Page 1

VAV a s u n n ot Oy: n a s u k a s l e h t i l 1.2012

Nuorisovaalien 채채niharava

Mohamed Ahmed viihtyy Vantaalla sivut 11-13

VAV 1. 2012 1 www.vav.fi


sisällys VAV Asunnot Oy:n kotisivu:

www.vav.fi

VAV-viesti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se jaetaan VAV Asunnot Oy:n asuntoihin, johtaville luottamushenkilöille sekä yhteistyökumppaneille. Seuraava numero ilmestyy toukokuussa 2012.

  4 Tilinpäätösilta 2011

VAV:n tulevaisuuden visiot Täsmälliset talousluvut Kiinteistöjen kunto ja energia

11 Mohamed Ahmed on VAV:ilainen

Nuorisovaalien ääniharava viihtyy Vantaalla

Päätoimittaja: Teija Ojankoski

12 Division of responsibilities Vastuunjakotaulukko englanniksi 14 Vuoden 2012 koulutuskalenteri 16 HSY:n keräysautot kiertävät

Toimitussihteeri: Tuomas Alho

Julkaisija: VAV Asunnot Oy, PL 39, 01301 VANTAA

Toimituskunta: Tuomas Alho, Timo Karén, Sanna Lesch, Jorma Manner, Tuula Montonen, Liisa Kälvälä, Erkki Nikkanen, Liisa Holmberg, Sari Pulkkinen ja Jukka Halonen (Mediataju Oy) Kustantaja/Toteutus: Mediataju Oy PL 20, 01391 VANTAA Puh: 040-550 5657 jukka.halonen@mediataju.fi Kansikuva: Mediataju Oy 2012 Taitto: Mediataju Oy Kirjapaino: Kirjapaino Uusimaa, Porvoo Painos: 10 500 Osoitteenmuutokset: VAV Asunnot Oy

Kätevästi eroon vaarallisista aineista, metalli- ja sähköromuista

16 Vietä naapuripäivää! Talon asukkaat yhteen 1. kesäkuuta

17 Viherpeukalo Narsissi luo pääsiäistunnelmaa 18 Muotoilupääkaupunkivuosi näkyy Designikkuna on kaikkien kohtauspaikka 20 Harmaa talous on kurissa

VAV ei teetä urakoita pimeästi

22 VAV auttaa talousahdingossa 23 Lämmin vesi laskutetaan erikseen 24 Yhteystiedot

ekovinkki Missä lähin kierrätyspiste? Kotiin kertyy runsaasti kierrätettävää materiaalia, jota ei kannata laittaa sekajätteen joukkoon. VAV:n talojen jäteastioissa on oma paikka ainakin biojätteelle ja paperille, mutta lajitteluun kuuluvat myös vaikkapa paristot, pahvit, kodin elektroniikkaromu ja tietenkin vaaralliset jätteet. Lähin kierrätyspiste löytyy helposti. Jätelaitosyhdistys ry:n internetissä ylläpitämässä hakupalvelussa voit valita kierrätykseen menevän materiaalin, ja kirjoittamalla oman osoitteesi saat selville lähimmät kierrätyspisteet. Samalla tiedon matkan pituudesta ja ajo-ohjeet perille. Palvelu sisältää kaikkiaan noin 25 000 keräyspistettä. Kierrätyksestä vastaavat kuntien jätelaitokset ja tuottajayhteisöt.

2

Palvelu parani entisestään hiljattain, sillä siitä tehtiin mobiilisovellus iPad ja iPhone-laitteille. Näin tarvittavat ohjeet saa vaikka tien päällä suoraan autoon, jos satut olemaan jo reissun päällä. Maksuton kierrätyssovellus on ladattavissa App Storesta hakusanalla ”kierrätys” ja se toimii kaikilla iPhone- ja iPadlaitteilla. Nettipalvelu löytyy osoitteesta www.kierratys.info.


pääkirjoitus Asuntopolitiikan piireissä kuhisee Hallituksen asuntopoliittisen ohjelman luonnos valmistui helmikuussa ja sai aikaan pulinaa asuntoalan toimijoiden keskuudessa. Pulina ei syntynyt siitä, että ehdotukset olisivat radikaaleja tai jotakin tahoa suosivia, vaan siitä että mitään asuntopulaan kunnolla purevia toimenpiteitä ei esitetty. Olisi meteli syntynyt toisenlaisestakin paperista, mutta nyt sisällöltään laiha paperi kelpaa vain harvalle. Kaikki asuntoalalla toimivat tahot ovat aidosti huolissaan mm. liian vähäisestä vuokra-asuntotuotannosta, kustannuksia jatkuvasti kasvattavista uusista määräyksistä ja kaavoituksen pullonkauloista. Toki asuntopoliittisesta ohjelmaluonnoksesta hyvääkin löytyy, kuten esitys valtion maiden osoittamisesta kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Erityislisän asuntopoliittisen ohjelmaluonnoksen arvosteluun toi se, että eduskunnan ympäristövaliokunta pyysi ohjelmaluonnoksen ilmestymisen jälkeen lausunnot käytännön toimijoilta, kuten VAV:lta, ja kuuli myös näitä tahoja ja antoi tämän jälkeen oman tiukan lausumansa Ympäristöministeriölle ohjelman toimenpiteiden terävöittämiseksi. Ei ole jokapäiväistä, että valiokunnat puuttuvat jälkikäteen jo tehtyyn työhön ja antavat omat ohjeensa. Edellä kerrottu episodi viestii siitä, että nyt ei asuntopolitiikassa tyydytä olemassa olevaan ja puida ongelmakohtia vain juhlapuheissa, vaan nähdään todellisten tekojen välttämättömyys. VAV on painottanut omissa lausunnoissaan mm. sitä, että kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on saatava merkittävästi lisää ja että vanha aravalainajärjestelmä on päivitettävä. Vanhojen arava-lainojen korot ovat nimittäin jo pitkään olleet korkeammat kuin nykyisissä korkotuetuissa tai markkinaehtoisissa lainoissa. VAV on esittänyt myös, että asumistukea pitää parantaa. Oleellista olisi korottaa asumistuen taso sellaiseksi, että asumiskulujen kattamiseksi ei tarvittaisi lisäksi toimeentulotukea. Toimenpideohjelmassa korostuu, että ara-tuotannon pääpaino halutaan siirtää kunnallisille

vuokra-asuntoyhtiöille. Taustalla on valtiovarainministeriön ajatus siitä, että valtiontalouden kurjistuessa vähenevät tukirahat menisivät parhaiten perille kuntien omistamien yhtiöiden kautta. VAV on mielissään luottamusta osoittavasta ajatuksesta, mutta totuus kuitenkin on, että ainakaan pääkaupunkiseudulla kunnalliset yhtiöt eivät yksin kykene vastaamaan kohtuuhintaiseen vuokraasuntokysyntään, vaan toimijoiden joukon on oltava laajempi. Jos ara-tuotanto jäisi yksinomaan kunnallisten vuokra-asuntoyhtiöiden varaan, jättäisi se merkittävän joukon vuokra-asunnon tarvitsijoita vaille mahdollisuutta kohtuuhintaiseen asumiseen ja ajaisi heidät köyhyyteen, edistäisi vuokra-asuntomarkkinoiden yksipuolistumista ja segregaatiokehitystä sekä vaikeuttaisi entisestään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Tämä ei olisi ollenkaan toivottava kehityssuunta. Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon määrä on nyt pullonkaula. Asuntoja ei valmistu riittävästi kysyntään nähden. Kaikkeen kysyntään ei pystytä koskaan vastaamaan, mutta nyt tilanne on kriittisempi kuin moneen vuoteen. Kuten ympäristövaliokunnalle totesin, mikään yksittäinen toimenpide ei ratkaise asuntomarkkinoiden ja eritoten vuokra-asuntomarkkinoiden ongelmia. Sen sijaan useat yhtäaikaiset kokonaisuutta korjaavat asuntopoliittiset ja sosiaalipoliittiset toimenpiteet ovat nyt välttämättömiä. Ottakaahan ilo irti keväästä ja auringon paisteesta!

Teija Ojankoski

VAV 1. 2011 3


VAV:n tilinpäätösilta asukkaille Teksti Antti Halonen, kuvat Henrik Kettunen

Kattava katsaus menneeseen ja tulevaan VAV Asunnot Oy kutsui asukkaiden luottamushenkilöt ja asukastoimikuntien puheenjohtajat tilinpäätösiltaan helmikuun puolivälissä. Toimitusjohtaja Teija Ojankoski, talouspäällikkö Liisa Kälvälä ja kiinteistöjohtaja Timo Karén kertoivat omat näkemyksensä kuluneesta vuodesta 2011 ja arvioivat tulevaisuuden haasteita ja työsarkaa. VAV Asunnot Oy:n toiminnan punainen lanka on tarjota laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja vantaalaisille. Tavoitteena on myös kehittää asumista, ottaa huomioon asukkaiden tarpeet, toteuttaa Vantaan kaupungin asuntopoliittisia linjauksia ja tietysti pitää yhtiön omaisuudesta huolta ja asunnot kunnossa. Vuoden alussa VAV:lla oli yhteensä 9664 asuntoa, joissa asui yhteensä peräti 20 000 asukasta. Tämä tarkoittaa sitä, että joka kymmenes vantaalainen on VAV:ilainen. Aika on kuitenkin vaikea, sillä köyhyys on lisääntynyt, korjausten tarve ja kustannukset kasvaneet, energiakulut nousseet, eikä asuntoja valmistu tai vapaudu kaikkien hakijoiden tarpeisiin. Vastaavasti energian säästämisessä on onnistuttu hyvin ja VAV:n talous on vaikeasta tilanteesta huolimatta pysynyt vakaana. Korjauksiin käytetään enemmän rahaa kuin aikaisempina vuosina ja yhtiön uudistuotanto on lähtenyt hyvällä vauhdilla eteenpäin.

