Page 1


platform.imaginethecity.gr (platform.imaginethecity.gr)

trategic e igner magine the ity


.

City

.

Imagine the

.

.

.


1

Σωτήρης Μητσούλας

Η Θεατρική Τοπογραφία της Πόλης: Υπαίθρια Θέατρα και Δημόσιος Χώρος στην πόλη της Καλαμάτας

Το project αφορά τον σχεδιασμό τριών δημόσιων χώρων και υπαίθριων θεάτρων στην Καλαμάτα (παραλία, πάρκο ΟΣΕ, κάστρο). Σημεία διαφορετικού χαρακτήρα (ανάγλυφο, ιστορία, χώρος, σχέση με αστικό ιστό) γίνονται υποδοχείς θεατρικής δράσης, άρρηκτα συνδεδεμένης με την πόλη, η οποία συμμετέχει στην θεατρική παράσταση με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Η ίδια η πόλη διαμορφώνει τη σκηνή και τη διάταξη των θεατών: η ατέρμονη σκηνή στην παραλία (στη γραμμή του ορίζοντα), τα τραίνα στο πάρκο ως χωρικά όρια (κάτω απ’τον ορίζοντα) και το κάστρο ως πανόραμα, μπαλκόνι (πάνω απ’τον ορίζοντα) αναδεικνύουν την θεατρικότητα του δημόσιου χώρου μιας πόλης που βρίσκεται σε πολιτιστική ανάπτυξη. Εκπαιδευτικό ίδρυμα: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Υπεύθυνοι διδάσκοντες: Αριάδνη Βοζάνη, Βάνα Ξένου

Σωτήρης Μητσούλας Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. sotmits@gmail.com

Ο Σωτήρης Μητσούλας είναι αρχιτέκτονας και εικαστικός. Εστίασε τις σπουδές του στην αρχιτεκτονική και το θέατρο, εκπονώντας την ερευνητική εργασία “Εικόνα, Ήχος και Θεατής στο Θέατρο του Robert Wilson: Οδύσσεια” και τη διπλωματική εργασία “Η Θεατρική Τοπογραφία της Πόλης: Υπαίθρια Θέατρα και Δημόσιος Χώρος στην πόλη της Καλαμάτας” στη σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Έχει κάνει μαθήματα ζωγραφικής, γλυπτικής και κεραμικής και έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς ζωγραφικής. Ασχολείται με αρχιτεκτονική και σκηνογραφία στην Αθήνα.


2

Κλειώ Δημητρακοπούλου

Μια θεώρηση για την αστική κινητικότητα στην Καλαμάτα

Η εργασία αναφέρεται στο θέμα της αστικής κινητικότητας και στη σχέση της με την πόλη. Σε αυτή τη βάση, προτείνεται ο σχεδιασμός μιας γραμμής τραμ ως μια θεώρηση για την κυκλοφοριακή και πολεοδομική ανάπτυξη της Καλαμάτας. Η πρόταση συσχετίζεται με την αστική δυναμική, δηλαδή με τη διάρθρωση των βασικών λειτουργιών, τις πυκνότητες δόμησης και την ανάπτυξη του οδικού δικτύου της πόλης. Επίσης, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο καθώς αναφέρεται και στην πολεοδομική ανάπτυξη και στο σχεδιασμό του αστικού περιβάλλοντος.

Κλειώ Δημητρακοπούλου Αρχιτέκτονας Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών klio.dimitrakopoulou@gmail.com

Η πρόταση δεν αποτελεί τη μια και μοναδική λύση, αλλά στοχεύει στη σύσταση ενός οράματος για τις μεταφορές στην πόλη.

Η Κλειώ Δημητρακοπούλου αποφοίτησε το 2014 από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2015 εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας. Ενδιαφέρεται για τη μελέτη της αστικής ανάπτυξης και τον αστικό σχεδιασμό ως το αντικείμενο διαχείρισης των σύνθετων ζητημάτων παραγωγής του χώρου.

Εκπαιδευτικό ίδρυμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας Υπεύθυνοι διδάσκοντες: Βασίλης Παππάς, Ηλίας Κωνσταντόπουλος


3

Κωνσταντίνα Σκιαδά, Παναγιώτα Σπυροπούλου, Ειρήνη Τσακαλάκη

Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αρχαία Μεσσήνη

Κωνσταντίνα Σκιαδά Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ konstantina.skiada@outlook.com

Tο project αφορά στο σχεδιασμó ενóς νέου αρχαιολογικού μουσείου στην Αρχαία Μεσσήνη, απαντώντας στις υπάρχουσες ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου για στέγαση και ανάδειξη του μεγάλου αριθμού και ιδιαίτερης σημασίας ευρημάτων του. Το νέο μουσείο χωροθετείται σε άμεση σχέση με τον αρχαιολογικó χώρο, στην πλαγιά ενóς φυσικού λóφου νοτιοανατολικά του Γυμνασίου, ως συνέχεια της καθοδικής πορείας που ακολουθεί ο επισκέπτης σήμερα, μέσα απó φυσικά μονοπάτια. Η οπτική επαφή απó και προς τον αρχαιολογικó αποτέλεσε ένα απó τα βασικά ζητούμενα του σχεδιασμού. Το κτίριο περιλαμβάνει χώρους εκθέσεων, αποθήκες και εργαστήρια, χώρους εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και μια καφετέρια στο υψηλóτερο σημείο του κτιρίου. Εκπαιδευτικό ίδρυμα: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Υπεύθυνοι διδάσκοντες: Τάσης Παπαϊωάννου (επιβλέπων) Ελένη Αλεξάνδρου (σύμβουλος)

Η Κωνσταντίνα Σκιαδά γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε απó το 4ο Ενιαίο Λύκειο Καλαμάτας το 2007 και στη συνέχεια απó τη σχολή Αρχιτεκτóνων Μηχανικών ΕΜΠ τον Ιούλιο του 2014. Απó τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους φοιτά στο μεταπτυχιακó πρóγραμμα MSc Environmental Design and Engineering του University College London στο Λονδίνο, με εξειδίκευση στο βιοκλιματικó σχεδιασμó. Έχει πάρει μέρος σε μεγάλο αριθμó εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων και έχει συμμετέχει επιπλέον σε αρκετές εθελοντικές δράσεις. Παναγιώτα Σπυροπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ panag.spyropoulou@gmail.com Η Παναγιώτα Σπυροπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Αποφοίτησε απó το 2ο Ενιαίο Λύκειο Καλαμάτας το 2007 και στη συνέχεια απó τη σχολή Αρχιτεκτóνων Μηχανικών ΕΜΠ τον Ιούλιο του 2014. Έκτοτε εργάζεται ως αρχιτέκτονας στο αρχιτεκτονικó γραφείο Aiolou Architects με έδρα την Καρδαμύλη Μεσσηνίας. Έχει πάρει μέρος σε μεγάλο αριθμó εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και εθελοντικών δράσεων τóσο στην Ελλάδα óσο και στο εξωτερικó. Ειρήνη Τσακαλάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ eirini_tsak@hotmail.com Η Ειρήνη Τσακαλάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αποφοίτησε απó το 1o Λύκειο Γλυφάδας το 2007 και στην συνέχεια φοίτησε στην Σχολή Αρχιτεκτóνων Μηχανικών ΕΜΠ απó óπου αποφοίτησε τον Ιούλιο του 2014. Απó τον Οκτώβριο του ίδιου έτους έως τον Απρίλιο του 2015 πραγματοποίησε πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ στο αρχιτεκτονικó γραφείο Atelier D στο Παρίσι. Έχει πάρει μέρος σε μεγάλο αριθμó εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων καθώς και σε εθελοντικές δράσεις.


4

Μελίνα Ανζάουη, Χαρά Χριστοδουλάκη

New Ways to an Old Route

Χαρά Χριστοδουλάκη Φοιτήτρια του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών chara_c@windowslive.com

Στόχος του project είναι η ανάπλαση και η ανάδειξη του Πάρκου Σιδηροδρόμων και του Λιμενικού Πάρκου ως βασικοί δημόσιοι πυρήνες της Καλαμάτας. Δόθηκε σημασία στην προσθήκη διάφορων λειτουργιών με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση πολλών ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων. Βασικό στοιχείο της παρέμβασης αποτέλεσε η προβολή του υφιστάμενου μουσείου τραίνων μέσω μιας διαδρομής πάνω στις ράγες που περιλαμβάνει στάσεις σηματοδοτούμενες από βαγόνια. Γίνεται προσπάθεια ενσωμάτωσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στη ζωή της πόλης και ευαισθητοποίησης του κοινού μέσα από τη δημιουργία κατάλληλων εγκαταστάσεων στο Λιμενικό Πάρκο. Η σύνδεση των δύο αυτών δημόσιων χώρων μαζί με τα υπόλοιπα σημαντικά σημεία της πόλης γίνεται μέσω ενός δικτύου ποδηλατοδρόμων που εντάσσεται σε βασικές οδικές αρτηρίες της Καλαμάτας. Με αυτό τον τρόπο το ποδήλατο προωθείται ως βασικό μέσο μεταφοράς στην πόλη.

Φοιτήτρια του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (έτος εισαγωγής 2012 - ). Άριστη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας. Κάτοχος πιστοποιημένης γνώσης σχεδιαστικών προγραμμάτων μέσω σεμιναρίων. Εθελοντική Συμμετοχή σε προγράμματα νέων (25 - 31/8/2014) σύνθετων ζητημάτων παραγωγής του χώρου.

Μελίνα Ανζάουη Φοιτήτρια του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών anzawimelina@gmail.com Φοιτήτρια του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στο τέταρτο έτος. Έτος εισαγωγής στο πανεπιστήμιο: 2012. Άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας. Κάτοχος πιστοποιημένης γνώσης σχεδιαστικών προγραμμάτων μέσω σεμιναρίων. Συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.


5

Μαρία Καλλικούνη

Πάρκο Χορού στην Καλαμάτα

Μαρία Καλλικούνη Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΜAS in Housing mariakallik@hotmail.com Με αφορμή τον χαρακτηρισμό της πόλης της Καλαμάτας ως «πόλη του χορού» η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην υποστήριξη και ολοκλήρωση των υπαρχόντων δομών που σχετίζονται με την τέχνη του χορού στην Καλαμάτα, με σκοπό την ενίσχυση της επίδρασης τους στην πόλη καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η επαγγελματική εκπαίδευση χορευτών, η φιλοξενία αυτών αλλά και όσων συμμετέχουν στις χορευτικές εκδηλώσεις, συνιστούν το πρόγραμμα εκείνο που θα ολοκλήρωνε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Ένα “πάρκο χορού”, τόπος εκπαίδευσης, διαμονής, περιπάτου, σχεδιασμένος με άξονα τις ανάγκες και την καθημερινότητα χορευτών, ανοιχτό ταυτόχρονα στην πόλη. Εκπαιδευτικό ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλιάς, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Υπεύθυνοι διδάσκοντες: Ζήσης Κοτιώνης Ζήσης, Κωστής Πανηγύρης

Η Μαρία Καλλικούνη είναι αρχιτέκτων μηχανικός, απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συνέχισε τις σπουδές της στο Πολυτεχνέιο ΕΤΗ στη Ζυρίχη όπου με τη μεταπτυχιακή της εργασία «Rethinking the housing of the otherness* Roma housing in Greece» ειδικεύθηκε σε θέματα στεγαστικής αποκατάστασης Ρομά και μεθόδους συμμετοχικού σχεδιασμού. Ζει και εργάζεται στην Καλαματα ως υπέυθυνη σχεδιασμού και συνεργασιών στο KALAMATA:21, Γραφείο Υποψηφιότητας για τη διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2021. Παράλληλα, ασχολείται με τα εικαστικά, τον χορό και χειροποίητες κατασκευές.


