Page 1

GLASILO ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVO UTEMELJENO 1896.

Vatrogasni vjesnik Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Zagreb, 15. prosinca 2017.

11-12 / 2017.

TEMA BROJA Vatrogasci i sport ESI FONDOVI Energetska obnova vatrogasnih domova i spremišta AKTUALNOSTI U sustav Domovinske sigurnosti ugrađena Hrvatska vatrogasna zajednica

Sretan Božić i nova 2018. godina!


sadržaj

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

aktualnosti

STUDENI / PROSINAC 2017.

Vatrogasni vjesnik

5 Amandman predsjednika HVZ-a 5 Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović primio županijske vatrogasne zapovjednike 8 Pobjednici Foto natječaja HVZ-a

EU fondovi

15 Energetska obnova vatrogasnih domova i spremišta

intervju

21 Goran Franković, zapovjednik VZŽ Karlovačke

tema broja

23 Vatrogasci i sport

psihologija

35 Psihologija sporta i tjelesne aktivnosti u vatrogastvu

povijest

reportaža

8

37

37 Sport i vatrogastvo – neizbježni suputnici

40 Vatrogasni filmovi

40


uvodnik Glasilo za zaštitu od požara i vatrogastvo

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Poštovani čitatelji, pred vama je posljednje izdanje ovogodišnjeg broja časopisa. Iza nas je godina koju je oblježila teška požarna sezona koja je još uvijek predmet analiza, ali i brojne druge aktivnosti koje su sastavni dio vatrogasne djelatnosti. O teškoj sezoni, problemima sustava, ali i prijedlozima za poboljšanje, možete čitati u razgovoru s karlovačkim županijskim vatrogasnim zapovjednikom Goranom Frankovićem, ujedno i predsjednikom Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je natječaj za dostavu projektnih prijedloga za korištenje obnovljivih izvora u zgradama javnog sektora, a u koje ulazi i vatrogasna djelatnost. Kako su vatrogasni domovi i spremišta često dotrajali i energetski neučinkoviti, ovo je prava prilika za iskorištavanje financijskih sredstava koja se kreću u iznosu od 80.000,00 kn do 40.000.000,00 kn. U ovome broju ujedno donosimo i priču o poljskom vatrogastvu koje je proteklih godina primjer dobre prakse upravo u iskorištavanju sredstava iz različitih europskih fondova. Temu broja smo posvetili povezanosti vatrogasaca i sporta, što je ujedno i najava izložbe u sklopu nadolazeće manifestacije „Noć muzeja“. Tjelesna kondicija neophodna je za obavljanje vatrogasne djelatnosti, a kako izgledaju treninzi vatrogasaca istražili smo u pojedinim županijama. Brojni vatrogasci tako svoje slobodno vrijeme provode planinareći, trčeći maratone, sudjelujući na biciklističkim utrkama i baveći se raznim borilačkim vještinama. O psihološkom aspektu ove povezanosti govori naša stalna rubrika iz psihologije, ali i tema iz povijesti svjedočeći kako ona postoji od samih svojih početaka. Spomenimo kako će se do siječnja 2018. u hrvatskim kinima prikazivati film „Samo za hrabre“, nastao prema istinitoj priči u kojoj je živote izgubilo 19 američkih vatrogasaca. Bila je ovo prilika za istraživanje teme o filmovima i serijama s vatrogasnom tematikom o čemu također možete čitati u ovom broju časopisa. I na kraju, hvala vam što ste nas i ove godine čitali i sa svojim pričama i temama sudjelovali u stvaranju časopisa. Želim vam ugodne blagdane s najljepšim željama u novoj 2018. godini!

Nina Francetić, glavna urednica

Selska 90 a, 10000 Zagreb tel: +385(1)3689-160 fax: +385(1)3025-026 Internetska adresa: www.hvz.hr e-mail: vatrogasni.vjesnik@gmail.com Nakladnik: Hrvatska vatrogasna zajednica ZA NAKLADNIKA Željko Popović, načelnik HVZ-a NAKLADNIČKI SAVJET Ante Sanader, predsjednik Savjeta Željko Popović, zamjenik predsjednika Savjeta Članovi Predsjedništva HVZ-a članovi su Nakladničkog savjeta Vatrogasnog vjesnika GLAVNA I GRAFIČKA UREDNICA Nina Francetić, prof. UREDNIŠTVO Berislav Hengl Siniša Jembrih Željko Popović Vedran Runjić Mario Starčević Damir Knežević Neven Szabo Nina Francetić LEKTURA I REDAKTURA Nina Francetić, prof. GRAFIČKI DIZAJN I PRIJELOM Nina Francetić, prof. i Anita Čolak, dipl. ing.

ŽUPANIJSKI DOPISNICI-KOORDINATORI Silvestar Štefović (Bjelovarsko-bilogorska) Milan Šulter (Brodsko-posavska) Nikša Ivančević (Dubrovačko-neretvanska) Asim Čabaravdić (Istarska) Ksenija Begović (Karlovačka) Elvis Lacković (Krapinsko-zagorska) Mladen Grubić (Međimurska) Marko Ašenbrener (Požeško-slavonska) Đuro Gajdek (Sisačko-moslavačka) Mateja Fras-Venus (Virovitičko-podravska) Krešimir Jelić (Vukovarsko-srijemska) Ivica Sikra (Zagrebačka) Naslovna stranica Zimske intervencije (Siniša Jembrih) Zadnja strana Adventski plakat (HVZ) Naklada: 4000 primjeraka Tisak: Radin print d.o.o. ISSN 1331 - 7652

Uredništvo nije odgovorno za iznesene informacije autora

POTRAŽITE HVZ


vatrogasno povećalo

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

2

O

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Aktivnosti u 2017.

vogodišnja požarna sezogradonačelnik, odnosno načelnik na bacila je u sjenu, što je općine) uz suglasnost nadređenog vai očekivano, sve druge aktrogasnog zapovjednika. tivnosti ukupnog vatrogasnog susPoradi čim djelotvornije rasprave, tava koji djeluje u okviru Hrvatske napravljena je i analiza financiranja vatrogasne zajednice. Katastrofalni vatrogasnog sustava Republike Hrvatpožari na čijem gašenju su sudjelovale ske u koji sa sve tri razine (državna, vatrogasne snage iz cijele Republike područna i lokalna) ulazi oko 630 Hrvatske, na kojima je u kratkom vremilijuna kuna. Osim navedenog, menskom razdoblju, zbog vremenskih važno je istaknuti da kod nas državna Piše: Željko Popović prilika, izgorjela rekordna površina razina sudjeluje u financiranju vatrošume, okupirali su cjelokupnu javnost gastva u značajnijem postotku nego u te izazvali stručne i svekolike rasprave. susjednim državama, te da od 576 jedinica lokalne U navedene rasprave uključio se i sam vrh samouprave njih 428 izdvaja više nego što je prodržavne vlasti. Najprije je predsjednica Repub- pisano Zakonom o vatrogastvu. Uz sve to vatrolike Hrvatske Kolinda Grabar – Kitarović sazvala gasnom sustavu nedostaje sredstava, posebice u sjednicu Vijeća za domovinsku sigurnost na kojoj manjim gradovima i općinama. Ti manji gradovi su sudjelovali svi županijski vatrogasni zapovjed- i općine, u pravilu, izdvajaju više nego što im je nici te načelnik i predsjednik HVZ-a. Nakon toga propisano Zakonom o vatrogastvu, ali zbog slabih je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović fiskalnih kapaciteta postoci izdvajanja u konačnici, sazvao Plenarnu sjednicu na kojoj su sudjelovali: zbog skromnih proračuna, malo „vrijede“. Zato predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej nije ni čudno što se iz godine u godinu po nekoliko Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar obrane jedinica lokalnih samouprava prilagođava modelu Damir Krstičević, predstavnici Državne uprave za financiranja vatrogastva i osniva javne vatrogasne zaštitu i spašavanje – ravnatelj Dragan Lozančić i postrojbe kako bi ostvarili financijska sredstva iz glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, državnog proračuna. te predstavnici svih institucija koje participiraju u Zbog navedenih činjenica, posebice one da 428 provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih jedinica lokalnih samouprava izdvaja više od zamjera zaštite od požara od interesa za Republiku konskog minimuma, a to još uvijek nije dovoljno Hrvatsku. Nakon Plenarne sjednice, ministar unu- za redovno financiranje vatrogasne službe, Hrtarnjih poslova Davor Božinović je u dva navrata vatska vatrogasna zajednica predlaže proširenje sazvao sve županijske vatrogasne zapovjednike i modela financiranja iz državnog proračuna na sve predstavnike Hrvatske vatrogasne zajednice. jedinice lokalne samouprave. Ističem, proširenje, a Na sjednici kod Predsjednice RH i sastanku ne ukidanje kao što to neki žele prikazati. Pa svima kod ministra unutarnjih poslova, prezentirao koji iole prate vatrogastvo znaju da je država 2000. sam postojeći vatrogasni sustav s gledišta ustroja, godine decentralizirala vatrogastvo kao djelatnost, zapovijedanja i financiranja, naveo nedostatke, te ali nije decentralizirala financijska sredstva za predložio mjere za poboljšanja. Glavni nedostatak provedbu te djelatnosti. ustroja i zapovijedanja su dvojne nadležnosti za vaNa zadnjem sastanku kod ministra unutarnjih trogastvo na državnoj razini između Državne up- poslova prezentiran je sustav zapovijedanja i imrave za zaštitu i spašavanje i Hrvatske vatrogasne enovanja vatrogasnih zapovjednika na svim razizajednice, no ne i jedini. Na manjkavosti vatrogas- nama. Zbog činjenice da bi Hrvatska vatrogasna nog ustroja i zapovijedanja na područnoj i loka- zajednica s pripadajućim organizacijama na lokalnoj razini (jedna osoba obavlja više zapovjednih lnoj i područnoj razini bila definirana nadležnim dužnosti ili su dva zapovjednika nadležna za isto tijelom za vatrogastvo, odnosno država bi prenijela područje na lokalnoj razini) skreću nam pozornost ovlasti za poslove vatrogastva na Hrvatsku vatropredstavnici drugih institucija vezanih na vatro- gasnu zajednicu, razumljiv je prijedlog ministra gastvo i zaštitu od požara na raznim raspravama i po kojemu bi se uveo određeni stupanj integracije sastancima pa i sada u okviru Radionica na temu zapovjednog sustava, a temeljem kojeg bi država Analize požarne sezone 2017. godine. imala utjecaj na ukupni vatrogasni sustav. Po tom pitanju, stajališta nadležnih tijela HrvatValja istaknuti da ukupni vatrogasni sustav ne ske vatrogasne zajednice su već godinama jasna. bi trebalo kreirati već samo prilagoditi problemHrvatsku vatrogasnu zajednicu s pripadajućim atici zaštite od požara na priobalju tijekom ljetnih organizacijama na područnoj i lokalnoj razini mjeseci i to iz nekoliko razloga. Prvo, u Hrvatskoj je treba Zakonom definirati nadležnim tijelima za vatrogastvo različito ustrojeno i brojno od županije vatrogastvo. Slijedom toga, zapovjednike bi na pri- do županije i to treba uvažavati prilikom donošenja jedlog nadležne vatrogasne zajednice imenovala propisa, odnosno propis ne smije biti odviše konkizvršna vlast (Vlada Republike Hrvatske, župan, retan već treba dati samo okvire. Drugo, zaštita od


vatrogasno povećalo

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

požara na priobalju tijekom ljetnih mjeseci nadilazi mogućnosti vatrogasnog sustava na priobalju i sezonskog je karaktera. Zbog toga Vlada Republike Hrvatske i donosi Program aktivnosti, koji ima ograničeno (sezonsko) vremensko trajanje, a koji već u nazivu skreće pozornost da su to posebne mjere zaštite od požara. Dakle ne redovne nego posebne mjere koje se rješavaju posebnim propisom (Programom), a ne redovnim propisom (Zakonom). Na temelju predloženih korekcija Zakona o vatrogastvu, koje sam naveo u ovome tekstu, trebamo poboljšati ukupni vatrogasni sustav Republike Hrvatske. Model ustroja vatrogasnog sustava treba se temeljiti na Ustavu Republike Hrvatske te treba izbalansirati nadležnosti i odgovornosti vatrogasnih institucija i vlasti od lokalne do državne razine. Nastavno na to, temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku i Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske nastojati pronaći bolje modele zaštite od požara na priobalju tijekom ljetnih mjeseci. Bolje modele ćemo pronaći samo uz uvjet da otvorimo strukovnu i otvorenu raspravu i to kako o provedbenom (operativnom) segmentu tako i o, ništa manje važnom, financijskom. Svakako poboljšanje cjelokupnog sustava zaštite od požara na priobalju trebamo tražiti i u preventivnom dijelu. Naime, zbog činitelja koji utječu na nastajanje i širenje požara raslinja mi se na neki način moramo socijalizirati s fenomenom požara otvorenog prostora kojih će zasigurno biti u narednim godinama, možda i više. Ti činitelji su zapuštene poljoprivredne površine, vremenske prilike uvjetovane klimatskim promjenama i neodgovorno ponašanje pojedinaca. Činitelj na kojeg možemo odmah utjecati je ovaj zadnji, a da bi taj utjecaj bio čim djelotvorniji, nakon preventivnih, potrebne su i represivne mjere. To sam u više navrata slikovito objasnio na način da se vjerojatno nitko od nas ne bi pridržavao ograničenja brzine samo zbog prometnih znakova (prevencija) da u drugom koraku nema radara ili kamere čije snimanje može prouzročiti kazne (represija).

O ovogodišnjoj požarnoj sezoni u Uredu Predsjednice RH

Prostor za poboljšanje možemo pronaći i u djelovanju drugih institucija. Naime, u okviru rasprava već spomenutih Radionica često je, bez ikakvih argumenata, isticano da Hrvatske šume ne izrađuju dovoljno prosjeka. Zbog toga sam predložio da se utvrdi činjenično stanje. Prvo bi Inspektorat zaštite od požara trebao provjeriti da li su Hrvatske šume izgradile sve prosjeke utvrđene planovima zaštite od požara. Nadalje te planove zaštite od požara treba dostaviti županijskim vatrogasnim zapovjednicima koji bi provjerili da li plan prosjeka (pretpostavka da je sastavni dio plana zaštite od požara) zadovoljava njihove potrebe u pogledu djelotvornog interveniranja na moguće požare. U narednom koraku naložiti revidiranje planova zaštite od požara i na kraju nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara odnosno izgradnji protupožarnih prosjeka. Osim požarne ljetne sezone i rasprava na tu temu, Hrvatska vatrogasna zajednica provodila je uobičajene aktivnosti. I ove godine veliki broj dobrovoljnih vatrogasaca (oko 1925) osposobljen za jedno od zvanja, dok je u Vatrogasnoj školi HVZ 75 vatrogasaca i vatrogasnih tehničara pete generacije uspješno završilo prekvalifikaciju, a u šestu upisan 101 novi polaznik. Uz osposobljenost, najvažniji čimbenik uspješnosti vatrogasne intervencije je opremljenost vatrogasnih postrojbi koja je na zavidnoj razini jer vatrogasni sustav u Republici Hrvatskoj raspolaže s 3477 vatrogasna vozila. No, da bi „sutra“ imali vatrogasaca koji će s njima upravljati i gasiti požare te intervenirati na ostalim izvanrednim događajima potrebno je stalno ulagati u vatrogasnu mladež. Zbog toga Hrvatska vatrogasna zajednica zajedno s vatrogasnim zajednicama na područnoj i lokalnoj razini provodi niz aktivnosti vezanih za vatrogasnu mladež od kojih je najznačajniji Kamp vatrogasne mladeži u kojemu je ove godine boravilo 1151 pripadnika vatrogasne mladeži. U svezi aktivnosti vezanih za Kamp treba istaknuti da smo ove godine otpočeli radove na rekonstrukciji komunalne infrastrukture, a u narednom razdoblju od nekoliko godina namjeravamo izgraditi nove smještajne kapacitete kako bi standard boravka bio isti za sve mlade vatrogasce i njihove voditelje.

Obuka voditelja vatrogasne mladeži u Kampu HVZ-a u Fažani

Vatrogastvo u sustavu Domovinske sigurnosti - sastanak predstavnika HVZ-a s ministrom unutarnjih poslova

3


Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

vatrogasno povećalo

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Muzej hrvatskog vatrogastva posjećen je tijekom cijele godine, a najbrojniji posjetitelji su djeca i mladež

Izložba naslovnica u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, u povodu 120. obljetnice izlaženja VV-a

Od aktivnosti vezanih za vatrogasnu mladež još valja izdvojiti Kup Hrvatske vatrogasne zajednice na kojemu su najbolje rezultate ostvarila natjecateljska odjeljenja DVD Gardinovec u kategoriji MM i DVD Nuštar u kategoriji MŽ. Također ističemo sudjelovanje dva natjecateljska odjeljenja DVD-a Bedekovčina i jedno DVD-a Novi Marof na Međunarodnom natjecanju u Austriji. Osim za vatrogasnu mladež Kup Hrvatske vatrogasne zajednice provodi se za i odrasle natjecateljske desetine. Prva mjesta ostvarili su: DVD Paukovec u kategoriji MA, DVD Spačva Vinkovci u kategoriji MB, DVD Kašina u kategoriji ŽA, DVD Mali Mihaljevec u kategoriji ŽB, JVP Grada Čakovca u kategoriji PVP-A, JVP Grada Varaždina u kategoriji PVP-B. I na kraju u Fire Combat natjecanju najbolje rezultate ostvarili su: JVP Zagreb u kategoriji A, PVP ZL Split u kategoriji B, DVD Sveta Nedjelja i DVD Komin u kategoriji C, te DVD Klana u kategoriji žene. U promidžbenoj djelatnosti izdvajamo medijske kampanje koje su uključivale plakate, letke te radijske i TV spotove. Navedenim su kampanjama obuhvaćene teme vezane za spaljivanje biljnog otpada, protupožarnu sezonu, nepropisno odlaganje pepela i razdoblje adventa. Nastavljeno je s izdavanjem mjesečnika “Vatrogasni vjesnik” u kojem su obrađivane aktualne teme hrvatskog vatrogastva kao i sa stručno-znanstvenim časopisom „Vatrogastvo i upravljanje požarima“. Za predškolski i školski uzrast tiskane su bojanke, raspored sati i memory s vatrogasnim motivima na hrvatskom i engleskom jeziku. Nastavljeno je i s izdavanjem priručnika za obuku vatrogasaca, a od novih naslova izdavajamo

Radionice o zaštiti od požara i informatizaciji vatrogasnog sustava na Interprotexu

Priručnik za osposobljavanje voditelja vatrogasne mladeži. Muzej hrvatskog vatrogastva je ove godine uz izložbu stalnog postava, organizirao uspješne izložbe za manifestacije Noć muzeja i Međunarodni dan muzeja. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu postavljena je izložba naslovnica časopisa “Vatrogasni vjesnik”. Posebno smo zadovoljni s velikim brojem djece vrtićke i školske dobi, ali i članova vatrogasne mladeži, koji posjećuju Muzej. U okviru međunarodne suradnje, predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice su, kao i proteklih godina, sudjelovali u radu odbora za šumske požare, opasne tvari, osposobljavanje, natjecanje, mladež i povijest. Veliki napori bili su uloženi u informatizaciju vatrogasnog sustava gdje su jedni od glavnih ciljeva bili međusobna integracija informatičkih sustava Hrvatske vatrogasne zajednice te uvođenje sustava „Upravljanje vatrogasnim intervencijama“ u šire operativno korištenje. Aplikacije i sustavi koji su se integrirali sa sustavom „Upravljanje vatrogasnim intervencijama“ su sustav „Praćenje vatrogasnih vozila i vatrogasaca na intervencijama“, aplikacija „VATROnet“ i aplikacija „Interaktivna baza opasnih tvari“. U studenom su završeni zadnji koraci prijave na EU projekt „Operativni program učinkoviti ljudski potencijali“ odnosno projekta „e-HVZ“ – projekta informatizacije vatrogasnih organizacija u okviru kojeg se u narednih 5 godina planiraju provesti edukacije za sve vatrogasne organizacije u Republici Hrvatskoj i time postaviti temelji za operativno korištenje informatičkih alata Hrvatske vatrogasne zajednice i daljnju informatizaciju vatrogasnih organizacija.

Na kraju, iskrena čestitka svim vatrogaskinjama i vatrogascima na svemu učinjenom tijekom 2017. godine. Svim vatrogaskinjama i vatrogascima i njihovim obiteljima želim Čestit Božić, te sretnu i uspješnu novu 2018. godinu.

4


aktualnosti

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Amandman predsjednika HVZ-a Hrvatski sabor prihvatio amandman predsjednika HVZ Ante Sanadera kojim je u sustav Domovinske sigurnosti ugrađena Hrvatska vatrogasna zajednica

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

N

a 5. sjednici 9. saziva Hrvatskog sabora, predsjednik HVZ Ante Sanader u drugom čitanju podnio je amandman na Konačni prijedlog zakona o sustavu domovinske sigurnosti, P. Z. br. 149., predlagatelja Vlade Republike Hrvatske. Nakon što se Vlada Republike Hrvatske kao predlagatelj zakona zaključkom očitovala o prihvaćanju amandmana, isti je i prihvaćen od strane Hrvatskog sabora, te je zakon i donesen na sjednici Hrvatskog sabora 27. listopada 2017. godine većinom od 95 glasova „za“, 25 glasova „protiv“ i 2 glasa „suzdržanih“.

Ante Sanader, predsjednik HVZ-a i saborski zastupnik

Amandmanom zastupnika Ante Sanadera u okviru sustava domovinske sigurnosti izrije-

kom je uvrštena Hrvatska vatrogasna zajednica kao pravna osoba posebno važna za zaštitu i spašavanje, koja zbog svojih sposobnosti može biti potpora sustavu domovinske sigurnosti u provedbi aktivnosti i zadaća upravljanja sigurnosnim rizicima i u kriznim situacijama od važnosti za nacionalnu sigurnost. Slijedom istoga, u Koordinaciju za sustav domovinske sigurnosti uvršten je i glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske. Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 108/2017, a stupio je na snagu 16. studenog 2017. godine. Foto: Hina

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović primio županijske vatrogasne zapovjednike

U

ponedjeljak, 27. studenog 2017. godine održan je nastavak 4. sjednica Operativno-tehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice u Uredu Hrvatske vatrogasne zajednice. Na sjednici su raspravljene sljedeće teme: Prijedlog dopune jedinstvenog cjenika za obračun troškova vatrogasnih intervencija na prometnicama Usvojen je dopunjeni jedinstveni cjenik za obračun troškova vatrogasnih intervencija na prometnicama (dodan je cjenik za letjelice).

Ocjena ustavnosti provedbenih propisa iz Zakona o vatrogastvu Zbog činjenice da je većina pravilnika iz Zakona o vatrogastvu donesena na temelju Zakona koji ne važi već 18 godina i zbog činjenice da je taj nevažeći Zakon definirao vatrogasnu službu i vatrogasnu djelatnost po sasvim suprotnom modelu, donesena je odluka da se pokrene postupak ocjene ustavnosti pravilnika iz 1994. godine. Pravna služba HVZ će pripremiti potrebnu dokumentaciju za pokretanje postupka ocjenu ustavnosti.

Rasprava o prijedlogu Zakonu o vatrogastvu Predsjednik Ante Sanader iznio je koncept ustroja i zapovjednog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice koji je usuglašen na sastancima s ministrom Davorom Božinovićem. Na sastanku u MUP-u ministar će detaljno predstaviti taj model. Sastanak kod ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića Nakon sjednice, svi članovi OTS-a predvođeni predsjednikom HVZ Antom Sanaderom i načelnikom HVZ Željko 5


Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

aktualnosti

6

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Popovićem primljeni su na drugi radni sastanak kod ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Osim ministra na sastanku su sudjelovali državni tajnik Robert Kopal, glavni ravnatelj policije Nikola Milina, pomoćnik ministra Cvjetko Obradović i ravnatelj DUZS Dragan Lozančić Na sastanku je ministar Božinović predstavio model ustroja i zapovjednog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice (prijedlog MUP-a) koji je raspravljen s predsjednikom HVZ. Mario Starčević

Doznačena novčana sredstva za uspješnu protupožarnu sezonu 2017. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o nagrađivanju operativnih vatrogasnih snaga za uspješnu provedbu zadaća u protupožarnoj sezoni u 2017. godini, novčana sredstva u ukupnom iznosu od 7,6 milijuna kuna doznačena su dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnim vatrogasnim postrojbama. Sredstva su raspoređena prema prijedlozima vatrogasnih zajednica županija / Grada Zagreba, a sukladno Odluci o mjerilima za korištenje Operativno-tehničkog

Sjednica koordinacije vatrogasnih zajednica županija Istočne Hrvatske

D

ana 9. studenog 2017. godine u Veliškovcima, pod predsjedanjem Željka Petrovića, predsjednika Vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije, održana je sjednica vatrogasnih zajednica županija istočne Hrvatske, kojoj je nazočio i načelnik HVZ Željko Popović. Predstavnici vatrogasnih zajednica županija Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske, na sjednici koordinacije razmotrili su materijale koji su bili na zadnjoj sjednici Operativno-tehničkog stožera HVZ, i to: prijedlog dopune jedinstvenog cijenika za obračun troškova vatrogasih intervencija na prometnicama, prijedlog Pravilnika o načinu i programu osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca, prijedlog Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava koje moraju posjedovati vatrogasne postrojbe. Osim navedenog, raspravljalo se i o prijavama kandidata i polaganju ispita za vatrogasnog suca po novom Pravilniku o polaganju ispita za vatrogasnog suca. Analizirao se Sporazum o korištenju sustava “Upravljanje vatrogasnim intervencijama - sustav za vođenje vatrogasnih intervencija u vatrogastvu”. Raspravljalo se i o mogućoj potrebi za osnivanjem vatrogasne škole HVZ-a za područje koordinacije i u slučaju eventualne potrebe utvrđivanje lokacije škole, te su analizirali sustav vatrogastva u Republici Hrvatskoj. Na kraju, dogovoren je posjet odgovornih osoba koordinacije vatrogascima pokrajine Tirol (Austrija) glede novih mogućnosti suradnje.

stožera Hrvatske vatrogasne zajednice, tijela kojeg sačinjavaju svi županijski vatrogasni zapovjednici. Navedena sredstva smiju se koristiti isključivo za nabavu vatrogasne opreme, a krajnji su korisnici obvezni vatrogasnim zajednicama županija dostaviti presliku računa. Time će se potvrditi namjensko korištenje sredstva, o čemu će i same županijske zajednice napraviti izvješće prema unaprijed utvrđenim kriterijima i dostaviti ga HVZ-u.

Sjednica koordinacije vatrogasnih zajednica županija središnje Hrvatske

V

at ro g a s n a zajednica B j e l o varskobilogorske županije bila je domaćin održavanja sjednice Koordinacije vatrogasnih zajednica županija središnje Hrvatske. Sjednica je održana 24. studenoga 2017. godine u Narti (Općina Štefanje). Na samom početku, u ime domaćina, sve prisutne pozdravili su potpredsjednik HVZ-a i predsjednik VZ BBŽ Đuro Petrić i predsjednik VZO Štefanje i zamjenik općinskog načelnika Silvestar Štefović. Sjednici je prisustvovao i načelnik HVZ-a Željko Popović. Na dnevnom redu našli su se: sporazum o korištenju sustava UVI, ispiti za vatrogasne suce, te neke aktualnosti vezane uz prijedlog nove zakonske regulative. Najviše rasprave vodilo se oko problematike sustava za „upravljanje vatrogasnim intervencijama“, kao i o problemima oko uspostave županijskih vatrogasnih operativnih centara. Istaknuto je da postoji nekoliko modela funkcioniranja ŽVOC-a, tako da svaka VZŽ treba vidjeti koji model najbolje odgovara njezinim financijskim, tehničkim i operativnim prilikama. Načelnik Popović izvijestio je nazočne o tijeku i načinu razgovora s Ministrom unutarnjih poslova i ostalim predstavnicima središnje državne vlasti oko prijedloga novog Zakona o vatrogastvu. Kratko se razgovaralo i o ispitima za vatrogasne suce, koji idu prema utvrđenom planu.

Silvestar Štefović


aktualnosti

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Konferencija „Požari u Hrvatskoj: obrana i prevencija“

Nakon teške požarne sezone, ovom se konferencijom željelo pronaći odgovore na pitanja poboljšanja vatrozaštite u RH

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

K

onferencija „Požari u Hrvatskoj: obrana i prevencija“ koju je organizirao Jutarnji list, uz suorganizaciju Hrvatskih šuma, održana je 15. studenog u Zagrebu. Okupila je više od 300 sudionika, među kojima i brojne visoke dužnosnike: Kolindu Grabar-Kitarović, predsjednicu RH, Davora Božinovića, ministra unutranjih poslova, Damira Krstičevića, ministra obrane, Tomislava Tolušića, ministra poljoprivede te Antu Sanadera, predsjednika Hrvatske vatrogasne zaSudionici panel diskusije: Što smo naučili od požara u ljeto 2017.? jednice. Damir Vanđelić, predsjednik Uprave Croatia osiguranja, Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede, Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade

ministar obrane, Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, Ante U uvodnom izlaganju pred- iSanader, predsjednik HVZ-a i Višnjica Vučetić, voditeljica Službe za sjednik Hrvatske vatrogasne zaagrometeorologiju pri DHMZ-u (s lijeva na desno) jednice Ante Sanader govorio je o problemima infrastrukture, opreme i zaštite okoliša vezanih gascima. Uz to, MUP se izborio postavka gospodarske stabilnosti za požare. Naglasio je da ponosan da se iz EU fondova 30 milijuna i prosperiteta i naš je zadatak da na 150 godina dugu tradiciju va- eura namijeni vatrogascima. sustav dovedemo do savršenstva trogastva u Hrvatskoj, te da sa Također, rebalansom proračuna – rekao je Krstičević. oko 60.000 operativnih vatro- za ovu godinu sredstva za zaštitu povećala su se za 5 milijuna kuna Predsjednica RH Kolinda gasaca imamo snagu i iskustvo. – rekao je Božinović. Grabar-Kitarović uputila zah- Sustav vatrogasaca je uvijek Započet je proces raščlambe valu svim pripadnicima službi funkcionirao i uvijek se znao svaprotupožarne sezone koja će utjePredsjednica RH Kolinda ki korak i nadležnost vatrogasaca. cati na smanjenje improvizacije Grabar-Kitarović također je upGodišnje se dogodi 30.000 interu kriznim situacijama. U MUP-u utila zahvalu svim pripadnicivencija vatrogasaca, no javnost zna za njih 1%. Danas smo tu su krenuli i sa serijom razgovora ma službi koji su izdržali tešku kako bismo pokazali širinu naših s čelnim ljudima hrvatskog vatro- požarnu sezonu. gastva, kako bi se pridonijelo or- Pogledamo li posljedice akcija – kazao je Sanader. ganizaciji, opremanju i funkcion- požara u Španjolskoj i PortugaMinistar unutarnjih poslova iranju protupožarnog sustava, lu možemo biti ponosni na naš kako bi bili spremni za sljedeću protupožarni sustav. Ostalo je o protupožarnoj sezoni Ministar unutarnjih poslova sezonu, jer ipak se radi o pitan- malo vremena do sljedeće sezone Davor Božinović govorio je o kli- ju nacionalne sigurnosti, kazao tako da moramo što prije krenuti matskim promjenama i istaknuo je ministar unutarnjih poslova. s potrebnim aktivnostima, što se važnost prevencije štete od pri- Naime, jedan od ciljeva stategije posebice odnosi na koordinaciju nacionalne sigurnosti je zaštititi svih sudionika i nabavku vatrorodnih katastrofa. - Požari na otvorenom, na Hrvatsku od požara, posebice u gasne opreme – rekla je GrabarKitarović. priobalnim područjima, poput vrijeme turističke sezone. Na konferenciji su uvodne onog u Splitu, ukazao je da posMinistar obrane o sustavu prezentacije održali i zamjenik toje određene manjkavosti koje sigurnosti glavnog vatrogasnog zapovjedse moraju otkloniti. Vatrogasci, U svom govoru Damir nika Željko Sutlar, pukovnik DaHGSS, lokalno stanovništvo Krstičević, potpredsjednik Vlade vor Turković te Mate Botica, diučinili su čudo i smanjili su mai ministar obrane, zahvalio je svirektor Odašiljača i veza. terijalne štete. Postalo je očigledno U nastavku konferencije da sustav zaštite od požara dis- ma na angažmanu ove sezone te pozvao sve sudionike da pljeskom održane su dvije panel diskusije: perziran i ne funkcionira najbolje daju počast onima koji su to Što smo naučili od požara u ljeto u slučaju velikih katastrofa. Vlada zaslužni. 2017.? i Sanacija opožarenih šuma je izdvojila 7,6 milijuna kuna za Sigurnost je važna preti prevencija požara. nagrade i nabavu opreme vatro-

7


aktualnosti

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

pobjednici FOTO NATJEČAJa hvz-A

1. mjesto Vedran Božičević: Požar otvorenog prostora

N

2. mjesto Stjepan Novak: U dimu

3. mjesto Ante Majić: Vodu daj

Marko Matijević, najbolja fotografija po izboru pratitelja društvenih mreža

8

a foto natječaj Hrvatske vatrogasne zajednice, koji je imao za cilj prikupiti zanimljive fotografije iz svijeta vatrogastva, ukupno je 52 autora prijavilo 194 fotografije. Povjerenstvo u sastavu Alan Brbot i Nina Francetić, a kojim je predsjedao poznati hrvatski fotograf Damir Hoyka izabralo je 3 pobjedničke fotografije: 1. Vedran Božičević: Požar otvorenog prostora 2. Stjepan Novak: U dimu 3. Ante Majić: Vodu daj Ujedno se dodjeljivala i nagrada za najbolju fotografiju po izboru pratitelja društvenih mreža za što su se prikupljale oznake sviđanja od 13. od 30. studenog 2017. godine na facebook stranici Hrvatske vatrogasne zajednice. Najviše oznaka sviđanja je dobila fotografija Marka Matijevića, Vježba dubine i visine. U izložbu fotografija su uvrštene sljedeće fotografije: • Vedran Božičević: Požar otvorenog prostora • Stjepan Novak: U dimu • Ante Majić: Vodu daj, srpanj 2017. Plano • Jure Divić: Požar na školi 1 • Ante Majić: Zajedno, srpanj 2017. Plano • Lucija Obadić: Dišni aparat • Ante Majić: Ponosan, srpanj 2015. • Ivan Galić: 844 I • Marko Matijević:Vježba dubine visine • Zdenko Knežević: Lesnina 2 • Magdalena Šoltić: Posprema • Vedran Božičević: Požar otvorenog prostora 3 • Dino Bajlo: Pozdrav s visine • Vedran Božičević: Požar otvorenog prostora 2 • Hrvoje Mamić: CIOS 2014 • Ivan Galić: 844 V • Siniša Jembrih: Kistanje 3 • Petar Starčević: Intervencija DVD Jakšić 4 • Ivan Čačković: Vatra • Laura Balog: Borba 4 Nagrade ukupne vrijednosti od 7.000,00 kn će se dodijeliti na svečanoj Skupštini HVZ-a u svibnju 2018. godine.


aktualnosti

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Međunarodno savjetovanje vatrogasaca

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Sigurnost vatrogasaca u operativnom djelovanju

Savjetovanje je okupilo oko 130 sudionika iz pet zemalja, a ostat će zapamćeno u povijesti hrvatskoga vatrogastva kao prvo savjetovanje na kojem je bilo više stranih nego domaćih predavača. U organizaciji Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke te pod pokroviteljstvom Turističke zajednice Grada Rijeke i Koncerna AGRAM, u Rijeci je potkraj listopada održano međunarodno savjetovanje vatrogasaca na temu “Sigurnost vatrogasaca u operativnom djelovanju”. Nakon već tradicionalnoga stručnoga skupa u Opatiji, to je savjetovanje bilo drugo ovogodišnje veliko edukativno okupljanje vatrogasaca u Primorsko-goranskoj županiji, a privuklo je čak 130 sudionika iz Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Više stranih nego domaćih predavača Spomenuto savjetovanje još je jedan dokaz napora koje Vatrogasna zajednica PGŽ-a već godinama poduzima sa svrhom kontinuirane edukacije i usavršavanja svojih vatrogasnih kadrova, a ostat će posebno zapamćeno kao prvo savjetovanje u povijesti hrvatskoga vatrogastva na kojemu je bilo više stranih nego domaćih predavača. Riječ je o svjetski priznatim vatrogasnim instruktorima s kojima

pr i m or s k o - g or a n s k i vatrogasni stručnjaci intenzivno surađuju posljednjih desetak godina. Zahvaljujući modernoj tehnologiji (live stream prezentacija), savjetovanje je svojim predavanjem otvorio australski vatrogasni stručnjak Shan Raffel, a pored njega na skupu su izlagali i Kim Wassum iz Njemačke, Gerhard van Niekerk iz Južne Afrike, Christoph Gruber iz Austrije, Steve Brisebois iz Kanade te Marko Tomazin i Primož Žagar iz Slovenije. Od domaćih predavača izlagali su Dario Gauš i Sanjin Blažević iz JVPa Grada Rijeke te Siniša Jembrih iz JVP-a Grada Zagreba. Ovim se savjetovanjem nastavilo s usavršavanjem vatrogasaca i podizanjem razine njihove operativne spremnosti, s naglaskom na sigurnost. Sigurnost vatrogasaca postavljena je kao svojevrsna misao vodilja cijeloga savjetovanja čija je svrha bila ukazati na opasnosti kojima je izložen svaki vatrogasac pri obavljanju svakodnevnih zadaća. Temi sigurnosti vatrogasaca pri operativnom djelovanju predavači su pristupili s različitih aspekata, a govorilo se i o novim izazovima vatrogasne struke 21. stoljeća, poput solarnih panela, hibridnih vozila te postintervencijske kontaminacije i profesionalnih oboljenja vatrogasaca. Znanjem do sigurnosti vatrogasca U ime organizatora,

sudionike je uvodno pozdravio Dario Gauš, inače i inicijator savjetovanja. – Vatrogasna zajednica PGŽ-a već godinama organizira stručni skup u Opatiji. Na tom skupu prednost se daje domaćim izlagačima i instruktorima, a na ovo savjetovanje cilj nam je bio dovesti što više stranih stručnjaka, koji su čak i bolji od nas i od kojih možemo učiti. Taj cilj smo postigli, odazvali su nam se uistinu vrsni vatrogasni stručnjaci koji su pripremili vrlo praktična i korisna izlaganja. Važni će biti i neposredni, neformalni kontakti koje će kolege vatrogasci ovdje ostvariti. Vjerujem da će nam ovo savjetovanje svima biti vrlo pozitivno iskustvo u smislu stjecanja novih znanja. Naravno da nam je kao organizatorima želja da i ovo savjetovanje postane tradicionalno i nadam se da ćemo ga uspjeti organizirati i sljedeće godine. Dovođenje stranih

izlagača na naše skupove naša je trajna želja jer je to najbolji način razmjene znanja i iskustava, a time i napretka struke, napomenuo je Gauš. Sudionike skupa pozdravio je i Goran Petrc, pročelnik Ureda Pr imorsko-goranske županije, naglasivši da je tema sigurnosti vatrogasaca pri operativnom djelovanju vrlo dobro „pogođena“, osobito u kontekstu sve većih izazova s kojima se suočava suvremeni svijet, kao što su terorizam, migrantske krize i sl. Predsjednik Vatrogasne zajednice PGŽ-a, Slavko Gauš, također je izrazio zadovoljstvo savjetovanjem, a osvrnuo se i na stanje u vatrogastvu PGŽ-a. - Gledajući opće stanje u vatrogastvu naše zemlje, pa i šire, zadovoljan sam razinom kvalitete koju smo postigli u vatrogastvu Vatrogasne zajednice PGŽ-a. Mi već

Dobro odabrana tema savjetovanja - Došli smo na ovo savjetovanje kako bismo vidjeli što se događa u svijetu vatrogastva, koji su noviteti. I u Sloveniji se održavaju slična savjetovanja, no, ovdje će glavna tema biti sigurnost vatrogasaca i mislimo da je to jako dobro jer se o toj temi do sada baš i nije previše govorilo. Bilo je vrijeme je da se o toj temi progovori na jednoj ozbiljnijoj razini, što su organizatori ovog savjetovanja dobro prepoznali, rekli su Tilen Sila i Marko Stepančić iz Gasilske brigade Kopar. 9


Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

aktualnosti

10

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

godinama ulažemo u edukaciju naših kadrova, imamo dobro ustrojen i organiziran sustav, ali prostora za napredak uvijek ima. Na području naše zajednice neka su vatrogasna društva slabije opremljena, što je posljedica slabije financijske moći jedinica lokalne samouprave na čijem području djeluju. No, generalno gledano, pratimo svjetske trendove i u okviru naših mogućnosti činimo sve kako bi naši operativci bili što spremniji za operativno djelovanje, čemu svakako pridonose i ovakva savjetovanja, zaključio je Gauš. Vanda Radetić - Tomić

U

Zaustaviti negativan utjecaj na okoliš - Moja su specijalnost požari otvorenoga prostora i opasnosti koje oni donose. Svake godine ima ih sve više. Vidjeli smo i ovoga ljeta velike požare u Kaliforniji i Portugalu, u kojima su mnogi ljudi poginuli. Zato mislim da su ovakvi skupovi na kojima se razmjenjuju znanja vrlo pozitivna stvar i trebalo bi ih biti što više, kako bismo usuglasili vatrogasne standarde na razini Europe. Jedan od najvećih izazova u vatrogastvu danas su negativni učinci koje čovjek ima na okoliš, zbog čega je sve više ekstremnih događanja, upozorio je Gerhard van Niekerk, predavač iz Južne Afrike.

