Page 1

Ni.

i

F O K U S

Alternativt samhälle NR 25 | 2011 | PRIS 20 KR

NATIONELL IDAG – VECKOTIDNING MED NYHETER OCH KULTUR

Kriminella ut ur Danmark

MILLT SAGT

Jag är en stor bokälskare. I det här numret berättar jag om mina ”måsteböcker”.

SIDAN 5

DEBATT

Med Danmark som föregångsland!

SIDAN 9

KRÖNIKA

Khadaffi, verkligen en modern rövarhistoria. samtliGa kriminella invanDrare utvisas automatiskt. Den nya lagen har rört upp mycket känslor även i Sverige. Foto: NI

inga kriminella invandrare i danmark. den nya lagen utvisar invandrare som begår brott med omedelbar verkan.

Det som i Sverige skulle väckt ett ramaskri bland de politiskt korrekta röstades utan problem igenom i det danska Folketinget. Regeringens förslag om ”skärpta utvisningsreg-

Ung man mördad i villaidyll i Älvsjö Mord och misshandel följde i midsommarens spår. I Älvsjö hittades en man mördad på en tomt i en villaidyll. SIDAN 4

ler och kommunalt fokus på repatriering”, lagen L 210, antogs den 24 juni med 95 röster mot 7. Den nya lagen innebär en markant skärpning av den befintliga utlänningslagen.

Från och med nu ska alla invandrare som döms till frihetsberövande kunna utvisas, oavsett hur kort straffet är.

SIDAN 7

SIDAN 8-9

Frias för misshandel av SD-politiker

Inget Ship to Gaza om Israel får välja

exklusivt i nationell idag: Vänsterextremist friad från misshandel av sverigedemokrat.

israel kommer att stoppa ship to gaza med alla medel. Fartygen väljer att segla trots hoten.

Den enligt egen utsaga ”inte helt svenske” Fernando dömdes i tingsrätten till fängelse för grov misshandel av Martin Kinnunen (sd). Precis innan vi gick i tryck kom domen från Svea hovrätt. En kvinnlig centerpartist ville fälla. Se foton av den åtalade 23-åringen inne i tidningen.

SIDAN 5

NI möter Kevin MacDonald Nationell Idag har intervjuat professorn och författaren Kevin MacDonald från USA. Det blir frågor om såväl globalism som den ekonomiska krisen. SIDAN 10-11

Förra årets dramatik kring Freedom Flotilla till palestinska Gaza, då israelisk militär sköt ihjäl nio turkiska aktivister, kan upprepa sig. Israel har svurit att stoppa skeppen och samtidigt pågår det politiska spelet för fullt. Läget är spänt, då Israel sagt att man aldrig kommer att släppa fram flottan till Gaza. Dramatiken kan nå sin kulmen lagom till att vår tidning når prenumeranterna. SIDAN 6


2 | LEDARE Nationell Idag Nationell Idag är en veckotidning som erhåller statligt pressstöd. Tidningens mål är att ge läsarna sanningen som vanlig media sopar under mattan. Det innebär att vi ofta porträtterar nyheter och händelser ur en helt annan synvinkel än etablissemangsmedia. Vi har under vårt arbete sett att det finns ett enormt uppdämt behov hos allmänheten att få information utan de politiskt korrekta skygglapparna. Människor har lärt sig att genomskåda de vanliga mediernas klyschor och hungrar efter riktiga nyheter som vågar tala om situationen som den är. Vi behöver Ditt stöd för att växa och nå ut till fler läsare. Om Du redan är prenumerant kan Du visa tidningen till dem Du känner och be dem prenumerera. Om Du inte är prenumerant än – bli det! Årsprenumeration…..545 kr Halvårspren…………285 kr

Prenumerationsavgiften betalas till pg 52 99 38-3. Trevlig läsning!

NatioNell idag

Ny layout – samma uppriktiga innehåll V

i hoppas att Du som läsare märker våra layoutmässiga förändringar på papperstidningen – en stilrenare framsida med en logga för första gången, bland annat. Trots en ny förpackning är innehållet lika angeläget som alltid. Vi kommer att fortsätta att rapportera om det som vanlig media döljer, fortsätta att skriva om tabubelagda nyheter som ingen annan tidning vågar ta upp. Vi ser det som vår plikt och uppgift att informera om det vi

vet är det rätta. Det finns flera fördelar med en papperstidning. I dagens samhälle är folk lata. Om inte informationen uppsöker dem kan det lika gärna få vara. Därför är nyheter i pappersform utmärka att dela ut i tunnelbanor och på gatan. Sedan är det visserligen ett litet plus i kanten att en papperstidning kan inbringa miljontals kronor i presstöd. Nu kommer vi att satsa på att sprida tidningen till nya läsarkretsar

och höja prenumerationsnivån ännu ett snäpp. Regelbundna utdelningar i storstäderna och i Norrland sker i skrivande stund. I Vimmerby i Småland delades nyligen hundratals tidningar ut på stadens årliga marknad. Vi kommer även att dra igång en specialkampanj för att locka fler prenumeranter i samhället – vad det är ser ni när det kommer! Vi vill gärna ha Era åsikter och tips som läsare. Vill Ni ha större text, fler bilder, mera nyheter och

inget nöje alls? Eller lite extra nöje på sommarkanten och mindre faktabaserade ”tungviktare”? Det är svårt för oss att veta om Ni inte berättar. Dra iväg ett mail till oss på redaktionen eller skicka oss en insändare med Era åsikter. Trevlig sommar!

/Red�k�i����

Mångkultur eller mångetnicitet? danmarks beslut att ovillkorligt utvisa kriminella invandrare är glädjande, men motivet verkar helt fel – att få det havererade mångetniska samhället att fungera. Precis som vi nationella alltid tryckt på så fungerar inte ett samhälle där olika folkgrupper ska samsas. Vi har fått rätt på punkt efter punkt: kriminalitet, kulturkrockar, terrorism, solidariteten i samhället vittrar sönder – man uppvisar ett ”sköldpaddsbeteende”, som statsvetaren Robert Putnam kallar det. Eftersom alla numera kan se det med egna ögon kan makthavarna inte längre låtsas om att det bara är så berikande. Alla från Tysklands Angela Merkel till Frankrikes Nicholas Sarkozy säger plötsligt med en röst: ”Det mångkulturella samhället har misslyckats”. Bakom Frankrikes slöjförbud – liksom tyvärr även bakom det danska beslutet att utvisa kriminella invandrare – döljer sig en strävan att ändå rädda det mångetniska. Man har fortfarande en slags pervers dröm om att olika folkslag ska kunna samsas på samma ställe, bara man tar bort det som uppenbart omöjliggör det. Även den debatt som nu försiktigt börjar ta form i Sverige, bland annat med flera radioinslag om ”mångkultur kontra multikulturalism”, har denna skeva utgångspunkt. I Sverige vågar man dock inte använda begreppet etnicitet rakt ut, det är därför man i stället pratar om mångkulturens ”många betydelser”. Ett tema som är återkommande i denna ”nya” debatt är att man måste ha samma grundvärderingar i ett samhälle för att det ska fungera, och man brukar då ta USA som ett bra exempel att ta efter. Men USA bevisar egentligen raka mot-

satsen. Det är landet med störst andel av befolkningen i fängelse, värre än Kina eller Kuba. Trots att alla känner sig som ”goda amerikanska patrioter”, så är det bara de etniskt homogena europeiska (och i viss mån de asiatiska) områdena som fungerar bra. De mångetniska områdena uppvisar i princip samma förfall som de mångkulturella i Europa. De områden som domineras av svarta eller ”latinos” liknar allt mer ursprungsländerna: kollapsens Afrika och gangstrarnas Latinamerika. Kulturen är inte bara något man lär sig, det är också resultatet av det psyke vi föds med, vårt kynne. I Europa verkar makthavarna tro att man kan lösa mångkulturens problem, bara man förbjuder slöjan, kastar ut de värsta brottslingarna, sätter ut övervakningskameror och väktare i varje gathörn, tvingar ursprungsbefolkningen att kröka rygg och sätter dem i fängelse om de vågar protestera. Men hjälper det? Det värsta för vårt folk vore förstås om det faktiskt gjorde det. Danmarks regler som bara släpper in ”superinvandrare” i kombination med en polisstat skulle i värsta fall kunna tvinga ihop befolkningar som i naturligt tillstånd, det vill säga där de i frihet fick utveckla var sitt samhälle efter sina egna förutsättningar, hade gått helt skilda vägar. Sarkozy sade i ett tal 2009 rakt ut vad som är målet – att få européerna att skaffa barn med invandrarna. Makthavarna vill att vi ska utrotas som folk till förmån för ett blandfolk genom att tvinga oss att integrera oss med andra under tillräckligt låg tid. ”Utan raser ingen rasism”, resonerar man. Vi på Nationell Idag kommer att göra vårt yttersta för att avslöja också den nya lögnen och visa att det mångetniska samhället havererar även utan mångkultur, precis som i USA. Vi måste

dock alltid vara på det klara med vad som står på spel: vårt folk och den civilisation vi byggt upp. I det ljuset är det faktiskt farligare för oss, ju aptitligare makthavarna lyckas göra det mångetniska samhället. Nationell Idag ser det som sin största uppgift att ständigt hävda vår rätt att existera som folkgrupp med legitima intressen och rätt att bygga vår egen kultur. Det är vi som har moralen på vår sida. När nu makthavarna gör helt om vad gäller mångkulturen visar de att det egentliga målet alltid varit själva blandandet av etniska grupper. Det är vi som står som segrare, då vi alltid förespråkat en riktig och hållbar mångkultur i världen, byggd på fria folk.

Vávra Suk Chefredaktör

Prenumerera på Nationell Idag! Nationell Idag finns bara tack vare våra trogna prenumeranter. Ju fler vi blir, desto mer kan vi uträtta. Bli prenumerant idag! Få tidningen direkt i brevlådan: helår 545:halvår 285:kvartal 149:-

NatioNell idag TIDNING FÖR POLITIK OCH KULTUR

BOX 42021 126 12 STOCKHOLM 08 - 745 08 13

info@nationellidag.se

Nummer 159 sedan start.

beställ på pg 52 99 38-3

www.nationellidag.se

CHeFRedaKtÖR

KUltURRedaKtÖR

red@nationellidag.se

kultur@nationellidag.se

Vávra Suk

Johannes Schwarz

aNSVaRig UtgiVaRe

NYHetSRedaKtÖR

utgivare@nationellidag.se

sanna.hill@nationellidag.se

Heinz Burgemeister

RePoRteR

Johannes Schwarz

johannes.schwarz@nationellidag.se

Sanna Hill

laYoUt

Vávra Suk

PReNUMeRatioN HELÅR 545 KR HALVÅR 285 KR PG 52 99 38-3 UPPlaga 2 500 EX

iSSN 1651-9671 tRYCK

NI Tryck

aNNoNSeRiNg

annonsering@nationellidag.se

iban: SE75 9500 0099 6034 0529 9383 biC-kod (sWiFt-adress): NDEASESS bank: Nordea Bank AB SE-105 71 Stockholm

layout@nationellidag.se

Nummer 25 – Juli 2011


DEBATT | 3

ST AD

NatioNell idag

Upp & ned

10 år sedan kravallerna skakade om Göteborg Juni 2011. solen skiner över avenyn, göteborgs paradgata, och det råder ett livligt surr över uteserveringarna från glada människor. Juni 2001 såg det dock helt annorlunda ut. igenspikade dörrar och fönster framför butikerna och restaurangerna, möbler travade på hög och satta i brand för att bilda barrikader, maskerade ligister med gatstenar och påkar som drog fram i mobb, hundratals poliser i full kravallmundering. Juni 2001 är fortfarande inetsat i de flesta göteborgares minne. Början av sommaren 2001 var på många sätt en annan tid mot idag. De två tvillingtornen i New York stod fortfarande upprätt, det fanns inte någon påtaglig rädsla för muslimsk terrorism, inte många hade hört talas om Al-Qaida eller Usama bin Ladin. Inte många kunde ana att USA inom bara ett par månader skulle inleda ett krig i Afghanistan. Händelser som inverkar på politiken och samhället än idag. På liknande sätt var det otänk-

Nummer 25 – Juli 2011

bart för många göteborgare att få se sin vackra och älskade stad slagen i spillror av våldsamma politiska extremister. Det fanns inte på kartan. Men ändå var det just det som hände. Med anledning av att det nu är tio år sedan Göteborgskravallerna har media på nytt uppmärksammat dessa händelser. Från vissa håll hör man att det skulle ha varit polisens fel att det urartade som det gjorde.