6

Στέλιος Πανταζόπουλος, Κατερίνα Θεοφιλοπούλου

Αναβάθμιση Περιβάλλοντος Χώρου του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

Στέλιος Πανταζόπουλος Αρχιτέκτονας Μηχανικός UNIRC Italy steliospantazopoulos@yahoo.com

Η μελέτη προτείνει μια διαφοροποιημένη περιοχή δραστηριοτήτων και πολιτιστικών χρήσεων, υπαίθριων χώρων και διαμορφώσεων με προσβασιμότητα για όλους. Το Μέγαρο Χορού ενισχύεται εντός του αστικού ιστού και το τοπίο της περιοχής αποκαλύπτεται με τεχνικά και φυσικά στοιχεία όπως σημεία στάσεων - σκίασης, φυτεύσεων, εδαφικών συνδυασμών και επιστρώσεων. Παρατήρηση – αντίληψη – αλληλεπίδραση – επαλληλία κινήσεων και εμπειριών είναι λέξεις που συνθέτουν με νέες ιδέες την δομή και την αναμέτρηση με την πολεοδομική κλίμακα της Καλαμάτας.

Ο Στέλιος Πανταζόπουλος ασχολείται με μελέτες για ιδιωτικά έργα και αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Mε συστηματική ανάπτυξη διάλογου στα σύγχρονα πεδία σχεδιασμού, προσεγγίζει θέματα αρχιτεκτονικής και εξωτερικών χώρων. Η έρευνα στο αντικείμενο της αρχιτεκτονικής τοπίου, τον οδήγησε στην αντίληψη του σχεδιασμού αστικού χώρου και στην ερμηνεία του σε όλες τις κλίμακες αναφοράς του. Έχει συμμετάσχει σε εργαστήρια και συλλογικές δράσεις για την αρχιτεκτονική όπως Καλαμάτα:21,Open House Athens, Multimedia Database as Narrative Mechanism,Ομάδα[Κ], Changing Landscapes κ.α. Κατερίνα Θεοφιλοπούλου Αρχιτέκτονας Μηχανικός UNIGE Italy katerina.theofilopoulou@gmail.com

Η Κατερίνα Θεοφιλοπούλου γεννήθηκε στην Καλαμάτα, μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε Αρχιτεκτονική στη Γένοβα της Ιταλίας, και ζει και εργάζεται στην Καλαμάτα σαν ελεύθερος επαγγελματίας, με αντικείμενο μελέτες και κατασκευές κτιριακών έργων.


7

Αντωνία Κουζή

Επανασχεδιασμός του 10ου δημοτικού σχολείου Καλαμάτας: Αρχιτεκτονική επίλυση & περιβαλλοντική πρόταση σχεδιασμού

Εκπονήθηκαν δυο κατά σειρά εργασίες, ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης και πρότασης επανασχεδιασμού σχολικού κτιρίου της πόλης.Στην πρώτη εργασία παρουσιάστηκε αναλυτικά ένα δημοτικό σχολείο με έτος κατασκευής 2014. Ένα νέο κτίσμα με μια παλιά συνθετική αντίληψη,μοναδικός στόχος της οποίας ήταν η εξοικονόμηση κέρδους και η ταχύτητα των εργασιών. Πουθενά στην ανάλυση που κάναμε ή στις επί τόπου επισκέψεις δεν διακρίναμε την ύπαρξη μιας κυρίαρχης αρχιτεκτονικής ιδέας, με στόχο τη δημιουργία ενός κελύφους αναφοράς για την παιδική ψυχή. Ένα διαδραστικό πολυχώρο με ποικιλία μορφών και διαφορετικότητα χώρων, ικανών να εμπνεύσουν διδακτικό προσωπικό και μαθητές. Στην δεύτερη εργασία θα προτείνουμε την καθολική αλλαγή του κτίσματος, ξεκινώντας από ένα λευκό χαρτί – από ένα κενό τοπογραφικό διάγραμμα - θα προτείνουμε μια νέα αρχιτεκτονική προσέγγιση. Πάνω σε αυτό το πρώτο λευκό διάγραμμα, θα βάλουμε σταδιακά όλα όσα για εμάς διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στο σχεδιασμό, τα περισσότερα από τα οποία δεν ανιχνευτήκαν στην υφιστάμενη λύση. Για αυτό και επιλέγουμε αντί να απαριθμούμε με αρνητισμό τι δεν βρίσκουμε στο παλιό, να σχεδιάζουμε με θετική σκέψη τι θέλουμε να βρούμε στο νέο. Εκπαιδευτικό ίδρυμα: ΕΑΠ - Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτηρίων Υπεύθυνοι διδάσκοντες: Κατερίνα Παρπαιρη

Αντωνία Κουζή Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ t_kouzi_arch@yahoo.gr

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος ΤΕΕ από το 2004, τελειόφοιτος του Μεταπτυχιακού προγράμματος Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτηρίων ΕΑΠ Από το 2004 μέχρι το 2007 εργάστηκε στους nc/mp architects και από τότε μέχρι σήμερα διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στην Καλαμάτα με κύριο αντικείμενο ιδιωτικά έργα – κατοικίες, εμπορικούς & επαγγελματικούς χώρους, σε επίπεδο μελέτης αδειοδότησης & κατασκευής.


8

DETAIL PLUS _ architecture & engineering / Δημήτριος Πάστρας, Ελεάννα Κοκκαλιάρη)

«Μεσογειακή πόλη» - Πολυχώρος Πολιτισμού & Εκπαίδευσης

Δημήτρης Πάστρας Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. info@pastras.com

Η «Μεσογειακή Πόλη» αποτελεί έναν πολυχώρο γνώσης και προβολής των βασικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής της Μεσσηνίας, όπως τα αγροτικά προϊόντα και η γαστρονομική της παράδοση. Θα περιλαμβάνει εκθεσιακούς χώρους, αίθουσα συνεδριάσεων και διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, βοτανικό κήπο, θερινό σινεμά, εστιατόριο και καταστήματα. Προτείνεται να ενταχθεί σε υφιστάμενο κτίριο ιδιοκτησίας του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας (Επαγγελματικές Σχολές Παπαφλέσσα / ΚΕΚ Επιμελητηρίου) σε κεντρικό σημείο της Καλαμάτας, όπου δύναται να λειτουργήσει ως υπερτοπικός πόλος σε συνδυασμό με το Λιμάνι και το Σιδηροδρομικό Πάρκο. Η επανάχρηση αποδίδει τον ανενεργό τόπο στην πόλη και προσδιορίζει εκ νέου την περιοχή χωρίς ωστόσο να συντελεί σε ουσιώδη αλλαγή της τοπικής πολεοδομίας. Προμελέτη: Φίλιππος Φωτιάδης, Δημήτριος Πάστρας

Ο Δημήτρης Πάστρας γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Το 1992 αποφοιτεί από τη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου οπου συνεργάζεται με Τεχνικά γραφεία και εταιρίες για την εκπόνηση μελετών ιδιωτικών και δημοσίων εργων. Το 1996 γίνεται στέλεχος της εταιρείας Πάστρας και Συνεργάτες – Σύμβουλοι μηχανικοί στην Καλαμάτα, όπου για δεκαετίες εκπονούν σε Ελλάδα και εξωτερικό μελέτες: βιομηχανικών κτηρίων, δημόσιων έργων και λιμενικών έργων, τουριστικών καταλυμάτων, αποκατάστασης παραδοσιακών κτηρίων, κατοικιών, ιδιωτικών έργων κ.α. Tο 2012 ιδρύει την διεπιστημονική εταιρεία Detail Plus – architecture & engineering. Ελεάννα Κοκκαλιάρη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. eleanna.kok@gmail.com

Η Ελεάννα Κοκκαλιάρη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Το 2010 αποφοιτεί από την σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συνεργάζεται με αρχιτεκτονικά γραφεία για την εκπόνηση μελετών και τη συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Το 2012 ξεκινά μόνιμη συνεργασία με την εταιρεία Detail Plus, με αντικείμενο την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών: αποκατάστασης παραδοσιακών κτηρίων, ένταξης σε παραδοσιακούς οικισμούς, τουριστικών καταλυμάτων, βιομηχανικών κτηρίων, πολιτιστικούς χώρους κ.ά.


9

Αδάμ Δουλγεράκης, Άρης Θεοφίλου

Σχολή και κέντρο κινηματογράφου στους κυλινδρόμυλους Καλαμάτας Άρης Θεοφίλου Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΔΕ Εφήμερη aris.theofilou@gmail.com

Η εργασία αφορά στην ανάπλαση του βιομηχανικού συγκροτήματος των κυλινδρόμυλων Ευαγγελίστριας στο λιμάνι της Καλαμάτας ώστε να στεγάσει κρατική σχολή και κέντρο κινηματογράφου. Η επιδίωξη της πρότασης είναι η σχολή να λειτουργήσει σε συνεργασία με την αντίστοιχη Σχολή Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ώστε από κοινού να δραστηριοποιηθούν ως υπερτοπικό κέντρο προβολής και προώθησης της μεσογειακής κινηματογραφικής παραγωγής. Οι χρήσεις που στεγάζονται στο κυρίως συγκρότημα συμπεριλαμβάνουν αίθουσες διδασκαλίας, κινηματογραφικό και τηλεοπτικό πλατό, γραφειακούς χώρους, αίθουσες προβολής διαφόρων μεγεθών, υπαίθριο σινεμά, βιβλιοθήκη, εκθεσιακούς χώρους και αναψυκτήριο. Παράλληλα προτείνεται η ανάπλαση των σιλό και η διαμόρφωσή τους σε φοιτητική εστία για τις ανάγκες της σχολής. Εκπαιδευτικό ίδρυμα: Τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών ΕΜΠ Υπεύθυνοι διδάσκοντες: Αναστασία Πεχλιβανίδου, Ιωάννης Λιακατάς

Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΔΕ Εφήμερη Αρχιτεκτονική - Σκηνογραφία UPC, MSc Architectural Lighting Design KTH. Ο Άρης Θεοφίλου είναι Αρχιτέκτονας μηχανικός, σπούδασε στην αρχιτεκτονική σχολή του Ε.Μ.Π. από όπου αποφοίτησε το 2005. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εφήμερη Αρχιτεκτονική με κατεύθυνση το Σχεδιασμό Εκθεσιακών Χώρων και τη Σκηνογραφία από το Πανεπιστήμιο UPC της Βαρκελώνης, καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος στο Αrchitectural Lighting Design από το Πολυτεχνείο ΚΤΗ της Στοκχόλμης. Είναι μέλος Τ.Ε.Ε από το 2006 και έχει εργαστεί σε αρχιτεκτονικά γραφεία στην Αθήνα και τη Βαρκελώνη. Από το 2010 ζει και εργάζεται στο Παρίσι. Αδάμ Δουλγεράκης Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Adaptive Architecture and Computation UCL adam.doulgerakis@gmail.com Ο Αδάμ Δουλγεράκης είναι Αρχιτέκτονας μηχανικός, σπούδασε στην αρχιτεκτονική σχολή του Ε.Μ.Π. από όπου αποφοίτησε το 2005. Το 2007 έλαβε με διάκριση τον TíTAo Master of Science - Adaptive Architecture and Computation από τηv Bartlett School of Graduate Studies, UCL. Εϊναι μέλοςT.E.E.(2006) και από το 2007 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Έχει συνεργαστεί με διάφορα τεχνικά γραφεία για την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη εργασιών τεχνικών έργων. Έχει συνεργαστεί με το SimLab της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ ως εξωτερικός συνεργάτης - ερευνητής. Από το 2013 εργάζεται ως συνεργάτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος». Ειδικεύεται στην ψηφιοποίηση του χώρου και στην ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων ως μέσο σχεδιασμού και ως εργαλείο ανάλυσης του χώρου.


10

Μαρίζα Παπαευγενίου, Γιώργος Παπαζογλου

Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Ανοιχτές Προσεγγίσεις

Μαρίζα Παπαευγενίου Αρχιτέκτων Μηχανικός mzp.arch@gmail.com

Η διπλωματική βασίστηκε σε τρεις κατευθύνσεις. Πρώτον την διερεύνηση του ρόλου του φεστιβάλ ως καλλιτεχνικό γεγονός στην πόλη. Τι ανάγκες θα είχε ένα πειραματικό φεστιβάλ σε νέους χώρους και πως θα ορίζονταν στην πόλη και πως θα συνδυάζονταν με τις σταθερές ανάγκες αυτής όλη την διάρκεια του χρόνου. Δεύτερον με αφορμή το φεστιβάλ, οδηγηθήκαμε σε μία αστική ανάπλαση με σκοπό αφενός την διάχυση της δράσης του φεστιβάλ στην πόλη και αφετέρου την αναζωογόνηση του δημόσιου χώρου, την αποκατάσταση της συνοχής του κέντρου και την κατάργηση των αστικών κενών, μέσω της δημιουργίας μιας διαδρομής που ενώνει το Κάστρο με το οικόπεδο ενδιαφέροντος. Τρίτον την διερεύνηση των κοινών τόπων μεταξύ αρχιτεκτονικής και χορού, που μας οδήγησαν σε σχέσεις μεταξύ χώρου και κίνησης, μεταξύ θεατή και χορευτή. Εκπαιδευτικό ίδρυμα: Τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών ΕΜΠ Υπεύθυνοι διδάσκοντες: Μ. Μπαμπάλου, Α. Πανταλέων

Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. / Μέλος Τ.Ε.Ε. / Τελειόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ε.Μ.Π. «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός» / 2006 Πρόγραμμα Erasmus στην Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid με υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. / 2011 - 12 Επικουρικό διδακτικό έργο στην σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. στον Τομέα ΙΙΙ / Δραστηριοποιείται από το 2010 σαν αρχιτέκτονας και interior designer και διατηρεί γραφείο στην Καλαμάτα και στην Αθήνα. Γιώργος Παπάζογλου Αρχιτέκτων Μηχανικός papazorz@gmail.com

Αρχιτέκτων Μηχανικός. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982 και σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει συνεργαστεί με το γραφείο της Μαρίας Καφρίτσα, Νέλλης Μάρδα και Θεανός Φωτείου, το γραφείο GZA – Eleni Gigantes και Elias Zengelis, ενώ από το 2008 αποτελεί μέλος της ομάδας αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του γραφείου ACRM.


11

Μιχαήλ Μαλαπάνης, Ιωάννης Αστερίδης, Ντιάνα Δημητροπούλου

Αστικές Συμβιώσεις - Επεμβάσεις στον αστικό χώρο του πάρκου Ο.Σ.Ε. Καλαμάτας Μιχαήλ Μαλαπάνης Αρχιτέκτων Μηχανικός m.malapanis@gmail.com Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Απόφοιτος του Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του ΑΤΕΙ Πατρών και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. από όπου και αποφοίτησε το 2012. Έκτοτε ζει στην Καλαμάτα, διατηρεί γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών και ιδιωτικών έργων ενώ εργάζεται και ως κατασκευαστής ΔΕ. Φοιτά στο μεταπτυχιακό του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Βόλο. Είναι ενεργός ακτιβιστής και συμμετέχει εθελοντικά σε πολιτιστικές δράσεις του Κέντρο Νέων Καλαμάτας και του Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας.

Η διπλωματική εργασία, λαμβάνει χώρα στο Πάρκο ΟΣΕ Καλαμάτας και αφορά στην απάντηση σημαντικών ερωτημάτων, που είχαν να κάνουν με την αναβάθμιση του υπερτοπικού ρόλου του πάρκου και την ανάδειξη του χαρακτήρα του ως τοπόσημου, την διευκόλυνση της καθημερινής μετακίνησης συνολικά στην πόλη, την διείσδυση του ελεύθερου χώρου στο αστικό ιστό και την ενεργοποίηση των ισόγειων προσπελάσεων από και προς αυτόν. Το σημαντικότερο ερώτημα όμως, ήταν αν γίνεται να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος με τον όποιο ο ελεύθερος χώρος γίνεται ξανά οικείος. Στη διπλωματική, αντιμετωπίστηκαν λοιπόν τόσο η αναζωογόνηση του πάρκου με στοχευμένες παρεμβάσεις, με μεταλλικές ευπροσάρμοστες ελαφρές κατασκευές, οι οποίες δύναται να φιλοξενούν πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. σεισμός) να μπορούσαν εύκολα να αλλάξουν χρήση, όσο και η επέκταση του ελευθέρου χώρου μέσα στον αστικό ιστό, ώστε να επιτευχθεί η αλληλοδιείσδυση δημόσιου χώρου και χρήσης στο σκληρό όριο της πόλης με τον ελεύθερο χώρο, λαμβάνοντας υπόψην του, τον πρακτικό κόσμο της οικοδομικής αγοράς. Εκπαιδευτικό ίδρυμα: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Υπεύθυνοι διδάσκοντες: Πάνος Κόκκορης

Ιωάννης Αστερίδης Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Απόφοιτος του Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του ΑΤΕΙ Πατρών και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. Έχει προκριθεί στην τελική 10άδα λαμβάνοντας την 7η θέση στον πανελλήνιο φοιτητικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το σχεδιασμό του «Κέντρου Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ (2013)». Από το 2005 έχει συμμετάσχει σε πλήθος αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ως εξωτερικός συνεργάτης αρχιτεκτονικών γραφείων με τις ακόλουθες διακρίσεις: 3ο βραβείο στον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το σχεδιασμό του «Πάρκου Αναψυχής και Μουσειακού χώρου Αγροτικής Κληρονομιάς στην Επταγώνια της Κύπρου (2011)» και 2ο βραβείο στον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το σχεδιασμό των «Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (2013)». Διατηρεί γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών στην Αθήνα. Ντιάνα Δημητροπούλου Η Ντιάνα Δημητροπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σπάρτη Λακωνίας. Φοίτησε στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης (ΔΠΘ), στη σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από όπου και αποφοίτησε το 2012, με θέμα διπλωματικής εργασίας “ανάπλαση αστικού πάρκου ΟΣΕ στην Καλάματα”. Έκτοτε ζει στην Αθήνα και εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης στο αρχιτεκτονικό γραφείο του καθηγητή Πάνου Κόκκορη. Τα τελευταία δύο χρόνια διατηρεί γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών ιδιωτικών έργων μαζί με μια ομάδα αρχιτεκτόνων απόφοιτων του ΔΠΘ. Επίσης συμμετέχει εθελοντικά σε πολιτιστικές δράσεις στη Σπάρτη όπου και διατηρεί την έδρα της.


12

Ελισάβετ Μαυρογιάννη

Επανάχρηση του κυλινδρόμυλου Ευαγγελίστρια στην Καλαμάτα σε ξενοδοχείο πόλης.

Ελισάβετ Μαυρογιάννη Διακοσμήτρια και αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων - BA in Interior Architecture

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1987. Είναι απόφοιτος της σχολής ΑΚΤΟ του κλάδου, Εσωτερική Αρχιτεκτονική & Διακόσμηση (2008) και κάτοχος bachelor of arts in Interior Architecture από το Πανεπιστήμιο του Middlesex (2014). Παράλληλα παρακολούθησε εξειδικευμένα σεμινάρια στο σχεδιασμού κουζίνας, φωτισμού, industrial design στη σχολή ΑΚΤΟ. Από το 2009 εργάζεται στην εταιρία wood/ K. Αγαπά την Καλαμάτα, τη θάλασσα και είναι λάτρης των παραδοσιακών χορών.


13

Δημήτριος Μακρής Κυλινδρόμυλοι Μεσσήνιας, Η Ευαγγελίστρια Α.Ε.

Η πρόταση αφορά στο τμήμα του παλαιού λιμανιού όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Αλευροβιομηχανίας ¨Κυλινδρόμυλοι Μεσσηνιας, Η Ευαγγελιστρια¨ Α.Ε. Ένα συγκρότημα κτηρίων το οποίο το 2002 χαρακτηρίσθηκε ως διατηρητέο και βιομηχανικό μνημείο της αρχιτεκτονικής. Το ιστορικό της κατασκευής του εργοστασίου έχει πιθανή αφετηρία το 1925, ενώ σταμάτησε να λειτουργεί το 1987. Στη νέα τους μορφή οι Κυλινδρόμυλοι λειτουργούν ως πολυχώρος με όγκους διάφανους, που έρχονται σε αντίθεση με τους παλαιούς και προσδίδουν μια υγιή συνεργασία και ένα διάλογο του παλαιού με το σύγχρονο, του χθες με του σήμερα. Λόγω της θέσης και του όγκου του είναι ορατό από διάφορα σημεία της πόλης και δεν περνά απαρατήρητο. Η μεγάλη επιφάνεια της προβλήτας του λιμανιού, η θέα και το πλησίον του νεοκλασικό κτήριο των λιμενικών αρχών προσθέτουν στο μοτίβο της περιοχής θετικά στοιχεία για την δημιουργία ενός σημαντικού και αναγκαίου για την Καλαμάτα εμπορικού και τουριστικού πόλου έλξης. Εκπαιδευτικό ίδρυμα: Πανεπιστήμιο σπουδών Καμερινο, τμήμα Αρχιτεκτονικής με έδρα στο Ασκολι Πιτσενο

Δημήτριος Μακρής Αρχιτέκτων Μηχανικός dimitrismakris.made@gmail.com

Ο Μακρής Δημήτριος είναι αρχιτέκτων μηχανικός και γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Σπούδασε στην Ιταλία στο πανεπιστήμιο του Καμερίνο στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής με έδρα το Ασκολι Πιτσένο και αποφοίτησε το 2006. Από το 2007 ζεί και εργάζεται στην Καλαμάτα ως ελεύθερος επαγγελματίας.


