__MAIN_TEXT__

Page 1

Tävlingar

Tävlingsbilaga - Nr 1 2016

Västergötland Orienteringsförbund

tla n d ö g r e t i Väs

Framtidens tävlingsprogram och DM Allt om årets Team Sportia League Inbjudan till arrangemangsträffar Inbjudan till vårens tävlingar

e

amp.s www.o-c

år re, 13-18 a r e t n ie er! r Alla o gaste läg li o r s t e r Boka in å

våren

2016


Gör som VOF - åk med oss! Kontakta oss om ni behöver hjälp med bussresor eller hela arrangemang i Sverige eller Europa. Vi har bussar i olika storlekar upp till 77 platser.

Prestanda och komfort! Bagheera Ultra är en orienteringssko med till stor del sömlös konstruktion på ovansidan samt förstärkningar i TPU och microfiber.

499:

Kontakta oss för mer information Olas Busstrafik Såby 13, 544 91 Hjo Tel: 0503- 300 85 Fax: 0503- 300 35 e-post: info@bussola.se

Besök vår hemsida www.bussola.se

SKK:s resestipendium Västergötlands Skogskarlars resestipendium är det nu dags att söka. Stipendiet är på 7 000 kronor och vi riktar oss till alla grabbar mellan 21-23 år. Du som siktar högt har här chansen. Med ansökan skall finnas tränings- och tävlingsplanering för 2016 samt vilka extrasatsningar Du tänker göra under året. Utbetalning av stipendiet görs omkring 15 april. Om man inte fullföljer sina planer av en eller annan anledning kan man komma att bli återbetalningsskyldig.

Digitala kartutskrifter av högsta kvalitet i A4 eller A3 – direkt från din OCAD-fil. Skicka kartfil, banfil och eventuellt underlag för övrigt påtryck så löser jag resten. Kontakta mig på 070-573 57 91 eller på email kartor@thorssondata.se. för alla Bert Thorsson

OFT rad av S 6 e fi i t r e C 01 lor för 2 kartska

Ansökan ska vara ställd till: Ingvar Ivarsson Bergsgatan 11 44735 Vårgårda och vara inkommen senast 1 april 2016. SKOGSKARLARNAS KLUBB Roland Nilsson Talman

Ingvar Ivarsson Skrivare

Anmäl er till VOFs årsmöte 2016 Västergötlands Orienteringsförbunds årsmöte kommer att äga rum onsdagen den 9:e mars 2016 i Vara folkhögskola. Årsmötesförhandlingarna börjar kl. 18.30. Kaffe och tilltugg serveras i anslutning till möteslokalen från kl 18.00. Har er förening ännu ej anmält ombud, ska detta göras via formulär på VOFs hemsida senast den 21 februari. Välkomna!

2

Tävlingar nr 1 - 2016


Framtidens tävlingsprogram i Västergötland Under ett par månader har det diskuterats friskt i Västergötland om hur framtidens tävlingsutbud och program egentligen bör utformas för att på bättre sätt passa både arrangörer och deltagare, nya som gamla, och det är stora förändringar som diskuteras. Tävlingsutbudet Det mest omvälvande förslaget rör tävlingsutbudet. Tävlingskommittén har arbetat fram ett förslag som begränsar antalet större nationella tävlingar till förmån för fler mindre distriktstävlingar. Förslaget finns sedan tidigare presenterat på Västergötlands OFs hemsida och diskuterades även under framtidskonferensen i Falköping i november, där det mottogs positivt.

DM från 2018 Från och med 2018 har Västergötlands tävlingskommitté förhoppningar om att distriktets nya strategi för DM-tävlingar ska kunna införas. Det som avgör är möjligheten för tilltänkta arrangörer att erbjuda tävlingarna enligt önskemål, alternativt finna ytterligare någon arrangör. Det framtida DM-programmet föreslås enligt nedan:

Distriktsmästerskap Ett annat förslag är presenterat här brevid och rör våra distriktsmästerskap. Tanken med att göra om DM-programmet är att öka deltagandet och, om föreningarna finner det önskvärt, få med en sprintstafett i programmet. Vidare kommer DM ultralång endast genomföras då någon västgötaförening tar sig an arrangemanget. Förändringarna påverkar en del av befintlig långtidsplanering för DM.

- DM sprint flyttas till våren och utökas med sprintstafett. Körs antingen förmiddag/eftermiddag samma dag eller eftermiddag lördag och förmiddag söndag.

Klassindelning DM-stafett Tävlingskommittén har också utvärderat den nya klassindelningen på DM-stafetten och i huvudsak har det varken blivit fler eller färre som deltar sedan förändringen 2013. Dock har klasserna + 35, blivit något större med den nya klassindelningen i och med att de är färre.

