__MAIN_TEXT__

Page 1

Leveransbeskrivning och produktinformation Fritidshus F2020


Vi ger dig möjlighet att skapa Ditt drömboende

V

år standard uppfyller högt ställda krav på funktion, kvalité och design. Men vill du sätta egen prägel på din VästkustStuga så finns det ett stort urval. Byt ut vita hushållsmaskiner till rostfria, bygg in ett jacuzzibad, sätt in ett extra burspråk eller välj ett glaserat taktegel. Du väljer själv nivån. Sätt personlig prägel på ditt hus med våra utrustnings­alternativ - ofta till grossistpriser! (Alla varor du köper genom oss blir även fraktade till byggplatsen.)

Hus med miljoner möjligheter

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET VästkustStugan AB 556468-2515 | 2013-09-19

2 - Leveransbeskrivning och produktinformation F2020


Innehåll

Företaget:

Sidan: 4

Bjälklag, Vägg, Gavelspets:

Sidan: 5

Tak, Plåt:

Sidan:

Fönster/Fönsterdörrar, Fönsterbänkar:

Sidan: 8

Spröjs, Råglas, Takfönster, Lyftskjutparti:

Sidan: 9

Ytterdörrar, Innerdörrar/Öppningar, Golv:

Sidan: 10

Garderober, Listverk:

Sidan:

11

Skåpsnickerier, Handtag/Knoppar, Kökstillbehör, Bänkskivor, Diskbänkar, Invändig trappa

Sidan:

12-13

Hushållsmaskiner:

Sidan: 14-15

Sanitetsutrustning:

Sidan: 16

Varmvattenberedare , Värme, Att anpassa fritidshus till villa, Ventilation, Braskaminer:

Sidan:

17

Farstukvist, Terrass under tak, Takkupor, Burspråk:

Sidan:

18

Balkong, Utvändiga räcken, Sluttningshus och hus med källare, Bastu, Grundmålning, El-material, Smart hem:

Sidan:

19

Kopplade sidobyggnader, Övrigt, Utvändiga allmogefoder:

Sidan:

20

Ritningar/Handlingar, sektioner:

Sidan:

21-22

6-7

Tillvalsprodukter: Om beställd produkt utgått ur underleverantörens sortiment återbetalas erlagt belopp om inte likvärdig ersättningsvara kan erbjudas till samma kostnad. I förekommande fall sker ovanstående i överenskommelse mellan köpare och säljare. Av trycktekniska skäl kan färger som återges på visade produkter avvika från verkligheten. Kontrollera därför färger hos våra underleverantörer eller fråga efter färgprov hos våra återförsäljare. Endast vissa tillval ur underleverantörernas sortiment visas i denna broschyr. För komplett tillvalssortiment, titta i respektive underleverantörs produktkatalog/hemsida. Modellbeteckningar i denna broschyr kan komma att ändras. VästkustStugan förbehåller sig rätten att ersätta berörd produkt med likvärdig produkt. VästkustStugan förbehåller sig rätten till ändringar i leveransutförande.

Leveransbeskrivning och produktinformation F2020 - 3


Företaget: VästkustStugan AB

Huvudkontor - fabrik: 512 65 MJÖBÄCK Tel: 0325-186 00 E-post: info@vastkuststugan.se Hemsida: www.vastkuststugan.se

Distriktskontor – Försäljning:

VästkustStugan finns representerade på flertalet orter i landet. För mer information se vår hemsida.

Produktsortiment:

VästkustStugan tillverkar och marknadsför monteringsfärdiga materialleveranser till enbostadshus, fritidshus, gruppbostäder och flerfamiljshus. Denna leveransbeskrivning avser endast materialleveranser för fritidshus.

Byggsystem:

Ytterväggar och gavelspetsar tillverkas i storblockselement med fönster och dörrar monterade i elementen. Takstolar, bjälkar m.m. i trä, levereras i huvudsak prefabricerade och färdiga för montering på byggplatsen.

Tjänster:

Gäller för leveranser i Sverige. VästkustStugan står förutom själva materialleveransen till tjänst med: • upprättande av erforderliga handlingar för ansökan om bygglov • monterings-, grund-, el-, och VVS-ritningar (se sid. 20)

VästkustStugans försäljningsagent står dessutom till tjänst med: • rådgivning vid tomt- och husval • upprättande av produktionskost- nadskalkyler

Enkelt:

ERFARENHET OCH KUNNIGHET Vi är alltid en ansvarskännande och erfaren bundsförvant för dig. Vi vet vilka dörrar det ska knackas på när det gäller kontakt med myndigheter, banker och entreprenörer m.fl. Vi hjälper dig med erforderliga handlingar för ansökan om bygglov.

Miljöhänsyn:

Vi strävar alltid efter att välja material och leverantörer ur miljömässiga och ekologiska synvinklar. Produkterna är i största utsträckning baserade på miljöanpassade råvaror och återvinningsbara förpackningar.

4 - Leveransbeskrivning och produktinformation F2020

Säkert:

KVALITET OCH OMTANKE Du handlar med ett solitt och kraftfullt företag. Mer än 80 års erfarenhet borgar för kvalitet och omtanke i varje detalj. PUNKTLIGHET På utlovat klockslag är lastbil och montörer på byggplatsen. Punktlighet och noggrannhet är honnörsord hos oss. Leverans från husfabrik sker i huvudsak vid ett tillfälle. Från vissa underleverantörer sker leveransen direkt till byggplatsen. EGENKONTROLL I våra rutiner finns en omfattande kvalitets- och leveranssäkerhetskontroll. Rätt kvalitet på ingående material, fackmannamässigt utfört arbete, leveranser i rätt tid m.m.

Tryggt:

GARANTI OCH FÖRSÄKRING Utöver VästkustStugans egen 10-åriga reklamationsfrist har du 10-årigt konsumentskydd med färdigställande- och nybyggnadsförsäkring i omfattning enligt avtal vid byggnation i Sverige. Dessutom får du 1 års husbyggarförsäkring, vid byggnation i Sverige. KREDITINTYG VästkustStugan har kreditintyget och , vilket står för den bästa kreditvärdighet och stabilitet ett företag kan ha. HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET VästkustStugan AB 556468-2515 | 2013-09-19

Ekonomiskt:

FAST PRIS Du får fast pris i 8 månader på både material och montering. FRAKTFRITT Byggsatsen transporteras fraktfritt så långt farbar bilväg för större lastbil med släp finns. Eventuella färjekostnader tillkommer. KORT BYGGTID Tack vare den höga prefabriceringsgraden och säkra underleverantörer har vi kort byggtid.

Kundanpassat:

FLERA MONTERINGSALTERNATIV Du väljer mellan tre olika färdigställandegrader: Monteringsfärdig byggsats, stommonterat eller snickarfärdigt utförande. Tar du monteringen genom oss och vi kommer ända fram till grunden med lastbilen, ingår även kranmontering. FLEXIBILITET Vår katalog ska du se som en idébroschyr. Dina och din familjs krav och önskemål vet bara du. Vi är redskapet till ett angenämt och funktionellt boende för dig. Vi hjälper dig hitta rätta lösningen.


Bjälklag: Golv:

8,5 mm trägolv i ek i alla utrymmen exkl. våtutrymmen. (Se sid. 10) Betongplatta på mark med golvvärme och underliggande isolering ingår ej. OBS! Vid eventuellt tillval av träbjälklag rekommenderas typgodkänd krypgrund (torpargrund) eftersom risk finns för mögelpåväxt under bjälklag vid traditionell torpar- eller plintgrund.

Vindsbjälklag: (U-värde 0,132)

För 1-planshus Fackverkstakstol, 265 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 13 mm gipsplank. Vid invändigt ryggåstak: 230 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 14x120 slät obehandlad furupanel. (Panel monteras i takstolsriktningen).

Eventuella balkar i konstruktionen anges på ritning. (se sidan 20)

Mellanbjälklag:

För 1½-planshus med inredd övervåning, 2-planshus, sluttningshus samt hus med källare Levereras löst. 22 mm golvspånskiva, golvbjälkar, 45 mm mineralullisolering, armerad väv, 28x70 glespanel, 13 mm gipsplank.

