Page 24

Johanna Friedman (född 1982) är utbildad på Konstfacks linje för textilkonst och i fri konst på California College of the Arts i San Francisco. Johanna Friedman arbetar främst med textila tekniker i sina verk men blandar även in andra tekniker som fotografi, film och performance. Hon utforskar ett material som är starkt förknippat med kvinnlig kultur och tradition, ett hantverk som tidigare kopplats till hushållets behov. I sina verk tar Johanna materialet in i en ny begreppsvärld, hon använder textilen som uttrycksmedel i ett undersökande av samhällsmönster och mänskliga strukturer. Hennes konst kretsar kring populärkulturella fenomen, genus och politik. Ofta använder Johanna sig av upprepning som metod i sina verk. Dels som en teknik i arbetet med textilen men också i sitt konceptuella arbete. Bild: Detalj ur installationen Habitation, Recreation, Work and Traffic. Foto: Västerås konstmuseum

Profile for Västerås konstmuseum

Sampla samla folder  

Mia E Göransson, Silje Figenschou Thoresen, Johanna Friedman, Simon Klenell, Kristina Schultz, A5/Romina Fuentes, Adam Grinovich, Annika Pet...

Sampla samla folder  

Mia E Göransson, Silje Figenschou Thoresen, Johanna Friedman, Simon Klenell, Kristina Schultz, A5/Romina Fuentes, Adam Grinovich, Annika Pet...

Advertisement