Page 1

ger gő vat yi portfol i o 2009 - 2013


z ei chnen r aumkompos i t i on r es t gebäude caf e ei nf ami l i enhaus mehr f ami l i enhaus f ot ogal er i e cr i mi nal t echni s chesl abor ecos chul e kuns t s chul e z ei t genÜs s i ges ,ungar i s chesei nf ami l i enhaus f as s ader ekons t r ukt i on f ot ogr af i e


z ei chnen

kons ul t ant : Vál i I s t vánF r i gyes Z al akovácsJ óz s ef ÜvegesGábor RépásF er encDL A


r aumkopos i t i on kons ul t ant :

BékésÁdám Bál i ntAdr i enn S z écs i Z ol t ánDL A


r es t gebäude budapes tXI I . kons ul t ant :

BékésÁdám


caf e s z ent endr e

Kons ul t ant :

Ádám Békés


ei nf ami l i enhaus pi l i s cs aba kons ul t ant :

J ancs óMi kl ósDL A Vi l l ányi Nor ber t S z ent í r mai Bogl ár ka


mehr f ami l i enhaus kons ul t ant :

J ancs óMi kl ósDL A Vi l l ányi Nor ber t S z ent í r mai Bogl ár ka


es z t er gom


c s a r nok l a bor dol g oz ók p bűnj e l

mi n. 2m

cr i mi nal t echni s ches

labor budaör s

kons ul t ant : KundI ván Bál i ntAdr i enn


es z i ecos chul e budak Pl anungs wet t bewer bf ürS t udent en( gekauf t )

mi t ar bei t er : kons ul t ant :

S üvegesAdél ,Dol mányRi t a,S z ás zL ás z l ó NguyenDucMi nh,Pas kóNor ber t Kl obus ovs z ki Pét erDL A


kuns t s chul e budakes z i mi t ar bei t er : kons ul t ant :

Pas kóNor ber t ,T akácsÁkos Kar ács onyT amásDL A,KemesBal áz s


zei t egenös s i ges ,ungar i s ches

ei nf ami l i enhaus Pl anungs wet t bewer bf ürS t udent en mi t ar bei t er :

Kár pát i F anni


f as s ader ekons t r ukt i on Pl anungs wet t bewer bf ürS t udent en,1.Pl at z

budapes tV. mi t ar bei t er :

Baz s i kAni t a,Kár pát i F anni


f ot ogr af i e wes t-ungar n „Ar chi t ekt urT our ”

gyor


våt yiger gő vat yi . ger go@gmai l . com +36 30 33 44 184

Gergő Vátyi _ Portfolio  

Architekt Porfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you