Denna bristande tilltro till våra auktoriteter är beklaglig. Visserligen är det sant att man kan kritisera polisen för att inte ha varit tillräckligt förberedd, tog ogenomtänkta beslut och gränsade till brutalitet (till exempel vid frihetsberövandet av aktivisterna inne på Hvitfeldtska), men samtidigt måste man förstå deras pressade situation. De som var ute efter att bråka och förstöra hade gjort det oavsett hur polisen agerade.

maskeraDe rÖDinGar kastar Gatstenar

Inte heller kan man säga att det var demonstranternas fel, men det gör inte alla till oskyldiga martyrer. Man får absolut inte glömma att många som kommit dit gjorde det med avsikten att på fredligt och demokratiskt sätt visa sitt missnöje med EU och globaliseringen i samband med EU-toppmötet och det amerikanska presidentbesöket i staden, flera ädla politiska motiv vilka jag som nationalist också hade kun-

nat skriva under på. Dock fanns det våldsromantiker inom den yttersta vänstern – även de som var inresta från utlandet – som använde politiken enbart som förevändning för att få leva ut sina fantasier om upplopp och skadegörelse. Sådant pöbelbeteende är inte det minsta förenligt med ett demokratiskt och civiliserat samhälle, vilket gäller extremistiska och våldsförhärligande rörelser både på den yttre höger- som vänsterkanten. Det är samma problem som inom fotbollsvärlden, där huliganer använder sina lag som förevändning för att få en anledning att slåss. Politik har – lika lite som idrotten – med våld att göra, och det måste man markera tydligt.

Henrik Berglund henrik.berglund@nationellidag.se

Samtliga foton: Nationell Idag

i Juni 2001 var NI på plats i Göteborg för att dokumentera kravallerna. Polisen hade fullt upp.


4 | NYHETER Omtvistad stormoské nu invigd göteborg Svenska jour-

nalister tvingades bära slöja för att få komma in i moskén vid Ramberget då den invigdes i mitten av juni. I Göteborg bor idag 40 000 muslimer, och deras nya stormoské finansierades av Saudiarabien. Staten sa till svensk media att man valde att finansiera bygget just för att man ”har råd”. Moskén är 2 000 kvadratmeter stor och innehåller bland annat ett bönerum för kvinnor och män. Då den invigdes bar bland annat moderaternas riksdagsledamot Cecilia Magnusson slöja ”för att visa respekt för deras tro”. Hon sa vidare att moskén stärker det svenska samhället.

Nationell Idag

Mord och misshandel i midsommarens spår – Ung mördad i villaidyll

Inget LSU för SDU särbehandling Sveri-

gedemokratisk ungdom, SDU, är inte välkommen som medlem i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer. Detta meddelade deras miljöpartistiske ordförande Seher Yilmaz i en artikel i SvD. Anledningen till avvisandet skulle vara att SDU inte ställer upp bakom ”allas lika värde” och därför inte är att räkna som ”demokratiska”. I LSU samlas organisationer som alla arbetar för en ”ökad mångfald”. ”LSU vill inte bidra till en normalisering och legitimering av rasismen. Därför väljer vi att aktivt ta avstånd Sverigedemokraterna i vårt politiska påverkansarbete. När Sverigedemokratisk Ungdom under maj hörde av sig till LSU för att söka medlemskap var det därför ett självklart beslut att på förhand avslå SDU:s framtida ansökan”, skriver ordföranden.

Två svenskar mördades, två omkom i brand och en i den hetsiga trafiken. I Älvsjö hittades en ung man mördad på en tomt i en villaidyll. Stämningen var tryckt och grannarna visade tydligt att fotografer inte var önskade i deras rikemansområde. Den stökiga midsommaren uppmärksammades av finsk media som kommenterade att ovanligt många svenskar dött under högtiden. I Älvsjö mördades en man född 1984 av okänd gärningsman. Han hittades i en villaidyll nära en tomt och hade varit efterlyst under midsommarhelgen. Sticksår på kroppen fick polisen att tro att mordvapnet är en kniv eller annat vasst föremål. Då Nationell Idag besökte mordplatsen var grannarna misstänksamma och ville inte berätta var krop-

pen hittades. En granne åkte efter NI:s reportrar i sin bil för att fråga vilka det var som fotade, uppenbarligen oroad för att det fina villaområdet skulle få dåligt rykte. Speciellt fick inte hans eget hus komma med på bild. Mordet kom som en chock i rikemansområdet. På plank runt villorna kunde man dock se grafitti insprayat, kanske håller idyllen på att förvandlas till något annat, mindre tryggt?

Sanna Hill

Foto: NI

Rapport

I Skåne greps 25 personer för diverse förseelser endast under midsommarnatten. 556 händelserapporter inkom till polisen. Ändå beskrev man natten som lugn om man jämför med Dalarna, där det hade gått så vilt till att länsvakthavande kommissarien rakt ut sagt att folk blir ”dumma i huvudet” under midsommar, följt av ett ”herregud”. I Stockholm rapporterades även där stök med inte mindre än 60 anmälda fall av misshandel och 8 rapporter om rattfylla. I Göteborg ansåg en ung man det vara lämpligt att klättra upp på ett halt vindstak. Han trillade dock ned relativt snabbt.

sanna.hill@nationellidag.se

Bilar registreras Välkommen till dagens övervakningssamhälle! Nu vill polisen registrera alla bilar som passerar fartkameror.

Polisen vill minska attentat, sprängningar och skjutningar. Nu stänger de av en gata i Malmö. Nu tar Malmöpolisen till drastiska metoder för att stoppa den omfattande kriminella verksamhet som pågår i staden. Norra Grängesbergsgatan kommer att stängas av för fordon under såväl kvällar som nätter under hela sommaren. Polisen säger att det har skett mycket svarthandel på just denna gata, tillsammans med våldtäkter, människohandel, sjutningar och besök på svartklubbar. Att hindra fordon från att passera hoppas man får effekten att färre besöker svartklubbarna. – Det har varit en hel del incidenter kring klubbarna under våren.

Foto: NI

Nu ska vi försöka skapa lugn och trygghet och då tycker vi inte att det finns någon anledning att ha genomfartstrafik förbi klubbarna under sommarnätterna, säger Mattias Tengwall, insatsledare för projektet Fokus Malmö. Samtidigt kommer polisens närvarao att öka på gatan. Det är kända kriminella grupperingar och ledare av dessa som vistas på svartklubbarna, och polisen tror att deras närvaro kan öka tryggheten i den mångkulturella storstaden i Skåne.

När fartkamerorna sattes upp bedyrades att de enbart skulle användas vid fortkörning, nu vill staten registrera alla bilar som passerar – tvärt emot vad man lovade när tekniken infördes. Det är polisen som står bakom önskemålet om fler ögon längs vägarna och hårdare övervakning av trafikanterna. Bedömare befarar att polisen genom förslaget gått ännu ett steg från att vara lagens långa arm till att bli mer av övervakarstatens förlängda arm, där den personliga integriteten kringskärs allt mer. Redan i år kan dagens automatiska trafikkontroll med fartkameror, ATK, komma att omformas till automatisk num-

merplåtsregistrering, ANPR. Tester med ANPR har faktiskt redan genomförts i Sverige och förebilden står att finna i den engelska trafikbevakningen, där hela vägnätet är täckt med vägkameror som automatiskt registrerar varje förbipasserande nummerplåt. Varje passerande fordon kollas i realtid mot ett antal databaser och sparas sedan i polisens centraldator i 2-5 år. Enligt uppgifter ska det svenska företag som utvecklar polisens nya kameror redan ha testat dem i svenska fartkameror och testet har var ”mycket framgångsrikt”.

Erik Alhem erik.alhem@nationellidag.se

Nummer 25 – Juli 2011


NYHETER | 5

NatioNell idag

Hovrätten

friar Fernando den enligt egen utsaga ”inte helt svenske” Fernando dömdes i tingsrätten till fängelse för grov misshandel av Martin Kinnunen. nu har hovrätten prövat målet och gjort en helt annan bedömning, trots att bevisningen var exakt densamma i bägge instanserna.

FernanDo, 23, utanför Svea hovrätt. Han ville inte vara med på bild. Foto: NI

Milld om: ”Två böcker”

Jan Milld janmilld.wordpress.com

Nummer 25 – Juli 2011

A

En av nämndemännen var dock skiljaktig (läs: förnuftig, i det här fallet) och ville fastställa domen från tingsrätten, där Fernando dömdes till fängelse 1 år och 2 månader. Denna modiga kvinna är centerpartist, heter Monica Serrander och är 72 år. Hon är ledamot i Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. När Nationell Idag ringer upp Monica är det svårt att höra vad hon säger, eftersom hon talar så högt att det distar i luren. Hennes enda kommentar till domen är att hon gör samma bedömning som tingsrätten. Och av någon anledning berättar hon i alla fall att hennes son är journalist. Tingsrätten kom fram till att åklagarens bevisning pekade på att Fernando är mer politiskt engagerad än han medgett. På direkt fråga från åklagaren under förhandlingen varför han vid ett flertal tillfällen bevisligen närvarat på diverse ”antirasistiska” sammankomster, trots att han förnekat sig ha politiska åsikter åt vänsterhållet svarade han: – Som ni ser är jag inte helt svensk… Nationell Idag ringde upp åklagare Jens Nilsson, som lämnat in stämning på Fernando, för en kommentar. Han hade ännu inte läst domen, så vi talade om utgången. – Jaha, det var tråkigt… Jag hade räknat med fällande dom.

Bakgrund

SD:aren Martin Kinnunen misshandlades den 7 juni 2009. Polisen hade ett svårt utredningsläge i Kinnunens fall då misshandeln av honom inte fastnade på övervakningskamerorna och ingen gärningsman kunde identifieras. Men eftersom det rörde sig om ett brott med politiska motiv kopplades Säpo in och deras arbete resulterade i att en person blev intressant i utredningen. Den misstänkte anhölls i sin frånvaro redan den 26 juni 2009. Fernando har uppgett att han inte var på platsen och att han inte kan minnas vad han gjorde den aktuella kvällen. Han har medgett att han var på en ”antirasistisk” demonstration vid Slussen samma dag och det finns även en bild på honom vid Slussen, vilket utgjorde en del i åklagarens bevisning.

FÖrsvarsaDvokat Jonas GranFelt sade åt vår fotograf att sluta ta bilder.