4


Toimitusjohtaja Teija Ojankoski:

Asumisen on pysyttävä kohtuuhintaisena VAV:n toimitusjohtaja Teija Ojankoskella oli hyviä ja huonoja uutisia yhtiön kuulumisista. VAV:n vuokra-asuntokanta tulee kasvamaan reilusti seuraavien vuosien aikana, mutta toisaalta vanhat asunnot kaipaavat kalliita korjauksia. Ojankoski lupasi, että yhtiö yrittää löytää kaikki keinot, jotta asuminen saataisiin pidettyä kohtuuhintaisena jatkossakin. VAV:n vuokrausaste oli viime vuonna 99,4 prosenttia. Asunnot siis olivat täynnä, ja vaihtuvuuskin oli vain 9,4 prosenttia. Käytännössä se tarkoittaa, että kuukaudessa vapautui keskimäärin 80-90 asuntoa. Ojankoski kertoi, että vaihtuvuus on pienentynyt jatkuvasti. ”Tämä on ollut iso muutos verrattuna edelliseen tai sitä edelliseen vuoteen. Ihmiset eivät muuta pois kodeistaan. Aika on sellainen, että ihmiset ovat äärimmäisen varovaisia isoissa päätöksissä ja muutto on aina yksi ihmiselämän tärkeimmistä ratkaisuista”, Ojankoski totesi. Pieni vaihtuvuus on huoneistojen korjaustarpeiden kannalta hyvä asia, mutta asunnonhakijoille tilanne on hyvin raskas. ”Tämä vaikeuttaa kodinvaihtajien ja asunnonhakijoiden tilannetta. Kun asunnoista ei muuteta pois, niin eihän niitä vapaudukaan.” Ojankoski kertoi, että VAV:lla on kuukaudessa noin 5000 hakijaa asuntojonossa. Vajaa puolet on ensimmäisessä kiireellisyysluokassa ja asunnottomien osuus on noin 500. Noin 80 prosenttia hakijoista on yhden tai kahden henkilön perheitä. Yksiöitä ja kaksioita taas on vain 30 prosenttia vuokra-asuntokannasta, joten kysyntä ja tarjonta ovat epäsuhtaisia. ”Asuntokantamme on rakennettu siihen aikaan, Teija Ojankoski

kun haettiin perheasuntoja. Yhtäkkiä niin ei enää ollutkaan, vaan sinkkujen osuus on kasvanut reippaasti. Asunnot eivät muutu trendien mukana, mutta rakennamme pieniä asuntoja sitä mukaa kun pystymme.”

Valmistuneita ja valmistuvia kohteita Vuonna 2011 valmistui yksi peruskorjauskohde. Sahatie 2 on ensimmäinen peruskorjauskohde suhteellisen pitkään aikaan ja Ojankoski kertoi iloisena, että kohteesta tuli oikein kaunis. ”Nyt katsomme, suunnittelemme ja käymme läpi kiinteistökantaa ja mietimme, miten tulemme tekemään peruskorjauksia. Miten ne ajoitetaan, rytmitetään ja rahoitetaan.” Vuonna 2011 valmistui 40 huoneistoa Mikkolaan (Maarukanrinne 5) ja 50 huoneistoa Kivistöön (Lippukuja 2). Lisäksi Koivukylään valmistui 62 huoneiston Koivukylän vanhusten keskus. Tällä hetkellä rakenteilla on kolme kohdetta, joista erityiskohde Osmankäämintie 28 Viertolassa ja Kolohongankuja 6 Kuninkaanmäessä valmistuvat toukokuussa. Kolohongankujalle tulee 33 huoneistoa. Ilolaan (Satukuja 1) rakentuu 65 huoneistoa, mutta niiden valmistuminen menee keväälle 2013. Osmankäämintie 28 on erityiskohde ja se on suunnattu Vantaan kaupungin ja valtion välisen ohjelman mukaan pitkäaikaisasunnottomille. Kohde on moduulitalo, jonka huoneistot tuodaan valmiina kontteina paikan päälle ja kootaan niistä. ”Ne ovat oikein sieviä, siistejä ja hyvännäköisiä pieniä asuntoja. Hanke on näkynyt lehdissä ja televisiossakin ja yllättäen herättänyt paljon kiinnostusta. Sen verran pitää kehua, että Yhdysvaltojen suurlähettiläskin tuli vierailulle ja tutki kaikki putkenreiät, mitä sieltä löytyi”, Ojankoski kertoi.

Uudistuotanto rullaamaan Tänä vuonna VAV pystyy todennäköisesti käynnistämään yhteensä 213 asunnon rakennustyöt. Tulevat asunnot nousevat Vaaralaan, Pakkalaan, Kaivokselaan, Hämeenkylään ja Malminiittyyn.

VAV 1. 2012 5


Talouspäällikkö Liisa Kälvälä:

Kaikista kuluista selvittiin Talouspäällikkö Liisa Kälvälä kertoi yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja esitti vuoden 2011 konkreettisina numeroina ja lukuina. Maailman taloudellisesta tilanteesta huolimatta yhtiön liikevaihto kasvoi. Talous -arviossa oli poikkeamia, mutta ne saatiin katettua hoitokulujen ylijäämällä. VAV Asunnot Oy:n liikevaihto vuonna 2011 oli 72 miljoonaa euroa. Suurin osa muodostui normaalista vuokraustoiminnasta, mutta joukossa oli uudistuotannon rakennuttamisen palkkioita ja väistyviä isännöintituottoja. ”Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen nähden 4,5 prosenttia”, kertoi VAV:n talouspäällikkö Liisa Kälvälä. Yhtiön tase oli 561,4 miljoonaa euroa. Käytännössä se tarkoittaa, että yhtiöllä on yli puolen miljardin edestä omaisuutta kirjattuna kirjanpitoon. Koko summa on kiinni asunnoissa. Vuokrantarkistus tapahtui maaliskuussa ja keskivuokra oli noussut yhteensä 3,4 prosenttia.

Keskivuokra VAV:n asunnoissa oli 10,04 euroa asuinneliömetriä kohden kuukaudessa. ”Viime vuonna keskivuokrasta meni 42 prosenttia pääomakulujen kattamiseen. Se vaihtelee vuosittain ja vuonna 2010 se oli 48 prosenttia, joskus se on ollut yli puolet. Meidän onneksemme se päätyi viime vuonna tähän”, Kälvälä sanoi. Korjauskulut vaativat 21 prosenttia ja hoitokulut 37 prosenttia keskivuokrasta. Talouspäällikkö kantoi huolta hoitokulujen noususta. ”Korjauksia voi priorisoida, mutta hoitokulut on aina pakko maksaa. Niistä ei voi karsia, jos ne lähtevät ylöspäin.”

Toteuma 2011:

€/m2/kk Osuus hoitovuokrasta

Hallinto....................................................0,27...................4,2 % Käyttö- ja huoltopalvelut..................0,43 . ................6,8 % Lämmitys................................................1,13................ 17,8 % Vesi...........................................................0,52...................8,2 % Jätehuolto..............................................0,23...................3,5 % Kiinteistövero........................................0,22...................3,4 % Korjaukset..............................................2,08................ 38,1 % Hoitovuokra yhteensä.......................5,35................. 100 % Vuoden 2011 vuokralaskelmissa hoitokulujen suuruudeksi arvioitiin 4,92 euroa neliömetriä kohden kuukaudessa. Toteuma oli kuitenkin 5,35 euroa. Vaje katettiin hoitokulujen ylijäämällä. Taulukon summat sisältävät kaikki verot ja maksut.

edelliseltä sivulta

Hämeenkylän kohde on suunnattu mielenterveyskuntoutujille ja Malminiittyyn valmistuu vanhusten palvelutalo. Kumpikin on VAV Palvelukodit Oy:n kohteita. ”Uusia asuntoja ei valmistu tänä vuonna kovin paljon, eikä viime vuonnakaan tullut niin mahdottomasti. Siksi se on hyvä, että uudistuotanto lähtee nyt liikkeelle. Parin kolmen vuoden päästä asuntokanta on taas kasvanut aika hyvin ja yhtiö pystyy jonkin verran vastaamaan suureen vuokra-asuntokysyntään”, Ojankoski tiivisti. VAV:lla on lisäksi suunnitelmissa neljä muuta hanketta, joiden toteutumisaikataulu on kaavoituksellisista syistä vielä avoinna. Hämevaaran aloitus on suunnitelmissa aikavälille 20122013, Leinelä ja Keimolanmäki

6

välille 2013-2014 ja Marja-Vantaan asuntomessualue välille 2014-2015. ”Taloudelliset suhdanteetkin vaikuttavat aikatauluihin. Jos ei olisi tullut notkahdusta pari vuotta sitten ja kaikki olisi sujunut kuin tanssi, nämäkin kohteet saattaisivat olla jo rakenteilla.” Marja-Vantaan kerrostalojen tilanne näyttää toistaiseksi varmimmalta. Eräs kohde on luonnonvaratasapainoinen vuokratalo, jonka rakennusmateriaaleista ainakin osa tulee olemaan uusiomateriaaleja, eli tavalla tai toisella kierrätettyjä.

Tulevaisuuden haasteet Tulevaisuudessa vuokrien nousu tulee jatkumaan. Ojankoski korosti, ettei yhtiö tee sitä kiusallaan,

vaan siihen löytyvät kattavat perusteet. Yhtiön keskivuokra on maaliskuun alusta lähtien 10,58 euroa per neliömetri kuukaudessa. ”Koko ajan tulee uusia rakennusmääräyksiä ja korotuksia siihen ja tuohon veroon. Korot elävät ja se vain on niin, että VAV:n on hoidettava muualta lähetetyt laskut.” Uusia kohtuuhintaisia vuokrataloja on pystyttävä rakentamaan lisää ja edelliset on pidettävä kun-

nossa. Ojankosken mukaan valtion tukemalla lainalla on rakenteellisia ongelmia, jotka tekevät asumisesta kohtuullisen kallista. ”Korot ovat esimerkiksi monissa valtion lainoissa kalliimpia kuin markkinakorot, emmekä me pääse niistä eroonkaan. Vuokrat tuppaavat nousemaan erityisesti korjauskustannuksista.” Yhtiö priorisoi kaikki korjaukset, mutta 1990-luvun puolivälissä rakennetut asunnot tulevat


Talon ikä ja varustelu vaikuttavat vuokraan Vuokrien vaihteluväli oli 8,6311,92 euroa neliömetriltä kuukaudessa. VAV:n kaikki kiinteistöt sijaitsevat samassa Vantaan kaupungissa, mutta kohteen sijainti kaupungin sisällä, ikä ja varustetaso vaikuttavat vuokratasoon. Korkein pääomavuokra oli Keski-Vantaan Yte 3:n alueella, jossa rahoituskulut olivat yhteensä 6,29 euroa neliömetriä kohden kuukaudessa. Edullisin alue löytyi Korsosta, jossa pää-

omavuokran toinen ääripää oli 3,80 euroa. Prosentuaalisesti pääomakulut vaihtelivat 74 ja 123 prosentin välillä keskiarvosta 5,12 euroa per neliömetri kuukaudessa. ”Meillä on Keski-Vantaalla uusimmat kiinteistöt, joten siellä nimenomaan pääomavuokra on korkein. Hoitovastike oli himpun verran alle viisi euroa, mikä ei ole sekään edullisimmasta päästä.” Edullisin hoitovuokra oli Nissaksen alueella, jossa se oli 4,86 euroa. Erot eivät kuitenkaan olleet kovin suuret, sillä kaikkien

Liisa Kälvälä

lähivuosina kaikki korjausikään. Korjattavien asuntojen määrä on yli 2000. ”Se on iso potti. Rakensimme edellisen laman aikana valtion tuella poikkeuksellisen paljon asuntoja ja ne tulevat kaikki yhtä aikaa korjattavaksi.” Ojankoski muistutti positiivisena puolena olevan, että jokainen asukas tulee hyötymään maksamistaan korjauseuroista ennemmin tai myöhemmin. ”Se ei välttämättä tunnu siltä, kun vuokrat korottuvat ja hyöty ei näy heti. Se tulee kyllä sitten aikanaan.”

