Page 1

VYUŽIJTE MOŽNOST INZERCE V NAŠICH NOVINÁCH. INFORMACE TEL.: 602 728 045. VYUŽIJTE MOŽNOST INZERCE V NAŠICH NOVINÁCH. INFORMACE TEL.: 602 728 045.

Příští číslo vychází v pátek 13.5.2011 èíslo 4/ ročník 2

Veselé Velikonoce Jaro je zpátky: Vlaštovky se vrátily

Krásné jarní počasí urychluje návrat tažných ptáků. Po dalších navrátilcích, kteří oznámili, že jaro se už hlásí o slovo, přiletěly v těchto dnech i první vlaštovky. Vlaštovka obecná se vyznačuje rozeklaným ocáskem, skořicově červeným čelem a hrdlem. Její let je rychlý a vytrvalý. Zpěv je štěbetavý. Za špatného počasí létá vlaštovka nízko nad zemí nebo nad vodní hladinou. Sameček se od samičky liší delšími ocasnými pery. Hnízdí v zemědělských objektech na vesnicích či malých městech. Hnízdo je plochá miska z jílu promíseného slinami a slámou, pevně přilepená těsně pod stropem stáje. Vnitřek je vystlán peřím, chlupy či jemnými stébly. Stavba hnízda trvá asi 4 až 5 dní. Hnízdění probíhá od května do srpna, zpravidla dvakrát někdy i

třikrát. Snáší čtyři až pět bílých, červenohnědě skvrnitých vajec, na kterých sedí samička 14 až 16 dní. Mláďata zůstávají v hnízdě dalších 20 až 22 dní a po vylétnutí se zdržují v blízkosti hnízda. Živí se převážně mouchami. Vlaštovka patří společně s čápem mezi nejoblíbenější opeřence mezi lidmi. Proto je jejímu příletu věnována poměrně velká pozornost. Díky našim terénním zpravodajům, kteří nám přílet ptáků pravidelně hlásí, se letos prvně vlaštovky objevily např. ve Zdemyslicích, Oseku i Klabavě. Je pochopitelně, že se vlaštovky zanedlouho objeví i jinde, především však na místech, kde v minulosti hnízdily. Bývá pravidlem, že první přilétají samečkové a později samičky, stejně tak jako např. u čápů bílých..

Na řadě z nich nebudou chybět ani ukázky technik výroby různých velikonočních ozdob, malování kraslic či pletení pomlázek. Lidé tak budou moci najít inspiraci nebo si rovnou něco pěkného domů koupit. Velikonoční výstavy a jarmarky na Plzeňsku rozhodně nebudou jen komerční záležitostí. Mnohé z nich totiž ukážou, jak šikovní jsou místní obyvatelé. Například v jihoplzeňských Neurazech se tradičně dělá výstavka z toho, co samy vyrobí místní ženy. Jejich výzdobu s nejrůznějšími ukázkami zdobení

kraslic, perníčků, pletení pomlázek nebo paličkování a výroby vajíček z patchworku zhlédnou již tuto sobotu od 11 do 16 hodin návštěvníci zasedací místnosti Obecního úřadu Neurazy. Připravené tu bude i malé občerstvení a minijarmark. Svůj jarmark připravují i děti. Například žáci z Nýřan se připojí se svými výrobky k trhům, které budou 18. dubna před městskou knihovnou.

ČSOP Rokycany

Obyvatele Plzeňska čeká vlna jarmarků

více na straně 3


křížovka

POMŮCKA: ATUM, EDDO, NÓ, SZOUT

SPOLEČNĚ

1. DÍL TAJENKY

PRVNÍ SOLMIZAČNÍ SLABIKA

MĚKKÁ SVRŠKOVÁ USEŇ

PRACOVAT S MOTYKOU

/

4. DÍL TAJENKY

sudoku

/

pro děti

STOVKY

ČÁST CELKU

PŘEDLOŽKA

PROČ

IMUNITA

ŘECKÉ PÍSMENO

INICIÁLY BÁSNÍKA CHALUPKY

NENAKOVAT INICIÁLY SPISOVATELE VACHKA

POZDRAV VLÁDCE

VZDUCHOPRÁZDNO

SUBT ROPICKÁ VEGETAČNÍ FORMACE

TŘESENÍ

ODEZVA (knižně)

TOTÉŽ (zkratka)

3. DÍL TAJENKY

STÁT SE HOLÝM

DRUH KOLOKÁZIE

OHLEDUPLNOST

ZTRÁCET CHLUPY

BÝVALÁ ZNAČKA DESEK

JMÉNO JANŽUROVÉ

ČÁST NÁBYTKU

ZNAČKA RADIA

ČÁSTI ÚST ROZMARY

UMĚLÝ K ARTON

KOLÍNKA

VOJENSKÝ POZDRAV

NÁŠ FOTBALISTA

JAPONSKÉ ROHOŽE

ZNAČKA OSMIA

2. DÍL TAJENKY

OKRASNÝ SAD

JEŘABINOVÝ CUKR BĚLOVESKÁ K YSELKA

ŠLEHANÉ POKRMY

SUNDAT BOTY (řídce)

PÁSOVEC T ŘÍPÁSÝ

BAHNA TRUMF V BRIDŽI ROD TROPICKÝCH MRAVENCŮ

POKLADNA

EGYPTSKÝ BŮH

PSACÍ POTŘEBY ZÁPIS JEDNOHO HLASU

BIBLICKÁ POSTAVA

EGYPTSKÝ BÝK

VRCHOLY HOR

VELKÉ MÍSTNOSTI

KAZ STAVENÍ ZÁMOŽNÉHO SEDLÁKA

PŘÍTOK LABORCE

LUPEN PROUD VZDUCHU

NĚKDEJŠÍ MINCE

JAPONSKÉ DIVADLO

KOVOVÝ PRVEK

HOVĚZÍ VÝVAR

CESTA VZDUCHEM

STROMOVÝ POROST

PAKOVAT

SAMICE JELENŮ

VĚZENÍ (obecně)

TEČKY LESNÍ ZVÍŘE

KOSITI

CÍP K VĚTNÍHO KALICHU

SPZ OKRESU JESENÍK

CHYTATI ZVĚŘ

ČASOPIS PRO ŽENY

HLE

MANŽELKY

PIJAVÁ

MOŘIDLO (obecně)

ODBĚRNÍ POUKAZ

PLUNŽR

VYTÝKACÍ ČÁSTICE

LAŤKA V BRLENÍ

INICIÁLY HERCE REDFORDA

PŘEDLOŽKA

HRANÍM OPOTŘEBOVAT

ALKALOID OBSAŽENÝ V OMĚJI

MINKOVÉ

SOMNAMBULOVÉ

SUDOKU Princip hry Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané před vyplněné tabulce. Tato tabulka je rozdělená na 9x9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3x3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byly použity vždy všechny čísla jedna až devět. Pořadí čísel není důležité. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. Na první pohled se zdá řešení lehké, nicméně opak je pravdou. Obtížnost Sudoku není dána počtem skrytých políček, ale jejich vzájemnými vazbami, které na první pohled nejsou vidět. Těžká sudoku mohou průměrně zkušenému luštiteli zabrat kolem 15 – 60 minut.

-

strana

2


pokračování článku z titulní strany

Obyvatele Plzeňska čeká vlna jarmarků

Dobrý den, obdržela jsem „Platební rozkaz“, kde je uvedeno, že mám zaplatit 640,- Kč za jakýsi dluh pojišťovně, u které jsem měla mít

Na řadě z nich nebudou chybět ani ukázky technik výroby různých velikonočních ozdob, malování kraslic či pletení pomlázek. Lidé tak budou moci najít inspiraci nebo si rovnou něco pěkného domů koupit. Velikonoční výstavy a jarmarky na Plzeňsku rozhodně nebudou jen komerční záležitostí. Mnohé z nich totiž ukážou, jak

šikovní jsou místní obyvatelé. Například v jihoplzeňských Neurazech se tradičně dělá výstavka z toho, co samy vyrobí místní ženy. Jejich výzdobu s nejrůznějšími ukázkami zdobení kraslic, perníčků, pletení pomlázek nebo paličkování a výroby vajíček z patchworku zhlédnou již tuto sobotu od 11 do 16 hodin návštěvníci zasedací místnosti Obecního úřadu Neurazy. Připravené tu bude i malé občerstvení a minijarmark. Svůj jarmark připravují i děti. Například žáci z Nýřan se připojí se svými výrobky k trhům, které budou 18. dubna před městskou knihovnou. „Doplňujeme tak akci města. Na trhy se připravujeme tak, že naši žáci vyrábí ozdoby vlastní nebo z polotovarů při hodinách výtvarné výchovy vždycky už tak měsíc předem ,“ sdělil ředitel Základní školy Nýřany Jiří Loritz. Prodejní velikonoční výstavu pořádá například i šťáhlavská skupina Českého červeného kříže. Přístupná bude tuto neděli od 10 do 16 hodin v jídelně A6 – Produkt, a. s. Šťáhlavy. Také Kulturní a informační centrum Nepomuk zve širokou veřejnost na velikonoční jarmark, který se bude konat v sobotu 9. dubna od 8 do

uzavřenou pojistnou smlouvu v roce 2004. Já však vůbec o žádné pojistné smlouvě nevím a nikomu nic nedlužím. Můžete mi říci, co mám dělat. Děkuji , Málková. paní, předně Vážená musím říci, že nevím po jaké době se ke mně Váš dotaz dostal a zda již není na odpověď pozdě. Předně je nutné, pokud si nejste vědoma nějakého dluhu, podat proti platebnímu rozkazu odpor. Poučení o možnosti podat si odpor je uvedeno v závěru platebního rozkazu, kde je uvedena i lhůta k jeho podání. Lhůta činí 15 dnů od dne, kdy Vám byl platební rozkaz doručen a počíná běžet

následující den. Společně s platebním rozkazem Vám zcela jistě byla doručena i žaloba, ze které zjistíte na základě jakých tvrzení se žalobce ( ve Vašem případě zřejmě pojišťovna) domáhá na Vás zaplacení uvedené částky. V žalobě budou uvedeny i dokumenty,které žalobce předložil soudu a tyto si pak můžete přečíst a prohlédnout, který platební rozkaz vydal. Včas podaným odporem se platební rozkaz ruší a věc soud projedná a Vy máte možnost se proti žalobci bránit a prokázat, že jeho nárok není oprávněný. Pokud jste v této situaci poprvé a nemáte s řízením před soudem žádné zkušenosti, doporučuji Vám obrátit se na advokáta.

12 hodin na nádvoří a ve stodole rodného domu Augustina Němejce. I tady bude možné načerpat inspiraci na zdobení velikonočních kraslic, uplést si pomlázku či zakoupit velikonoční dekorace, ale i zdarma navštívit expozice rodného domu A. Němejce v 8, 9 a 11 hodin. Součástí velikonočního trhu bude v 10 hodin také velikonoční koncert s názvem Pomlázka se čepejří v provedení plzeňského MLSu (malého lidového souboru). Tradičně se velký jarmark bude konat i na zámku Hradiště v Blovicích. Od 9 do 16 hodin tu budou 16. dubna již po osmé malérečky zdobit vajíčka voskem, slámou, drátováním, vrtáním, vyškrabáváním. Návštěvníci uvidí i zdobení perníčků, tkalcovské a kovářské umění, pletení pomlázek a košíků. Na prodej budou i různé pochutiny. Před Velikonoci se budou v obcích na Plzeňsku pořádat také rukodělné dílny. Například již v pátek v 18 hodin mohou přijít obyvatelé Horní Lukavice do hostince Na Zámečku. Vyzdobit si tady budou moci vajíčka, ale i připravit jarní květinové vazby.

strana

3-


PONDĚLÍ 05.00 - Taková normální rodinka 05.45 - Deštník 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája 09.30 - Doktor Martin 10.20 - Případy detektiva Murdocha 11.10 - Film o filmu Štěstí 11.30 - 13. komnata Marko Čermáka 12.00 - Polední události 12.20 - BBV, Předpověď počasí 12.30 - Sama doma 14.00 - Život na zámku 15.00 - PLANETA YÓ 15:03 - Ovečka Shaun 15:12 - Tom, nejlepší přítel, 15:37 - Až dozrají pomeranče 15.55 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.30 - Byl jednou jeden... vesmír (5/26) 17.00 - AZ-kvíz 17.30 - Kuchařská pohotovos 18.00 - Události v regionech 18.25 - Černé ovce Nebojte se bojovat za svá práva - pomůžeme vám! 18.45 - Večerníček O loupežnickém synku Cipískovi 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - Četnické humoresky (15/39) Ohněstrůjce Pátrání po zloději dynamitu komplikuje Arazímovi nejen aktivní novinářka ale i členové voj. kontrarozvědky

18.