Nationell Idag var enda tidning på plats i hovrätten, inte ens SD-Kuriren har bevakat detta fall. Nationell Idag har varit i kontakt med några sverigedemo-

lltsedan jag blev läskunnig har jag ju trivts med böcker – att vistas i bibliotek och bokhandlar, att själv äga böcker, att läsa böcker. Det jag läst har mest handlat om politik och historia, samhällsfrågor och debatt. Som det visat sig delar jag mentalt in böckerna i två kategorier: dels böcker i allmänhet, dels vad jag kallar ”måsteböcker”. Böcker som bara måste läsas – helst av alla jag känner. De måsteböcker jag har i bokhyllorna bär spår av läsningen. Där är många meningar understrukna, än flera har markeringar i marginalen, på insidan av pärmen finns siduppgifter om var det viktigaste kan hittas. En av mina tidiga måsteböcker var skriven på engelska och tryckt i New York 1958. Författare: Gordon W. Allport. Bokens titel: The Nature of Prejudice. Ett av de ord som jag strukit under var ”gentile” – därför att jag inte visste vad det betydde. Slår man upp ordet ska man finna att ordboken översätter det med ”icke-judisk”, ”hednisk”. Även om jag vid läsningen på 60-talet slog upp ordet missade jag dess centrala betydelse i boken. Detta blir jag klar över vid läsningen av en annan bok – Kritikkulturen av Kevin MacDonald. Kritikkulturen är översatt till svenska av Lars Adelskogh och utgiven på Nordiska förlaget 2006. Jag fick då ett recensionsexemplar, men det blev ingen recension. Jag läste inte ens boken. Detta berodde nog inte bara på att dess tjocklek avskräckte. Det berodde förmodligen också på all turbulens efter BGF-recensionen 2003 av Adelskoghs bok En tom säck kan inte stå. Detta resulterade i ett beslut från Sverigedemokraternas partistyrelse två år senare att tilldela mig en ”varning” – då sittande partisekreterare och författare till partiets studiematerial. Bakom varningen låg också att jag i ett mejl till övriga PS-ledamöter rekommenderat läsning av boken Den judiska rasismen från 2004, skriven av David Duke. Möjligen var det ett ”eko” av denna PS-varning 2005 som gjorde att SD-Kuriren fem år senare sällade sig till Dala-Demokraten, i

krater och de frågar sig vad detta skickar för signaler till vänsterextrema rörelser, som brukar störa SD-möten och även utöva våld mot företrädare för partiet.

att vägra ta in ens en betald annons för vitboken. Nu har jag i alla fall tagit mig igenom Kritikkulturen, som imponerar genom den energi och noggrannhet McDonald visar i sitt arbete. Men resultatet har blivit en akademisk produkt, inte en bok för en större publik. Kontentan av det som Kritikkulturen använder cirka 400 sidor för att förmedla kunde för en bredare publik ha presenterats på 40 sidor. Eller ha komprimerats till några rader: ”Judiska företrädare har bedrivit ett permanent kritiserande av västerlandets kultur, där olika måttstockar gällt för dem själva och för dem som varit måltavla för kritiken: gojerna.” OK – nu överdrev jag. På dessa rader fanns ju inte plats för detta citat från Kritikkulturen: ”…när judar väl nått en intellektuellt härskande ställning, är det inte förvånande att icke-judar dras till judiska intellektuella såsom medlemmar av en socialt dominant, ansedd och inflytelserik grupp och såsom fördelare av resurser man sätter värde på. Ett dylikt synsätt stämmer väl överens med ett evolutionärt sätt att se på gruppdynamik: Icke-judar, som vill komma uppåt i det intellektuella anseendets hierarki, torde attraheras till sådant som kännetecknar de mest dominanta medlemmarna av hierarkin, i synnerhet om de såg det som möjligt att vinna insteg i hierarkin.” Vilken koppling finns då mellan The Nature of Prejudice och Kritikkulturen? Jo, Allport tas uttryckligen upp av MacDonald som ett exempel på denna konstanta kritik från judiskt håll mot väst och det västerländska. Detta missade jag vid min läsning av Allport på 60-talet – som ung och med ambitioner att vara fördomsfri. Det här betyder inte att jag inte alltjämt vill vara fri från fördomar. Inte heller betyder det att boken The Nature of Prejudice skulle sakna viktiga poänger. Tvärtom! En del av dessa kan dock komma i ett nytt ljus, när vi nu är inne på ett nytt sekel och ett nytt millennium.


6 | NYHETER Israeliska tjuvar i Auschwitz POLEN Ett israeliskt par har

dömts för stöld från museet i Auschwitz. Israelerna har erkänt stölden och betalat pengar till museet, varvid de kom undan med villkorligt fängelsestraff och är fria att åka hem till Israel. Det israeliska paret hann dock stanna en natt i fängelse innan de släpptes. Förra året dömdes det efter en annan måttstock, då en i Sverige bosatt antirasist och gaypristagare dömdes till 2 år och 2 månader i fängelse för delaktighet i stöld från Auschwitz.

Nationell Idag

Våldsamma kravaller vid generalstrejk

Skogsbrand nära amerikanskt kärnlabb USA En skogsbrand härjar för

tredje dagen i rad i norra New Mexiko och hotar laboratoriet i Los Alamos. Det var här som USA:s första atombomb utvecklades. Branden har spridit sig och är bara några kilometer från en plats där 20 000 fat med plutoniumförorenat avfall dumpats. Myndigheterna hävdar att branden hålls på säkert avstånd från det lågradioaktiva avfallet. Laboratoriet i Los Alamos togs i bruk under andra världskriget som en del av det topphemliga Manhattanprojektet för att bygga den första atombomben och är fortfarande en av de viktigaste kärnvapentillverkarna i landet. Samhället Los Alamos med 10 000 invånare och laboratoriets arbetsstyrka på 12 000 personer har evakuerats.

Burkaknuttar attackerade poliser PAKISTAN Ett MC-gäng burkaklädda talibaner attackerade en polisstation i nordvästra Pakistan och dödade minst sju poliser under lördagen. Flera av talibanknuttarna var enligt vittnen klädda i burka, heltäckande slöjor, och de använde både handgranater och automatvapen. Pakistans talibaner har på sista tiden ökat attackerna mot poliser och säkerhetsstyrkor.

Foto: RealDemocracyGr

Tårgas och brandbomber blev kulmen på en två dagars generalstrejk i landet. Bakom oroligheterna pyr dock decennier av bluffekonomi som kan dra med sig hela eurozonen i kraschen. Inledningen av den sista veckan i juni präglades av våldsamma protester – igen. För sjunde gången i år lamslog en generalstrejk landet, samtidigt som parlamentet skulle rösta igenom ytterligare sparåtgärder. Folk som intervjuas på gatorna menar att politikerna inte förstår att

befolkningen är hungrig. Andra protesterar mot att regeringen säljer ut landet till utländska intressen. De problem som lett till att landet nu har ett skuldberg på 350 miljarder euro ligger djupt. Grekland har inte samma rigida ekonomi som till exempel Tyskland, och dess befolkning har vant sig vid lång siesta, korruption och vardagligt skattefiffel. En lägre arbetsmoral och därmed sämre produktivitet hade normalt sett lett till att landets ekonomi värderats lågt och importprodukter hade i motsvarande grad blivit dyrare. På grund av att Grekland är med i eurozonen kan man dock inte

devalvera valutan, och krisen sprider sig därför till hela EU. EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn har hotat politikerna i Grekland med att det inte finns någon ”Plan B” ifall de inte godkänner det tuffa sparprogrammet. Alternativet är att landet går i konkurs, menar han. Det skulle inte bli några fler internationella lån och Grekland skulle stå helt utan pengar på några få veckor. Många ekonomer är överens om att Grekland har levt över sina tillgångar och att den enda lösningen är lån från utlandet kombinerat med kraftfulla sparåtgärder. Något så-

dant vägrar dock befolkningen att höra talas om. Många tycker tvärtom att Grekland ska sluta betala sina lån och börja om på noll. Resonemanget är att det ändå är privata bankirer som lånat ut pengar till Grekland, ofta till ockerräntor på över 25 procent. Det är inte möjligt att betala tillbaka, utan innebär att grekiska skattebetalare i generationer får betala till de rika internationella finansfamiljerna. Denna inställning, samtidigt som folken i Tyskland, Finland och Nederländerna tydligt visat ovilja till att finansiera den grekiska ekonomiska lättsintheten, är på god väg att krascha hela euro-projektet. Banker i både Frankrike och Tyskland har redan lånat ut stora belopp till Grekland och sitter därmed i rävsaxen. Det här skulle utlösa en allmäneuropeisk finanskris, tror Josef Ackermann, generaldirektör för Deutsche Bank, i en intervju med Reuters. Om krisen sprider sig till andra länder, kan den bli större än den som började från Lehman Brothers konkurs i USA, menar han. Jacob Graven, chefsekonom för danska Sydbank, tror att en grekisk bankrutt är oundviklig. – Miljardlånen fördröjer bara katastrofen, säger han i dansk press. Den ansträngda situationen i Grekland och flera andra EU-länder understryker det nationalister varnat för, att olika befolkningar och stater har olika förutsättningar och inte kan fjättras ihop med en gemensam valuta. Experter tror att om euron faller, så kan det vara ett viktigt steg till att avskaffa hela EU-bygget, då det till stor del grundats på en gemensam ekonomi och frihandel i Europa.

Spänt kring Ship to Gaza Förra årets dramatik kring Freedom Flotilla till palestinska Gaza, då israelisk militär sköt ihjäl nio turkiska aktivister, kan upprepa sig. Israel har svurit att stoppa skeppen och samtidigt pågår det politiska spelet för fullt. I skrivande stund väntas skeppen avsegla från Grekland mot Palestina med aktivister från USA och Europa, samt dussintals journalister. Flottans skepp från Irland och Frankrike är redan på väg mot Medelhavet. Läget är spänt, då Israel sagt att man aldrig kommer att släppa fram flottan till Gaza. Dramatiken kan nå sin kulmen lagom till att vår tidning når prenumeranterna. Formellt är Freedom Flotilla en hjälpsändning till det ockuperade Gaza, där palestinier lider nöd på det mesta. Påven Benedictus XVI har betecknat Gazaremsan som ”ett stort koncentrationsläger”. Huvudsyftet är dock att sätta strålkastarljuset på Israels blockad mot Palestina. Israel hävdar att man vill kontrollera hjälpsändningen eftersom man

misstänker att där finns vapen till Hamas. En annan orsak till att Israel vill stoppa skeppen är dock att det krockar med Israels mål att svälta ut Gaza. Dokument som publicerats genom Wikileaks visar att Israel haft som strategi att hålla Gaza ”på randen till kollaps”. Det politiska spelet i kulisserna går på högvarv. Israel har hotat de journalister som vill följa med, men har senare dragit tillbaka hoten. Den turkiska hjälporganisationen IHH ställer inte upp med passagerarfärjan Mavi Marmara, som det blev skottlossning på förra året. På grund av avhoppet har arrangörerna fått avboka nästan 800 personer. Antalet deltagare uppges nu till mellan 300 och 600. IHH hävdar att de ca 10 000 syrier som flytt till Turkiet undan oroligheterna i sitt land behöver all hjälp organisationen kan uppbåda. Många tror dock att det är president Recep Erdogan som fått IHH att dra sig ur. Erdogan har profilerat sig som palestiniernas vän, vilket gett honom stort stöd i arabvärlden. Han har sagt att allt militärt samarbete med

Det svenska skeppet Juliano fick tas upp på land den 27 juni sedan ett sabotage upptäckts. Båda propelleraxlarna hade krökts av kraftigt våld under vattnet då skeppet låg vid kajen i Grekland. Foto: Kalle Larsson

Israel – som varit betydande – ska avbrytas. Gång på gång har det dock visat sig att samarbetet fortsätter i smyg. Förra årets Freedom Flotilla attackerades från skepp och helikoptrar. Israel använde starka vattenkanoner som krossade skeppets fönster. I den bordning som följde sköts nio turkiska aktivister ihjäl. Alla passagerare togs till fånga och frigavs först flera dagar senare. Deras kameror, datorer, telefoner, kreditkort och kontanter har aldrig

återlämnats. Det finns till och med uppgifter om att israeliska officerare tog ut pengar med hjälp av de stulna kreditkorten. Årets flotta består av åtta passagerarskepp och två lastskepp. Senaste nytt gör gällande att aktivisterna tränar åtgärder för att avvärja fientliga bordningar. Intressant är att flottan detta år får sällskap av ett skepp från USA. Ett tiotal av dess passagerare är judar, varav några själva fötts i Israel men emigrerat av politiska orsaker.

Nummer 25 – Juli 2011


NYHETER | 7

NatioNell idag

Nederländerna förbjuder ritualslakt

Moderna rövarhistorier

I

de senaste snart hundra årens alla krig för sionismen och storfinansen (alias demokratin och de mänskliga rättigheterna) har mörkrets krafter gjort sig skyldiga till spektakulära grymheter, från Första världskrigets tyskar som högg händerna av belgiska småbarn till kuvöserna i Kuwait. Och demokratins fiender förnekar sig inte, Khadaffi ska i ett sista desperat försök att hålla stånd mot demokratins militära och moraliska övermakt ha tagit till Viagra! Detta om vi får tro högt uppsatta representanter för ”det internationella samfundet” och etablerade media. Diktatorn ska ha skaffat containrar fulla med potensmedicinen, pumpat sina trupper fulla, försett dem med kondomer(!) och uppmanat dem att våldta så mycket som möjligt. Detta enligt Luis Moreno-Ocampo, chefsåklagare vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag. ”Det finns information om Viagra, det är som en machete”, säger han i ett av sina mer än lovligt bisarra uttalanden för CNN. En annan potentat som sedan länge är ”väldigt oroad” över viagravåldtäkterna i Libyen är vår egen Margot Wallström, nuförtiden FN:s ”särskilda representant i kampen mot sexuellt våld under väpnade konflikter”.

