Page 1

Royal Golf Gardens Villaresidenties

K WA L I T E I T A A N Z E E

De Haan


Samen bouwen wij aan uw toekomst Voor u ligt de brochure van de allernieuwste villaresidenties in De Haan. Als u voor uw nieuw appartement een beroep doet op Vastgoedgroep Degroote dan kiest u voor degelijkheid. Het zeeklimaat stelt immers hoge eisen aan een bouwwerk. Na meer dan 40 jaar ervaring aan de kust heeft Vastgoedgroep Degroote een unieke expertise opgebouwd.

Met Vastgoedgroep Degroote verzekert u zich van degelijkheid en betrouwbaarheid op lange termijn. De gebruikte materialen zijn van hoge kwaliteit en de afwerking getuigt van zin voor detail. Vastgoedgroep Degroote is een 100% familiale onderneming. Uw vertrouwen komt voor stichter Xavier Degroote, echtgenote Hilde Verlinde en de zonen Pieter, David en Jan op de eerste plaats. De meer dan 200 medewerkers werden met zorg uitgekozen en delen dezelfde waarden.

Met Vastgoedgroep Degroote doet u een uitstekende investering. Niet alleen financieel maar ook in levenskwaliteit. Appartementen aan de kust vormen nog steeds een uitstekende belegging, dat is een feit. Maar een eigen stek aan de kust is méér dan dat. Het is in de eerste plaats een wissel op meer levensvreugde in een authentieke omgeving. Dat is waar alle medewerkers van Vastgoedgroep Degroote dagelijks aan bouwen.

“Jan, Pieter, Xavier en David Degroote”

2


Familiebedrijf met een zee aan ervaring De familie Degroote is in meer dan veertig jaar tijd uitgegroeid tot dé referentie in de vastgoedsector aan de middenkust. Zo wonnen ze als een van de sterkste groeiers in de markt reeds de Trends Gazellenprijs. En dat is geen toeval. Stichter Xavier Degroote, echtgenote Hilde Verlinde en de zonen Pieter, David en Jan delen een meer dan bijzondere passie: een onuitputtelijke gedrevenheid voor wat waardevol is.

Hoge woon- en leefkwaliteit Het doel van hun ondernemerschap is niet alleen de winst. Winst is voor de familie Degroote slechts een voorwaarde om datgene te kunnen verwezenlijken wat hen nauw aan het hart ligt: hun klanten een hoge woon- en leefkwaliteit bieden. Dat is ook de reden waarom de familie Degroote geen externe investeerders toe laat in hun overkoepelende holding. De moederonderneming en alle dochterondernemingen zijn en blijven in handen van de familie wat zeker een garantie biedt voor een correcte samenwerking met de kandidaatkoper. Xavier Degroote is een geboren en getogen Oostendenaar. Hij begint zijn carrière van harde werker met een restaurant op de zeedijk in Mariakerke. In 1975 besluit hij zijn jongensdroom waar te maken en richt zijn eerste bouwonderneming op. Al die tijd is hij onafgebroken blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om aan de evolutie van de bouwmarkt en de wensen van steeds veeleisender bewoners te beantwoorden. Jaarlijks zien gemiddeld 160 fonkelnieuwe appartementen het daglicht. De kwaliteit van het materiaal en de verwerking ervan tot een comfortabele leefruimte geniet absolute voorrang.

Een team van “trekkers” Xavier Degroote is er in geslaagd om rond zich sterke medewerkers te verzamelen die dezelfde gedrevenheid voor kwaliteit aan de dag leggen als hijzelf. Het zijn allen “trekkers” die doorzetten waar een ander al lang

heeft opgegeven. Ondertussen hebben twee van zijn zonen verantwoordelijkheid in het bouwbedrijf opgenomen. David voert de leiding over de aan- en verkoop. Jan staat aan het roer van de technische afdeling. Beide broers zijn vastbesloten om onder de operationele leiding van hun vader de onderneming verder naar ongekende hoogten te voeren. Jong dynamisme met geschoolde creatieve ondernemingszin, steunend op meer dan 40 jaar ervaring plus de inzet van 200 bekwame medewerkers maken van Vastgoedgroep Degroote een toonaangevende leider in woonkwaliteit aan zee.

Kerncijfers Vastgoedgroep Degroote Vastgoedgroep Degroote heeft sinds haar bestaan in 1975 reeds 600 woningen en meer dan 3050 appartementen gerealiseerd. De bouwtak van het bedrijf telt een 70-tal voltijdse medewerkers en een veelvoud aan onderaannemers die jaarlijks alles in het werk stellen om samen zo’n 160-tal nieuwbouwappartementen te realiseren. De hoteltak telt een 140-tal voltijdse medewerkers die dagelijks het beste van zichzelf geven. Onze vier klassehotels bestaan uit 340 vier- en vijfsterrenkamers. Daarnaast baten we ook het gerenommeerde restaurant “Bistro Dukes” uit, gelegen in hotel Dukes’Palace *****. Het succes van Vastgoedgroep Degroote weerspiegelt zich in een zakencijfer van meer dan 60 miljoen euro op jaarbasis. Dankzij een geconsolideerde schuldgraad van minder dan 30% en een eigen vermogen, dat meer dan 100 miljoen euro bedraagt,

geniet Vastgoedgroep Degroote een groot vertrouwen bij de grootbanken. In de vastgoedsector is een dergelijke solvabiliteit uitzonderlijk en duidt het op een bijzonder laag risicoprofiel. Dit straalt een enorm vertrouwen uit naar klanten en leveranciers toe. De sterkte van Vastgoedgroep Degroote ligt vast en zeker ook in het ‘A tot Z-concept’. “De onderneming koopt zelf de gronden, bouwt met eigen mensen en houdt ook zelf de verkoop van de realisaties in handen. Ook voor dat doel werd in 2002 ‘FLOORMASTERS’ opgericht dat zich specialiseert in vloer- en wandbekleding. Deze verdere integratie waarborgt bovendien een zeer concurentiële prijs voor de klanten.”, aldus Xavier Degroote.

Betrouwbaarheid op de lange termijn Bouwen aan een vaste toekomst is een kernwaarde van familiaal ondernemerschap. Zo’n toekomst bouwt men niet op los zand. Echt succes kan men pas oogsten als wat men doet het levenslange vertrouwen van mensen verdient. Deze waarde wordt van vader op zoon doorgegeven en door de meer dan 200 medewerkers ondersteund. Alle ondernemingen die de familie Degroote hebben opgericht, zijn nog steeds springlevend.

Onze missie Vastgoedgroep Degroote is dé betrouwbare referentie op vlak van appartementsbouw aan de Middenkust. Als gedegen en solide familiebedrijf met meer dan veertig jaar ervaring en een jaarlijkse verkoop van 160 appartementen willen wij ons marktaandeel blijvend verhogen zonder de hoogwaardige kwaliteit en afwerking uit het oog te verliezen. Ons huidig aanbod van 600 appartementen is gelegen tussen Middelkerke en Zeebrugge, met focus op Oostende en kent een uitermate divers prijsaanbod. Vastgoedgroep Degroote is ook aannemer waardoor wij u, dankzij ons sterk en ervaren team, steeds stabiliteit, zekerheid en comfort aanbieden. Wij houden elke belofte die wij maken. Eerlijkheid en duidelijkheid zijn voor ons essentiële waarden in elke samenwerking. Wie droomt van een verblijf aan zee komt zeker langs in ons kijkappartement want… bij Vastgoedgroep Degroote bent ù de ster.

De familieonderneming weegt elke realisatie en elk initiatief af aan de strengste normen van betrouwbaarheid en kwaliteit op de lange termijn. Alleen zo willen ze zich verzekeren van het vertrouwen van hun omvangrijk cliënteel.

3


4


Koop in vertrouwen bij Vastgoedgroep Degroote De aankoop van een appartement is een belangrijke beslissing. Daarom is het belangrijk uw handtekening te plaatsen bij een bedrijf dat u kunt vertrouwen. Bij Vastgoedgroep Degroote maken wij er een erezaak van om klaar en duidelijk te informeren over de correcte procedure om uw droomappartement aan zee te verwerven.

Onderhandse verkoopsovereenkomst Wanneer u beslist om een nieuwbouwappartement aan te kopen in één van onze residenties, wordt voorafgaand aan de notariële akte een onderhandse verkoopsovereenkomst (compromis) opgesteld en ondertekend. Dit gebeurt op ons kantoor. In deze overeenkomst verbindt u zich als koper, onder bepaalde voorwaarden, tot aankoop, waaronder ook de betalingsvoorwaarden. De aankoopprijs van een nieuwbouwappartement wordt steeds onderverdeeld in een som voor de grondwaarde (prijs van de grond) en een som voor de constructiewaarde (prijs van de bouwwerken). Wat de betaling betreft, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel koopt u vóór de aanvang van de werken. Dit noemt men een aankoop ‘op plan’. Ofwel koopt u tijdens of na de werken.

 U kunt vrij kiezen uit een gamma duurzame materialen.

Extra bescherming  100% voltooiingswaarborg wet Breyne.

Wat dient u te betalen en wanneer? Na de ondertekening van de verkoopsovereenkomst betaalt u een voorschot van 5% op de totale verkoopsprijs, dit via een overschrijving binnen de 8 dagen.

Aankoop op plan

Binnen de 2 à 4 maanden na ondertekening van de compromis wordt de notariële akte verleden. Voor zover deze geen opschortende voorwaarden bevat (bv. na goedkeuring financiering), betaalt u:  Het saldo van de grondwaarde (na aftrek van het voorschot) plus registratiekosten of BTW van de totale grondwaarde.  De gerealiseerde constructiewaarde plus 21% BTW.

In dit geval koopt u een nog te bouwen appartement of één in opbouw. Deze formule biedt allerlei voordelen:  Alles is nog mogelijk. U kunt kiezen uit verschillende types, op verschillende verdiepingen.  U hebt de mogelijkheid uw appartement volledig in te delen naar uw persoonlijke wensen, voor zover technisch haalbaar.

 Per appartement een forfaitair bedrag van € 4000 excl. BTW als aandeel in de bouw- en overheidstaksen, de kosten voor het aanleggen van de voetpaden, de kosten voor de aansluiting op de distributienetten en op het rioleringsnet voor een garagebox een forfaitair bedrag van € 500 excl. BTW.  Uw aandeel in de statuten of basisakte, dit in functie van de grootte van het appartement.

 De totale aktekosten, het ereloon van de notaris (2% excl. BTW) en de aktekosten (ca. € 750 excl. BTW).  Voor de garages dient rekening te worden gehouden met een percentage van 5% à 7% voor het ereloon van de notaris. Naargelang de werken vorderen, krijgt u een factuur toegestuurd. Deze gaat altijd vergezeld van een attest ‘voltooide bouwwerken’ waarin de architect bevestigt dat de betreffende schijf naar behoren is afgewerkt. Een voorbeeld maakt duidelijk hoe de schijven elkaar opvolgen en hun aandeel in de totale koopsom:  1ste schijf 15 % bij aanvang van opstart werfinrichting  2de schijf 15 % bij aanvang vloerplaat kelder  3de schijf 15 % bij aanvang vloerplaat gvl-verdieping  4de schijf 15 % bij aanvang vloerplaat 1ste verdieping  5de schijf 10 % bij aanvang vloerplaat 3de verdieping  6de schijf 10 % bij aanvang dakbedekking  7de schijf 10 % bij aanvang van het plaatsen van ramen  8ste schijf 10 % bij voorlopige oplevering

5


Inhoudstafel 2

Villa A

32

Werven in ontwikkeling

Samen bouwen wij aan uw toekomst

33

Werven in ontwikkeling

3

Familiebedrijf met een zee aan ervaring

34

5

Koop in vertrouwen

6

Inhoudstafel

7

Luchtfoto site

8

Villa A-B-C-D Inplantingsplan

36

De Haan en de Concessie

een familiebedrijf dat vertrouwen

9

Villa A-B-C-D Inplantingsplan

37

De Haan en de Concessie

uitstraalt

Interview met architect

38

Villa B 177/A301 - 177/B302

B. Van Eecke (Arcas)

39

Villa B 177/B301

178/C101 - 178/C102 - 178/D101

10 11

Villa B 177/A102 - 177/B101 - 177/A202

59 60

177/B201 35

Villa B 177/A101 - 177/B102 - 177/A201 177/B202

62

40

Villa C 3D-visualisatie

178/A202 - 178/B201 - 178/B202

41

Villa C Verdiepingsplan 1 en 2

178/C201 - 178/C202 - 178/D201

42

Villa C 177/D001 - 177/D002 - 177/E001

14

Villa A 176/B001 - 176/A002 - gelijkvloers

43

15

Villa A 176/A003 - 176/B003 - gelijkvloers

44

Visualisatie

65

16

Villa A 176/A001 - 176/B002 - gelijkvloers

45

Visualisatie

66

Afwerking: keuken Villa A 176/A102 - 176/B101 - 176/B201 176/A202

46 47 48

Villa A 176/A103 - 176/B103 - 176/A203 176/B203

21 22

Hotels Brugge

49

176/B202

Villa C 177/C001 - gelijkvloers

178/A201 64

Villa D 178/C301 - 178/B302 Afwerking: badkamer Villa D 178/B301 - 178/C302 - 178/D301 178/A302

Villa C 177/E002 - gelijkvloers Afwerking: keuken

Villa D 178/A101 - 178/D102 - 178/D202

67 68

Gemeente De Haan

177/D102 - 177/C202 - 177/D201

69

Gemeente De Haan

177/E201 - 177/D202

70

Kelder- en garages Villa A - Villa B - Villa C - Villa D

Villa C 177/C101 - 177/E102 - 177/C201 177/E202

71

Kelder Villa A - Villa B - Villa C - Villa D

Recente realisaties 2015-2016

72

Floormasters

51

Recente realisaties 2015-2016

73

Floormasters

23

Villa A 176/A301 - 176/B301

52

Villa C 177/E302 - 177/C301

74

Lastenboek

24

Villa A 176/A302

53

Villa C 177/C302 - 177/C301 - 177/E301

75

Lastenboek

25

Afwerking: keuken

177/D302

76

Lastenboek

26

Nieuw kantoor: Waterview

54

Royal Ostend Golf Club

77

Lastenboek

27

Nieuw kantoor: Waterview

55

Royal Ostend Golf Club

78

Lastenboek

28

Villa B 3D-visualisatie

56

Villa D 3D-visualisatie

79

Lastenboek

29

Villa B Verdiepingsplan 1 en 2

57

Villa D Verdiepingsplan 1 en 2

80

Aannemer - architect -

30

Villa B 177/B001 - 177/A002 - gelijkvloers

58

Villa D 178/A002 - 178/B001 - 178/B002

31

Villa B 177/A001 - 177/B002 - gelijkvloers

178/C002 - 178/D001

Villa C

Villa D 178/A301 - 178/D302

Villa C 177/C102 - 177/D101 - 177/E101

50

Hotels Brugge Villa A 176/A101 - 176/B102 - 176/A201

63

177/C002 - gelijkvloers

Villa B

Villa D 178/A102 - 178/B101 - 178/B102

B. Van Eecke (Arcas) Villa A 3D-visualisatie

20

Vastgoedgroep Degroote:

Interview met architect

Villa A Verdiepingsplan 1 en 2

19

Vastgoedgroep Degroote: uitstraalt

61

13

18

Villa D 178/D002 - 178/A001- gelijkvloers een familiebedrijf dat vertrouwen

12

17

6

178/C001- gelijkvloers

Vastgoedgroep Degroote:

stabiliteitsingenieur

Villa D


De Haan - Vosseslag

Royal Golf Gardens

7


Arcas, zoveel meer dan architectuur Een hechte samenwerking tussen Bernard Van Eecke en familie Degroote

Identity kit Bernard Van Eecke 52 jaar Samenwonend Levensmotto: “Leef vandaag.” Anciënniteit: 23 jaar Functie: Senior Associate Architect, urbanist Hobby’s: reizen, koken, design

10


Royal Golf Gardens - achterzijde villa A

Zicht vanuit villa A - dakverdieping

“Bernard, was architect worden een jongensdroom?” “Als kind wou ik architect worden of kok. Op mijn veertiende ben ik in de kokschool gestart maar dat liep niet zo goed af. Daarom ben ik terug naar het college gegaan. Koken is wel altijd één van mijn passies gebleven. Daarna heb ik de vijfjarige opleiding gevolgd aan het St-Lucas te Gent en 2 jaar stage in de buurt van Oudenaarde. Mijn eerste grote opdracht was het huis van mijn ouders tekenen. Die realisatie heeft zelfs de pers gehaald wat natuurlijk fantastisch is voor een jonge architect. Toen kwam de kans om hier binnen de Arcas Groep mee te werken aan een heel groot project in Brussel. In de jaren ‘90 ben ik dan bij Arcas gestart als zelfstandig medewerker. En in ’92 ben ik vennoot geworden. Omdat Arcas bleef groeien, hebben we wel gediversifieerd. Wij hebben elk onze specificatie. Een aantal van onze architecten doen bijv. enkel werfontwikkeling. Ik maak deel uit van het creatieve team van 4 senior architecten dat de projecten ontwikkelt en op punt stelt.

“Hoe kwam de samenwerking met Vastgoedgroep Degroote tot stand?” “In 2007, een paar dagen voor de zomervakantie, belde David Degroote omdat er een project in Wenduine op stapel stond. Hij had een aantal van onze Streamline projecten gezien op de kustlijn. Gebouwen die er al een aantal jaren staan maar een blijvende, klassieke uitstraling hebben. We hebben toen samen residentie Hermes gerealiseerd dat met zijn eenvoudig wit materiaalgebruik zeker een heel mooi voorbeeld is van onze visie op de kustlijnarchitectuur of Ocean Liner architectuur. Het is ondertussen een mooie, vruchtbare samenwerking geworden met als resultaat meer dan 600 gerealiseerde en 750 appartementen in ontwikkeling.”

"Hoe verloopt dat: het uittekenen en opstarten van een residentieel project?" “Je moet natuurlijk rekening houden met heel wat elementen. Hier hadden we een vrij groot en uitdagend stuk bouwgrond grenzend aan de duinen en de Royal Ostend Golf Club. Een strikt BPA was hier niet van toepassing, daardoor gaf het architectenbureau extra aandacht en zorg om dit project op een harmonische manier te laten aansluiten aan zijn bestaande omgeving. In nauw overleg met de gemeente De Haan kozen we voor vier aparte villaresidenties i.p.v. één groot appartementenblok. Dat geeft in eerste instantie minder bouwvolume maar creëert naast veel groenruimte ook kwalitatievere appartementen met meer lichtinval en ruime terrassen. Daarenboven laat het ook toe de werken te faseren. Gezien de overwegende zuid-west bezonning van het terrein

Zicht op villa B & C hadden we het idee een binnenplein te ontwikkelen waar bewoners een ontmoetingsplaats hebben, kinderen en kleinkinderen kunnen spelen en extern verkeer buiten het domein geweerd wordt. Ik denk echt dat zo’n collectief plein een onderscheidende factor kan worden en de sociale cohesie onder de bewoners kan versterken."

"Op het 6.700 m2 terrein is veel groen voorzien. Een bewuste keuze?" “Zeer zeker. We merken dat voldoende groeninvulling bijzonder gesmaakt door de residenten. Zo wordt het groene binnenplein met zitbanken en bomen een fijne ontmoetingsplaats voor jong en oud. Het plein ligt ook lager dan de omringende gebouwen zodat ook de bewoners van de gelijkvloerse appartementen kunnen genieten van deze groene omgeving. Het onderhoud komt in collectief beheer. Dan ben je zeker dat alles goed onderhouden wordt én groen blijft. Dat biedt de bewoners en tweedeverblijvers ook echt de mogelijkheid om te genieten van deze royaal aangelegde tuin zonder dat ze zelf moeten instaan voor het onderhoud."

"Zijn ruime woonappartementen in combinatie met grote terrassen trendy?" “Niemand wil nog een klein terras. Ons Belgisch klimaat is grillig dus als de zon wel van de partij is, willen de bewoners ook de ruimte om er volop van te genieten. Daarom hebben alle appartementen een zonnig en ruim terras (gemiddeld 15m²) dat ook meteen voor meer ruimte en licht zorgt binnen het appartement. De volledige kelderverdieping is voorzien van een 67-tal garageboxen. Om het wooncomfort te vergroten voorzien we ook een ruime fietsenberging met afzonderlijke ingang en individuele kelderbergingen. Dit laatste is trouwens een must voor vaste bewoners. Bovengronds voorzien we een 40-tal parkeerplaatsen en een aantal bezoekersplaatsen. In totaal beschikken we dus over meer parkeerplaatsen dan woongelegenheden. Een absolute troef op deze toplocatie."