DUBEN

2011 /

SVÁTEK:

09.30 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Moderuje Václav Žmolík 09.39 - Bílá místa 10.00 - Abeceda komunistických zločinů 10.15 - Střípky času 10.35 - Vášeň sběratelská 10.55 - Jak to bylo s mostem přes řeku Kwai 12.00 - Hudební studio M 12.35 - City Folk - Dublin 13.05 - Stop 13.35 - Deset století architektury 13.50 - Hledání ztraceného času 14.10 - Československý filmový týdeník 1961 14.30 - Živě s V. Žmolíkem 14.35 - Bílá místa 14.55 - Abeceda komunistických zločinů (16/26) 15.15 - Záhady starého Egypta 15.30 - Vášeň sběratelská 15.55 - Atlantida: Síla legendy 16.50 - Osobnost na Dvojce 17.00 - Kronika III. říše (1/4) 17.55 - Příběhy domů 18.25 - Moje rodina VI (1/7) 19.00 - Game Page 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S DVOJKOU 20.00 - Plzeňské bublinky 20.05 - Kronika III. říše (2/4) 21.00 - Neznámí hrdinové 21.30 - Historie.cs 22.25 - Násiríja, pravdivý příběh z Iráku (2/2) 00.10 - Karel Krautgartner 01.05 - Inventura Febia: Miloš Kopecký, Stella Zázvorková

09.00 - Svět Nova Cinema 09.30 - Teleshopping 10.05 - Za stříbrným plátnem 10.25 - Svět šoubyznysu 10.55 - Kino hororů 11.20 - Želví nindžové 3 21.30 - Reportéři ČT Kauzy a reportáže s Markem Wollnerem (Premiéra - opakování 19.4./ČT1) 22.10 - Na cestě po Kuvajtu S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem do země plné ropy a bez vodních toků, do mešity se zákaznickou linkou pro věřící a za nejkrásnějšími arabskými plnokrevníky (Premiéra - opakování 22.4./ČT1) 22.45 - Na stopě Zločin se může dotknout každého z nás. Roman Svoboda pátrá, radí, informuje. (Premiéra - opakování 20.4./ČT1) 23.10 - Chuck Berry! Klasik rock‘n‘rollu jede dál. Záznam z Basileje v roce 2007 00.05 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.10 - Máte slovo s M. Jílkovou Tváří v tvář problému 01.05 - AZ-kvíz 01.30 - Z metropole (Praha) Týden v regionech (Brno, Ostrava) 02.00 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s Jedničkou

-

12.55 - Teleshopping 13.25 - Show Jerryho Seinfelda VII (12, 13 14.20 - Maximální teror 16.20 - Tisíc a jedna noc (52) 17.10 - Las Vegas. Kasino II (2) 18.05 - Walker, Texas Ranger IV (20) 19.00 - Ženatý se závazky (161, 162) 20.00 - Vysněný muž Donna se zdá být sympatickou mladou ženou, která touží po dokonalé lásce. Kanadský thriller Hrají B. Niven, P. King, S. Blakely, A. Silk, Ch. Shamata a další. Režie D. Jackson -

21.50 - V labyrintu smrti Americký thriller Hrají R. Liotta, L. Fiorentino, P. Coyote, Ch. McDonald a další. 00.05 - Bohyně lásky z celého světa (3) Smyslné ženy na sebe prozradí spoustu zajímavostí v americkém erotickém seriálu 00.40 - Las Vegas. Kasino II (2) 01.25 - Konec vysílání

strana

4

VALÉRIE

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Ženatý se závazky 09.30 - Maximální teror 11.30 - Lenssen & spol. 12.00 - Polední Televizní 12.30 - Walker Texas Ranger III (16) 13.40 - Vražedná čísla VI (3) 14.35 - Pohotovost XIV (15) 15.35 - Krok za krokem III (19) 16.00 - Beze stopy IV 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.30 - Tisíc a jedna noc (53) 18.30 - Ulice (1976) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Česko Slovenská SuperStar Kdo postoupí do dalšího kola a čí cesta dnes končí?!

21.10 - Kriminálka Anděl Balkánská stopa 22.30 - Noční Televizní noviny 23.00 - Námořní vyšetřovací služba VII (21) Posedlost 23.55 - Face the Pro 01.15 - Novashopping 01.50 - Mrtvá zóna VI (1) 02.30 - Bujné fantazie (10) 03.00 - Konec vysílání

06.05 - Zpravodajství TV 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachec 07.20 - Párty s kuchařem 07.55 - Přátelé VII 08.40 - Will & Grace VIII (7) 09.20 - M*A*S*H (23) 09.55 - To je vražda, napsala VI (13) 10.55 - Diagnóza vražda IV (4) 11.55 - Případ pro Sam I (15) 12.55 - M*A*S*H (24) 13.35 - Kutil Tim III 14.05 - Přátelé VII (14) 14.35 - Closer IV (1 15.35 - Julie Lescautová I 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Cesty domů (46) Na poslední chvíli Rodinný seriál Televize Prima. Hrají M. Etzler, P. Vitázková

21.20 - Farmář hledá ženu A je tu den, který našim farmářům a jejich ženám může úplně změnit život. 22.20 - Anatomie lži I (11) 23.20 - Sběratelé kostí II (1) 00.20 - Kriminálka Kolín III 01.20 - Volejte Věštce 03.05 - Výklad snů 04.05 - Na čem záleží 04.25 - Autosalon Světové novinky, nelítostné testy

ÚTERÝ 05.00 - Klip klap 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou ŠKOLKA NA JEDNIČCE 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája 09.30 - Doktor Martin 10.20 - Případy detektiva Murdocha I 11.10 - Reportéři ČT 11.50 - Krásy evropského pobřeží: Žulové ostrovy 12.00 - Polední události 12.20 - BBV, Předpověď 12.30 - Sama doma Být doma neznamená hloupnout. Radosti a strasti na rodičovské dovolené 14.00 - Život na zámku (7/52) Konkurs 15.00 - PLANETA YÓ 15:02 - Ovečka Shaun 15:11 - Věříš si? 15:39 - Vzduchoplavec Kráčmera 15.55 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.30 - Byl jednou jeden... vesmír (6/26) 17.00 - AZ-kvíz 17.30 - Chalupa je hra 18.00 - Události v regionech 18.25 - Černé ovce Reportáže, testy, rady 18.45 - Večerníček O loupežnickém synku Cipískovi 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - 20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI: Rozmarná léta českého filmu - 2005. Dvě stě herců a režisérů odkrývá zákulisí českého filmu.

21.00 - Štěstí O neobyčejných zázracích obyčejných lásek. Nejúspěšnější český film roku 2005 získal České lvy v sedmi hlavních kategoriích. Hrají: T. Vilhelmová, P. Liška, A. Geislerová, M. Daniel, V. Hybnerová, Z. Kronerová, B. Polívka, S. Stašová, M. Huba a další. Kamera D. Marek. Scénář a režie B. Sláma 22.45 - Losování Šťastných deset a Šance milion 22.50 - Bílá Masajka (Die Weisse Massai) Sen o velké lásce se změnil v boj o přežití. Německé milostné drama podle autobiografického bestselleru Corinne Hofmannové (2005). Hrají: N. Hossová, J. Ido, K. Flintová, A. Prester, J. Rieke a další. Režie Hermine Huntgeburthová (127min) 01.00 - AZ-kvíz Soutěžní hra 01.30 - Zajímavosti z regionů Regionální vysílání 02.00 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s Jedničkou

19.

DUBEN

2011 /

SVÁTEK:

08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.30 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Moderuje Jan Kovařík 09.38 - Evropa dnes 10.00 - Letem světem: Belgie 10.35 - Evropa a já 11.10 Poklad, který nevoní 12.00 - Příště u Vás z Vlachova Březí 12.45 - Milan Machovec 13.15 - Hledám práci 13.45 - Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy 14.15 - O češtině 14.30 - Živě s J. Kovaříkem 14.33 - Evropa dnes 15.00 - Letem světem: Anglie 15.35 - Evropa a já 16.00 - Poklad, který nevoní 16.55 - Osobnost na Dvojce 17.00 - Televizní klub neslyšících 17.30 - Rodopská magie 17.55 - Cestománie 18.25 - Moje rodina VI (2/7) 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S DVOJKOU 20.00 - Plzeňské bublinky 20.05 - Oněgin 21.50 - Inventura Febia: Srdce na dlani a Jak se žije život po životě Jak zachránit svůj život. 22.30 - Triptych o láske 23.55 - Pochybná žena 01.35 - Hledám práci 02.00 - Karel Krautgartner 03.55 - Podivuhodný svět 04.25 - Postřehy Karla Kyncla

08.00 - Svět Nova Cinema 08.45 - Walker, Texas Ranger IV 09.30 - Teleshopping 10.05 - Za stříbrným plátnem 10.20 - Show Jerryho Seinfelda VII (12, 13) 11.10 - Ženatý se závazky (161, 162) 12.00 - Největší hollywoodské záhady 12.25 - Teleshopping 12.50 - Ulice (231) 13.35 - Show Jerryho Seinfelda VII (14, 15) 14.35 - Mořské panny 16.20 - Tisíc a jedna noc (53 17.10 - Las Vegas. Kasino II (3) 18.05 - Walker, Texas Ranger IV (21) 19.00 - Ženatý se závazky (163, 164) 20.00 - Kellyho hrdinové Americký válečný film Dále hrají T. Savalas, D. Rickles, C. O‘Connor, D. Sutherland, S. Margolin, H. D. Stanton a další.

22.45 - Oddělené životy Americký thriller Dále hrají V. Miles, E. Moss, D. Snyder, M. Lindsay Chapman, J. Malina a další. Režie D. Madden 00.40 - Bohyně lásky z celého světa (4) Americký erotický seriál 01.15 - Las Vegas. Kasino II (3) 01.55 - Konec vysílání

ROSTISLAV

05.20 - Novashopping 05.59 - Snídaně s Novou 09.05 Ženatý se závazky (30) 09.30 - Mořské panny 11.15 - Tescoma s chutí 11.20 - Lenssen & spol. 12.00 - Polední Tel. noviny 12.30 - Walker Texas Ranger III (17) 13.40 - Vražedná čísla VI (4) 14.35 - Pohotovost XIV (16) 15.35 - Krok za krokem III (20) 16.00 - Kriminálka New York III (1) 17.00 - Odpolední Tel.noviny 17.30 - Tisíc a jedna noc 18.30 - Ulice (1977) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Ordinace v růžové zahradě 2 (259) Do střehu! Napětí, romantika a humor v oblíbeném seriálu.

21.30 - Víkend Trefa do černého 22.30 - Noční Televizní noviny 23.00 - 112 23.40 - Hra o přežití - * 01.25 - Novashopping 02.00 - Walker Texas Ranger III 02.45 - Střepiny 03.45 - Stefanie VII (6, 7) 05.20 - Novashopping

06.05 - Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.55 - Přátelé VII (14) 08.40 - Will & Grace VIII (8) 09.20 - M*A*S*H (24) 09.55 - To je vražda, napsala VI (14) 10.55 - Diagnóza vražda IV (5) 11.55 - Případ pro Sam I (16) 12.55 - M*A*S*H (25) 13.30 - Kutil Tim III (3) 14.05 - Přátelé VII (15) 14.35 - Closer IV (2) 15.35 - Julie Lescautová I (12) 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Nikdo není dokonalý Jiří Krampol v dalším díle úspěšného pořadu

21.20 - Soukromá dramata Novinář J. Klíma se vrací na obrazovky a provede vás spolu s J. Kroupou dramaty, která by jinak zůstala v soukromí. 22.15 - Sběratelé kostí V (10) 23.15 - Trampoty 00.20 - Kriminálka Kolín III 01.20 - Volejte Věštce 03.10 - Výklad snů 04.05 - Na čem záleží (192) 04.30 - Svět 2011


Služby osobního trenéra Filip Grznár, dvojnásobný mistr Čech v kulturistice

Vám nabízí - sestavení cvičebních či nutričních plánů podle Vašeho věku,fyzické kondice, krevní skupiny. - Poskytuje též rehabilitační tréninky u rekonvalescenčních klientů po chirurgickém zákroku a zranění. - Sestavení tréninků pro nabírání svalové hmoty i shazování tuku. V případě zájmu volejte na tel.č.:

+420 728 358 451

Dostaňte se do vaší vysněné formy pod profesionálním vedením

1. týden: Začínejte pomalu. Váš cíl: Ujít 30 minut za den, minimálně pět dnů v tomto týdnu. A to navíc ke všem běžným aktivitám. 1. DEN: Než poprvé vyjdete, zahřejte se, nejlépe doma. Pět minut pochodujte na místě. Možná si budete připadat divně, ale nastartujete srdce a metabolismus. Jinak byste musela hned na ulici nasadit tempo a znáte to, tam překážejí lidé. 2.DEN: Choďte vzpřímeně, dívejte se před sebe, svaly na hýždích zatnuté. Došlapujte nejprve na patu a měkce přejděte ke špičce, nakonec se prsty malinko odrazte od země. Ruce a tělo jsou uvolněné. 3.DEN: Zkuste za chůze s někým mluvit, nemáte-li na chození parťáka, někomu zavolejte z mobilu. Pokud lapáte při řeči po dechu, jdete moc rychle. Jste-li ale schopná perfektně zazpívat melodii, tak to flákáte. 4.DEN: Dnes si odpočiňte. Neznepokojujte se tím, že vás všechno bolí. Nepoužívané

svaly tak reagují na nenadálou aktivitu. 5.DEN: Zvyšte intenzitu pohybu tím, že budete za chůze kývat rukama. Můžete ohnout ruce v lokti v pravém úhlu a intenzivně jimi pumpovat. 6.DEN: Nepřežeňte to s délkou chůze. Jak se vám procházky zalíbí, je nebezpečí, že vyrazíte na příliš dlouhou trasu. Pravidelná, i když kratší chůze má větší účinky než tu a tam ujít deset kilometrů. 7.DEN: Jste-li unavená, odpočiňte si. Jestli ne, využijte víkend k procházce s přáteli a zapojte je tak nenápadně do svého měsíčního chodeckého plánu. 2.týden: Budete překvapená, jak rychle se vám bude zlepšovat kondice. Už druhý týden zjistíte, že dojdete dál a rychleji než na začátku. Váš cíl: Znovu alespoň pět dnů v tomto týdnu ujít 30 minut, a ve třech z těchto dnů přidat dalších deset minut. 8.DEN: Vyhovuje vám chodit sama? Pak choďte sólo. Ale pokud máte pocit, že by vám společnost dodala motivaci a elán, přemluvte někoho dalšího. Nepovedlo se? Pak se podívejte na web Klubu českých turistů (www.kct.cz), kde najdete vhodné trasy, pozvánky na akce a nové známé. 9. DEN: Na pár minut uprostřed své vycházky zvyšte intenzitu chůze. Jděte tak rychle, že už skoro poběžíte, a po chvilce zase zpomalte. 10. DEN: Chůze vás nesmí nudit, trochu si to zpestřete. Měňte

trasy i terén. Tipy na nejrůznější výlety po celé České republice najdete na www.ceskevylety.cz 11.EN: Odpočiňte si od chůze a jděte si zaplavat, zatančit nebo na hodinu jógy. 12.DEN: Jestli jste to ještě nezkusila, vyrazte dnes s hudbou. Stačí vám sluchátka k mobilu nebo přehrávač, který uzmete dětem. Hudba motivuje a zvyšuje tempo. 13.DEN: Zopakujte cvičení z devátého dne, ale tentokrát několikrát za sebou. 14.DEN: Odpočívejte nebo jděte na pomalou vycházku s rodinou. 3.týden: Teď už chodíte déle a intenzivněji, takže vždy po procházce zařaďte strečink. Váš cíl: Choďte 30 minut alespoň šest dní v tomto týdnu a po tři dny z nich protáhněte chůzi na 45 minut. Většinu procházek absolvujte v intenzivním tempu. 15. DEN: Zkontrolujte svou techniku, je to tím důležitější, čím rychleji chodíte. Nepředklánějte se moc, tím zatěžujete klouby. A také nedělejte příliš dlouhé kroky. 16. DEN: Dnes zařaďte do chůze několik zrychlení. 17.DEN: Měli byste cítit zlepšení nálady. Chůze vyplavuje endorfiny a skvěle si poradí s lehkou depresí. 18.DEN: Dnes si odpočiňte a jděte si zaplavat, zatančit nebo na jógu. 19. DEN: Jestli chcete zhubnout, jste na správné cestě. Už po patnácti minutách chůze by měly mizet chutě na sladké, protože váš mozek vyrobí látky, které tuto chuť uspokojí i bez jídla. 20.DEN: Dnes zase několikrát hodně zrychlete a zpomalte. Minimálně třikrát. 21.DEN: Jděte na výlet s rodinou. Budou koukat, jak rychle je do kopce předhoníte.