Gerhard van Niekerk

sjednica Odbora za natjecanja CTIF-a

Ljubljani je 20. studenog 2017. godine održana prva sjednica Odbora za natjecanja CTIF-a, nakon vatrogasne olimpijade održane u austrijskom Villachu u srpnju ove godine. Sjednicu je otvorio i vodio KlausGeorg Franke-Pilo, predsjednik Odbora, a osim članova Odbora i predstavnika Austrije, Češke, Francuske, Hrvatske, Njemačke, Italije, Luksemburga, Poljske, i Slovenije, sjednici su prisustvovali i dopredsjednik CTIF-a Zdenek Nytra, te zapovjednik (poveljnik) Gasilske zveze Slovenije Franci Petek koji su nazočne na početku kratkim izlaganjem i pozdravili. Hrvatsku vatrogasnu zajednicu predstavljao je Nedeljko Vukalović, predsjednik Odbora za natjecanja HVZ-a. Glavna tema o kojoj se raspravljalo bila je analiza održanih ovogodišnjih međunarodnih natjecanja vatrogasaca i vatrogasne mladeži, pri čemu su svi sudionici ovog sastanka podnijeli svoja izvješća i zapažanja. Visoka razina organizacije Predsjednik Odbora za natjecanja CTIF-a Klaus-Georg Franke-Pilo, prikazao je presjek cijele organizacije natjecanja, od prihvaćanja kandidature 2013., preko svih održanih sastanaka, pa sve do zatvaranja natjecanja 16. srpnja, sa zaključkom da je on osobno vrlo zadovoljan razinom organizacije cijelog projekta. Eduard Kamerrer, međunarodni voditelj vatrogasnih natjecanja

CTIF-a, u svom izvješću je naveo da je na natjecanju sudjelovalo 27 zemalja. Organizirano je tradicionalno vatrogasno natjecanje, natjecanje vatrogasne mladeži i sportsko vatrogasno natjecanje. Ukupno je bilo 3.004 sudionika (natjecatelja, sudaca, tehničkog i drugog osoblja), što je za 50-ak više nego četiri godine ranije u francuskom Mulhouseu. Isto tako naveo je da završna računica cijelog projekta još nije do kraja napravljena, ali da je gruba procjena svih troškova oko 1,5 milijuna eura. Vrlo pozitivno je ocijenio cjelokupnu organizaciju i ažurnost domaćina, disciplinu svih učesnika, veliki broj gledatelja i navijača, te da se unatoč manjim problemima na početku sve vrlo brzo uskladilo i da je sve bilo realizirano u planiranoj satnici. Od nedostataka naveo je problem sanitarnih čvorova u smještajnim objektima, problem komunikacije budući da nisu svi sudionici govorili njemački i sl.

Ignaz Mascha, međunarodni voditelj natjecanja vatrogasne mladeži CTIF-a, nije bio prisutan ovoj sjednici, ali je poslao dopis kao svoje očitovanje o održanom natjecanju, koje je pročitao predsjednik Odbora Pilo, a na to se izvješće svojim izlaganjem nadovezao Jörn-Hendrik Kuinke, predsjednik Odbora za vatrogasnu mladež CTIF-a, koji je također izrazio zadovoljstvo kvalitetom organizacije cijelog projekta. Naveo je isto tako da je nastupilo 59 natjecateljskih odjeljenja mladeži iz 24 zemlje, što je najviše do sada. Isto tako upoznao je prisutne sa zaključcima i prijedlozima Odbora za vatrogasnu mladež koji su doneseni na zadnjoj sjednici tog Odbora, koja se održala mjesec dana ranije u Luksemburgu. Sukladno zaključcima, i dalje će se i nastaviti s radom na usavršavanju znanja i vještina sudaca kroz seminar u Linzu, što je u Villachu rezultiralo s 10 % grešaka manje nego dvije godine ranije u poljskom Opoleu. Raz-


aktualnosti

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

motrit će se uvođenje službenih video kamera na pojedinim dijelovima natjecateljskog terena ili štafete. Također je predloženo da na sljedećoj „vatrogasnoj olimpijadi“ umjesto dugogodišnjeg glavnog suca iz Velike Britanije bude glavni sudac iz Slovenije, te da će se predložiti novi voditelji pojedinih dijelova natjecanja (voditelj štafete, glavni suci na štafeti, voditelji odbora, …). Kao i kod odraslih, predlaže se da se i kod mladeži rangiraju odjeljenja prema plasmanu u zlatnu, srebrnu i brončanu skupinu i prema tome im se dodjeljuju odličja. Počele su pripreme za sljedeće međunarodno natjecanje vatrogasne mladeži, koje će se održati prema ranijoj odluci u švicarskom gradu Martigny između 14. i 21. srpnja 2019. I na kraju je sve prisutne upoznao sa informacijom da je Predsjedništvo vatrogasnog saveza Austrije na svojoj zadnjoj sjednici Ignaza Maschu razriješilo dužnosti međunarodnog voditelja natjecanja vatrogasne mladeži, te da će se u najskorije vrijeme predložiti novi kandidat na to mjesto. Hartmut Bastisch, međunarodni voditelj sportskih natjecanja vatrogasaca CTIF-a, naveo je da je osobno zadovoljan cijelom organizacijom, da su i natjecatelji pohvalili isto. Jedino je satnica za treninge i službene

treninge bila pretrpana, a i stadion za tako veliku manifestaciju nije imao odgovarajući kapacitet. Hans Hellweger, međunarodni voditelj za tradicionalno natjecanje s VMŠ CTIF-a, također se vrlo pozitivno osvrnuo na cijelu manifestaciju. Istaknuo je pozitivan učinak svakodnevnih sastanaka glavnih sudaca i voditeljstva natjecanja, te je istaknuo kako su se na natjecanju neke ekipe koje su na prvom treningu radile puno grešaka, uz pomoć sudaca na stazi izvježbale do te razine da su na službenom nastupu napravile vježbu bez greške. Cilj je da na ovakvom natjecanju dajemo šansu i manje spremnim ekipama. Prijedlozi promjena Nakon iznesenih izvještaja voditelja pojedinih segmenata cjelokupnog projekta otvorila se rasprava u kojoj su sudjelovali ostali članovi odbora i predstavnici svojih zemalja u Odboru. Tako češki predstavnici ističu problem prijevoza sudionika sa stadiona, naročito u večernjim satima, problem oko videa i korištenja fotografija za poništavanje određene greške domaćoj ekipi kod mladeži, te se predložilo da se u sportskom dijelu razmisli i o uključivanju natjecatelja koji nisu iz članica CTIF-a. Slovenski predstavnici istaknuli su također problem brisanja

greške na temelju fotografije, što je suprotno pravilniku, ali su i predložili za sljedeću sjednicu odbora ili za sljedeći trening sudaca u Linzu da se raspravi i pripremi drugačiji obračun dodatnih bodova za odjeljenja u „B“ kategoriji. Budući su prevelike razlike u tim bodovima između „starijih“ i „mlađih“ B odjeljenja, takav sustav demotivira. Isto tako navedeno je da će se do kraja ove godine znati koji će grad u Sloveniji 2021. biti domaćin tadašnjeg natjecanja. Predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice uz pohvale na organizaciji, posebno se osvrnuo na razinu suđenja većeg dijela sudaca na stazama za odrasle, što je bilo ispod razine koja bi se na tako velikom natjecanju očekivala i koja se dobiva s treningom sudaca prije svake „olimpijade“. Istaknuo je isto tako da su se brisale određene evidentne greške koje su uočene od dva suca, zbog čega su određene ekipe uz takve propuste sudaca bile „oštećene“ na ovom natjecanju, te da se treba posebna pozornost posvetiti boljoj pripremi sudaca. Sjednica je završila određenim zaključcima po svim točkama dnevnog reda i po raspravi, te se dogovorilo da iduća sjednica odbora bude najvjerojatnije na jesen iduće godine u Austriji. Nedeljko Vukalović

Odbor za opasne tvari CTIF-a Od 16. do 18. studenog 2017. godine održana je u Cernu (Švicarska) sjednica Odbora za opasne tvari Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF). Na sjednici su nazočili predstavnici iz 16 zemalja (Austrija, Belgija, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Latvija, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija i Hrvatska). Hrvatsku vatrogasnu zajednicu predstavljali su Željko Popović, načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice i Mario Starčević, tajnik Operativno-tehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice.

D

omaćin ovogodišnje sjednice je bio Međunarodni koncern CERN smješten u Ženevi, financiran od 22 zemlje svijeta, a koji se bavi znanstvenim proučavanjem čestica. Čestice se u ukupno 14 podzemnih i nadzemnih akceleratora (najduži ima 27 km) ubrzavaju pomoću magneta u posebnim uvjetima, te se proučava i snima ponašanje čestica nakon sudara (uz protone, najnoviji sustav proučava i elektrone). U projektu vezanom uz lokaciju istraživačkog centra u Cernu sudjeluje preko 10.000 znanstvenika iz zemalja osnivača. Za istaknuti je da su u Cernu razvijene inovacije na kojima se baziraju nove tehnologije kao

što su supervodljivost, Internet, „pametni telefoni“… Kriogena sigurnost Uvodnu temu sjednice dali su domaćini, jer su u Cernu smještene velike količine kriogenih i kriostatskih (zamrznutih) plinova (kriogenost je znanost o tehnologijama nižim od 150 ˚C ili ispod 120 ˚K). U Cernu se u velikim količinama koriste helij, dušik i argon. Tako se npr. supervodljivi magneti hlade kriogenim sredstvima. Posebna postrojenja za ukapljivanje plinova, velike pumpe i spremnici dio su sustava koji postoje u Cernu, i o čijoj se sigurnosti brine vatrogasna postrojba Cern. 11


Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

aktualnosti

12

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Okvirno, jedna litra kriogene tekućine ekspandira u otprilike 700 l plina. Boja i broj na postrojenjima i spremnicima govore o vrsti plina (boja) i čistoći (brojčana oznaka). Glavne opasnosti prijete od dodira (ozebline) i udisanja (oštećenja pluća, oči, sluznica). Uz samu ukapljenu tekućinu opasnost prijeti i od dodira pothlađenih površina. Sigurnosni ventili se kontroliraju svake druge godine (po ISO propisano je svake 3. godine), a posebna pažnja se posvećuje smanjenju materijala zbog pothlađenja. Tako na dužinu od 27 km podzemnih instalacija skraćenja instalacija iznose 81 m, o čemu treba voditi posebnu pozornost. U slučaju uočavanja bilo kakvih opasnosti ili nepravilnosti, odmah se nalaže evakuacija u ugroženom području i obavještavanje vatrogasaca i stručnjaka. Materijali u sustavima za izolaciju su gorivi i predstavljaju značajnu požarnu opasnost. Vatrogasna postrojba Cern broji 54 vatrogasca, koji su podijeljeni u odjele uprave, upravljačke sobe (centar veze), hitne pomoći, prevencije i tehničke pomoći, te rade u 4 smjene. Kako postrojba dolazi u vrlo kratkom vremenu na mjesto intervencije, vatrogasna taktika se bazira na gašenju ručnim vatrogasnim aparatima. Kako se neželjeni događaji mogu pojaviti u različitim uvjetima (tlak, temperatura, ventilacija, instalacije duboko ispod zemlje), vatrogasci moraju detaljno razmotriti vatrogasnu taktiku u uskoj suradnji s inženjerima i tehničkom službom za svaki pojedini dio pogona. Za sigurno rukovanje i kod intervencija istjecanja koriste se specijalne rukavice za niske temperature i kaciga sa zaštitnim vizirom. Obična odjeća, ali i zaštitne odore za potpunu zaštitu, zbog vrlo niskih temperatura ne pružaju odgovarajuću zaštitu. Prikazano na praktičnim primjerima, tekući dušik u potpunosti prodire kroz običnu odjeću, a na vatrogasnim odijelima uzrokuje trenutno ukrućivanje. Samo nekoliko udisaja čistog dušika može uzrokovati najozbiljnije zdravstvene posljedice. Obzirom na specifičnu težinu, u zatvorenim prostorima helij se širi u gornje prostorije, a dušik i argon se zadržavaju na tlu.

Nacionalna izvješća Švedska Cisterne koja prevoze kriogena sredstva i kojima je oštećen vanjski plašt koji osigurava vakuum, nakon 5-8 sati dovode do opasnosti od eksplozije vozila, a područje evakuacije iznosi od 700 do 1.200 m. U nesrećama može doći do oštećenja sigurnosnih ventila, te isti nisu projektirani za slučaj nesreće (zaleđivanjem se smanjuje protok). Sigurnosna udaljenost-crvena zona u slučaju požara određena je kod vozila pogonjena na ukapljena goriva na 50 m (osobna vozila), odnosno 150 m (kamioni i autobusi), ali je potrebno proširiti zonu-žuta zona na 75 m (osobna vozila) i 300 m (kamioni i autobusi) za građanstvo, policiju itd., jer može doći do oštećenja sluha i sl. Sastavni dio taktike djelovanja kod požara acetilenskih boca je pucanje u iste iz sigurnosne udaljenosti, kako bi se spriječilo povećanje tlaka, a opasnost neutralizirala spaljivanjem acetilena. Finska U Finskoj su vatrogasci zaduženi za nesreće na kopnu i moru. Neke vatrogasne postrojbe uzduž obale raspolažu s vatrogasnim brodovima koji su specijalizirani za skupljanje naftnih mrlja. Po standardu, vatrogasci su dužni u roku 12 sati postaviti branu dužine najmanje 5 km. Prilikom vježbi na mirnom moru vatrogasci uspijevaju postaviti oko 400 m brana u 20 minuta. Finska je podijeljena u 22 vatrogasna područja, a koja će se do 2020. godine smanjiti na 18. U pripremi je Zakon, koji će vatrogasce i lučke kapetanije za intervencije na moru podrediti ministru unutarnjih poslova, a do sada je to bio ministar zaštite okoliša. Visoko učilište iz Helsinkija dalo je preporuke zaštite okoliša za različite vrste opasnih tvari, gdje su utvrđene egzaktne granične vrijednosti, nakon koliko dana će se nakon istjecanja opasne tvari 90 % zemljišta oporaviti, odnosno nakon koliko dana će zemljište još ostati onečišćeno.

Hrvatska Hrvatska vatrogasna zajednica predstavila je interaktivnu bazu opasnih tvari (HAZMAT.193. hr). Segment stranice je dostupan javno, a zatvoreni dio je razvijen, između ostalog, za bilježenje i međusobnu razmjenu iskustava između zemalja članica CTIF-a. U bazu je trenutno uneseno 80 opasnih tvari u suradnji s Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping. Unos oko 5.000 tvari treba biti završen najkasnije do sredine 2018. godine. Latvija U 2 navrata došlo je do velikih požara odlagališta smeća, u kojima je došlo do gorenja i oslobađanja velikih količina opasnih tvari. Uz veliki broj angažiranih snaga, korištena su specijalna sredstva za gašenje, čak i zračne snage. Danska Danska je pripremila scenarij dvodnevne vježbe u kojoj su pretpostavljeni istovremeni napadi terorista na nekoliko lokacija, od uzimanja taoca, širenja opasne tvari do napada na javne ustanove i javna okupljališta. Provedena je analiza mjernih uređaja za mjerenje sumporovodika na bazi različitih senzora, te su uočene značajne razlike. Izrađena je mobilna aplikacija koja daje osnovne podatke o područjima širenja opasnih tvari, uzimajući u obzir smjer vjetra. Preuzeta aplikacija može raditi i u offline modu, s tim da se treba ručno označiti smjer vjetra. Nizozemska U svakoj od 25 nizozemskih regija djeluje jedan stručnjak za opasne tvari. Dodatno djeluje 6 dekontaminacijskih postrojbi (kapaciteta dekontaminacije 60 osoba u 1 satu). Propisana je jednaka obučenost i oprema za intervencije s opasnim tvarima, ali su regionalni rizici vrlo različiti, gdje tvrtke koje rukuju opasnim tvarima raspolažu značajnim resursima, a koji nisu sustavno uvezani. 1.5.2017. godine dogovoren je početak projekta koji treba završiti krajem 2020. godine, a koji treba ustrojiti jedinstveni sustav zaštite od akcidenata s opas-


aktualnosti

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

nim tvarima. Načelo projekta je da zapovijedanje ostaje na lokalnoj razini, uz iznimku kod nacionalne katastrofe, kada ministar sigurnosti i pravde (analogija s ministrom unutarnjih poslova) može promijeniti sustav zapovijedanja. Projekt je podijeljen u 6 grupa: 1. Analiza primjene pjenila za velike požare, te sanacija s 4-6 interventnih postrojbi, koje su locirane u području najvećih ugroza 2. Ustrojavanje baze podataka i iskustava o intervencijama s opasnim tvarima 3. Sustavna suradnja s kemijskim tvrtkama i dogovor oko nadležnosti, pokrivanja troškova i načina angažiranja 4. Ustrojavanje službenog dežurstva 24/7 za intervencije s opasnim tvarima 5. Umrežavanje s vojskom u području dekontaminacije, koja posjeduje značajne resurse 6. Za zonu opasnosti ustrojiti sustav mjerenja i nadzora (npr. dronovi) Roterdamska vatrogasna služba pokrenula je sveučilišnu analizu sustava zaštite s aspekta zakonskog okvira, nadležnosti i obveza financiranja tvrtki. Poljska Statistike o nesrećama s opasnim tvarima u 2017. godini ukazuju na preko 4.000 vatrogasnih intervencija s ugljičnim monoksidom (CO), a raste broj intervencija s ukapljenim prirodnim plinom (LNG). To ukazuje na potrebu osvješćivanja pučanstva za opsežne mjere opreza, posebno za korištenje detektora CO, čija se cijena značajno smanjila. Poljska vatrogasna organizacija provela je ispitivanje naprava i sredstava za fizičku zaštitu vatrogasaca, ali i spremnika i boca s opasnim tvarima. Razvijene zaštite za boce i spremnike značajno su odgodile njihovu eksploziju, odnosno u potpunosti spriječile za vrijeme izlaganja požaru od 40 minuta. Belgija U zgradi Europske unije došlo je do isparavanja neke iritirajuće tvari. Na kraju je utvrđeno, da se

rity), za koje je zadužena policija, i zaštite (safety), za koje su zadužene specijalizirane vatrogasne službe. U područjima preklapanja nadležnosti potrebno je utvrditi što bolje procese međusobne komunikacije i nadležnosti.

Detalj sa sjednice

radilo o neodgovornom korištenju 3.000 l dezinfekcijskog sredstva. U Belgiji trenutno postoji šest vatrogasnih postaja civilne zaštite u šest regija s 450 profesionalnih i 650 dobrovoljnih pripadnika. Posebne zadaće tih postrojbi bile su potporu u velikim nesrećama, RBK aktivnosti, pumpanje velikih kapaciteta, potpora stanovništvu i traganje i spašavanje. U predstojećoj reorganizaciji broj postaja smanjuje se na dvije, sa smanjenjem na 300 profesionalnih pripadnika. Neke od aktivnosti civilne zaštite prenijet će se na vatrogasne postrojbe. Francuska Kod prepumpavanja dušične kiseline došlo je nepropisnog izbora cisterne za prepumpavanje. Naime, za dušičnu kiselinu nije dovoljno da je cisterna odobrena za prijevoz ADR- opasnih tvari klase 8, jer to još uvijek nije dovoljni uvjet za konkretnu tvar. Vojne postrojbe raspolažu USAR-odjeljenjima (urban search and rescue team), t.j. vojne postrojbe se sve više uključuju u civilne poslove, a NATO se sve više bavi ne samo otpornošću na RBKN terorističke napade, nego i na sposobnosti kod civilnih RBKN nesreća. Stoga Vatrogasna zajednica Francuske predlaže da CTIF donese strategiju o interventnim specijaliziranim postrojbama (s posebnim naglaskom na opasnim tvarima) s težištem ojačanja sustava koji potiče organizaciju RBKN seminara, savjetovanja, osposobljavanja, razmjene iskustava i iznošenja odgovarajućih statistika. RBKN nesreće treba razmatrati iz perspektive sigurnosti (secu-

Mađarska Mađarska je održala međunarodnu nuklearnu vježbu u 2017. godini, u kojoj je sudjelovalo 80 zemljama, a čiji je scenarij predviđao havariju dvije nuklearne elektrane. U pripremi vježbe održane su 3 konferencije i 4 radionice. U vježbi je vrlo uspješno korišten software RODOS, koji je razvijen od njemačko-ukrajinskih stručnjaka, a u čije korištenje je uključena Mađarska. Organizatori su bili suočeni s kontaktima iz niza zemalja koji su nudili pomoć stručnjaka, helikoptera i detekcijske opreme, te je uočeno usko grlo za obradu tih podataka, kao i poruka od strane IAEA (u 36 sati, koliko je trajala vježba, pristiglo je preko 500 poruka). Zbog eventualnog širenja radioaktivnog oblaka uvježbavani su načini kako na najbrži način uspostaviti kontakte s političkim vodstvima ugroženih država. Estonija Estonija je nabavila 86 novih vatrogasnih vozila, koja su sva opremljena osnovnom opremom za pružanje prve pomoći. Vrijednost projekta iznosila je 27,8 milijuna EUR-a, od čega je 85 % osigurano iz EU sredstava. 14 od tih vozila opremljeno je sa skupnom zaštitnom opremom za potpunu zaštitu i osnovnim uređajima za detekciju. Njemačka Prijevozni dokumenti o opasnim tvarima od 2016. godine nisu više obvezni na vozilu u pisanom obliku, nego isti mogu biti u elektroničkom obliku na laptopu, tabletu ili pametnom računalu. Za slučaj da se isti ošteti kod nesreće, potrebno je na vozilu označiti kontakt telefon, koji mora biti dostupan za vrijeme prijevoza, a s kojeg specijalizirane službe treba13


Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

aktualnosti

14

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

ju biti u mogućnosti dobiti informacije o opasnoj tvari u prijevozu. Zbog striktnih odredbi na upotrebljivost određenih vrsta dosadašnjih pjenila obzirom na zaštitu okoliša, vatrogasne službe ocjenjuju upotrebljivost novih pjenila. Njemačka zajednica za zaštitu od požara prevela je na engleski jezik dvije njemačke smjernice koje se tiču zaštite od opasnih tvari vatrogasaca, a koje su dostupne na web-stranici: http://www.vfdb-10.de/richtlinien/richtlinien-umwelteinsaetzegefahrstoffeinsaetze-der-feuerwehren.html.

Velika Britanija U kolovozu 2017. godine na južnoj obali Velike Britanije pojavio se plinski oblak, koji je kod 150 osoba izazvao smetnje u disanju i sluznicama. Još uvijek nije pronađen uzročnik stvaranja plinskog oblaka. Zbog jednog odloženog spremnika od 5 l, koji se nakon opsežnih analiza pokazao kao bezopasan, došlo je do zatvaranja vrlo frekventnog autoputa za više od 5 sati. Austrija U privatnoj kući kratki spoj na 650 V električnom kabelu istosm-

jerne struje tramvajske mreže uzrokovao je prodiranje plinova izgaranja (CO i metan) od oštećenih kanalizacijskih kanala u prostore jedne zgrade. Nova verzija priručnika za opasne tvari dopunjena je osnovnim uputstvima za željezničke i avionske nesreće, te vozilima na hibridni pogon. Objavljena je u formatu prihvatljivom za prevođenje. Izrađen je edukativni film koji na praktičan način pokazuje primjenu oznaka opasnosti. Mario Starčević

Prva sjednica Skupštine Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa

G

rad Karlovac bio je domaćin i pokrovitelj 1. sjednice Skupštine Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa. Na početku sjednice nazočne je u ime gradonačelnika pozdravio njegov zamjenik Ivan Mrzljak koji je zaželio dobrodošlicu i uspješan rad.   U okviru skupštine na tematskom dijelu, prezentacije su održali Marijan Vundać iz Grada Rijeke, o temi „Informacija o provedbi SEE URBAN projekta“, Damir Gabrić i Filip Butorović, ispred Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita o temi „Protupožarna sezona-Požari otvorenog prostora, iskustva“ te Denis Stipanov, voditelj Službe civilne zaštite VZIŽ ispred Istarske županije  o temi “Informacije o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite“. U radu 1. Platforme iz Istarske županije, osim Denisa Stipanova, sudjelovao je i Boris Rogić iz Službe civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije. Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa osnovana je kao udruga za opće dobro, dana 18. travnja 2013. godine u Zadru, od strane predstavnika 10 županija i 5 gradova sjedišta županija. Platformu trenutno čine 25 redovnih i 3 podržavajući člana kako slijedi: Dubrovačkoneretvanska županija, Istarska županija, Karlovačka županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Međimurska županija, Osječko-baranjska županija, Sisačko-moslavačka županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibenskokninska županija, Varaždinska županija, Virovitičkopodravska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Zadarska županija i Zagrebačka županija, zatim gradovi Čakovec, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Pazin, Rijeka, Sisak, Split, Varaždin, Zagreb te tri

Sudionici 1. sjednice Skupštine Platforme

podražavajuća člana Grad Labin, Grad Biograd na moru i Grad Lepoglava. Platforma je osnovana u potpunosti samoinicijativno radi lakšeg organiziranja, umrežavanja i koordiniranja aktivnosti u cilju utjecaja na smanjenje rizika od nastanka katastrofa i izgradnje funkcionalnog sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj, povećane mogućnosti izgradnje vlastitih kapaciteta za odgovor na katastrofe, prikladnijeg modela za apliciranje na fondove Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih. Platforma je usmjerena na nekoliko ključnih aktivnosti, a između ostalog, na pružanje pomoći i podrške županijama i gradovima u pripremi projektnih prijedloga s fokusom na prevenciju i smanjivanje rizika od katastrofa na njihovom području, kako bi se ti projekti lakše prepoznali i financijski podržali od strane fondova Europske unije i Ujedinjenih naroda. Naredna 2. sjednica Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa održat će se u ožujku 2018. godine, a za domaćina je izabran Grad Dubrovnik. Asim Čabaravdić


eu fondovi

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

ESI fondovi

Energetska obnova vatrogasnih domova i spremišta TEKST: MILAN ŠULTER

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

M

inistarstvo graditeljstva i prostornog uređenja na svojim internetskim stranicama (http://www.mgipu.hr/) objavilo je 16. studenog 2017. godine poziv na dostavu projektnih prijedloga (u daljnjem tekstu: Poziv) za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Opći cilj ovog poziva je postizanje energetskih ušteda, odnosno smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Ovim Pozivom podupirat će se provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge, obavljaju društvene djelatnosti koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup. Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva, između inih, smatraju se i predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije 2. siječnja 2018. godine, a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. prosinca 2020. godine. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu RH, osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), za dodjelu u okviru ovog Poziva je 380 milijuna kuna.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi: - najniži iznos 80.000,00 kuna, - najviši iznos 40.000.000,00 kuna. Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva iznosi 85 % za izradu projektne dokumentacije te 35 % do 60 % (ovisno o statističkoj regiji i indeksu razvijenosti) za provedbu mjera energetske učinkovitosti i korišenje obnovljivih izvora energije (OIE). Ovim projektom za sve prijavitelje predviđena su i bespovratna sredstva u iznosu od 85% za upravljanje projektom i administraciju. Razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. siječnja 2014. godine, do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a najduže do 31. prosinca 2022. godine. Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva između ostalih mogu biti: - jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su vlasnici ili korisnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti - udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta: A. da su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i B. da su zgrade u kojima obav-

ljaju navedene djelatnosti u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su projektna dokumentacija, energetski pregled zgrade, i energetska obnova koja obuhvaća sljedeće aktivnosti: 1. Obnova ovojnice zgrade; 2.Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg; 3. Zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE; 4. Zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg; 5. Zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg; 6. Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom; 7. Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a; 8. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom; 9. Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode i dr. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi na mrežnim stranicamahttp://efondovi.mrrfeu.hr u elektroničkom obliku. S obzirom na činjenicu da u Republici Hrvatskoj imamo 1119 vatrogasnih domova i 952 vatrogasna spremišta koji u većini ne udovoljavaju standardima energetske učinkovitosti, ovaj Poziv predstavlja izazov za čelnike vatrogasnih organizacija da svojim radom i zalaganjem doprinesu općem cilju ovog poziva odnosno da postignu energetsku uštedu odnosno smanjenje potrošnje energije te koriste obnovljive izvore energije u vatrogasnim domovima i spremištima. 15


struka i praksa

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Njega i održavanje vatrogasne zaštitne odjeće (ZO) dr. sc. Aleksandar Regent, dipl. ing. stroj.

V

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

ećina ljudi koji se zaštitom na radu (ZNR) bave u vatrogastvu RH vjerojatno će pitanje da li ZO u upotrebi treba njegovati i održavati ili ne proglasiti bespredmetnim i reći da se to podrazumijeva samo po sebi, jer je sigurnost vatrogasca na prvome mjestu.

