Page 1

Planerat underhåll 2008

Utemiljö

3 550 000

Målning, in- och utvändigt

3 500 000

Balkonger samt dränering i kv Magistern

1 600 000

Elarbeten kv Magistern

4 500 000

Armaturbyten

1 000 000

Vattenbesparing Vitvaror (specifikation kommer inom kort) Vitvaror, sanitet och tvättutrustning

Observera! „ Reservation för att omprioriteringar måste göras under året på grund av oförutsedda händelser. „ Som hyresgäst kommer du att få information i god tid innan några underhållsinsatser ska göras i din bostad.

Stambyten/badrumsrenovering i kv Lassaskog Norra och Jungfrulyckan

500 000 3 000 000 900 000 26 500 000

Ventilation, kv Täljstenen

3 100 000

Relining, kv Graniten, Täljstenen och Domprostemossen

7 000 000

Hissar

2 000 000

Hyresgäststyrt underhåll Kommunala lokaler Oförutsett Drift, pumpar, fläktar m m Övrigt, förrådsdörrar, skärmväggar

20 500 000 1 750 000 500 000 2 300 000 300 000

Planerat underhåll 2008, 2  

Reservation för att omprioriteringar måste göras under året på grund av oförutsedda händelser.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you