1 minute read

Vật phẩm phong thủy - Tăng Phẩm Phong Thủy - Thiên nhiên

Khám phá sự thật về dịch vụ seo phong thủy

Dịch vụ seo trong các cỗ máy tìm kiếm cũng có thể sử dụng thuyết Phong Thuỷ vào thiết kế website và seo từ khóa cho các dịch vụ như : nhà ở, văn phòng, cơ sở kinh doanh, trang trí trí nội thất…việc quan trọng nhất trong SEO là hoá giải những cấm kỵ từ các cỗ máy tìm kiếm của Google, Bing,Yandex, tăng cường những nhân tố tốt theo đúng Phong Thuỷ để cải biến thứ hạng từ khóa mang lại thứ hạng cáo trong các cỗ máy tìm kiếm.

Seoer phải biết vận dụng lý thuyết phong thủy trong dịch vụ seo sao cho phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, từng gia đình,phù hợp với lối sống cũng như điều kiện kinh tế khi kinh doanh Online.Ở các vạt phảm phong thủ như nữ trang bạc, tỳ hưu, thiềm thừ, thạch anh…