- DM natt och DM lång arrangeras på den andra DM-helgen under hösten.

Respons från föreningarna Gällande ovanstående tre utvecklingsområden har tävlingskommittén satt ihop ett material som presenteras i sin helhet på Västergötlands OFs hemsida, samt tillsänds varje förening. Önskan är att få in föreningarnas åsikter om vägvalen för framtiden och detta senast i samband med de arrangemangsträffar som inplanerats i Borås den 29/2 och Skövde den 2/3 (inbjudan finner du på sida 4). Föreningens åsikter lämnas via formulär på Västergötlands OFs hemsida.

- MTBO och PreO DM har inga fasta datum. Ambitionen är att genomföra ett mästerskap per gren årligen.

- DM medel och stafett blir kvar på den första DMhelgen på hösten.

- DM Ultralång utgår så länge ingen västgötaförening ansöker om att få arrangera disiplinen.

Förändringarna införs i Västergötlands OFs basprogram för tävlingar 2018 och tillika kommer långtidsplanerna för DM-arranggörer justeras.

Tävlingar Tävlingsbilaga

Nr 1 2016

Västergötland Orienteringsförbund

Tävlingar

Tävlingsbilaga - Nr 1 2016

Västergötland Orienteringsförbund

t tergö i Väs

mp.se www.o-ca

18 år erare, 13läger! Alla orient ts roligaste Boka in åre

Framtidens tävlingsprogram och DM Allt om årets Team Sportia League Inbjudan till arrangemangsträffar Inbjudan till vårens tävlingar

la n d

våren

2016

Redaktion: Magnus Sundmark Utgivningsplan 2016: Utgivningsvecka Manusstopp # 1-16 vecka 6 31 jan # 2-16 vecka 19 1 maj Adress: Västergötlands Orienteringsförbund Box 418, 541 28 Skövde Besöksadress: Gustav Adolfs gatan 49, Skövde

Konsulent Borås Bertil Åkesson Mobilnummer: 0706-77 98 06 bertil.vof@westgotasport.se Kanslist Skövde Nina Olsson Mobilnummer: 0702-17 48 84 nina.vof@westgotasport.se Fax: 010-476 41 01

Internet: www.orientering.se/vastergotland

Bankgiro: 532-1948

Verksamhetsledare Skövde Magnus Sundmark Mobilnummer: 0725-77 44 36 magnus.vof@westgotasport.se

Omslagsbild: Startplatsen vid ZooOrienteringen 2015. Snart är det dags för nya orienteringsstarter, när vårsäsongen 2016 drar igång! Foto: Magnus Sundmark

Tävlingar nr 1 - 2016

3


Stormöten

ÖM Hittaut ÖM Trail

Arrangemang

Nya klasser

Tid & plats 18.00- 21.00

29 februari - Borås 2 mars - Skövde

2015 infördes två nya Öppnamotionsklasser i Västergötland, ÖM Trail och ÖM Hittaut. Detta för att aktivit möta behovet för fler nya orienterare vid våra arrangemang.

Dessa kvällsträffar är obligatoriska för arrangerande föreningar. Samma innehåll ges vid de två tillfällena och ni väljer själva det som passar er förening bäst. Vänligen medverka!

Under första året , 2015, var det många arrangörer som erbjöd de nya klasserna och i de allra flesta fall nyttjades de. För att nå framgång med det här nya utbudet behövs uthållighet och därför är förhoppningen att än fler arranggörer erbjuder klasserna i år och att även marknadsföringen av dem, lokalt, kommer igång ordentligt.

För vem Alla huvudfunktionärsroller (tävlingsledare, banläggare, tävlingskontrollanter, bankontrollanter, arena, data/IT, administration mfl). Naturligtvis öppet för alla nyfikna!

Två nya öppna motionsbanor Nedan beskrivs två nya öppna motionsbanor. Dessa har med olika namn och lite olika skepnad provats i olika omfattning vid arrangemang i Västergötland under de senaste 3-4 åren. Det förbundet nu önskar åstadkomma är en standarisering i distriktet för den här typen av nya ”lättmotionärs banor”. För de som framöver vill utöka sina Öppna motionsklasser med mer riktade motionsalternativ kan med fördel nyttja nedanstående begrepp och utförande.

