Page 23

OBČINA SEMIČ

OBČINA STRAŽA

Spoštovane občanke in občani Občine Semič! Zelo dejavno leto je za nami, zaznamovano s številnimi pridobitvami za našo občino, in sedaj, ko se čas nezadržno približuje zadnjim dnem leta, zadovoljno ugotavljam, da smo kljub težkim razmeram vse zadano pripeljali do uspešnega zaključka: vse investicije so tudi finančno pokrite, kar je za investitorja seveda najpomembnejše. Ponovno ste mi zaupali nov, štiriletni mandat, za kar se vam lepo zahvaljujem! Pred nami je novo leto 2015 in želim vam, da bi vam izpolnilo vaša pričakovanja, predvsem pa resnično zvrhano mero zdravja. Mogoče obrabljena fraza, gotovo pa ne za tiste, ki so jim različne življenjske preizkušnje prekrižale zadane smeri. Zato iščimo zadovoljstvo v drobnih stvareh, pa vendar velikih, če nam jih življenje okrne: da imamo topel dom, v katerem lahko s svojimi najdražjimi sedemo k praznični večerji, da lahko svojim sosedom prijazno sežemo v roko, da premoremo deliti nasmehe … Srečno!

Spoštovani. V letu, v katerega vstopamo, bomo morali pokazati več veselja do življenja in več optimizma. Vsak zase se mora odločiti, ali bo širil temačne misli brez luči na koncu predora ali pa bo sprejel dejstvo, da so problemi na svetu zato, da se jih reši, ne glede na to, kdo jih je ustvaril. Naj letošnji božični prazniki minejo daleč od hrupa nebrzdanega potrošništva in sijaja tisočerih luči. Praznujmo v krogu tistih, ki jih imamo najrajši, v miru in povezanosti, kjer se bodo prižgale lučke v srcih vseh. Želim vam srečno in z optimizmom prežeto leto 2015.

Polona Kambič, županja občine Semič

OBČINA SEVNICA Iztekajoče se leto je zaznamovalo ustvarjalno delo, ki ga za razvoj občine Sevnica vsakodnevno namenjajo posamezniki, številna društva, organizacije. Vsem izzivom časa smo uspeli odgovarjati v dobrem sodelovanju in tako tudi v tem letu skupaj dosegli nemalo pomembnih dosežkov, ki izboljšujejo kakovost bivanja. Pozornost smo usmerjali v infrastrukturno urejanje krajev, oskrbo na področju komunalnih zadev ter energetske posodobitve in novogradnjo šolskih objektov. Tudi v bodoče nas bo pri delu vodil cilj sorazmernega napredka celotne občine in vseh krajev. Naj se dnevi prazničnega decembra povežejo v najlepše harmonije sreče in zadovoljstva. V letu 2015 vam želimo obilo uspehov in modrih odločitev, veselih trenutkov in osebne sreče.

Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica, s sodelavci

Dušan Krštinc, župan občine Straža

OBČINA ŠENTJERNEJ Spoštovane občanke in občani Občine Šentjernej, dragi bralci Vašega mesečnika! Letošnje leto je bilo leto sprememb, predvsem v naši občini. Prav je, da čim bolj gospodarno in pošteno peljemo občino po poti napredka in razvoja naprej. Ambicij je veliko, vendar je treba na zadeve gledati realno, kaj lahko načrtujemo in koliko je naš proračun zmožen to podpreti. Menim, da ima Šentjernej veliko potenciala. Trudili se bomo vzpodbuditi zanimanje in vzpodbujanje interesa občanov, da se vključite in pomagate spreminjati stvari na bolje. Prav je, da vsi delujemo v dobrobit občine. Želim, da bi bil vsak naš dan prežet z vrlinami, ki nas bodo vodile k skupnim ciljem in nas obenem navdihnile z novimi idejami ter izzivi za nadaljnji razvoj. Vsem želim lepe praznične dni in prijetno bivanje v okolju, ki ga lahko s svojimi bogatimi idejami in izkušnjami soustvarjamo in sooblikujemo tako, kot si sami želimo! Vesele božične praznike in srečno v novem letu.

Radko Luzar, župan občine Šentjernej

OBČINA ŠENTRUPERT Leto, ki odhaja, si bomo župani verjetno zapomnili po volitvah. Tisti, ki smo zapisali te vrstice, smo bili s strani volivcev nagrajeni za preteklo delo in dobili še eno

št. 103, december 2014

priložnost. Osebno si bom leto 2014 zapomnil tudi po uspešno zaključenih dveh velikih energetskih projektov – kotlarne in elektrarne na lesne sekancev na Dobu. Poleg tega je občina Šentrupert zopet zmagala na natečaju za energetsko najbolj učinkovito občino v Sloveniji in v Nemčiji kot prva občina iz Slovenije dobila certifikat »100 samozadostna občina iz obnovljivih virov«. V naslednjem letu pa se lotevamo samega Šentruperta, ki ga bomo v naslednjih letih programsko, urbanistično in arhitekturno prenovili. Vsem želim zdravja in sreče v letu 2015.

Rupert Gole, župan občine Šentrupert

OBČINA ŠKOCJAN Spoštovani! Čas beži; zdi se, da se vsako leto hitreje obrne in ponikne v zgodovino … Zdi se, da smo še včeraj hodili po ostrem makadamu, nosili vodo, gledali črno-bel televizor in peli skupno himno … V vsesplošni skromnosti smo se znali družiti, smo imeli čas za prijatelje … Mnogo, mnogo se je spremenilo od tedaj, in to večinoma na bolje. Kljub vsesplošni krizi uspevamo z obnovo in gradnjo manjših projektov. Naše misli in delo so usmerjeni v izgradnjo poslovne cone, nikakor pa ne pozabljamo resničnih potreb za življenje občanov. Cilje in vizije, ki smo si jih zastavili, bomo zasledovali tudi v mandatu, ki ga pričenjamo. Dragi občani: ob izteku leta se zahvaljujem za tvorno sodelovanje in želim, da tudi v bodoče ostane tako. Vsem občankam in občanom Občine Škocjan, vsem bralcem, še posebej bolnim, osamljenim in trpečim, ponujam stisk roke, želim obilo zdravja, medsebojnega razumevanja in uspehov na zasebnih in poslovnih poteh. Močno verjemimo, da vzhaja lepši dan in prišel bo … Srečno 2015!

Jože Kapler, župan občine Škocjan

OBČINA ŠM. TOPLICE Spoštovane občanke in občani, letošnje leto je bilo med drugim zaznamovano tudi z lokalnimi volitvami, zato naj se zahvalim vsem vam, ki ste mi izkazali zaupanje. Priznajmo si, da smo delali dobro in tako ustvarili veliko, vse to z namenom izboljšanja kakovosti življenja v občini. V preteklih letih smo izvedli kar nekaj projektov, od izgrajenih in obnovljenih vodovodov, kanalizacij, cestnih odsekov, izboljšali smo zdravstveno in socialno varstvo, uredili področje prostorskega načrtovanja ter izvajali obvezne zakonske naloge občine. Uspešno smo Vaš mesečnik

23

Profile for Vaš kanal/Vaš mesečnik

Vaš mesečnik december 2014  

Vaš mesečnik december 2014  

Profile for vaskanal
Advertisement