Kaikki konstit käyttöön Yhtiöllä on painetta myös köyhyyden lisääntymisestä. Ojan-

koski sanoi, että ihmisten maksuvaikeudet ovat lisääntyneet ja heille on jäänyt yhä vähemmän rahaa käteen viimeisten 15-20 vuoden aikana. Asumiskustannukset ovat nousseet 8-9 prosentin vuosivauhdilla, mutta palkat, eläkkeet ja valtion tuet eivät ole nousseet samaan tahtiin. ”Eläkkeiden, työttömyys- tai toimeentulotukien varassa olevien käteen jäävä tulo on suhteessa jäänyt koko ajan jälkeen asumiskustannuksista. Nämä ovat poliittisia kysymyksiä, joihin päättäjien pitää vaikuttaa.” Ojankoski lupasi, että VAV yrittää etsiä kaikki konstit ja keinot, jotta asuminen pystytään pitämään kohtuuhintaisena. ”Yritämme vaikuttaa lainsäädäntöön, jotta saisimme erilaisia määräyksiä ja maksuja muutet-

Yte-alueiden hoitovuokrat liikkuivat alle kymmenen prosentin sisällä keskiarvosta 5,35 euroa asuinneliömetriltä kuukaudessa. Kälvälä kertoi, että jokaisella kiinteistöllä on vielä rakentamislainaa. Jos alkuperäinen rakentamislaina on maksettu, niin 90-luvun perusparannuslainaa on vielä jäljellä. Lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti 17,7 miljoonalla eurolla. Vieraasta pääomasta piti maksaa keskimäärin korkoa 2,9 prosenttia.

Poikkeumia talousarviossa Kälvälän mukaan VAV:lla oli talousarviota tehdessä hyvin tiedossa, mitä tuleman pitää. Pääomavuokran arvio osui juurikin suunniteltuun 5,12 euroon, mutta hoitovuokran toteuma oli suunnitellun 4,92 euron sijaan 5,35 euroa per neliömetri kuukaudessa. Kälvälä kertoi, että suurimmat poikkeumat hoitokuluihin aiheuttivat korjauskustannusten nousu ja kylmä talvi. ”Korjaukset vievät leijonanosan. Toki myös lämmitys ja vesi ovat suuria kulueriä.” Lumen aiheuttama kuluylitys oli yhteensä 0,4 miljoonaa euroa ja lämmityskulut ylittivät budje-

tua siihen suuntaan, että asukkaat kykenisivät maksamaan kukkarostaan vuokran.” Ojankoski muistutti myös, että VAV on omakustannusperiaatteella toimiva yhtiö, eikä se peri ylimääräistä vuokraa.

Muutoksia organisaatiossa Yhtiössä tapahtui vuonna 2011 merkittävä rakenteellinen muutos. VAV Kiinteistöt Oy sulautettiin vuonna 2010 emoyhtiöön, mutta viime vuonna perustettiin uusi tytäryhtiö VAV Palvelukodit Oy. Uusi yhtiö rakentaa mm. vanhusten palvelutaloja sekä asuntoja mielenterveyskuntoutujille ja asunnottomille Vantaan sosiaalitoimen tarpeisiin. VAV Palvelukotien kohteet

tin 0,4 miljoonalla eurolla. Korjausbudjetti 0,8 miljoonalla eurolla. Korjauksiin kului yhteensä 14,1 miljoonaa euroa, joista yhtiön omaa rahaa oli 13,5 miljoonaa euroa. ”Tämä 0,6 miljoonan euron erotus saadaan korjausavustuksista, asukaslaskujen maksuista ja vakuutuskorjauksista. Ne pienensivät nettokorjauslukua.” ”Kiinteistöjen rahoitustuloksia jouduttiin käyttämään 1,14 senttiä asuinneliömetriä kohden, eli yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Se on aika paljon. Pitää toivoa, ettei kovin monena vuonna jouduta käyttämään yhtä paljon rahoitustulosta.” Alijäämäiset rahoitustulokset pitää saada suunnitellusti paremmiksi.

Saatavia ja tappioita Kälvälä kertoi, että kaikki asukkaat eivät maksa ihan täsmällisesti kuukauden toisena päivänä vuokraansa, jolloin syntyy vuokrasaatavia. ”Me kirjaamme maksimiliikevaihdon, mutta sitä pitää oikaista silloin, kun ihmisillä on maksuvaikeuksia ja vuokranmaksu viivästyy. Vuokrasaatavia meillä oli 880 000 euroa 72 miljoonan liikevaihdosta. Saatavien määrää

vuokrataan Vantaan kaupungille, joka tekee niihin myös asukasvalinnat. VAV hoitaa kiinteistöjä sopimuksen mukaan. Ojankoski kuitenkin muistutti, että VAV Palvelukodit Oy on täysin erillinen yhtiö. ”Jos joku pelkää tämän kuormittavan tavallisia vuokralaisia, niin ei, näin ei ole.” Toinen iso muutos tapahtui helmikuussa, kun VAV myi 537 asumisoikeusasuntoaan. Myös asukasdemokratiaelimissä tapahtui pieniä muutoksia. YTEalueiden puheenjohtajisto kokoontuu sovitusti vähintään viisi kertaa vuodessa. n

VAV 1. 2012 7


Timo Karén

voi pitää edelleen kohtuullisena, vaikka vuokrasaatavien määrä onkin kasvamassa. ”Saatavien määrä on pysynyt suhteellisen samana koko viime vuoden. Ne olivat 1,3 prosenttia vuokraliikevaihdosta.” Kälvälä kertoi, että saatavista osa saadaan perittyä pois, mutta välillä tulee myös luottotappiota. ”Viime vuonna kirjattiin 0,2 prosenttia vuokraliikevaihdosta vuokratappioihin, eli 140 000 euroa. Saimme kuitenkin saman verran jälkiperinnän kautta perittyä vanhempia luottotappioita takaisin.” Kälvälä korostikin, että jos summa kirjataan luottotappioksi, se ei tarkoita, että raha olisi menetetty. ”Luottotappioksi kirjattua saatavaa peritään 15 vuotta, jonka jälkeen saatava vasta vanhenee. Kuitenkin on totta, että joudumme joka vuosi poistamaan jonkin verran vanhentuneita saatavia jälkiperinnästä.” ”Yritämme aina löytää ratkaisuja velallisen kanssa, miten hänen asumisensa voisi VAV:lla vielä jatkua. Vain 13 prosenttia haasteista johtaa häätöön. Haasteista perutaan 40 ennen tuomiota ja tuomion jälkeenkin vielä yhdeksän prosenttia.” ”Meillä on todella suuret postikulut sen takia, että yritämme tavoittaa velallisia. Se ei aina ole niin helppoa, vaikka kuvittelisi, että velallinen ottaisi meihin mielellään yhteyttä sopiakseen maksusta ja asumisensa jatkumisesta.”n

Kiinteistöjohtaja Timo Karén:

”Hyvä tilanne, mutta parannettavaa on” VAV:n kiinteistöjohtaja Timo Karén kertoi tilinpäätösillassa, että ajat ovat vaikeat ja kaikki korjaukset joudutaan priorisoimaan, vaikka korjausbudjetti on edellisvuotta suurempi. Energiansäästöasioissa yhtiöllä taas menee hyvin. Karén totesi luottamushenkilöille, että hyvä taso on saavutettu. ”Se tulisi pitää ja mielellään saada vielä vähän pois.” Kiinteistöjohtaja Timo Karén on puhunut yhtiön korjaus- ja energia-asioista 12 vuotta. Näissä asioissa suuri asiantuntemus onkin tarpeen, sillä erityisesti energiankulutuksessa jokainen asukas voi vaikuttaa vuokran suuruuteen. Energiakulut muodostavat suurimman yksittäisen osuuden kiinteistön hoitokuluista. Energiakulut lämmön, veden ja sähkön osalta olivat vuonna 2011 yhteensä 12 542 857 euroa. Vuonna 2012 energiakustannuksiin on budjetoitu 13 032 000 euroa. Lämmön osuus energiakuluista oli viime vuonna 7,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2012 budjetti on 7,9 miljoonaa euroa. Kiinteistöjohtaja Timo Karén kertoi luottamushenkilöille, että kovan talven ja pakkasten vuoksi yhtiöllä on olemassa pelko siitä, että budjetti ylittyy. Veden osuus energiakuluista oli 3,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2012 budjetti on 3,7 miljoonaa. ”Uskon, että se riittää”, Karén totesi. Sähköön kului 1,3 miljoonaa euroa ja tänä vuonna siihen on budjetoitu 7000 eu-

8

roa vähemmän. Karén kertoi, ettei sähkön hinta ole vielä noussut, joten sähkön suhteen budjetti pitää varmasti. VAV ei pysty kilpailuttamaan lämpöä ja vettä, mutta sähkö tulee kilpailutukseen vuonna 2013. Kilpailutus toteutetaan yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Karén arvioi, että uusi sähkön hinta ei tule paljon nousemaan tai laskemaan, vaan se pysyy melko tarkkaan samana. ”Se voi heittää pari prosenttia suuntaan tai toiseen. Sähkön osuus on vain 2,5 prosenttia meidän kiinteistökustannuksistamme, joten se ei aiheuta katastrofia. Uhkatekijöinä ovat lämpö, vesi ja korjaukset.”

Kohti tavoitteita VAV Asunnot Oy liittyi vuonna 2009 energiansäästösopimukseen, jonka mukaan energiaa tulee säästää vuoteen 2016 mennessä seitsemän prosenttia vuoden 2009 luvuista. Vuoteen 2020 mennessä säästöä pitää olla 20 prosenttia. ”Nämä ovat kovia säästöjä. Vuonna 2009


lämpöindeksi oli 50,1 kilowattituntia asuinkuutiometriä kohden. Vuonna 2010 se laski. Tuosta luvusta 46,7 noustiin kuitenkin viime vuonna 0,7 prosenttiyksikköä.” Karén kertoi, ettei luku anna ihan oikeaa kuvaa, sillä kyseessä on ns. normeerattu lämpökulutus. Viime vuonna ei ollut selvää pakkaskautta, vaan talvi oli vuorotellen kylmää ja suojaista säätä. ”Menimme kuitenkin melkein nollatasoa prosenttimuutoksen suhteen. Meidän täytyy saada tämän vuoden lämpöindeksi 47 laskettua vuoteen 2016 mennessä 44:ään. Vuonna 2020 sen pitää olla 40.” Karén sanoi, että asukkaat voivat omalla asumisellaan vaikuttaa 10-20 prosenttia energiakuluihin. Karén korosti, että energiansäästö on VAV:n ja asukkaiden yhteinen asia. ”Jos näkee, että joku pitää tuntikausia parvekkeen ovea tai ikkunoita auki keskellä talvea, niin siitä voi mennä sanomaan. Paitsi että lämpöä menee hukkaan, niin putket voivat jäätyä, ja näistä molemmista tulee kustannuksia.”