På program - Framtidens tävlingsutbud - Distriktsmästerskap - Klassindelning Stafett DM - Västgötamodellen 2016 - Fokusområden 2015/16: - ÖM trail & ÖM Hittaut - Prisutdelningar - Karttryck - Inbjudan & marknadsföring - Utvärderingar - Lite om nya kartnormen - Dispensansökningar

ÖM Trail Inga konstigheter 8-9 km Vit bana, O-Ringens Challenge klass står som modell. (Som kort Trail kan ÖM 2 användas, som ska vara 4 km vit). ÖM trail hanteras som vilken annan ÖM-klass som helst. När det gäller Hittaut ser det dock lite annorlunda ut.

Del av kvällen delas i temagrupper för banläggning, tävlingsledning/arena och data/IT/administration. Kostnad: Självkostnadspris per deltagare 100 kr. Anmälan Senast onsdag 24 februari via formulär på VOFs hemsida, www.orientering.se/vastergotland.

Satsa på patruller! I nuvarande tävlingsregler, som gäller från 1 januari 2011, görs gällande att patrullöpning är tillåten i kortklasser för ungdomar.

ÖM Hittaut Här erbjuds, i all enkelhet, en karta med 15-20 av tävlingens lättare kontroller på och med utgångspunkt från arenan. Det blir som ett naturpass/Hitta ut-karta, och deltagaren väljer själv vilka och hur många kontroller som ska uppsökas. Föranmälan kan göras via Eventor eller till arrangören, men företrädelsevis som direktanmälan på arenan. Där sker också allt nödvändigt. Deltagaren för sin karta och ev SI-pinne/kompass. Start och slutregistrering sker också det hos funktionärerna vid öppna motionsklasser. För ÖM Hittaut behövs varken tidtagning eller resultatlista. Bara deltagandet registreras. Deltagarna får fritt välja vilka kontroller de vill besöka och hur länge de vill hålla på att orientera, dock gäller samma maxtid för den här klassen som för tävlingen i övrigt. Läs mer om klasserna och tips för att möta en bredare målgrupp på ert arrangemang i Västgötamodellen på Västergötlands OFs hemsida, under arrangörer.

Allt som oftast yttrar klubbledare att det föreligger en svårighet i att få med nya ungdomar till tävlingarna. Tröskeln att delta i en tävling känns ibland hög och just därför kan kanske deltagane i partrull hjälpa till att sänka densamma. Möjligheten gäller klasserna D/H 12-16 Kort, där möjligheten alltid ska finnas att springa i par eller patrull. Arrangören får även som ett tillåtet alternativ erbjuda par-/patrullklasser för ungdomar med fri ålderssammansättning, till exempel D 13-16 Par. Syftet med möjligheten att delta i patrull i de korta ungdomsklasserna är tryggheten. Skuggning är dock ej tillåten. I övrigt räknas tiden på den patrullmedlem som är ute längst (alla i patrullen ska ha kontrollkort). Tjejer får delta ensamma eller i patrull i killarnas klass. Tävlande från olika föreningar får ingå. Arrangör avgör i övrigt villkor (högsta antal deltagare, startmetod osv.). Genom att nyttja möjligheterna till tävlande i patrull för ungdomar kan tröskeln till att delta i en tävling sänkas. FOTO: Magnus Sundmark

4

Tävlingar nr 1 - 2016


2016

Deltävlingar 2016

Om Team Sportia league Team Sportia League 2016 justeras marginellt i jämförelse med 2015.

3/4 Gudhems IF medel 16/4 Falköpings AIK OK medel 1/5 OK Tranan UltraDM + Medel* 8/5 OK Orinto medel 4/6 OK Klyftamo dubbelsprint 10/9 Skogsstjärnan/Träff Sprint DM – Final klubb 11/9 Skogsstjärnan/Träff Lång DM – Final klass

- Bästa och Mesta klubb avgörs, liksom 2015, över sex deltävlingar 2016. Detta för att prisutdelning ska kunna förättas på den sjunde tävlingen i cupen, som fortsatt utgör finalen för de individuella sammanräkningarna, men som alltså inte räknas i klubbsammanräkningarna. - Det som skiljer i upplägget mot 2015 är att fem deltävlingar går på våren och hösten utgörs av en enda finalhelg, på sprint och lång DM.

Syftet med Team Sportia league För ungdomar och juniorer, syfta till tekniskt och fysiskt utmaning och utveckling samt främja ett livslångt deltagande inom orienteringssporten. Det ska vara värdetävlingar för ungdomar och utgöra underlag för olika uttagningar. För klubbarna, är syftet att få fler ungdomar att tävla och att tävla oftare. För arrangörer, är syftet höja kvalitén av och inramningen på sitt arrangemnag och erhålla ett ökat deltagarantal samt vara en övning på att arrangera värdetävlingar. För Västergötlands OF, är syftet att utveckla arrangemangen i distriktet och skapa värdetävlingar för ungdomar och juniorer och även för föreningarna.