Sannolikt kommer Khadaffis containrar med Viagra så småningom att återfinnas på samma ställe som Saddams massförstörelsevapen. bÖr FÖrbJuDas, om holländarna får bestämma.

geert Wilders liberala Frihetsparti drev den 28 juni igenom ett förbud av halal- och kosherslakt i landet. landets muslimer och judar anser att det rör sig om ren diskriminering. Förslaget från det lilla Djurrättspartiet togs snabbt upp av Frihetspartiet och fick stöd över partigränserna i parlamentet. Argumentet är att den rituella slakten skapar onödigt lidande då djuret under utdragna plågor får förblöda till döds. Enligt den nya lagen ska alla djur bedövas med till exempel elstötar innan slakt. Detta går tvärt emot muslimers och judars religiösa ritua-

Geert WilDers

ler, som kräver att djuret är vid fullt medvetande då snittet läggs. Frihetspartiet menar att det nu är upp till judiska och muslimska grupper att bevisa att koscher- och halalslakten inte är grym och plågsam. I en sällan skådad enighet fördömde landets ca en miljon mus-

limer och 40 000 judar lagen. Nederländernas chefrabbi Binyomin Jacobs jämför lagen med nazisternas förföljelser av judar i Tyskland. Den nationalsocialistiska staten var först i världen med att lagstifta kring djurskydd och mot onödigt lidande för djuren. Chefrabbinen menar att detta var första steget till att ”104 000 nederländska judar dödades under Holocaust”. – Själva diskussionen om detta är plågsam, hävdar rabbinen i lokal press. Rituell slakt i Sverige är bara tilllåten av fåglar, men det går att importera halalkött. Bland andra Moderaterna vill att slakten skall tillåtas för att ”främja integration”.

Vávra Suk vavra.suk@nationellidag.se

ANNONS:

Sensommarkonferens för alla medlemmar

Riksårsmöte 2011

för ombud och den avgående styrelsen - alla partiets aktivister får närvara sänd oss dina motioner och anmäl om du vill komma senast 19 juli Motioner till årsmötet kan gälla • Stadgeändringar • Partiprogrammet • Ställningstaganden i enskilda frågor • Annat av vikt för riksorganisationen Formulera ett dyligt förslag till beslut och var noga med motiveringen.

Anmälan på tel 08-745 08 13 eller ake.blomdahl@nd.se

Nummer 25 – Juli 2011

Boka helgen 20-21 augusti

Media är givetvis tacksamma: informationskonsumenterna är förmodligen vid det här laget övermätta på bomber, halshuggningar och andra hemskheter i Irak och Afghanistan, så lite pornofierad piff på propagandan är välkommen. Våldtäkter i krig är i och för sig inget att raljera över. Det ska också erkännas att jag givetvis inte vet om den libyska regimen verkligen har försett sina säkerhetsstyrkor med Viagra och kondomer i syfte att de ska kunna våldta fiendens kvinnor, men det vet inte propagandaarbetarna på våra nyhetsredaktioner heller. Margot Wallström själv erkänner att påståendena inte är belagda i en intervju i DN 20/6, men det hindrade, typiskt nog, inte tidningen från att sätta rubriken Viagra vapen i Libyen. Det har heller inte hindrat Wallström från att i artiklar och intervjuer sprida dessa sensationella – men obekräftade – uppgifter under två månaders tid.

To: Mr Dictator Gaddaffi Libya bilDbevis pÅ khaDaFFis onDska. OBS Fotot ingår inte i det officiella bevismaterialet – än.

Det är inte direkt ovanligt att krigstida rövarhistorier anammas av propagandamakare och blir officiella ”sanningar”, nazisternas lampskärmar och tvåltillverkning är kända exempel. Sannolikt kommer Khadaffis containrar med Viagra så småningom att återfinnas på samma ställe som Saddams massförstörelsevapen. Våldtäkt i krig är som sagt inget att raljera över, eller bagatellisera, men det är i ärlighetens namn få som gör. Långt värre är problemet med opportunister som Moreno-Ocampo och Wallström som hakar på sensationella krigspropagandalögner, reservationslöst påhejade av nyhetshjonen i världens media. Räkna inte med att dessa samvetslösa krigsprofitörer i falsk moralism och lönsamma lögner någonsin kommer att ställas till svars för att i namn av sitt ämbete ha förlänat falsk legitimitet åt ytterligare ett kriminellt krig. De gör ju bara sitt jobb. Eller?

Jonas De Geer

jonas.de.geer@nationellidag.se


8 | REPORTAGE

NatioNell idag

Danmark utvisar krimine det som betraktas som en extrem åsikt i sverige är regeringslinjen i danmark. nästan hela folketinget var överens; visar man sin tacksamhet mot värdlandet genom att begå brott har man inget i danmark att skaffa.

D

et som i Sverige skulle väckt ett ramaskri bland de politiskt korrekta röstades utan problem igenom i det danska Folketinget. Regeringens förslag om ”skärpta utvisningsregler och kommunalt fokus på repatriering”, lagen L 210, antogs den 24 juni med 95 röster mot 7. Förslaget, som i Folketinget presenterades av integrationsminister Sören Pind från regeringspartiet Venstre (ett liberalt parti), hade förhandlats fram den 19 maj med Dansk Folkeparti och Kristdemokraterna. Även Socialdemokraterna och Socialistiska folkpartiet ställde sig tidigt bakom förslaget. Den nya lagen innebär en markant skärpning av den befintliga utlänningslagen. Tidigare fanns en skala där bedömningen gjordes utifrån strafftid och antal år man varit bosatt i landet, de som varit i landet i mer än 9 år kunde bara utvisas om de dömdes för mord, dråp och våldtäkt. Från och med nu ska alla

invandrare som döms till frihetsberövande kunna utvisas, oavsett hur kort straffet är. Bötesbrott leder däremot inte till utvisning. Det ska inte längre gå att åberopa personliga förhållanden och så kallade anknytningsskäl för att få stanna, det enda som ska kunna hindra en utvisning är om det ”med säkerhet” strider mot Danmarks internationella förpliktelser. Danmark har bland annat skrivit på avtal mot dödsstraff och tortyr, och får därför inte utvisa till länder där brottslingen riskerar att utsättas för detta. ”Den tydliga utgångspunkten skall hädanefter vara att utlänningar, som döms till frihetsberövande, utvisas”, skriver Sören Pind i motiveringen till lagen, som börjar gälla redan den 1 juli 2011. Invandrare som inte kan utvisas på grund av internationella konventioner ska dessutom dömas till ”betingad utvisning”. Begår invandraren nya brott så ska man återigen

Danskar hoppas slippa rubriker so kriminell zigenarfamilj har kostat m danska kronor i samhällskostnader inte gått att utvisa.

Vi säger till danska domstolar: Nu ska ni gå så långt som ni över huvud taget kan.

Källa: Ekstra Bladet 2011-05-08. undersöka om det går att verkställa utvisningen, annars får man besluta om en ny betingad utvisning och prövotiden förlängas.

– Integrationsminister Sören Pind

Beredd på processer

Toleransen för kriminella invandrare är inte stor i det danska Folketinget. Lagförslaget om utökad utvisning av kriminella röstades igenom med siffrorna 95-7!

Det är fortfarande upp till domstolarna att besluta om utvisning, men integrationsminister Pind förväntar sig ändå långt fler utvisningar till följd av lagskärpningen. – Det här betyder att vi säger till danska domstolar: Nu ska ni gå så långt som ni över huvud taget kan, sade Pind i Folketinget. Pind medger också att denna tuffa attityd kan leda till rättsprocesser med internationella domstolar, men man är beredd att ta striden. Den nya lagen säger också att domstolarna ska vara extra hårda när de beslutar om utvisning av invandrare som gjort sig skyldiga till planerad eller organiserad kriminalitet, i synnerhet gängrelaterad brottslighet. Endast några få partier på den yttersta vänsterkanten motsatte sig den skärpta lagen. Enhedslisten ”De rödgröna” skriver på sin hemsida i tongångar som bara återfinns i svenska medier om ”groteska främlingsfientliga strömningar om och om igen”.

Många hinder för utvisning Danmarks internationella förpliktelser riskerar att göra lagen tandlös, befarar bedömare. Man kan inte utvisa till länder där brottslingen riskerar avrättning, tortyr, stympning eller annan inhuman behandling. Men det är precis sådana länder som de flesta brottslingar som man vill utvisa kommer ifrån, bland annat innefattar detta de allra flesta muslimska länder. Även inom Europa kan det bli problem. Under våren uppmärksammades det så kallade Zambranofallet, där EU förbjöd Danmark att neka permanent uppehållstillstånd och arbetstillstånd till utländska medborgare om dessa försörjer ett barn med medborgarskap i något EU-land. På samma sätt fick man upphäva ett tiotal utvisningar förra sommaren av zigenare som olovligen uppehöll sig i parker och byggnader, eftersom de var EU-medborgare.

Få utvisningar i Sverige I Sverige finns också en lag om utvisning för grovt kriminella utlänningar, men det är sällan som den i praktiken tillämpas. Om invand-

Nummer 25 – Juli 2011


REPORTAGE | 9

NatioNell idag

ella invandrare

Utvisning per automatik oavsett strafftid

frågan om omedelbar utvisning av kriminella invandrare som döms till fängelse. Man kompletterar förslaget med att även brottslingens familj skall utvisas, det återstår att se om Danmark inför också en sådan lag.

25 000 kronor för varje repatrierad invandrare

om dessa. En enda minst 74 miljoner r, men har hittills

raren hunnit skaffa barn i Sverige, har familj eller ”hunnit rota sig”, så undlåter ofta domstolen att döma till utvisning. Om man trots allt gör det, så kortas fängelsestraffet ned eftersom utvisningen anses vara en del av påföljden. I Sverige är det endast Nationaldemokraterna som i flera år drivit

Under midsommaraftonens förhandlingar i Folketinget röstades även två andra av regeringens förslag igenom, som båda ingår i det Trygghetspaket som regeringspartierna Venstre och De Konservative förhandlat fram med stödpartierna Dansk Folkeparti och Kristdemokraterna. En ändring i Integrations- och repatrieringslagen innebär att det införs en plikt för kommuner att i samband med den löpande uppföljningen av invandrarnas integration ”vägleda utlänningarna till möjligheten av repatriering till deras hemland”. På så vis kommer lagen att göra skäl för sitt namn. Kommuner som lyckas repatriera en invandrare skriven i kommunen belönas med 25 000 danska kronor. Denna lag var mera kontroversiell och gick igenom med 56 röster mot 47. Den andra lagändringen skärper straffet för rån där gärningsmannen tränger sig in i offrets hem. Påföljden skall vara fängelse mellan 5 och 10 år.

Danmark – nagel i ögat på svenskt etablissemang Svenska politiker och proffstyckare har under en längre tid retat sig på grannlandet i söder, som man kallar rasistiskt och intolerant. I Danmark talas det öppet om att det är bra om invandrare åker hem och man har sedan flera åt tillbaka ett aktivt repatrieringsprogram. Under våren har man infört ett poängsystem enligt vilket man prioriterar invandring som bidrar positivt till det danska samhället. På senare tid har fokus hamnat på kriminella invandrarligor som rånar och upprättar rasistiska vägspärrar, något som diskuteras utan de tabun som gäller i Sverige. Den senaste danska åtgärden som rönt kritik från Sverige är återinförande av gränskontroller för att få bukt med den organiserade brottsligheten. Medan svenska medier gnäller på Danmark förundras danskarna över hur mycket svenskarna låter sitt land bli förstört utan att protestera.

Vávra Suk vavra.suk@nationellidag.se

ANNONS:

Beställ gratis infopaket! Skicka talongen till: ND, Box 42021, 126 12 Stockholm NAMN: ADRESS:

Nummer 25 – Juli 2011

Danmark visar vägen

D

en danska linjen att från och med nu utvisa alla kriminella invandrare är en glädjande politisk markör. Man är på god väg att bryta en alltför lång tid av politisk rädsla för att ta tag i den problematik som varit kring invandringspolitiken, och det är Danmark som visar vägen. Detta kommer att kunna leda in politiken på ett spår där man på sikt kan lösgöra sig från det politiskt korrekta oket, det ok som är lastat med fördömande av dem som under lång tid pekat på bland annat den stora överrepresentation vissa invandrargrupper har och har haft i brottsstatistiken. Vi gläds givetvis över det danska initiativet och hoppas, även om vi inte hyser några illusioner, att Sverige klarar att följa efter! Fortfarande är det politiska klimatet och viljan att debattera invandringen och den problematik den för med sig i hög grad hämmad i Sverige. Det är en absurd situation när det samtidigt kan vara en sådan självklarhet att tala fritt ur hjärtat i vårt grannland i det bortre fästet av Öresundsbron.