16

Vatrogasac, neovisno o tome je li profesionalan ili dobrovoljni, radnik je i njegovu ZNR treba tretirati u skladu s važećim propisima. JVP ili DVD za čiji račun i po čijem nalogu vatrogasac obavlja posao tada ima status i sve obveze poslodavca. No, kad se postave jednostavna pitanja: tko, kako, kada i gdje to provodi, odgovori će često biti nejasni i nesigurni. Pretpostavimo da je JVP X kupio vatrogasna odijela za strukturne požare, na čijoj se etiketi nalazi CE oznaka, piktogram vatrogasca, naziv norme (EN 469:2005) i oznake (više) zaštitne razine (2). JVP X je od dobavljača dobio upute za korisnika, certifikat, ispitni izvještaj i izjavu o sukladnosti, s potrebnim prijevodima na hrvatski jezik i odijela ispravne veličine i oblika te ih dao vatrogascima na osobno korištenje. Ako je još za nositelje održana obuka za ispravno korištenje, njegu i održavanje, očito je da je u tom trenutku sve bilo u redu. No što se dalje događa s tom ZO? Koliko sigurno vodstvo JVP X zna da ZO u trenutku korištenja, nakon 2 ili 3 godine, ili čak nakon svega nekoliko dana, još uvijek udovoljava propisima i normama? U vatrogasnoj praksi RH nije rijedak slučaj da vatrogasno odijelo, o kojem izravno ovisi život vatrogasca, tijekom čitavog upotrebnog vijeka ne pregleda kompetentna osoba. Dobavljači uz svako vatrogasno odijelo obvezno isporučuju upute za korisnika, u kojima su navedeni svi osnovni postupci za njegu i održavanje odijela, no iskustva govore da korisnici ove upute rijetko pročitaju, a još rjeđe poštuju. Osim bitnih informacija o čišćenju, njezi i održavanju odjeće, upute sadrže i važna upozorenja vezana uz redovitu kontrolu funkcionalnosti odijela i postupke koje korisnik (nositelj), kao i njegov poslodavac, trebaju

poduzeti ako se odijelo jače zaprlja, kontaminira ili ošteti. Ipak, sljedeća će pitanja postavljena JVP-u, DVD-u, tvrtki Y koja ima vatrogasce ili nekoj državnoj upravi (tj. poslodavcu vatrogasca) redovito ostati bez određenog odgovora: • Gdje je, kada i kako odijelo bilo korišteno, te da li je bilo zaprljano, kontaminirano ili oštećeno, • Je li vanjski sloj progorio (to se uglavnom vidi) ili je progorjela membrana (to se izvana ne vidi), • Je li refleksna traka djelomice odšivena pa je refleksivnost trake upitna, ili je vanjski sloj „impregniran“ nekom gorivom ili toksičnom kemikalijom, pa je ispravnost toga sloja dvojbena? • Kako je i kada odijelo bilo oprano i osušeno, pri kojoj temperaturi i s kojim detergentom? • Je li bilo na kemijskom čišćenju? • Je li ga korisnik sam „prilagođavao“ ili popravljao kod kuće, ne misleći pritom da odgovornost za ispravnost odijela ima njegov poslodavac koji o „kućnim radinostima“ svojih vatrogasaca ništa ne zna? • Hoće li sutra, ako nositelj bude ozlijeđen i zatraži odštetu od poslodavca zbog neadekvatne zaštite, taj isti poslodavac biti u mogućnosti dati dokumentirane dokaze da se odijelo redovito pregledava/provjerava, njeguje, čisti i popravlja, ili će a priori biti kriv zbog nedostatka dokaza? Najveći dio daljnjeg razmatranja može se primijeniti i na većinu druge vatrogasne OZO u praksi. ZAKONSKE OBVEZE Zakon o ZNR, što je zapravo okvirna Direktiva 89/391/EEC transponirana u hrvatski pravni sustav, u čl. 41 navodi: ... poslodavac je obvezan osigurati da sredstva rada i OZO budu u svakom trenutku sigurni, održavani, prilagođeni za rad i u ispravnom stanju ... ... poslodavac je obvezan

isključiti iz uporabe sredstva rada i OZO na kojoj nastanu promjene zbog kojih postoje rizici za sigurnost i zdravlje radnika .... Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava, tj. Direktiva 89/656/EEC transponirana u hrvatski pravni sustav, u čl. 9 pak traži: ... poslodavac mora osigurati ispravna osobna zaštitna sredstva, odgovarajuće higijenske uvjete, potrebno održavanje te popravke i zamjenu osobnih zaštitnih sredstava. Prema propisima, odgovornost i obveze poslodavca glede održavanja OZO su posve jasne. Takav pristup u propisima imaju sve zemlje članice EU, a također i SAD i druge razvijene zemlje. Unatoč tome, u praksi ZNR u vatrogastvu RH još uvijek nije dovoljno shvaćena potreba za kvalitetnom organizacijom glede upravljanja pregledavanja, njege i održavanja prljave, kontaminirane, oštećene i/ili neispravne (istrošene) ZO. Ako je JVP X dobro organizirana postrojba, gdje je odgovorna osoba poslodavca (zapovjednik) ispravno uspostavila sustav pregledavanja, njege i održavanja ZO, u sustav ZNR nužno je uključiti odgovornost i svijest nositelja (vatrogasca) da prije i nakon svake upotrebe ZO, nadležnoj osobi u svojoj postrojbi prijavi bilo kakva oštećenja ili sumnjive promjene na odijelu. Nositelj je ona osoba koja je na korištenje preuzela ispravno odijelo, te koja nakon svake obavljene intervencije ili vježbe treba prijaviti eventualne negativne promjene na njemu. Poslodavac zatim ima zakonsku obvezu pregledati takvu ZO i isključiti je iz upotrebe ako su na njoj nastale promjene koje umanjuju njena svojstva ili predstavljaju opasnost po nositelja i pobrinuti se da se takva ZO podvrgne potrebnom tretmanu. Nositelj istodobno treba dobiti ispravno zamjensko odijelo, ili privremeno neće imati mogućnost obavljati svoj posao, jer nema ZO predviđenu procjenom rizika. Tu treba ponovno naglasiti da zakon definira poslodavca kao odgovornu osobu u slučaju ozljede ili oštećenja zdravlja radnika, te je teret dokazivanja da je ispravno


struka i praksa

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

postupio i održavao ZO isključivo na poslodavcu. ODRŽAVANJE I NJEGA ZO U RH U članku o stanju ZO za vatrogasce [1] objavljeni su rezultati ankete provedene 2015. na uzorku od 107 profesionalnih vatrogasaca iz JVP Zagreb i JVP Karlovac, te 31 dobrovoljnog vatrogasca iz DVD Karlovac i DVD Dubrava. Anketa je pokazala sljedeće : Praćenje ZO: Većina vatrogasaca (93% profesionalnih i 84% dobrovoljnih) ne vode dnevnik za ZO, 4% profesionalnih i 13% dobrovoljnih vodi dnevnik povremeno, a 3% ih dnevnik vodi redovito. Pregledavanje: ZO se pregledava najčešće nakon svake intervencije (34% profesionalnih i 16% dobrovoljnih) ili jednom mjesečno (55% profesionalnih). Pranje ZO: Većina vatrogasaca svoju ZO održava u vlastitom kućanstvu (77% profesionalnih i 75% dobrovoljnih). Učestalost pranja/čišćenja ZO kod profesionalaca je: nakon svake intervencije (36%), po potrebi (56%) ili jednom godišnje (8% ispitanika). U DVD-ima, vatrogasna ZO najčešće se pere jednom godišnje (42%), a po potrebi i nakon svake intervencije (23% ispitanika). Popravci (manji): Sitne popravke tijekom upotrebe ZO, u JVPima najčešće izvodi proizvođač ili dobavljač (42%), odnosno to obavljaju sami (42%), za 5% popravke obavlja krojač, a 11% ispitanika popravke obavlja organizirano u vatrogasnoj postrojbi. U DVD-ima vatrogasci najčešće sami obavljaju popravke. PREPORUKE NORMI KAO UPORIŠTE ZA DJELOVANJE Kao polazište i upute za uspostavu dobrog sustava upotrebe, njege i održavanja ZO u bilo kojoj organizaciji te za izradu standardnih operativnih postupaka (SOP) mogu poslužiti norme. Norme u EU (EN, odnosno HRN EN) predstavljaju potporu tehničkom zakonodavstvu. Cilj navedenih normi je da se smanje rizici za zdravlje i sigurnost radnika koji potječu od loše održavane, kontaminirane ili oštećene OZO i njenih elemenata. To su: HRN CEN/TR 15321:2008 - Smjernice za odabir, uporabu, njegu i održavanje zaštitne odjeće,

HRN CEN/TR 14560:2004 - Smjernice za odabir, uporabu, njegu i održavanje odjeće za zaštitu od topline i plamena, PD ISO/TR 21808:2009 – Smjernice za odabir, uporabu, njegu i održavanje zaštitne opreme namijenjene za zaštitu vatrogasaca, HRN CEN/TR 15419:2008 Zaštitna odjeća - Smjernice za odabir, uporabu, njegu i održavanje odjeće za zaštitu od kemikalija. Kao što se iz naslova normi vidi, prva se norma odnosi općenito na svu ZO, druga specifično na ZO od topline i vatre (tj. ne samo na vatrogasce), a treća na svu OZO (ne samo ZO) za vatrogasce. Imajući u vidu opseg koji obuhvaćaju, dobar dio zahtjeva se u ovim normama ponavlja. Neke upute za izbor odgovarajućih kriterija prihvatljivosti ZO mogu se po analogiji usvojiti i iz HRN EN 15090:2007 Obuća za vatrogasce. Bez namjere da se potcjenjuju europske norme, ipak treba navesti da se još detaljnije i znatno preciznije upute mogu naći u sljedećim američkim standardima: NFPA 1851 - 2014, Standard za izbor, njegu i održavanje zaštitnih kompleta za strukturno i blisko gašenje požara, NFPA 2113 - 2015, Standard za izbor, njegu, uporabu i održavanje vatrootporne odjeće za zaštitu industrijskih radnika od kratkotrajnog izlaganja toplini. Svrha četiriju navedenih tehničkih izvještaja CEN-a i ISO je da zadovolje potrebe za dokumentom i osnovom za odabir, upotrebu, njegu i održavanje ZO. Oni daju samo preporuke za proces i za upravljanje njime, ali ne određuju što i kada korisnik treba učiniti. Umjesto toga predlažu liste provjere, a daju i preporuke za odabir, upotrebu, njegu i održavanje ZO kao i osnovu za izradu drugih potrebnih dokumenata. Informacije iz njih trebale bi pomoći poslodavcu ili osobi koja savjetuje poslodavca (npr. dobavljači ZO i pratećih usluga, inspekcijski organi, osiguravajuća društva itd.) pri donošenju neophodnih odluka u pogledu izbora, upotrebe, njege i održavanja ZO. Pritom su istaknuta samo glavna područja koja poslodavac treba razmotriti i to u obliku nezaključenog vodiča obavijesne prirode. Zanimljivo je da i europske norme i NFPA standardi prave razliku između

dvaju pojmova koji kod nas u RH nisu jasno razlučeni: njega podrazumijeva održavanje u dobrom radnom stanju, uključujući postupke čišćenja, dekontaminacije, pohrane i registracije, dok održavanje označava zaštitu od propadanja ili degradacije, uključujući postupke pregleda, popravka i konačnog uklanjanja iz upotrebe. U radu su prikazani bitni zahtjevi iz HRN CEN/TR 15321, a zatim specifični zahtjevi iz HRN CEN/TR 14560 i PD ISO/ TR 21808, te na kraju zahtjevi iz NFPA 1851, koji mogu poslužiti kao preporuke. HRN CEN/TR 15321:2008 - Smjernice za odabir, uporabu, njegu i održavanje zaštitne odjeće U sklopu regulative o OZO, zahtijeva se da se prije stavljanja u aktivnu uporabu svi zaposlenici/korisnici obuče o ispravnoj upotrebi svoje ZO. Osnovu ove obuke čine Upute za korisnika koje sastavlja proizvođač, a nakon obuke nositelj bi trebao znati: - ograničenja i mogućnosti ZO (od čega ona štiti, a od čega ne štiti i koji su mogući učinci dugotrajne upotrebe), - kako koristiti/nositi ZO i zašto se treba pridržavati uputa proizvođača/dobavljača, - kako pohraniti ZO kada nije u upotrebi i koji su postupci za čišćenje i dekontaminaciju, - kako odrediti kada ZO više nije pogodna za namijenjenu svrhu i kako dobiti zamjensku. Bitne stavke sustava upravljanja ZO koje se navode u HRN CEN/ TR 15321 su i: Čuvanje zabilješki, tj. stvaranje „životne povijesti“ za svaki komad odjeće, od proizvodnje do odlaganja, što uključuje: specifikaciju ZO (proizvođač, datum isporuke, broj šarže itd.); povijest upotrebe ZO (datum izdavanja, ime nositelja itd.); informacije o njezi (čišćenju, pohrani); bilješke o održavanju (pregledavanje, oštećenja i popravci); probleme koji se javljaju tijekom upotrebe ZO. Rutinsko ispitivanje, što znači da nositelj treba vizualno ispitati svaki pojedini komad ZO prije svake upotrebe i uvjeriti se da nema očitih nedostataka. U ovo su uključene sljedeće provjere: uprljanost i kontaminacija; oštećenja (razderotine, razrezotine, nedostajući čvrsti dijelovi i dijelovi sustava zatvaranja itd.); 17


struka i praksa

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

oštećen ili nedostajući pribor (reflektirajuće trake, etikete itd.); oštećenja šavova i/ili spojeva; stalna procjena pristajanja i sučelja/ preklopa; provjera dobrog djelovanja opreme (npr. odušnih ventila ventiliranih kemijskih zaštitnih odijela itd.).

18

Procjena i monitoring tijekom upotrebe, odnosno uspostava sustava koji će osigurati da se performanse sve ZO redovito procijenjuju i nadziru. Sustav može uključivati monitoring: akcidenata/incidenata/statistike ozljeda i izvještaje o istragama nesreća; frekvenciju grešaka na ZO s trendom sličnih popravaka; povratne informacije od korisnika; povratne informacije od pružatelja usluga; promjene u uvjetima rada i dostupnoj ZO na tržištu. Njega, koju poslodavac mora uspostaviti u skladu s uputama proizvođača i o tome informirati sve strane (uključivši nositelje). Postupci njege uključuju: čišćenje (koje će se metode čišćenja koristiti; tko će izvoditi čišćenje; kada treba pojedinu ZO čistiti; informacije o sakupljanju i isporuci odjeće od treće strane; je li potrebna ponovna primjena finiša/tretmana); dekontaminaciju (koji su utvrđeni postupci dekontaminacije, kako provjeriti je li dekontaminacija pravilno izvedena); pohranu (parametri pohrane ZO, npr. vlažnost, temperatura, vrijeme, rasvjeta itd.); gdje i kako pohraniti ZO (prije i poslije upotrebe, te kad nije u upotrebi); Čišćenje, pri čemu će dobra praksa osigurati: što manje kvarenje sastavnih dijelova ZO; vizualnu čistoću; higijensku čistoću; odsutnost neugodnih mirisa; odsutnost ostataka sredstva za čišćenje; ponovno nanošenje finiša/tretmana u skladu s uputama proizvođača. Djelotvornost postupka čišćenja može se potvrditi šaržnim testom. - Dekontaminacija ZO od opasnih tvari (zapaljive ili opasne za zdravlje nositelja). Primjeri opasnih tvari su azbest, goriva, masti, boje, tjelesna zagađenja, kemikalije itd. Da bi se izbjegao rizik od međusobne kontaminacije i ponovne kontaminacije osoba i/ili okoliša preko ZO, treba uspostaviti dekontaminacijski postupak koji daje upute za: uklanjanje, rukovanje, razdvajanje, pohranu, transport, tretman i odlaganje za svu ZO.

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Pohranu ZO treba organizirati tako da ZO ostane higijenski ispravna i čista do trenutka upotrebe, tj.: način pohrane ne smije štetiti osobinama ZO; prljavu ZO treba očistiti i osušiti prije pohrane; ZO treba pohraniti u čistom, suhom i dobro ventiliranom prostoru pri temperaturi koja joj neće naštetiti; proizvođači trebaju naznačiti specifične zahtjeve za pohranu; ako pohrana utječe na životni vijek ZO, dobavljač to treba naznačiti. Održavanje treba organizirati tako da da jasne odgovore na sljedeća pitanja: pregledavanje (koji su kriteriji pregleda, tko je ovlašten da ih izvede, raspored pregleda); popravak (koje su vrste prihvatljive, tko je odgovoran za popravke); uklanjanje iz upotrebe i konačno odlaganje (što se smatra krajem životnog vijeka kada ZO treba rashodovati, kako će se ona odložiti, a da se ne ošteti okoliš). Posebno je istaknuto da održavanje treba izvoditi samo uvježbano i kompetentno osoblje. Pregledavanje ZO u redovitim intervalima bitno je ako se želi da ZO pruži traženu zaštitu, tj. da se potvrdi da ZO ispunjava inicijalne zahtjeve i da je pogodna za namijenjenu svrhu. Prije započinjanja pregleda treba dekontaminirati svaki dio koji je zagađen opasnim tvarima ili biološkim agensom. Pregled treba obaviti kvalificirana osoba koja dobro poznaje tu ZO, kao i oštećenja koja mogu utjecati na njene performanse. Najčešće se provodi samo vizuelni pregled, jer postoji svega nekoliko nerazornih metoda za procjenu svojstava ZO, a razorna ispitivanja se izvode na slučajnim uzorcima radi provjere svojstava šarže. Za svaki tip ZO treba napraviti program pregleda koji će uključiti: raspored pregleda, elemente koji se pregledavaju i moguće odluke i akcije temeljene na rezultatu pregleda. Pregledi mogu biti: redoviti (prema preporukama proizvođača); izvanredni (nakon svakog incidenta, kadgod nositelj sumnja u prikladnost ZO za namijenjenu svrhu, nakon svakog popravka, prije ponovnog izdavanja); nakon opoziva cijele šarže ili tipa zbog učestalih oštećenje ZO ili ozljeda nositelja. Elementi koji se pregledavaju su: zaprljanje; kontaminacija ZO opasnim tvarima ili biološkim agensima; mehaničko ili toplinsko oštećenje svih slojeva odjeće; integritet materijala i pribora, UV

i kemijska degradacija; gubitak ili pomicanje podstave; raspad, pucanje ili nepostojanje šava; djelotvornost sustava zatvaranja; svojstva navedena na etiketi; integritet/ čitljivost etikete. Odluke se donose temeljem pregleda i mogu biti: prikladno za upotrebu; prikladno samo za nižu razinu svojstava (uz promjenu etikete); potreban popravak/preinaka; potrebno čišćenje/dekontaminacija; uklanjanje iz upotrebe i uništenje. Popravke i preinake ZO smiju izvoditi jedino obučeni pojedinci ili organizacije i to prema uputama proizvođača. Odjeću nakon popravka treba pregledati kvalificirana osoba. Moguće će popravke (npr. skraćivanje nogavica) proizvođač jasno opisati u korisničkim uputama, a ostale nisu dopuštene. - Odlaganje je potrebno napraviti za onu ZO koja više nije pogodna za namijenjenu svrhu. Pritom treba razmotriti faktore okoliša, kako odložena ZO ne bi ugrozila bilo koga tko bi mogao doći u kontakt s njom. Kad se za neku ZO utvrdi da više nije pogodna za upotrebu, ona se mora jasno označiti/držati u spremniku koji je tako označen. HRN CEN/TR 14560:2004 - Smjernice za odabir, uporabu, njegu i održavanje odjeće za zaštitu od topline i plamena (CEN/TR 14560:2003)1 Ovaj tehnički izvještaj daje upute poslodavcima, korisnicima i kupcima u vezi s odabirom, upotrebom, njegom i održavanjem odjeće za zaštitu od topline i plamena i sukladan je s europskom legislativom. Iako se odnosi na sve moguće korisnike takve odjeće, prvenstveno je namijenjen onima u petrokemijskoj i kemijskoj industriji, zavarivačima, radnicima u ljevaonicama, elektroenergetici, plinarstvu i vodoopskrbi, vatrogascima i osobama u spasilačkim službama. CEN/TR 14560 navodi npr. 4 razine njege i održavanja: Razina 1 – pregled nositelja prije upotrebe Razina 2 – njega nakon upotrebe Razina 3 – redovito periodičko 1 CEN/TR 14560 je trenutno u postupku revizije. Predložena nova verzija je znatno opsežnija od stare, pa je ona korištena za potrebe ovog rada.


struka i praksa

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

održavanje od strane uvježbanog osoblja, Razina 4 – profesionalno održavanje od strane specijalista. Upute glede čuvanja zabilješki slične su onima iz CEN/TR 15321, a glede rutinskog pregleda navodi se da „svaki pojedini komad ZO treba pregledati prije i nakon upotrebe, nakon pranja i nakon popravka“. Glede frekvencije čišćenja, bitno je osigurati da je ZO od topline i plamena čista. Prljava ZO može dovesti do opasnih situacija, jer neki ostaci na odjeći mogu smanjiti stupanj zaštite ili čak učiniti odjeću zapaljivom. Minimalna frekvencija čišćenja je dva puta godišnje, bez obzira na upotrebu i na vizualnu kontaminaciju. ZO klase 3 trebala bi svake godine biti pregledana od strane proizvođača. Odgovornost za rutinsku njegu i održavanje vlastite ZO je na samom nositelju, a preporuka je da se nova ZO očisti/opere prije prvog nošenja, da se osigura da na njoj nema zaostataka od proizvodnje. Kućno pranje dozvoljeno je jedino ako ZO nije zaprljana opasnim tvarima (ulja, dimni ostaci i sl.). Čišćenje ZO CEN/TR 14560 dijeli na 3 razine: - rutinsko čišćenje (razina 1) – „lako“ čišćenje koje izvodi nositelj bez izuzimanja iz službe, - napredno čišćenje (razina 2) – temeljito čišćenje sredstvima za čišćenje (isključujući izbjeljivače i perokside, jer oni mogu umanjiti otpornost na toplinu i plamen), - specijalizirano čišćenje (razina 3) – uklanjanje opasnih tvari (dekontaminacija) ili tjelesnih tekućina. U vezi s pohranom navodi se da se ZO od topline i plamena ne smije pohranjivati direktno izložena suncu, a ako je zaprljana treba je prije pohrane očistiti i osušiti. KONKRETNE PREPORUKE IZ AMERIČKE PRAKSE Neka konkretna pitanja često se postavljaju u praksi, napose među vatrogascima, pa je na njih potrebno odgovoriti prema NFPA 1851, budući da europske norme na njih ne daju odgovor: Vatrogasni kompleti za gašenje strukturnih požara i njihovi elementi, kao i vatrogasni kompleti za blisko gašenje požara i njihovi elementi moraju se povući iz upotrebe najkasnije 10 godina

nakon datuma proizvodnje. Cilj zamjene ZO je bolje praćenje novih tehnologija. U slučaju intenzivnog korištenja, ovaj rok treba skratiti, jer iskustvo pokazuje da OZO i njeni dijelovi čija je starost blizu 10 godina imaju visoku vjerojatnost gubitka performansi u mnogim detaljima, što se često može detektirati jedino destruktivnim testiranjem. Isto važi za reflektirajuću ZO čija je starost blizu 5 godina. Gubitak performansi u oba slučaja je takve naravi, da može ugroziti sigurnost vatrogasca, Reflektirajuća vanjska školjka mora se zamijeniti nakon najviše 5 godina, - Prljava ili potencijalno kontaminirana OZO i njeni dijelovi se ne smiju odnositi kući, niti prati u kućanskim perilicama ili javnim praonicama, osim ako javna praonica ima poseban odjel za ZO, Napredni pregledi sve OZO moraju se provesti najmanje svakih 12 mjeseci, odnosno uvijek kada rutinski pregled ukazuje na mogući problem. Istodobno se naprednom čišćenju mora podvrgnuti sva OZO za koju to nije obavljeno u proteklih 12 mjeseci, Potpuni pregled podstave za svu ZO mora se napraviti nakon najviše 3 godine korištenja, a zatim jednom godišnje ili kada napredni pregled ukaže na mogući problem. U tu se svrhu sustav podstave mora otvoriti zbog pregleda svih slojeva, a vodna barijera se mora hidrostatski ispitati, Sve popravke mora izvesti izvorni proizvođač, ISP ((Independent Service Provider) ili član organizacije korisnika koji je prošao odgovarajuću obuku kod proizvođača ili ISP-a s materijalom i dijelovima koji odgovaraju normi. Veće popravke vanjske školjke ili membrane smije izvoditi jedino proizvođač ili verificirani ISP, Vatrogasna OZO povučena iz upotrebe mora se uništiti ili odložiti tako da se ne može koristiti za intervencije, niti za vježbe s plamenom. Načelno je OZO uputno zamijeniti novom ako trošak popravka prelazi ½ nabavne vrijednosti nove, Uprava organizacije ili ISP-a mora odrediti osobu koja ima konačne ovlasti i odgovornost za osiguranje kvalitete u skladu sa sustavom osiguranja kvalitete koji vodi ta osoba. Sustav osiguranja kvalitete mora biti potpuno doku-

mentiran, - Za vatrogasnu obuću su dati kriteriji (ne)prihvatljivosti. Ovu obuću treba odložiti ako ima: izražene i duboke pukotine kroz polovinu debljine gornjišta; jako abradirano gornjište (naročito ako je vidljiva zaštitna kapica); jako „izgužvano“, deformirano ili spaljeno gornjište ili raskinuti šav; potplat s pukotinom duljom od 10 mm i dubljom od 3 mm; gornjište odvojeno od potplata u duljini većoj od 15 mm i dubljoj od 5 mm; dubinu „ripni“ na hodnoj površini manju od 1,5 mm; originalnu podstavu izrazito deformiranu i potrganu. Iako trajnost obuće bitno ovisi o razini uporabe, treba zapamtiti da obuću koja sadrži poliuretan može biti potrebno zamijeniti već nakon 3 godine. KVALITETNA ORGANIZACIJA SUSTAVA ODRŽAVANJA OZO Neovisno o obvezi nositelja OZO da prijavi nastale promjene i oštećenja, postoji mogućnost da se oštećenja na njoj ne vide izvana (npr. proboj vodne membrane); da je ona jako zaprljana, ali se zbog tamne boje to ne primijećuje; da korisnik jednostavno ne prijavi oštećenje ili nečistoću; ili pak poslodavac smatra da odijelo ne zahtijeva čišćenje ili popravak, jer „ne izgleda loše“. Zbog ovih mogućih scenarija i želje za povećanjem sigurnosti i zaštite nositelja kao krajnjeg cilja, ali i zbog pravne zaštite poslodavca od odgovornosti u slučaju ozljede zaposlenika, razvile su se profesionalne tvrtke koje mogu preuzeti cjelovitu brigu oko održavanja ZO. One periodički i/ili po potrebi, na zahtjev korisnika, obavljaju detaljan pregled ZO i izvode proces održavanje (dekontaminaciju, pranje, sušenje, popravak, ... ). Redovito upravljano održavanje i popravak ZO ima i pozitivan financijski efekt. U praksi su već viđene situacije u kojima su vatrogasna odijela vrijedna nekoliko tisuća kuna zamijenjena novima zbog sitnih neispravnosti (pukao patent-zatvarač, potrgana vanjska školjka, odšivena refleksna traka), mada je sve to moguće popraviti već za nekoliko stotina kuna. Profesionalno održavanje OZO najprije se pojavilo u SAD, pa u V. Britaniji i konačno u drugim zemljama EU i to kao servis za OZO, koji najčešće, prema engleskom izvorniku, nosi naziv CARE 19


Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

struka i praksa

20

(npr. Bristol Care, Mekkey Care). Kao tipični primjer prikazan je Bristol Care, certificiran od strane Laundry Technology Centre (LTC). Njegova je svrha da preuzme cjelokupnu brigu o njezi i održavanju OZO koju zaposlenici (vatrogasci JVP X) koriste, sa ciljem da ona u svakom trenutku bude „podobna za namijenjenu svrhu“. Ovaj sustav djeluje već 17 godina osiguravajući maksimalan životni vijek i visoku upotrebnu vrijednost ZO korisnika. Stoga operativno osoblje može nositi svoju OZO znajući pouzdano da je održavanje u rukama stručnjaka. Bristol Care servis obuhvaća: individualan unutarnji i vanjski pregled, detekciju rastrgotina, opekotina, razbijenih ili defektnih dijelova; pranje i/ili dekontaminaciju ZO u posebno podešenim i auditiranim profesionalnim perilicama; popravke ili modifikacije kod proizvođača izvedene s tkaninama i drugim materijalima u skladu s izvornom proizvodnom specifikacijom; kontrolu troškova s procjenom troška popravka za svako odijelo; praćenje i monitoring ZO tijekom čitavog njenog životnog vijeka uz pomoć barcoda i specijalno razvijenog računalnog sustava. Tu se izvode: standardno pranje i sušenje; reproofing vanjskog sloja; toplinska dezinfekcija; dekontaminacija od azbestne prašine i tjelesnih tekućina. Najčešće vrste popravaka su: prišivanje ili zamjena refleksnih traka; krpanje ZO ili zamjena čitavih dijelova tkanine; popravak ili zamjena manžeta, čičak-traka, patentzatvarača, membrane, podstave itd. Po primitku u Care servis, ZO se pere, identificira pomoću oznaka na etiketi (barcode), a zatim se detaljno utvrđuje i ocijenjuje njeno trenutno stanje putem standardne ispitne liste. Po završenom popravaku, stanje ZO ocijenjuje se kao odlično, dobro, slabo ili istrošeno, temeljem čega se upisuje očekivano vrijeme do konačnog istrošenja. Vrlo loše stanje poslodavcu sugerira zamjenu ZO novom, jer bi popravak bio neisplativ. Iako su osnovne upute za komercijalno i kućno pranje i čišćenje navedene na etiketi ZO, profesionalna njega pruža viši standard: stručnu pripremu odjeće za pranje (npr. posebno rukovanje s kontaminiranom ZO); pranje u kompjuterski upravljanim perilicama s precizno postavljenim temperaturama i postotkom ispunjenosti; primjenu posebnih detergenata bez štetnog djelovanja na odjeću; dekontaminaciju od azbesta i tjelesnih

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

POVRAT

PRIKUPLJANJE

KONTROLA

PREGLED

POPRAVAK

PRANJE

Slika 2. Ciklus servisa Bristol Care

tekućina, ugljikovodika i kemikalija; sušenje u kompjuterski kontroliranim sušilicama uz konačno prirodno sušenje na zraku. ZAKLJUČAK Važeće hrvatske, europske i američke norme imaju visoke zahtjeve u pogledu trajne njege i održavanja OZO u stanju pogodnom za namijenjenu svrhu. Rezultati istraživanja pokazuju da se ti zahtjevi u vatrogastvu RH uglavnom ne poštuju. Osnovna kočnica tome su tri faktora: Nedovoljna svijest vatrogasaca, posebno vodećih, da je za poštovanje obveza koje poslodavac ima u ZNR nužno uspostaviti djelotvoran sustav pregledavanja, njege i održavanja cjelokupne OZO, Nedovoljna financijska sredstva namijenjena vatrogascima, budući da je za dobro i redovito pranje i održavanje potrebno da svaka vatrogasna postrojba ima 2 kompleta odijela za svakog operativnog člana (dok se jedno pere i održava koristi se drugo), ili barem određenu količinu zamjenskih odijela različitih veličina, Nedovoljna aktivnost inspektora, koji svoje inspekcije uglavnom fokusiraju na formalno zadovoljavanje propisa i normi, te pregledavaju različite certifikate i dokumente izdane s novom OZO, a ne provjeravaju da li se i kako ista održava u ispravnom stanju. Većina poslodavaca u vatrogastvu RH teško može samostalno uvesti cjelokupan sustav opisan u normama na isplativ način,

mada se veći dio takvog sustava uz određeni napor i ne prevelika financijska sredstva ipak može uvesti. Problem bi, kao i u drugim zemljama, mogla riješiti profesionalna Care tvrtka, koja bi bila u stanju su preuzeti obveze poslodavaca i pružiti im trajnu kvalitetu i sigurnost OZO u upotrebi. Nesumnjivo će se i u RH prije ili kasnije pojaviti takva tvrtka, no to prvenstveno zavisi od same vatrogasne zajednice i interesa vatrogasaca za višim stupnjem kvalitete OZO od dosadašnjeg. Ovakvo (profesionalno) održavanje zapravo nije bitno skuplje od uobičajenog prosječnog (lošeg) održavanja, jer jamči dulji životni vijek OZO i stalnu ispravnost u upotrebi. Priručna, kućna njega i nestručno održavanje od strane samih nositelja ili nekompetentne tvrtke, mogu uzrokovati mnogo višu ukupnu cijenu i konačni trošak za poslodavca. Uz to, vrijednost zdravlja i života čovjeka ipak treba staviti na prvo mjesto, jer te vrijednosti nisu nešto što se može nadoknaditi novcem. Dobro održavanje specijalne vatrogasne OZO vrlo je važno za poslodavce, koji će time pružiti optimalnu zaštitu svojim zaposlenicima i ujedno sebe zaštititi od izlaganja mogućim pravnim sankcijama u slučaju nezgode uzrokovane lošom OZO. LITERATURA

[1] Hursa Šajatović, A. i sur.: Istraživanje stanja zaštitne odjeće za vatrogasce putem ankete, Tekstil, vol. 65, br. 11-12/2016, p.378-387, Zagreb 2016.


razgovor

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

GORAN FRANKOVIĆ, zapovjednik Vatrogasne zajednice Karlovačke županije

Centralizacija u smislu vraćanja pod Ministarstvo unutarnjih poslova ne donosi ništa dobro Ljeto iza nas sasvim sigurno će ostati zapamćeno po velikom broju požara koji su poharali jug Hrvatske, a potom je olujno nevrijeme pogodilo zadarsko područje i uzrokovalo poplave u Zadru i Ninu. I na požarima i na poplavama, u pomoć kolegama priskočili su i vatrogasci iz Karlovačke županije što je bio i povod za razgovor sa zapovjednikom Goranom Frankovićem

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

RAZGOVARALA: KSENIJA BEGOVIĆ

Kroz redovne i izvanredne dislokacije na jugu Hrvatske ovog je ljeta prošao 161 vatrogasac i 34 vatrogasna vozila iz Karlovačke županije. Gdje to svrstava Vatrogasnu zajednicu Karlovačke županije u usporedbi s drugim županijama? U vrhu smo. Ove godine smo imali planiranu redovnu dislokaciju samo na Lastovu. Međutim, ukazala se potreba za dodatnom redovnom dislokacijom u Šibeniku u Državnoj intervencijskoj postrojbi, a uz to smo bili i na izvanrednim dislokacijama. Da smo u vrhu pokazale su i analize Hrvatske vatrogasne zajednice, a po tome smo dobili i sredstva s državne razine. No, redovne dislokacije, na žalost, tu nisu ubrojene, nego samo izvanredne. Treba reći da je toliki broj dislokacija zahtijevao izuzetan napor u organizaciji. Tijekom ljeta i na „domaćem terenu“ bilo je više požara na otvorenom. Je li toliki broj dislokacija narušio protupožarnu zaštitu na području Karlovačke županije? To se nije dogodilo. Dali smo snage na raspolaganje, ne zato da budemo medijski eksponirani, nego da budemo učinkoviti i na interventnim dislokacijama, ali smo obavili i posao u Karlovačkoj županiji, kako se od nas očekuje. Takva je bila procjena svih zapovjednika da daju snage i sredstva, a da to ne smanji učinkovitost na području naše županije. Kod ovakvih velikih nepogoda bilo koje vrste pokažu se i nedostaci sustava i uvijek se postavlja pitanje - što smo iz toga naučili? Pa jesmo li nešto naučili?

Goran Franković

Mislim da jesmo. Ova je godina malo „prodrmala“ i zakonodavna i izvršna tijela jer smo već u nekoliko navrata imali sastanke na najvišoj razini, znači od predsjednice Vijeća nacionalne sigurnosti, predsjednice RH do Ureda pučke braniteljice, gdje se raspravljalo o problematici. Problematika nije od jučer i to su shvatila sva tijela na državnoj razini, a Vlada RH je priznala i taj naš trud i sve što se događalo kroz onu nagradu. Međutim, to nije financiranje vatrogastva, to je jednokratna nagrada u iznosu od milijun eura ili 7,6 milijuna kuna, koja je beznačajna u ukupnom financijskom planu. Očekuje se izmjena Zakona o vatrogastvu i zakonskih akata koji će morati ustrojiti učinkovitu vatrogasnu službu. Jeste li zagovornik vraćanja vatrogastva, odnosno njegovog profesionalnog dijela pod državnu kapu ili smatrate da je sadašnji način gdje je to odgovornost i obaveza jedinica lokalnih samouprava bolje rješenje? Centralizacija u smislu vraćanja pod Ministarstvo unutarnjih poslova ne donosi ništa dobro,

jer u tom slučaju jedinice lokalne samouprave neće moći koristiti svoje potencijale. Osim toga, dobrovoljno vatrogastvo ne možete staviti pod MUP, možete to napraviti s profesionalnim postrojbama i staviti ih u poziciju državnih službenika. Tada bismo izgubili onu vrijednost koju imamo, a to je dobrovoljno vatrogastvo. Profesionalne postrojbe mogu i moraju odraditi brze intervencije, „male“ intervencije u urbanim dijelovima. No, intervencije požara otvorenog prostora, koje su dosta zastupljene, zahtijevaju masu i organizirano vatrogastvo. To ne može biti svedeno na to da će se ljudi sastati i ići gasiti, a to ne može raditi ni Civilna zaštita jer nije specijalizirana za to. To mogu raditi vatrogasne postrojbe koje su za to opremljene, osposobljene i dobro financirane. Ta masovnost je odlika sjevernog dijela Hrvatske, za razliku od južnog dijela, jer u Dalmaciji imamo deficit vatrogasaca. Logika nam nalaže da treba centralizirano razmišljanje o sustavu vatrogastva i organizaciji vatrogasne službe. Kroz MUP, MORH ili samostalnu agenciju svejedno, ali važno je da imamo na čelu odgovornu osobu, glavnog vatrogasnog zapovjednika koji ima jednostavnu i jasnu subordinaciju postavljenu od državne do lokalne razine, ali ne samo u izvršavanju intervencija, nego i kod planiranja tih snaga. Trebamo vatrogasnu službu u jedinstvenoj instituciji. No, vraćanje pod MUP ne bi bilo dobro, to smo već probali. Ova je situacija nametnula i pitanje opreme koja je stara. Posebno se to odnosi na vatrogasna vozila. 21


Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

razgovor

22

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Kod Predsjednice smo razgovarali kako treba napraviti propis po kojem će se nabavljati vatrogasna vozila. Nije poanta u kupnji starih vozila. Primjerice u Karlovcu, bacili smo nešto što je staro 45, 50 godina, a uzeli smo nešto što je staro 30 godina. Treba nam planska nabava vozila koja se mogu izrađivati u Hrvatskoj. To je bilo napravljeno u razdoblju od 2003. do 2009. kad je Program Vlade obuhvatio 210 vozila. Taj je program trebalo dalje nastaviti. Možda ne tim intenzitetom, nego kontinuirano obnavljati vozila za profesionalne postrojbe, nakon toga u stožernim društvima. Ima lokalnih jedinica koje posjeduju više novaca te su kupila vozila već drugi put, a ima javnih profesionalnih postrojbi koje rade s vozilima starim 35 godina. Starost voznog parka je apsurdna, 27 godina u dobrovoljnim vatrogasnim društvima i 17 godina u javnim vatrogasnim postrojbama. Mi imamo obnovljen vozni park, ali kupuju se kombi vozila za prijevoz natjecatelja, a vrlo je malo kupljeno vatrogasnih navalnih vozila. Govorili smo o sustavu, opremi, no, koja je pouka ove situacije što se tiče samih vatrogasaca, odnosno njihovog statusa? Kad govorimo o radno-pravnom statusu vatrogasaca onda svi misle da se tu radi o zaposlenicima javnih vatrogasnih postrojbi. Radno-pravni status je status operativnog vatrogasca. Sva prava na vatrogasnoj intervenciji, koju obavljaju zajedno profesionalci i dobrovoljci, ima i dobrovoljni vatrogasac po zakonu, ali iza toga nema ništa. U zakonu nema jasnog statusa, jesmo li javni službenici, jesu li profesionalni vatrogasci javni ili državni službenici? Dobrovoljno vatrogastvo pak funkcionira po Zakonu o udrugama i nigdje u zakonu nije propisano što smo mi. Kad bi imali jedinstvenu vatrogasnu organizaciju onda bi bili po zakonu o vatrogastvu definirani. Tada bi i status vatro-

gasca unutar tih organizacija bio jedinstven. Tada bi dobrovoljni vatrogasac znao da kao pripadnik vatrogasne službe ima ista prava kao i profesionalni vatrogasac u slučaju da mu se, ne daj bože, nešto dogodi. Kako je to sad riješeno? Dobrovoljni vatrogasac ukoliko radi, ovisi o tome hoće li mu poslodavac uplaćivati životno osiguranje. Ako mu poslodavac to ne uplaćuje on nema ništa i ako mu se nešto dogodi, on će dobiti jednokratnu pomoć u slučaju smrti. Nakon toga se obitelj može suditi s državom, kao što se sude obitelji poginulih vatrogasaca na Kornatu i ništa se nije promijenilo. To je status koji se mora definirati. Kad bi bila jedinstvena organizacija, tada bi i status bio jedinstven i krajnji je cilj da se ide prema tome ako se nešto dogodi, da tada stradali vatrogasac ima status sličan kao što imaju ratni vojni invalidi. Kako poslodavci gledaju na odlazak dobrovoljnih vatrogasaca na intervencije? Poslodavci su posebna priča. Nema definicije što znači vatrogasna intervencija i u zakonu piše da on ima pravo na nekakve plaćene slobodne dane. Ali tko će to poslodavcu nadoknaditi? Mi to nemamo definirano čak niti kad se radi o tvrtkama u državnom vlasništvu ili kad su u pitanju komunalne tvrtke na lokalnoj razini, a onda tek dolazimo do privatnika. Što kad on ovisi o tom vatrogascu jer nema dovoljan broj ljudi i kad vatrogasac ode na intervenciju, što mu preostaje nego mu pisati godišnji odmor. Privatnik ne zna što će s njima pa ljudi uzimaju godišnji kako bi išli na intervenciju. A kad nastradaju, svi se peru od toga. Zašto? Zato što su vatrogasci „bedasti“, jer ih jedino srce vuče da idu nešto napraviti. Vi ste i predsjednik Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske, pa recite s te pozicije kakav je status profesionalnih vatro-

gasaca? Kakav su poslodavac jedinice lokalne samouprave? Tamo gdje ima novca, to može biti izdašno, ali tamo gdje nema rješava se jedino kroz minimalne standarde. Minimalni vatrogasni standardi su jedino mjerilo u nekim manjim sredinama, koje nemaju velike proračune gdje se moraju ukalupiti sve potrebe tih profesionalnih vatrogasaca. Pitanje jesu li gradovi Karlovac i Ogulin dobri poslodavci? Jesu, jer oni izdvajaju određena sredstva da bi funkcionirala ta ustanova. Budući da ljudi još uvijek traže da se zaposle u javnoj postrojbi, i kako još uvijek nemamo odljev iz postrojbe, to bi značilo da su zadovoljni. Imamo i veliki priljev u obrazovnom sustavu i sve je više onih koji upisuju prekvalifikaciju i žele biti vatrogasci. Ako po tome gledamo onda je status dobar. Ali? Ali kad pitate starije vatrogasce onda će odgovor biti drukčiji. Vatrogasca se vrednuje kao komunalnog radnika. Ne znam bi li se mogao izbjeći jal ostalih gradskih službi, ako bi gradonačelnik rekao imamo 20 posto veća prava za zaposlenike, operativne vatrogasce. Tu ne govorim o svim zaposlenicima u javnoj vatrogasnoj postrojbi, nego o operativnim vatrogascima. Hoće li sad sindikat pregovarati i hoće li se kroz te pregovore određivati status službe ili status treba vrednovati i po izvješću zapovjednika, što znači da bi on trebao imati pravo reći kakav status vatrogasci imaju. Mislim da je zapovjednik taj koji se s argumentima bori za to. Status vatrogasca u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji mora biti jači. Naime, javne bi postrojbe, po meni, trebale biti pod nadležnošću županije, jer ionako pokrivaju veće područje od jedinice lokalne samouprave za koju su osnovane. Tada bi se izbjegli svi oni prijepori oko nadležnosti, financiranja i svih ostalih problema vezanih uz funkcioniranje javnih postrojbi.


VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

VATROGASCI I SPORT

tema broja

TEKST: VEDRAN RUNJIĆ

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

O

sim što hrvatski vatrogasci obavljaju svoju primarnu djelatnost: gašenje požara i sve oblike zaštite u prirodnim i drugim katastrofama, aktivni su i u drugim aspektima rada i života u svojoj lokalnoj zajednici. Ta aktivnost se posebno ističe u sportu, od aktivnog bavljenja pojedinih vatrogasaca sportom, do organizacije raznih sportskih natjecanja. Prva poveznica vatrogasaca sa sportom tjelesna je spremnost koju vatrogasci moraju imati kako bi što lakše djelovali na intervencijama. Takvu spremnost je moguće dobiti i održavati raznim sportskim aktivnostima, od trčanja do ozbiljnijeg bavljenja sportom, kroz članstvo i treniranje u raznim klubovima i udrugama. Dok neki vatrogasci treniraju za sebe, drugi se nastavljaju baviti sportovima s kojima su započeli još prije uključenja u vatrogasne redove. Sportski segment u vatrogastvu koji je sigurno najzastupljeniji su rekreativne aktivnosti u samom društvu, poput nogometa ili odbojke, koje imaju više elemente druženja i zabave nego samog sportskog nadmetanja. Za potrebe održavanja spremnosti svojih pripadnika, sve više vatrogasnih društava i postrojbi oprema teretane, a ukoliko posjeduju veće zemljište, pripremaju i terene za razne sportove. U manjim sredinama često vatrogasci i sportska udruženja dijele prostorije te surađuju i u drugim segmentima rada, od prijevoza do osiguranja sportskih događanja. Prilika za druženje vatrogasaca iz različitih postrojbi, uz zajedničke intervencije i natjecanja, svakako su i razni sportski turniri, od kojih su kod nas najznačajniji vatrogasni turniri u malom nogometu. O važnosti sporta za rad vatrogasnih društava, pričali smo s vatrogascima - sportašima i organizatorima najvećih sportskovatrogasnih manifestacija u Hrvatskoj.

SOLINSKI VATROGASCI

Najdugovječniji vatrogasni malonogometni turnir

U

gradskoj sportskoj dvorani u Solinu 11. i 12. studenog održano je 19. izdanje malonogometnog vatrogasnog turnira „Milorad Drašković-Bilkan“, u organizaciji DVD-a Solin. Na turniru je nastupilo 15 vatrogasnih malonogometnih ekipa iz Splitsko- dalmatinske županije, od kojih su titulu najboljih ponijeli predstavnici JVP Split. Drugo mjesto je pripalo DVDu Žrnovnica, treće DVD-u Jelsa, a četvrto domaćinima iz Solina. Održane su i revijalne utakmice između mladeži DVD-a Kaštela, Mladosti Kaštel Sućurac i Solina. Sav prihod od kotizacija je uplaćen za potrebe udruge „Moje dijete-Solin“. Povezanost solinskih vatrogasaca i malog nogometa seže još od početka osamdesetih godina prošlog stoljeća. Tadašnji mladi članovi Industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva Dalmacijacement, među kojima je bio Dragan Kapitanović, bivši zapovjednik DVD-a Solin, inicijator i osnivač turnira „Milorad Drašković-Bilkan“, osnivaju malonogometnu ekipu Vatrogasci, koja uspješno nastupa u idućem razdoblju na raznim turnirima i u malonogometnim ligama solinskog i splitskog područja. Iz ove ekipe je nastao Malonogometni klub Solin, koji je postizao uspješne rezultate i u hrvatskoj malonogometnoj ligi. - Na ideju o malonogometnom vatrogasnom turniru za Splitskodalmatinsku županiju došao sam 1998. godine, kada sam preuzeo dužnost zapovjednika DVD-a Solin. Upravni odbor je prihvatio moju ideju i krenuli smo u realizaciju turnira. Cilj nam je bio povezati se s kolegama s kojima se susrećemo na intervencijama, te predstaviti DVD Solin u jednom drugačijem izdanju, ne samo

kao ekipu koja gasi požare. Dobili smo potporu Županije, a sam turnir smo nazvali po osnivaču i prvom predsjedniku DVD-a Solin - rekao je Kapitanović o ideji pokretanja vatrogasnog malonogometnog turnira u Solinu. Prvi turnir je organiziran 1999. godine. Na njega je pozvano 12 ekipa, a titulu pobjednika su odnijeli vatrogasci DVD-a Vranjic. Ekipu čine golman i 5 igrača, a igraju se 2 poluvremena po 20 minuta. Potom je broj ekipa varirao od 12 do 23, što je ipak predstavljalo problem jer nije moguće u 2 dana odigrati sve utakmice. Organizirane su i revijalne utakmice, na kojima su sudjelovali i veterani Hajduka, ženske ekipe i vatrogasna mladež. Nakon završetka turnira, ekipe su nastavljale druženje u prostorijama DVD-a Solin na prigodnoj zabavi. - O činjenici da smo uspjeli s povezivanjem vatrogasaca i na sportskim terenima, govori kontinuitet koji imamo već 19 godina. Važnost turnira su prepoznali i VZŽ Splitsko-dalmatinske i Grad Solin, čiji predstavnici redovito podupiru rad turnira - rekao je Kapitanović. Turnir danas vode mlađi članovi DVD-a Solin, koji su se i sami aktivno bavili malim nogometom te pomagali oko organizacije turnira. - Drago nam je da smo nastavili tradiciju sportsko-vatrogasnog druženja i da smo među najdugovječnijim turnirima ovog tipa u hrvatskom vatrogastvu. Još smo pod dojmovima ovogodišnjeg turnira, ali mogu reći da već aktivno pripremamo 20. izdanje koje će se održati u jesen 2018.- rekao nam je voditelj turnira Antonio Milković, dozapovjednik DVD-a Solin. 23


tema broja

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Utrka vatrogasaca – 15 godina tradicije Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

TEKST: VANDA RADETIĆ - TOMIĆ

24

P

ored svih izazova s kojima se susreću u svojoj službi, vatrogasci nerijetko djeluju i na drugim područjima društvenoga života. Poznati su kao veliki humanitarci koji rado pomažu drugima, a aktivni su i na sportskom planu. Tako se, primjerice, već 15 godina, pod okriljem Vatrogasne zajednice PGŽ-a održava međunarodna utrka vatrogasaca. Sve je počelo 2003. godine, kada je na inicijativu Nikole Tramontane u Opatiji održana prva ulična utrka vatrogasaca. Na stazi dugačkoj 7 km nastupilo je 87 natjecatelja iz Italije, Mađarske, Slovenije i

Hrvatske. Ukupni pobjednik bio je Gianpietro Slonogo iz Italije. Od Opatije preko Fužina do Lošinja Utrka je već sljedeće godine premještena u Fužine te proširena utrkama djece i mladeži. U Fužinama je održano šest utrka, nakon čega se taj sportski događaj preselio na Lošinj, gdje se održava od 2011. godine, zahvaljujući ponajprije velikom entuzijazmu i angažmanu Miroslava Čavleka. - Cilj utrke je povezivanje hrvatskih vatrogasaca s kolegama iz inozemstva, prije svega Italije i Slovenije, a veseli nas što na našoj utrci sudjeluju i vatro-

Sudionici prve vatrogasne utrke u Opatiji

U posljednje vrijeme u utrku se uključuju i mlađi

gasci iz BiH-a te Srbije, pojašnjava Čavlek. Utrka zasad nema humanitarni karakter, a razlozi su, nažalost, financijske naravi. – Utrku pomažu uglavnom Hrvatska vatrogasna zajednica, Vatrogasna zajednica PGŽ-a i Gradska vatrogasna zajednica Maloga Lošinja, ali to su nedostatna sredstva. Bilo bi mi drago kada bi se javili neki sponzori koji bi pokrili troškove utrke. Tada bi se sav prihod od startnina mogao preusmjeriti u humanitarne svrhe, kaže Čavlek. Inače, na vatrogasnoj utrci na Lošinju mogu sudjelovati svi aktivni vatrogasci, dobrovoljni i profesionalni, kao i članovi stručnih službi vatrogasnih postrojbi te umirovljeni vatrogasci. Utrka je podijeljena na tri uzrasne kategorije: vatrogasni pomladak, vatrogasnu mladež i vatrogasce. Pomladak trči utrku na 1 km, mladež na 2 km, a vatrogasci na 8 km. Natjecatelji su podijeljeni u starosne kategorije. Uz prvih pet plasiranih vatrogasca u ukupnom poretku u

muškoj i pet u ženskoj kategoriji, posebno se nagrađuje i pet najbolje plasiranih profesionalnih vatrogasaca u kategoriji „Euro kup profesionalnih vatrogasaca“. - Posljednjih godina uveli smo i kategoriju vrtićkog uzrasta, čiji natjecatelji trče na 100 i 200 m, a time smo zapravo htjeli potaknuti najmlađe da uđu u svijet vatrogastva, što su oni izvrsno prihvatili, kaže Čavlek. Utrka privlači velik broj natjecatelja, prati je i određeni broj građana, no, kako navodi Čavlek, to su uglavnom rodbina i prijatelji samih natjecatelja. Za neki masovniji dolazak publike očito će ubuduće trebati poraditi na marketingu. David Marot – treći u Europi na 10 km U vatrogasnim postrojbama na području PGŽ-a popriličan je broj vatrogasaca koji se bave nekim sportom. Za ovu prigodu izdvajamo još dvojicu – Davida Marota i Kristijana Brmalja. Marot se sportom bavi od srednje škole. Učitelj


tema broja

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

je skijanja, nekad se bavio i triatlonom te brdskim biciklističkim utrkama. Sada mu te discipline predstavljaju samo dio treninga, a aktivno se posvetio trčanju, cestovnom i brdskom (Trail). - Treniram svakodnevno, 15 do 20 sati na tjedan. Obavezno svaki drugi dan trčim 15-20 km, u teretani koju imamo u postrojbi radim treninge snage te barem dva puta na tjedno vozim bicikl, u prosjeku 50 do 70 km. Niz godina sudjelujem na raznim utrkama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Ove godine sam na europskom vatrogasnom prvenstvu na utrci 10 km osvojio 3. mjesto u svojoj kategoriji. Sudjelujem i na našoj utrci. U Fužinama sam uvijek bio među tri najbolje plasirana trkača, a

D. Marot, veliki zaljubljenik u sport

na Lošinju sam bio pobjednik prve utrke. Istrčao sam i devet Riječkih polumaratona (najbolje vrijeme 1:21:00). Posljednje dvije godine na tom natjecanju sudjelujem i u štafeti (3 puta 7 km) i prošle godine smo pobijedili, a ove smo osvojili 3. mjesto, navodi Marot koji inače aktivno sudjeluje i na utrkama riječke Zimske lige u trčanju i to od samoga početka, tj. već 14 sezona. - Postigao sam zapažene rezultate. Ekipno smo bili prvi nekoliko puta, a posljednje tri sezone osvojili smo sveukupno 3. mjesto. Iza mene je i nekoliko Trail utrka, a posljednja i najteža dosad bila je ona na Učki, duga 31 km. Trenutačno se natječem u dvije lige: riječkoj Zimskoj ligi u trčanju i utrkama „Noćna Rika“. Zasad mi ide više nego dobro – dva puta sam bio pobjednik, kaže Marot. A što se tiče odnosa kolega prema njegovoj sportskoj karijeri, kaže da ima različitih reakcija. - Moj je cilj jednostavan: i na poslu i u civilnom životu želim ljudima približiti sport kao nešto što je dobro, nešto što omogućuje druženja, širi pozitivu, stvara nova prijateljstva, zbližava ljude i iznad svega – čuva naše zdravlje, zaključio je Marot. Kristijan Brmalj – nogometaš, boćar, biciklist, trkač, planinar… Sportom se bavi od 4. razreda osnovne škole, kada je počeo trenirati nogomet u kojem je „ostao“ sve do svoje 25. godine. Nakon toga igrao je boće, a nogomet je nastavio igrati rekreativno, s ekipom na poslu. Istodobno, bavi se biciklizmom, trčanjem i planinarenjem. - Svake godine odlazim u Feltre (Italija) na europsko vatrogasno prvenstvo u trčanju na 10 km. Trčim i na riječkoj Zimskoj ligi. Sudjelujem i na vatrogasnim natjecanjima u Fire combatu, s kolegom Davidom Marotom. Godine 2015. i 2016. bili smo prvaci u C kategoriji. Odlazim i u Zagreb na humanitarno natjecanje na kojem vatrogasci pod punom opremom trče na 25 kat. Ono na što sam iznimno ponosan jest to

što s nekolicinom kolega iz JVPa Rijeke organiziram "Riječku vatrogasnu biciklijadu" koja je humanitarnog karaktera. Dosad smo pomogli dvojici dječaka kojima je trebalo iznimno skupo liječenje inozemstvu. Ponosni smo jer smo na tu biciklijadu privukli vatrogasce iz cijele Hrvatske, ističe Brmalj. - Treniram tri do četiri puta na tjedan, u AK „Kvarner“, našoj vatrogasnoj teretani te na bazenima Kantrida. Najviše sportskih uspjeha postigao sam u nogometu, kao dio ekipe JVP-a Grada Rijeke, s kojom sam nastupao na turnirima u Zlobinu, Ljubljani, Italiji. Prošle godine osvojili smo 1. mjesto na turniru u Ljubljani. Godinama odlazimo i na nogometni "Turnir prijateljstva", koji organiziramo s vatrogascima iz Slovenije i Italije. Ove godine smo ponovo vratili pehar u Rijeku, osvojivši 1. mjesto u Veroni. U trčanju nisam opterećen rezultatima, njime se bavim više za svoj gušt i sretan sam da u svojim godinama postižem „pristojno“ vrijeme. A što se tiče potpore kolega „nesportaša“, uglavnom nas bodre, ali ima i onih koji na naše uspjehe gledaju s jalom. Posebno me rastužuje što se danas naši mladi kolege malo bave sportom. Možda je razlog tome i to što nemamo neki pravilnik koji bi sve nas obvezao da svake godine prolazimo testove fizičke spremnosti, zaključio je Brmalj.

Brmalj na biciklističkoj utrci 25


tema broja

Miroslav Čavlek uspješan i na trkačkoj stazi

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Č

avlek je i sam rekreativni sportaš koji se u svojoj dugoj sportskoj karijeri bavio raznim sportovima, a posljednjih 15 godina intenzivnije se bavi trčanjem. Trenira nekoliko puta na tjedan i dosad je postigao niz zapaženih rezultata. - Istrčao sam polumaraton u vremenu 1:44:00, a osvajač sam odličja na vatrogasnim utrkama u Fužinama, Merhatovcu, Osijeku, Kopru i Trstu. Ipak, svojim najvećim uspjesima smatram prve istrčane maratone, one u Rijeci, Zagrebu i Plitvicama, jer sam na tim utrkama zapravo pobijedio samoga sebe, a ponosan sam i na svoje redovito sudjelovanje na manifestaciji „Wings for Live“, u Zadru, kaže Čavlek. Začuđujuće, nema baš riječi hvale kada je u pitanju odnos kolega vatrogasaca prema njegovim sportskim aktivnostima. – Imam potporu kolega s kopna i vatrogasaca iz Slovenije i Italije, no, zbog mojeg sportskog angažmana, u postrojbi sam imao i malih problema. Kako se to ne bi ponovilo, sada svake godine, kada organiziram našu utrku na Lošinju, uzimam godišnji odmor, rekao je Čavlek.

DAVOR MIKLIČANIN, vukovarski vatrogasac koji se bavi fitnesom, trčanjem i bicklizmom

SPORTOM SE BAVIM ISKLJUČIVO REKREATIVNO

„Zbog prirode našeg posla, koja zahtjeva odličnu tjelesnu spremu, prije desetak godina počeo intenzivno baviti fitnesom, a kasnije i rekreativnim trčanjem i biciklizmom.“ kaže Davor Biciklisti prije utrke Mikličanin, profesionalni vatrogasac u JVP Vukovar. Trenira 3 do 4 puta tjedno, koliko mu dopuštaju privatne i poslovne obveze. Zimi trenira u dvorani, a ljeti na otvorenom. „Sportom se bavim isključivo rekreativno pa nemam posebnih natjecateljskih uspjeha. Za mene su veliki uspjesi sudjelovanje u brojnim biciklijadama i biciklističkim maratonima“, kaže Mikličanin te nastavlja da se maratoni voze kroz nekoliko dana, a prelazi se i po nekoliko stotina kilometara. Nekad se u jednom danu odveze i 200 kilometara, što je za rekreativce veliki uspjeh. Za bavljenje sportom od kolega vatrogasaca čuje samo riječi hvale i podrške. U organizaciji DVD-a „Dalmacija“ Dugi rat

Malonogometni memorijalni turnir „Zdravko Rakela- Bembo“

G

Čavlek i sam sudjeluje na utrkama

26

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

rupa mlađih članova DVD-a „Dalmacija“ došla je 2005. godine na ideju da organiziraju turnir u malom nogometu. Prijedlog iznijeli pred upravni odbor društva koji je i podržao tu ideju i tako se krenulo s organizacijom. “Turnir se organizira u znak sjećanja na našeg preminulog člana Zdravka Rakelu - Bembu koji je svoj mladi život izgubio u katastrofalnom požaru na otoku Korčuli 1985. godine čuvajući ljudske vrednote od zajedničkog nam neprijatelja. Svake godine cilj turnira je otrgnuti zaboravu uspomenu na našeg člana, promovirati vatrogastvo među mlađim članovima te druženje i istinsko zbližavanje nas vatrogasaca u ovom sportskom i prijateljskom nadmetanju. Moramo napomenuti kako na turniru sudjeluju ekipe iz cijele Splitsko-dalmatinske županije, a ove godine je čak imao epitet međunarodnog jer su nam u goste stigli kolege iz susjedne Slovenije - PGD Slemen. Turnir svake godine prati i podupire nemali broj sponzora i donatora bez kojih bi organizacija ovakvog turnira bila znatno teža jer smo ga podigli na jedan zavidan nivo što se da čuti u komentarima ekipa koje dolaze svake godine i jedva čekaju slijedeći turnir”, rekao je Stanko Bandalo iz DVD-a Dalmacija Dugi Rat. Prijelazni pehar turnira


tema broja

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

NENAD PIUTI, ljubitelj prirode, speleologije i planinarenja

Podzemlje je fascinantno

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

TEKST: ASIM ČABARAVDIĆ

ROBI JERMANIŠ, vatrogasac i planinar pješačio od Buzeta do Triglava

N

enad Piuti vrlo uspješan voditelj smjene u JVP Buzet, i jedan od voditelja mladeži DVD-a Buzet, oduvijek je ljubitelj prirode, speleologije i planinarenja. Uz veliko zanimanje za prirodu i boravak u njoj, najviše ga fascinira podzemlje, točnije špilje, pećine, jame i ostali podzemni krški fenomeni kojima obiluje Buzeština i cijela Istra. Stoga je u njegovim životnim aktivnostima uz bok s planinarenjem sportska disciplina speleologija. Završio je tečaj iz speleologije i sudjelovao je u nekoliko speleoloških pohoda. - Osim dobre fizičke, ali i umne spremnosti, potrebno je dobro poznavati tehnike i opremu koja se koristi u speleološkim pohodima. Fasiciniran sam činjenicom da mi jednostavno stojimo na zemlji, na nečemu što ne znamo što je. Sa zadovoljstvom se nađem u podzemlju i meni je u tom ambijentu predivno. Nažalost, zbog radnih, obiteljskih i drugih obveza ni blizu nisam sudionik speleoloških aktivnosti koliko ja to želim, rekao je Piuti. Dobrovoljno vatrogasno društvo Buzet već godinama je na listi najaktivnijih istarskih društava s posebnom brigom za vatrogasnu mladež. Njima se pristupa s posebnom pozornošću u raznolikim aktivnostima, jer se računa da će upravo iz njihovih redova društvo sutra dobiti nove članove koji će preuzeti operativne dužnosti u DVD-u. Polazeći od te činjenice Nenad Piuti je, zajedno s kolegom Sašom Pavletićem, također voditeljem mladeži, osmislio za mlade planinarskospeleološke pohode po Buzeštini. - Mladi su veoma dobro prihvatili tu novu aktivnost, a cilj je bio snalaženje po markiranim i nemarkiranim planinarskim putovima, obučiti se u korištenju speleološke opreme te upoznavanje terena. Kod mladih je dobro stvarati naviku kretanja u prirodi, vježbati orijentaciju, a sve je to potrebno u vatrogastvu, posebice upoznavanje terena Buzeštine na kojem će jednog dana netko od njih djelovati kao aktivni vatrogasac. Zadnjih sezona nismo bili redoviti kao ranije, a problem su bile vremenske prilike te obveze mladih i nas voditelja, podvlači Piuti. Dodajmo da je nedavno Piuti s kolegama Robi Jermaniš i Kladio Fabris odradio vrlo zahtjevnu zadaću koja se može povezati sa speleologijom radi korištenja speleološke opreme. U Rijeci i u Šapjanama bili su na usavršavanju za spašavanje iz dubina i visina 2. stupanj. U nizu zanimljivih vježbi posebno ističu akciju spašavanja s broda u Brodogradilištu 3. maj, u kojoj je trebalo pokazati spretnost, kondiciju i snagu, no sve su uspješno odradili.

planinarenje je slično vatrogastvu

R

obi Jermaniš, pomoćnik zapovjednika JVP Buzet već godinama se bavi planinarenjem, jer ga je od djetinjstva privlačila priroda, posebice boravak na planini. Izvjesno vrijeme uz planinarenje aktivno se bavio nogometom dok nije ozlijedio koljeno. No, s vremenom se pokazalo da je planinarenje zanimljivije od nogometa i, nakon pohoda po Istri i njezinoj okolici, došao je na red Mont Blanc najviši vrh Alpa visok 4810 metara. Kao jedini predstavnik RH bio je i sudionik međunarodnog projekta planinarenja na Triglav. - Osvajanje Mont Blanca bilo je zaista jako naporno, ali na svu sreću imali smo lijepo vrijeme na tom velikom poduhvatu. Vremenske (ne)prilike itekako znaju ne samo otežati penjanje nego i ugroziti živote planinara. Najopasnije su smrtonosne lavine u kojima su stradali i mnogi iskusni alpinisti. Za takav pohod čovjek mora kondicijski biti maksimalno spreman, tjelesno i duhovno. A što je presudno, odgovor je volja - kazao je Jermanis dodajući kako se prilikom šumskog požara praktički nađe u sličnoj situaciji kao kod planinarenja. U gašenju početnih požara vatrogasac nosi naprtnjaču s punjenjem od 25 litara vode i aktivan je sve dok požar ne bude ugašen. Tijekom planinarenja na leđima nosi se ranac težak 30 kilograma i hoda se cijeli dan po raznolikom terenu. - Pohod na Triglav bio je intrigantan. Riječ je o međunarodnom pohodu pod nazivom "Pohod prijateljstva in sodelovanja". Sudjeluju planinari iz Slovenije i Italije, a 14. kolovoza 2014. godine prvi put i hrvatski planinari, točnije bio sam jedini predstavnik iz Hrvatske. Sedam dana pješačio sam od Buzeta do Triglava na kojem su se ponosno zavijorile zastave Republike Hrvatske i Grada Buzeta, rekao je ovaj zaljubljenik u planinarenje. 27


tema broja

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

ENIO TOŠIĆ, rovinjski vatrogasac zaljubljenik u sport

bio sam svjetski prvak u taekwondou

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

E

28

nio Tošić (1960.), pripadnik JVP Rovinj, bavi se taekwondoom i triatlonom. Od 1975. do 2005. godine bavio se taekwondoom, no zbog povreda sportsku je aktivnost preusmjerio više na triatlon. U dugoj i vrlo uspješnoj karijeri s taekwondoom sudjelovao je na redovnim prvenstvima i natjecanjima u zemlji i inozemstvu, ali je godina 1983. za trajno pamćenje jer je tada osvajanjem zlatne medalje u poluteškoj kategoriji Enio Tošić postao svjetski prvak. Prije toga osvojio je postolje prvaka bivše Jugoslavije. Petnaest dana boravka u Seulu (Korea) i danas se rado sjeća, ne samo radi medalje, nego i lijepog i srdačnog gostoprimstva koje su im domaćini ukazali. Bilo je to na 1. svjetskom studenskom prvenstvu u u taekwondou, odlično organiziranom 1983. godine. Enio Tošić sa zadovoljstvom ističe da je oduvijek imao podršku svojih kolega vatrogasaca, uključujući i čelne ljude postrojbe, što je itekako pozitivno utjecalo na njegov ukupan sportski angažman. Dobivao je slobodne dane, omogućavali su mu redovni trening, a najljepše je

bilo na proslavama nakon velikih uspjeha u kojima su sudjelovale sve kolege. - Svi su se uspjesi temeljili na dobrim svakodnevnim treninzima koje sam obavljao ujutro, popodne i navečer, a trajali su sat ili i trčanje, Eniju je sat i pol, što je bilo jako zanimljivo i ovisno i o razini na tom planu bio predstojećeg natjeje uspješan desecanja. Također, tak godina. Natjepuno sam trčao u catelj mora tijeobližnjoj Park šumi kom utrke prijeći Zlatni rt (Punta unaprijed zadane corrente). Želim dionice plivajući, naglasiti da je u vozeći bicikl mojoj sportskoj akodnosno trčeći tivnosti oduvijek u prema unapriprvom planu ljubav jed zadanom raprema sportu, a Na postolju sporedu. ne medalje. Jasno, sjajan je osjećaj biti prvi na pos- Taekwondo je korejska borilačka tolju i slušati himnu svoje zemlje. vještina nastala 40-ih godina I triatlon i taekwondo itekako su dvadesetog stoljeća spajandobri za vatrogastvo, jer osigu- jem različitih vještina koje su ravaju maksimalnu spremnost za se vježbale u to vrijeme. Ova fizičke napore, za savladavanje udaračka vještina, koju odlibilo kakvih prepreka na vatro- kuju atraktivne nožne tehnike gasnim intervencijama, poručio i brzina, danas je jedna od najpopularnijih borilačkih vještina je Enio Tošić. I triatlon, atletsko natjecanje i sportova, a broj vježbača u svikoje podrazumijeva natjecanje u jetu se procjenjuje na više od 100 disciplinama: plivanje, biciklizam milijuna.

Memorijalni malonogometni turnir istarskih vatrogasaca

„FINDERLE-BULIĆ-LADAVAC“

M

emorijalni malonogometni turniri istarskih vatrogasaca započeli su u Umagu na godišnjoj razini nakon što je tijekom vatrogasne intervencije stradao kolega Zoran Finderle (21. ožujka 1990.). Takve sportske manifestacije pokrenuli su i vatrogasci JVP Pula za kolegu Anton (Nino)

Bulić, koji je stradao 28. lipnja 2002. godine u akciji spašavanja 17-godišnjaka na pulskoj Verudeli, te JVP Pazin za kolegu Delzi Ladavac koji je 28. srpnja 2003. godine stradao prilikom gašenja požara. Istarski su vatrogasci više godina imali tri memorijalna turnira

i 2007. postignut je dogovor da se turniri objedine i održavaju jedanput godišnje pod nazivom Memorijalni malonogometni turnir „Finderle-BulićLadavac“ u organizaciji Vatrogasne zajednice Istarske županije koja će osigurati pobjednički i ostale pokale. Na turniru se igra po sistemu

grupa (ekipe su podijeljene u dvije grupe), a ekipa koja tri puta za redom osvoji prvo mjesto pobjednički pokal zadržava u trajnom vlasništvu. Do sada je to uspjelo samo ekipi JVP Pazin. Turniri su povremeno imali i humanitarno obilježje i bili otvoreni za druge, kao što je to primjerice bio


tema broja

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

ovogodišnji 11-ti na kojem je pobjednički pokal pripao vatrogascima Kopra. Na ovogodišnjem 11-om turniru održanom 10. listopada 2017. sudjelovale su ekipe javnih vatrogasnih postrojbi: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, JVP Labin, Pazin, Buzet i vatrogasci iz Kopra. Koparski kolege osvojili su 1. mjesto, JVP Poreč drugo te JVP Umag treće mjesto. Valja podsjetiti da su sva trojica istarskih vatrogasaca stradala tijekom intervencija. Mladi 21-godišnji vatrogasac Zoran Finderle, zaposlen u tadašnjem Centru za zaštitu od požara Umag, smrtno je stradao 21. ožujka 1990. godine padom u jednu od brojnih jama Bujštine prilikom gašenja požara otvorenog prostora na nepristupačnom terenu u okolici Sv. Ivana kod Krasice. U akciji spašavanja stradalog kolege sudjelovali su, uz umaške vatrogasce, i članovi Speleološkog društva Buje te djelatnici Hitne medicinske pomoći iz Umaga. Veliko nevrijeme koje je zahvatilo Istarsku županiju (28. lipnja 2002.) te poglavito Pulu i okolicu počinilo je veliku materijalnu štetu, a prilikom akcije spašavanja 17-godišnjaka u uzburkanom moru nedaleko od hotela Park u pulskom turističkom naselju Verudela smrtno je stradao 43-godišnji pripadnik JVP Pula Anton (Nino) Bulić iz Loborike nedaleko od Pule. Zajedno s još nekoliko kolega i djelatnika Policije sudjelovao je u akciji spašavanja osobe koja se u moru našla nakon prevrtanja čamca. Oni su koristeći konop, uspjeli spasiti tu osobu, ali se vatrogasac Bulić utopio. Vatrogasac Delzi Ladavac (37) iz Heki, nedaleko od Pazina, poginuo je u požaru koji je 28. srpnja 2003. buknuo na Parižovom kraj Pamića. Vatra je zahvatila i ostalo područje, a u gašenju su sudjelovali vatrogasci iz Pazina i Rovinja.

DANE ŠIMIĆ, hrvač iz DVD-a Pazarište

dugogodišnja karijera ovjenčana nagradama

M

alo ljudi zna da su stari Ličani imali svoju verziju hrvanja, koju su zvali „u koštac“. Kako stoji na službenim stranicama Hrvačkog kluba Gospić „u koštac“ predstavlja borbu između D. Šimić (lijevo) dvaju boraca koji se obuhvate rukama i pokušavaju jedan drugoga savladati bacanjem na pod. Zapravo se traži „sirova“ snaga, tj. tko će koga prije “slomiti” i nadmudriti, ali bez korištenja nogu podmetanjem iza protivnikovih, dakle nešto u stilu načela grčko-rimskoga načina hrvanja. Prekretnica prema modernom sportu se događa pedesetih godina prošlog stoljeća. U Gospiću je 1954. godine osnovan Rvački klub Partizan. Postupno se sve više mladih uključuje u klub, a među njima i Dane Šimić, hrvački prvak i vatrogasac iz DVD-a Pazarište. - Sport s kojim se bavim je hrvanje grčko-rimskim stilom i hrvanje slobodnim stilom. Trenirati sam počeo 1967. godine hrvanje grčko-rimskim stilom, a slobodnim 1981. godine. I danas aktivno treniram, obično 2-3 puta tjedno, a prije velikih natjecanja 5-6 puta tjedno, često i 2 puta dnevno - rekao nam je o svojim sportskim počecima Dane Šimić. Od početka treniranja aktivno sudjeluje na natjecanjima i u aktivnostima kluba. Među prvi nagradama koje je osvojio bilo je prvo mjesto na Otvorenom prvenstvu Gospića 1971. godine. Uslijedile su nagrade na pionirskim i juniorskim prvenstvima Hrvatske, a uspješne nastupe je imao i u seniorskoj karijeri gdje je bio i viceprvak Jugoslavije. Sjajne nastupe je imao i na svjetskoj razini, pogotovo na prvenstvima veterana. U Finskoj Kouvoli 2009. godine osvojio je prvo mjesto. Kao predstavnik DVD-a Pazarište nastupao je na svjetskim olimpijskim igrama policajaca i vatrogasaca. Tako je 2009. u kanadskom Vancouveru osvojio druga mjesta u grčko-rimskom i slobodnom stilu. U New Yorku 2011. osvaja prvo mjesto u grčko-rimskom stilu, a isti rezultat ponavlja 2013. u Belfastu. Ove godine u Los Angelesu je osvojio po dva druga mjesta u obje discipline u kojima nastupa. Ne samo da je Šimić aktivan na natjecanjima, već u organizaciji kluba. Veliku ulogu je imao u obnovi rada Hrvačkog kluba Gospić nakon rata, te u organizaciji međunarodnog hrvačkog turnira „Gospić open“. - Drago mi je što moji kolege vatrogasci pozitivno gledaju na moj sportski angažman. To posebno osjetim kad mi sa iskrenim veseljem čestitaju postignute sportske rezultaterekao je Šimić o podršci kolega. 29


tema broja

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

DARIO MAJETIĆ, osječki alpinist

ODRADIO SAM NA STOTINE USPONA U EUROPI

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

D

30

ario Majetić za planinarstvo se počeo zanimati 1996. godine, a njegov prvi izlet te iste godine bio je na Mont Blanc. Nakon toga je krenuo na sve izlete na koje je bilo moguće. „Nisam birao s kim ni kada niti sam imao poseban strah kada sam ušao u ozbiljnije i velike stijene kao penjač“, kaže Majetić koji dok je bio u penjačko/alpinističkoj špici trenirao od 2 do 4 sata dnevno elemente izdržljivosti i snage te situacijske treninge na umjetnoj stijeni na kojoj je voditelj sportskog penjanja. Vikendom je treninge imao u prirodi. „Zbog geografskog položaja Osijeka to je možda količinski dovoljno, ali nisam bio zadovoljan kvalitetom treninga. Brda u blizini Osijeka su jednostavno niska i blaga za performanse koje sam od svoga tijela očekivao. Najkompleksniji smjerovi u velikim planinama, kojima sam ja u jednoj fazi težio, traže maksimalno definiranu penjačku osobnost“, kaže Majetić.

prolaz kroz stijene, užad je dužine 60 m i debljine ispod 9 mm. Također koristim i zaštitnu opremu kao što je kaciga, po hladnoći opremu provjerenih proizvođača, dobre naočale za zaštitu od UV zračenja, šator, vreću za spavanje, cepine, dereze, ledne vijke tzv. šraube, patike penjačice, gojzerice za ledenjake, tenisice za naše i niže planine, lagani ruksak i još dosta toga ovisno o tipu uspona i osobnoj pripremljenosti. Sve mora biti vrlo lagano i praktično“, kaže Majetić Zbog viška slobodnog vremena outdoors aktivnosti su trenutno popularne pa je i oprema dostupna i povoljnija. Navedena je neka oprema koja je manje-više potrebna za bavljenje ljetnim i zimskim alpinizmom. Alpinistički klubovi često posjeduju zajedničku opremu pa je potrebno na početku, kao i za svaku opremu za popunu slobodnog vremena, izdvojiti sredstva za osobnu zaštitnu opremu koja ovisno o privlačnosti i kvaliteti ima svoju cijenu.