Klasstävling, vilken avser en individuell sammanräkning per klass i åtta klasser, DH14- DH20.

Team Sportia Med Team Sportia som samarbetspartner kommer arrangörerna för deltävlingarna tillhandahållas visst arrangörsmaterial för uppbyggnad och inramning av arenan, samt uppskyltning av start, mm. Upplägg Team Sportia league består av 7 deltävlingar individuellt varav de första 6 ingår i klubbsammanräkningarna. Deltävlingarna är spridda över året och distriktet och cupen omfattar U- klasser, kortklasser samt DH10- DH20.

Plats Plats Plats Plats Plats Plats Plats Plats Plats Plats Plats Plats Plats Plats osv...

Cupen är gemensam för hela distriktet och deltävlingarna fördelas över distriktet och säsongerna.

Deltagarpoäng utdelas i U-klasser och kort-klasser. 20 poäng till vardera godkänd löpare.

Tre tävlingar i en Team Sportia league innefattar tre olika sammanräkningar.

*På OK Tranans tävling räknas poäng för juniorer enligt ovan i Ultralång DMklass. Juniorer som springer medeltävlingen erhåller deltagarpoäng.

Bästa klubb, vilken avser en sammanräkning per klubb där de åtta högsta poängen per klubb per deltävling räknas.

I de individuella klasserna räknas de fyra högsta poängen från de sex första deltävlingarna och poängen i finalen ihop och högst poäng är segrare. I Bästa klubb de fyra högsta poängen från de sex första deltävlingarna, högst poäng är segrare.

Mesta klubb, vilken avser en sammanräkning av klubbens samtliga insprungna poäng.

Det är klassen Bästa klubb som avgör kampen om Västergötlands bästa ungdomsklubb.

Poängberäkning Poängberäkningen delas in i deltagarpoäng, och placeringspoäng.

Vid lika avgör flest antal 1:a platser, sedan flest 2:a platser osv. Därefter bäst placering i finalen. Går det ändå ej att skilja löparna/föreningarna åt delar de placeringen.

Placeringspoäng tilldelas DH10-DH20, enligt följande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

löpare

i

35 32 30 28 26 25 24 23 22 21 20 20 20 20

Priser Individuellt kommer de tre främsta i klasserna DH10-DH20 tilldelas pris varje deltävling vid särskild priscermoni. I den individuella klasstävlingen kommer de tre främsta i respektive klass DH14-DH20 tilldelas pris i samband med den sista deltävlingen, dvs Lång DM i Töreboda 11/9. I Bästa klubb utdelas priser till de tre främsta föreningarna enligt följande 1:a 3000:2:a 2000:3:a 1000:-

Tävlingar nr 1 - 2016

I Mesta klubb tilldelas diplom till de tre främsta placeringarna. Prisutdelning för Bästa och Mesta klubb sker i samband med den sista deltävlingen, dvs Lång DM i Töreboda 11/9.

5


Allmän tävlingsinformation Tävlingsvåren 2016 är snart här och runt om i distriktet planerar kommande arrangörer för sina tävlingar. Det är en variationsrik och intressant tävlingssäsong som väntar.

P-avgift Rekommendationen är att ingen P-avgift tas ut. Skall detta göras ska det framgå av inbjudan. Max avgift 10 kr/bil, bussar gratis. På allmänna parkeringsplatser, gator och vägar där arrangören ej har kostnader ska det ej tagas ut någon avgift.

Nedan följer en del allmän information som gäller tävlingsannonsering och tävlingsinbjudan. Dessa två begrepp är dock viktigt att skilja på. Annonser är de som presenteras på kommande sidor medan inbjudningar ska vara utförligare och presenterade tillsammans med klasser och banlängder på arrangörens hemsida, och på Eventor, senast 4 veckor före aktuellt arrangemang. Tävlingsannonserna är således precis som tidigare utan klasser och banlängder.