Veden tilanne hyvä Vettä kului yhteensä 149 litraa vuorokaudessa asukasta kohden. Karén kertoi, että luku on laskettu sen mukaan, paljonko taloissa on yhtiön tietojen mukaan asukkaita. Asukkaita voi olla 2-3 prosenttia enemmänkin, joka tarkoittaa, että vedenkulutuksen suhteen tulos on vielä parempi.

”Minulle tulee toisten asunto-osakeyhtiöiden kokouskutsuja ja pöytäkirjoja. Monessa kohteessa vedenkulutus on 150-180 litraa per asukas vuorokaudessa. Jos se on meillä alle 150, niin se on hyvä luku.” Karén totesi, että VAV:n energiaa säästävät vesikalusteet ovat niin hyvät, ettei niitä uusimalla pystytä enää tuomaan lisäsäästöjä. ”Kaikki tulevaisuuden säästö vedenkulutuksessa on asukkaiden tuomaa.” Rikkinäiset kalusteet on toki vaihdettava. Karén harmittelee, etteivät kaikki asukkaat ilmoita huoltoyhtiöön vioista, vaikka asiasta kuinka tiedotettaisiin. ”Jos ja kun asukkaat eivät ilmoita, niin jouduimme syksyllä pistämään kiinteistöhoitajat kiertämään joka asunnon. Sieltä on löytynyt sellaisia vessanpyttyjä, mistä vesi menee jatkuvasti läpi. Tällä tavalla valuu vettä ja rahaa turhaan viemäriin.”

Sähkön säästöä ledivaloilla? Sähkönkulutus laski vuonna 2011 huomattavasti. Sähköä kului yhteensä 10931 megawattituntia. Se on 4,6 kilowattituntia asuinkuutiometriä kohden. Laskua edellisvuoteen oli 6,3 prosenttia. Matala sähkönkulutus on Karénin mukaan oikein hyvä asia, sillä yhtiönä VAV:n on hankalampi vaikuttaa siihen. Energiasäästölamput ovat yksi keino ja ne on otettu laajalti käyttöön. Ledivalot säästävät sähköä vielä enemmän ja Vantaan kaupunki pohtiikin valaisevansa kaikki tulevat

kohteensa ledivaloilla. ”Ledivalot tulevat ilman muuta yleistymään seuraavan viiden vuoden aikana. Olen puhunut VAV:n rakennuttajapäällikön kanssa, että seuraava uusi kerrostalo valaistaan pelkästään ledeillä.” Ledivalot ovat jo yhdessä VAV:n kiinteistössä kokeilussa. Valot asennettiin Heporinteen vuokranmääritysyksikköön syksyllä 2010 ja ne ovat tuoneet huomattavaa säästöä. Itse lamput ovat kuitenkin vielä hyvin kalliita. ”Sillä hinnalla kestää 8-10 vuotta, että ledivalot ovat tienanneet itsensä takaisin”, Karén sanoi. Karénilla on kuitenkin tarjous edullisemmista kiinalaisista ledivaloista ja hän aikoo kokeilla niitä muutamissa kohteissa. ”Saamme kolmen vuoden takuun, jonka aikana VAV:n ei tarvitse vaihtaa yhtäkään lamppua itse. Jos ne menevät rikki, niin he vaihtavat uudet.”

Lämmityskulut ylittyivät Energiakulujen suhteen budjetti ylittyi vain lämpökustannusten osalta. Karén kertoi, että lämmön normeerattu kulutus on pysynyt samalla tasolla aikaisempiin vuosiin nähden, mutta hintojen nousu aiheutti budjettivajeen. ”Hinnankorotus oli kova ja kun tuli veroa veron päälle, niin lämmönkulutuseurot kasvoivat siitäkin huolimatta, että kulutus on pystytty pitämään samana.”

VAV 1. 2012 9


VAV kokeilee neljässä kerrostalossa lämmönvahtilaitteita. Testikohteet ovat Kirvisenkuja, Varpusenkuja, Rautkallionkatu 10 ja Hakunilantie 58. Laite perustuu paineentasaukseen, jolloin vuodot on helpompi havaita. ”Ne maksavat 3000-4000 euroa ja siksi niitä otetaan aluksi vain neljään taloon. Valmistajan mukaan laite vähentää lämmönkulutusta 5-10 prosenttia, mutta tulokset näkyvät vasta vuoden päästä. Jos tässä onnistutaan, niin laitteet maksavat itsensä nopeasti takaisin ja niitä otetaan lisää”, Karén sanoi. VAV on viimeisen kolmen vuoden aikana lisännyt yli 50 asuntokohteeseen yläpohjan eristeitä ja työtä tullaan jatkamaan. Kun kohteisiin asennetaan uusia lämmönvaihtimia, niin niihin tehdään lämmönsiirtimiä vuoden päästä talvella. Karén kertoi, että kovat talvet ovat paukauttaneet vanhoja siirtimiä rikki. ”Nyt alkuvuodesta korjataan viisi lämmönsiirrintä. Uudet ovat huomattavasti parempia ja kun lämmöt vielä säädetään, se tuo lisää säästöä.”

Kaikki korjaukset priorisoidaan VAV suoritti vuonna 2011 korjauksia hieman yli 14 miljoonalla eurolla. Huoneistokorjausten osuus oli 4,8 miljoonaa, pts-korjausten eli jaksottaisten korjausten osuus oli 6,5 miljoonaa ja muihin korjauksiin kului 2,7 miljoonaa. Vuonna 2012 korjausbudjetti nousee 14 miljoonasta 15 miljoonaan. Huoneistokorjausten osuus laskee 3,4 miljoonaan, mutta vastaavasti jaksottaisiin korjauksiin on budjetoitu 6,9 miljoonaa ja muihin korjauksiin lähes kaksi miljoonaa enemmän.

”Joskus tulee niitä korjauksia, jotka on pakko tehdä. Jos lämmönsiirrin menee tammikuussa, niin se on korjattava heti. Meidän pitää antaa ihmisille lämpöä 24 tuntia vuorokaudessa.” Karén kertoi, että kaikki 1990-luvun alkupuolella valmistuneet asunnot tulevat korjausikään. Muissakin huoneistoissa olisi paljon korjattavaa, sillä vuokra-asunnoissa kulumisaste on suurempi kuin omistusasunnoissa. ”Joudumme jo nyt priorisoimaan kaikki korjaukset ja isännöitsijät joutuvat miettimään, miten he laittavat asunnot sellaiseen kuntoon, että ne saadaan vuokrattua. Meillä on jo toimis-

tolla vitsi, että aamulla kun joku sanoo huomenta, niin siihen melkein vastataan että ei ole rahaa.” Karénin mukaan ainoa positiivinen näkökulma asiassa on se, ettei VAV ole yksin. Sama tilanne on Helsingin kaupungin asunnot Heka Oy:llä, Espoonkruunulla ja VVO:lla, joka on valtakunnallinen yhtiö. ”Kaikilla on sama tilanne. Korjauskustannukset ovat nousseet ja korjattavaa on. Emme saa ylittää budjettia.” Jätehuoltoon kului yhteensä reilut 1,5 miljoonaa euroa. Vuodelle 2012 on budjetoitu vajaat 1,6 miljoonaa euroa. Jätehuolto muuttuu niin, että lasinkeräys ja pienmetallinkeräys tulevat pakollisiksi vuoden 2013 alusta, jonka jälkeen maksut tulevat nousemaan. Huoltokulut olivat 2,9 miljoonaa euroa ja vuonna 2012 niihin on budjetoitu 3,1 miljoonaa euroa. Siivouskulut olivat vajaat 1,4 miljoonaa euroa ja se nousee 1,6 miljoonaan euroon. Viherhoidon osuus on noin 500 000 euroa vuodessa. ”Näiden osalta pysymme budjetissa varmasti”, Karén sanoi. n


Nuorisovaltuutettu Mohamed Ahmed:

Vantaalla on

hyvä asua! Vantaan nuorisovaalien äänikuningas Mohamed ”Muhis” Ahmed, 16, asuu VAV:n talossa Päiväkummussa vanhempiensa ja kuuden sisaruksensa kanssa. Hän on tyytyväinen kotikaupunkinsa koulutus-, harrastustoiminta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Mohamed Ahmed on asunut Vantaalla jo yhdeksän vuotta. Hän muutti Asolaan vuonna 2003 ja nykyiselle asuinseudulleen Päiväkumpuun pari vuotta myöhemmin. Ensimmäiset elinvuotensa hän vietti Kenian Mombasassa somalialaisten vanhempiensa kanssa. ”Vantaalla on hyvä asua. Viihdyn täällä. Päiväkumpu on rauhallinen alue asua ja asuinyhteisö

on mukava. Hyvä ilmapiiri ja hyviä ihmisiä, joiden kanssa tulee hyvin toimeen”, Mohamed kiteyttää. ”Meillä on hyvä naapurihenki ja tervehdimme aina toisiamme, kun joku tulee vastaan. Meillä on talkoot kaksi kertaa vuodessa, kesäisin ja syksyisin, jolloin kaikki kokoontuvat pihalle ja pitävät kivaa.” Naapurit eivät kiinnitä somaliperheeseen mitään erityistä huo-

miota. Maahanmuuttajiin suhtaudutaan ihan luontevasti. Mohamed sanoo, että rasismi on Vantaalla muutenkin suhteellisen vähäistä. Hän ei koe tulleensa kiusatuksi myöskään koulussa. ”Rasismi ei ole mun mielestä Vantaalla yhtä yleistä kuin tuolla Helsingissä päin, missä se tulee joskus ihan konkreettisestikin vastaan. Kesällä olin käymässä Joensuussa ja siellä oli aika rasistista.

VAV 1. 2012 11


Siellä asuu vain pari maahanmuuttajaperhettä, joten se on varmaankin syy”, Mohamed miettii.

Koulutus on tärkeä asia Mohamed Ahmed pitää koulutusta erityisen tärkeänä asiana nuorten elämässä ja hän kehuukin Vantaan kouluja. Mohamed itse kävi ensin Hakunilan ala-asteen ja opiskelee nyt Koivukylän koulussa peruskoulun viimeisellä luokalla. Opettajista hänellä on vain hyvää sanottavaa. ”He ovat hyvin päteviä. Peruskoulun opettajilla on todella tärkeä rooli nuoren elämässä.” Mohamed tietää, että lukiossa opettajat eivät enää kuljekaan oppilaiden perässä. Vastuu on opittava kantamaan itse. Siksi peruskoulunaikaisilla opettajilla on suuri merkitys. ”Itse olen parantanut ja nostanut numeroitani yläasteen loppusuoralla. Keskiarvo oli väliarviossa noin kahdeksan”, Mohamed sanoo hymyillen.