Do sada je odradio alpinističke i visokogorske ture u Europi, obje Amerike, svim dijelovima Azije, sjevernoj i centralnoj Africi, četiri od sedam najviših vrhova kontinenata, imao je stotine uspona u Europi i veći broj po kontinentima. Zvučniji vrhovi su: Aconcagua, Kilimanjaro, Mt Kenya, Denali, Elbrus, Mt Blanc, Matterhorn Aguile Verte, Damavand, Pik Lenin, Korona, Anića Kuk i još dvadesetak vrhova iznad četiri tisuće metara u Europi i svijetu. „Oprema koju koristim je minimalna. Od željezarije koristim sav asortiman koji je potreban za siguran

“Profesionalni vatrogasci rade svoj posao i koriste svoje slobodno vrijeme na različite načine. Kolege koji imaju slične afinitete se raspituju o mojim izletima ili im ja u interakciji o tome pričam. Alpinizam, što je razumljivo, u Slavoniji nije prepoznat kao kompleksna aktivnost koja zahtjeva potpunu predanost pojedinca koji se sa time bavi pa sve ostaje više na dogodovštinama vezanim za putovanje i zabavnim zgodama s njega”, kaže Majetić.

O

„OSJEČKI VATROGASNI CENER“

sječki vatrogasni cener je prva cestovna utrka u Hrvatskoj koja nosi u imenu riječ „cener“. „Kao mjerna jedinica za deset kod nas u Osijeku u žargonu koristi se još od Austo-Ugarske monarhije. Mi organizatori smo ga ubacili umjesto tada standardnog desetka i deset kilometra. Sve je to naišlo na dobar odaziv kod nas u gradu, ali i u Hrvatskoj, Mađarskoj, Srbiji i Bosni“, kazao je Dario Majetić, jedan od organizatora utrke. Stazu po Promenadi i preko mostova, dugu deset kilometara koja se nije nikada mijenjala, osmislili su i realizirali organizatori (Vatrogasna zajednica Osi-

jek, Županijska vatrogasna zajednica OBŽ, JPVP Grada Osijeka i SRK Žuti šešir). Pojedinci koji su zaslužni za ovu priredbu od posebnog značaja za grad Osijek su Boris Banjan, Berislav Hengl, Radoslav Grubišić, Dario Majetić i članovi DVD Donji Grad, DVD Gornji Grad, DVD Retfala i DVD Sarvaš. Sudionici i gosti su uvijek bili zadovoljni ovom tematskom utrkom jer su osim trčanja mogli razgledati vatrogasna vozila i tehniku, a sama utrka iduće će godine proslaviti još jedan cener. Naime, u 2018. godini obilježit će se točno 10 godina postojanja.

Sudionici utrke


tema broja

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

ODBOJKAŠKI TURNIR VZŽ LIČKO-SENJSKE Tradicija nakon požarne sezone

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

V

atrogasna zajednica Ličko-senjske županije inicirala je i u suradnji s DVD-om Otočac organizirala prvi vatrogasni odbojkaški turnir 2014. godine u Otočcu sa ciljem popularizacije sporta u vatrogasnim krugovima i provedbe natjecanja koje će okupiti veliki broj vatrogasaca na jednom mjestu u sportskom ozračju. Odbojka je odabrana kao natjecateljska disciplina jer je u svjetskim razmjerima poznata kao vatrogasni sport i kao takvu smo ju na svojevrsni način željeli popularizirali. Turnir je tada organiziran uz prisustvo osam vatrogasnih ekipa iz Ličko-senjske županije i jedne vatrogasne ekipe iz Primorsko-goranske županije. Ujedno, cilj okupljanja vatrogasaca u sportskom ozračju bila je zahvala i zajedničko okupljanje vatrogasaca nakon požarne sezone. Uz odbojkaški turnir, na inicijativu JVP Gospić 2015. godine kada se turnir, koji je poprimio preoblikovani naziv “Sportsko natjecanje vatrogasaca“, održavao u Gospiću uvedena je disciplina povlačenje konopa. Nakon Otočca i Gospića, sportsko natjecanje vatrogasaca organizirano je 2016. u Korenici te je pobudilo veliki interes kako vatrogasaca i građana iz općine Plitvička Jezera, tako i sponzora, čime je sportsko druženje vatrogasaca poprimilo značajnije organizacijske razmjere. Planirana lokaciji

održavanja turnira 2017. godine je Grad Senj, uz suorganizaciju VZG Senja. Idejni začetnik koncepcije sportskog druženja koja je predložena vatrogasnim postrojbama, a njihovim odazivom i prihvaćena, je županijski vatrogasni zapovjednik Hrvoje Ostović, odnosno Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije, a sve želeći okupiti vatrogasce u neformalnoj atmosferi, na sportskom natjecanju sa ciljem međusobnog upoznavanja izvan okvira vatrogasnih intervencija. Budući da su vatrogasci angažirani gotovo cijele godine, a poglavito u požarnoj sezoni, jedino logično rješenje za okupljanje vatrogasnih postrojbi i ličko-senjskih vatrogasaca u revijalnom tonu i opuštenoj, neslužbenoj atmosferi je sportsko druženje na kraju godine u predblagdansko vrijeme. Odaziv na sportska druženja je svake godine sve veći, a imperativ je organizacija sportskog susreta uz minimalna financijska izdvajanja s domaćinstvom svake godine u drugom mjestu - rekao je o ciljevima kojima se krenulo u organizaciju natjecanja zapovjednik Ostović. Obzirom da na

turniru nema kotizacija i velikog broja natjecateljskih ekipa, te da organizatori nisu usmjereni prema traženju “jakih“ financijskih sponzora i naplaćivanju ulaznica, turnir za sada nema humanitarni karakter jer njegovom realizacijom nema financijske dobiti, odnosno ostvarenja prihoda koji bi se mogao usmjeriti u humanitarne svrhe. Na kraju natjecanja, vatrogasne ekipe koje učestvuju u natjecateljskim disciplinama dobivaju zahvalnice, a ekipe koje osvoje prva tri mjesta, uz zahvalnicu preuzimaju pehare i prigodne poklone sponzora. Pobjednici turnira u odbojci dobivaju i prijelazni pehar koji nakon tri uzastopne pobjede na turnirima zadržavaju u trajnom vlasništvu. Prijelazni pehar u trajno vlasništvo 2016. godine zadržala je vatrogasna ekipa DVD-a Plitvička Jezera. Ovisno o broju prijavljenih ekipa i raspoloživom broju terena za odbojku prilagođava se sistem igranja turnira. Najčešći model je raspoređivanje u grupe na temelju izvlačenja parova koje se provodi na početku službenog dijela turni-

ra. Pravila natjecanja se dostavljaju svim prijavljenim natjecateljskim ekipama prije održavanja turnira. Inicijalna ideja bila je da ovo sportsko druženje bude isključivo vatrogasno. Jedini uvjet za prijavu igrača na turnir je članstvo ili rad u vatrogasnoj postrojbi. Prilikom organizacije turnira nismo ograničeni samo na vatrogasne postrojbe iz Ličko-senjske županije stoga tijekom svih godina organizacije turnira u natjecateljskom dijelu sudjeluje ekipa Vatrogasne zajednice Pr i m ors ko - gor ans ke županije. Točnije, na turnir se mogu prijaviti sve vatrogasne ekipe koje u svojem sastavu imaju članove vatrogasne postrojbe ili zajednice koju predstavljaju. U revijalnom dijelu turnira postoji mogućnost ugošćavanja drugih sudionika, međutim, izvan konkurencije. Primjerice, u revijalnom dijelu turnira koji je 2015. organiziran u Gospiću sudjelovao je lokalni odbojkaški klub - rekao je o sudionicima turnira Ostović te dodao da se svake godine povećava i broj građana koji prate vatrogasni odbojkaški turnir.

31


tema broja

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Grad Zagreb

SPORTSKI ŽIVOT ZAGREBAČKIH VATROGASACA

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

S

32

port kao fizička priprema neophodan je za vatrogasnu djelatnost. „Fizički loše pripremljen operativni vatrogasac ne bi smio obavljati vatrogasnu djelatnost i zalažem se za redovne godišnje kontrole operativnih vatrogasaca kojima bi se vidjela njihova sposobnost za obavljanje tog posla“, kaže Siniša Jembrih, zapovjednik JVP Grada Zagreba i dodaje kako sport također razvija timski duh i osjećaj zajedništva koji je potreban u vatrogastvu. Tako u JVP Zagreb djeluje cijeli niz sportaša koji se bave raznim sportovima. JVP Zagreb je vjerojatno jedina javna vatrogasna postrojba koja organizira i sportske turnire smjena te postaja u RH. Na sportske igre redovito pozivaju i kolege iz drugih postrojbi (Metković, Dubrovnik, Vukovar, Varaždin...). Najpopularniji odbojka i nogomet Najveći prestiž na ovim turnirima je pobjeda u odbojci, vjerojatno najpopularnijoj i najbrojnijoj sportskoj aktivnosti. Odbojka je tradicionalni vatrogasni sport već desetljećima. Odbojkaška igrališta se nalaze u svim zagrebačkim vatrogasnim postajama i ona se igra redovito. Ovim sportom se razvija motorika, refleksi i fina tehnika, a nije toliko kontaktna čime uzrokuje manje ozljeda. Osim u postajama vatrogascima je omogućeno i treniranje odbojke u dvorani uz stručni nadzor trenera. - Dio vatrogasaca sudjeluje i u zagrebačkoj odbojkaškoj rekreativnoj ligi pod imenom „Voltaža“ gdje su prošle godine osvojili drugo mjesto. Poznata je i tradicionalna Novogodišnja odbojka koja se bez obzira na vremenske uvjete

odigrava u postaji Dubrava.kaže o angažmanu vatrogasaca odbojkaša Jembrih. Nogomet je također vrlo prisutan u JVP Zagreb, a ekipe svaki tjedan u dvorani redovno vježbaju te sudjeluju u mnogim turnirima. -Već cijelo desetljeće igramo turnir u čast našeg preminulog kolege Maria Legana Moka. Također nastupamo na mnogobrojnim gradskim i humanitarnim turnirima poput onog protiv Dinamovih prvotimaca (Kranjčar, Štrok, Šimić, Šokota, Butina) ili međunarodnog vatrogasnog turnira poput onog u Budimpešti - rekao je o svojim nogometašima Jembrih. O vrijednosti ekipa govori podatak da je član ekipe Ante Batinović igrao u finalu najpoznatijeg malonogometnog turnira u Hrvatskoj Kutija Šibica, a drugi je djelatnik bio kandidat za igrača Hajduka iz Splita. Sve više trkača i biciklista Trčanje je u zadnje vrijeme sve popularnije pa tako ekipe JVP Zagreb sudjeluju u raznim utrkama po cijeloj Hrvatskoj, od utrka na 5, 10 i 21 km na cesti, brdskim utrkama, pa čak i na ultra trailovima. Obzirom da na intervencijama ne smiju koristiti dizala popularne su postale i utrke stepenicama na kojima isto redovito sudjeluju. U Zagrebu treninge odrađuju na gradskim stubama - Schlloserovim stubama, Alanskim stubama itd. Vatrogasci su shvatili da je trčanje aerobna tjelovježba koja umanjuje rizik od srčanih bolesti i preuranjene smrti, imunološki sustav postaje snažniji, otporniji. Obzirom na bolji rad srca dolazi do povećanja protoka krvi u mozak, te veće količine kisika i hranjivih tvari te vatrogasci postaju produk-

tivniji. Također, jedan od razloga za sve većim brojem trkača među vatrogascima je i ojačanje pluća, a to znači i prestanak ponestajanja daha i duža izdrživost pri radu s izolacijskim aparatom. Uz trčanje se često spominje i biciklizam, pa tako i u tom sportu imaju svoje predstavnike, koji potegnu osim kratkih treninga na Sljeme, čak i dionice Zagreb - Vodice ili Zagreb - Vukovar. Vožnjom bicikla aktivni su mišići potkoljenice, prednje i stražnje nadkoljenice, stražnjice i bedara, ali i trbušni mišići kao i mišići donjeg dijela leđa. Kao i kod trčanja biciklom se čuva i srce. Dodatno, za razliku od trčanja vožnja bicikla čuva zglobove i leđa. Zbog ovih prednosti, sve veći broj zaposlenika JVP Zagreb na posao dolazi biciklom. U planu organiziranje natjecanja u skijanju U JVP Zagreb postoji i skijaški klub čiji članovi redovito sudjeluju na skijaškim natjecanjima vatrogasaca u Sloveniji, a organiziraju planinarenja i sudjeluju u akcijama čišćenja i pošumljavanja na Sljemenu. - U planu je i organizacija vatrogasnog natjecanje u skijanju na našem Sljemenu. Za početak bi to bilo na nivou Grada Zagreba, zatim na državnom nivou i na kraju na međunarodnom nivou rekao je o budućim natjecanjima zapovjednik JVP-a Zagreb. U JVP Zagreb ima i cijeli niz pojedničanih sportaša. Tako u svojim redovima imaju i legendu MMA-a u Hrvatskoj, borca Mateja Truhana i niz sve popularnijih ekstremnih sportaša koji se bave downhil biciklizmom ili sportskim penjanjem.

Vatrogasci JVP-a Zagreb se bave raznim sportovima


tema broja

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

VATROGASCI I SPORT U OSIJEKU Neki su vatrogasci u boljoj kondiciji pa izvlače one koji nisu tako dobro fizički spremni. No, to u situacijama kad svi moraju jednako raditi zna biti ozbiljan problem. TEKST: BORIS BANJAN, DIPL. ING.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

D

a je vat ro g a s t v o jedno od najtežih zanimanja opće je poznata stvar. Često puta intervencije su toliko fizički zahtjevne da na intervencijama nastaje disbalans u ekipama koje obavljaju neke od važnih zadaća u funkciji zaustavljanja kretanja vatre ili kakve druge nesreće. Neki su vatrogasci u boljoj kondiciji pa „ povuku„ i za one koji nisu tako dobro fizički spremni. No, to u situacijama kad svi moraju „zapeti„ zna biti ozbiljan problem. Sve su vatrogasne intervencije na svoj način zahtjevne. Nedavno smo npr. morali u koritu za prijenos ranjenika prenijeti odraslu mušku osobu. Taj zadatak obavila su 4 vatrogasca. Problemi su nastali kad je tu osobu trebalo donijeti do kola hitne pomoći koja su bila udaljena od mjesta stradavanja preko 100 metara. Naizgled jednostavna aktivnost pokazala se pravim testom izdržljivosti i snage koji neki od ove četvorice nisu uspješno svladali. Penjanje po stubištima vi-

sokih objekata pod teškom zaštitnom vatrogasnom opremom kao i izolacijskim aparatom „nemoguća je misija„ za brojne pripadnike vatrogasnih postrojbi. Također i nošenje opreme za gašenje po brdovitim terenima u situacijama visoke temperature zraka nije niti najmanje laka zadaća. Rukovanje vatrogasnim alatima pri nezgodnim i zahtjevnim položajima tijela na tehničkim intervencijama može biti izuzetno teško kao i nošenje odijela za potpunu zaštitu u kojima tijelo nema mogućnost ventiliranja. Znajući da je tjelesna kondicija i zdravlje danas popularno nazvana fitness jedna od najvažnijih osobina za sigurno i kvalitetno obavljanje vatrogasnih zadaća, vatrogasci izuzetno puno pažnje pridaju sportu. Zapravo, on je sastavni dio njihovih svakodnevnih aktivnosti ne samo na poslu, već i u njihovom slobodnom vremenu. Briga o vlastitom zdravlju vidljiva je upravo kroz održavanje tjelesne kondicije i

bavljenje različitim sportskim aktivnostima. Kako Hrvati spadaju u nogometne nacije i u vatrogastvu imamo najviše nogometaša. Mnogi vatrogasci bave se nogometom u svim razredima nogometne organizacije. No, tu su zastupljeni i drugi sportovi poput košarke, rukometa, odbojke, ali i drugi manje popularni sportovi pop-

ut alpinizma, ronjenja, biciklizma, skijanja, skijaškog trčanja i sl. Trčanje na srednje i duge staze jedno vrijeme su bili vrlo popularni u našoj vatrogasnoj postrojbi, a neki naši kolege zabilježili su i hvalevrijedne rezultate u kros, tracking i maraton utrkama u kategorijama rekreativaca. U našoj postrojbi, osim tjelesnih aktivnosti

kroz dnevni raspored rada vatrogascima su na raspolaganju fitness sala te vanjski sportski sadržaji poput igrališta za nogomet, odbojku i košarku. No, kako godine imaju negativan učinak u bavljenju vatrogasnim pozivom nas nekolicina predvođeni stručnjakom za sport i rekreaciju mr. sc. Željkom Černićem kroz

33


Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

tema broja

34

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Vatrogasci kroz različite aktivnosti podižu svoju tjelesnu spremnost

duži niz godina pokušali smo sagledati s kojim tjelesnim sposobnostima vatrogasci imaju najviše problema te na taj način doći do najboljih trenažnih postupaka kojima će vatrogasci zadržati prihvatljivu razinu fitnessa (čitaj zdravlja) tijekom cijelog radnog vijeka. Tako smo provođenjem baterije fitness testova u Europi poznatoj pod nazivom EUROFIT testirali vatrogasce u pet najvažnijih tjelesnih osobina i sposobnosti. Kroz obradu rezultata znanstvenim metodama utvrdili smo da naši vatrogasci u većini navedenih osobina i sposobnosti spadaju među najbolje od više tisuća testiranih odraslih osoba koji dolaze iz 27 različitih zanimanja. Inače, ovo testiranje provela je ekspertna skupina s Kineziološkog fakulteta u Zagre-

bu predvođena dr. naprežu. Kroz kilogramu tjelesne sc. Lanom Ružić dugi niz godina mase smatraju se kao dijelom eu- ovaj problem post- potencijalno boleropskog projekta aje sve izraženiji. snim osobama. ispitivanja zdravlja Znanstveno je Nakon proveradno sposobnog utvrđeno da osobe denih mjerenja mr. stanovništva zem- koje imaju relativ- sc. Željko Černić alja Europe. Ipak, ni primitak kisika dao je korisne prikroz svoj mag- po kilogramu tje- jedloge za izradu istarski rad Željko lesne mase manji multimedijalnog Černić prepoznao od 32 ml imaju CD-a naziva “Moj je jedan problem. trener” koji je naPotrebno je Radi se o aerobkon dvogodišnjeg noj sposobnosti perioda izrade i uvesti norme za (poznatoj kao testiranja ugledao profesionalce, a radna sposobsvjetlo dana. za dobrovoljce nost) koja vatroNažalost CD nije organizirano gascu omogućava naišao na široku pristupati da obavlja teži primjenu iako fizički rad kroz podizanju svijesti ima brojne kodulje vrijeme. o potrebi bavljenja risne sadržaje u Upravo u toj, slo5 cjelina. Prva je tjelovježbom bodno možemo upute o korištenju, reći, najvažnijoj druga metode za sposobnosti za problem upravo s dijagnosticiranje bavljenje vatro- ovom sposobnosti. trenutne tjelegastvom naši ispi- Svjetska zdravst- sne spremnosti, tanici pokazali su vena organizacija grafički i video osrednje rezultate. ovaj kriterij tjele- zapisi prijedAnalizom dina- sne sposobnosti loga vježbi kao mike tjelesnih ak- nazvala je „PRAG- i opterećenja za tivnosti profesion- OM ZDRAVST- razvoj snage i aeralnih vatrogasaca VENE KORISTI„, obne sposobnosti. utvrđeno je da jer su na tisuće Četvrta konvatrogasci u svo- testiranih osoba trolno mjerenje jim dežurstvima dokazane veze s arhivom prethuglavnom imaju između mnogih odnih rezultata niže do srednje m e t a b o l i č k i h testiranja snage i tjelesne napore bolesti i ljudi s izdržljivosti te peta dok se jednim lošijim primitkom situacijski testovi manjim dijelom kisika. Osobe koje, koji simuliraju radnog vremena pak imaju relativni uvjete i napore (to su intervencije primitak kisika koji se postižu na i vježbe) visoko manji od 28 ml po vatrogasnim in-

tervencijama s procjenom rezultata postignutih kod izvođenja vježbi. Svi napori koje smo ulagali išli su k jednom cilju, a taj je zadržati tjelesne sposobnosti odnosno zdravlje vatrogasaca na prihvatljivom nivou cijelog životnog vijeka. Baviti se sportom i rekreativnim aktivnostima postao je stil života većine modernog svijeta. U skladu s takvim načinom shvaćanja života potrebno je regulirati prehranu i ostale životne navike. Vatrogasci kao dio populacije radno sposobnog stanovništva o d a v n o upražnjavaju ovaj stil života. Potvrda toga trebala bi biti uvođenjem normi za profesionalce, a za dobrovoljce organizirano pristupati podizanju svijesti o potrebi bavljenja tjelovježbom.


psihologija

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC2017.

PSIHOLOGIJA SPORTA I TJELESNE AKTIVNOSTI U VATROGASTVU Zbog prirode svog posla, vatrogasci njeguju životni stil koji uključuje redovito vježbanje i bavljenje nekim oblikom sporta.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Zoran Šimić, psiholog zoran.simic@psihoportal.com

P

ostoje brojni primjeri vatrogasaca koji se pored vatrogasnog posla bave različtim drugim aktivnostima i u njima pokazuju izuzetnu uspješnost. Sport je jedno od tih područja kojim se bave mnogi vatrogasci. Neki od njih se nalaze po rezultatima u samom vrhu i s ponosom ističu da su ne samo uspješni sportaši, već i uspješni vatrogasci. Poznati Stipe Miočić, američki borac mješovitih borilačkih vještina hrvatskog podrijetla koji u svojim nastupima ističe i svoje domoljublje (“Borim se za Cleveland i moju Hrvatsku”), kad je postao UFC prvak izjavio je: ‘’...Nastavit ću kao i do sada. Volim biti u vatrogascima i pomagati ljudima. Neću to mijenjati iako sam sad UFC prvak”. Ako napravimo usporedbu vatrogasnog posla s uobičajenim administrativnim uredskim poslom, temeljna razlika koja se ističe u usporedbi ova dva zanimanja je razlika u tjelesnoj aktivnosti koju obuhvaćaju navedeni poslovi. Kod administrativnih, uredskih poslova, većina radnog vremena provodi se u sjedećem položaju radeći za stolom i na uredskim računalima za razliku od vatrogasaca čiji posao podrazumijeva kretanje i intenzivnu tjelesnu aktivnost. Tjelesna spremnost Uz psihičke napore kojima su vatrogasci izloženi pri obavljanju vatrogasnog posla, veliki izazov predstavljaju i tjelesni napori. Tjelesna sposobnost je jedan od najvažnijih elemenata koji doprinosi uspješnosti u vatrogasnom poslu. O važnosti tjelesne spremnosti dovoljno govori i podatak da je provjera tjelesne spremnosti i sposobnosti jedan od se-

lekcijskih kriterija pri odabiru kandidata za upis u vatrogasna zanimanja. Visoka razina tjelesne spremnosti vatrogasca je imperativ za uspješno obavljanje posla. Znamo da je potrebna ne samo za nošenje i uporabu vatrogasne opreme i sredstava, već i za svladavanje različitih vrsta prepreka na vatrogasnim intervencijama. Vatrogasci i sport Uzimajući u obzir da posao vatrogasaca podrazumijeva visoku razinu tjelesne spremnosti, onda je sasvim razumljivo da postoje brojni vatrogasci koji se bave sportom. Možemo s pravom pretpostaviti da postoje dva oblika povezanosti vatrogastva i sporta. S jedne strane, bavljenje vatrogasaca sportom predstavlja oblik stjecanja i održavanja tjelesne spremnosti na način koji pruža zadovoljstvo i predstavlja svojevrstan oblik rekreacije. S druge strane, mnogi mladi ljudi koji se bave sportom odabiru vatrogasno zanimanje upravo iz razloga da kroz vatrogastvo mogu afirmirati svoje tjelesne vještine i sposobnosti i spojiti ljubav prema sportu s poslom koji uključuje intenzivnu tjelesnu aktivnost. U vatrogastvu su prisutne različite vrste sportova. U vatrogasnim postrojbama najčešće se igra odbojka, mali nogomet, košarka i stolni tenis. Mnoge postrojbe imaju uređene i teretane koje su na raspolaganju vatrogascima u njihovo slobodno vrijeme. Pored navedenoga, mnogi vatrogasci se bave plivanjem i trčanjem samostalno ili u nekom skupnom organiziranom obliku. Među poznatijim utrkama u organizaciji i sudjelovanju vatrogasaca su “Osječki cener” i humanitarna vatrogasna utrka u

sklopu utrke “Zagrepčanka 512”. Iskustvo pokazuje da su kod vatrogasaca u velikoj mjeri zastupljeni “individualni” sportovi i aktivnosti, koji uglavnom ne uključuju izravan fizički kontakt s drugim igračima. Slučajno ili namjerno, ali ovo je svakako pozitivno jer smanjuje mogućnost nastanka ozljeda u međusobnim natjecateljskim duelima. Pod okriljem vatrogastva organiziraju se i održavaju različita sportska natjecanja vatrogasaca. Uz nabrojane sportske discipline, vatrogasci se nadmeću čak i u povlačenju konopa. U spomen na kornatsku tragediju organiziraju se različita sportska događanja. Vatrogasno natjecanje - memorijalno vatrogasno natjecanje FIRE COMBAT “SRCE KORNATSKO”, malonogometni turnir, vaterpolski turnir, te druga sportska natjecanja. Na ovaj način vatrogasci cijele Hrvatske žele očuvati uspomenu na stradale kolege vatrogasce među kojima je bilo i vaterpolista, košarkaša, nogometaša i dr. Vatrogasna natjecanja kao oblik učenja i unaprijeđenja vatrogasnih znanja i vještina, izrazito doprinose povećanju razine tjelesne spremnosti. Ovaj oblik stjecanja i unaprjeđenja tjelesne spremnosti ima jak motivacijski učinak jer povezuje više psiholoških elemenata. Primjerice, kod natjecatelja se razvija timski duh kroz koji se osnažuje i usmjerava motivacija za uspjehom tima u cjelosti. Natjecanja potiču i individualno zadovoljenje potrebe za postignućem, te potrebe za poštovanjem i priznanjem okoline. Navedeni elementi u međusobnoj interakciji djeluju kao jak motivator koji doprinosi da se kroz duži vremenski period održava visoka 35


Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

psihologija

36

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

razina motivacije za vježbanjem. Izuzetno je značajno putem aktivnosti vatrogasne mladeži stvarati pozitivne stavove prema sportu i tjelovježbi. Danas je kod djece i mladih izražen problem preokupiranosti računalima, tabletima, pametnim telefonima i sl. što utječe na značajno smanjenu razinu kretanja i tjelesne aktivnosti, a doprinosi pojavi pretilosti od najranije dobi. Zašto su bavljenje sportom i tjelovježba važni za vatrogasce? Suvremeni način života uz izrazita tehničko tehnološka dostignuća, nažalost sa sobom nosi i sve veći problem slabije tjelesne aktivnosti tijekom dana, općenito smanjenog kretanja i povećane pretilosti kod građana. Čak dvije trećine uzroka smrtnosti u svijetu jesu kronične nezarazne bolesti, kao što su srčane bolesti, moždani udar, novotvorine, kronične respiracijske bolesti i dijabetes. Debljina je jedan od ključnih etioloških čimbenika, odnosno čimbenika rizika u pojavi i razvoju kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa kao i pojavi komplikacija već postojećih bolesti. Regulacijom tjelesne mase ovaj se rizik znatno smanjuje (Škes, Štimac i Puljak 2011). S ciljem unaprjeđenja zdravlja građana Republike Hrvatske, osnovna poruka kampanje za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske jest „Vježbajte pola sata dnevno!“.Već je naglašeno da je u poslu vatrogasaca tjelesna spremnost jedan od najvažnijih elemenata uspješnosti u vatrogasnom poslu. Kao što je nužno svakodnevno pregledati i održavati vatrogasnu opremu i tehniku, jednako tako je važno i održavati tjelesnu spremnost na visokoj razini. Kao što nerijetko uspjeh vatrogasne intervencije ovisi o raspoloživoj vatrogasnoj opremi i tehnici, postoje i mnoge situacije

Vježbalište, JVP Grada Zagreba, Izvor: UPVZ

u kojima život i zdravlje vatrogasaca i osoba kojima se pruža pomoć, mogu ovisiti isključivo o tjelesnoj spremnosti vatrogasaca.Odavno je već poznato i dokazano da tjelovježba ima izuzetno pozitivan učinak na čovjeka. Programirano tjelesno vježbanje, između ostaloga, pozitivno utječe na rast i razvoj, poboljšava se imunost organizma, sprječava se i uspješno otklanja umor, povećava se razina radnih sposobnosti, pravilno se usmjerava i utječe na antropometrijske, motoričke, funkcionalne i adaptivne sposobnosti kao i prilagođavanje u sociološkom smislu, usporava se i proces starenja (Mraković, Relac i Štuka 1975.). Tjelovježba općenito, a osobito jutarnje vježbanje prije polaska na posao može snažno utjecati na prevenciju pojave psihičkog stresa kod vatrogasaca (Šimić, 2010.). Različiti programi redukcije psihičkog stresa kod vatrogasaca uključuju i programirane tjelesne aktivnosti. Zaključno Bavljenje sportom i poticanje tjelovježbe unutar vatrogasne postrojbe ima višestruki pozitivan učinak. Doprinosi

očuvanju zdravlja svakog vatrogasca pojedinačno, ali doprinosi i spremnosti i uspješnosti vatrogasne postrojbe u cjelosti. Vatrogasci trebaju njegovati ljubav prema sportu i u skladu s mogućnostima stvarati uvjete za vježbanjem i sportskim aktivnostima unutar prostora vatrogasne postrojbe uređujući igrališta i prostore za vježbanje (teretane). Posebnu brigu treba pružiti i mladima kroz djelovanje vatrogasne mladeži stvarajući pozitivne stavove prema sportu i svijesti o potrebi stjecanja i održavanja visoke razine tjelesne spremnosti za uspješno obavljanje vatrogasnog posla. Literatura: 1. Mraković M, Relac M, Štuka K. (1975.) Značaj i neophodnost razvoja sportske rekreacije radnih ljudi. Kineziologija 1975;5:31-43. 2. Šimić, Z.(2010.) Psihologija tjelovježbe u vatrogastvu, Vatrogasni vjesnik 11/2010, 3. Škes, M, Štimac, D:, Puljak A., (2011.) Unapređenje zdravlja radnog stanovništva Grada Zagreba provođenjem programa „Radimo zdravo – vježbajte na radnom mjestu“, MEDIX, vol.17, No 96


povijest

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

POVIJESNI VREMEPLOV

SPORTIVATROGASTVO–NEIZBJEŽNISUPUTNICI

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

PRIPREMIO: ĐURO GAJDEK

Nastava za 30 polaznika tečaja za učitelje gimnastike u organizaciji Franje Bučara počela je 4. studenoga 1894. godine. Među 16 predmeta koje su polaznici pohađali na tečaju bilo je i Vatrogastvo koje je podučavao Mirko Kolarić

P

rva dobrovoljna vatrogasna društva u Europi, a posebno u Njemačkoj, osim što su organizirana na načelima suvremenih metoda rada i principu dobrovoljnog udruživanja slobodnih građana, značajna su i po tome što su zarana prihvatila brojna sudjelovanja svojih članova u radu sve popularnijih gimnastičkih društava – „Turnvereina“. Do povezivanja ovih društava je došlo jer je njihovo članstvo dolazilo iz sloja liberalnog i nacionalno svjesnog građanstva. Riječ je o gimnastičkim klubovima, koje je od početka

19. stoljeća počeo osnivati u Berlinu, Friedrich Ludwig Jahn (1778. Lanz – 1852. Freiburg.) - kojeg su njegovi sve brojniji sljedbenici nazivali i „ocem njemačke gimnastike.“ Rani „turnvereini“ bili su središta za odgoj i održavanje zdravlja i snage kroz gimnastičke vježbe, uključujući upotrebu moderne gimnastičke opreme i masovno sudjelovanje natjecatelja. Ove organizacije su također bile važne u jačanju karaktera i nacionalnog identiteta. Češki „Sokol“ – uzor društvima i u Hrvatskoj Promicanje masovne gimnastike, kao sredstvo razvitka zdravog duha i tjelesne kondicije, proširilo se poslije sredine 19. stoljeća u Češkoj, a zatim i diljem južno slavenskih zemalja, prije svega na tadašnjem povijesnom tlu Slovenije i Hrvatske. Jedno od prvih društava gimnastike osnovano je

1862. godine u Pragu. Imao je iste ciljeve kao i njemački „Turnverein“. „Sokol“ je bila organizacija koja je bila ustrojena radi promicanja tjelovježbe i širenja nacionalne svijesti među slavenskim narodima. Osnovao ga je Miroslav Tyrš (1832.-1884.). Bio je češki državljanin, njemačkog podrijetla, kritičar, povjesničar umjetnosti, estetičar, profesor povijesti na Karlovom sveučilištu i Tehničkog sveučilišta u Češkoj u Pragu. Sudjelovao je u osnivanju organiziranog tjelesnog odgoja u Češkoj, posebno društava Sokol (na području tadašnje Češke bilo je aktivno oko 12 tisuća članova društva „Sokol“). FriedrichMiroslav Singer, učitelj tjelovježbe i vatrogasaca U Habsburškoj monarhiji, uvođenjem reformi u odgoju i obrazovanju, posebna pažnja poklonjena je tjelesnom odgoju, kao stalnom predmetu. Nastava tjelesnog odgoja, na Učiteljskoj školi u Zagrebu, započela je fakultativno 1852. godine. Prvi stalni učitelj te nastave bio je austrijski časnik Adalbert Bruell, koji dolazi u Zagreb 1857. godine, ali već 1859. godine odlazi. Sljedeći učitelj tjelesnog odgoja bio je također Austrijanac, rođeni Bečanin, Friedrich-

Miroslav Singer (1821.1876.), koji u Zagrebu ostaje do svoje smrti 1876. godine. Prema malobrojnim i škrtim zapisima iz ondašnjeg tiska, te bilježaka s web-stranica „Večernjeg lista“ i „Encyclopediae Britanica“ (digital), doznajemo da je podučavao tjelesni odgoj, te davao ispomoć DVD-u Zagreb, u organiziranju i samog društva, kao član radne grupe, te praktičnog rada na poduci u radnim vježbama. Tako je pored ostalog zabilježeno: „U Realnoj gimnaziji u Zagrebu, Grič 3, 15. ožujka 1859. održan je prvi sat tjelovježbe te je time otvorena prva gimnastička dvorana u Hrvatskoj – popularno zvana Singerova gombaonica. Prvi je u Zagrebu organizirano podučavao civilno mačevanje. Pomagao je u osnutku prvoga velikog društva za tjelovježbu – Hrvatskog sokolskog saveza, zagrebačkoga tjelovježbačkog društva koje je osnovano 27. prosinca 1874. Sastavio je pravila Hrvatskoga sokola te je bio njihov počasni član. Autor je športskih terminoloških priručnika.“ Friedrich Miroslav Singer tragično je preminuo od trovanja plinom 4. studenoga 1877. Prvi je pokopan na Mirogoju dan nakon što je groblje otvoreno. Na posljednjem ispraćaju popularnog učitelja tjelovježbe 37


povijest

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Miroslav Singer je prvi u Zagrebu organizirano podučavao civilno mačevanje. Pomagao je u osnutku prvoga velikog društva za tjelovježbu – Hrvatskog sokolskog saveza, Uvježbavao je vatrogasce i sudjelovao u osnivanju DVD-a Zagreb

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

su uz učenike pratili i vatrogasci.

38

Franjo Bučar i prvi tečaj za učitelje tjelesnog odgoja Hrvatsko društvo je sve više prepoznavalo važnost tjelesnog odgoja u razvoju cjelokupne zajednice. Tako je Isidor Kršnjavi, predstojnik odjela za bogoslovlje i nastavau naložio Franji Bučaru (1866.1946.), ocu hrvatskog sporta, da započne s pripremama prvog tečaja za učitelje gimnastike. Bučar je organizirao sve pripreme, a nastava za 30 polaznika, među kojima je bila i učiteljica Ivana Hirschman je započela 1. listopada 1894. godine. Tijekom 4 semestra polaznici su slušali predmete: Gimnastika, Sablja, Floret, Povijest gimnastike, Seminar gimnastike, Praktične vježbe u gimnastici sa s re d nj o š k o l s k om mladeži, Vojnička gimnastika, Anatomija i fiziologija, Prva pomoć, Školska higijena, Igre Ljeti, Sklizanje i skijanje, Vatrogastvo, Plivanje, Izleti i plesovi. Predavanja iz vojne i pedagoške gimnastike te zimskih športova je vodio Franjo Bučar. Pred-

met Vatrogastvo je držao Mirko Kolarić, instruktor vatrogasaca DVDa Zagreb i tajnik Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice. Predavanja iz vatrogastva su odvijana u prostorijama društva, a vježbe su izvođene u dvorištu, o čemu postoje i fotografije. Među polaznike tečaja često je navraćao i Gjuro Stjepan Deželić, nadvojvoda DVD-a Zagreb i gradski senator, te nositelj niza dužnosti u gradu, organizator prvog tečaja za vatrogasce 1891. godine. Kako su polaznici vatrogasnog tečaja trebali naučeno širiti u svojim gradovima, isti zadatak su imali polaznici tečaja tjelovježbe. „U praktično idealnim uvjetima, Bučaru je uspjelo zainteresirati polaznike tečaja za brojne kod nas tada još posve nepoznate športove. Po prvi put su se podučavali nogomet, umjetničko sklizanje, hokej na ledu i na travi, skijanje, sanjkanje, kriket i floretovanje. Istodobno proširena su znanja o mačevanju, tenisu, vježbama na spravama, biciklizmu, atletici, boćanju i drugim športovima“ , zapis-

ano je u kronici ovog tečaja. O samom radu tečaja izvještavali su novinari, a u vještinu polaznika mogli su se osobno uvjeriti i građani. Završni tečaj promatrali su Isidor Kršnjavi i tadašnji ban Khuen Hedervary. Kada je Zagreb posjetio Franjo Josip I, svečano su ga dočekali polaznici tečaja. Tom prilikom je Bučar odlikovan posebnom zlatnom medaljom. Uspjeh tog tečaja nije bio samo u usvojenim vještinama već i priznanjima koja su dana voditeljima. Tako je Franjo Bučar postavljen za glavnog savjetnika za gradnju gimnastičkih dvorana. Profesor Zdenko Jajčević je u katalogu izložbe povodom 110. obljetnice ovog tečaja zapisao: „Tečaj će ostati zlatnim slovima upisan u povijest hrvatske tjelovježbe i športa. Izgrađeni su i uređeni brojni objekti, nabavljene sprave i rekviziti. U svijest hrvatskog čovjeka prodrli su dojmovi o jednoj posve novoj djelatnosti-suvremenoj tjelovježbi i sportu.“

DR. FRANJO BUČAR bio je povjesničar i istaknuti športski djelatnik, osnivač mnogih športskih klubova, Hrvatskog športskog saveza (1909.) i Jugoslavenskog olimpijskog odbora. Bio je predsjednik Hrvatskog športskog saveza (1914. – 1919.), Jugoslavenskog olimpijskog odbora (1919. – 1927.), te član Međunarodnog olimpijskog odbora (1919. – 1946.). Zaslužan je za poboljšanje uvjeta rada nastavnika tjelesnog odgoja, gradnju i uređenje dvorana i igrališta, osnivanje Društva učitelja gimnastike Hrvatske i Slavonije (1896.) i otvaranje Više škole za tjelesni odgoj u Zagrebu (1941.). Njegovom zaslugom tjelesno vježbanje u školama obavlja se pod stručnim vodstvom. Prvi je propagator mnogobrojnih športova: skijanja, klizanja, mačevanja, tenisa, hokeja na ledu, hokeja na travi, nogometa. Bio je istaknuti djelatnik u Hrvatskom sokolu i Hrvatskom sokolskom savezu, član Saveza slavenskog sokolstva, delegat u Međunarodnoj gimnastičkoj federaciji, urednik sokolskih časopisa i autor brojnih sokolskih i športskih priručnika.

Izvor: franjobucar.net


Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

MSA rješenja za vatrogasce i spasilačke službe za rad na visini alphaBELT – sigurnosni i spasilački pojas SRL Leading Edge samouvlačna vezica za sprječavanje pada s visine AirGo dišni aparat sa alphaFP sa zaštitnim pojasom za rad na visini

MSA - info.hr@msasafety.com

V-Tec PFL mali osobni ograničivač kretanja

MSAsafety.com


reportaža

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

VATROGASNI FILMOVI

Samo za hrabre

Pogibija 19 američkih vatrogasaca 2013. godine, bio je inspiracija za film “Samo za hrabre” koji je tijekom studenog prikazan u zagrebačkim, a potom i u ostalim hrvatskim kinima. Američka je kinematografija još od polovice prošloga stoljeća snimala broje uspješnice upravo s temom vatrogasaca od kojih su neki nagrađeni i prestižnom nagradom - Oscar.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

PRIPREMIO: VEDRAN RUNJIĆ

40

nog prikaza stradanja 19 naših kolega, ali i značaja koje ti ljudi trebaju imati u svakom društvu, na što društvo često zaboravlja.

Spomenik preminulim američkim vatrogascima

A

merički film „Samo za hrabre“ (Only the brave) odnedavno se prikazuje i u našim kinima. Film redatelja Josepha Kosinskog govori o istinitom događaju od 30. lipnja 2013., kada je u velikom šumskom požaru u Arizoni, u blizini gradića Yarnell smrtno stradalo 19 vatrogasaca iz postrojbe Granite Moun-

tain Hotshots u sastavu Vatrogasne postrojbe Prescot (Prescot fire department). Najveća je to tragedija za američke vatrogasce od terorističkih napada 11. rujna 2001. Film prati rad članova navedene postrojbe, ali i njihovu borbu, ne samo s požarima, već i sa životnim problemima, od ovisnosti do straha koji bližnji osjećaju za

vatrogasce-članove svojih obitelji. Zadnju bitku su, nažalost, izgubili. Kvalitetnu glumačku izvedbu prate i sjajni efekti, ali i snažna poruka filma koji daje uvid u opasnosti kroz koje vatrogasci gotovo svakodnevno prolaze. Po izlasku iz dvorane, bilo je vidljivo da je film ostavio snažan dojam na gledatelje zbog real-

Premijera u Hrvatskoj U Hrvatskoj je film premijerno prikazan u Cinestaru Arena Zagreb 8. studenoga 2017. godine, u suorganizaciji Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba. U čast preminulim američkim vatrogascima, postavljeno je 19 kompleta vatrogasne oprema pokraj ulaza u kino dvoranu. Gledatelji su se prije same projekcije filma mogli družiti s vatro-


reportaža

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

ih ekrana. Dok je još u našim kinima aktualan Svakako najupečatljivije pojavljivanje vatroamerički film gasaca u domaćoj kinematografiji je bilo u „Samo za hraseriji „Naše malo misto“ Daniela Marušića, bre“, predlažemo prema scenariju Miljenka Smoje. U epizoda pogledate i di pod nazivom „Hidalgo gre u raj“, priča o nekoliko starijih događajima iz života Malog Mista je ispričana naslovu na temu kroz pripremu i izvedbu vatrogasne vježbe, u vatrogastva i koju su uključeni svi stanovnici, bilo kao supožara. dionici ili kao promatrači. Međutim, idući Iako ga najviše dan u Mistu izbija pravi požar, koji je zapravo pamtimo po ulsamo kulisa za prikaz odnosa malomišćana ogama kauboja, prema drugačijim sugrađanima. Naime, Roko John Wayne Prč (Boris Dvornik) iz zapaljene kuće spašava se okušao i u Servantesa (Ivica Vidović), lokalnog boema i gašenju požara. umjetnika, koji pred porugama svojih susjeda U filmu Hellulazi u zapaljenu kuću kako bi spasio svoj prifighters iz 1968., jevod Cervantesovog „Don Quijota“. U tom glumi vatrotrenutku dolazi do eksplozije benzina i tako je gasca na naftnaš Servantes-Hidalgo otišao u raj. nim bušotinama „Fermaj Roko! Dosta ste spasili, ne spašavajte Chance Bucmaviše ništa“ riječi su Pridsidnika (Miše na. Martinovića), nakon što je Roko Prč uništio Požar viopćinski ormar sa spisima u vježbi. sokog objekta, s velikim brojem ugroženih osoba, možda najteža od svih vatrogasnih intervencija, tema je filma „Pakleni toranj“ (The towering inferno, 1974.) Prilikom otvaranja najviše zgrade na gascima i razgledati opremu s svijetu, dolazi do požara u kojem kojom se koriste na intervencije zarobljeno više stotina ljudi jama. Posjetiteljima je društvo te slijedi akcija spašavanja. Ovaj pravio i Hrabri Hrvoje, maskota film posebnim čini proslavljena zagrebačkih vatrogasaca. Ujedno je organizirana i hu- glumačka ekipa: Steve McQueen, manitarna akcija prikupljanja Paul Newman, Fred Astaire, Fay pomoći za kupnju opreme za Dunaway… Film je dobio čak 8 vatrogasce Splitsko-dalmatinske nominacija za Oscara, među kožupanije. Kupnjom prigodnog jima i za najbolji fim. Osvojio je „vatrogasnog menija“ u razdo- 3 pozlaćena kipića: za najbolju blju od 8. studenog 2017. do 8. originalnu pjesmu (“We May siječnja 2018. posjetitelji donira- Never Love Like This Again”), najbolju fotografiju i montažu. ju 10 kn za potrebe vatrogasaca. Iz 1991. nam dolazi „Backdraft“. Film donosi priču o dva Filmovi s vatrogasnom brata, starijem Stephenu (Kurt tematikom Russell) i mlađem Brianu McZbog prirode posla, i statusa Caffreyu (William Baldwin) koji pravih heroja kojima ne trebaju rade kao vatrogasci u Chicagu. plaštevi kao Supermanu i ostaloj Njihov otac, također vatrogasac, super junačkoj ekipi, vatrogasci smrtno je stradao u požaru. Posu svoj put našli i do velikih i mal-

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

NAŠE MALO MISTO

Film Pakleni toranj (The towering inferno) okupio je izvrsnu glumačku ekipu, a od 8 nominacija za Oskara, dobio ih je čak 3: za najbolju originalnu pjesmu, najbolju fotografiju i montažu

zadina filma, u kojem se izmjenjuju akcijske scene na požarima s razmiricama između 2 brata, uvijek je kronični nedostatak novca za vatrogasce. No, u ovom slučaju, zbog manjka novaca i prljave političke igre, nekoliko vatrogasaca pogiba. I sam naziv filma govori o pojavi koja odnosi živote vatrogasaca u požarima objekata. Joaquina Pheonixa i Johna Travoltu gledamo u filmu „Zvono za uzbunu“ (Ladder 49.) Vatrogasac Jack Morrison (Phoenix) je teško ozlijeđen prilikom eksplozije u požaru mlina. Dok leži u ruševinama, prisjeća se života i kolega s kojima radi u postrojbi. Uz navedene filmove, svakako je potrebno posjetiti i na „vatrogasne“ serije. Najpoznatija je serija „Vatreni dečki“ (Rescue me, 2004.-2011.) koja prati privatni život i rad vatrogasaca iz New Yorka. Radnja serije “Heroji iz strasti” (Third watch, 1999.2005.) također se događa u NewYorku, a glavni likovi su vatrogasci, bolničari i policajci. Zgode čikaških vatrogasaca možete pratiti u seriji „Chicago u plamenu“ (Chicago fire), a trenutno je aktualna šesta sezona.

41


iz svijeta

VATROGASNI VJESNIK studeni / prosinac 2017.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

RAZVOJ VATROGASTVA POLJSKEUBRZAN INVESTICIJAMA

42

Primjer dobre prakse u privlačenju sredstava iz različitih europskih fondova PRIPREMIO: STJEPAN KOVAČEK

T

ijekom proteklih desetak godina, u mnogobrojnim raspravama na temu razvoja hrvatskog vatrogastva, upravo je Poljska spomenuta kao ogledni primjer dobre prakse u privlačenju sredstava iz različitih europskih fondova, kako u mnogim drugim područjima, tako i u vatrogastvu. Prigodom posjeta dužnosnika hrvatskih vatrogasnih organizacija poljskim kolegama zamijećeno je kako su na gotovo svim novim objektima istaknute informativne pločice s podacima o EU projektu, unatoč kod nas uvriježenom razmišljanju kako „Europa ne financira izgradnju vatrogasnih domova“. No, da nije sve u europskim fondovima, već da odgovornost prije svega leži na domaćim institucijama koje moraju prepoznati vrijednost i ulogu vatrogastva u cjelokupnom sustavu civilne zaštite, odnosno shodno svojim specifičnostima razvijati materijalno-tehničke resurse vatrogastva, ukazuju upravo investicije u Poljskoj tijekom proteklih nekoliko godina. Nakon godina slabog investiranja, poljske vlasti nedavno su pojačale napore za obnovu vatrogasne tehnike u zemlji. Uz ostale mjere, vlada nastoji podići plaće vatrogasaca, kupiti novu opremu i izgraditi nove vatrogasne postaje. Reforma se provodi korištenjem sredstava koja se pružaju Poljskoj iz Europske unije, a koja je od 2005. godine dopustila zemlji da unaprijedi svoju infrastrukturu.

Polovicom prošle godine pokrenuto je povećanje plaća profesionalnih vatrogasaca od oko pet posto. U tom je procesu glavni pregovarač sa zamjenikom ministra unutarnjih poslova bio ZZS Florian, vodeći sindikat vatrogastva u zemlji. Tijekom sastanaka raspravljalo se o vladinom programu obnove resursa policijskih i žurnih službi. Program je pokrenut 1. siječnja 2017. godine s četverogodišnjom perspektivom, a njegov opseg, pored povećanja plaća, uključuje i razne projekte vezane uz poboljšanje ukupnog stanja vatrogastva, posebice moderniziranje infrastrukture i opreme vatrogasaca. Promjena vlasti donijela zaokret u razvoju žurnih službi Premijerka Beata Szydlo iz konzervativne stranke „Zakon i pravda“ (PiS) formirala je krajem 2015. godine novu vladu koja ima za cilj, među svojim drugim prioritetima, povećati plaće državnih službenika, djelatnika policijskih i žurnih službi te ostalih zaposlenika državnih institucija. Osim toga, Szydlo je kazala kako će njena vlada uložiti dodatne napore u razvoj dobrovoljnog vatrogastva čije aktivnosti nadopunjuju državnu vatrogasnu službu u manje napučenim dijelovima zemlje. Istaknuto je pritom kako se dobrovoljnim vatrogascima podjednako mora pomoći u nabavi odgovarajuće količine opreme kako bi se osiguralo da dobrovoljni vatrogasci

mogu zaštititi vlastite lokalne zajednice. U vezi s tim, planirano povećanje plaća za vatrogasce popraćeno je povećanim izdvajanjima središnje države i regionalnih vlasti u Poljskoj za kupnju nove opreme i vozila za vatrogastvo, kao i velikim infrastrukturnim ulaganjima. U Zukowu, u sjevernom dijelu zemlje, sredinom prošle godine otvorena je nova vatrogasna postaja površine od 1 000 kvadratnih metara, u projektu vrijednom oko 10,8 milijuna kuna. Potrebna sredstva izdvojena su u cijelosti iz općinskog proračuna, što predstavlja rijedak slučaj u kojem takvo ulaganje nije provedeno korištenjem sredstava stečenih iz EU ili regionalnog proračuna. Gdansk, najveći lučki grad na obali Baltičkog mora, prije nekoliko je mjeseci također dobio novu vatrogasnu postaju. Objekt vrijedan oko 9,7 milijuna kuna izgrađen je na zemljištu od 10 000 četvornih metara. U međuvremenu, lokalne vlasti dodijelile su još 19 milijuna kuna za kupnju nove opreme vatrogastvu Šleske, poljske jugozapadne regije koju su hrvatski vatrogasci posjetili 2015. godine tijekom međunarodnog natjecanja vatrogasne mladeži, održanom u gradu Opole. U projekt je uključena prije svega nabava 18 novih vozila za tamošnje vatrogasne postrojbe. Zahvaljujući tome, četiri vozila s pogonom na sva četiri kotača i kabinom za 6 osoba, marke Sca-


iz svijeta

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

VATROGASNI VJESNIK studeni / prosinac 2017.

Vatrogasni dom u Gdansku

nia, raspoređena su u vatrogasne postrojbe u općinama Cieszyn, Zywiec, Tychy i Gliwice. Vatrogasna postaja u gradu Czestochowi dobila je vozilo Renault 4×2, a vatrogasne postaje u Katowicama primile su vozilo s pogonom na četiri kotača Renault Midlum te vozilo za akcidente Ssangyong Rexton. Vatrogasci područja Bielsko-Biala i Wodzislaw Slaski imaju tri nova vozila Renault D 4×2. U gradu Jastrzebie-Zdroj vatrogasci su primili novu autocisternu. Nabavu spomenutih vozila zajednički su financirali Nacionalni fond za zaštitu okoliša i upravljanje vodama (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), državna institucija koja je u velikoj mjeri financirana sredstvima dobivenim iz EU fondova te lokalnih vlasti iz regije jugozapadne Šleske. Nadalje, lokalne vlasti samo u Šleskoj su do kraja 2016. godine utrošile dodatnih 17 milijuna kuna sa svrhom nabave novih opreme i vozila, od čega je oko 14,3 milijuna kuna bilo namijenjeno akviziciji novih vozila za vatrogasne postrojbe u regiji, a preostalih 2.7 milijuna na nabavi druge opreme za vatrogasce. Raznolikost izvora financiranja omogućuje vatrogascima u zemlji modernizaciju opreme te kupnju novih vozila i opreme unatoč smanjenju proračuna Poljske. U 2015. godini poljskom je vatrogastvu iz državnog proračuna izdvojeno 316 milijuna kuna. Samo sinergijom svih razina vlasti (državna, regionalna, općinska)

i institucija poput spomenutog Nacionalnog fonda za zaštitu okoliša i upravljanje vodama, bilo je moguće u kratkom vremenu znatno unaprijediti vozni park vatrogastva i nabaviti različitu suvremenu opremu. Broj intervencija raste Statistički podaci poljskog vatrogastva ukazuju na činjenicu da zemlja doista treba dobro opremljenu i organiziranu vatrogasnu silu. Tijekom 2016. godine poljski vatrogasci proveli su 446 819 intervencija, od čega 126 228 gašenja požara, 288 416 tehničkih intervencija i 32 175 lažnih uzbuna. To predstavlja znatno povećanje u odnosu na primjerice 2013. godinu, u kojoj je poljsko vatrogastvo provelo 397 650 intervencija širom zemlje. Poljski vatrogasci spremno su sudjelovali u osiguranju velikog događaja uz sudjelovanje nekih od vodećih svjetskih čelnika, budući da je glavni grad Poljske bio domaćinom zasjedanja glavnih tijela NATO-a sredinom prošle godine. Pripreme uoči događaja bile su ključni prioritet nacionalnim službama sigurnosti i žurnim službama. Ovaj projekt poslužio je i kao provjera u smislu učinkovitosti nove opreme i sposobnosti poljskog vatrogastva. Zbog ograničenih sredstava središnje države, profesionalno vatrogastvo Poljske koje čini 16 regionalnih ureda, 335 općinskih zapovjedništava i 515 postrojbi uglavnom ovisi o sredstvima regionalnih i općinskih vlasti. Njihove aktivnosti nadopunjuju

se radom dobrovoljnih vatrogasnih društava, posebno u slabije nastanjenim područjima, čime se osigurava minimalna razina zaštite u cijeloj zemlji. Na području cijele Poljske danas djeluje oko 16 000 dobrovoljnih vatrogasnih društava, no samo njih oko 4 300 dio su sustava pod nazivom Državna vatrogasna služba, dok ostala djeluju prije svega u smislu promicanja protupožarne preventive, rada s mladima i slično. U dobrovoljnom vatrogastvu djeluje ukupno oko 700 000 članova, među kojima oko 460 000 operativnih vatrogasaca. Prema podacima Nacionalnog stožera Državne vatrogasne službe (Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej), profesionalno vatrogastvo broji gotovo 30 000 pripadnika, od čega oko 1 200 žena. Vatrogaskinje čine nešto manje od četiri posto operativnog vatrogastva u zemlji, ali imaju znatan udio u profesionalnim administrativnim dužnostima, gdje čine gotovo 70 posto zaposlenika. Međutim, upravljačke dužnosti u vatrogastvu ima oko 2 posto žena. Upravo s ciljem osiguravanja jednakog tretmana u skladu s načelom ravnopravnosti spolova, Nacionalni stožer Državne vatrogasne službe osnovao je posebnu radnu skupinu koja se bavi ovom problematikom. Uz već spomenuta ulaganja u materijalno-tehničke resurse vatrogasnih postrojbi, velika se pažnja posvećuje razvoju ljudskih potencijala. U tom području valja istaknuti: - pojačanu bilateralnu suradnju s Njemačkom (zajedničke vježbe i radionice) i Ukrajinom (Poljska pomaže u razvoju odnosno kvalitetnijem organiziranju ukrajinskog dobrovoljnog vatrogastva), - obuke vatrogasnih vježbatelja u Nizozemskoj i Švedskoj (europski program Erasmus +), -sudjelovanje u europskim razvojnim projektima kao što su Sedmi okvirni program, Horizon 2020 i sl.

43


županijske vijesti

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Bjelovarsko-bilogorska

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

S

Županijsko natjecanje i susret prijateljstva vatrogasnog pomlatka i mladeži

usret prijateljstva vatrogasnog pomlatka i mladeži održan je 17. rujna 2017. godine u Severinu. U sklopu susreta održano je i županijsko vatrogasno natjecanje za mladež koje je bilo izlučno za državno natjecanje vatrogasne mladeži koje će se održati 2018. godine. Na susretu je sudjelovalo 28 odjeljenja pomlatka i osam odjeljenja mladeži, ukupno 36 natjecateljskih odjeljenja iz sljedećih vatrogasnih zajednica gradova i općina: Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica, Štefanje, Severin, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Hercegovac. Na državno natjecanje plasirale su se ekipe mladeži muške: DVD-a Štefanje, Prespa i Nove Plavnice i Križevačka Cesta, dok se u kategoriji mladeži ženske plasirala ekipa DVD-a Gudovac. U vježbi s brentačama u kategoriji pomladak M 1. mjesto osvojila je ekipa DVD Donja Šušnjara, 2.

Istarska

VATROGASTVO NE POZNAJE GRANICE Uzorna pogranične suradnja vatrogasaca Bujštine, Buzeštine i Kopra

V

atrogasci Buzeštine, Bujštine i Kopra u proteklih su petnaestak godina zajedno gasili požare u pograničnom području (desetak požara uz samu granicu) i tako zorno potvrdili kada su ugroženi životi ljudi i materijalna dobra, onda su granice za hrvatske i slovenske vatrogasce širom otvorene. Vatrogasci s obje strane granice su na taj način ne samo iskazivali solidarnost, koja je oduvijek bitna značajka njihovog rada i djelovanja, nego i izravno potvrđivali staru istinu da nesreće i požari ne poznaju granice. To je istaknuto na tradicional44

Nove Plavnice i Križevačka Cesta te 3. mjesto ekipa DVD-a Miklouš. U kategoriji pomladak Ž 1. mjesto osvojila je ekipa DVD-a Novoseljani, 2. Trnovitički Popovac i 3. DVD-a Prespa. U vježbi “polaganje tlačnog voda” sudjelovale su ekipe DVD-a Gornji Draganec (M) i DVD-a Bojana (Ž). U vježbi VMŠ (M) prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Ljudevit Selo, a drugo DVD Prnjarovac. Silvestar Štefović

nom predblagdanskom susretu JVP Buzeta, Umaga i Gasilske brigade Koper (Vatrogasne brigade Kopar) održanom u Buzetu 24. studenog 2017. godine. Tom prigodom su bivšem direktoru Gasilske brigade Koper Viliju Bržanu uručene zahvalnice JVP Buzet i Grada Buzeta za dugogodišnji doprinos u razvoju pogranične vatrogasne suradnje. Uz predstavnike gradova Buzeta, Kopra i Umaga te Općine Lanišće, susretu su prisustvovali i predstavnici županijske Vatrogasne zajednice te čelni vatrogasci iz Pazina i Opatije.


županijske vijesti

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Zahvalnice bivšem direktoru koparskih vatrogasaca uručene su u znak priznanja za njegov osobni angažman na planu vatrogasne suradnje pograničnog područja. Vilij Bržan je 2010. godine zajedno sa županijskim zapovjednikom Dinom Kozlevcem inicirao potpisivanje Sporazuma o pograničnoj suradnji kod gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine. U Pretorskoj palači u Kopru 3. ožujka 2010. upriličen je svečani čin potpisivanja Sporazuma o prekograničnoj suradnji kod gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, a kojem su pristupile Gasilska brigada Koper, JVP Buzet i JVP Umag. Sporazumom su regulirani uvjeti prekogranične suradnje, a posebice vezano za međusobnu ispomoć kod vatrogasnih intervencija. Uz to, Sporazumom je predviđena i razmjena iskustava, obuka i osposobljavanje, provođenje preventivnih aktivnosti, razmjena informacija bitnih za vatrogasne aktivnosti te izvođenje zajedničkih vježbi i javnih manifestacija s prikazom mogućnosti zajedničkog djelovanja vatrogasaca. U pomoć se priskače bez ikakve nadoknade troškova. - Prijateljstvo i suradnja među susjedima značajni su posebno među interventnim službama kao što su vatrogasci, jer prilikom intervencija zajednički mogu puno brže i efikasnije reagirati, rekao je gradonačelnik Buzeta Siniša Žulić uz napomenu da je vatrogastvo istarskog područja na izrazito visokoj razini.

Vilij Bržan, ugodno iznenađen priznanjem kolega i buzetskog gradonačelnika srdačno se zahvalio i izrazio želju da se vatrogasna suradnja nastavi. - Vatrogasci nikada nisu osjetili granicu kao prepreku i tako treba nastaviti pa možda i prevladati neke političke poglede koji su za mene nekorektni, istaknuo je Bržan. Zapovjednik JVP Buzet Damir Fabijančić također je poželio da se suradnja nastavi u gašenju požara i podvukao da vatra i nesreće ne poznaju granice. - Otkako smo potpisali sporazum, zajednički smo gasili desetak požara uz samu državnu granicu, kod Sluma, Rakitovca, Jelovica, Vodica i na planinskom masivu Žbevnica, pri čemu su rame uz rame sudjelovali vatrogasci JVP Buzet, DVD Buzet, Gasilske brigade Koper, prostovoljna gasilska društva Rakitovec, Osp i Materija, podsjetio je Fabijančić. Denis Glavina, novi direktor Gasilske brigade Koper od lipnja ove godine (pomoćnik bivšeg direktora Vilija Bržana) rekao je da koparski i buzetski vatrogasci pokrivaju veliko područje uz granicu te da je dobro da u svakom trenutku mogu računati jedni na druge. Veliko zadovoljstvo međusobnom suradnjom izrazio je i zapovjednik JVP Umaga Bojan Štokovac, a dodajmo još da vatrogasci surađuju i na drugim područjima, primjerice na manifestaciji Dani zaštite i spašavanja u Kopru, gdje sudjeluju vatrogasci, ronioci i humanitarci Istarske županije. Asim Čabaravdić

U Peroju bi se trebao graditi Vatrogasni dom

G

rad Vodnjan je na javni natječaj EU fondova prijavio dva bitna projekta za lokalnu zajednicu, a napravio je sve što je trebao, riješio je imovinsko-pravne odnose i osigurao građevinski dozvolu za vrtić. Uz vrtić, na istoj lokaciji, gradio bi se i dugo očekivani Vatrogasni dom, a nositelj tog projekta je Grad. Projekt doma perojskog Dobrovoljnog vatrogasnog društva vrijedan je 2,5 milijuna kuna. Prema pravilniku provedbe podmjere 7.4 potpora može iznositi do sto posto vrijednosti projekta, s 85 posto pokriva ga Europska Unija, a ostatak Hrvatska. - Očekujemo pozitivno rješenje za naša dva projekta, a koliko će koji projekt zaista dobiti ovisi i o broju projekata na ukupna sredstva. Naš je hendikep što su i Vodnjan i Istarska županija iznad hrvatskog prosjeka razvijenosti što znači i manje bodova. Ako budemo ispod crte projekti su spremni za neke druge natječaje, rekao je pročelnik Ezio Pinzan. Perojski vatrogasci vjeruju da će im se konačno ostvariti četrdesetogodišnji san o izgradnji doma. Podsjetimo da su perojski vatrogasci među najak-

tivnijima u Istri i rijetki su požari na kojima nije sudjelovao DVD Peroj. Primjerice lani su zabilježili sudjelovanje na pet intervencija s 27 vatrogasaca i tri vozila, a posebne pohvale zaslužuje Savjet za mladež za odličan rad s pomlatkom i mladeži. U Bujama, 7. listopada 2017., održano je XII. natjecanje mladeži i pomlatka Vatrogasne zajednice Istarske županije na kojem je u kategoriji “Pomladak - muški” ekipa DVD-a Peroj, osvojila 3. mjesto. Asim Čabaravdić 45


županijske vijesti

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

P

46

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Međunarodno natjecanje vatrogasnih ekipa „Medulin 2017“

etnaesto jubilarno međunarodno natjecanje vatrogasnih ekipa u terenskim vozilima “Medulin 2017.” održano je 4. studenog u organizaciji DVD-a Medulin (uz potporu Područne vatrogasne zajednice Pula, Vatrogasne zajednice Istarske županije i Općine Medulin). Svečanom otvaranju natjecanja ispred novoizgrađenog Vatrogasnog doma u Medulinu uz članove vatrogasnih ekipa iz Hrvatske i Slovenije prisustvovali su i županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac i načelnik Općine Medulin Goran Buić. Ova medulinska vatrogasna manifestacija uz natjecateljsko obilježje ponovo je bila izvrsna potvrda zavidne afirmacije ovog tradicionalnog susreta i prijateljskog druženja vatrogasnih društava iz Hrvatske i Slovenije. Natjecale su se čak 34 ekipe (najviše do sada), sastavljene od po četiri člana/članice. Terenskim su vozilima morali proći zadanom trasom na području općine Medulin i na određenim lokacijama odraditi raznolike vježbe spasilačkih intervencija. Premda su bile zahtjevne, sve ekipe su to uspješno obavile i na svu sreću nije zabilježena ni jedna povreda. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojila je va-

trogasna postrojba Zračne luke Pula, drugo mjesto pripalo je DVD-u Općine Marčana, a treće ekipi Javne vatrogasne postrojbe Pula. U ženskoj konkurenciji najbolje su bile vatrogaskinje DVD-a Općine Marčana, drugo mjesto pripalo je ekipi DVD-a „Plamen“ Višnjan, dok se na treće plasirala slovenska ekipa PGD Povir. Prvi put dodijeljen je i pokal za Fair play, a to je priznanje dobila ekipa DVD-a Kumrovec, kao najstarija ekipa i za Asim Čabaravdić primjerno natjecateljsko zalaganje.

Istra spremna za zimu

Š

esta sjednica Stožera civilne zaštite Istarske županije, održana 15. studenog 2017. godine u Velikoj vijećnici Grada Pazina, bila je posvećena provedbi mjera civilne zaštite u slučaju zimskih uvjeta na području Istarske županije. Sjednici stožera CZ bili su nazočni predstavnici svih žurnih službi i pravnih osoba zaduženih za osiguranje prohodnosti na istarskim prometnicima. Nakon sjednice Stožera, na prostoru Nadcestarije Pazin - zona CIBURI II, održana je tradicionalna smotra vozila i opreme za provedbu mjera civilne zaštite tijekom zimske sezone koja traje od 15. studenog do 15. travnja. Prema riječima načelnika Stožera CZ Dina Kozlevca, koji je ujedno i županijski vatrogasni zapovjednik, sve žurne službe koje djeluju u Istarskoj županiji spremno dočekuju zimsku sezonu. Službe koje obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine poduzele su organizacijske i tehničke mjere za obavljanje redovne djelatnosti u zimskim uvjetima, a spremne su obaviti i ostale zadaće u sustavu CZ temeljem svojih operativnih planova. Načelnik Stožera CZ Kozlevac pojašnjava da kod mogućih ekstremnih zimskih nepogoda, kao što su obilan snijeg ili jaka poledica, moguće je u samom početku očekivati probleme u prohodnosti promet-

nica, do vremena potrebnog za podizanje cijelog sustava zimskih službi i vremena potrebnog za prolazak svim prometnicama. No, kao i proteklih zima naše će se prometnice čistiti po planskim prioritetima s ciljem da sve prometnice na području županije u što kraćem vremenu budu prohodne. U takvim se situacijama računa i na radnu aktivnost građana, tj. da osobnim angažmanom provode obvezu održavanja čistoće površina ispred stambenih objekata, da čiste snijeg i led ispred svojih kuća sukladno odlukama o komunalnom redu. - O mogućim teškoćama i problemima vezanim uz vremenske nepogode građane ćemo redovito informirati putem sredstava javnog priopćavanja, istaknuo je Kozlevac i uputio poziv građanima na strpljenje u ekstremnim zimskim uvjetima. Radi vlastite sigurnosti, građani se trebaju pridržavati mjera koje nalažu žurne službe, kao i čelnici općina, gradova i županije, dodavši da nije naodmet da građani pripreme zalihe najnužnijih namirnica (za dan, dva), u slučaju nevremena, dok se prometnice ne očiste. Zimska služba Istarskih cesta u zimskoj sezoni ima 65 ljudi s 30 vozila opremljenih ralicama i posipačima, te na sedam mjesta po cijeloj Istri pripremljeno je 2.800 tona soli i 1.000 metara prosAsim Čabaravdić tornih sipine.


županijske vijesti

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Karlovačka

DVD Slunj

Proslavili vrijedan jubilej - 125. godina rada

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

D

obrovoljno vatrogasno društvo Slunj jedno je od najdugovječnijih vatrogasnih društava u Karlovačkoj županiji. Naime, 6. listopada 2017. godine proslavili su 125. obljetnicu rada. Veliki broj članova DVD-a Slunj, kao i članovi prijateljskih društava okupili su se na proslavi ovog vrijednog jubileja. U pratnji limene glazbe iz Otočca, mimohod vatrogasaca prošao je gradskim ulicama, a nakon polaganja vijenaca služena je misa u župnoj crkvi. Svečana sjednica održana je u kinodvorani. Predsjednik DVD-a Slunj Mijo Močilac podsjetio je na povijest Društva te gdje

je ono danas. Podsjetio je da je povodom 120. godišnjice rada DVD-a izdana knjiga “120 godina slunjskog vatrogastva” koja je pisani trag o vatrogastvu u Slunju. Osim domaćina na svečanosti se okupio veliki broj gostiju iz Hrvatske vatrogasne zajednice, susjednih društava i vatrogasnih zajednica, a svečanost su uveličali i župan Karlovačke županije Damir Jelić te gradonačelnik Slunja Jure Katić. U povodu obljetnice podijeljena su priznanja i plakete prije svega zaslužnim članovima, kao i zahvalnice onima koji su kroz godine pomagali i pomažu Ksenija Begović rad slunjskih vatrogasaca.

