Vas mesecnik december 2009

Page 1

Utrip tV programa Vaš kanal - brezplačen izvod - št. 62 - december 2009

www.armat.si

www.imos.si

TELEVIZIJA

S

! 0 1 0 2 o rečn


V Revozu pričakujemo novega člana. Naj bo v letu 2010 čim več dobrih novic!

Revoz, d.d., Novo mesto reklama190x131_nl:Layout 1 16.12.2009 9:59 Page 1

> Zimski kredit

-

maksimalen znesek kredita: 2.000,00 EUR doba odpla~ila: 15 mesecev nizki stro{ki odobritve: 20,00 EUR ugodna obrestna mera: 5,00 % NOM

(obrestna mera je fiksna, nominalna)

- ugodne oblike var~evanja (Zlata rezerva, Var~evanje Plus, Rentno var~evanje, Zlati LON) - odli~ni depoziti z obrestno mero tudi do 5,00 %

> Paket dobrodo{lice

- letni EOM*: 9,482 %

* EOM je izra~unan na podlagi Zakona o potro{ni{kih kreditih (ZPotK) na dan 13.3.2009 in se lahko spremeni, ~e se spremenijo podatki, uporabljeni za njegov izra~un. V izra~unu EOM niso zajeti stro{ki, ki bi nastali zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Opozorilo: Hranilnica si pridr`uje pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev, zavrne odobritev potro{ni{kega kredita.

> Potro{ni{ki krediti -

> Odli~na var~evanja

doba odpla~evanja do 108 mesecev mo`nost popla~ila obstoje~ega kredita in izpla~ilo razlike obremenitev do 60 % (~e je dohodek vi{ji od 1.100,00 EUR) tudi do 50 % ni`ji stro{ki odobritve ugodna obrestna mera: tudi do 6 mese~ni EURIBOR + 2,99 %

- brezpla~no vodenje TRR (12 mesecev) - brezpla~ni dvigi gotovine na vseh ban~nih avtomatih - brezpla~no poravnavanje obveznosti preko trajnih nalogov - brezpla~na pristopnina za spletno ban~ni{tvo eLON - 10 polo`nic brez pla~ila provizije na ban~nem okencu Novim komitentom ob otvoritvi TRR podarimo posebno darilo.

PE Novo mesto, Rozmanova 10, 8000 Novo mesto, T. 05 726 56 66 infoalon.si

www.lon.si


Piše: Irena Vide

SREČNO NAJ BO!

Utrip tV programa Vaš kanal - brezplačen izVod - št. 62 - december 2009

modri kavč

»Na SVETI VEČER« doma še vedno ohranjamo družinsko tradicijo. Okrasimo jelko, prižgemo lučke, naredimo jaslice … tako kot nekoč. Pa vendarle precej drugače. »Letos sta moderni srebrna in vijoličasta,« vabi k nakupu oglasno sporočilo na Vašem kanalu. Super. Moj izbor. Ko v ranem večeru že brskam za modnimi bunkami na dobro založenih policah, me zmoti uglajena znanka iz našega mesta. Naj bo Maja, čeprav to ni njeno pravo ime. Tudi Maja kupuje. A ne okrasja za jelko. Ta je že desetletje enaka, pravi. In tako ji ni potrebno zapravljati vsako leto znova. »A prazniki so tu in rada bi si podarila nov televizor,« mi razlaga in me pobara za mnenje. Predlagam ji, naj kljub akciji malce globlje seže v žep in kupi sodobnega, takega, ki bo omogočal digitalni prenos, izostril sliko in zvok, analogni gre namreč v zaton … Medtem ko razlagam in modrujem, se moja košarica polni s krhkimi srebrnovijoličastimi bunkami, ki sem si jih že dolgo želela … Nenadoma ugotovim, da Maje ni več ob meni. Snideva se pri blagajni in povabi me na čaj. V uri komaj slišnega pogovora se me je dotaknila njena usoda. In to globoko. Maja svoje bolečine ni kazala svetu. Le zakaj se je razkrila meni? Le kako lahko pomagam? Njene družinske niti so se pretrgale: mož se je odselil, sina je zvabila tujina, hči in njeni vnuki, ki se jih je tako veselila, so odšli … Pri petdesetih je ostala sama: » … ja, tudi televizor so odpeljali …« Tako zelo si želi novega, a kaj ko njena plača komajda zadošča za preživljanje. Pravi, da je zdrava, a v njeni izpovedi zaznam, da živi v duševni stiski in v strahu, kako bo jutri, kaj ji bo prineslo novo leto … Njene rosne oči skrivaj razodevajo žalost. Ob slovesu čutim njeno olajšanje in obljubim, da jo obiščem. Zgodilo se bo »nocoj«. Na sveti večer. Draga Maja. Božiček ti bo izpolnil željo in ti prinesel televizor. Ne bo tisti sodobni, za katerega sem menila, da ga moraš imeti (tedaj še nisem poznala njene zgodbe), ampak bo darilo nekoga, ki ga več ne potrebuje in ga je z veseljem zapakiral v Božičkovo malho. Nihče ne bo vedel zakaj, le jaz, dobri mož in ti. Ne, dragi prijatelji, to ni filmska zgodba in ne zgodba minulega časa. Zgodila se je čisto zares in čisto blizu nas. Morda boste tudi vi v svojem okolju prepoznali zgodbo, ki bi ji pričarali svetlejše zvezdnato nebo. Podarite v tem prazničnem decembru nekaj, kar bo osrečilo tudi vas. Drage naše bralke in gledalke, cenjeni bralci in gledalci. Kar nekaj televizijskih utrinkov Vašega kanala, ki smo vam jih podarjali v iztekajočem se letu, smo napovedovali in ohranjali v časopisu Vaš mesečnik. Tudi naša silvestrska oddaja naj izzveni kot naše darilo vsem tistim, ki boste najdaljšo noč preživeli na naših frekvencah. Na naslednjih straneh razkrivamo nekaj prizorov s snemanja. Gledalcem bomo, tudi preko digitalnega oddajanja, voščile in nazdravile po vsej Sloveniji kar tri »regionalne televizije« hkrati: iz Dolenjske Televizija VAŠ KANAL v osrednji medijski krajini CENTER, iz Štajerske Televizija RTS: Maribor v medijski krajini VZHOD in iz Primorske TV Primorka v medijski krajini ZAHOD. Praznična oddaja je v zaključni fazi produkcije. Zanimiva bo! Piko na i pa ji dodaja še dobra mera humorja, optimizma, veselih ritmov …. ter kar nekaj zanimivih misli in želja. Spoštovani bralci in bralke Vašega mesečnika ter gledalci in gledalke Vašega kanala, hvala vam, ker ste z nami. In hvala vsem za vse tople misli ter številne želje in voščila, ki nam jih poklanjate ob novem letu. Z enim izmed njih - »Naj čas nikoli ne mineva tako hitro, da ne bi zastali in pomislili tudi na druge!...« - vam iz uredništva naše medijske hiše želimo Srečno 2010.

Izdajatelj: Televizija Novo mesto, d. o. o.

Naslov uredništva:

Oblikovanje in grafična priprava:

Odgovorna urednica: Irena Vide

Podbevškova 12, 8000 Novo mesto

Fotografika, Boštjan Colarič s.p.

Telefon: 07/39 30 860, fax: 07/39 30 870 Uredniški odbor: Slobodan Jovič,

www.armat.si

www.vaskanal.com

e-mail: grafika@tv-nm.si

Marketing in oglaševanje:

Tisk: Delo-TČR d.d., Ljubljana

Tanja Sluga, Mojca Kren, Tatjana Petrič, www.imos.si

Tjaša Pureber

10!

TELEVIZIJA

Srečno 20

Foto: Matej R. Škof

Tel. 07/39 30 876, 39 30 867, Lektoriranje: Irena Potočar Papež

fax: 07/39 30 877

Distribucija: Pošta Slovenije d.o.o.

(Oglasov ne lektorira izdajatelj časopisa.)

e-mail: marketing@tv-nm.si

Št. vpisa v razvid medijev: 803

Vaš mesečnik

3


voščila

Vsak nov dan naj vam prinese moč in energijo za življenje. Voščim vam radostno praznovanje božičnih praznikov in srečno, uspešno leto 2010.

Alojzij Muhič

župan Mestne občine Novo mesto

Letošnje leto je bilo za našo občino kljub vsesplošnim težavam zaradi recesije na nek način zmagovalno leto. Ponosen sem namreč na Občinski prostorski načrt, ki nam ga je uspelo potrditi kot prvi mestni občini in sedmi nasploh v Sloveniji, številne projekte na področju kanalizacije in vodovoda, na cestnem, izobraževalnem, kulturnem področju ... Pri nekaterih je šlo morda res za manjše korake naprej, a zato nič manj pomembne. Veselim se novih izzivov, ki našo občino čakajo v prihajajočem letu, in nalog, ki bodo priložnost za nove izkušnje in strokovno ter odgovorno delo. Bralkam in bralcem Vašega mesečnika želim prijetne praznične dni ter uspešno leto 2010.

Franc Hudoklin

Spoštovane občanke in občani, poslovni partnerji, bralke in bralci Vašega mesečnika in prijatelji, v prihajajočem letu vam v imenu Občinskega sveta, Občinske uprave in v svojem imenu želim srečno. Naj bo tako v letu 2010 vaš korak odmeven, vaša beseda pogumna, življenje pa iskrivo, ustvarjalno in polno toplih trenutkov. Naj vam novo leto prinese nove izzive, številne uspehe, obilo zdravja, sreče in medsebojnega razumevanja.

Franc Škufca, župan Občine Žužemberk

Ivan Bukovec

župan Občine Semič

Spoštovane in spoštovani, iztekajoče se leto je bilo prežeto s pomembnimi dogodki in dosežki, ki so tudi razlog, da si za prihajajoče leto zastavljamo višje cilje. Praznični dnevi so čas, ki ga bomo izkoristili za to, da se posvetimo našim najdražjim, so idealna priložnost, da poiščemo svoj mir, da si z odprtim srcem zaželimo srečo, uspeh in zdravje. Božični dnevi naj bodo polni radosti, praznovanje pa obsijano z zvezdami. V prihajajočem letu naj bo vaš korak odmeven, vaša beseda pogumna, vaše življenje iskrivo, ustvarjalno in polno toplih trenutkov. Naj bo uspešno in SREČNO 2010.

Spoštovane občanke, spoštovani občani, cenjeni prijatelji Občine Žužemberk in Suhe krajine. Leto, ki se izteka, je bilo polno negotovosti, a tudi upanja, da bo prišel boljši jutri! Z optimizmom, smelostjo, pogumom in z veliko pozitivne energije vstopimo v novo leto. Blagoslovljen božič in vesele praznične dni, v letu 2010 pa obilo zdravja, delovnega elana ter poslovne in osebne sreče vam želim skupaj s sodelavci Občinske uprave in Občinskega sveta.

Zvone Lah

župan Občine Mirna Peč

Sreča je v majhnih stvareh, toplih ljudeh, v stisnjenih dlaneh.

4

Vaš mesečnik

Mojmir Pustoslemšek

župan Občine Šentjernej

Spoštovani občanke in občani Občine Mirna Peč, drage bralke in bralci revije Vaš mesečnik, naj se vam izpolnijo vse želje in pričakovanja ter uresničijo sanje.

Rupert Gole

župan Občine Šentrupert

Leto, ki odhaja, je bilo za našo občino zelo uspešno. Dokončali smo nekaj pomembnih naložb in pričeli z novimi. Veseli me, da nas recesija ni kaj dosti prizadela, tako da nam ni bilo treba spreminjati načrtov in ostajamo na zastavljeni poti. V naslednjem letu bomo zaključili največjo naložbo v zadnjih desetletjih – rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne Šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Naši otroci in učitelji bodo tako pridobili odlične pogoje za poučevanje in pridobivanje novih znanj. Vsem, ki ste nam v letu 2009 kakor koli pomagali pri uresničevanju naših ciljev, se iskreno zahvaljujem. Vesel in topel božič vam želim ter srečno in uspešno v letu, ki prihaja.

Alojz Knafelj

župan Občine Straža

Spoštovani, izteka se leto 2009, ki je bilo za Občino Straža zelo delovno in tudi uspešno. Začeli in zaključili smo kar nekaj projektov (odprtje dveh oddelkov za varstvo predšolskih otrok, zamenjujemo javno razsvetljavo z varčnimi žarnicami v skladu z EU standardi, pridobili smo gradbeno dovoljenje za obnovo kulturnega doma, začeli smo širiti pokopališče v Vavti vasi, dokončali kanalizacijo v Zalogu in Volavčah ….). Vendar brez podpore občanov in poslovnih partnerjev teh uspehov ne bi bilo. Zato se vsem od srca zahvaljujem. Čaka nas še vrsta zastavljenih projektov, ki jih želimo realizirati v letu 2010. Vem, da nam bo s skupnimi močmi to tudi uspelo. V svojem imenu in v imenu Občinske uprave in članic ter članov Občinskega sveta vam želim blagoslovljen božič ter srečno, uspešno in optimistično leto 2010.

župan Občine Kostanjevica na Krki

Čas praznikov je čas praznovanja in čas veselja, čas, da se družimo, veselimo z znanci, prijatelji in poslovnimi partnerji. Stopimo v novo leto z optimizmom! Spoštovane občanke in občani, v novem letu 2010 vam želim obilo osebne sreče, zdravja in ustvarjalnosti!

mag. Bernardka Krnc

županja Občine Šmarješke Toplice s sodelavci občinske uprave

Bliža se najlepši čas v letu. Čas, ko se spominjamo preteklosti in pričakujemo prihodnost. Čas, ko se želja po sreči, zdravju in uspehu seli iz srca v srce. Naj se vam uresničijo sanje, udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja! Mirno, zadovoljno in srečno 2010!

Franc Vovk

župan Občine Dolenjske Toplice

Spoštovani, želim vam, da bi bilo leto 2010 boljše od vseh dosedanjih. Naj vam omogoči doseči vse tisto, kar ste si vedno tako zelo želeli, a vam ni bila dana priložnost. Pokličite pozabljenega prijatelja, pozabite na stare zamere in jih nadomestite z lepimi spomini. Hodite pokončno, smejte se in počutili se boste mlajše. Ne bojte se izreči dveh najlepših besed na svetu… Ponavljajte ju... Blagoslovljen božič vam želim, v letu 2010 pa naj vas spremljata sreča in zdravje. št. 62, december 2009


Renata Brunskole županja Občine Metlika in poslanka Državnega zbora Republike Slovenije

Leto 2009 je bilo za Občino Metlika zelo delovno in uspešno, z uresničitvijo večine zastavljenih ciljev. Svečano smo obeležili 140-letnico PGD Metlika in gasilstva na Slovenskem; vse 3 belokranjske občine smo uspešno sodelovale pri 3. razvojni osi, belokranjskem vodovodu in Belokranjskem muzeju Metlika. V letu 2010 si želim še naprej dobrega sodelovanja z vsemi občankami in občani občine Metlika ter prebivalkami in prebivalci Bele krajine. V Državnem zboru Republike Slovenije pa se bom kot belokranjska poslanka še naprej zavzemala, da se »čuje glas Bele krajine v Ljubljani«, ki bo pripomogel k podpori Beli krajini in skladnemu regionalnemu razvoju. Veliko prijaznih pogledov, sreče, zdravja in uspehov v letu 2010!

Franc Bogovič

župan Občine Krško

Minulo leto - prelomen čas. Pogosti pogovori o krizi in žalost ob stiskah ljudi. V naši občini smo živeli malce mirneje, saj je investiranje v poslovno okolje, urejanje obrtnih con in financiranje štipendijskih shem postalo pomemben temelj gospodarske stabilnosti. V letu, ki mineva, so številne posodobitve in novogradnje na področju šolstva pričale o našem zavedanju, da je vlaganje v znanje naložba za prihodnost. Gradimo širokopasovne povezave, ki nam bodo približale svet vse hitrejših elektronskih komunikacij, slovesno pa smo odprli enega največjih projektov zadnjih let -kanalizacijsko omrežje Krško. Veseli smo bili tudi celovito obnovljenega Trga Matije Gubca. Prepričan sem, da bomo naše življenje z novimi pridobitvami in povezovanjem bogatili tudi v novem letu. Naj bo za vse uspešno in polno izpolnjenih pričakovanj. CMYK 100 4 87 18

Andrej Fabjan

župan Občine Črnomelj

Spoštovani, leto 2009 se izteka. Bilo je težko, a vendar uspešno, saj smo izpeljali kar nekaj projektov, za nekatere nove pa pridobili sredstva iz evropskih skladov. Leto 2010 pa nas vabi na pot k novim izzivom in nam postavlja nove naloge. Vstopimo v prihajajoče leto z novimi pričakovanji po boljšem in lepšem, po uresničitvi zastavljenih ciljev, po novih prijateljstvih, ki ohranjajo trdne vezi, po zaupanju v ljudi in njihova dejanja. Naj bosta božič in novo leto res praznika, ki ju bomo preživeli v družbi ljudi, ki jih imamo radi. Naj vam prazniki prinesejo zadovoljstvo in razumevanje. Srečno in zdravo v letu 2010.

Anton Maver

župan Občine MokronogTrebelno s sodelavci in člani Občinskega sveta

Anton Zupet

župan Občine Škocjan

Spoštovane občanke in občani, poslovni partnerji in prijatelji! Preteklo leto je bilo v poslovnem smislu za našo občino uspešno, zato se zadovoljno oziram nazaj do občinskega praznika KNOBLEHARJEVO 2009, ko smo imeli otvoritev ceste »mandata« skozi Zagrad. Z zaupanjem zrem v prihodnost, saj so pred nami novi cilji, ki smo jih s prizadevnimi sodelavci na Občinski upravi kakovostno pripravili. Veselim se investicij v gospodarski coni in na vodovodnem področju s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj in kohezijskih sredstev. Želim si, da bi vzajemno ustvarjali vzdušje medsebojne naklonjenosti, sodelovanja in vztrajnosti. Zahvaljujem se vsem občankam in občanom ter poslovnim partnerjem za pomoč pri realizaciji projektov. Vsem želim lep božič, ponosen dan samostojnosti in neodvisnosti ter vse dobro v letu 2010.