Urheilulukiosta tekniselle alalle Mohamedilla on tavoitteena päästä Sotungin lukioon, sillä hän on ahkera jalkapallon pelaaja. Nuorukainen viettääkin paljon aikaa kavereidensa kanssa kesäisin Koivukylän

12


”Meillä on mielestäni hyvät vaikutusmahdollisuudet, sillä kaupungin päättäjät antavat mielipiteillemme arvoa. Tärkeää on, että meille nuorisovaltuuston jäsenille tullaan kertomaan mielipiteitä. Meidän kauttamme voi vaikuttaa.”

hiekka- tai nurmikentillä. Talvella siirrytään Tikkurilan tai Myyrmäen urheilupuistoon. Suunnitelmat ovat siis selvillä lukiovuosiksi, mutta siitä eteenpäin tulevaisuus on vielä avoinna. Toki Mohamed tavoittelee yliopistoon, mutta ihan tarkkoja suunnitelmia ei ole. Kemistin tai lääkärin ala kyllä kiinnostaa. ”Olen hyvä matikassa, kemiassa ja fysiikassa. Ne ovat aina olleet kaseja tai ysejä, joten voi olla että tekninen ala kutsuu”, Ahmed arvioi. Koivukylän koulusta ponnisti myös Antti Lindtman ensin nuorisovaltuustoon ja ennen pitkää Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi ja kansanedustajaksi. Mitä miettii nyt eniten ääniä Vantaalla kerännyt Mohamed? ”En ole vielä pohtinut politiikkaan siirtymistä, ehkä pitää alkaa pohtimaan”, nuorisovaltuustovaalien äänikuningas naurahtaa.

valtuustossa ja Koivukylän aluetoimikunnassa. ”Nuorisovaltuustotoiminta on alkanut hyvin ja lähtenyt pyörimään. Käsittelemme nuoriin liittyviä asioita ja mietimme, miten niitä voisi parantaa. Meillä on mielestäni hyvä mahdollisuus vaikuttaa. Kaupungin päättäjät antavat arvoa nuorisovaltuuston mielipiteille. Tärkeä on, että nuoret tulevat kertomaan meille valtuuston jäsenille mielipiteitään ja me voimme sitten viedä niitä eteenpäin. Meidän kauttamme voi vaikuttaa”, Mohamed korostaa. Mohamedin mielestä Vantaalla on suhteellisen hyvät urheilu- ja vapaa-aikamahdollisuudet, mutta parannettavaa löytyy toki aina. ”Vantaalta löytyy kaikenlaisia mahdollisuuksia. Urheilu ja harrastukset ovat tärkeitä asioita, ja jokaisella tulisi olla ainakin joku harrastus.”

”Nuoret pystyvät Sosiaalisesti lahjakas Mohamed keräsi vaikuttamaan mihin vaan” Keräsi lähes 500 ääntä

Vantaan nuorisovaltuustovaaleissa todellakin liki 500 ääntä. Nyt hän puolustaa tasa-arvoa ja nuorten oikeuksia nuoriso-

Mohamed aprikoi, että valitettavan harva nuori on nuorisovaltuustosta tietoinen. Hän korostaa, että vaikutusmahdollisuuk-

sia parantaakseen nuorten olisi hankittava tietoa asioista. ”Nuoret eivät tiedä näistä asioista paljon. Kaikkia ei kyllä kiinnostakaan, mutta osa haluaisi vaikuttaa joihinkin asioihin – he eivät vain tiedä miten. Nuorten tulisi hankkia tietoa, sillä nuoret voivat vaikuttaa mihin vain.” Mohamed sanoo nuorisovaltuuston olevan olemassa siksi, että nuorisolla olisi jotain valtaa. Hän tosin tunnustaa, ettei oikein tiennyt itsekään sen olemassaolosta ennen kuin päätti hakea sinne. ”Sitten historianopettaja tuli ehdottamaan, että menisit ihmeessä katsomaan. Olin kuitenkin kiinnostunut nuorten asioihin vaikuttamisesta ja aloin kelaamaan, millaista siellä olisi. Sitten lähdin mukaan.” Mohamed Ahmed näkee itsensä vaikuttamassa jossain Vantaalla vielä kymmenenkin vuoden päästä. ”Olen tyytyväinen, että olen vantaalainen. Vantaa on kotikaupunkini, vaikka muualle muuttaisinkin.” Teksti ja kuvat: Antti Halonen


Division of responsibilities Property managers receive requests for repairs and maintenance work which the tenant him or herself is responsible for carrying out. The property manager will be able to give tenants advice on such matters but the division of responsibilities can be checked in the table below. The table shows which tasks are the responsibilities of the maintenance company, which are VAV’s responsibilities and which should be done by the tenant. The tasks which should be performed by the tenant should be done independently

Heating bleeding radiators..........................................................................................................MAINTENANCE repairing radiator valves................................................................................................MAINTENANCE repairing radiators.........................................................................................................MAINTENANCE measuring the temperature in the apartment (the first measurement is carried out by the tenant)......................................................MAINTENANCE initial setting of the thermostat for the property............................................................................VAV Ventilation maintenance of the property’s cooker extractor hood or fan .........................................MAINTENANCE maintenance of tenant’s own cooker extractor hood or fan...................................................... TENANT cooker extractor hood, fixed...........................................................................................MAINTENANCE cleaning the air extraction vents at 3-monthly intervals.......................................................... TENANT repairing extraction vents..............................................................................................MAINTENANCE cleaning the cooker extractor hood grease filter at 3-monthly intervals.................................. TENANT ventilation equipment for the property and the building..............................................MAINTENANCE cleaning ventilation ducts ..............................................................................................................VAV adjusting the ventilation system.....................................................................................................VAV cleaning the air intake vents in spring and autumn................................................................. TENANT Water and drainage tap seals.........................................................................................................................MAINTENANCE replacing taps................................................................................................................MAINTENANCE additional plumbing....................................................................................................TENANT/MAINT. connecting washing machine or dishwasher (tenant orders a plumber).................................. TENANT replacing bidet hose................................................................................................................. TENANT washbasin, bath and sink plugs............................................................................................... TENANT cleaning washbasins, floor drains and U-bends....................................................................... TENANT unblocking drains........................................................................................................TENANT/MAINT. leaking plumbing...........................................................................................................MAINTENANCE toilets.............................................................................................................................MAINTENANCE Windows and doors window glass (not broken by tenant)............................................................................MAINTENANCE window glass (broken by tenant).................................................................................TENANT/MAINT. fixed window seals.........................................................................................................MAINTENANCE window stays.................................................................................................................MAINTENANCE repairing window frames and window furniture............................................................MAINTENANCE Venetian blinds (to be left in place when moving out)............................................................. TENANT external doors to properties...........................................................................................MAINTENANCE letterbox and door bell...................................................................................................MAINTENANCE nameplate on external door...........................................................................................MAINTENANCE changing the front door lock .......................................................................................TENANT/MAINT. locks/fittings..................................................................................................................MAINTENANCE repairing internal doors.................................................................................................MAINTENANCE security lock and peephole on external door............................................................................ TENANT

and at the tenant’s own expense. Please remember that the tasks carried out by maintenance and by VAV are not free either and that the costs of these are incorporated in the rent paid by all tenants. Good and careful maintenance of the property and immediately notifying the maintenance company of any problems is in the best long-term interests of the tenant.

Electrical equipment apartment fuses ...................................................................................................................... TENANT apartment trip switch....................................................................................................MAINTENANCE electric cables (original).................................................................................................MAINTENANCE lampshades and light bulbs (during tenancy).......................................................................... TENANT lampshades and light bulbs (when changing tenants)..................................................MAINTENANCE light switches and power sockets...................................................................................MAINTENANCE aerial and phone sockets................................................................................................MAINTENANCE aerial connection cable............................................................................................................ TENANT additional electrical fittings.........................................................................................TENANT/MAINT. sauna stove....................................................................................................................MAINTENANCE replacing sauna stones, communal sauna......................................................................MAINTENANCE replacing sauna stones, apartment sauna................................................................................ TENANT Keys extra keys.....................................................................................................................TENANT/MAINT. changing damaged keys................................................................................................MAINTENANCE lost keys................................................................................................................................... TENANT lost keys, changing locks..............................................................................................TENANT/MAINT. Fixed furnishings cupboards, their shelves and fittings..............................................................................MAINTENANCE coat rack.........................................................................................................................MAINTENANCE mirrors, permanent fittings............................................................................................MAINTENANCE mending fridge/freezer, fixed fittings............................................................................MAINTENANCE additional equipment bought by the tenant............................................................................ TENANT cooker, cooker extractor hood........................................................................................MAINTENANCE fireplace, removing ash............................................................................................................ TENANT shelves in the plate drying cabinet.................................................................................MAINTENANCE Internal surfaces kattojen/seinien maalaus/tapetointi...................................................................VAV tai asukas ja VAV lattiapäällysteet..............................................................................................................................VAV astiakaapin ritilähyllyt............................................................................................................. HUOLTO Garden/yard lawn, inner side of hedges....................................................................................................... TENANT beds......................................................................................................................................... TENANT Who carries out and pays for maintenance MAINTENANCE = carried out by a maintenance company following notification by the tenant. VAV = carried out by VAV. TENANT = carried out and paid for by tenant. TENANT/MAINT. = tenant pays, contacts maintenance company first. TENANT/VAV = tenant pays, contacts VAV first.


Asukasaktiivien ri koulutuskalente VAV:n englanninkieliset kotisivut avattu

English language web pages

for VAV now available

VAV:lla kotisivuilla on nyt myös englanninkielinen osio. Tämän osion löydät menemällä sivuille www.vav.fi ja klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Britannian lippua. Englanninkieliset sivut tarjoavat olennaisen tiedon asunnon hakemisesta, vuokrasopimuksen ehdoista sekä VAV:n asunnoissa asumisesta.

VAV:n luottamushenkilöille ja muille asukasaktiiveille on tänä vuonna luvassa seuraavia koulutuksia:

Kevään ja kesän 2012 koulutukset n Monikulttuurisuuskoulutus * Aika: 18.4. klo 17.30. * Paikka: Seurakuntien talon auditorio Tikkurilassa, Unikkotie 5 C.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä KOTILOprojektin kanssa, ja se on avoin kaikille monikulttuurisuudesta kiinnostuneille asukasaktiiveille. Suojelujohtajien ja väestönsuojan valvojien koulutus * Aika: 22.–24.5. klo 17.30. * Paikka: VAV:n toimisto Tikkurilassa, Veturikuja 7.

n

VAV now has an English language section on its website. You can find the English section by going to the site www.vav.fi and clicking on the British flag in the upper right corner. The English webpages provide you with essential information on how to apply for an apartment, on terms and conditions of the tenancy agreement, and on how to live in VAV’s apartments.

