hebben de keuze gemaakt Gods Woord centraal te stellen in ons handelen. Daarmee is er geen lijstje van wat wel of niet mag of van wat de Raad van Oudsten wel of niet goed vindt. Nee, als volgelingen van Jezus mogen we persoonlijk de Bijbel bestuderen, elkaar bevragen, elkaar corrigeren, elkaar bemoedigen. Niet elkaar de maat meten, met een vinger naar de ander wijzen, de ander veroordelen. Wat we nodig hebben is allereerst liefde voor Gods Woord en daarnaast liefde voor elkaar. Zo zegt Jezus het ook als Hem gevraagd wordt naar het grootste gebod: het eerste is God lief te hebben met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand; het tweede, daaraan gelijk: je naaste liefhebben als jezelf. Knokken God liefhebben blijkt in de praktijk doordat je de Bijbel als norm aanvaardt. Immers daarin vertelt God wie Hij is en wat Hij van ons verlangt. God liefhebben kan betekenen dat je toch gaat knokken voor je huwelijk. God liefhebben kan betekenen dat je de strijd aangaat met dingen waarin je vastgelopen bent, bijvoorbeeld door het ‘Nieuw Leven’ programma te gaan volgen, dat op 11 april weer begint. God liefhebben kan je ook in een isolement brengen, zoals de ambtenaar van de burgerlijke stand in Leeuwarden die geen homohuwelijk wilde sluiten. Misschien is de tijd niet ver meer dat in Nederland wetgeving komt, die we als christenen niet kunnen volgen. God meer gehoorzamen dan mensen kan betekenen dat je vervolgd wordt, misschien wel gevangen gezet wordt vanwege jouw standpunten.

Herstel In BethelMagazine van januari kon u lezen over het spanningsveld tussen waarheid en liefde. Tussen enerzijds onverkort vasthouden aan Gods Woord en anderzijds in liefde de mensen benaderen die niet in overeenstemming met Gods Woord leven. Jezus wijst nadrukkelijk de zonde af, maar heeft de zondaar lief. Hij is gekomen om zondaren te redden. Hij is gekomen om in onze gebroken wereld herstel te brengen. Herstel is mogelijk als we bereid zijn ons te stellen onder het gezag van de Bijbel. Dan is niet ons gevoel of ons verstand de norm, maar juist andersom: dan wordt ons denken onder invloed van Gods Woord veranderd (Romeinen 12:2). Als we de komende tijd met elkaar willen nadenken over ethische vraagstukken gaat het dus niet om standpunten uit te wisselen of om ons gelijk te krijgen, maar om gezamenlijk rond Gods Woord te gaan zitten en biddend te onderzoeken wat Hij van ons vraagt. Uit liefde voor Gods Woord trekken we dan onze conclusies en helpen we elkaar onder leiding van Zijn Geest op weg om die in de praktijk te brengen.

What

Would

Jesus

Do?

Je naaste liefhebben als jezelf is een automatisch gevolg van God liefhebben. God heeft de mens naar zijn evenbeeld geschapen. Ieder mens, of hij nou christen is, atheïst, crimineel of asociaal, moeten we benaderen als het evenbeeld B e t h e l M a g a z i n e | APR IL 2013

5


MODO verkoopt exclusieve damesjurkjes gemaakt van speciaal geselecteerde stoffen in vele hippe, stijlvolle en unieke prints. Het gehele proces van ontwerp tot het uiteindelijke resultaat ligt in handen van Minke & Yvette Brouwer en door deze kleine oplage ben je dus verzekerd van een uniek jurkje! Tijdloos en voor alle leeftijden! Wij verwelkomen je daarom graag in onze webwinkel.

Minke & Yvette www.modojurkjes.nl

NIEUW:

LAAT U VERRASSEN DOOR EEN TOTAAL NIEUWE SUBARU. NÚ IN ONZE SHOWROOM. WELKOM !

VANAF

B

MET GROEN ENERGIELABEL EN TREKGEWICHT TOT 1.600 KG. Gem. verbruik resp. CO2-uitstoot afh. van type/uitvoering: 5,6 - 6,9 l/100km, 17,9 - 14,5 km/l; 146 - 160 gr/km. Subaru XV AWD vanaf 27.495 euro incl.BTW/BPM, excl. kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden.

Autobedrijf van der Ploeg b.v.

Koarteloane 70 • 9298 RJ Kollumerzwaag • Tel. (0511) 44 12 50 • www.autobedrijf-vanderploeg.nl


Uit de Raad

Renovatie Op de gemeentevergadering van 15 februari 2013 zijn de plannen voor de renovatie goedgekeurd. Met een meerderheid van 85,6 % ging de vergadering akkoord. Bij het schrijven van dit artikel is bijna 25% van de vereiste financiële toezeggingen ontvangen. De voortgang van de financiële actie wordt wekelijks vermeld op BethelActueel en op de site via Mijn Bethel>Documenten/Renovatieinformatie de Bolder 75. Kaderweekend Op 1 en 2 februari was het jaarlijkse kaderweekend voor oudsten en taakgroephoofden met echtgenotes en echtgenoten in het Drentse dorp Zeegse. Het thema luidde ditmaal: ‘Gekend en verbonden’. Na aankomst en een heerlijke maaltijd hebben we met elkaar gezongen en avondmaal gevierd. Aan de hand van een dvd vanuit de Global Leadership Summit ‘de sterke schakel’ van Craig Droeschl hebben we gesproken over de rol en plek van de verschillende generaties binnen de gemeente. De volgende morgen namen de oudsten en hun vrouwen deel aan workshops over het reilen en zeilen van de taakgroepen. Na de lunch hebben we onder leiding van trainer/coach en

gemeentelid Marja Krans nagedacht over de Bethel-waarden en -cultuur: wat vinden we geestelijk belangrijk? Hoe geven we de Bethel-waarden (zie de ‘elkaar-teksten’ op het Missie en Visie kaartje van Bethel, redactie) praktisch vorm in ons leven? Financiële support Met enige regelmaat ontvangt de leiding van de gemeente (de Raad of het management team) een verzoek een financiële bijdrage te leveren aan een goed doel dat geen relatie heeft met gemeentewerk. Dit verzoek komt soms direct, soms ook via gemeenteleden. Het beleid is om hier niet op in te gaan: enerzijds omdat het niet juist wordt geacht om de gemeentelijke bijdragen van leden anders aan te wenden dan waarvoor de giften bedoeld zijn, anderzijds omdat er een precedentwerking vanuit gaat als hier wel op in wordt gegaan. Toch maken we soms uitzonderingen. Bij grote rampen, zoals bijvoorbeeld de overstromingen in Pakistan, de aardbeving in Haïti en de hongersnood in de hoorn van Afrika, is er voor gekozen om een collecte te houden, waar ruimhartig voor werd gegeven.

kunnen lezen dat onze gemeente lid is van de ABC gemeenten (Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten). Deze gemeenten zijn een steun voor elkaar en vormen door hun onderlinge verbondenheid een getuigenis in Nederland. Bethel betekent veel voor andere gemeenten, maar omgekeerd houden andere gemeenten ons ook een spiegel voor, waarin wij onszelf kunnen toetsen. Ook in praktische zaken helpen we elkaar, zoals bij het verkrijgen van een ANBI-status, bij vragen rond Buma rechten, maar ook op het gebied van theologisch onderwijs. Alle gemeenten binnen de alliantie zijn en blijven geheel zelfstandig. Momenteel wordt onderzocht of er een fusie met de Unie van Baptistengemeenten mogelijk is. Verschillende werkgroepen met theologen uit beide groeperingen voeren verkennende gesprekken. Afgesproken is, dat er geen verwatering plaatsvindt in het bijbels-theologisch denken van beide bloedgroepen. Het getuigenis in Nederland zal zeker versterkt worden als het tot een fusie komt. Daarnaast kunnen beide gemeenten en organisaties profiteren van elkaars sterke punten.