Folken i Europa vänder mångkulturen ryggen. Om detta vittnar inte minst hur brett stöd detta förslag om utvisning har i Folketinget, det märks också på de uttalanden som gjorts och bland de motiveringar enskilda partier och även politiker har uttalat för att stödja förslaget. Karen Haekkerup (Socialdemokraterna) angav att det hela ”inte skulle medföra någon skillnad i praxis” och därför stödde Socialdemokraterna förslaget. ”Det är klart att en utlänning som begått kriminella handlingar ska utvisas från Danmark”, sa Martin Henriksen från Dansk Folkeparti som också var positiva till förslaget . Oavsett enskild motivering till varför man stödjer integrationsminister Pinds förslag kan man tydligt se varthän den politiska vinden blåser. Folken i Europa vänder mångkulturen ryggen, de inser trots kostsamma nD:s klistermärke inspirerat av försök från makten, den schweiziska kampanjen för utvisning av att invandring från kriminella invandrare. främmande kultursfärer i stor skala är varken lönsam eller särskilt berikande. Människor har de senare åren också fått tillgång till alternativ media vilka tar upp och belyser fenomenet massinvandring och mångkultur ur ett perspektiv som människor känner igen. Detta har givetvis satt press på politiker och resulterar också i en mer folkförankrad politik. Nationaldemokraterna har som en del av sin politik en uttalad vilja att kunna repatriera invandrare som av olika anledningar inte har i Sverige att skaffa. Vi vet att detta är ett ytterst känsligt område att bedriva politik inom och att det ibland kan framstå som okänsligt att sända invandrare till sina hemländer. Men vi är säkra på att grova brottslingar som kommit till Sverige och begår rov mot den inhemska befolkningen och deras tillhörigheter inte ses som välkomna av många. Endast en besutten elit samt proffstyckare, som finner gemenskap i en allt mer absurd politisk korrekthet, anser fortfarande att även grova brottslingar givetvis skall få stanna kvar. Därför ser vi utvecklingen i Danmark som närmast banbrytande i den samtida politiska korrektheten och Nationaldemokraterna kommer att verka för en svängning av även den svenska politiken. Visste jag inte bättre kunde jag tro att detta var ett förslag av Nationaldemokraterna.

TELEFON:

Daniel Spansk

Jag vill bli:

daniel.spansk@nationellidag.se

Medlem

Aktiv


10 | REPORTAGE

H

Kleinfontein

ur försöker den vita minoriteten i Sydafrika överleva som grupp? Finns det några försök att upprätthålla ett västerländskt samhälle och försvara sina etniska intressen? Det var en av de frågor vi ställde oss inför redan till Sydafrika, och det var därför med stort intresse vi besökte bosättningen Kleinfontein strax utanför Pretoria. Vi kör in genom en bevakad grind, men säkerheten verkar vara långt ifrån de strängt bevakade gated communities som vi besökt. En äldre man lyfter bommen och ber oss artigt skriva in oss i gästboken. Samhället består av ett slags villaområde med prydliga och välskötta småhus. Bortom dem sträcker sig bosättningens mark ytterligare ca 7 kilometer, där gnuer och zebror går och betar. Samhällets centrum består av en L-formad byggnad med ett par mindre affärer och ett café. Jan Groenewald, som presenterar sig som ordförande, är en man i 60-årsåldern med mycket energi och entusiasm som lyser ur ögonen. Hans kollega, Dr Piet du Preg, ordförande för verkställande utskottet, är likaledes entusiastisk, men ännu äldre. – Vi började mobilisera folk redan innan 1994 års förhandlingar med ANC. Det hette då Afrikaners Volks Front, förklarar de. Förhandlingarna som apartheidregimen hade med ANC blev en katastrof för de vita. – ANC var beredda att acceptera en egen afrikandisk folkstat, men vi blev svikna av våra egna ledare. Pre-

Nationell Idag

Etnisk enklav i Sydafrika

Fakta: 721 hektar Grundat: 1992 Boende idag: ca 1 000 Boende från början: ca 370 Drivs som ett kooperativ, alla boende har rösträtt

sident F W de Klerk lade sig platt och lämnade över makten utan några villkor. En sak lyckades vi dock få igenom, och det är paragraf 235 i grundlagen, som garanterar varje etnisk och religiös grupp rätt att förhandla om regionalt självstyre. Om man har egen mark och blir tillräckligt många så kan inte myndigheterna neka oss det, menar Groenewald. – Vi har valt en annan strategi än bosättningen Orania, som ligger en dags bilfärd ut i ingenmansland. De har medvetet velat bo där ingen kommer att bry sig om dem, men vi vill visa att vi fortsätter att vara en viktig del av Sydafrikas ekonomi.

i någon slags isolering, säger du Preg. – Denna region som innefattar Johannesburg och Pretoria står för en tredjedel av landets ekonomi, just för att det är så många vita som bor här. Den svarta regimen kan inte bara strunta i oss eller utradera oss, för Glad stämning, men var är ungdomarna? de skulle själva förlora på det, fortsätter han. Det är också här som de flesta afri- Man skulle kunna erbjuda kompekander bor, vi behöver inte övertyga tens och tjänster inte bara för regiodem om att lämna allt och flytta ut nen, utan för hela södra Afrika – det

Apartheids brott i perspektiv

är bra för alla. Tanken är att Kleinfontein ska utgöra ett nav, men att dess påverkan och alternativa samhällsstrukturer ska sträcka sig långt utanför. – Det gäller att organisera vår etniska grupp, så att vi får något att säga till om och försvara våra intressen. Här är partiet Freedom Front Plus en bra samarbetspartner, menar de båda. De talar sig varma för fler enklaver som Kleinfontein, alternativa universitet, byaråd. Det finns redan en egen bank här, Savings & Credit Cooperation of Kleinfontein,

dödandet: av de 9 325 personer som dödades under den kaotiska perioden juli 1990 till juni 1993 dödades 518

Somliga har undrat om Nationell Idag försvarar eller förespråkar apartheid efter våra reportage från Sydafrika. Det gör vi inte. Nationell Idag har en etnopluralistisk grundsyn. Det innebär att varje folk har rätt till sitt eget land. Detta gäller de vita i Sydafrika, men också de svarta i Sydafrika. Genom detta avslutande uppslag avrundar vi vår rapportering från Sydafrika – för denna gång. Samtidigt som alla reportrar har egna åsikter om det de skriver om är det viktigt att våra ideologiska ståndpunkter inte får oss att blunda för verkligheten. Och verkligheten är att även om apartheid var ett dåligt system som förtryckte den svarta befolkningen, var det ändå på många sätt bättre än det idag rådande, där en svart majoritet bestämmer över en vit minoritet. Många tror att miljoner

svarta blev mördade under de år som apartheid var officiell sydafrikansk politik (1948-1994). Sanningen är att det totala antalet som blev dödade av politiska orsaker (inklusive rastillhörighet) under apartheid var totalt ca 21  000 personer. Av dessa dog 14  000 under de sista åren (1990-1994) då ANC genom en kombination av demonstrationer, agitation och ren terrorism strävade efter att destabilisera apartheidre-

Sharpvillemassakern 1960.

gimen. Dessa siffror bygger på uppgifter som tagits fram av Human Rights Commission of South Africa och sammanfattats av Max Coleman i A Crime Against Humanity: Analysing the Repression of the Apartheid State som publicerades av samma kommission. De

Arkivfoto

som tagit fram siffrorna kan alltså inte misstänkas för att sympatisera med apartheid, tvärtom. Den överväldigande majoriteten av de 21 000 dödsoffren var svarta. Den stora överraskningen i statistiken är dock vilka som stod för

(5,6%) av sydafrikansk polis, säkerhetsstyrkor eller militär, 173 (1,8%) av så kallade ”hit squads” som var mer eller mindre knutna till staten, och 54 (0,6%) av vita ”högergrupper”. 8 580 dödsfall (92%) orsakades av våld mellan olika svarta grupper, främst det zu-

lu-nationalistiska Inkathapartiet (IFP) och det marxistiska ANC:s väpnade gren Umkhonto we Sizwe. Totalt tog alltså apartheidregimen själv, inklusive de ”hit squads” som var löst knutna till staten, död på uppskattningsvis ett tusental svarta (7,4% av 14 000) under destabiliseringsperioden. Totalt 69 svarta dog medan de befann sig i polisiärt förvar under åren 1963-1988, något som Human Rights Commission kallar ”en ändlös ström av dödsfall i häktena”. Nästan tre personer per år alltså. Enligt den sydafrikanska Independent Complaints Directorate, ICD, som utreder anmälningar mot polisen, dog 912 personer i polisiärt förvar bara under 2008. Detta får onekligen de 3 dödsfallen per år i den onda vita rasistpolisens händer 1963-1988 att framstå i ett annat ljus. Om man räknar in alla som avled som resultat av polisaktioner eller i polisiärt för-

Nummer 25 – Juli 2011


I FOKUS | 11

Nationell Idag Redan i början av 1900talet hade de svarta stammarna blivit tillerkända egna områden; Sothostammen fick Lesotho, Swazi-stammen fick Swaziland, Tswana-stammen fick Botswana, Xhosastammen fick Östra Kapprovinsen och Zulu-stammen Natal. De vita kände sig ganska säkra genom sin position i apartheidsystemet, men resultatet blev att de idag är i minoritet överallt, utan något eget landområde. Utom kanske Kleinfontein...

Sverige och medias skuld i lidandet B

som blev möjlig tack vare att ANC införde regler för svarta att starta små banker. – Man måste skaffa sig makt. Titta på slaget vid Blood River 1838, man hade ingått ett avtal med zuluerna, men så fort man lämnade ifrån sig vapnen så gällde inte längre överenskommelsen. Det är det afrikanska sättet. Det är ett misstag att försöka göra dem till västerlänningar, de respekterar bara makt. Då menar jag förstås inte bara våld, utan möjlighet att sätta hårt mot hårt i största allmänhet, säger Dr du Preg. – Flyttar man hit så måste man tänka om. Det är vanligt att vita fortfarande har svarta som hemhjälp, de kanske kommer in en gång i veckan och dammsuger eller passar barnen, men det är oansvarigt att anställa svarta bara för att de är billigare, när det finns så många vita som är arbetslösa idag. Här får man inte ha svart hemhjälp, vi släpper bara in svarta om de ska leverera något, men inte annars, förklarar de. När vi frågar hur det

fungerat hittills, om de tycker att de lyckats, så blir de båda herrarna allvarsamma. – Konflikter finns överallt, det är det som alltid stjäl det mesta av energin, tyvärr, suckar Jan Groenewald. Det visar sig att en grupp invånare drog ledningen inför domstol och anklagade dem för att inte ha följt kooperativets egna stadgar. Det finns också sju olika kyrkor i byn som inte tycks komma så bra överens. Ett annat problem är att man haft svårt att rekrytera yngre människor. När vi åker runt i byn ser vi faktiskt mest pensionärer. Byns kyrkogård verkar vara viktigare än dess skola. – Det är svårt, en hel generation unga afrikander har flytt landet, de ser ingen framtid här. Men folk flyttar ändå till gated communities, så varför inte hit?, säger Groenewald med förhoppning i rösten. Man vill inte heller skylta för mycket, för man vill ha hit kompetent folk; företagare, högutbildade med fa-

var under 2010 blir det enligt samma källa totalt 1 769 personer. En händelse som brukas tas som exempel på apartheidregimens terror är Sharpeville-massakern 1960, där 69 svarta dödades. Under ANC:s goda, upplysta, svarta styre dödas så många människor av polisen att det motsvarar två Sharpevillemassakrer i månaden. Sharpeville-massakern, förresten. Här kommer ett par intressanta fakta som troligen kommer att chocka en del läsare som i likhet med de flesta av oss är gamla nog att minnas hetsen i massmedia under apartheids sista år. Detta talade nämligen inte svenska massmedia om för oss: Sharpevillemassakern ägde rum på grund av att några oerfarna poliser blev rädda och öppnade eld mot en hotfull massa av svarta demonstranter. En av orsakerna till att de var rädda var att nio poliser hade mördats av en svart mobb

två månader tidigare. Deras lemlästade kroppar, med könsorganen avskurna och instoppade i deras munnar, släpades sedan runt genom stadens gator av den svarta mobben. Man kan ju undra hur dessa små fakta smakar för dem som indoktrinerades av den statliga propagandan i SVT under 1980- och 90-talet. Till detta kan man också lägga att den vita rasistpolisens omvittnade brutalitet under apartheid åtminstone gjorde att man lyckades få folk att respektera lagen på ett, med afrikanska mått mätt, synnerligen effektivt sätt. Redan något år efter ANC:s maktövertagande blev Johannesburg den värsta staden i världen vad gäller mord, rån och våldtäkter, en placering som den behållit i åratal. De centrala delarna är dessutom fullständigt etniskt

Nummer 25 – Juli 2011

Kleinfonteins centrum, där vi träffar byns företrädare. Från vänster Dr Piet du Preg och Jan Groenewald. På flaggstången vajar boerflaggan.

miljer. Hittills har man fått ihop ett tusental boende. Under vintern, då barnen har skollov, brukar det dock bli mer, för då kommer det familjer hit och hälsar på faroch morföräldrarna, och då är det fullt med spring, berättar Dr du Preg och Groenewald, som säkerligen själva har barnbarn och kanske barnbarnsbarn. En nackdel är att de svarta ökar i antal mycket snabbare. På vägen hem passerar vi ett stort slumområde utanför Pretoria. Detta har på kort tid befolkats av 200 000 svarta, mestadels invandrare från grannländerna.