Lakisääteinen suojelukoulutus on kaksipäiväinen kiinteistön väestönsuojan valvojille ja kolmipäiväinen suojelujohtajille. Luottamushenkilöiden koulutus * Aika: 30.5. klo 17.30. * Paikka: VAV:n toimisto Tikkurilassa, Veturikuja 7.

n

Luottamushenkilöiden koulutuksessa perehdytään muun muassa kiinteistötalouden perusteisiin ja viestintään. Koulutus on suunnattu erityisesti uusille luottamushenkilöille.

The leaking toilets The leaking toilets are the main reason for the increasing water consumption. Remember to notify your maintenance company of any leaking faucets or toilets. The repair cost is included in the maintenance contract and is therefore free for the habitants. Did you know that even the smallest leaks of toilets can be detected by putting a piece of paper on the inner surface of the toilet and monitoring whether it gets wet or not, when no flushing has occured. A continuous leaking toilet can cause you, your family or your leasing facilities a totally unnecessary annual surcharge.

www.vav.fi

Syksyn ja talven 2012 koulutukset Energiailtamat * Aika ja paikka: ilmoitetaan myöhemmin.

n

Ympäristöeksperteille tarkoitetussa koulutuksessa käydään läpi kiinteistön energiankulutusta ja energiansäästöä. n Turvallisuuskoulutus * Aika ja paikka: ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuksen aiheena on muun muassa kiinteistön paloturvallisuus. Naapuruussopukoulutus * Aika ja paikka: ilmoitetaan myöhemmin.

n

Kaikille asukasaktiiveille tarkoitetussa koulutuksessa kerrataan hyvän naapuruuden perusteita. VAV lähettää kunkin koulutuksen kutsut erikseen postissa, minkä lisäksi koulutustiedot löytyvät VAV:n kotisivuilta www.vav.fi kohdasta ”Asukastoiminta”. Tervetuloa mukaan oppimaan!

VAV 1. 2012 15


HSY:n keräysautot kiertävät taas keväällä HSY:n jätehuollon kiertävät keräysautot tekevät perinteisen vierailunsa Vantaalle 25.4.-28.5.2012. Keräysautoihin voi tuoda maksutta vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita sekä metalliromua. Vaarallista jätettä ovat muun muassa energiansäästölamput, maalit, liuottimet, siivouskemikaalit ja akut. Metalliromua ovat esimerkiksi polkupyörät, metalliastiat ja -purkit. Kotitalouksien sähkölaiteromua ovat puolestaan vaikkapa jääkaapit, pakastimet, televisiot, kahvinkeittimet, pesukoneet, tietokoneet ja sähkövatkaimet. Laitteita voi tuoda keräysautolle enintään 3 kappaletta/laitetyyppi/asiakas. Kotitalon energiaekspertin tai asukastoimikunnan puheenjohtajan kannattaa tulostaa jokaiseen rappuun valmis ilmoitustaululle kiinnitettävä juliste, jossa muistutetaan keräysautojen vierailusta alueella. Valmiin ilmoituspohjan voi tulostaa HSY:n kotisivuilta www.hsy.fi/jatehuolto. Samalta nettisivustolta saat halutessasi vielä yksityiskohtaisempia tietoja esineistä, joita jäteautoihin voi maksutta kiikuttaa.

Katso keräysautojen aikataulut ja pysähtymispaikat HSY:n verkkosivuilta www.hsy.fi/jatehuolto

Vietä naapuripäivää yhdessä talosi asukkaiden kanssa

Perjantai, 1 kesäkuu

www.world-neighbours-day.org

16

Perjantaina 1.6. vietetään 13. kertaa maailmanlaajuista naapuripäivää. Naapuripäivän ajatuksena on saada kaupunkien asukkaat tutustumaan paremmin naapureihinsa sekä luomaan sosiaalisia suhteita ja kontakteja lähellä asuviin ihmisiin. Viime vuonna tapahtumaan otti osaa 10 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Naapuripäivän järjestäminen oman talon ja pihapiirin asukkaille on helppoa: voit 1.6. pitää esimerkiksi kahvikutsut kiinteistön pihalla tai kerhohuoneella. Jos olet kiinnostunut viettämään tänä vuonna naapuripäivää omalla kiinteistölläsi, VAV Asunnot Oy ja KOTILO-projekti tukevat sinua tapahtuman järjestämisessä. Voit saada naapuripäivää varten ilmaiseksi kassin, jossa on kahvipaketti, keksejä, lapsille väriliituja asfalttiin piirtämistä varten sekä kukkasiemeniä, joita voitte istuttaa yhdessä naapurien kanssa. Jos olet kiinnostunut järjestämään naapuripäivän 1.6. omalla kiinteistölläsi, ota yhteyttä VAV:n tiedottaja Tuomas Alhoon joko sähköpostitse osoitteeseen tuomas.alho@vav.fi tai puhelimitse numeroon (09) 8392 6502. Lisätietoja tapahtumasta saat naapuripäivän kotisivuilta http://country.europeanneighbours-day.com/fi tai tiedottajalta.


viherpeukalo Narsissi luo pääsiäistunnelman Pääsiäisen aikana monessa kodissa kasvatetaan rairuohoa ja pannaan pikkuisia pääsiäistipuja kasvaneeseen ruohomättääseen. Moni hakee pajunkissoja, vaikka se erityisesti kaupunkialueella tuottaakin tuskaa itse pajuille. Pääsiäisen todellinen koristus on kuitenkin narsissi. Narsissien historia on pitkä. Alkuaan niitä kasvoi luonnonvaraisina Välimeren maissa ja Pyreneitten niemimaalla, ja sieltä ne päätyivät Euroopan puutarhoihin. Pohjoismaihin narsissit kulkeutuivat munkkien mukana jo keskiajalla. Niitä viljeltiin kirjattujen tietojen perusteella Suomessa jo 1700-luvulla.

Nimi tulee mytologiasta Narsissi on saanut nimensä muinaiskreikkalaisesta mytologiasta. Narkissos oli kauneudestaan tunnettu jokijumala Kefisoksen ja nymfi Liriopen poika (äidin mukaan on nimetty liriope-heimon kasvit). Ovidiuksen kirjoittamassa tarinassa Narkissos huomasi, kuinka lähes kaikki metsän neidot, nymfit ja dryadit tavoittelivat kiihkeästi hänen rakkauttaan. Narkissosta rakasti eniten nymfi Ekho. Tämä nymfi puhui aina, kun muut puhuivat, mutta ei koskaan aloittanut keskustelua muiden vaietessa. Rakastunut Ekho seurasi Narkissosta metsään, mutta ei voinut siis aloittaa keskustelua vaan ainoastaan vastata. Lopulta he kohtasivat metsässä, mutta Narkissos ajoi Ekhon pois. Tämä pakeni masentuneena syvälle metsään ja riutui pois, ja vain hänen äänensä jäi vastamaaan kutsujille kukkuloilta. Sanotaan, että kalliot toistavat laaksossa Ekhon ääntä vielä tänäkin päivänä.

17

Jumalat kuitenkin tuomitsivat Narkissoksen ylimielisyyden häneen rakastuneita kohtaan. Jumalaisen koston hengetär Nemesis loihti Narkissoksen rakastumaan omaan kuvaansa. Eräänä päivänä Thespiain vuoristolähteellä juodessaan Narkissos näki sieltä kuvansa ja jähmettyi ihailemaan kauneuttaan. Kun kuvajainen katosi, Narkissos haroi vettä löytääkseen sen uudelleen. Hän putosi lähteeseen ja hukkui. Toisen vanhan tarinan mukaan nuorukainen nääntyi lähteen äärelle itserakkaudessaan. Näin hän muuttui narsissiksi, ja najadit ja dryadit voihkivat suruaan kauniista Narkissoksesta. Ehko kaiutti huokauksia aina uudelleen ja uudelleen. Narkissos antoi nimensä paitsi kukalle, myös narsismille. Ekho tarkoittaa mones-

sa kielessä kaikua. Äiti Liriopen mukaan taas on nimetty perennakasvien heimo. Roomalainen luonnontutkija Gaius Plinius Secundus määritteli vuonna 77 jaa. ilmestyneessä teoksessaan Naturalis historia narsissin kasviksi, jonka voimakas tuoksu aiheuttaa uneliaisuutta.

Ruukut ulos aina yöksi Nykyisin narsisseja löytyy toinen toistaan upeampia lajikkeita, jotka ovat luonnonkasvien risteytysten tuloksia. Moni hankkii niitä ruukkukukkina kevättä ilahduttamaan. VAV:n hortonomi Kristiina PirhonenPohja neuvoo, että narsissit kannattaa laittaa ruukkuihin ja parvekkeelle, samalla kun siivoaa parvekkeen kesää varten (autonrenkaat eivät kuulu parvekkeelle). Ruukkunarsissit ja muut ruukuissa myytävät pikkusipulikukat kestävät hyvin pientä pakkasta ja ulkoilma saa niiden kukinnan kestämään pidempään.


Muotoilupääkaupunkivuoden kohtauspaikka Tikkurilassa

Designikkunasta näkee

V

antaan kaupunki on menossa mukana, kun Helsinki viettää muotoilupääkaupunkivuotta. Tikkurilan Asematien Designikkuna on kaikille avoin kohtauspaikka, jossa on vaihtuvia näyttelyitä ja tietoa WDC-vuoden kaikista tapahtumista. Hienosti sanoen se on World Design Capital (WDC). Pienen miettimisen jälkeen juhlavuosi on käännetty muotoilupääkaupunkivuodeksi. Sellaisen huomion saa yksi kaupunki maailmassa joka toinen vuosi. Ensimmäisenä kunnian sai Italian Torino 2008 ja sitten Etelä-Korean Soul 2010. Tänä vuonna on Helsingin vuoro, yhdessä Vantaan, Espoon, Kauniaisten ja Lahden kanssa.

18

Vuonna 2014 kunnia menee Etelä-Afrikan Kapkaupunkiin. Valinnan tekee hakemusten perusteella teollisen muotoilun maailmanjärjestö Insid (International Council of Societes of Industrial Design).