Fusieproces ABC en Unie In eerdere BethelMagazines hebt u

B e t h e l M a g a z i n e | APR IL 2013

7


De ervaringen van een gastgezin “ A s ielzo e k e r i s v o o r o ns  iem and m et een gez i cht” Nuas Yunnos Abdulhasan (41) zet zijn fiets achter in de tuin en wandelt op zijn gemak de woonkamer binnen van het huis van Jan en Froukje Pater. Sinds 15 maanden is dit ook zijn thuis. Of hij zijn ‘eigen koffie’ wil of Senseo? vraagt Froukje. “Nee, ze bedoelt geen speciale Iraakse koffie,” antwoordt Nuas desgevraagd, “maar oploskoffie. Met Hollandse speculaaskoekjes”.

Ik parkeer mijn auto en kijk om me heen. Ik ben aangekomen bij een mooie woning in een typisch Nederlandse nieuwbouwwijk in Drachten. Alles past in het plaatje: strak gelegde straten, keurige tuinen en rijen twee-onder een-kap-woningen zo ver het oog reikt. De Iraakse jongeman die de oprit op komt fietsen en vanwege de vrieskou dik ingepakt is met een warme sjaal, is misschien het enige dat uit de toon valt. Of toch niet?

8

Gevlucht In 2006 vlucht Nuas uit Irak naar Nederland. Hij verblijft in verschillende asielzoekerscentra door het hele land en slaapt zelfs drie dagen op straat in Amsterdam. Tijdens zijn laatste verblijf in het asielzoekerscentrum in Drachten hoort Nuas eind 2011 dat hij zijn procedure af moet wachten in eigen land. Wegens het grote gevaar wordt via de gemeentezorg van de Bethelgemeente een gastgezin voor hem gezocht en gevonden. Jan: “Met alleen onze zoon David (22) nog thuiswonend, hadden wij een kamer over en liet onze gezinssituatie het toe iemand in huis op te nemen. Allemaal wilden we graag iets kunnen betekenen. Dat Nuas een christen is heeft daar niets mee te maken. Ook al was hij moslim, dan nog ving ik hem op. Een asielzoeker is voor ons iemand met een gezicht. We konden het daarom niet over ons hart verkrijgen hem op straat te laten staan.”   Cultuur Zo gezegd zo gedaan. Nuas draait inmiddels al heel wat maanden mee in het huishouden van de familie Pater. Drinkt Nederlandse koffie, eet uit de Hollandse pot en doet de afwas. Froukje: “Nuas wil zo graag helpen dat ik hem soms af moet remmen, anders stofzuigt hij elke dag (lacht). Nuas is een heel gemakkelijk persoon om in huis te hebben. Ik vind het echt een verrijking om meer over zijn cultuur aan de weet te komen, hoe zij eten, denken, leven en met elkaar omgaan. Zo houden wij Nederlanders er bijvoorbeeld van zaken uit te praten. In de Arabische cultuur gaan ze moeilijke gesprekken veel meer uit de weg. Ze laten het zoals het is.” Ook Nuas heeft een belangrijk verschil tussen beide culturen ontdekt: “Nederlandse mensen praten veel positiever dan Arabische mensen. Voor mij is het heel makkelijk om hier te wonen, Jan en Froukje voelen als familie voor mij. Het zijn goede mensen en ze helpen mij bij alles.”


Lang wachten Met zijn eigen familie heeft Nuas geen contact. Hoe lang dit nog zo blijft is niet te voorspellen. Jan: “Nuas zijn proces bevindt zich al lange tijd in een hoger beroep fase. We durven niet meer te hopen op een snelle beslissing. Het wachten is heel lastig voor Nuas, hij kan geen toekomst opbouwen, aan een opleiding beginnen of werken.” Des te blijer is Nuas met zijn dagbesteding bij een automonteur, sinds kort geregeld via een ‘zorggarage’. Gewoonlijk bedoeld voor mensen met een PGB, maar ook Nuas mag hier zijn vak uitoefenen. Daarnaast volgt hij wekelijks Nederlandse lessen in de Bethelkerk. Ondanks deze lessen staat de taalbarrière gesprekken toch vaak nog in de weg. Jan: “We hebben geleerd veel door te vragen en Nuas te laten herhalen wat we hebben gezegd of afgesproken. Op die manier kunnen we testen of hij het ook echt begrepen heeft. In het begin gebruikten we nog wel eens Google Translate om dingen in het Arabisch te vertalen. Hoe het met mijn Arabisch gesteld is? (lacht). ‘Salam’ ken ik, dat is een begroeting, maar het betekent ook vrede.” Froukje: “Diepe gesprekken zijn inderdaad lastig te voeren. Zo ben ik bijvoorbeeld benieuwd of hij zich bij ons erg aan moet passen. Maar daar kom je niet echt achter. Zelf moeten we ons in enige mate ook aanpassen. Natuurlijk heb ik wel eens de behoefte om weer meer privacy terug te hebben, je levert wel in. Maar Nuas is veel belangrijker en daar doen we het voor”.

sleutel van ons huis gegeven. Dat vertrouwen geven we hem. Voor ons is dat vanzelfsprekend, maar dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Iemand opvangen in je huis moet echt bij je passen. Anders moet je het niet doen.” Jan: “Voor ons is het een heel waardevolle ervaring om Nuas te leren kennen. Ik vind het vooral erg knap dat hij een rotsvast vertrouwen in God heeft. Voor hem is het een kwestie van leven en dood maar toch is hij niet bang. Hij zegt altijd: ‘Als ik mag blijven is het goed, maar als het niet zo is dan zorgt God ook voor mij’. Heel bijzonder vind ik dat.”

Eigen domein Als Nuas zelf behoefte heeft om zich terug te trekken, gaat hij naar zijn eigen kamer. Hier kijkt hij tv of volgt het Arabische nieuws op de laptop. Zijn eigen domein, een plek om tot rust te komen. Froukje: “We vinden het belangrijk dat hij een privéplek heeft. Wij kloppen ook aan en wachten tot hij zelf open doet. Ook hebben we Nuas in het begin meteen een B e t h e l M a g a z i n e | APR IL 2013

9


Vertalers do en h un we r k i n a fh a n k e l i j k h e i d v a n God

B e t h e l- v er t a a l t ea m : A t yo ur s er v i ce! Het vertaalteam bestaat uit ongeveer tien vrijwilligers. Het team wordt aangestuurd door Martin Woudstra. Voor buitenlandse gasten wordt het Nederlands zo goed mogelijk in het Engels vertaald. De vertalers kunnen gebruik maken van een online Nederlands-Engels woordenboek om snel een woord te vinden. Gemiddeld vragen vier mensen per ochtenddienst om vertaling. In de avonddiensten is er vrijwel geen vraag naar vertaling, maar voor het geval dat, is er ook dan een vertaler aanwezig.

Elke zondag komen er in de dienst mensen die niet of niet goed Nederlands kunnen verstaan. Zij krijgen dan niet mee wat er gezegd wordt. Voor hen die wel Engels kunnen verstaan heeft de Bethel een vertaalservice.Tijdens iedere dienst is een vertaler aanwezig die het Nederlands in het Engels vertaalt. Ter hoogte van de garderobe in de nazorgkamer is de vertaalruimte te vinden.