Vávra Suk vavra.suk@nationellidag.se

Radio Pretoria sänder från Kleinfontein. Kanalen stöder uttalat den afrikandiska kulturen, men är mera försiktig när det kommer till etniska rättigheter.

Vera Oredsson

Alla foton: NI

rensade på vita. Om det var uppdelat mellan vita och svarta tidigare så är det inget mot vad det är idag. I korthet har vi alltså otvetydiga siffror som säger att den vita rasistpolisen – med hjälp av mindre våld än dagens svart-dominerade poliskår använder – lyckades förhindra de formliga epidemier av våldtäkter och mord som idag förhärjar landet, och som dagens poliskår står lamslagen inför. Med tanke på hur läget ser ut i resten av Afrika, är det faktiskt svårt att undgå slutsatsen att det sydafrikanska rasförtrycket tjänade ett syfte och faktiskt fick samhället att fungera.

Frihet och etniskt självbestämmande kan vara viktigare än trygghet och välstånd.

FAKTA: Sydafrikas folkmängd (miljoner) Totalt

Vita

1901

5,1

1,1

3,5

0,5

1980

27,7

4,5

19,8

3,4

1994

43,9

5,5

33,6

4,8

2010

49

3,5

40,1

5,4

eskrivningen om den vita befolkningens situation i Sydafrika orsakade ”kalla kårar”. För mig gav det en upplevelse med återväckta minnen från den tiden då den tyska befolkningen genomled samma trauma under ”korridorens” år mellan Polen och Tyskland under senare hälften av 1930-talet. Samma fara upplevde familjerna, samma oro, tills pöbelupploppet som ledde till mord på den tyska befolkningen där varken barn eller kvinnor skonades. Så var det nämligen, att efter det första världskriget eklaterades en del av Västpreussen till Polen som delade Ostpreussen från Tyskland. Danzig blev en fristad för sig. Händelseutvecklingen med hat och mothat fick förfärliga konsekvenser, vilket orsakade den största etniska massutvisningen någonsin där 11 miljoner tyskar fick lämna Västpreussen som tillföll Polen i sin helhet 1945. Polens skuld blev aldrig utredd. Massmedia är densamma. Den förtiger, slätar över och till och med ljuger om situationer då som nu, något som även gäller dagens händelser i Sydafrika. Sveriges socialdemokrati har stor skuld i händelser som sker mot den vita befolkningen i Sydafrika. De formligen pumpade in bidrag till ANC – säkert med skattebetalarnas pengar. Betänk – när dåvarande statsminister Ingvar Carlsson tillfrågades om vi i Sverige tar emot vita från Sydafrika svarade han spydigt: ”det har vi ingen anledning att göra”. Ingen anledning? Det hetsades mot den vita befolkningen i Sydafrika både från regeringshållet och naturligtvis även från massmedia. Sverige har för en gångs skull all grund att välkomna eventuella flyktingar från Afrikas kontinent – vita sådana. Inte minst för skams skull, då Sverige var och är en del av den förfärliga utvecklingen. Men insikt av felsteg är nu inte dess starka sida, varken regeringens och absolut inte massmedias. De skryter fortfarande med sina bedrifter mot de tappra svenskar som varnade för och anade den utveckling som tyvärr besannades. Vi som är kvar minns både vad som skedde i den ”polska korridoren” och kampen mot de journalister och politiker som spred hatet mot den vita befolkningen i Sydafrika och dåvarande Rhodesia, nuvarande Zimbabwe. De och vi borde vara tacksamma över att unga och nya krafter upplyser om dagens situation i Sydafrika och detta till och med på plats med reportage och bilder på befolkningens traumaupplevelser.

Svarta Andra

Med allt detta sagt, är dock varken Nationell Idag eller undertecknad några förespråkare av att Sydafrika ska återgå till apartheid. Materiellt sett var apartheid bättre, även för de svarta. Trygghetsmässigt var det bättre, även för de svarta. Svarta hade egna fungerande skolor och egna sjukhus som var de bästa i svarta Afrika. Många svarta invandrade till Sydafrika under denna tid. Men det finns också värden som inte låter sig mätas i pengar, som är viktigare än trygghet, och som gör att vi faktiskt kan förstå afrikanernas kamp mot apartheid. Frihet och etniskt självbestämmande är ett sådant värde, och för miljoner svarta afrikaner är den viktigare än den trygghet och det välstånd som apartheid gav upphov till. När vi en kort stund stannade till i Johannesburg centrum för att genom bilfönstret byta några ord med

en man på gatan angående brottsligheten, så log han bara. ”Allt är bra nu, vi är fria nu”, sade han, medan det blåa skenet från en ambulans lyste upp gatan. Den bästa lösningen hade varit att följa etnopluralismens grunder och dela upp landet mellan svarta och vita, så att var och en fick ett eget land. Naturligtvis hade en sådan uppdelning varit svår att genomföra i praktiken – men inte omöjlig. Alternativen har vi redan sett, och inget av dem är speciellt attraktivt. Vare sig apartheids rasförtryck eller det nuvarande kaoset, där den vita befolkningen troligtvis kommer att vara utrotad inom ett par generationer.

Redaktionen


12 | KULTUR

Nationell Idag

Samtal med Kevin MacDonald, del II:

Stoisk professor i ständigt blåsväder H

är fortsätter den andra och avslutande delen av intervjun med kontroversielle psykologiprofessorn och författaren Kevin MacDonald.

I början av 1990-talet röstade du republikanskt. Har arbetet med de tre böckerna (A People That Shall Dwell Alone, Separation and Its Discontents, Kritikkulturen) och mottagandet av dem förändrat ditt synsätt, din politiska analys? – Ja, mycket. Oavsett hur bildad eller högt utbildad någon är, har de ändå i de flesta fall aldrig stött på de aspekter av det judiska som jag fördjupat mig i. Jag var för övrigt själv likadan trots doktorshatt. Det är endast genom att läsa, forska och läsa än mer som jag fick större inblick i dessa frågor. I Kritikkulturen tar jag till exempel upp det judiska inflytandet på amerikansk invandringspolitik, ett inflytande som varit mycket stort. Vem hade kunnat ana att en sådan påverkan ens existerat – utifrån det som de stora medierna berättar? Jag gjorde det inte. Men min forskning gav entydiga svar. Svar som jag inte hade väntat mig. Judar som kollektiv har andra intressen än vi andra och i större eller mindre utsträckning betraktar de oss som rivaler. Någon annan slutsats kan man inte dra om man bara studerar det råmaterial som finns. Att studera attityder bland judar förändrade min egen politiska övertygelse och fick mig att vilja se till mina fränders intressen. Alla de rörelser som tas upp i Kritikkulturen är i grund och botten angrepp riktade mot Väst. Denna insikt påverkade mig förstås som västerlänning, som europeiskättad. Händer det att du tröttnar på att skriva om judarnas historia och deras sociala mönster? – Ja, faktiskt. Det är delvis därför som jag skall ägna mig mer åt oss européer och europeiskättade framöver. Den forskning som finns är i allmänhet gjord ur ett marxistiskt perspektiv. Det behövs bättre förklaringar till varför vi kom att vid en tid kontrollera 85 procent av jordens yta, varför vi byggde upp både den gamla världen och den moderna. Du sitter i styrelsen för American Third Position, A3P. Hur fortlöper det arbetet?

– Långsamt, kan man väl säga. Vi är fortfarande ett litet parti, och i Förenta staterna är det en stor nackdel. Alla politiska initiativ vid sidan av monoliterna Demokraterna och Republikanerna är i kraftigt underläge. Är du bekant med American Renaissance (månatligt välskrivet magasin med fokus på vit identitet) och dess redaktör Jared Taylor? – Visst. Jag känner de flesta av dem som medverkar. Jared Taylor är mycket intelligent och hederlig. Sedan är det så att magasinet inte tar upp till exempel judiska frågor. Det är nog en medveten strategi. Men jag vill stödja alla goda initiativ som ser till våra kulturella och etniska intressen, det tycker jag att alla borde göra. Däremot tycker jag att man någonstans bör kunna diskutera frågor om det judiska. Och det gör ju jag.

länningarna och att de till grannar har hatiska arabfolk som konstant hotar statens existens. Man sätter likhetstecken mellan USA och Israel. Det var också premiärminister Netanyahus budskap när han besökte Washington nyligen, att demokratiska värden, representativ demokrati, frihetsideal är typiskt judiska idéer. Fanatiska bosättare på Västbanken undviker man att lyfta fram. Det är inte helt oriktigt, det finns väl likheter mellan modern

demokrati och sekulärt judisk idétradition? – Kanske, men demokratin är ändå en västerländsk skapelse. I min första bok på ämnet skrev jag om hur auktoritär judisk tradition är. Den är byggd kring blind tro på det som ett fåtal tongivande rabbiner lär. Den som vägrade underkasta sig rabbinen kastades ut från den judiska gemenskapen. Genuint folkstyre är inte det minsta judiskt. De rabbiner som går längst i dagens Israel verkar för att instifta en teo-

kratisk stat styrd av ett nutida sanhedrin. I Israel är det den så kallade högern som bestämmer, bosättare med stöd från ultraortodoxa grupperingar. Om de skulle försöka att gå tillbaka till 1967 års gränser och därmed lämna Västbanken, tror jag att inbördeskrig skulle bryta ut. Apropå inbördeskrig – under ditt föredrag lät det som att du citerade Enoch Powells profetiska utsaga om blod på gatorna. Ser du det som ett nära förestående scenario i Europa? – Blod kommer att flyta på gatorna, det tror jag. Men särskilt nära förestående är det nog inte. Jag är hoppfull för Europas del, politiskt sett är läget bättre än i Förenta staterna. Ni har partier som till exempel Sverigedemokraterna för att förändra det politiska samtalet. I Ungern finns Jobbik, flera europeiska länder har någonting, en början till förändring. Om ett land satte en starkt nationalistisk politik i verket, stoppade massinvandringen och började skicka hem invandrare, tror jag att andra länder skulle följa efter. Baksidan är förstås att detta första land skulle hamna under outsägligt hård press. Dagens elit skulle inte dra sig för några som helst påtryckarmetoder. Det finns förstås fördelar och nackdelar med tillståndet på båda sidor av Atlanten. Kanske kan de oroshärdar som finns i USA öka på den genomsnittlige amerikanens medvetenhet? Jag har förstått att läget är särskilt illa i städer som Detroit... – Detroit? Det är som en spökstad numera. Till och med svart medelklass flyttar därifrån så fort de får tillfälle; fattiga svarta har gjort staden så gott som obeboelig. Brottslighet, knark, bidragsberoende de svarta har skapat ett kroniskt dysfunktionellt samhälle. Till stadsbilden i dagens Detroit hör sönderfallande husfasader, så var det inte tidigare. Efter att de vita lämnade staden har läget blivit ohållbart.

