Page 1

AKCIJA

Oglasna kampanja BONUS

Dobra ideja za izlet in počitnice PRIROČNIK ZA ORGANIZATORJE IZLETOV

NOVEMBER 2013 I Številka 01 I www.splavarjenje.com

Karakteristike medija DOBRA IDEJA za izlet – Priročnik za organizatorje izletov POKRITOST: Društva, klubi in ostale zaključene skupine IZID: 6 x v letu 15.000 izvodov ( 4 x slovenski trg, 2 x avstrijski trg) SISTEM DISTRIBUCIJE: POŠTA SLOVENIJE – distribucija na vsa slovenska in avstrijska društva

DOBRA IDEJA za izlet ali počitnice je priročnik za organizatorje izletov, ki iščejo ideje in planirajo kam bodo peljali svoje člane na izlet. DOBRO IDEJO bodo brali tako imenovani mnenjski voditelji, ki imajo s svojimi predlogi, delom in z odločitvami pomemben vpliv na člane: predsedniki in tajniki društev, vodje

športno – rekreacijskih in izletniških sekcij. Material za pripravo oglasov potrebujemo do 31.10.2013. Oglas Vam bomo brezplačno svetovali, oblikovali in poslali v korekturo._

Kontaktna oseba: Lucija Lauko Vodja projekta Tel: 02 87 23 333 ali 040 186 508 lucija@vas-profit.si

FSDFScASDDASDAFASc CILJNE SKUPINE - AVSTRIJA

vsa društva

november

april

455

455

455

325

325

325

1100

1100

1100

830

830

830

880

880

880

650

650

650

760

760

760

5.000

5.000

5.000

01 Zdravje & šport Rekreativna društva • Športna društva • Društva za konjeniške športe • Strelska in lokostrelska društva • Kolesarska društva

02 Kultura & Glasba Dramska društva • Glasbena društva • Plesna društva • Likovna društva • Literarna društva • Kulturna in umetniška društva

03 Izbraževanje & Hobiji Znanstveno raziskovalna društva • Društva prijateljev • Gasilska društva • Avto-moto društva

04 Živali & Narava Društva za varstvo okolja • Lovska društva • Ribiška društva • Čebelarska društva • Društva ljubiteljskih rejcev živali • Društvo za varstvo živali • Gobarska društva • Društvo živinorejcev, vrtnarjev, sadjarjev

05 Mladina & Seniorji Društva upokojencev • Društva veteranov • Mladinska in študentska društva

06 Sociala & Politika Politična društva • Občine • politične stranke

07 Turistične agencije & Avtobusni prevozniki Turistične agencije • TIC-i • Avtobusni prevozniki

SKUPAJ

Izdajatelj: Prorelax d.o.o., Gortina 145b, 2366 Muta, Telefon: 02 87 23 333, Faks: 02 87 23 337, E-mail: info@splavarjenje.com, www.splavarjenje.si

Plan distribucije priročnik turizem aut  

Plan distribucije priročnik turizem aut

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you