De vertalers doen hun best, maar zijn zich ervan bewust dat ze geen gediplomeerde vertalers zijn. In afhankelijkheid van God en het vertrouwen dat de Heilige Geest de geleerde en ooit gehoorde woorden in herinnering zal brengen, stellen de vertalers zich dienstbaar op. Een mooi voorbeeld hiervan vond een paar jaar geleden plaats, toen een groep Fransen om vertaling in hun eigen taal vroeg. Ter plekke werd een teamlid opgeroepen, dat op school Frans had gevolgd. Achterin de zaal ging dit teamlid in vertrouwen vertalen voor de Franse gasten. Vervolgens kwamen de woorden als een constante stroom bij hem op. Hij kwam daarbij zelfs op woorden die hij nooit had geleerd.   Zeventien setjes Er zijn 17 vertaalsetjes beschikbaar voor buitenlandse gasten. Een setje bestaat uit een ontvanger met een koptelefoon. Het is slechts eenmaal voorgekomen dat er meer dan 17 mensen om vertaling vroegen. Het mag duidelijk zijn, dat als er geen setje wordt opgehaald, er ook niet vertaald hoeft te worden. Ooit bemerkte een vertaler dat er na afloop van de dienst geen setjes werden teruggebracht. Hij had de hele dienst dapper vertaald zonder dat iemand in de kerk van de service gebruik maakte. Diegene die vertaling nodig heeft kan voorafgaand aan de dienst een setje ophalen in de vertaalruimte. Aan de ontvanger zit een halskoordje. De koptelefoon plug je in de ontvanger en zet je op je hoofd. Door aan de volumeknop te draaien zet je de ontvanger aan en regel je het volume. De vertaler spreekt door een microfoon. Door middel van een zender komt de vertaling bij de ontvanger. De vertaler dient er goed op te letten dat de zender aan staat. Het is wel eens gebeurd dat vergeten was de zender in te schakelen. Met als gevolg dat mensen die vertaling nodig hadden helemaal niets hoorden. Er zit natuurlijk nog veel meer techniek achter, met allerlei knopjes en zo. Maar daar hoeft de vertaler zich niet druk om te maken. Dat is de verantwoordelijkheid van de technici, die de apparatuur hebben ingeregeld.   De praktijk Deze zondag melden we ons bij de vertaalruimte voor het afhalen van zo’n setje. Er zijn dan al drie mensen vóór mij geweest. Ik zet de ontvanger aan en de koptelefoon op mijn hoofd. De eerste drie liederen worden gezongen en voor mij vertaald in het Engels. Dan komt dominee Bottenbleij aan het woord. Omdat ik het Nederlands wel goed begrijp, kan ik volgen hoe de vertaling verloopt. Omdat ik deze ochtend een beetje in de huid van de vertaler kruip, leef ik mee met de vertaler. Het valt in de praktijk niet mee om snel te vertalen, merk ik. Ineens is er allemaal beroering om mij heen. Mensen schudden elkaar de hand en zeggen iets tegen elkaar. Ook ik krijg een hand aangereikt van een mevrouw voor mij. Ik weet niet waarom, maar ik schud de mij toegestoken hand en zeg ‘hello’. Dan komt de vertaling waarbij wordt uitgelegd dat het goed is om elkaar welkom te heten. Oh, daarom schudden mensen elkaar de hand! Ik voel mij zo wel een beetje een buitenstaander. De snelheid van het spreken

12


is moeilijk bij te houden voor de vertaler. Ik probeer het voor mezelf ook. Mij lukt het niet goed. Ik heb meer tijd nodig om te kunnen denken en die tijd is er eigenlijk niet. Het vergroot mijn bewondering voor de vertalers.   Internet De diensten zijn op internet te zien en te horen zonder vertaling of ondertiteling. Daardoor wordt alleen het Nederlandse taalgebied bereikt. Als de diensten Engels ondertiteld zouden zijn, zouden de diensten wereldwijd te volgen zijn.

Het is de wens van het vertaalteam om ook dit te verzorgen, maar hierin zijn nog geen concrete stappen gezet. Meedoen in het vertaalteam? Neem contact op met Martin Woudstra, 0512-707830.

In the picture

Si ep Feenstra Siep en zijn vrouw Guusje hebben 3 kinderen en 6 kleinkinderen. Siep was in zijn werkzame leven 50 jaar lang eigen rijder door heel Europa, vaak ook met hulptransporten voor Oost-Europa. Hij doet inmiddels al weer 10 jaar camerawerk en geniet daar van. Het heeft ook veel te maken met zijn hobby als amateurfilmer. Hij is enorm blij met het team waarin hij functioneert. Ze hebben fijne overleg avonden met aandacht voor elkaar en tijd voor bijbelstudie en gebed. Siep is dankbaar dat hij op deze wijze er aan kan bijdragen dat bezoekers de diensten goed kunnen volgen, maar ook dat hij mee kan werken aan het verspreiden van het evangelie over de wereld.

B e t h e l M a g a z i n e | APR IL 2013

13


Jonathan Both en de kra cht van beeld

“Video versterkt de boodschap”

Wil je jezelf voorstellen? “Mijn naam is Jonathan Both. Ik ben 26 jaar, ben vrijgezel en woon hier in Drachten in een appartement. Ik kom uit een gezin van 6 kinderen. Ik heb 3 oudere broers en 2 zussen, waarvan 1 jongere zus en de andere is mijn tweelingzus. We zijn opgegroeid in een klein dorpje Lippenhuizen, in een gelovig gezin. Ik ben dus christelijk opgevoed; mijn ouders waren gereformeerd. Zij vonden het heel belangrijk dat ik naar een christelijke school ging en daarom zat ik in Hemrik op school. In het dorp waar wij woonden was namelijk geen christelijke school.“ Hoe ben je bij de Bethel terecht gekomen? In eerste instantie gingen wij als gezin naar een heel klein kerkje tussen Lippenhuizen en Hemrik. Mijn ouders zijn op den duur op zoek gegaan naar een andere gemeente en we kwamen zo bij Bethel terecht. Ik zat toen in groep 3. Dat is dus al zo’n 18 jaar geleden. Toen zaten we nog aan de Brouwerssingel. Ik heb dus de hele ontwikkeling van deze gemeente meegemaakt. Maar wel op afstand. Want ik was in die tijd een echte kat-uit-de-boom kijker. Afstand houden van mensen, en ook van God was mijn tactiek. Er was een moment dat ik me meer betrokken voelde bij de gemeente. Dat was toen ik in mijn tienerjaren in het dramateam van het jongerenwerk meedraaide. Ik merkte dat ik me tijdens het spelen in het team makkelijk kon uiten. Ik kon me heerlijk anders voordoen en dat lag mij wel. Ik heb daar 3 jaar in meegespeeld.

Jonathan Both werkt twee dagen per week in de Bethelgemeente. Hij verzorgt de videomontages van de diensten en de bewegende beelden die in de diensten getoond worden. Beeld versterkt de boodschap volgens Jonathan. Hij legt uit wat de overeenkomst is met de gelijkenissen die Jezus vertelde.

14

Hoe ben je verder betrokken geraakt bij de gemeente? In die periode ben ik door God meerdere malen ‘aangeraakt’ tijdens X-stream diensten (tienderdiensten). God liet mij merken dat Hij een plan voor mij had, en dat ik samen met Hem volgens dat plan mocht wandelen. Voorzichtig begon ik de eerste stappen dichter naar God toe te zetten. Na het afronden van de HAVO liet ik me dopen. Vanaf dat moment is er een heel


groeiproces bij begonnen. Ook al had ik dat in het begin zelf nog niet door. In eerste instantie moest ik de angst overwinnen om dichter naar God en mensen toe te stappen. Ik ben daarin vooral opener geworden door ‘Nieuw Leven’, een pastoraal herstelprogramma dat ik gevolgd heb. Daarin ontdekte ik hoe ik stap voor stap alle gebrokenheid uit het verleden aan God mocht geven. Want pesterijen in het verleden en andere gebeurtenissen hebben gemaakt dat ik me zo heb afgesloten. Dit mocht ik erkennen en loslaten. Ook na ‘Nieuw Leven’ is dit proces doorgegaan. In die periode ben ik ook in aanraking gekomen met de videotechniek. Ik mocht een video maken over ‘Nieuw Leven’ en ik ben ook voor diverse andere video’s gevraagd. Hoe heb je je verder ontwikkeld? “Ik ging de opleiding Photonica (foto- en videobewerking) doen aan het MBO de Friese Poort. Ik ben dat gaan doen, omdat ik al bezig was met videobewerking. Mijn vader had voor zijn loodgietersbedrijf een, voor die tijd, hypermoderne digitale camera gekocht. Daar zat ook bewerkingssoftware bij en daar ben ik mee gaan stoeien. Ik vond dat zo leuk dat ik ook die opleiding ben gaan doen. Toen werd ik op een gegeven moment gevraagd eens wat filmpjes op te nemen in de kerk. Mijn eerste filmpje ging over het peuterwerk. Mijn moeder zat in het peuterwerk en stelde voor om daar eens een filmpje over te maken. Ik filmde dat zelf en monteerde het ook. Daarna werd ik gevraagd om een promotiefilmpje voor het startweekend te monteren. Zo kwam van het één het ander.” Heb je er ook je werk van kunnen maken? “Jazeker. Ik werk bij het bedrijf Basmedia in Steenwijk. Dat is een bedrijf die zich bezig houdt met het leveren van met name 24-uurs programmering van tv-stations. Zo kunnen wij een hele ‘productiestraat’ leveren, zowel softwarematig als hardwarematig, maar ook alles wat daar verder bij komt kijken, inclusief montage. Ik doe daar het montagewerk. Basmedia kan dus een compleet kant-en-klaar product aanbieden aan een Telecom-provider. Ik doe dat werk voor

drie dagen in de week en ik werk daarnaast, als betaalde kracht, voor twee dagen in de week voor de Bethel.” Hoe kwam het videowerk in de Bethel van de grond? “Dat is begonnen in de Fonteinzaal, omdat men op een gegeven moment de doopdiensten wilde opnemen. Rond het jaar 2000 raakte Jan Hendrik IJtsma er bij betrokken. Hij was productieleider bij de EO en had dus veel ervaring. Hij werd destijds Hoofd Techniek en liet zich in Willow Creek inspireren door wat daar allemaal kon. Zo zijn de eerste montageruimtes gebouwd bij de Fonteinzaal, waardoor een meer professionele aanpak mogelijk werd.” Wat is jouw rol in het videowerk precies? “Ik ben steeds verder gegroeid in het monteerwerk. Momenteel maak ik de video’s en alles wat tijdens de dienst aan filmpjes of presentaties wordt getoond. Ik doe dit in nauw overleg met de voorganger, omdat het wel moet passen bij wat hij voor ogen heeft. Ook monteer ik de opnames van de Bolder75 avonden. Daarnaast geef ik training aan het videoteam. Een geweldig enthousiaste groep mensen die gedreven zijn om met videobeelden God en de gemeente te dienen. Wat is jouw visie op het videowerk? “Ik heb gemerkt hoe krachtig videobeelden werken. De sfeer, de spanning, de muziek onder een filmpje, de snelheid of juist traagheid van de beelden. Het kan allemaal bijdragen om de boodschap te ondersteunen. De hedendaagse mens en vooral jongeren raken steeds meer op beelden ingesteld. Ook Jezus zelf gebruikte beeldende taal (gelijkenissen) om zijn publiek te bereiken. Video kan dus heel goed ondersteunend werken en maken dat de boodschap krachtig naar voren komt. Dat moet op een eigentijdse manier gebeuren. Daar wil ik samen met het videoteam heel graag aan bijdragen.”

B e t h e l M a g a z i n e | APR IL 2013

15


Hoofd Muziekwerk Heine Bosma Gemeente in volle breedte meenemen in de aanbidding Nadat Heine een poos repetitor was geweest van de verschillende teams, kwam de vacature van muziekhoofd vrij nadat Frans van Herwijnen, het vorige hoofd muziekwerk, een beroep als voorganger had aangenomen. Heine: “Ik had het idee dat het nu de tijd was om te solliciteren. Ik kreeg de baan en ben helemaal op mijn plek. Ik heb de drang om het muziekwerk verder op te bouwen, waarbij ik een aantal dingen belangrijk vind. Een van die dingen is dat ik wil aansluiten bij de behoefte van de gemeente. Weet je: niet alleen het feestvieren om wat God voor ons heeft gedaan is goed. We moeten de aanbidding niet te eenzijdig bekijken, er moet ook ruimte zijn voor verdriet of vragen over het lijden dat je kunt hebben in een leven. Dat mogen we ook benoemen in ons zingen. Alleen de vreugde en blijdschap is niet de waarheid. We mogen ook in ontzag opzien naar een heilige God en meer vanuit de stilte God benaderen. Er zitten in de gereformeerde en ook katholieke traditie heel mooie elementen. Het is niet mijn opdracht om dat zo ook in de Bethel te doen, maar om dit op een goede manier vorm te geven voor ons. Daarom zingen we nu wel eens een ‘Kyrie eleison’ en het ‘klein gloria’ er achteraan, maar dan niet met een orgel, maar met een koor en een band.”

Zijn vertrouwde plek innemend op het podium achter de piano. Het haar wat in de war. Wie kent hem niet? Heine Bosma staat al voor het derde seizoen aan het hoofd van het muziekwerk. Inmiddels kan hij tot het leger van bekende Bethelleden worden gerekend. Hij is 24 jaar oud en getrouwd met Judith Zandbergen.

16

Heine laat zich graag inspireren door conferenties als de Global Leadership Summit. Daarin zitten altijd wel een aantal toespraken die hem ideeën geven voor het muziekwerk. “Jezus nam de tijd om zich terug te trekken om te praten met zijn Vader. Ik doe dat zo nu en dan in de Voorhof als de zaal helemaal leeg is. Ik zit dan achter de piano en zing en bid. Dan raak ik helemaal bewogen voor de gemeente. In gedachten zie ik de mensen zitten en bid dan voor ze. Ik ga dan met God de diepte in en speel vaak een psalm of er ontstaan nieuwe melodieën.” Nieuwe liturgie “Ik probeer altijd te luisteren naar wat er in de gemeente speelt. Op een gegeven moment was er de roep om meer stilte vanaf het podium. We deden toen al meer akoestische dingen in de avonddiensten. De vraag was of we dat ook meer in de ochtenddiensten konden doen. Vanuit die gedachte is het project ‘nieuwe liturgie’ ontstaan. Dat zijn diensten waarin we ruimte maken voor stilte, met weinig zangers en een akoestische setting. Er zijn ontzettend veel positieve reacties op geweest. Dan is de valkuil dat je daarin doorslaat.


Die stilte-momenten moeten geen hype worden. Bethel is geen gemeente die zich terugtrekt in stilte. Met de aanbiddingsleider wordt altijd gekeken naar de context van wat er al eerder is gebeurd in de diensten. Van daaruit kijken we hoe we de volle breedte van de gemeente mee kunnen nemen in de aanbidding. Zo wordt het orkest nu ook vaker ingezet in de diensten. Daar was wel een tijd van voorbereiding voor nodig, omdat een groot orkest meer tijd nodig heeft om de liederen in te studeren. Nu doet het orkest iedere maand in een dienst mee.” Bemoediging Heine probeert op een goede manier om te gaan met kritiek. “Ik probeer hiervoor open te staan. Vaak is kritiek een kwestie van smaak of komt het voort uit omstandigheden waarin mensen verkeren. Zo was er laatst iemand die de muziek helemaal niet mooi vond. Toen ik met hem in gesprek ging bleek dat hij een rotweek had gehad en niet lekker in zijn vel zat. Ik wil graag openstaan om daarover te praten. Maar reageer vooral ook als je het wel mooi vindt. Ik sta graag open voor bemoediging”. Reggae “We zijn als gemeente nog lang niet uitontwikkeld. Ik heb geen idee hoe het verder zal gaan. De behoefte van de gemeente staat bij mij voorop. Het gaat er niet om wat ik met het muziekwerk wil, maar wat God met de gemeente wil. De vorm van het muziekwerk is een middel en geen doel. Misschien komt er nog wel eens een dienst met alleen reggaemuziek!”

Column Vreemd “Het is een vreemdeling zeker. Die verdwaald is zeker. Ik zal eens even vragen naar zijn naam. Sint Nicolaas, Sint Nicolaas. Brengt ons vanavond een bezoek”… klinkt elk jaar, zo begin december, vrolijk uit menig geluidbox naar het winkelend publiek. Deze geschenken brengende vreemdeling wordt in ons land zeer gewaardeerd. Lastiger wordt het wanneer je hier aanmeert op een stoomboot zonder cadeautjes, zonder knechten en zèlf met een kleurtje op je wangen. Je krijgt voorlopig onderdak en er wordt getoetst of de redenen van je bezoek aan ons land van dien aard zijn dat je mag blijven. Dat is op zichzelf gesproken terecht. Het wordt vervelend wanneer dit toetsingsproces lang duurt. En dat was en is soms het geval. Een economische vluchteling, iemand die geen cadeautjes brengt maar hier een beter leven wil, wordt teruggestuurd. Wij zijn tenslotte Sinterklaas niet. Als er ernstiger zaken aan de orde zijn, zoals gevaar voor je leven, dan mag je blijven. Maar voordat dat is vastgesteld zijn we al vele Sinterklaasfeesten verder. En dan komt men, soms na vele lange jaren, alsnog tot de conclusie dat je hier niet thuishoort.

De ellende begint pas echt als het land van herkomst je ook niet meer terug wil of als de terugkeer zo risicovol is dat ook de Nederlandse rechter oordeelt dat terugzending niet kan. Ongewenst ben je dan. Statenloos, paspoortloos, hoor je dan nergens meer bij: opzouten s.v.p.! Je komt op straat terecht. Wij hebben je immers niet uitgenodigd. Dit gebeurt dus gewoon in Nederland. Vreemd! Nu zijn er in ons land gelukkig mensen, ook in Bethel, die zich ontfermen over ongewenste vreemdelingen. Ze bieden onderdak. De gemeente Smallingerland heeft een opvanghuis beschikbaar gesteld, petje af! Enkele vrijwilligers (ook vanuit Bethel) hebben de zaak opgeknapt en helpen inrichten. Dat is weer acht mannen minder op straat, onder een brug of in een park. De PKN heeft een klacht ingediend bij de Raad van Europa tegen de Nederlandse Staat: het wettelijk vastgestelde recht op voedsel, kleding en onderdak dient te worden uitgevoerd. Een kerk die de overheid moet voorhouden: voer uw eigen wet uit! Vreemd dat dit nodig is. Bedoelt de Bijbel dit met ‘vreemdelingen en bijwoners’? Ook vreemd hoor… zo’n Sinterklaasfeest. Welkom vreemdeling, in Bethel, het huis van God! Uw column is’t

B e t h e l M a g a z i n e | APR IL 2013

17


Mr Fokje Kooi Notariskantoor Beetsterzwaag

Folkertslân 68 9244 ED Beetsterzwaag Tel.: (0512) 38 24 15 Fax: (0512) 38 24 45 beetsterzwaag@mevrouwdenotaris.nl

www.mevrouwdenotaris.nl

Dé Topkappers van Drachten

Noordkade Noordkade 45, 45, 9203 9203 CE CE Drachten Drachten

Tel. Tel. (0512) (0512) 51 51 16 16 09 09


Radersma.indd 1

10-01-2008 12:11

zorg op maat Wij bieden • Appartementen voor begeleid wonen & werken • Logeeropvang in weekenden en vakanties, woensdagmiddagopvang en zaterdagopvang • Thuisbegeleiding • Ontspanning, christelijke identiteit, eigenwaarde, plezier en geborgenheid • Enthousiaste, betrokken en professionele begeleiders

Meer informatie www.eigendraads.nl info@eigendraads.nl (0594) 646 555


In Verwondering Jan Kooistra schildert leven van Jezus Waarom maak je christelijke schilderijen? Mijn belangrijkste doel is God groot te maken. Hij heeft mij het talent gegeven om te kunnen schilderen. Het Scheppingsproject was een cadeau voor God. Ik geef Hem iets terug van wat Hij mij gegeven heeft. Daarnaast merk ik dat ik mensen bereiken kan met de schilderijen. Maak je ook andere schilderijen? Jazeker, ik ben gewoon een realistisch kunstenaar, ik moet er van leven. In mijn galerie in Dokkum hangt alles wat ik verkoop: landschappen, bloemen, dieren en bijvoorbeeld de Waddenzee. Daarnaast doe ik dingen in opdracht, zoals portretten en boerderijen. Waarom weer een nieuwe christelijke serie? Na het Scheppingsproject kreeg ik het verlangen opnieuw iets voor God te doen. Ik wilde Jezus eren met een serie over Zijn leven. Hij heeft zoveel voor ons gedaan, het schilderen kan ik voor Hem doen. En omdat ik steeds meer uitgenodigd wordt om lezingen over mijn werk te houden, is het voor mij ook een prachtig evangelisatiemiddel. Verkoop je deze schilderijen ook? Nee. Mensen kunnen wel kleine of grote reproducties kopen, of het boek met alle beschrijvingen, maar de grote schilderijen (150 x 160) zijn voor exposities of hangen in de galerie. Ik wil er de regie over kunnen houden, zelf bepalen wat er mee gebeurt, zodat ik er steeds weer over kan vertellen.

Anderhalf jaar geleden exposeerde Jan Kooistra (63) in de Bethelkerk met zeven schilderijen over de schepping. Regelmatig worden zijn schilderijen als illustratie in de diensten gebruikt. Deze maand legde de kunstenaar de laatste hand aan de nieuwe serie ‘In Verwondering’, met zeven schilderijen over het leven van Jezus. BethelMagazine zocht hem op.