Eventuella balkar i konstruktionen anges på ritning. (se sidan 20)

Hanbjälklag: (U-värde 0,171)

För 1½-planshus med inredd övervåning Hanbjälke, 230 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 14x120 slät obehandlad furupanel (Panel monteras i takstolsriktningen). (U-värde snedtak 0,170) Eventuella balkar i konstruktionen anges på ritning. (se sidan 20)

Vägg:

Bärande innerväggar levereras som prefabricerat regelverk med lösa 13 mm gipsskivor. Till ej bärande innerväggar levereras grovkapade reglar 45x70 och lösa 13 mm gipsskivor. Våtzonsindelning i WC/bad tillämpas för dusch respektive badkar enligt ritning. Anpassat regelavstånd för kakel i WC, dusch och bad. 45 mm mineralullisolering levereras löst till alla innerväggar.

TILLVAL • 12 mm spånskiva alt. OSB bakom gipsskivan (=inv. dubbla skivor). I Våtrum med dusch och/eller badkar levereras inte dubbla skivor vid detta tillval. • Väggpanel i olika utföranden.

Gavelspets: För 1-planshus Färdiga storblock. 22x145 grundmålad Sveapanel, 28x70 spikläkt, vindskydd, fackverks­takstol. För 1½-planshus med inredd övervåning Sveapanel Se ytterväggar. Sveapanel (standard)

(standard) 22x145 22x145 Sveapanel TILLVAL (standard) 22x145

VästkustStugan kan erbjuda olika paneltyper utöver standard. Lockläktspanel 22x145+22x45 Lockläktspanel fasad 22x145+22x45 fasad

22x45 lockläkt fasad med bottenbräda 22x145 Lockläktspanel

22x145+22x45 fasad

Ytterväggar: (U-värde 0,209)

Färdiga storblock med fönster och dörrar isatta. Pardörrar levereras löst för montering på byggplats. 22x145 grundmålad Sveapanel, 28x70 spikläkt, vindskydd, 145 mm regelstomme och 145 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 45 mm regel. 45 mm mineralullsisolering och 13 mm gipsskiva levereras löst. (Totalt 190 mm isolering). Våtzonsindelning i WC/bad a tillämpas för dusch respektive badkar fin d vår n me a r ot enligt ritning. Fuktskyddad syll mot tio ve ser struk syll m m b m O n betongplatta. dad 190 en gko

STANDARD

Innerväggar:

d väg tsky latta, ndrag fuk ngp och i ärr! p o bet ering ionss l s o is diffu

Sveapanel 22x145 Sveapanel (standard) (Stående och/eller liggande enligt gällande fasadritning) 22x145

Lockläktspanel 22x145+hattprofil 22x45 lockläkt hattprofil med bottenbräda 22x145 Lockläktspanel

22x145+hattprofil

Lockläktspanel 22x145+hattprofil

22x95 lockpanel Lockpanel 1 på 2 Utvändiga 22x95 allmogefoder, se bild sid. 19

Lockpanel 1 på 2 • Väggstomme och skivmaterial förberett för olika typer av 22x95

putssystem efter förfrågan. OBS! Vi avråder från putssystem som

Lockpanel 1 på på byggmetoden enstegstätning. Till exempel cellplast bygger 2 direkt mot gips. 22x95 •

Panellinjering (med gavelspets) tillämpas vid användning av lockpanel samt lockläktpanel med fönster i modul med bredden 50, 80, 110 och 140 cm. Avvikande fönsterbredder justeras på ritningen vid val av dessa paneltyper. Panellinjering tillämpas inte vid användning av Sveapanel eller motsvarande paneltyper.

För Traditionsmodellerna är lockläkt fasad standard.

Leveransbeskrivning och produktinformation F2020 - 5


Yttertak: Taklutning enligt ritning

För 1-planshus och 2-planshus Ytbehandlade betongtakpannor, 25x38 mm strö- och tegelläkt, underlagspapp, 17 mm råspont, fackverkstakstol (saxtakstol vid 15° ryggåstak). Inklädd takfot med 22x145 Sveapanel. Vindskivor och takfotsbrädor. För 1½-planshus med inredd övervåning Ytbehandlade betongtakpannor, 25x38 mm strö- och tegelläkt, underlagspapp, 17 mm råspont, ramverkstakstol, luftspalt, 230 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 mm glespanel, 14x120 slät obehandlad furupanel. (Panel monteras i takstolsriktningen). Inklädd takfot med 22x145 Sveapanel. Vindskivor och takfotsbrädor. För hus med taklutning under 14° Vid byggsatsleverans, hus med byggplatsåtagande för stommontage eller stommontage med utvändig komplettering ingår inte takpannor eller annan takbeläggning. Då levereras 22 mm råspont och underlagspapp. Övrig takbeläggning t.ex. tätskiktsmatta/plåttak ingår ej. Se även plåt sid 7.

TILLVAL • Olika typer av takutformningar. Sadeltak

Pulpettak

Mansardtak

Till byggplatsåtagande där snickarfärdigt montage ingår från VästkustStugan, ingår även takbeläggning med tätskiktsmatta. Gäller ej balkong över uppvärmt utrymme. Se även plåt sid. 7. Halvvalmat tak

Taksäkerhetsprodukter: • På alla våra fritidshus ingår snörasskydd över huvudentré som är placerad på husets långsida. (Gäller inte hus med taklutning som är 18° eller lägre eller om huset är försett med t.ex. farstukvist eller liknande) • Taksteg i erforderlig omfattning ingår till av VästkustStugan levererade takhuvar. • På 1½-planshus och 2-planshus ingår nockräcke samt taksteg dit. • På 2-planshus ingår även uppstigningslucka och skyddsräcke (undantagsvis kan några husmodeller behöva fast stege).

Invändigt tak: STANDARD Invändig taklucka med stege (i erforderlig omfattning) För övrigt se sektioner sidan 21-22.

TILLVAL • Takpanel i olika utföranden (ev. takpanel monteras i takstolsriktning). • Takess (vit folierad innertaksskiva). • Snedtak och ryggåstak med obehandlad furupanel i innertak om inte annat anges i avtal. 6 - Leveransbeskrivning och produktinformation F2020

Valmat tak

TILLVAL

Gaveldekor i gavelspetsarna

I väl utvalt, kraftigt trä och limmad droppe kan du dekorera varje gavelspets med ett vackert bomärke.


Takpannor: STANDARD

Takpannorna är tillverkade av betong. Vi erbjuder en mängd färger och varianter av genomfärgade och ytbehandlade takpannor. Ytbehandlade takpannor ger pannorna en oöverträffad kvalitet, lång livslängd och liten risk för kalkutfällning eller missfärgning. Nedan visas ett urval av St:Eriks betongtakpannor. För hela sortimentet och för mer information gå in på www.steriks.se

Ytbehandlade Mjöbäck matt TILLVAL Olika typer av takpannor t.ex.:

Tegelröd MP 105

Svart MP 101

• • • •

Brun MP 102

Ytbehandlade Mjöbäck blank

Mjöbäck blank främsta kännetecken är den ökade lystern. Mjöbäck blank är en utveckling av den ytbehandlade pannan som ger ytterligare ökad livslängd.

Svart MP 401

Röd MP 403

Tegelröd MP 405

Antracit MP 407

Plåt: Fönsterbleck, tröskelplåtar, vindskiveplåtar, fasadlist, fotplåtar (i

Mellangrå MP 408

Grå MP 411

Mjöbäck blank Ekeby högblank Lertegel Glaserat tegel

Ekeby högblank

Ekeby högblank betecknar ett specialutvecklat ytskikt där många delar kan liknas vid en billack.

Classic Grå HT 807

Classic Svart HT 801

Hardtop

färg som hängrännor), hängrännor och stuprör för markanslutning i lackerad stålplåt. Vit-, svart-, eller silverfärgad. Takhuvar, eventuella ränndalsplåtar och gavelburspråkstak i lackerad stålplåt i färg enligt takpannor (tegelröda, svarta eller röda). Taksteg i erforderlig omfattning till av VästkustStugan levererade takhuvar. • Plåtbeslag till murade skorstenar, takplåt samt spe­cialplåt till takkupor och burspråk ingår ej. • Vid balkong över uppvärmt utrymme ingår inte plåt och plåtarbeten, ej heller hängrännor och stuprör. • Vid leverans av väggar och fönster/dörrar till vägg utan träfasad, eller där köparen själv tillhandahåller träfasaden, ingår inte fönsterbleck, och övriga plåtar som ska ansluta t ex. mot puts-/tegelfasad. Vit Svart Silverfärgad • Om takpannor utgår, levereras ej heller takhuvar, takavvattning takavvattning takavvattning taksäkerhetsprodukter, fotplåtar, eventuella ränndalsplåtar, vindskiveplåtar och andra plåtdetaljer. • För hus med taklutning under 14° och med tätskiktsmatta TILLVAL som takbeläggning samt där snickarfärdigt montage ingår från VästkustStugan ingår också takhuvar, eventuella Plåt i andra kulörer än ovan angiven standard. taksäkerhetsprodukter, fotplåtar, eventuella ränndalsplåtar samt vindskiveplåtar. Leveransbeskrivning och produktinformation F2020 - 7


Fönster och fönsterdörrar: Förklaringar till förkortningar på ritning: Storlek anges i dm: Bredden x Höjden. (ex. 11x13) Ö=Öppningsbart | F=Fast | R=Råglas

Fönster:

Fasta eller utåtgående vridfönster i vitmålat trä (se ritning) med 3-glas isolerruta. U-Värde 1,0 (utan spaltventil). Råglas, se separat information.

Fönsterdörrar:

Fönsterdörrar i vitmålat trä med spanjolett, invändigt handtag med cylinderlåsning och utvändigt handtag (i gångdörr vid pardörr). U-värde 1,0 (utan spaltventil). Enkeldörrar har spanjolett med tre sidkolvar (2 hakkolvar + 1 kilkolv). Dubbeldörrar har i gångdörr spanjolett med 2 hakkolvar, 1 kilkolv och ändkolv. Passivdörren har mötesspanjolett och ändkolv.

Dekorationsfönster:

Fast dekorationsfönster i 1-glas i gavelspets enligt ritning på vissa modeller (levereras med trä- alt. plastutsida).

Om husmodell och planlösning förutsätter eventuella utrymningsfönster enligt gällande myndighetskrav så levereras detta som inåtgående och aluminiumbeklätt oavsett fönsterstandard på övriga fönster till huset enligt levereransbeskrivning och avtal.

Fönsterbänkar: STANDARD Fönsterbänkar i vit MDF. Foderbildande invändiga smygar (fönster- och dörromfattningar) i vit MDF. • I rum förberedda för kakel förbereds även smygar för kakel och där levereras inga fönsterbänkar. • Till fönster och dörrar som eventuellt levereras till betongväggar (sluttningsvåning/källarare) ingår inte invändiga- och utvändiga smygar samt fönsterbänkar. • Till ev. groventrédörr i klädvård levereras smygar i gips.

Fönsterbänk standard

TILLVAL • Fönsterbänkar i massiv ek • Fönsterbänkar i polerad natursten

Fönsterbänk ek

Polerad natursten

TILLVAL Ruivina

Fönsterbänk polerad natursten

Kalksten

TILLVAL Pele Tigre

TILLVAL Bianco Carrara C/D

8 - Leveransbeskrivning och produktinformation F2020

TILLVAL Ljus Estremoz Clair

TILLVAL Azul Atlantico


Spröjs: TILLVAL • Utanpåliggande spröjs. • Fasta genomgående (glasdelande) poster. Vi avråder från helspröjsning av stora fönster. För att få en stabil lösning på fönster, som kräver spröjspinnar längre än 160 cm, rekomenderar vi att fönstret/ fönsterdörren kompletteras med en horisontal eller vertikal fast genomgående post. (Se bildexempel)

Till höger visas en horisontal fast genomgående post och ovan en fast genomgående vertikal mittpost.

Råglas (insynsskyddande): STANDARD Råglas (Cotswold) ingår i WC/Bad när fönstren sitter i markplan och är högre än 60 cm. Bilderna visar olika typer av råglas: Cotswold - Lågt insynsskydd Granit - Mellan insynsskydd Frostat - Högt insynsskydd

STANDARD Cotswold

TILLVAL Granit

TILLVAL Frostat

Takfönster: STANDARD

TILLVAL

Takfönster Komfort Energi (GGU 0066) i omfattning enligt ritning ingår. Gipssmygar. Som standard är fönstren pivåhängda (mitthängda) och utvändigt klädda med aluminiumplåt och invändigt har de en underhållsfri vit slitstark yta typ Everfinish. U-värde 1,0.

d me de d r n nda visa ” Sta tsav clean u sm sy-to ng på i a n e ” ägg l e n b ida . uts

Pivåhängt = standard

Topp och pivåhängt = tillval

Lyftskjutparti: STANDARD

TILLVAL

Lyftskjutparti i omfattning enligt ritning ingår. Lyftskjutparti i vitmålat trä. (som tillval går det även välja med utvändigt vitlackerad aluminiumbeklädnad) Invändigt handtag med cylinderlåsning. Utvändigt draghandtag. U-värde 0,9. Kan Offereras upp till 4m bredd (till balkong över uppvärmt utrymme max 2m).

Leveransbeskrivning och produktinformation F2020 - 9


Ytterdörrar:

STANDARD

TILLVAL Handtag: Hoppe Stockholm i aluminium silver. ASSA EVOLUTION 2002, hakregellås.

Entrédörr: NorDan CYD 863G (Sirius), vitmålad. 3-glas isolerruta (klarglas). Handtag i aluminium silver. Låsning ASSA Evolution 2002. Dörrbroms. n der ed Mo rr m bla ö b erd du ytt gda tar! yg lå inb stålp

• NordDans sortiment Se vår tillvalsbroschyr med priser.

• Swedoors sortiment

örrsg

uide

Yale Doorman: Nyckelfri ytterdörr med kodlås.

Sirius CYD 863 G (Bilden återger ej standardhandtag.)

Innerdörrar/Öppningar: Innerdörrar: Swedoor Easy GW, vitmålad slät innerdörr. Handtag i alu-silver. Tröskelplattor i ek i erforderlig omfattning. Vitmålade innerdörrskarmar med ljuddämpande tätningslist. Raka öppningar med gipssmygar enligt ritning (markeras ök på ritning). STANDARD

Ytterd

de pan t! m ddä slis Lju tning tä Handtag: Hoppe Ibiza i aluminium silver

Vi tillgodoser i stort sett alla smaker med Swedoors breda urval. För att förenkla val av innerdörrar har VästkustStugan och Swedoor gemensamt tagit fram en dörrguide/tillvalsbroschyr med de vanligaste tillvalen med priser. Hör med vår säljare.

TILLVAL

Dörrgui den

OBS byte av standard handtag har skett sedan tryckning av dörrguiden, ovanstående standard gäller.

Hemsida: www.swedoor.se

Easy GW Vitmålad slät innerdörr. (Bilden återger ej standardhandtag.)

Golv:

8,5 mm trägolv i ek, 3-stav, proteco lack, limfritt, är standard i samtliga rum exklusive våtutrymmen. Övergångslister: nivå-, avslutnings- och T-lister ingår inte.

Craft 03 Vitmålad innerdörr med massiv ram. (Bilden återger ej standardhandtag.) Trägolv är tidlöst och modernt. Den äkta träkänslan når du med ett trägolv från Tarkett. Hemsida: www.tarkett.se

Unique 01L Vitmålad innerdörr med massiv ram. (Bilden återger ej standardhandtag.) Nedan visas ett urval av Tarketts tillval. I något utrymme kanske det passar bättre med ett påkostat golv från serierna Pure, Shade eller Play? Viva 8,5 mm

Viva 8,5 mm

Shade 13 mm

Ek grey plank

Ek milky white 3-stav

TILLVAL

Ek plank, borstad, micro fas 782 80 09*

782 80 14

872 30 07*

Viva 8,5 mm

Viva 8,5 mm

Viva 8,5 mm

Pure 13 mm

Ek 3-stav 782 80 01 (standard) 782 80 02 * (tillval)

Valnöt 3-stav

Ek white, 2-stav

Ek natur 2-stav

858 10 02 *

782 90 02 *

872 70 02*

STANDARD

* Behandlad med Proteco Naturalack.

10 - Leveransbeskrivning och produktinformation F2020

OBS! Vi avråder från att använda träslagen bok och lönn vid golvvärme eftersom dessa träslag rör sig mer än andra.


Garderober: STANDARD Garderober, linneskåp, städskåp i omfattning enligt ritning. Vit slät lucka (Arkitekt vit). Knopp Point rostfri. K-Höjd (2118 mm). TILLVAL

Förklaringar till förkortningar på ritning: G

på ritning betecknar garderob som innehåller 2 stänger och 1 hylla.

