Page 3

Piše: Irena Vide

Življenje je lahko razumno samo za nazaj, živeti pa ga moramo naprej. Soren Kirkegaard

Utrip tV programa Vaš kanal - brezplačen izVod - št. 63 - febrUar 2010

modri kavč

Življenje je lahko razumno samo za nazaj … (S. K.) Lahko. Ne pa tudi nujno. Razumemo zgodbe, ki jih piše življenje? Ali jih zgolj poskušamo razumeti in se iz njenih naukov kaj naučiti. Že bežen pogled v minule, a še kako živeče in odmevne medijske zgodbe zgovorno kaže na nerazumevanje minulega. Pa vendarle. Živeti moramo za naprej. In čeprav mnoge zgodbe ostajajo nerazvozlane, zavite v tančico dvomov, različnih pogledov in dvomljivih vprašanj, živimo in pišemo nove in nove zgodbe. Tudi v naši medijski hiši se sprašujemo, kje je meja razumnega. Še posebno ob zavidljivih številkah za leto nazaj: kar 5500 zgodb lokalnega utripa v informativnih vsebinah regionalnega televizijskega programa Vaš kanal z več kot 200 odmevnimi gospodarskimi, 300 kulturnimi in skoraj 400 športnimi dogodki, ki so zaznamovali minulo leto v JV Sloveniji … in vse to v letu resnično krutih gospodarskih razmer, ki so na široko razprostrla krila tudi nad mediji posebnega pomena. Delali smo in delali. Organizirali, snemali, pisali, montirali, predvajali ... V javnem interesu. V prepričanju, da nam pri državnih subvencijah ne more spodleteti. Pa nam je. In to precej. Splet okoliščin, političnih ali zgolj ozkih in drugačnih interesov tistih, ki so imeli v rokah škarje in platno? A nismo klonili. Nasprotno. Napredovali smo. In zrasli. Naprej gremo z novimi spoznanji in odkritji. Še je v našem okolju tudi razumevanje in zaupanje. Ne vedno in ne povsod. A štejejo dejanja. Ne obljube, spretno pometene pot preprogo. In prav ali pa tudi zato ter obogateni z zanimivimi spoznanji v letu, ko nam pogumno utripa jubilejna, dvajseta, pomlad televizijskega oddajanja, že odstiramo nova poglavja starih zgodb in snujemo nove. Televizijsko okno Vašega kanala odpiramo že za dobro jutro, s kamero potujemo dlje, njeno medijsko potovanje pa bo še pozorneje ostrilo svoje zrklo ter sledilo novim odkritjem in dogodivščinam. Že s pomladjo odpiramo nova poglavja in nove vsebine, vredne ogleda in vaše presoje. Za politično jesen pa že snujemo nove in preiskujemo bolj ali manj stare in začinjene zgodbe. Aktualna in verjetno bolj kot ne pereča vprašanja na televizijskih soočenjih županskih kandidatov na Vašem kanalu bodo zagotovo odločilna za dobitno kombinacijo na volilni šahovnici. Izbor televizijskega utripa Vašega kanala pred kamero in za njo bomo še naprej delili z vami tudi v Vašem mesečniku. In prav tu se razumno in z veseljem ozremo nazaj, saj je Vaš mesečnik po NRB – nacionalni raziskavi branosti v letu 2009 uvrščen na prvo mesto branosti časnikov v JV regiji. Vsem ustvarjalcem Vašega mesečnika ob tej priložnosti iskreno čestitam in se zahvaljujem za profesionalni odnos ter osebno prizadevanje pri njegovi izvedbi. Za vas, spoštovane bralke, cenjeni bralci, ga bomo pisali še naprej.

Izdajatelj: Televizija Novo mesto d.o.o.

Naslov uredništva:

Oblikovanje in grafična priprava:

Odgovorna urednica: Irena Vide

Podbevškova 12, 8000 Novo mesto

Fotografika, Boštjan Colarič s.p.

Telefon: 07/39 30 860, fax: 07/39 30 870

www.armat.si

Uredniški odbor: Slobodan Jovič, Podjetniški inkubator Podbreznik - zibelka novih idej Prikljuèi se tudi ti!

www.vaskanal.com

e-mail: grafika@tv-nm.si

Marketing in oglaševanje:

Tisk: Delo-TČR d.d., Ljubljana

Tanja Sluga, Mojca Kren, Tatjana Petrič, Tjaša Pureber

www.fe.uni-mb.si

Tel. 07/39 30 876, 39 30 867,

okna vrata senčila 031 614 719 www.av-invest.si

TELEVIZIJA

Foto: Barbara Zajc in Matej R. Škof

Lektoriranje: Irena Potočar-Papež

fax: 07/39 30 877

Distribucija: Pošta Slovenije d.o.o.

(Oglasi so lektorirani s strani naročnika)

e-mail: marketing@tv-nm.si

Št. vpisa v razvid medijev: 803

Vaš mesečnik

3

Vaš mesečnik februar 2010  

Casopis za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje

Vaš mesečnik februar 2010  

Casopis za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje

Advertisement