Page 1

Moje środowisko pracy z komputerem Zadanie str. 13 Panel sterowania

Przez panel sterowania można usuwad programy, ustawienia ekranu, dźwięku i sieci.

Zadanie str. 15 Personalizacje

Personalizacja umożliwia nam zmianę koloru i wyglądu okna, tło pulpitu, wskaźnik myszki, kompozycje i ustawienia ekranu.


Zadanie str. 16 Eksplorator Windows

Dzięki Eksploratorowi Windows możemy zarządzać swoimi plikami i folderami oraz wyszukiwać ważnych plików i możemy dobierać ustawienia graficzne według własnych potrzeb.

Zadanie str. 21 Kalkulator

Kalkulator pozwala nam na wykonywania standardowych obliczeo oraz bardziej zaawansowanych.


Zadanie str. 24 www.worldcam.pl

Dzięki kamerkom internetowym ustawionym w różnych miejscach w Polsce można śledzid co się dzieje w wybranych miejscach.

Vatelo  

book at the school homework

Advertisement