Page 1

Händer i Händer i kyrkan kyrkan

Vinterläger sid 3 Teckenspråkigt arbete i: Göteborgs, Karlstads, Linköpings, Lunds, Luleå, Skara, Stockholm, Strängnäs, Uppsala, Visby, Västerås och Växjö stift

Tema: Begravning

Nr 4 september-oktober 2014

Teckenspråkigt arbete i: Uppsala, Linköpings, Skara, Strängnäs, Västerås, Växjö, Lunds, Göteborgs, Karlstads, Härnösands, Luleå, Visby och Stockholms stift

Profile for Växjö stift

Händer i kyrkan nr 4 2014  

Händer i kyrkan nr 4 2014