"Klopt het dat villaresidenties beter in de markt liggen?" “Qua oriëntatie en ligging is dit project een droom. Dichtbij de zee, mooie omgeving en rustiger dan in andere badplaatsen. De Haan is en blijft uniek. De natuur, de sfeer en het groen zorgen voor een continu vakantiegevoel. Als je kinderen of kleinkinderen hebt, is het binnenplein van ontelbare waarde. Ouders hoeven zich geen zorgen te maken over het verkeer of onveilige situaties. Deze residentiële stijl is gebaseerd op de stijl van een aantal typische gebouwen hier in de buurt. Alles vormt één geheel van sobere elegantie, groen, licht en comfort. Een onfeilbare combinatie die deze villaresidenties uniek maken in zijn soort."

De vakantie is de tijd van het jaar om aangename steden en levendige badsteden te gaan bezoeken. De doelstelling van Arcas is om woonbuurten en gebouwen te creëren die aan deze vraag naar schoonheid en levenskwaliteit voldoen en dit te combineren met een gevoel van ontspanning. www.arcas.eu | Natiënlaan 75 bus A | 8300 Knokke-Heist | +32 50 620 300 | info@arcas.eu

11


Royal Golf Gardens | Villa A

12


Royal Golf Gardens | Villa A typeplan - verdieping 1 en 2 

Terras

Terras

Opp: . m²

Terras Opp: . m²

Opp: . m²



Opp: . m²

 





 



Terras





















 

















LIFT

APP. /A



Berging



APP. /B

Opp: .m²

Opp: . m²

 Glazen deur

Keuken





APP. /B

Leefruimte

Opp: .m²

Leefruimte Slaapkamer 

 































Slaapkamer 

Terras

Terras

Opp: . m²

Opp: . m² 





Leefruimte





Slaapkamer 











Leefruimte









Douchekamer

Opp: .m²

Badkamer

Wc



TRAPHAL

APP. /A















H



Douchekamer

Glazen deur

Keuken



Inkomhal

 









Keuken

Keuken













 

 Glazen deur



Inkomhal







Slaapkamer 

Badkamer



 

LIFTSAS







Berging 







 msaw

cv







Inkomhal

Glazen deur



droogk wasm



Inkomhal



Wc



H





kgoord





 









Berging



vc









Wc





cv



Berging 



msaw





kgoord





Badkamer

wasm & droogk

LIFTSAS

droogk

Badkamer



vc

Inkomhal

wasm

droogk & wasm



Slaapkamer 





Badkamer

Berging







Inkomhal

cv

Badkamer



LIFT

Berging 







Keuken Glazen deur



 













 

Wc



 



Wc

 

Douchekamer







Wc





Douchekamer

cv



Glazen deur

Slaapkamer 

Leefruimte APP. /B Opp: .m²

Keuken





Slaapkamer 

Slaapkamer 

Slaapkamer 

Slaapkamer 

Slaapkamer 



APP. /A Opp: .m²





Slaapkamer  Leefruimte

















 



Terras Opp: . m² 

Terras

Opp: . m² 

13


Royal Golf Gardens | Villa A



TERRAS



Opp: . m²

Gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers



176/B001 - 176/A002



 

Slaapkamer 

Slaapkamer 

82 m appartement 30 m2 terras Appartement met 2 terrassen van 3 meter diep, waarvan één terras met zuidelijke oriëntatie Garageboxen inhouse en een aantal gelegen vlakbij de villa-residentie Grote keuze luxueuze volkeramische vloeren 60 x 60 Op 20 minuten wandelafstand van familiepark De Sierk Koop rechtstreeks van aannemer bij Vastgoedgroep Degroote











Wc



Badkamer 





Inkomhal



droogk



vc

wasm

Berging





✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2

Glazen deur

Keuken

APP. /A



Opp: .m²

Voorgevel Villa A

Achtergevel Villa A

Leefruimte



TERRAS

Opp: . m²

14






Royal Golf Gardens | Villa A *

Wijkt af van het plan

Berging 



 

cv



Badkamer



Inkomhal 

Slaapkamer  

176/A003* - 176/B003

wasm & droogk







Wc

 

Gelijkvloers appartement met 2 slaapkamers



Glazen deur

Keuken



85 m appartement 30 m2 terras Hoekappartement met zuidelijke oriëntatie en zicht op het groene binnenplein Ideaal als investering of tweede verblijf Hoogwaardige keuken met granieten of composieten werkblad De Haan werd uitgeroepen tot het 2de mooiste dorp van Vlaanderen Vastgoedgroep Degroote, een familiebedrijf met 40 jaar ervaring

APP. /B Opp: .m² 

Leefruimte

Slaapkamer  



✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Douchekamer

2









TERRAS Opp: . m²

Achtergevel Villa A

15


Royal Golf Gardens | Villa A Gelijkvloers appartement met 2 slaapkamers 176/A001* - 176/B002 Wijkt af van het plan



 









Slaapkamer 

Berging 





Badkamer





Wc



Douchekamer Keuken

APP. /B

Slaapkamer 

Opp: .m²





Inkomhal

droogk



✓ ✓

vc wasm

Glazen deur

77 m2 appartement 25 m2 terras Hoekappartement met grote raampartijen en fraai terras Residentie Royal Golf Gardens: betaalbaar wonen in De Haan Luxueuze keuken met 5 Miele toestellen Talrijke sportactivieiten in De Haan: tennisclub, golfterrein, surfzone, zwembad,… Eigen professionele verhuurdienst bij Vastgoedgroep Degroote



✓ ✓ ✓



*

Leefruimte 





Voorgevel Villa A

TERRAS Opp: . m²

16






17


Royal Golf Gardens | Villa A





Terras Opp: . m²

Appartement met 2 slaapkamers 176/A102 - 176/B101 - 176/B201 - 176/A202 





Slaapkamer 

Slaapkamer 







Badkamer

Inkomhal vc

Berging

droogk

 



Achtergevel Villa A

Glazen deur



Keuken

APP. /A





Opp: .m²

Leefruimte

Terras

Opp: . m² 

18









Voorgevel Villa A

wasm



Wc



✓ ✓ ✓

86 m2 appartement 21 m2 terras Doorloopappartement met 2 terrassen waarvan één ruim terras met zuidelijke oriëntatie Energiezuinige residentie met vooruitstrevend E-peil Luxueuze badkamer met hoogwaardig badkamermeubel Gemeente De Haan bruist van de activiteiten: Tasty Belle Epoque, Erfgoedwandelingen, Bierfestival, Vosseslagfeesten,... Vastgoedgroep Degroote, uw vertrouwen meer dan waard



✓ ✓ ✓


Royal Golf Gardens | Villa A Appartement met 2 slaapkamers 176/A103* - 176/B103 - 176/A203* - 176/B203 Wijkt af van het plan



cv



Slaapkamer 

Berging









 



Glazen deur

Keuken

Wc

Douchekamer

APP. /B Opp: .m²

Leefruimte

Slaapkamer 





Badkamer

Inkomhal



wasm & droogk



86 m2 appartement 24 m2 terras zuidelijk Luxe-hoekappartement met ruim zuidelijk georiënteerd terras en zicht op het groene binnenplein Garageboxen inhouse en een aantal gelegen vlakbij de villa-residentie Hoogwaardige keuken met granieten of composieten werkblad Talrijke sportactivieiten in De Haan: Natuurwandelingen, Veloopzwem, Rafting Day,… Aanbod van meer dan 600 appartementen bij Vastgoedgroep Degroote



✓ ✓ ✓



*

 



Achtergevel Villa A



Terras Opp: . m² 

19


Familie Degroote,

een begrip binnen de Brugse hotelsector. Zo’n 18 jaar geleden besliste de familie Degroote haar investeringen te diversi-

Hotel Aragon ****

fiëren en waagde zich in de hotelsector te Brugge. De familie deed in die korte tijd haar naam alle eer aan en is nu meer dan een belangrijke speler op de hotelmarkt. Na grondige restauratie en renovatie van een bestaand hotel op een unieke ligging in de historische binnenstad opende de familie Degroote haar eerste viersterrenhotel op 4 april 1998. ‘HOTEL ARAGON****’, gelegen in de Naaldenstraat, biedt 50 luxekamers aan. ‘ARAGON HOUSE’ in de Kuiperstraat herbergt 8 holiday flats. De opening en het succes van het eerste hotel smaakte naar meer… Na een intensieve verbouwing van 15 maanden opende ‘HOTEL OUD HUIS DE PEELLAERT****’ de deuren op 14 maart 2004. Dit hotel met 50 viersterrenkamers draagt de naam van zijn eerste eigenaar Baron de Peellaert met grandeur. U vindt het hotel op een boogscheut van de grote markt.

Hotel Oud Huis De Peellaert ****

Wegens het succes van de twee eerste hotels en de groeiende knowhow besloot men nogmaals de sprong te wagen. In augustus 2007 kwamen de verkommerde historische panden ’t Frans Schild, de Zeven torens en Casselbergh in de bekwame handen van de familie terecht. De drie historische panden openden hun deuren op 27 november 2009. De nieuwbouw was reeds klaar op 12 februari 2010. Grand Hotel Casselbergh ****

20

Hotel Dukes’ Palace *****

Grand Hotel Casselbergh ****

Het project werd opgesplitst in 2 delen: enerzijds de restauratie van de 3 historische gebouwen aan de Hoogstraat en daarnaast een nieuwbouwvolume aan de Groene Rei. Met zorg werd gekozen voor een kwaliteitsarchitectuur die perfect past in het uitzonderlijk historische plaatje. ‘GRAND HOTEL CASSELBERGH****’ gaf de 3 historische woningen een definitief nieuwe bestemming in het voorjaar van 2010. Het hotel telt 118 kamers, 10 seminariezalen en een 40-tal ondergrondse parkeerplaatsen. Net als in het ‘HOTEL OUD HUIS DE PEELLAERT****’ herbergen de historische kelders een heus wellnesscenter. Met dit monumentale hotelcomplex

werd de felbegeerde viersterrenclassificatie behaald. De slagzin ‘Luxury of the past, designed for the future’ en de naam ‘GRAND HOTEL CASSELBERGH****’ worden met recht en reden in één adem uitgesproken! In mei 2013 en na 4 maanden intensief onderhandelen werd de familie Degroote de trotse eigenaar van ‘HOTEL DUKES’ PALACE*****’, het enige vijfsterrenhotel in Vlaanderen! Het voormalig hertogelijk paleis uit de 15de eeuw bevindt zich op slechts 280 m van de markt en telt 110 sublieme hotelkamers waarvan 25 suites, ruime seminariezalen, een ruime aangelegde tuin, wellnes-scenter en een 135-tal ondergrondse parkeerplaatsen. ‘HOTEL DUKES’ PALACE: Historical pride in an exclusive way’. Het kader van Bistro Dukes' is sereen, luxueus maar ook fijnzinnig romantisch om bij weg te dromen: een grote heldere gelagzaal met oogstrelend meubilair en luchters aan het plafond... u waant zich meteen in een voormalige paleis van de Bourgondische hertogen. De menukaart van Bistro Dukes' weerspiegelt een hedendaagse creatieve keuken. Chef-kok Johan Delanghe stelt alles in het werk om zijn Belgische gastronomie met seizoensgebonden gerechten naadloos te laten aansluiten met het interieur. Kortom, u kan er terecht, ook als niet-hotelgast, voor een opmerkelijke verfijnde keuken met uitzonderlijk geselecteerde wijnen en een onberispelijke bediening. Tijdens de zomermaanden is het terras met unieke tuin de ideale plaats om even te verpozen en te genieten van een aperitief … een oase van rust midden in het stadscentrum van Brugge. Vandaag bieden de hotels van Vastgoedgroep Degroote niet minder dan 226 viersterrenkamers en 110 vijfsterrenkamers aan. Elke dag opnieuw geven 140 voltijdse medewerkers het beste van zichzelf. Pieter Degroote, Franky Pyck en Janick Maertens nemen het operationele management van de 4 hotels voor hun rekening. Zowel de uitbating als het vastgoed zijn én blijven volledig in handen van de familie Degroote die al langer dan vandaag haar hart in ‘Brughe die Scone’ heeft verloren.


21


Royal Golf Gardens | Villa A Appartement met 2 slaapkamers 176/A101* - 176/B102 - 176/A201* - 176/B202





Badkamer

Wc



 





Slaapkamer 

Douchekamer

Glazen deur

Keuken APP. /B

Leefruimte

Opp: .m²

Slaapkamer 















Terras

Opp: . m² 

Voorgevel Villa A

22



85 m2 appartement 24 m2 terras Hoekappartement met fraai hoekterras van 2 m diep Privatieve kelderberging alsook een ruime fietsenberging Tijdloze architectuur, duurzame en innovatieve materialen Gemeente De Haan bruist van de activiteiten: sneukeltocht, Kids schattenzoektocht, Architectuurwandeling, Reuzenfeesten,… Eigen professionele verhuurdienst bij Vastgoedgroep Degroote



✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓





Inkomhal 





cv



wasm





Berging



Wijkt af van het plan

droogk

*


Royal Golf Gardens | Villa A





Hoek-penthouse met 3 slaapkamers

Slaapkamer  



176/A301* - 176/B301

Slaapkamer 





*

Wijkt af van het plan

Slaapkamer  









✓ ✓ ✓

Badkamer 





Wc



Berging 

Badkamer 

Terras Opp: . m²





droogk & wasm

cv

Inkomhal

 

 









APP. /B Opp: .m²

143 m2 appartement 54 m2 terras Luxueus penthouse met extra-large hoekterras met zicht op het groene binnenplein en de Royal Golf Club Garageboxen inhouse beschikbaar en een aantal op wandelafstand van deze villa-residentie Grote keuze luxueuze volkeramische vloeren 60 x 60 Gemeente De Haan, hier vindt je de pure essentie: de zee, het strand en de duinen. Vastgoedgroep Degroote, meer dan 3000 appartementen opgeleverd



Leefruimte







Voorgevel Villa A

Keuken

Berging









Achtergevel Villa A

23


Opp: . m² 

Slaapkamer 

176/A302

Slaapkamer 

Slaapkamer 

















Douchekamer



Badkamer



Berging

cv

wasm & droogk

Keuken

Opp: .m² 







 

Terras Opp: . m² 

Wasplaats 



APP. /A

Voorgevel Villa A

24







Wc





Leefruimte

Achtergevel Villa A



Inkomhal



✓ 152 m2 appartement ✓ 43 m2 terras ✓ Zeer ruime penthouse, met 2 terrassen waarvan één terras met zuidelijke orëntatie ✓ Energiezuinige residentie met vooruitstrevend E-peil ✓ Luxueuze badkamer met hoogwaardig badkamermeubel ✓ Rustige omgeving met de Royal Ostend Golf Club op enkele meters wandelen ✓ Aanbod van meer dan 600 appartementen bij Vastgoedgroep Degroote













Penthouse met 3 slaapkamers

Terras



Royal Golf Gardens | Villa A


25


Nieuw verkoopkantoor Vindictivelaan 21 te Oostende “Residentie Waterview” Vastgoedgroep Degroote heeft de laatste jaren hard ingezet op een optimale spreiding van zijn vastgoedprojecten. Zo zijn wij momenteel actief in 5 kustgemeenten en bestaat onze portefeuille uit 70% betaalbare appartementen met een prijsvork tot € 275.000 en 30% in het hogere segment. Met een totaal aanbod van meer dan 600 nieuwbouwappartementen aan de Belgische Middenkust zijn wij ervan overtuigd dat elke klant bij ons iets zal vinden dat perfect bij hem of haar past. Ook in het centrum van Oostende realiseren we de komende jaren enkele beeldbepalende projecten. Zo hebben we recentelijk de bouw van Queens I en II opgestart, gelegen op het Hazegras in Oostende. Daarnaast kochten we eind 2013 de site Hotelschool gelegen aan de jachthaven/station. Momenteel zijn we samen met de stad Oostende de plannen voor dit stadsvernieuwend project aan het uittekenen. Het programma voor de site Hotelschool bestaat naast woonappartementen ook uit een gedeelte retail, hotelfunctie, sky-bar/restaurant, wellness gedeelte, crèche en uiteraard voldoende parkeergelegenheid. Om deze projecten optimaal te ondersteunen, werd beslist om in de onmiddellijke omgeving een bijkomend verkoopkantoor te openen. Met dit gloednieuw state-of-the-art verkoopkantoor zetten we alvast de professionele aanpak en de persoonlijke ongedwongen begeleiding verder.

Voor de totaalinrichting van dit verkoopkantoor werd bewust afgestapt van de klassieke etalages. De etalage wordt gekenmerkt door grote projectfoto’s. Daarnaast plaatsen we een intern verlichte maquette op 1/50ste en een “video wall” waar we onze belangrijkste projecten op een dynamische manier kunnen presenteren en indien nodig snel inspelen op de actualiteit van het moment. Eénmaal binnen in het kantoor kan u niet naast het 17-meter-lange verlichte kustbeeld kijken. Verder stellen wij alles in het werk om u als klant thuis te laten voelen in ons nieuw kantoor. Om dit gevoel nog meer te onderstrepen werd dit kantoor uiterst warm en huiselijk aangekleed door onze binnenhuisarchitect. Kom en ontdek ons uniek, nieuw verkoopkantoor en dito vastgoedprojecten waar toparchitectuur, hoogwaardige kwaliteitsafwerking en ver doorgedreven personalisatie geen holle woorden zijn. Droomt u van een verblijf aan zee mét de hoogste afwerking én aan betaalbare prijzen? Vastgoedgroep Degroote bewijst reeds jaren dat deze zeldzame combinatie wél kan. Laat u verleiden door een bezoek aan ons uniek informatiekantoor te Oostende. Tot binnenkort, ook welkom op zondag!

David Degroote Hoofd commerciële dienst

26

openingsuren: ma - di - do - vr: 09.00-12.00 u l 14.00-18.00 u wo: op afspraak l op afspraak za: 10.00-12.00 u l 14.00-18.00 u zo: 14.00-18.00 u tel.: 059 70 80 90 www.vastgoed-degroote.be


Ontdek het kantoor van de toekomst Om onze technologische innovaties optimaal te ondersteunen kochten we twee krachtige IMac Retina 5 K computers. Dit laat ons toe uiterst dynamisch om te springen met onder meer onze video-wall.

Zeg niet zomaar bureautafel tegen een bureautafel ontworpen door Jean Nouvel. Het werkblad meet 3 op 1 meter en heeft een massieve randafwerking. De top is bekleed met es fineer en ingekleurd naar Amerikaanse noot met massieve look.

Om uw comfort in de sfeervol ingerichte zithoek te optimaliseren kozen we voor echte designklassiekers, drie clubzetels van Le Corbusier.

"Ik wil de grandeur van de werkplek onderstrepen", zei ontwerper Vincent Van Duysen. "De kleuren van de bekleding, het onderstel, de armleuningen en het zijprofiel worden volledig op elkaar afgestemd, waardoor een volledig monochrome bureaustoel ontstaat."

95

Dankzij de 3D-maquette van Residenties Queens I & II krijgt u ongetwijfeld nog meer voeling met dit stadsvernieuwend project.

Inspelen op de actualiteit in woord maar ook in beeld! Op onze video-wall, van 230cm bij 410cm krijgt u o.a. zicht op de belangrijkste projecten en gebeurtenissen bij Vastgoedgroep Degroote.