Betalningsvillkor Faktura - 15 dagars kredit. Dröjsmålsränta- 25% + påminnelseavgift 50 kr. (ska anges i inbjudan, dock ej nödvändigtvis i annons)

Klassgrupper I annonsen ska det dock framgå vilka klassgrupper som ingår i arrangemanget. Basutbud – ska erbjudas - Tävlingsklasser = Samtliga klasser för tävlingsorientering, inklusive ungdomarnas kortklasser. - Motionsklasser = Innebär u-klasser, inskolning och valda öppna motionsklasser (minst 3 st). Utökat utbud – får erbjudas efter godkännande från VOF - Elitklasser = Elitklasser för DH 18, 20, 21. - Kortklasser = Kortklasser för DH 17- och äldre Finns även möjlighet att söka ytterligare dispenser, se Västgötamodellen 2016 inklusive anvisningar. Efteranmälan på tävlingsdagen Efteranmälan i Tävlingsklasser på tävlingsdagen är möjlig om arrangören angett det i inbjudan. Arrangören får då ta en tilläggsavgift, som för elit och vuxna får vara max 100% och för ungdomar upp till 16 år får vara max 50% av anmälningsavgiften. Ingen extra avgift får tas ut i öppna motionsklasser. Öppna motionsklasser Arrangörer ska ge möjlighet till direktanmälan på tävlingsdagen för deltagare i Inskolning, U-klasser och öppna motionsklasser. Öppna motionsklasser ska alltid finnas vid sanktionerade tävlingar och satsa gärna på de nya ÖM-klasserna beskrivna på sid 4, samt marknadsför ert arrangemang, med möjligheterna för alla att delta, lokalt. Deltagaravgifter faktureras för klubbanslutna - övriga kontant betalning. Skuggningskartor I inskolningsklassen, i U-klasserna, samt ÖM1 och ÖM2 ska det finnas kopior av kartan med bana för att ”skuggan” på ett enklare sätt ska kunna ”hålla avstånd”. Kopiorna bör vara i färg, men får vara svart/vita. Anmälningsavgifter Ordinarie avgifter är 60-75 kr för ungdom, 100-130 kr för vuxen och 150-180 kr för elit.

Ansökan om tävling 2017 görs i Eventor senast den 31 mars 6

Kartutskrifter Ni som är tävlingsarrangör, uppmärksamma er på att tävling skall ske på godkänd kartautskrift/karttryck. För att säkerställa detta använder ni er av certifierade personer/utskrivare. Notera att det också är avgörande på vilken skala kartan skrivs/trycks. Lista på certifierade finns Svenska Orienteringsförbundets hemsida: www.orientering.se/Arrangera/Kartfragor/SOFT-certifieradefargutskrivare/ Om någon arrangör har för avsikt att skriva ut kartor hos en icke certifierad skrivare ska provutskrift skickas till Västergötlands OFs kartkommitté för godkännande minst 2 månader före tävling. Kartkontakter i Västergötland är: Carl-Henry Andersson carl-henry@telia.com, 0739-784166 Anders Swedin anders.swedin@lidkoping.se, 073-35 53 281

OK Skogshjortarna inbjuder till

HJORTNATTA med 10-mila genrepet ”Långa natten” för H21L Nationell nattävling fredagen den 1 april

Klassgrupper: H21 Lång samt Huvudklasser, Öppna klasser och Par-klass H/D 10-14. ANMÄLAN: Oss tillhanda senast lördag 26 mars via Eventor. Anmälningsavgiften faktureras i efterhand. Utländska löpare betalar i sekretariatet på tävlingsdagen. Anm. Avg.: Ungdom 55 kr,Vuxna 110 kr. Efteranm.: Senast onsdag 30 mars kl. 19:00 via Eventor, eller per telefon 0322-13110 vardagar kl. 10:00-14:00. DIREKTANMÄLAN: Öppna motionsklasser på tävlingsdagen senast kl. 20:30. SAMLING: Stadsskogshallen, Alingsås.Vägvisning från E20, därifrån ca 1000 m. P-TC maximalt 500 m. START: Första ordinarie start kl. 21:00. Öppna klasser kl. 21:00 - 22:00. Avstånd till start max. 1200 meter. KARTA: Ritad 2013, reviderad 2016. Skala 1:7 500 för H/D60 och äldre, övriga 1:10 000. Ekv. 5 m. Digitaltryck: 2016. Kartritare: Tomas Karlsson TERRÄNG: Terrängtyp – Skogsmark med ett stort inslag av stigar, skogsvägar och traktorstigar. Övervägande god sikt. Kupering – Måttlig, på de längre banorna kraftig. Framkomlighet – God till mycket god. SERVICE: Ombyte, servering, sjukvård och sportförsäljning inomhus. Upplysningar: HEMSIDA:

Tävlingar nr 1 - 2016

Hjortgården, 0322-13110 www.skogshjortarna.com


24-28 mars 2016

FIVE-O natt - sprint - lång - medel - medel

5 tävlingar på 5 dagar i härlig västsvensk terräng med 3 högklassiga elittävlingar NYHET! Dubbla totalcuper! Totalcup för DH14 & DH16 över samtliga fem tävlingar Totalcup för elitklasser över de tre elittävlingarna