4. týden: Měla byste se cítit zdravá a fit, mnohem lépe než před třemi týdny. Váš cíl: Choďte 30 minut alespoň šest dní v týdnu a po čtyři dny z nich protáhněte chůzi na 45 minut. Zařaďte kopečky. 22.DEN: Chodíte hlavně po tvrdých cestách? Pak si zkuste pro změnu najít trasy vedoucí alespoň částečně po trávě. Nejenže to šetří nohy, ale pohyb v přírodě zbavuje stresu lépe než chůze po městě. 23.DEN: Vyrazte do kopců. Chůze po zvlněném terénu, na který musí tělo reagovat, lépe spaluje tuky a posiluje svaly. 24.DEN: Dnes zařaďte několik zrychlení, minimálně tři. 25.DEN: Odpočiňte si od chození a jděte si zaplavat, zatančit nebo na jógu. 26. DEN: Oblečte si něco, co vám před třemi týdny bylo těsné. Měla byste se dočkat milého překvapení. 27.DEN: Dnes zařaďte několik zrychlení, minimálně tři. 2 8 . D E N : Oslavte svůj m ě s í č n í tréninkový p l á n velkým výletem s rodinou nebo přáteli.

strana

5-

ZDROJ:IDNES.CZ

Zhubněte a zůstaňte fit Čtyřtýdenní plán na mírný, ale účinný chodecký program týden


STŘEDA 05.00 - Jalna 05.45 - S Hurvínkem za lékařem 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája 09.30 - Doktor Martin 10.20 - Případy detektiva Murdocha I 11.10 - Věšák - Dagmar Pecková 12.00 - Polední události 12.20 - BBV, Předpověď počasí (Praha) 12.30 - Sama doma Být doma neznamená být bez práce. Tisíc rolí ženy 14.00 - Život na zámku 15.00 - PLANETA YÓ 15:02 - Ovečka Shaun 15:11 - Záhady Toma Wizarda 15:26 Tykadlo 15:43 Pátrání světlušky Lucie 15.55 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.30 - Byl jednou jeden... vesmír (7/26) 17.00 - AZ-kvíz 17.30 - Pod pokličkou 18.00 - Události v regionech 18.25 - Černé ovce Nebojte se bojovat za svá práva - pomůžeme vám! 18.45 - Večerníček O loupežnickém synku Cipískovi 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počas 19.55 - Sportka a Šance 20.00 - Pošta pro tebe Chopí se otec synovy výzvy? Vzpomenou si kamarádky na společné mládí? Neobvyklé poděkování!

20.55 - Neobyčejné životy Naďa Urbánková Vyprávění o dětství, o profesi a o lidech. Scénář a režie O. Schmidt 21.55 - Herbert v ringu Jiří Havelka a Naďa Urbánková v dramatickém příběhu České televize (2008). Dále hrají: M. Dejdar, J. Dolanský, M. Nechvátal, N. Konvalinková, L. Kostelka a další. Scénář E. Liška. Kamera V. Bělohradský. Režie O. Schmidt 22.50 - Takové milé (pře)klepy pánů Šimka a Grossmanna Slovem, vtipem i klípkem uvádí legendární dvojice Miloslav Šimek a Jiří Grossmann miniportrét populární semaforské zpěvačky Nadi Urbánkové 23.25 - Losování Sportky a Šance 23.30 - Na stopě 23.50 - Losování Šťastných deset a Šance milion 23.55 - Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze 00.25 - Po stopách 00.40 - Sváteční slovo Štěpána Hájka 00.45 - AZ-kvíz 01.10 - Kuchařská pohotovost 01.35 - Kouzelnice z Bejrútu: Blanka Matragi 02.00 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s Jedničkou

-

20.

DUBEN

2011 /

SVÁTEK:

08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.30 - Osobnost na Dvojce09.35 - Moderuje Jitka Novotná 09.36 - Česko jedna báseň: Ivan Magor 09.50 Nehasit! Hořím! 10.25 - Výtvarnické konfese 10.50 - Ondřejova filmová škola 11.05 - Výjimečná architektura: Farnham 12.00 - Kam zmizel ten starý song 12.45 - City Folk - Helsinky, 2006 13.15 - Artmix 14.10 - Hudební toulky se Zdeňkem Mahlerem 14.30 - Živě s Jitkou Novotnou 14.31 - Česko jedna báseň: Ewald Murrer 14.45 - Nehasit! Hořím! 15.10 - Výtvarnické konfese 15.45 - Ondřejova filmová škola 16.00 - Výjimečná architektura: Sussex 16.50 - Osobnost na Dvojce 17.00 - Barvy života 17.55 - Poklady světa 18.10 - Bordeaux 18.25 - Moje rodina VI 19.00 - Sabotáž 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S DVOJKOU 20.00 - Plzeňské bublinky 20.05 - David a Goliáš aneb Pepička to zařídí 22.25 - Vzkaz Svatopluka Karáska 22.45 - Divadlo žije! 23.15 - Terra musica 23.45 - Sólo pro... 00.10 - Oko nad Prahou

08.00 - Svět Nova Cinema 08.35 - Walker, Texas Ranger IV 09.20 - Teleshopping 09.50 - Show Jerryho Seinfelda VII (14, 15) 10.40 - Ženatý se závazky (163, 164) 11.35 - Ulice (232) 12.15 - Teleshopping 12.40 - Show Jerryho Seinfelda VII 13.40 - Kellyho hrdinové 16.20 - Tisíc a jedna noc (54 17.10 - Las Vegas. Kasino II (4) 18.05 - Walker, Texas Ranger IV (22) 19.00 - Ženatý se závazky (165, 166) 20.00 - Holka na zabití Do horského hotelu na Bobím vrchu přichází poněkud samorostlá a neodbytná dívka, která hodlá vypátrát pravdu o své zmizelé kamarádce. Hrají D. Veškrnová, I. Prachař, V. Olmer, J. Abrhám

22.00 - Vražedný instinkt Skutečný příběh první ženské agentky FBI Candice DeLongové, která pracovala na nejděsivějším a také nejosobnějším případu své kariéry. 23.45 - Bohyně lásky z celého světa (5) Erotický seriál 00.20 - Las Vegas. Kasino II (4) 01.00 - Konec vysílání

strana

6

MARCELA

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Ženatý se závazky (31) 09.30 - Křižovatka osudu 11.25 - Tescoma s chutí 11.30 - Lenssen & spol. 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker Texas Ranger III (18) 13.40 - Vražedná čísla VI (5) 14.35 - Pohotovost XIV (17) 15.35 - Krok za krokem III (21) 16.00 - Kriminálka New York III (2) 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.30 - Tisíc a jedna noc (55) 18.30 - Ulice (1978) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Comeback Let mouchy Populární český sitcom.

20.45 - Comeback Komu zvoní hrany 21.25 - Mentalista (10) 22.30 - Noční Televizní noviny 23.00 - Jako pavouk 01.05 - Kriminálka New York III 01.50 - Novashopping 02.25 - Walker Texas Ranger III 03.45 - Stefanie VII (8, 9) 05.20 - Novashopping

06.05 - Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.55 - Přátelé VII (15) 08.40 - Will & Grace VIII (9) 09.20 - M*A*S*H (25) 09.55 - To je vražda, napsala VI (15) 10.55 - Diagnóza vražda IV (6) 11.55 - Případ pro Sam I (17) 12.55 - M*A*S*H (26) 13.35 - Kutil Tim III (4) 14.05 - Přátelé VII (16) 14.35 - Closer IV (3) 15.30 - Julie Lescautová I (13) 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Cesty domů (47) Kam jdeš? Hrají J. Smutná, a další

21.20 - TOP STAR magazín Mahulena Bočanová a hvězdy, o kterých chcete vědět víc. 22.20 - Castle na zabití II (21 23.20 - Sběratelé kostí II (2) 00.20 - Kriminálka Kolín III (12) 01.20 - Volejte Věštce 03.05 - Výklad snů 04.00 - Na čem záleží (193) 04.25 - Na čem záleží (194) Německý romantický seriál (2006).

ČTVRTEK

21.

DUBEN

2011 / ALEXANDRA

05.00 - Hoby naší doby 05.30 - Bydlení je hra 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája 09.30 - Vašek Nešika a Šikulka Šikovná 10.30 - O Terezce a paní Madam 11.20 - Slovácko sa nesúdí

09.30 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Moderuje Zuzana Burešová 09.37 - Zpackaný životy: Znásilnění 09.50 - Báječný svět k nepřežití 10.10 - Rodina a já 10.35 - Medicína pro 21. století 10.55 - Moje medicína 11.15 Václav Havel: moje Praha

12.00 - Polední události 12.20 - BBV, Předpověď počasí (Praha) 12.30 - Sama doma Být doma neznamená se nebavit. Kaleidoskop nápadů 14.00 - Život na zámku (9/52) 15.00 - PLANETA YÓ 15:02 - Ovečka Shaun 15:11 - Tintinova dobrodružství 15:35 - Šikulové 15.55 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.30 - Byl jednou jeden... vesmír (8/26) Dlouhá cesta Seznámení s vesmírnou galaxií. 17.00 - AZ-kvíz 17.25 - Stop 17.30 - Bydlení je hra 18.00 - Události v regionech 18.25 - Černé ovce 18.45 - Večerníček O loupežnickém synku Cipískovi 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí

12.00 - Bez napětí 12.45 - Bohumila Vacková 13.15 - ...a tuhle znáte? 13.45 - Mizející místa domova: Kladenská architektura 14.05 - Na plovárně s M. Marshallem a C. Lichtenbergovou 14.30 - Živě se Z. Burešovou 14.32 - Zpackaný životy: Akce Orion 14.55 - Rodina a já 15.20 - Diagnóza 15.40 - Moje medicína 16.00 - Američané v Pchjongjangu 16.55 - Osobnost na Dvojce 17.00 - Kamera na cestách: Nikaragua 17.55 - Tvary přírody 18.25 - Moje rodina VI 19.00 - Musicblok 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S DVOJKOU 20.00 - Plzeňské bublinky 20.05 - Akta Vladimír Krajina 21.05 - Ta naše povaha česká 21.35 - Krásný ztráty 22.15 - J. E. A. Koželuh: Velikonoční responsoria 22.35 - Dokumentární klub: Zajatci bílého boha 23.30 - Dave Gahan v Basileji 00.30 - Maxwell

20.00 - Vysoká hra Petr Šiška vás provede soutěží, kde vědomosti a schopnosti riskovat mohou být klíčem k velkému zisku.

08.00 - Svět Nova Cinema 08.45 - Walker, Texas Ranger IV 09.30 - Teleshopping 10.15 - Show Jerryho Seinfelda VII 11.05 - Ženatý se závazky (165, 166) 20.55 - Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze Nový cyklus České televize vám poradí jak nenaletět, ušetřit a nechat peníze vydělávat. Připravili J. Reinisch a M. Beinhauer 21.25 - Máte slovo s M. Jílkovou Tváří v tvář problému 22.15 - Město žen I (13/24 Přestaň mi drásat srdce. Hledám novou lásku, sex, důvěru a pochopení. Courteney Cox-Arquetteová v hlavní roli amerického komediálního seriálu (2009). Dále hrají: B. Philippsová, Ch. Millerová, I. Gomez a další. Režie Michael McDonald 22.40 - Kriminálka Paříž (16/62) Závislost Jak se bojuje se zločinem ve městě nad Seinou. Premiéra francouzského seriálu (2006). Hrají: J.-P. Michael, P.-L. Rajot, S. Metzger, a další. 23.35 - Losování Šťastných deset a Šance milion 23.40 - * Milenky III (1/4) 00.35 - Film o seriálu Znamení koně 00.50 - AZ-kvíz 01.15 - Chalupa je hra 01.35 - Malá farma 02.05 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s Jedničkou

12.00 - Svět šoubyznysu 12.25 - Teleshopping 12.55 - Ulice (233) 13.35 - Show Jerryho Seinfelda VII 14.35 - Želví nindžové 2. 16.20 - Tisíc a jedna noc (55) 17.10 - Las Vegas. Kasino II (5) 18.05 - Walker, Texas Ranger IV (23) 19.00 - Ženatý se závazky (167, 168) 20.00 - Jdi za svým srdcem Mladičká Natalie Portman je nezaměstnaná, prakticky nic neumí a v kapse má necelých 6 dolarů. Americký romantický film. Dále hrají A. Judd, S. Channing a další.

22.20 - Falešná pravda Michael Dudikoff je nepříliš úspěšný advokát. Kolegyně ho vezme na vernisáž, kde se seznámí se zajímavou hluchoněmou dívkou Jane... Dále hrají M. Martlin a další. 00.15 - Pomsta bratra 02.05 - Las Vegas. Kasino II (5) 02.45 - Konec vysílání

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Ženatý se závazky 09.30 - Želví nindžové 11.15 - Tescoma s chutí 11.20 - Lenssen & spol. 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker Texas Ranger III (19) 13.40 - Vražedná čísla VI (6) 14.35 - Pohotovost XIV (18) 15.35 - Krok za krokem III (22) 16.00 - Kriminálka New York III (3) 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.30 - Tisíc a jedna noc (56 18.30 - Ulice (1979) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Ordinace v růžové zahradě 2 (260) Dívčí válka. Oblíbený seriál TV Nova. Režie J. Rezková

-

21.30 - Kriminálka Las Vegas X (15) 22.30 - Noční Televizní noviny 23.00 - Top Secret 00.55 - Kriminálka New York III 01.35 - Novashopping 02.10 - Walker Texas Ranger III 03.45 - Stefanie VII (10, 11 Německý seriál z lékařského prostředí

06.05 - Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - VIP zprávy 08.10 - Přátelé VII (16) 08.55 - Will & Grace VIII (10) 09.35 - M*A*S*H (26) 10.10 - To je vražda, napsala VI (16) 11.10 - Diagnóza vražda IV (7) 12.10 - Případ pro Sam I (18) 13.10 - M*A*S*H (27) 13.40 - Kutil Tim III (5) 14.15 - Přátelé VII (17) 14.40 - Closer IV (4) 15.40 - Julie Lescautová II (1) 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Trampoty Nová show s koňskou dávkou humoru od mistrů zábavy.