14

Λίνος Δουλάμης

Σχεδιασμός παιδικής βιβλιοθήκης με βιοκλιματικές επιταγές. Χρήση του ελεύθερου αστικού χώρου των δημοσίων κτηρίων

Λίνος Δουλάμης Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστήμιου Πατρών, Μsc Μηχανική των Θραύσεων ΕΜΠ, Msc Βιοκλιματικός σχεδιασμός Πόλεων και κτηρίων ΕΑΠ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα: ΕΑΠ Υπεύθυνοι διδάσκoντες: Αινείας Οικονόμου

Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στην Μηχανική ΕΜΠ, κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτηρίων ΕΑΠ. Από το 2004 εργάζεται σε μελέτες ιδιωτικών έργων, ενώ το 2006 - 2008 διετέλεσε υπεύθυνος τεχνικού γραφείου στην ΠΟΤΑ Ρωμανού (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ) linosd@gmail.com


01 19

15

16 05

06

10

17

27

11 01

14

04 08 13 12 09

02

07

01

25


15

Αντωνία Κουζή

Η περίπτωση της πλατείας Όθωνος: Α΄ ΦΑΣΗ _ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης & Β΄ ΦΑΣΗ _πρόταση επανασχεδιασμού

Ένας από τους βασικούς λόγους που θελήσαμε να ασχοληθούμε με τη συγκεκριμένη πλατεία είναι η έλλειψη ταυτότητας του χώρου σήμερα, μετά την απομάκρυνση ιστορικά της βασικής χρήσης της, αυτής του εμπορίου τροφίμων. Η χωροθέτηση της στο όριο του ιστορικού πυρήνα, έχοντας εφαπτομενική σχέση με βασική αρτηρία της πόλης, την καθιστά ένα μεταβατικό στάδιο από τον ιστορικό στον σύγχρονο ιστό, έναν ενδιάμεσο χώρο. Εξίσου καθοριστικό στοιχείο για την επιλογή, ήταν ο διπλός χαρακτήρας της πλατείας, οι δυο αποκλίνουσες όψεις του χώρου, κατά τη λειτουργία και αντίστοιχα το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να αναλύσεις μια τέτοια σύνθετης μορφής πλατεία, καταγράφοντας και αξιολογώντας όλους εκείνους τους παράγοντες που συνθέτουν αυτή ακριβώς την πολυπλοκότητα. Η παραπάνω μελετητική διαδικασία θα οδηγήσει με ασφάλεια στον επανασχεδιασμό της πλατείας, διαμορφώνοντας ένα νέο χώρο λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές πολεοδομικού, αρχιτεκτονικού & περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Εκπαιδευτικό ίδρυμα: ΕΑΠ - Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτηρίων Υπεύθυνοι διδάσκoντες: Αλκμήνη Πάκα

Αντωνία Κουζή Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ t_kouzi_arch@yahoo.gr

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος ΤΕΕ από το 2004, τελειόφοιτος του Μεταπτυχιακού προγράμματος Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτηρίων ΕΑΠ Από το 2004 μέχρι το 2007 εργάστηκε στους nc/mp architects και από τότε μέχρι σήμερα διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στην Καλαμάτα με κύριο αντικείμενο ιδιωτικά έργα – κατοικίες, εμπορικούς & επαγγελματικούς χώρους, σε επίπεδο μελέτης αδειοδότησης & κατασκευής.


16

Κλειώ Δημητρακοπούλου

Βιομηχανική και Μεταβιομηχανική πόλη: Το παράδειγμα της Καλαμάτας

Στην εργασία διερευνάται η εξέλιξη της εκβιομηχάνισης και της οικονομικής αναδιάρθρωσης της Καλαμάτας από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Αρχικά, αναλύεται η εξέλιξη της εκβιομηχάνισης και η χωρική διάρθρωση της πόλης στα τέλη του 19ου αιώνα. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται η σημερινή οικονομική δραστηριότητα του τριτογενούς τομέα και τα αστικά προγράμματα που εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοστούν στην πόλη. Αναλύονται η χωροθέτηση των βασικών λειτουργιών των αστικών, προαστιακών, περιαστικών περιοχών της Καλαμάτας και οι κατηγορίες κατοικίας της σήμερα. Συμπερασματικά, συνδέονται και συσχετίζονται τα χαρακτηριστικά της μεγάλης χρονικής περιόδου και συνοψίζεται η οικονομική, χωρική και κοινωνική εξέλιξη της πόλης. Η πρόταση δεν αποτελεί τη μια και μοναδική λύση, αλλά στοχεύει στη σύσταση ενός οράματος για τις μεταφορές στην πόλη. Εκπαιδευτικό ίδρυμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας Υπεύθυνοι διδάσκοντες: Βασίλης Παππάς

Κλειώ Δημητρακοπούλου Αρχιτέκτονας Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών klio.dimitrakopoulou@gmail.com

Η Κλειώ Δημητρακοπούλου αποφοίτησε το 2014 από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2015 εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας. Ενδιαφέρεται για τη μελέτη της αστικής ανάπτυξης και τον αστικό σχεδιασμό ως το αντικείμενο διαχείρισης των σύνθετων ζητημάτων παραγωγής του χώρου.


17

Μαρίζα Παπαευγενίου

Η κίνηση του ποδηλάτου στην πόλη. Ζητήματα σχεδιασμού στην πόλη της Καλαμάτας. Ερευνητική εργασία

Οι παθογένειες της κινητικότητας στην πόλη συνδέονται βαθιά με την υποβάθμιση της σύγχρονης αστικής ζωής. Με αυτή την εργασία γίνεται προσπάθεια κατανόησης της πολύπλευρης φύσης των αιτιών και των επιπτώσεων αυτού του θέματος. Μέσα από Ευρωπαϊκά παραδείγματα μεθόδων διαχείρισης της κινητικότητας, προσεγγίζεται το όραμα μιας πόλης αποδεσμευμένης από την γενικευμένη μετακίνηση με ιδιωτικό όχημα. Άμεσα συνδεδεμένο με αυτό το όραμα είναι το ποδήλατο ως πολύτιμο εργαλείο για το χτίσιμο του αυριανού μοντέλου μετακινήσεων. Μέσα από την παρατήρηση της Καλαμάτας θα γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης της προβληματικής των μετακινήσεων. Ο νέος κεντρικός ποδηλατόδρομος μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για ένα αναπροσδιορισμό του μοντέλου λειτουργίας της πόλης και τελικά για την αναβίωση του δημόσιου χώρου. Εκπαιδευτικό ίδρυμα: Τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών ΕΜΠ Υπεύθυνοι διδάσκοντες: Π.Κοσμάκη, Θ.Βλαστός

Μαρίζα Παπαευγενίου Αρχιτέκτων Μηχανικός mzp.arch@gmail.com

Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. / Μέλος Τ.Ε.Ε. / Τελειόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ε.Μ.Π. «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός» / 2006 Πρόγραμμα Erasmus στην Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid με υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. / 2011 - 12 Επικουρικό διδακτικό έργο στην σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. στον Τομέα ΙΙΙ / Δραστηριοποιείται από το 2010 σαν αρχιτέκτονας και interior designer και διατηρεί γραφείο στην Καλαμάτα και στην Αθήνα.


18

Κώστας Πουλόπουλος

Μετατροπή παραδοσιακού πέτρινου κτίσματος σε θερινή κατοικία

Κώστας Πουλόπουλος Αρχιτεκτονας ΕΜΠ, ΜEng, MAA kostaspoulopoulos@gmail.com

Πώς κανείς διαπραγματεύεται μια μεσογειακή αρχιτεκτονική που είναι τοπική, αλλά ταυτόχρονα διεθνής; Ποια η ανάγνωση των υλικών και τρόπων δόμησης, αλλά και η εν γένει οργάνωση του κτίσματος, ώστε το έργο να εντάσσεται μεν στο φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο, αλλά και να εκπληρώνει τις απαιτήσεις του εργοδότη για πολυτέλεια επαρκή (και) για εμπορική αξιοποίηση; Η αρχιτεκτονική ως γέφυρα που ενώνει απέναντι όχθες. Το πρότζεκτ αφορά στην επέκταση ενός υπό κατάρρευση παραδοσιακού πέτρινου κτίσματος σε πολυτελή θερινή κατοικία, με τρόπο που να περιβάλλει με φροντίδα τις υπάρχουσες αξίες καθώς εισάγει νέα χωρικά και λειτουργικά στοιχεία.

Ο Κώστας Πουλόπουλος είναι αρχιτέκτονας από το 2004. Έχει σπουδάσει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και στο Πανεπιστήμιο του Τόκυο, ενώ έχει εργαστεί στην Αθήνα, στην Ιαπωνία κα εδώ και 6 χρόνια στην Κοπεγχάγη ως senior design architect τόσο στους Henning Larsen Architects, όσο και στους BIG. Αυτό τον καιρό στήνει το δικό του γραφείο, με έμφαση σε αναπτυξιακά έργα, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά.