27


Royal Golf Gardens | Villa B

28


Royal Golf Gardens | Villa B typeplan - verdieping 1 en 2



Slaapkamer  



Slaapkamer 

Slaapkamer 





















 

Wc

LIFT

Douche

Badkamer

 































Inkomhal



Slaapkamer 

Berging 

LIFTSAS 









Keuken

APP. /A

Keuken

APP. /B Opp: . m²







wasm & droogk



Keuken

Glazen deur





Opp: . m²



APP. /A





Glazen deur

vc







Glazen deur



wasm & droogk

Glazen deur



Berging

cv

Keuken





wasm



cv





Inkomhal

Berging 











vc

droogk

Berging

LIFTSAS



Badkamer







 

Badkamer







Inkomhal







 

Inkomhal

droogk





Wc

wasm

Slaapkamer 









 

Slaapkamer 



Monospace

 

Wc



LIFT

Douche

 

Wc









Badkamer

Slaapkamer  

















Slaapkamer 





Slaapkamer  



Slaapkamer  

APP. /B

Opp: . m²

Leefruimte

Leefruimte







Leefruimte



Leefruimte 







Opp: . m²























Terras Opp: . m² 



Terras Opp: . m²



Terras Opp: . m²







Terras Opp: . m² 

29


PRIVATIEVE TUIN Opp: . m²

TERRAS



Gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers



Royal Golf Gardens | Villa B

Opp: . m² 

177/B001 - 177/A002 Slaapkamer 

Slaapkamer 











Wc













 





Inkomhal

Badkamer

droogk





Berging

wasm

75 m2 appartement 23 m2 terras en 7m2 privatieve tuin Appartement met voor- en achterterras waarvan één terras zuid-westelijk georiënteerd Ideaal als investering of tweede verblijf Tijdloze architectuur – duurzame en innovatieve materialen Gemeente De Haan, hier vindt u de pure essentie: de zee, het strand en de duinen Vastgoedgroep Degroote, uw vertrouwen meer dan waard

cv

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



APP. /A

Keuken



Opp: . m²

Leefruimte 

Achtergevel Villa B



Voorgevel Villa B

TERRAS

Opp: . m²



30








Royal Golf Gardens | Villa B

TERRAS

PRIVATIEVE TUIN Opp. . m



Opp. . m



Gelijkvloersappartement met 3 slaapkamers 177/A001 - 177/B002

Slaapkamer 















Slaapkamer  



wasm & droogk

Slaapkamer  







Berging

Badkamer

Inkomhal



















✓ ✓ ✓ ✓

95 m2 appartement 55 m2 terras en 43 m2 privatieve tuin Hoekappartement met 2 terrassen, waarvan 100 m2 met zuidelijke oriëntatie en zicht op groen binnenplein Ideaal als investering of tweede verblijf Luxueuze keuken met 5 Miele toestellen De typische bouwstijl bepaalt zowel het uitzicht als de sfeer van badplaats De Haan Eigen professionele verhuurdienst bij Vastgoedgroep Degroote

vc

✓ ✓ ✓



Wc



Keuken



APP. /B Opp: . m²



Leefruimte



Achtergevel Villa B



TERRAS Opp: . m² 

Voorgevel Villa B

  





31


Werven in ontwikkeling Residenties: 1. Condor te Oostende .................................... 52 appartementen 2. Beluga te Bredene ........................................17 appartementen 3. Perla te Oostende ........................................ 46 appartementen 4. Vertigo te Oostende .................................... 26 appartementen 5. Queens I&II te Oostende ........................... 108 appartementen 6. Bristol te Middelkerke ......................................22 appartementen 7. Waterfront te Zeebrugge............................. 14 appartementen 8. Victoria te Oostende.................................... 27 appartementen 9. Royal Golf Gardens te De Haan .................. 92 appartementen 1.

4.

32

5.

6.


Vastgoedgroep Degroote realiseert jaarlijks meer dan 160 kwalitatieve nieuwbouwappartementen aan de Belgische Middenkust. De realisatie van ruwbouw en afwerking is een dagelijkse uitdaging van een 70-tal vakbekwame medewerkers die instaan voor een vlotte en correcte opvolging van de verschillende projecten. Na de ruwbouw werkt Vastgoedgroep Degroote nauw samen met zijn vaste partners. Deze professionele en erkende onderaannemers maken samen met ons de residenties instapklaar. Dit alles leidt tot een voortreffelijke combinatie van bekwaamheid en ervaring die ver boven het gebruikelijke uitstijgt.

2.

3.

7.

8.

9.

33


Slaapkamer 











Royal Golf Gardens | Villa B

Slaapkamer 

Appartement met 2 slaapkamers  

177/A102 - 177/B101 - 177/A202 177/B201

Wc



 

Badkamer

Inkomhal

droogk



cv

wasm



✓ 81 m2 appartement ✓ 10 m2 terras zuidelijk ✓ Doorloopappartement met fraai zonneterras met zicht op de groene binnentuin ✓ Residentie Royal Golf Gardens: betaalbaar wonen in De Haan ✓ Grote keuze luxueuze volkeramische vloeren 60 x 60 ✓ De Haan werd uitgeroepen tot het 2de mooiste dorp van Vlaanderen ✓ Koop rechtstreeks van aannemer bij Vastgoedgroep Degroote

Berging 









Glazen deur

Keuken

APP. /B



Opp: . m²

Leefruimte





Voorgevel Villa B

Achtergevel Villa B

Terras Opp: . m² 

34




Slaapkamer 

Royal Golf Gardens | Villa B

Slaapkamer 











Appartement met 3 slaapkamers 

177/A101 - 177/B102* - 177/A201* 177/B202

Douche

*





Badkamer











Wijkt af van het plan



Wc  

✓ ✓ ✓



Inkomhal

Slaapkamer  







✓ ✓



Keuken

Glazen deur



wasm & droogk

APP. /B



Opp: . m²





Leefruimte





vc





Berging

103 m2 appartement 23 m2 terras zuidelijk Zeer ruim hoekappartement met extra-large zonneterras met zicht op het groene binnenplein Ideaal als investering of tweede verblijf Hoogwaardige keuken met granieten of composieten werkblad Talrijke sportactivieiten in De Haan: tennisclub, golfterrein, surfzone, zwembad,… Vastgoedgroep Degroote, een familiebedrijf met 40 jaar ervaring



Voorgevel Villa B

Terras Opp: . m²

Achtergevel Villa B



35


De Haan en de Concessie, één en al charme De Concessiewijk in De Haan werd aangelegd volgens de stedenbouwkundige principes van Joseph Stübben. Die zijn tot op vandaag duidelijk zichtbaar en dragen nog altijd bij tot de unieke charme van De Haan: geen hoogbouw maar typische cottages en villa’s, kronkelende lanen en veel natuurlijk groen. De historische villawijk in Anglo-Normandische stijl doorstond de tand des tijds moeiteloos.

1 Zeedijk

2 Gemeentehuis: oud Grand Hotel du Coq

Een architecturale parel De opkomst van het kusttoerisme en vooral de stoomtramlijn die op 8 augustus 1886 in gebruik werd gesteld, brachten ingrijpende veranderingen. Tramreizigers vertelden al vlug hoe aangenaam het was in het groene De Haan uit te stappen. Ook Eduard Colinet, architect, had dit mogen ervaren. Bij KB van 29 juli 1889 werd een contract goedgekeurd tussen de Belgische staat en de heren Colinet en Passenbronder "voor de verhuring van 50 ha. duinen te Clemskerke en Vlissegem". Na de dood van haar man verkocht mevrouw Colinet in 1895 de concessie aan Leon Herreboudt uit Brussel die aanstonds gronden doorverkocht aan Delphin Depuydt, notaris en burgemeester van Gistel. Samen stichtten zij de eerste Société anonyme du Coq sur Mer. Hoe het beheer ook veranderde, er bleef gelukkig in alle statuten één grote bekommernis: de aanleg van een echt villapark met behoud van zoveel mogelijk groen en duinen. Elke bouwheer moest bomen, grasperken, en bloembedden voorzien. Slechts één zesde van de grondoppervlakte mocht bebouwd worden. Het huidige De Haan heeft tot op vandaag veel te danken aan het urbanisatieplan (1910) van J. Stübben. In het plan stond voorop dat een badplaats hoogbouw moest vermijden en er zo veel mogelijk bos moest zijn als bescherming tegen de wind. In het belang van de rust moesten de laantjes kronkelend zijn. Qua stijl ging zijn voorkeur uit naar de Anglo-Normandische bouwwijze. Stübben was ook persoonlijk stedenbouwkundig adviseur van koning Leopold II. En onder impuls van de koning werd ook de koninklijke weg aangelegd en werd het allereerste golfterrein in ons land gerealiseerd.

3 La potinière

4 Beachclub De Windhaan

Omstreeks de eeuwwisseling hadden ook de Franse en Engelse toeristen de weg naar De Haan gevonden. In 1899 werd het casino gebouwd dat in 1929 echter weer zou afgebroken worden. Omstreeks die tijd liet de heer Simson de bouw starten van het zeer luxueuze Grand Hotel du Coq (het huidige gemeentehuis). Na de twee wereldoorlogen herstelde De Haan vlug en genoot steeds meer bekendheid als weinig verstedelijkt groen oord. Voor het grootste gedeelte bleef de badstad trouw aan de destijds vooropgezette principes qua urbanisatie en architectuur. De unieke sfeer van de concessie valt meer dan ooit in de smaak. Verschillende gebouwen werden als monument geklasseerd of genieten bescherming. Ga zeker eens langs bij Villa Savoyarde, verblijfplaats van Albert Einstein in 1933 (Shakespearelaan), de villa's van Vaerwyck (o.a. in de Rembrandtlaan) en het huidige gemeentehuis, ooit het eerste luxehotel met stromend warm water (Leopoldlaan 24). Voor erfgoedwandelingen: zie: www.visitdehaan.be/nl/doen/erfgoed

36

5 Concessiewijk

6 Tramhuisje


4 1

2

3

5

6

37


dakvlakraam x

dakvlakraam x



Royal Golf Gardens | Villa B









Hoek-penthouse met 3 slaapkamers 177/A301 - 177/B302

Slaapkamer 



Slaapkamer 



✓ 97 m2 appartement ✓ 22 m2 terras ✓ Ruim en luxueuze penthouse met zuid-westelijk georiënteerd terras, en een berging op het terras ✓ Garageboxen inhouse en een aantal gelegen vlakbij de villa-residentie ✓ Luxueuze keuken met 5 Miele toestellen ✓ Gemeente De Haan bruist van de activiteiten: Vlissegem Koerse, Molenfeesten, Trammelant,… ✓ Eigen professionele verhuurdienst bij Vastgoedgroep Degroote



dakvlakraam x





Badkamer





vc

Slaapkamer 





Inkomhal









Wc



wasm & droogk







Keuken

Berging APP. /B

Leefruimte



Opp: . m²









Voorgevel Villa B

Berging

Terras Opp: . m²

Achtergevel Villa B

38





 




dakvlakraam x

Royal Golf Gardens | Villa B

dakvlakraam x





dakvlakraam x







 



Slaapkamer 

Penthouse met 3 slaapkamers

Slaapkamer 

177/B301

Slaapkamer 



Inkomhal







Douchekamer



Wc









Berging 









Badkamer

cv



wasm & droogk

Keuken 



APP. /B 



Opp: . m²









Berging 

✓ 123 m2 appartement ✓ 25 m2 terras ✓ Groot en centraal gelegen dakappartement, zuid-westelijk georiënteerd terras met zicht op het centrale binnenplein ✓ Residentie Royal Golf Gardens, betaalbaar wonen in de gemeente De Haan ✓ Luxueuze badkamer met hoogwaardig badkamermeubel ✓ In De Haan zijn er tal van gezellige restaurants, tearooms, ijssalons, gocarts-verhuur,… ✓ Vastgoedgroep Degroote, uw vertrouwen meer dan waard

Leefruimte 



Voorgevel Villa B Terras 

Opp: . m²



Achtergevel Villa B

39


Royal Golf Gardens | Villa C

40


























Slaapkamer 

















Slaapkamer 

Slaapkamer 





Slaapkamer 























Wc

Wc

LIFT



LIFT



 















Badkamer

Douche









































 





Keuken

-Details zie keukenplan-

APP. /D

TRAPHAL

Keuken

APP. /D

Keuken

Opp: . m²

APP. /E

TRAPHAL

Opp: . m²



droogk & wasm



Opp: . m²

vc

Keuken

APP. /C Opp: . m²

Keuken APP. /E Opp: . m²

Leefruimte

Leefruimte



Leefruimte

Leefruimte

Leefruimte



































Terras Opp: . m² 



Terras Opp: . m²







Terras Opp: . m²



Opp: . m²



Terras





Terras Opp: . m²













Leefruimte





  







TRAPHAL

Opp: . m²





Berging



wasm & droogk

APP. /C

cv

Keuken





Berging 



Slaapkamer  LIFTSAS



msaw





Inkomhal Berging



cv



 

LIFTSAS

vc







msaw





Berging

kgoord



Berging

Inkomhal







 

Inkomhal

Badkamer





kgoord







Inkomhal

Badkamer

droogk



cv

droogk



vc





 

LIFTSAS 

Badkamer

wasm

Berging

wasm



Inkomhal

Badkamer



Inkomhal





Slaapkamer 







Wc 

Wc







Wc



LIFT



 

Wc



Douche

Slaapkamer  









Badkamer

Slaapkamer  











Slaapkamer 





Slaapkamer 





Slaapkamer  









Slaapkamer 







Slaapkamer 





Slaapkamer 





Royal Golf Gardens | Villa C typeplan - verdieping 1 en 2

Terras Opp: . m² 

41




PRIVATIEVE TUIN

TERRAS



Royal Golf Gardens | Villa C

Opp.  m

Opp: . m²

Gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers



177/D001* - 177/D002* - 177/E001* - 177/C002 *

Slaapkamer 

Wijkt af van het plan



Slaapkamer 



  

Voorgevel Villa C 



Badkamer





Inkomhal

Berging

droogk



Achtergevel Villa C



wasm

Wc 

cv





77 m2 appartement 29 m2 terras met 6m2 privatieve tuin Appartement met twee terrassen waarvan één terras zuid-westelijk gelegen met zicht op het groene binnenplein Energiezuinige residentie met vooruitstrevend E-peil Hoogwaardige keuken met granieten of composieten werkblad Gemeente De Haan, hier vindt u de pure essentie: de zee, het strand en de duinen Aanbod van meer dan 600 appartementen bij Vastgoedgroep Degroote



✓ ✓ ✓









Glazen deur

Keuken APP. /C



Opp: . m²

Leefruimte 



TERRAS Opp: . m²



42


Royal Golf Gardens | Villa C





PRIVATIEVE TUIN



Gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers

TERRAS Opp: . m²

177/C001



Slaapkamer 

Slaapkamer 

 





cv



 droogk



).wni( .



wasm





Inkomhal Badkamer

Berging 



Achtergevel Villa C

Glazen deur

Keuken APP. /C Opp: . m²



Leefruimte



Wc







Voorgevel Villa C





TERRAS 



2



85 m appartement 95 m2 terras met 42 m2 privatieve tuin Modieus hoekappartement met zicht op het groene binnenplein Ruime garageboxen en privatieve fietsenbergingen Tijdloze architectuur – duurzame en innovatieve materialen De typische bouwstijl bepaalt zowel het uitzicht als de sfeer van badplaats De Haan Eigen professionele verhuurdienst bij Vastgoedgroep Degroote







✓ ✓ ✓



Opp: . m²

Opp: , m²

43


44


Villaresidenties Royal Golf Gardens Villaresidentie Royal Golf Gardens is gelegen op een absolute toplocatie met open zichten op duinen en zee. Deze residentie biedt haar bewoners een unieke combinatie van uitzonderlijk wooncomfort, tijdloze architectuur én betaalbare prijzen. In totaal voorzien we 4 afzonderlijke residenties met 92 woonappartementen en 110 garageboxen of staanplaatsen. In de eerste fase bouwen we de twee villa’s het dichtstbij duinen en zee goed voor 36 ruime woonappartementen. Samen met de architect kozen we voor vier afzonderlijke villaresidenties i.p.v. één groot appartementenblok. Dat geeft in eerste instantie minder bouwvolume maar creëert naast veel groenruimte ook kwalitatievere appartementen met meer lichtinval en ruime terrassen. Het domein is 6700m² groot en biedt haar bewoners een ruime tuin en binnenplein waarvan het onderhoud in collectief beheer komt. Dat geeft de residenten ook echt de mogelijkheid om te genieten van deze royaal aangelegde tuin zonder dat ze zelf moeten instaan voor het onderhoud.

Verder beschikt de residentie over een ruime fietsenberging waar iedere bewoner 2 eigen fietshaken heeft. Ruime afgesloten garageboxen en bergingen zijn eveneens beschikbaar in de kelder. Gezien de gunstige zuidwest oriëntatie hebben alle terrassen een diepte van minimum 2m en een gemiddeld oppervlakte van 15 m². Deze luxe-appartementen hebben een bruikbare oppervlakte van 75 m² tot 152 m². De ruimere woongelegenheden zijn dan ook uitermate geschikt voor vaste bewoning. Ieder appartement voldoet aan de strengste reglementeringen wat betreft thermische en akoestische isolatiewaarden. Elke keuken is uitgerust met een granieten of composieten werkblad en Miele huishoudtoestellen. Verder biedt dit topproject luxueus uitgeruste badkamers, een ruime keuze aan topvloeren, … Vastgoedgroep Degroote is naast bouwheer en verkoper eveneens aannemer van dit project. Dit zorgt voor een persoonlijke en directe aanpak zodat wij samen uw droomappartement optimaal kunnen personaliseren.

45


 

Royal Golf Gardens | Villa C







TERRAS Opp: . m²

Opp: . m²

Gelijkvloersappartement met 3 slaapkamers 



Slaapkamer  

















wasm & droogk

Slaapkamer 



Berging





Badkamer





Inkomhal



Wc 









Keuken 

vc

✓ 95 m2 appartement ✓ 47 m2 terras met 37 m2 tuin voor privatief gebruik ✓ Hoekappartement met twee terrassen en fraai zicht op de aangelegde binnentuin ✓ Ideaal als vaste bewoning in gemeente De Haan ✓ Grote keuze luxueuze volkeramische vloeren 60 x 60 ✓ De Haan werd uitgeroepen tot het 2de mooiste dorp van Vlaanderen ✓ Vastgoedgroep Degroote, meer dan 3000 appartementen opgeleverd



Slaapkamer 



177/E002

PRIVATIEVE TUIN

Glazen deur

APP. /E Opp: . m²







Leefruimte





Voorgevel Villa C



Achtergevel Villa C

46



TERRAS Opp:  m²


47


Slaapkamer 

Royal Golf Gardens | Villa C

Slaapkamer  







Appartement met 2 slaapkamers 177/C102* - 177/D101* - 177/E101* - 177/D102* 177/C202* - 177/D201* - 177/E201* - 177/D202 Wijkt af van het plan

Wc



*









Berging 

Keuken

APP. /D



Opp: . m²

Leefruimte

Voorgevel Villa C

Achtergevel Villa C 





Terras Opp: . m²

48

Badkamer

droogk

✓ ✓ ✓ ✓

82 m2 appartement 12 m2 terras Doorloopappartement met fraaie living met open keuken, zuid-westelijk georiënteerd terras met zicht op het groene binnenplein Energiezuinige residentie met vooruitstrevend E-peil Luxueuze badkamer met hoogwaardig badkamermeubel Talrijke sportactivieiten in De Haan: tennisclub, golfterrein, surfzone, zwembad,… Aanbod van meer dan 600 appartementen bij Vastgoedgroep Degroote

Inkomhal

wasm

✓ ✓ ✓

 



vc


Royal Golf Gardens | Villa C Appartement met 3 slaapkamers

Slaapkamer 

Slaapkamer 





Wijkt af van het plan



*



177/C101* - 177/E102* - 177/C201* - 177/E202

Badkamer



 













Wc

Inkomhal 

103 m2 appartement 21 m2 terras Stijlvol appartement met ruim zuid-westelijk georiënteerd hoekterras van min. 2 m diep Voldoende garageboxen inhouse en ruime fietsenberging met privatieve fietshaken Tijdloze architectuur – duurzame en innovatieve materialen Gemeente De Haan bruist van de activiteiten: Les Grands Bals, Garnaalfeesten, Boulevard De Haan ... Vastgoedgroep Degroote, uw vertrouwen meer dan waard



✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



Douche

Slaapkamer  









droogk & wasm

Keuken



vc





Berging

APP. /E









Achtergevel Villa C



Voorgevel Villa C



Leefruimte



Opp: . m²

Terras Opp: . m² 

49


Recente realisaties 2015-2016

1. NORTH BEACH Oostende ■ ■ ■ ■

50

49 app. - 54 garages oplevering 2015 omzet: € 27.480.000 architect: Arcas Groep

1.

2.

3.

1.

2.

3.

2. AVANTI / MARQUIS Middelkerke ■ ■ ■ ■

45 app. - 67 garages oplevering 2015/2016 omzet: € 14.150.000 architect: Arcas Groep

3. NAUTICA I & II Wenduine ■ ■ ■ ■

49 app. - 55 garages oplevering 2014 omzet: € 15.770.000 architect: Arcas Groep

4. WATERVIEW Oostende ■ ■ ■ ■

15 app. - 8 garages oplevering 2015 omzet: € 9.670.000 architect: Arcas Groep


Vastgoedgroep Degroote

4.