1

24/3 Häxjakten,nattorientering med tävlings- och ÖM-klasser Tävlingspåsken i väst inleds med en fin nattävling i härlig orienteringsmark. Masstart för HD14 och HD16. Arrangör: IK Gandvik, Skara

2

25/3 Kortfredan, sprintorientering med tävlings- och ÖM-klasser Individuell start för alla klasser. Sprinttävling i centrala Vara på nyreviderad sprintkarta. Varierat bostadsområde och parkmiljö. Arrangör: Ryda SK, Vara

3

26/3 Öjetrampen, långdistans med elit-, tävlings-och ÖM-klasser Dags igen för en av årets höjdpunkter - Öjetrampen! Klassikern bland klassiker i det västsvenska påskpaketet. En tävling som alltid bjuder på spännande terräng och bra banor. Arrangör: Främmestads IK och OK Kullingshof, Vårgårda

4

27/3 Bohuslunken, medeldistans med elit-, tävlings- och ÖM-klasser Tävlingen avgörs i härlig terräng, gles granskog av vildmarkskaraktär mitt i Bohuslän. En tekniskt krävande och utmanande medeldistanstävling utlovas. Varmt välkomna! Arrangör: Uddevalla OK

5

28/3 Vikingaträffen, medeldistans med elit-, tävlings- och ÖM-klasser Avslutning för Five-O 2016 med avgörande jaktstart för HD14/16 och startordning efter poängställning i elitklasserna. Tävlingen genomförs på Hultsjöområdets fina norra del med en arena i direkt anslutning till tävlingsområdet. Vi utlovar en tävling som ni blir mycket nöjda med! Arrangör: Trollhättans SOK Följ Five-O i sociala medier och besök hemsidan Översiktskarta

Boende Five-O erbjuder olika boendelaternativ både i Skara, för de första två tävlingarna och i Vänersborg för de avslutande tre. Se mer information och hitta det alternativ som passar dig på hemsidan.

4 Uddevalla

QR-kod till five-o.se

Skara Trollhättan

5

Främmestad

3

www.five-o.se

1

2 Vara

Vårgårda

Jönköping Göteborg


Mariestads Friluftsklubb inbjuder till

Gudhems IF

Öppet Skaraborgsmästerskap medeldistans

inbjuder till

Nationell Medeldistans Orientering Söndagen den 3 April Första deltävlingen i Team Sportia League Ordinarie anmälan till 27 Mars Samling Uppsala Ugglum Vägvisning från RV184 Nyborg & RV 47 Gökhem

Fullständig info på: www.gudhemsif.se Kontaktperson: Rikard Gustavsson 070-9782336 QR till Eventor

8

Söndagen den 10 april Nationell Medeldistanstävling med tävlings- och ÖM-klasser

ANMÄLAN: Oss tillhanda senast söndagen den 3/4 via Eventor, i undantagsfall hakan.loof51@gamailcom, tel 0501142 19 Anm avg: Ungdom 75 kr, Vuxna 130 kr. Efteranm: Senast torsdag 7/4 via Eventor, alt. undantagsfall hakan.loof51@gamail.com, tel 0501-142 19 DIREKTANMÄLAN: Öppna klasser, U-klasser och Inskolning på tävlingsdagen kl 10.00-12.30. SAMLING: Leksbergs skola, vägvisning från rondellen vid Burger King/Mac Donalds, Mariestads södra infart från E20/väg 26. P-TC: Max 500 m START: Första ordinarie start kl. 11.00. Avstånd till start max. 200 meter. Öppna klasser, U-klasser och inskolning, mellan kl.11.00 – 12.30. Knatteknat mellan kl. 10.15 – 12.30 KARTA: Ritad/reviderad 2015 - 2016. Skala 1:10.000, (för D/H 60 och äldre, 1:7.500) ekv. 2m.) Karttryck, Digitaltutskrift, Kartritare: Kjell Persson. TERRÄNG: Skogsmark, mycket stigrikt område med bl.a. mountinbikespår, Kupering. Svag till måttlig. Framkomlighet - Mestadels god. SERVICE: Dusch inomhus 100 m, barnpassning, servering, omplåstring. UPPLYSNINGAR: Håkan Lööf. Tel nr 0501-142 19 HEMSIDA: www.mariestadsfk.se

Tävlingar nr 1 - 2016


TA

R KA

Lördag den 30 april

Lidköpings VSK AD

IT

R NY

inbjuder till

öppet Skaraborgsmästerskap Långdistans Tävlingsklasser och motionsklasser Ordinarie anmälan senast söndagen 24 april Första ordinarie start kl. 10:00

Terrängbeskrivning

Terrängtyp: Småskuren detaljrik skogsmark. Enstaka stigar. Kupering: Svag till måttlig. Framkomlighet: Mestadels god.

