Page 1

Notarisbarometer

27

n°

Vastgoed - familie - vennootschappen

Oktober - december 2015

T/4

www.notaris.be

VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIĂ‹ 101

102,1

102,6

106,4

106,8

94,9

2011

101,7 102,8

2012

98,9

105,3

105,9

103,4 101,4

99,2

2013

105,0

2014

118,0

115,4 104,7

112,1

111,8

116,1

2015

Het startpunt voor de vastgoedindex is het 3de trimester 2007. Toen bedroeg de index 100.

2015, een jaar boven alle verwachtingen! Geen winterslaap op de vastgoedmarkt

Op macro-economisch niveau

Voor het 4 de trimester 2015 bedraagt de index van de vastgoedactiviteit 116,1. Dat is een lichte terugval van -1,6% tegenover het 3de trimester.

De index van het consumentenvertrouwen stijgt sinds september (-10) met -8 in oktober, -4 in november en -3 in december.

Wel noteren we een stijging van +0,6% in vergelijking met het 4de trimester 2014. Deze evolutie is hoofdzakelijk aangevoerd door de activiteit van de decembermaand, waarin we slechts een lichte vermindering noteerden ondanks de kerstvakantie. Inderdaad, de transacties verminderen met -19% in vergelijking met november, maar stijgen met +31% in vergelijking met december 2014. Daarentegen lopen de vastgoedtransacties in oktober en november terug, respectievelijk met -10,4% en -4,8% in vergelijking met 2014.

De index van het ondernemersvertrouwen (bron: Nationale Bank) volgt dezelfde hersteltendens met -6,8 in september tot -1,4 in december. Deze vooruitgang is het resultaat van een duidelijke heropleving van de bouwsector die van -9 naar -4,7 gaat. De werkloosheidsgraad neigt af te nemen in de loop van het laatste trimester van 2015 met 7,8% in oktober en november. Dit cijfer bedroeg gemiddeld 8,2% in het 3de trimester 2015 en 8,6% in het 4de trimester 2014. De inflatie heeft de grens van 1% opnieuw overschreden in de loop van oktober (1,2%) en houdt stand in november (1,4%) en december (1,3%). Over het gehele jaar, stijgt de inflatie tot ongeveer 0,6%.

Voor heel 2015 bedraagt de index van de vastgoedactiviteit 114,5 tegenover 107,6 in 2014. Het gaat om een toename van +6,4% met een trimestriĂŤle index die gedurende het hele jaar boven 110 is gebleven.

1

1

De rentevoet van hypothecaire leningen met een vaste rentevoet en een looptijd van meer dan 10 jaar, blijft zeer laag. Hij bedroeg 2,48% in september en ging naar 2,55% in november tegenover 2,91% in november 2014. Op het gebied van hypothecaire kredietakten neemt de herfinanciering van hypothecaire kredieten af. We kunnen redelijkerwijs veronderstellen dat alle huishoudens die eropuit waren hun krediet te herbekijken, dit gedaan hebben na de forse verlaging van de rentevoeten in 2014. Daardoor bereiken we vandaag een verzadigingsniveau. In het 4de trimester 2015 registreren we voor het geheel van hypothecaire kredietakten, waaronder de herfinancieringen, een daling van -27,5% in vergelijking met 2014. Maar we zitten nog steeds 25% boven het 4de trimester 2013. Over het hele jaar genomen, bedraagt de vooruitgang van de kredietakten +15% in vergelijking met 2014.

Notarisbarometer T/4 - 2015


EVOLUTIE VAN DE MARKT Vergelijking van het trimester met dat van vorig jaar. Woonhuizen In vergelijking met het 4de trimester 2014 noteren we in Vlaanderen positieve evoluties gaande van +0,7% in Vlaams-Brabant tot +4,8% in West-Vlaanderen. In Wallonië zijn de gemiddelde prijzen stabiel voor Henegouwen, Luik en de provincie Luxemburg, maar noteren we een toename van +8,1% in WaalsBrabant en een achteruitgang van -5,1% in de provincie Namen.

Appartementen In vergelijking met het 4de trimester 2014 daalt de gemiddelde prijs in West-Vlaanderen (-2,3%), in Limburg (-1,4%), in Henegouwen (-5,7%) en in Namen (-7,7%). Ook aan de kant van de stijgingen zijn de verschillen significant met +7,3% in Oost-Vlaanderen, +7% in Waals-Brabant, +6,9% in de provincie Luik, +4,1% in Luxemburg en +3,8% in Vlaams-Brabant.

Regionale verdeling van de vastgoedactiviteit BELGIË

VLAANDEREN 233.346 € -0,6%

259.738 € +2,7%

204.068 € +1,4%

207.734 € +0,8%

+0,6%

+0,3%

ANTWERPEN WESTVLAANDEREN

OOSTVLAANDEREN

LIMBURG

BRUSSEL

VLAAMS-BRABANT WAALS-BRABANT

LUIK

HENEGOUWEN NAMEN BRUSSEL 446.703 € -0,5%

LUXEMBURG WALLONIË

227.457 € +6,2%

171.996 € -2,2%

+4,7%

154.099 € +1,9%

+0,4%

BRUSSEL

2

* De prijsvergelijkingen in percentages worden berekend in vergelijking met hetzelfde trimester van het vorige jaar.

407.450 € 4,1%

Woonhuizen

De analyse omvat niet de prijzen van villa’s, herenhuizen en opbrengsthuizen. De gemiddelde prijzen slaan op onroerende goederen van de primaire en secundaire markt, zonder een onderscheid te maken tussen beide.

223.631 € 8,6%

Appartementen

-9,0%

Vastgoedactiviteit

De analyse omvat de prijzen van appartementen, flats en studio’s. De verdeling van het aantal verkopen tussen de regio’s en provincies heeft een invloed op de prijsevolutie op nationaal niveau. Het is normaal dat de algemene prijsevolutie hoger ligt dan de afzonderlijke schommelingen per regio of provincie. Evolutie van het aantal dossiers die maandelijks binnenkomen in de notariskantoren. De vergelijkingen inzake activiteit uitgedrukt in percentages, worden berekend in vergelijking met hetzelfde trimester van het vorige jaar.

2

Notarisbarometer T/4 - 2015


Provinciale verdeling van de vastgoedactiviteit WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN

ANTWERPEN

LIMBURG

238.841 € +4,8%

245.954 € +3,8%

271.424 € +1,5%

223.981 € +1,1%

246.240 € -2,3%

211.702 € +7,3%

185.668 € -1,9%

174.177 € -1,4%

+2,1%

-0,8%

-1,8%

-1,8%

VLAAMS-BRABANT

BRUSSEL

WAALS-BRABANT

296.297 € +0,7%

446.703 € -0,5%

313.305 € +8,1%

220.077 € +3,8%

227.457 € +6,2%

215.842 € +7%

+5%

+4,7%

+3,7%

HENEGOUWEN

NAMEN

LUXEMBURG

LUIK

140.608 € -0,1%

173.047 € -5,1%

180.145 € -1,2%

164.354 € +1%

124.139 € -5,7%

154.126 € -7,7%

153.893 € +4,1%

151.794 € +6,9%

+6,1%

-9,8%

-11,9%

+3,5%

Jaarevolutie van de prijzen (2009-2015): nationaal en regionaal 57,6

31,0

8,6

57,6

32,3

8,7

2011

59,4

33,0

9,1

2012

59,9

33,2

9,5

102,6

2013

60,6

32,7

9,2

102,5

2014

65,1

2015

68,1 40

410.194

436.050

60

435.033

364.982

244.695

250.281

252.252

259.642

214.480

226.814

233.959

234.574

234.699

165.066

171.066

176.179

175.300

176.709

2012

2013

2014

2015

229.374 200

101,5

250

220

BRUSSEL

8,5 107,6

WALLONIË

8,9 114,5 80

190 300

98,6

37,4

Gemiddelde prijzen van huizen 403.920

400

20

34,0

en 1.000 euros

en 1.000 euros

0

500

97,1

2009 2010

100

120

VLAANDEREN

BELGIË

Source : SPF Finances

Gemiddelde prijzen van appartementen 210.056 208.463

206.441

219.302

228.408

218.665

203.168

204.402

203.799

199.990

204.181

201.315

152.951

155.610

156.418

2012

2013

2014

225.015 209.433

205.148

160

130

150.993

155.418

100

100

2011

3

2011

Source : SPF Finances

3

2015

Notarisbarometer T/4 - 2015

Source : S


VENNOOTSCHAPPEN A. Oprichting van nieuwe vennootschappen Vergelijking oprichting vennootschappen 2013-2014-2015

De vergelijkingen uitgedrukt in percentages worden berekend ten opzichte van hetzelfde trimester van het vorige jaar.

24000

23.491

Aantal vennootschappen en nombre de sociĂŠtĂŠs

22.807 -2,1%

22000

22.618

2014

-5,1%

2013

22.333 21.313

19.903

+1,1%

2015

22.291

-0,3%

20.092

19.839 20000

19.883 18.702

18.688 18000

T1

T2

T3

In het 3de trimester 2015 komt het aantal vennootschapsoprichtingen in de buurt van het niveau van 2014 met een lichte daling van -0,3%. Voor het 4de trimester geven de gedeeltelijke resultaten een vermindering van -5,1% aan. Dat is een vergelijkbaar niveau met 2014.

Source : Graydon

T4

Voor heel 2015 noteren we 84.555 nieuwe vennootschapen tegenover 86.084 in 2014. Dat is een lichte afname met -1,8%, die gecompenseerd zou moeten worden door de volledige cijfers. Sinds 2014 is de economische en politieke situatie gunstiger voor de oprichting van vennootschapen.

B. Faillissementen

aantal vennootschappen

Vergelijking faillissementen 2013-2014-2015

3500 3250

3.296

3.183

2014 +7,7%

3.014

2.816

3000

3.004

-2,3%

2750

2015

2.767

2.649

2.946

2013

-15,1%

2.552 2.614

2500

2.323

2250

-16,4%

1.942

2000 1750

T1

T2

T3

De afname van het aantal faillissementen in het 3 trimester (-16,4%) zet zich voort in de loop van het 4de trimester met een vermindering van -15,1% in vergelijking met het 4de trimester 2014. de

Bron: Graydon

Bron: Graydon

Voor heel 2015 bedraagt de afname -6,4% in vergelijking met 2014 en met -13,8% in vergelijking met 2013. Net zoals voor de vennootschapsoprichtingen, gaat het om een positieve indicator wat de verbetering van de economische context van ons land betreft.

We noteren dat, ondanks alles, er +3,9% bijkomende faillissementen zijn voor de maand november.

5

T4

4

Notarisbarometer T/4 - 2015


Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel

DE FAMILIE A. Authentieke testamenten Totaal van de authentieke testamenten (index 100: 1ste trimester 2000) 168,0 148,3

149,5

160

131,4

140

100

122,8 101,1

80

102,2

100,2

117,7

116,4

108,7

110,6

109,7

105,4

132,2

131,6

113,2

108,9

120

137,4

132,6

125,2

119,6

112,1

94,3

60 40 20 0

2010

2011

2012

2013

In het 4de trimester 2015 gaat het aantal testamentinschrijvingen vooruit met +17,3% in vergelijking met het 3de trimester met een index van 131,6. Het gaat om een stijging van +11,7% in vergelijking met het 4de trimester 2014.

2015

2014

Voor het hele jaar bedraagt de gemiddelde index 128,3 tegenover 129,1 in 2014. Deze activiteit is dus zeer stabiel gebleven met een lichte afname van -0,6%.

B. Echtscheidingen Inschrijvingen echtscheidingen (index 100: 1ste trimester 2000) 150 125

104

99 100

86 78

75

86

78

75

62

81

70

71

58

72

64

67

65

55

71

50

90

85

82

81

69

63

57

67 45

25

56

58

52,5

51 46

0

2008

2009

2010

2012

2011

In het 4de trimester 2015 bedraagt de notariĂŤle index inzake echtscheidingsovereenkomsten 53,2. Dat is een stijging van +15,6% in vergelijking met het 4de trimester 2014.

2013

2014

2015

De notariĂŤle index inzake huwelijksovereenkomsten, gelinkt aan het aantal huwelijken, bedraagt 88,2 tegenover 82,1 in het 4de trimester 2014 (+7,4%). De gemiddelde index in 2015 bedraagt 96,5 tegenover 110,7 in 2014 (-12,8%).

Voor 2015 daalt het aantal echtscheidingsovereenkomsten met -6,5% met een gemiddelde index van 57 tegenover 61 in 2014.

www.notaris.be

6

5

Notarisbarometer T/4 - 2015

53,2

Profile for Vastgoedgroep Degroote

Notarisbarometer - 4e trimester 2015  

Notarisbarometer - 4e trimester 2015