21.20 - Jste to, co jíte Rozhodli se zhubnout a změnit celý svůj svět. 22.20 - Sběratelé kostí V (11) Nová řada amerického kriminálního seriálu. Hrají E. Deschanelová, D. Boreanaz, M. Conlinová a další 23.20 - Nikdo není dokonalý 00.35 - Odvaha 03.10 - Volejte Věštce 04.50 - Na čem záleží (195)


strana

7-


PÁTEK

22.

05.00 - Jak na ryby s Rudou Hrušínským 05.30 - Pod pokličkou 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája 09.30 - Marie Růžička 10.40 - Soudce a drahokam 11.20 - Arabela 11.50 - Kde peníze pomáhají 12.00 - Polední události 12.20 - BBV, Předpověď počasí (Praha) Události v regionech plus (Brno, Ostrava) 12.30 - Sama doma Být doma neznamená šeď a nudu! Zdraví, styl, známé osobnosti a pozvánky na víkend 14.00 - Život na zámku (10/52) 15.00 - PLANETA YÓ Uvidíte vítěznou „POHÁDKU NA PŘÁNÍ“ 16.00 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.30 - Malá farma 17.00 - Za školu 17.30 - Hoby naší doby 18.00 - Události v regionech 18.25 - S Hurvínkem za lékařem 18.40 - Evropské pexeso (16/28) 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 19.55 - Losování Euromiliony 20.00 - Znamení koně (11/13) Merlin. Legendární kůň zvedne prestiž Slunečné hory. Režie M. Cieslar

21.00 - 13. komnata Mika Perryho Nepříliš známá zpěvačka se v padesáti letech odhodlala ke změně pohlaví, stala se mužem a také autorem knihy, která přibližuje veřejnosti, co je to transsexualita. Připravili: J. Klusáková, V. Hamerník 21.30 - Všechnopárty Zábavná talk show Karla Šípa. Režie V. Polesný 22.15 - Losování Euromiliony 22.25 - Hercule Poirot Poslední víkend Čí ruka držela pistoli, jejíž kulka zabila doktora Johna Christowa? Další případ slavného belgického detektiva. Britský film, natočený podle románu Agathy Christie. 00.00 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.05 - Na cestě po Kuvajtu 00.30 - Párty s Orchestrem Gustava Broma Hudebně zábavný pořad (1990). Účinkují: E. Pilarová, J. Zelenková, H. Ulrychová, H. Zagorová, V. Škutina a další. Režie R. Tesáček 01.35 - Bydlení je hra Nová vstupní hala ze staré pavlače 02.00 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s Jedničkou

-

DUBEN

2011 /

SVÁTEK:

EVŽENIE

09.10 - Československý filmový týdeník 09.30 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Moderuje Petr Horký 09.40 - Dobrodružství vědy a techniky 10.15 - PORT 10.50 - JÁDRO 11.00 - Předivo života 11.25 - Tvary přírody 12.00 - Folková setkání 12.40 - City Folk - Istanbul 13.10 - Folklorní magazín 13.45 - Chcete mě? 14.00 - Máte mě! 14.15 - Vzkaz S. Karáska 14.30 - Živě s Petrem Horkým 14.35 - Dobrodružství vědy a techniky 15.05 - PORT 15.45 - JÁDRO 15.50 - Předivo života 16.20 - Tvary přírody 16.50 - Osobnost na Dvojce 16.55 - Bikini - ráj v zakázané oblasti 17.40 - Poutní píseň k Panně Marii na Květnou neděli 18.00 - Velkopáteční bohoslužba 19.05 - Tisíc let české myslivosti 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S DVOJKOU 20.00 - Plzeňské bublinky 20.05 - Zázračná planeta: Jižní Pacifik 21.00 - Tesla - pán blesků 21.55 - J. E. A. Koželuh: Velikonoční responsoria 22.15 - Mistři českého animovaného filmu 23.45 - * Q 00.10 - Malá Velká Británie

08.00 - Svět Nova Cinema 08.45 - Walker, Texas Ranger IV (23) 09.30 - Teleshopping 10.05 - Za stříbrným plátnem 10.20 - Show Jerryho Seinfelda VII 11.10 - Ženatý se závazky (167, 168) 12.00 - Teleshopping 12.30 - Ulice (234) 13.15 - Jdi za svým srdcem 15.35 - Tisíc a jedna noc (56) 16.30 - Příběh Audrey Hepburnové (1/2) 18.20 - Příběh Audrey Hepburnové (2/2) Než dobyla americkou kinematografii a stala se světoznámou herečkou, musela překonat nejednu životní překážku. 20.00 - Záhadná žena Americký kriminální film (2005). Hrají K. Martin, B. Broderick, N. Siemaszko, C. Williams III a další. Režie M. Griffiths

21.45 - Vteřiny před katastrofou Výbuch v ropné rafinérii 22.45 - Larva Německo-americký horor (2005). Dále hrají R. Hunter, D. Shelby, R. Miano a další. Reie T. Cox 00.30 - Vteřiny před katastrofou 01.25 - Larva 02.55 - Konec vysílání

strana

8

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Ženatý se závazky 09.30 - Želví nindžové 3 11.25 - Tescoma s chutí 11.30 - Lenssen & spol. 12.00 - Polední Tel. noviny 12.30 - Walker Texas Ranger III (20) 13.40 - Vražedná čísla VI (7) 14.35 - Pohotovost XIV (19) 15.35 - Krok za krokem III (23) 16.00 - Kriminálka New York III (4) 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.30 - Tisíc a jedna noc (57 18.30 - Ulice (1980) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Flynn Carsen. Kletba Jidášova kalichu Americký dobrodružný film. Režie J. Frakes

22.00 - Replikant Policajt Michael Rooker se stane terčem šíleného vraha Jeana-Claude Van Damma. Americký thriller. Režie R. Lam 00.00 - Archanděl (1-3) Britská minisérie 02.25 - Novashopping 03.40 - Stefanie VII (12, 13) 05.15 - Novashopping

06.05 - Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - VIP zprávy 08.10 - Přátelé VII (17) 08.55 - Will & Grace VIII (11) 09.40 - M*A*S*H (27) 10.10 - To je vražda, napsala VI (17) 11.10 - Diagnóza vražda IV (8) 12.10 - Případ pro Sam I (19) 13.10 - M*A*S*H (28) 13.45 - Kutil Tim III (6) 14.15 - Přátelé VII (18) 14.45 - Closer IV (5) 15.40 - Julie Lescautová II (2) 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachec 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Aféry Schodiště milenek Nový český seriál Televize Prima.

21.00 - Partička Genzer a Suchánek poprvé na Primě v improvizační show 21.50 - Show Jana Krause Jan Kraus, jak ho znáte, v úplně nové show. 22.55 - Cesty k úspěchu 23.00 - Absolutní moc Americký thriller 01.25 - Zpívám jen Sinatru 03.10 - Volejte Věštce 04.55 - Na čem záleží (196)

SOBOTA 05.00 - Kluci v akci 05.30 Chalupa je hra 05.50 - Zpívánky 05.55 - Willy Fog na cestě kolem světa 06.20 - Věda je detektivka 06.50 - Bimbuli 07.00 - Cesta do vesmíru 07.15 - Babar, sloní král 08.30 - Zprávičky 08.50 - Bludiště 09.20 - Marie Růžička 10.30 - Mistr zázraků 12.00 - Z metropole (Praha) Týden v regionech (Brno, Ostrava) 12.30 - Auto Moto styl 13.00 - Jak na ryby s Rudou Hrušínským Nový cyklus pro rybáře a milovníky vodního světa 13.30 - Piknik 15.05 - Sever a Jih (10/12) 15.55 - Dempsey a Makepeaceová (13/31) 16.50 - Krásy evropského pobřeží: Žulové ostrovy 17.00 - Kluci v akci 17.30 - Taxík TO NEJLEPŠÍ Z... 18.00 - Uvolněte se, prosím Talk show Jana Krause (2006). 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - Vysoká hra pro Kuře V. Kotek, M. Šteindler, A. Háma a J. Wehrenberg se pokusí svými vědomostmi získat peníze pro projekt Pomozte dětem.

23.

DUBEN

2011 /

SVÁTEK:

08.30 - Panorama 09.10 Náš venkov 09.30 - Tajemství velké noci 10.15 - Folklorika 10.45 - Za vesnickými muzikanty 11.20 - Game Page 11.50 - Musicblok 12.15 - Sabotáž 12.50 - Filmkompas 13.20 - Čtenářský deník... Bára Gregorová: Kámen - hora - papír 13.35 - Knižní svět 14.05 - Zázračná planeta: Jižní Pacifik (4/6) 15.00 - Piráti rybolovu 16.00 - O češtině 16.20 - Desatero přikázání 18.30 - Kultura.cz 19.00 - Ti nejlepší z klasiky 19.30 - Terra musica 20.00 - Šumné stopy (1/10) 20.35 - Finále Plzeň 2011 21.35 - Zrcadlení 22.30 - J. E. A. Koželuh: Velikonoční responsoria 22.50 - Mimo rámec 23.05 - Putování s domácími zvířaty 00.45 - Kosmopolis 01.10 - Zajatci bílého boha 02.05 - Malá Velká Británie 02.35 - Sešli se ... 03.35 - Putování Moravou a Slezskem 03.55 - O slavném vzkříšení 04.35 - Zašlapané projekty První byla EMA Už před čtyřiceti lety mohl vzniknout náš elektromobil. Dokument z cyklu o nápadech a projektech...

09.00 - Svět Nova Cinema 09.30 - Teleshopping 10.00 - Svět šoubyznysu 10.30 Nováci 11.00 - Teleshopping 11.20 - Příběh Audrey Hepburnové (1/2) 21.10 - Sherlock Velká hra Nevyzpytatelný šílenec vyhrožuje pumovými atentáty, pokud Sherlock nepřistoupí na jeho smrtící hru. Britský film z nového cyklu natočeného na motivy děl Arthura Conana Doyla 22.45 - Temný stín nad L.A Město připomíná sud střelného prachu a rozbušku mají v ruce zločinci i poldové. Americký thriller Hrají: K. Russell, V. Rhames, S. Speedman a další. Režie Ron Shelton 00.40 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.45 - * Californication III (10/12) Jak překonat krizi středního věku - návod pro otrlé. David Duchovny v hlavní roli amerického komediálního seriálu 01.15 - Film o filmu Pravidla lži. O natáčení příběhu z prostředí protidrogové komunity 01.25 - Pod pokličkou 01.50 - 13. komnata Mika Perryho 02.20 - Pošta pro tebe 03.15 - Televarieté Velký revuální pořad s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem (1987). 04.40 - Po stopách

13.05 - Příběh Audrey Hepburnové (2/2) 14.45 - Trampoty s opicí Malá Eva má veliké problémy. Poté, co se jí narodil bráška, na ní rodiče nemají vůbec čas! Americko-japonská rodinná komedie (1994) 16.35 - Princ Bajaja 18.15 - Flynn Carsen. Kletba Jidášova kalichu 20.00 - Líbánky Americko-německá romantická komedie (2003). Dále hrají D. Moscow, M. Mazur, D. Rasche, R. J. Barry a další. Režie S. Levy

21.50 - X-Men 2 Narodili se s jedinečnou genetickou mutací, která jim umožňuje vládnout nadpřirozenými schopnostmi. Americký sci-fi film Hrají P. Stewart, H. Jackman, I. McKellen a další 00.20 - Bobby Deerfield 02.35 - X-Men 2 04.40 - Konec vysílání

VOJTĚCH

05.55 - Záhady přírody 06.15 - Pirátova rodinka 06.45 - Roary. Závodní auto 07.15 - 3-2-1 Tučňáci! 07.40 - Spongebob v kalhotách 08.10 - Občanské judo 08.30 - Judo sonduje 08.40 - Tučňáci z Madagaskaru 09.10 - Česko Slovenská SuperStar 12.00 - Volejte Novu 12.30 - Dobrý voják Švejk 14.25 - Pětka s hvězdičkou 15.50 - Bláznivá školka 17.45 - Občanské judo 18.15 - Judo sonduje 18.25 - William, Kate a osm královských svateb 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Madagaskar 2. Útěk do Afriky Uprchlíci z newyorské ZOO vyráží na cestu plnou dobrodružství,

21.50 - Skrytá identita Tajný policista Leonardo DiCaprio je pověřen úkolem infiltrovat zločineckou síť, které předsedá boss Jack Nicholson. 00.45 - Gumball 3000 02.00 - Novashopping 02.35 - Volejte Novu 03.05 - DO-RE-MI 04.20 - Stefanie VII (14)

06.10 - Zpravodajství TV Prima 07.15 - Pokémon. Diamant a perla XI (17) 07.45 - Mickeyho klubík II (29) 08.15 - M*A*S*H (28) 08.50 - Autosalon 10.05 Kam na výlet? 10.35 - Farmář hledá ženu 11.40 - Dům na Tara Road 13.50 - Dlouhá cesta Nekonvenční a duševně krásná Mandy Mooreová ví, že umírá. Ale ještě netuší, že ji čeká veliká láska... 16.05 - Julie Lescautová VII (1) 18.00 - Jak se staví sen 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Piráti z Karibiku. Truhla mrtvého muže Americký dobrodružný film. Hrají O. Bloom, K. Knightleyová, B. Nighy a další

23.20 - Něco na té Mary je Americká romantická komedie (1998). Hrají C. Diazová, M. Dillon, B. Stiller a další. Režie B. Farrelly 03.25 - Volejte Věštce 05.10 - S Italem v kuchyni Kuchař Emanuele a jeho škola vaření. Přivítá vás ve svém pražském bytě, kde bude připravovat další báječná italská jídla


strana

9-


NEDĚLE 05.00 - Auto Moto styl 05.30 - Zajímavosti z regionů 05.55 - Dva Janové a ovečka 06.35 - Trojčátka 07.00 - Tajemství proutěného košíku 07.30 - Studio Kamarád 09.45 - Kalendárium 10.00 - Toulavá kamera 10.30 - Objektiv 11.00 - Taková normální rodinka 11.40 - Velikonoce ve valašském skansenu 11.55 - Urbi et Orbi 12.40 - Sváteční slovo JUDr. Luboše 12.45 - POHÁDKA NA PŘÁNÍ 13.50 - Svět ČT 14.15 - Film o filmu Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny? 14.30 - Byl jednou jeden král 16.10 - Rozdělení konta Adventních koncertů 2010 16.30 - Arabela (3/39) 17.00 - Jak vytrhnout velrybě stoličku Tomáš Holý v nestárnoucí komedii o hledání tatínka. Dále hrají: J. Preissová, F. Němec, V. Harapes a další. 18.30 - Kde peníze pomáhají 18.40 - Dějiny udatného českého národa 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 19.55 - Sportka a Šance 20.00 - Jak dostat tatínka do polepšovny Tomáš Holý v pokračování příběhu malého Vaška, jeho tatínka, maminky

24.