ST

på ritning betecknar Städskåp som innehåller städskåpsinredning: (1 kemikalieskåp, 1 halvhylla och 1 slanghållare).

L

på ritning betecknar linneskåp som innehåller 5 hyllor och 4 trådbackar.

GL på ritning betecknar garderob som innehåller 1 stång, 1 hylla och 2 trådbackar.

H

på ritning betecknar hyllskåp med 5 hyllor.

Foder (till innerdörrar): Släta foder i obehandlad furu, 12x56

Taklist: Hålkäl i obehandlad furu, 15x43

Foder (till innerdörrar): Allmoge i obehandlad furu, 15x69

Taklist: Allmoge i obehandlad furu, 15x69

- Marbodals sortiment - Skjutdörrsgarderober

Listverk: STANDARD

Golvlist: Slät list i ekfanerad furu, 12x56 (I de fall trägolv i naturfärgad ek avgår eller bytes till annat träslag levereras golvlisten i obehandlad furu.)

TILLVAL

Golvlist: Allmoge i obehandlad furu, 15x95

TILLVAL

TILLVAL Slät, vitmålad Taklist, hålkäl 15x43 Golvlist 12x56 Dörrfoder 12x56

Golvlist: Skrealist i obehandlad furu, 15x95

Foder (till innerdörrar): Skrealist i obehandlad furu, 15x69

Leveransbeskrivning och produktinformation F2020 - 11


Skåpsnickerier: (

or uck L ade dor! å mp Dä och l

I omfattning enligt ritning.)

Leverantör: Marbodal Kökslucka: Form vit, K-höjd (2118 mm) med luckdämpare Handtag: Solo Rostfri (cc 128) Bänkskiva: Zeus antracit med rak framkant MF1+ Standardkök innehåller: En lådhurts (fyra lådor) i Tandembox-utförande, ett gryt-skåp med galler, ett diskbänksskåp med plåtbelagd botten, ett fläktskåp. Övriga skåp är väggskåp med två hyllor, bänkskåp med två hyllor, överskåp på kyl och frys. Dekorlist Rak. Barnsäkerhets-beslag till knivlådan och diskbänksskåpet. 1 st. besticklåda. Passbitar och sparksockel i färg lika luckor. Rostfri diskbänksplåt. Tätningsset för diskbänksskåp. Ettgreppsblandare och vattenlås. Praktiska gummimattor i lådhurtsarna. 3 =prisgrupp

STANDARD Form vit Vitmålad ramlucka av MDF. Vitrinlucka med klart eller frostat glas utan spröjs är tillval. Skåpsstomme i vit melamin För att fastställa ditt slutgiltiga val av kök och garderober får du via VästkustStugan möjlighet till kontakt med någon av Marbodals experter på området, de visar dig hela utbudet och ger dig samtidigt alla tips, uppslag och priser så att du får ett kök som är uppritat och anpassat efter smak och behov. Hemsida: www.marbodal.se

TILLVAL Skjutdörrsgarderob.

TILLVAL

Nedan visas ett urval av Marbodals lucktyper. För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: www.marbodal.se

=prisgrupp

3 Arkitekt plus

Slät lucka av vitmålad MDF med svagt rundad kant. Vitrinlucka med klart eller frostat glas utan spröjs. Skåpsstomme i vit melamin.

4 Form ljusgrå

Ramlucka av MDF målad i ljusgrå kulör. Vitrinlucka med klart eller frostat glas alt krysspröjs. Skåpsstomme i vit melamin.

4 Åkerö vit

Vitmålad MDF-lucka med profilfräsning. Vitrinlucka med spröjs och klart glas. Skåpsstomme i vit melamin.

Handtag och knoppar: STANDARD

Solo rostfri c/c 128 mm (Standard till kök)

5 Viken mellangrå Slät lucka av MDF med integrerat fräst grepp målad i mellangrå kulör. Vitrinlucka med klart eller frostat glas. Skåpstomme av vit MFC med färganpassad framkant.

8 Ekerö ek

Slät 3-skiktslucka av massiv ek med mjukt fasad kant. Vitrinlucka med klart eller frostat glas. Skåpsstomme av vit melamin med färganpassad framkant.

Kökstillbehör: STANDARD

TILLVAL Marbodal har ett stort utbud av handtag och knoppar för alla stilar och smak. För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: www.marbodal.se

12 - Leveransbeskrivning och produktinformation F2020

Köksblandare Mora MMIX K5 Diskmaskinsavstängning. Snålspolande.

i Blyfr


Bänkskivor:

Brasil Svart

Terazzo 625

Diskbänkar: STANDARD

Vit

Ek block

Franke H14R

Marmor mattslipad Carrara

Nero

Massivt trä

Massivt trä Massivt trä Stenskivor

Grå granit (grå Bohus)

Oljad/hårdvaxad valnöt

Hårdvaxad svartbetsad ek

Svart diabas (Nero Assoluto)

Svart granit (Impala)

Beach clay

Invändig trappa/loftstege: STANDARD

Diskbänksplåt: Franke i rostfritt utförande. (Modell beroende av utförande på skåpssnickerier)

Hårdvaxad vitbetsad ek

Stenskivor

Här visas ett urval av Marbodals bänkskivor. För komplett sortiment och mer information se: www.marbodal.se

Oljad/hårdvaxad ek

Kvartskomposit

Gomera

Massivt trä

TILLVAL

Stenskivor

Rak framkant är standard (bild visar rundad framkant).

Stenskivor

Zeus antracit

Laminatskivor är riktiga slitvargar. Du kan spilla och nöta i åratal utan att något dramatiskt händer dem. Och de tål upp till 180°C. Det är därför laminat har blivit ett självklart val för så många. Laminat är faktiskt det mest populära materialet till bänkskivor. Våra inredningsarkitekter har valt ut ett brett sortiment av klassiska och moderna mönster, färger och nyanser som du kommer att kunna trivas med i många år. Framkanten på en laminatskiva kan vara rak eller rundad.

Kvartskomposit

STANDARD

TILLVAL

TILLVAL

Invändig trappa samt barriär vid Underleverantörernas sortiment av öppningar enligt ritning. Lackad trappor och valvinklädnader. furu. Slät spaljé och räcke. Trappan är samtidigt en möbel och Gips till inklädnad runt trappinredningsdetalj. Inspiration, vägledhålet.

ning och många möjligheter i valet av din trappmöbel får du genom att kika i materialet från våra trappleverantörer.

Franke Deluxe G30

TILLVAL Nedan visas ett urval av Marbodals diskänkar. För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: www.marbodal.se

Intra Horizon HZD 1120D

Intra Frame FR 97SXH

Bilden visar räcken och spaljé i vitlaserad furu. För fler exempel på tillval kontakta din säljare.

Leveransbeskrivning och produktinformation F2020 - 13


Hushållsmaskiner: STANDARD

Fritidshuspaket Vit

OBS! Beteckningar på hushållsmaskiner kan ändras under avtalstiden, vilket kan medföra att ersättning av beställd vara kan ske till rak efterföljare. Om inte rak efterföljare finns, se text på sidan 3.

1

SPIS, E-KLASS A, Mod. HK5P04020W Energieffektivitetsklass A. Glaskeramikhäll. 4 steglöst reglerbara highSpeed kokzoner. Ugnsvolym 71l. Konventionell ugn. 5 ugnsfunktioner: över-/ undervärme, separat undervärme, stor variogrill, liten variogrill. Löstagbara ugnsstegar. Ugnsbelysning: 1 st (25 W) placering upptill. Cylindervred. Innerlucka i helglas. Mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt. Värmeskyddad ugnslucka. Justerbara fötter i höjdled.

2

SPISFLÄKT, Mod. LI64MB520 Utdragbar fläkt, 60cm. Max kapacitet friblåsande: 400 m3/h. Extra tyst med en ljudnivå på 54 dB. 3 hastigheter. 1st LED 3 W.

3

TVÄTTMASKIN, E-KLASS A+++, Mod. WM14B262DN Kapacitet: 6 kg. Energieffektivitetsklass: A+++ Årlig energiförbrukning 153 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin. Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min. Syntet special, Mix, Skjortor, sportive Plus, Allergi, Super 15 min / Super 30 min, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden. VarioPerfect. Display för programförlopp, temperatur, varvtal, resttid och förinställning av sluttid upp till 24 h. Indikation av överdosering. Ett vred för val av samtliga tvätt- och specialprogram. Knappar: Start/Paus, Varvtal, Extra sköljning, ecoPerfect, speedPerfect, Startfördröjning, Temperatur. AquaTronic. WaterPerfect: mängdautomatik. Skumavkänning. Obalanskontroll. Flerfaldigt vattenskydd. Barnspärr. 30 cm stor lucköppning.

4

KYL/FRYS, 186 CM, E-KLASS A+++, Mod. KG36EVW4A Energiklass: A+++, 161 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel. 1 kompressor, 2 separat reglerbara system. Semesterläge. Total nyttovolym: 302 l. Kyldel: 214 l nyttovolym. 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är flyttbara, 3 x easyAccess-hyllor. 1 stor dörrhylla, 2 små dörrhyllor. Kromat flaskställ. HyperFresh-låda med fuktighetsreglering, håller frukt och grönsaker fräscha längre. 1 hyperFresh 0°-låda för kött och fisk. LED-belysning i kylen Frysdel: 88 l nyttovolym. Superinfrysning med återgångsautomatik. Akustiskt och optiskt varningssystem. Infrysningskapacitet: 14 kg per dygn. Lagringstid vid strömavbrott: 35 timmar. 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox.

2

1

3

4

14 - Leveransbeskrivning och produktinformation F2020

d! dar tan rys s in! g Hö Kyl/f mask t • Tvät is! kt! p flä • Hälls gbar • Utdra •


Hushållsmaskiner: Pristillägg c:a 3.200:-

TILLVAL

Fritidshuspaket Rostfritt

OBS! Beteckningar på hushållsmaskiner kan ändras under avtalstiden, vilket kan medföra att ersättning av beställd vara kan ske till rak efterföljare. Om inte rak efterföljare finns, se text på sidan 3.

1

SPIS, E-KLASS A, Mod. HK9R3A150W Energieffektivitetsklass A. Glaskeramikhäll. 4 steglöst reglerbara highSpeed kokzoner, varav 1 zon är omställbar i storlek. Ugnsvolym 66l. 7 ugnsfunktioner: över-/undervärme, separat undervärme, 3D varmluft Plus, pizzaläge, varmluftgrill, stor variogrill. Snabbstart. Ugnsbelysning: 1 st (25 W) placering upptill. Löstagbara ugnsstegar. ecoClean på ugnens bakvägg rengöring på bakpanel. nedsänkbara vred, cylindervred. Innerlucka i helglas. Säkerhet häll: 4-faldig restvärmeindikering. Säkerhet ugn: barnspärr för ugnsfunktioner, mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt. Värmeskyddad ugnslucka. Utdragbar förvaringslåda. Justerbara fötter i höjdled.

2

SPISFLÄKT, Mod. LI64MB520 Utdragbar fläkt, 60cm. Max kapacitet friblåsande: 400 m3/h. Extra tyst med en ljudnivå på 54 dB. 3 hastigheter. 1st LED 3 W.

3

TVÄTTMASKIN, E-KLASS A+++, Mod. WM14B262DN Kapacitet: 6 kg. Energieffektivitetsklass: A+++ Årlig energiförbrukning 153 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin. Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min. Syntet special, Mix, Skjortor, sportive Plus, Allergi, Super 15 min / Super 30 min, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden. VarioPerfect. Display för programförlopp, temperatur, varvtal, resttid och förinställning av sluttid upp till 24 h. Indikation av överdosering. Ett vred för val av samtliga tvätt- och specialprogram. Knappar: Start/Paus, Varvtal, Extra sköljning, ecoPerfect, speedPerfect, Startfördröjning, Temperatur. AquaTronic. WaterPerfect: mängdautomatik. Skumavkänning. Obalanskontroll. Flerfaldigt vattenskydd. Barnspärr. 30 cm stor lucköppning.

4

KYL/FRYS, 186 CM, E-KLASS A+++, Mod. KG36EVI4A Energiklass: A+++, 161 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel. 1 kompressor, 2 separat reglerbara system. Semesterläge. Total nyttovolym: 302 l. Kyldel: 214 l nyttovolym. 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är flyttbara, 3 x easyAccess-hyllor. 1 stor dörrhylla, 2 små dörrhyllor. Kromat flaskställ. HyperFresh-låda med fuktighetsreglering, håller frukt och grönsaker fräscha längre. 1 hyperFresh 0°-låda för kött och fisk. LED-belysning i kylen Frysdel: 88 l nyttovolym. Superinfrysning med återgångsautomatik. Akustiskt och optiskt varningssystem. Infrysningskapacitet: 14 kg per dygn. Lagringstid vid strömavbrott: 35 timmar. 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox.

Mer information och fler tillval finns på: www.siemens-home.se

2

1

3

4 Leveransbeskrivning och produktinformation F2020 - 15


Sanitetsutrustning

(i omfattning enligt ritning): Kök: Snålspolande ettgreppsblandare Mora MMIX K5 krom med avstängning (rsk 8318391), vattenlås. (Bild på köksblandare finns på sidan 12) WC: Svedbergs WC-stol 9085, golvmodell med 2-knappspolning. Sitthöjd 43 cm. WC-lock och sits med dämpad nedfällning. Gummimanchett. Snålspolande duschblandare Mora Cera T4 krom, (rsk 8344173) inkl. Svedbergs Flow duschset krom (99366). Svedbergs underdel Skapa 55 (370355), 2 dörrar inkl. handtag i krom (71394). Tvättställ i porslin (37355). Snålspolande Mora MMIX B5 med silpluggsventil (rsk 8344515). Vattenlås. Svedbergs Skapa Spegelskåp 55, vit med LED-belysning 11,5 w och eluttag (370855). Övrigt: Utvändig väggvattenutkastare. Avloppsluftare (Hole in one).

Om egen avloppsanläggning och avluftning ovan nock önskas, så finns ”takhuv för avluftning nära nock” som tillval

Allmänt: Dusch- och badkarsblandare för synlig rördragning.

(Övrigt erforderligt material för avluftningen ingår inte).

STANDARD i Blyfr

Tvättställsblandare

Spegelskåp till WC

WC-stol

Duschblandare

Duschset

Ingår i några modeller (se ritning)

Sanitetsporslin och eventuella badrumsinredningar kommer från Svedbergs. I Svedbergs lättöverskådliga badrumsbok finner du hela sortimentet med priser. Behöver du tala med en expert på området kan vi guida dig vidare till personal på Svedbergs huvudkontor som står till ditt förfogande. Hemsida: www.svedbergs.se Kommod Skapa

Väggvattenutkastare

Tvättbänk

Blandare: Se sid. 12 kökstillbehör.

Nedan visas några förslag på tillval:

TILLVAL

Möbelserien Stil

Möbelserien DK

16 - Leveransbeskrivning och produktinformation F2020

Vikdusch

Skärmvägg

Nisch


Varmvattenberedare:

Värme:

STANDARD

STANDARD

Rekommenderas av fackmännen. Effektiv isolering.

Roundline Reco Elektroniktermostaten ger en tempe-

Roundline el-radiatorer raturstabilitet på ±0,1°C oberoende förändringar av yttertemperaturen. Reco med elektronisk termostat. av Vid tillskottsvärme stänger radiatorn av

Metro Therm - Cabinet, 110 liter Installeras hängande eller liggande. Effekt: 3 kW (400 V) — 1 kW (230 V). Korrosionsskydd av emalj. Utvändig termostatratt.

helt innan temperaturen hinner stiga 0,5°C i rummet. Roundline Reco har slät front. I gaveln finns en försänkning där termostatvredet, strömbrytaren och en lysdiod är placerade. I försänkningen placeras radiomottagaren för trådlös styrning (tillbehör).

Att anpassa fritidshus till villa:

Ofta kan vi anpassa de större fritidshusen till villaförutsättningar men det räcker inte alltid med att till exempel enbart installera en tillköpt frånluftsvärmepump eftersom det vanligtvis är många fler parametrar att ta hänsyn till. Husets storlek, tillgänglighet, fönsterytor, isolering, rumsvolym, geografisk placering med mera kan också påverka förutsättningarna. Däremot undersöker vi gärna möjligheterna med de aktuella förutsättningarna som du förmedlar till vår säljare. Oavsett vad vi kommer fram till så är det PBD SE 0607-1 Elpanna alltid aktuell kommun som har sista ordet och lämnar det slutgiltiga lovet. EVC 13 EVC 13 639164

TILLVAL

FLIK 1, 2

FLIK 3

FLIK 4

LUFT/LUFT-VÄRMEPUMP Daikin Solo XR 25

Energiklass A++, Inverterstyrning, Luftkonditionering, Avanserad luftrening, Mycket låg ljudnivå, Rörelsesensor, Frånvarofunktion, Extra tillval: AirPatrol (Fjärrstyrning via telefonen).

***OBS. Vid vägghängd utedel kan viss vibration förekomma och upplevas som störande, framförallt vid montage utanför sovrum.

Ventilation: STANDARD

FLIK 8

FLIK 10

FLIK 9

Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl

Lämplig i hus med invändig yta på 85 m2 eller mer.

Elpanna

PBD SE 0607-1 EVC 13 639164

*Standardinstallation innebär: montage av inomhus- och utomhusdel. Max 5 m rörlängd täckkanaler, kondensvattenslang samt vid behov kondensvattenpump. Gummibussningar, tätning av väggenomföring. Säkerhetsbrytare och max 15 m elkabel (från mätarsäkringsskåp till pump). Igångsättning och test.

Vid önskemål om ytterväggshängd installation av utedelen på väggkonsol*** ska detta anges i avtalet.

FLIK 6, 7

Frånluftsvärmepump Nibe F370 och cirkulationspump för vattenburet värmesystem som ger värme-varmvatten-ventilationåtervinning.

Inklusive standardinstallation* på markstativ** om inget inget annat anges i avtalet.

**Markstativ: marken/underlaget där utedelen placeras på ett markstativ ska förberedas av köparen innan installatören kommer. Det ska vara ”stadig” mark, förslagsvis marksten eller gjuten platta.

TILLVAL FLIK 5

FLIK 1, 2

FLIK 3

FLIK 4

FLIK 5

FLIK 6, 7

Konstruktion

FLIK 8

EVC 13 FLIK 9

6

FLIK 10

Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump

EVC 13 är en kompakt elpanna med måtten 600 x 615 x 260 mm.

NIBE FRÅNLUFT 17

I pannans utrustning ingår bland annat:

TILLVAL INBYGGD INTELLIGENS Den nya trådlösa fjärrkontrollen har en mycket snygg design, är lättanvänd och är utrustad med en veckotimer. Med denna timer kan du programera ett 7-dagarsschema med 4 olika händelser varje dag.

Belastningsvakt

Klimatstyrd värmeautomatik med flytande panntemperatur

Cirkulationspump

Expansionskärl

Elpanna Nibe Evc 13 för styrning av ett vattenburet system. –

Konstruktion Överströmningsventil (bypass) EVC 13 är en kompakt elpanna med måtten

Påfyllnings- och avtappningsventiler I pannans utrustning ingår bland annat:

– Rundstyrningsingång

600 x 615 x 260 mm.

Belastningsvakt

Klimatstyrd värmeautomatik med flytande panntem-

peratur Isoleringen består av formgjuten, freonfri polyurethan. – Cirkulationspump Ytterhöljet består av pulverlackerad – Expansionskärl stålplåt.

Lämplig i hus med invändig yta på 75-100 m2 och kombineras ihop med varmvattenberedare. –

Överströmningsventil (bypass)

Pannan är försedd med en elpatron på 13,0 kW. Val av – Påfyllnings- och avtappningsventiler Rundstyrningsingång inga omkopplingmaxeffekt göres med en –inställningsratt, Isoleringen består av formgjuten, freonfri polyurethan. ar krävs. Leveransinställning är 9,0 kW. Ytterhöljet består av pulverlackerad stålplåt. Pannan är försedd med en elpatron på 13,0 kW. Val av maxeffekt göres med en inställningsratt, inga omkopplingar krävs. Leveransinställning är 9,0 kW.

EVC 13 kan med fördel monteras på en elektrisk varmvattenberedare, typ NIBE COMPACT, och då även mata denna EVC 13 kan med fördel monteras på en elektrisk varmvatelektriskt. Det krävs docktenberedare, i sådana fallCOMPACT, att enoch”Säkringstyp NIBE då även mata denna elektriskt. Det krävs dock i sådana fall att en ”Säkringsoch tariffsats” (finns somochtillbehör) i elpannan. tariffsats” (finnsmonteras som tillbehör) monteras i elpannan. Varmvattenberedaren kan även tariffstyras via EVC 13. Varmvattenberedaren kan även tariffstyras via EVC 13. EVC 13 monterad på NIBE COMPACT bildar tillsammans en

flexibel enhet för både uppvärmning och varmvattenberedEVC 13 monterad på NIBE COMPACT bildar tillsammans en ning. flexibel enhet för både uppvärmning och varmvattenberedning.

EVC 13 monterad på elvarmvattenberedare NIBE COMPACT

Vi avråder från att installera golvvärme i träbjälklag.

EVC 13 monterad på elvarmvattenberedare NIBE COMPACT

Mekanisk frånluftsventilation från våtutrymmen inkl. kondensisolering och takhuv. Ventilationspaket för spisfläkt inkl. nätmatta och takhuv. Tilluft via ventiler i yttervägg/fönster. Avloppsluftare, se sanitet sid. 16.

Braskaminer: Vid köp av braskamin ingår anslutning för uteluft (ej spirorör), TILLVAL

golvplåt, svart skorsten, schakt. Till hus med tak-pannor ingår även taksteg och vid behov skorstensplattform alt. skorstensstege. Fläkt är tillval och eventuell golvlist ingår inte. En Skorsten där man tar in tilluften, ”Tilluftsskorsten”, finns också som tillval. Här visas ett urval av Nibes sortiment av braskaminer. För komplett sortiment gå in på www.contura.se

Contura 556:1 Style

Contura 620T:1 Style

Contura 35 hög vit glaslucka

Contura 35 låg vit glaslucka

Contura 850:3

Leveransbeskrivning och produktinformation F2020 - 17

6


Farstukvist och terrass under tak:

Farstukvist

(Ingår enligt ritning eller kan väljas som tillval.) STANDARD

och

TILLVAL

Tak med ytbehandlade betongtakpannor. Sveapanel i undertak, oisolerat. Terrasstolpar i limträ 115 x 115 mm. Tryckimpregnerat trallgolv 28 mm på tryckimpregnerade bjälkar. Tryckimpregnerade räcken i omfattning enligt ritning. Gavelterrass under tak

Takkupor och Burspråk: (Ingår enligt ritning eller kan väljas som tillval.) STANDARD

och

TILLVAL

Vill du ha stora uteplatser med trägolv ”skräddarsyr” vi dina önskemål. En vacker träterrass som harmonierar med huset kan vara pricken över i:et. Vill du ha en överbyggd terrass, en väderskyddad entré eller ett vackert burspråk löser vi det också.

Om nedanstående burspråk placeras på en gavel förses det med ett plåttak (ingår)

Burspråk 3 fönster

Burspråk 4 fönster

Burspråk 5 fönster

Takkupa 1 fönster (ca 1,2 invändigt)

Takkupa 2 fönster (ca 2,4 invändigt)

Takkupa 3 fönster (ca 3,6 invändigt)

18 - Leveransbeskrivning och produktinformation F2020


Balkong:

Tryckimpregnerat trallgolv 28x120 på tryckimpregnerade bjälkar. Balkongstolpar och erforderliga balkar. Tryckimpregnerade räcken i omfattning enligt ritning. Skivmaterial bakom kryssräcken där så erfordras ingår. Eventuellt glas bakom kryssräcken ingår ej. TILLVAL Plåtbeklädnad av bjälklag, ränna, kedja för vattenavrinning och panelinklädd undersida.

Utvändiga räcken: TILLVAL Glasräcken med aluminiumstolpar och -handledare. A Profil (alu.natur) • Stolpar: 50x30mm • Överliggare: 50mm halvrund • Glas: Lamellglas 8,76mm (klarglas)

Sluttningshus och hus med källare: Murade väggar:

Yttervägg, isolering och skivmaterial till insida yttervägg, och bärande innervägg/balkar ingår ej. Plåtar, invändiga smygar och fönsterbänkar ingår ej.

Mellanbjälklag: Se sidan 5.

Övrig inredning:

(Utförande av nedan angivet material i standard lika våningsplan). Ytter- och innerdörrar, fönster och garderober enligt ritning. Listverk. Sanitetsporslin i omfattning enligt ritning. Invändig trappa. Material till ej bärande innerväggar. El-radiatorer. Ev. ventilationskanaler.

Bastu:

Bastulavar av asp (eller likvärdigt) enligt ritning. Tak- och väggpanel av gran 12x70. Bastuaggregat: Tylö Sport 6 (6,6 kW) inklusive ett paket sten. Helglasad tonad bastudörr inkl. karm: Tylö DGB 7x20. Ventilationsgaller och skjutlucka.

El-material:

Fasadmätarskåp, utanpåliggande levereras löst (gäller leveranser i Sverige). Brandvarnare (batteridriven).

Smart hem,

ett trygghetspaket: STANDARD I samarbete med Compare-IT ingår ett färdigt paket där vi kombinerar det bästa från tre världar; trådburet (robust), trådlöst (bygga ut) och molnuppkoppling (framtidssäkert). Utbyggbaraheten och g nin felxibiliteten ger en anläggning som håller lös m e h ! över många år och kan uppgraderas efter art ingår Sm hand som nya behov uppstår. Utöver att du då kan styra en mängd funktioner i stora delar av hemmets allmänna utrymmen ingår också tryggheten med automatisk vattenavstängning, vattenläckagesensor till diskbänkskåpet och två rökdetektorer. Läs mer om detta i vår separata broschyr som du får av vår säljare. Smart-hem paket STANDARD, leveransomfattning: Compare-IT Home Line™ som ger styrning av 12 utgångar, varav två är dimmerfunktioner. Se paketspecifikation för mer detaljer. Inkluderat är också magnetventil för vattenavstängning, vattenläckagesensor till diskbänkskåpet och 2 rökdetektorer samt 2 kontaktorer som kopplas till smarta-hem systemet.

Sm tryg art hem ghet , spak ett et fr å

n

Pake

terb

i sam

arbe

juda

te m

ed

nde

TILLVAL Smart-hem paket EXTRA, leveransomfattning: Compare-IT Home Line™ som ger styrning av 24 utgångar, varav 4 är dimmerfunktioner. Se paketspecifikation för mer detaljer. Inkluderat är också magnetventil för vattenavstängning, vattenläckagesensor till diskbänkskåpet och 2 rökdetektorer samt 2 kontaktorer som kopplas till smarta-hem systemet.

Grundmålning: Grundmålad (vattenburen alkydgrundfärg) utvändig panel, utvändiga foder, takfotsbrädor och vindskivor. Om huset skall målas med slamfärg eller järnvitriol så måste huset beställas utan vår grundmålning. TILLVAL Utvändig målning från fabrik. För mer information kontakta vår säljare. Leveransbeskrivning och produktinformation F2020 - 19


Kopplade sidobyggnader:

Inv. 3,6 m

11/5Ö

(Fristående garage enligt separat broschyr och leveransbeskrivning.)

Golv: Betongplatta på mark med underliggande isolering ingår ej. Yttervägg: 22x145 Sveapanel, 28x70 spikläkt, vindskydd, 145 mm regelstomme, 145 mm mineralullisolering. Fuktspärr och 12 mm spånskiva levereras löst. Vägg mot bostadsdel levereras i El30. Listverk i obehandlad furu.

Kopplad enkelcarport/förråd

Tak: Betongtakpannor, 25x38 tegelläkt, 25x38 ströläkt, underlagspapp, 17 mm råspont, fackverkstakstol. Inklädd takfot med 22x145 Sveapanel. Vindskivor och takfotsbrädor.

Inv. 3,6 m

Till garage/förråd: 215 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 13 mm gipsplank. 11/5Ö

Till carportdel: oisolerat tak inklädd med Sveapanel.

11/5Ö

Dörrar, fönster, garageport: Fönster: se sidan 8. Foderbildande smygar i vit MDF (runt om). Dörr mellan hus/kopplat garage: Swedoor Klimatdörr. Garage-/förrådsdörr: NorDan CYD 801 (Lejonet), vitmålad. Handtag i aluminium silver. Låsning ASSA 410. Dörrbroms. Garegeport (levereras löst): Osby-40-VW, vit, inklusive portöppnare med 2 st minifjärrkontroller och invändig utanpåliggande tryckbrytare (trådlös).

Kopplat enkelgarage

Ev. innerdörr levereras vit slät: se sidan 10.

Inv. 6,0 m

11/5Ö

11/5Ö

Radiatorer: El-radiatorer ingår.

Kopplat dubbelgarage

Övrigt: Startpaket med spik och skruv. Erforderliga inspektionsluckor till 1½-planshusen med inredd övervåning. Utvändiga trappor ingår ej.

TILLVAL Utvändiga allmogefoder på fönster och dörrar. (Kan endast kombineras med lockläktpanel, se sid. 5) Gäller ej för runda, halvmåneeller spetsfönster.

20 - Leveransbeskrivning och produktinformation F2020


Projektering av Ritningar/Handlingar enligt nedanstående förutsättningar:

Gäller för leveranser i Sverige.

Handlingar för ansökan om bygglov. Underlag för grundprojektering innehållande mått och laster (ej eventuell grundförstärkningsritning). VVS-ritningar, innehållande installationer för värme (el), ventilation samt invändigt vatten och avlopp enligt avtal. Vattenmätarskåp ingår ej i leveransen. El-ritningar för belysning, kraft och tele. Monteringsritningar till av VästkustStugan levererat material. Drift- och skötselinstruktioner. Projekteringen baseras på avtalshandlingarna. Kringutrustning och byggnadskompletteringar utanför avtalshandlingarna projekteras ej. Ritningsprojektering, elritningar: Husprojekteringen följer svensk elstandard SS 437 01 02 utgåva 2 enligt nedan. (Standardens kompletteringar och rekommendationer enligt den informativa delen ingår ej): Fasadmätarskåp utanpåliggande. Kombicentral med jordfelsbrytare (kombicentral = Grupp- och mediacentral i samma inbyggnadslåda/kapsling) ingår ej. Trappomkastning för belysning i genomgångsrum. Trådlös ringklocka projekteras. 1st kraftuttag till varje inritat belastningsobjekt t.ex. häll, ugn mm. Strömställare: Enligt svensk standard Eluttag: Vägguttag ute placeras vid altan (rörutsläpp +1400ög). Vägguttag inne placeras ca på var 3,75m vägglängd (beroende på fönsterplacering) samt under strömbrytare i rum (höjd +200ög). Vägguttag vid köksinredning, klädvård, wc och garage placeras på höjd +1200ög. Vid dedikerad TV-plats placeras 6 uttagsbrunnar. Timeruttag utgår. Anslutningspunkter: Anslutningspunkt för ytterbelysning vid entré, altan och balkong dock ej vid sovrum, tändning av ytterlampor sker individuellt vid varje dörr (rörutsläpp +1900ög). Antalet belysningspunkter är beroende av antalet kvadratmeter i rummen, 0-14=1st 15-24=2st 25-34=3st o.s.v. Underskåpsbelysning förbereds för bänkbelysning, alt. spotlights via strömbrytare vid dörr.

Två envägsuttag per bilplats, dock ej tidsstyrt. Garage/carport: Tomrör 25 mm förbereds i garage för el-bilsladdare. Förråd: 1 tak, 1 vägg

Några förklaringar till förkortningar och symboler på ritningar: CD ELC VP HT GVF INSP VL VM VUK VVB ÖK

= = = = = = = = = = = =

placering av centraldammsugare placering av gruppcentral placering av värmepump placering av handdukstork placering av golvvärmefördelare placering av inspektionslucka (11/ -planshus) pil på trappa visar trappriktning nerifrån och upp placering av vindslucka placering av vattenmätarskåp/vattenmätare placering av utv. väggvattenutkastare placering av varmvattenberedare Se öppningar, sidan 10. = synlig balk. Minst 2,1 m från färdigt golv. (Gäller vid 2,4 m invändig takhöjd) = Dold balk = Synlig underram Hushållsmaskiner DM = placering av diskmaskin F = placering av frys K/F = placering av kyl/frys K/S = placering av kyl/sval MU = placering av mikrovågsugn TM = placering av tvättmaskin TT = placering av torktumlare U = placering av inbyggnadsugn U/M = placering av inbyggnadsugn och microvågsugn = placering av häll/spis 2

Fönster se sidan 8 Garderober se sidan 11

1-planshus:

Vindsbjälklag

Fackverkstakstol 265 Mineralullsisolering (230 isolering där slutna fack krävs, t ex. vid pulpettak) Fuktspärr 28x70 Glespanel 13 Gipsplank

1-PLAN FRITID

Yttertak

Betongtakpannor 25x38 Tegelläkt 25x38 Ströläkt Underlagspapp 17 Råspont Fackverkstakstol

Teleinstallationer: Vid fiberanslutning installeras 1 st. RJ45 (data) uttag i kombicentral. Tomrör för inkommande fiber förbereds i samtliga fritidshus till kombicentral. (Fler datauttag i huset, utöver till kombicentral, är ej projekterade.) 1 st tomrör mellan mediacentral och eventuell värmepump. 2-3 st TV-uttag. Ungefärlig bestyckning av uttag i olika rum: Entré/hall: 1 tak, 2 vägg. Vardagsrum: 3-4 tak/vägg, 4-5 vägg, 1 TV. Allrum: 2-3 tak/vägg, 3-4 vägg, 1 TV. Stort sovrum: 1 tak, 3-4 vägg, 1 TV. Litet sovrum: 1 tak, 2-3 vägg. Kök: 2 tak, 1 tak/vägg, 4-5 vägg, 1-2 underskåpsbelysning. Wc/dusch: 1 tak, 1 spegelbelysning, 1 vägg. Wc under 4m²: 1 spegelbelysning, 1 vägg. Klk: 1 tak med rörelsesensor alt. garderobsbelysning. Carport: 2 tak, 1 vägg. Ett envägsuttag per bilplats, dock ej tidsstyrt. I carport styrs belysningen av rörelsevakt med ljusfunktion. Enkelgarage: 2 tak, 2 vägg Dubbelgarage: 4 tak, 3-4 vägg

Yttervägg

22x145 Sveapanel 28x70 Spikläkt Vindskydd 145 Regelstomme 145 Mineralullsisolering Fuktspärr 45 Regelstomme 45 Mineralullsisolering 13 Gips

Golv

Trägolv (ej i våtutrymmen) Betongplatta och underliggande isolering ingår ej

Leveransbeskrivning och produktinformation F2020 - 21


Låglutande yttertak under 14°: Ryggåstak: Denna sektion visar i princip även takfotsutförandet för hus med pulpettak

Vindsbjälklag

Saxtakstol 230 Mineralullsisolering Fuktspärr 28x70 Glespanel 14x120 Takpanel

1-PLAN FRITID

Yttertak

Yttertak

Tätskiktsmatta (Obs se yttertak på sidan 6 och plåt på sidan 7.) Underlagspapp 22 Råspont Takstol Luftspalt 230 mineralullsisolering Fuktspärr 28x70 Glespanel 13 Gipsplank

Betongtakpannor 25x38 Tegelläkt 25x38 Ströläkt Underlagspapp 17 Råspont Saxtakstol

Yttervägg

Yttervägg

22x145 Sveapanel 28x70 Spikläkt Vindskydd 145 Regelstomme 145 Mineralullsisolering Fuktspärr 45 Regelstomme 45 Mineralullsisolering 13 Gips

22x145 Sveapanel 28x70 Spikläkt Vindskydd 145 Regelstomme 145 Mineralullsisolering Fuktspärr 45 Regelstomme 45 Mineralullsisolering 13 Gips

Golv

Golv

Trägolv (ej i våtutrymmen) Betongplatta och underliggande isolering ingår ej

1½-planshus:

(del med mellanbjälklag)

Yttertak

Betongtakpannor 25x38 Tegelläkt 25x38 Ströläkt Underlagspapp 17 Råspont Ramverkstakstol Luftspalt 230 Mineralullsisolering Mellanbjälklag Fuktspärr 28x70 Glespanel Trägolv 14x120 Takpanel (ej i våtutrymmen)

Trägolv (ej i våtutrymmen) Betongplatta och underliggande isolering ingår ej

Hanbjälklag

Hanbjälke 230 Mineralullsisolering Fuktspärr 28x70 Glespanel 14x120 takpanel

22 Spånskiva Golvbjälkar 45 Mineralullsisolering Armerad väv 28x70 Glespanel 13 Gipsplank

1½-planshus:

(del utan mellanbjälklag)

1½-PLAN FRITID UTAN LOFT Yttertak

Betongtakpannor 25x38 Tegelläkt 25x38 Ströläkt Underlagspapp 17 Råspont Ramverkstakstol Luftspalt 230 Mineralullsisolering Fuktspärr 28x70 Glespanel 14x120 Takpanel

Takhöjd enl. sektion på bygglovsritningen

Yttervägg

Yttervägg

22x145 Sveapanel 28x70 Spikläkt Vindskydd 145 Regelstomme 145 Mineralullsisolering Fuktspärr 45 Regelstomme 45 Mineralullsisolering 13 Gips

22x145 Sveapanel 28x70 Spikläkt Vindskydd 145 Regelstomme 145 Mineralullsisolering Fuktspärr 45 Regelstomme 45 Mineralullsisolering 13 Gips

a fin år med v a n ver uktio l mot l r ser Ob onst ad sy 0 mm k dd 9 g en 1 g , y vä tsk latta ndrag k i ! r fu ngp och pär o bet ering ionss l iso diffus

Golv

Trägolv (ej i våtutrymmen) Betongplatta och underliggande isolering ingår ej

Golv

Trägolv (ej i våtutrymmen) Betongplatta och underliggande isolering ingår ej

22 - Leveransbeskrivning och produktinformation F2020

Anmärkning: Traditionmodellerna har utvändig lockläktpanel.


Att tänka på före leveransdagen: Byggsatsen transporteras så långt farbar bilväg för större lastbil (upp till 24 m längd) finns, omlastning från släp till dragbil kan ske vid begränsad framkomlighet. Allt material ska kunna avlastas intill grunden. Köparen håller med erforderliga ställningar enligt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Montering med kran erfordras.Eftersom lastbilens räckvidd är begränsad (ca 17 m) måste infart och tomt planeras så att lastbilen kan komma ända fram till grunden på ett par sidor, gäller vid montering genom VästkustStugan. I övriga fall skall köparen på egen bekostnad ordna kranhjälp.

Du väljer själv monteringsformen:

DU GÖR HELA MONTERINGSARBETET SJÄLV... innebär att på avtalat klockslag kommer vår lastbil till din byggplats och du sköter hela avlastningen i egen regi (minst 2 man erfordras) - tillsammans med vår chaufför. Därefter utför du själv monterings-arbetet i egen takt. Monteringsritningar ingår. Mot en tilläggskostnad kan vår lastbil stanna för att kranmontera ytterväggar m.m. STOMMONTERAT HUS... innebär att grundisoleringspappen, syll och ev. golvbjälkar utlägges, ytterväggsblocken monteras, takstolarna sätts upp, rå­spont­takluckor och underlagspapp monteras. Vindskivor monteras. SNICKARFÄRDIGT HUS... innebär att nästan allt som ingår i leveransen monteras av oss. Montering av sanitetsutrustning elektriska varor, invändiga ventiler, o.dyl. ingår inte. Vill du ha hjälp även med övriga entreprenader, kontakt med myndigheter och bank m.m., bistår vår säljare dig med detta.

På många platser i Sverige kan vi ombesörja montagehjälp, är ni i behov av detta så hör med vår säljare vad som gäller där du vill bygga. Genom vår monteringsservice är huset under tak som regel efter första monteringsdagen med fönster och dörrar inmonterade så att allt material kan skyddas. (De större husen tar två dagar.) Köparen håller med 4-5 st presenningar på ca 7x5 m.

Egna anteckningar:

Leveransbeskrivning och produktinformation F2020 - 23


VästkustStugan AB Öxabäcksvägen 9 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-186 00 www.vastkuststugan.se

F2020 | 1905 | VästkustStugan (ALJO)

info@vastkuststugan.se

Profile for VästkustStugan

VästkustStugans leveransbeskrivning F2020  

Leveransbeskrivning och produktinformation. VästkustStugans Fritidshus F2020

VästkustStugans leveransbeskrivning F2020  

Leveransbeskrivning och produktinformation. VästkustStugans Fritidshus F2020