DVD Belavići

Za 60. obljetnicu rada preuredili vatrogasni dom

D

obrovoljno vatrogasno društvo Belavići, koje djeluje na području Vatrogasne zajednice grada Duga Resa, proslavilo je 60 godina rada. Proslava jubileja održana je 7. listopada 2017. godine. Svečanost je započela svečanim mimohodom kroz mjesto, a potom su brojni članovi DVD-a Belavići, kao i njihovi gosti iz prijateljskih vatrogasnih društava iz susjednih vatrogasnih zajednica bili na svetoj misi koja je služena u crkvi Svetog Petra. Dobrovoljno vatrogasno društvo Belavići osnovano je 1957. godine na inicijativu nekoliko mještana, a jedan od najzaslužnijih bio je Petar Zatezalo koji je bio prvi predsjednik DVD-a. Prvo vozilo vatrogasci iz Belavića uspjeli su kupiti već iduće godine, a na početku djelovanja u rad su bila uključena 34 člana, kako se moglo čuti na svečanoj sjednici, koja je održana u obnovljenom vatrogasnom domu. Dom je obnovljen u povodu obljetnice, a u što je uloženo 350.000 kuna. Izmijenjeno je i podignuto krovište, na 540 kvadrata postavljen je novi pokrov od lima, obnovljena je fasada, postavljena dva nova prozora te uređen poligon za vatrogasce. Tako se vatrogasci iz Belavića mogu pohvaliti jednim od najljepših domova na ovom području. Kako je napomenuo predsjednik Mario Biršić DVD Belavići je bio do sada, a i nastavit će biti

Veteranke vatrogaskinje

pokretač društvenih zbivanja u svojoj sredini. Spremni su odgovoriti na sve izazove i osposobljeni su za sve tipove intervencija. Na svečanoj sjednici također su uručena priznanja i plakete najzaslužnijim članovima, a povodom obljetnice tiskana je i brošura u kojoj su pobrojane najznačajnije aktivnosti. Devet je članova dobilo spomenice za 30 godina djelovanja u vatrogastvu dok su Ivan Šimunić, Viktor Mamić, Marko Matičić i Antun Petrunić nagrađeni za 60 godina uspješnog rada. Ksenija Begović Foto: www.kaportal.rtl.hr

47


županijske vijesti

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Vatrogasci ozaljskog kraja proslavili 60 godina rada Zajednice

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

V

48

atrogasna zajednica grada Ozlja proslavila je 15. listopada 60 godina rada. Ozaljska Vatrogasna zajednica okuplja devet dobrovoljnih vatrogasnih društava: Donji Oštri Vrh, Dvorišće Ozaljsko, Dojutrovica, Kašt, Jaškovo, Ozalj, Radatovići, Vrhovac i Vivodina, odnosno u zajednicu je uključen 831 vatrogasac. Proslava je započela već u jutarnjim satima kada je ozaljskim ulicama zasvirala budnica. U središtu grada organizirano je postrojavanje vatrogasaca te mimohod. Na svečanoj sjednici Vatrogasne zajednice gradonačelnica Ozlja Gordana Lipšinić je poručila vatrogascima da su ponos grada. Povodom obljetnice izdana je i prigodna monografija o 60 godina rada Vatrogasne zajednice grada Ozlja. Kako se moglo čuti, vatrogasci na ozaljskom području posvećuju posebnu pažnju radu s djecom koja se rado uključuju u rad Društava. Zajednica ima oko 300 školovanih vatrogasaca, a u 2016. godini društva su okupljala oko 110 mladih i djece. Na

Gradonačelnica Ozlja G. Lipšinić uveličala proslavu

svom području godišnje imaju 50-ak intervencija, a najviše zbog požara otvorenog prostora. Ozaljski vatrogasci, osim što interveniraju na svom području sudjelovali su u intervencijama u gašenju požara diljem Dalmacije, te su uz ostale kolege vatrogasce iz Karlovačke županije, dali značajan doprinos u borbama s vatrenom stihijom. Osim požara na otvorenom, kao i u ostalim dijelovima županije i Ozaljčani se bore s poplavama, no ove godine ih Ksenija Begović srećom nije bilo.

JVP grada Karlovca

Nabavili novu kontejnersku nadogradnju

K

arlovačka Javna vatrogasna postrojba i ove je godine nabavila novu opremu, a najnovija akvizicija je kontejnerska nadogradnja, za višenamjensko i višednevno djelovanje van grada Karlovca, ali i na području samog grada ako bude takvih potreba. - Ovaj tip vatrogasnih vozila smo prije sedam godina nabavili za Javnu vatrogasnu postrojbu grada Karlovca i jedino je takvog tipa u Hrvatskoj. Vidjeli smo na koji se način opremaju vatrogasci u svijetu i na koji način su došli do ušteda. Ako kupujete vatrogasno vozilo namjensko onda je uvijek za jedan tip intervencija. Kod ovog vozila nadogradnje su jeftinije i ti kontejneri mogu služiti u više intervencija, rekao je o nabavi opreme Miroslav Rade, zapovjednik JVP Karlovac. Cijena samog vozila, koje je nabavljeno prije sedam godina je bila 700.000 kuna, a cijena kontejnera ovisi o vrsti.  Cisterna je koštala 350.000 kuna, a najnoviji kontejner vrijedan je 600.000 kuna. Sadrži kuhinju, sanitarni čvor kao i povezani šator za smještaj vatrogasaca te teretni prostor. Oprema u njemu se slaže modularno na kolica. Uz kontejner karlovački su profesionalni vatrogasci nabavili i opremu za spašavanje kod velikih nesreća i za spašavanje iz ruševina, koja je vrijedna je 650.000 kuna.

Kontejnerska nadogradnja služi za višenamjensko i višednevno djelovanje na terenu

Karlovački gradonačelnik Damir Mandić je naglasio da je opremanje vatrogasaca obaveza Grada Karlovca.   - Naši vatrogasci su pokazali ne samo u našim karlovačkim nedaćama nego i širom Hrvatske da imaju znanje i da imaju opremu. Ono što nama slijedi sukladno nacionalnim i državnim propisima je nastaviti s opremanjem i nastaviti s razvijanjem Javne vatrogasne postrojbe, samim tim i s razvijanjem Vatrogasne zajednice grada Karlovca, kazao je Ksenija Begović Mandić.


županijske vijesti

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Karlovački gradonačelnik uručio zahvalnice vatrogascima

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

K

arlovačkim vatrogascima koji su sudjelovali u gašenjima velikih požara u Dalmaciji te koji su pomagali u otklanjanju posljedica poplava na zadarskom području, u povodu Dana neovisnosti 8. listopada, karlovački je gradonačelnik Damir Mandić uručio zahvalnice. Uz vatrogasce zahvalnice su dobili i tri djelatnika karlovačke komunalne tvrtke Vodovod i kanalizacija, koji su također pomagali na zadarskom području. - Ove zahvalnice koje su danas dobili 45 vatrogasaca i tri djelatnika Vodovoda i kanalizacije su zapravo najmanje što mi njima u ovom trenutku možemo napraviti. Treba imati na umu da su zaista pokazali znanje tamo gdje su bili potrebni, i da su nas predstavljali i kao grad i Javnu vatrogasnu postrojbu i tvrtku ViK i na tome im zahvaljujem, poručio je gradonačelnik Mandić.

Zahvalnice dobilo 45 vatrogasaca

Ksenija Begović

Koprivničko-križevačka

Osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo Herešin

D

ana 10. studenog, 2017. u prigradskom naselju Herešin u Koprivnici, osnovano je DVD Herešin. Na inicijativu dvadesetak entuzijasta, mještana Herešina, mlađe životne dobi, odrađena je osnivačka skupština 11. članice VZG Koprivnica. Za predsjednika Društva izabran je Josip Lončarić, zapovjednik je Dalibor Tehterle dok je za tajnicu izabrana Gordana Krčmar. Izabrane su i posložene sve ostale dužnosti unutar Društva, koje broji za sada dvadesetak članova osnivača. Prigodnim riječima okupljenima se obratio predsjednik VZŽ Koprivničko-križevačke Goran Matoničkin i zapovjednik VZŽ Zvonimir Habijan, koji su se vrlo pohvalno i zahvalno izrazili u svojim govorima, ponudivši moralnu i svaku drugu pripomoć. Za riječ se javio predsjednik VZG Koprivnica Ivan Golubić, koji je pojasnio nazočnima što ih sve očekuje u narednom vremenskom periodu nakon osnivanja Društva. Dogovoreno je da će DVD Herešin biti domaćin centralnog obilježavanja Dana vatrogastva za VZG Koprivnicu i kada će dobiti svoju prvu zastavu.

Osnivači DVD-a Herešin

Svoje obraćanje nazočnima imala je i zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice Melita Samoborec koja se vrlo pohvalno izrazila spram inicijative osnivanja DVD-a u gradu koji zna koliko mu znače snage vatrogastva te je prihvatila kumstvo novoj zastavi Društva. Glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković zaželio je srdačnu dobrodošlicu društvu u veliku vatrogasnu obitelj te zapovjedniku Društva predao simboličan poklon, kombinezon za gašenja šumskih požara i vatrogasnu kacigu. Ivan Golubić

49


županijske vijesti

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

7. martinjski kup Dušana Koščića

50

Sudionici 7. martinjskog kupa

D

obrovoljno vatrogasno društvo Virje organiziralo je 4. studenoga 2017. u sklopu Martinjskih dana Općine Virje već tradicionalni 7. martinjski kup Dušana Koščića, natjecanje u brzom spajanju usisnog voda kao spomen na dugogodišnjeg predsjednika DVD-a Virje Dušana Koščića, koje se održalo u Školsko-sportskoj dvorani u Virju pod pokroviteljstvom Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, Općine Virje, tvrtke Vatropromet i tvrtke Pro-Ping te brojnih ugostiteljskih objekata iz Virja. Na otvaranju natjecanja nazočili su dožupan Ratimir Ljubić, pročelnica ureda župana Melita Ivančić, načelnik Općine Virje Mirko Perok, predsjednik Vatrogasne zajednice Koprivničkokriževačke županije Goran Matoničkin, zapovjednik Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke Županije Zvonimir Habijan, predsjednik Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije Mijo Brlačić, zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Virje Božo Kicivoj, obitelj Koščić, kontrolor natjecanja ispred Hrvatske vatrogasne zajednice Zdravko Filipaj, predsjednik Komisije za natjecanja Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Antun Petric. Nakon uvodne riječi predsjednika DVD-a Virje Drage Hatadija, intoniranje himni izveli su članovi limene glazbe DVD-a Virje. Odana je počast svim poginulim hrvatskim braniteljima i vatrogascima te je položen vijenac na grob Dušana Koščića. Natjecanje se izvodilo u šest kategorija i klasa s 49 ekipa na tri staze koje su startale paralelno. Na natjecanju se prvi put u Hrvatskoj organiziralo natjecanje mladeži u spajanju usisnog voda promjera 75 mm, u kategoriji muške mladeži nastupila su četiri odjeljenja od kojih su najbolji rezultat os-

tvarili DVD Gornje Bazje, a slijede ih DVD Virje i Turnašica. U kategoriji ženske mladeži nastupilo je pet odjeljenja. Najbolje su vježbu odradile predstavnice DVD –a Palinovec, druga je ekipa iz DVD-a Gornje Bazje. U Muškoj A kategoriji nastupilo je 12 ekipa. Prvi je DVD Andrilovec, drugi Cirkvena, a treće Virje. U ženskoj A kategoriji nastupilo je 11 ekipa od kojih su prve vatrogaskinje iz ekipe DVD Ribnica 1, a slije ih DVD Kašina i Zaprešić. U kategoriji muških B nastupilo je 9 ekipa koja su zauzela sljedeći plasman. Najbolji rezultat su postigli DVD Ribnica, a slijede ih Turnašica i Virovitica. U kategoriji žena B nastupilo je osam ekipa. Najbolje su vatrogaskinje PGD Hajdoše. Na drugom mjestu je DVD Ribnica, a na trećem DVD Bedekovčina. Nakon regularnog dijela natjecanja održan je superkup u muškoj kategoriji s najboljih osam vremena te ženski superkup s najboljih osam ženskih vremena. U muškoj konkurenciji je najbolja ekipa DVD-a Razljeva, a kod žena DVD-a Kašina. Na 7. martinjskom kupu Dušana Koščića oboren je hrvatski rekord u spajanju usisnog voda u muškom superkupu s vremenom 13,73, a ostvarila ga je ekipa DVD-a Andrilovec. Za ukupnog pobjednika natjecanja i osvojen prijelazni pehar proglašen je DVD Andrilovec. U sklopu natjecanja organizirano je najbrže vezanje usisnog voda gdje su snage odmjerili muški i ženski konkurenti te je za pobjednicu u ženskoj kategoriji statuu i novčanu nagradu osvojila Martina Peharec iz DVD-a Zaprešić, a u muškoj kategoriji statuu i novčanu nagradu osvojio je Kristijan Karas. Saša Gregar


županijske vijesti

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Krapinsko-zagorska

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

M

105 godina DVD-a Bedekovčina

imohodom vatrogasaca i vozila od tvornice Tondach do Vatrogasnog doma u Bedekovčini, u subotu 28. listopada je započela proslava 105 godina od osnutka DVD-a Bedekovčina. Nakon mimohoda uslijedila je svečana sjednica. U osvrtu na djelovanje Društva, istaknuto je da DVD Bedekovčina već 105 godina djeluje na načelima dobrovoljne aktivnosti i samoorganiziranosti građana na ostvarivanju humanih ideja, te međusobne pomoći u borbi protiv požarnih i drugih elementarnih opasnosti. Današnje društvo nastalo je udruživanjem Industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva Zagorka i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bedekovčina i ono danas poštuje svijetle i bogate tradicije obaju društava i 105 godina vatrogastva u Bedekovčini. DVD Bedekovčina je danas kao središnje društvo glavni čimbenik zaštite od požara, bilježeći prosječno godišnje 20-ak različitih, sve zahtjevnijih intervencija, na koje osposobljeni i opremljeni vatrogasci odgovaraju brzo i kvalitetno, a stignu sudjelovati i na dislokacijama u priobalju. DVD Bedekovčina već je godinama i izvan Zagorja pa i Hrvatske poznato i po radu sa vatrogasnom mladeži. U proteklih dvadeset godina društvo sudjeluje na svih 12 županijskih natjecanja od kojih osvaja osam s muškom mladeži i pet sa ženskom mladeži. Sudjeluje na deset od 12 državnih natjecanja vatrogasne mladeži, i to sa 29 ekipa. Na tri državna vatrogasna natjecanja s ženskom i muškom mladeži osvajaju prva mjesta i time postaju najuspješnije društvo u ovom natjecanju. Tu su i tri Kupa HVZ-a za re-

dom s muškom mladeži i jedan s ženskom mladeži, a vrhunac su nastupi na vatrogasnim olimpijadama i to 4 puta zaredom, od čega ove godine u austrijskom Willachu i sa muškom i sa ženskom ekipom. Danas Društvo broji 142 člana, od toga 50 aktivnih vatrogasaca i 24 žena, 9 pričuvnih, pet počasnih člana i 45 pripadnika mladeži i pomlatka. Kako je i običaj na proslavama dodijeljena su odlikovanja i priznanja. Valja napomenuti da su brončane medalje i plamenice dodijeljene još na skupštini početkom godine, dok su u ovoj prigodi zaslužni dobili srebrna i zlatna priznanja, kao i posebno vatrogasno priznanje spomenicu Vatrogasni veteran, koje su primili predsjednik Društva Željko Odak i Alojz Buzjak. Zlatnu plamenicu dobio je Stjepan Špiranec, a zlatne medalje Josip Horvat, Tihomir Granc, Tomislav Novosel, Ivan Odak i vlč. Josip Komorčec. Dodijeljene su i spomenice za 20. 30 i 40 godina rada u Društvu, posthumno Franjo Sopina. Ovoj su proslavi nazočili vatrogasci iz brojnih prijateljskih društva, kako iz KZŽ-e, tako i izvan nje, od Virja i Osijeka, do Žrnovnice i slovenskog PGD Šentvid pri Grobelnem. Također, 105. rođendan čestitali su i Stjepan Skuliber, predsjednik VZKZŽ-e, ujedno i član Predsjedništva HVZ-a, kao i još dva predsjednika županijskih zajednica, Mijo Brlečić (VZ Sisačko-moslavačke županije) i Goran Matoničkin (VZ Koprivničko-križevačke županije). U ime županije čestitke je uputio zamjenik župana Anđelko Ferek Jambrek, a u ime Općine Bedekovčina, kao pokrovitelja načelnik Darko Ban. Elvis Lacković

Međimurska

Vatrogascima Međimurja nova oprema

P

redsjedništvo Vatrogasne zajednice Međimurske županije je na svojoj drugoj sjednici, održanoj 26. listopada, jednoglasno udovoljilo zamolbama DVD i JVP za sufinanciranje nabave opreme iz premija osiguranja za 2017. godinu. Prikupljena su sredstva od HVZ-a 15.000 kuna, prihoda premija VZMŽ u iznosu od 120.000 kuna te izvanredna sredstva Vlade RH od 90.496,19 kuna za ovogodišnju

požarnu sezonu. To je ukupni iznos od 225.496,19 kuna. Zamolbe za sufinanciranje nabave opreme i vozila dala su DVD iz Štefanca, Pribislavca, Gardinovca, Belice, Podturna, Domašinca, Donjeg Mihaljevca, Štrigove, Stanetinca, Križovca, Vratišinca, Črečana, Gornjeg Kuršanca, Preloga, Zasadbrega i Goričana te JVP Čakovec. Dobivena sredstva se moraju realizirati tijekom ove godine.

M. Grubić

Za nabavku vozila i opreme 225.496,19 kuna

51


županijske vijesti

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

DVD Štefanec

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

U

52

Od Grada Čakovca dobili novo kombi vozilo

četvrtak 2. studenog u 16,42 Medved je rekao kako je ponminute kratki reski zvuk osan što je na njegovom čelu jer vatrogasne sirene za trenutak je mnogi u HVZ u njih upiru prst zbunio žitelje Štefanca. Dopro je on primjera kako je ono organiziras novog vatrogasnog kombi vozila, no i kako se u njemu radi. čije je ključeve uručio gradonačelnik Gradonačelnik Kovač je rekao Čakovca Stjepan Kovač, a za potrebe kako Grad iz svoga proračuna DVD Štefanec. Vozilo je blagoslovio mnogo ulaže u vatrogastvo pa vlč. Tomislav Kos, župnik župe Pristoga i ne čudi što njihova VZP bislavec. Grada spada u red najuzornijih Svečarskom činu nazočili su predu HVZ, a posebno ga raduje što Predaja ključeva vozila stavnici DVD VZP Grada Čakovca. među vatrogasce ulazi sve veći - Kombi vozilo nabavljeno je sredstvima Grada broj mladih gdje isto tako međimurski vatrogasci Čakovca, a dio je višegodišnjeg plana obnove voznog prednjače u Hrvatskoj. Dodao je kako je u minulom parka dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja mandatu gradske vlasti nabavljeno pet vozila, ovo je grada- naglasio je pred skupom Mario Medved, šesto te dodao kako će iduće godine, po određenom predsjednik VZ Međimurske županije i VZP Grada redoslijedu, takvo vozilo dobiti DVD Mačkovec. Čakovca i čakovečki dogradonačelnik. To je osmo U ime VMO Štefanca se Gradu, odnosno VZ vozilo koje koje Grad nabavio za potrebe svojih Međimurske županije, zahvalio Dean Hrastić, predDVD, cijena mu je 250.000 kuna. Medved je zaželio sjednik Vijeća. vatrogascima da vozilo što više koriste za populariKako nam je rekao Branimir Mihalac, predsjednik zaciju vatrogastva i druženja, a što manje za požarne DVD Štefanec, dosadašnje vozilo nabavljeno je 1977. intervencije. Vozilo će vatrogascima koristi za manje godine i starije je od nekih njihovih članova kojih je M. Grubić intervencije. Govoreći o međimurskom vatrogastvu, u njihovim redovima 30-ak.

Osječko-baranjska

D

Osnovano novo Dobrovoljno vatrogasno društvo Subotički Lug

ana 6. listopada 2017. je u vlasništvu Općine Koška, godine održan je inicibiti će dan na korištenje jativni sastanak u područnoj DVD-u Lug Subotički naškoli Lug Subotički radi dogokon obnove u 2018. godini. vora oko osnivanja dobroNa skupštini su prisustvovoljnog vatrogasnog društva. vali: načelnik Općine Koška Najviše zasluge pripadaju Zoran Kovačević, zamMariji Žeželj, koja je već 20 jenik načelnika Miroslav godina vatrogaskinja, a svoj Čukić, zapovjednik VZ OBŽ rad u vatrogastvu započela je Zdravko Cvenić, predsjedsa 6 godina u DVD-u Ivanovnik VZ Našice Vlatko Gašić, Detalj sa Skupštine ci Valpovački te je stekla zvanzamjenik predsjednika Zvonje časnik I. klase, 10 godina obnašala dužnost blaga- imir Ljubljanović, zapovjednik VZ Našice i JVP jnika, a nakon dolaska u Lug Subotički, odlučila je Našice Aleksandar Ljubljanović, velečasni Božidar pokrenuti inicijativu o osnivanju DVD. Petrović i drugi. Na skupštini su izabrane odgovorne Novoosnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo osobe i tijela upravljanja udrugom: Marija Žeželj, jedina je udruga u selu, humanitarnog je karaktera i predsjednica, Bernardica Kovač, dopredsjednica, u budućnosti će biti na usluzi svim mještanima sela Elvis Žeželj, zapovjednik, Marijan Batovanja, zamLug Subotički kroz preventivno djelovanje, zaštitu jenik zapovjednika, Lidija Korman, tajnik te Alen od požara i druge vrste pružanja pomoći. Društvo Dinković, blagajnik. Izabrani su članovi Upravnog će pored okupljanja odraslih osoba okupljati i pom- i Nadzornog odbora, osobe za zastupanje društva, ladak i mladež koje će kroz vježbe, natjecanja i os- predstavnike u Skupštini VZ Našice te likvidator. posobljavanja uvoditi u vatrogastvo i učiti ih da je Pri kraju Skupštine sa par riječi i podrškom obrahumano pomagati drugima u nevolji. tili su se i načelnik Općine Koška Zoran Kovačević, Osnivačka skupština održana je 4. studenoga zapovjednik VZ OBŽ Zdravko Cvenić te predsjed2017. godine u šatoru na sportskom igralištu jer tre- nik VZ Vlatko Gašić. Marija Kasapović nutno nema drugog prostora. Društveni dom koji


županijske vijesti

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

9. vatrogasni memorijalni kup “Matković – Ivić”

Sudionici 9. memorijalnog kupa

U

Našicama dana 9. rujna održan je vatrogasni tradicionalni memorijalni kup pod nazivom “Matković – Ivić” u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Našice, a u sklopu manifestacije “Dani slavonske šume” u velikom Našičkom parku. Na natjecanju za odrasle sudjelovalo je 26 ekipa iz Hrvatske, a natjecalo se na dvije staze, s po dvije izvedene vježbe, bez štafetne utrke. I ovo natjecanje je posjetilo preko 300 vatrogasaca iz Lijepe naše, a nekoliko tisuća ljudi posjetilo je park i pogledalo ovo zanimljivo vatrogasno natjecanje. Ekipe su se natjecale u četiri kategorije. U kategoriji članovi A nastupilo je 9 ekipa, a prvo mjesto su osvojili vatrogasci iz Donje Motičine. U kategoriji članice A nastupile su 4 ekipe, a pobijedila je ekipa iz Harkanovaca. U kategoriji članovi B nastupilo je 8 ekipa, a pobijedila je ekipa Spačva Vinkovci. Rezultati su sljedeći po kategorijama: članice “B”: 1. mjesto DVD Mladost-Kaštel Sućurac, 2. mjesto DVD Virovitica, 3. mjesto DVD Stipanovci; članice “A”: 1. mjesto DVD Harkanovci, 2. mjesto DVD Zoljan, 3.mjesto DVD Stipanovci; članovi “B”: 1. mjesto DVD Spačva, 2. mjesto DVD Virovitica, 3. mjesto DVD Donja Motičina; članovi ”A”: 1. mjesto DVD

Donja Motičina, 2. mjesto DVD Belišće, 3. mjesto DVD Marjanci. Za napomenuti je svakako da su članovi domaće ekipe “A” seniori Dobrovoljnog vatrogasnog društva Našice izveli najbržu vježbu na natjecanju od 31,80+10 sekunde, no zbog domaćinstva i fair-playa prvo mjesto prepustili su prijateljima iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Motičina. Dobrovoljno vatrogasno društvo Našice na kupu je nastupilo s još jednom ekipom “B” seniori, a zauzeli su odlično 5. mjesto. Našički vatrogasci zahvaljuju se svima koji su se odazvali na natjecanje i čestitaju svim ekipama na postignutim rezultatima. Kup svoj naziv duguje preminulom dugogodišnjem predsjedniku Dobrovoljnog vatrogasnog društva Našice Branku Matkoviću, i rano preminulom dopredsjedniku Branku Iviću. Dugi niz godina predsjednik i dopredsjednik zalagali su se za rad u društvu, bili aktivni u svim područjima unutar društva te su se zalagali za njegovo poboljšanje. Po prvi puta našički vatrogasci promovirali su udrugu “Krijesnica” i “Srce Kornatsko”, prisjetivši se tako još jednom stradalih kolega na Kornatima. Marijan Gajski

Našički vatrogasci prezentirali rad s opremom za spašavanje s visina i iz dubina Našički vatrogasci u sklopu “Dani slavonske šume” prezentirali su opremu za spašavanje s visina i iz dubina. Vježba se sastojala od rada s prečnicom, tj. spašavanje osobe putem prečnice preko rijeke “Karašica”. Na vježbi je sudjelovalo 10-ak vatrogasaca s jednim zapovjednim i jednim tehničkom vozilom. Na vježbi je bilo nazočno više stotina ljudi koji su u sklopu festivala pogledali i ovu zanimljivu vježbu.

53


županijske vijesti

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

U

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Slavonski vatrogasci na vrućem treningu u Našicama

listopadu i studenom Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije organizirala je obuku iz gašenja požara u zatvorenom prostoru – simulatoru plamenih udara. Program obuke namijenjen je svim operativnim vatrogascima koji imaju liječnički pregled i jednu godinu djelatnog staža u zvanju vatrogasac. Obuka je provedena u dvije grupe, (27. - 28. 10. i 3. - 4. 11. 2017.godine). Našički vatrogasci posjeduju namjenski dizajnirani kontejner za simulaciju stvarnih uvjeta požara u zatvorenom prostoru, gdje vatrogasci, na siguran način i u uvjetima najbližima stvarnoj intervenciji, mogu osjetiti utjecaj vatre i dima te naučiti kako se boriti protiv njih. Opće je poznato da su poslovi vatrogasaca vrlo rizični i opasni, stoga vatrogasci u simulatoru stječu mogućnost upoznavanja “požarnog neprijatelja”. Ovakav način osposobljavanja i stjecanja vještina je vrlo koristan kako bi se u stvarnim intervencijama pronašao najbolji postupak za rješavanje cjelokupne požarne situacije ne ugrožavajući pritom život vatrogasaca. U planu je da ovakvu obuku prođu i ostali vatrogasci koji u intervencijama ulaze u zatvorene prostore, odnosno koji već imaju vještine korištenja izolacijskih aparata i kretanja u zadimljenim pros-

torima. Uvježbavanjem u simulatoru povećava se sigurnost i operativna sposobnost vatrogasaca, a time se smanjuje mogućnost pogibije u intervencijama. Pokretno vježbalište za simulaciju plamenih udara našičkim vatrogascima prije par godina isporučila je Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije. Praktičnom dijelu obuke nazočili su Zdravko Cvenić, zapovjednik VZŽ Osječko-baranjske, Zvonko Ljubljanović, predsjednik DVD Našice, Saša Ljubljanović, zapovjednik JVP Našice i Viktor Lončarić, zamjenik zapovjednika DVD-a Našice. Polaznici tečaja bili su dobrovoljni vatrogasci iz vatrogasnih društava Donji grad Osijek, Retfala, Đakovo, Selci, Ivanovci, Budrovci, Čepin, Belišće, Veliškovci, Viljevo, Marjančaci, DVD Karanac, Viškovci, Ladimirevci, Bocanjevci i DVU Energa. Marijan Gajski

Osposobljavanje za radove na vodi i obranu od poplava

Sudionici osposobljavanja

V

atrogasna zajednica Našice u mjesecu listopadu osposobila je 30-ak vatrogasaca za spašavanje na vodi, radove na vodi te obranu od poplava. Kao i sve specijalnosti do sada, i ova je specijalnost provedena u Našicama. Predavači ove specijalnosti bili su profesori iz vatrogasne škole Zagreb “Učilište 54

vatrogastva, zaštite i spašavanja” profesor Ključarić i profesor Blaha. Obuka se sastojala od upravljanja čamcem veslanjem i vožnjom motora, izrade zečjih nasipa, izvlačenje tijela utopljenika te spašavanja ugroženih osoba iz vode i slično. Vatrogasci koji su uspješno položili specijalnost dolaze iz DVD Donja Motičina, Feričanci, Koška, Našice i JVP Našice. Tekst: Marijan Gajski Foto: David Ferčec


županijske vijesti

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

DVD NAŠICE

“Prevencija stresnih i traumatskih iskustava u svjetlu pozitivne psihologije” u vatrogastvu

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

D

ana 21. rujna u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Našice za sve profesionalne i dobrovoljne vatrogasce održano je predavanje pod nazivom “Prevencija stresnih i traumatskih iskustava u svjetlu pozitivne psihologije”. Vođeni prošlogodišnjim iskustvom po broju tehničkih i broju požarnih intervencija, Javna vatrogasna postrojba Našice i Dobrovoljno vatrogasno društvo Našice inicirali su ovo predavanje za sve našičke vatrogasce. Predavanje o “psihologiji u vatrogastvu” održala je psihologinja Darija Salopek – Žiha, koja se već duži niz godina bavi psihologijom u svakodnevnom životu, te psihologijom u kriznim situacijama. Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Našice po prvi puta su se susreli s ovakvim tipom predavanja, te je suradnja na nastavi sa psihologinjom bila na zavidnom nivou. Uloga psihologa u vatrogastvu bi bila prevencija i pružanje psihološke pomoći vatrogascima nakon teških intervencija. Nažalost, u Republici Hrvatskoj ne postoji organiziran sustav pružanja psihološke pomoći vatrogascima nakon teških intervencija (npr. intervencija s teško ozlijeđenim i stradalim osobama). Sustav školovanja vatrogasaca u potpunosti je izostavio psihologiju iz nastavnog plana i programa. Kroz nastavu iz psihologije, vatrogasci bi stekli, između ostalog, i temeljna znanja iz psihologije stresa.

Zaključak - Ciljevi individualnog rada - smanjenje intenziteta emocija, smanjenje kognitivne dezorganizacije, jačanje samoefikasnosti, olakšavanje emocionalnog rasterećenja i ponovnog doživljavanja ugode, izlazak iz uloge pomogača u kriznom događaju, učenje novih računa suočavanja sa stresom, započinjanje procesa tugovanja, te osvješćivanje i izražavanje osjećaja. Vježba 1. – upitnici stresa? - Stres i tjelesno zdravlje, upitnik stresa na poslu, vizualni upitnik, te ljestvica životnih zbivanja. Psihološka otpornost? - Posljedice stresa, način suočavanja sa stresom, višenačinski model snaga suočavanja sa stresom. Trauma, što i kako s njom? - Što je to trauma, reakcije na traumatske događaje, česte reakcije nakon traume, krizni događaj i kriza kao psihičko stanje, cilj sustava za psihološke krizne intervencije, najčešće reakcije u stanju krize, faze tugovanja, opći ciljevi sažete psihološke integracije traume. Vježba 2. Pozitivna psihologija? - Što je pozitivna psihologija?; upitnik testa pozitivnosti. Marijan Gajski

Požeško-slavonska

20 GODINA OBILJEŽENO U VELIKOJ

Koordinacija plavo zelene linije prijateljstva

Č

lanice Koordinacije Plavo zelene linije prijateljstva i suradnje, DVD-i Kutjevo, Velika, Slatina, Lobor, Vodice, San Marino Novi Vinodolski i VZ grada Bakra, sastali su se 15. listopada u Velikoj kako bi održali redovan susret članica, ali i obilježili 20 godina neprekidnog rada ovakve vrste suradnje koja je zasigurno najstarija u Republici Hrvatskoj. Sudionici Koordinacije

55


županijske vijesti

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Susret je započeo sportskim nadmetanjima u igricama koje se održavaju na svakom susretu. Tri su standardne, loptica za stolni tenis kroz C cijev, povlačenje užeta, brentača i meta te četvrta igrica po izboru domaćina, ovogodišnja prenošenje kuhanog jajeta u žlici. Najuspješniji u sportskim nadmetanjima pokazali su se domaćini, DVD Velika. Kasnije je uslijedila svečana sjednica na kojoj su podijeljene spomenice najistaknutijim ljudima koji su dali svoj doprinos rastu i razvoju ove Koordinacije od samih početaka. Podršku radu Koordinacije

56

dali su načelnik Općine Velika Vlado Boban, predsjednik VZŽ Požeško-slavonske Željko Petrović i županijski vatrogasni zapovjednik Josip Ugrin. Na obilježavanju su prisustvovali svi živući potpisnici ove suradnje; Stjepan Pavliček - DVD Kutjevo, Ante Milković - VZ grada Bakra, Franjo Bujan - DVD Velika i Roko Mateša – DVD Vodice. Izvršena je primopredaja zastavice Koordinacije koju je predsjednik DVD-a Velika Ante Adžić predao predsjedniku VZ grada Bakra Darku Pavletiću, domaćinu Marko Ašenbrener Koordinacije slijedeće godine.

Primorsko-goranska

Suradnja novljanskih vatrogasaca s njemačkim kolegama

Od prijateljstva do konkretne pomoći i stručne suradnje

D

a humanost, odjeljenje njemačkih vanesebičnost i želja trogasaca dođe u Hrvatsku za pomaganjem krase vana obuku za gašenja požara trogasce diljem svijeta otvorenog prostora, a razpotvrđuje hvalevrijedna matrala se i mogućnost priča iz Novog Vinodolskog. dolaska njemačkih vaZa tu je „priču“ najzaslužniji trogasaca na ispomoć u Dirk Heldenreich iz HannoHrvatsku, tijekom ljetne vera, vatrogasac koji sa svopožarne sezone. - Već potjom obitelji ljetuje u Novom kraj srpnja u Novi je stiglo Vinodolskom već više od prvo odjeljenje njemačkih Vrijedna donacija stigla u Novi 40 godina. Dirk Heldenreich vatrogasaca, a njihova je profesionalni je vatrogasac na aerodromu u Hanno- obuka provedena pod okriljem Vatrogasne zajedveru, a istovremeno i član te instruktor u tamošnjem nice PGŽ-a, uz logističku potporu DVD-a San dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Kao svaki ra- Marino - Novi Vinodolski. Završna vježba održana doznali vatrogasac, tijekom boravka u Novom re- je na našem području, u Pavlomiru. Pod nadzodovito je posjećivao lokalne vatrogasce, razgovarao rom županijskoga zapovjednika, Mladena Šćulca, o njihovim problemima i smišljao kako im pomoći. njemački i hrvatski vatrogasci razmijenili su znanja i iskustva te taktičkom vježbom zaključili prvi konkNajprije donacije retan oblik suradnje, ističe Topolovec. - Prva konkretna donacija stigla nam je 2016. goBudući da su njemački vatrogasci u Hrvatskoj bili dine kada je Dirk svojim vozilom i prikolicom u upravo u vrijeme katastrofalnih požara koji su harali Novi dopremio prvi kontingent zaštitne i vatrogasne Dalmacijom, izrazili su želju da posjete i neko od opreme. Nakon toga u akciju je uključio i kolegu društava u okolici Splita i predaju mu dio dopremAndreasa Maiera, predsjednika udruge Njemački ljene pomoći. Tako su dva dana proveli u Kaštel Govatrogasci pomažu (Deutsche Feuerwehr Hilfe), milici te obišli područja stradala u velikim požarima. ističe Velibor Topolovec, tajnik DVD-a San MariKako navodi Topolovec, tijekom boravka u Novom no, te dodaje: - Zajedničkim snagama Dirk i An- Vinodolskom, njemački su vatrogasci sudjelovali i u dreas pripremaju nove posjete Hrvatskoj, a njihove ophodnjama i osmatranju terena te pomagali novldonacije postaju sve konkretnije. Potkraj travnja janskim vatrogascima i u drugim redovnim ljetnim ove godine bili su na redovnoj godišnjoj skupštini aktivnostima. našega društva i tom prilikom obradovali su nas naU Hrvatsku su se ponovno vratili već u listopadu, valnim vozilom te još jednim kontingentom zaštitne s novom donacijom – kombi vozilom koje će Novljopreme. Budući da je donirana oprema premašila anima služiti za prijevoz vatrogasaca na intervencije, potrebe naših vatrogasaca, na moj prijedlog dio te ali i mladeži na razna natjecanja. Kako su najavili, donacije proslijeđen je DVD Kupjak, kojemu su doći će i sljedeće ljeto, a također su potvrdili i donjemački dobročinitelji osobno uručili vrijednu lazak na godišnju skupštinu DVD-a San Marinu, u donaciju, navodi Topolovec. travnju sljedeće godine. - U svakom slučaju, jako smo zadovoljni suradnStručna suradnja jom s našim kolegama i prijateljima iz Njemačke. To Humanitarna suradnja ubrzo prerasta u stručnu je jedna pozitivna suradnja na obostranu korist i zasuradnju edukativnog karaktera. Dogovoreno je da dovoljstvo, zaključio je Topolovec.


VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

županijske vijesti

Pomicanje granica

Lorena Laslavić i njezin Sparky – ponos hrvatskoga vatrogastva

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Lorena Laslavić prva je (i zasad jedina) hrvatska profesionalna vatrogaskinja s potražnim vatrogasnim psom i prva profesionalna vatrogaskinja Liburnije. Pored toga, završila je i obuku za ronioca te II. stupanj specijalističkoga usavršavanja za spašavanje iz dubina i s visina. Njezin je Sparky pak prvi križanac u redovima vatrogasnih potražnih pasa. Sve više žena u svijetu, ali i u Hrvatskoj, svojim radom i profesionalnim uspjesima potvrđuje da vatrogastvo više nije isključivo muška profesija. Među tim ženama koje pomiču granice i ruše barijere svakako je i Lorena Laslavić iz Šapjana, koja sa svojim suprugom Zoranom i njihovim kućnim ljubimcima doslovno živi vatrogastvo.

nirati. - Prosječan trening vatrogasnog K-9 tima sastoji se od vježbi poslušnosti, savladavanja raznih prepreka te samog traženja, bilo na ruševini ili u šumi. Vremenskog ograničenja pri treninzima nema, već se trening koncipira prema individualnim potrebama psa. Može biti dnevni ili noćni. Također, pse se trenira u svim vremenskim uvjetima, po kiši, snijegu, magli. Lorena i Sparky – dobitna Tijekom treninga ometa ih se na kombinacija razne načine - bukom, dimom i Lorena je kao profesionalna vaslično, a sve kako bi uvjeti rada trogaskinja zaposlena u Rafinerbili što sličniji onima u kojima iji Urinj u Rijeci, članica je DVDtrebaju raditi prilikom stvarnih a Kras-Šapjane, a u njezinoj su akcija spašavanja. Dobro istreLorena i Sparky obitelji čak dva vatrogasna potražna psa. Belgijska niran pas svojem će vodiču jasno signalizirati kad je ovčarka Dr. Rain ponos je Loreninog supruga Zora- pronašao unesrećenu osobu ili joj je na tragu. Najzna, koji je prije sedam godina i pokrenuo osnivan- godnije je kad pas žrtvu označi oblajavanjem jer na je K-9 timova u hrvatskome vatrogastvu, a danas samom terenu mogu biti otežani uvjeti pri kojima, predsjedava Povjerenstvom HVZ-a za potražne pse. primjerice, cviljenje, grebanje ili ležanje kraj žrtve, Zahvaljujući njemu, danas diljem Hrvatske djeluje vodiču ne mora biti vidljivo. Sparky obično sjedne čak 15 takvih licenciranih timova, a među njima su i pokraj žrtve te onda počne lajati. Vrlo je bitno reći Lorena i njezin Sparky, koji je „zablistao“ na posljed- da psi označavaju žrtve koje se nalaze u nekom njem licenciranju, održanom početkom listopada neobičnom položaju (npr. sjede, čuče, leže..) te neće u Čakovcu, u organizaciji Hrvatske vatrogasne za- lajati na osobu koja se slobodno kreće, pojašnjava jednice, Udruge potražnih pasa Hrvatske i Javne Lorena te dodaje: - Psi rade prema principu pozivatrogasne postrojbe Čakovca. Sparky je uspješno tivne motivacije. Oni s jače izraženim plijenskim svladao sve testove, unatoč ozljedi i šavovima koje je nagonom nagrađuju se igračkom, dok je Sparky dobio svega nekoliko sati prije licenciranja. Njegova od samog početka nagrađivan klopicom. Nagradu terijerska krv očito ga je tjerala dalje i dovela do tit- može dati vodič ili markirant, a sama vrsta nagrade ule prvoga nečistokrvnog psa tragača. prilikom treninga nije bitna, već je bitno da se pas - Sparky ima samo dvije i pol godine. Križanac nakon dobro odrađenog traženja razveseli nagradi, je terijera i maltezera i u našu je obitelj došao kao kaže Lorena. klasičan kućni ljubimac. Međutim, ubrzo nakon njegovog dolaska, počeli smo trenirati. On je prvi pas s Sparky i dalje „običan“ pas kojim sam krenula u spasilačke vode i izrazito sam I dok je na treninzima i akcijama spašavanja ponosna jer smo dokazali da i križanci mogu biti ko- Sparky pouzdan i ravnopravan član K-9 tima, kad risni i vrijedni spasioci, ističe Lorena. nije na „radnom mjestu“, on je sasvim „običan“ pas i živi „običnim“ pasjim životom. – To znači da Obitelj Laslavić – dvostruki K-9 tim u slobodno vrijeme rado šećemo, trčimo, igramo U tu zanimljivu i nesvakidašnju „priču“ Lorenu je se. Poput ostalih pasa, Sparky u našem domu ima uveo njezin suprug Zoran pa danas zajedno rade na svoje mjesto za spavanje i svoje životinjske prijatelje. istom “projektu” - vježbama, prezentacijama i tren- Sparky, naime, živi u predivnoj simbiozi s belgiing taborima, na kojima ponosno predstavljaju Hr- jskom ovčarkom Rain – potražnim psom mojeg vatsku vatrogasnu zajednicu, Vatrogasnu zajednicu supruga, s čivavom Lolijem koji nije potražni pas, Primorsko-goranske županije, DVD Kras-Šapjane već naša mala maskota i najveći čuvar, a s njima je u i Udrugu potražnih pasa Hrvatske. - Svakako sam veseloj obitelji i mačka Nan. Izvrsno se slažu, imaju se našla u tome i zavoljela taj “posao”, a Sparky je našu bezrezervnu ljubav i potpuno su ravnopravni zauzeo posebno mjesto u mom životu, kaže Lorena članovi naše obitelji, rekla je Lorena. te ističe da s potražnim psima treba redovito tre57


županijske vijesti

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Iako je Lorena već postigla zavidne uspjehe u profesionalnome vatrogastvu, na kojima bi joj mogli pozavidjeti mnogi, pred njom je još mnogo izazova i ciljeva. Kako sama kaže, vatrogastvu je potpuno predana i stoga je razumljiva njezina želja da se zaposli u nekoj javnoj vatrogasnoj postrojbi. Naravno,

58

D

nastavit će i svoj rad s potražnim psima, a neupitna je i njezina daljnja edukacija i usavršavanje u raznim segmentima vatrogasne struke. – Planova ima mnogo, želim napredovati u struci i to su izazovi koji me vesele. A što donosi sutra, vidjet ćemo. Ja se nadam najboljem, vedro i optimistično zaključila je Lorena. V. R. T.

11. humanitarni turnir „Heroji Kornata“

iljem Republike Hrvatske tijekom ovog ljeta odavana je počast tragično stradaloj dvanaestorici vatrogasaca u akciji na Kornatu čija se 10. obljetnica navršila ove godine. Već te, za vatrogastvo tužne, 2007. godine DVD Kraljevica organizirala je humanitarni malonogometni turnir čiji je fond bio namijenjen obiteljima nastradalih kolega dok se ove godine održalo 11. izdanje jednog od najdugovječnijih natjecanja u Kraljevici, a ovo je treća godina u kojoj se vatrogasci natječu u suhom spajanju usisnog voda. Okupilo se devet ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji a nastupili su DVD-i iz Crikvenice, Delnica, Kraljevice, Novog Vinodolskog, Raba, Sušaka i Zlobina kao i ekipa JVP-e Rijeka koja su svake brojale po šest članova. U muškoj konkurenciji najbrži su bili domaćini iz DVD-a Kraljevica, ispred ekipe DVD-a Zlobin, a treći su bili članovi DVD-a Delnice, dok su kod vatrogaskinja slavile djevojke iz DVD-a Sušak ispred ekipe DVD-a „San MarinoNovi Vinodolski“. U revijalnom dijelu turnira ekipe su se natjecale u potezanju užeta gdje se najjačom pokazala kombinirana 12-člana ženska ekipa DVD-a San Marino i Sušak, koja je u finalu nadjačala šestoro muških kolega. Treću godinu zaredom organizator je odlučio sva prikupljena sredstva donirati Centru za rehabilitaciju Fortica-Kraljevica. Zahvaljujući natjecateljskim ekipama i mnogobrojnim sponzorima prikupljeno je

12.000 kn, a iznos će se utrošiti za kupnju rampe za lakši prilaz prostorijama kako bi boravak štićenicima Centra bio što ugodniji. Tijekom svih dosadašnjih izdanja turnira ukupno je prikupljeno oko 230.000 kuna koji su bili donirani potrebitim pojedincima kao i medicinskim ustanovama, a DVD Kraljevica se ovim putem želi zahvaliti svima koji su pripomogli održavanju ovogodišnjeg natjecanja. Na kraju je uslijedila dodjela priznanja najuspješnijima, a prijelazni pehar pobjednicima uručila je socijalna radnica u Centru Tamara Petrc dok su ostala priznanja dodjelili zapovjednik VZ PGŽ-e Mladen Šćulac i predsjednik DVD-a Kraljevica Aleksandar Kružić. Alen Randić

Vatrogasno priznanje Josipu Puriću i GP Krku

V

atrogasna zajednica PGŽ-a „Krk“ u cjelini, već godinama posebnim je priznanjem – pružaju vatrogastvu otoka Krka, zahvalnicom nagradila tvrtku ali i cijele Primorsko-goranske GP „Krk“, a njezinom direkžupanije. toru, Josipu Puriću, dodijelila je - Ovim priznanjima htjeli smo posebnu plaketu u znak zahvaliskazati našu zahvalnost direktonosti na dugogodišnjoj potpori ru Puriću i tvrtki GP „Krk“. GP vatrogascima. „Krk“ je tvrtka koja pokazuje Prigodna svečanost dodjele iznimnu društvenu osviještenost priznanja upriličena je u prosi dio svojih resursa redovito torijama tvrtke, na Krku. Tom usmjerava ka podmirenju potresu prilikom predsjednik Vatroba zajednice u kojoj djeluje. NaS. Gauš i J. Purić gasne zajednice PGŽ-a, Slavko damo se da će se naša suradnja Gauš, i područni vatrogasni zapovjednik, Dinko i dalje nastaviti, a krčkim građevinarima želimo da Petrov, još jednom zahvalili direktoru Puriću na nastave nizati poslovne uspjehe, poručio je tom priV. R. T. nesebičnoj pomoći koju on osobno, a i tvrtka GP likom Gauš.


VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

županijske vijesti

Splitsko-dalmatinska

Vatrogasac Tonći Bilić - dobitnik nagrade Grada Trogira za životno djelo u 2017. godini

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

P

ovodom dana Grada Trogira, blagdana sv. Ivana, dana 13. studenog u vatrogasnom domu DVDa Trogir održana je svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira. Tijekom sjednice dodijeljene su nagrade Grada Trogira, a među nagrađenima za životno djelo našao se i Tonći Bilić, član DVD-a trogir sa 70 godišnjim vatrogasnim stažem. Tonći Bilić, rođen 1932. godine, pristupio je dobrovoljnim vatrogascima u Trogiru potkraj 1947. godine, u vrijeme obnove ratom razrušenog Društva. Kao mladi član Tonći uspješno završava kurs za ispitanog vatrogasca, sudjeluje u vatrogasnim vježbama, požarima i aktivnostima Društva. S radošću se i danas prisjeća brojnih vatrogasnih vježbi te kako je u noći za vrijeme vatrogasnog plesa 1963. godine buknuo veliki šumski požar na području Planog pa da su vatrogasci bili primorani napustiti vlastitu zabavu. Tonći je sudjelovao i na gašenju velikog požara na objektu duhanske stanice na Čiovu koji je izbio 11. siječnja 1966. godine. I u najtežim trenucima, kada se DVD održavao i djelovao isključivo radi entuziazma nekolicine njegovih članova, nalazio se uvijek vrijedni Tonći Bilić koji u tom, za Društvo najtežem razdoblju, obnaša dužnost člana Nadzornog odbora (1968-1970). Srećom, teško stanje nije dugo potrajalo pa već početkom 1970.-tih godina pristupa se uređenju gasilane, nabavci opreme te novih vatrogasnih vozila. Prilikom proslave 70. obljetnice DVD-a 1973. godine, u Trogiru je održano 3. republičko vatrogasno natjecanje na kojem seniorska ekipa DVD-a Trogir osvaja visoko treće mjesto u ukupnom poretku. Upravo je Tonći Bilić svojim primjerom i zalaganjem u vatrogasnim vježbama odgojio ovu, novu, zlatnu generaciju trogirskih vatrogasaca. U ovom razdoblju zabilježeni su i prvi veliki šumski požari na području bivše Općine Trogir, a među gasiteljima se ponovno isticao vatrogasac Tonći Bilić. Članovi dobro pamte silan trud koji je Tonći uložio u održavanje tadašnje vatrogasne opreme, bojanju velikih drvenih skala rastegača i servisiranju starih motornih pumpi. Njegovo Društvo i Vatrogasni savez Hrvatske, za savjestan rad i zasluge na unaprijeđenju vatrogastva, zahvalilo mu se Zlatnom medaljom za požrtvovnost 1978. godine. Jedina prepreka daljnjem razvoju Društva je pitanje prikladnijih i većih društvenih prostorija za sve brojnije članstvo. Organiziranjem već tradicionalnih godišnjih plesova prikupljaju se potrebna sredstva za otkup terena, a do 1991. godine, dobrovoljnim radom članova DVD-a teren je očišćen i pripremljen za gradnju. I u ovoj akciji, iako je već bio u zasluženoj mirovini i stavljen u pričuvno članstvo, sudjeluje Tonći skupa s mlađim kolegama.

Iako se, tijekom godina, smanjila njegova aktivnost na vatrogasnim intervencijama, Tonći je i danas rado viđen na svim okupljanjima, skupštinama i aktivnostima vatrogasaca, uvijek spreman pružiti ruku pomoći i savjeta mlađim kolegama. Godine 2012., za dugogodišnji operativni rad od Hrvatske vatrogasne zajednice uručena mu je Spomenica Vatrogasni veteran. Naročito ističemo njegov doprinos kod pisanja i izdavanja prve Monografije DVD-a Trogir 2013. godine, prilikom obilježavanja 110. godišnjice osnutka DVD-a. Tonći je skupa s autorima i urednicima knjige marljivo pregledavao stare fotografije, identificirao nekadašnje kolege, prepričavao događaje te uvelike pridonio da se čitava razdoblja bogate povijesti našeg Društva sačuvaju od zaborava vremena. Društvo mu se istinski odužilo 12. studenog 2015. prilikom svečanog otvaranja novog vatrogasnog doma DVD-a Trogir. Naime, vrpcu novog doma presjekli su dva najstarija člana DVD-a, zajedno s više od 130 godina vatrogasnog staža, braća Tonći i Frane Bilić. Spomenimo još i da u 2017. godini Tonći Bilić ostvaruje punih 70 godina vatrogasnog staža za što mu je uručena Diploma i Spomenica Hrvatske vatrogasne zajednice te je trenutačno vatrogasac s najviše vatrogasnog staža u Trogiru i okolici. Tijekom minulih godina Tonći je aktivan sudionik razvoja DVD-a Trogir, od poslijeratnog razdoblja obnove, nabavke prvih modernih vatrogasnih vozila, organiziranja poznatih vatrogasnih plesova pa do borbe sa stotinama šumskih požara. Uvijek samozatajan i vrijedan, spreman za pomoći kolegama u bilo kojem obliku, bez traženja naknade ili interesa za vlastiti probitak, svojim radom i životom Tonći Bilić uvelike je zadužio naše Društvo, ali i sve stanovnike Grada Trogira te je istinski primjer vatrogastva i nesebične vatrogasne djelatnosti u svojem najsjajnijem obliku. DVD Trogir ponosan je što u svojim redovima ima takvog vrijednog čovjeka, što je unatoč slabijem zdravlju skupio snage da mu se nagrada osobno uruči u prostorijama vatrogasnog doma te od srca čestita članu Tonću Biliću na Nagradi za životno dijelo Grada Marin Buble Trogira u 2017. godini. 59


županijske vijesti

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Varaždinska

Svečano obilježena 40. godišnjica rada

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

P

60

od pokroviteljstvom Općine Donja Voća 4. studenog u vatrogasnom domu svečanom sjednicom proslavljena je 40. obljetnica postojanja i kontinuiranog rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Voća. Uz brojne vatrogasce iz trinaest dobrovoljnih vatrogasnih društava sjednici su nazočili saborski zastupnik Anđelko Stričak, predsjednik VZVZ Nedjeljko Vukalović, tajnik VZVZ i predsjednik VZG Ivanca Zvonko Videc, načelnik Općine Donja Voća Krunoslav Jurgec, voćanski župnik Marko Zadravec i predstavnici voćanskih udruga i poduzetnika. Predsjednik Društva Josip Cingesar prezentirao je povijest društva, istaknuvši da je Društvo djelovalo i prije u pedesetim godinama i da je bilo brisano 1970.

V

godine. Ovaj jubilej treba prvenstveno zahvaliti ljudima koji su davne 1977. godine prepoznali potrebu osnivanja vatrogasnog društva kao jednog oblika borbe protiv požara i svih ostalih nedaća koje su ih pratile. U svojim pozdravnim riječima gosti su između ostalog naglasili da se sve više cijeni djelatnost vatrogasaca i njihovih organizacija, što su i vatrogasci zaslužili svojim nesebičnim, humanim i preventivnim radom, svojom hrabrošću na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Najzaslužnijim članovima društva dodijeljena su priznanja. Plakete i zahvalnice za potporu vatrogastvu uručene su voćanskim poduzetnicima, udrugama i susjednim Josip Cingesar vatrogasnim društvima.

DVD Hrženica najuspješnija na 1. natjecanju operativnih vatrogasaca VZO Sveti Đurđ

atrogasna zajednica općine Sveti Đurđ u nedjelju, 5. studenoga 2017., uz domaćinstvo DVD-a Hrženica uspješno je organizirala operativno natjecanje pripadnika vlastitih vatrogasnih postrojbi, pod nazivom „1. Vatrogasni kup općine Sveti Đurđ“. Brojni zaljubljenici u vatrogastvo i stanovnici ove općine znatiželjno su popratili atraktivan prikaz brojnih vještina i znanja koje vatrogasci koriste u različitim operativnim aktivnostima, od gašenja požara objekata i raslinja do spašavanja unesrećenih osoba iz vozila. Mali je to odmak od uobičajenih pokaznih taktičkih vježbi koje ova Zajednica uobičajeno organizira najmanje jednom godišnje, s obzirom da u njima do izražaja u pravilu dolaze samo najznačajniji elementi vatrogasne tehnike, dok su na ovom natjecanju svi vatrogasni operativci imali jednaku opremu i odlične vremenske uvjete za međusobno nadmetanje. Svaka 5-člana ekipa izvela je 6 taktičkih zadataka, odnosno po 1 zadatak na 6 lokacija u različitim mjestima na području općine Sveti Đurđ, uz pozorno bilježenje ocjene zadaća od strane vatrogasnih sudaca. Nakon nekoliko sati napornoga rada najuspješnija je bila 2. ekipa DVD-a Hrženica, ispred DVD-a Karlovec Ludbreški i 1. ekipe DVD-a Hrženica. Nešto slabiji rezultat imali su DVD Sveti Đurđ, DVD Struga, DVD Sesvete Ludbreške i DVD Komarnica Ludbreška. No, valja izdvojiti kako je

najviše pažnje privukao tzv. „zadatak iznenađenja“, priređen u objektu u okviru dravske šume, pri čemu su ekipe morale izvesti cjelokupnu intervenciju pri požaru stambenog objekta, od primanja dojave i provedbe unutarnje navale sa spašavanjem unesrećene osobe, do popunjavanja izvješća o intervenciji. U tom se zadatku na opće iznenađenje najbolje snašla ujedno i najmlađa ekipa DVD-a Struga, predvođena svojim voditeljem Dariom Štiglecom. U provedenoj analizi na kraju ovog natjecanja, svoje oduševljenje ovim novim oblikom uvježbavanja izrazili su svi sudionici, a posebno sam voditelj natjecanja odnosno zapovjednik VZO Sveti Đurđ Stjepan Kovaček, najavivši pretvaranje ovog natjecanja u međunarodnu manifestaciju otvorenog karaktera već sljedeće godine. Zahvalu sudion-


županijske vijesti

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

icima i čestitke najboljima izrazili su i predsjednik Zajednice Krunoslav Turković, tajnik Vatrogasne zajednice Varaždinske županije Zvonko Videc i načelnik Općine Sveti Đurđ Josip Jany. U govoru općinskog načelnika izražena je posebna vrijednost rezultata svih DVD-ova u posljednjih nekoliko godina, posebice vatrogasne mladeži, uz najavu novih kapitalnih investicija. Nazočni su tako upoznati s tijekom radova na novom vatrogasnom spremištu DVD-a Sesvete Ludbreške i skorom početku radova na novoj

garaži DVD-a Hrženica (za navalno vozilo koje iduće godine na Florijanovo dolazi kao donacija iz Velike Britanije), kao i planu nabave 3 novija kombi vozila u 2018. godini. Zamjenik zapovjednika DVD-a Hrženica Ivan Debelec, kao jedan od sukreatora scenarija za provedbu ovog natjecanja, prigodno se obratio uime DVDa Hrženica, spomenuvši kako se ovim događanjem ujedno prigodno obilježava 145-godišnji rad ovog najstarijeg seoskog DVD-a u jugoistočnoj Europi. Stjepan Kovaček

Virovitičko-podravska

DVD SLATINA

Obilježeno 145 godina neprekidnog rada

D

ana 28. listopada je u vatrogasnom domu u Slatini održana svečana sjednica DVD-a Slatina kojom je obilježeno 145 godina postojanja ovog društva, jednog od najstarijih u Republici Hrvatskoj, osnovanog 1872. godine. Sjednici je prisustvovao veliki broj vatrogasaca predstavnika DVD-a iz cijele Virovitičko-podravske županije, kao i brojni uvaženi gosti među kojima su bili zamjenik gradonačelnika Slatine Bojan Plantak, predsjednik Gradskog vijeća Slatine Dario Vrbaslija, zamjenik virovitičko-podravskog župana Marijo Klement, predsjednik Skupštine VPŽ Miran Janečić, predsjednik Vatrogasne zajednice VPŽ Željko Palković, vršitelj dužnosti vatrogasnog zapovjednika VPŽ Stjepan Venus, tajnica Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Mateja Fras Venus, predsjednik VZ Slatina Kruno Fabijanac i brojni drugi. Kratku povijest DVD-a predstavio je trenutni predsjednik Dragan Medvedović, a okupljeni gosti su uz čestitke svečanost uveličali i prigodnim darovima. Ovom prigodom su nagrađeni pojedinci za zasluge u radu, kao i institucije koje pomažu rad

Detalj sa svečane sjednice

DVD-a Slatina. Spomenicu „Vatrogasni veteran“ dobio je Milan Stipanić, spomenicu za 60 godina rada u vatrogastvu Marko Batur (posmrtno), spomenicu za 50 godina Krešimir Štimac, te za 40 godina Damir Culej, Davor Turček i Dražen Nemet. U nastavku svečane sjednice uručene su i vatrogasne plamenice i medalje zaslužnim članicama i članovima Društva. Svečanu skupštinu su svojim nastupom uveličali i članovi KUD-a „Dika“, a nakon skupštine je u crkvi sv. Josipa u Slatini održana i misa zahvalnica. Mateja Fras Venus

61


županijske vijesti

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Virovitičko-podravska županija dobila novi vatrogasni kadar

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

N

62

akon 74-satnog osposobljavanja, Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županija bogatija je za 20 vatrogasaca i 7 vatrogasaca I. klase. Osposobljavanje se provelo na području općine Suhopolje, a istom su prostupili članovi DVD-a s područja općine Lukač, Gradina i Suhopolje. Ispit se održao u vatrogasnom domu DVDSuhopolja, a isti su popratili: načelnik Općine Suhopolje Siniša Horvat, bivši načelnik Općine Suhopolje Marijan Brlek, zapovjednik VZO Suhopolje Mirko Solar, zapovjednik VZO Gradina Josip Kaladić, zapovjednik VZO Lukač Robert Teskera, zapovjednik VZŽ Stjepan Venus te tajnica Mateja Fras. Ovim ispitom završeno je osposobljavanje kandidata za zvanja u 2017. godini na području tih općina, a svi zapovjednici izrazili su zadovoljstvo što, unatoč lošim i kriznim vremenima, još uvijek ima volje, želje i ljubavi prema ovom humanom zanimanju. VZG Orahovice, Općine Crnac, Nova Bukovica i Čačinci Dana 19. studenog, u prostorijama DVD Orahovica završeno je i osposobljavanje kandidata za zvanje vatrogasac i vatrogasac 1. klase s područja grada Orahovice, općine Crnac, Nova Bukovica i Čačinci. Od ukupno 35 prijavljenih, njih 20 je uspješno položilo ispit za zvanje vatrogasac, a njih 17 za vatrogasca 1. klase. Organizator osposobljavanja je Vatrogasna zajednica Virovitičkopodravske županije. Predavači su bili Mateja Fras Venus, Darko Šramek, Robert Orina, Siniša Ileš i Davor Ileš, a u ispitnoj komisiji im se pridružio još i zapovjednik Vatrogasne zajednice Mateja Fras Venus županije Stjepan Venus.

Zagrebačka

Vatrogasci grada Svete Nedelje kod gradonačelnika

G

radonačelnik grada Svete Nedelje, Dario Zurovec sa suradnicima, upriličio je prijem za vatrogasce Vatrogasne zajednice grada Sveta Nedelja. U svom govoru gradonačelnik Zurovec nije krio zadovoljstvo za sve ono što su vatrogasci učinili svojim angažmanom na tri dislokacije u Dalmaciji tijekom ljetnih požara te odrađenim intervencijama na području grada. S toga je Grad odlučio kupiti u prvoj fazi 25 novih interventnih odijela, a a sa tim trendom nabavke interventnih odijela nastaviti će se i u sljedećem poeriodu kako bi vatrogasci bili što sigurniji u poslu koji obavljaju. Kao mali znak pažnje za sudjelovanje na dislokacijama gradonačelnik Zurovec podijelio je pohvalnice zaslužnim vatrogascima. Damir Marenić


županijske vijesti

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

veleposlanstvo Republike Francuske u RH i Pompiers de l’Urgence Internationale (PUI) doniralo vozilo

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

D

DVD Samobor primio donaciju vozila za gašenje požara otvorenih prostora

obrovoljno vatrogasno društvo Samobor svojim je ustrajnim radom i zalaganjem od Republike Francuske ishodilo donaciju vozila za gašenje požara otvorenih prostora marke Renault Camiva, iz 1985. godine. Plod je to gotovo godine dana rada i suradnje članova DVD-a Samobor, Veleposlanstva Republike Francuske u RH i Pompiers de l’Urgence Internationale (PUI), francuske humanitarne udruge koja radi na pružanju pomoći zemljama pogođenim prirodnim ili drugim katastrofama. Udruga okuplja profesionalne ili dobrovoljne vatrogasce koji dobrovoljno pružaju svoje iskustvo i stručnost u korist ljudi kojima njihova pomoć treba. Primopredaja vozila održana je u utorak, 24. listopada, ispred vatrogasnog doma Društva. Ključeve vozila predstavnicima DVD-a Samobor predala je veleposlanica Republike Francuske u Republici Hrvatskoj Corinne Meunier koja je u svom govoru naglasila kako joj je drago da je došlo do ove donacije te da su razmjene između vatrogasaca dviju država vrlo stručne te je pozdravila odličnu suradnju između Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Francuskog veleposlanstva, posebno Ureda za unutarnje poslove, istaknuvši želju za nastavkom suradnje s DVD-om Samobor. Predsjednik DVDa Samobor Damir Domin zahvalio je na donaciji veleposlanici, a posebno vatrogascima iz Pompiers de l’Urgence Internationale g. Remyju Desboisu i g. Fredericu Nouardu koji su iz Francuske do Samobora vozili 20-ak sati i prošli 1300 km. Po primopredaji vozila, naredna dva dana kolege vatrogasci Remy Desbois i Frederic Nouard pružali su obuku vozača DVD-a Samobor za rad s vozilom te tehnike terenske vožnje, prema francuskim standardima. Obzirom da je riječ o vozilu iz 1985. godine vozači DVD-a Samobor nisu krili oduševljenje mogućnostima vozila, njegovom snagom te lakoćom kojom prelazi prepreke. DVD Samobor zahvaljuje Veleposlanstvu Republike Francuske u RH i Pompiers de l’Urgence Internationale na donaciji vozila koje će koristiti za gašenje požara otvorenih prostora na Samoborskom i Žumberačkom gorju, a po potrebi i pozivu i diljem lijepe naše.

Veleposlanica Republike Francuske u Republici Hrvatskoj Corinne Meunier uručila donirano vozilo

Renault C a m i v a -tipsko, visokoprohodno vatrogasno vozilo namijenjeno gašenjupožara otvorenih prostora koje prelazi prepreke do 50 cm, savladava uzbrdice i nizbrdice do 50 %, kosine (bočni nagib vozila) do 30 % te može proći vodenu prepreku do 80 cm dubine. Vozilo ima i hidraulično vitlo za samoizvlačenje sa 60 m čeličnog užeta, koje je sinkronizirano s 1. brzinom (uvlačenje ili izvlačenje brzinom okretanja kotača kada se vozilo kreće u 1. brzini), a može raditi i bez okretanja kotača. Spremnik vode vozila obuhvaća 2200 litara, dok vatrogasna pumpa ima vlastiti motorni pogon što omogućuje gašenje požara dok je vozilo u pokretu. Zbog specifičnosti spojnica (promjeri po francuskim standardima iznose Ø22, Ø45, Ø80 mm) na vozilu je izvršena promjena spojnica i prilagođavanje hrvatskim standardima.

Damir Marenić

63


strana glasila

VATROGASNI VJESNIK STUDENI / PROSINAC 2017.

Novosti iz europskih vatrogasnih glasila PRIPREMIO: MARIO STARČEVIĆ

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

U

64

Brandschutz, glasilo njemačkih vatrogasaca (izdanje studeni 2017.)

Njemačkoj, za razliku od Austrije, vrlo rijetko dobro funkcionira stvaranje prolaza za spasilačke službe („Rettungsgasse“) na autoputovima i brzim cestama. Razloga je za to više: S jedne strane su upute za način formiranja spasilačkih prolaza u Austriji češće i uočljivije, ali su i kazne značajno veće. Tako se vozači za prekršaje nepravilnog formiranja prolaza za spasilačke službe u Austriji kažnjavaju s 2.180 EUR, dok se isti prekršaj u Njemačkoj kažnjava s 320 EUR. Također vatrogasci ukazuju na rizično ponašanje vozača koji kod nesreća usporavaju i snimaju nesreću. Kao važno sredstvo za popravak stanja vide u koordiniranoj kampanji vatrogasaca i ostalih spasilačkih službi, auto-klubova, te javnih poduzeća koje održavaju auto-putove. U posljednjih 5 godina Njemačko obvezno osiguranje zabilježilo je preko 1.000 napada na pripadnike spasilačkih organizacija, što je prosjek od oko 200 napada godišnje. Ovaj broj je međutim značajno veći, jer obvezno prijavljivanje je samo za slučajeve koji su uzrokovali 4 i više dana radne nesposobnosti. Događaji sežu od suprotstavljanja potrebnim mjerama, preko prijetnji do fizičkog nasilja. U tom pogledu donesen je priručnik pod nazivom „Prevencija i ponašanje kod nasrtaja na spasilačke organizacije“, koji daje niz uputa i pre-

poruka za prevenciju i smanjenje posljedica nasrtaja na spasilačke organizacije. Na sjednici Odbora za intervencije, sredstva za gašenje i zaštitu okoliša Vatrogasne zajednice Njemačke donesene su izmjene i dopune smjernice o sigurnosti i taktici na šumskim požarima. Odbor je također razmatrao postupke kod gorućih litijevih akumulatora. Vatrogasna zajednica Njemačke sklopila je okvirne sporazume s njemačkim Telekomom (tele-operater), Sky-TV (TV-operater), Bild Plus (časopis), Travel check (turistička agencija), GEMA (udruženje kazališta) i AmazonSmile (kupovina), u kojima su definirane povlastice i popusti za pripadnike vatrogasnih organizacija. Pokrajina Bavarska donijela je program subvencija do 2020. godine za vatrogasnu mladež. Tako se za svakog pripadnika vatrogasne mladeži za nabavku odjeće i obuće osigurava subvencija od 50 EUR, s tim da utrošena sredstva za nabavku osobne vatrogasne opreme po pripadniku vatrogasne mladeži ne smiju biti manja od 100 EUR. Osiguravajuća udruga pokrajine Rheinland Pfalz donijela je novi i inovativni program poticanja vatrogasnog športa s preko 300 športsko-praktičnih video sekvenci (feuerwehr.ukrlp.de/trainigstool). Cilj je povećanjem tjelesne spremnosti smanjiti broj ozljeda vatrogasaca.

Svi primjerci navedenih časopisa dostupni su u čitaonici Hrvatske vatrogasne zajednice (Selska cesta 90a, Zagreb) uz prethodnu najavu na tel. 01/3689-164.

Lauffeuer,

glasilo njemačke vatrogasne mladeži (izdanje studeni 2017.)

C

ijelo glasilo posvećeno je upoznavanju s ulogom vatrogasaca u sustavu zaštite od katastrofa u Saveznoj Republici Njemačkoj. Tako glasilo daje informacije o postupku proglašenja katastrofe, statističkim podaci o katastrofama u Njemačkoj od 1980. do 2015. godine, nesrećama nuklearnih centrala, RBK zaštiti, međunarodnom angažmanu njemačkih vatrogasaca u zaštiti od katastrofa, te literaturi i informatičkim aplikacijama iz tog područja. Detaljno je dat opis najnovijeg vatrogasnog vozila za zaštitu od katastrofa, koje će se u seriji od 306 vozila podijeliti od strane savezne države vatrogasnim organizacijama. Opisan je rad vatrogasnih sirena, te značenje pojedinih vrsta uzbunjivanja, a također su dati praktični savjeti, koji su osobni predmeti i stvari neophodni u slučaju katastrofe.

118 swissfire.ch, glasilo

švicarskih vatrogasaca (izdanje listopad 2017.)

U

kantonu Bern vatrogasci interveniraju 20 do 30 puta godišnje u raznim situacijama spašavanja velikih životinja (konja, krava, svinja, ovci). Za takvu vrstu intervencija je osposobljeno i opremljeno pet kantonalnih vatrogasnih postrojbi. Osposobljavanje se sastoji od trodnevnog tečaja, pri čemu se dva dana odnose na praktični kontakt sa životinjama.


ČASOPIS VATROGASNI VJESNIK Pretplata za 2018. godinu Pretplaćujemo se na _____________ primjerak(a) časopisa VATROGASNI VJESNIK

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Naziv pretplatnika _________________________________________________________ Ulica i broj

_________________________________________________________

Poštanski broj i mjesto ______________________________________________________ Telefon / fax _____________________________________________________________ e-mail ___________________________________________________________________ OIB ___________________________________________________________________ IBAN __________________________________________________________________

U ________________________________, dana _________________________________ Potpis i pečat ovlaštene osobe ______________________________ Naručujem: A) Godišnju pretplatu za vatrogasce - 110,00 kn (uključen PDV) B) Godišnju pretplatu za ostale subjekte - 150,00 kn (uključen PDV) C) Pojedinačan primjerak časopisa - 20,00 kn (uključen PDV)

Ukoliko se naručitelj pretplati na 5 ili više primjeraka godišnje pretplate odobrava se popust od 5%. Ukoliko se naručitelj pretplati na 10 ili više primjeraka godišnje pretplate odobrava se popust od 10%. Ukoliko se naručitelj pretplati na 15 ili više primjeraka godišnje pretplate odobrava se popust od 15%. Narudžbenicu pošaljite poštom na adresu: Hrvatska vatrogasna zajednica, Redakcija Vatrogasnog vjesnika, Selska cesta 90a, 10000 Zagreb ili skeniranu na e-mail: vatrogasni.vjesnik@gmail.com


Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

ZNATE LI da je tijekom božićnih blagdana povećana opasnost od požara u stambenim objektima? Vatrogasci savjetuju: • upaljene svijeće ne ostavljajte bez nadzora • nemojte koristiti neispravnu božićnu rasvjetu • ne palite prskalice na boru • budite oprezni s korištenjem pirotehničkih sredstava U SLUČAJU POŽARA NAZOVITE VATROGASCE NA BROJ 193 ILI CENTAR 112 SRETNE I SIGURNE BLAGDANE ŽELI VAM

Vatrogasni vjesnik 11 12 2017  
Vatrogasni vjesnik 11 12 2017  
Advertisement