št. 62, december 2009

Srečko Ocvirk

župan Občine Sevnica s sodelavci

Leto 2009 je bilo za Občino Sevnica zelo razgibano in aktivno na vseh področjih delovanja. Kljub gospodarski krizi, ki je posegla v naše okolje, je delo potekalo tekoče. Z zadovoljstvom ugotavljam, da smo z dobrim sodelovanjem Občinskega sveta, župana in Občinske uprave s krajevnimi skupnostmi, podjetji, zavodi in organizacijami uspešno zaključili veliko investicij, ki našim občankam in občanom omogočajo kakovostnejše življenje. Številna društva so obogatila preteklo leto s pestrim družabnim in kulturnim dogajanjem. Trudili smo se reševati mnoga odprta vprašanja in omogočiti napredek občine tudi na gospodarskem in socialnem področju. Naj vas v novem letu spremljajo zdravje, sreča, uspehi in medsebojno razumevanje. Vesel božič, čestitke ob praznovanju dneva samostojnosti in enotnosti ter srečno 2010.

Spoštovane občanke, cenjeni občani Občine Mokronog-Trebelno, bralke in bralci revije Vaš mesečnik, spoštovani poslovni partnerji, prisrčna hvala za sodelovanje in vso pomoč. Skrivnost božične noči naj vam prinese obilo notranjega miru, veselja in medsebojnega razumevanja. Naj se dnevi prihajajočega novega leta zrcalijo v načrtih in izpolnjujejo v uspehih. Želimo vam lepe božične in novoletne praznike. Preživite jih v prijetnem vzdušju svojih najdražjih. Leto 2010 naj bo za vse nas zdravo, srečno, mirno in uspešno.

Ivan Molan

župan Občine Brežice

Spoštovani občanke in občani Občine Brežice, dragi bralke in bralci Vašega mesečnika, praznični decem-

Jernej Lampret župan Občine Ivančna Gorica

Spoštovane občanke, dragi občani Občine Ivančna Gorica, naj bo novo leto srečno in ustvarjalno za vse, da bomo lahko skupaj še naprej sooblikovali prijazno občino. Le z optimizmom in vedrega duha bomo srečnejši ter vabljivejši za vse tiste, ki so pripravljeni deliti z nami delo na gospodarskem in kulturnem področju za splošno blaginjo in osebnostno rast. Obilo lepih trenutkov ob praznovanju božiča in novega leta, vsem iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti in enotnosti. To vam želim skupaj z Občinskim svetom in Občinsko upravo Občine Ivančna Gorica.

Alojzij Kastelic

župan Občine Trebnje

Dragi prijatelji in bralci Vašega mesečnika, leto 2009, ki bo kmalu za nami, je bilo izjemno za Občino Trebnje. Na vseh koncih in krajih občine so v gradnji novi projekti, tako da smo postali eno samo veliko gradbišče. Na to smo izjemno ponosni, kljub temu da si nekateri trudijo razvoj zavreti. Za prihajajoče leto si želimo še nadaljnjih aktivnosti na področju investicij ter ostalih aktivnosti občine in več konstruktivnega delovanja trinajstčlanske opozicije. Vsem skupaj želim blagoslovljene božične praznike ter srečno, zdravo in uspešno leto 2010! Vaš mesečnik

5

voščila

ber je čas pričakovanja, druženja in tudi čas, ko na ogled postavimo opravljeno delo celega leta. Bera letošnjega leta je bila obilna – zaključujemo številne projekte, priča smo bili številnim uspehom naših občanov na športnem in kulturnem področju, kmalu bo vrata odprla fakulteta za turizem in tudi v gospodarstvu se obetajo boljši časi. Ob tej priložnosti izrekam iskreno zahvalo vsem, ki s svojim delovanjem soustvarjate pozitivno bivanje v naši občini. V novem letu naj bodo vaši dnevi srečni in zdravi, poti uspešne in nasmehi zadovoljni. Vesele praznike in srečno 2010!


ABSOLUTNA NEGA - ABSOLUTNA MODA - ABSOLUTNO MI!

friz e r s k i s tudio

Renata Blatnik s.p. Novi trg 10, Novo mesto tel: 07/33 22 777 gsm: 041/619 994 Poleg frizerskih storitev nudimo ličenje ter podaljševanje nohtov!

Vesel božič in srečno novo leto 2010!

Janez Šporar s.p., Obrh 3, Dolenjske Toplice Tel.: 07/30 66 155 GSM: 041 726 730

ŠPORAR • izdelava vseh vrst vrat in notranje opreme • svetovanja • izdelujemo vrata z ALU podboji in vgradne omare po želji strank

Kakovost je naša garancija za vaše zadovoljstvo

Cenjenim strankamin poslovnim partnerjem želimo vesele božicne praznike in srecno novo leto 2010 v

v

Prodaja traktorskih priključkov: Tehnostroj, SIP, INO, Creina, Uniforest, Maschio, Regent Trgovina in servis Uroš Šusteršič s.p. Smolenja vas 73, Novo mesto Tel.: 07/338-00-05

Prodaja rezervnih delov: Zetor, Ursus, IMT, Universal, Torpedo-Deutz, Steyr, Case, Massey Ferguson, New Holland, Pasquali, SIP, Tehnostroj …

Srečno 2010!

MONMETAL Oštir Johannes s.p., Brezina 28, 8250 Brežice tel/fax: 07 496 42 75, gsm: 041 636 585 e-mail: monmetal@siol.net Pridružite se našim zadovoljnim strankam.

voda • plin • ogrevanje • vse vrste toplotnih črpalk • sončni kolektorji talno, zidno, stropno hlajenje in gretje

Vse inštalacije izdelamo na ključ. ZA VSE TRAKTORJE, KI JIH PRODAJAMO, IMAMO TUDI POOBLAŠČEN SERVIS !

Vesele božične praznike in srečno 2010!

Naj bo vsak dan v letu 2010 nekaj posebnega in prijaznejši od včerajšnjega. Srečno in zdravo vam želi kolektiv podjetja PVC Nagode d.o.o. Sredstva namenjena novoletnim voščilnicam in darilom smo donirali porodnišnici Postojna.

Nova generacija okenskega profila Nove dimenzije v okenski tehniki, polno armiran okenski sistem iz novega materiala Rau-Fipro, kar pomeni ojačanost s steklenimi vlakni, ki je prirejen višjim zahtevam po nižji toplotni izgubi elementov. Izkoristite ugodne cene in kratke dobavne roke.

PVC Nagode d.o.o., Tržaška 87a, 6230 Postojna, t [05] 720 35 55, f [05] 720 35 56, info@pvcnagode.si, www.pvcnagode.si

6

Vaš mesečnik

št. 62, december 2009


®

F

Dol. Sušice 17 8350 Dolenjske Toplice

ROLES

d.o.o.

Dolgoletna tradicija.

tel.: (07) 39 37 530, faks: (07) 39 37 531, e-pošta: roles.doo@siol.net

• • • • •

SREČNO in uspešno 2010!

FOTONAPETOSTNI SISTEMI POSAMEZNE KOMPONENTE PROJEKTIRANJE SVETOVANJE IZGRADNJA NA KLJUČ

srečno

2010!

Dol. Sušice 17, 8350 Dolenjske Toplice, tel.: (07) 39 37 530 f a k s : (07) 39 37 531 ® e-pošta: roles.doo@siol.net

tne Dolgole

DIDASOL d.o.o., SEVNICA Okroglice 60, Loka pri Zidanem Mostu 03 56 84 396, 051706 173 didasol.info@siol.com

• predelne stene, stenske obloge, ureditev mansard

s

rvi

.si

ron

b -ga

e Gabron r-s • izolacijske fasade w.colo Zvone s.p. w t, w e Ragovska 16, n . t-2 • slikopleskarske O NOVO MESTO n@ o r b ČN ! storitve ga 07/33 42 383, E _ ne SR 010 zvo MOBI 041 671 383 2

F

e

izkušnj

ROLES

d.o.o.

PONUDBA: izdelovanje lesenihostrešij ostrešij• •lesene lesenebrunarice brunarice •• nadstreški nadstreški • PONUDBA: izdelovanje lesenih • prekrivanje streh s kritinami Bramac,Creaton, Creaton,Tondach, Tondach, Salonit, prekrivanje streh s kritinami Bramac, Salonit,Tegola... Tegola...

ZASTOPANJE IN PRODAJA »VELUX« STREŠNIH OKEN

STROJNE INSTALACIJE Instalacije Koprivc d.o.o., Lunačkova 16, 8233 Mirna GSM: 041 747 784, fax: 07 30 47 914

solarni sistemi, ogrevalne in plinske inštalacije Mirne praznike ter zdravo in uspešno novo leto. Mi nismo po žup prplaval, pri nas je vse po domače!

GRM NOVO MESTO CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA Vsem dijakom, študentom, sodelavcem, staršem, Grmčanom in poslovnim partnerjem želimo vesel božič in srečno v letu 2010.

Srečno 2010 vam želi kolektiv gostilne Pr'leseni žlici Raznoliko ponudbo jedi po naročilu Največja izbira malic v Sloveniji,

tedenska kosila Sobotna kosila Svečane pogostitve Različne oblike Catering-a Priprava sprejemov in pogostitev. Pri nas je vse po domače! Gostilna Pr’ leseni žlici, Podbevškova 2, Cikava, Novo mesto Tel.: 07/33 24 065, GSM: 051 342 092

št. 62, december 2009

Vaš mesečnik

7


obzornik

Televizijski projekt

Ljudem in naravi prijetno V programu televizije Vaš kanal smo v sodelovanju z družbo Trimo iz Trebnjega v zadnjem četrtletju tega leta realizirali televizijski projekt »Ljudem in naravi prijetno«. V obdobju od oktobra do decembra smo pripravili tri svetovalno-informativne oddaje in gledalcem televizije Vaš kanal predstavili prizadevanja družbe Trimo za varovanje okolja. Na kratko povzemamo najpomembnejše zaključke iz televizijskega projekta »Ljudem in naravi prijetno«.

razvoj in inovacije. »Usmerjenost podjetij na globalni trg, proizvodnja kompleksnejših produktov z višjo dodano vrednostjo naj bi bila rešitev, da uspešno kljubujemo negotovim gospodarskim razmeram, nastalim v zadnjem letu,« je med drugim izpostavil Miloš Ebner, direktor razvoja. Kljub negotovim gospodarskim razmeram, ki smo jim priča v iztekajočem se letu, v trebanjskem podjetju niso krčili sredstev za razvoj in raziskave. »V Trimu imamo odlične pogoje za delo. Ves čas iščemo nove priložnosti, tako sem skupaj s kolegi razvil družino proizvodov Trimo EcoSolutions in Trimo EcoSolar PV. Na strehi našega skladišča smo postavili sončno elektrarno; odločitev za fotovoltaično streho se je izkazala za odlično,« je ponosno pojasnil dr. Boštjan Černe, samostojni svetovalec v razvoju. Gosta sta kritično pripomnila, da država nima dovolj posluha, da bi ustvarila družbeno klimo, ki bi omogočala sistemsko razvijanje produktov, temelječih na odgovornosti do okolja.

Glavna direktorica Trima Tatjana Fink, je na letošnjem četrtem slovenskem Forumu inovacij, iz rok gospodarskega ministra Mateja Lahovnika prejela dve priznanji. Novemu proizvodu Qubis by Trimo, je komisija dodelila najvišje možno število točk. Druga nagrajena inovacija ArtMe, pa se odlično dopolnjuje z nagrajenim Trimovim fasadnim elementom. Slobodan Jovič arhiv Vaš mesečnik V oktobrski oddaji »Ljudem in naravi prijetno« je glavna direktorica Trima Tatjana Fink spregovorila o celostnem pogledu Trima na trajnostni razvoj. »Gradimo družbeno odgovoren odnos do vseh deležnikov podjetja,

do zaposlenih, poslovnih partnerjev, delničarjev in širše javnosti. Delujemo globalno. Ker nam je kakovost življenja pomembna, vlagamo v lokalno okolje, v katerem delujemo. Poleg donacij in sponzorstev veliko virov usmerjamo v izobraževanje in strokovni razvoj tako zaposlenih kot širše družbe,« je med drugim povedala prva dama Trima Tatjana Fink.

Danijel Zupančič: »Naša zaveza je, da bomo tudi jutri udejanjali skrb za okolje.«

8

Vaš mesečnik

V družbi razvijajo strateška partnerstva, ki pospešujejo trajnostne rešitve, s poslovnimi partnerji gradijo in razvijajo proizvode in iščejo rešitve, ki prispevajo k sonaravni gradnji objektov, smo med ostalim lahko izvedeli v prvi oddaji. Tema novembrske oddaje »Ljudem in naravi prijetno« so bile raziskave,

V zadnji, decembrski, oddaji »Ljudem in naravi prijetno« smo izvedeli, kako v tovarni v Trebnjem skrbijo za okolje in ga varujejo. »V Trimu že dalj časa svojo poslovno kulturo gradimo na poudarjenem vidiku varovanja okolja; to se izrazito kaže tudi z mednarodnim udejstvovanjem na tem področju. Zelo dejavni smo v mednarodni okoljski verigi »Planet Positive«, saj tu vidimo svoje priložnosti. Naša zaveza je, da bomo tudi jutri udejanjali skrb za trajnostni razvoj,« je nanizal ključne usmeritve Danijel Zupančič, namestnik glavne direktorice za tehnično področje. S partnerji so realizirali izjemen projekt, Trimo je namreč v Veliki Britaniji zgradil prvo CO2 nevtralno stavbo na svetu. Prejeli so tudi slovensko okoljsko nagrado na področju mednarodnega okoljskega partnerstva. Ekološke teme so v Trimu ključna sestavina vseh izobraževanj, predstavitev, publikacij, kar velja tako za zunanje partnerje kot za zaposlene.

Miloš Ebner, dr Boštjan Černe: »Država nima dovolj posluha za okoljevarstvene projekte.« št. 62, december 2009


mesto in Gospodarska zbornica Slovenije.

Razvojni center Novo mesto d.o.o. je začel poslovati leta 1998 kot lokalni podjetniški center (LPC). Kasneje je razširil področje delovanja na naloge regionalne razvojne agencije za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, ki vključuje Dolenjsko, Belo krajino in Kočevskoribniško območje (20 občin). Razvojni center deluje kot družba z omejeno odgovornostjo. Družbena pogodba vsebuje neprofitno klavzulo, ki določa, da se dobiček ne deli med družbenike, temveč se reinvestira v dejavnost družbe. Ustanovitelji RC Novo mesto so: Mestna občina Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Žužemberk, Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo

št. 62, december 2009

Dejavnost razvojnega centra je usmerjena k razvoju mikro, majhnih in srednje velikih podjetij in podjetnikov ter k regionalnem razvoju. Cilj razvojnega centra je vzpostaviti podporno okolje za podjetnike in mesto za povezovanje razvojnih partnerjev z učinkovito mrežo usposobljenih kadrov širokega profila, ki bodo uresničevali pričakovanja regije. Vizija razvojnega centra je, da dobi podjetnik vse storitve za začetek poslovanja, delujoča podjetja pa storitve, ki jih potrebujejo pri poslovanju in rasti (»one stop shop«). Razvojni center na področju podjetništva izvaja: Garancijsko shemo za Dolenjsko, Mikrokredite za samozaposlene in nova delovna mesta, Enotno Regijsko Štipendijska shemo za Dolenjsko, ˝Vse na enem mestu˝ (VEM), v okviru katerega poteka informiranje o splošnem podjetniškem svetovanju, registraciji podjetij in podjetnikov (za s.p. in d.o.o.) ter program vavčerskega svetovanja, poslovne načrte in presojo podjetniških zamisli, razvoj obstoječih in priprava novih podjetniških programov,

organizira izobraževanja, delavnice in prenos dobrih praks, spodbuja inovativnost v podjetništvu in povezovanje (grozdenje) podjetij s skupnim razvojnim programom, pripravlja vloge na razpise ministrstev in svetuje ter deluje kot Informacijska točka Europe Direct, idr. Na področju regionalnega razvoja razvojni center deluje kot stičišče različnih informacij, idej, programov, pobud in mesto, kjer se rojevajo razvojna partnerstva in zavezništva (info-točka in povezovalec). Tu se pripravljajo regijski razvojni programi, ki kandidirajo za državna in evropska razvojna sredstva in jih razvojni center tudi izvaja. Zahvaljujemo se vsem, ki ste v letošnjem letu kakorkoli sodelovali z nami. Vsem želimo lepe praznične dni ter srečno in uspešno v letu 2010!

Kontakt:

Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, tel.: 07/ 33 72 980, fax.: 07/ 33 72 981, e-pošta: razvojni.center.nm@siol.net , spletna stran: www.rc-nm.si

Vaš mesečnik

9


Praznični TV Vaš kanal Od silvestra do silvestra Mozaična oddaja Od silvestra do silvestra bo strnila vse tisto, kar so kamere Vašega kanala zabeležile v letu 2009. V enournem sprehodu skozi dneve, ki so minili, bomo med drugim obudili spomin na izjemen športni dosežek Primoža Kozmusa, ki je po zlatu na svetovnem prvenstvu napovedal slovo od kladiva. Dotaknili se bomo velike zgodbe dolenjskega kraka avtoceste, za izgradnjo katerega je v letu 2009 padla še zadnja pravna ovira. A je leto, ki je

Na sveti večer Utrip božičnega vzdušja bomo zaznali tudi v oddaji Na sveti večer na Televiziji Vaš kanal. Kakšno je njegovo staro in hkrati vedno novo sporočilo? Smo res preveč podvrženi materialnim dobrinam? Zakaj vsi kristjani ne praznujemo božiča na isti dan? Vprašanja, na katera bosta svoje odgovore in razmišljanja ponudila novomeški škof msgr. Andrej Glavan in pastor Evangelijske cerkve »Dobrega pastirja« Novo mesto dr. Daniel Brkič. Oddaja bo na sporedu na sveti večer, 24. decembra, ob 19.50.

karjeva je ustanoviteljica in direktorica podjetja Vivo catering, ki se ukvarja s t.i. catering pogostitvami na zahtevnih dogodkih. Po izboru angleškega dvora so skrbeli tudi za pogostitev angleške kraljice ob njenem obisku v Sloveniji, tako da boste nasvete o svečanih pogostitvah zagotovo slišali iz pravih ust. V Tomovi dnevni sobi v ponedeljek, 28. decembra, ob 19.50.

Risani filmi za male in velike otroke trdo predlo številnim tukajšnjim podjetjem, mnoga med njimi so prav letos izpisala zadnja poglavja, nanizalo tudi številne drobne zgodbe, ki so nas pretresle, rodilo uspehe, ki smo se jih veselili, in ponudilo drobce časa, ki so osmišljali vsakdan Dolenjcev, Belokranjcev in Posavcev. Dogodki, ljudje in kraji leta 2009 v oddaji Od silvestra do silvestra. Od silvestra do silvestra 31. decembra, ob 19.50

V Tomovi dnevni sobi … V zadnji letošnji oddaji V Tomovi dnevni sobi bo voditeljica Verica Marušič gostila Jernejo Kamnikar, letošnjo dobitnico priznanja »naj menedžerka« v slovenskem turizmu. Kamni-

Praznični decembrski dnevi bodo na Vašem kanalu privlačni tudi za najmlajše gledalce. Vsak dan okoli pol šeste zvečer bodo pred male zaslone vabili risani junaki, ki se bodo s prijatelji podali novim dogodivščinam naproti in vedno znova bojevali bitko dobrega ter zla. Tu so slonček Benjamin, Božiček, Snežna kraljica, Ledena princesa, Sneženi mož in številni drugi liki. Se jim boste pridružili? Risani filmi na Vašem kanalu do 3. januarja 2010, in sicer vsak dan okoli 17.30.

RTS Maribor

TV Vaš kanal TV Primorka

Od decembra v digitalni tehniki Televizijski program Vašega kanala je od decembra viden tudi v digitalni tehniki. Kot je razvidno iz zemljevida, bodo vsebine, ki smo jih pripravili za praznične dni, gledalcem na voljo na celotnem območju osrednje medijske krajine Center, od Karavank do Obrežja.

10

Vaš mesečnik

št. 62, december 2009


V objektivu

Krka v letu 2009 Novomeška tovarna zdravil Krka je tudi v iztekajočem se letu 2009 obdržala primat najuspešnejšega slovenskega podjetja. Poleg odličnih poslovnih dosežkov pa so bili krkaši uspešni tudi na mnogih drugih področjih. Nekatere dosežke smo med letom zabeležili tudi v našem časopisu.

Strokovnjaki so pred poletnimi počitnicami napovedali - kasneje se je napoved izkazala za pravilno -, da bo tudi našo državo zajela epidemija nove gripe. Prvi mož Krke Jože Colarič je pred odhodom na dopust pokazal zdravilo Daleron; zdravilo naj bi učinkovito delovalo v boju zoper pandemsko gripo.

Krkina uprava je odlično krmarila skozi celo leto. Ruski veleposlanik v Sloveniji, dr. Mikhail Valentinovič Vanin, je Jožetu Colariču podelil red prijateljstva, eno najbolj častnih nagrad Rusije.

Na praznovanju 55-letnice podjetja ni bilo govora o številkah in poslovnem izidu, ampak je beseda tekla o umetnosti in kulturi, o reki Krki, po kateri tovarna nosi ime, in o Novem mestu , kjer je bilo podjetje ustanovljeno. O vsem tem so misli razpredali: pesnik Tone Pavček, novinar Andrej Bartelj, fotograf Bojan Radovič in umetnostni zgodovinar Milček Komelj.

Zadnji julijski dan so krkaši v praksi udejanjili geslo »Živeti zdravo življenje«. V čistilni akciji je sodelovalo več kot trideset vodilnih delavcev, ki so očistili del dolenjske prestolnice. Po uspešno končanem delu so bili vsi vidno zadovoljni, saj so za Novo mesto naredili veliko koristnega. št. 62, december 2009

Z akcijo »V skrbi za vaše zdravje skupaj osvajamo vrhove« je Krka s Planinsko zvezo Slovenije označila in uredila petnajst priljubljenih planinskih poti. V letošnjem letu so krkaši uspešno organizirali pet pohodov. Elvira Medved, vodja Službe za odnose z javnostmi, je imela s svojo ekipo vse organizacijske vajeti trdno v rokah in po mnenju številnih udeležencev pohodov si punce zaslužijo čisto desetko.

Ljubljanska borza je novomeški tovarni zdravil Krka tretjič zapored podelila nagrado PORTAL – nagrado za najbolj odprto delniško družbo. Nagrado je Branetu Kastelicu, direktorju Finančnega sektorja, predal dr. Franc Križanič, minister za finance. Vaš mesečnik

11


P O K L I C

P R I H O D N O S T I

Okoljevarstveni tehnik Na Šolskem centru Novo mesto spomladi vpisujejo prvo generacijo novega programa OKOLJEVARSTVENI TEHNIK. Na področju izobraževanja strokovnjakov varovanja okolja imajo že dolgoletne izkušnje, saj so bili prva srednja ekošola v Sloveniji, pred osmimi leti pa so postavili študijski program Komunala, ki so ga prenovili v Varstvo okolja in komunale. Pred tremi leti so prevzeli postavitev novega srednješolskega programa z naslovom Okoljevarstveni tehnik. ci bodočnosti na področju informatike in niso se zmotili. Enako velja sedaj za poklic na področju varovanja okolja. Zavedati se moramo, da prehajamo iz informacijske v okoljsko odgovorno družbo, ki bo zagotavljala življenjski standard s tako imenovanim trajnostnim razvojem.

Ta besedna zveza se pogosto Goran Makar, predavatelj in pomočnik ravnatelja

Goran Makar, ste pomočnik ravnatelja na Višji strokovni šoli in predavatelj v študijskem programu Varstvo okolja in komunala. Zakaj potrebujemo nov srednješolski program na področju varovanja okolja? S programom Okoljevarstveni tehnik je v Sloveniji zaključena tako imenovana izobraževalna vertikala in šolstvo je s tem dalo odgovor na izziv današnjega časa, saj ponuja poklic bodočnosti OKOLJEVARSTVENI TEHNIK. Na Šolskem centru ga bomo izobraževali na Srednji gradbeni in lesarski šoli.

Ali bo lahko dijak tudi nadalje-

naročena objava

val študij na Šolskem centru? Seveda, na Višji strokovni šoli v študijskem programu Varstvo okolja in komunale.

Okoljevarstvenega tehnika ste

poimenovali poklic bodočnosti. Kaj ste mislili s tem? Pred tridesetimi leti so nas strokovnjaki prepričevali, da so pokli-

12

Vaš mesečnik

pojavlja. Nam jo lahko pojasnite? Trajnostni razvoj je tak razvoj človeške družbe, ki na dolgi rok ne izčrpava naravnih virov, ne onesnažuje okolja in ohranja socialni razvoj. To velja za posameznika, skupnost, gospodarstvo in politiko. To je cilj. Pot do tega cilja pa bo težka, vendar neizogibna.

Kje vidite največje omejitve?

V potrošništvu, materialni družbi in predvsem v neodgovornem odnosu do okolja.

Torej lahko okoljevarstveni

tehnik po vaši oceni bistveno prispeva k čim manjšemu onesnaževanju. Zagotovo je pravi odgovor na izziv časa in zato zagotovo poklic bodočnosti. Trenutno onesnaževanje okolja rešujemo tako, da zmanjšujemo vpliv na okolje z različnimi tehnikami varovanja okolja, kot so čistilne naprave, reciklaža odpadkov, sežiganje, kompostiranje, vgrajevanje filtrov za dimne pline, učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov energije. Ob tem je v prihodnosti glavna naloga strokovnjakov na področju varovanja okolja zmanjševanje onesnaževanja na izvoru – mestu

nastanka. In ti začnejo svojo pot izobraževanja jutri v programu Okoljevarstveni tehnik.

To pomeni, da se bodo lahko

zaposlili v komunalnih podjetjih. Ali jih bodo zaposlovali tudi v industriji? Komunalna podjetja so zagotovo ena od možnosti zaposlitve. To dokazuje že prva štipendija, ki jo je zagotovila Komunala Novo mesto. Zaposlil pa se bo lahko tudi v lokalnih skupnostih in podjetjih Dolenjske, ki že danes skrbijo za varovanje okolja in so uvedla standard varovanja okolja ISO 14001. Zaposljivost okoljevarstvenih tehnikov bomo zagotovili s štipendijami za večino vpisanih. Načrt nam bodo pomagale uresničiti Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, dolenjske občine in ostala komunalna podjetja.

Vpis na Dolenjskem, V Beli krajini in Posavju je možen samo na Šolskem centru Novo mesto. Najbližji šoli sta v Ljubljani in Celju. Izobražujejo pa še v Mariboru, Velenju, na Ptuju, v Škofji Loki in na Muti.

Ob koncu nam še, prosim,

pojasnite razliko med izrazoma OKOLJEVARSTVO IN NARAVOVARSTVO. Okoljevarstvo je zmanjševanje vpliva človeka in njegovih dejavnosti na okolje s tehnikami varovanja okolja. Naravovarstvo je zaščita rastlinskih in živalskih vrst, njihovega naravnega okolja ter skrbništvo za zaščitena naravna območja.

Kje lahko naši bralci izvejo več

želi dijakom, študentom in njihovim staršem vse dobro v novem letu 2010.

Kje se je še možno vpisati v

Štefan David direktor

podrobnosti o tem programu? Na www.sc-nm.com, kjer smo za osnovnošolce ob predstavitvi programa pripravili še zanimivo igro Eko milijonar. program TEHNIK?

OKOLJEVARSTVENI

št. 62, december 2009


o čn

Telefon: 07 37 30 680 Fax: 07 37 30 681

Sre

Smrečnikova ulica 15 in 17 8000 Novo mesto

! 10 20

40 let Vesel božič in srečno novo leto 2010!

www.ravbar.net

apartmaji in sobe najvišje kakovosti

Restavracija in prenočišča

SPLOŠNO KLEPARSTVO Šobar Aleš s.p.

www.restavracija-deteljica.si S 1. 12. vabljeni v e-pošta: deteljica.si@gmail.com prenovljeno mob: +386 40 491 070 restavracijo +386 70 848 962Prostor po Deteljica.

Martin Osterman s.p., Dobruška vas 36, Škocjan

Vaška cesta 62, 8323 Uršna sela Tel./fax:07/393-77-15 Gsm:041/612-798

novem do 200 oseb. Restavracija in prenočišča, NOVO V DETELJICI! Martin Osterman s.p., Ob odprtem kaminu vam Dobruška vas 36, 8257 Škocjan, nudimo: Nudimo vam: deteljica.si@gmail.com, • jedi peke, žar ! 0 7 307 60 06, •izpod tel.: +386 7 307 60 02, 2 fax: malice, 01+386 o • divjačina n mob: +386r40 491 070, +386 70 848 962 s eč • nedeljska kosila, • žrebičkov zrezek Prenovljena restavracija Deteljica. Prostor do 200 oseb. Nudimo: • malice in nedeljska kosila, • jedi po naročilu, pizze.

• jedi po naročilu,

Sprejemamo naročila za: •plese, pizze. • maturanske • poroke, • rojstnodnevne zabave, Sprejemamo • birme, obhajila.

naročila za: • prednovoletne zabave, Srečno novoletni ples 1.1.2010, igra ansambel duo palma • silvestrovanja, • maturanske plese, www.salon-mozaik.si • poroke, • rojstnodnevne zabave, • birme, obhajila.

Salon keramike

MOZAIK

o in Srečn no uspeš ! 2010

Novi salon keramike Mozaik vam nudi veliko izbiro keramike za notranje prostore, kvalitetno keramiko za terase in balkone, kopalniško pohištvo, kopalne kadi in tuš kabine, pipe.

in uspešno 2010!

Kmetijska apoteka

in vinski laboratorij

Novo mesto, 07/302 31 99

AGRO NASVET d.o.o., Smrečnikova ulica 45 (Pri vrtnariji v Šmihelu)

jemo Izdelu nice kopal uč! na klj

Prinesite vzorec vina in svetovali vam bomo o pravilni negi! »» merimo prosto žveplo, skupne kisline, alkohol »» analiza zemlje (za pravilno gnojenje) IZKORISTITE NASVET AGRONOMA

Salon keramike MOZAIK, Foesterjeva 10 (prostori nekdanje tovarne Novoteks v Bršljinu) Tel./Fax: 07 33 21 202, 051 634 631, E-pošta: info@salon-mozaik.si št. 62, december 2009

Srečno in uspešno 2010! Vaš mesečnik

13


varovanje okolja

Bojan Kekec, direktor Komunale Novo mesto

SPREMENITI MORAMO LASTEN ODNOS DO OKOLJA V Komunali Novo mesto imajo bogato tradicijo opravljanja komunalne službe. Poslanstvo in dejavnosti najlepše ponazarja njihov slogan »Za mojo lepo dolino«. Zagotavljajo neoporečno pitno vodo, vzdržujejo zajetja in čistijo onesnažene odpadne vode ter odgovorno ravnajo z odpadki. Odnos do okolja je njihovo ogledalo. Vodstvo podjetja in zaposleni razvijajo model poslovne odličnosti, ki vzpostavlja potrebno organizacijsko kulturo v poslovanju podjetja. Prizadevajo si dvigniti kakovost storitev in uslug, saj se zavedajo, da je kupec oziroma potrošnik kralj. Ključna usmeritev je hitro prilagajanje razmeram na tržišču. Stremijo k odličnosti v poslovanju, za kar so prejeli dva certifikata kakovosti: ISO 9001 za sistem vodenja in ISO 14001 za ravnanje z okoljem. V pogovoru z direktorjem Bojanom Kekcem smo potegnili črto pod iztekajoče se leto.

nih odpadkih. Sta obe javni debati upravičili vaša pričakovanja? Z odzivi na ti dve okrogli mizi smo v Komunali zadovoljni, saj mislimo, da sta obe dosegli svoj namen. Oba dogodka sta bila tudi posneta in predvajana v gledanih terminih na televiziji Vaš kanal, kar pomeni, da smo naše sporočilo prenesli naprej. Pri prvi smo želeli ljudem sporočiti, da naj zaupajo vodi iz javnega vodovoda in naj po nepotrebnem ne kupujejo vode iz plastenk, ker je le-ta tisočkrat dražja,

Slobodan Jovič arhiv Vaš mesečnik

Letos ste v Komunali Novo mesto veliko pozornosti namenili osveščanju javnosti. Kaj ste želeli s tem doseči? Opažamo, da se problematike, povezane z varovanjem našega okolja, veliko ljudi še ne zaveda dovolj. EU in z njo Slovenija sta sprejeli strategijo trajnostnega razvoja, kar pomeni, da si ta generacija za zadovoljevanje svojih potreb ne sme vzeti ničesar na račun prihodnjih generacij. Slovenija po okoljskih kazalnikih zaostaja za povprečjem EU, Dolenjska pa pri nekaterih kazalnikih tudi ne dosega slovenskega povprečja. Zato se nam je zdelo nujno, da te stvari premaknemo na bolje. Pri osveščanju smo največji poudarek namenili mladi generaciji, ker smatramo, da je to najbolj smiselno in učinkovito. Začenjamo

14

Vaš mesečnik

Zbirni center na Cikavi v Novem mestu v vrtcih, nadaljujemo v osnovnih in srednjih šolah ter zaključujemo na višjih in visokih šolah. Pripravili ste dve odmevni okrogli mizi: o pitni vodi in komunal-

z embalažo pa po nepotrebnem obremenjujejo okolje. Pri komunalnih odpadkih pa smo govorili, kako pomembno je, da ločujemo odpadke. V obeh razpravah je bilo precej polemik, saj smo k sodelovanju

povabili tako predstavnike stroke kot priznane neodvisne strokovnjake. Vendar je bilo končno sporočilo javnosti enotno in jasno. V javnosti se večkrat sliši, da so vaše storitve (odvoz smeti, cena pitne vode ...) med dražjimi v Sloveniji. Je to res? Cene komunalnih storitev na našem območju so med nižjimi v Sloveniji. Za odpadke plačujemo tudi do petkrat manj kot drugje, za 1000 l pitne vode pa plačamo okrog 0,6 EUR. Težko bi me kdor koli prepričal, da je to predrago. Cena pitne vode mora biti vsakomur dostopna, ne sme pa biti tako poceni, da jo po nepotrebnem trošimo in z njo ravnamo neracionalno. Poudariti moramo, da so na naših položnicah obračunane tri različne komunalne storitve, polovico celotnega zneska pa pobere država v obliki taks in davkov. Upam si trditi, da naša položnica od vseh primerljivih najmanj obremenjuje družinski proračun, plačani zneski pa posredno prispevajo tudi k izboljšanju našega okolja. Leto, ki se izteka, je bilo zelo dinamično; poslovanje podjetij je krojila gospodarska kriza. S kakšnim rezultatom boste zaključili poslovno leto? Trenutno nam kaže kar dobro, saj bomo zaključili s pozitivnim rezultatom. Resda imamo zaradi predolgo zadrževanih cen izgubo na obveznih gospodarskih javnih služšt. 62, december 2009


varovanje okolja

bah, ki pa jo pokrijemo s svojimi tržnimi dejavnostmi. To je še toliko bolj pomembno, ker nam količine prodane vode padajo, vseeno pa smo na račun tržnih dejavnosti in z znižanjem nekaterih stroškov uspeli ohraniti soliden rezultat. Priznati pa moramo tudi, da je vrednotenje rezultatov javnih podjetij nekoliko prilagojeno z drugačnimi računovodskimi standardi, ki pa se ravno s prihodnjim letom spreminjajo. Kateri so bili ključni projekti, ki ste jih realizirali v letošnjem letu? Letošnje leto je bilo tudi na področju naložb v komunalno infrastrukturo kar intenzivno. Dokončali smo gradnjo vodovodov v Grčevju, Jugorju, Drganjih selih, Poljanah in delno tudi v Velikem Slatniku. Tudi obnov vodovodov je bilo kar nekaj, čeprav so potrebe veliko večje, saj je omrežje že precej dotrajano. Nadaljevala se je tudi dokaj intenzivna gradnja kanalizacije. Zaključili smo gradnjo kanalizacije v Petelinjeku, Gabrju, Muhaberju, Brezju, Straži, Žužemberku … Veliko smo vlagali tudi v nove ekološke otoke. V kateri fazi je izvedba enega pomembnejših regijskih projektov – t.i. dolenjski vodovod? Za regionalni dolenjski vodovod

Trak so ob odprtju membranske čistilne naprave pri planinskem domu na Gospodični prerezali: Bojan Kekec, direktor Komunale Novo mesto, župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič in Anton Progar, predsednik Planinskega društva Krka Novo mesto. Novomeški vodovod, ki ga upravljate, je med večjimi sistemi v državi. Je v dobri kondiciji ali so potrebe po posodobitvah in obnovah? Glede na to, da sem ta projekt tudi dolga leta neposredno vodil, vam lahko povem, da je njegovo upravljanje zelo zapleteno in zahtevno.

gionalnega vodovoda. Cilj je, da oskrbo s pitno vodo rešimo vsaj za naslednjih 30 let. Ali prebivalci osmih dolenjskih občin pijejo kakovostno in neoporečno vodo? Prav gotovo. Pitna voda je eno najbolj kontroliranih živil, saj jo poleg upravljavcev neodvisno kontrolira tudi država. Večkrat pa opozarjamo, da moramo spremeniti odnos do našega okolja, da bo voda tudi v prihodnosti pitna. V zadnjem času je moč slišati o možnostih reorganizacije komunalnih podjetij v Sloveniji. Govori se o več rešitvah. Kako v Upravnem odboru Združenja komunalnih podjetij Slovenije, katerega član ste, vidite vlogo komunalnih podjetij v prihodnje?

Verjetno je to povezano tudi z oblikovanjem regij, saj bi bilo regijsko organizirano komunalno podjetje dobra rešitev. Prilagoditi bi morali tudi zakonodajo, ki bi omogočala vsem prebivalcem regije enotno ceno pitne vode. Napovedi za leto 2010 so precej negotove – kaj pričakujete oziroma katerim področjem boste namenili največ pozornosti? Tudi nas nekoliko skrbi prihodnje leto. Obseg del na gradnji infrastrukture ne bo toliko intenziven, kar pomeni manj prihodkov na tržnih dejavnostih in težje pokrivanje izgube na osnovnih dejavnostih. Država je avgusta sprostila cene in pristojnosti prenesla na občine, ki se bodo odločale o morebitnem povišanju cen. Nekatere občine so cene že povečale, verjetno se

Prvi poskusi ločevanja odpadkov v občini Novo mesto segajo v leto 1990. Danes naj bi bilo samoumevno, da odpadke ločujemo in se obnašamo odgovorno do okolja. oz. hidravlične izboljšave smo oddali projektno dokumentacijo na ministrstvo za okolje in prostor, trenutno tečejo priprave na razpis, odločbo o dodelitvi sredstev pa pričakujemo sredi prihodnjega leta. Imamo še nekaj težav s posameznimi lastniki zaradi služnostnih pogodb, vendar upamo, da jih bomo uspešno rešili. št. 62, december 2009

V preteklih letih smo ga popolnoma avtomatizirali in zamenjali najbolj vitalne elemente. Zaradi tega okvare in nujna vzdrževalna dela ne povzročajo več tolikšnih nevšečnosti uporabnikom kot recimo pred desetimi leti. So pa magistralni cevovodi še vedno zgrajeni iz azbestcementa, kar bo reševal ravno zgoraj omenjeni projekt re-

Okrogla miza »Odpadki, problem in izziv današnjega časa« je bila zelo odmevna. Idej o reorganizaciji komunalnih podjetij je bilo v preteklosti že veliko, vendar gre tu za zapleten in kompleksen problem. Vsekakor jih je na ravni Slovenije preveč, kar po mojem mnenju ni racionalno.

bodo za to odločile še preostale. Strinjam se, da čas za to ni najbolj primeren, je pa prav, da se oblikuje primerne cene, saj so bile predolgo umetno zadrževane.

Vaš mesečnik

15


Praznične prireditve v Občini Straža Nedelja, 27. december ob 18.00 Koncert mešanega pevskega zbora Sveti Jakob z gosti KJE: Kulturni dom Straža KDO: Občina Straža in Kulturno umetniško društvo Straža Ponedeljek, 28. december ob 10.00 Pravljično dopoldne z delavnicami za otroke stare od 3–6 let KJE: Kulturni dom v Straži KDO: Slavka Kristan iz Knjižnice Mirana Jarca

• PVC OKNA • VRATA • SENČILA Roletarstvo bayer d.o.o. Košenice 34, Novo mesto Tel.: 07 3080210 GSM: 040 202 868 e-pošta: info@roletarstvo-bayer.si www.roletarstvo-bayer.si

16

Vaš mesečnik

Želimo vam vse dobro v letu 2010!

ob 18.00 Jamski človek KJE: Kulturni dom v Straži KDO: režija Nataša Barbara Gračner, izvedba Uroš Fürst Karte lahko kupite v predprodaji na Občini Straža ali eno uro pred predstavo v Kulturnem domu v Straži.

Torek, 29. december ob 18.00 potopisno predavanje: Potepanje po domačih hribih KJE: Kulturni dom v Straži KDO: KUD Straža, predavanje bo vodil Franci Kokalj dr. med. Sreda, 30. december ob 10.00 Ustvarjalne delavnice s prikazom izdelave punčk

iz kuhinjskih krp in okraskov iz storžev. KJE: Kulturni dom v Straži KDO: Občina Straža in Društvo upokojencev Četrtek, 31. december ob 17.00 Tradicionalni pohod do cerkve Sv. Vida na Ljubnu ZBOR: pred hišo Mirka Zupančiča (Drganja sela 42) KONTAKT: M. Zupančič, GSM: 041 847 428 ob 21.00 Pohod z baklami po Straži ZBOR: Odhod z avtobusne postaje v Straži. KDO: Občina Straža in Turistično društvom ob 23.00 Silvestrovanje z ansamblom Petra Finka KJE: za Gasilskim domom v Straži Sobota, 02. januar ob 14.00 Pohod od cerkve Marije Vnebovzete do Marijinega znamenja ZBOR: pred gasilskim domom v Dolenji Straži KDO: ŠRD Breza. Vljudno vabljeni na vse prireditve!

št. 62, december 2009


Povabite mojstra na dom, da vam svetuje pri dobavi in montaži materiala za ogrevanje, vodovod, kopalnice, okna in pohištvo!

Zahvaljujemo se vsem našim strankam za izkazano zaupanje in želimo vesel božič ter srečno novo leto 2010.

Srečno 2010! PE Novo mesto Srebrniče 1 tel.: 07 3932 850 PE Metlika Cesta XV. brigade 27 tel.: 07 3691 250

Izdelujemo: • INOX vinske pipe • INOX spojnice • INOX kroglične ventile • NOVOST: INOX kroglične pipe Evrostroj d.o.o., Metlika, tel.: 07 30 63 490 www.evrostroj.si št. 62, december 2009

PE Škocjan Dobruška vas 50 tel.: 07 30 77 610 Delovni čas: pon. pet.: 7. - 19. ure, sob.: 7. do 13. ure

Vsem strankam, poslovnim partnerjem in sodelavcem želimo vesel božič ter srečno novo leto! Vaš mesečnik

17


pogovor z županjo

Mag. BERNARDKA KRNC:

Volilna kampanja v naši občini že poteka! Mag. Bernardka Krnc je ena izmed dveh županj jugovzhodne Slovenije. Pravi, da svoje funkcije prve županje novoustanovljene Občine Šmarješke Toplice ne jemlje kot politično funkcijo, saj v lokalnem okolju na prvo mesto postavlja posluh za človeka. Zdi se, da je nekdanja bančnica svoje volivce kljub mladosti in politični neizkušenosti prepričala s programom in energijo, a je kmalu po začetku mandata naletela na močno nasprotovanje opozicijske svetniške skupine. V luči teh sporov pravi, da je »zelo žalostna, ko tudi v naši majhni lokalni skupnosti politika in osebni interesi prevladajo nad lokalnimi«. Večino njenega dosedanjega mandata so zaznamovala dolgotrajna pogajanja o delitveni bilanci z novomeško občino, ki jo šteje kot enega izmed svojih uspehov. V prostem času se rada ukvarja s kolesarjenjem, nordijsko hojo in smučanjem, v središču njenega zanimanja pa ostaja njena hčerka. 18

Vaš mesečnik

Tjaša Pureber Matej R. Škof Spominjam se, da sva se prvič spoznali med vašo predvolilno kampanjo, ko vam večina ljudi pravzaprav ni pripisovala večjih možnosti za zmago. Je na koncu prevagalo, da so bili ljudje naveličani 'starih' obrazov? Delala sem v bančništvu in nikoli nisem razmišljala o delu v politiki. Potem pa se je zgodil tisti usodni 16. maj 2006, ko sem imela na poti v službo v Banko Slovenije prometno nesrečo. Med nekajmesečnim okrevanjem po nesreči in izvajanjem fizioterapije v Šmarjeških Toplicah sem imela priložnost spoznati veliko novih obrazov in naš pogovor je stekel tudi o novoustanovljeni občini in prvih županskih volitvah. Pošalila sem se, da bom kandidirala za svetnico, ker imam veliko izkušenj kot bančna nadzornica. Vendar so določeni občani v meni prepoznali mnogo več kot to in me nagovorili, naj kandidiram kar za županjo. Zato sem se odločila za kandidaturo svetni-

ce in hkrati prve županje Šmarjeških Toplic. Ker sem po značaju zelo delavna, sorodniki, prijatelji in znanci pa me ocenjujejo tudi kot pošteno, vztrajno in zanesljivo osebo, ki vedno realizira zastavljene cilje, so mi priskočili na pomoč in skupaj smo septembra 2006 začeli volilno kampanjo. V boj za prvo županjo Šmarjeških Toplic sem šla brez pričakovanj, kajti moja edina želja je bila in še danes ostaja, da bi čim več dobrega naredila za kraj in ljudi, ki tukaj živijo. Očitno sem s svojo karizmo volivce prepričala, da so mi kljub moji politični neizkušenosti zaupali to odgovorno nalogo.

Naslednje leto grem na volitve! Na zadnji seji Občinskega sveta zaradi odsotnosti večine svetnikov (razen dveh) niste mogli obravnavati proračuna, zaradi št. 62, december 2009


pogovor z županjo

česar bo občina vsaj prve tri mesece prihodnjega leta na začasnem financiranju. Bodo zato ogroženi projekti? V letu 2010 bo Občina Šmarješke Toplice kot vsako leto do sedaj brez sprejetega proračuna, zato se začasnemu financiranju ne bomo mogli izogniti. Vsaka zamuda s sprejemanjem

Svetniki se premalo zavedajo, da so bili na demokratičnih volitvah izvoljeni, da aktivno sodelujejo! proračuna vpliva na začetek izvajanja investicij. Vsak teden je pomemben. Občinska uprava bi morala zaradi zapletenih postopkov javnega financiranja in javnega naročanja začeti delati takoj po novem letu. Ker proračun ni sprejet, to pomeni zamik začetka investicij v pomladne mesece. Investicije na terenu se potem umikajo od poletnega časa in zato se ob izvedbi projektov srečujemo še z dodatnimi težavami, povezanimi z vremenom, kajti ravno nepravočasno sprejet proračun v letošnjem letu kaže to sliko. Prihodnje leto imamo veliko projektov vezanih tudi na nepovratna sredstva. Dela bo izjemno veliko in upamo na čimprejšnji konstruktivni odgovor opozicije. Vidite to potezo svetnikov že kot pripravo na lokalne volitve prihodnje leto? Seveda, volilna kampanja v naši občini že poteka. Ustanovljena je bila Svetniška skupina za razvoj Občine Šmarješke Toplice, ki je po gospodinjstvih že letos februarja razdelila svoj letak. Imeli so tudi tiskovno konferenco, na kateri so kritizirali delo županje in Občinske uprave, pa tudi z obstrukcijami sej OS jasno kažejo na to. Žal pa se svetniki te svetniške skupine premalo zavedajo svoje odgovornosti, da so bili na demokratičnih volitvah izvoljeni ravno tako kot županja, da aktivno sodelujejo, dajejo konstruktivne in razvojne pripombe ter da se udeležujejo sej in odborov Občinskega sveta. V zgodbi o gradnji obvoznice v Šmarjeti smo videli že praktično vse (dolgoletno odlašanje, civilne iniciative, neskončna pogajanja in čakanje) – razen same obvoznice. Kdaj se bodo vaši občani lahko končno zapeljali po novi cesti? Šmarješka obvoznica je resnično velika težava št. 62, december 2009

v našem prostoru. Na Občini Šmarješke Toplice se s postopkom rešitve tega problema aktivno ukvarjamo. Večkrat smo že razpravljali na to temo tako na Občinskem svetu kot na Vaškem odboru. Gre za cesto regionalnega

se, da ne bo šlo brez predhodne izpolnitve nekaterih predpogojev, kar nedvomno finančna sredstva za novo občinsko zgradbo so, in hkrati izražene volje vseh občanov na referendumu.

Vsaka zamuda s sprejemanjem proračuna vpliva na začetek izvajanja investicij. značaja, s katero upravlja država. Z njimi smo v stikih, zatika pa se, kot vsi vemo, pri nerešenih lastninskih razmerjih. Občina je v dogovoru z državo našla tudi drugo varianto, ki je vezana na izdelavo OPPN. Sprejem tega akta podrobnega prostorskega načrtovanja je vezan na sprejem OPN. Vse bomo delali vzporedno, tako da bi potem lahko na Občinskem svetu potrdili obe zadevi sočasno. Potem je tak sprejeti akt podlaga za izvedbo te druge variante. Upamo, da se bo vse odvijalo po začrtanih postopkih in da smo že blizu konca te dolgotrajne zgodbe. Vsi pa vemo, da brez dovoljenja lastnikov, brez zakonskih podlag in postopkov ne moremo delati. Si še vedno želite selitve sedeža občine iz Šmarjete v Šmarješke Toplice? Marsikdo meni, da to v času krize ni ravno smotrno … Sedež občine v Šmarjeških Toplicah je bil splošni dogovor oziroma obljuba občanom v času ustanavljanja nove občine. Zavedam

Kaj je po vašem mnenju vaš največji uspeh in kaj največji neuspeh dosedanjega mandata? Največji uspeh prvega mandata je nedvomno postavitev temeljev nove občine tako v smislu strategije razvoja in načrta razvojnih programov občine kot tudi vzpostavitev delovanja Občinske uprave. Zelo sem zadovoljna tudi z uspešno delitveno bilanco z Mestno občino Novo mesto. Največ v življenju pa mi pomeni, če lahko nekomu pomagam. Zato sem zelo vesela, da bomo lahko naši družini pomagali urediti dom, da bomo dvema šoloobveznima otrokoma omogočili, da bosta ostala pri svojih starših in jima ne bo potrebno iti v rejništvo. Takšni primeri so moji največji uspehi. Greste naslednje leto vnovič na volitve kot kandidatka za županjo? Seveda, saj imam še veliko načrtov in projektov za nadaljnji razvoj naše lepe Občine Šmarješke Toplice. Vaš mesečnik

19


Avtomehanika in vulkanizerstvo Robert Podržaj

Rumanja vas 45, 8351 Straža tel./fax: 07/30 84 112

gsm: 041/671 490 AKUMULTAORJI Ob božiču tihe sreče, v novem letu pa obilo zdravja in osebnega zadovoljstva

Šmarješka c. 2, 8000 Novo mesto

AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI

delovni čas: pon. - pet. od 7.00 - 19.00 ure Tel.: 07/393 4 740, Tel.: 07/393 4 751 sob. od 7.00 - 11.00 ure www.veterina-nm.si izven delovnega časa e-mail:vetnm@siol.net pokličite 112

VETERINARSKA LEKARNA

Marjan Kovačič s.p.

Prisojna pot 4, Novo mesto, tel.: 041 652 747 parketarstvo.kovacic@siol.net, www.parketarstvo-kovacic.si

vesel božič in srečno novo leto 2010! Pacom d.o.o. PE Foesterjeva 10 Novo mesto

Nudimo vam: • čiščenje poslovnih prostorov • čiščenje po gradbenih delih • čiščenje stanovanj ! 2010 o • likanje n reč S

GSM: 041/630-921 051/421-837

www.pacom.si

Srečno in zdravo 2010

delovni čas: pon. sreda: od 7.00 - 18.00 ure tor., čet., pet.: od 7.00 - 15.00 ure sobota: od 7.00 - 11.00 ure

MIRNA PEČ, Šranga 28 PE NOVO MESTO, Žlebej 7 telefon: 07 37 30 100, telefax: 07 37 30 110 e-mail: info@utris.si; www.utris.si Projektiranje, izdelava električnih naprav, instalacij in servis

Lepo doživetje božičnih praznikov, v prihajajočem letu 2010 pa obilo zdravja, veselja in sreče vam želi UTRIS.

www.avtokrka.si

tehnični pregledi PE Novo mesto, Pod Trško goro 83, 8000 Novo mesto Telefon: 07/393 26 80, 07/393 26 84 Delovni čas: ponedeljek -petek: 7. do 19. ure sobota: 7. do 12. ure

PE KRŠKO, Ulica MDB 2, 8273 Leskovec pri Krškem Telefon: 07/ 48 81 300, 07/48 81 308 Delovni čas: pon. - pet.: 7. do 19. ure , sob.: 7. do 12. ure Pralnica: pon. - pet.: 9. do 17. ure, sob.: 8. do 12. ure

»Naj prijazni čas prinese vse, kar je staro leto zamudilo, ljubezen, srečo, veselje, to je naše voščilo.« Vsem strankam in poslovnim partnerjem se zahvaljujemo za zaupanje. 20

Vaš mesečnik

Kakovostno in po ugodnih cenah:

opravljamo sečnjo in spravilo lesa, izvajamo gozdnogojitvena in varstvena dela, projektiramo, gradimo in vzdržujemo gozdne ceste in vlake, odkupujemo les na panju in kamionski cesti, izdelujemo in prodajamo žagan in tesan les, projektiramo in izvajamo hortikulturno in vrtnarsko dejavnost, aranžiramo prireditvene in poslovne prostore, proizvajamo in prodajamo vse vrste cvetja, lončnic, okrasnih grmovnic in dreves. Se priporočamo!

Cenjenim strankam in poslovnim partnerjem želimo vesel božič in srečno novo leto št. 62, december 2009


Eleganca, kvaliteta, trajna funkcionalnost ALU stavbno pohištvo

Cenjenim strankam, poslovnim partnerjem, sodelavcem želimo vesel božič in srečno 2010! Tel: 07 3931424 Fax: 07 3931440 E-mail: info@iskra-pio.si Internet:www.iskra-pio.si

100 95 75

25 5 0

srecno BTC 2010 93x42mm

št. 62, december 2009

7. december 2009 11:18:41

Vaš mesečnik

21


pogovor z županom

Tjaša Pureber arhiv Vaš mesečnik

Eden izmed ključnih projektov vašega mandata – obvoznica – je praktično končan. Velik uspeh, za katerega pa vaši nasprotniki pravijo, da je bil projekt pripravljen že pred časom in bi se zgodil v vsakem primeru. Kako odgovarjate? Res sem zelo vesel, da je obvoznica končana. Pred nekaj dnevi je bil uspešno izveden tehnični pregled, čakamo, da dobimo še uporabno dovoljenje. To je pogoj, da lahko obvoznico odpremo v celoti. Uradna otvoritev bo 8. januarja, udeležil se je bo tudi minister za promet Patrick Vlačič. Glede trditev neka-

Pretežni del slovenskih občin nima rente, pa kljub temu normalno poslujejo.

MOJMIR PUSTOSLEMŠEK:

Upravičeno se borimo za del rente!

terih, da je bilo glede obvoznice in tudi ostalih projektov že dogovorjeno prej, bi navedel samo dvoje. Projektna dokumentacija za obvoznico ima datum v letu 2000, za projekt rekonstrukcije ceste na Prekopi, ki ga pričenjamo po novem letu, pa leto 2002. 1. januarja 2007 ni bilo za ta projekta na razpolago niti centa, tudi pogodbe niso bile podpisane. Ko sem prevzel županstvo, sem v januarju 2007 podpisal pogodbo z Direkcijo Republike Slovenije za ceste o izdelavi mostu preko reke Krke. Če takrat pogodba ne bi bila podpisana, z gradnjo ne bi pričeli, saj takrat še nismo imeli proračuna. Podpis je bil torej moj rizik. Dvomim, da bi z gradnjo v letu 2007 pričeli, če ne bi bila podpisana pogodba. Dela so bila letos v celoti končana konec novembra, po pogodbi pa je bil rok dokončanja 30. 4. 2010. Izvajalec se je potrudil in dela končal prej. Vrednost investicije je nekaj čez 8 milijonov evrov, občina pa prispeva okoli 13 odst. celotne investicije.

Mojmir Pustoslemšek je prvi župan pred tremi leti ustanovljene Občine Kostanjevica na Krki. Občina ima z neokrnjeno naravo velike potenciale za razvoj turizma, bogato je predvsem njeno kulturno izročilo. Ko se je občina odločila za samostojPričakovanja občanov ob ustanovitvi občine so bila velika, prvi mandat nost, je bil eden izmed ključnih načrtov tudi Pustoslemška pa so zaznamovali predvsem spori z močno opozicijsko intenzivno črpanje evropskih sredstev. V osnutku proračuna za prihodnje leto takšna svetniško skupino, katere članica je tudi odstavljena podžupanja Me- sredstva niso predvidena. Zakaj? lita Skušek. Svetniki mu očitajo, da možnosti občine niso dovolj izkori- Pri investicijskih projektih, ki jih financira Evropska unija, se je treba zavedati, da mora ščene. Pustoslemšek odgovarja, da so izvedli številne investicije, zato občina praviloma zagotoviti najmanj davek na svoj dosedanji mandat ocenjuje za uspešnega. Najraje se ukvarja z dodano vrednost. Ker pri razpisih za EU veljajo še določena druga pravila, je odlično, če lovom, zbiranjem starin in razglednic ter uživanjem v naravi, a pravi, da se pridobi iz tega naslova 70 odst. potrebnih mu županovanje ne dopušča ukvarjanja s tovrstnimi dejavnostmi. sredstev. To pa pomeni, da jih mora občina še 22

Vaš mesečnik

št. 62, december 2009


pogovor z županom

vedno zagotoviti 30 odst. ali več. Obvoznica in cesta Prekopa sta za našo občino izjemno velika projekta, vredna 11 milijonov evrov, kar je več kot sedemkratna vrednost letnih proračunskih prihodkov. Udeležba občine za oba

Moj neuspeh je delitvena bilanca! projekta je 1,8 milijona evrov, kar je izredno zahtevna finančna naloga. Poleg teh projektov imamo še druge manjše, ki tudi zahtevajo sredstva. Iz navedenega je razvidno, da smo uspeli pridobiti več kot 9 milijonov evrov sredstev ministrstva za promet. V preteklih dveh letih je občina iz sredstev EU realizirala projekt Rekonstrukcije Gorjanske ceste, vreden 723.000 evrov. Preko službe SVLR smo za ta projekt pridobili okoli 500.000 evrov. Končali smo tudi projekt obnove zdravstvenega doma v Kostanjevici. 53.339 evrov smo pridobili na ministrstvu za zdravje. Žal več projektov ne moremo izvajati, ker ni občinskih sredstev za sofinanciranje.

Prav tako se je pred odcepitvijo računalo na sredstva iz rente, ki jo zaradi nuklearke dobiva krška občina. Tega denarja sedaj ni oziroma še vedno poteka tožba za delež. Ste razmišljali, kako boste oblikovali proračun v prihodnjih letih, če tega denarja ne bo? Ker se občini Kostanjevica na Krki in Krško nista dogovorili o delitvi rente, sporazum ni bil sklenjen. Vsaka občina je tako sprejela sklep o svojem premoženju. Tako bo o tem problemu odločalo upravno sodišče. Kostanjevica upravičeno zahteva del rente, saj je s Krškim skupaj sobivala 50 let. Sodelujemo z evakua-

Vedno sem pripravljen na dialog! cijskim načrtom v slučaju nuklearne nesreče – torej smo tudi mi neposredno ogroženi. Zato se upravičeno borimo za ta del rente. Vprašate me, kaj bo, če rente ne bo. Pretežni del slovenskih občin nima rente, pa kljub temu normalno poslujejo. Res pa je, da bi si lahko Kostanjevica z rento privoščila več projektov oziroma izvedla več različnih del.

V Občinskem svetu imate močno opozicijsko skupino, katere članica je tudi vaša nekdanja podžupanja, ki ste jo odstavili, za kar je izvedela šele iz medijev. Med ključnimi očitki so takrat svetniki izpostavili tudi št. 62, december 2009

pomanjkljivo komunikacijo. Kakšni so vaši odnosi leto kasneje? Že večkrat sem izjavil, da je komunikacija odvisna od mene in od iskalca informacije. Vedno sem pripravljen na dialog oziroma pogovor. Vsak občan kakor tudi svetnik lahko pride do mene vsak dan in dobi iskano informacijo. Žal pa nimam časa, da bi hodil na razgovore po domovih. Skratka, vsakemu sem na razpolago vsak dan.

Občani se pritožujejo zaradi pomanjkljivih internetnih povezav, tako imenovanih belih lis. Pred časom ste dejali, da občina za to nima denarja. Se boste javili na kakšne konkretne razpise, da to področje uredite? Nekakovostna infrastruktura in posledično slabe telekomunikacijske storitve, še posebej na področju internetnih povezav, so v pretežnem delu občine velik problem. Tega se na občini zavedamo in posledično izvajamo določene aktivnosti, vezane na družbo Telekom. Obljubljeno nam je, da bodo do februarja pripravili in nam predstavili svoje načrte. V sodelovanju s kompetentnimi izvajalci smo pripravili grobo oceno naložbe v lastno

mrežo, ki znaša od 1,5 do 2 milijonov evrov. Glede na seznam naselij, ki predstavljajo bele lise, bi občina na razpisu za EU sredstva lahko pridobila največ 300.000 evrov, vse ostalo pa bi morala zagotoviti sama. V kolikor Telekom ne bo ponudil rešitve, je za občino izvedljiva naložba v lastno mrežo.

Kaj je vaš največji uspeh in kaj največji neuspeh mandata? Moji uspehi so obvoznica, Gorjanska cesta (obnova pločnika od slaščičarne do križišča za pokopališče in pločnik pred šolo), izdelava OPN, obrtna cona, cesta Vrbje–Vrtača, obnova oziroma izolacija in fasada na Zdravstvenem domu, začetek rekonstrukcije ceste na Prekopi I. faza (pogodba podpisana). Neuspeh je delitvena bilanca.

Boste prihodnje leto vnovič kandidirali za župana? O tem še ne razmišljam. Pred mano je zahtevno leto, predvsem zagotovitev izvedbe proračuna 2010. Poplačati moramo izvedena dela na obvoznici in rekonstrukcijo ceste na Prekopi.

Vaš mesečnik

23


Salon lepotnih ritualov Evkaliptus trgovina z obutvijo

VelaSmooth in IPL z Elos tehnologijo

S pomočjo laserske tehnologije vam nudimo: odpravljanje celulita lasersko odstranjevanje dlak zmanjševanje gub odpravljanje žilnih nepravilnosti odpravljanje aken

Tel.: 07/33 16 128

o in Srečn 10! 0 lepo 2

Salon lepotnih ritualov, Obrtniška 33, 8210 Trebnje, tel: 051 63 68 69, www.salon-lepotnih-ritualov.si

»Se ve, kje se dobro jé«

Vesele božične praznike ter srečno 2010!

;;Pice, ;;malice, ;;kosila, ;;jedi po naročilu, ;;masaže.

• PREVOZI Z MODERNIMI VISOKOTURISTICNIMI AVTOBUSI • ORGANIZACIJA IZLETOV Prevozi Novak_curves.pdf

Toplica d.o.o., Ulica Maksa Henigmana 15, Dolenjske Toplice tel: 07/30 65 510, 041 210 486, www.gostisce-racka.si

Srečno in uspešno 2010!

23.11.2007

13:36:20

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

07/ 81 62 960 041 637 443

Prodaja

Vesel božič in srečno novo leto 2010

INŠTA E L JNLOKAR RADO s.p. A

Jordan Gorazd s.p., Cesta oktobrskih žrtev 65 8310 Šentjernej

vodovod

E IJ C

Dolnja Prekopa 20, 8311 Kostanjevica na Krki tel.: 07/49 87 310, gsm: 041 630 456 e-mail: instalacije.lokar@volja.net

centralna

plin

Veliko sreče, veselja in lepih sanj, naj vam prinese božični dan, novo leto naj zaživi, radosti polno in brez skrbi. Srečno in zdravo leto 2010 www.instalacije-lokar.informacija.net

24

Vaš mesečnik

VO ST C AR N E UR M E L K

STR O

električnega orodja!

07/308 14 54 041/34 44 30

urarstvo Igor Klemenc, s.p., Sokolska 6, tel.: (07) 33 24 314

vesel božič in srečno novo leto 2010 št. 62, december 2009


Vas razpoke na asfaltu in betonu jezijo?

Mi jih saniramo in v popolnosti odpravimo!

REZANJE ASFALTA IN BETONA

Vesel božič in srečno novo leto 2010!

BIN d.o.o., Zilje 30A, 8344 VINICA tel.: 07/36-46-561, gsm: 041/639-100, www.bin.si

Ključavničarstvo Bukovec s.p. Vaška cesta 71, 8323 Uršna sela

Tel.: 07 306 66 45, Gsm: 041/647 746, 041 609 152

INŠTALACIJE Samo Krušič Kočevske Poljane 22 8350 Dolenjske Toplice

Srečno 2010!

Telefon: 040 769 152

SPLOŠNO ZIDARSTVO Splošna gradbena dela: zidarstvo fasaderstvo novogradnje gradbena sanacija gradbena

2010!

dravo z n i o n Sreč

Tone Jalovec s.p., Velike Malence 17C, 8262 Krška vas

tel.: 07/49 595 30 gsm: 041/745 959

Katarina Mervar, s.p.

Na žago 39, 8351 Straža Tel.: 07 3847 201, fax: 07 3847 202, mobitel: 031/757 606 E-mail: knjigovodstvo.mervar@siol.net

Cenjenim strankam in poslovnim partnerjem se zahvaljujemo za zaupanje in jim želimo vesel božič in srečno novo leto 2010.

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2010

SALON ZAVES (nekdanja tovarna Novoteks)

Foersterjeva ulica 11, 8000 Novo mesto Tel: 07 / 33 75 427; Email: kastil@kaaap.si; www.kaaap.si

• Velika izbira tekstilov za zavese (Velana) • Tapetniški materiali • Karnise odrežemo po meri • Dekoracije (prti, okras. blazinice, tabureji, posteljnina,…)

svetovanje izmera šivanje montaža št. 62, december 2009

Vaš mesečnik

25


pogovor z županom

RUPERT GOLE:

Žena mi je dala zeleno luč! Rupert Gole končuje županski mandat na čelu Šentruperta, ene izmed občin z najkrajšim statusom. Odcepitev pred tremi leti se je izplačala, pove in doda, da zdaj izvajajo projekte, na katere so Šentrupertčani čakali desetletja. V občini se res precej gradi, od cest do šole, v pripravi je tudi eden največjih turističnih projektov Mirnske doline, Park kozolcev. Gole je okoli sebe zbral ekipo mladih strokovnjakov, Občinski svet mu ne dela težav. Najbrž tudi zato, ker jih od devetih članov sedem prihaja z njegove liste, preostala dva pa iz stranke DeSUS, ki ga je pred volitvami prav tako podprla. V edini vidnejši škandal se je med lanskoletno parlamentarno kampanjo zapletel zaradi nesoglasij s trebanjskim županom Alojzijem Kastelicem. V teh dneh pa je Šentrupert odet v praznično vzdušje, saj na osrednjem trgu poteka Emin božično-novoletni sejem, za katerega Gole pravi, da je prvo leto »tudi dobesedno fizično delal; vse, da dokažem, da se da!« 26

Vaš mesečnik

Tjaša Pureber arhiv Občine Šentrupert

Konec oktobra ste razdrli pogodbo z Betonalom, ki je bil zadolžen za rekonstrukcijo in dozidavo šentrupertske osnovne šole. Projekt je bil zaradi neizpolnjevanja časovnega načrta in Betonalovega neplačevanja podizvajalcev ogrožen. Boste sedaj z njim vseeno nadaljevali? Ugotovitev, da je Betonal v tako slabem ekonomskem stanju, da ne bo mogel izpeljati tega projekta, je bila skupna. Tudi vodstvo Betonala je ugotavljalo, da jim stvari uhajajo iz rok. Poslali smo nekaj pisnih opozoril glede kršenja časovnih načrtov in vseh pritiskov, ki sem jih kot župan imel od podizvajalcev, ki niso dobivali rednega plačila za svoja opravljena dela. Ker tega stanja Betonal ni zmogel sanirati, je Občina Šentrupert predlagala odstop od pogodbe, ki ga je Betonal tudi sprejel.

Kaj to pomeni za projekt? Kdaj bo šola končana? Zamik, ki je nastal zaradi teh težav, bomo poskušali z novim izvajalcem uloviti, saj smo pripravili veliko intenzivnejši časovni načrt. Rok za dokončanje je konec aprila 2010.

Pri drugem večjem projektu v občini – obnovi dveh vpadnic – pa ste se kar znašli, saj ste državi v obnovo 'podtaknili' dražjo od obeh cest ... Tako je. Takoj ko smo postali občina, sem na DRSC poslal vlogo za prekategorizacijo obeh vpadnic na državni cesti, vendar so odgovorili, da nam po zakonu pripada le ena žila do občinskega jedra, ki bi povezala središče občine z državnim omrežjem, in da se lahko sami odločimo, katera bo to. Ker je cesta proti Slovenski vasi bistveno bolj obremenjena in gradbeno veliko zahtevnejša, smo za državno izbrali to cesto. Cesto, ki je ostala občinska, smo že obnovili in jo letošnjega maja tudi odprli, rekonstrukcija državne ceste pa je bila št. 62, december 2009


pogovor z županom

razpisana letos. Izvajalec je bil izbran, podpisali smo tudi pogodbo.

V Šentrupertu imate v načrtu ne eno, ampak dve obrtno-industrijski coni. Res potrebujete dve? Prva obrtna cona, ki bo – kot vse kaže – realizirana v naslednjem letu, je že dolgo načrtovana cona za Farovškim hribom. Gre za

S trebanjskim županom komuniciramo, kolikor pač moramo. manjšo cono, kjer se lahko naseli približno šest, sedem podjetnikov. Slednji so se že organizirali v konzorcij, skupaj prišli na občino, svoje namene jasno izrazili in dobili vso mojo podporo. Občina bo zato pristopila h gradnji komunalne opreme in dostopne ceste, ki pa jo bomo financirali iz komunalnega prispevka bodočih graditeljev.

In druga cona? Druga je povezana z revitalizacijo vojašnice, ki je na nek način že začela potekati s preselitvijo odprtega oddelka obsojencev iz Zavoda Dob na lokacijo nekdanje vojašnice oziroma v stavbo te kasarne. V sklopu tega projekta želimo razviti obrtno-industrijsko cono, kjer bodo lahko podjetniki koristili tudi bistveno cenejšo delovno silo zapornikov, ki uživajo izvenzaporni način prestajanja kazni.

Podjetniki bodo lahko koristili bistveno cenejšo delovno silo zapornikov. Ampak zakaj cona ni združena v en večji prostor kot v večini občin? Cona za Farovškim hribom je stara že 20 let. Mi smo jo v občinskem prostorskem načrtu odstranili, se pravi, da smo imeli prav takšno vizijo, kot sedaj razmišljate vi. Torej da je to ena cona. Vendar so lokalni obrtniki predlagali, da bi cono kljub vsemu realizirali, ker tu ne gre za kakšna velika podjetja, ampak za manjše obrtnike iz naše občine, ki želijo svoje dejavnosti preseliti s, da tako rečem, svojih dvorišč. Imajo do nekaj deset zaposlenih. Cona v vojašnici pa je namenjena večjim projektom, kot je recimo vzpostavitev proizvodnje. št. 62, december 2009

Kako se razumete s trebanjskim županom Alojzijem Kastelicem? Razumemo se pač toliko, kot se razumemo. Vsi vedo, da sva imela pred več kot enim letom konflikt, ko so bila z njegove strani poslana neka pisma v našo občino. Ti odnosi bi lahko bili bistveno boljši, kot so, ampak na žalost je to pač tako. Komuniciramo, kolikor pač moramo, in mislim, da bo tako do konca njegovega mandata. Sprašujem namreč zato, ker ste pri ustanavljanju skupnih zavodov namesto z županom komunicirali neposredno z opozicijsko trebanjsko svetniško skupino. Res je.

To je malce nenavaden postopek … Je nenavaden, ampak drugače ni šlo.

Kaj je vaš največji neuspeh v mandatu? Ko sem kandidiral, sem imel v programu šest točk. Prva je bila cesta Šentrupert-Slovenska vas, ki bo do konca mandata realizirana v polovici, a je projekt pripravljen in bo potekal dalje, tako da težko rečem, da je to neuspeh. Nekateri celo pravijo, da smo hitro prišli do realizacije. Jaz sem bil iz zasebnega sektorja navajen še večjih hitrosti, ampak v redu. Drugo vpadnico smo realizirali. Šola, ki je bila na drugem mestu, bo naslednje leto odprta. Prav tako vrtec. Ni mi uspel dom starejših. Iz različnih razlogov. Bil sem v zelo resnih pogovorih z Zavarovalnico Vzajemna. Vendar se je potem na Vzajemni vse sesulo, tako da to je padlo v vodo. Naslednje leto bom poskušal ta projekt postaviti v tirnice, da bomo vedeli, kdo in kje bo gradil. Tisto, česar se še

posebej veselim za naslednji mandat, pa je prenova trga v Šentrupertu. Poskušali bomo dobiti sredstva, vendar je bilo v prvem mandatu potrebno narediti ceste, šolo, vrtec in vso ostalo infrastrukturo. Moja vizija je, da v Šentrupert privabimo mlade, intelektualne

Naslednji mandat bo zagotovo tudi moj zadnji! družine, s tem pa dvigujemo tudi kulturno raven celega kraja, kupno moč in konzumacijo presežne ponudbe.

Torej boste naslednje leto spet kandidirali za župana? Da, čeprav sem imel pred časom tudi nekaj pomislekov. Predvsem zato, ker delam na treh področjih. Na fakulteti za arhitekturo sem redno zaposlen, imam svoje projektantsko podjetje, kar pa je najpomembnejše, je, da smo postali družina, da imam doma fantka, ki je bil star 4 mesece, in to je seveda najdragocenejše. Po pogovoru z ženo sem dobil zeleno luč in ob neki priložnosti je dejala, da si kot občanka želi, da bi bil župan še en mandat, kot žena in mamica pa, da bi imel čas za družino. Kandidiral bom zagotovo. Vendar bo to tudi moj zadnji mandat, ker nameravam dokončati projekte, ki so začeti, potem pa se vračam v arhitekturo in seveda k družini. Vaš mesečnik

27


Snemanje silvestrske oddaje Televizije Vaš kanal

S

Lojze Slak: »V 45 letih igranja lahko na prste ene roke preštejem, kolikokrat sem bil na silvestrski večer doma.«

meh, glasba in zvrhana mera dobre volje – tako si tri regionalne televizije, Televizija Vaš kanal Novo mesto, RTS iz Maribora in TV Primorka iz Nove Gorice – predstavljajo dobrodošlico novemu letu. Slovo od starega in vznemirljivo pričakovanje novega se bo odvilo na treh lokacijah: v Novem mestu, Mariboru in Novi Gorici. Znani voditeljski obrazi bodo krmarili med spominom na pretekle dogodke ter obeti in napovedmi za novo leto in gostili priznane glasbene goste, humoriste in posameznike, ki so tako ali drugače zaznamovali iztekajoče se leto. Privlačno triurno silvestrsko dogajanje z zvrhano mero humorja in odlične glasbe za vse okuse je tako zagotovilo za nepozabno noč v družbi malih zaslonov. Silvestrsko oddajo »Srečno, naj bo!!!« boste v programu Televizije Vaš kanal lahko spremljali zadnji večer v letu od 21. ure dalje. Ker pa nas do odštevanja in vstopa v leto 2010 loči še nekaj dni, objavljamo foto utrinke s snemanja silvestrske oddaje. Slobodan Jovič, foto: Dušan Pezelj, Tanja Sluga

Programska urednica Tanja Sluga odgovorni urednici Vašega kanala Ireni Vide: »Teče kot po maslu!« V režiji sta imela vse niti v rokah Sebastijan Ajdišek in Iztok Fink.

Vokalni kvartet Stična in del televizijske ekipe. Tonski mojster Robert Bele: »Tonsko vse štima.«

Dedek Mraz v objemu boljše polovice skupine 4play.

Voditelj Slobodan Jovič je dedku Mrazu prišepnil: »Ej, dedek, koliko pa si ti pravzaprav star?«

28

Vaš mesečnik

Skozi Ninine »maskirne roke« je šel tudi novomeški župan Alojzij Muhič.

Franc Plut, odličen gledališki igralec, ki se v zadnjem času vedno bolj posveča režiji in pisanju komedij, bo v vlogi znanstvenika posebej v ta namen prikazal unikaten pristop k zdravljenju pivskega mačka. Če želite prvi januar preživeti brez glavobola, tega nikakor ne smete zamuditi.

Pevec Marijan Novina, najbolj znan dolenjski kmet, televizijcu Dušanu Vukčeviču, tudi glasbeniku: »Ej, stari, še danes ne morem verjeti, da sem bil nagrajen.« št. 62, december 2009


Odpiranje šampanjca s sabljo ob polnoči (levo) in veselje ob vstopu v leto 2010 (desno). Duet Tina Kocjan in Gašper Mihelič se bosta na silvestrski večer spominjala julijskega večera - s pesmijo Na julijski večer sta letos zmagala na festivalu v Kostelu.

Graciozna Irena Tratnik, ki že desetletje živi v Veroni.

Snemanje na RTS Maribor Odlična vokalistka Nuška Drašček je hudomušno pripomnila: »Za vse nas bo veliko bolje, če bodo politiki začeli delati in nehali prepevati.«

Nuša Derenda bo nastopila na EMI 2010 in zapela ... Podrobnosti na Vašem kanalu v silvestrski oddaji.

Ansambel Lojzeta Slaka in Fantje s Praprotna prepevajo skupaj že neverjetnih 45 let. št. 62, december 2009

Snemanje na TV Primorka

Skupina 4play vedno bolj postaja idol mladih. Vaš mesečnik

29


2010!

ovratnica proti lajanju

Ali vaš pes neprestano laja? Rešitev je ovratnica proti lajanju! Ko pes zalaja, se iz ovratnice sprosti sprej z vonjem po limoni. Sprej je neškodljiv za psa in okolico, psu ne prizadene bolečine, ampak ga preprosto preseneti. Že v nekaj dneh se pes odvadi lajanja. Nič več težav s sosedi!

Srečno

daljinski upravljalec kot pomoč pri šolanju psa

• zelo visok izkoristek • majhne dimenzije • 30 letna tradicija • izdelava po naročilu • prodaja kombiniranih bojlerjev • možnost ogrevanja na lesne sekance (biomaso)

LOKI IN SAMOSTRELI

Računovodske in knjigovodske storitve

1000 f/s - 250 bar

Kombinirane peči za centralno ogrevanje na trda goriva in olje

Kompletne računovodske storitve za vse oblike družb in s.p.

korektnost • dogovorjeni roki zanesljivost • elektronsko poslovanje

ZRAČNE PUŠKE 12,7 mm / 15,1 g

za nove strankE prvi mesec gratis! NI DODATNEGA ZARAČUNAVANJA BILANC!

9 mm / 5,1 g

6,35 mm / 3,4 g

Vreček agro d.o.o., M. Vadnova 22, 4000 Kranj , T 04 23 41 740, 040 831 441, www.vrecek-agro.si

Eva Prešeren s.p., Češnjevek, 8210 Trebnje Tel./fax: 07/346 35 30, GSM: 031/372-944 E-mail: evapreseren@siol.net

www.vratazaren.si

e-pošta: info@vratazaren.si

Sekcijska garažna vrata Crawford originalna švedska kvaliteta, zaprta vodila

• industrijska vrata • rolo vrata • garažna vrata

vesel božič SREČNO in zdravo 2010

tip G60, debelina izolacije 42 mm

Protivlomna in protipožarna vrata

Vabljeni v novoodprti salon na Kolodvorska 4 (Avto Slak) PE KRŠKO, Golek 17: 07 49 212 59 • 041 652 343 PE NM, Kolodvorska 4: 07 33 22 475 • 051 652 006 • 041 652 343

| Foto: Tomo Brejc

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55

KOVINARSTVO Skupaj lahko dosežemo več. Vezani depoziti s stimulativno obrestno mero

LEOPOLD KOŠČAK s.p. Kamnje 7a, Šentrupert, tel.: 07/30 40 214 GSM: 041 754 051

izdelava kotlov za pripravo živinske krme

Srečno, zdravo in uspešno 2010 30

Vaš mesečnik

št. 62, december 2009


Del. čas: od pon. do pet. od 07. do 19. ure, sob. od 08. do 12. ure

P.E. na Podbevškovi (Mercator center), gsm: 040 234 691 Del. čas: od pon. do pet. od 08. do 20. ure, sob. od 08. do 14. ure

P.E. Trebnje (Mercator center), Stari trg 48, gsm: 040/323 846 Del. čas: od pon. do pet. od 8. do 20. ure, sobota: od 08. do 14. ure

Cenjenim strankam in poslovnim partnerjem, sodelavcem želimo vesel božič in srečno novo leto!

Cenjenim strankam in poslovnim partnerjem se zahvaljujemo za zaupanje in jim želimo vesel božič in srečno novo leto 2010

montaža - projektiranje - prodaja - vzdrževanje MONTAŽA KAMINOV, TOPLOZRAČNIH KAMINOV KRUŠNIH IN PICA PEČI, ŠTEDILNIKOV, ZIDANIH KUHINJ (NOTRANJE IN ZUNANJE)

Kandijska cesta 51, 8000 Novo mesto Mob: 041 645 444, www.adecco.si

Vsem našim zaposlenim, poslovnim partnerjem in strankam želimo VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2010. št. 62, december 2009

Tržiška 10, Novo mesto, tel.: 07/33 72 420

ugodni plačilni pogoji: gotovinski popusti, krediti (1-3 leta), trajniki nlb

BOJAN ZORAN S.P. Lutrško selo 17 b 8222 Otočec ob Krki Tel./fax: 07/30 75 211 Mobitel: 041/636-347 www.pecarstvo-zoran.si zoran@pecarstvo-zoran.si

KEMIČNA ČISTILNICA IN PRALNICA

PROIZVODNJA KERAMIČNIH d.o.o.mesto Proizvodnja keramičnih pečnic PEČNIC, d.o.o. Novo 1

4

7

2

3

5

6

8

9

Srečno in zdravo 2010! Proizvajamo, svetujemo, projektiramo in montiramo vse vrste lončenih peči in kaminov, gotovih prenosnih peči, štedilnikov, pizza peči, toplozračnih peči in kaminov, krušnih peči, popravilo in vzdrževanje peči

Podbevškova 18, Novo mesto, Tel.: NC: 07/393 57 50, Prodaja: 07/393 57 60, www.peci-keramika.si El. pošta: peci-keramika@siol.net Vaš mesečnik

kaminov in kurišč za Slovenijo

Silvestrska oddaja na televiziji Vaš kanal 31. december po 21. uri

USLUGA

Pooblaščeni prodajalec in montažer

Zvrhana mera zabave, humorja in dobre glasbe..

31


NOVA NOVOMEŠKA

NOGOMETNA ZGODBA Novo vodstvo Nogometnega kluba Krka je po junijskem prevzemu vodenja kluba resno poprijelo za delo. Na osnovi dosedanjih rezultatov in kadrovskih potez lahko v prihodnje novomeška nogometna javnost upravičeno pričakuje boljše »nogometne čase«. O stanju v klubu, ciljih in bodočnosti nogometa v Novem mestu smo se pogovarjali z Igorjem Perhajem, novim predsednikom kluba. lovanja kluba in lahko na tej osnovi potegnemo določene poteze, predvsem kadrovske, ki bodo klubu dale pravo trdnost in pogoje za dobro delo v bodoče.

gometašev. Hočemo biti prepoznavni po svoji lastni nogometni šoli, ki bo gojila moderen, kakovosten, predvsem pa za oko lep nogomet, kar ni ravno značilno za slovensko nogometno sceno. Na srečo imamo dovolj kakovostnega trenerskega kadra, ki bo ob manjših spremembah zagotovo kos nalogam, ki so pred njim.

In katere to so? Kot dolgoletni igralec v klubu, v takratnem Elanu, poznam nogometno področje. Osebno sem zagovornik kakovostnega strokovnega dela, ki je s pravo mero profesionalnosti garant za napredovanje kluba v vseh pogledih. Zato je bilo v tej smeri vloženih ogromno naporov, katerih rezultat se bo zagotovo pokazal že spomladi, vsekakor pa v naslednjih letih. V klub

Ali pričakujete v Novem mestu boljše nogometne čase? Zagotovo, v to sem prepričan! Nogomet mora odigrati v novomeškem športu tisto vlogo, ki mu pripada in ki si jo zasluži. Seveda brez naših zvestih sponzorjev ne bo šlo, še posebej

smo pridobili dva odlična strokovnjaka in legendi slovenskega nogometa, Saša Udoviča in Dušana Kosiča, ki v vlogah športnega direktorja (Udovič) in trenerja članskega moštva (Kosič) prevzemata odgovornost za strokovno delo in kadrovanje v klubu. Naš odnos ni strogo posloven in hladno profesionalen, je prisrčen in razumevajoč, je želja po pisanju nove novomeške nogometne zgodbe, ki bo temeljila na kakovostnem delu, dobrih medsebojnih odnosih v klubu in ustvarjanju vrhunskih mladih no-

brez KRKE, d. d., ki nam ves čas stoji ob strani. Pričakujemo večje razumevanje in pomoč tudi od ostalih gospodarskih subjektov, s katerimi postopno navezujemo stike. Na nas odgovornih in meni osebno pa je, da zaradi številnih otrok na zelenicah, ki jim je nogomet vse, zaradi imena, ki ga nosimo, in zaradi številnih ljubiteljev nogometa na Dolenjskem ne bomo zatajili, temveč bomo naredili vse, da se bo v dolenjski prestolnici igral »pravi fuzbal«. In to v prvi ligi!

naročene objava

Novol vodstvo NK Krka: Sašo Udovič, Igor Perhaj in Dušan Kosič Predsednik Igor Perhaj, kakšno je trenutno stanje v Nogometnem klubu Krka? Nogomet ima v Novem mestu bogato zgodovino in mnogo navdušencev, zato si vsi zagotovo želijo ponovnega vzpona tega priljubljenega športa. V klubu delujejo mladinska nogometna šola, ki jo obiskuje blizu dvesto mladih nadebudnih nogometašev, člansko moštvo in veterani. Skratka, »pogon«, ki je zagotovo največji v novomeški športni sredini. Ob prevzemu vodenja kluba sem se zavedal, da je to težka in odgovorna naloga, ki zahteva veliko napora, predvsem pa občutka za delo z ljudmi. Zatečeno stanje ni bilo rožnato; pomanjkanje denarja, ki je stalnica pri športu, organizacijske težave, predvsem pa skrhani odnosi med trenerskim kadrom niso vlivali preti-

32

Vaš mesečnik

ranega optimizma. Tega smo se zavedali v upravi, zato smo že na prvi seji Upravnega odbora sprejeli koncept in strategijo razvoja kluba za naslednje mandatno obdobje, pripravili sanacijski načrt financ in s pomočjo Sveta staršev izboljšali komunikacijo s starši, ki so nam pri delovanju kluba v veliko pomoč. Ste zadovoljni z doseženimi rezultati v jesenskem dela prvenstva? Z rezultati smo lahko povsem zadovoljni, kajti vse selekcije, od najmlajših do mladinske, so pri vrhu lestvic v ligah, v katerih tekmujejo. Zelo dobri sta mladinska in kadetska selekcija, najbolj pa obetajo desetletniki, ki v svoji kategoriji praktično nimajo konkurence. Veseli me tudi, da smo skozi jesenski del prvenstva dobili realno sliko de-

št. 62, december 2009


RAK – IMUNSKE TERAPIJE Diagnoza rak, ena izmed zelo pogostih in najtežjih zahrbtnih bolezni današnjega časa, je vsekakor šok za človeka, vendar ni enosmerna ulica, na koncu katere ga čaka smrt, ampak le vmesno stanje v dinamičnem obrambnem procesu med celicami tumorja, ki se izmuznejo imunski obrambi, in tistimi, ki jih imunski sistem uniči. Zato moramo sprejeti samega imunski sistem neokrnjen, o okužsebe in to bolezen ter se poskušati bi ponavadi sploh ni sledu. Kadar usmeriti z vso energijo v pozitivno pa obramba ni več dovolj močna, razmišljanje in poiskati pravo pot, človek zboli. Zato smo na našem ki nas bo pripeljala do kakovosti inštitutu s pomočjo tujih ustanov življenja in ozdravitve. Pozitivno in znanstvenikov razvili naravno razmišljanje in duhovna rast pri- dopolnilno metodo, ki spada med pomoreta k obnovi imunskega edinstvene in najbolj učinkovite sistema in premagovanju bolezni. naravne dopolnilne metode, ki potrjujejo velike Zato je imunski univerzitetne štusistem prvi in najPomoč in svetovanje: dije, še posebej pomembnejši člen, dr. Cveta Malus, biol. na Japonskem in ki je odločilen za v Ameriki. Večleto, ali se bo neka nutricionistka tne izkušnje kažebolezen sploh poTel.: 041 319 243 jo, da so naravne javila in kako bo imunske terapije potekala. Imunski sistem nas ščiti pred zunanjimi odločilne pri pacientovem zdravljepovzročitelji bolezni in pred na- nju. Zato je zelo pomembno, da stajanjem negativnih sprememb v vsako zdravljenje raka, tako kot na klinikah v tujini, vsebuje imunolotelesu. Imunski sistem oslabijo vse bo- ški del. Naše imunske terapije so lezni, zdravila, citostatiki, obse- naravne dopolnilne metode, lahko vanja in drugi vplivi, kot sta stres kot samostojne ali kot metoda skuin nezdrava prehrana. Kadar je paj s konvencionalno, ortodoksno

št. 62, december 2009

medicino. Gre za 100-odstotne naravne terapije, ki jih pripravljamo individualno in torej glede na diagnozo vsakega pacienta. Stimulirajo imunski sistem, so neškodljive in jih vsak uporablja ter kombinira neodvisno od medicinskih terapij. Raziskave potrjujejo, da izboljšajo imunski sistem do najvišje ravni, čistijo organizem najtežjih strupov, izboljšajo krvno sliko, krepijo telesno odpornost na različne virusne in bakterijske okužbe in – kar je najpomembnejše – vplivajo na rakaste celice, ki odmirajo v skladu z delovanjem imunskih mehanizmov. Tako se bolezen v mnogih primerih ustavi, pride do zmanjšanja ali pa celo do izginotja tumorjev. Naš imunski program poleg ostalega temelji na spodbujanju lastnih samozdravilnih sil v telesu, ki očitno pripomorejo k novemu poglavju v življenju velikokrat pri zelo razvitih, za uradno medicino brez-

izhodnih rakastih obolenjih kakor tudi pri ostalih težkih diagnozah. Navajam enega izmed primerov. Diagnoza: Colitis Ulcerosa (ulcerozni kolitis), kjer uradna medicina po večletnem zdravljenju ni uspela. Sabrina K. iz Insbrucka (Avstrija), diagnoza uradne medicine: ulcerozni kolitis, težko čiravo vnetje kolona neznanega vzroka, z močnimi in bolnimi krči, pogostimi driskami s krvjo in gnojem. Ker zdravljenje z zdravili uradne medicine po več kot dveh letih ni bilo uspešno, njeno zdravstveno stanje pa je bilo iz dneva v dan slabše, so ji priporočali delno odstranitev črevesja kot edino metodo za lajšanje bolezenskega stanja. Vendar se Sabrina za ta poseg ni odločila. Po priporočilu zdravnika je kot zadnjo možnost želela poskusiti še naš program z imunskimi terapijami. Po prvem tednu izvajanja našega programa so izginile bolečine in uredila se je prebava. V roku enega meseca pa se je stanje stabiliziralo, počutje se je izboljšalo, tako da je lahko nemoteno opravljala svoje delo. Po treh mesecih je imela pregled na kliniki, kjer se je zdravila. Zdravniki so bili presenečeni, saj niso mogli verjeti, da so vse njene analize izredno dobre, pri pregledu črevesja pa ni bilo več sledu bolezni, črevesje je bilo čisto, kot da se nikoli ni nič zgodilo. Zdravniki so želeli, da jim predstavim svojo »čudežno metodo«. Pokazala sem jim program in svetovali so mi, naj s tem nadaljujem. Danes je Sabrina najsrečnejša oseba, saj sama ne more verjeti, da je v roku treh mesecev popolnoma ozdravela in se rešila vseh muk, ki jih je doživljala med neuspešnim zdravljenjem vsa leta. To je le eden izmed neštetih primerov! Vsem mojim pacientom, ki so imeli od uradne medicine postavljeno diagnozo ulcerozni kolitis ter kronova bolezen in so šli skozi proces imunske terapije, je po terapiji ponovna preiskava uradne medicine pokazala, da bolezen ni več prisotna. Srečno! Vaš mesečnik

33


Veliko sreče in lepih sanj, naj vam prinese božični dan. In novo leto naj zaživi, radosti polno, brez solz in skrbi. Srečno 2010!

 ŠETINC d.o.o., Brezina 15a, 8250 Brežice  07/49 61 068  041 631 431  torek - petek: 9 do 20h, sobota: 8 -14h nedelja, ponedeljek, prazniki: zaprto  www.setinc.si  info@setinc.si Alternativna medicina, šamanske tehnike, IFA, radiestezija, masaže, kozmetika, solarij, savna, pedikura

veterinarska postaja

 07/38 43 220 041 639 181

alternativna medicina

kam?

 VETERINARSKA POSTAJA TREBNJE d.o.o., Pekel 8  07/34 82 120 - dosegljivi 24 ur!  tel: 07/34 99 014 (Mokronog)  ponedeljek - sobota: od 8. do 12.h Pop.: pon., sreda in petek: od 14. do 18. h, torek in četrtek: od 16. do 18.h Obilo sreče, zdravja in veselja naj vas v miru popelje v leto 2010! Srečno!

ste zamudili novice.indd 1

projektiramo, svetujemo in montiramo

Vse dobro ob božičnem praznovanju, v prihajajočem letu 2010 pa obilo sreče ter zadovoljstva vam želi

Zastopnik za Dolenjsko, Belo krajino, Kočevje in Posavje

Mede Janez s.p., Jurka vas 21,8351 Straža, Tel/fax: 07/30 84 153, Gsm: 040/757 876, e-mail: euroline.mede@gmail.com

Novo mesto

15.11.2007 10:40:01

Garancija za vse kaminske vložke - 5 let

za hišo in dom

 cementninarstvo in prevozi novak, Radovlja 35, Šmarješke Toplice

V prodajnem programu tudi vodni kamini in kaminske peči www.euroline-mede.com

Vesel božič in srečno novo leto 2010!

POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE

OKLEŠEN (07) 33 70 200 -

Tršinar Sandi s.p. Gornja Prekopa 8 8311 Kostanjevica na Krki e-mail: kt.trsinar@siol.net

NON STOP

Nudimo vam vse storitve na enem mestu. Trudimo se biti najboljši ter najugodnejši. Oklešen d.o.o., K Roku 26, Novo mesto

srečno in uspešno 2010

Tel.: 07/498 61 40, Fax: 07/498 61 41, GSM: 041/651 435

»» 5 let garancije na peči »» možna kurjava z lesenimi peleti »» Avtomatsko doziranje »» bojlerji iz nerjaveče pločevine

NOVO! emajlirana posoda PE DOM ZAVES 1 Pod Trško Goro 83, 8000 Novo mesto telefon: 07/30 20 188 MERCATOR center NOVO! MOJ DOM KRŠKO CKŽ 141 TABU center (Spar)

• Posteljnina, prešite odeje, odeje, brisače in rjuhe do 50% popusta

Ugodne cene blaga za zavese brezplAčno šivanje zaves

Srečno in uspešno 2010!

Novo mesto: od 9. do 17. ure, ob sobotah od 8. do 13. ure Krško: od 8. do 20. ure, ob sobotah od 8. do 15. ure

34

Vaš mesečnik

peč na trda goriva

• gotove zavese in metražno blago 10% popust

peč za pelete

bojlerji

e-pošta: janez_vrecek@t-2.net www.vrecek-peci.com

peč na olje in plin

Zg. Brnik 143, 4207 Cerklje tel.: 04/252 66 50 fax: 04/252 66 55 gsm: 041/734 018

št. 62, december 2009


Zastopa in p r o da ja

STRÖHER KERAMIKA

tel.: 07/373 10 40 gsm: 041/726 602

info@parket-ravbar.com www.parket-ravbar.com

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje in vam ob prihajajočih praznikih želimo SREČNO IN ZDRAVO 2010!

Tel.: 07/33 25 046, GSM: 040 664 022 SREČNO IN USPEŠNO 2010!

Prijetno božično praznovanje ter srečno in uspešno leto 2010 vam želi Burja d.o.o.

Že 16 let z vami

Ravbar Matej s.p., K Roku 36, 8000 Novo mesto

Burja d.o.o. 8000 Novo mesto Mali Slatnik 13 Tel.: 07/33 44 081 Gsm: 041/734 249 e-mail: janja.burja@siol.si www.burja.si

Novo na dolenjskem! Toplotna celulozna izolacija TRENDISOL Srečno 2010 Pod vinogradi 15, 8351 Straža, Tel.: 07/38 477 88, Gsm: 041/619 290

Srečno 2010 Šentpeter 41 8222 Otočec

07/30 99 280 041/650 270

Knjigovodstvo, organizacija in trgovina d.o.o.

Cenjenim strankam, poslovnim partnerjem, sodelavcem želimo vesele božične praznike in srečno novo leto 2010.

PC TREBNJE Obrtniška ulica, Tel.: (07) 34-81-560 PE SLOVENSKA VAS Tel.: (07)30-47-713

št. 62, december 2009

19 let z vami

Novo mesto, Šegova 90 Tel.: 07/33 75 960, Fax: 07/33 75 961

Srečno 2010! Vodenje knjigovodstva za podjetja in samostojne podjetnike za domači in tuji trg Vaš mesečnik

35


D A R O

BIRO Velika Cikava 12B

Računovodske in knjigovodske storitve Rozalija Judež s.p. tel./fax: 07/33 72 930 mobitel: 031/293 661 e-mail: daro.biro@siol.net

DA@MA Damjan Judež s.p. mobitel: 041 852 329

Vesel božič in srečno novo leto 2010!

Jože Judež

• izvajanje in • nadzor gradbenih instalacij • gradbeništvo in inženiring

041/643 133

Srečno, zadovoljno, zdravo in uspešno 2010!

Parketarstvo

polaganje talnih oblog

Vse naj v letu 2010!

Kastrevc Jože s.p. Jablan 32, Mirna Peč tel.: 07/30 78 078, gsm: 041/418 138 janez.kastrevc@siol.net

• krovstvo, kleparstvo in vzdrževanje objektov • hidro, termo in zvočne izolacije • izdelava nadstrešnic, brunaric in vrtnih ut • suhomontaža

Galeb svet perila

en svet, dva vhoda. - VAŠ SVET. Zahvaljujemo se vsem zvestim kupcem za letošnje zaupanje. Želimo vesele praznike ter veliko prijaznih trenutkov v novem letu 2010

Galeb • Triumph • Lisca Calida • Pounje • Snelly Glavni trg 29, Novo Mesto, Tel: 07 3323 545, www.galeb-trade.si 36

Vaš mesečnik

Vsem pacientom želimo vesel božič, leto, ki prihaja pa naj bo prepleteno z iskrivimi trenutki polnimi zadovoljstva, topline in zdravja Namesto čestitk smo sredstva darovali v humanitarne namene.

št. 62, december 2009


nagradna križanka Master Furgon dci 100 MPC 20.050 EUR, Trafic Furgon dci 90 MPC 18.000 EUR, Kangoo Express Access 1.6. MPC 10.950 EUR. MASTER GV: Poraba pri mešanem ciklu: 8,5 - 9,1 l/100km. Emisija CO2: 223 - 240 g/km. TRAFIC GV: Poraba pri mešanem ciklu: 7,9 - 10,8 l/100km. Emisija CO2: 214 - 247 g/km. KANGOO EXPRESS: Poraba pri mešanem ciklu: 5,2 - 7,7 l/100km. Emisija CO2: 137 - 186 g/km. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

ODLOŽITE

MASTER FURGON ŽE ZA 249 EUR/mesec*

www.renault.si

ZA POL LETA

TRAFIC FURGON ŽE ZA 219 EUR/mesec*

KANGOO EXPRESS ŽE ZA 140 EUR/mesec*

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2010!

ŠTEVILKA 1 V EVROPI MED LAHKIMI GOSPODARSKIMI VOZILI. Odpeljite lahko gospodarsko vozilo Renault brez pologa in plačajte prvi obrok šele čez 6 mesecev. Srečno vožnjo! *Akcija velja z Renault financiranjem - Posebna ponudba za gospodarska vozila. Izračun velja za finančni lizing, za dobo 72 mesecev. Polog v višini do 6000 € ter strošek 6-mesečnega moratorija plača Renault Nissan Slovenija d.o.o.

Avtohiša Vrtin, Črnomelj, Prodaja vozil: 07/35 66 101, www.avto.net/ahvrtin št. 62, december 2009

Pravilno rešeno geslo novembrske križanke je PRESAD OKUS NARAVE. Srečni izžrebanci novembrske številke so: 1. Metka Žel iz Šmarjeških Toplic 2. Leon Gačnik iz Straže 3. Mojca Jerman iz Novega mesta Za nagrado nagrajenci oglasijo v podjetju Presad d.o.o., z dopisom, ki ga dobijo po pošti. Sponzor nagradne križanke v mesecu december je: Optika Glasmaher, Stušek Dejan s.p., CPB 20c, 8250 Brežice, ki podarja naslednje nagrade (1. do 3. nagrada): izdelki v vrednosti 40, 30 in 20 EUR. Dopisnice z geslom nam pošljite do 15. januarja 2010 na naslov: Televizija Vaš kanal, za Vaš Mesečnik, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.

Vaš mesečnik

37


Peugeot 207,

5 vrat, klima

9.990,00 eur

Sodelavcem, poslovnim partnerjem in prijateljem želimo prijetno praznovanje. V prihajajočem letu pa naj nas ljubezen in modrost vodita do uspehov, blagostanja in osebne sreče.

Peugeot 308, 1,6 bencin avt. klima, CO NFORT PACK

13.400,00 eu

r

Avto Velkavrh d.o.o. Prečna 91, Novo mesto tel.: 07 334 85 10

Letališka 33, Ljubljana

SREČNO 2010!

Levičnikova cesta 34, Šentjernej

Elektroinstalacije in vzdrževanje •novogradnje in adaptacije

•popravila in vzdrževanje elektrostrojev •vzdrževalna dela po pogodbi Janez Mavsar, Jedinščica 16, Novo mesto, tel/fax: 07/33 46 500, GSM: 041 643 191, janez.mavsar@gmail.com

Srečno in uspešno 2010!

vesel bo ž ič ter srečno in zdravo 2 0 1 0

za s.p. in d.o.o. KONTO,

Jožica Piškur s.p., Rakovnik 29, Šetrupert Tel.: 07 3434 710 GSM: 041 451 897

38

Vaš mesečnik

• vodenje glavne knjige s saldakonti in enostavno knjigovodstvo • obračun osebnih dohodkov • obračun DDV-ja • izpisi virmanov • statistična poročila • vodenje osnovnih sredstev in drobnega inventarja • izdelava vseh obračunov in letnega poročila o poslovanju • izdelava investicijskega programa in poslovnih načrtov

ž e 1 4 l e t z va m i

Računovodstvo, knjigovodstvo, finančne storitve

št. 62, december 2009


intervju

BOJAN VOJNOVIĆ:

Najlepše pri glasbi je, da je v njej vse mogoče! Gledalci Televizije Vaš kanal Bojana Vojnovića praviloma na ekranih ne vidite, a lahko tam spremljate njegovo delo, saj je že vrsto let montažer mladinske oddaje Brez panike. Kljub zanimanju za vse oblike vizualne produkcije pa njegova prva ljubezen ostaja glasba. Z igranjem bas kitare je začel pri trinajstih letih in se nato izobraževal pri različnih glasbenih mojstrih. Novomeščan, ki zadnje leto sicer živi v sosednji občini Straža, kjer ga navdušuje predvsem lepota narave, je igral v številnih bendih, zadnjih deset let pa na odru spremlja tudi Marijana Novino. Prav Bojan je v veliki meri zaslužen za skladbo Težki sem kmetič, saj je zanjo napisal glasbo in aranžma, na koncu pa režiral še videospot.

MARIJAN NOVINA:

dolenjski bobnar Janez Klobučar ter na kitari Primož Moškon ter seveda Marijanova ljubezen do vse glasbe. Pogosto srečujem glasbenike, ki so vsi osredotočeni samo na en stil, kar se mi zdi izredno dolgočasno in to ni moj pristop. To bi tudi rad prenesel na druge.

Cenim vse zvrsti glasbe! Novomeščan Marijan Novina je nase pred leti opozoril z nežno balado Saša, svoje (predvsem ženske) oboževalce pa je v kasnejših letih navduševal s podobnim glasbenim stilom. Preizkusil se je tudi na EMI, a imel več sreče na festivalskih odrih po nekdanji Jugoslaviji. Vmes je neutrudno koncertiral, med drugim tudi z družinskim bendom, s katerim v spomin na tragično preminulega očeta in brata z glasbo zbira sredstva za otroke z rakom. Veliko prahu pa se v zadnjem času okoli njega dviguje zaradi udeležbe v resničnostnem šovu. Tik pred odhodom je Marijan naredil velik korak v svoji karieri, saj je zaplaval v povsem drugačne glasbene vode. Posnel je namreč skladbo Težki sem kmetič, ki je rockerska priredba narodno-zabavnega komada Pravi sem kmetič. Tjaša Pureber osebni arhiv

smo z bendom našli to, kar z veseljem ustvarjamo in paše k našemu imidžu.

Se ti zdi, da te bodo sedaj po epizodi z resničnostnim šovom ljudje videli zgolj še kot Marijana s Kmetije, ali bodo v tebi prepoznali tudi resnega glasbenika? Večina me bo še naprej poznala kot dobrega in pridnega kmeta, ki ustvarja tudi zanimivo glasbo.

Kako se je bilo prepustiti režijski in glasbeni taktirki Bojana Vojnovića? To je prvi avtorski komad v malo trših vodah, verjamem pa, da vas še s kašnim presenetimo in sodelovanje z Bojanom Vojnovićem je prav zanimivo, pokazal se je kot dober avtor glasbe in aranžmaja.

Je mešanica narodno-zabavne glasbe in rocka stil, v katerem se resnično najdeš? Sem glasbenik, ki ceni vse zvrsti glasbe, a trenutno se mi zdi, da

Če pri turbofolku šteje predvsem kratko krilo in oprsje… kaj boš občinstvu ponudil ti? Dobro glasbo in zanimivo izvedbo!

št. 62, december 2009

Kako si prišel na idejo, da bi Marijana spremenil v mešanico narodnozabavnega glasbenika in rockerja? V bistvu nisem nikogar spreminjal. Verjetno sem v njem samo našel kombinacijo enega in drugega. Marijan prihaja iz okolja pod Gorjanci, kjer se narodnozabavna glasba posluša že po tradiciji. Rockerja pa v njem tudi ni nihče našel. S tem se človek že rodi. Z drugimi besedami – si ali nisi. Pri tem pa so mi tudi pomagali po mojem mnenju najboljši

Si se že igral z idejo, da bi v podobne turborock vode spremenil tudi ostale Marijanove skladbe, predvsem balade? Je to sploh mogoče? Najlepše pri glasbi je, da je v njej vse mogoče. Sicer pa ne bomo ravno vseh balad predelovali, ampak se bomo osredotočili na nove materiale, ker imamo ogromno idej. Za razliko od turbofolka bo moj turborock stil konglomerat različnih stilov in bo upošteval tudi slovensko tradicijo glasbe. Vse, kar bom delal, bo iskreno in zahtevno za izvedbo. Težki sem kmetič je komad, ki na kitari zahteva tehnično zelo izkušeno igranje. Besedila pa bodo preprosta, ljudska. Ustvarjaš v zelo različnih zasedbah, pop rock z Marijanom, rock s triom OKO, igraš tudi v funk-soul zasedbi… se ti je že kdaj zgodilo, da si prišel na oder in začel igrati pesem napačne skupine? Nikoli se mi to ni zgodilo. Se pa dogaja, da včasih pozabim kakšen del, vendar si pomagam s posluhom. Pri količini tristo komadov repertoarja, ki ga vsako leto igram z različnimi zasedbami, tudi ne gre drugače. Sicer pa – vaja dela mojstra! Vaš mesečnik

39


v objektivu

JESENSKE NOGOMETNE PRVAKINJE

Igralke Ženskega nogometnega kluba Krka, doslej šestkratne članske državne prvakinje 1. slovenske ženske nogometne lige, so tudi v sezoni 2009-2010 na dobri poti, da osvojijo nov naslov. V prvenstvu vodijo s petimi točkami prednosti pred ekipama Pomurje in Slovenj Gradec. Navdušujoče je razmerje doseženih in prejetih zadetkov v jesenskem delu prvenstva - Dolenjke so dosegle kar 51 zadetkov, prejele pa samo

dva. Fotografija je z zadnje tekme jesenskega dela državnega prvenstva, ko so krkašice v Mariboru premagale domačinske s 6 : 1! Trikrat je za Krko zadela prva strelka lige Sanja Malinić, po en gol pa so prispevale še kapetanka Polona Govek, Kristina Erman in Dragica Stipič. Tudi Krkinim kadetinjam dobro kaže na poti k novemu naslovu, v ligi U-17 namreč vodijo pred Mariborom in Interblockom.

Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto

www.mti-pavlic.si

POSLOVNI AMBIENTI

V novem letu naj bo vse tako, da bo življenje prijetno, delo, ki ga opravljate pa uspešno. Najlepše želje za prihajajoče leto Vam želi MTI Pavlič. 40

Vaš mesečnik

št. 62, december 2009


v objektivu

ZAVAROVALNICA TRIGLAV OHRANJA PRIMAT Zavarovalnica Triglav, največja slovenska zavarovalnica, tudi v tem gospodarsko negotovem letu ohranja primat vodilne zavarovalnice. Novomeška enota je tudi letos pripravila tradicionalni prednovoletni koncert, ki je bil zelo dobro obiskan. Prireditev so v Triglavu izkoristili tudi v dobrodelne namene; Škofijska Karitas Novo mesto in Območno združenje Rdečega križa Novo mesto sta prejeli vsaka po dva tisoč evrov. Na fotografiji direktor Območne enote Zavarovalnice Triglav Novo mesto Boris Šepetavc predaja simboličen ček Mojci Špec Potočar, predsednici Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto.

PETER KLINC - mister Slovenije - OSMI NA SVETU Peter Klinc, slovenski »Mister international 2009«, je kot predstavnik Slovenije tri tedne preživel na Tajvanu. Novomeščan je zastopal našo državo na zaključnem svetovnem izboru za naslov »Mister International 2009«. Veliki finale je bil na sporedu v soboto, 19. decembra, v mestu Taichung na Tajvanu. Peter se je med sedemdesetimi kandidati uvrstil v polfinale, med top 15. V finalu se je prebil med deseterico in na koncu zasedel odlično osmo mesto na svetu. Stroga komisija je zmago in naslov »Mister International 2009« dodelila predstavniku Bolivije Juanu Brunu Kettels Torricu, drugo mesto je osvojil Španec Hector Soria, tretji pa je bil pa Libanonec Marcelino Gebrayel. Na sliki: Peter Klinc in Erik Ferfolja sta bila po končanem tekmovanju v družbi miss Malezije, na Tajvanu zelo zadovoljna. Peter z uvrstitvijo med deset, Erik pa s priznanjem in nagrado za najboljšega nacionalnega direktorja v organizaciji izborov za Mistra International 2009.

Silvestrski večer na televiziji Vaš kanal: smeh, glasba in ... bodite v naši družbi od 20.ure dalje!!! št. 62, december 2009

Vaš mesečnik

41


v objektivu

REKORDNO LETO ZA REVOZ Letošnje leto si bodo v Revozu zapomnili po najmanj dveh stvareh: izdelali so rekordno število avtomobilov in obeležili 20-letnico ustanovitve podjetja. V zadnjem mesecu iztekajočega se leta je iz novomeške tovarne avtomobilov zapeljalo rekordno 200.164-to vozilo. Po napovedih naj bi v Revozu do konca leta presegli številko 211 tisoč izdelanih vozil. Na fotografiji: 20-letnico so v Revozu obeležili z razstavo, na kateri so se v družbi dvajsetletne »petice« zbrali zaposleni z 20 let delovne dobe, pridružili pa so se jim tudi takratna direktor tovarne Pavle Noč in vodja projekta Štefan Poredoš ter zdajšnji predsednik Uprave Aleš Bratož.

»Nora ideja« 2009

DOMA JE NAJLEPŠE

V trebanjskem podjetju Trimo so že sedmo leto zapored pripravili natečaj za najbolj noro zamisel leta. Letos so namesto enega zmagovalca dobili kar tri; za nagrado so si prislužili tridnevni tečaj preživetja v naravi. V Trimu poskušajo z razpisom za noro zamisel spodbujati inovativno in nekonvencionalno razmišljanje zaposlenih. Na fotografiji sta Ljudmila Koprivec (levo) in Polona Briški (desno), tretjega nagrajenca pa na razglasitev ni bilo.

Damjana Finka je zaznamovala gastronomija; pri pripravi jedi združuje najrazličnejše okuse in jih spretno ter z veliko mero občutka združuje v nepozabno simfonijo okusov. Čeprav je zadnji dve leti preživel na Bovškem, izpopolnjeval se je v vrhunski hiši kulinarike Hiši Franko v Kobaridu, pa v resnici Novega mesta in Dolenjske ni nikoli zapustil. S svojim »biti« v kulinariki Damjan navdušuje družino (alfa in omega v njegovem življenju) in prijatelje, saj - tako pravi - brez njihove podpore ne bi nikoli uspel. Od trenutka, ko sta skupaj, pa mu je v največjo oporo njegovo dekle Tanja Kos.

Ulica talcev 42 8351 Straža 051/220-700 07/30-83-112

IVAN = ELVIS Ivan Poljanec doda nastopom skupine Tim dodatno vrednost, ko se preobleče v legendarnega Elvisa Presleya. Ivanova dolgoletna želja je bila posnemati Elvisa in zdaj to že nekaj časa počne. Vsem ljubiteljem Elvisove glasbe pa dodajamo še spletno povezavo, kjer si lahko našega Elvisa ogledate bolj podrobno, morda pa si ga zaželite celo doživeti v živo www.elvis-presley-imitator.com.

Davčna hiša Pa r a g r a f Anita Avbar Salopek s.p.

Rimska cesta 8a 8210 Trebnje 051/220-700 07/30-83-112

davčno svetovanje · delovno-pravno svetovanje · vodenje poslovnih knjig 42

Vaš mesečnik

Želimo vam vesele božične praznike in uspešno poslovno leto 2010.

št. 62, december 2009


v objektivu VRATA ŽAREN V NOVEM MESTU Samostojni podjetnik Boštjan Žaren, lastnik podjetja Vrata Žaren iz Krškega, je nedavno v Novem mestu, v poslovni stavbi Slak v Bršljinu, odprl prodajni salon. Boštjan je prepričan, da dolenjski prostor potrebuje kakovostna garažna vrata švedskega proizvajalca Crawford. Otvoritve sta se udeležila tudi žena Melita in sin Matic, Boštjanu pa je vse dobro zaželel tudi Vojko Novak, direktor Predzadnjo decembrsko nedeljo se podjetja Von, ki je v Sloveniji generalni uvoje živo srebro spustilo krepko pod minus znik garažnih sistemov Crawford. deset stopinj Celzija. Ampak za pogumne in plovbe željne tudi ekstremno nizke temperaV novomeški Zavarovalnici Tilia navkljub težkim gospoture niso ovira. Kljub manjšim ledenim plodarskim razmeram leto končujejo zadovoljni. Tržni delež ščam na reki Krki sta si balonar Marjan Jerele na domačem trgu se povečuje in se približuje štirim odin snemalec Vašega kanala Robert Sajovec stotkom. Na prednovoletnem srečanju poslovnih partnerjev za ogled najmanjšega otočnega mesta so novomeškemu Društvu Sonček, ki letos obeležuje 25 pri nas (Kostanjevice na Krki) izbrala let delovanja, darovali štiri tisoč evrov za ureditev prostorov. čoln in ne, kot ponavadi, balon, ki Predsednik uprave Zavarovalnice Tilia Andrej Kavšek in predomogoča pogled na mesto iz sednik Društva Sonček Iztok Suhadolnik sta bila po prireditvi ptičje perspektive. vidno zadovoljna.

»ZIMSKA PRAVLJICA«

ZAVAROVALNICA TILIA KREPI POLOŽAJ

za vsak dom

SREČNO!

Kamini in peči

Srečno in toplo 2010! Tel: 07/308-94-00 GSM: 051-208-849

www.pecarstvo-lah.si št. 62, december 2009

Vaš mesečnik

43


v objektivu

Gostilna s prenočišči Vovko Rok Vovko s.p. Ratež 48 SI - 8321 Brusnice, Slovenija tel.: ++ 386 (0) 7 30 85 603 fax: ++ 386 (0) 7 30 85 400 zaželjene so predhodne rezervacije e-mail: anton.vovko@siol.net web: www.gostilna-vovko.si

Tudi uveljavljeni gastronomski kritiki in novinarji uvrščajo gostilno Vovko med najboljše na Dolenjskem pa tudi v širši Sloveniji. Gastrokritik v Nedelu Uroš Mencinger je tako zapisal: »Vovko je domača družinska gostilna, kakršne bi po slovenskem podeželju morali posejati kot bencinske črpalke ob avtocestah. Vsaj vsakih sto kilometrov.« Gostilna Vovko na Ratežu je družinska gostilna z več kot trideset letno tradicijo. Vodenje gostilne je z letošnjim letom prevzel sin Rok, mu pa ob strani še vedno stoji celotna družina, tako da se poslanstvo družinske gostilne nadaljuje. Pri Vovkotovih dnevno pečejo domač kruh, sami pripravljajo tudi raznovrstne štruklje, rezance, žlinkrofe…Njihovo kuhinjo odlikujejo mesne jedi, ki jih pripravljajo na pravem žaru na oglje, gostom pa nudijo tudi kulina-

44

Vaš mesečnik

rične dobrote v katerih se prepletata slovenska in dolenjska tradicija. Gre za kuhinjo, ki se ozira na letne čase. Skrb za kuhinjo ima mama Marina, njena desna roka je odlična kuharica Zdenka Jančar, ki ji stoji ob strani nepogrešljiva kuharska ekipa. Vinska klet hrani okoli 80 različnih etiket, mednje sodijo najboljši dolenjski in slovenski vinarji. Vovkotovi imajo vinograde na Tolstem vrhu pod cerkvijo sv. Roka, za vinsko klet in vinograde skrbita oče Anton in starejši sin Iztok. Poleg cvička in m o d r e frankinje pridelujeta tudi o d l i č e n Kerner, ki je med gosti postal že nepogrešljiv. V prihodnjem letu bodo v gostilni postavili manjšo vitrino, v kateri bodo hišna žganja, marmelade, orehi in še nekateri hišni proizvodi, dodali bodo še nekatere butične slovenske izdelke. Na Ratežu lahko tudi prespite, na voljo je deset sob in 23 postelj, kategorije ***. »Gostilna je naš način življenja. Dojemamo jo kot naš dom, v katerega vsak dan sprejmemo goste. V vsaki hiši imajo svoje hišne navade in posebnosti. Tako je tudi pri nas. Prepričan sem, da je tako tudi prav na ta način smo različni, raznolikost pa vse nas bogati. Veseli me, da nas v veliki večini obdajajo gostje, ki cenijo naš trud, domačnost, tradicijo in prepoznajo našo kakovost.« Družina Vovko želi vsem gostom lepe Božične praznike in srečno Novo leto 2010 št. 62, december 2009


v objektivu

Vesele božiène praznike in sreèno v letu 2010!

D band - ZA MLADE PO SRCU The Band ali skrajšano D band je petčlanska rock skupina s Senovega, ki preigrava stare rock uspešnice. Premierni koncert so imeli pri znanem senovškem gostilničarju Mihi Senici in to kar v njegovi »gorci«. Žiga Preskar - vokal, Smiljan Jankovič - kitara, Iztok Radej - bas kitara, Peter Čepin - klaviature in Danijel Cikač - bobni, so navdušili mlajše in starejše ljubitelje tovrstne glasbe. »Opazili smo, da se v zadnjih letih vse manj dogaja za mlade in »mlade po srcu«, ki imajo radi rock glasbo in s tem povezane žure. Vsak od nas je v preteklosti že preigraval tovrstno glasbo in v nekem trenutku so se stvari »poklopile«. Igranje rock glasbe nas je povezalo in nastal je D BAND. Prva druženja so prerasla v redne vaje s ciljem pripraviti dober prednovoletni rock žur. Odzivi publike kot tudi lastni občutki so bili res enkratni, zato nam je ta dogodek dal nov zagon za prihodnje nastope,« je povedal Smiljan Jankovič.

Vesel božič in srečno novo leto vam želi. Novo mesto d.o.o. št. 62, december 2009

Vaš mesečnik

45


v objektivu

OBLETNICI NAPROTI Na novoletni zabavi televizijcev Vašega kanala so ob polnoči vse predstavnice nežnejšega spola skupaj zarezale v novoletno torto. Tort in dobrih želja pa prav gotovo ne bo manjkalo na televiziji naslednje leto, ko bo Vaš kanal praznoval 20. rojstni dan.

JUBILEJNI POTOP Člani Potapljaškega društva Krško prirejajo v soboto, 26. decembra, ob 16. uri pri Kmečkem hramu v Kostanjevici na Krki tradicionalni božično-novoletni potop. Na potop vzamejo s sabo novoletno smrečico, se z njo potopijo v Krko, jo tam (pod vodo) okrasijo in jo prinesejo ven ter jo pokažejo vsem prisotnim. Tokrat bo potop že drugič v Kostanjevici, skupno pa bo to že deseti.

KDO JE …? Mladenič na fotografiji ni z drugega planeta in da ne bi preveč ugibali, vam bomo kar razkrili njegovo identiteto: na fotografiji je fotograf Robert Kokol. Nekatere njegove odlične fotografije smo med letom objavili v našem časopisu. Robert je v času trajanja letošnjega svetovnega kongresa ortopedov, ki sta ga odlično organizirala svetovno priznana ortopeda, zaposlena v Splošni bolnišnici Novo mesto, Mohsen Hussein in Martin Mikek (o tem smo pisali v septembrski številki našega časopisa), edini fotografiral prav vse operacije, ki so jih izvedli v novomeški bolnišnici. Razumljivo je, da je za fotografiranje moral biti primerno oblečen in zaščiten.

že 19 let z vami

;;vodenje poslovnih knjig za zdravnike, odvetnike, sindikate, društva, podjetja, sp-je, kmete, novo - za cerkev ... ;;pomoč od ustanovitve do registracije podjetja MIRA LALIČ, s.p., Danila Bučarja 22, Novo mesto tel.: 07 33 73 380, GSM: 041 682 470 e-mail: oriks@volja.net

podružnica Žužemberk: tel.: 07 30 88 606

Vse dobro ob božičnem praznovanju, v prihajajočem letu 2010 pa obilo sreče in zadovoljstva vam želi ... GAsilsko reševalni center novo mesto

upoštevamo kartico “OBRTNIK - OBRTNIKU”

46

Vaš mesečnik

št. 62, december 2009


v objektivu

Letos bo obdarovanje

SIMPL!

Paket SIMPL

na kartice halo s klici v vsa omrežja za le centov/min.

8

LG GB102

29 €

Vodafone 527

39 €

Ponudba telefonov velja na paketih SIMPL na kartice HALO (predplačniški paketi) do razprodaje zalog. Za vse vključene storitve privzeto velja SIMPL+ promocijska tarifa, ki je na voljo ob aktivaciji do 15. 1. 2010. Si.mobil na tari SIMPL+ zagotavlja ceno 0,08 EUR/min v vsa slovenska omrežja do 1. 1. 2011. Po tem datumu bodo uporabniki s tarife SIMPL+ migrirani na tarifo SIMPL. Si.mobil si pridržuje pravico do podaljšanja promocijskega obdobja. Več informacij o pogojih ponudbe, cenah storitev in drugih cenah telefonov dobite na 080 40 40 40, www.simobil.si in na Si.mobilovih prodajnih mestih.

št. 62, december 2009

Vaš mesečnik

47


48

Vaš mesečnik

št. 62, december 2009