DUBNA

2011 /

SVÁTEK:

08.30 - Panorama 09.10 - Hledání ztraceného času 09.30 - Velikonoční bohoslužb 10.45 - Vídeňští filharmonikové 11.15 - Chcete mě? 11.30 - Máte mě! 11.45 - Království divočiny: Nosálové 12.15 - Poklady světa 12.25 - Bordeaux 12.45 - Deset století architektury 13.00 - B. Martinů: Špalíček Českou filharmonii řídí V. Neumann 13.10 - Hudební toulky se Zdeňkem Mahlerem 13.25 - Mizející místa domova: Prales u Poděbrad 13.45 - Kamera na cestách: Jižní Indie 14.40 - Filipíny - Pašije a fiesty 15.40 - Křesťanský magazín 16.05 - Cesty víry: Co s prázdnou náručí? 16.35 - Desatero přikázání 18.05 - Uchem jehly 18.35 - Kultura.cz 19.05 - Na úzkosti niti 19.25 - Kde končí naděje, začíná peklo 20.00 - Umučení (1/2) 21.25 - Na plovárně s Terrym Pratchettem 21.55 - Velikonoce v Lužici a pod Lužickými horami 22.55 - Pochyby 00.35 - * Pravá krev II 01.30 - G. F. Händel: La Resurrezione Vzkříšení 03.05 - Babylon 03.30 - Musicblok

08.30 - Svět Nova Cinema 08.55 - Teleshopping 09.25 - Trampoty s opicí 11.00 Teleshopping 11.20 - Líbánky 21.35 - V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN: Karambol Jiří Langmajer a Jitka Schneiderová řeší nečekané následky jedné dopravní nehody. Pokračování volného cyklu Oběti o lidech postižených zločinem 23.10 - Pilát Pontský onoho dne Apokryf o úsilí člověka, který se chce před světem zbavit zodpovědnosti za svůj čin, avšak nemůže uniknout vlastnímu svědomí 00.15 - Losování Sportky a Šance 00.20 - Svět ČT Exkluzivní pohled do světa natáčení, světa televizních osobností a programových hitů příštího týdne 00.45 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.50 - Jak řeknete, šéfe Média manipulují a kdo manipuluje médii, aneb co všechno je člověk ochoten udělat pro to, aby lidé nepřepínali? Francouzské drama z prostředí televizní zábavy 02.40 - Všechnopárty 03.25 - Kalendárium 03.35 - FRI-FI-PI Jiřina Bohdalová a Oldřich Nový uvádějí Fričovy filmové písničky. Kamera J. Kraus.

-

13.00 - FernGully. Poslední deštný prales 14.30 - Dobrý voják Švejk Rudolf Hrušínský alias Švejk... 16.25 - William, Kate a osm královských svateb 17.30 - Koření Všechny vůně světa Planeta je místo, kde se dějí věci, o kterých se vám ani nezdá. Pojďte se dívat... 18.30 - Výbuch bude v pět 20.00 - O zatoulané princezně Princezna Jůlinka se má vdávat, a tak se raději vydá z rodné Královské Lhoty do světa. Hrají L. Tomková, P. Mikula, J. Bonaventura, T. Fischerová a další.

21.50 - Vražda v Beverly Hills (1/2) Podivné vztahy v bohaté rodině vedou k dvojnásobné vraždě! Hrají E. J. Olmos, B. D‘Angelo, D. Chapa, J. O. Mechoso, M. Johnson, V. Ventresca, D. Matthews a další. Režie L. Elikann 23.40 - Vražda v Beverly Hills (2/2) 01.20 - Konec vysílání

strana

10

JIŘÍ / FIDEL

05.45 - Pirátova rodinka (9) 06.10 - Roary. Závodní auto 06.25 - Batman vítězí II 06.50 Avengers. Nejmocnější hrdinové světa 07.15 - Spongebob v kalhotách 07.45 - Skippy 08.15 - Babicovy dobroty 08.55 - William, Kate a osm královských svateb 10.00 - Řetěz 11.50 - Princezna na hrášku 13.10 - Jen blázni spěchají 15.25 - Tankový prapor 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.40 - Babicovy dobroty 18.20 - Rady ptáka Loskutáka 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Česko Slovenská SuperStar Přímý přenos velké taneční párty, ve které vystoupí devět finalistů a speciální host!!!

22.45 - Plnou parou vzad! Cuba Gooding Jr. a Horatio Sanz se shodou náhod ocitli na lodi plné homosexuálů. 00.35 - Kriminálka New York III 01.20 - Novashopping 01.55 - DO-RE-MI 02.45 - Áčko 03.55 - Stefanie VII (15, 16) 05.25 - Novashopping

06.00 - Zpravodajství TV Prima 07.05 - Pokémon. Diamant a perla XI (18) 07.35 - Mickeyho klubík II (30) 08.05 - Svět ve válce (7) 09.15 - Svět 2011 09.45 - M*A*S*H (29) 10.20 - Divá Bára 11.45 - Receptář prima nápadů 12.50 - Nedokonalé zločiny I (6) 13.55 - Právo být otcem 15.55 - Vraždy v Midsomeru V Obchod se smrtí Britský kriminální seriál 18.00 - S Italem v kuchyni 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Máš minutu! Velkolepý soutěžní pořad je postaven na disciplínách, které si každý může zkusit doma. V každé z epizod soutěžící musí čelit deseti výzvám

21.10 - ŠÉFKA Česko-slovenská show pokračuje! Kdo získá práci manažera značky Nora Mojsejová Fashion a plat, o kterém jen sníte? 22.55 - Mrazení u srdce 00.55 - Partička 01.40 - Myšlenky zločince I (4) 02.35 - Volejte Věštce 04.15 - Nedokonalé zločiny I (6)

PONDĚLÍ 05.55 - Byl jednou jeden král 07.30 - Studio Kamarád 09.40 - Studio Pomozte dětem 09.55 - Královský slib 11.25 - Studio Pomozte dětem 11.30 - Dokonalý muž, dokonalá žena 12.00 - Polední události 12.25 - Studio Pomozte dětem 12.35 - Kouzla králů 14.05 - Studio Pomozte dětem 14.15 - Příklady táhnoučb 15.40 - Medvědčb 16.15 - Studio Pomozte dětem 16.20 - Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny? 17.35 - Studio Pomozte dětem 17.40 - Klus pro Kuře 18.35 - Studio Pomozte dětem 18.45 - Večerníček O loupežnickém synku Cipískovi 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - Letem světem s Kuřetem Přímý přenos velkého zábavného večera plného písniček, scének, tance, dětských úsměvů i střípků ze světa! 13. ročník sbírkového projektu České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti. Moderují: T. Hanák, M. Augustová, M. Maurerová a V. Kotek. Účinkují: T. Klus, T. Graves

25.

DUBNA

2011 /

SVÁTEK: VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

07.50 - A. Moyzes: Tance z Pohronia 08.00 - Křížová cesta Vladimíra Komárka 08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.25 - Osobnost na Dvojce 09.30 Atlantida: Síla legendy 10.25 Studio Pomozte dětemL10.30 - Hrdinové okamžiku 12.30 - Vídeňští filharmonikové (2/2) 13.00 - Studio Pomozte dětem 13.05 - Televizní klub neslyšících 13.35 - Grandfestival smíchu 14.20 - Valdéz, ráj velryb 15.20 - Studio Pomozte dětem 15.25 - Pašije na provázku 16.25 - Příběhy domů 16.50 - Studio Pomozte dětem 16.55 - Československý filmový týdeník 1961(830/2379) 17.10 - Hledání ztraceného času 17.25 - Cesta k Cestě 18.25 - Cesty víry 19.00 - Svatý týden v Andalusii 19.30 - A. Dvořák 19.55 - Osobnost na Dvojce 20.00 - Umučení (2/2) 21.25 - Velikonoce v Lužici a pod Lužickými horami (2/2) 22.25 - * Red Road 00.15 - Deset století architektury 00.30 - Game Page 01.00 - Erik Truffaz rockuje

09.00 - Svět Nova Cinema 09.30 - Teleshopping 10.05 - Za stříbrným plátnem 10.25 Svět šoubyznysu 10.55 - Nová cestománie 11.30 - Jen blázni spěchají 21.40 - Veselé Velikonoce Jean-Paul Belmondo jako neodolatelný svůdce, jehož fantazie nezná mezí. Nic jiného mu nezbývá, když je jeho žena tak nedůvěřivá. Francouzská komedie (1985). Dále hrají: S. Marceauová, M. Laforetová a další. Režie Georges Lautner 23.15 - Losování Šťastných deset a Šance milion 23.25 - Nevinný Jak se z bohatého, na dobré mravy dbajícího, ale despotického muže, stane podezřelý vrah? Marián Labuda v hlavní roli komedie s kriminální zápletkou (1995). Dále hrají: Z. Herfortová, M. Donutil, J. Pecha, Z. Slavíková, P. Zatloukal, V. Jandák, M. Kobrová a L. Veselý. Režie R. Tesáček(78min) 00.45 - Žofín, ostrov vzpomínek a snů Jarní procházka historií a současností pražského ostrova s Viktorem Preissem (1996). Spoluúčinkují: K. Brožová, Z. Jandová, S. Laurinová, J. Molavcová, Y. Simonová, P. Nárožný, B. Poloczek, D. Prachař, I. Racek, J. Satoranský, S. Skopal a další. Kamera J. Lebeda. 01.35 - Vzkříšení

13.20 - Teleshopping 13.45 - Show Jerryho Seinfelda VII (20, 21) 14.40 - Kouzelný nákyp 16.20 - Tisíc a jedna noc (57) 17.10 - Las Vegas. Kasino 18.05 - Princezna - nevěsta 20.00 - Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách Suchý byt první kategorie není zrovna nejlepší nabídka pro vodníka. Bytový referent Jaromír Hanzlík by o tom mohl vyprávět... Česká filmová komedie (1974). Dále hrají L. Šafránková,F. Filipovský, V. Menšík, Z. Řehoř, M. Kopecký, M. Myslíková

21.55 - Vlkodav z rodu Šedých psů 00.25 - Bohyně lásky z celého světa (6) Smyslné ženy na sebe prozradí spoustu zajímavostí. Závěr amerického erotického seriálu 01.00 - Las Vegas. Kasino Vítejte v Las Vegas, v kasinu a hotelu Montecito! 01.50 - Konec vysílání

06.05 - Záhady přírody 06.30 - Skřítek v Central Parku 07.55 - Spláchnutej 09.35 - Obušku, z pytle ven! 10.50 - Šíleně smutná princezna 12.35 - O princezně Jasněnce a létajícím ševci 14.10 - Princ a Večernice 15.55 - Dívka na koštěti 17.30 - Tisíc a jedna noc (58) 18.30 - Ulice (1981) 19.30 - Televizní noviny Sportovní noviny, Počasí 20.00 - Česko Slovenská SuperStar Další soutěžící musí odejít! Kdo dostane od diváků nejméně hlasů? Dramatické chvíle, v nichž nebude nouze o slzy. A rozhodujete jen vy, diváci.

21.10 - Kriminálka Anděl -HD Mrtvá žena utopená v malém jezírku zámeckého parku na okraji Prahy je dcerou muže, který se vrátil z Anglie spravovat rodinný majetek. 22.25 - Námořní vyšetřovací služba VII (22, 23) 00.10 - Poker After Dark II 01.00 - Mrtvá zóna VI (2)

06.25 - Dobrodružství Rockyho a Bullwinkla 08.20 - Falešný princ 10.20 - Ať žije nebožtík (čb) 11.55 - Magická posedlost 14.05 - Hledá se Nemo 16.15 - Hrátky s čertem 18.00 - Prostřeno! Prostřeno! tento týden navštíví střední Čechy. Nebude nouze o dojemné, trapné ani veselé chvilky. Který Středočech se stane šťastným výhercem 25 000 korun? 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Cesty domů (48) Domov je tam, kde na nás čeká láska. Soňa přestává brát ohledy na ostatní, i ona chce být šťastná. Pacina bojuje o Petra. Úspěšný seriál

21.20 - Farmář hledá ženu 22.20 - Anatomie lži I (12) 23.20 - Sběratelé kostí II (3) Mrtvolu, která byla nalezena v odpadcích, identifikuje doktorka Brennanová jako mladíka Dylana Cranea. Z jeho zabití je podezřelá dívka, žijící u pěstounů... 00.20 - Kriminálka Kolín 01.20 - Volejte Věštce 03.05 - Výklad snů


Líčení na letošní jaro: syté barvy kontrastují s tělovými Jste přesvědčené, že líčení, jaké se objevuje na světových přehlídkách, v běžném životě nevyužijete? Opak je pravdou. Výrazné rty Zpočátku si možná v syté rtěnce budete připadat zvláštně, ale jakmile si na ni zvyknete, nedáte bez ní ani ránu. Nejvíc in jsou odstíny červené, oranžové a fuchsiové. Vybírejte si matné verze. Temnější barvy si schovejte na podzim a zimu. Pokud nemáte bezproblémovou pleť, dejte si záležet na bezchybném podkladu. Oči rozzáří stín v přirozených barvách a černá řasenka.

Tělové barvy Už několikátou sezonu se vizážisté nemohou nabažit nahého líčení. Pokud si ale myslíte, že to znamená vyrazit ráno nenamalovaná, nejásejte předčasně. I tento typ make-upu vyžaduje alespoň trochu z vašeho času. I zde potřebujete perfektní podklad, takže pokud vaše pleť postrádá sametový vzhled, pomozte si rozjasňujícím make-upem a korektorem. Plastičnost obličeji dodáte tvářenkou. Jasné oční stíny Nahé líčení je sice fajn, ale chcete-li přitáhnout pozornost, jednoznačně si víčka nabarvěte jednou ze žhavých jarních barviček. U vizážistů

jsou nejoblíbenější sytě růžová, tyrkysová, žlutá či zelenkavá. Skvělého retro vzhledu dosáhnete, když víčka obtáhnete ještě tekutými očními linkami. Netroufnete-li si na takto výrazné líčení, a přesto chcete držet krok s posledními trendy, zkuste nahradit stíny barevnými očními linkami. Jarní kouřovky Není překvapením, že kouřové líčení patří k nejoblíbenějším typům make-upu vůbec. Pohledu dodá potřebnou dramatičnost. S trochou praxe ho zvládne každá. Letos na jaře je kromě černé a šedé oblíbený i tmavě modrý odstín.