5. HERITAGE I-II Bredene ■ ■ ■ ■

27 app. - 22 garages oplevering 2015 omzet: € 6.625.000 architect: Arcas Groep

6. CLASSICA Middelkerke ■ ■ ■ ■

30 app. - 20 garages oplevering 2016 omzet: € 7.320.000 architect: Arcas Groep

5.

7.

6.

8.

7. SEALINE Oostende ■ ■ ■ ■

11 app. oplevering 2015 omzet: € 2.615.000 architect: Roland Vandecasteele

8. TRITON Oostende ■ ■ ■ ■

15 app. - 10 garages oplevering 2015 omzet: € 3.655.000 architect: Arcas Groep

51


Royal Golf Gardens | Villa C

dakvlakraam x

Hoek-penthouse met 2 slaapkamers



dakvlakraam x

 

Slaapkamer 



177/E302 - 177/C301



Slaapkamer 











 



Inkomhal







dakvlakraam x

Wc



Badkamer

Glazen deur

Keuken APP. /C

Opp: . m²





✓ 88 m2 appartement ✓ 19 m2 terras ✓ Modieus dakappartement met riant zonneterras en zicht op het groene binnenplein ✓ Voldoende en ruime garageboxen inhouse ✓ Luxueuze keuken met 5 Miele toestellen ✓ In De Haan zijn er tal van gezellige restaurants, tearooms, ijssalons, gocarts-verhuur,… ✓ Eigen professionele verhuurdienst bij Vastgoedgroep Degroote







msaw



kgoord

Berging

dakvlakraam x

Leefruimte





Voorgevel Villa C





Achtergevel Villa C

52

Terras Opp: . m²


dakvlakraam x

dakvlakraam x

Slaapkamer 

Slaapkamer  









 

Wc



Penthouse met 2 slaapkamers 177/C302* -177/C301* - 177/E301* 177/D302 *

Wijkt af van het plan

 

Badkamer Inkomhal

kgoord msaw





Berging



Royal Golf Gardens | Villa C



Glazen deur

Keuken APP. /D

Opp: . m²

✓ 75 m2 appartement ✓ 10 m2 terras ✓ Penthouse met zuid-westelijk georiënteerd terras, zicht op het groene binnenplein ✓ Residentie Royal Golf Gardens, betaalbaar wonen in de gemeente De Haan ✓ Grote keuze luxueuze volkeramische vloeren 60 x 60 ✓ Gemeente De Haan bruist van de activiteiten: Vlissegem Koerse, Molenfeesten, Trammelant,… ✓ Koop rechtstreeks van aannemer bij Vastgoedgroep Degroote



Leefruimte



Voorgevel Villa C





Terras Opp: . m²

Achtergevel Villa C

53


Royal Ostend Golf Club Royaal golfen aan zee

De Royal Ostend Golf Club strekt zich uit in de duinen in het midden van de Belgische kust. De club is zowel gekend voor zijn technische en uitdagende golfbaan als het prachtige uitzicht. Wie bovendien van linksbanen houdt, bezwijkt zonder twijfel voor de charme van deze unieke klassieker. In normale omstandigheden is het parcours fair te noemen maar zodra de wind opsteekt, wordt de baan een taaie tegenstander. De zanderige ondergrond maakt dat elke golfliefhebber het hele jaar door hier zijn hart kan ophalen. De omgeving, de zee en de duinen zorgen voor een uitzonderlijk mooi kader. Koning Leopold II wou op het einde van de negentiende eeuw Oos-

54

tende aantrekkelijker maken voor Britse toeristen en liet een golfbaan aanleggen in overeenstemming met de heersende Angelsaksische begrippen. De Royal Ostend Golf Club werd ontworpen door Seymour Dunn en plechtig ingehuldigd op 1 juli 1903. De club werd tijdens de twee wereldoorlogen vernietigd maar herrees telkens als een feniks uit haar as. Op 7 juli 1948 werd de gerestaureerde golfbaan opnieuw ingehuldigd. Vanaf 1950 werd de club regelmatig bezocht door de

Belgische Koninklijke familie, vooral door Koning Leopold III. Om aan de uitdagingen van het moderne golfspelen te voldoen, werd het parcours in de jaren negentig gerenoveerd door de beroemde golfarchitect Martin Hawtree. Zijn respect voor het oorspronkelijke ontwerp en zijn minimalistische benadering hebben er voor gezorgd dat golf spelen in de Royal Ostend Club dezelfde unieke ervaring biedt als 100 jaar geleden. Ook het clubhuis werd toen gerenoveerd in pure Engelse stijl en heeft een mooi terras en een geweldig restaurant. De private club verwelkomt er graag hun leden, hun gasten en Greenfee-spelers. De Royal Ostend is een zeer ecologische golfclub en gaat er prat op dat het zijn gasten een ongerep-

te natuur kan aanbieden. De club stelt alles in het werk om de prachtige duinen en hun oorspronkelijke flora en fauna te beschermen. In 2003 werd een ecologisch beheersplan opgesteld. Het vermijden en weren van pesticiden, waterverspilling, chemische meststoffen, ... leiden langzaam maar zeker tot de reĂŻntroductie van inheemse duinbeplanting, vogels, amfibieĂŤn, bloemen en vlinders. Reeds meer dan 100 jaar behoudt de Royal Ostend Golf Club voor zijn 700 leden het typische 'linkse' karakter met een respectvolle ecologische visie. De club is dan ook de eerste Belgische golfclub die voor zijn duurzaam beheer met een vijfsterren-GEO-certifcaat werd beloond.


55


Royal Golf Gardens | Villa D

56


Terras Opp: . m²

Terras Opp: . m²





Terras Opp: . m²





Terras Opp: . m²













Terras Opp: . m²





Terras Opp: . m²





Terras Opp: . m²





Terras Opp: . m²



Royal Golf Gardens | Villa D typeplan - verdieping 1 en 2











































Leefruimte

Leefruimte



Leefruimte



Leefruimte 

Leefruimte





Leefruimte



Leefruimte

Leefruimte 





Keuken



LIFT

Opp: . m²





APP. /B



Opp: . m²



APP. /C 



LIFT

Keuken

Keuken

Opp: . m²



APP. /C 







Keuken

Keuken

Opp: . m²



APP. /D

Keuken

APP. /D

Opp: . m²



LIFT





Opp: . m²





LIFT

Keuken

 



kgoord

Badkamer

LIFTSAS







Slaapkamer 



Slaapkamer 





Inkomhal



Wc





Wc

Slaapkamer 







Slaapkamer 



Slaapkamer 







Slaapkamer 

Wc













TRAPHAL Inkomhal

Slaapkamer  

Berging

Slaapkamer 





 

Slaapkamer 



Slaapkamer 





Slaapkamer 

Terras Opp: . m²



Terras Opp: . m²





Terras Opp: . m²





Terras Opp: . m²



Terras Opp: . m²



Terras Opp: . m²



Terras Opp: . m²



Terras Opp: . m²





H

Badkamer 



wasm

TRAPHAL Inkomhal

Badkamer





droogk













Wc







 



Slaapkamer 





Slaapkamer 







Slaapkamer 

Wc





 





Inkomhal







TRAPHAL Inkomhal

Badkamer 





















 



Wc

Badkamer

H









Wc







Slaapkamer 









Inkomhal

 

Badkamer 









TRAPHAL

kgoord



msaw

Berging

Badkamer

















H

H











Wc





LIFTSAS

Inkomhal



msaw

 





 kgoord







msaw

 

msaw

 kgoord



 







Berging





LIFTSAS

Berging

Berging

droogk

LIFTSAS

droogk



Berging 



Berging 

droogk



Slaapkamer 

Glazen deur

Glazen deur

Glazen deur

Glazen deur

wasm

Berging

wasm

wasm

Inkomhal

Glazen deur





Glazen deur



Glazen deur







Glazen deur

Badkamer



APP. /B

Opp: . m²





APP. /A

Keuken





Opp: . m²



APP. /A







57




Gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers





Royal Golf Gardens | Villa D

TUIN Opp: . m²







Slaapkamer 

Slaapkamer 

178/A002* - 178/B001* - 178/B002 178/C002* - 178/D001* - 178/C001 Wijkt af van het plan

Wc



*









msaw

Berging

kgoord

✓ ✓ ✓ ✓



77 m2 appartement 17 m2 terras met 8 m2 privatieve tuin Woonappartement met royaal zonneterras Energiezuinige residentie met vooruitstrevend E-peil ✓ Grote keuze luxueuze volkeramische vloeren 60 x 60 ✓ Gemeente De Haan, hier vindt u de essentie: de zee, het strand en de duinen. ✓ Koop rechtstreeks van aannemer bij Vastgoedgroep Degroote

Badkamer

Inkomhal

Keuken 

APP. /C Opp: . m²



Leefruimte



Voorgevel Villa D

TERRAS Opp: . m²

58





Achtergevel Villa D




Royal Golf Gardens | Villa D



Slaapkamer 





Gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers Wijkt af van het plan



kgoord

*



178/D002* - 178/A001





msaw

Berging Slaapkamer 

 

















Inkomhal







Badkamer

Keuken



APP. /A

PRIVATIEVE TUIN

Opp: . m²

Opp: m²





✓ 86 m2 appartement ✓ 22 m2 terras omringd door 101m2 tuin voor privatief gebruik ✓ Hoekappartement met riant zonneterras zuidelijk georienteerd. ✓ Talrijke ondergrondse garageboxen en privatieve berging in de villa-residenties ✓ Hoogwaardige keuken met granieten of composieten werkblad ✓ De typische bouwstijl bepaalt zowel het uitzicht als de sfeer van badplaats De Haan ✓ Vastgoedgroep Degroote, een familiebedrijf met 40 jaar ervaring



Wc

Leefruimte



Voorgevel Villa D

TERRAS Opp:  m²





Achtergevel Villa D

59


Vastgoedgroep Degroote, een familiebedrijf dat vertrouwen uitstraalt.

composieten of granieten werkblad, kwaliteitsvloertegels van 60x60 cm afkomstig uit onze eigen vloerenzaak Floormasters te Bredene met keuze uit 10-tallen kleuren, een degelijk afgewerkte badkamer en individuele gasverwarming met hoogrendementsketel. Om maar de hoge afwerkingsgraad te situeren.

Vastgoedgroep Degroote is een begrip aan de kust en in Brugge. Het bedrijf werd gesticht door Xavier Degroote in 1975 en is nu in twee sectoren actief: projectontwikkeling aan de kust en de Brugse hotellerie. Naast meer dan 200 voltijdse medewerkers wordt stichter Xavier Degroote bijgestaan door zijn drie zonen Pieter, David en Jan. Met David en Jan voerden we een boeiend gesprek over de nieuwbouw aan de kust. Jan, Pieter, Xavier en David Degroote

Voor wat staat Vastgoedgroep Degroote? “Wij zijn aannemer, bouwheer, promotor en verkoper in één. En, belangrijk, we zijn nog steeds een echt familiebedrijf, met ons vader als CEO terwijl wij, broers, elk onze eigen verantwoordelijkheden hebben. David leidt de commerciële dienst, Jan de technische en Pieter neemt het hotelmanagement voor zich. In de bouw zijn we 40 jaar actief, in de hotellerie bijna 20. De hotels kwamen er vooral bij om een stuk aan risicospreiding te doen. Xavier startte samen met zijn vrouw Hilde zijn 1ste hotel in Brugge in ’96. Nu zijn het er vier, goed voor een 340-tal kamers in het vier- en vijfsterrensegment waarvan Dukes’ Palace (zie foto) de laatste aanwinst was. In het begin startte Xavier met woningbouw, maar gezien de gronden schaarser en duurder werden schakelde hij in ‘81 over naar appartementsbouw.” In welk segment situeren jullie zich? “We zijn altijd én vooral in het middensegment actief geweest. Dat was en blijft onze sterkte. Op vandaag proberen we echter een nog meer gespreide portefeuille aan te bieden, waarmee we

60

de volledige markt willen bereiken. We bouwen graag voor ieders budget. Dat betekent dat we appartementen met 1 slaapkamer te koop aanbieden vanaf € 150.000, terwijl de prijs van ons gemiddeld appartement tussen € 275.000 en € 325.000 ligt. Evenzeer hebben we appartementen waarvan de prijs varieert tussen € 500.000 en € 700.000, al is dat hogere segment slechts 20% van ons aanbod. Vastgoedgroep Degroote is bij het brede publiek vooral gekend voor zijn nieuwbouw in het middensegment. Liefst 75% van ons aanbod situeert zich in de prijsklasse rond de € 275.000. Die categorie is bij het publiek het meest gevraagd. Bij ons staat een correcte prijs/kwaliteitsverhouding uiteraard altijd voorop.” Wat krijg ik dan voor die prijs van € 300.000 exclusief kosten? “Wel, dan mag je een gepersonaliseerd appartement met twee slaapkamers verwachten van zo’n 85 m², met er steevast ook een terras van 15 m² bij. Eén van de tendensen voor de nabije toekomst is, dat de terrassen nog groter zullen worden. Verder krijg je een volledig afgewerkt product, met een fraai afgewerkte keuken met 5 hoogwaardige huihoudtoestellen van Miele, standaard een

De prijs voor dit alles schommelt tussen € 225.000 en € 325.000, waarbij het prijsverschil vooral afhankelijk is van de locatie. Voor de volledigheid: een afgesloten garagebox is daarbij niet inbegrepen. Die heb je bij ons in eigendom tussen € 30.000 en € 50.000. We verkopen die doelbewust apart. De meeste mensen kopen er direct één, een minderheid pas enkele jaren later nadat ze terug wat konden sparen.” De markt leek enkele jaren geleden nog terug te lopen, hoe is de situatie op vandaag? “Gezien wij hoofdzakelijk het betaalbaar segment promoten hebben wij tot op vandaag geen terugval gehad, wel integendeel (al dienen we wel voorzichtig te zijn met dergelijke uitspraken … ). We bouwen per jaar, afhankelijk van de conjunctuur, een 140 tot 180 appartementen. In 2014 verkochten we er 165. Dit jaar halen we de kaap van 200 nieuwbouweenheden. We zitten in een goede flow. Kijk, de secundaire markt (herverkoop) daalt en de primaire (nieuwbouw) trekt aan. Logisch, appartementen van 25 jaar of meer zijn verouderd. Er zijn nu de nieuwe energienormen, vaak wordt er nog met elektriciteit verwarmd; wat geheel achterhaald is; de isolatie laat te wensen over, de eerste renovatiekosten zijn in aantocht enz. Mensen kopen veel sneller dan vroeger een nieuw, hoogstaand afgewerkt, energiezuinig appartement en zijn bereid daar een zekere meerprijs voor te betalen. Tien jaar geleden lag dat nog een stuk anders. Onze verkoop van 205 nieuwbouwappartementen van vorig jaar haalde een gemiddelde verkoopprijs van € 305.000, zonder ca. 20 % kosten voor beschrijf en dergelijke.”


Welke doelgroep is jullie publiek? Is er naast tweede verblijfsmarkt ook voldoende interesse in vaste bewoning? “Onze grootste doelgroep situeert zich tussen de 50 tot 75-jarigen, maar ons publiek is een stuk jonger geworden en varieert steeds vaker vanaf 40 tot 75, gewoon omdat wij voor ieders budget een aanbod hebben. Het grootste deel zijn nog steeds mensen die een tweede verblijf kopen, tot 70 %, terwijl 30 % van onze kopers voor vaste bewoning kiezen. De helft van de eerste verblijvers komt uit de buurt, de rest uit het binnenland, maar ook hier stellen we geleidelijk aan een verschuiving vast richting de okale bevolking. Vooral in Oostende merken we dat die 70/30 verhouding op vandaag eigenlijk 60/40 is en in de toekomst met ons “Stations-project” zal evolueren naar 50/50. Trouwens Oostende heeft als enige kuststad maar 21 % tweede verblijven tegen 79 % vaste bewoning. In Middelkerke is dat 50/50, in De Haan 45/55.” Wat is jullie visie over Hoogbouw? “Aan de kust denken we hoofdzakelijk aan laagbouw. Toch kan hoogbouw indien deze solitair wordt opgesteld met ruime pleinfuncties aan de voet en attractieve levendige functies in de sokkel. Er zijn echter maar weinig locaties waar hoogbouw kan. Hoogbouw moet vooral een meerwaarde bieden aan de stad en dus ook aan zijn bewoners.

Dukes’ Palace, het enige 5-sterrenhotel in Vlaanderen.

Veel mensen hebben een traumatisch verleden met de architectuur van hoogbouw. Maar de Belgische bevolking stijgt sterk. Denk ook aan de gezinsverdunning die zich fel doorzet de laatste decennia, mensen leven langer enz. Je kan dus niet oneindig blijven verkavelen en groene gebieden rondom de stadskernen blijven aansnijden. We moeten kwalitatiever omgaan met de ruimte binnen de stadskernen. De totale footprint van de stad dient te verkleinen maar anderzijds blijft de nood aan woonruimte stijgen, zodat hoogbouw zich steeds meer als een evidentie opdringt. De pleinen, parken en infrastructuur van de stad zullen steeds belangrijker worden in combinatie met hoogbouw. Ze worden de open ruimte van de bewoners… als het ware hun “tuin”. Hoogbouw kan dus wel maar dient zorgvuldig ingeplant te worden, architecturaal hoogstaand te zijn en sociaal bij te dragen aan zijn stad en haar bewoners.” Klopt het dat jullie een heel groot aanbod hebben van appartementen? “Wel, de mensen vinden bij ons een ruim aanbod Residentie Queens I, in het centrum van Oostende, biedt 67 woonappartementen met een en kunnen momenteel uit zo’n 500 nieuwbouwapgroot terras op het zuiden. partementen kiezen. Uiteraard werken we jaarlijks nieuwe projecten uit, gezien de blijvende vraag. In Oostende willen betrouwbare speler. We doen aan no-nonsense communicatie en we binnen twee jaar onder meer het Stati- stimuleren de klanten om ook eens goed rond te kijken op de markt ons-project realiseren. Met meer dan 400 en de vergelijking te maken naar afwerking en prijs toe. Een 1ste woonentiteiten biedt dit project aan de jacht- gesprek eindigt bij ons bijna nooit met een verkoop. Bij het eerste haven en dichtbij het station een mix aan contact is het belangrijker dat de klant een volledige uitleg krijgt, van vaste en tweede verblijven. Dankzij be- een afwerking ziet en brochure, plannen en prijzen meekrijgt naar taalbare prijzen blijft dit ook bereikbaar voor huis. lokale bewoners. We hebben hiernaast ook We beloven niets wat we niet kunnen realiseren. We zeggen diverse, meer kleinschalige projecten van wat kan en wat niet kan. De klant is daar veel meer mee gebaat 20-25 entiteiten lopen en te koop in de andan als je maar alleen ja knikt. dere vier kustgemeenten waar we actief zijn: Middelkerke, De Haan, Zeebrugge en Bredene. Verder zijn we een familiebedrijf, rechtstreeks aanspreekbaar, Er is dus een aanbod voor ieders budget.” en we staan ook zelf in voor de nazorg. Zo hebben we een eiWaarom zou ik bij Vastgoed Degroote een gen servicedienst na verkoop die indien nodig bijspringt bij kleine probleempjes. Als het een gebouw betreft dat nog in aanbouw is appartement kopen? of gebouwd moet worden, krijgt de klant inspraak en wordt zijn “We hebben enkele sterke troeven: de klant appartement, indien gewenst, zoveel mogelijk gepersonaliseerd. vindt het bijv. belangrijk dat wij zelf ook aan- Wij gaan - om het met een slogan te zeggen - ‘100 % voor 95 % nemer zijn. Hij weet wat hij krijgt op vlak van tevreden klanten’ (lachen allebei). Onze sterkte is bovendien dat we afwerking en exact tegen welke prijs. De heel wat referenties hebben, we bouwden in al die tijd meer dan 3500 klant krijgt bij ons een totaalpakket. Dankzij appartementen aan de een sterke prijssetting door ons volume kust. Dat kan toch tellen!” staan wij lokaal bekend als een solvabele,

In april opende de groep een nieuw kantoor aan de jachthaven: Waterview.

61






Terras

Royal Golf Gardens | Villa D



Opp: . m²

Slaapkamer  



Slaapkamer  

Appartement met 2 slaapkamers

Wc



Inkomhal

Wijkt af van het plan



*



178/A102* - 178/B101* - 178/B102* - 178/C101* 178/C102* - 178/D101* - 178/A202* - 178/B201* 178/B202 - 178/C201* - 178/C202* - 178/D201





✓ ✓ ✓ ✓

kgoord msaw

Berging



81 m2 appartement 19 m2 terras Appartement met 2 ruime terrassen, waarvan één terras met zuidelijke oriëntatie en één terras met zicht op het groene binnenplein Energiezuinige residentie met vooruitstrevend E-peil Tijdloze architectuur – duurzame en innovatieve materialen Uitstekend als investering met een bewezen huurrendement tot 4% Eigen professionele verhuurdienst bij Vastgoedgroep Degroote

Badkamer

Glazen deur

Keuken 

APP. /D Opp: . m²



✓ ✓ ✓







Leefruimte



Voorgevel Villa D

Achtergevel Villa D

62





Terras Opp: . m²




Terras Opp: . m²



Royal Golf Gardens | Villa D

Slaapkamer   



Appartement met 2 slaapkamers





178/A101 - 178/D102* - 178/D202* 178/A201

Wc







Inkomhal

Glazen deur





Badkamer







Wijkt af van het plan

Slaapkamer 









Keuken

APP. /A

Opp: . m²



msaw

Berging



kgoord

*







✓ 90 m2 appartement ✓ 18 m2 terras ✓ Hoekappartement met twee terrassen waarvan één terras met zuid-westelijke oriëntatie ✓ Voldoende en ruime garageboxen inhouse ✓ Luxueuze badkamer met hoogwaardig badkamermeubel ✓ De Haan bezit ondertussen 5 unieke streekbieren: de Haanse Witte, het Spioenkopje, het Trammelantje, Ming De Vos en het Vlissegems Blondje ✓ Vastgoedgroep Degroote, uw vertrouwen meer dan waard

Leefruimte







Voorgevel Villa D



Terras Opp: . m²

Achtergevel Villa D

63


Terras

Opp: . m²

Royal Golf Gardens | Villa D 178/C301 - 178/B302

Slaapkamer  



Penthouse met 2 slaapkamers Slaapkamer 







Inkomhal





Wc











Badkamer





droogk

✓ ✓ ✓ ✓

74 m2 appartement 10 m2 terras Dakappartement met 2 terrassen waarvan één terras met zicht op het groene binnenplein en één zuid-westelijke georiënteerd Voldoende garageboxen inhousen en ruime fietsenberging met privatieve fietshaken Hoogwaardige keuken met granieten of composieten werkblad Gemeente De Haan: een levendige stad aan zee in de zomer én in de winter Aanbod van meer dan 600 appartementen bij Vastgoedgroep Degroote

Berging









✓ ✓ ✓

Keuken 

APP. /B



Opp: . m²

Achtergevel Villa D

Leefruimte



Voorgevel Villa D







64

Terras

Opp: . m²


65


Royal Golf Gardens | Villa D Penthouse met 2 slaapkamers 178/B301 - 178/C302 - 178/D301 - 178/A302

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

74 m2 appartement 9 m2 terras Dakappartement met zuid-westelijke georiënteerd terras Talrijke garageboxen en privatieve berging in de residentie Tijdloze architectuur – duurzame en innovatieve materialen Uitstekend als investering met een bewezen huurrendement tot 4% Eigen professionele verhuurdienst bij Vastgoedgroep Degroote

Voorgevel Villa D

66

Achtergevel Villa D


Royal Golf Gardens | Villa D 



Hoek-penthouse met 1 slaapkamer



178/A301* - 178/D302 *





Wijkt af van het plan







vc

Berging

Wc





wasm & droogk



Slaapkamer 



Badkamer



velux x

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

68 m2 appartement 9 m2 terras Dakappartement met ruim zuid-westelijk georiënteerd terras Residentie Royal Golf Gardens, betaalbaar wonen in de gemeente De Haan Grote keuze luxueuze volkeramische vloeren 60 x 60 Strategische centrale ligging: op 300 m van de tramhalte Vastgoedgroep Degroote, meer dan 3000 appartementen opgeleverd

Terras





Leefruimte







Opp: . m²

Voorgevel Villa D

Achtergevel Villa D

APP. /D Opp: . m²



Keuken

67


Gemeente De Haan Waar schoonheid sinds jaar en dag regeert. In De Haan gaat de tijd net iets trager. De zee, de villa's en de groene kronkelende lanen maken het mogelijk nog meer te genieten van zon, zee en strand. Het is zalig verdwalen in de golvende straten omringd met prachtige Anglo-Normandische villa’s. Naast gastronomie, cultuur, elegantie en pure nostalgie is De Haan de plek voor families met kinderen. Ze kunnen er hun hartje ophalen op de nieuwe strandspeelboten, de hippe skateplaza met zicht op zee, de parken en de nieuwe speelbossen. Duinen beklimmen, schepen enteren, golven bedwingen... In De Haan beleven grote en kleine strandgangers de tijd van hun leven. Sterker nog, hier worden herinneringen voor het leven gesmeed. Voor wie even geen zin heeft in strand en zand, lonken de Polders met hun prachtige natuur, autovrije paden en kronkelende wegen. Talrijke wandel- en fietsroutes laten u het hinterland op een fijne manier verkennen: rustig fietsend langs polderdorpen. Tijdens de welverdiende pauzes kan u de vele streekproducten proeven. Klemskerke en Vlissegem charmeren met unieke polderpanorama’s, kerkwegels en historische hoeves. Fans van echte volkskermissen komen hier aan hun trekken, bijvoorbeeld tijdens Vlissegem Kermis die elk jaar eind juni wordt georganiseerd. De Vosseslag: minder is meer! Vroeger was de Vosseslag gewoon de toegang of pad tot het strand dat door de lokale vissers werd gebruikt. Snel werd het een

68

kleine nederzetting die in het Interbellum tot een volwaardige woonwijk van Klemskerke uitgroeide. Vandaag betekent de Vosseslag een verademing voor het toerisme en kustbewonders. Hier vindt u nog de pure essentie: de zee, het strand en de duinen. Hier liggen nog ongerepte stranden op u te wachten. Hier hoort u nog de échte stiltes… Maar ook gezelligheid troef ! Elk jaar in juli viert de Vosseslag de Vosseslagfeesten, waarin de legende van strandjutter ‘Mong De Vos’ weer tot leven komt. Twee dagen lang is het feest in Vosseslag met een fakkeltocht, een stoet, rommel- en avondmarkt, kermis en dansavonden… Het plaatselijk gebrouwen, bruine tripel-strandjuttersbier ‘Mong De Vos’ zorgt voor de extra feestvreugde. In augustus viert men de garnaalfeesten. Kruiers demonstreren hoe je garnalen vangt en kookt. Daarna mag u zelf demonstreren hoe garnalen worden opgegegeten. Tip: download de gratis app iDeHaan en laat je op sleeptouw nemen. Of bekijk de virtuele tour op www.visitdehaan.be gewoon vanuit uw zetel thuis.


69


72


Floormasters Vloer- & Wandbekleding

Floormasters, opgericht in september 2002 en deel uitmakend van Vastgoedgroep Degroote, is een speciaalzaak van meer dan 1.800 m2 met een diversiteit aan producten inzake vloer- en wandbekleding voor zowel particulieren als professionele klanten. De juiste vloer of wand kiezen voor uw woning is geen gemakkelijke opgave. Wenst u parket, laminaat of tegels? Bij Floormasters maakt u uit een uitgebreid én up-to-date assortiment vlot de juiste keuze. U vindt er de meest degelijke materialen zoals keramische tegels, laminaat, natuursteen, parket, arduindorpels, raamtabletten, … Bovendien kan u er ook terecht voor de nodige reinigingsproducten en afwerkingsonderdelen. Floormasters is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde. Onze alom bekende merken van vloer- en wandbekledingsmaterialen staan steeds garant voor een onberispelijke kwaliteit, Floormasters voor de scherpste prijs, met of zonder plaatsing. Onze medewerkers plaatsen niet zelf maar werken nauw samen met volleerde vakmensen die een jarenlange ervaring genieten. Beschouw uw vloeren en wanden als het kader rond een schilderij. Uw volledig interieur komt beter tot zijn recht wanneer het wordt voorzien van de bijpassende elementen. Kortom, we helpen u om de twee belangrijkste vloer- en wandvoorwaarden moeiteloos te vervullen: functionaliteit en schoonheid! Vraag daarom vrijblijvend uw offerte bij één van onze verkopers en laat u alvast adviseren door onze gespecialiseerde medewerkers om uw project te verwezenlijken. Het Floormasters-team verwelkomt u graag in zijn toonzaal, tot binnenkort!

Brugsesteenweg 101, 8450 Bredene Tel. 059/24 20 40 info@floormasters.be - www.floormasters.be Openingsuren: Ma - Vr 8h00-12h00 13h00-18h00 Za 10h00-17h00 Zon- & feestdagen gesloten

73


TECHNISCHE OMSCHRIJVING Villaresidenties “Royal Golf Gardens” 2. AANNEMER:

Driftweg 176-177-178 / De Haan

Villaresidentie Royal Golf Gardens, is gelegen op een absolute toplocatie met open zichten op duinen en zee. Deze residentie biedt haar bewoners een unieke combinatie van uitzonderlijk wooncomfort, tijdloze architectuur én betaalbare prijzen. In totaal voorzien we 4 afzonderlijke residenties met 92 woonappartementen en 110 garageboxen of staanplaatsen. In de eerste fase bouwen we de twee villa’s het dichtstbij duinen en zee goed voor 36 ruime woonappartementen. Samen met de architect kozen we voor vier afzonderlijke villaresidenties i.p.v. één groot appartementenblok. Dat geeft in eerste instantie minder bouwvolume maar creëert naast veel groenruimte ook kwalitatievere appartementen met meer lichtinval en ruime terrassen. Het domein is 6700m² groot en biedt haar bewoners een ruime tuin en binnenplein waarvan het onderhoud in collectief beheer komt. Dat geeft de residenten ook echt de mogelijkheid om te genieten van deze royaal aangelegde tuin zonder dat ze zelf moeten instaan voor het onderhoud. Verder beschikt de residentie over een ruime fietsenberging waar iedere bewoner 2 eigen fietshaken heeft. Ruime afgesloten garageboxen en bergingen zijn eveneens beschikbaar in de kelder. Gezien de gunstige zuidwest oriëntatie hebben alle terrassen een diepte van minimum 2m en een gemiddeld oppervlakte van 15 m². Deze luxe-appartementen hebben een bruikbare oppervlakte van 75m² tot 152m². De ruimere woongelegenheden zijn dan ook uitermate geschikt voor vaste bewoning. Ieder appartement voldoet aan de strengste reglementeringen wat betreft thermische en akoestische isolatiewaarden. Elke keuken is uitgerust met een granieten of composieten werkblad en Miele huishoudtoestellen. Verder biedt dit topproject luxueus uitgeruste badkamers, een ruime keuze aan topvloeren, … Vastgoedgroep Degroote is naast bouwheer en promotor eveneens aannemer van dit project. Dit zorgt voor een persoonlijke en directe aanpak zodat wij samen uw droomappartement optimaal kunnen personaliseren. De appartementen worden verkocht sleutel op de deur volgens: • de plannen en tekeningen van de architect • de “Technische omschrijving” • de basisakte met bijhorend reglement van mede-eigendom. • de 10-jarige waarborg volgens de wettelijke officiële voorschriften

C001 – C002 – D001 – D002 – E001 – C102 – D101 D102 – E101 – C202 – D201 – D202 – E201 – C301 C302 – D301 – D302 – E301 – E302

ALGEMENE ONDERNEMINGEN DEGROOTE NV Troonstraat 60 | 8400 Oostende Tel: 059/80.91.91 Fax: 059/80.54.54 E-mail: info@vastgoed-degroote.be www.vastgoed-degroote.be

E002 – C101 – E202 – C201 – E202

3. ARCHITECT:

De gebouwen omvatten : VILLA A: Driftweg 176 Appartement 2 slaapkamers

Omschrijving werken fase 2:

I. ALGEMEEN:

A001 – A002 – A003 – B001 – B002 – B003 A101 – A102 – A103 – B101 – B102 – B103 A201 – A202 – A203 – B201 – B202 – B203

Appartement 3 slaapkamers

A301 – A302 – B301

Villa B: Driftweg 177 Appartement 2 slaapkamers

A002 – B001 – A102 – B101 – A202 – B201 A301 – B302

Appartement 3 slaapkamers

A001 – B002 – A101 – B102 - A201 – B202 B301

74

VILLA C: Driftweg 177 Appartement 2 slaapkamers

Appartement 3 slaapkamers VILLA D: Driftweg 178 Appartement 1 slaapkamer A301 – D302

Appartement 2 slaapkamers

A001 – A002 – B001 – B002 – C001 – C002 – D001 D002 – A101 – A102 – B101 – B102 – C101 – C102 D101 – D102 – A201 – A202 – B201 – B202 – C201 C202 – D201 – D202 – A302 – B301 – B302 – C301 C302 – D301

Niveau -1 Dubbele garageboxen

15 & 16 – 17 & 18 – 26 & 27 – 30 & 31 – 32 & 33 34 & 35 – 50 & 51 – 54 & 55 – 66 & 67

Enkele garageboxen

1 t.e.m. 14 – 19 t.e.m. 25 – 28 – 29 – 36 t.e.m. 49 – 52 53 – 56 t.e.m.65

Bergingen

Villa A: 1 tot en met 44 Villa D: 1 tot en met 36

Niveau 0 Autostandplaatsen 1 tot en met 42

Omschrijving werken fase 1:

Alle appartementen in Villa A en Villa B De kelder onder deze gebouwen waarbij de scheidingslijn voorzien wordt net na de garageboxen 14 en 52. Bovengronds wordt afgewerkt tot en met de inrit van het garagecomplex, met uitzondering van de autostandplaatsen met nummers 29 tot 42. De zone waar de staanplaatsen 29 tem 42 genummerd zijn zal gebruikt worden als zone voor doorrijdend werfverkeer om naar de werfzone van de tweede fase te gaan. Alle appartementen in Villa C en Villa D De resterende kelderzone. Bovengronds worden de resterende zones afgewerkt, staanplaatsen, drive-way, groenzones conform de te vergunnen plannen hier in bijlage aan gehecht.

1. Bouwheer:

ALGEMENE ONDERNEMINGEN DEGROOTE NV INVESTMENTS DEGROOTE NV Troonstraat 60 8400 OOSTENDE Tel: 059/80.91.91 Fax: 059/80.54.54 Email: info@vastgoed-degroote.be www.vastgoed-degroote.be

ARCAS GROEP Natiënlaan 75 A | 8300 Knokke - Heist Tel: 050/62 03 00 Fax: 050/62 04 00 E-mail: info@arcas.be - www.arcas.be

4. STABILITEITSINGENIEUR:

COBE BV Gistelsteenweg 267 | 8490 JABBEKE Tel: 050/37.67.00 Fax: 050/37.67.01 E-mail: cobe.bv@skynet.be

5. VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR:

KUBIEK bvba Pathoekeweg 9b/002 | 8000 Brugge Tel: 050/32.11.20 E-mail: info@kubiek.be - www.kubiek.be

6. E.P.B.- VERSLAGGEVER: (energie prestatie binnenklimaat) KUBIEK bvba Pathoekeweg 9b/002 | 8000 Brugge Tel: 050/32.11.20 E-mail: info@kubiek.be - www.kubiek.be

7. AKTE VAN MEDE – EIGENDOM EN JURISDISCH STATUUT VAN HET GEBOUW:

GEASSOCIEERDE NOTARISSEN VANDER HEYDE, VAN OPSTAL & VAN TIEGHEM Vijverstraat 49 | 8400 Oostende Tel: 059/56.39.60 Fax.: 059/56.39.61 E-mail: info@vvvnotarissen.be - www.vvvnotarissen.be

II. BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW: 1. ALGEMEEN

De residentie wordt opgebouwd met duurzame materialen van eerste kwaliteit, welke de duurzaamheid en het esthetische aspect van het gebouw waarborgen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de architectuur en aan de ruimtelijke integratie in de omgeving. De gegevens hierna zijn niet limitatief en hebben slechts tot bedoeling de koper uitgebreid in te lichten over de te verwachten en de te voorziene bouwwerkzaamheden en over de keuze van de in de werf gestelde bouwmaterialen, in een menselijke taal. Het staat de bouwpromotor steeds vrij, in alle omstandigheden en onder welke voorwaarden hoegenaamd, om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen of door te voeren daar waar hij het nodig acht, zowel wat betreft de uiteindelijke keuze van de weerhouden bouwmaterialen als de in uitvoering gebrachte bouwwerkzaamheden, zolang de prijs en kwaliteit van deze materialen niet lager zijn dan oorspronkelijk voorzien.

2. RUWBOUWWERKEN: 2.1. Inrichten van de bouwplaats:

De bouwheer zorgt, op zijn kosten, voor een voorlopige afsluiting van de bouwplaats en het onderhoud ervan. Deze afsluiting belet dat derden zich toegang verschaffen tot de werken. Ze wordt opgericht conform de wettelijke voorschriften ter zake. De bouwheer heeft echter het recht publiciteit aan te brengen op de afsluiting. Bij het beëindigen der werken wordt de afsluiting verwijderd op kosten van de bouwheer.

2.2. Het slopen, schoren en beplanken:

De voorziene en nodige afbraakwerken voor de realisatie van het project worden met de grootste zorg uitgevoerd met inachtneming van de nodige veiligheidsvoorschriften. De inplanting van het nieuwe gebouw of gebouwen heeft plaats in overeenstemming met de gegevens vermeld op de plannen en volgens de richtlijnen van de gemeentelijke overheid.

2.3. Voorlopige aansluitingen:

De voorlopige aansluitingskosten voor water en elektriciteit nodig voor de werf, zijn ten laste van de bouwheer.

2.4. Grondwerken

De werken omvatten alle uitgravingwerken volgens de plannen voor het uitvoeren van de funderingen en rioleringen. De uitgravingen zijn diep genoeg om stevige funderingen te bekomen en tevens het aanleggen van sleuven, rioleringen, onderzoekskamers en eventuele draineringwerken mogelijk te maken. De gronden afkomstig van uitgravingen, zullen zoveel als mogelijk en nodig terug uitgespreid worden op de bouwwerf, de overtollige gronden zullen worden afgevoerd conform de geldige wetgeving inzake grondverzet.

2.5.Funderingen 2.5.1. Algemeen:

De funderingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de plannen, opgemaakt door de leidende architect en stabiliteitsingenieur, in functie van de bodemgesteldheid. Op basis van uitgevoerde grondproeven door een gespecialiseerd labo wordt het draagvermogen van de ondergrond bepaald. De funderingen worden aangezet op vaste ongeroerde grond, op een minimum diepte van 80 cm onder het maaiveld. De breedte van de sleuven wordt aangegeven op de plannen. De delfwerken worden uitgevoerd in den droge, waarvan de sleuven volgestort worden met funderingsbeton over een hoogte van ca. 40 cm. Indien nodig, wordt er een paalfundering uitgevoerd.

2.5.2. Vloerplaat op volle grond

De stabiliteitsingenieur bepaalt de samenstelling en afmetingen van de plaat op volle grond. Onder de vloerplaat wordt een PE folie voorzien.

2.6. Rioleringen: 2.6.1. Algemeen:

De rioleringen en putten zullen beantwoorden aan de eisen en de voorschriften van het Ministerie van Volksgezondheid en van de bevoegde diensten van de stad of gemeente. Het verloop en de sectie van de leidingen wordt bepaald in functie van de af te voeren debieten.

2.6.2. Leidingen:

De rioleringsleidingen zijn uitgevoerd in kunststof volgens het schema en de diameters vermeld op het rioleringsplan. De lei-


dingen vertonen een voldoende helling en hebben een doorsnede teneinde een vlugge lozing van het afval- en huishoudwater te verzekeren. De aansluiting op de openbare riolering wordt uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de stad of gemeente.

2.6.3. Toezichtputten:

Waar noodzakelijk worden toezichtputten voorzien.

2.6.4. Nutsleidingen:

De nodige wachtleidingen worden voorzien volgens de richtlijnen van de betrokken maatschappijen voor de aansluiting van water, elektriciteit, distributie, gas, telefoon, enz.