Samling

Djurgården, Kålland. 15 km norr om Lidköping mot Läckö.

Upplysningar: Jan-Otto Andersson 0761-045541 Hemsida: www.lidkopings-vsk.se

Ingår i Team Sportia League

OK ORINTO inbjuder till

ORINTOs Vårtävling Söndag 8 maj Nationell medeldistans med tävlingsklasser och motionsklasser, inkl. lättmotionsklasser ÖM Trail och ÖM Hittaut. Samma terräng som SM medeldistans 1997. Upplysningar: Carl-Henry Andersson 0301-44704, info@orinto.se.

www.orinto.se Tävlingar nr 1 - 2016

Tävlingsplats: Hällingsjö IP, Björkängsvallen. Första start 10:00. Ingår i Team Sportia League

9


GÄLLSTAD SPRINT söndag 22 maj 2016

Istrums SK inbjuder till Nationell Sprint

Skaraborgsmästerskap Sprint 2016 Lördag den 21 maj Tävlingsklasser och motionsklasser

Sb N E b

SAMLING: Varnhemsskolan, Varnhem. Vägvisning från väg 49 mellan Skövde och Skara. P-TC: Max 300m START: Första ordinarie enligt inbjudan.

lu D k G s

BY

KARTA: Nyritad 2016, på aldrig tidigare använt tävlingsområde. Skala enligt sprintnorm. Kartritare: Sten Olsson . TERRÄNG: Mindre samhälle med villabebyggelse och mindre grönområden samt parker.

g rin 08

D nte A ST rie

L &O L Ä -

ANMÄLAN: Oss tillhanda senast söndag 2016-05-15 kl 23.59 via Eventor. ANM.AVG: Ungdom 60 kr, Vuxna 120 kr EFTERANMÄLAN: Senast onsdag 2016-05-18 kl 23.59 via Eventor. DIREKTANMÄLAN: Öppna motionsklasser/U-klasser och Inskolning på tävlingsdagen enligt inbjudan.

In

:

ll ti

R

P

- S2 maj

- Sden

2

D en A T dag

S ön LL S

er

d

ju

b

SERVICE: Dusch, omklädning och servering inomhus i skola.

B

TA ES

G Skid

ED

H

S LI

20

T

IN

Ä

G

www.gsok.se info@gsok.se

UPPLYSNINGAR: Sigvard Oscarsson, 070-3081508 HEMSIDA: www4.idrottonline.se/IstrumsSK-Orientering/Arrangemang/

b 20 ileu år m!

070-5504128

Välkomna till:

Ju

KINNEKULLEDUBBELN DEN 4 JUNI

HÄRLIG DUBBELSPRINT I GÖTENE IK Gandvik inbjuder till den 20:e upplagan av

BRA & UTMANANDE SPRINTOMRÅDE TVÅ INDIVIDUELLA LOPP, TOTALTIDEN RÄKNAS IHOP FÖRSTA START KL 12,00 ANDRA START KL 14,30 Ingår i Team Sportia League

Upplysningar: Anders Jonsson, 070-2432297 Hemsida: www.okklyftamo.se 10

Sommarlandssprinten Söndagen den 5 juni 2016

Välkomna till en heldag på Skara Sommarland! Först deltar du och dina klubbkompisar i en av Sveriges största och mest spektakulära orienteringstävlingar. Sedan får ni resten av dagen på er att upptäcka och prova allt som parken har att erbjuda. SPRING BÅDA NYHET! TÄVLINGARNA! Slipp matköer,

Kombinera gärna deltagande på Kinnekulledubbeln och Sommarlanssprinten. Bra boendealternativ erbjuds på Sommarlands camping och stugby, läs mer på www.sommarland.se

Tävlingar nr 1 - 2016

Upplysningar: Hans Andersson, 0708-10 82 65 P-A Furusköld, 070-972 14 04

Hemsida: www.ikgandvik.se

förboka lunch vid anmälan i Eventor.

Pastabuffé 95 kr/vuxen 70 kr/barn


Skene SoIS inbjuder till

Sommarorientering Medeldistans Onsdagen den 29 Juni 2016

Tävlingscentrum vid Hedgärdessjön i Skene Första ordinarie start Kl. 18.30 Inbjudan och övrig information på www.skenesim.o.se Upplysningar: Kjell Johansson kjell.roland@telia.com 070-56 47543

Välkommna!