Pivovary chystají na Velikonoce speciály, kopřivové i medové pivo Medem a bylinkami budou letos vonět a chutnat velikonoční piva na západě Čech. Sládci jich navařili téměř dvacet hektolitrů. Další speciály ochutnají lidé v létě během tradičních Chodkých slavností.

i třináctka, která zatím odpočívá ve sklepu pivovaru v Chyších na Karlovarsku. Návštěvníci zdejšího zámku by se jí mohli občerstvit již za deset dní. Zelený ležák za třicet korun zase naplní na Zelený čtvrtek půllitry hostů Pivovarského dvora v plzeňských Černicích. „Bude se svěží příchutí trojice bylinek,“ prozradil marketingový šéf Petr Míč. Pivní fajnšmekři se mohou těšit také na zbrusu novou světlou dvanáctku ze šumavského pivovaru Belveder. Křtiny bude mít o prázdninách. „Poslední červencovou sobotu na Železnorudských slavnostech,“ upřesnil spolumajitel pivovaru František Strnad.

V dobřanském pivovaru pro milovníky chmelového moku připravil místní sládek velikonoční speciality medovou sedmnáctku a kopřivovou dvanáctku. Nedočkavci ale nemusí čekat až do Velikonoc. „Sedmnáctku zájemcům načepujeme už teď, zelenou kopřivovou dvanáctku narazíme příští neděli, „ řekl sládek dobřanského pivovaru Petr Petružálek.

O velikonoční sobotě narazí sládci také první sud letošní sezony na nádvoří pivovaru Chodovar. Pro štamgasty a výletníky budou připravené prohlídky pivovarského provozu.

Příští týdny v minipivovarech 21. až 25. dubna Velikonoce v Pivovarském dvoře v Plzni-Černicích. Šéfkuchař vaří speciální velikonoční menu. 23. dubna Naražením prvního letošního sudu startuje sezona v Chodovaru v Chodové Plané. 10. června Pivní rocková sobota v plzeňském pivovaru Groll. 25. června Chodová Planá hostí mistrovství světa v koulení pivních sudů. Kromě toho jsou na programu prohlídky pivovarského provozu.

Od každého piva navařil tři sta litrů. Třetinka bude stát 23 korun. Po medu bude vonět

Květnové pranostiky Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, trnopuk - z kamen fuk. Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj. Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj. Sníh v máji - hodně trávy. Studený máj - v stodole ráj. Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají. Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.

poroste chlebíček. Májová kapka platí nad dukát. Na mokrý květen přichází suchý červen. Deštivý květen - žíznivý říjen. V květnu vrtěl dešťa - hrstka bláta. Večerní rosy v máji hodně sena dají. Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. Suchý květen - mokrý červen. Když máj vláhy nedá, červen se předá. Jestli v máji neprší, červen to dovrší.

V máji vlhko, chladno - bude vína na dno. Suchý březen, chladný máj bude humno jako ráj. Suchý březen, mokrý máj bude humno jako ráj. Mokrý máj - v stodole ráj. Mokrý máj - chleba hoj. V máji aby ani hůl pastýřova neoschla. Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček -

V máji hřímoty nedělají trampoty. Když se v máji blýská, sedlák si výská. V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. Bujný květ - plný úl. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; v červnu rojení nestojí za zvonění.

Roj, který se v máji rojí, za plnou fůru sena stojí; ale o svatém Janě ani za vodu ve džbáně.

strana

11 -


ÚTERÝ

26.

05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (81/104) 09.30 - Doktor Martin (9/23) 10.20 - Případy detektiva Murdocha I (9/13) 11.10 - Lustr 12.00 - Polední události 12.20 - BBV, Předpověď počasí (Praha), 12.30 - Sama doma 14.00 - Život na zámku 15.00 - PLANETA YÓ 15.55 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.30 - Byl jednou jeden... vesmír (9/26) 17.00 - AZ-kvíz 17.30 - Chalupa je hra 18.00 - Události v regionech 18.25 - Černé ovce 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - 20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI: Rozmarná léta českého filmu - 2006 (17/20) Téměř dvě stě herců a režisérů odkrývá zákulisí českého filmu ve dvaceti letech po sametové revoluci. Rafťáci, Kráska v nesnázích, Jak se krotí krokodýli, Účastníci zájezdu, ale také neuvěřitelně zamotaná kauza Anglického krále, v níž došlo na fyzické násilí i podivné náhody osudu VPS: 1 26 04 20 00

DUBNA

2011 /

SVÁTEK:

06.00 - Příběhy domů 06.30 - Za vesnickými muzikanty 07.00 - Jazykové kurzy: Angličtina - Extra 07.30 - Kultura. cz 08.00 - Křesťanský magazín 08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.25 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Poklad, který nevoní 10.30 - Počesku 10.40 - Otec nevěst 12.30 - Příště u Vás z Libverdy u Frýdlantu ...tentokrát z půvabného lázeňského města (1996) 13.10 - Šumné stopy (1/10) 14.15 - O češtině 14.30 - Živě s Janem Kovaříkem 14.33 - Evropa dnes 15.00 - Letem světem: Itálie 15.35 - Evropa a já 15.55 - Nová Evropa očima Michaela Palina 16.55 - Osobnost na Dvojce 17.00 - Klíč 17.30 - Cesta zpět po spálených mostech 17.55 - Cestománie 18.25 - Moje rodina VI (5/7) 19.00 - Kosmopolis 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S DVOJKOU 20.05 - Emma 22.05 - Inventura Febia: Blok zleva a V srdci Čech 22.50 - Záhady duše (1/12) 23.20 - Portrét šílenství 00.40 - Dave Gahan v Basileji 01.40 - Hledám práci,

09.00 - Svět Nova Cinema 09.30 - Teleshopping 10.15 - Show Jerryho Seinfelda VII (20, 21) 11.05 - Ulice (235) 11.45 - Teleshopping 21.00 - Pravidla lži Dvanáct osudů lidí, kteří se snaží překročit svou minulost. Film získal Českého lva 2006 za nejlepší scénář, Cenu Asociace českých filmových klubů a řadu dalších cen. Hrají: J. Langmajer, D. Švehlík, P. Jungmanová, K. Issová, M. Trnavský, M. Stránský, I. Chmela, J. Plesl, J. Dulava, J. Budař, D. Novotný, J. Janěková ml., E. Vrbková, K. Chrástová, J. Cisár, Z. Fialová a další. Scénář a režie R. Sedláček 23.00 - Losování Šťastných deset a Šance milion 23.05 - V plamenech Stačil okamžik a její život se zcela zhroutil. Michelle Williamsová a Ewan McGregor v hlavních rolích americko-britského filmu 2008). Dále hrají: M. Macfadyen, N. Gleaves, S. Johnston a další. Režie Sharon Maguireová (96min) 00.45 - Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze 01.15 - AZ-kvíz 01.40 - Zajímavosti z regionů 02.05 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s Jedničkou

-

12.10 - Show Jerryho Seinfelda VII (22, 23) 13.10 - Star! 16.20 - Tisíc a jedna noc (58) 17.10 - Las Vegas. Kasino 18.05 - Walker, Texas Ranger IV (24) 19.00 - Ženatý se závazky 20.00 - Bitva v Ardenách V zimních měsících roku 1944, krátce před přelomem roku, jsou spojenecké armády připraveny zaútočit na Německo. Americký válečný film (1965). Hrají H. Fonda, R. Shaw, R. Ryan, D. Andrews, G. Montgomery, T. Hardin, P. Angeli, Ch. Bronson a další. Režie K. Annakin (142 min)

22.50 - Destrukce systému 00.45 - Víc než holá pravda Skrytá kamera Playboye nachytala krásné dívky a muže v nevšedních situacích... Americký erotický seriál (19951996). 01.40 - Las Vegas. Kasino Vítejte v Las Vegas, v kasinu a hotelu Montecito! Americký seriál (2004).

strana

12

OTO / OTA

05.20 - Novashopping 05.59 - Snídaně s Novou 09.05 Ženatý se závazky 09.35 - Jane má schůzku 11.15 - Tescoma s chutí 11.30 - Lenssen & spol. 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker Texas Ranger 13.40 - Vražedná čísla VI (8) 14.35 - Gilmorova děvčata 15.35 - Krok za krokem IV (1) 16.05 - Kriminálka New York 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.30 - Tisíc a jedna noc (59) 18.30 - Ulice (1982) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Ordinace v růžové zahradě 2 (261) Běle utíkají pacienti. Darek Vágner najde nový domov. Napětí, romantika a humor v oblíbeném seriálu

21.30 - Víkend 22.30 - Noční Televizní noviny 23.00 - Ceny pořadu 112 Skutečné příběhy na prahu života a smrti. Vyhlašování cen 112 za nejodvážnější činy roku 2010 23.40 - Atentát 01.25 - Novashopping

STŘEDA 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (82/104) 09.30 - Doktor Martin (10/23) 10.20 - Případy detektiva Murdocha I (10/13) 11.10 - Věšák - Marek Eben 12.00 - Polední události 12.20 - BBV, Předpověď počasí (Praha), 12.30 - Sama doma 14.00 - Život na zámku 15.00 - PLANETA YÓ 15.55 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.30 - Byl jednou jeden... vesmír (10/26) 17.00 - AZ-kvíz 17.30 - Pod pokličkou Knedlík, brambor, rýže, k obezitě blíže. Co všechno nevíme a víme o tom, co pijeme a jíme (Premiéra) 18.00 - Události v regionech 18.25 - Černé ovce Nebojte se bojovat za svá práva - pomůžeme vám! (Premiéra) 18.45 - Večerníček Pohádky z mechu a kapradí 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 19.55 - Sportka a Šance 20.00 - Pošta pro tebe Velké rodiny jsou dnešním tématem. Setká se matka konečně se synem? Zůstane Jaroslava navždycky jedináčkem? Najde široká rodina chybějícího synovce?

06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - VIP zprávy 08.10 - Přátelé 08.55 Will & Grace 09.35 - M*A*S*H 10.10 - To je vražda, napsala 11.10 - Diagnóza vražda 12.10 - Případ pro Sam I (20) 13.10 - M*A*S*H (31) 13.40 - Kutil Tim III (7) 14.15 - Přátelé VII (20) 14.40 - Closer IV (6) 15.40 - Julie Lescautová II (3) 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Nikdo není dokonalý Velký návrat Jiřího Krampola ve speciálním premiérovém díle úspěšného pořadu s více než 10let. tradicí

21.20 - Soukromá dramata Na vlastní oči znovu uvidíte Josefa Klímu. 22.15 - Sběratelé kostí V (12) 23.15 - Trampoty Nová show s koňskou dávkou humoru od mistrů zábavy. Účinkují P. Novotný, E. Holubová, B. Klepl, Z. Bydžovská, M. Vašut... 00.20 - Kriminálka Kolín 01.20 - Volejte Věštce 03.10 - Výklad snů

27.

DUBNA

2011 /

SVÁTEK:

07.00 - Jazykové kurzy: Chez Mimi (4/5) 07.15 - Redaktion D (4/13) 07.30 - Kultura.cz 08.00 - Divadlo žije! 08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.25 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Nehasit! Hořím! 10.00 - Výjimečná architektura: Sussex 10.50 - Preceptor 12.05 - Genus 12.20 - Portrét ARTMIXU 12.30 - Kam zmizel ten starý song 13.15 - Zrcadlení 14.10 - Hudební toulky se Zdeňkem Mahlerem 14.30 - Živě s Jitkou Novotnou 14.31 - Česko jedna báseň: Zdena Zábranská 14.35 - Nehasit! Hořím! 15.10 - Výtvarnické konfese 15.45 - Ondřejova filmová škola 16.00 - Výjimečná architektura: Huddersfield 16.50 - Osobnost na Dvojce 17.00 - Barvy života 17.55 - Poklady světa 18.10 - Twyfelfontein 18.25 - Moje rodina VI (6/7) 19.00 - kult_off 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S DVOJKOU 20.05 - Popel a pálenka 22.00 - Šupiny z AniFestu 22.10 - Vzkaz Viktora Koláře 22.30 - Divadlo žije! 22.55 - Terra musica 23.25 - Na moll

08.00 - Svět Nova Cinema 08.30 - Walker, Texas Ranger 09.15 - Teleshopping 09.45 Show Jerryho Seinfelda VII (22, 23) 10.35 - Ženatý se závazky 11.30 - Ulice (236) 20.55 - Neobyčejné životy Luděk Sobota Životní a profesní příběhy významných českých herců současnosti. Scénář a režie A. Sirotková (Premiéra) 21.55 - Vondráčkovo pozdní odpoledne Luděk Sobota v komedii o jednom starém mládenci, který se nakonec přece jen oženil (1978). Dále hrají: S. Zázvorková, F. Filipovský, N. Konvalinková a další. Scénář R. Ráž. Kamera I. Koudelka. Režie F. Laurin (52min) 22.50 - Ze Soboty na Šimka aneb Návštěvní den v divadle Semafor Hudebně zábavnou šou uvádějí: M. Šimek, L. Sobota a P. Nárožný (1973). Dále účinkují: P. Bobek, M. Paleček, M. Janík, J. Robbová, Z. Burianová, Z. Lorencová a další. Kamera J. Lebeda. Režie J. Roháč 23.55 - Losování Sportky a Šance 00.00 - Film o filmu Protektor 00.15 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.20 - Stovku má člověk jednou za život 01.10 - AZ-kvíz 01.35 - Po stopách

12.10 - Teleshopping 12.35 - Show Jerryho Seinfelda VII, VIII (24, 1) 13.35 - Bitva v Ardenách 16.20 - Tisíc a jedna noc (59) 17.10 - Las Vegas. Kasino 18.05 - Walker, Texas Ranger 19.00 - Ženatý se závazky 20.00 - Fantom hlubin V hlubokých chladných vodách Japonského moře se americká ponorka stala obětí nečekaného útoku. Přestože radar nic nezaznamenal, velitel Adrian Paul si je zaručeně jistý, že zahlédl nepřátelskou ponorku těsně před útokem. Americký akční film 21.50 - Boss

Nick Nolte stojí v čele zvláštní jednotky policie v Los Angeles, která neváháporušit zákon, aby ve městě zlikvidovala organizovaný zločin. Americký krimi film (1996). 23.55 - Víc než holá pravda 00.50 - Las Vegas. Kasino Vítejte v Las Vegas, v kasinu a hotelu Montecito!