2.7. Bouwwerken in beton:

Alle betonnen constructies worden uitgevoerd volgens de gegevens opgesteld door de stabiliteitsingenieur. Waar mogelijk zullen betonnen constructies in prefab-elementen uitgevoerd worden zoals gevels, kolommen, wanden, platen, balken, terrassen en trappen en dit in samenspraak met de bouwheer en stabiliteitsingenieur.

2.8. Bouwwerken in staal

Waar nodig volgens de stabiliteitsingenieur.

2.9. Opgaande constructies: 2.9.1. Algemeen

Alle woongelegenheden worden conform de huidige EPB normen gebouwd. Indien de ontwerpberekening van het aangekocht appartement vereist dat er zonnewering moet geplaatst worden, dient dit op kosten van de klant voorzien te worden EPB (Energie Prestatie Binnenklimaat). Europa wil met de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen in het kader van het Kyotoprotocol, de uitstoot van broeikasgassen in (vooral nieuwbouw) gebouwen aanzienlijk verminderen. Vanaf één januari 2006 werden de EPB-eisen van kracht bij elke aanvraag van stedenbouwkundige vergunning. De EPB-eisen zijn bepaald in het besluit tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen (publicatie B.S. 17 juni 2007). Het toepassingsgebied van de regelgeving is bepaald in het energieprestatiedecreet van 22 december 2006 (publicatie B.S. 27 maart 2007). De EPB-eisen omvatten vastgestelde bepaalde eisen op het vlak van de thermische isolatie, de energieprestatie (maximale E-peil) en de ventilatie in de gebouwen.

2.9.2. Gevels:

De gevels wordt uitgevoerd in gevelelementen van architectonisch beton, namelijk afgewerkte betonelementen eventueel in combinatie met gevelmetselwerk, volgens vorm en oppervlakte voortvloeiend uit een voorafgaandelijk studie opgesteld door de architect en uitgewerkt op de uitvoeringsplannen. Alle elementen worden met de nodige zorg, vakkennis en volgens de regels van de kunst uitgevoerd. Alle voegen tussen deze elementen worden opgespoten met een hoogwaardige elastische voeg.

2.9.3. Niet-dragende binnenwanden:

De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gepolijste gipsblokken met een dikte van 8 cm.

2.9.4. Dragende binnenwanden:

De dragende binnenwanden worden ofwel opgetrokken in

PORO+ Rendement van Terca, welke de beste keuze is onder de Belgische snelbouw bakstenen. Deze thermisch isolerende baksteen met een structuur van tand en groef is gefabriceerd op basis van plastische klei en leem met toevoeging van natuurlijke shistes en zaagmeel. Met PORO + Rendement bereiken we ZEER LAGE K-WAARDE (= warmtedoorgangscoëfficient) wat resulteert in een optimale thermische isolatie ofwel opgetrokken in betonwanden volgens de Belgische normen NBN.

2.9.5. Isolatie: 2.9.5.1. Vochtkering:

Aan de basis van iedere muur in opstand zal een roofing of zwarte polyethyleenfolie geplaatst worden. Het materiaal is ondoordringbaar voor water en heeft een hoge scheur- en drukweerstand, wat garant staat voor een perfect droog gebouw. De ondergrondse bouwdelen zijn voorzien van betonblokken met dichtingslagen of waterdicht beton om bescherming te bieden tegen mogelijke waterinfiltraties.

2.9.5.2. Thermische isolatie: 2.9.5.2.1. Spouw

De spouw (13cm) tussen het paramentwerk en de binnenmuur zal volledig zuiver blijven en verbonden worden met spouwhaken geplaatst volgens de regels van de kunst. In deze spouw wordt een supplementaire isolatie aangebracht van 10 cm polyisocyanuraat (Pir) of gelijkwaardig. De resterende 3 cm zorgt voor een voldoende verluchting. Op deze manier wordt een benaderende warmteweerstand RT bekomen van 4,49 m² K/W. Afhankelijk van de EPB-studie kan dit enkel positief wijzigen.

2.9.5.2.2. Tussen de verdiepingen:

Tussen de verdiepingen wordt er gebruik gemaakt van een isolerende mortel op basis van gerecycleerde EPS-korrels, vermiculiet, toeslagstoffen en cement als bindmiddel. De toeslagstoffen zorgen niet alleen voor een sterke homogeniteit van het geheel, maar ook voor een hoge thermisch isolerende waarde. Deze isolerende mortel wordt uitgestreken op een dikte van 4 cm. Aldus bekomt men een benaderende R-waarde van 1 m² K/W volgens NBN EN ISO 6946. Deze laag bedekt alle buizen van zowel elektriciteit, verwarming en waterleiding. Na drie tot vier dagen drogen wordt de isolerende folie geplaatst, waarna de chape er bovenop komt. Op deze manier bekomen we een optimale geluidsisolatie (categorie Ia).

2.9.5.2.3. Gelijkvloerse verdieping:

Op de gelijkvloerse verdieping wordt er een isolerende polyuretaanschuim gespoten van 7 cm. Met een benaderende RT – waarde: 2,52 m² K/W.

2.9.5.2.4. Daken: zie punt 3 dakwerken 2.9.5.3. Besluit:

Gezien de totaal isolerende aanpak en het voorkomen van koude bruggen is het energie verlies beperkt tot een absoluut minimum.

2.9.5.4. Akoestische Isolatie 2.9.5.4.1. Algemeen

De appartementen voldoen aan de norm NBN S01-400-1 en meer bepaald aan het normaal akoestisch comfort.

2.9.5.4.2. akoestische isolatie gemeenschappelijke kokers Alle gemeenschappelijke kokers worden akoestisch geïsoleerd met minerale wol. Meer bepaald glaswolvlokken. Dit zorgt er

voor dat de overdracht van geluid via de kokers tot een minima herleden wordt.

2.9.6. Schouwen en verluchtingen

Alle natte ruimtes worden aangesloten op een individueel verluchtingssysteem.

2.9.7. Draagvloeren

De vloerplaten zijn van het type groot formaat platen (predallen), dikte en wapening volgens de specificaties van de stabiliteitsingenieur. In alle appartementen wordt de onderzijde vlak afgewerkt. In de garage blijft de onderzijde van de draagplaat in zichtbeton.

2.9.8. Dorpels: 2.9.8.1. Buitendeuren:

Alle buitendorpels worden uitgevoerd in blauwe hardsteen, arduin eerste keuze (dikte 5 cm), deze zijn gemaakt uit crinoïsche kalksteen “Petit Granit” genaamd, behorende tot het Dinantaan (Tournisiaan). Alle stenen zijn vrij van gebreken die mettertijd de duurzaamheid van de steensoort kunnen aantasten en het gebruik ervan in gedrang brengen. De dorpels worden horizontaal en waterpas geplaatst. Aan de voorzijde worden de waterneuzen minstens 5 cm buiten het gevelvlak geplaatst.

2.9.8.2. Raamdorpels:

De raamdorpels bestaan uit gemoffeld aluminium. Deze worden aangebracht samen met de ramen. Indien noodzakelijk worden ze eveneens uitgevoerd in blauwe hardsteen.

3. DAKWERKEN: 3.1. Algemeen:

Alle dakconstructies en dakwerken voldoen aan de huidige isolatienormen.

3.2. Kapconstructie:

Bij een traditioneel hellende dakconstructie wordt vervaardigd uit eerste keuze gedrenkte Douglas. De sectie volgens plan, het timmerwerk, samenvoeging en vestiging worden met de grootste zorg uitgevoerd. De constructie wordt uitgevoerd op traditionele wijze, volgens berekening van de stabiliteitsingenieur en de architect. Het daktype is van het gesloten type, wat neer komt op een menuiserite bedekking, waarop tengellatten en panlatten worden genageld. Een isolatie van 18 cm glaswol is voorzien in de roostering van alle dakappartementen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat deze constructie lucht- en waterdicht is. Deze isolatie wordt aangebracht volledig tussen de spanten, en zorgt voor een perfecte en dichte afwerking. Benaderende Rt-waarde: 4,0m² K/W.

3.3. Dakbedekking: 3.3.1. Algemeen:

Het geheel wordt geplaatst door een gespecialiseerde firma, volgens de regels van de kunst. Een 10-jarige waarborg wordt verstrekt door de uitvoerder.

3.3.2. Plat dak gebouw:

Op de proper gemaakte draagvloer wordt eerst een dampscherm aangebracht gevolgd door een laag Pirotherm (of gelijkwaardig), isolerende mortel, gespoten en uitgestreken op een dikte van 1 tot 2 cm. In deze mortelbedding worden isolatieplaatjes gedrukt. Deze platen zijn uit PIR om tot een opti-

male isolatie te komen. De dikte van de platen wordt berekend volgens de gewenste helling, deze platen worden op 3 tot 5 cm van elkaar gelegd en gevoegd met Pirotherm isolerende mortel, waarop dan over de volledige oppervlakte een laag isolerende mortel Pirotherm van minimum 4 cm wordt uitgestreken. Aan de openstaande kanten worden de hoeken met dezelfde isolerende mortel afgeschuind. De mortel wordt voldoende effen afgestreken om de waterdichting rechtstreeks op de isolatielaag te kunnen plaatsen. Na 3 tot 10 dagen kan de waterdichting geplaatst worden. De isolerende mortel “Pirotherm” bestaat uit een mengeling van geëxpandeerde vermiculiet-, perliet- en zuiver gerecycleerde EPS-korrels van 1 tot 4 mm, vezels en toeslagstoffen met cement als bindmiddel. Het beschreven isolatiesysteem heeft een geldige technische keuring van de Belgische Unie voor de Technisch Goedkeuring in de Bouw (BUtgb) (ATG 1699) voor het in helling brengen en isoleren van platte daken. Tabel: • Benaderende Rt-waarde van het platte dak: 4,00 m² K/W • Benaderende Ut-waarde van een dak met Pirothermsysteem: 0,25 W/m² K

3.3.3. Hellend dak:

De dakbedekking wordt uitgevoerd met pannen of daktegels in gebakken aarde, kleur en keuze te bepalen door de architect. De nok wordt afgewerkt met geprofileerde pannen.

4. BUITENSCHRIJNWERK: 4.1. Ramen en deuren: 4.1.1. Algemeen:

De ramen en deuren zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde holle profielen in harde niet geplastificeerde onderhoudsvrije PVC. Daar waar nodig worden er gegalvaniseerde versterkingen voorzien. De berekening van de versterkingsprofielen wordt gedaan op basis van de methode beschreven in het informatieblad 1977/2 van de BUtgb. Op alle buitendeuren zijn cilindersloten voorzien. De plaatsing van het buitenschrijnwerk zal gebeuren volgens de regels van de kunst.

4.1.2. Buitenschrijnwerk:

Alle vaste-, draai-, draaikip- en schuiframen zijn aangeduid op de plannen. De ramen worden aan de binnenzijde ingepleisterd. Alle nodige hang- en sluitwerk bestaan uit geanodiseerd aluminium of roestvrij staal. Een afvoer voor condenswater is voorzien.

4.2. Beglazing buitenschrijnwerk

Alles wordt uitgevoerd conform de voorschriften van voorlichtingsnota 113 van het WTCB. Er wordt gebruik gemaakt van dubbele en isolerende beglazing Thermopane of Saint-Roch, bestaande uit twee bladen, gescheiden door een vochtvrij gemaakte en gefiltreerde luchtspouw en over zijn omtrek hermetisch afgesloten. De plaatsing zal geschieden mits gebruikmaking van blokjes. Deze blokjes zorgen voor de nodige ondersteuning zodat de beglazing optimaal wordt geplaatst. Voor het plaatsen van de beglazing worden alle slagkanten gereinigd en stofvrij gemaakt. De afdichting wordt door middel van een siliconenkit zowel langs de binnen- en buitenzijde uitgevoerd. Wegens het gevaar van waterinfiltratie wordt er extra zorg wordt besteed aan de hoekoplossing. Er is een luchtspouw voorzien van 12 mm en de

75


minimale dikte van de glaspanelen is 4 mm. k – waarde: minimaal 1,0 m² K/W Nota: De ramen en deuren kunnen in functie van de huidige wetgeving en eventueel bijkomende opgelegde gemeentelijke verordeningen en/of brandweernormen aangepast worden van materiaal opdat de eventuele wettelijke brandweerstanden zouden behaald worden. De klant zal zich ten alle tijden moeten onderwerpen aan de bepalingen opgelegd door de vignerende overheden die opgenomen zullen zijn in de stedenbouwkundige vergunning van deze residentie.

4.3. Terrassen:

Op de voor- en achtergevel zijn de balustrades in geanodiseerd aluminium of afgelakt of in glas volgens keuze architect. De vorm wordt bepaald conform de veiligheidsvoorschriften.

4.4. Trapzaal:

In de trapzaal is er een trapleuning voorzien, bestaande uit buisprofielen.

5. BINNENSCHRIJNWERK: 5.1 Sleutelplan

Er is voorzien in een sleutelplan waarbij de individuele sleutels van de inkomdeuren ook de deuren van de gemeenschappelijke ruimten kunnen bedienen.

5.2. Binnendeuren

Alle binnendeuren zijn kwaliteitsdeuren van NORDEX.

5.2.1. Inkomdeur van het appartement.

De inkomdeur van het appartement is een vlakke deur, met een brandweerstand van een half uur, en beantwoordt verder ook qua afmetingen aan de voorschriften van de brandveiligheid. Voor de inbraakbeveiliging is een 3-punt sluitsysteem inclusief veiligheidsrozas en een spionoog voorzien. De deur is wit gelakt, er is een design-kruk in inox voorzien. De inkomdeur heeft een particuliere handelswaarde van 995,83€ inclusief BTW.

5.2.2. Binnendeuren van het appartement.

De binnendeuren zijn afgewerkt met een harde, chemisch bestendige en kleurvaste 2-componenten lak, kleur wit. De omlijstingen zijn eveneens afgewerkt in witlak. Alle onderdelen voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. Ook hier wordt een design-kruk in inox voorzien idem als de inkomdeur. De binnendeuren hebben een particuliere handelswaarde van 653,40€ inclusief BTW per stuk.

5.2.3. Glazen binnendeur.

Tussen de inkomhal en de woonkamer wordt steeds een glazen deur in klaar gehard veiligheidsglas geplaatst. De omlijsting is zoals voor de houten deuren in witlak, het beslag bestaat uit een rolslot, een inox trekker en hoekscharnieren in inox-look. De glazen deur heeft een particuliere handelswaarde van 655,82€ inclusief BTW. Indien er een andere deuren gekozen wordt door de klant worden bovenstaande bedragen met 25 % verminderd bij de verrekening. Dit omdat er door Algemene ondernemingen Degroote speciale kortingen bekomen zijn door de hoeveelheidsafname van deze deuren.

76

6. PLEISTERWERKEN EN WANDAFWERKINGEN: 6.1. Wanden:

Alle verticale wanden niet uitgevoerd in volle gipsblokken, met uitzondering van kelderverdiepingen, de individuele kelders, de gemeenschappelijke doorgangen en de bergingen, trapzalen (fietsen, tellerlokalen, kinderwagens, vuilnis). worden afgewerkt in pleisterwerk. De uitspringende hoeken van muren, dagkanten, ramen en buitendeuren zijn voorzien van hoekbeschermers. Deze pleisterwerken worden uitgevoerd door gespecialiseerde aannemers. De gemene delen van het gelijkvloers en de verdiepingen, met uitzondering van de trapzalen, worden afgewerkt in een kwartslaag in kleuren die de standing van het gebouw ten goede komen. Deze afwerking gebeurt net voor de definitieve oplevering van het gebouw. Er zijn geen schilder- noch behangwerken voorzien in de kelderverdiepingen, de individuele kelders, de gemeenschappelijke doorgangen en de bergingen (fietsen, tellerlokalen, kinderwagens, vuilnis). Geen enkele verantwoordelijkheid kan de bouwpromotor-verkoper ten laste worden gelegd voor kleine scheurtjes die zich zouden kunnen voordoen ingevolge het zetten van elke nieuwbouwresidenties.

6.2. Plafonds:

De plafonds (met uitzondering van de kelderbergingen en gemene bergingen, technische lokalen,trapzalen, garages en standplaatsen) zijn afgewerkt in effen spuitplamuur. Eventuele voegen tussen de predallen worden versterkt, opgevoegd en geëgaliseerd en nadien met spuitplamuur afgewerkt. Verlaagde plafonds in gyproc en MDF worden niet door de promotor geëgaliseerd.

7. VLOERAFWERKINGEN EN FAIENCE: 7.1. Appartement 7.1.1. Geluidsisolatie

Er zal een contactgeluidisolatie worden aangebracht zodat het principe van een vlottende chape ontstaat. Tevens wordt een randisolatie t.h.v. de muren aangebracht. Deze methode zorgt ervoor dat alle geluiden worden geabsorbeerd. Deze manier van werken resulteert in categorie Ia volgens NDN-501-400.

7.1.2. Chape:

plaatsen en/of eventueel plaatsen van natuursteen houden een wijziging in van de plaatsingsprijs. Alle vloerbekledingen worden op een cementchape gekleefd of bij onmogelijkheid hiervan geplaatst in een bed van zandcement. De hierna vermelde particuliere handelswaarden zijn steeds exclusief de chape of zandcementbed en inclusief BTW.

7.1.3.1.2. Tegelvloer:

In alle lokalen, met uitzondering van de slaapkamers, is er een in de massa gekleurde keramische tegelvloerafwerking (inclusief plint) voorzien. Vloeren, geleverd en geplaatst, met bijhorende plint hebben een particuliere handelswaarde van 100 €/m² inclusief BTW.

7.1.3.1.3. Laminaat:

De slaapkamers worden uitgevoerd in hoogwaardig laminaat Berry - Floor 8mm met 2V-groeven langs de lange kant. Door de unieke WoodStructure + techniek verkrijgt het laminaat een natuurgetrouwe houtstructuur waarbij het reliëf de design perfect volgt. Een vloer met een authentieke sfeer, een oplossing zonder zorgen. Uitvoering, geleverd en geplaatst, met bijhorende plint en geluidsdempende en isolerende ondergrond (3mm) met een particuliere handelswaarde van 65 €/m² inclusief BTW.

7.1.3.1.4. Wandtegels: 7.1.3.1.4.1. Algemeen:

In de badkamer, met uitzondering van het toilet, sluiten de wandtegels onmiddellijk aan op de vloer, dus zonder plint. De plaatsing van de wandtegels zijn voorzien in het wandtegelformaat 20/60. Andere afmetingen en verbanden, speciale motieven, het diagonaal plaatsen en/of eventueel plaatsen van natuursteen houden een wijziging in van de plaatsingsprijs. In de keuken worden er enkel en alleen tussen de onder- en bovenkasten wandtegels geplaatst. In de berging zijn er geen wandtegels voorzien.

7.1.3.1.4.2. Badkamer en toilet:

Badkamer wordt uitgevoerd tot plafondhoogte of onderliggende balk, en eindigend op een volle tegel. In het toilet wordt faience voorzien aan het “san-bloc” gelegen achter het hangtoilet. De wandtegels hebben een particuliere handelswaarde, geleverd en geplaatst, van 70 €/m² inclusief BTW.

Alle lokalen zullen worden afgewerkt met een cementchape. Deze gewapende chape wordt versterkt met polypropyleenvezels . Deze vezels verhogen de elasticiteit en de slagsterkte van de chape, en dit ter voorkoming van krimpscheuren. De dikte van deze chape is afhankelijk van de gebruikte betonconstructie en de gekozen vloerafwerking.

7.1.3.1.4.3. Keuken:

7.1.3. Vloerbekleding: 7.1.3.1. Tegelvloer / laminaat 7.1.3.1.1. Algemeen:

De tussendorpels worden uitgevoerd door middel van een alu – of messingprofiel.

De keuze van de vloer- wandbekleding dient te gebeuren in de toonzaal bij Floormasters, Brugsesteenweg 101 te Bredene. De koper heeft een basiskeuze die eventueel door de koper kan worden gewijzigd. De keuzemogelijkheden vervallen op het tijdstip dat de vordering der werken de bouwheer verplichten tot plaatsing over te gaan van de in basis voorziene vloerafwerking. Eventuele verrekeningen in meer gebeuren rechtstreeks met de bouwheer. De plaatsingen van de harde bevloering is voorzien in gewone tegelformaten, gaande van 45/45 tot 60/60. Andere afmetingen en verbanden, speciale motieven, het diagonaal

In de keuken worden de wandtegels geplaatst met een particuliere handelswaarde, geleverd en geplaatst, van 80 €/m², (inclusief BTW), Deze worden enkel en alleen geplaatst tussen de onder- en bovenkasten.