19

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανάδειξης Περιοχής Εισόδου του Κάστρου της Καλαμάτας

Η μελέτη αφορά την Ανάδειξη της περιοχής Εισόδου του Κάστρου της Καλαμάτας. Μετά τις πρόσφατες απαλλοτριώσεις και κατεδαφίσεις των κατασκευών εκατέρωθεν της εισόδου, έχει δημιουργηθεί ένας χώρος ο οποίος επιβάλλεται να ανασχεδιασθεί. Σκοπός των διαμορφώσεων είναι αφενός η ανάδειξη της νότιας πλευράς του κάστρου, που αποτελεί το σημαντικότερο μνημείο της πόλης, και αφετέρου η δημιουργία ενός ξεχωριστού χώρου αναψυχής. Ενός χώρου που θα επιχειρήσει να συνδέσει τους κατοίκους της Καλαμάτας με ένα κομμάτι της ιστορίας του ίδιου τους του τόπου. Με απλές σχεδιαστικές λύσεις και χρήση φυσικών υλικών, η μελέτη επιδιώκει να αποτελέσει ένα πρότυπο σχεδιασμού του δημοσίου χώρου στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Ομάδα μελέτης: Ευαγγελία Μηλίτση – Κεχαγιά, Δρ. Αρχαιολόγος Χριστίνα Πιερροπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Βασίλης Πάνου, Τοπογράφος Μηχανικός Βαρβάρα Βαλάκου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


20

ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (πρώην ΛΗ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) Αντωνία Κουζή

Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης Ανακτόρου Νέστορος

Η επέμβαση σε αρχαιολογικό χώρο είναι εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, αφού στόχο της αποτελεί η ανάδειξη των μνημείων, με την ελάχιστη δυνατή αλλοίωση της εικόνας τους. Στην περίπτωση μάλιστα του Ανακτόρου του Άνω Εγκλιανού, του επονομαζόμενου και “Ανακτόρου του Νέστορος”, ενός από τα τρία ανεσκαμμένα μυκηναϊκά Ανάκτορα, ο βαθμός δυσκολίας του εγχειρήματος εμφανίζεται ιδιαίτερα μεγάλος, ανάλογος προς το μέγεθος της ευθύνης που φέρει η Υπηρεσία που το διαχειρίζεται. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε εξ αρχής αναγκαίο να διατυπωθούν αρχές, όπου μπορεί να βασιστεί η πρόταση διαμόρφωσής του, οι οποίες συμπυκνώνονται στις ακόλουθες: Οργάνωση του αρχαιολογικού χώρου. Διευκόλυνση της κίνησης των επισκεπτών. Περιορισμός της κλίμακας των επεμβάσεων, στις απολύτως αναγκαίες, ώστε να μην προκληθεί αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και της εικόνας των ίδιων των μνημείων. Πραγματοποίηση των επεμβάσεων στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα μνημεία, ώστε τα σύγχρονα υλικά να διαφοροποιούνται από το αρχαία υλικά δομής. Κατά τον τρόπο αυτό αφενός καθίστανται διακριτές οι σύγχρονες επεμβάσεις, αφετέρου προστατεύονται τα μνημεία κατά τη διάρκεια των εργασιών. Επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες διαμόρφωσης, με γνώμονα το βαθμό ένταξης τους στο φυσικό τοπίο, ώστε η παρέμβαση να αφομοιωθεί σχεδόν απόλυτα στο περιβάλλον, δίνοντας την ελάχιστη δυνατή εντύπωση επέμβασης. Η προσαρμογή των υλικών στο τοπίο δεν αφορά μόνο στην τελική τους εικόνα, αλλά και στον τρόπο τοποθέτησής τους.

Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (πρώην ΛΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) Ομάδα μελέτης: Κουζή Αντωνία / Αρχιτέκτων Μηχ. Πίκουλα Δήμητρα / Πολιτικός Μηχ. Πάνου Βασίλης / Τοπογράφος Μηχ. Αρχαιολόγοι: Τσακανίκου, Γλαράκη, Κατσιπάνου


21

ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (πρώην ΛΗ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ)

Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης θολωτών τάφων Περιστεριάς

Η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Περιστεριάς αποτελεί πρόκληση, λόγω των πολλών ιδιαιτεροτήτων του χώρου, αλλά και του χρόνου που έχει παρέλθει από τις επεμβάσεις των ανασκαφέων τη δεκαετία του ‘70. Το ανάγλυφο του εδάφους δημιουργεί δυσκολίες στη χάραξη διαδρομών και στην προσέγγιση των μνημείων, ενώ η σημερινή απουσία υποδομών και η αυξημένη προσέλευση επισκεπτών, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, κάνουν επιτακτικότερη την ανάγκη ουσιαστικών, αλλά διακριτικών παρεμβάσεων. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν τόσο η αποτύπωση & λεπτομερής καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του σημαντικότατου αυτού ταφικού συνόλου, όσο και η προσπάθεια επίλυσης λειτουργικών ζητημάτων του χώρου και οργάνωσης του αρχιτεκτονικά, προκειμένου να είναι δυνατό να ανοίξει στο ευρύ κοινό, κάτι που τώρα δεδομένων των συνθηκών θεωρείται αδύνατο. Στα πλαίσια της μελέτη συντάχθηκε μια πληρέστατη αρχαιολογική προμελέτη, με εκτενείς αναφορές στα αρχαιολογικά ευρήματα, την ιστορία των ερευνών καθώς και παρουσίαση & καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ταφικών μνημείων. Παράλληλα με την αρχαιολογική έρευνα & καταγραφή έγινε και μια πληρέστατη αποτύπωση & απεικόνιση τόσο του αναστηλωμένου θολωτού τάφου 1, όσο και των δυο άλλων ταφικών μνημείων, ενώ συντάχθηκε και πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα όλης της εν λόγω περιοχής. Η πρόταση στην οποία η ομάδα μελέτης οδηγήθηκε σεβάστηκε το ευαίσθητο φυσικό τοπίο - σχεδόν ανέγγιχτο - το πολύτιμο και μοναδικό αρχαιολογικό υλικό, κάνοντας προσεκτικούς χειρισμούς και ανεπαίσθητες χαράξεις επί του υπάρχοντος ανάγλυφου. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην πλήρη ένταξη στο τοπίο, των απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία ενός οργανωμένου πολιτισμικού κέντρου, κελυφών και στον προσεκτικό τρόπο χάραξης πορειών κίνησης των επισκεπτών.

Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (πρώην ΛΗ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) Ομάδα μελέτης: Κουζή Αντωνία / Αρχιτέκτων Μηχ. Πίκουλα Δήμητρα / Πολιτικός Μηχ. Πάνου Βασίλης / Τοπογράφος Μηχ. Αρχαιολόγοι :Τσακανίκου, Γλαράκη, Κατσιπάνου


22

Πολυτίμη - Μαρία Αναγνωστοπούλου

Κτήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και φιλοξενίας στην Αρσινόη

Το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φιλοξενίας στην Αρσινόη Μεσσηνίας ικανοποιεί την ανάγκη των νέων και μη, να γνωρίσουν τη φύση και παράλληλα στοχεύει στην προώθηση της προστασίας του ορεινού περιβάλλοντος και στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης. Η σύνθεση στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Το υφιστάμενο τοπίο αναμορφώνεται προκειμένου να φιλοξενήσει τις νέες δραστηριότητες με τη χρήση αναβαθμίδων για τη δημιουργία καλλιεργήσιμων εκτάσεων και την αξιοποίηση ανανεώσιμων φυσικών πόρων όπως το νερό και η ηλιακή ενέργεια για την επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον αντλώντας στοιχεία τυπολογίας, μορφολογίας και κλίμακας από το δομημένο και φυσικό περιβάλλον της γύρω περιοχής. Εκπαιδευτικό ίδρυμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας Υπεύθυνοι διδάσκοντες: Αικατερίνη Λιάπη

Πολυτίμη - Μαρία Αναγνωστοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός polinarchcat@gmail.com

Η Πολυτίμη - Μαρία Αναγνωστοπούλου είναι γεννημένη στην Ανάληψη Μεσσηνίας και έχει σπουδάσει Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις, διαγωνισμούς και εργαστήρια. Επικεντρώνεται στη βιώσιμη αρχιτεκτονική, την αρχιτεκτονική τοπίου και τους εναλλακτικούς τρόπους ένταξης της κατοίκησης στο τοπίο. Παράλληλα ασχολείται με εναλλακτικές μεθόδους καλλιέργειας, τις καινοτομίες σε κτίρια για εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιβαλλοντικά ανταποκρινόμενο σχεδιασμό σε ευαίσθητα περιβάλλοντα, με πρόταγμα / στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.


23

Χρυσαυγή Ιορδανίδου Μουσειογραφική Μελέτη για την Αποκατάσταση της Οικίας Μπάρκα και Πρόταση Νέων Χρήσεων Υποστήριξης της Λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας Δήμου Πύλου – Νέστορος

Χρυσαυγή Ιορδανίδου Αρχιτέκτων Μηχανικός a.iordanidou@gmail.com

H μουσειογραφική μελέτη αφορά στην επέμβαση στο κτίριο «Οικία Μπάρκα» στην Δ.Κ.Χώρας του Δήμου Πύλου – Νέστορος για την μετατροπή του ως εκθετήριο σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά, τη λαογραφία και την αγροτική παράδοση. Η λειτουργία του εκθετηρίου θα είναι υποστηρικτική του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας. Ο προτεινόμενος σχεδιασμένος χώρος θα αντιμετωπίζει το παρόν και το μέλλον συνδιαλεγόμενος με το παρελθόν του τόπου. Σκοπός της μουσειογραφικής μελέτης είναι με εργαλείο το χώρο και τις κατασκευές, να διηγηθεί στον επισκέπτη τα παραδοσιακά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Χρυσαυγή Ιορδανίδου μεγάλωσε στην Καλαμάτα και σπούδασε αρχιτεκτονική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στην Καλαμάτα και ασχολείται με έργα ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα. Θεωρεί πως η αρχιτεκτονική συσχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών δραστηριοτήτων. Η φωτογραφία, ο σχεδιασμός και η κατασκευή κοσμημάτων αποτελούν διέξοδο από την καθημερινότητά της. Σήμερα, παράλληλα με την επαγγελματική της δραστηριότητα, παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα με θέμα τον αρχιτεκτονικό φωτισμό στο KTH Royal Institute of Technology της Στοκχόλμης.