JAROSLAV / JAROLÍM

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Ženatý se závazky 09.30 Druhá řada 11.20 - Tescoma s chutí 11.30 - Lenssen & spol. 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker Texas Ranger 13.40 - Vražedná čísla VI (9) 14.35 - Gilmorova děvčata 15.35 - Krok za krokem IV (2) 16.05 - Kriminálka New York 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.30 - Tisíc a jedna noc (60) 18.30 - Ulice (1983) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Comeback Saša dostane po zemřelé sousedce Rybkové obraz jejího oblíbeného psa. Populární český sitcom. Hrají M. Dejdar, T. Matonoha

20.45 - Comeback 21.25 - Mentalista (11) 22.30 - Noční Televizní noviny 23.05 - Riziko 01.20 - Kriminálka New York III 02.00 - Novashopping 02.40 - Walker Texas Ranger 03.45 - Stefanie VII (19, 20) 05.20 - Novashopping

06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - VIP zprávy 08.10 - Přátelé 08.55 Will & Grace 09.35 - M*A*S*H 10.10 - To je vražda, napsala 11.10 - Diagnóza vražda 11.55 - Případ pro Sam I (21) 12.55 - M*A*S*H (32) 13.30 - Kutil Tim III (8) 14.05 - Přátelé VII (21) 14.35 - Closer IV (7) 15.30 - Julie Lescautová II (4) 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Cesty domů (49) Domov je tam, kde na nás čeká láska. Honza chce kluky do vlastní péče. Kači se omluví Ondrovi.

21.20 - TOP STAR magazín Mahulena Bočanová a hvězdy, o kterých chcete vědět víc. Režie Z. Fialová (Premiéra) 22.20 - Castle na zabití II (22) 23.20 - Sběratelé kostí II (4) Americký kriminální seriál (2006). Hrají E. Deschanelová, D. Boreanaz, T. J. Thyne 00.20 - Kriminálka Kolín 01.20 - Volejte Věštce 03.05 - Výklad snů


ČTVRTEK 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (83/104) 09.30 - Doktor Martin (11/23) 10.20 - Případy detektiva Murdocha I (11/13) 11.10 - Slovácko sa nesúdí 12.00 - Polední události 12.20 - BBV, Předpověď počasí (Praha), 12.30 - Sama doma 14.00 - Život na zámku 15.00 - PLANETA YÓ 15.55 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.30 - Byl jednou jeden... vesmír (11/26) Vesmírní trosečníci Seznámení s vesmírnou galaxií. Francouzský animovaný seriál (1981). Scénář a režie Albert Barille (Premiéra) 17.00 - AZ-kvíz 17.25 - Stop Rady řidičům 17.30 - Bydlení je hra Podkrovní pracovna. Magazín o kultuře bydlení (Premiéra) 18.00 - Události v regionech 18.25 - Černé ovce 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - Vysoká hra Petr Šiška vás provede soutěží, kde vědomosti a schopnosti riskovat mohou být klíčem k velkému zisku. Režie A. Rezek (Premiéra)

28.

DUBNA

2011 /

SVÁTEK:

06.00 - Diagnóza 06.20 - Moje medicína 06.30 - Kosmopolis 07.00 - Jazykové kurzy: Disco Latine (7/35) 07.30 - Divadlo žije! 08.00 - Kniha jako osud 08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.25 - Osobnost na Dvojce09.35 - Inventura Febia: Blok zleva a V srdci Čech 10.15 - Na plovárně s Terrym Pratchettem 10.40 - Akta Vladimír Krajina 11.40 - Američané v Pchjongjangu 12.35 - Za vesnickými muzikanty 13.05 - Japonsko - má láska 14.00 - Krásy evropského pobřeží 14.10 - Mizející místa domova 14.30 - Živě se Zuzanou Burešovou 14.32 - Já chci domů! 14.55 - Rodina a já 15.20 - Až na vrchol 16.00 - InterpelaceL 16.55 - Osobnost na Dvojce 17.00 - Kamera na cestách: Jižní Indie 17.55 - Tvary přírody (6/6) 18.25 - Moje rodina VI (7/7) 19.00 - Medúza 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S DVOJKOU 20.05 - Řekni, kde ti mrtví jsou 21.05 - Šupiny z AniFestu 21.10 - Ta naše povaha česká 21.40 - Krásný ztráty 02.20 - Dokumentární klub

08.00 - Svět Nova Cinema 08.45 - Walker, Texas Ranger IV (25) 09.30 - Teleshopping 10.05 - Show Jerryho Seinfelda VII, VIII 11.00 - Ženatý se závazky 11.50 - Ulice (237) 20.55 - Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze 21.25 - Máte slovo s M. Jílkovou 22.15 - Město žen I (14/24) Všechny špatné důvody Hledám novou lásku, sex, důvěru a pochopení. Courteney Cox-Arquetteová v hlavní roli amerického komediálního seriálu (2009). Dále hrají: B.Philippsová, Ch. Millerová, I. Gomez a další. Režie Michael Spiller (21min) 22.40 - Kriminálka Paříž Tak už to v životě chodí Jak se bojuje se zločinem ve městě nad Seinou. Premiéra francouzského seriálu (2007). Hrají: J.-P. Michael, P.-L. Rajot, S. Metzger, A. Bargemeová, B. Cabritaová a další. Režie Christophe Douchand (49min) (Premiéra) 23.30 - Losování Šťastných deset a Šance milion 23.35 - * Milenky III (2/4) Je důležitější láska, nebo přátelství? Závěrečná řada britského seriálu (2010). Hrají: S. Parishová, O. Bradyová, S. Smallová, S. Connová, J. Lumleyová a další. Režie Tim Fywell (51min) 00.30 - Film o seriálu Znamení koně

12.30 - Teleshopping 12.55 - Svět šoubyznysu 13.30 - Show Jerryho Seinfelda VIII (2, 3) 14.30 - Fantom hlubin 16.20 - Tisíc a jedna noc (60) 17.10 - Las Vegas. Kasino 18.05 - Walker Texas Ranger 19.00 - Ženatý se závazky 20.00 - Špionátor Rok 1967 -Dr. Zloducha ,šéfa tajné zločinecké organizace, která sídlí v podzemních bunkrech poblíž Las Vegas, pronásleduje britský tajný superagent Austin Powers. Dr. Zloduch se proto nechá zmrazit a vystřelit o třicet let dopředu.

21.50 - Kulečníkoví blázni 23.40 - Říše vlků Mladá žena Anna trpí neznámou chorobou, při níž začíná mít výpadky paměti a nepoznává ani svého manžela. Nepamatuje si svou minulost, ale budoucnost ji čeká ještě děsivější... Francouzský akční film 01.55 - Las Vegas. Kasino

VLASTISLAV

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Ženatý se závazky 09.30 - Blázinec 11.25 - Tescoma s chutí 11.30 - Lenssen & spol. 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker Texas Ranger 13.35 - Vražedná čísla VI (10) 14.35 - Gilmorova děvčata 15.35 - Krok za krokem IV (3) 16.05 - Kriminálka New York 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.30 - Tisíc a jedna noc (61) 18.30 - Ulice (1984) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Ordinace v růžové zahradě 2 (262) Mimořádná schůze v kamenické nemocnici. Kdo zvedne ruku proti Běle Valšíkové? Maty peče „vychechtané“ muffiny.

21.30 - Kriminálka Las Vegas 22.30 - Noční Televizní noviny Sportovní noviny, Počasí 23.05 - Mortal Kombat - Boj na život a na smrt 00.55 - Kriminálka New York III 01.35 - Novashopping 02.15 - Walker Texas Ranger

07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.55 - Přátelé 08.40 - Will & Grace 09.20 - M*A*S*H 09.55 - To je vražda, napsala 10.55 Diagnóza vražda 11.55 - Případ pro Sam 12.55 - M*A*S*H (33) 13.30 - Kutil Tim III (9) 14.05 - Přátelé VII (22) 14.35 - Closer IV (8) 15.30 - Julie Lescautová II (5) 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Trampoty Nová show s koňskou dávkou humoru od mistrů zábavy. Účinkují P. Novotný, E. Holubová, B. Klepl, Z. Bydžovská...

21.20 - Jste to, co jíte Rozhodli se zhubnout a změnit celý svůj svět. Unikátní pořad o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou a Petrem Havlíčkem je zpět. Andrea má velký dům, velkou zahradu, velkou rodinu, velké srdce a velké starosti. 22.20 - Sběratelé kostí V (13) 23.20 - Nikdo není dokonalý

PÁTEK

29.

05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (84/104) 09.30 - Doktor Martin (12/23) 10.25 - Případy detektiva Murdocha I (12/13) 11.10 - Zákulisí Četnických humoresek II. 11.25 - Arabela (3/39) 12.00 - Polední události 12.20 - BBV, Předpověď počasí (Praha), 12.30 - Sama doma 14.00 - Život na zámku 15.00 - PLANETA YÓ 15.55 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.30 - Malá farma 17.00 - Za školu 17.30 - Hoby naší doby 18.00 - Události v regionech 18.25 - S Hurvínkem za lékařem Poranění oka Oblíbená loutková postavička provází holky a kluky při návštěvě lékařů a nemocnic (2005) 18.40 - Evropské pexeso Hravý animovaný cyklus o jednotlivých státech Evropské unie 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 19.55 - Losování Euromiliony 20.00 - Znamení koně (12/13) Dejmek intrikuje, Kalina se pere s nemocí a blíží se derby. Nový rodinný seriál České televize z prostředí koňské farmy a dostihů.

DUBNA

2011 /

SVÁTEK:

07.00 - Jazykové kurzy 07.35 - Filmkompas 08.00 - Navrácený život 08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.25 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Ta naše povaha česká 10.00 - Krásný ztráty 10.40 - Předivo života 11.05 - Tvary přírody (6/6) 11.35 Dobrodružství vědy a techniky 12.05 - Cesta zpět po spálených mostech 12.35 - Věra Pilnáčková 13.10 - Folklorika 13.45 - Chcete mě? 14.00 - Máte mě! 14.15 - Vzkaz Viktora Koláře 14.30 - Živě s Petrem Horkým 14.35 - Dobrodružství vědy a techniky 15.10 - PORT 15.50 - JÁDRO 16.00 - Předivo života 16.25 - Karnali (1/4) 16.50 - Osobnost na Dvojce 17.00 - Kdo vlastní oceán? 17.55 - Tisíc let české myslivosti 18.25 - Moje rodina 19.00 - Babylon 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S DVOJKOU 20.05 - Zázračná planeta: Jižní Pacifik (5/6) 20.55 - Šupiny z AniFestu 21.05 - Příběh odpadů 22.00 - Mistři českého animovaného filmu 22.55 - Flight of the Conchords I (11/12)

08.00 - Svět Nova Cinema 08.45 - Walker Texas Ranger 09.30 - Teleshopping 10.25 Show Jerryho Seinfelda VIII (2, 3) 11.15 - Ženatý se závazky 21.00 - 13. komnata Soni Valentové Populární a krásná slovenská herečka, známá například z filmu Kladivo na čarodějnice, se v životě musela vyrovnat se smrtí svých blízkých. Připravili: P. Bohuš, A. Alfonz a Y. Vavrová 21.30 - Všechnopárty Zábavná talk show Karla Šípa. Režie V. Polesný (Premiéra opakování 30.4./ČT1) 22.15 - Losování Euromiliony 22.20 - Hercule Poirot X Záhada modrého expresu Měla být obětí té vraždy skutečně ta mladá, bohatá dědička? Nemohl se vrah jen splést? Další případ slavného belgického detektiva. Britský film, natočený podle románu Agathy Christie (2005). Hrají: D. Suchet, J. D´Arcy, G. Rylanceová, N. Farrell, B. Gallagherová a další. Režie Hettie McDonaldová (94min) 00.00 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.05 - Manéž Bolka Polívky Spoluúčinkují: I. Bittová, M. Kubišová, J. Satinský, P. Hapka, R. Müller, T. Kubínek, Dobrý Večer Quintet a další (1991). 01.35 - Bydlení je hra 02.00 - Události v regionech

12.10 - Ulice (238) 12.50 - Teleshopping 13.20 - Heidi, děvčátko z hor 15.15 - Tisíc a jedna noc (61) 16.05 - Heidi, děvčátko z hor 17.55 - Baby Boom Americká komedie (1987). Dále hrají J. Spader, S. Shepard, H. Ramis a další. Režie Ch. Shyer 20.00 - Záhadná žena. Fotografie Kellie Martin požádá kamarádka, aby ji doprovodila na jednání ohledně poslední vůle jejího bratra. Americký kriminální film (2005). Dále hrají C. Williams III., N. Siemaszko, C. Sander, P. McCormack a další.

21.45 - Vteřiny před katastrofou V listopadu 2001 dopadlo do N. Y. čtvrti Queens dopravní letadlo a spekulovalo se, že za neštěstím byl teroristický útok. 22.45 - Prokletí 00.35 - Vteřiny před katastrofou 01.30 - Prokletí 03.00 - Konec vysílání

strana

ROBERT / ROBERTA

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Ženatý se závazky 09.35 - Lov na čarodějnice 11.25 - Tescoma s chutí 11.30 - Lenssen & spol. 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker Texas Ranger 13.35 - Vražedná čísla VI (11) 14.35 - Gilmorova děvčata 15.35 - Krok za krokem IV (4) 16.05 - Kriminálka New York 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.30 - Tisíc a jedna noc (62) 18.30 - Ulice (1985) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - William a Kate Pohádkový příběh syna následníka trůnu prince Williama a jeho lásky Kate Middleton. Romantický americko - britský film (2011).

22.05 - Čistá práce 00.15 - G 01.55 - Novashopping 02.30 - Tabu Byli jsme tajemní, když Roman Šmucler odkrýval skryté příběhy 03.45 - Stefanie VII (23, 24) Anděl v uniformě sestřičky.

07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.55 - Přátelé 08.40 - Will & Grace 09.20 - M*A*S*H 09.55 - To je vražda, napsala 10.55 Diagnóza vražda 11.55 - Případ pro Sam 12.55 - M*A*S*H (34) 13.30 - Kutil Tim III (10) 14.05 - Přátelé VII (23) 14.35 - Closer IV (9) 15.30 - Julie Lescautová II (6) 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Aféry Schodiště milenek Advokát Dan Majer rozplétá manželské i nemanželské aféry svých klientů... Nový český seriál

21.00 - Partička 21.50 - Show Jana Krause Jan Kraus, jak ho znáte, v úplně nové show! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late night show každý pátek večer na Primě 22.55 - Cesty k úspěchu 23.00 - Městečko prokletých 01.05 - Šprti 03.05 - Volejte Věštce 04.50 - Na čem záleží (202)

13 -


SOBOTA 06.35 - Willy Fog na cestě kolem světa (17/26) 07.00 - Věda je detektivka 07.25 Bimbuli 07.35 - Cesta do vesmíru 07.50 - Král Babar 09.05 - Zprávičky 09.25 - Bludiště 09.55 - Vitus 12.00 - Z metropole (Praha), Týden v regionech (Brno, Ostrava) 12.30 - Auto Moto Revue 13.00 - Jak na ryby s Rudou Hrušínským 13.30 - Schůzka se stíny 14.55 - Film o filmu Protektor 15.15 - Sever a Jih (11/12) 16.05 - Dempsey a Makepeaceová (14/31) 17.00 - Kluci v akci 17.30 - Taxík Aleš Háma řídí jediné taxi, kde vám zaplatí. Zábavný soutěžní pořad. Režie S. Mirič (Premiéra) 18.00 - Uvolněte se, prosím Talk show Jana Krause (2010). Hosté: E. Kantůrková, M. Knor a Rasputin. Režie V. Nouzák 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - Slavná hudební čísla Václav Postránecký uvádí další z oblíbených kategorií zábavy. Účinkují: K. Gott, W. Matuška, P. Nárožný, M. Rottrová, J. Wimmer, K. Černoch, J. Dvořák, V. Špinarová, O. Kaiser, M. Kořínek

30.

DUBNA

2011 /

SVÁTEK:

06.10 - Věra Pilnáčková 06.40 - Ztracené hroby Interbrigád 07.30 - Příběh odpadů 08.20 Stop 08.30 - Panorama 09.10 - Náš venkov 09.30 - Folklorní magazín 10.00 - Ta naša kapela 10.30 - Tisíc let české myslivosti 11.00 - Československý filmový týdeník 11.15 - Divadlo žije! 11.45 - Game Page 12.15 - Medúza 13.10 - Filmkompas 13.40 - Čtenářský deník... Irena Obermannová: 13.55 - Knižní svět 14.25 - Evangelíci z Železných hor 15.00 - Zázračná planeta: Jižní Pacifik (5/6) 15.55 - Benátský záliv 16.50 - Toulky za uměním 17.10 - Divoch čb 18.30 - Kultura.cz 19.00 - Hudební vizitka 19.30 - Terra musica 20.00 - Šumné stopy (2/10) Antonín Raymond 1. díl Nový cyklus České televize navazující na populární Šumná města. David Vávra nám v tomto dílu přiblíží osobnost nejvýznamnějšího českého architekta působícího v Japonsku. 20.35 - 2012 - Mayská proroctví a kruhy v obilí 21.30 - Šupiny z AniFestu 21.35 - Filmopolis 22.30 - * Bavorák 00.25 - Kosmopolis 00.50 - Válkou se to vyřeší

09.00 - Svět Nova Cinema 09.30 - Teleshopping 10.10 Nováci 10.40 - Heidi, děvčátko z hor

21.00 - Taxi, taxi Rychlost, na kterou je i japonská jakuza pomalá. Marseillský taxikář znovu v policejní akci. Francouzská adrenalinová komedie (2000). Hrají: S. Naceri, F. Diefenthal, E. Sjöbergová, B. Farcy, M. Cotillardová a další. Režie Gérard Krawczyk (85min)(Premiéra) 22.30 - Bloudění v temnotách I z říše mrtvých se lze vrátit. Britskoněmecký horor s Marií Bellovou a Seanem Beanem v hlavních rolích (2005). Dále hrají: M. Roëves, S. Stuckeyová, A. Stoneová, R. Elfyn a další. Režie John Fawcett (90min) 00.00 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.10 - * Californication III Příchody a odchody Jak překonat krizi středního věku - návod pro otrlé. David Duchovny v hlavní roli amerického komediálního seriálu (2009). Dále hrají: N. McElhoneová, M. Martinová, M. Zimaová, E. Handler a další. 00.35 - Pod pokličkou 01.00 - 13. komnata Soni Valentové 01.30 - Pošta pro tebe

-

12.20 - Teleshopping 12.45 - Heidi, děvčátko z hor 14.35 - William a Kate 16.20 - Moje svatba 18.05 - Chobotnice z II. patra Vypadá to jako formela, ale je to živé, dovede to mluvit i převrátit byt vzhůru nohama. Záhadná hmota však dokáže také usmiřovat a dělat radost...

BLAHOSLAV

05.55 - Záhady přírody 06.20 - Pirátova rodinka 06.45 - Roary. Závodní auto 07.15 - Myšák Stuart Little (1) 07.40 - Spongebob v kalhotách (17) 08.05 - Občanské judo 08.30 - Judo sonduje 08.40 - Tučňáci z Madagaskaru (24) 09.10 Česko Slovenská SuperStar 12.00 - Volejte Novu 12.30 - Poslušně hlásím 14.10 - Chceme žít s vámi 14.35 - V tom domě straší! 16.25 - Samotář v Seattlu 18.30 - Koření 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Pretty Woman Dny naplněné štěstím a láskou načekaně prožívá bohatý obchodník Richard Gere a jeho krásná prostitutka Julia Roberts...

22.30 - Nebezpečný cíl 00.25 - Démon pomsty 02.05 - Novashopping 02.40 - Volejte Novu 03.40 - Stefanie VII (25, 26) Těžké chvíle v nemocnici pomáhá pacientům překonávat dobré srdce sestřičky Stefanie. 05.15 - Novashopping

07.20 - Pokémon. Diamant a perla XI (19) 07.50 - Mickeyho klubík 08.20 - M*A*S*H (34) 08.55 - Autosalon 10.10 Kam na výlet? 10.45 - Farmář hledá ženu 11.45 - Bravo Girls. Všechno, nebo nic 13.55 - Šílená/Krásný 16.05 - Julie Lescautová VII (2) 18.00 - Jak se staví sen 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy

20.00 - Ohňostroj marnosti Finančník Tom Hanks si myslí že je všemocný. Když ale jeho milenka Melanie Griffith přejede mladého černocha, vloží se do toho věčně opilý novinář Bruce Willis a případ nabere jiné obrátky...

20.00 - Piráti z Karibiku. Na konci světa Will a Elizabeth musejí zachránit Jacka Sparrowa z říše mrtvých. Bez jeho pomoci totiž nemají šanci proti Davymu Jonesovi a jeho strašidelné lodi duchů Bludný Holanďan Americký dobrodružný film (2007).

22.25 - Smrtící léčba Gene Hackman má jediný cíl, najít nový lék pro regeneraci nervů. Neváhá proto ani zabíjet. Hugh Grant je odhodlán tajemství záhadných úmrtí odhalit. Americký thriller (1996). 00.40 - Romance a cigarety Americký film (2004). Dále hrají S. Buscemi, 02.35 - Konec vysílání

23.40 - Street Kings 01.50 - Ochrana svědků II 02.30 - S Italem v kuchyni Kuchař Emanuele a jeho škola vaření. Přivítá vás ve svém pražském bytě, kde bude připravovat další báječná italská jídla 03.10 - Volejte Věštce 04.55 - Receptář prima nápadů 06.05 - Zpravodajství TV Prima

strana

14

NEDĚLE 05.55 - Kouzelný cedníček 06.30 - Trojčátka 07.00 Tajemství proutěného košíku (11/13) 07.30 - Studio Kamarád 09.45 - Kalendárium 10.00 - Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00 - Jana Eyrová (1/4)čb 12.00 - Otázky Václava Moravce 13.00 - Sváteční slovo předsedy Evropské federace katolického vzdělávání dospělých Pavla Jajtnera Vláda zákona 13.05 - POHÁDKA NA PŘÁNÍ 13.55 - Svět ČT 14.15 - Brno Open 2011 15.00 - Starci na chmelu 16.30 - Arabela (4/39) 17.00 - Pyšná princeznačb 18.30 - Kde peníze pomáhají 18.40 - Dějiny udatného českého národa Bílá hora Animovaný seriál, který vychází ze stejnojmenné knihy L. Seifertové. Režie P. Koutský (Premiéra) 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 19.55 - Sportka a Šance 20.00 - Svatební cesta do Jiljí Adepti manželství, dříve než se rozhodnete, podrobte svůj vztah zatěžkávací zkoušce - společné dovolené! Libuše Šafránková a Josef Abrhám v populární televizní komedii (1983).

1.

KVĚTNA

2011 /

SVÁTEK:

05.55 - Cesty víry: Co s prázdnou náručí? 06.20 - Cestománie 06.50 - Barvy života 07.45 - Příběhy domů 08.15 - Jak se žije včelařům podle Jána Sebechlebského 08.30 - Panorama 09.10 - Hledání ztraceného času 09.30 - Šumné stopy (2/10) 10.00 - Láska včera, dnes a zítra 11.00 - Piškanderdulá 12.05 - Království divočiny: Polární liška 12.30 - Kamera na cestách: Sicílie 13.25 - Mýty a fakta historie: Ztracená města v Amazonii 14.15 - Poklady světa 14.30 - Twyfelfontein 14.45 - Výjimečná architektura: Huddersfield 15.35 - Deset století architektury 15.55 - Mizející místa domova: Annín, Vintíř a Mouřenec 16.15 - Slovo o této době 16.50 - Křesťanský magazín 17.15 - Cesty víry 17.45 - Uchem jehly 18.10 - O češtině 18.30 - Kultura.cz 19.00 - Blues Alive 19.30 - Na moll 20.00 - Papež 20. století 21.05 - Na plovárně s Janou Štěpánkovou 21.30 - Šupiny z AniFestu 21.40 - Jaroslav Krček 23.10 - * Pravá krev II (10/12) 23.55 - 2012 - Mayská proroctví

08.30 - Svět Nova Cinema 09.00 - Teleshopping 09.40 - Moje svatba 11.10 - Teleshopping 11.30 - Ohňostroj marnosti 21.30 - Anglický pacient Láska nezná hranice a ve vzpomínkách je nesmrtelná. Ralph Fiennes v titulní roli amerického filmu, oceněného devíti Oscary (1996). Dále hrají: J. Binocheová, W. Dafoe, K. Scott Thomasová, N. Andrews, C. Firth, J. Wadham, J. Prochnow a další. Scénář a režie Anthony Minghella (156min) 00.10 - Losování Sportky a Šance 00.15 - Svět ČT Exkluzivní pohled do světa natáčení, světa televizních osobností a programových hitů příštího týdne 00.35 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.40 - Kalendárium 00.55 - Po stopách Miroslav Vladyka zamířil do Královéhradeckého kraje za spisovatelkou Boženou Němcovou (2004) 01.10 - Veselé příhody z natáčení Vyprávění Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka (1986). Dále účinkují: L. Šafránková, P. Čepek a J. Abrhám. Připravili: S. Rašilov, Z. Svěrák 01.30 - Starci na chmelu 03.00 - Otázky Václava Moravce

13.40 - Kaňon divokých koček 15.30 - Poslušně hlásím 17.10 - Koření 18.10 - Vražedná čísla III 19.05 - Vražedná čísla III Při sérii loupeží je scénář stále stejný. Dva maskovaní ozbrojení lupiči během chvíle oberou hosty v luxusních restauracích, ale nemají zájem o pokladny. Do podniků je nasazena hlídka, pachatelé ale dva policisty na místě zastřelí a vypadá to, že zločincům pomáhal i kdosi ze zákazníků...

PAMELA / JEREMIÁŠ

05.55 - Pirátova rodinka 06.20 - Roary. Závodní auto 06.35 - Batman vítězí II (12) 06.55 - Avengers. Nejmocnější hrdinové světa (4) 07.25 - Spongebob v kalhotách (18) 07.50 - Skippy (33) 08.20 - Babicovy dobroty 09.00 - Koření 09.55 - Dostih 11.35 - Mr. Bean 12.05 - Pták Ohnivák 14.00 - O statečném kováři 15.25 - Setkání v červenci 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.40 - Babicovy dobroty 18.20 - Rady ptáka Loskutáka 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Česko Slovenská SuperStar noc plná rockových hitů! Sedm finalistů bude dnes večer zpívat československé i světové skladby

22.45 - Střepiny Nazýváme věci pravými jmény 23.10 - Se slovníkem v posteli 01.10 - Novashopping 01.45 - Kriminálka New York III 02.30 - DO-RE-MI 03.45 - Stefanie VII (27, 28) 05.20 - Novashopping

07.10 - Pokémon. Diamant a perla 07.40 - Mickeyho klubík 08.10 - Svět ve válce (8) 09.20 - Svět 2011 09.55 - M*A*S*H (35) 10.25 - M*A*S*H (36) 11.00 - Partie 11.55 - Receptář prima nápadů 13.15 - Nedokonalé zločiny 14.30 - Dovolená s Andělem 15.55 - Sestra v akci 18.00 - S Italem v kuchyni 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy

20.00 - Vrchní, prchniČeská komedie (1980). Dále hrají L. Šafránková, Z. Svěrák

20.00 - Bohdalka je NAŠE První dáma českého humoru slaví jubileum. Unikátní dokument Televize Prima se společně s herečkou vypravil nejen do jejích vzpomínek, ale i na řadu zásadních setkání s jejími nejbližšími! O Jiřině Bohdalové a jejím životě

21.45 - Prvotní strach Arogantní a mocný právník Richard Gere se ujímá případu obhajoby mladého ministranta Edwarda Nortona, podezřelého z vraždy biskupa. Později se ukáže, že na místě činu byla i třetí tajemná osoba a případ se komplikuje... 00.10 - Divoký klub v Kalifornii

21.15 - Máš minutu! 22.20 - ŠÉFKA Česko-slovenská show pokračuje! Kdo získá práci manažera značky Nora Mojsejová Fashion a plat, o kterém jen sníte? 00.05 - Vše o Adamovi Americko-britskoirská romantická komedie (2000). 02.10 - Partička 02.50 - Volejte Věštce


ZC_duben  

zapadni cechy, vasregion,inzerce

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you