__MAIN_TEXT__

Page 1

Utrip tV programa Vaš kanal - brezplačen izvod - št. 74 - maj 2011

ddaj o d e Ogl di na tu l.com ana vask

www.armat.si

mag. Aleš Lisac

Kako prodati, kupiti in dobro zaslužiti? Nov humanitarni center v Novem mestu

TELEVIZIJA

Kozmusov projekt »London 2012«


Piše: Irena Vide

Fizikalna teorija pravi: »Če iščemo slabo, bomo zagotovo to tudi našli, če iščemo dobro, bomo našli tudi to…« Dr. Daniela Brečko (v oddaji Pravi ključi, na TV Vaš kanal)

Ste tudi vi med tistimi, ki ste se v času vrtoglavih sprememb, nenehnega pehanja za »uspehom« (ki za mnoge danes pomeni imeti vsaj službo, delo, plačo… ali zgolj obstati, preživeti na vse bolj negotovem trgu) ter bliskovite naglice skorajda že na vsakem koraku, znašli v krogotoku iskanja slabega? Morda podzavestno in nehote. A ne zgolj ali pa predvsem zato, ker nas iz dneva v dan presunejo nepredvidene okoliščine in manj prijetni dogodki, pač pa tudi ali celo zgolj zaradi že kar dramatičnega vrtinčenja kolektivne miselnosti, kako slabo, da nam gre, kako so za vse krivi drugi, kako se nič ne da, kako izkoriščani, da smo, kako je vse skorumpirano, izprijeno in sprevrženo v našo škodo … Mi pa smo nemočni. Na nekatera dejstva res ne moremo vplivati. A na marsikaj lahko. In celo moramo. Ni namreč dopustno, da se delamo in pretvarjamo, kot da se nas nič ne tiče, kot da smo ujetniki časa in okolja, ki ga glasno kritiziramo, namesto da bi se medsebojno spodbujali, si pomagali med seboj in sodelovali pri njegovem razvoju. Vse prevečkrat pričakujemo tisto, kar nam po našem osebnem ali pa skupinskem prepričanju preprosto pripada. Pa nam res? Kar tako, samo od sebe? Zgolj zato, ker imamo pravice, ki jih zelo dobro poznamo, ker nas ščiti zakon …ker…je tako bilo od nekdaj. V tistih dobrih starih časih. Saj poznate ta nostalgični rek, kajne? Pa v njegovem bistvu gotovo ni zaznati osredotočenosti na vožnjo s kolesom ali fičkom brez klime po ovinkastih makadamskih cestah, na bone za gorivo, na parne in neparne številke, čakanje v vrsti na »pralni prašek pod pultom« ali tedaj dobro znane »koruptivne karte« za vpis v nakupno vrsto nekdaj slavne stoenke… Ja, bili so. Zlati časi. Bile so plače. Za vse. Drugače smo živeli …. Toda verjeli smo, bolje rečeno, v glavo so nam vcepili enakost, poštenost, bratstvo ….Dokler nismo začeli razmišljati drugače. Predvsem složno. Ukrepati hitro, drzno in odločno, iskati in prepoznati tisto dobro, kar nas odlikuje, loči od drugih in kar nas je pred dvajsetimi leti, enotno bolj kot kdajkoli, popeljalo k uresničevanju samostojnosti - v preudaren razvoj naravnanega napredka, večje blaginje za dobrobit boljšega življenja - tako vsakega posameznika kot skupnosti. Tudi Evropa je v nas, kot mi v njej, prepoznala dobro, zato nas je pred sedmimi leti sprejela v svojo družbo … A za premagovanje slabega in dosego dobrega, ki vodi v osebno in skupno zmagoslavje, ko gre za zmago v bitkah, vzpon na najvišje vrhove, boj z zahrbtno boleznijo, odlično oceno na izpitu, preboj na nove trge ali zgolj obstoj na njem, niso dovolj le pričakovanja. Potrebna so dejanja. Načrtna, z nenehnimi prilagajanji. Akcija v smislu iskanja novih poti, vestnega in prizadevnega dela, novih znanj in vsega, kar je potrebno za obstoj in razvoj. Osebni in poslovni. Poiščimo tisto dobro, kar je v naših družinah, sredinah, družbi, službi…. in državi. Ne, ni res, da med nami ni dobrega. Zamišljam si, da nekatere ključne niti »dobrega«, ki osmišlja svetlo plat prihodnosti, v rokah držite prav vi, ki berete te vrstice. In naj zaključim z besedami dr. Daniele Brečko, moje sogovornice v oddaji Pravi ključi : «…Zakaj ne bi enkrat za spremembo verjeli tej znanosti, iskali dobro in tako ožili prostor slabega… Če želimo napredovati, moramo najprej sebi nastaviti ogledalo … Želim živeti v uspešni družbi in k temu tudi kaj prispevati …«. Kaj pa mi? Nastavimo si ogledalo. Najprej sebi. Poiščimo tisto dobro - v nas in v našem okolju. Naj bo prijetno in sončno.

Izdajatelj: Televizija Novo mesto, d. o. o. Odgovorna urednica: Irena Vide Glavni urednik: Slobodan Jovič Uredniški odbor: Mojca Kren, Marko Mesojedec, Tjaša Pureber, Petra Prijanovič Lektoriranje: Irena Potočar Papež (Oglasov v uredništvu ne lektoriramo.)

Naslov uredništva: Podbevškova 12, 8000 Novo mesto Telefon: 07/39 30 860, faks: 07/39 30 870 www.vaskanal.com Marketing in oglaševanje: tel. 07/39 30 876, 39 30 867, faks: 07/39 30 877 e-mail: marketing@tv-nm.si

Oblikovanje in grafična priprava: Fotografika, Boštjan Colarič, s. p. e-mail: grafika@tv-nm.si Tisk: Delo-TČR, d. d., Ljubljana Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o. Št. vpisa v razvid medijev: 803 Prepovedana je vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava in objava vsebin ali delov vsebin ter oglasov brez dovoljenja uredništva Vašega mesečnika.

Foto: Jernej Piko št. 74, maj 2011

Vaš mesečnik

3


obzornik

Pridobitev za Dolenjsko

Humanitarni center V Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto so si več let prizadevali za izboljšanje delovnih pogojev, ki so bili v nekdanji stavbi na Rozmanovi ulici preslabi, da bi lahko dovolj kakovostno izvajali svoje poslanstvo. Odslej pa bodo lahko občanom v stiski lažje priskočili na pomoč, saj so se preselili v nove, sodobno opremljene prostore na Drski. Vesna Lakner Sofrić arhiv Vaš mesečnik Nov humanitarni center, kakor so poimenovali stavbo, v kateri je nekdaj posloval Mercatorjev diskont Hura, združuje vse dejavnosti na

bodo lahko sprejemali deložirane posameznike ali družine, z novim zakonom o socialnem podjetništvu pa bo zaživela socialna trgovina. Precej olajšano je tudi razdeljevanje paketov pomoči, saj imajo zanje na voljo veliko skladišče. Kot je ob odprtju centra dejal Franc

ustrezne prostore za pomoč, takšno in drugačno, je izrednega pomena za celotno regijo.« Lani so namreč v slovenskem merilu pomagali 138 tisoč posameznikom oziroma družinam, letos jih bo nedvomno še več, morda celo nad 150 tisoč, dodaja Košir. Alojzija Muhiča, župana

BELOKRANJSKI OBZORNIK Prvi majski Belokranjski obzornik je bil praznično obarvan, saj smo vanj strnili prvomajski utrip v Beli krajini, govorili o florjano-

vem v Črnomlju, o prazniku Mestne skupnosti Metlika, 50-letnici nadvse uspešnega Šahovskega društva Stari trg ob Kolpi in o 190-letnici šolstva v Poljanski dolini.

V zadnjem majskem Belokranjskem obzorniku pa največ prostora namenjamo 29. vinski vigredi v Metliki. Preverili pa smo tudi, kako potekajo dela pri gradnji t. i. druge faze Belokranjskega vodovoda in kako si lahko zdravo gi u r popestrimo jedild k a vs nik z divjo hrano k e t r t e č s travnikov in iz 0 ob 20.3 gozdov. Obzornik Humanitarni center so odprli Franc Košir, Mojca Špec Potočar in Alojzij Muhič (z leve). pa zaključujemo s prazničnim koncertom enem mestu, in to je največji dose- Košir, predsednik Rdečega križa Mestne občine Novo mesto, črnomaljske Godbe na pihažek, je ob odprtju poudarila mag. Slovenije, je ta izjemno pomemben veseli dejstvo, da so humanitarni la, ki letos obeležuje 145-leMojca Špec Potočar, predsednica za Dolenjsko. »Imamo že dva taka center zgradili z združenimi močmi tnico delovanja. NE ZAMUObmočnega združenja Rdečega centra, enega v Mariboru in druge- in denarjem dolenjskih občin. SeveDITE ponovitve v soboto ob križa Novo mesto. Odprta je raz- ga v Ljubljani. Zdaj pa še novome- da pa se to ne bi zgodilo brez do18.05 ali nedeljo ob 21.30. delilnica hrane za socialno ogrože- škega. To pomeni veliko, saj je vsak natorjev, med katerimi je bil najbolj ne, opremili so garsonjero, kamor dan več pomoči potrebnih. Imeti radodaren novomeški farmacevt.

NLB Krediti

Z NLB Osebnim kreditom so nekatera doživetja nepozabna. Začnejo se v pravi banki. Počitnice, večje nakupe ali izpolnitev želja si lahko kadarkoli omogočite z NLB Osebnim kreditom. Radi vam bomo prisluhnili in poiskali najkrajšo pot do vaših nepozabnih doživetij.

www.osebnikredit.si

4

Vaš mesečnik

Kontaktni center: 01 / 477 20 00 št. 74, maj 2011


obzornik

Inovativnost, ambicija, mreženje, sodelovanje …

NOVICE Z VAMI VSAK DELAVNIK

Novinarji in snemalci Vašega kanala vsaOb 50-letnici delovanja trebanjskega Trima je bila v jedilnici podjetja že tretja iz kodnevno prežijo k i n lav za svežimi zgodvsak de 1.30 niza okroglih miz, ki so jih poimenovali Trimova petka. 2 bami in dogodki, ; 5 4 . 18 ki jih lahko spre0 0 . 3 2 in mljate v Novicah od svojemu okolju: inovatorka in usta- okolju, kakšna je pri ponedeljka do petka tem vloga trebanjskega noviteljica podjetja Vibacom mag. + Petra Krnc ob 18.45 s ponovitvami Violeta Bulc, upokojeni direktor in Trima, za uspeh v svetu pa ob 21.30 in 23. uri ter napartner McKinsey&Company dr. so svetovali povezovanje znanosti slednji dan ob 9. uri in ob Tokrat je okroglo mizo povezovala Peter Kraljič, direktorica in deka- in gospodarstva po principu t. i. direktorica razvoja kompetenc v nja IEDC - Poslovne šole Bled dr. tehnološke avtoceste, vzpostaTrimu Sonja Klopčič, njeni gostje Danica Purg in direktor Instituta vljanje stikov - mreženje na vseh

Če vam na zaslonu uidejo, jih lahko kadar koli pogledate na spletni strani www.vaskanal.com. 13.05. Če vam na zaslonu uidejo, jih lahko kadar koli pogledate na spletni strani www.vaskanal.com.

Violeta Bulc, dr. P.eter Kraljič, dr. Danica Purg, dr. Jadran Lenarčič in Sonja Klopčič (z leve). pa so bili mednarodno priznani in uveljavljeni Slovenci, ki na unikaten in edinstven način dajejo pečat

Jožef Stefan dr. Jadran Lenarčič. Govorili so o tem, kako slovenska podjetja uspevajo v mednarodnem

ravneh, ambicije po uspehu tako v vodstvu kot pri vseh zaposlenih, trajnostni razvoj in inovativnost.

Tudi v juniju se obeta pestro dogajanje, zato ne zamudite informativnih vsebin v programu Vašega kanala.

že 20 let z vami

Naj računovodski servis 2010! vrednostni bon do

500 €

;; vodenje poslovnih knjig za zdravnike, odvetnike, sindikate, društva, podjetja, sp-je, kmete, za cerkev ... ;; pomoč od ustanovitve do registracije podjetja MIRA LALIČ, s.p., Danila Bučarja 22, Novo mesto tel.: 07 33 73 380, GSM: 041 682 470 e-mail: oriks@volja.net

podružnica Žužemberk: tel.: 07 30 88 606

Avtohiša Vrtin, Črnomelj, Prodaja vozil: 07/35 66 101, www.avto.net/ahvrtin št. 74, maj 2011

www.oriks.si Vaš mesečnik

5


obzornik

Krkaši osvojili že trinajsti vrh V Krki svojega poslanstva živeti zdravo življenje ne želijo uresničevati le z vrhunskimi izdelki in storitvami za zdravljenje različnih bolezni, ampak tudi s spodbujanjem ljudi k aktivnostim, ki pripomorejo k bolj zdravemu življenju.

seboj že več kot 55 ur hoje. Organizirani pohodi so sicer namenjeni samo za zaposlene in njihove bližnje, vendar pa kartice, ki so bile

slovenskih planin in hribov. Doslej so v Krki prejeli že 7.646 kartic, od tega je 6.845 planincev zbralo tri žige, 5.531 planincev pet žigov,

Slobodan Jovič arhiv Krka Z akcijo »V skrbi za vaše zdravje, skupaj osvajamo vrhove« želijo ljudi spodbujati h gibanju in jih s tem ozavestiti o pomenu zdravega načina življenja. Zato so skupaj s Planinsko zvezo Slovenije označili in uredili 15 priljubljenih planinskih poti po Sloveniji. Krkini pohodniki so tako v soboto, 14. maja, osvojili že trinajsti vrh – več kot 300 se jih je povzpelo na Jezerski vrh. Krkaši imajo po osvojenih trinajstih slovenskih vrhovih, za

Jože Colarič, predsednik Uprave in generalni direktor Krke, je Krkin žig za Jezerski vrh predal Bojanu Rotovniku, predsedniku Planinske zveze Slovenije. razdeljene, napolnjene s številnimi žigi osvojenih Krkinih vrhov, potrjujejo, da se na Krkine planinske poti odpravijo številni Slovenci iz različnih delov Slovenije. Žige zbirajo vsi ljubitelji pohodništva,

3.024 planincev deset žigov, 807 pa jih je osvojilo že vseh petnajst žigov. Planince, ki prehodijo Krkine planinske poti in zbirajo Krkine planinske žige, nagradijo z uporabnimi nagradami.

Ste zamudili vašo najljubšo oddajo? Najdete jo na

www.vaskanal.com

Reportaža z informativnega dneva bo v programu Vašega kanala 1. 6. 2011 ob 18.30 in 21.50 uri, objavljena bo tudi na spletni strani www.vaskanal .com

Prijavi se! Prvi prijavni rok - MAG: 1. 6.–30. 6. 2011

Informatika Novi trg 5, Novo mesto T: 07 373 78 84 info@fis.unm.si www.fis.unm.si Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu fisnmsi

Uporabne družbene študije

Organizacijske študije

Industrijski inženiring

Kidričeva 9, Nova Gorica

Novi trg 5, Novo mesto

T: 05 333 00 80 info@fuds.si www.fuds.si

T: 059 074 164 info@fos.unm.si www.fos.unm.si

Šegova ulica 112, Novo mesto T: 07 393 22 06 fini-unm@guest.arnes.si www.fini-unm.si

Fudš Sass

Referat FIŠ

UNM Univerzitetni prostor Novo mesto 6

Vaš mesečnik

št. 74, maj 2011


Robert Sajovec

Spomnimo, da se je Primož poslovil z zlato medaljo s svetovnega prvenstva leta 2009 v Berlinu in z državnim rekordom 82 metrov

in pričakovanja. To bo tudi dobro izhodišče za prihodnje olimpijsko leto, saj je moj cilj, da v Londonu obranim olimpijsko zlato iz Pekinga, ki sem ga osvojil pred štirimi leti,« je Primož realno ocenil svoje V novi informativni oddaji trenutne zmožnosti. Tekmovalne DOLENJSKI OBZORNIKI načrte namerava Primož uresničiti si boste lahko ogledali vajo z novim trenerjem Marjanom Ogo»Naj se ne zgodi«, kjer je revcem, ki je prej skrbel za njegovo poudarek na varnosti in psihično pripravljenost. »Popolnoma se počutim strokovno pripravljenega, ker sem ta način treniranja sam postavil na noge. Treniral sem njegovega trenerja in bil na nek način ves čas zraven, tako da zame to nič novega,« je povedal Ogorevc. Njegov način treninga je drugačen od klasičnega, saj dodaja načine, ki športniku pomagajo premagovati velik fizični napor. »Ta predvsem reševanju ponedel (energijski) je zelo pomemben, srečencev ob prometnih vendar moram poudariti, da se nesrečah. Odmeven rezultat naredi v telesu ali prikaz dejavnosti drugače povedano - s taob takih trekšnim treningom športnik nutkih si je na ugi r v času priprav lažje trenira Novem trgu v d k a s v in prenaša zahtevne fizične Novem mestu orek t napore, hitreje se regeneriogledala tudi 0 :3 ob 20 ra ter se popolnoma psihoministrica za loško obvlada, tako da nanj notranje zadeve izven tekmovališča ne more nič Katarina Kresal. Bili vplivati,« pojasni Ogorevc bistvo smo z ministrico za kulturo svojega načina dela. Če se bo KozMajdo Širca, ki si je ogledala musu izšlo po pričakovanjih, bo aktivnosti pri ohranjanju kultekmoval do olimpijade leta 2016, turne dediščine Kočevarjev. nato pa se bo popolnoma posvetil Kako smo se vozili nekoč in projektom, ki jih že letos vpeljuje kaj vse je treba postoriti, da v svojem hostlu v Brestanici. Tako motorji starodobnikov veselo namerava organizirati tedenske brnijo tudi danes, smo povšportne kampe za otroke od 7. do prašali njihove lastnike na 14. leta starosti; bolj dolgoročen tradicionalnem  srečanju na projekt pa je, da bi na bodočem Mirni in še kakšna zanimistadionu v Senovem postavil temevost se bo našla. Veselimo se lje za razvoj novih generacij atlevnovičnega druženja z vami tov, ki naj bi v prihodnje hodili po vsakih 14 dni. Ne spreglejte njegovih šampionskih stopinjah. premiernega predvajanja v Kozmusa v teh njegovih načrtih torek, 31. maja, ob 20.30 podpirata tako krška kot brežiška in na www.vaskanal.com. občina.  

DOLENJSKI OBZORNIKI

Zlati olimpijec v metu kladiva Primož Kozmus se po enoletnem premoru vrača na tekmovanja, obenem pa razvija tudi lastne poslovne načrte. +

58 centimetrov. Trenirati je začel spet lani novembra, a bo še nekaj časa trajalo, da bo prišel v formo, v kateri je bil na svetovnem prvenstvu v Berlinu. »Moj cilj je, da se na letošnjem svetovnem prvenstvu uvrstim v finale, kar bi popolnoma zadovoljilo moje trenutne ambicije

Oglas Vasnačrte mesecnik 190 xPrimož 87.xp Kozmus 5/18/11uresničiti 10:54 AM Page 1 Tekmovalne namerava z novim trenerjem Marjanom Ogorevcem (na sliki levo).

Žimnice, ki jih

Preizkusite novost SPOMINSKI LATEKS

obzornik

Kozmusov projekt »London 2012«

sanjate podnevi Hiøni sejem:

Anatomic TFK Soœa Dvostranska luksuzna æepkasta vzmetnica z 5 ali 7 conami trdot. Snemljiva prevleka.

æimnice æe od 135,20

Latex Contur dimenzija: 40 x 60 cm

od 29,52

o

o

dimenzija: 200 x 90 cm

• odprodaja razstavnih vzorcev do -50% • ob nakupu æimnice darilo – vzglavnik

Obiøœite naø center spalnih sistemov, kjer boste deleæni svetovanja in najveœje izbire: NOVO MESTO, Ljubljanska cesta 26 – Hedera (1. nadstropje), 8000 Novo mesto, tel.: 07 391 77 00 • www.postelja.com

št. 74, maj 2011

Vaš mesečnik

7


Novomeški poklicni gasilci med najbolje opremljenimi Igor Perhaj je kot direktor Gasilsko-reševalni center Novo mesto vodil dva mandata. Pred odhodom novim poklicnim izzivom naproti smo mu postavili nekaj vprašanj ter tako potegnili črto pod njegovo delo v GRC Novo mesto. „„ KAKO OCENJUJETE SVOJ MANDAT NA POLOŽAJU DIREKTORJA GRC NOVO MESTO? V KAKŠNEM STANJU ZAPUŠČATE POKLICNO GASILSKO ENOTO? Dva mandata, ki sem ju opravil v poklicni gasilski enoti v Novem mestu, ocenjujem kot uspešna, saj smo zaposleni v GRC opravili v tem obdobju dobro, predvsem pa kakovostno delo na visoki profesionalni ravni. Stanje zavoda v začetku ni bilo rožnato. Oprema je bila stara in iztrošena, vozila, z lestvijo na čelu, za odpis in ne za uporabo, kadra je bilo premalo in z velikim številom invalidov. Pojavljale so se organizacijske težave, da o finančnih ne govorim. Vsa ta problematika je zahtevala takojšnje ukrepanje in z napori vseh zaposlenih nam je uspelo obrniti negativne trende na bolje. Pričeli smo z aktivnim zaposlovanjem mladega kadra, reorganizacijo in racionalizacijo poslovanja, bistven premik v kakovosti našega dela in poslovanja pa smo dosegli s pridobitvijo ISO standarda na področju gasilske dejavnosti. Pogodbe s podjetji in občinami nam zagotavljajo dodatna sredstva, ki jih namensko porabimo za nakup opreme in vozil. „„ V ČASU VODENJA STE USPELI POSODOBITI CELOTNI VOZNI PARK. Tako je. Vsa vozila, ki jih potrebujemo za vsakodnevno posredovanje, so nova, sodobno opremljena in sposobna interveniranja v najzahtevnejših primerih. Kot sem že omenil, so bila kupljena predvsem s sredstvi, ki jih GRC ustvari s tržno dejavnostjo. Vrednost vseh investicij znaša več kot dva milijona EUR, kar ni majhen zalogaj za takšen zavod, kot je novomeški. Na to smo

Igor Perhaj je na položaju direktorja GRC Novo mesto bil dva mandata lahko ponosni, saj nas to postavlja ob bok najbolje opremljenim poklicnim enotam v državi. „„ KAKŠNO JE SODELOVANJE MED POKLICNO GASILSKO ENOTO IN PROSTOVOLJNIMI GASILCI? Tudi na tem področju smo naredili velike premike, kajti odnosi so bili zaskrbljujoči. Ni bilo pravega sodelovanja; kljub enotnim interesom, ki so v gasilstvu prisotni, je obstajalo klasično rivalstvo, celo ljubosumje. Trenutno stanje je povsem drugačno - sodelujemo na vseh področjih in pomagamo si, kolikor si pač lahko. Osebno sem si prizadeval, da se opremo, ki se jo menja, podari prostovoljnim društvom, še posebno vozila. Tako so ustvarjeni vsi pogoji, da lahko društva dobijo vozila, stara manj kot deset let, a še vedno kakovostna in uporabna.

naročena objava

„„ V KATERO SMER NAJ BI SE V PRIHODNJE V NOVEM MESTU RAZVIJALA POKLICNA GASILSKA ENOTA IN SISTEM PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA? Glede samega zavoda in poklicne enote menim, da je treba ohranjati

8

Vaš mesečnik

dosedanjo kontinuiteto dela in poslovanja. S sedanjim kadrom, ki je dokaj mlad, strokoven in ambiciozen, pa je možno obstoječe stanje nenehno nadgrajevati. Sistem sedemletnega ciklusa menjave vozil, ki smo ga vzpostavili, omogoča nabavo sodobne opreme, kar je pogoj za hitro in kakovostno posredovanje, do sodobnih vozil pa bodo prišla tudi prostovoljna gasilska društva. Prepričan sem, da morajo

glavne aktivnosti potekati v smeri izgradnje novega centra za zaščito in reševanje, v katerem bi našli mesto vsi tisti, ki so za to področje tudi odgovorni. Priprave potekajo, občinski prostorski dokumenti predvidevajo možne lokacije, tako da obstajajo realne možnosti izgradnje centra v letu 2013, kar sem tudi zagovarjal in predstavil pred komisijo Občinske sveta MONM ob razpisu za direktorja GRC.

Vsa vozila, ki jih potrebujejo za vsakodnevno posredovanje, so nova, sodobno opremljena in sposobna interveniranja v najzahtevnejših primerih. št. 74, maj 2011


STROJNE INSTALACIJE

Gripovi aktivni tedni bodo potekali:

Instalacije Koprivc d.o.o., Lunačkova 16, 8233 Mirna GSM: 041 747 784, fax: 07 30 47 914

1. teden . . . . . 27.6 do 2.7. 2011 2. teden . . . . . . . 4.7 do 9.7 2011 3. teden . . . . 11.7. do 16.7. 2011 4. teden . . . . 18.7. do 23.7. 2011 5. teden . . . . . . 1.8 do 6.8. 2011 6. teden . . . . . 8.8. do 13.8. 2011

1l7 et

solarni sistemi, ogrevalne in plinske inštalacije

Za vsak teden posebej se lahko prijavite na telefon 041 348 745, kjer lahko dobite vse informacije. Šmarješka c. 2, 8000 Novo mesto

Po hiti te , š tev i lo u d e l e ž e n c e v j e o m e jen o ! www.tenis-grip.si

za s.p. in d.o.o. KONTO,

Jožica Piškur s.p., Rakovnik 29, Šetrupert Tel.: 07 3434 710 GSM: 041 451 897

• vodenje glavne knjige s saldakonti in enostavno knjigovodstvo • obračun osebnih dohodkov • obračun DDV-ja • izpisi virmanov • statistična poročila • vodenje osnovnih sredstev in drobnega inventarja • izdelava vseh obračunov in letnega poročila o poslovanju • izdelava investicijskega programa in poslovnih načrtov

ž e 1 5 l e t z va m i

Računovodstvo, knjigovodstvo, finančne storitve

AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI

delovni čas: pon. - pet. od 7.00 - 19.00 ure sob. od 7.00 - 11.00 ure Tel.: 07/393 4 740, Tel.: 07/393 4 751 www.veterina-nm.si izven delovnega časa e-mail:vetnm@siol.net pokličite 112

VETERINARSKA LEKARNA delovni čas: pon. sreda: od 7.00 - 18.00 ure tor., čet., pet.: od 7.00 - 15.00 ure sobota: od 7.00 - 11.00 ure

POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE

OKLEŠEN (07) 33 70 200 -

NON STOP

Nudimo vam vse storitve na enem mestu. Trudimo se biti najboljši ter najugodnejši. Oklešen d.o.o., K Roku 26, Novo mesto

št. 74, maj 2011

Vaš mesečnik

9


Dnevni tempo je preprosto prehud, zato nam zmanjka časa za gibanje, redne in zdrave obroke, nego telesa in duha ter trenutke, ki nas polnijo z energijo. Vse to ruši naše notranje ravnovesje in nas zelo hitro pripelje do slabega počutja, slabe samopodobe, povišanja telesne teže in kopičenja maščob. Ker želimo težave kar najhitreje rešiti, se pogosto zatečemo k strogim dietam, ki pa ne vodijo do želenih in še posebej ne do trajnih rezultatov. Ravno nasprotno, ponavadi po dieti pridobimo še nekaj dodatnih kilogramov in spet smo v začaranem krogu slabega počutja, nezadovoljstva in pomanjkanja energije, iz katerega same navadno kar ne najdemo izhoda. V centrih za oblikovanje telesa LINEA SNELLA ne samo, da poznamo to zgodbo, ampak smo si njeno reševanje zadali za svoje temeljno poslanstvo. S pomočjo edinstvene metode dela Linea Snella® in naše popolne predanosti cilju že več kot 20 let dosegamo najboljše mogoče rezultate na področju hujšanja in oblikovanja telesa in tako našim obiskovalkam dan za dnem spreminjamo življenje na bolje. Zakaj metoda Linea Snella® res deluje? • V centrih za oblikovanje telesa Linea Snella probleme s telesno težo rešujemo celostno in dolgoročno. • Z revolucionarno, svetovno uveljavljeno metodo Linea Snella® in veliko strokovnostjo terapevtk vam pomagamo odpraviti odvečne kilograme in celulit, oblikovati postavo ter vzpostaviti dobro počutje telesa in duha. • Hkrati vam tudi svetujemo na področju zdrave prehrane in čustvene dinamike ter vas izobražujemo preko rednih individualnih svetovanj, predavanj in delavnic. • Ob vpisu vam pripravimo individualen in ciljno naravnan program, ki omogoča izgubo centimetrov točno tam, kjer si to najbolj želite. • V 25-ih minutah aktivne vadbe v Thermoslimu porabite vsaj 3- do 4-krat več maščobe kot pri običajni vadbi. • Da se vam vložena energija, čas in trud obrestujejo tudi dolgoročno, po zaključku programa nudimo še celoletno brezplačno svetovanje. • Zaradi izjemne učinkovitosti programov nudimo tudi pisno jamstvo za uspeh. V letu2010 je ob zaključenem programu kar 98,9 % vseh rednih obiskovalk ne samo doseglo, temveč tudi preseglo zastavljene cilje!

naročena objava

Pridružite se nam v svetu Linea Snella in si zagotovite vitko linijo in dobro počutje Vabimo vas na brezplačen, popolnoma neobvezujoč posvet, na katerem bomo združili vaše želje z našim strokovnim mnenjem in izkušnjami ter skupaj začrtali zanesljivo pot do cilja. Za naročilo izpolnite spletni obrazec ali nas pokličite na 041/469-009. Veselimo se srečanja z vami!

PROIZVODNJA KERAMIČNIH d.o.o.mesto Proizvodnja keramičnih pečnic PEČNIC, d.o.o. Novo 1

4

2

3

5

6

7

8

9

Proizvajamo, svetujemo, projektiramo in montiramo vse vrste lončenih peči in kaminov, gotovih prenosnih peči, štedilnikov, pizza peči, toplozračnih peči in kaminov, krušnih peči, popravilo in vzdrževanje peči

Podbevškova 18, Novo mesto, Tel.: NC: 07/393 57 50, Prodaja: 07/393 57 60, www.peci-keramika.si El. pošta: peci-keramika@peci-keramika.si

kaminov in kurišč za Slovenijo

Danes živimo izredno hitro in pogosto neurejeno. Še posebej ženske smo dodatno obremenjene s potrebo po usklajevanju in obvladovanju tako poslovnega kot družinskega življenja.

Pooblaščeni prodajalec in montažer

Čas je, da naredite nekaj zase!

ugodni plačilni pogoji: gotovinski popusti, krediti (1-3 leta), trajniki nlb

Preveč kilogramov? Celulit? Pomanjkanje energije?

SAMO NAJBOLJŠE JE DOVOLJ DOBRO! Strokovna izvedba s kvalitetnimi materiali in najugodnejšim razmerjem med ceno in kvaliteto z garancijo.

Dobitnik znaka kakovosti giz suha gradnja že od leta 2007

www.lineasnella.si l 041 469 009 2007

2008

2009

2010

Izgradnja mansard • s sistemi • z mineralnimi izolacijami • celulozno izolacijo • ter ostalimi izolacijami za vpihovanje Vse potrebne materiale lahko tudi kupite Brezplačni strokovni nasveti ob nakupu ali montaži

www.segrad.si | GSM: 041 405 561

Ulica 11. novembra 57, Obrtna cona Leskovec

10

Vaš mesečnik

št. 74, maj 2011


Trebnje

novo mesto

Obrtniška ulica 51 07/34 81 480

Kolodvorska ulica 4 07/393 2 999

www.avtoslak.si service

- podsaljšano jamstvo za 3. in 4. leto. Velja za nova osebna vozila Volkswagen, brez doplačila in brez omejitve kilometrov

Novi Passat • slovenski avto leta 2011 • eleganten, z ravnimi linijami in sodoben • izvrstno vozno udobje • testne vožnje

Limuzina TDI že za 21.400 € Variant TDI že za 22.900 €

Novi Passat – Slovenski avto leta 2011

Nova Jetta • presenetljivo drugačna z bogato serijsko opremo • prestiž klasične limuzine z odlikami kompaktnega vozila • testne vožnje

že za 16.376€ 192,64 € na mesec

Nova Jetta

84 mesecev , 20 % pologa

Golf Rabbit • bogato opremljen po izjemni ceni. • slovenski avto leta 2009 • dovršena oblikovna zasnova

že za 13.980 € 164,46 € na mesec

84 mesecev, 20 % pologa

Golf Rabbit

Novi Polo Bunny • prestižna nagrada za Pola: zlato priznanje iF-Design Award • slovenski, evropski in svetovni avto leta 2010

Polo

že za 10.490 €

123,40 € na mesec 84 mesecev, 20 % pologa

Kombinirana poraba goriva od 3,8 do 12,5 l/100km. Emisije CO2 pd 99-190 g/km.


SKRIVNOST USPEHA Anamarija Janežič že 16 let uspešno vodi Beauty spa center za nego obraza in telesa, kjer ponujajo bogate programe za obraz, telo, shujševalne programe in masaže. Kaj je v vas spodbudilo željo po tem, da bi postali kozmetičarka? Že v otroštvu me je privlačilo vse, kar je bilo lepo. Želja po ustvarjalnosti, kreativnosti in delu z ljudmi. Pokazala se je možnost za tovrstno izobraževanje in sanje so se začele uresničevati. Posebna zahvala gre Silvi Glavan, ki me je na moji poslovni poti ves čas spremljala in spodbujala. Lahko rečem, da sem najsrečnejša ženska na svetu, ker sem imela možnost postati kozmetičarka. Kako pa prepoznamo dobro kozmetičarko? Prednosti dobre kozmetičarke so vsekakor njeno znanje in izobrazba, naziv mojster kozmetične nege ali Cidesco diplomant. Imeti mora dovolj delovnih izkušenj in nenehno širiti strokovno znanje. Predvsem pa je to ženska, ki ima smisel za estetiko, je urejena, zadovoljna, zna svetovati in usmerjati. Kako na vas gledajo predstavnice nežnejšega spola? S spoštovanjem, zavistjo … S tem se ne ukvarjam. Skrbim, da sem za zgled, ohranjam dobro ime, da vsi v tem vidijo nekaj lepega, pozitivnega.

Kako ocenjujete svoj poklic? To je vsekakor poklic sedanjosti in prihodnosti, sodoben poklic, ki je zelo pomemben v današnjem času. Zakaj? Vemo, da današnji hiter način življenja, natrpani urniki, stresne službe … zahtevajo zdravega, vitalnega človeka. Ljudje si lahko pomagamo z različnimi antistresnimi programi, ki nas popeljejo v meditativno stanje. Čuti so umirjeni, dihanje pravilno, počutimo se sproščeno … Kdo vse obišče vaš center? Zelo različni ljudje … od starejših do najmlajših. Na splošno tisti, ki želijo narediti nekaj zase, za boljše počutje, za dvig samozavesti in lepote. Po katerih programih je trenutno največ povpraševanja? Vsak letni čas zahteva določeno pozornost in prilagojen tretma. Od nege obraza do nege telesa, masaže, pedikure … Trenutno je veliko povpraševanja po programu za oblikovanje in

hujšanje telesa (npr. vac-kavitacija, obloge iz alg, radiofrekvenca za boljšo čvrstost in napetost kože). Ponudba kozmetike je zelo pestra – tako cenovno kot po kakovosti. V čem se razlikuje kozmetika, ki jo lahko kupimo pri vas v salonu ali v drogeriji, lekarni? V drogeriji ali lekarni ljudje izbirajo kozmetične izdelke po svojih lastnih izkušnjah in prepričanju. Pri nas pa stranke poleg kakovostne kozmetike dobijo tudi natančne napotke, kako preparate pravilno hraniti in uporabljati. Kako vi skrbite za svoj videz? Kaj vas sprošča? Obožujem vse v povezavi z lepšanjem obraza, nego, masažami itd. Enkrat mesečno si privoščim masažo in presoterapijo, za nego obraza poskrbim vsakodnevno s pravilnim čiščenjem, dobro Thalgojevo kremo in vlažilno masko. Moja frizerka tedensko poskrbi za pravilno nego las in pričesko. Skratka, veliko je stvari, ki me sproščajo: dobra knjiga, dobra glasba, masaža, dnevi z družino na morju, kolesarjenje, druženje s prijatelji … V čem je skrivnost vašega uspeha? Človek se sprašuje, v čem je skrivnost uspeha. Obstaja kar nekaj »orodij« za to. Prijazen, enakopraven in korekten odnos do strank. Dobra klima, pozitivna naravnanost. Skratka, moja filozofija dela temelji na kakovosti in strogem individualnem pristopu do strank. In še zaključna misel. Pustite, da vas lepota očara, objame razum in se predstavi v telesu.

naročena objava

BEAUTY SPA CENTER ZA NEGO OBRAZA IN TELESA CEGELNICA 24 , NOVO MESTO TEL.: 07 3382-97, GSM: 051 224-066 El. naslov: beauty.spa@volja.net www.spa-center.si

12

Vaš mesečnik

št. 74, maj 2011


Rokovanje Imate tudi vi kakšno neprijetno izkušnjo z rokovanjem? Čeprav je na videz ta gesta zelo vsakdanja, običajna in preprosta, moramo poznati nekaj pravil. Če ste pri rokovanju z nekom začutili šklepetanje kosti oziroma členkov svojih prstov ali bolečino ob stisku dlani, veste, o čem govorim. Ali pa če vam je kdo ponudil mlahavo roko, po možnosti potno ali hladno, brez stiska, ko ste se počutili, kot da bi v rokah držali mrtvo ribo ... Tudi to ni prijetno. Rokovanje je prvi telesni stik pri medsebojnem sporazumevanju. Pomeni izraz dobrega namena

smo. Stisk roke izraža naš značaj, samozavest, profesionalnost in samozavest. Rokujemo se ob različnih priložnostih in z različnimi nameni: ob predstavljanju, spoznavanju, srečanju, slovesu, čestitanju, voščilu … Navodilo je jasno in preprosto. Rokovanje naj bo čvrsto, prijazno in neposredno. Ob tem pa ne pozabimo na očesni stik in mimiko. Sogovornika torej ob stisku roke za nekaj sekund pogledamo v oči in se nasmehnemo, pokimamo z glavo … Če pristopimo k večji skupini oseb in se s prvo rokujemo, se moramo tudi z vsemi ostalimi. Lahko pa jih le glasno pozdravimo in zaobjamemo s pogledom. To je celo bolj praktično, saj bi bilo nenavadno ali celo moteče, če bi npr. 10 minut srečanja v uvodu porabili samo za rokovanje. Seveda pa je to odvisno od vrste dogodka oziroma srečanja. Če je pomemb-

sodelovali, je osebni stik z jasno predstavitvijo (ime in funkcija) seveda pomemben. Nekaj pravil rokovanja 1. V poslovnem odnosu prva ponudi roko starejša oseba mlajši, ženska moškemu in višji po položaju nižjemu po položaju. 2. Čeprav govorimo vse bolj o enakopravnosti, mora pri rokovanju moški vedno vstati, ženski pa ni treba (lahko pa, če želi). 3. Če ima moški rokavice, jih sname, ženska pa le, če želi. 4. Z isto osebo se rokujemo le enkrat na dan, izjemoma dvakrat. 5. Čez mizo se ne rokujemo. Spoštovanje do sočloveka nam narekuje, da gremo okoli mize in se z njim rokujemo. A če stopimo v prostor kasneje, ko že vsi sedijo (in morda celo jejo), v pravem trenutku ob prihodu le pokimamo in ne preglasno, a še vedno razločno pozdravimo. To je odvisno od okoliščin (ali ljudje obedujejo, poslušajo zdravico …). 6. Morda je manj znano, da bonton odsvetuje rokovanje s prodajalcem, zdravnikom, policistom in drugimi uradnimi osebami. A prav nenavadno bi bilo, če bi ob vstopu v ambulanto »rinili« roko zdravniku. Trditev, da je dotik mati vseh čutov, zagotovo drži. V to skupino pa spada tudi objem. Ta je dovoljen tudi v poslovnem svetu, ko se partnerja poznata dlje časa, sodelujeta in so se med njima razvile tudi prijateljske vezi. Vendar je ta objem seveda kratek in rahel.

in spoštovanja. Je sestavni del (prvega) vtisa, ki ga naredimo na sogovornika. Tudi s stiskom roke namreč pokažemo, kakšna oseba

nejše druženje, kjer ne gre le za vljudnostni pozdrav, ampak so to ljudje, s katerimi se bomo v nadaljevanju pogovarjali, družili,

CELOVITE GEODETSKE REŠITVE ● geodetski načrti ● urejanje mej, zakoličbe ● izravnava mej, parcelacija ● evidentiranje stavbe ● hišna številka ● storitve katastra stavb ● etažna lastnina ● kontrolne meritve ● vodenje, vpis GJI ● sodno, geod. izvedeništvo

Govorica rokovanja Prevladovanje, zmaga: ko oseba, s katero se rokujete, obrne roko tako, da je njena dlan nad vašo. Bojazljivec: ko oseba, s katero se rokujemo, ujame le tri ali štiri prste in je rokovanje »polovično«. Frajer: premočan stisk roke, ob katerem predvsem ženske začutimo morda celo bolečino. Mrtva riba: stisk, ki to ploh ni. Torej brez moči in mlahav. Kača: hladna in spolzka (potna) dlan. Pripravite se na rokovanje, obrišite in segrejte si prej roke (če je rokovanje predvideno in vas ne preseneti). Moj si: ko stisk kar traja, ker vaše roke sogovornik ne izpusti dlje časa. Naj bo rokovanje prijetno, naj združuje in tke nove poslovne in zasebne vezi.

Gostilna na letališcu v precni

info@geodetnm.si www.geodetnm.si

www.servis-nino.si

email: info@servis-nino.si

Servis g os podinjskih a paratov in bele t ehnike

Dančulovič Ninoslav s.p., Vorančeva 5, Novo mesto Tel: 07 3375 080, mobitel: 041 236 375; 041 612 070

št. 74, maj 2011

2. Ponujeno roko stisnite krepko, a z občutkom. 3. Stisk pospremite z nasmehom in pogledom v oči (ne na dekolte ali kam drugam!), traja pa naj nekaj sekund. Ne nihajte predolgo v razmiku pol metra z roko gor in dol.

ÂÂ07/33 48 168 ÂÂ031 654 916

GEODET, d. o. o., Novo mesto ● 07 33 22 409 ● 040 504 365

Servis Nino

Mini nasveti za rokovanje 1. Ko se osebi približate, iztegnite desno roko že približno en meter prej. Torej nakažite, da se boste z njo rokovali.

Piše: Irena Potočar Papež

»» mehiška hrana »» pizze »» postrvi »» lignji »» malice »» kosila »» jedi po narocilu

otroško dostava hrane na dom igrisce z tudi Novo mesto z okolico od 15 - 21. ure, igrali od torka do nedelje Vaš mesečnik

13


na vašem kanalu

STIŠKI KVARTET NA VAŠEM KANALU Vokalni kvartet Stična v letošnjem letu praznuje dvajsetletnico od takrat, ko so kot kvartet prvič javno nastopili. Člani zasedbe pravijo, da so ponosni na vse uspehe, koncerte in gostovanja doma in v tujini, ki

letos bodo konec leta pripravili tradicionalne dobrodelne božične koncerte. Dvajsetletnico obstoja bo Stiški kvartet obeležil z dvema gala koncertoma – v petek, 3. junija, v Cankarjevem domu v Ljubljani in dan kasneje, v soboto, 4. junija, na Gradišču nad Stično pri Lavričevi koči. Zgodbo Vokalnega kvarteta Stična lahko pobliže spoznate že danes zvečer ob 20.30, ko bodo v živo nastopili v studiu Televizije Vaš kanal. Med oddajo bomo podelili tudi vstopnice za jubilejna koncerta. Vabljeni k ogledu oddaje!

Posavski obzornik V Sevnici je sredi maja v organizaciji domačega društva salamarjev potekal 15. finale slovenskih salamiad. V oceni je bilo 79 salam, zmagal pa je domačin Tomaž so se zvrstili v dveh desetletjih. Štiriglasna pevska zgodovina Stiškega kvarteta je zelo bogata in raznolika; prepevajo številne glasbene žanre – od slovenskih ljudskih pesmi, črnskih duhovnih in dalmatinskih pesmi do v zadnjem obdobju vedno bolj popularnih popevk, ki v njihovi izvedbi zvenijo nepozabno. V dvajsetih letih so pevci skovali mnoga trdna prijateljstva; tako nadaljujejo s tradicionalnimi srečanji in nastopi prijateljstva s Klapo FOR s Hvara ter prijatelji iz Nemčije. V letošnjem letu so že četrto leto zapored kot edina slovenHabinc z Lukovca. Prireditev je ska skupina nastopili pritegnila približno 800 obina mednarodnem skovalcev. Začela se je s glasbenem festipromenado starodobnivalu v Subotici. kov in izborom najboljše i g Sodelovali so na vprege lipicancev, zau r d vsak k številnih prirediključila pa pod velikim e tvah, festivalih in šotorom pri bazenu z četrt gostovanjih ter dobogato domačo in med20.30 b o brodelnih koncertih narodno kulinarično popo vsej Sloveniji. Tudi nudbo.

Veliko gledalcev je spremljalo tudi t.i. Grajski karneval smeha. Po vzoru pustnega karnevala je prek 20 skupin predstavilo življenje v srednjem veku in način, kako bi takrat reševali težave današnje družbe. Pa se je izkazalo, da enako nemočno kot aktualna oblast. Tajkuna so sicer spravili do giljotine, a je pobegnil. Druženje in smeh utrjujeta socialne vezi, pa tudi delo se lažje opravi. Mladi Posavci so na pobudo Mladinskega centra Brežice predzadnjo majsko soboto vzeli v roke motike in grablje ter šli pomagat starejšim sokrajanom. Želeli so pokazati, da nekdanjega »udarništva« ni povozil čas in da ni humane družbe brez prostovoljstva. Ne zamudite premiernega predvajanja na Vašem kanalu, in sicer 2. junija ob 20.30 in na www.vaskanal.com.

Nove serije dokumentarnih filmov NEVARNE NORČIJE Če vas zanima vse, kar je noro, zapleteno in naravnost boleče, potem

VISOKA CENA SLAVE Za vsako hollywoodsko zgodbo stoji tragična zgodba. Od prezgodnjih smrti do zlorab v otroštvu, sodišč, afer, zlorab snovi, seksualnih škandalov, nesreč, padcev v karieri in javnih ponižanj. Bleščeče

platno nam nikoli ni pokazalo tudi temne strani. S pomočjo posnetkov z rdeče preproge in filmskih novic iz zlatih let Hollywooda do danes bo Visoka cena slave prikazala žalostne, šokantne in tragične zgodbe, ki se skrivajo za kulisami. Na Vašem kanalu od 25. maja (pet dni v tednu) ob 22. uri.

SVETOVNA POPOTOVANJA Dokumentarna serija olajša naša potovanja tako, da nam razkrije, kam odpotovati in kaj si ogledati.

je oddaja Nevarne norčije prava za Ponuja koristne informacije o lokalni zgodovini, ključnih znamenitovas. Najbolj čudaška in stih in podrobnosti o krajih, ki bizarna serija vas bo jih obiščemo. osupnila s svojimi Sveže in razburljive oddaneverjetnimi podje so kot nalašč za vse, vigi in nezaslišaki želijo odkriti najboljše nimi norčijami. a k lj ede kraje (in skrivnosti!) z Ne zamudite je! Od pon ob 17.35, a vsega sveta. Serija odNa Vašem kado petk 22. uri daj bo na sporedu Vašenalu od 25. maja 21. in ga kanala od 9. junija ob (ob 17.35) od po21. uri. Ne zamudite je! nedeljka do petka.

SPLOŠNO ZIDARSTVO Splošna gradbena dela:

MONMETAL Oštir Johannes s.p., Brezina 28, 8250 Brežice tel/fax: 07 496 42 75, gsm: 041 636 585 e-mail: monmetal@siol.net Pridružite se našim zadovoljnim strankam.

zidarstvo fasaderstvo novogradnje gradbena sanacija gradbena

Tone Jalovec s.p., Velike Malence 17C, 8262 Krška vas

14

Vaš mesečnik

tel.: 07/49 595 30 gsm: 041/745 959

voda • plin • ogrevanje • vse vrste toplotnih črpalk • sončni kolektorji • talno, zidno, stropno hlajenje in gretje Vse inštalacije izdelamo na ključ. št. 74, maj 2011


T: 07 33 26 361 M: 041 445 595 E: mihaban@mejnik.si www.mejnik.si

Miha Ban, geodetske meritve, d.o.o. Pod Trško goro 10, Novo mesto

»» svetovanje s področja geodetske dejavnosti »» izdelava geodetskih načrtov »» ureditev in izravnava meje »» parcelacije »» izvedba postopkov za pridobitev hišne številke »» sprememba katastrske kulture »» vpis objektov v uradne evidence »» zakoličbe objektov

SPECIALNA GLAVA IN REZILA

®

F

ROLES

d.o.o.

Dolgoletna tradicija.

tel.: (07) 39 37 530, faks: (07) 39 37 531, e-pošta: roles.doo@siol.net

Dolgoletne izkušnje

za lahke motorne kose

• rezila za košnjo vseh vrst trave, gostega plevela, enoletnega podrastja in manjšega grmičevja • enostavna in hitra menjava rezil • prihranek časa in goriva • izreden učinek košnje, saj rezila ne mulčijo, ampak režejo • kosec po uporabi ostane čist

Dol. Sušice 17 8350 Dolenjske Toplice

PROIZVODNJA IN PRODAJA: Kovinostrugarstvo Martin Janžekovič s.p. Radovica 36, 8330 Metlika Gsm: 041 818 271 Tel.: 07 3058 800 Faks: 07 3058 801 janzekovic.kov@gmail.com www.janzekovic.si

Dol. Sušice 17, 8350 Dolenjske Toplice, tel.: (07) 39 37 530 f a k s : (07) 39 37 531 ® e-pošta: roles.doo@siol.net

F

ROLES

d.o.o.

PONUDBA: izdelovanje lesenihostrešij ostrešij• •lesene lesenebrunarice brunarice •• nadstreški nadstreški • PONUDBA: izdelovanje lesenih • prekrivanje streh s kritinami Bramac,Creaton, Creaton,Tondach, Tondach, Salonit, prekrivanje streh s kritinami Bramac, Salonit,Tegola... Tegola...

ZASTOPANJE IN PRODAJA »VELUX« STREŠNIH OKEN

LOKAR RADO s.p.

dobava in montaža toplotnih črpalk • inštaliranje vodovodnih in plinskih napeljav • toplotne oz. centralne inštalacije in vzdrževanje • inštalacije talnega ogrevanja • diamantno vrtanje • čiščenje hišnih in večjih kanalizacij Dolnja Prekopa 20, 8311 Kostanjevica na Krki tel.: 07/49 87 310, gsm: 041 630 456 e-mail: instalacije.lokar@volja.net www.instalacije-lokar.informacija.net

št. 74, maj 2011

Vaš mesečnik

15


Kam po poletno frizuro? Tanka, kratka oblačila, porjavela polt in spuščeni lasje so del poletja. Kako si urediti poletno frizuro hitro in enostavno, da boste vseeno izgledale brezhibno, pa v nadaljevanju. Vsekakor velja vedeti, da v teh toplih dneh ne uporabljajte sušilca za lase. Lasem privoščite počitek, naj se posušijo sami. Sproščen izgled Priporočamo sproščene frizure, sproščen izgled. Lasje naj bodo spuščeni, lahko jih navijete, da bodo rahlo valoviti. Ne z navijalkami. Uporabite kremo za lase in jih navite okoli prsta ali pa si naredite kitke in tako pustite preko dneva.

Ko ste veliko na soncu, poskrbite za zaščito las s sprejem, priporočamo profesionalno lasno kozmetiko Paul Mitchell, ki jo lahko dobite po ugodnih cenah v Hiši lepote ART-PE. Iz domače lekarne lahko v konice las vtrete tudi olivno olje, kar preprečuje izsušitev. konjski rep, trak ali rutica Dolge lase lahko tudi spnete v konjski rep, da vam ne bo prevro-

Masažni stol, ki vam ob masaži in pranju las zmasira hrbet.. če. Lahko ga nosite zadaj, postrani ali navzgor. Omislite si tudi kakšen dodatek za v lase – gumico, trak, rutico; vse, kar vas bo popestrilo v poletnih dneh.

naročena objava

za posebne dneve frizerske stilistke art-pe Za posebne dneve in razne prireditve, ki jih preko poletja ne manjka,

16

Vaš mesečnik

pa se je potrebno posebno urediti. Za vašo modno in urejeno pričesko bodo vrhunsko poskrbele frizerske stiliste v Hiši lepote ART-PE, na Drski 8, v Novem mestu. Spremljajo in poznajo trenutne modne trende, uporabljajo vrhunsko lasno kozmetiko. V mesecu juniju se bodo še posebej potrudile za vas. Vsak dan do 15.ure bodo poleg frizure poskrbele tudi za dnevno ličenje, ki pa vam ga ne bodo računale. Pranje las je pri njih poseben užitek. Uporabljajo namreč posebne, masažne stole, kjer vam ob masaži in pranju las zmasirajo še hrbet. Priporočamo!

št. 74, maj 2011


Prvi visokošolski študijski program »inženiring in vozila« Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu RS je v aprilu 2011 akreditiral prvi visokošolski študijski program »Inženiring in vozila« Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto (FINI Novo mesto), katere ustanovitelja sta Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto ter Šolski center Novo mesto ob sodelovanju dolenjskih podjetij. Študent pridobi naziv diplomirani inženir strojništva (VS). opredelitve. Poslanstvo vključuje nenehno inoviranje študijskih vsebin in tehnik izobraževanja. Poslanstvo in strategija fakultete izpostavljata kot temeljno vrednoto zagotavljanje čim višje kakovosti, ki se bo izražalo skozi izvajanje vsakoletne samoevalvacije ter izpopolnjevanje posameznih instrumentov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.

Fakulteta za industrijski inženiring je prva tehniška fakulteta izven okvira štirih univerz v Sloveniji. Skupaj s Fakulteto za informacijske študije in Fakulteto za organizacijske študije tvori skupni Univerzitetni prostor Novo mesto, prostor kreativnosti in nove kakovosti.

vključuje inovativne metode izobraževanja z ustreznim razmerjem teoretičnega in praktičnega znanja.

jasno izraženi in upoštevani tudi v fazi razvoja študijskega programa »Inženiring in vozila« in so skladni

Inovativne metode izobraževanja Cilj novega visokošolskega študijskega programa »Inženiring in vozila« je izobraziti visoko strokovni kader na področju proizvodnje, tehnologije, razvoja, celovite kakovosti, vzdrževanja in trženja. Študijski program vsebuje znanja, ki se prepletajo, širše zajemajo

Redni in izredni študij

Vključuje pedagoški kader iz gospodarstva in iz vrst priznanih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev s pomembnimi raziskovalnimi in strokovnimi dosežki.

naročena objava

Perspektiva na področju zaposlovanja in razvoja

strojništvo in so uporabna tako za avtomobilsko industrijo kot za vsa področja procesne industrije (farmacevtske, tekstilne, lesne, v obrtništvu, v modernem kmetijstvu idr.). Sodoben študijski program št. 74, maj 2011

Študij na Fakulteti za industrijski inženiring bo zagotovil diplomantom perspektivo na področju zaposlovanja ter nadaljnjega razvoja in napredovanja. Fakulteta za industrijski inženiring je nastala na pobudo visokotehnološkega gospodarstva JV regije in njegovih identificiranih potreb na številnih področjih industrije. Interesi gospodarstva so bili

s potrebami in trendi razvoja. To pa je osnovno poslanstvo obstoječega in vseh prihodnjih visokošolskih študijskih programov Fakultete za industrijski inženiring. Gospodarstvo od novoustanovljenih visokošolskih institucij pričakuje izvajanje programov, ki bodo v pomoč obstoječi industriji.

Inoviranje študijskih vsebin in tehnik izobraževanja Fakulteta za industrijski inženiring bo delovala v skladu s sodobnim evropskim bolonjskim modelom študija. Ima jasno definirano poslanstvo, vizijo, cilje in programske

Visokošolski študij bo Fakulteta za industrijski inženiring kot redni in izredni študij v začetni fazi delovanja izvajala v Novem mestu, v prihodnjih letih razvoja pa tudi na dislociranih enotah v Sloveniji. Prav tako bo fakulteta v bližnji prihodnosti izvajala študij na daljavo. Prve študente bo fakulteta sprejela oktobra 2011. Študent pridobi naziv diplomirani inženir strojništva (VS).

Učinkovit prenos znanja v prakso Fakulteta za industrijski inženiring predstavlja novo institucijo regionalnega in nacionalnega pomena na področju razvoja proizvodov in tehnologij, kakovosti in inženirske dejavnosti na vseh področjih industrije. Je pomemben partner gospodarstva. Je institucija, ki bo spremljala in izvajala znanstvenoraziskovalno delo ter skrbela za učinkovit prenos znanja v prakso v skladu z Bolonjsko deklaracijo. Vaš mesečnik

17


na vašem kanalu

TESARSTVO IN KROVSTVO MITJA KOSEC S.P.

• Krovska dela (prekrivanje in adaptacija streh, rekonstrukcija in novejših stanovanjskih objektov)

• Tesarstvo (menjava ali montaža ostrešij, frčade) • Demontaža (varna odstranitev azbestnih kritin) • Vgradnja strešnih oken Pokličite 041 63 89 21 • Stavbno kleparstvo VELIKE BRUSNICE 72, 8321 BRUSNICE; Mobitel: 041 63 89 21, Telefon: 07 30 85 697

Kamnoseštvo Plut Otovec 15, 8340 Črnomelj Tel./fax: 07/ 30 56 380 GSM: 040 517 517 GSM: 040 507 507

Izdelava in montaža: polic, stopnic, tlakov, stebrov, nagrobnikov, nagrobnih napisov lokacija: Industrijska cona Kanižarica

www.kamnosestvoplut.si, kamnosestvo.plut@volja.net

Tržiška 10, Novo mesto, tel.: 07/33 72 420

Del. čas: od pon. do pet. od 07. do 19. ure, sob. od 08. do 12. ure

P.E. na Podbevškovi (Mercator center), gsm: 040 234 691

Del. čas: od pon. do pet. od 08. do 20. ure, sob. od 08. do 14. ure

P.E. Trebnje (Mercator center)

Stari trg 48, gsm: 040/323 846 Del. čas: od pon. do pet. od 8. do 20. ure, sobota: od 8. do 14. ure

VAŠ KROG na Vašem kanalu V minulih oddajah Vaš krog je voditeljica Verica Marušič gostila zanimiva gosta: JOŽICO VERČEK, veliko ljubiteljico dolenjske tradicije in dediščine (na fotografiji zgoraj), ki je opremila tudi slovensko hišo v Bruslju, in PRIMOŽA OGRIZKA, človeka mnogih talentov. Vsestranskega ustvarjalca, ki svoje znanje in izkušnje s področja glasbe, radia in televizije združuje v Ivent menagment agenciji. 30. maja bo gostja oddaje SIMONA ŽUGELJ, aktualna slovenska vinska kraljica, doma iz Čuril pri

Metliki, ki je bila tudi druga kraljica metliške črnine, 6. junija pa MIRO CERAR, legendarni slovenski telovadec in olimpionik, najboljši slovenski športnik vseh časov z osvojenimi 30 odličji z največjih tekmovanj. Vaš krog z zanimivimi gosti vsak ponedeljek ob 19.55. Če boste premiero zamudili, si ponovitev oglejte v torek ob 18.05 ali v sredo ob 11.30 in na www.vaskanal. com.

Vsak , ljek ponede 55 ob 19.

Zamenjajte okna poleti, da vam bo toplo pozimi - energetsko energe g tsko varčn varčna okna Roletarstva Bayer • 6- prekatni okenski sistem Trocal 88+ • profil okvirja in krila široka vsak 88mm • U profil =1,0 W/m²K • 3 tesnila med krilom in okvirjem • standardno vgrajeno termopan steklo toplotne prevodnosti U steklo =1,0 W/m²K (U okna =1,19 W/m²K) • primerno tudi za vgradnjo v pasivne hiše (z vgradnjo stekla U steklo =0,5 W/m²K je U okna =0,76 W/m²K) ROLETARSTVO BAYER d. o. o. Košenice 34, Novo mesto

18

Vaš mesečnik

odpiralni cas 93x42mm 5. marec 2010 11:17:05

• tel. (07) 30 80 210 • gsm 040 202 868 • info@roletarstvo-bayer.si • www.roletarstvo-bayer.si

št. 74, maj 2011


ČAROBNI PONEDELJEK Z BLAŽENO Dragi bralci in bralke Vašega mesečnika, občutite, kako se v razkošju pomladi dogajajo čarobne stvari v naravi in s tem tudi v vseh nas? Če temu ni tako, si le vzemite čas in se zlijte s pomladno naravo, saj je naša zdravilka. Zdravje je bogastvo, ki ga gradimo vse življenje, zato vlagajte v svoje zdravje – to je investicija, ki se VEDNO obrestuje. To je tudi največkrat zastavljeno vprašanje v oddaji Razkrijte karte na Vašem kanalu. Kako bo z mojim zdravjem? Ali bom ozdravela/ozdravel? Sem brez energije … Kaj naj naredim? Obremenitve se samo še stopnjujejo, če živite v strahu ali ste žalostni in obremenjeni s preteklostjo. Pa ste kdaj pomislili, da taka čustva vplivajo na vaše zdravje? Morda ravno v tem trenutku občutite bolečine v križu, vratu ali rami, težave pa pripisujete slabi drži, nepravilnemu gibu, prepogostemu sklanjanju ali celo poškodbi, ki jo je povzročila neka fizična aktivnost. Ste kdaj pomislili, da se za vsemi bolečinami v resnici skrivajo vaša neizražena čustva, da se bolečina pojavi zato, da odvrne pozornost od potlačenih nezaželenih čustev? Veliko bolečin izhaja iz napetosti. Zato naj vas optimizem in vera ne zapustita. Odprite se navzven, k družini, sorodstvu, prijateljem ali znancem, podajte komu roko. Niste sami! To, kar gojite v svojih mislih, se tudi (večkrat) uresniči v realnem življenju. Čudežne besede, kot so OPROSTI, HVALA, RAD/RADA

na vašem kanalu

RAZKRIJTE KARTE

TE IMAM, naj postanejo vaša mantra. Takrat se začnejo dogajati čudeži v vašem življenju. Morda je najvažnejše spoznanje, da osebna rast ni nekaj, česar bi se lahko naučili po točno določeni formuli, ampak je delo na sebi popolnoma prepuščeno vsakemu posamezniku. Vsak ima drugačne želje, cilje, tudi naravne sposobnosti ali slabosti, ki so mu dane že od rojstva in se izražajo skozi karakter. Osebni razvoj se bo začel, ko se boste trdno odločili in: • začeli razumevati sebe, • izboljšali svoje zavedanje, • vztrajno delali na sebi, • verjeli vase in v svoje potenciale, • razvijali svoje sposobnosti, • si postavili življenjske cilje, • se naučili živeti – V ZDAJŠNJEM TRENUTKU. Pri teh spoznanjih (ko se boste zavestno odločili in naredili prvi korak) vam lahko priskočim na pomoč. Pomagam vam lahko pri odkrivanju vaše intuicije, kajti vsak jo ima, a spi globoko zakopana pod težo balasta skrbi, žalosti, strahu, preteklih izkušenj, ki niso bile najboljše … Toda zakaj te dragocene informacije sploh zakopljemo v podzavest, namesto da bi jih ohranjali v naši zavesti? Obstaja povsem preprost razlog. Vsako sekundo nas dobesedno zbombardira ogromna količina čutnih dražljajev. Kako ob tem obdržati odprto intuitivno zavedanje? Z delom na sebiJ in z vajami. Kaj je posebno pri intuiciji? Dejstvo, da dejansko deluje le takrat, ko pustimo ob strani zavestna razmišljanja možnih rešitev. Kdor želi slediti intuiciji, ne sme razmišljati o svojih ravnanjih in ne sme poskušati iskati logičnih razlag. Predvsem na področjih, kjer je veliko informacij, je intuicija pogosto zanesljivejša kot racionalno razmišljanje. To velja tudi v medosebnih odnosih. Pri srečevanju z znanci in neznanci, v službi, pri nakupih, pri kuhanju in celo pri odprti omari z oblačili. Gre za nenaden navdih ali idejo. Gre za sposobnost sekundne odločitve, brez razuma. KAKO ZOPET ZBUDITI TA »OBČUTEK – INTUICIJO«? Pokličite ali se osebno obrnite name za več informacij o mali šoli izostritve intuicije.

V oddaji, ki je na sporedu vsak ponedeljek zvečer ob 20.30, vas vabim, da me pokličete po telefonu v živo, kjer se bom z veseljem pogovorila z vami. Vsem, ki ste me klicali, se zahvaljujem za lep odziv in se že veselim naslednjih ponedeljkov, ko bom z vami in za vas odgovarjala na vprašanja, ki se vam porajajo v teh časih sprememb in transformacij tako na osebni kot tudi družbeni ravni. Edina stalnica v življenju je sprememba. Kako se pripraviti nanjo? Seveda ste lepo vabljeni, da me pokličete v oddajo Razkrijte karte.

Vsak , ljek ponede 30 ob 20.

BLAŽENA SURIJAN RENKO, INTUITIVNA SVETOVALKA IN TERAPEVTKA Simbolika tarot kart v sinergiji z intuicijo, energetske tehnike za nego telesa, uma, duše in duha. GSM: 090 142 423 - 1,69 €/min. (tarot svetovanje) INFO: 041 348 123 El. naslov: blazena@mojaprihodnost.com www.mojaprihodnost.com

tlakovci, robniki, palisade, škarpnice, plošče ...

CEMENTNI IZDELKI 01 361 79 36

št. 74, maj 2011

Vaš mesečnik

19


na vašem kanalu

Izjemno gledana oddaja na Vašem kanalu

Kako prodati, kupiti in dobro zaslužiti? 8. junija bo na sporedu že četrta oddaja »Kako prodati, kupiti in dobro zaslužiti?«. Oddajo pripravljamo skupaj z mag. Alešem Liscem. Velika večina gledalcev se strinja, da je oddaja odlična. Tudi na spletu smo ponovno zabeležili rekordno število ogledov oddaje. Alešu lahko postavite vprašanje.

Voditelj Aleš Lisac s svojimi prispevki podjetnikom in vsem, ki delajo v prodaji, svetuje pri povečanju prodaje in dobička ter pojasni kako v resnici posel v Sloveniji deluje.

V vsaki oddaji bo voditelj odgovarjal na vprašanja gledalcev. Če imate vprašanje zanj, mu pišite na ales@lisac-lisac.si ali pa kar pokličite na Vaš kanal na 07 39 30 867.

Intervju Tokrat se je voditelj z gostom Edom Sternadom pogovarjal o neverjetnem napredku 3D tehnike, ki je prinesel doprsni Alešev kip in tudi kipec ljubljanskega župana. Oba kipa lahko natisnejo današnji tridimenzionalni tiskalniki. Zanimiv pogovor o prihodnosti 3D tehnologij. Bomo v kratkem vsi gledali televizijske programe v treh dimenzijah? Kako razvoj na tem področju spreminja svet?

BREZ PANIKE

8. junij 0 ob 20.3

Iz gurujeve knjižnice Tokrat predstavljamo knjigo, v kateri avtor pokaže, kako je možno vplivati na kupce, da kupijo, kar jim želimo prodati. Aleš vas bo s pomočjo te knjige poskušal tudi hipnotizirati. Vredno ogleda. Vas bo res uspel hipnotizirati kar s tv zaslona?

Osnove marketinga in prodaje

Pokazali vam bomo različne oglase, vi pa boste ugibali, kateri je bil najbolj učinkovit. Saj veste, kako se meri učinkovitost oglasov … Tisti oglas, ki proda več, je boljši! Testirajte svoje marketinško znanje!

Sprehajamo miško za vas Izvedeli bomo, kje lahko najdemo informacijo o tem, koliko slovenska podjetja zaslužijo. Pogledali bomo,

kako je te podatke možno uporabiti za povečanje prodaje. In tudi za to, da se izognemo poslovanju s slabimi podjetji.

Guru kupuje Marketinški guru je z ekipo Vašega kanala obiskal recepcijo novomeškega hotela. Primerjal je sprejem gosta v hotelu s sprejemom bolnika v bolnišnico. Komu se godi bolje; zdravemu turistu, ki dobi sobo v nekaj minutah, ali bolnemu človeku, ki ga pustijo na urgenci čakati več ur … In seveda kakšna je marketinška lekcija tega?

Ekipa Brez panike je v zadnji majski oddaji, ki bo na sporedu danes zvečer ob 20. uri, poplesavala z maturanti v poskočnem ritmu maturantske četvorke. Nič manj niso bili divji ritmi rugi Vsak d secu trebanjme s k i h petek v 0.00 2 mažoob ret, med snemanjem plošče pa smo v Novem mestu ujeli legendarno hrvaško skupino Parni Valjak. Štirinajst dni kasneje bomo gostili dolenjsko skupino Soddiha, se pogovarjali z bosansko atrakcijo Damirjem Avdićem ter se vprašali, kako izboljšati mladostniško samopodobo. Z vami bo Katja Cimermančič! Ne spreglejte oddaje.

Brez panike tudi na spletu www.vaskanal.com.

20

Vaš mesečnik

št. 74, maj 2011


»Veter bo zagotovo pihal v smeri razvoja« Sredi maja je vajeti na novomeški Agenciji za šport, ki jo je po odhodu Rafka Križmana za direktorja na Komunalo začasno vodil Miran Jerman, prevzel 43-letni Novomeščan Srečko Vovko. Po diplomi na visoki šoli za zdravstvo, na oddelku za radiologijo, je službo našel v domačem kraju, v novomeški bolnišnici, nato pa se preselil v sosednji zdravstveni dom, kjer je bil nekaj časa vodja reševalne službe. Kasneje se je vrnil v bolnišnico in v tem času diplomiral na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto. Od leta 2007 je predsednik sveta Krajevne skupnosti Kandija - Grm in član svetov Centra za socialno delo Novo mesto in Osnovne šole Grm ter Nadzornega sveta Komunale Novo mesto. Sam zase pravi, da je velik zagovornik zdravega načina življenja in gibanja, večino prostega časa pa posveti svojemu sinu. Mojca Kren osebni arhiv „„ Kakšni so prvi vtisi na novem delovnem mestu? »Pravzaprav so vtisi takšni, kot sem pričakoval, saj to področje spremljam že dolgo. Veliko dela nas čaka v tem mandatu, če želimo nadoknaditi zamujeno in posodobiti vso obstoječo športno infrastrukturo, ki bi lahko bila v boljšem stanju, kot je. Vemo, da zadnjih nekaj let ni bilo preveč naklonjenih športu, vendar se obetajo boljši časi. Končno bomo rešili težave glede zagotavljanja

pogojev za športno vzgojo in ostale aktivnosti v OŠ Stopiče, tudi velodrom v Češči vasi bo vendarle dobil streho, mesto pa potrebuje večnamensko dvorano. Mislim, da so obeti dobri.« „„ Kako bi se v nekaj besedah opisali? Kdo je novi direktor Agencije za šport Novo mesto? »Sem dinamičen človek s pozitivnim pogledom na svet. Rad imam red in poskušam v ljudeh najti dobro.« „„ V kakšnem stanju ste, po vaši oceni, dobili zavod, ki ga boste vodili? »Zagotovo ne v takšnem, kot bi si želel, a verjamem, da je moj predhodnik z viri, ki jih je imel na voljo, zavod vodil po najboljših močeh. To je tudi moj cilj, da bi s sredstvi in kadrom, ki ga imamo, uspeli doseči največ. Vemo, da včasih ni potrebno veliko, da se stvari premaknejo na bolje.« „„ Svežina je tisto, kar ste obljubljali pri kandidaturi za to mesto. Kakšne spremembe lahko pričakujemo na Agenciji za šport? Kam bo pihal veter? »Ker sem pred tem deloval na drugem področju, menim, da je neobremenjenost s kakršno koli športno usmerjenostjo prednost. Veter bo zagotovo pihal v smeri razvoja na vseh področjih – razvoja športne infrastrukture, strokovnega kadra in programov.«

št. 74, maj 2011

„„ Po poklicu ste radiolog, zdaj boste direktor Agencije za šport. Kako se boste znašli na novem delovnem mestu? To bo verjetno za vas kar precejšnja sprememba. »Ker sem odprt in prilagodljiv človek, menim, da ne bom imel posebnih težav. Je pa res, da je sprememba precejšnja, kar je zame poseben izziv. In tega se ne bojim, ravno nasprotno, še bolj me motivira.« „„ Za našo informativno oddajo Novice ste povedali, da boste poskrbeli za otroška igrišča v Novem mestu. Ali načrtujete zgolj obnovo obstoječih ali bo zraslo tudi kakšno novo igrišče? »Aktivnosti že tečejo. Upravljamo s prek 20 javnimi športnimi ter otroškimi igrišči in v prvi vrsti bomo poskrbeli za obstoječa. Govorim o popravilih in delih na igriščih ter na parkovni opremi in igralih ter o investicijskem vzdrževanju igrišč. Tako obnove kot izgradnje novih igrišč bodo potekale skladno s strategijo razvoja Mestne občine Novo mesto.« „„ Katere bodo še sicer vaše prednostne naloge? »V skladu s programom, ki sem ga predstavil, si bom prizadeval, da obstoječo športno infrastrukturo obnovimo in posodobimo ter zgradimo nove objekte in na ta način klubom ter društvom pomagamo pri zagotavljanju boljših pogojev za delo. Zavedati se moramo, da so številni posameznice in posamezniki ter ekipe Novo mesto že zdavnaj ponesli na zemljevid evropskih športnih prestolnic, zato je nujno, da temu statusu sledimo tudi na področju športne infrastrukture.

Pomemben cilj pa je tudi povečati delež otrok in mladih, invalidov ter rekreativcev, vključenih v šport, ter vsesplošna promocija športa za izboljšanje kakovosti življenja in bivanja v tem okolju.« „„ V precej slabem stanju je edina občinska športna dvorana v mestu, Športna dvorana Marof, ki je nujno potrebna obnove. Boste ugriznili v to kislo jabolko? »Seveda, to je ena prvih nalog.« „„ Kako pa vidite svojo vlogo pri gradnji nove športne dvorane za evropsko prvenstvo? »Vloga Agencije za šport Novo mesto bo zlasti v aktivnem sodelovanju pri pripravi projekta, kjer bomo glede na naše poslanstvo nastopali s strokovnimi argumenti, cilji in usmeritvami. Če bomo izbrani za upravljavca objekta, bomo tudi to nalogo prevzeli in jo odgovorno opravljali.« „„ Šport je na Dolenjskem precej razširjen. V okviru agencije že 50 let potekajo delavske športne igre, ki so praktično slovenski fenomen. Boste nadaljevali z njimi? Lahko na tem področju pričakujemo kakšne spremembe? »Delavske športne igre so resnično posebnost v slovenskem prostoru, na kar moramo biti ponosni prav vsi. Na tem mestu se zahvaljujem vsem, ki v ta projekt že leta in leta vlagajo ogromno truda in energije. Pri izpeljavi tekmovanj namreč sodeluje več kot 200 zunanjih sodelavcev, sodnikov in drugih organizatorjev. Polstoletna tradicija je gotovo zadosten argument, da z njimi nadaljujemo. Čeprav gre za rekreacijo, mora biti organiziranost tekmovanj na visoki ravni, saj je ta segment populacije najbolj zahteven in kritičen. Morda bi bilo smiselno ta model rekreacije razširiti prek meja Mestne občine Novo mesto.« „„ Kaj bi izbrali v igri Izziv ali resnica? »Tu ni preprostega odgovora, saj sem zagovornik obojega. Človek se namreč odloča glede na posamezen primer. V zasebnem življenju bi verjetno izbral resnico, poslovno pa gotovo izziv.« „„ Zakaj? »Ravno zato, ker življenje pač ni »uravnilovka«. Vsaka situacija je specifična, posebna, zato je treba znati v pravem trenutku trezno presoditi, kaj je v določenem primeru bolj pomembno ali smiselno.« „„ Kaj bo vaš največji izziv na novem delovnem mestu? »Največji izziv bo uresničiti vse, kar načrtujem.«

Vaš mesečnik

21

intervju

SREČKO VOVKO, direktor Agencije za šport Novo mesto


intervju

TOMAŽ KOVAČIČ, novi direktor Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto

Samozavesten in ciljno naravnan pri svojih poslovnih izzivih Tomaž Kovačič prvega junija prevzema mesto direktorja Gasilko-reševalnega centra Novo mesto. Rodil se je 29. novembra 1972 v Novem mestu. Po izobrazbi je ekonomist, od leta 1992 pa je bil zaposlen na Telekomu Slovenije na različnih delovnih mestih, na koncu kot svetovalec za ključne stranke. Od leta 2009 je predsednik Občinskega odbora Socialnih demokratov Novo mesto, na lokalnih volitvah leta 2010 pa je bil izvoljen tudi v Občinski svet MONM na listi Socialnih demokratov. Svoj prosti čas rad preživlja športno in dejavno s svojo družino. Marko Mesojedec osebni arhiv „„ Prvega junija boste zasedli nov položaj. Se veselite tega, ste že kaj neučakani? Vsakih novih izzivov se po svoje veselim, vendar pa se zavedam dodatne odgovornosti, ki jo tovrstno delo prinaša. Sam vidim to kot priložnost in korak naprej v moji poslovni karieri ter možnost vplivanja na izboljšanje delovanja javnega zavoda. „„ Kako bi se v nekaj besedah opisali? Kdo je novi direktor Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto? Samozavesten in ciljno naravnan pri svojih poslovnih izzivih, z veliko mero odgovornosti do svojih dejanj. „„ V kakšnem stanju ste, po vaši oceni, dobili zavod, ki ga boste vodili? To težko ocenjujem v obdobju, ko še ni izvedena primopredaja poslov. Po podatkih, ki jih imam, ocenjujem, da je zavod posloval pozitivno, osnovna dejavnost je bila izvajana v skladu s poslovnim načrtom. Vsekakor pa ostajajo nerešena vprašanja, ki jim je treba posvetiti večjo pozornost, in sicer glede razširitve portfelja lastnih dejavnosti, večje tržne usmerjenosti, sodelovanja s sosednjimi občinami ipd. „„ Ste predsednik novomeških Socialnih demokratov, član novomeškega občinskega sveta, kot rečeno, pa boste zasedli tudi direktorsko mesto javnega zavoda Mestne občine Novo mesto. Menite, da boste zaradi tega lahko lažje uresničevali svoje interese v občinskem svetu? Interese Socialnih demokratov, ki so navedeni v programskih izhodiščih stranke oz. občinskega odbora, zastopam kot izvoljeni svetnik,

22

Vaš mesečnik

kar je popolnoma logično. Poslovna funkcija direktorovanja pa je izključno vezana na poslovanje zavoda in ne na lobiranja v občinskem svetu. „„ Kako ocenjujete, da se boste znašli na novem delovnem mestu? Bo to za vas precejšnja sprememba? Vsaka sprememba je dobrodošla, saj človeka poslovno nadgradi in izpopolni. „„ Kakšne spremembe lahko pričakujemo pod vašim vodstvom? Dejstvo je, da je potrebna najprej temeljita analiza celotnega poslovanja, da lahko zastavimo nove naloge in cilje. V operativni del poklicne gasilske enote ne želim posegati, če stvari funkcionirajo. Nekoliko več naporov bom usmeril v zagotavljanje bolj poglobljenega sodelovanja s številnimi prostovoljskimi društvi. Potrebo po nadgradnji vidim v poslovnem delu, in sicer predvsem na področju večje usmeritve na trg z novimi storitvami, ki prinašajo dodano vrednost gospodarskim subjektom na področju požarnega varovanja. „„ Kaj bo vaša prva naloga? Prevzem poslov in oblikovanje modela za nadgradnjo tržnega delovanja. „„ Že vaš predhodnik je napovedoval obnovo oziroma selitev v nove prostore. Kako daleč je uresničitev te ideje? Potrebna je analiza tako s stroškovnega kot izvedbenega vidika za obe možnosti, ki sta med seboj povezani. Če bomo stari objekt, ki je tržno zanimiv, prodali, bomo pristopili k izgradnji novega, za katerega se že izvaja Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) v gospodarski coni Ždinja vas in za izgradnjo katerega bi zemljišče pridobili od države.

Če to ne bo izvedljivo, je potrebna adaptacija starega objekta v najkrajšem možnem času. „„ Med svoje naloge ste uvrstili tudi pridobivanje sredstev iz lastne dejavnosti. Kako uspešen je bil pri tem po vaši oceni zavod do zdaj? Po podatkih, ki jih imam, je ta vir izveden v višini 35 odstotkov celotnega prihodka zavoda in minimalno raste skozi letna obdobja. V prihodnje bo potrebno zajeti večji segment podjetij in razširiti nabor storitev. „„ Napovedujete tudi izboljšanje sodelovanja z državo, predvsem z obrambnim ministrstvom in republiško Upravo za zaščito in reševanje. Na kakšen način in na katerih področjih? Okrepitev sodelovanja vidim predvsem na področju javnih razpisov in iskanju sinergij na področju civilne zaščite. S selitvijo na novo lokacijo bi se to nedvomno uresničilo. „„ Okrepiti želite tudi sodelovanje s sosednjimi občinami. Kje vidite možnosti za krepitev teh vezi? Sodelovanje

s sosednjimi občinami vidim predvsem skozi povezovanje z njihovimi župani, ki so odgovorni za zagotavljanje požarnega varstva v svojih lokalnih okoljih. S skupnimi močmi lahko to storitev prebivalcem sosednjih občin tudi zagotovimo. „„ Lak bi izbrali v igri Izziv ali resnica? Izziv. „„ Zakaj? Ker ti izpolnjen izziv daje novo energijo in voljo za delo. „„ Kaj bo vaš največji izziv na novem delovnem mestu? Zagotoviti prepoznavno celostno podobo Gasilsko-reševalnega centra N o v o mesto (GRC) ter pridobiti nove gospo darske subjekte, ki jamčijo profesionalnost in kakovost.

št. 74, maj 2011


AKCIJA vrtnega pohištva Novoles iz akacijevega lesa

- m2 OD 5,32 EUR

(DDV že vključen v ceno)

- UGODNE CENE DODATKOV - UGODNA DOSTAVA - POKLIČITE ZA BREZPLAČNO PONUDBO STREŠNIKI GOLOB d.o.o., Malenska vas 12, 8216 Mirna Peč, tel.: (07) 30 78 990 www.stresniki-golob.si

AICO TRADE D.O.O.

št. 74, maj 2011

Tel. 041 574 393

Vaš mesečnik

23


Sindrom »pisarniškega vratu« Bolečine v vratu letno prizadenejo na milijone ljudi po vsem svetu. Vsekakor ima vrat, tako kot tudi ostali deli telesa, zelo pomembno funkcijo. OmogoPiše Izidor Ivanović ča gibanje glave v vse smeri in daje podporo mnogim mišičnim skupinam ramenskega obroča in celo mišicam, ki sodelujejo pri gibanju ledvene hrbtenice. Prav zaradi teh številnih funkcij se pri statičnem sedenju poruši pravilno razmerje sil, ki delujejo na vrat. Če temu prištejemo še neupoštevanje ergonomskih načel na delovnem mestu, posledice hitro postanejo znane. V večini primerov gre za sindrom »pisarniškega vratu«, ki ga prepoznamo po tipični topi ali pekoči bolečini med lopaticami in v vratu. Temu se pridruži še omejena gibljivost, ki hkrati lahko povzroči omenjene tegobe. Včasih se lahko razvije bolečina in mravljinčenje po roki vse do prstov (najpogosteje hrbtišče roke in srednji trije prsti oziroma palec in kazalec). Pomembno je poudariti, da se sindrom ne razvije nenadoma, ampak je posledica nepravilnega dolgotrajnega sedenja (več kot 2 uri na dan) in predvsem prisilne drže v sedečem položaju. Te bolečine niso in ne smejo biti razumljene kot vsakdanje, temveč so alarm, da je treba ustrezno ukrepati. V nasprotnem primeru se lahko razvijejo hudi glavoboli (npr. v področju senc, čela, temen), nespečnost, razdražljivost, slaba koncentracija ... K reševanju težav je treba pristopiti celovito in takoj opredeliti, ali gre za akutno ali kronično bolečino. Pri prvem pregledu tako skupaj ocenimo stanje in na podlagi celotne slike vsakega posameznika določimo program terapije. Zelo uspešna metoda pri lajšanju ali odpravi teh težav so osteopatske tehnike, ki so del manualne terapije v fizioterapiji. Še posebno so učinkovite v kombinaciji z gibalno terapijo. Ob pravočasnem ukrepanju so rezultati zelo učinkoviti. Torej naj vam gibanje postane umetnost in naj nam znanost potrdi svoj pomen.

Večer najboljših dalmatinskih klap

nij in 12. ju

5. Na štiriurnem koncertnem dogodku so so5 ob 19.5 delovale številne klape iz Hrvaške. Uvodoma sta nastopili klapi Mali Grad in Solinar (obe iz Slovenije), ki sta s svojim eno- in večglasnim petjem »pripravili teren« za nastop ženske klape Luka iz Reke. Večer so začinili še prepoznavni gosti, kot sta Tereza Kesovija in Oliver Dragojević. Posnetek koncerta si boste na Vašem kanalu ogledali v dveh delih, 5. in 12. junija, ob 19.55.

Vaš oglas na Vašem kanalu Pokličite: 07/393 0876 ali 07/393 0867

Največ za vašo varnost! telefon: 07 30 20 000, splet: www.gvs.si 24

Vaš mesečnik

št. 74, maj 2011


PRAVI KLJUČI

POSLANSKO VPRAŠANJE

V mesecu juniju, pred zasluženimi počitnicami, bomo imeli v regionalnem televizijskem programu Vaš kanal v gosteh kar nekaj županov. Predstavili bodo svoje načrte in nam predstavili dosežke na področju občine, ki jo vodijo, vi pa jim boste lahko postavili tudi vprašanja.

Avtorica televizijskega projekta »Pravi ključi« Irena Vide je v majski oddaji z gostoma dr. Danielo Brečko, direktorico Planeta GV, in Robertom Mulejem, direktorjem podjetja SBR, »postavila« zlati kamen, nacionalno nagrado za uspešno vodenje občine. Celovito zasnovan projekt bo prispeval k razvidnosti in prepoznava-

V zadnji majski oddaji smo gostili kočevskega poslanca SD Janka Vebra, ki je tik pred referendumskim trojčkom odgovarjal na vprašanja o pokojninski reformi,

Naši gostje bodo: mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice, v sredo, 8. junija; Franc Bogovič, župan Občine Krško, v četrtek, 23. junija;

Zvone Lah, župan Občine Mirna Peč, v sredo, 15. junija; Jože Kapler, župan Občine Škocjan, v sredo, 29. junija.

nju »vidnega dodrugo brega« na lokalni Vsako esecu m ravni. Prestižna sredo v 0.30 nagrada zlati kaob 2 men bo prvič podeljena v letu 2012, vi, spoštovani bralci, pa lahko s klikom na spletno stran www.vaskanal.com - arhiv oddaj Pravi ključi takoj izveste podrobnosti o samem projektu.

delu na črno ter odpiranju arhivov. Z voditeljico rugi Tjašo Pureber Vsak d , sta se dotaknila torek 0 tudi vprašanja goob 20.3 spodarske pomoči Pokolpju ter razvojnih možnosti teh krajev. V torek, 7. junija, pa bomo v Poslanskem vprašanju na Vašem kanalu gostili poslanca največje opozicijske stranke SDS Ivana Grilla, ki bo tik po referendumski nedelji komentiral izide ter aktualno politično dogajanje. Oddajo Poslansko vprašanje si lahko ogledate tudi na spletni strani www.vaskanal.com.

Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje, v četrtek, 16. junija; Oddaje se pričnejo ob 19.55. Vse oddaje bodo ponovljene v dveh naslednjih dneh: prvič ob 22.30 in drugič ob 10.30 in na www.vaskanal.com.

Tel.: 07/30 50 153  Gsm: 041 649 872 • velika izbira materialov za zavese • roloji, panelne zavese, karnise • klasično gubane zavese, namizne prte ... Darja Predovič s.p., Bereča vas 15 a, Suhor

VODOVODNE, CENTRALNE IN PLINSKE

št. 74, maj 2011

Vaš mesečnik

25

na vašem kanalu

POKLIČITE ŽUPANA!


Ekološko najprimernejši gradbeni material ISO SPAN Podjetje s sedežem in proizvodnjo v Ramingsteinu v deželi Salzburg v Avstriji je s svojimi izdelki navzoče po vsej Evropi, specializirano pa je na področju leso-cementnih opažnih zidakov, leso-cementnih stenskih elementov in leso-cementnih izolacijskih plošč.

Material odlikujejo prednosti, kot so: • naravno bivalno okolje na osnovi naravnih materialov lesa in cementa, • odlična toplotna izolacija, • odlična paropropustnost, • odlična akumulacija toplote, • odlična zvočna izolacija, • požarna varnost, • 100-odstotna reciklaža materiala, • potresna varnost.

Za zunanje in notranje stene

naročena objava

Gradbeni sistem je namenjen za postavitev zunanjih in notranjih sten, ki so lahko izvedene pod- ali nadzemno v nosilni ali nenosilni izvedbi, vključno s stenami, za katere veljajo posebni požarni predpisi.

Zidaki iz lesnih sekancev, cementa, rudninskih dodatkov ... Dolžina zidaka je 125 cm (lahko tudi manj), za zidanje vogalov in robov zidov pa so na razpolago posebni zidaki. Debelina samega zidaka se spreminja v odvisnosti od namena, debelina stene zidaka je od 3 do 6 cm, razdalja med prečnimi rebri pa od 18,7 do 21 cm. Širina votlega dela zidaka, ki se zalije z betonom, se spreminja od 9 do 23 cm. Sestavine leso-cementnih

opažnih zidakov so: lesni sekanci, cement, rudninski dodatki in voda.

V dveh tednih že pri vas ... Zagotavljamo konkurenčne cene, brezplačno dostavo naročenega blaga na gradbišče ter dobavni rok maksimalno 14 dni od potrditve naročila. Za kaj več smo vam na voljo, možen pa je tudi ogled naših referenc ter stik s strankami in gradbenimi nadzorniki, s katerimi smo že gradili.

Zastopstvo in prodaja, CORDIS d.o.o. Lenartova pot 24 8250 Brežice 26

Vaš mesečnik

Mob.: 051/ 650 668 Fax.: 07/ 49 63 442

E-mail: info@cordis-i.si www.cordis-si.si št. 74, maj 2011


Vinsko vigred v Metliki je v treh dneh obiskalo več kot 25 tisoč obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Na fotografiji Roberta Kokola so ob metliški županji in predsednici Prireditvenega odbora Renati Brunskole najvidnejši pokrovitelji prireditve ter okronane glave slovenskega vinskega kraljestva.

ČRNINA JU DRUŽI Kraljica metliške črnine se bo vozila s twingom

PRIJATELJA

Nova kraljica metliške črnine se bo tako kot dve dosedanji v letu svojega »mandata« vozila z Renaultovim twingom, ki sta ji ga v uporabo podarili podjetji Revoz, d. d., in TPV, d. o. o. Sandra Kapušin je na otvoritveni večer Vinske vigredi ključe malčka, ki se na evropskem tržišču ponaša kot eden najzanesljivejših modelov v svojem razredu in nastaja izključno v novomeški tovarni, prejela iz rok Nevenke Bašek Zildžović, predstavnice Revoza, in Vladimirja Bahča, generalnega direktorja TPV.

Vinska vigred je tudi priložnost za srečanje starih znancev: dolgoletni nekdanji direktor Kmetijske zadruge Metlika Ivan Kure in Miran Mate, projektni vodja Pomurskega sejma, sta (kot je razvidno s fotografije) to zelo nazorno storila. Ivan danes uživa v pokoju, Miran pa med drugim v predstavništvu v Ljubljani skrbi za dobro ime radgonskega sejma.