20


Hoe komt een schilderij tot stand? Nadat ik het onderwerp gekozen heb, ga ik eerst alles in de Bijbel lezen wat er over te vinden is. Ook in meerdere vertalingen, omdat elke vertaling weer andere nuances laat zien. Als ik het beeld compleet heb, bepaal ik wat ik in het schilderij wil uitbeelden en maak ik een ruwe schets. Daarna volgt de invulling van alle elementen. Kun je daar een voorbeeld van geven? Kijk bijvoorbeeld naar het schilderij van de geboorte van Jezus. Uiteraard staat het kind Jezus in het stralende middelpunt, maar je ziet ook rechtsboven de donkere hedendaagse wereld waar Jezus voor gestorven is. Vandaar dat je ook kruisen ziet op dit schilderij. Via de kruisen zie je dat de mensen via een symbolische deur naar Jezus gaan. Bij de Uitstorting van de Heilige Geest ligt de nadruk op de dynamiek van het vuur, uitgestort vanuit de handen van God, neerdalend als kleine vlammetjes op de discipelen. In ieder schilderij zit veel om over te vertellen.

Galerie Wie meer over Jan Kooistra wil weten kan terecht op www.jan-kooistra.nl of in de galerie, Diepswal 3 in Dokkum. De expositie van de serie ‘In Verwondering’ gaat op Tweede Paasdag open. U bent welkom in de galerie tussen 14 en 17 uur en daarna op vrijdagen en zaterdagen op dezelfde tijdstippen. Groepen graag op afspraak.

Loop je wel eens vast? Jazeker, soms heb ik geen idee welke kant ik op moet. Dan is mijn vrouw Aukje een enorme steun en toeverlaat. Ik leg haar mijn probleem voor, ze doet suggesties, reikt mij dingen aan. Ik durf zelfs te zeggen dat zonder haar de schilderijen niet tot stand zouden zijn gekomen. Bij het schilderij over de wederkomst heb ik veel contact met Orlando gehad. En dan vooral over mijn idee hoe ik het vorm moest geven. Al pratend werd me helder hoe het moest worden. Hij bad dat de Heilige Geest mijn penseel zou mogen leiden. Dat vond ik heel bijzonder. Komt er een volgend project? Ik heb er nog geen plannen voor, maar schilderen vanuit de Bijbel is zeer inspirerend. Ik zie wel of God mij verder op deze manier gebruiken wil.

B e t h e l M a g a z i n e | APR IL 2013

21


Brouwer & Brouwer BV www.bbbv.nl

Verhuur van: alle soorten graafmachines laadschoppen trekkers en grondkarren rupsdumpers stalen- en kunststof rijplaten

Eastermar | Buitenpost | Eemshaven | tel. 0512-472100

Kooi Kunststofbouw Gerrie Kooi Souwe 3 9247 DC Ureterp M 06 212 24 474 E info@kooikunststofbouw.nl

Kunststof kozijnen Nieuw- en verbouw Kunststof gevelbekleding Dakkapellen Garagedeuren Zonwering Zonnepanelen

www.kooikunststofbouw.nl


BM Reportage

Op 21 januari ging uw reporter naar een bijeenkomst van de ondernemingsvereniging binnen de gemeente: het Bethel Ondernemers Comité (BOC). Ik word welkom geheten door Yvonne Klos, bestuurslid, die me trakteert op een glaasje bubbels vanwege het nieuwe jaar. De avond begint met een stamppotbuffet, verzorgd door het cateringbedrijf van Yvonne en haar man. En het moet gezegd: het eten is heerlijk en uitstekend verzorgd.

Na het eten stelt William Meister (foto) zich voor. Hij is de nieuwe voorzitter van de club. Hij legt uit dat vanuit een houding van ‘Uw wil geschiede’ het erom gaat elkaar te vinden en samen de energie en de kracht te vinden om door te gaan; juist in deze tijd. Hij vraagt zich af hoe we echt deelgenoot kunnen worden en hoe we er voor elkaar kunnen zijn om elkaar te helpen. Hij noemt in dit verband Efeze 1: de kracht en macht die Jezus deed opstaan uit de dood. Diezelfde kracht is ook werkzaam in ons. Ook beklemtoont hij dat er voor hen die in Christus zijn meer mogelijk is dan wij durven dromen. Hij vraagt zich af wat daarvan zichtbaar is in ons dagelijks leven, ook als ondernemer.   Vervolgens krijgt Klaas Poelman het woord. Hij vertelt zijn levensverhaal als ondernemer. Hoe hij in de jaren 90 begon bij een assurantiekantoor om vervolgens een eigen bedrijf te beginnen. Dat bedrijf ging helaas failliet. Daarna richtte hij zich alleen op verzekeringen en dat werd succesvol. Hij werd secretaris/oudste binnen de Bethel en maakte op een gegeven moment een reis naar Willow Creek, waar hij zeer van onder de indruk raakte. Terug in Nederland besloten

Bethel Ondernemers ontmoeten elkaar hij en zijn vrouw Janneke een groot bedrijfspand te kopen waar ze ruimtes gaan verhuren. Dit is ook de locatie waar de BOC bijeen komt. Inmiddels is de verhuur zo succesvol, dat het zelfs groter is geworden dan de assurantietak. Klaas vertelt verder hoezeer zijn hart bij de jeugd ligt en dat hij betrokken is bij de Royal Mission school, een opleiding die levensveranderende impact heeft op de studenten. Daarna komt Yvonne aan het woord. Ze vertelt in het kort hoe het met de BOC de afgelopen jaren gegaan is. Hoe Jan Boomsma en Anton Klapwijk begonnen zijn met het BOC en dat zijzelf toen in de activiteitencommissie zat. Ze vertelt hoe zij met Fokje Kooi (notaris) uiteindelijk in het bestuur terecht kwam en hoe ze William als nieuwe voorzitter gevraagd hebben.

afnemen. Alles staat of valt met elkaar beter te leren kennen. Dat zal dan ook het belangrijkste zijn voor de komende avonden, naast het uitnodigen van inspirerende sprekers. Uiteraard zijn alle Bethel ondernemers welkom. Ik loop nog wat rond en spreek een paar ondernemers aan. Uit hun verhalen blijkt hoe zij ook in moeilijke tijden God zoeken in hun beslissingen en Gods hulp en bijstand op cruciale momenten duidelijk ervaren.

William vervolgt de avond met een evaluatie van het verleden, maar wat belangrijker is: kijken naar de toekomst. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat het delen van elkaars verhalen belangrijk is en het uitwisselen van ideeën hoe je als christenondernemer kunt functioneren. Maar ook heel praktisch: hoe kunnen we van elkaars netwerken gebruik maken of van elkaar producten of diensten B e t h e l M a g a z i n e | APR IL 2013

23


Voor al uw notariële zaken akten en adviezen

Notarispraktijk Velema adres: De Zulthe 1, Roden Postbus 32, 9300 AA Roden mr. W.J. Velema notaris & estate planner telefoon (050) 50 10 515 telefax (050) 50 10 535 e-mail notaris@velema.knb.nl

Pelletverwarming

Velema.indd 1

Verkrijgbaar bij uw gecertificeerde KWB-partner

BlijvendTechniek lageen planning stookkosten? Kies ook voor de Pelletverwarming KWB Easyfire kW Easyfire-pelletverwarming KWB nieuwe 2,4-35 De biomassaverwarming

Wij geven energie voor het leven!