Hur medveten är amerikanen i gemen om konsekvenserna av multikulturalismen i Europa? – Ytterst begränsat. Många av mina medamerikaner har en mycket begränsad politisk världsbild, som i princip dikteras av ledande medier. En del skulle kanske inte ens kunna peka ut Europa på en karta! Den politiska klassen tillåts styra utan folklig inblandning. Ett stort problem för amerikanska nationalister är bristen på bildning. Man saknar såväl kunskap som politisk sofistikering. Hur har man för den amerikanska allmänheten lyckats lansera bilden av 1948 års israeliska stat dels som en vän till USA, dels som en religiös angelägenhet för kristna? – Israel framställer sig som våra likar, som det enda demokratiska landet i Mellanöstern. De spelar på en likhet med väster-

Den ekonomiska krisen i Förenta staterna, tror du att invandringen har haft en påverkan på den?

Om ett land satte en starkt nationalistisk politik i verket, stoppade massinvandringen och började skicka hem invandrare, tror jag att andra länder skulle följa efter.

– Inte än. Den har däremot stor inverkan på delstaternas budgetar, men finanskrisen hade andra huvudorsaker. I Kalifornien har vi ett stort budgetunderskott, och det underlättas förstås inte av de stora kostnader som skolgång och sjukvård för illegala invandrare innebär. Invandringspolitiken är en helig ko, den förändras inte med

Nummer 25 – Juli 2011


NatioNell idag med Turkiet i EU till varje pris – en utsikt som vore katastrofal för övrigt. Hans fru, som är journalist och miljardärdotter, har skrivit artiklar för massinvandring, och som ledande socialistpolitiker har DSK angripit Nationella fronten åtskilliga gånger. Håller du dig uppdaterad om fransk politik? Vad är ditt intryck av Marine Le Pen? – Till viss del. Jag är än så länge imponerad av dottern Le Pen, och det sägs att hon skulle kunna bli fransk president. Fram till helt nyligen förutsattes det att valets andra omgång skulle bli en kamp mellan henne och Strauss-Kahn... Utvecklingen i Frankrike är en av de saker som gör mig hoppfull om Europa. Marine Le Pen har en tydlig antimuslimsk hållning, men är inte proisraelisk som andra. Hennes kritik av Israel är i linje med allmänt vedertagen europeisk kritik av landet. Det vore fantastiskt om Fronten och Le Pen kunde fortsätta att gå framåt. Situationen är så allvarlig i landet, det blir påtagligt för alla hur afrikanska muslimer ockuperar delar av Paris, både centralt och i förorterna. Och de är aggressiva! Fransmännen håller på att vakna, äntligen.

De flesta av MacDonalds böcker finns till tillgängliga hos nätbokhandlare såsom Arktos. com, där finns även Kritikkulturen till försäljning översatt till svenska. Professorns personliga hemsida återfinns på kevinmacdonald.net. MacDonald skriver även regelbundet för The Occidental Quarterly (toqonline.com) och bloggen theoccidentalobserver.net.

det ekonomiska läget. Efter den finanskrasch, recession och stor arbetslöshet som vi genomlidit de senaste åren – varför föreslog inte någon politiker att ens tillfälligt stoppa invandringen? Trots allt som har hänt och det som framkommit, tror jag inte att någon kommer att dömas till fängelse för det cyniska finansspel som ligger bakom de senaste årens ekonomiska kaos i USA. Miljoner amerikaner drabbas, ingen straffas. På ämnet storfinans och global elit – varför tror du att förre IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn har hamnat i klammer med rättvisan? – Folk spekulerar i om någon satte dit honom eller så, men jag tror att det var hans dåliga impulskontroll och människosyn som kom ikapp honom. Att en vit man, särskilt i DSK:s höga ställning, våldtar en afrikanska, det är mer än extremt ovanligt förekommande. Kanske ville man bli av med honom på Internationella valutafonden, men DSK har sannolikt många liknande incidenter bakom sig, händelser som aldrig blivit rättssak. Annars verkar han vara en typisk eurokrat, vill få

Nummer 25 – Juli 2011

KULTUR | 13

Melancholia: von Triers rädsla för döden den danske regissören lars von trier har karriären igenom varit en okonventionell filmskapare, och med sin senaste film Melancholia förblir han sin vana trogen. Filmens titel till trots rör det sig inte om melankoli eller för den delen nordiskt vemod, i stället väcker von trier en dödsångest som dröjer sig kvar. Ett surrealistiskt vakuum, en fragmentarisk mardröm. Så ser filmens inledande fem minuter ut. En viss osäkerhet infinner sig om den finur-

tines fasad samman; inget kan rädda henne. Faktum är att det dystopiska scenario som utspelar sig i filmens första del förmodligen är nog för att skrämma livet ur all världens blivande brudpar. Som en dansk recensent formulerade det: bröllopsvalsen blir till Ragnarök-vals. von Trier tillhör de filmare som i regel både skriver manus och regisserar. Kanske får vi i Melancholia blott och bart ta del av regissörens arbete med sin egen dödsångest? Samtidigt finns

det något tidstypiskt och allmängiltigare i filmen: millennieskiftets fin-de-siècle-stämning övergår i en föraning av Armageddon. Ytterst lite nytt skapas, bara speglingar, allegorier över konst som redan varit. De plågade första intervallen i Wagners förspel går över i varm men smärtsam uppbyggnad i cellostämman för att till sist få ett

tiDen rinner ut: Lars von Triers senaste film Melancholia är inte helt lättolkad. Att regissören i marknadsföringen av filmen poserar med ett timglas ligger dock helt i linje med Melancholias undergångsstämning.

extatiskt utlopp. Richard Wagners musik har i praktiken varit bannlyst i Israel allt sedan statens grundande. När den judiske världsberömde dirigenten Daniel Barenboim 2001 bestämde sig för att framföra ett kortare stycke Wagner i den judiska staten, blev det ett ramaskri i Israel. Från Barenboim är steget inte långt till von Trier, som vid årets filmfestival i franska Cannes orsakade stor upprördhet genom att vitsa om Hitler. Dansken avvisades därefter från festivalområdet. Vid presskonferensen i Cannes satt skådespelerskan Kirsten Dunst jämte sin regissör. Hon reagerade först med ogillande grimaser, men försvarade senare von Trier som den något excentriske nordbo han är. Har vindarna börjat vända? Efter den visning av Melancholia jag bevistade lämnade publiken salongen oförlöst vad det verkade, utan ett ord. Och undra på det: slutscenen kunde knappast ha gjorts mer slutgiltig. Läsaren vill troligtvis ta reda på den saken själv.

Under föredraget tog du upp puritanernas stora betydelse för hur Förenta staterna kom att utvecklas. Du verkar ha ett kluvet förhållande till nybyggarna som du beskriver som utopister, en sorts protosocialister. – Mm. De byggde upp utopistiska samhällen, i någon mening socialistiska kolonier. Man får inte glömma att det inte var något bottenskrap som utvandrade, inte i intellektuellt hänseende i alla fall. De anses ha anlänt till New England med skeppet Mayflower år 1620. Sexton år senare, 1636, öppnade Harvard-universitetet sina portar. Det rörde sig om oerhört begåvade människor. Puritanernas samhälle blev målorienterat, elitistiskt, men med ett betonande av moral. Jag skulle säga att puritanerna påverkade den nordamerikanska kontinenten kraftigt fram till omkring 1965. Det amerikanska inbördeskriget stod i princip mellan puritanernas nordstater och Södern, som hade en helt annan bakgrund och sammansättning. Sydstatarna härstammade också från en annan del av England som söner och döttrar till aristokrater som hörde till förlorarna i det engelska inbördeskriget (1642-1651). Deras samhälle med förhållandevis stora och organiska sociala skillnader stod i starkt kontrast mot nordstatarnas egalitära ideal. Puritanerna vann och var inte särskilt storsinta segrare.

Intervju & foto:

Johannes Schwarz johannes.schwarz@nationellidag.se

lige dansken kanske till och med driver med åskådaren. Till tonerna av Wagners förspel till Tristan och Isolde (1862) presenteras en rad nyckelhändelser i ultrarapid, en filmisk motsvarighet till kompositörens användning av återkommande leitmotif. Musiken i det laddade förspelet återkommer också gång på gång och blir emblematiskt för de starka inre spänningar som huvudpersonerna upplever. Melancholia är uppdelad i två delar, båda huvudsakligen fotograferade med en teknik som minner om 1995 års Dogma-manifest, vilket von Trier författade tillsammans med bland andra regikollegan Thomas Vinterberg. Filmtekniskt är von Trier filmande idag inte lika utstuderat skakig och pseudoamatörmässigt belyst som på 90-talet, men väl så mörk till innehållet. I första delen får publiken följa Justine (Kirsten Dunst), en brud som trots nyblivne makens (Alexander Skarsgård) stöd knappt förmår att hålla sig över vattenytan, utan försjunker i klinisk depression. Bröllop blir det likväl. Mitt under överdådig bröllopsmottagning rasar reklammakerskan Jus-

Foto: Christian Geisnaes.

Johannes Schwarz johannes.schwarz@nationellidag.se


Nationell Idag

Svenska mästare? – Boxning årsbok 2010

Eftersom vi har många prenumeranter som utövar kampsport bad vi Oskar Rudsten recensera denna bok, som sammanfattar boxningsåret 2010, nationellt och internationellt. Tidningen Boxning gick i graven 2008, efter att ha givits ut någorlunda regelbundet sedan 1975. Tidningens mångårige chefredaktör Olof Johansson (OJ) har med benägen hjälp av diverse sponsorer lyckats finansiera utgivningen av en årsbok i stället. Boken är på 256 sidor, påkostad med massor av färgfoton. De ämnen som betas av är bland annat följande:

största genom alla tider. Det är verkligen sorgligt att en så stor idrottsman är totalt okänd i Sverige, detta boxningens u-land. En historisk tillbakablick på en legendarisk VM-match som utkämpades 1910, mellan den svarte världsmästaren Jack Johnson och den comebackande vite utmanaren och ex-mästaren Jim Jeffries. Johnson vann, och OJ skriver att det blev ”enorma rasbråk runt hela USA som följd av utgången”. Han til�lägger att ”26 svarta [eller ’negroes’, som det hette på den tiden], lynchades den natten”. Match nr 2 och 3 mellan Ingo vs Floyd avhandlas i en intressant artikel med en hel del information

75 kg; Naim Terbunja (IFK Linköping) 81 kg; Babacar Kamara (DIF) 91 kg; Pezhman Seifkhani (Skarpnäck BK) +91 kg; Modo Sallah (DIF)

Inte så många svenska namn där… En äldre herre, som följt boxning sedan Ingemar Johanssons dagar och läst vartenda nummer av tidningen Boxning sedan starten, sade en gång till mig beträffande namnen på dagens svenska mästare: ”Man får läsa en bokstav i taget.” Noterbart är att Bashir Hassan hade boxat 228 matcher innan finalen. För patrioter är naturligtvis kapitlet om förre Europamästaren

svenska mästare...

Vi får rapporter från de få proffsgalor som anordnades i Sverige 2010, samtliga svenska amatörtävlingar och från VM för damer samt EM för herrar. Klara Svensson från Höllviken knep ett brons, den enda svenska medaljen på dessa mästerskap. En genomgång av årets viktigaste matcher inom proffsboxningen. Wladimir Klitschko, som anses vara nummer 1 i tungvikten numera, får ett eget kapitel, liksom fillipinaren Manny Pacquiao. Han är proffsboxningen enda superstjärna idag och nationalidol i sitt hemland. När Pacquiao väl har avslutat sin karriär, kommer han rankas som en av de

som bara ett fåtal känner till. Det är något av en bedrift av OJ att kunna skriva en artikel i detta för svenska boxningsvänner så välkända ämne som känns fräsch.