Kehittämistä ja matkailua Juhlavuoden tavoitteiksi on asetettu kaupunkilaisten arjen ja elinympäristön parantaminen sekä julkisten palvelujen ja yritysten toiminnan kehittäminen designin avulla. Ohjelmakokonaisuudessa on peräti 300 erilaista hanketta. Niistä puolet on erilaisia kehittämishankkeita, toinen puoli kaupunkilaisille, matkailijoille ja muotoilun vaikuttajille

suunnattuja tapahtumia. Parhaiten tietoa juhlavuodesta löytää keskeltä Tikkurilaa. Design-ikkunassa, Asematie 3, on esillä näyttelysarja ”Keskustojen, asumisen ja työn ympäristöt”. Parhaillaan on menossa ”Aviapolis – Lentokenttäkaupunki” 29. maaliskuuta asti. Sitä seuraavat ”Uudistuvat keskustat” sekä ”Marja-Vantaa-Kehärata”. Vieraita avustaa Antti Hartikainen, joka kertoo väkeä vierailleen tasaiseen tahtiin. Hän kertoo, että näyttelyiden lisäksi Designikkunan tiloissa järjestetään työpajoja sekä luento- ja keskustelutilaisuuksia. Hartikainen kävelee ison Vantaan kartan päällä. Se on ilmakuva kotikaupungista. ”Tässä me nyt


”Tässä ollaan”, esittelee Antti Hartikainen Designikkunan sijaintipaikkaa Tikkurilassa.

Aviapolis – Lentokenttäkaupunki 7.-29.3.2012 Designikkuna, Asematie 3 Avoinna ti-pe klo 11-18 ja la klo 11-15 Vapaa pääsy www.vantaa.fi/wdc

Vantaan olemme”, hän näyttää kartalta. Varsinainen hitti on Silence Media Center, jossa voi itsekseen keskittyä tutkimaan Vantaan nuorten toteuttamaa multimediatuotantoa. Design-ikkunan ja eri tapahtumien lisäksi kannattaa piipahtaa myös Heurekassa. Siellä on 20X0 – Matka tulevaisuuteen –näyttely. Siellä voi tutkia, miten tämän päivän valinnat ja suunnitelmat vaikuttavat tulevien sukupolvien elämään. Myyrmäessä Vantaan taidemuseossa on puolestaan koettavana ”Kauneus – 6 näytöstä” –näyttely 4. elokuuta asti. Siellä muotoilu ja kuvataide esiintyvät rinnakkain uudella ja yllätyksellisellä tavalla. Teksti ja kuvat: Jukka Halonen

VAV 1. 2012 19


Tilaajavastuu edellyttää harmaan talouden torjuntaa

VAV on täsmällinen ja tarkka rakennuttaja VAV on merkittävä rakentaja ja korjausrakentaja Vantaalla, asuuhan joka kymmenes vantaalainen VAV:n asunnossa. Julkisena yrityksenä VAV Asunnot Oy huolehtii tarkasti, että rakennusurakat toteutetaan lain sääntöjen ja kirjainten mukaisesti. Harmaan talouden torjunta kirjattiin hallitusohjelman yhdeksi kärkihankkeeksi. Siis yksinkertaistaen, työstä on maksettava sopimusten mukaista palkkaa ja verokortin kanssa. VAV Asunnot Oy ei rakenna kiinteistöjään itse. Tarvittavat palvelut ostetaan kaikenkokoisilta rakennusalan yrityksiltä. Rakennuttajan vastuu yhteisten lakien ja sääntöjen noudattamisesta ei suinkaan lopu sopimusten allekirjoittamiseen, VAV Asunnot Oy:n rakennuttajapäällikkö Timo Petäjistö kertoo. ”Oikeastaan siitä se vasta alkaa. Tilaajavastuulaki edellyttää valvontaa, että kaikki tapahtuu lakien ja asetusten mukaisesti, turvallisesti ja että velvoitteet verottajaa, vakuutuksia ja myös työntekijöitä kohtaan hoidetaan niin kuin pitää.” Julkisena toimijana VAV Asunnot Oy:n toiminta yhteisillä varoilla on erityisen tarkan seurannan alaista. Siksi on tärkeää, että kaikki hoidetaan paremmin kuin vain hyvin. Tavoitteena on tarkka, kaikki kontrollit ja tarkastukset läpäisevä toiminta, Petäjistö tiivistää.

Kaikki alkaa kilpailutuksesta Petäjistön mukaan VAV:n asennetta ja toimintatapaa kuvaa parhaiten se, ettei yhtiö-

20

tä ole nykyisen kilpailutuslainsäädännön aikana kertaakaan eikä kukaan haastanut käräjille markkinasääntöjen rikkomisesta. Ensimmäisenä kilpailutukseen kuuluu tarjousvaihe, jossa jo tarkastetaan siihen osallistuvien yritysten tiedot yhteiskunnallisten vastuiden osalta. Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus, ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden hoidosta, tai muu luotettava selvitys verojen, ennakonpidätysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään Rakentamisen Laatu RALA ry:n voimassaolotodistusta. Nämä vaadittavat todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Kilpailutuksen voittaneen yrityksen on toimitettava uudet todistukset ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista, jos niitä vaaditaan. Vaikka sama urakoitsija saatetaan hyväksyä ennen pitkää uuteen työhön, ja vaikka se olisi tunnettu ja vakiintunut yhteistyökumppani, niin kaikesta huolimatta vaaditaan kaikki todistukset uudestaan. Byrokraattiselta tuntuvan menettelyn taustalta löytyy rakennuttajalle kuuluva ankara vastuu, joka vaatii tietojen päivittämisen. Jos mahdollisessa tarkastuksessa havaitaan, ettei urakoitsijan tietoja ole varmis-

tettu, siitä tulee seuraamusmaksu, vaikka urakoitsijan paperit olisivatkin kunnossa.

Verkkopalvelu auttaa Vuoden 2011 lopulla nettiin saatiin tilaajavastuu.fi -verkkopalvelu, johon myös VAV on rakennuttajana liittynyt. Palvelu on urakoitsijoille vapaaehtoinen, mutta liittymällä palveluun yritys mahdollistaa työn tilaajille todistusten tarkastamisen sähköisesti. Tilaajavastuu.fi -raportti pitää sisällään kaupparekisteriotteen, YTJ-otteen, verotodistuksen, tiedot työehtosopimuksista, eläkevakuutustodistuksen, mahdolliset liiketoimintakiellot sekä tulevan heinäkuun alusta myös tiedot tapaturmavakuutuksesta. ”VAV:lle rakennuttajana palvelu on yksinkertainen ja kätevä. Sen kautta saadaan helposti tarkastettua valittavan urakoitsijan tilanne ja samalla järjestelmään jää merkki, että tarkastus on suoritettu. Tilaajavastuu.fi myös seuraa tilannetta todistusten osalta ja kertoo sähköpostitse työn tilaajalle tai teettäjälle mahdollisista muutoksista.” Julkisena toimijana VAV:lla on vain mahdollisuus toivoa ja suositella tilaajavastuu.fi:n käyttöä urakoitsijoiltaan. Aina


Tilaajavastuu.fi on kuitenkin annettava mahdollisuus toimittaa todistukset perinteisesti paperisena versiona, Petäjistö toteaa. Yksityiset isot rakennusliikkeet ovat jo ottaneet suoremman linjan, käytettävien urakoitsijoiden edellytetään olevan mukana tilaajavastuu.fi –järjestelmässä.

Kulkukortti näkyvissä Kaikilla rakennustyömailla kaikilla työntekijöillä tulee nykyisin olla kuvallinen kulkukortti. Yksityishenkilöiden toimiessa rakennuttajana on olemassa vähäisiä poikkeamia lain puitteissa. Kulkukortti perustuu työturvallisuuslakiin, joka on juuri muuttumassa vaadittavien tietojen osalta. Uudessa lainmukaisessa kulkukortissa tulee olla näkyvissä veronumero jokaiselle ansiotuloa saavalle henkilölle Suomessa. Rakennusalalla veronumeron tulee olla näkyvissä myös pakollisessa henkilötunnisteessa. Siirtymäajan (päättyy 1.3.2013) jälkeen

jokainen rakennustyömailla työskentelevä on rekisteröity verottajalle ja työnantajien on kuukausittain raportoitava maksetuista palkoista ja urakoista, ja vielä vuosittain raportit kootaan yhteen. Laissa vaadittu tunniste on vakiintunut työmailla kulkukortiksi, joiden käyttöä valvovat niin pääurakoitsijat kuin rakennuttajien edustajat. VAV:n työmailla tunnisteiden käyttö on Petäjistön mukaan pääsääntöisesti kiitettävää. ”Toki on eteen tullut tilanteita, joissa kuvallista korttia on jouduttu hakemaan seinällä roikkuvan työtakin rintapielen muovitaskusta, autosta tai pukukaapista. Aina kortti on kuitenkin kysyttäessä löytynyt.”

yritykselle, yhtä porrasta pidemmälle ilman rakennuttajan lupaa. Tilaajavastuun valvominen tehdään reilun pelin hengessä, ja luonnollisesti se edellyttää jatkuvasti työtä ja on Petäjistön mukaan osin jopa vaikeaa. ”Onnistuminen on kuitenkin ollut hyvää, koskapa säännöksiä ja sopimuksia rikkovia ei ole havaittu. Aina on tietysti mahdollista, että joku jossain rikkoo yhteisiä sääntöjä. VAV Asunnot Oy tekee kuitenkin kaiken mahdollisen, jotta kaikki toimivat yhteisten sääntöjen mukaan”, Petäjistö korostaa. Teksti: Kari Lopperi Kuva: Jukka Halonen

Ketjutuskielto sopimuksissa VAV:n urakkasopimuksissa on myös ns. urakoiden ketjutuksen kieltävä pykälä. Urakoitsija - olipa sitten pää-, ali- tai sivuurakoitsija - ei voi työtä siirtää seuraavalle

VAV 1. 2012 21


Vuokravalvonta auttaa ja neuvoo ahdingossa Jos vuokranmaksussa syntyy vaikeuksia, kannattaa ottaa yhteyttä VAV:iin – muuten seuraukset voivat olla vakavat. Suurin osa VAV:n vuokralaisista maksaa vuokransa normaalisti ja ajallaan, mutta joskus elämäntilanteen vuoksi vuokran maksamisessa voi olla vaikeuksia. Tällöin kannattaa olla mahdollisimman pian yhteydessä VAV:iin, sillä vuokranmaksun laiminlyömisellä voi olla vakavia seurauksia. VAV:n vuokrien normaali eräpäivä on kuukauden 2. päivä. Jos vuokranmaksu myöhästyy eräpäivästä yli kaksi viikkoa, VAV lähettää vuokralaiselle maksukehotuksen, johon on lisätty 5 euron perintäkulu. Mikäli vuokralainen ei pysty maksamaan vuokravelkaa maksukehotuksessa olevaan eräpäivään mennessä, hänen kannattaa tällöin ottaa yhteyttä VAV:n vuokravalvontaan tai asumisneuvontaan ja tehdä maksusuunnitelma velan maksamisesta. Vuokravalvonnan ja asumisneuvonnan yhteystiedot löydät tämän artikkelin lopusta sekä VAV:n kotisivuilta www.vav.fi. Jos velasta tehdään maksusuunnitelma, ja vuokralainen maksaa velkansa sekä korot ja perintäkulut suunnitelman mukaisesti, ei asialla ole muita seurauksia.