Gospoda na fotografiji sta zagovornika in ljubitelja metliške črnine: Mirjan Kulovec, prvi mož Kolpe, je predsednik Društva prijateljev metliške črnine, Jože Cajnar pa direktor Kmetijske zadruge Metlika. V njihovi kleti je po mnenju poznavalcev vnovič dozorela vrhunska metliška črnina. Njuni vlogi sta na otvoritveni večer Vinske vigredi natanko določeni: Cajnar kot generalni pokrovitelj prireditve nagovori občinstvo, Kulovec pa novi kraljici metliške črnine ogrne protokolarni plašč. Tudi letos je nepogrešljiv tandem svojo nalogo opravil z odliko.

LE O ČEM STA GOVORILA?

NOVI PEUGEOT 508. Čas zase.

www.peugeot.si

navdušuje pa ga tudi hokej. Nedavno si je ogledal svetovno prvenstvo skupine A v hokeju na ledu v Bratislavi. Komelj je svoj življenjski opus posvetil novomeškemu slikarju Božidarju Jakcu. Po mojstru so v Novem mestu poimenovali Jakčev dom, ki pa že vrsto let kliče po obnovi … Bo morda prav pogovor v Metliki zadeve le premaknil z mrtve točke?

Poraba (kombiniran način vožnje, l/100 km): od 4,4 do 7,3; izpuh CO2 (g/km): od 115 do 169.

Čas je dragocen, zato ga preživite kakovostno. Po zaslugi dovršene tehnologije, kakovostnih materialov, dinamičnega videza in izvrstnega udobja v vožnji, boste kot lastnik novega Peugeota 508 komaj čakali, da sedete vanj. Pokličite 080 1 508 in se naročite na preizkusno vožnjo novega Peugeota 508. PEUGEOT

508

AVTO VELKAVRH d.o.o. Prečna 91 - 8000 Novo mesto Tel. 07 334 85 10

VELKAVRH.indd 1

št. 74, maj 2011

V eni od soban metliškega gradu sta se v zanimiv pogovor zapletla Andrej Kavšek, predsednik Uprave Zavarovalnice Tilia, in prof. dr. Milček Komelj, ki je eden najvidnejših umetnostnih zgodovinarjev pri nas. O čem sta govorila, z gotovostjo ne moremo trditi, je pa Kavšek velik privrženec športa – redno igra tenis,

2/17/11 10:32:46 AM

Vaš mesečnik

27

v objektivu

25 TISOČ OBISKOVALCEV


v objektivu

Pohod na Vinsko vigred Ideja je zorela v glavah nekaterih sodelavcev Televizije Vaš kanal že nekaj časa, Vinska vigred pa je bila idealna priložnost za to, da dokažemo, da nas niso le besede. Osemnajst nadebudnih, rekreativnih pohodnikov se je pognalo iz središča Novega mesta v zgodnjih jutranjih urah v dveh skupinah proti Metliki in Vinski vigredi. Pot nas je vodila od rotovža na osrednjem

lahko prehodne točke pa smo vestno markirali v upanju, da bodo naše mnenje upoštevali tudi za to pristojni. Z vmesnimi postanki ob odlični vinski kapljici pri izjemno prijaznih domačinih smo za

nastala v Bušinji vasi nekaj kilometrov pred Metliko, je ovekovečenih vseh osemnajst pohodnikov skupaj z domačinom Jožetom, lastnikom brezhibnega in izjemno pitnega domačega belega. Ker pa je pohod

VEDNO PRIPRAVLJEN POMAGATI

novomeškem trgu čez Gorjance in njihovo najvišjo točko, Trdinov vrh, do večurnega gozdnega pohajkovanja po belokranjskih strminah in nato do končnega cilja, ki ga je predstavljalo samo središče Metlike in dogajanje na Vinski vigredi. Na poti smo si Novomeščani ogledali potencialno traso tretje razvojne osi, nekatere še posebno

približno 40 kilometrov dolgo pot porabili približno dvanajst ur. Koprivam, padcem, nalivu in žuljem navkljub smo v Metliko prišli izjemno zadovoljni s svojim podvigom. Na cilju je utrujeno družbo pričakala tudi metliška županja Renata Brunskole, sicer naše gore list, ki je tudi zato našo idejo še toliko bolj pozdravila. Na fotografiji, ki je

nastal na pobudo sodelavcev Vašega kanala, se na koncu spodobi, da poimenujemo še njih: Mario Murko, kateremu se je prvemu utrla misel o tem neverjetnem pohodu, Jernej Petrovič, ki je zbral največ pohodnikov in bil glavni »motor« pohoda, ter Jure Marolt, ki je imel na koncu le dva žulja.

Jure Marolt

Rafko Križman, direktor Komunale Novo mesto, je po duši športnik in temu ostaja zvest tudi v novi službi. Je pa Rafko vedno pripravljen pomagati ljudem v stiski, zato ne preseneča njegova udeležba na t.i. Dobrodelnem Leo teku, ki ga je novomeški Dobrodelni Leo klub s podporo Agencije za šport Novo mesto organiziral v Športnem parku Portoval. Križman, ki je član Rotary kluba, se redno udeležuje humanitarnih prireditev, pet let pa tudi s pomočjo Rdečega križa Novo mesto štipendira enega učenca. Rafko je pretekel pet kilometrov in kot je razvidno s fotografije Jerneja Kokola, je v dobri formi. Zbrani denar od startnine so člani Dobrodelnega Leo kluba namenili za nakup športnega invalidskega vozička.

Frizerski salon Jelka Rudi Redek, s.p., Paderšičeva 12, Novo mesto Telefoni: 07 33 41 428 031 736 532 rudi.redek@gmail.com

KU

PON

20%

za

pop

u

v ju st niju

Delovni čas: delavnik: 7. - 19. ure sobota: 7 - 12. ure *popusti se ne seštevajo; kupon velja za storitev

28

Vaš mesečnik

št. 74, maj 2011


v objektivu ŠOLA BO Obrtniki v prestolnici Od drugega do petega junija bodo slovenski obrtniki osvojili slovensko prestolnico. Da ne bo pomote - ne gre za zaporo Ljubljane, ampak bo več kot 400 obrtnikov in podjetnikov na Gospodarskem razstavišču predstavilo svojo dejavnost. Udeležili se bodo prvega ljubljanskega obrtno-podjetniškega sejma. Po podpisu pogodbe o partnerstvu na omenjeni prireditvi sta ekipi Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Gospodarskega razstavišča Ljubljana s skupno fotografijo potrdili uspešno zasnovo sejma.

UIGRAN PAR

MULTI GLASBENIK

Na vseh treh metliških trgih so bile številne točke, kjer so gasili žejo in poskrbeli za lačne želodčke. Med bolj živahnimi točkami je bil tudi šotor Kmetijske zadruge Metlika, kjer sta stregla tudi Zdenko in Valentina. Zdenko je dijak drugega letnika Srednje gostinske šole v Novem mestu, Valentina pa je šolanje zaključila in je po poklicu vzgojiteljica. Par se je v zahtevni vlogi odlično znašel, kar so hitro opazili tudi obiskovalci; pri šanku je bila ves čas gneča.

Jernej Piko dela na Televiziji Vaš kanal že osem let, poleg televizije pa je njegova velika strast tudi glasba. Na pričujoči fotografiji je Jernej razstavil paleto inštrumentov: električna violina, viola, kitara, bas, klaviature … in če ste pomislili, da fant hrani inštrumente za člane glasbene skupine, ste se krepko ušteli. Jernej naštete inštrumente igra sam. Prvič je glasbilo v roke prijel pri petih letih, pri sedmih pa je že hodil v glasbeno šolo. Jernej pravi, da ima v življenju še veliko neizpolnjenih ciljev in nedvomno mednje sodijo tudi tisti z glasbenega področja.

Zvone Lah, mirnopeški župan, in Marjan Pezdirc, predsednik uprave CGP Novo mesto, sta si po podpisu pogodbe zadovoljno segla v roki. Kako tudi ne, naložba v izgradnjo vrtca in osnovne šole z osemnajstimi razredi je ocenjena na slabih 3,9 milijona evrov, CGP pa bo šolski objekt zgradil do konca junija prihodnje leto. To v praksi pomeni, da bodo mirnopeški šolarji šolsko leto 2012/2013 začeli v novi šoli.

BILI SMO NA KRKU Otok Krk je največji otok v Jadranskem morju. S kopnim ga povezuje »Krški most«, obala je zelo razčlenjena in polna malih romantičnih zalivčkov. Zaradi bližine je priljubljena točka slovenskih turistov. Turistično podjetje Kompas Holidays in Televizija Vaš kanal, sta med prvomajskimi prazniki organizirali v Baški na otoku Krku, tridnevne počitnice. Gostje so bili navdušeni, reportažo si lahko ogledate na spletni strani www.vaskanal.com v oddaji Turizem in mi!

št. 74, maj 2011

Vaš mesečnik

29


v objektivu

OKRONANA LJUBEZEN Aleksandra Barborič in Matjaž Recelj sta dolgoletno ljubezen tudi uradno okronala pred matičarjem. Mamico in očka sta ponosno spremljali tudi njuni sončeci Hana in Ajda. Vir blizu mladoporočene družine Recelj nam je zaupal, da je bila poroka resnično nekaj posebnega, kar lahko razberemo tudi iz fotografije Aljoše Videtiča.

CVIČKOV FESTIVAL Od šestega do osmega maja je bila dolenjska prestolnica povsem v znamenju dolenjskega posebneža; odvrtel se je namreč 39. teden cvička. Dogajanje je bilo vse tri dni zelo pestro, obiskovalcev veliko, novi kralj cvička Anton Unetič in cvičkova princesa Jasmina Podlesnik pa sta ob imenovanju sprejela tudi protokolarne obveznosti. Tako sta bila med drugim na odru ob Ivu Kuljaju, direktorju Zavoda za turizem, ki je zmagovalcu prvega Cvičkovega festivala narodno-zabavne glasbe, ansamblu Azalea, podelil majolko. Prav po Kuljajevi zaslugi je letošnji program vseboval kar nekaj novosti; je pa Ivo takoj po zaključku tridnevnega cvičkovega rajanja obljubil, da bo jubilejna (40.) prireditev imela še več novosti. Mi dodajamo samo - »živi bili in videli«!

Folkloristi v Zadru Folklorna skupina Dragatuš je v začetku maja sodelovala na mednarodnem dnevu folklorne raznolikosti v Zadru kot predstavnica Slovenije in gostja Slovenskega kulturnega društva "Lipa", ki ga vodi Darja Jusup. Sedem manjšin na Hrvaškem je predstavilo pesmi, plese ter kulinarično ponudbo matične dežele ter prispevalo kulturno zabavni program. Slovenija se je predstavila s kulturno dediščino belokranjskih ljudskih plesov in običajev.

Za maturo izdelal gokart Uroš Grivc, dijak četrtega letnika Srednje poklicne in strokovne šole Krško, program strojni tehnik, je izdelal pravi dirkalnik, s katerim se je že predstavil na srečanju strojnih šol v Novi Gorici in na mednarodni konferenci v Portorožu. Njegov gokart v petih sekundah doseže 100 kilometrov. Material za izdelavo dirkalnika je stal okrog 2000 evrov, kar je prispeval dijak sam. Zagotovo se bo tudi v prihodnje lotil kakšnega podobnega podviga.

Kmetijska apoteka in vinski laboratorij Novo mesto, 07/302 31 99 AGRO NASVET d.o.o. Smrečnikova ulica 45 (Pri vrtnariji v Šmihelu)

IZKORISTITE NASVET AGRONOMA »» vse za zaščito vaših rastlin (škropiva) »» velika izbira gnojil »» analize vina »» sredstva za kletarjenje Delovni čas: Od ponedeljka - petka: 8.-18. ure, sobota: 8.-12. ure

30

Vaš mesečnik

MEDIJI PE DOM ZAVES 1, Pod Trško Goro 83, Novo mesto telefon: 07/30 20 188 MERCATOR center

• Bombažni prti in emajl posoda - 50 % popust • ugodne cene blaga za zavese (osnovne in dekorativne) • novi vzorci PVC platna za prte • brezplačno šivanje zaves.

Tridnevna turistična prireditev v Metliki za predstavnike medijev predstavlja poseben izziv. Televizijska ekipa Vašega kanala (novinarka Verica Marušič zaprisežena Belokranjka, in snemalec Matej R. Škof) je pred mikrofonom gostila številne goste, tudi predstavnico »modre krvi«. Zanimivo reportažo si boste na televiziji Vaš kanal lahko ogledali v oddaji Belokranjski obzornik. Posebno opažen je bil tudi dolgolasi Božo Vidmar, prav tako Belokranjec iz Semiča, ki je s fotoaparatom dokumentiral tridnevno dogajanje. Njegove fotografije si lahko ogledate na spletni strani Radia Krka, nekatere pa smo objavili tudi mi.

DARILNI BONI Novo mesto: od 9. do 17. ure, ob sobotah od 8. do 13. ure št. 74, maj 2011


v objektivu št. 74, maj 2011

www.komunala-nm.si

Vaš mesečnik

31


www.avtomobilski-nadstreski.si

To^a, sneg, de@, led

V SAMO 3 URAH DO NOVEGA!

avtomobilski nadstreški

Armat d.o.o., Šentjanž, Prodaja: Kočevarjeva ul. 2, Novo mesto

T: 07 39 33 400/408 F: 07 39 33 419 www.avtomobilski-nadstreski.si E: nadstreski@armat.si

Profile for Vaš kanal/Vaš mesečnik

Vaš mesečnik maj 2011  

Časopis za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino

Vaš mesečnik maj 2011  

Časopis za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino

Profile for vaskanal
Advertisement