Svenska mästare I boken listas namnen på de som vann SM-guld i respektive viktklass 2010. Bland damerna hittar vi många svenska namn, men på senior-SM för herrar såg det ut så här: 51 kg; Mohammed Ali (Angered BC) 57 kg; Bashir Hassan (Djurgården boxning, DIF) 60 kg; Redouane Kaya (Narva BK) 64 kg; Anthony Yigit (Skarpnäck BK) 69 kg; Leon Chartoi (Narva BK)

Anders ”Lillen” Eklund mest intressant. Han avled 2010 och hans liv och karriär avhandlas på åtta sidor i boken. Texten, om än intressant, är hafsigt skriven och innehåller flera historieomskrivningar. OJ kallar matchen mot Tim Witherspoon 1989 för ”VM-kval”, vilket ju förstås är rent nonsens. Han vill också få oss att tro att ungraren Istvan Levai (180 cm) var storvuxen. Sedan är det ofattbart klumpigt att han påstår att Eklund och Evangelista gjorde upp om den vakanta EM-titeln, när de möttes 1987. I själva verket var ju spanjacken regerande mästare. Det vet alla som har lite kunskaper i ämnet. Mera svenskt: Frida Wallberg

Ett gediget arbete från Olof Johansson. Två av de ”svenska” boxare (Sallah och Bogere) som omnämns i boken har NI skrivit om 2010 och 2011, då de båda dömts i domstol för brottsliga gärningar.

från Åtvidaberg vann WBC-VM i lätt lättvikt 2010 och kan följaktligen titulera sig ”världsmästare”. Matchen på Johanneshov 27 november omskrivs förstås. Jag vill inte förringa Fridas prestation, men det är värt att nämna att i hela världen finns det blott 78 licensierade boxare i Wallbergs viktklass. För herrarna är siffran 1 094 i samma viktklass, vilket säger en del om konkurrensen i damboxning. Än mer anmärkningsvärt är hur Frida ”kvalificerade” sig för en VM-kamp. Till att börja med gick hon inte en enda match mellan juni 2005 och september 2010. Efter detta femåriga uppehåll (skada, barnafödande), slog hon i september två nybörjare med en veckas mellanrum och därmed var en chans på WBC-VM ett faktum! Otroligt men sant. En återkommande sektion är ”Historiska mästare”, vilket är korta presentationer av gamla tungviktsmästare. Där hittar man en del underligheter, här kommer exempel på några: Floyd Patterson föräras två epitet av OJ, först ”Peek-A-Boo”, vilket var namnet på hans mycket speciella gard (”titt-ut”), enär han gick lågt med huvudet, höll garden högt upp vid kinderna och tittade fram mellan handskarna. Man brukade säga att han garderade sina tinningar. Sedan ”Gentleman”. Förvisso var han

ANNONS:

artig och proper och uttalade sig aldrig vulgärt, men jag vågar påstå att ytterst få någonsin har läst eller hört Floyd kallas för detta. Och beträffande George Foreman kan vi konstatera att OJ anser att han är född 22 januari 1948, medan datumet 10 januari 1949 är allmänt vedertaget. Detta är inte helt oviktigt, för om Olle har rätt skulle det betyda att Foreman var 46 år när han slog Michael Moorer om den linjära VM-titeln 1994. Stilistiken är ett annat problem. Förutom alla särskrivningar, så gödslar OJ med utropstecken; i artikeln om matchen Johnson vs Jeffries, räknar jag till uppemot fyrtio stycken. Det framstår nästan som maniskt. Inte mindre än 17 av artiklarna i boken är skrivna helt eller delvis av Olof (ibland kallar han sig bara ”RED”). Många av hans soloartiklar är väldigt långa, dessutom. Ungefär 90 procent av innehållet är författat av Olle. Ett lämpligare namn på boken kunde ha varit ”Olof Johanssons årsbok”. Boken kan beställas på tfn 032087322 och ska enligt uppgift kosta 280 kronor.

Oskar Rudsten oskar.rudsten@nationellidag.se

Torpställe i Småland

Säljes till fördelaktiga villkor, gärna till äldre person, ensamstående. Vid intresse kontakta tidningen. Nummer 25 – Juli 2011


NÖJE | 15

NatioNell idag

Veckans recept:

E

Köttfärslimpa

n gammal klassiker, som går att variera i det oändliga. Olika kryddningar och så kan man fylla den med olika frukter om man vill. Förr gjordes köttfärs på de sämre bitarna av djuren och var billig mat, idag subventioneras utländsk köttfärs med våra skattepengar och på sikt kanske svensk köttproduktion slås ut. Det är inte bra, tycker jag.

Varken lite regn eller rusk kunde hålla folk från när och fjärran fjärmade från årets och sommarens första stora spelmansstämma, där de samlades i tusental. Värmlands värme var detta år mer i folkmusikers varma sinnen och dansares heta blickar, än i det västsvenska landskapets väderlek.

Sång, spel och stillsamma skutt från logar och läger vid Klarälvens strand ljöd över nejden. I dagarna tre tog mången tack och adjö till städernas larm för att avnjuta en frist i våra förfäders anda. Runt Ransäters hembygdsområde flockades rader av tält, husvagnar och bilar och det dröjde inte länge innan den långa

serter, danskurser med bland annat den unikt svenska klarälvdalspolskedansen, spelstuga, slöjdstuga och visstuga. På stora scen, belägen i en grop med läktare längs sidorna likt en rund romersk teater, hölls traditionell stämma med inmarscherande spelmän hållandens svenska

fanor i högsta hugg. Till tonerna av vårt folks musik ställde de upp sig på rad och uppvisade vår digra mångfald av folkdräkter. Folkdanslag framförde en föreställning baserat på svensk folktro och pris utdelades till två unga fiolspelerskor. Danskursen är mycket populär och trots att gruppen delades i två delar, som fick turas om, var det många som även dansade i rummen intill och till och med på utedansbanan alldeles utanför logen. Utlärningen avslutades med att ett danspar gjorde en uppvisning och den unge mannen visade prov på spänst genom hjulning och höga klacksparkar. Runt knuttimrade byggnader och grönskande lundar flödade folkmusikens förtrollande trudelutter. Vid några tillfällen ville vädergudarna visa nåder och erbjöd en strålande svensk sommar. Ransäter är verkligen en plats som omgärdas av magi, där nutida ättlingar möter föregångarnas arv.

Text & foto:

Erik Alhem erik.alhem@nationellidag.se

vinterns uppdämda dansbehov gav sig till känna och folkmusik flödade i timmerlador tre. Torvbelagda stugor stod fulla och här fann folk till förväntan en fristad, långt från förorten och nyanländas mångkriminella gäng. Nytt för i år var att under tiden som logarna tillfälligt stängde kl 01:00 på natten mot söndag så kunde besökarna bevittna en folkdansinspirerad elduppvisning ute på gårdsplanen. Föreställningen verkade vara ett uppskattat tilltag i väntetiden till att danslogarna inofficiellt öppnade igen och dansen därefter fortsatte så länge benen bar. Stämman bjöd på flertalet kon-

Nummer 25 – Juli 2011

400-500 g blandfärs ½-1 dl ströbröd eller havregryn 2 dl mjölk eller vatten 1 rågad tsk salt 2 krm svartpeppar ½ riven eller finhackad gul lök 1 ägg en klick smör Brunsås: Steksky från köttfärslimpan 2 msk vetemjöl 2 dl mjölk 2 msk soja ev. salt

gör så här: • Lägg ströbrödet/grynen i en skål och häll på vätskan. Låt stå och svälla ca 10 min. • Rör ihop färsen med saltet och blanda därefter i peppar, lök, ströbrödsblandningen och ägg. Rör i färsen tills den är ordentligt blandad men inte längre än så för då kan färsen bli torr och seg. • Smörj en ugnssäker form med kanter. Forma färsen till en limpa i formen och lägg på lite matfett ovanpå. Har du ingen form så går det att lägga den på smörpapper. • Grädda färsen på galler mitt i ugnen i 175°C i 45-60 minuter. Låt köttfärslimpan vila några minuter innan den skivas upp. • Brunsåsen gör du genom att vispa ut mjölet i lite av spadet. Späd med resten av spadet och mjölken. Tillsätt soja. Smaka av med salt om det behövs. Låt koka upp och puttra några minuter. • Servera gärna med kokt potatis, sky eller brunsås, lingonsylt och lite kokta grönsaker.

Låt Dig väl smaka!

Jussi Väli-Tainio jussi.vali-tainio@nationellidag.se

Jussi Väli-Tainio

1 1 0 2 r e t ä s Ran

Ingredienser:


Svensk industrihistoria:

Glasbruk av världsklass Glasblåsning är ett urgammalt hantverk som under århundraden har utvecklats i Norden, svenskt och finskt glas är känt över hela världen och det finns små glashyttor kvar där hantverket lever kvar tack vare eldsjälar som håller traditionerna vid liv.

D

et är något magiskt med glas, genomskinligt och både hårt och skört. Människan har använt glas i flera tusen år, troligen upptäcktes fenomenet förglasning i samband med blixtnedslag då den höga temperaturen

smälte sand och skapade glas. I det forna Mesopotamien lyckades man skapa förglasade ytor på lerkärl, som fungerade som en sorts glasyr. Forskarna tror att glas tillverkades för första gången i Syrien år 5000 f. Kr. Det var dock romarna som uppfann glasblåsningen och utvecklade glastillverkningen. Venedig kom att bli en central plats för glastillverkning. Glas består av kvartssand och alkalier som smältes samman vid hög temperatur, runt 500 grader för sodaglas, som är ganska sprött och känsligt för temperaturväxlingar, till 1600 grader för kvartssand som är mycket starkare och tål temperaturväxlingar. Man blandar i olika saker för olika egenskaper, eldfast glas

levande hantverk: Svenskt munblåst glas tillverkas fortfarande, till exempel på Reijmyre glasbruk.

Det är något magiskt med glas, genomskinligt och både hårt och skört.

får man genom att smälta samman kvartssand, soda och boroxid. Kristallglas får man genom att smälta samman kvartssand, pottaska och blyoxid. Ordet glas betyder glans, från den germanska grundbetydelsen. Glastillverkningen kom till Sverige redan under det första århundradet efter Kristus. Från 400-talet har man tillverkat glaspärlor och på 1200-talet blåstes glas till kyrkfönster. År 1556 kallades Anders Glasmakare till hovet av Gustaf Vasa för att tillverka vinglas. Hertig Karl startade en hytta vid Nyköpingshus och under 1500- och 1600-talen blomstrade en rad mindre hyttor i Sverige, man började även framställa klarglas, det Venetianska Kristallglaset. Småland är känt för sitt glasrike. Kosta Boda och Orrefors känner nog de flesta till, men det finns massor med glasproduktion även på andra håll i Sverige. En av dem är Rejmyre Glasbruk som startades 6 april 1810. Det kom att bli ett av

de främsta i landet, inte minst tack vare att området var rikt på skog och kvarts. Den som kom att betyda mest för just Rejmyre Glasbruk var Gustaf von Post och dennes brorson Hampus von Post, som med sin utbildning inom kemi, fysik och geologi och sitt genuina intresse för naturvetenskap, utvecklade det svenska glasets kvalitet. I början av 1900-talet fanns det runt 60 svenska glasbruk i drift.

Prenumerera på Nationell Idag!  Det är gratis och Du förbinder Dig inte till något. Nationell Idag är tidningen som skriver om verkligheten som den är – utan politiskt korrekta skygglappar. NI är en veckotidning som erhåller statligt presstöd. Nu erbjuds Du tre gratisnummer av den första invandringskritiska veckotidningen i modern tid. Passa på!

Skicka talongen till: Nationell Idag, Box 42021, 126 12 Stockholm NAMN: ADRESS: TELEFON:

Dessa slogs allteftersom ihop och när man bildade aktiebolaget De svenska Kristallglasbruken år 1903 så stängdes Rejmyre Glasbruk till förmån för bland annat Kosta Boda. Hösten 1932 öppnade dock Rejmyre igen och fortfarande så blåser man glas där. Bruket besöks av 100 000 turister årligen och ett besök där är väl värt den krokiga vägen dit. De nuvarande ägarna driver bruket med historien i åminne; ”En av våra målsättningar är att öka intresset för det svenska munblåsta glaset och hålla detta stolta kulturarv vid liv.” Varför inte besöka något glasbruk i sommar?

Jussi Väli-Tainio jussi.vali-tainio@nationellidag.se

Nationell Idag 25/2011  
Nationell Idag 25/2011  

- Danmark utvisar kriminella invandrare - Ung man mördad i villaidyll i Älvsjö - Frias för misshandel av SD-politiker - NI möter Kevin MacDo...

Advertisement