Maksamattomat velat johtavat häätöön Jos vuokralainen jättää maksukehotuksista huolimatta vuokravelan maksamatta, VAV lähettää asiasta haastehakemuksen käräjäoikeuteen. Haastehakemuksessa VAV vaatii vuok-

ralaista muun muassa hoitamaan maksamattomat velat, oikeudenkäynnin aikana erääntyvät vuokrat sekä oikeudenkäyntikulut. Haastehakemuksessa vaaditaan myös asunnon vuokrasopimuksen purkamista sekä asukkaiden häätöä. Haastemies lähettää vuokralaiselle pyynnön noutaa haaste käräjäoikeudesta. Viimeistään haasteen saatuaan vuokralaisen kannattaa olla pikimmiten yhteydessä VAV:n vuokravalvontaan tai asumisneuvontaan. Tässä vaiheessa haaste saatetaan vielä perua, jos vuokralainen maksaa velat ja erääntyneet vuokrat sekä oikeudenkäyntikulut (248 euroa) ennen käräjäoikeuden tuomiota. Jos vuokralainen kuitenkin tuomitaan haasteen mukaisesti, tuomiosta tulee merkintä hänen luottotietoihinsa, mikä vaikeuttaa esimerkiksi uuden vuokra-asunnon saamista ja luotonsaantia ylipäänsä. Mikäli käräjäoikeus antaa VAV:n haasteen mukaisen tuomion, VAV pyytää ulosottovirastoa ulosmittaamaan tuomion mukaiset velat ja häätämään asunnon asukkaat. Ulosottovirasto määrää vuokralaiselle muuttopäivän, johon mennessä hänen on tyhjennettävä asunto ja muutettava pois. Vielä tässäkin vaiheessa häätö saatetaan perua, jos vuokralainen maksaa tuomion mukaiset velat ulosottoon ja mahdolliset tuomion jälkeen erääntyneet vuokrat VAV:lle. Velkojen ja vuokrien maksami-

sesta tulee tällöin sopia vuokravalvonnan tai asumisneuvonnan kanssa.

Velat estävät myös asunnonvaihdon On hyvä muistaa, että maksamattomat vuokravelat VAV:lle estävät aina uuden VAV:n asunnon saamisen. Jos vuokralainen hakee vaihtoa VAV:n asunnosta toiseen, täytyy nykyisen asunnon vuokrat olla maksettuna, muuten vaihto ei ole mahdollinen. Vaikka asunnonhakija ei asuisikaan tällä hetkellä VAV:n huoneistossa, hänelle ei voida myöntää asuntoa, jos hänellä on vanhoja, maksamattomia velkoja VAV:lle. Kannattaa siis maksaa vuokrat ajallaan, tai jos vuokranmaksussa tulee vaikeuksia, ottaa pikimmiten yhteyttä vuokravalvontaan tai asumisneuvontaan.

n VAV:n vuokravalvonta Puh. (09) 8392 5226 (ma–to klo 10–14, pe klo 10–13) Sähköposti: vuokravalvonta@vav.fi nVAV:n asumisneuvonta Sähköposti: asumisneuvonta@vav.fi

Vuokrasopimuksen voi nyt irtisanoa netissä Jos sinulla on verkkopankkitunnukset, voit nyt irtisanoa vuokrasopimuksesi VAV:n kanssa sähköisellä irtisanomisilmoituksella. Sähköinen irtisanominen löytyy VAV:n kotisivuilta www.vav.fi kohdasta ”vuokrasopimuksen irtisanominen”. Täyttääksesi irtisanomisilmoituksen sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi verkkopank-

22

kitunnusten avulla. Tunnistautuminen on tällä hetkellä mahdollista näiden pankkien tunnuksilla: Nordea, OP-Pohjola ja Sampo. Muita tunnistautumisvaihtoehtoja lisätään mahdollisesti tulevaisuudessa. Valitettavasti sähköinen irtisanominen ei ole mahdollista ilman verkkopankkitunnuksia, sillä vuokrasopimuksen irtisanominen

edellyttää aina irtisanojan tunnistautumista. Kannattaa muistaa, että vaikka irtisanomisajan takarajat ovat kuun 15. ja kuun viimeinen päivä, vuokrasopimuksen voi irtisanoa jo ennen viimeistä mahdollista päivää.


Nimitysuutisia

Lämpimästä vedestä laskutetaan erikseen VAV on 1.3.2012 alkanut laskuttaa erikseen lämpimän veden kulutuksesta niissä huoneistoissa, joissa on huoneistokohtainen vedenmittaus. VAV:n huoneistoissa on toistaiseksi vain kylmän veden mittaus, joten lämpimän veden kulutusta ei voida suoraan mitata. Tästä syystä lämpimän veden osuus vesilaskusta lasketaan kylmän veden kulutustiedoista kaavan avulla. Laskutuksen kaava on seuraava:

Rakennustöiden valvoja

Petri Kasurinen

Petri Kasurinen aloitti työt VAV Asunnot Oy:n uutena rakennustöiden valvojana 15.3.2012. Hän on koulutukseltaan talonrakennusteknikko, minkä lisäksi hänellä on rakennustyömaapäällikön erityisammattitutkinto. Ennen VAV:ta Kasurinen työskenteli YIT Rakennus Oy:llä vastaavana työnjohtajana.

LV % / KV % x mitattu KV x LV hinta = laskutettava lämmin vesi mitattu KV = mitattu kylmän veden kulutus (m³) LV hinta = lämpimän veden hinta (€/m³) LV % = lämpimän veden prosenttiosuus KV % = kylmän veden prosenttiosuus Koska ainoastaan kylmän veden kulutus tiedetään, VAV arvioi lämpimän veden kulutuksen keskiarvon mukaisesti. Yleisesti tiedetään, että lämpimän veden kulutus suomalaisissa kotitalouksissa on keskimäärin 40 prosenttia ja kylmän veden kulutus keskimäärin 60 prosenttia kokonaiskulutuksesta. VAV käyttää siksi laskutuksessaan näitä prosenttilukuja. Lämpimän veden arvioitu kulutus lasketaan siis kertomalla mitatun kylmän veden kulutus jakolaskun 40/60 tuloksella. Näin saatu arvio kerrotaan lämpimän veden kuutiohinnalla, jolloin saadaan lasketuksi hinta huoneiston lämpimän veden kulutukselle. Kaavan perusteella laskettu lämpimän veden hinta lisätään huoneiston vedenmittauksen perusteella laskettuun kylmän veden hintaan, ja lopullinen vesilasku koostuu näiden yhteissummasta. Vesilaskun loppusumma lasketaan siis näin:

Mittauksen perusteella laskettu kylmän veden hinta + Kaavan perusteella laskettu lämpimän veden hinta = Vesilasku yhteensä VAV:lla kylmän veden hinta on 3,14 euroa kuutiolta ja lämpimän veden hinta 6,49 euroa kuutiolta. Jos kotitalous käyttää kuukauden aikana esimerkiksi neljä kuutiota kylmää vettä, muodostuu vesilaskun loppusumma seuraavasti:

4 m³ x 3,14 €/m³+ 40/60 x 4 m³ x 6,49 €/m³ = 28,87 € Neljä kuutiota kylmää vettä kuukaudessa kuluttava kotitalous maksaa näin ollen vedestään 28,87 euroa.

Tule mukaan!

Monikulttuurikoulutus VAV järjestää yhteistyössä KOTILO-projektin kanssa keskiviikkona 18.4. monikulttuurisuuskoulutuksen, johon ovat tervetulleita kiinteistöjen monikulttuurisuusyhdyshenkilöt, luottamushenkilöt ja kaikki muut asiasta kiinnostuneet VAV:n asukkaat. Koulutuksessa puhutaan muun muassa arkisesta asumisesta monikulttuurisissa lähiöissä sekä pääkaupunkiseudun asuinalueiden eriytymiskehityksestä. Koulutus pidetään 18.4. klo 17.30 alkaen Vantaan Seurakuntien talon auditoriossa. Seurakuntien talo sijaitsee Tikkurilan keskustassa osoitteessa Unikkotie 5 C, 01300 Vantaa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja se kestää noin 2 tuntia. Jos olet kiinnostunut osallistumaan koulutukseen, ilmoittaudu perjantaihin 13.4. mennessä VAV:n tiedottaja Tuomas Alholle joko sähköpostitse osoitteeseen tuomas.alho@vav.fi tai puhelimitse numeroon (09) 8392 6502.

VAV 1. 2012 23


Löydä oma isännöitsijäsi Isännöitsijä Jorma Manner Alue: Nissas, Päiväkumpu, Itä-Hakkila, Mikkola P. (09) 8392 6524 Sähköposti: jorma.manner@vav.fi Isännöitsijä Maarit Rantsi Alue: Tikkurila, Tikkurilan ympäristö P. (09) 8392 6529 Sähköposti: maarit.rantsi@vav.fi Isännöitsijä Maria Uronen Alue: Hakunila, Länsimäki P. (09) 8392 6522 Sähköposti: maria.uronen@vav.fi Isännöitsijä Hanna Pölkki Alue: Korso, Nikinmäki P. (09) 8392 6526 Sähköposti: hanna.polkki@vav.fi

Isännöitsijä Jukka Mäki Alue: Pähkinärinne ja Sorakuja 4, Esikkotie 3, Kallioimarteentie 10, Kielotie 25, Maitikkapolku 10, Orvokkirinne 4, Takojantie 1. P. (09) 8392 6534 Sähköposti: jukka.maki@vav.fi Isännöitsijä Katri Vatanen Alue: Rekola, Havukoski, Ilola, Asola P. (09) 8392 6531 Sähköposti: katri.vatanen@vav.fi Isännöitsijä Jaana Oksanen Alue: Martinlaakso, Myyrmäki, Pakkala, Seutula P. (09) 8392 6520 Sähköposti: jaana.oksanen@vav.fi

asumisneuvonta@vav.fi FAKSINUMERO KAIKILLE (09) 8392 6541

VAV PALVEL EE ASIAKASPALVELU ma-to klo 9.00-15.00 pe    klo 9.00-13.00 Puhelinaika ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00 pe klo 9.00-12.00 e-mail info@vav.fi

Puhelin 09 8392 6540 ASUKASVALINTA e-mail asukasvalinta@vav.fi faksi 09 8392 0226 hakuohjeet : www.vav.fi

VUOKRAVALVONTA puhelinaika: ma-to klo 10.00-14.00, pe  klo 10.00-13.00 e-mail  vuokravalvonta@vav.fi puhelin 09 8392 5226 faksi  09 8392 6542 VAV Asunnot Oy, Pl 39, 01301, Vantaa / Veturikuja 7, 01300 VANTAA, www.vav.fi

VAV Viesti 0112  

VAV asiakaslehti

VAV Viesti 0112  

VAV asiakaslehti

Advertisement