7.1.3.2. Tussendorpels

7.1.3.3. Raamtabletten:

Alle ramen met een borstwering worden voorzien van een venstertablet in natuursteen van 2cm dik. Alle zichtbare vlakken zijn afgewerkt.

7.1.4 Terrasafwerking: 7.1.4.1. Dakterrassen:

De dakterrassen worden bekleed in een houtsoort Bankirai of gelijkwaardig met open voeg. Kleur en structuur te bepalen door de bouwheer

7.1.4.2. Balkonterrassen:

Deze worden vervaardigd in geprefabriceerde fijnkorrelige architectonische betonelemententen, de vloer is waterdicht. Vorm, kleur en structuur te bepalen door de architect. Een degelijke afwatering is voorzien. De onder- en zijkanten zijn eveneens in architectonisch beton uitgewerkt, tenzij anders vermeld op de plannen.

7.2. Gemeenschappelijke delen: 7.2.1. Gangen en overlopen:

Volkeramisch luxe kwaliteitsvloer natuursteenlook met bijhorende plint, keuze bouwheer.

7.2.2. Technische lokalen en bergingen: Vloertegel, polybeton of beton.

7.2.3. Trapzaal:

Trappen zijn afgewerkt in beton met antislipneus in rubber.

7.2.4. Centrale inkomhall:

Volkeramisch luxe kwaliteitsvloer natuursteenlook en wandbekleding (kant brievenbussen): maat 60 x 60. Vloermat ingebouwd in alu-kaderprofiel volgens formaat tegels. Verticale wand tegenover brievenbussen in fuméspiegel of witte korrelstructuurkwarts, keuze aan de architect.

8. KEUKENS: 8.1. Algemeen:

De keuken is tijdloos en van een hoogwaardige kwaliteit. Daarbij wordt de uiterste zorg besteed aan alle productiefasen, van de controle van de materialen bij binnenkomst tot eindmontage. De keukenuitrusting is volledig volgens de configuratie van het appartement en is samengesteld uit kastelementen en toestellen van zeer hoog kwaliteitsfabrikaat. Alle onderkasten worden gemonteerd op sokkels. Het geheel wordt afgewerkt met sluitstukken, plinten en sluitplaten en wordt volledig opgespoten. Het keukenmeubilair is beschikbaar in verschillende kleuren en typen, afhankelijk van de keuze van de klant. De keukeninstallatie maakt deel uit van een aparte studie en zal uitgevoerd worden naar het ontwerp van de keukenarchitect/keukenleverancier . Voorziene handelswaarde geleverd en geplaatst inclusief BTW voor een twee- of drieslaapkamer appartement: € 12.500 , voor één-slaapkamerappartement € 10.000.

8.2. Afwerking keukenmeubel:

- Deuren zijn gemaakt in hardboardplaten, bekleed met melaminehars, zijkanten beschermd met een 1,5mm dikke stootrand, dit zorgt dit voor een krasvrije afwerking. - Keuze uit een 15 tal modieuse frontkleuren. - Zichtzijden van de korpussen in dezelfde kleur als het front, binnenzijde kasten in hygiënisch witte uitvoering, bestaande uit een drielaagse spaanplaat aan beide zijden bekleed. Hoge kleurvastheid en krasbestendigheid. - Aansluitlatten worden uitgevoerd in frontkleur. - De bovenplint voorzien in MDF of korpuskleur. - De onderplint van de keuken wordt degelijk beschermd tegen water dankzij een aansluitende dichtingsstrip. - Standaardhoogte plint is 12,5cm - Uitvoering is "greeploos" : dankzij een achterliggende RVS greeplijst krijgt de keuken een zeer strakke uitstraling. - Werkblad wordt aangeboden in graniet jasberg 3cm dik, voorkant in facet geslepen. Uitvoering : gepolijst, verzoet of anticato.


- Standaard werkhoogte is 93,5 cm - Per keuken is er een luxe pottenwagenkast voorzien met in het bovenste compartiment een binnenlade. In deze binnenlade komt de alu kleurige bestekindeling. - In de spoelonderkast zit een afvalemmer 13 l met deurmontage, een bodem bescherm mat en een telescopische 3-delige handdoekhouder. - Alle lades hebben soft close system, een sterke bodemplaat van 16mm, een metalen frame en een onderhoudsvrije railsysteem, geheel uittrekbaar. - De deuren sluiten zacht dankzij blumotion afremsystemen, de scharnieren zijn volmetaal en gaan tot 110° open. - Onder en boven de kolomkast is er telkens een metalen verluchtingsrooster voorzien, dit verlengt de levensduur van de koelkast. - Onder de koelkast is een alu beschermmat voorzien. - In alle gootsteenkasten zit een aluminium bodem, voorzien van een geplooide opkant van minstens 1cm hoog.

8.3. Electrische inbouwtoestellen:

Alle toestellen zijn van een gekend handelsmerk Miele of gelijkwaardig. * Miele combi – oven: combinatiewerking grill – hetelucht – microgolfoven. • Microgolfoven 1000 Watt • Grill 1300 Watt • Elektronische bediening met tijdschakelklok • Inhoud 43 liter • Inox uitvoering * Miele keramische kookplaat met vlakke rand in roestvrij staal: • Eenvoudige tiptoetsbediening • 4 kookzones met kookstart-automaat • HiLight-verwarmingselementen • Digitale aanduiding van het vermogen in stappen van 1 tot 9 • Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone * Miele koelkast met vriesvak: • Geïntegreerde inbouwkoelkast • Nuttige inhoud van de koelruimte: 149 liter • Nuttige inhoud van het 4 sterren vriesvak: 16 liter • Klasse A (energiebesparend) * Miele vaatwasmachine: • Miele geïntegreerde vaatwas • 6 afwasprogramma’s • Actief droogsysteem • Bedieningspaneel in inox * Miele dampkap: • Telescopische dampkap • 4 ventilatiestanden • Ombouwset voor werking met luchtcirculatie DUU 151 • Aktieve koolfilter DKF 13-1 • Automatische in-/uitschakeling van de ventilator door uit- en inschuiven van de telescopische dampkap • Capaciteit: 150 – 430m³ per uur 3x halogeenverlichting in driehoekig inox armatuur, inclusief bedrading en transfo onder de hangkasten. Volledig conform alle geldende bepalingen verbonden met de elektrische installatie van het appartement.

9. SANITAIRE INSTALLATIE: 9.1. Algemeen:

De sanitaire installatie zal uitgevoerd worden door een gespecialiseerde firma in overeenstemming met de normen en voorschriften van het plaatselijk waterbedrijf. Deze installatie zal uitgevoerd worden, rekening houdend met de huidige nor-

men van modern comfort. Alle apparaten debiteren warm en koud water, uitgezonderd de w.c.’s, handwas, wasmachine en vaatwas die enkel een aansluiting op koud water hebben. Indien de koper een droogkast wenst te plaatsen, dient dit een type met condensator te zijn. De handelswaarden die genoteerd staan zijn deze geleverd en niet geplaatst. Zo kan u als klant een vlotte prijsvergelijking maken bij de groothandel indien u andere keuzes zou maken. Het is evident dat de plaatsing van de basismaterialen inbegrepen is in het totaalpakket van uw appartement.

9.2. Leidingen: 9.2.1. Afvoerleidingen:

De verticale afvoerleidingen zijn in GEBERIT en worden geplaatst in een akoestisch isolerende mantel. Deze mantel bestaat uit gebakeliseerde glaswollamellen, gekleefd op een gewapende puur aluminium 20 micron. Jarenlange research en een praktisch gerichte ontwikkeling maken GEBERIT PE tot een betrouwbare partner voor afvoerleidingen. Chemicaliën, verdunde oplosmiddelen, ja zelfs licht besmet afvalwater, hebben geen invloed op het materiaal. Hun flexibiliteit laten geen scheurvormingen en breuken toe. Vaak stroomt er niet alleen vloeistof door de afvoer, dikwijls zijn het stenen, zand, scherven of andere vaste delen. Geen probleem: GEBERIT PE leidingen zijn slijtvaster dan metaal. Daarom worden in de industrie ook deze leidingen toegepast in de drukzone. De PE leidingen van GEBERIT worden door een exclusief fabricatieproces spanningsvrij gemaakt. De bij de fabricage veroorzaakte spanningen of latere geboortekrimp zijn hierbij uitgesloten. Mede hierdoor is de levensduur onbeperkt.

9.2.2. Waterleidingen:

De waterleidingen zullen uitgevoerd worden in een buis in buis systeem (ALPEX) of gelijkwaardig dat door zijn kwaliteit en betrouwbaarheid het beste distributiesysteem is van sanitair water. De voordelen van een dergelijk systeem zijn: a. Geen corrosie, geen verkalking, beperkte condensatie, bestand tegen vorst, weerstand tegen zwerfstromen, weinig lastverlies, geruisloos, hoge levensduur, krasbestendig. b.De teller van het water, geleverd door de distributiemaatschappij, wordt geplaatst in het tellerlokaal. c. De kosten van het gemeenschappelijke waterverbruik met de inhuurname van de tellers worden vastgesteld door de distributiemaatschappij en worden verrekend door de syndicus. Het private verbruik wordt rechtstreeks verrekend.

9.3. Kasten en badkamermeubilair:

In elk appartement is volgens de aanduiding op plan van de architect voorzien: lavabomeubel in de badkamer, type Sanijura, breedte is 120cm of 70cm volgens detailplan. Het geheel omvat: luxueuze tablet met voorziening voor één of twee geïntegreerde lavabo’s met onderkast, bovenkast met spiegeldeuren en een lichtlijst.

9.4.Toestellen: 9.4.1 Toilet

U beschikt over een modern hang-toilet van het merk VILLEROY & BOCH. In het samenspel van traditionele ambachtskunst en uiterst moderne productietechniek maakt Villeroy & Boch al meer dan 260 jaar unieke producten die steeds weer nieuwe kwaliteitsnormen definiëren en indruk maken in de praktijk van alledag. Het toilet is volledig geëmailleerd en is voorzien van de nieuw-

ste technieken. Door zijn “Aquareduct” technologie heeft dit toilet slechts 4,5 liter nodig voor een optimale spoeling. Verder is het toilet voorzien van een zitting met een soft-closing systeem en inox scharnieren. Het inbouwsysteem is van het merk GEBERIT. Dit ecologisch vriendelijk systeem is voorzien van een dubbele spoeling. De bedieningsplaat met 2 druktoetsen is van het type 'Sigma 20' van Geberit. De bedieningsplaat is in witte uitvoering, afgewerkt met ringen in glanzend chroom. Het handwasbakje is tevens van het merk VILLEROY & BOCH en creëert dus een mooi geheel in de toiletruimte. De koudwaterkraan is van het merk HANS GROHE, type 'Talis'. Hans Grohe staat als marktleider in hun segment garant voor kwaliteit en innovatie met oog voor ecologie. Verder worden ook nog een papierhouder, borstelhouder, handdoekhouder, luxe sifon en wandspiegel met verlichting voorzien. De handelswaarde van het toilet zoals hierboven beschreven is € 1.275,00 incl BTW, geleverd en niet geplaatst. Deze waarde is onderhevig aan indexatie. Indien het toilet zich in de badkamer bevindt of een tweede toilet is in het appartement vervalt het handwasbakje met toebehoren. De handelswaarde van een toilet in de badkamer is € 777,00 incl BTW, geleverd en niet geplaatst. Deze waarde is onderhevig aan indexatie.

9.4.2. Badkamermeubel

Het badkamermeubel is van het merk SANIJURA. Sanijura is gelegen op de site van Champagnole in het Juragebergte. Je kunt hen gerust pionier noemen op het vlak van badkamermeubelen. Sanijura staat garant voor duurzaamheid en vakmanschap. Het toekennen van 5 jaar garantie is een blijk van vertrouwen die ze willen uitstralen. Het meubel type 'Sobro' omvat een greeploze onderkast met soft-closing systeem, een keramisch tablet met 1 of 2 geïntegreerde lavabo's en een spiegelkast met Led verlichting en stopcontact. Het kraanwerk is van het merk HANS GROHE, type 'Focus 100'. Dit is een verchroomde mengkraan met een verhoogde comfortzone. De handelswaarde van dit badkamermeubel (120cm) met alle toebehoren is € 3.370,00 incl BTW, geleverd en niet geplaatst. Deze waarde is onderhevig aan indexatie. De handelswaarde van dit badkamermeubel (70cm) met alle toebehoren is € 2.042,00 incl BTW, geleverd en niet geplaatst. Deze waarde is onderhevig aan indexatie. Indien er een ander meubel gekozen wordt door de klant worden bovenstaande bedragen met 15% verminderd bij de verrekening. Dit omdat er door Algemene ondernemingen Degroote speciale kortingen bekomen zijn door de hoeveelheidsafname van dit meubel.

9.4.3. Ligbad

U krijgt een 'QUARYL' ligbad aangeboden van het merk VILLEROY & BOCH type 'Libra'. Het Quaryl is een combinatie van natuurlijke kwarts met hoogwaardige acrylhars. Deze materie is sterk als een kristal en voelt warm aan. Door zijn unieke gietprocédé is de materiaaldikte slechts 8 tot 18 mm en is uiterst nauwkeurig af te werken met smalle silicone voegen. Bovendien is dit materiaal zeer slipvast wat een goed en veilig gevoel geeft. Het bad is tevens voorzien van een douchezone met uitsparing voor extra comfort. De thermostatische badkraan met douchestang en handsproeier is van het merk HANS GROHE. Het ligbad is uitgerust met een draaibare glazen badwand die u toelaat om zorgeloos een spatvrije douche te nemen. De badwand bestaat uit helder glas, afgewerkt met aluminium profielen. De handelswaarde van het ligbad zoals hierboven beschreven

is € 2.000,00 incl BTW, geleverd en niet geplaatst. Dit bedrag is onderhevig aan indexatie. Indien er in het appartement een douche voorzien is vervalt standaard de douchemogelijkheid. Dit wil zeggen dat de badwand en doucheglijstang niet geplaatst worden. De handsproeier wordt geplaatst op een vast punt naast de badkraan. De thermostatische badkraan is wel in alle appartementen standaard voorzien. De handelswaarde van het ligbad zoals hierboven beschreven is € 1.612,00 incl BTW, geleverd en niet geplaatst. Dit bedrag is onderhevig aan indexatie. Om deze zeer luxueuze uitvoering te kunnen realiseren wordt er 10% van de voorziene waarde afgetrokken bij wijziging van materialen. Dit komt opnieuw doordat Algemene ondernemingen Degroote een speciale korting heeft ontvangen door zijn hoeveelheidsafname.

9.4.4. Douche

De douche is opgebouwd uit een design douchetub van VILLEROY & BOCH in hoogwaardige acryl. Meestal voorzien in uitvoering 90x90 en met een opstand van slechts 3cm boven de afgewerkte vloer. Dit zorgt voor een zeer vlotte en eenvoudige instap van uw douche. De wanden van het merk INDA worden voorzien uit helder 6mm veiligheidsglas. Om de moderne look te garanderen, wordt dit afgewerkt met aluminium profielen. Zowel de thermostatische douchemengkraan als de douchestang zijn van het gerenommeerde merk HANS GROHE. Deze staan garant voor een optimaal comfort. De handelswaarde van de douche met deur en zijwand en alle toebehoren is € 1.634,00 incl BTW, geleverd en niet geplaatst. Dit bedrag is onderhevig aan indexatie. De handelswaarde van de douche met deur en zonder zijwand en alle toebehoren is € 1.284,00 incl BTW, geleverd en niet geplaatst. Dit bedrag is onderhevig aan indexatie. De handelswaarde van de douche met hoekinstap en alle toebehoren is € 1.395,50 incl BTW, geleverd en niet geplaatst. Dit bedrag is onderhevig aan indexatie. Indien er een tweede badkamer wordt voorzien op plan dan wordt er een enkel lavabomeubel voorzien van het merk 'SANIJURA', type Sobro. Dit meubel bevat een keramische tablet met een onderkast voorzien van een greeploze lade met soft-closing systeem. Daarboven komt een spiegelkast met geïntegreerde Led verlichting. Mocht de ruimte dit niet toelaten, dan wordt een lavabo voorzien van gelijkwaardige kwaliteit.

9.4.5. Inloopdouche 120x80

De inloopdouche is samengesteld uit een QUARYL douchetub van het merk VILLEROY & BOCH. De tub is elegant vlak te plaatsen op het vloeroppervlak en heeft een diepte van 2,5 cm. Door de slipvaste materiaaleigenschap van Quaryl geeft deze tub een veilig gevoel. Verder is de inloopdouche uitgerust met een thermostatische douchemengkraan en douchestang van het merk HANS GROHE of gelijkwaardig. De afscheiding wordt gemaakt met een Walk-in douchewand van het merk INDA. Deze wand is voorzien van helder 8mm veiligheidsglas met glanzend verchroomde aluminium profielen. De handelswaarde van de bovenvermelde inloopdouche bedraagt € 1.985,00 incl BTW, geleverd en niet geplaatst. Dit bedrag is onderhevig aan indexatie. Indien er een tweede badkamer voorzien is op plan dan wordt er een enkel lavabomeubel (60 cm) voorzien van het merk Sanijura. Dit meubel is voorzien van een luxueuze tablet met voorziening voor één geïntegreerde lavabo met onderkast, bovenkast met spiegeldeur en een lichtlijst. Indien de tweede badkamer het meubel niet toelaat maken we gebruik van een wastafel van het merk villeroy & Boch, met een een verwarmde spiegel erboven

77


voorzien zodat de kleinere badkamer niet continu bedampt. De keuze van de wastafel of lavabomeubel volgt de opgetekende plannen van de architect.

9.4.6. Keuken:

• Gootsteen in roestvrij staal met één bak en afdruip, afgeronde hoeken, volledig uitgevoerd in inox. • Beweegbare verchroomde ééngreepsmengkraan • Verchroomde schellkraan.

9.4.7. Berging:

• De aansluiting voor een wasmachine en droogkast is voorzien. • De droogkast dient echter van een type met condensator te zijn.

9.5. Ventilatie:

Bij een gesloten ventilatiesysteem type D gebruiken we mechanische ventilatie voor aanvoer van de verse lucht in de droge ruimtes en mechanische afvoer van de lucht via de natte ruimtes. We gaan ook met de warmte van de afgevoerde lucht de aangevoerde lucht gaan opwarmen. Men noemt dit warmterecuperatie ( met 90% rendement ). De verluchting van de keukens gebeurt door middel van continue ventilatie. De kookdampen worden gezuiverd door de dampkap met recirculatie en terug de ruimte ingeblazen. Hierdoor gaat de warme lucht niet verloren en kunnen we er voor zorgen dat de ventilatie perfect in balans blijft. Door een voldoende ventilatie bekomen we een gezond binnenklimaat. Geen stof en slechte geuren. Vocht, schimmels en schadelijke stoffen krijgen geen kans om uw appartement aan te tasten. Ramen worden geplaatst zonder ventilatieroosters wat resulteert in een optimale akoestische en thermische bescherming voor uw appartement. Een opening van 1 cm onder de binnendeuren is voorzien om een optimale verluchting tussen de verschillende ruimten te bevorderen. In functie van de EPB-normering en studie is er een afwijking mogelijk in het type van ventilatiesysteem.

10. ELEKTRISCHE INSTALLATIE: 10.1. Algemeen:

De installatie zal voldoen aan de wettelijke bepalingen van het Algemeen reglement op de Elektrisch Installatie (AREI), aangevuld met de voorschriften van de stroomverdeler. De toebehoren, zoals schakelaars, stopcontacten, enz. zullen ingebouwd zijn (behoudens de kelderverdiepingen en gemeenschappelijke bergingen waar ze zichtbaar en hermetisch zijn), van het schommeltype in witte kleur. De instelling is zonder inbegrip van lampen, kappen of armaturen. Een buizennet voor de aansluiting van telefoon en distributie is voorzien in de living. De volledige installatie is voorzien in de living. De volledige installatie is voorzien van een schakelschema, schakelkast met automatische zekeringen en verliesstroomschakelaar(s). Deze verdeelkast bevindt zich in de berging. Aansluiting, plaatsing, keuring en opening van de elektriciteitsteller is ten laste van de koper.