TIBRO 5-7 AUGUSTI 2016

TIBROTRIPPELN Tävlingar nr 1 - 2016

11


Tävlingsprogrammet to 24/3 fr 25/3 lö 26/3 må 28/3 fr 1/4 sö 3/4 sö 10/4 lö 16/4 lö 30/4 sö 1/5 to 5/5 sö 8/5 lö 21/5 sö 22/5 lö 4/6 sö 5/6 on 29/6 on 29/6 fr 5/8 lö 6/8 sö 7/8 lö 13/8 sö 14/8 lö 3/9 sö 4/9 fr 9/9 lö 10/9 sö 11/9 lö 17/9 sö 18/9 lö 24/9 fr 30/9 lö 1/10 sö 2/10 fr 21/10 lö 29/10 fr 11/11 lö 12/11 sö 13/11

Häxjakten, Five-O, #1 Kortfredan, Five-O, #2 Öjetrampen, Five-O, #3 Vikingaträffen, Five-O, #5 Hjortnatta Gudhems vårtävling Öppet skaraborgsmästerskap, medel Tour de Mösseberg, Medel Tour de Mösseberg, Uphill-micro Öppet Skaraborgsmästerskap, lång DM, ultralång, Västergötland Traneträffen Ulricehamns OK OK Orintos vårtävling Öppet Skaraborgsmästerskap, sprint Gällstad, sprint Kinnekulledubbeln, Etapp 1 Kinnekulledubbeln, Etapp 2 Sommarlandssprinten DM, PreO Skene SoIS sommarorientering Tibrotrippeln, dag 1, sprint Ungdomens 10mila Ungdomens 10mila Tibrotrippeln, dag 2, medel Tibrotrippeln, dag 3, lång Hjo 2-dagars, dag 1, medel Hjo 2-dagars, dag 2, lång DM, medel, Västergötland DM, stafett, Västergötland DM, natt, Västergötland DM, sprint, Västergötland DM, lång, Västergötland Bahco Cup Hestra IF Bahco-stafetten Bredareds IF Öppet Skaraborgsmästerskap, natt RSK-träffen Vänersborgsdubbeln, dag 1, medel Vänersborgsdubbeln, dag 2, medel Axevallanatta PreO, Vänersborgs SK PreO, Vänersborgs SK O-Event, dag 1, Sprint by Night O-Event, dag 2, Downhill Sprint O-Event, dag 3, Zoorienteringen

Deltävlingar 2016 3/4 Gudhem medel 16/4 Falköping medel 1/5 Tranemo UltraDM + Medel* 8/5 Bollebygd medel 4/6 Klyftamo dubbelsprint 10/9 Töreboda Sprint DM – Final klubb 11/9 Töreboda Lång DM – Final klass

2016

IK Gandvik Ryda SK Främmestads IK, OK Kullingshof Trollhättans SOK OK Skogshjortarna Gudhems IF Mariestads FK Falköpings AIK OK Falköpings AIK OK Lidköpings VSK OK Tranan OK Tranan Ulricehamns OK OK Orinto Istrums SK Gällstadbygdens SOK OK Klyftamo OK Klyftamo IK Gandvik Skene Sim o IS Skene Sim o IS IF Hagen, Tibro OK, Tidaholm SOK Sisu IF Hagen, Tibro OK, Tidaholm SOK Sisu IF Hagen, Tibro OK, Tidaholm SOK Sisu IF Hagen, Tibro OK, Tidaholm SOK Sisu IF Hagen, Tibro OK, Tidaholm SOK Sisu Hjobygdens OK Hjobygdens OK OK Kullingshof, OK Skogshjortarna OK Kullingshof, OK Skogshjortarna OK Skogsstjärnan, SOK Träff OK Skogsstjärnan, SOK Träff OK Skogsstjärnan, SOK Träff Lidköpings VSK Hestra IF Lidköpings VSK Bredareds IF IF Hagen Rydboholms SK Vänersborgs SK Vänersborgs SK Istrums SK Vänersborgs SK Vänersborgs SK Borås GIF Hestra IF IK Ymer

nat N nat S nat L nat M nat N nat M nat M nat M nat S mäst L mäst U nat M nat M nat M mäst S nat S nat S nat S nat S mäst PreO dist M nat S nat St nat St nat M nat L nat M nat L mäst M mäst St mäst N mäst S mäst L nat M nat M nat St nat M mäst N nat M nat M nat M dist N nat L nat N nat NS nat S nat S

Profile for VastergotlandsOF

Tävlingsbilagan nr 1 2016  

Västergötlands Orienteringsförbunds publikation för tävlingar i distriktet våren 2016.

Tävlingsbilagan nr 1 2016  

Västergötlands Orienteringsförbunds publikation för tävlingar i distriktet våren 2016.

Advertisement