24

Αντωνία Κουζή, Ασπασία Δουβίτσα

Καλλιτεχνικό εργαστήρι στο φαράγγι του Ριντόμου. Αναγνώριση και κατοίκηση του τοπίου

Οι έννοιες της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του φυσικού τοπίου διερευνήθηκαν σε αυτή τη διπλωματική εργασία, χωρίς αυτές να είναι αυστηρά καθορισμένες εξαρχής. Κρίναμε εξαιρετικά δύσκολη τη μόρφωση χώρων ικανών να φιλοξενήσουν και να εμπνεύσουν έναν δημιουργό, πόσο μάλλον όταν οι χώροι αυτοί έρχονται να τοποθετηθούν σε ένα ευαίσθητο, ανέγγιχτο φυσικό τοπίο. Δεν μας είναι εύκολο ακόμα και τώρα να ορίσουμε τη σειρά των επιλογών μας με βάση την χρήση ή τον τόπο, αντίθετα πιστεύουμε ότι δουλεύτηκαν και μελετήθηκαν και τα δύο με την ίδια προσοχή παράγοντας το τελικό αποτέλεσμα. Η μόνη βέβαιη επιλογή μας εξαρχής ήταν η επιθυμία μας να ασχοληθούμε με την επαρχιακή ζώνη μιας μικρής πόλης και συγκεκριμένα με μια πρόταση που στόχο της θα έχει να τονώσει την πολιτιστική ζωή του τόπου. Επιπλέον κριτήριο της πρότασης μας ήταν η ανάπτυξη μιας καλλιτεχνικής δραστηριότητας που θα διαρκεί όλο το χρόνο και θα συμμετέχει ενεργά στην καθημερινή ζωή της πόλης, θα εμπνέεται από αυτή και θα την εμπνέει. Σε κάθε περίπτωση στόχος μας ήταν να οδηγηθούμε σε χειρονομίες συνθετικές που θα ήταν συμβατές με την κλίμακα και την ποιότητα του τόπου, αλλά και επεμβάσεις ικανές να αποτελέσουν πηγές έμπνευσης και να οδηγήσουν στην δημιουργία. Τέλος, γνώμονα σε αυτή τη δουλειά υπήρξε η συμφωνία όλης της μελετητικής ομάδας πως αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο κλειστά κελύφη. Αντίθετα, αρθρώνεται από επιμέρους εξίσου σημαντικά κομμάτια - πορείες, αισθήσεις, εναλλαγές κλειστού και ανοιχτού, ιδιωτικού και δημόσιου, εκτεθειμένου και προστατευμένου - που δίνουν την δυνατότητα στο χρήστη να βιώσει εμπειρίες διαφορετικές.

Αντωνία Κουζή Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ t_kouzi_arch@yahoo.gr

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος ΤΕΕ από το 2004, τελειόφοιτος του Μεταπτυχιακού προγράμματος Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτηρίων ΕΑΠ Από το 2004 μέχρι το 2007 εργάστηκε στους nc/mp architects και από τότε μέχρι σήμερα διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στην Καλαμάτα με κύριο αντικείμενο ιδιωτικά έργα – κατοικίες, εμπορικούς & επαγγελματικούς χώρους, σε επίπεδο μελέτης αδειοδότησης & κατασκευής.

Εκπαιδευτικό ίδρυμα: ΕΜΠ / Σχολή Αρχιτεκτόνων Υπεύθυνοι διδάσκoντες: Μάρδα Νέλλη, Μαρλαντή Μαρία, Μαυρίδου Μαρία


25

Mario Gonzalez, Χριστίνα Μάλαμα, Μαρία Μαραμπέα

Πρόταση πεζοδρόμησης παραλιακού μετώπου στην Καλαμάτα

Mario Gonzalez Αρχιτέκτων Μηχανικός info@mgxm.gr

Αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2005. Από το 2003 ασχολήθηκε με τη διδασκαλία τρισδιάστατων προγραμμάτων και εργάστηκε ως μελετητής σε σημαντικές μελετητικές εταιρείες της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας ως αρχιτέκτονας. Παρακολουθεί τακτικά σεμινάρια και ημερίδες σχετικά με την αρχιτεκτονική, το βιοκλιματικό σχεδιασμό και την σύγχρονη δόμηση. Το 2007 σχημάτισε το γραφείο MGXM Αρχιτέκτονες σε συνεργασία με τη Χριστίνα Μάλαμα.

Η πρόταση αφορά την πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Ναυαρίνου, από την οδό Ηρώων εώς το πάρκινγκ που βρίσκεται πριν την οδό Καρακούση. Τα οχήματα, στο συγκεκριμένο μέρος μπορούν να έρχονται μέσω τις Κρήτης από τις κάθετες οδούς που καταλήγουν σε κυκλικούς κόμβους. Η πρόταση αν και μπορεί να αλλάξει ριζικά την μορφή του παραλιακού μετώπου είναι κατασκευαστικά απλή μιας και διατηρείται το υπάρχον πεζοδρόμιο, ενώ η άσφαλτος παραχωρείται εν μέρη στον ποδηλατόδρομο ενώ το μεγαλύτερο μέρος παραχωρείται για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων.

Χριστίνα Μάλαμα Αρχιτέκτων Μηχανικός info@mgxm.gr

Αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2007. Από το 2004 ασχολήθηκε με τη διδασκαλία τρισδιάστατων προγραμμάτων, τις αρχιτεκτονικές μελέτες και την τρισδιάστατη παρουσίαση κτιρίων. Εργάστηκε σε σημαντικά αρχιτεκτονικά γραφεία και ασχολήθηκε με επιτυχία στον χώρο της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων και το σχεδιασμό επίπλων. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του γραφείου MGXM Αρχιτέκτονες. nfo@mgxm.gr


26

Τερέζα Κόκκαλη, Βασιλική Κοντοπούλου

Tα βράχια - η θάλασσα - η Μάνη: πηγή έμπνευσης για την τέχνη

Στη χερσόνησο της Μάνης το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον συμπλέουν. Στη Σελίνιτσα ή Άγιος Νικόλαος επιλέξαμε να στεγάσουμε ένα νέο Καλλιτεχνικό Σταθμό. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη αρχιτεκτονική σύνθεση που θα εκφράζει την εποχή μας, θα καλύπτει τις ειδικές ανάγκες της λειτουργίας που καλείται να στεγάσει και παράλληλα θα σέβεται τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της Μάνης. Έτσι επιδιώκουμε να κάνουμε τη διαμονή σ’ έναν μοναδικό τόπο, πηγή εικαστικής έμπνευσης. Η σύνθεση εντάσσεται στον Άγιο Νικόλαο σ’ ένα οικόπεδο 7 στρεμμάτων που βρέχεται από τη θάλασσα μέσα στο οποίο υπάρχει και ένα παλαιό νεοκλασικό κτίσμα. Τα βράχια, η θάλασσα, η Μάνη, ο προσανατολισμός, η διάταξη που παρουσιάζουν τα κτίρια του χωριού, η θέα και η βλάστηση του οικοπέδου αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη σύνθεση των κτιρίων και την κατανομή τους στο χώρο, ώστε στη συνέχεια να λειτουργήσουν ανάλογα και για τους χρήστες. Ο χώρος συνάθροισης αποτελεί έναν ανεξάρτητο όγκο στο κέντρο της σύνθεσης ως συνδετικό στοιχείο των υπόλοιπων μονάδων και αποτελεί μια μορφή μανιάτικου πύργου ορατού από αρκετά σημεία του χωριού. Όλο το συγκρότημα συνδέεται με τα βράχια με ένα παρατηρητήριο/γέφυρα. Τα κτίρια έχουν εμφανή σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχους πλήρωσης με μανιάτικη πέτρα εμφανή έξω αλλά και μέσα στο κτίριο. Έτσι διατηρήθηκε εξωτερικά η υλικότητα και το ύφος του οικισμού και εσωτερικά συνδυάστηκε η πέτρα με το εμφανές σκυρόδεμα, γεγονός που θεωρείται ότι ταιριάζει σε εργαστήρια για καλλιτέχνες.

Τερέζα Κόκκαλη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ terezakokk@gmail.com Η Τερέζα Κόκκαλη είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από το 2014. Είναι υποψήφια Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων. Σήμερα κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού και εργάζεται στην περιοχή της Μεσσηνίας.  Βασιλική Κοντοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ Η Βασιλική Κοντοπούλου είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από το 2014. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών από το University College of London (UCL), United Kindom. Σήμερα ζει και εργάζεται στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας.  Εκπαιδευτικό ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Υπεύθυνοι διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Καραδήμας, Σοφία Τσιράκη


27

Ιωάννης Αλεξανδρόπουλος, Ευάγγελος Γουζέας

Σύνδεση κεντρικης πλατείας (ψαρακια) με πάρκο Ο.Σ.Ε. Ιωάννης Αλεξανδρόπουλος Απόφοιτος Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Διακόσμησης, 3D Animation

“ο αδύναμος κρίκος” Με έναυσμα αυτή την φράση προτείνεται μέσω αυτής της μελέτης η ανάπλαση, ανακαίνιση και επανάχρηση του κομματιού αυτού του κέντρου της Καλαμάτας που συνδέει την κεντρική πλατεία με το πάρκο του Ο.Σ.Ε. με σκοπό την αισθητική και χρηστική εξομάλυνση του κεντρικού κορμού της πόλης. Με γνώμονα την μινιμιλαστική αισθητική που επιβάλλουν οι καιροί, η μελέτη προτείνει τις ελάχιστες δυνατές αλλαγές, καθώς δεν απαιτούνται εκτεταμένες επεμβάσεις στην μορφολογία του εδάφους. Με λιγοστά υλικά από επιδιορθωτικές εργασίες, οριοθετούνται χώροι που θα καταφέρουν να αλλάξουν την όψη του κέντρου της πόλης.

O Ιωάννης Αλεξανδρόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη της Καλαμάτας όπου από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τα καλλιτεχνικά στη σχολή της Δ.Ε.Π.Α.Κ. Το ενδιαφέρον του για την αρχιτεκτονική και διακόσμηση τον οδήγησε από το 4ο Γενικό Λύκειο στη σχολή του Α.Κ.Τ.Ο. στην Αθήνα. Εκεί, αφού αποφοίτησε από το τμήμα Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Διακόσμησης κι εν συνεχεία του τμήματος 3D Animation, εργάσθηκε ως σχεδιαστής σε γνωστά αρχιτεκτονικά γραφεία. Η ανάγκη όμως της επαγγελματικής αυτονομίας, τον οδήγησε στην επιστροφή στην πόλη της Καλαμάτας όπου διατηρεί από το 2007 το δικό του γραφείο μελετών. Με ειδίκευση στους μικρούς χώρους, αναλαμβάνει μελέτες κι εκπονήσεις ανακαίνισης, διακόσμησης και μετατροπής εσωτερικών κι εξωτερικών χώρων αλλά και δημιουργία φωτορεαλιστικών μακετών με τη βοήθεια υπολογιστή.

Ευάγγελος Γουζέας Γραφίστας, Διακοσμητής

Ο Ευάγγελος Γουζέας έχει σπουδάσει στο ελεύθερο εργαστήριο ΒΑΚΑΛΟ και Computer graphic Σχολές ΠΕΤΡΑ, σαν γραφίστας Διακοσμητής. Έχει διδάξει 2 χρόνια στο Δημόσιο ΙΕΚ Καλαμάτας στο τμήμα γραφιστικής και διατηρεί δικιά του Διαφημιστική Εταιρία Γραφικών Τεχνών και Διαφημιστικής Προβολής από το 1997 έως σήμερα με την επωνυμία Alpha Διαφημιστική. info@alpha - diaf.gr


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 24 Οκτωβρίου

18:00 Το φώς στην πόλη | επιμέλεια: Μιχάλης Δημητρακόπουλος / Ένωση Ελλήνων Φυσικών, παράρτημα Μεσσηνίας | αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου

Το φως ως «κομμάτια» του ολόκληρου. Η Φυσική, η Ποίηση, η Χημεία, η Ζωγραφική, η Κοσμολογία, η ανθρώπινη απόλαυση. Η διεθνής επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα γιορτάζει φέτος το Διεθνές Έτος Φωτός (UNESCO International Year of Light 2015) Διανύουμε τον αιώνα των τεχνολογιών φωτός. Το φως, ορατό (;) και αόρατο καθώς και οι τεχνολογίες που σχετίζονται μ’ αυτό, επηρεάζουν κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής. Ας γνωρίσουμε αυτό το φαινόμενο που ενώ δεν ξέρουμε ακριβώς την φύση του, το χρησιμοποιούμε όσο οτιδήποτε άλλο στην καθημερινότητα μας.