10.2. Gemene delen:

De installatie voorziet een verdelingskolom voor de gemene delen en een aparte kolom voor de lift. Op de gemene delen zijn onder andere de voeding van de automatische hoofdpoort aangesloten, alsook de verlichting van de kelderverdiepingen, hallen en trapkokers, liften, enz. De gemene delen, trapzalen en kelderverdiepingen worden uitgevoerd met verlichte drukknoppen ingesteld op minuterie of bewegingsmelder, volgens

78

keuze architect. De armaturen van de gemene delen zijn tevens volgens de keuze van de architect. Noodverlichtingen zijn voorzien conform de wettelijke voorschriften. De kosten van het gemeenschappelijk elektrisch verbruik met de inhuurname van de tellers worden vastgesteld door de distributiemaatschappij en verrekend door de syndicus. Een volledig ingebouwde videofooninstallatie is voorzien en bedient al de appartementen. Elk appartement heeft een drukknop die het elektrische slot van de sasdeur in het gebouw aandrijft. Via de videofoon kan met elkaar worden gesproken.

10.3. Privatieve delen:

De elektriciteitswerken van de appartementen zijn als volgt voorzien. Door de verschillende configuraties van de appartementen kunnen hier eventueel lichte afwijkingen op zijn.

10.3.1. Living: • • • • •

2 lichtpunten aan plafond (zit- en eethoek) enkele richting. 6 stopcontacten op plinthoogte en 1 stopcontact radio/TV contactdoos voor Tv-distributie contactdoos voor telefoon. thermostaat

10.3.2.Keuken: • • • • • • • •

1 lichtpunt indirecte verlichting onder de hangkasten. 1 lichtpunt enkele richting aan keukenplafond. 5 stopcontacten boven werkblad. 1 stopcontact extra onder aanrecht met aarding (vaatwas). 1 aansluiting voor de keramische kookplaat. 1 stopcontact koelkast 1 stopcontact microgolf / combioven. 1 stopcontact dampkap.

10.3.3 Hall: • • • •

2 lichtpunten dubbele richting (idem bij nachthall duplex) 1 deurbel met naamplaat in de gemeenschappelijke hall 1 ingebouwde videofooninstallatie + deuropener. 1 stopcontact op plinthoogte.

10.3.4.Toilet:

• 1 lichtpunt enkele richting

10.3.5.Berging: • • • •

1 lichtpunt enkele richting. 1 stopcontact voor CV - ketel 1 stopcontact voor versterker distributie 2 stopcontacten voor aansluiting van wasmachine en droogkast (condensatietype) • Verdeelbord met automatische zekeringen, differentieel schakelaar en transfo (deurbel)

10.3.6. Badkamer:

• 1 centraal lichtpunt enkele aansluiting. • 1 lichtpunt enkele aansluiting boven lavabo. • 2 stopcontacten met aarding.

10.3.7. Slaapkamers:

• 1 centraal lichtpunt dubbele richting. • 3 stopcontacten op plinthoogte • In één slaapkamer is er 1 extra contactdoos voor Tv-distributie.

11. CENTRALE VERWARMING: 11.1. Algemeen:

De installatie zal strikt individueel zijn met ketel op aardgas die tegelijkertijd de verwarming en de productie van het warm water zal mogelijk maken. Aansluiting, plaatsing, keuring en opening van de gas- en waterteller is ten laste van de koper.

11.2. Ketel:

De centrale verwarming gebeurt met een HR TOP condensatie combiketel op aardgas (merk BULEX of gelijkwaardig) welke geplaatst wordt in de berging. Een condensatieketel recupereert de warmte uit de waterdamp, die ontstaat bij het verbranden van aardgas, om zo de woning zuiniger te verwarmen. Door deze techniek werkt de ketel het zuinigst en heeft hij het hoogst mogelijke rendement. Een dergelijke condenserende ketel maakt gebruik van een gesloten verbrandingskamer die niet in contact staat met de omgevingslucht. Met speciale dubbelkanaalschouwen voor condensatieketels zuigt de ketel via een ingebouwde ventilator de nodige verbrandingslucht aan, en stuwt de verbrandingsgassen vervolgens naar buiten onafhankelijk van de opstellingsruimtes. Zodoende is er geen enkel gevaar op CO-vorming in het appartement en is de veiligheid gegarandeerd. Verder is de ketel voorzien van alle nodige regeltechnische onderdelen en veiligheidscomponenten. De gesloten wandketel staat in voor een geruisloze en veilige werking. De productie van warm water gebeurt met het doorstroomprincipe en is geïntegreerd in de verwarmingsketel. Via de krachtige warmtewisselaar wordt het water ogenblikkelijk opgewarmd wanneer de ketel meet dat er sanitair warm water gevraagd wordt. Het doorstroomprincipe is het beste compromis tussen zuinige werking en sanitair comfort. Door dit principe kan het warmwater nooit “op” zijn. Het tapdebiet bedraagt ongeveer 17 l/min (dT = 25°C). Wegens zijn compacte afmetingen neemt de ketel een minimum aan ruimte in, zodanig dat onder de ketel nog plaats overblijft voor de wasmachine. Het HOOGRENDEMENTS TOP kenmerk is een garantie op een uiterst laag verbruik. De installateur is in het bezit van een certificaat van gehabiliteerde aardgasinstallateur, uitgereikt door het Koninklijk Verbond der Belgische Gasvaklieden (KVBG), die de hoogste graad van vakmanschap vereist.

11.3. Radiatoren:

Alle leidingen worden verdoken in de chape weggewerkt, tweepijpsysteem. De radiatoren van het merk SUPERIA worden op de meest efficiënte wijze en met de modernste technieken geproduceerd. SUPERIA radiatoren worden vervaardigd uit koud gewalst staal van hoge kwaliteit met een plaatdikte van 1,25 mm. Elke SUPERIA radiator wordt afgeperst met een proefdruk van 13 bar en met een maximale werkdruk van 10 bar. SUPERIA geeft trouwens een fabrieksgarantie van 5 jaar op fabricage – en materiaalfouten. De SUPERIA radiatoren zijn 2x gelakt en 2x gemoffeld in een kleur wit. De radiatoren worden aangesloten vanuit de muur zodanig dat ontsierende vloeronderbrekingen vermeden worden. Warmteafgifte is volgens de EN – 442 normering. De radiatoren moeten volgende gewaarborgde temperaturen leveren bij een buitentemperatuur van min 10° C (cfr. DIN 4701-1959): • living: 22°C • slaapkamers: 18 °C • keuken: 20 °C • badkamer: 24°C

11.4. Thermostaat:

De installatie wordt bediend via een digitale kamerthermostaat,

van het merk Theben, in de woonkamer en individuele thermostaatkranen in de overige kamers. Deze opstelling staat in voor een comfortabele en zuinige werking. De kamerthermostaat heeft een modern design, grote beeldweergave, een witte behuizing, een eenvoudige tekstondersteunende programmering en twee onverliesbare programma’s. De kamerthermostaat is verder uitgerust met een vorstbeveiliging, een programmastap ECO/Party, een vakantieprogramma en een automatische omschakeling zomer-/wintertijd. De voeding gebeurt met 2 batterijen LR6.

12.LIFTINSTALLATIE:

De personenliften zijn van een modern concept, geruisloos, voorzien van automatische niveauregeling, telescopische schuifdeuren en beantwoordend aan alle voorschriften inzake veiligheid en gekeurd voor de indienststelling door een erkend controleorganisme. • • • • •

Type: KONE- Monospace of gelijkwaardig Bestemming en hefvermogen: 450 Kg of 6 personen Stilstanden: op iedere verdieping Automatische bediening door middel van drukknoppen: Afwerking van de kooi: o Wanden: abet malinati spa legni – nr 1355 – OAK NEW o Vloerafwerking in vol keramische tegels, Apa Visa. o Wandspiegel met gesatineerd roestvrije stalen handleuning o Indirecte verlichting o Kooibedieningspaneel op gedeeltelijke hoogte in de zijwand. Frontpaneel en drukknoppen in gesatineerd roestvrije staal, display met drukknop voor hersluiten deur.

13. BRANDBEVEILIGING: 13.1. Haspels:

Haspels worden voorzien op de plaatsen aangeduid door de brandweer.

13.2. Poederblussers:

Poederblussers worden voorzien op de plaatsen aangeduid door de brandweer en worden gehuurd door de vereniging van mede-eigenaars.

13.3. Pictogrammen:

Pictogrammen worden voorzien op de plaatsen aangeduid door de brandweer.

13.4. Rookkoepel:

Boven de noodtrap wordt een rookkoepel/pyrodoom voorzien voor rookevacuatie, te openen volgens de vigerende normen en voorschriften inzake brandveiligheid.

14. SCHILDERWERKEN: 14.1. Appartement:

In de appartementen worden noch schilder- noch decoratiewerken voorzien. De muren en plafonds moeten wel nog worden geëgaliseerd, geschuurd en ontdaan worden van stof alvorens de schilderwerken kunnen worden uitgevoerd. Deze werken zijn ten laste van de koper. De eventuele kosten voor verwarming van het appartement van de koper vóór de oplevering van het privatief zijn ten laste van de koper, indien deze verwarming als doel heeft het drogen van de lokalen te bevorderen.

14.2. Gemeenschappelijke delen:

De gemene delen van het gelijkvloers en de verdiepingen, met


uitzondering van de trapzalen, worden gespoten in een kwartsstructuur, in kleuren die de standing van het gebouw ten goede komen, keuze architect. Er zijn geen schilder- noch behangwerken voorzien in de kelderverdiepingen, de individuele kelders, de gemeenschappelijke doorgangen en de bergingen, trapzalen (fietsen, tellerlokalen, kinderwagens, vuilnis).

15. Buitenwerken:

De gelijkvloerse terrassen worden uitgevoerd in bankirai of gelijkwaardig, keuze bouwheer. Tussen elke privatieve kavel wordt er als afsluiting een balustrade of bekaert draad of groenvoorziening of gelijkwaardig keuze door de bouwheer en dit op een hoogte van +/- 80cm voorzien. Voor akkoord, Voor akkoord, De architect Voor NV ALG. OND. DEGROOTE Arcas Groep BVBA Xavier Degroote Bernard Van Eecke Gedelegeerd Bestuurder Vast vertegenwoordigd door Xavier Degroote Voor akkoord, De koper(s)

III. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN: 1. PRINCIPE:

De panden worden verkocht, sleutel op de deur, volgens de plannen en de tekeningen van de architect, conform de “Technische omschrijving” die de koper erkent ontvangen te hebben. Waar het verkochte goed, bij aankoop, in de meeste gevallen niet voltooid is, gebeurd de verkoop aan de hand van hiernavolgende documenten: • De plannen gehecht aan de Akte van Mede-eigendom. • De “Technische omschrijving”, die de uit te voeren werken en de te gebruiken materialen omschrijft. • De notariële basisakte met het bijhorend algemeen reglement van mede-eigendom. • De waarborgstelling.

2. PLANNEN EN TEKENINGEN:

Alle op de plannen en tekeningen of in de “Technische omschrijving” opgegeven maten en maatcijfers, zijn plusminus maten. De kleine verschillen in minder of in meer die mochten worden vastgesteld worden na afwerking en bij de oplevering, worden beschouwd als gedoogzaamheden. In geen geval kunnen partijen zich eventueel op deze onbelangrijke afwijkingen beroepen om een vordering tot schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of ontbinding van de koop te eisen.

3. MEERWERKEN EN WIJZIGINGEN:

De meerwerken en wijzigingen die aan voorliggend “Technische omschrijving” ten verzoeke van de koper zouden worden aan-

gebracht, mogen enkel en alleen de afwerking betreffen, met uitsluiting van de ruwbouw, de hoofd-, gevel- en balkdragende muren. De bouwheer houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om in alle omstandigheden en onder welke voorwaarden dan ook, al dan niet in samenspraak of op initiatief van de architect, om aanpassingen en wijzigingen aan te brengen of door te voeren daar waar hij het nodig of nuttig acht, zowel wat betreft de uiteindelijke keuze van de weerhouden materialen als betreffende de in uitvoering gebrachte werkzaamheden, zolang de prijs en kwaliteit van deze materialen niet lager zal zijn dan oorspronkelijk was voorzien. De meerwerken en wijzigingen die zouden worden aangebracht aan de “Technische omschrijving” op aanvraag van de kopers, zullen enkel de voltooiing van het privatief mogen betreffen. Iedere wijziging door de koper heeft een verlenging van de uitvoeringstermijn tot gevolg en mag geen vertraging meebrengen voor de bouwwerken van de andere eigenaars. Alle wijzigingen dienen schriftelijk te worden meegedeeld aan de bouwheer, die ze voor uitvoering eerst dient goed te keuren. Aan andere personen meegedeelde wijzigingen zijn niet van tel. Alle wijzigingen dienen vooraf te worden betaald, alvorens een en ander wordt uitgevoerd. Na detailplan bespreking wordt voor elke wijziging een forfait van € 250,00 coördinatie aangerekend. Er wordt verondersteld geen wijzigingen meer door te geven na detailplan bespreking. In verband met de opgenomen handelswaarden dient te worden vermeld dat wanneer de koper een andere keuze maakt, het prijsverschil meer kan bedragen dan het verschil tussen de handelswaarden, dit ten gevolge van de kleine hoeveelheid, andere werkwijze, meer verlies, enzovoorts. De kopers worden er op gewezen dat de verrekening in meer van vloeren, wandtegels, enzovoorts, steeds gebeurt volgens de totale benodigde hoeveelheden, met inbegrip van afval voor verzagen, versnijden en dergelijke, de levering van minimum hoeveelheden en de verplichting om te kopen met volledige verpakkingen.

4. ERELOON ARCHITECT:

Het ereloon van de architect is inbegrepen in de verkoopprijs. Dit ereloon behelst de verplichtingen die normalerwijze eigen zijn aan een architect met uitzondering van degenen die betrekking hebben op alle versieringswerken of de prestaties die voortvloeien uit een wijziging van de oorspronkelijke plannen, die eventueel kunnen worden gevraagd door de koper. De méérprestaties van de architect zullen afzonderlijk worden aangerekend.

5. MATERIALEN:

Het appartementsgebouw wordt opgetrokken in duurzame materialen van eerste keus, vrij van alle gebreken, die de stevigheid en het esthetisch uitzit van het gebouw waarborgen. Alle meubilair en uitrusting vermeld op de bouw- en verkoopsplannen zijn enkel en alleen ten indicatieve en informatieve titel.

6. WEDERZIJDSE VERBINTENISSEN VAN PARTIJEN:

A. De bouwheer is ertoe gehouden het verkochte pand te leveren in overeenstemming met art. 1582 en volgende van het Burgerlijk Wetboek (hoofdstuk: Koop) enerzijds en de Akte van Mede-eigendom anderzijds. B. De koper is verplicht het aangekochte goed te aanvaarden, zij het dan onder alle waarborg als rechte. C. De koper is verplicht de koopsom volledig te betalen zoals werd bedongen en zich verder gedragen conform art.1650 en volgende van het Burgerlijk Wetboek (verplichtingen van de koper). D. De kopers zijn er toe gehouden het gebouw te onderhouden

zowel privatief als gemeenschappelijk, volgens het onderhoudsboekje van gebouwen, uitgegeven door het W.T.C.B., die wordt overhandigd bij de oplevering.

7. PLANNEN:

De plannen die aan de kopers overhandigd worden dienen als basis voor het opmaken der koopcontracten. Zij werden te goeder trouw opgemaakt door de architect en worden als basis genomen voor de gegevens voortkomend in de notariële akten. Alle op de tekeningen of in de beknopte beschrijving genoemde maten zijn plus minus maten. De secties der kolommen en balken worden vastgesteld door de stabiliteitsingenieur, onder toezicht van de architect. Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal beschouwd worden, evenals sommige leidingen al of niet vermeld op de plannen. De aanduidingen van zowel het vaste als losse meubilair, alsook de sanitaire toestellen op de plannen is enkel ten titel van inlichting, met uitzondering van hetgeen hierboven beschreven werd. De verschillen die er zouden kunnen zijn, in min of meer, zullen aanzien worden als geoorloofde afwijkingen. In geen geval kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een vordering tot schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of ontbinding van de koop te eisen. De aanduidingen van huidige beschrijving vervangen en vervolledigen de aanduidingen van de plannen, behalve voor wat de elektriciteit en de keukeninstallatie betreft waar de detailplannen voorrang hebben.

8. VERZEKERINGEN – OVERDRACHT- AANSPRAKELIJKHEID:

De bouwheer – aannemer heeft een Alle Bouwplaats Risico-polis afgesloten voor de uit te voeren werken. De bouwheer onderschrijft de eerste verzekeringspolissen tot dekking van de risico’s inzake brand, ontploffing, bliksem enz… Deze polis zal door de vereniging van mede-eigenaars na oplevering worden overgenomen en zal er de verschuldigde premies voor betalen tot aan de volgende vervaldag. De overdracht van risico’s zal geschieden vanaf de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen of desgevallend bij de voorlopige oplevering van de verkochte privatieve delen in het gebouw, indien deze vroeger zouden gebeuren. Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek neemt de 10-jarige aansprakelijkheid voor zware gebreken respectievelijk een aanvang op datum van de voorlopige oplevering van de verworven privatieve en gemeenschappelijke delen.

9. OPMERKINGEN: 9.1. Toegang tot de werf:

De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij een schriftelijke toestemming heeft of vergezeld is van de architect of van een vertegenwoordiger van de bouwheer, en dit uitsluitend tijdens de werkuren. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk, zelfs niet op eigen risico. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaats reglement. De bouwheer wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen.

eventuele schade door zettingen of ingesloten vocht aan werken uitgevoerd door de koper. De koper wordt dan ook ten zeerste aangeraden om de eventuele schilder- en decoratiewerken pas na 1 jaar aan te vangen.

9.3. Werken uitgevoerd door derden:

Alle werken, uit te voeren door uzelf of door derden, kunnen slechts gebeuren na de voorlopige oplevering en betaling van het appartement. Speciale voorzichtigheid dient in acht genomen te worden teneinde beschadigingen te voorkomen aan de gemeenschappelijke delen alsook aan de overige privatieve delen van het gebouw. Indien de koper, zonder weten van de bouwheer, zelf of via derden werken uitvoert aan het goed, geldt dit als onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. De bouwheer wordt in dit geval ontslagen van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de kopers voor wat betreft zijn werk en de hieraan verbonden uitvoeringstermijn. Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering.

9.4. Doorverkoop aan derden:

Bij eventuele doorverkoop van het privatief door de koper, om welke reden ook, en dit nog vóór de voorlopige oplevering, zal om administratieve en commerciële redenen een extra vergoeding aan de bouwpromotor verschuldigd zijn van € 6.050,00 incl. BTW. De eerste koper dient echter wel zelf een bankwaarborg af te leveren aan de nieuwe koper en dus over een kredietlijn te beschikken. De bestaande bankwaarborg afgeleverd door de promotor bouwheer wordt dus niet overgedragen bij doorverkoop door de eerste koper.

9.5. Kosten eerste opkuis:

De privatieve en gemeenschappelijke delen worden voor de voorlopige oplevering bezemschoon opgekuist, met verwijdering van alle puin en bouwafval. Huidige “Technische beschrijving” vormt een geheel met de verkoopsovereenkomst. Gehecht aan de verkoopsovereenkomst opgemaakt te Oostende op datum van …………….. betreffende het appartement ……………. Voor akkoord, Voor akkoord, De Koper(s) Voor NV ALG. OND. DEGROOTE BVBA Xavier Degroote Gedelegeerd Bestuurder Vast vertegenwoordigd door Xavier Degroote

9.2 Zettingen van het gebouw:

De krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw is enerzijds geen reden tot uitstellen van betaling en anderzijds ressorteert dit niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer en de architect. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw. De bouwheer kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor

79


Aannemer  |  Bouwheer  |  Promotor  |  Verkoper Troonstraat 60, 8400 Oostende, België T 059 80 91 91 - F 059 80 54 54 info@vastgoed-degroote.be www.vastgoed-degroote.be

Architecten Arcas groep Natiënlaan 75a, 8300 Knokke-Heist, België T 050 62 03 00 - F 050 62 04 00 info@arcas.be www.arcas.be

Stabiliteitsingenieur bouwkundig studiebureau Gistelsteenweg 267, 8490 Jabbeke, België T 050 37 67 00 - F 050 37 67 01 info@cobe.be www.cobe.be


Profile for Vastgoedgroep Degroote

Brochure: villaresidenties Royal Golf Gardens  

Brochure: villaresidenties Royal Golf Gardens