De biomassaverwarming

• Zonder vallende as • Met nog net meetbare emissies • Past in iedere verwarmingsruimte en bij ieder warmteverdeelsysteem • Eenvoudige bediening • Te combineren met zonnecollectoren • Zeer efficiënte turbulatoren • Stofafscheider met cycloonwerking • Stressvrije verbranding • 6 jaar garantie

Verkrijgbaar bij uw gecertificeerde KWB-partner

Jan Damstra Allround Installatie • Rijksstraatweg 4, 9254 DJ HURDEGARYP Telefoon: 06-12806950 • E-mail: info@jandamstra-installatie.nl

10-01-2008 11:50


Elke zondagochtend maakt ieder kind op een enthousiaste, eigentijdse manier een kinderdienst mee. Op elke zondag worden er vier verschillende kinderdiensten aangeboden, voor alle klassen van de basisschool. Daarnaast is er opvang voor de baby’s, de dreumesen en de peuters. En dat allemaal twee keer per zondag! Op zondag is het altijd een drukte van belang in alle ruimtes van de Bethel. Alle hoeken en gaten van het gebouw worden gevuld met kinderen. Daar zijn de kinderwerkers op voorbereid. De invasie van om en nabij de 500 kinderen wordt in goede banen geleid door vaste teams die steeds meer op elkaar ingewerkt raken. Van baby tot een bijna-puber uit groep 8: ieder heeft zijn eigen ruimte en krijgt op zijn eigen niveau te horen hoeveel God van hen houdt. Soundcheck Een uur voordat de dienst begint zijn alle teams aanwezig. Voor elke groep is er een producer die in de gaten houdt of alles loopt. Er is een muziekteam bij elke groep. De muzikanten en zangers hebben in de week ervoor al samen geoefend, zodat ze goed zijn ingespeeld. Samen met de mensen van techniek hoeft nu alleen nog de soundcheck plaats te vinden. Techniek zorgt ook voor het bedienen van de beamer, waarmee de teksten van de liedjes worden geprojecteerd. Met de verteller wordt nog even doorgesproken hoeveel tijd hij deze

Ee n zon da g bi j de C ol or k ids O mgaan met invasie van 500 k in deren ochtend heeft, want er wordt deze keer ook een filmpje getoond. Tegen die tijd zijn de groepsleiders ook gearriveerd. Zij nemen straks de verwerking van het verhaal voor hun rekening. De groepsleiders hebben ondertussen de ruimte voor de kleine groepen gezellig gemaakt en de verwerking klaargezet. Elke groep wordt gesplitst in een aantal kleinere groepen, zodat ieder kind voldoende aandacht krijgt. Onder de leiding van de producer wordt de ochtend nog een laatste keer doorgenomen, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Dan wordt met het hele team gebeden voor een zegen over deze ochtend. Over een half uur begint de dienst.

door de groepsleiders. Veel van de ruimtes voor de kleine groepen zitten momenteel overvol, met soms meer dan 20 kinderen per ruimte. Dit aantal is eigenlijk te groot om alle kinderen genoeg aandacht te kunnen geven. We zijn dan ook heel blij dat de renovatie er aan komt, zodat we straks in kleinere groepen kunnen werken. Zomaar een zondag van de Colorkids, waarin we het verschil hebben kunnen maken in het leven van de kinderen. Een verschil met eeuwigheidswaarde!

Beneden bij de ingang beginnen de kinderen ondertussen binnen te stromen. Eerst mogen ze zich melden bij een van de incheckbalies. Elk kind krijgt daar een sticker met zijn naam en groepsnummer er op. Zo weten we precies welke kinderen er in het gebouw zijn en weten de groepsleiders hoe de kinderen heten. Overvol Vanaf een half uur voor de dienst mogen de kinderen naar de kleine ruimtes, waar ze welkom worden geheten B e t h e l M a g a z i n e | APR IL 2013

25


Ech tpaar Geertsma leidt de catering al 13 jaar Voor Sjouke en Martha is eten een werkwoord Catering is een Engelse term die gebruikt wordt voor de activiteit van het verzorgen van eten en drinken. De Bethel catering richt zich hierbij op de medewerkers, de gemeenteleden en andere bezoekers van onze gemeente. Het team is niet gering van omvang. Meer dan 100 vrijwilligers zijn meestal op onregelmatige uren werkzaam in de keuken van de Herberg. Sjouke is de coördinator, Martha doet een groot deel van de planning en de administratie. Er zijn acht teams, die allemaal een teamleider hebben en op verschillende tijden werken. Martha: “We doen het werk met elkaar. Samen maken we er iedere keer weer iets moois van.”

Bij de kennismaking met Sjouke Geertsma zie ik dat het ‘zelfstandig naamwoord’ eten bij hem een mooi elegant rond buikje heeft gevormd. Maar het ‘werkwoord’ eten staat toch echt bovenaan voor Sjouke (60) en zijn vrouw Martha (62), die hij zijn rechterhand noemt. Samen geven ze al 13 jaar leiding aan de taakgroep catering. “In de Voorhof ontvangen mensen geestelijke bouwstoffen. Wij zorgen ervoor dat de mensen waar het gaat om lichamelijke bouwstoffen niets te kort komen”.

26

Pionieren In het begin, net na de verhuizing naar de Bolder, was het vooral pionieren. De keuken was gesitueerd op de bovenverdieping. De afwas werd met de hand gedaan en de pannen soep moesten met een liftje naar beneden worden getransporteerd. Regelmatig kwam het voor dat de pan tijdens het transport in de lift bleef steken. Het was daardoor altijd weer spannend om het eten op tijd en netjes te kunnen serveren. Bij de verbouwing van de Herberg verhuisde de keuken naar beneden. Dat was een hele vooruitgang en het begin van verdere professionalisering van de catering voor de gemeente. “Eerst serveerden we alleen soep en broodjes voor gemeenteleden die dubbele diensten draaiden. Later is dat uitgebreid. Veel gemeenteleden komen van ver, een warme kop soep is dan heel welkom. Nu staan we klaar bij recepties, vergaderingen, congressen, seminars en cursussen binnen de gemeente. Wij verzorgen de inwendige mens van snack tot diner”, zegt Sjouke. Improviseren Wanneer ik vraag naar de grootste klus dan roepen ze beide in koor: “die dag van de plattelandsvrouwen”. Vrouwen die op een ontspannen manier vanuit een christelijke grondslag werken aan persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. “Daar hoort natuurlijk goed en lekker eten bij. De Herberg was nog niet vergroot en er zouden meer dan 1000 vrouwen komen. We hadden ons goed voorbereid. De tafels waren hoog opgemaakt met piramides van broodjes en daar omheen lekkere salades. Toen de vrouwen arriveerden leek het alsof een lawine ons overspoelde. Een kakofonie van stemmen en geluid. Het eten was in een mum van tijd op.


We moesten toen snel improviseren. Grote emmers salade werden gehaald bij de groothandel, maar ook die waren al gauw soldaat gemaakt. Het leek alsof onze gasten jaren niet hadden gegeten. De medewerkers van de catering durfden amper de zaal in, bang dat ze aangezien werden voor iets eetbaars en zelf zouden worden verslonden. Achteraf konden we er wel om lachen.” “De meest indrukwekkende cateringbelevenis was de late avond aan de Poostweg in Beetsterzwaag. Het jongerenwerk had voor de jongeren van de gemeente een survivaltocht georganiseerd. Medewerkers van de catering stonden daar bij wijze van verrassing met een partytent in het donker en in de sneeuw met gamellen vol erwtensoep, warme chocolademelk, koffie en thee. Wij genoten ervan en de jeugd vond het geweldig. Sommigen van hen werken nu in het cateringteam. Steeds meer jongeren versterken ons team, daar zijn we

blij mee. Zo verzorgen de jongeren uit onze acht teams de catering rond de Radical diensten. Wisselwerking De vraag of er wel eens iets helemaal in de soep is gelopen laten Sjouke en Martha onbeantwoord. “Je mag ons alles vragen over soep, maar niet over wat in de soep is gelopen. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis, maar wij richten ons altijd op de nieuwe activiteiten en gebeurtenissen. We werken met een team, dat geweldig loyaal is naar elkaar. We staan samen voor alle klussen die op ons afkomen. Dat is voor ons de uitdaging. De catering van de Bethel is geen restaurant. Wij richten ons op onze gemeente en alles wat daarmee samenhangt. Wij zijn complementair en vullen elkaar dus aan. Laatst kregen wij een compliment van het muziekteam over het lekkere eten. Ik zei: ‘wij genieten van jullie en jullie genieten van ons’. En zo is het.”