18:05 Street Views | προβολή | επιμέλεια: Γιούλα Παπαδοπούλου/Festival Μηδέν | Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Αντώνης Μίγκος, Dan Hudson, Benjamin R. Taylor, Emilio Vavarella, Jesús Segura, Jeroen Nelemans, Juliana Abud & Marina Takami, Nick Jordan, Carlos Espinosa, Άννα Βάσωφ, Natalia Skobeeva, Κενό Δίκτυο, Παναγιώτης Βούλγαρης, Βασίλειος Παπαϊωάννου, Σταύρος Κάσσης | αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου Μια ενότητα βιντεοτέχνης που αποτελεί ταυτόχρονα ένα αφιέρωμα στο φως (το βίντεο εξάλλου είναι ένα εικαστικό μέσο που από τη φύση του σχετίζεται με το φως και τις ιδιότητες του) και μια ωδή στην πόλη. Καλλιτέχνες απ’ όλον τον κόσμο παίζουν με το χρώμα, το φως, τους ιριδισμούς και την ανθρώπινη κίνηση μέσα στην πόλη: ρεμβασμοί, αντανακλάσεις, βηματισμοί, διαδηλώσεις, οδικές διασταυρώσεις, τυχαία ποίηση στο Google Street View, ένα σμήνος από πουλιά… Όλα αυτά που προσέχουμε ή αυτά που δεν προσέξαμε ποτέ στις βιαστικές μας διαδρομές μέσα στον αστικό ιστό. Η κενή και η γεμάτη πόλη, σαν βίωμα ή σαν τοπίο, σε ατέλειωτες περιπλανήσεις του βλέμματος και της σκέψης.

19:15 Θεος ελαιοχρωματιστής της παπαρούνας και της Καλαμάτας | μια φιλική συζήτηση για το φως | διάλεξη | επιμέλεια: Ανδρέας Κασσέτας, φυσικός, εκπαιδευτικός αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου 21:00 Εγκαίνια Έκθεσης φουαγιέ Πνευματικού Κέντρου

21:30 Παρουσίαση μελετών αίθουσα Πνευματικού Κέντρου

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

10:00 Τα παιδιά ζωγραφίζουν την πόλη παιχνίδι για παιδιά | επιμέλεια: Τόνια Κουζή αίθουσα Πνευματικού Κέντρου 12:00 Η πόλη μας… | προβολή | επιμέλεια: Γιάννης Πλάγος/Εκπαιδευτήρια Μπουγά 12:15 Ecomobility | επιμέλεια: Ελένη Λεμπέση Εκπαιδευτήρια Μπουγά | προλογίζει η Παναγιώτα Ντίντα, Μηχανολόγος Μηχανικός, Msc, Πρόεδρος Τουριστικής Επιτροπής Δ. Καλαμάτας | αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου 20:00 Good artists copy. Great artists steal. διάλεξη | Κώστας Πουλόπουλος, Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο του Τόκυο, senior design architect BIG | αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου

Η Καλαμάτα έχει όλα τα εχέγγυα να γίνει ένα success story, τόσο στην ελληνική, όσο και στη μεσογειακή κλίμακα. Πώς αντίστοιχες ιστορίες άλλων μεσογειακών πόλεων, με παρόμοια χαρακτηριστικά και παρόμοιες προκλήσεις, μπορούν να μας εμπνεύσουν; Σε ποιο βαθμό θα μπορούσαμε να αντιγράψουμε και σε ποιο να «κλέψουμε» (δηλαδή να οικειοποιηθούμε) αυτά τα διδάγματα ; Η συζήτηση διαπραγματεύεται επιτυχημένα παραδείγματα αστικής ανάπλασης και υποδομών σε ευρωπαϊκές πόλεις μεσαίου μεγέθους (Βαρκελώνη, Νίκαια, Τελ Αβίβ,κ.α.) και να τα συσχετίσει με ιδέες που απασχολούν το δημόσιο διάλογο της πόλης μας.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

10.00: Ξαναβλέπουμε την πόλη μας διαδραστικό παιχνίδι επανασχεδιασμού της πόλης μας για παιδιά | επιμέλεια: Τόνια Κουζή, Μυρτώ Φοίφα - Re:Think | αίθουσα Πνευματικού Κέντρου

Παρατηρούμε την πόλη μας, προβληματιζόμαστε για την πόλη μας, ξανασχεδιάζουμε την πόλη μας μέσα από τα παιδικά μας μάτια...

18:30 Πολιτιστικές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο | δράση | επιμέλεια: Φιλάρετος Βούρκος, Φεστιβάλ Δρόμου, ΚΑΝΕ | πλατεία Όθωνος

Το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2009 από το Κέντρο Νέων Καλαμάτας,


με σκοπό την ενεργή και δημιουργική αξιοποίηση των δημόσιων χώρων. Ήταν μια απόπειρα να δώσει τον λόγο στους νέους και ανακάλυψε γωνιές της πόλης μας που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε πεδία έκφρασης, πολιτισμού και αθλητισμού. Το πρώτο Φεστιβάλ έγινε στην πλατεία Φραγκόλιμνας, ταξίδεψε στην Αγορά της πόλης, στην πλατεία Όθωνος, στο Πάρκο Σιδηροδρόμων και όταν έμεινε στο τελευταίο λόγω μεγέθους, έκανε παράλληλες δράσεις σχεδόν σε όλους τους δημόσιους χώρους της πόλης της Καλαμάτας. Ανακάλυψε την ανάγκη των νέων να φτιαχτεί μια πίστα skate, μίλησε με ομάδες που επιθυμούν ανοικτά θέατρα, συνάντησε την έλλειψη συναυλιακών χώρων και άκουσε τα παράπονα των γκραφιτάδων για τον αποκλεισμό που υφίσταται μια τέχνη που θα μπορούσε να μεταμορφώσει γκρίζες γωνιές της πόλης. Συνεχίζει με την φιλοσοφία ότι η τέχνη ξεκινάει από τον δρόμο...

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

19:00 Συνοικιακός συλλογικός λαχανόκηπος - Free Food Project @ Community | δράση | επιμέλεια: ReThink/Αγρόκτημα Φοίφα | Συντελεστές: Σωκράτης Κλαμπατσέας, Μυρτώ Φοίφα, Κώστας Δημητρόπουλος, Χριστίνα Καραλέκα, Lilliana Correia | συμβολή Βασ. Σοφἰας & Φαρών Η δυνατότητα παραγωγής τροφής και διαχείρισης ενέργειας στην πόλη συλλογικά αποτελούσε και αποτελεί πρόκληση μέσα σε ένα αποσιτισμένο ενεργειακά καταναλωτικό αστικό περιβάλλον. Γι’ αυτό και δίπλα σε έναν από τους συνοικιακούς κομποστοποιητές, του Δικτύου Συνοικιακής κομποστοποίησης από το RE:Think Proect σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας θα παρουσιάσουμε και θα συζητήσουμε την δυνατότητα δημιουργίας ενός συνοικιακού συλλογικού λαχανόκηπου, στον δημόσιο χώρο. Η ιδέα και ο σκοπός είναι αρκετά απλά: Η δυνατότητα παροχής ενός χώρου, όπου θα μπορεί κανείς να καλλιεργήσει και να συλλέξει οποιοδήποτε λαχανικό προσφέρει ο κήπος. Δεν πρόκειται απλά για έναν Ανοιχτό Κήπο Καλλιέργειας Τροφής, αλλά και για ένα τρόπο να έρθουν τα μέλη της τοπικής κοινότητας πιο κοντά και να επαναχρησιμοποιήσουν ένα κομμάτι γης που ως τώρα δεν προσέφερε τίποτα. Η δράση βασίζεται στο προσωπικό πρόγραμμα εργασίας, εθελόντριας από την οργάνωση ΚΑΝΕ.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

19:00 UrbanDig Project | παρουσίαση | επιμέλεια: Γιώργος Σαχίνης & Ειρήνη Αλεξίου | αίθουσα Πνευματικού Κέντρου

Παρουσίαση της πλατφόρμας UrbanDig Project που η ομάδα παραστατικών τεχνών «όχι παίζουμε» εφαρμόζει σε γειτονιές. Η πλατφόρμα παρουσιάζεται σε δύο σκέλη: το καλλιτεχνικό σκέλος και το σκέλος ενεργοποίησης γειτονιάς. Το δεύτερο σκέλος αφορά στο πρόγραμμα δράσεων συλλογικής από - κάτω - προς τα πάνω χαρτογράφησης του πολιτισμικού κεφαλαίου της γειτονιάς μιας πόλης που εφαρμόζει η ομάδα με αφορμή τη δημιουργία μιας site - specific παράστασης, δηλαδή μιας παράστασης εμπνεόμενης από το χτες, το σήμερα και τις προσδοκίες/προκλήσεις του εκάστοτε αστικού χώρου. Η παρουσίαση θα ολοκληρωθεί με παραδείγματα δράσεων, ψηφιακών εργαλείων και εργαστηρίων που δημιουργήθηκαν συλλογικά στο πλαίσιο ενός UrbanDig Project στη γειτονιά του Δουργουτίου, των προσφυγικών κατοικιών του Νέου Κόσμου αλλά και υλικό από την παράσταση / φινάλε του προγράμματος εκεί (23/10 1/11).

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

10:00 Συμμετέχω γιατί… Ο δρόμος έχει τη δική μας ιστορία | παιχνίδι στην πόλη για παιδιά | επιμέλεια: Προσεχώς | φουαγιέ Πνευματικού Κέντρου

Η προτεινόμενη δραστηριότητα σχεδιάστηκε για έφηβους και ενήλικες και σκοπεύει στην κατανόηση της σημασίας του συμμετοχικού σχεδιασμού (participatory planning) και της εμπλοκής της κοινωνίας (community engagement) στη διαχείριση και διαμόρφωση των δημόσιων χώρων. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση εργαλείων μη τυπικής μάθησης, συλλογικής νοημοσύνης και μιας βιωματικής δραστηριότητας ρόλων, οι συμμετέχοντες με ψυχαγωγικό τρόπο θα αποφασίσουν ποιους αφορούν οι δημόσιοι χώροι, θα πάρουν το ρόλο τους και θα διαμορφώσουν συγκεκριμένες προτάσεις από την πόλη για την πόλη. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Προσεχώς (prosexws.org) είναι ένας Κοινωνικός Συνεταιρισμός, Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με δράσεις που διαμορφώνονται ανάλογα με τα μέλη εργαζομένους του, μακριά από το κυνήγι του κέρδους, με κατεύθυνση την από βάση δημιουργία των προϋποθέσεων για κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία. Με μέλη που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ανώτατες σπουδές και εμπειρία πάνω στο περιβάλλον, την οικονομία και την εκπαίδευση, από το 2013, ο κοινωνικός αυτός συνεταιρισμός διακινεί με αρχές δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου προϊόντα επιλεγμένα για την υψηλή κοινωνική ή/και περιβαλλοντική τους αξία, λειτουργεί ένα μικρό καφενείο - χώρο συνάντησης, ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης και συμμετέχει, οργανώνει και υλοποιεί εργαστήρια, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα σε τοπικό ή/και Ευρωπαϊκό επίπεδο.


Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

10:00 Συμμετέχω γιατί… Ο δρόμος έχει τη δική μας ιστορία | παιχνίδι στην πόλη για παιδιά | επιμέλεια: Προσεχώς | φουαγιέ Πνευματικού Κέντρου 18:30 Bikes vs. Cars | προβολή | επιμέλεια: Filmhouse - Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας | αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου 20:00 Προς μια Βιώσιμη Πόλη | τραπέζι | επιμέλεια: Μυρτώ Φοίφα | συμμετέχουν: Μαργαρίτα Καραβασίλη, Αρχιτέκτων d.p.l.g. Ανωτάτης Εθνικής Σχολής Καλών Τεχνών Παρισίων (ENSBA, PARIS), Msc, Δημιουργός του περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη»), Θἀνος Βλαστός, καθηγητής πολεοδομίας και συγκοινωνιακού σχεδιασμού ΕΜΠ, ιδρυτής της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας, Γιάννης Σπιλάνης, αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναστάσιος Κότσιρας, επίκουρος Καθηγητής Λαχανοκομίας, Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας | αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου

Στο τραπέζι αυτό θα ερευνήσουμε και θα προσεγγίσουμε άξονες της ιδέας της “Βιώσιμης πόλης» και ίσως να καταφέρουμε να προσδιορίσουμε κάποια χαρακτηριστικά της ευρύτερης συλλογιστικής της αειφόρου ανάπτυξης, ετσι όπως αυτή μπορεί να προσδιορίσει και να συνθέσει κομμάτια μιας βιώσιμης καθημερινότητας μέσα στον αστικό ιστό. Η δυνατότητα παραγωγής τροφής στην πόλη, η ανάκτησης της ενέργειας από τους ίδιους τους κατοίκους και για δικό τους ώφελος, η  μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος της πόλης, η συμμετοχή των πολιτών στον διαρκή μετασχηματισμό της πόλης, η δημιουργία αστικού σχεδιασμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων της πόλης, η συνειδητοποίηση από τους ίδιους τους κατοίκους του τι είναι τόπος, τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα καθώς και η ποιότητα συνεργασίας και των συνηθειών που δημιουργούνται σε μια πόλη, τα χαρακτηριστικά χρήσης του δημοσίου χώρου και εν τέλει η δυνατότητα εναρμόνισης του ΟΙΚΟΥ ΜΑΣ δηλ. του φυσικού μας περιβάλλοντος με τις ανθρώπινες ανάγκες και παρεμβασεις είναι θέματα που θα δοκιμάσουμε να προσεγγίσουμε σε αυτό το τραπέζι, με στόχο να σκιαγραφήσουμε το μοντέλο της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

10:00 Διαδρομές γευσιγνωσίας στην πόλη | παιχνίδι στην πόλη για παιδιά | επιμέλεια: ReThink/Αγρόκτημα Φοίφα - ΠΕΕΚΠΕ | Βιολογική - Κεντρική Αγορά Καλαμάτας

18:00 Δημόσια Τέχνη στην Πόλη | τραπέζι | επιμέλεια: Γιούλα Παπαδοπούλου, Μαργαρίτα Σταυράκη, εικαστικοί, διοργανώτριες του Video Art Festival Μηδέν | συμμετέχουν: Μαίρη Ζυγούρη, εικαστικός, performer, Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος, εικαστικός, υπ. Δρ Παν/μίου Θεσσαλίας - Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Νίκος Ποδιάς, εικαστικός, επιμελητής εικαστικών δράσεων | αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου

Τι εννοούμε «δημόσια τέχνη» και τι «τέχνη στο δημόσιο χώρο»; Τις τελευταίες δεκαετίες, όλο και περισσότερες μορφές τέχνης κάνουν την εμφάνιση τους στο δημόσιο χώρο, προσεγγίζοντας ένα συνεχώς ευρύτερο κοινό και ανανεώνοντας δυναμικά την καθημερινή ζωή και την αισθητική εμπειρία στον ιστό της πόλης. Έτσι η τέχνη, σε όλες της τις μορφές, ξεφεύγει από τις κλειστές αίθουσες των μουσείων, ενεργοποιεί το «κοινωνείν» και ανοίγει ένα νέο διάλογο με την πόλη και τους κατοίκους της. Η συζήτηση με προσκεκλημένους εικαστικούς καλλιτέχνες που με διαφορετικούς τρόπους ο καθένας μέσα απ’ το έργο του δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν σε αυτόν τον ανοικτό διάλογο, έχει σαν στόχο την παρουσίαση παραδειγμάτων δημόσιας τέχνης σε διάφορες κατευθύνσεις: δημόσια τέχνη, μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη που τοποθετείται θεσμικά στο δημόσιο χώρο, αυτόνομες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, δημόσιες δράσεις/ περφόρμανς, εφήμερες εγκαταστάσεις, πολιτικά και κοινωνικά έργα που διαπραγματεύονται κι ερευνούν τη λειτουργία του δημόσιου χώρου κ.α.

21:00 Προς μια Έξυπνη Πόλη | τραπέζι | επιμέλεια: Βασίλης Παπαευσταθίου, διπλ. πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Msc Πολεδομία Χωροταξία ΕΜΠ, υπ. διδ. Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ) | συμμετέχουν: Ελένη Βλαχoγιάννη, επίκουρος Καθηγήτρια στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Δημήτρης Δημόπουλος, πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Northeastern University και Harvard University Παναγιώτης Παπαντωνίου, διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός, ΜSc, επιστημονικός συνεργάτης ΕΜΠ, Δημήτρης Τριαντάφυλλος συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Msc, TSS.SL Aimsun | αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου Εκκινώντας από διαπιστωτικά συμπεράσματα και ευρωπαϊκά παραδείγματα και προσεγγίζοντας το σύνολο των πολιτικών και των δράσεων που στοχεύουν στην εφαρμογή βιώσιμων κυκλοφοριακών συστημάτων σε ήπιες μορφές ανάπλασης, διερευνούνται οι παράμετροι που απαντούν στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον η πόλη. Με ποιες πολιτικές, με ποια εργαλεία, με ποιους φορείς και πρόσωπα θα κινηθεί η Καλαμάτα προς μια ευφυέστερη οργάνωση με κεντρικό στόχο την βιώσιμη αστική κινητικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος


και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων;

23:00 urban | party | η Καντοίνα Κεντρική Αγορά Καλαματάς

Κυριακή 01 Νοεμβρίου

10:00 Ο Γύρος του Κόσμου σε 80... Λεπτά | μουσικο - εκπαιδευτική παράσταση για παιδιά 5 - 10 ετών | επιμέλεια: Passepartout / Ασπασία Μπάνου, Μαριέλλα Κεσσισόγλου, Πόπη Μαλαπάνη | αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου

«Ο γύρος του κόσμου…σε 80 λεπτά», που παρουσιάζει το μουσικό σύνολο Πασπαρτού είναι μια μουσικο - εκπαιδευτική παράσταση για παιδιά 5 - 10 ετών, που τα φέρνει σε επαφή με διαφορετικά μουσικά ιδιώματα μέσα από μία γεωγραφική περιήγηση. Η ιστορία τριών ταξιδευτών γίνεται η αφορμή για να ακούσουν τα παιδιά έργα για φλάουτο, κλαρινέτο και πιάνο. Η αφήγηση πλαισιώνεται από εικόνες και βίντεο και τα παιδιά εμπλέκονται διαδραστικά στη διαδικασία με φωνητικά - ρυθμικά παιχνίδια. Το μουσικό αυτό ταξίδι κινείται σε χώρες πραγματικές και φανταστικές και σε ένα μεγάλο φάσμα μουσικών ειδών (κλασική, έντεχνη, παραδοσιακή, μουσική κινηματογράφου), με γνωστές και αγαπημένες μελωδίες. Η παράσταση ολοκληρώνεται με μια σύντομη παρουσίαση των συγκεκριμένων οργάνων στα παιδιά.

11:00 Επιστροφή | workshop / παιχνίδι φωτογραφίας στην πόλη για ενήλικες | επιμέλεια: Less is More/Βασιλική Παναγιωτοπούλου | αίθουσα Πνευματικού Κέντρου

Η θέαση με μιαν άλλη ματιά του καθημερινού “τόπου” της πόλης, ιδωμένη, μεγεθυμένη μέσα από μια παρελθοντική στιγμή της. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες. Με μια μηχανή στο χέρι και μια παλιά φωτογραφία της πόλης, η κάθε ομάδα αναπαριστά συζητώντας, συμμετέχοντας σωματικά και κατόπιν φωτογραφίζοντας στο σήμερα, την ήδη φωτογραφημένη στιγμή του παρελθόντος. Χώρος, κλίμακα, αναλογίες, περίγραμμα κτιριακών όγκων, σχέσεις, κινήσεις των σωμάτων, συγκροτούν το σύμπαν της δράσης, η οποία ενεργοποιεί σωματικές μνήμες, οπτικές και απτικές σχέσεις, διηγήσεις. Μέσα από την αναπαραστατική προσπάθεια, οξύνεται βιωματικά η χωρική αντιληπτική ικανότητα των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια γίνεται ανοιχτή παρουσίαση των συμμετοχών και συζήτηση της δράσης.

www.eutopos.gr


DK DESIGN GRAPHICS

Centro Bagno

Profile for Vassilis Papaefstathiou

Φαντάσου την Πόλη: Καλαμάτα 2015 Κατάλογος Έκθεσης  

Ο κατάλογος της έκθεσης με τα έργα και τηις παράλληλες εκδηλώσεις για την Έκθεση που πραγματοποιήθηκε από 24/10 μέχρι 01/11 2015 στο Πνευματ...

Φαντάσου την Πόλη: Καλαμάτα 2015 Κατάλογος Έκθεσης  

Ο κατάλογος της έκθεσης με τα έργα και τηις παράλληλες εκδηλώσεις για την Έκθεση που πραγματοποιήθηκε από 24/10 μέχρι 01/11 2015 στο Πνευματ...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded