Page 1

Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel

Notarisbarometer

30

n°

âžź Vastgoed

Juli - september 2016

T/3

3DE TRIMESTER 2016 www.notaris.be

VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIĂ‹ 106,4

106,8

101,7 102,8

2012

98,9

2013

105,3

105,9

103,4 101,4

99,2

118,0

115,4 104,7

105,0

2014

112,1

2015

111,8

127,0

127,9

115,8

116,1

2016

Het startpunt voor de vastgoedindex is het 3de trimester 2007. Toen bedroeg de index 100.

Minder vastgoedtransacties in het 3de trimester 2016 De index van de vastgoedactiviteit in het 3de trimester bedraagt 115,8, vergeleken met 127,9 in het 2de trimester, wat neerkomt op een daling met -9,5%, die grotendeels te wijten is aan het seizoensgebonden karakter ervan. De vakantiemaanden zijn doorgaans een kalmere periode in termen van verkoopovereenkomsten. Er is sprake van een lichte daling met -1,9% vergeleken met het 3de trimester 2015 (118). In 2015 was er in de zomermaanden nauwelijks een terugval. Dit jaar was er in juli een duidelijke daling van -16,1% vergeleken met juli 2015; de maand augustus was echter drukker dan vorig jaar (+3%), terwijl het aantal verkoopovereenkomsten in september een perfecte status-quo liet optekenen (0%). Toch doet 2016 het voorlopig beter dan 2015: als we terugblikken op de eerste negen maanden van dit jaar, registreren we een toename met +8,4% van het volume vastgoedtransacties versus dezelfde periode van 2015.

1

Op macro-economisch niveau

De vertrouwensindex van de consumenten daalt opnieuw van -6 in juni naar -10 in september, ondanks waarden van -4 tijdens de zomermaanden. De vertrouwensindex van de ondernemingen (bron: BNB), die in juni op 0,7 stond, daalde eveneens en ging in het augustus weer negatieve regionen opzoeken in augustus (-3,1). Toch kon hij zich in september lichtjes herstellen om uit te komen bij -2,2. Het bouwsegment is niet vreemd aan die daling, want daar daalt de vertrouwensindex van -3 in juni naar -5,7 en september. Het optimisme dat bij de ondernemers was vastgesteld, heeft plaats moeten ruimen voor een meer gemengd gevoel dat versterkt werd door de grote herstructureringsaankondigingen. Toch blijkt het aantal oprichtingen van vennootschappen nog altijd stijgen (+10% in het 2de trimester en -0,4% op basis van gedeeltelijke cijfers voor het 3de trimester). Qua faillissementen kende het 3de trimester een stijging met +5,6% vergeleken met het 3de trimester 2015, toen het cijfer uitzonderlijk laag lag.

1

Voor de eerste drie kwartalen samen liggen de resultaten -10,8% onder het niveau van 2015. De werkloosheidscijfers blijven schommelen rond 8%, met 8,2% in augustus. Maar verwacht wordt dat ze opwaarts zullen worden gecorrigeerd. De inflatie, die in juli en augustus 2% bedroeg, zou voor de maand september uitkomen bij ongeveer 1,7%. De hypothecaire rentetarieven staan nog altijd bijzonder laag, met een vaste rente over een periode van meer dan tien jaar van 2,03% in de maand augustus, of 0,46 punten lager dan in augustus 2015. (Bron: BNB) Het aantal hypothecaire kredieten is gedaald met -3,1% vergeleken met het 3de trimester 2015. De herfinancieringen zijn opnieuw gedaald, terwijl de aankoopkredieten de trend van de vastgoedactiviteit volgen.

Notarisbarometer T/3 - 2016


EVOLUTIE VAN DE MARKT Vergelijking van het trimester met dat van vorig jaar. Woonhuizen Vergeleken met het 3de trimester 2015 daalt de gemiddelde prijs van de woonhuizen met -0,7% voor heel België, met -0,4% in Vlaanderen en -0,8% in Wallonië. Alleen Brussel is een uitschieter met een stijging van +3,3%.

Appartementen Een vergelijking met het 3de trimester 2015 levert de volgende resultaten op: +2,9% voor België, +2,9% in Vlaanderen, +10% in Wallonië en +1,6% in Brussel.

Regionale verdeling van de vastgoedactiviteit BELGIË

VLAANDEREN 237.996 € -0,7%

261.439 € -0,4%

213.803 € +2,9%

219.221 € +2,9%

-1,9%

+1,6%

ANTWERPEN WESTVLAANDEREN

OOSTVLAANDEREN

LIMBURG

BRUSSEL

VLAAMS-BRABANT WAALS-BRABANT

LUIK

HENEGOUWEN NAMEN BRUSSEL 464.594 € +3,3%

LUXEMBURG WALLONIË

231.585 € +1,6%

180.223 € -0,8%

+3,6%

167.889 € +10%

-9,8%

BRUSSEL

2

* De prijsvergelijkingen in percentages worden berekend in vergelijking met hetzelfde trimester van het vorige jaar.

407.450 € 4,1%

Woonhuizen

De analyse omvat niet de prijzen van villa’s, herenhuizen en opbrengsthuizen. De gemiddelde prijzen slaan op onroerende goederen van de primaire en secundaire markt, zonder een onderscheid te maken tussen beide.

223.631 € 8,6%

Appartementen

-9,0%

Vastgoedactiviteit

De analyse omvat de prijzen van appartementen, flats en studio’s. De verdeling van het aantal verkopen tussen de regio’s en provincies heeft een invloed op de prijsevolutie op nationaal niveau. Het is normaal dat de algemene prijsevolutie hoger ligt dan de afzonderlijke schommelingen per regio of provincie. Evolutie van het aantal dossiers die maandelijks binnenkomen in de notariskantoren. De vergelijkingen inzake activiteit uitgedrukt in percentages, worden berekend in vergelijking met hetzelfde trimester van het vorige jaar.

2

Notarisbarometer T/3 - 2016


Provinciale verdeling van de vastgoedactiviteit WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN

238.242 € -1,6%

242.163 € -1,5%

275.880 € +1,7%

229.925 € +1,9%

253.903 € +3,5%

215.585 € -0,1%

198.953 € +2,9%

192.551 € +7,8%

+8,6%

-2,1%

+2,3%

+3,9%

VLAAMS-BRABANT

BRUSSEL

LIMBURG

WAALS-BRABANT

300.398 € 0%

436.722 € -0,2%

306.574 € -1,7%

227.309 € +0,9%

232.542 € +4,5%

223.374 € +18,5%

-4,2%

+16,5%

-9,1%

HENEGOUWEN

3

ANTWERPEN

NAMEN

LUXEMBURG

LUIK

140.707 € -4,8%

187.852 € +1,5%

190.119 € +6,8%

170.700 € +1,6%

134.142 € -1,8%

154.971 € -5,9%

182.498 € +28,2%

161.812 € +8,4%

-7,9%

-10,7%

-14,1%

-9,9%

3

Notarisbarometer T/3 - 2016


EVOLUTIE PRIJZEN APPARTEMENTEN PER AANTAL SLAAPKAMERS

Evolutie prijzen appartementen 1 slaapkamer

200000 171.025 €

172.611 € 164.137 €

161.969 €

150000

156.280 €

159.005 € 157.287 €

163.944 €

161.486 € 163.350 € 154.655 €

170.348 € 159.645 €

167.293 €

152.638 €

155.267 €

160.757 €

116.805 €

Brussel Vlaanderen BELGIË

148.256 €

126.371 € 111.706 €

% verschil* 169.338 € +3,2 % 164.776 € +2,0 % 157.219 € +1,7 %

121.683 € 115.616 €

113.701 €

116.637 € -0,1 %

Wallonië

* % verschil met zelfde trimester van vorig jaar

100000 2015-T1

2015-T2

2015-T3

2015-T4

2016-T1

2016-T2

2016-T3

Voor alle duidelijkheid: het gros van de verkopen heeft betrekking op tweekamerappartementen, terwijl de markt voor eenkamer- en driekamerappartementen krapper is.

Om over te stappen van een tweekamer- naar een driekamerappartement moet men +26,7% extra betalen in Vlaanderen, +29% in Wallonië en +32,8% in Brussel.

Voor heel België stellen we vast dat een tweekamerappartement gemiddeld +33,7% duurder is dan een eenkamerappartement en dat een driekamerappartement +28,8% meer kost dan een tweekamerappartement. Dat staat haaks op het resultaat van het 2de trimester 2016, waarin de overgang van een eenkamer- naar een tweekamerappartement verhoudingsgewijs minder duur was dan de overgang van een tweekamer- naar een driekamerappartement.

De duurste appartementen zijn de driekamerappartementen in West-Vlaanderen (onder impuls van de kuststreek), in Waals Brabant en in Brussel.

Als we de resultaten per gewest analyseren, zien we dat de prijsstijging voor de overgang van een eenkamer- naar een tweekamerappartement +30,3% bedraagt in Vlaanderen, +46,9% in Wallonië en +36,6% in Brussel.

4

4

De gemiddelde prijs evolueert volgens het aantal kamers, behalve in de provincie Luxemburg en Namen, waar de transacties voor driekamerappartementen zeldzaam blijven omdat de appartementen blijkbaar een minder mooie standing vertonen, aangezien de prijs er lager is dan die van de tweekamerappartementen.

Notarisbarometer T/3 - 2016


Evolutie prijzen appartementen 2 slaapkamers

250000

200000

% verschil* 227.223 €

231.327 €

214.073 €

212.775 €

231.777 € 216.856 € 212.408 €

207.180 € 207.007 €

235.405 € 229.751 € 213.665 € 211.492 €

208.842€ 205.811 €

234.241 €

231.304 €

-0,2 %

Brussel

210.339 €

214.748 €

-1,0 %

Vlaanderen

210.209 €

-1,0 %

BELGIË

171.357 €

+1,2 %

Wallonië

206.443 €

178.378 € 169.261 €

164.056 €

163.404 €

157.274 €

161.566 €

* % verschil met zelfde trimester van vorig jaar

150000 2015-T1

2015-T2

2015-T3

2015-T4

2016-T1

2016-T2

De gemiddelde prijs voor een tweekamerappartement in België bedraagt € 210.209, wat een achteruitgang van -1% inhoudt tegenover het 3de trimester 2015. In Vlaanderen evolueert de prijs voor een tweekamerappartement van € 216.857 naar € 214.748 (-1%). In Brussel moet men € 231.304 neertellen,

2016-T3

vergeleken met € 231.778 in het 3de trimester 2015 (-0,2%). Alleen in Wallonië wordt er een stijging genoteerd. Daar evolueert de prijs van € 169.262 naar € 171.357 (+1,2%).

Evolutie prijzen appartementen 3 slaapkamers 345.650 €

350000

341.808 €

307.102 €

-6,1 %

Brussel

278.249 €

272.133 € 270.706 €

-3,9 % -4,6 %

Vlaanderen

285.463 €

BELGIË

207.111 €

206.419 €

220.976 €

+5,0 %

Wallonië

303.788 €

300000

292.874 € 286.661 €

286.663€

283.077 €

270.461 €

250000

235.949 € 238.893 €

285.425 €

281.180 €

287.286€

274.064 € 283.669 €

% verschil *

329.607 €

327.070 €

276.013 €

228.915 € 210.394 €

200000

* % verschil met zelfde trimester van vorig jaar

2015-T1

2015-T2 2015-T3

2015-T4

2016-T1

2016-T2

De gemiddelde prijs voor een driekamerappartement in België bedraagt € 270.706, vergeleken met € 283.669 in het 3de trimester 2015. Dat betekent een prijsdaling met 4,6%. In Vlaanderen daalt de prijs voor een driekamerappartement van € 283.078 naar € 272.133 (-3,9%). In Brussel daalt de gemiddelde prijs eveneens, nl. naar € 307.102 vergeleken € 327.070 in het 3de trimester 2015 (-6,1%). Zoals bij de tweekamerappartementen registreert alleen Wallonië een prijsstijging met +5% naar € 220.976.

5

5

2016-T3

Terwijl de prijzen voor appartementen in Wallonië algemeen gezien met +10% stijgen, blijkt uit de analyse per aantal kamers dat die stijgende trend deels is toe te schrijven aan de prijsevolutie in het driekamersegment, maar vooral aan het grotere aantal transacties voor tweekamer- en driekamerappartementen, die de gemiddelde prijzen de hoogte injagen.

Notarisbarometer T/3 - 2016


Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel

EVOLUTIE PRIJZEN BOUWGRONDEN Evolutie prijzen bouwgronden per m2

1000 839,01 €

814,43 €

800

602,22 €

685,31 €

Brussel

253,95 € 187,15 € 85,76 €

Vlaanderen

600 400 200 0

229,20 €

221,76 €

229,24 €

183,26 €

172,79 €

178,65 €

83,79 €

87,44 €

90,22 €

2015

2016-T1

2016-T2

BELGIË Wallonië

2016-T3

De gemiddelde prijs voor de aankoop van grond in België bedraagt € 136.321 vergeleken met € 135.955 in het vorige trimester (+0,3%).

In België bedraagt de gemiddelde prijs per m² € 187 (+4,8%). Uit de analyse per gewest blijkt dat de hoogste prijzen gelden in Brussel, met een gemiddelde van € 695/m², een daling met -18,3% tegenover het 2de trimester. Die daling geeft aan dat we gemiddeld gronden van een grotere oppervlaktemaat hebben, waarbij de bebouwbare m² nog altijd de duurste zijn.

In Wallonië stijgt de gemiddelde prijs van € 91.516 naar € 92.221 (+0,8%). In Vlaanderen bedraagt diezelfde prijs gemiddeld € 165.984 versus € 165.272 in het 2de trimester (+0,4%). Maar op gewestelijk niveau wordt de hoogste gemiddelde prijs in het Brusselse Gewest waargenomen, met € 269.410 tegenover € 180.237 (+49,5%). Die stijging wordt deels verklaard door de krappe bouwgrondmarkt in de hoofdstad. Maar ook enkele transacties van grotere percelen in de loop van het derde trimester spelen een rol, aangezien de prijs per m² op zich is gedaald.

In Vlaanderen kost een bouwgrond € 254/m² (+10,8%) en in Wallonië € 86/m².

Evolutie aankoopprijzen bouwgronden

400000

397.541 €

320000 233.596 €

240000 149.830 € 150.178 €

80000

Brussel

165.984 € 136.321 € 92.221 €

Vlaanderen

180.237 €

178.876 €

160000

269.410 €

165.272 €

123.984 €

135.955 €

90.357 €

81.964 €

91.516 €

2015

2016-T1

2016-T2

BELGIË Wallonië

0 2016-T3

www.notaris.be 6

6

Notarisbarometer T/3 - 2016

Profile for Vastgoedgroep Degroote

Notarisbarometer nr. 30 3de trimester 2016  

Notarisbarometer nr. 30 3de trimester 2016