Mw. L a s s c h er 1 0 0 j a ar!!! Zr. Joukje Lasscher mocht op 21 maart haar 100e geboortedag vieren. Ze is nog helder van geest, hoort en spreekt wat slecht, maar stelde het bezoek zeer op prijs en laat de gemeente groeten. Zr. Lasscher is ongeveer 80 jaar geleden gedoopt en bijna 40 jaar lid van de gemeente. Br. Bottenbley besprak Jesaja 46:3 en 4 over Gods trouw van moederschoot tot grijsheid. Dat beaamde zr. Lasscher volmondig.

B e t h e l M a g a z i n e | APR IL 2013

27


Aximax.nL Aruimximax is een internetwinkel met een uitgebalanceerd, assortiment in huishoudelijke apparatuur, tv’s, geluidsapparaten en speelgoed met een scherpe prijs en uitstekende service.

U bent altijd verzekerd van een goed advies en een oplossing die past binnen uw situatie. Wij zijn pas tevreden

als u dat bent. In onze grote showroom kunt u een aantal artikelen zelf bekijken. Omdat wij een zeer grote eigen voorraadopslag van meer dan 1500 m2 hebben zijn wij in staat snel te bezorgen, eventueel met installatie. Afhalen in Surhuisterveen kan natuurlijk ook. www.aximax.nl info@aximax.nl

Rooilijn 2A 9231 DZ Surhuisterveen

Verkoop brommobielen  Onderhoud Onderdelen nodig? Kijk eens op  Reparaties www.brommobielsloperij.nl  Verhuur Meer dan 4000 onderdelen,  Proefritten zowel nieuw als gebruikt.  Rijlessen 

Ouders, laat uw tieners dit levens veranderende weekend niet missen!!!

Diensten, sport, spel, gebed, ontmoeting.

Minicarcentre Ureterp De Gilden 7 9247 CX Ureterp 0512-589184


Stil zitten is niks voor deze jonge geluidstechnici. Dat is de reden dat de tweelingbroers Klaas en Arend Jan Kramer al snel besloten mee te helpen met de techniek in de Bethel. Over God aanbidden door je houding en de taak die je hebt.

“In groep 7 zijn we begonnen met het helpen bij de projectie binnen de kerk. We moesten ervoor zorgen dat de teksten van de juiste nummers op de beamer verschenen. Dit deden we binnen het kinderwerk. Stil zitten in de dienst is niets voor ons. Laat ons maar lekker bezig zijn!” zegt Klaas. “Toen we van de basisschool naar de middelbare school gingen zijn we begonnen met geluidstechniek”, vult Arend Jan zijn tweelingbroer aan. “Veel mensen denken dat het geluid regelen lastig is, maar in de basis is het heel eenvoudig. Elk mengpaneel werkt precies hetzelfde, alleen zijn sommige panelen uitgerust met wat meer knopjes.” Volgend jaar beginnen ze met hopelijk hun HAVOdiploma op zak met een vervolgopleiding. Klaas schreef zich in voor de opleiding Geluidstechniek in Zwolle en Arend Jan gaat voor de studie Mechatronica. Door hun inzet in de kerk ontwikkelden ze zich tot uiterst bedreven technici. Deze ervaring komt van pas bij hun studies. “Het geluid in de Bethel is super geregeld”, vindt Klaas. “Ik heb hier de basis kunnen leggen voor mijn studie.” Over de kerk als leerschool gesproken.

Ondertussen achte r de knoppen... Placebo-effect Wat betreft de onderlinge rolverdeling zijn de broers heel duidelijk: “Klaas doet ‘Front of House’ ofwel het zaalgeluid en ik doe het geluid op het podium. Maar meestal werken we niet samen. Een geluidsman is toch een soort solist”, zegt Arend Jan. “Maar dan wel iemand met creativiteit. Zolang je geen kabels gaat los trekken komt er nauwelijks techniek bij kijken. Gevoel voor muziek is belangrijk: je moet aanvoelen wat je moet toevoegen aan de klank. Het is net als een schilder. Je kunt het beste materiaal hebben, maar zonder creativiteit ben je nergens”, meent Klaas. “Daarnaast is het eigenlijk ook een vorm van acteren. Zo kan het voorkomen dat iemand bijvoorbeeld meer bas wil. Als dat technisch niet mogelijk is, moet je gewoon aan een nutteloos knopje draaien, dan zijn de mensen meestal wel tevreden. Placebo-effect heet dat”, zegt Arend Jan. Op zondag zijn de twee vrijwilligers volop met hun taak bezig, maar daar zitten ze niet zo mee. “Met het werk wat wij doen, dienen wij in de kerk. Dat is ook een vorm van aanbidding.” Dienen in de Voorhof zien ze nog

niet zitten. “Dat is een heel andere opzet dan de Kinderkerk waar we nu helpen. Deze diensten zijn veel actiever en daarnaast vinden wij het leuker om bij de kinderen te helpen. Maar ja, wie weet zijn we volgend jaar wel in de Voorhof actief.”

S QU A RE 2013 Nog niet ingeschreven voor SQUARE? Snel doen, ga naar www.bethel.nl/ SQUARE en schrijf je in. Dit tienerevenement in het FCD in Drachten wil je niet missen. Tot ziens tijdens het Hemelvaartweekend, 9-12 mei. Het programma? Top Secret!

B e t h e l M a g a z i n e | APR IL 2013

29


Met blijdschap...

Jente, geboren op 18 september 2012, dochter van Gert-Jan en Rilana Kamans

Hylke Willem, geboren op 2 febr uari 2013, zoon van Willem-Jan en Esther Hamstra en broertje van Femke

JoĂŤlle, geb oren 13 fe bruari 201 Leo en Ann 3, dochter a de Leppe van r en zusje van Talitha

nny Wijma-Bisschop, Johannes Tabak en Ja ri 2013 getrouwd op 18 janua

30

Dirk Hellin ga en Aman da van Are getrouwd o ndonk, p 21 decem ber 2012


de Otterberg camping

Vertrouwd genieten met de hele familie! KOM NAAR DE OTTERBERG! * * * * * *

Verwarmd zwembad Midgetgolfbaan Multi sportplein Manege Horeca Modern sanitair

IN HET HOOGSEIZOEN * Kerkdiensten * Dagsluiting * Recreatieteams

Op zoek naar rust? In het voor- en naseizoen speciale prijzen voor senioren!

Reserveer nu!

www.otterberg.nl Drijberseweg 36a Tel.: 0593 562 362

Wijster (Drenthe)

info@otterberg.nl


Bethel magazine april 2013  
Bethel magazine april 2013  
Advertisement